Næste Møde med Politisk Orientering
v/ Tom Gillesberg: torsdag, 17. maj kl. 19
på vores kontor eller via Skype / telefon