Aftale om migranter på EU-topmøde er ingen aftale

29. juni, 2018 – Topmødet i den Europæiske Union sluttede kl. 5:30 her til morgen med det, man har kaldt en »aftale« om det eksplosive migrantspørgsmål. Alt imens deltagerne snakkede om solidaritetens »ånd«, så var den eneste ’ånd’ i aftalen, at holde så mange migranter ude af Europa som muligt. Europarådet kalder officielt sådanne taler om specifikke, større spørgsmål på dets topmøde for »Rådsbeslutninger«.

På trods af snakken om solidaritet og at fortsætte med at gøre det samme, så er det nye, hvis man kan kalde det sådan, sandsynligvis ikke opnåeligt. Dokumentet skriver kynisk, at, for at »forhindre tab af liv« og at »fjerne ansporingen« hos migranter til at gøre forsøg på at krydse havet, kræver det skabelsen af »udskibningsplatforme« i tredjelande, som imidlertid selvfølgelig først skal forhandles igennem med disse ikke-EU-lande. Dernæst kræver det, at der i selve EU skabes »kontrolcentre« til registrering af de migranter, der er blevet reddet i henhold til international lov, men eftersom disse centre skal etableres på »frivillig basis«, betyder det, at de slet ikke vil blive etableret. Italienske ledere har allerede gjort det klart, at de ikke melder sig frivilligt.

Dokumentet argumenterer dernæst for en styrkelse af EU’s grænser for at holde migranter ude, og for en »signifikant accelerering af en effektiv hjemsendelse af irregulære migranter« til deres hjemlande.

Herefter følger et afsnit i blomstrende sprog om behovet for at samarbejde med Afrika om økonomisk udvikling af landene, så folk ikke rejser. Der er naturligvis ingen omtale af nogen finansiering – til hvilket en New Yorker ville sige: »Det og 15 cents skaffer dig ikke en tur i undergrundsbanen«.

I en særskilt erklæring aftalte EU at forlænge deres sanktioner mod Rusland i yderligere seks måneder.
Sergei Lavrov: Historien er i færd med at skabe en ny verdensorden;
Vestens ønsker vil ikke stoppe det

29. juni, 2018 – I et bredt dækkende interview i dag til UK’s Channel 4 News, kom den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov ind på nogle afgørende, globale udviklinger og fremførte, at den »post-vestlige verdensorden« allerede er i færd med at blive udviklet, blive formet, og »vil tage lang tid«.

Det er, sagde han »en historisk epoke … vist er det, efter fem eller så århundreder med det kollektive Vestens dominans, så at sige, ikke særlig let at tilpasse sig til kendsgerningerne om, at der findes andre økonomiske, finansielle og politiske kraftcentre – Kina, Indien, Brasilien, afrikanske lande vil i høj grad begynde at komme frem«. Rusland, forklarede han, »ønsker at blive en selvstændig, global spiller … i den betydning, at vi ikke ønsker at krænke international lov – folkeretten – og internationale normer«. Men, »det er ikke sådan, at Rusland former denne verdensorden; det er historien«, sagde Lavrov. »Det er selve udviklingen.«

Han understregede, at det ikke er muligt at ignorere disse nye, økonomisk og finansielt magtfulde lande. »Man kan faktisk ikke ignorere deres rolle i verdenshandlen og verdensøkonomien.« Der foregår bestræbelser på at bremse for det, udtalte han, fordi »det er meget pinefuldt at miste et halvt årtusindes dominans over verdens anliggender … jeg kan huske, da folk plejede at diktere dagsordenen for Indien, Afrika, Asien og andre steder, og nu forstår de, at den tid er forbi.«

Lavrov afviste behændigt, at intervieweren bragte til torvs, standardanklagerne mod Rusland, om Skripal-sagen, støtte til den syriske »morder«, Bashar al-Assad, Mueller-efterforskningen osv. Næsten alle anklagerne imod Rusland indeholder vendinger som »højst sandsynligt«, »efter al sandsynlighed«, »vi har god grund til at antage«, bemærkede Lavrov, men »jeg tror ikke, Dronningens tankegang [i Alice i Eventyrland] vil sejre«, dvs., »dommen først, domsafsigelsen senere … det kan ikke fungere på den måde«. Med hensyn til Skripal-sagen sagde han, at han ikke ville udelukke et britisk stats-coverup, især eftersom London har nægtet at levere nogen information eller beviser.

Med hensyn til den særlige anklager Robert Muellers efterforskning af Ruslands angivelige indblanding i USA’s valg i 2016, sagde han, »at forsøge at grave noget frem, der skulle bevise, at vi har afgjort fremtiden for det mægtigste land på Jorden gennem en eller anden Internettjeneste, er latterligt. Jeg forstår, at Demokraterne i USA virkelig er ret nervøse. Jeg forstår, at UK er nervøst. Der fremkom læk i Times, der sagde, at regeringens medlemmer er nervøse for, at D. Trump og V. Putin skal komme godt ud af det med hinanden«.

Det 30 minutter lange interview, som foregik på engelsk, er udlagt som video og tekst på Udenrigsministeriets webside: http://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3285972
Rusland lægger atomafrustning på bordet til diskussion med USA

29. juni, 2018 – I opløbet til det planlagte topmøde 16. juli mellem USA’s præsident Donald Trump og Ruslands præsident Vladimir Putin, lægger russiske toptalspersoner, inkl. Putin selv, atomafrustning på bordet og advarer imod, hvad der vil ske, hvis seriøse bestræbelser mod dette mål ikke imødekommes.

I Washington, D.C., sagde den russiske ambassadør til USA, Anatoly Antonov, til deltagere i en begivenhed i USA’s Udenrigsministerium i anledning af 50-året for Traktaten om Ikkespredning af Atomvåben (NPT), at »Rusland vil forfølge et mål om universel atomafrustning. Dette har vi gentaget på højeste niveau. Vi er overbevist om, at det er muligt at sikre yderligere fremskridt i atomafrustning, under forudsætning af, at alle de berørte stater gør deres yderste for dette«, sagde Antonov, rapporterer TASS.

»Den eneste, realistiske mulighed her er en afbalanceret, skridt-for-skridt fremgangsmåde, baseret på konsensus. [Denne fremgangsmåde] fastsætter en gradvis skabelse af passende betingelser, som gør det muligt at gå fremefter med en atomafrustning«, fortsatte Antonov. »Det er afgørende, at disse skridt bør være med til at styrke international stabilitet og sikkerhed og bør hvile på et princip om større sikkerhed for alle.« Iflg. Antonov »er forsøg på at nå målet uden deltagelse fra lande med atomvåben og i modstrid med deres lovlige interesser forbundet med, at de nuværende FN-redskaber til afrustning slås ud af balance og NPT-regimet svækkes«. Dette er tilsyneladende en reference til traktaten om forbud mod atomvåben, som for nylig blev forhandlet igennem i FN’s Generalforsamling, men uden deltagelse af atomvåbenstaterne og mange af deres allierede. Alle ikkespredningsspørgsmål må tackles på basis af ikkespredningstraktaten og i streng overholdelse af internationale love, erklærede Antonov.

I Moskva advarede Sergei Rogov, »videnskabs-dekanen« fra det Russiske Videnskabsakademis Institut for Amerikanske og Canadiske Studier, imod farerne for et sammenbrud af de eksisterende regler for våbenkontrol. Han sagde i går, under en rundborddiskussion i det Russiske Føderationsråd om at bevare Traktaten om Mellemdistance-atomstyrkerne (INF), at en amerikansk tilbagetrækning fra traktaten ville udgøre en fare for forlængelsen af New START-traktaten og et sammenbrud af NPT. »Situationen er meget alvorlig. Der er stor fare for, at INF-traktaten lider samme skæbne som ABM-traktaten. Dette kunne ske så tidligt som til næste år«, sagde Rogov. »I en situation som denne er det højst usandsynligt, at New START vil kunne opretholdes og fortsætte med at eksistere i et vakuum. Dens forhaling vil vise sig at blive totalt utrolig«, sagde han til Føderationsrådet, det russiske tokammer-parlaments overhus, rapporterede TASS.

Rogov advarede om, at dette ville være ensbetydende med et sammenbrud af arkitekturen for atomvåbenkontrol, som Rusland og USA skabte under store anstrengelser. »Men NPT-traktaten ville også gå i vasken. I en multipolær verden vil frit spil for alles rivalisering begynde, og dette vil være ekstremt farligt«, sluttede han.

I Kreml i går mindede Putin selv, under en tale på en reception for afgangselever fra militær- og sikkerhedsakademierne, sit publikum uden for Kreml om, at Rusland har ændret det globale, strategiske paradigme ved at udvikle nye klasser af militære kapaciteter, i respons til, at USA har nedlagt arkitekturen for våbenkontrol, som går tilbage til USA’s tilbagetrækning i 2002 fra ABM-traktaten. Putin annoncerede første gang denne nye realitet i sin dramatiske, landsdækkende, fjernsynstransmitterede tale 1. marts, 2018, til den Føderale Forsamling, Ruslands parlaments tokammersystem. I går erklærede han: »Flere russiske våbensystemer er år, hvis ikke årtier, foran lignende udenlandske produkter. For eksempel er et eksperiment for at deployere de seneste Kinzhal luftaffyrede missiler i gang i det Sydlige Føderale Distrikt. Avantgarde interkontinentale missilsystemer vil blive leveret til hæren i den nærmeste fremtid, og Sarmat ICBM’er vil følge efter inden for et år. Dette er blot en del af de moderne våbensystemer, som forventes at forbedre Ruslands potentiale adskille gange.«

Foto: Den russiske præsident Vladimir Putin (venstre) og den russiske forsvarsminister Sergei Shoigu (højre) under en reception i Kremls store palads til ære for afgangselever fra militærakademier. 28. juni, 2018.
Vil en bred Mellemøstfreds- og udviklingspakke blive annonceret på Trump-Putin-topmødet?

29. juni, 2018 – Der er fremkommet flere rapporter i løbet af de seneste dage, som indikerer, at en aftale kunne være i støbeskeen mellem USA og Rusland om det sydvestasiatiske område, hvor nogle elementer heraf måske allerede er operative i det sydlige Syrien. Pensioneret mellemøstekspert fra DIA (Defense Intelligence Agency), oberst W. Patrick Lang, skriver på sin blog 27. juni, at den »store handel«, som USA’s præsident Donald Trump ønsker at slå af med den russiske præsident Vladimir Putin, omfatter følgende elementer:

1) Fred i Syrien i sammenhæng med en opgivelse af regimeskifte;

2) USA har gjort det klart, at den Syriske Arabiske Hær, med russisk opbakning, nu har frie hænder i det sydvestlige Syrien til gengæld for, at Rusland holder det libanesiske Hezbollah og andre Iran-støttede, shiitiske militser ude af kampen; og

3) den egyptiske regering har ført forhandlinger med Hamas om disses villighed til at indgå en hudna (en religiøst sanktioneret våbenstilstand) med Israel i en handel, som ville omfatte en Gaza-egyptisk industrizone i Rafah-området, en lufthavn og en havn, hvor Hamas til gengæld ville forventes at håndhæve våbenstilstanden.

I går rapporterede den russiske præsident Vladimir Putin under bemærkninger til en reception for afgangselever fra russiske militærakademier, at 13 fly, 14 helikoptere og 1.140 personel er blevet trukket hjem fra Syrien i de seneste dage.

Omtrent samtidig udlagde CNN en artikel, baseret på officielle, men unavngivne kilder, og som rapporterer, at Trump ville medbringe et tilbud til mødet, som omfatter mange af de samme elementer, som Lang allerede har rapporteret, men som yderligere omfatter en amerikansk militær tilbagetrækning fra Syrien, noget, Trump tilbage i marts måned sagde, han ønskede at gøre.

Husk, at, i denne sammenhæng, rapporterede kommentarer fra en unavngiven, amerikansk embedsmand i administrationen, at, hvis der skulle komme et Trump-Putin-topmøde, ville det omfatte betydelige, specifikke aftaler om Syrien og andre spørgsmål og ville kræve et forudgående møde mellem formand for generalstabscheferne, gen. Joseph Dunford, og den russiske chef for generalstaben, gen. Valery Gerasimov; et møde, som efterfølgende fandt sted 7. juni i Helinski, Finland, der nu bekræftes som stedet for topmødet mellem Putin og Trump. Journal (Wall Street Journal) rapporterede dengang: »Det russiske topmøde ’vil fokusere på detaljer, ikke overordnet købslagning’, sagde embedsmanden. ’Disse ting må forhandles’. Før et topmøde finder sted, vil et møde sandsynligvis finde sted mellem gen. Joe Dunford, formand for generalstabscheferne, og gen. Valery Gerasimov, chef for den russiske generalstab, sagde embedsmanden. Disse forhandlinger vil fokusere på en deeskalering af konflikten i Syrien«.

Foto: General Joe Dunford (venstre) og general Valery Gerasimov (højre), Helsinki, Finland, 8. juni, 2018.
USA’s Udenrigsministerium: Præsident Trump ønsker et »konstruktivt engagement« med Putin

29. juni, 2018 – En talsperson fra USA’s Udenrigsministerium sagde til TASS, at præsident Donald Trump håber, dette topmøde med den russiske præsident Vladimir Putin vil mindske spændinger i de bilaterale relationer og føre til etablering af et konstruktivt samarbejde, der vil styrke international sikkerhed. »Præsidenten håber, et møde kan være med til at mindske spændinger og føre til et konstruktivt engagement, der forbedrer fred og sikkerhed i hele verden«, understregede talspersonen. Hun sagde også, at »Præsidenten søger dette møde af hensyn til Amerikas nationale sikkerhed for at afgøre, om Rusland er villig til at gøre fremskridt i vore relationer. Præsidenten mener, at en bedre relation med Rusland ville være godt for både Amerika og Rusland«.

Men, tilføjede talspersonen, »bolden er i Ruslands banehalvdel, og præsidenten vil fortsat stille Rusland til regnskab for dets ondskabsfulde aktiviteter. Præsidentens prioritet er at beskytte det amerikanske folk og amerikanske interesser, inkl. vore allieredes og partneres interesser«, sagde hun.

Den finske premierminister Juha Sipila, der vil være vært for topmødet, skrev på sin Twitterside 28. juni: »Mødet mellem præsidenterne Putin og Trump i Helsinki er velkomne nyheder. Helsinki som mødested skyldes vores konsekvente udenrigspolitik og evne til at arrangere møder på højt plan. Dialog er af den allerstørste betydning for Finland/Europa«.
Trump-Putin-topmøde kunne forandre verden!
LaRouchePAC Internationale
Webcast, 29. juni, 2018

Dagens store nyhed er, at dato og sted for det historiske Trump-Putin-topmøde nu er fastsat. Dette møde, der har været udskudt så længe, har været så længe undervejs, vil nu finde sted i Helsinki, Finland, den 16. juli, 2018.

Engelsk udskrift:  

LaRouche PAC Friday Webcast, June 29, 2018

TRUMP-PUTIN SUMMIT COULD CHANGE THE WORLD!

MATTHEW OGDEN:  Good afternoon, it’s June 29, 2018.  My name
is Matthew Ogden, and you’re watching our weekly Friday evening
broadcast from larouchepac.com.
The big breaking news for today is that the date and the
location is now determined for the historic Trump-Putin summit.
This meeting, which has been long deferred, a long time coming,
will now be taking place in Helsinki, Finland on July 16, 2018.
This, as you can see from our title image, promises to be an
extraordinary and historic event.  “Trump-Putin Summit Could
Change the World!”  An announcement was posted on the White House
website yesterday when the details of this meeting were revealed.
As you can see here, it reads:
“President Donald J. Trump and President Vladimir Putin of
the Russian Federation will meet on July 16, 2018 in Helsinki,
Finland.”  “Statement from the Press Secretary on a Bilateral
Meeting Between the United States and Russia.”  It read:  “The
two leaders will discuss relations between the United States and
Russia and a range of national security issues.”  A similar
announcement was posted on the Kremlin press service website,
which was along very similar lines.  This one read:  “Vladimir
Putin and US President Donald Trump will meet in Helsinki on July
16th.  The two Presidents will discuss Russian-US relations and
their further development, as well as current international
matters.”
We know that there are many such issues which can be
discussed and are very important and will be discussed between
the President of the United States and the President of the
Russian Federation, including the situation in Syria, the
situation in Ukraine, and the mounting tensions around the
nuclear arms race and situations that are similar.  Also, we can
maybe presume that the situation in North Korea will be a subject
of the discussion between these two Presidents, because both of
them have been very intimately involved in bringing this
situation forward to the breakthrough that has now been achieved.
Now, President Trump himself, speaking with reporters on
Wednesday, so before the details of the summit were actually
announced, and before the official announcement was made;
President Trump had a discussion with reporters.  He reiterated
his commitment to working not only with Russia, but with China.
So, this is what President Trump had to say:  “As I’ve said from
day one, getting along with Russia and with China and with
everybody, is a very good thing.  It’s good for the world, it’s
good for us, it’s good for everybody.”  This is precisely what
we’ve been saying here at LaRouche PAC.  It’s this kind of great
power relationship — the United States, China, Russia, put India
into the mix there, and this is exactly what Lyndon LaRouche has
been campaigning for, for years under the rubric of this Four
Powers Agreement; that we have to escape from this geopolitical
“lose-lose” kind of drive for hegemony and say No.  This is now a
new system that the world is embracing, and the United States,
Russia, China, and other great powers should have a “win-win”
relationship.  It’s only through this kind of collaboration
between these leading powers of the world that you can resolve
the outstanding, looming issues and challenges which have been
threatening world peace and security.  North Korea is a perfect
example, and we can assume that the other such hotspots and
conflict zones can also be resolved in just such a manner;
exactly what Helga LaRouche has called over the past two weeks
“the Singapore model”.
The fact that this meeting is actually going to be taking
place in a little bit over two weeks from today, this fact is
huge.  This meeting has sent the entire trans-Atlantic
geopolitical establishment into a state of absolute hysteria.  It
was precisely this sort of face-to-face summit meeting between
President Trump and President Putin which the entire Mueller
Russia-gate probe was aimed at preventing.  But despite a year
and a half of witch hunts and propaganda, this so-called
investigation is yielding zero evidence at this point of
so-called “Russian collusion” in meddling with the elections.
Despite this attempted coup against President Trump and the
intended rapprochement between the United States and Russia,
despite these efforts this meeting is going forward, and is
poised to be just as historic and potentially even more historic
than the last big summit President Trump had; the one between
himself and Chairman Kim Jong-un in Singapore.
Let me just go through a couple of examples of the absolute
hysterical reaction that we’re seeing in the British and Western
mainstream press to this announcement.  Here’s an example in the
{Guardian} newspaper.  Headline:  “UK Nervous over Unpredictable
Trump Summit with Putin”.  Subhead:  “British diplomats fear
impulsive US President will make Russia a personal offer and
leave Europe in the lurch.”  So, that’s a picture of Trump and
Theresa May.  Then, {The Atlantic} had a similar headline:  “The
Trump-Putin Summit: What the Europeans Fear!”  And here’s one in
{Vanity Fair}:  “|’This Plays to Russia’s Advantage!’ As Trump
Salivates over Putin, Allies Fear Another Diplomatic Disaster.”
And then the subhead there, which you may or may not be able to
read, says the following: “Just as Trump blew off the G-7 and ran
straight into Kim’s arms, experts worry the President will clash
with NATO and find sucker in Putin. ‘The fact is, that he is
meeting with Putin right afterwards, and the Putin meeting is
going to go really well,’ said one analyst.  “And NATO, quite
possibly, is going to be as bad as G-7.’|”
So there you can see, they’re drawing the direct parallel to
what happened when President Trump attended the G-7 meeting in
Canada and said this institution is irrelevant.  He said Russia
should be a member and we should return this to the status of the
G-8.  And he left early and got on a plane to go to Singapore to
meet with Kim Jong-un, where he made much more significant
history.  As that article was saying, the exact same kind of
scenario could happen with the NATO summit; where Trump says this
is irrelevant, and instead goes and meets with President Putin in
Helsinki.  And says, we need a new security architecture.  That
would be a good thing, and not a bad thing.  The other headlines
include the {New York Times}: “As Summit Nears, NATO Allies Have
One Main Worry — Trump”.  And then the {Washington Post} had a
very similar headline: “NATO Members Worry as White House Plans
Trump-Putin Summit”.
What’s interesting is that this is not intended to just be
a one-off meeting.  This is intended to be the first in a
continuing series of such high-level President-to-President
bilateral summits.  According to reports, US National Security
Advisor John Bolton, who was just in Moscow on June 27th to
conduct the preliminary rounds of planning for this upcoming
summit between Trump and Putin, Bolton told a press conference
that it would be possible that President Trump might follow up
this meeting by going and attending the Eastern Economic Forum in
Vladivostok, Russia, on September 11-13th.  So, the month
following, have a follow-up meeting, during which he would have
another opportunity to sit down with Putin and follow up on what
they will discuss during the Helsinki summit on July 16th.  This
in and of itself is a very significant thing.  The meeting itself
is the so-called “deliverable”; that this is the opening of an
important relationship.  Just as we saw the developing friendship
between President Trump and President Xi Jinping with first the
Mar-a-Lago summit and then President Trump’s personal visit to
Beijing for the state visit-plus.  We may see a similar process
now beginning to unfold between President Trump and President
Putin.
So, let me just play a short clip from a webcast that Helga
Zepp-LaRouche broadcast earlier this week.  This was broadcast
before the official announcement confirming the date and the
location of this Trump-Putin summit in Helsinki.  But what you’ll
hear is her emphasis on the extraordinary strategic importance of
this upcoming meeting.  So, here’s what Helga Zepp-LaRouche had
to say:

HELGA ZEPP-LAROUCHE

:  I think it’s of strategic
importance, because obviously, Trump feels somehow freed, with
Russiagate turning into Muellergate, with the very successful
Singapore summit [with Kim Jong-un], so I think this is a very,
very important development.
But just clinically, I want to mention the fact that the
German conservative daily {Die Welt} says this summit would be
the absolute catastrophe, because there would be the danger that
Trump and Putin would make an agreement, whereby the NATO
maneuvers in Eastern Europe are reduced and that Trump would
portray himself as the big peace-maker.  [laughs]  That shows you
how absolutely crazy this neo-liberal/neo-conservative on both
sides of the Atlantic is: What could anybody who likes to have
world peace wish better than that Russia and the United States,
which after all are the two most powerful nuclear forces on the
planet, if they could come to a strategic agreement?
So, this is a very important, good development.  And
obviously, this will now occur after the NATO summit and after
Trump’s short trip to Great Britain, but I think my absolute
hunch would be that the two presidents will hit it off very well,
because they have basically a better understanding of the
strategic situation, than their critics.  So that is good
news….
This is exactly what should happen, that you have an
increasing cooperation among the largest powers in the world:
the United States, China, Russia, and as we discussed earlier,
there is also some slower motion on the side of India, to come to
such an agreement.  They have a good relationship with the United
States anyway, and also with Russia, but now they are working
more closely with China.
I can only repeat it:  Those people who are used to thinking
in terms of geopolitical blueprints, or paradigms, they should
really understand that in the world which has so many problems
and so many urgent tasks to solve, the best thing is really if
the large powers find a strategic understanding and hopefully,
eventually will work together to solve all of these problems.
And those people are still caught up in the old, geopolitical,
zero-sum game — one wins, the other one must lose — this is a
completely ridiculous, old-fashioned, outdated idea.  I have
called, at the beginning of the year, that this year must become
the year when geopolitics is overcome, and with China’s New Silk
Road, you have already a win-win model of relations, where
everybody wins. So I would just urge people to rethink the way
they look at the world….
Now, I’m just having the pleasure of reading a very nice
book which the Schiller Institute published.  It’s “The New Silk
Road Becomes the World Land-Bridge, Vol. II}, just fresh off the
printer, and it has all the conceptions in it for what is
necessary to immediately start these large-scale development
projects.  So I would really think there may be more people who
would want to know what is in this book.

OGDEN:  Now, as we speak, Helga Zepp-LaRouche is beginning
to address an international conference which will be held this
weekend in Germany, sponsored by the Schiller Institute.  We’ll
have much more coverage of this conference for you over the
weekend as it proceeds.  You can expect further in-depth reports
during our Monday broadcast here on larouchepac.com.  But one of
the highlights of that conference is the official release of that
new special report that you just saw Helga mention and hold up.
“The New Silk Road Becomes the World Land-Bridge, Volume II.  A
Shared Future for Humanity.”  This was published by the Schiller
Institute and it’s an extraordinary follow-on to a similar report
on that same subject which was published now four years ago.
What I’d like to do is read you some excerpts from Helga
Zepp-LaRouche’s introduction that is published as the Preface to
this report, which she wrote to situate the entire contents of
this very extensive report.  So, here’s what Helga LaRouche’s
introduction is to this new special report:
“The spirit of the New Silk Road has changed the world for
the better much more thoroughly than the trans-Atlantic sector
has even remotely understood until now.  Since Chinese President
Xi Jinping placed the New Silk Road on the agenda in September
2013 in Kazakhstan, optimism on an unprecedented scale has swept
over the developing countries in particular.  A sense that
poverty and under-development can be overcome in the foreseeable
future, thanks to Chinese investments in infrastructure,
industry, and agriculture.  Geopolitically-oriented circles in
the West have not understood that China is implementing a new
model of international policy which tackles the deficit which the
legacy of colonialism and imperialism has bequeathed up to this
day; the absolute lack of development.  And because China is thus
addressing the existential needs of billions of people, that
policy is likely to be the greatest revolution in the history of
mankind.
“In the nearly four years that have elapsed since the
release of the first 374-page comprehensive study, ‘The New Silk
Road Becomes the World Land-Bridge’, in December 2014, numerous
projects that were conceptualized in that report have been
carried out.  Others, such as the Transaqua Project for the
revitalization of Lake Chad and the development of a waterway
system for 12 African countries have been agreed upon by the
governments involved, and feasibility studies are being drawn up.
China’s Belt and Road Initiative has become the largest
infrastructure program in human history.  The Belt and Road Forum
in May 2017 brought together 29 heads of state and government,
and more than 1200 representatives from more than 140 nations,
including this author [Helga Zepp-LaRouche herself].  Hundreds of
conferences and seminars on this subject have been held around
the world, and more and more countries see that their economic
opportunities lie in becoming a hub for the New Silk Road and the
Maritime Silk Road for the 21st Century.
“However, it is not only the enormous economic perspectives
derived from economic cooperation on a ‘win-win’ basis that have
fundamentally changed the overall strategic situation, but also
— and above all — Xi Jinping’s idea of a ‘community of shared
future for mankind’.  With the Silk Road initiative and the idea
of a ‘community of shared future for mankind’, Xi Jinping has
developed a totally new model for relations among the nations of
the world which supersedes the previous geopolitical rivalries of
the blocs with the higher idea of one, single mankind, whose
sovereign states cooperate with one another to their mutual
benefit.  As Xi Jinping explained in his October 8, 2017 report
to the 19th National Congress of the Communist Party of China, he
is pursuing the vision of initiating developments by 2050 that
allow for the peaceful coexistence of all sovereign nations on
Earth, and a happy life for people.  Largely unnoticed or
disregarded by the euro-centric or America-centric view of the
mainstream media, is the fact that entirely new strategic
orientations are developing in Asia as a result of this grand
design and that Asian countries are in the process of overcoming
past historical antagonisms and working out a new type of
cooperation.  Numerous countries which were played against each
other until recently in geopolitical scenarios, now see a much
more promising perspective in a strategic realignment of
cooperation for mutual benefit and for a higher idea of the
common development of all mankind.
“The historical breakthrough that President Trump and
Chairman Kim Jong-un were able to achieve in Singapore on June
12th, involving an agreement on full nuclear disarmament in
return for security guarantees which China wants to help provide,
as well as the lifting of sanctions and North Korea’s economic
development, would have been unthinkable without the spirit of
the New Silk Road that has triggered throughout Asia the
optimistic mindset that genuine changes for the better are,
indeed, possible.  The economic modernization of North Korea
pledged by Trump, Russia, and China, which will make it
‘prosperous and wealthy’ corresponds to the intention discussed
at the inter-Korean summit between Moon Jae-in and Kim Jong-un in
April, and prior to that at the Eastern Economic Union forum in
Vladivostok in September 2017.  Both Koreas are to be included in
the integration of the Belt and Road Initiative, and the Eurasian
Economic Union, including the connection of the future
trans-Korean railway to the Trans-Siberian Railway and to China’s
transportation network.
“Another good example of this is the policy change in Japan
and in India.  Following a two-day summit between President Xi
Jinping and Indian Prime Minister Narendra Modi in April of this
year, the two most populous states in the world recalibrated
their relations to each other.  Speaking at the Shangri-la
Dialogue in Singapore on June 1st, Modi appealed to the world to
rise above divisions and rivalries, and to opt instead to work
together.  He referred to the deep conceptions of Vedantic
philosophy going back to the Vedas and Upanishads of ancient
India; namely the idea of the ‘essential oneness of all’ and the
idea that every individual soul is that being in full and not
part of that being.  Modi concluded, ‘This world is at a
crossroads.  There are temptations of the worst lessons of
history, but there is also a path of wisdom.  It summons us to a
higher purpose; to rise above a narrow view of our interests and
recognize that each of us can serve our interests better when we
work together as equals in the larger good of all nations.  I am
here to urge all to take that path.’
“Xi Jinping has developed a new model for relations among
major powers based on the principles of absolute respect for the
sovereignty of others, of non-interference in internal affairs,
and respect for the respective other political and social system.
From this standpoint, it is most fortunate that President Trump
and President Xi, from the very first meeting of the former and
the latter at Mar-a-Lago in April 2017, established an
exceptionally friendly relationship with one another.  Xi
returned the invitation to Trump’s private residence with a state
visit-plus for Trump to China in November.  Despite all the
tensions with China over differences of opinion as to how to
overcome the trade deficit, Trump has repeatedly called Xi a good
friend.  But it is above all the historic breakthrough with North
Korea that would have simply been unthinkable without the
relationship between Donald Trump and Xi Jinping.
“The world is changing dramatically, and the change is happening
in Asia.  The new era must be based on the best traditions of all
the cultures involved.  In China, Confucius stand for the ideal
of self-perfection through lifelong learning and ennoblement of
the character as a precondition of harmonious coexistence in the
family, the nation, and among nations.  The notion of the mandate
of heaven implies that the duty of government is to ensure the
common good.  In Indian culture, this corresponds to the idea of
dharma; the idea that universal laws set the rules for shaping
relations on Earth; i.e., that the cosmic order is also valid on
Earth.  For European civilization, which America belongs to, the
equivalent is the humanist tradition.  An expression of this
approach are the ideas of Nicholas von Cusa, the {Coincidentia
Oppositorum}; that is, that human reason is capable of a higher
level of thinking on which the contradictions of the intellect
are resolved.  Order in the macrocosm is only possible if all the
microcosms develop in the best possible way and to their mutual
benefit.  The 1648 Treaty of Westphalia is built on this
foundation, which gave rise to international law; as is the
philosophy of Gottfried Wilhelm Leibniz and Friedrich Schiller.
In Russia, the same basic principle is expressed in the idea of
Vladimir Vernadsky that the significance of the noosphere is
constantly increasing over that of the biosphere; and that
therefore, the role of creative reason as a physical power
increases.
“The spirit of a new beginning, the cultural optimism about
imminent breakthroughs in fundamental research and an
unprecedented dynamic towards the betterment of mankind’s living
conditions, all this characterizes the development in Asia.  And
this optimism has long since rubbed off on Latin America and
Africa.  We in Europe and the United States should recognize and
exploit the tremendous potential it will mean for our economies
if we join in this win-win cooperation.  Provided we count on
qualitative innovation as a source of social wealth,
collaboration with the New Silk Road is by no means a threat.  On
the contrary, it offers us the urgently needed chance to
rediscover our true identity.”
Now, this is the introduction, or an excerpt from the
introduction that Helga Zepp-LaRouche wrote to this new report
which, as I mentioned, is just being debuted and released this
weekend at the major Schiller Institute in Germany.  This report,
as you can see, is available and will be circulated.  It’s
something you should definitely get your copy of.  We’ll let you
know how you can access that once that’s available.  As you can
see, this report, “The New Silk Road Becomes the World
Land-Bridge”, lays out the blueprint for this New Paradigm of
civilization.  Emphatically this is not written from the
standpoint of dry observation as an outsider.  This is written
from the standpoint of the intellectual leaders of this New
Paradigm — Helga Zepp-LaRouche, Lyndon LaRouche, the LaRouche
movement — which planted the seeds for what we’re now seeing
emerging as this dominant dynamic on the globe today, all the way
back as we reviewed on our Monday broadcast, all the way back in
the early 1990s; but really going back through the ’80s, and
including into the 1970s when Lyndon LaRouche first proposed in
1975 the idea of a new international economic order in the form
of his International Development Bank.  You can trace the
heredity of that idea all the way to what we’re now seeing
emerging with this New Silk Road which is now becoming this
global dynamic — the World Land-Bridge.
As Helga Zepp-LaRouche said in that introduction, this is
cause for extraordinary optimism, but we must absolutely fight to
bring the United States and Europe into this new, emerging
dynamic.  This cannot exist as an adversarial geopolitical
rivalry on this planet.  Neither one of these paradigms can
survive.  As Abraham Lincoln said, “A house divided against
itself cannot stand.”  You cannot continue to have this
trans-Atlantic, hegemonic type of geopolitical containment
operation against China, Russia, and these other emerging
economies, and still expect that this New Paradigm will continue
to march forward.  That will bring us to the cusp of another
World War, just as we observed with World War I at the beginning
of the 20th Century.  This is the so-called Thucydides Trap.
Rather, these countries of Western Europe and the United States
must recognize that this new win-win dynamic is the pathway
toward a shared future for mankind where we can finally overcome
the adolescence of mankind and overcome this idea that war is
even a possibility for resolving disputes between nations.  In
the age of thermonuclear weapons, you can no longer have that
option.  That’s why it’s absolutely laughable, as Helga
Zepp-LaRouche said, for those in the Western mainstream media to
say, “Oh, it’s a horrible thing for Trump and Putin to meeting,
because they might strike a peace deal.”  That’s a ridiculous
criticism.  In fact, as President Trump has said repeatedly, this
kind of relationship between the United States and Russia, and
also between the United States and China, and between the United
States and everybody else, is a very good thing.  Not only for
those countries, but for the entire world.
So, with that said, here in the United States, we must
continue our campaign for the United States to join this emerging
New Paradigm.  As we’ve documented repeatedly, our driving force,
our number one agenda here in the United States, is the LaRouche
PAC 2018 Campaign to Win the Future.  Here you can see,
LaRouche’s Four Laws for Economic Recovery.  This is the New
Paradigm for mankind.  The United States must join the New Silk
Road.  It’s available.  This is the campaign page —
lpac.co/yt2018.  You can get a copy of this platform which is in
mass circulation in the United States, and also become an active
member of this entire Campaign 2018.
When we launched this campaign months back, we said this is
what’s going to be shaping and determining the agenda for the
mid-term elections.  Well, the mid-term elections are ongoing,
and what we’re seeing is that indeed, we are in the midst of a
very fluid and dynamic situation in the politics here in the
United States.  As we said in the introduction to this pamphlet,
this LaRouche PAC 2018 Campaign to Win the Future, the 2016
elections — which not only elected President Trump above 12
other establishment Republicans; but also saw that Bernie Sanders
almost secured the Democratic nomination, if it were not for the
political machinations and the massive rigging of that primary by
the Hillary campaign — this was a demonstration that party
politics as usual, establishment politics as usual, was over in
this country.  Go back four years.  Lyndon LaRouche was already
forecasting that that would occur.  In his 90th birthday address,
Lyndon LaRouche said that in 2012; look, the age of establishment
party politics as we know it is over.  We’re seeing the brewing
of a revolt, an insurgency among the American people, where
they’re going to reject the party establishment of both political
parties.  Well, that was not just a one-time occurrence in 2016.
What we’re watching now is that we are indeed in the midst of an
ongoing revolt by the American people against this establishment
geopolitics, Wall Street crowd; a revolt which is continuing to
pervade and upend both parties.  So, demonstrating that the Trump
insurgency, the insurgency that carried Trump to number one in
the Republican Party, and almost carried Bernie Sanders to become
the nominee in the Democratic Party — again, were it not for the
rigging by the Hillary Clinton campaign — a demonstration that
this is continuing we saw unfolding over the course of this week
in Tuesday’s primaries.  We saw a couple of very surprising, big
political upsets on the Republican side, including in South
Carolina where Henry McMaster won this primary.  He was endorsed
at the last minute by President Trump in a move that the entire
media establishment said was a huge mistake.  He did, indeed,
come out on top.  Similar situations occurred elsewhere in
Republican primaries.  But even bigger than those results, were
the shocking, surprising results in the Democratic primary in the
Bronx-Queens district in New York City.  This seat has been held
for 20 years by Joe Crowley, who was considered to be
next-in-line to become Speaker of the House behind Nancy Pelosi
if the Democrats regained the majority in the House of
Representatives.  Crowley never had a primary opponent; he
doesn’t even live in the district.  His family reported had moved
out of New York City and had bought a house outside of
Washington, DC.  But for the first time ever, he faced a primary
opponent, and his primary opponent was a 28-year old Latina
woman, a daughter of a Puerto Rican and a former volunteer with
the Bernie Sanders by the name of Alexandria Ocasio-Cortez.  In
this campaign, Crowley, who’s got deep pockets and huge
connections to Wall Street, spent $3.4 million in the campaign.
Ocasio-Cortez only spent $200,000.  In an absolute shocking
victory, Ocasio-Cortez on election night on Tuesday, came out far
ahead of Crowley; and not only upset his pathway to becoming the
next Speaker of the House, but proved that nobody is safe among
the Democratic establishment; just as nobody is safe among the
Republican establishment.  It’s being compared to Doug Brat’s
victory over Eric Cantor here in Virginia a few years back, which
was seen as a bellwether in fact for what later happened in 2016.
But to be honest, this is much bigger, indeed.  And it shows you
that the revolution that was going on inside the Democratic Party
in 2016 is indeed continuing.  Just to note, Alexandria
Ocasio-Cortez, if she does win the November general elections, as
she almost 100% will, will also become the youngest woman to be
serving in the US House of Representatives.
Helga Zepp-LaRouche actually addressed this victory by
Alexandria Ocasio-Cortez and the stunning defeat of Joe Crowley
at a later point during her webcast earlier this week.  I would
like to just play you that short excerpt from Helga LaRouche’s
webcast.

HELGA ZEPP-LAROUCHE

:  This Crowley campaign with $3
million, and this 28-year-old woman who won the primary, she only
have $300,000 for the campaign. And she campaigned on the fact
that Crowley was a tool of Wall Street, and obviously this was
the main argument why she won the election.
So, I think it is a quite good reason to think that not
everything is controlled by the financial oligarchy, that money
no longer buys every seat, which it used to do for a long time,
and that there is the chance to really change the situation in
the world for the better.
Now, I want to end by again asking you to join the Schiller
Institute, join a Renaissance movement, and help us to distribute
these ideas, so that more people can share and join in this
optimism, that man {is} indeed greater than his destiny, and that
if many people of good will are joining forces together, that —
as Schiller says in one of his writings about the revolt of the
Netherlands from Spain — that you can bring down even the arm of
the strongest tyrant by uniting for a good plan.
So please, unite with us, and let’s really move civilization
in a better domain.

OGDEN:  So, that’s a very optimistic note from Helga
LaRouche.  And this indeed proves that we are in very fertile for
a political revolution in this country.  Do not get trapped into
thinking in partisan terms.  Do not allow yourself to get sucked
down into that level.  Think on the level that Helga
Zepp-LaRouche just said; if people around the world can unite
around a good plan, around the policies which are urgently
necessary to resolve the crisis which we’re now facing, we can
move history forward and we can overcome our destiny.
So, what is that good plan?  What is the program to unite
around?  That’s the entire core purpose of the LaRouche PAC 2018
Campaign to Win the Future.  LaRouche’s Four Laws:
Glass-Steagall.  Shut down this Wall Street casino.  Erect a
firewall; protect the legitimate banking operations in commercial
banking in the United States as a means of protecting us from the
probability of a trans-Atlantic meltdown of this casino economy.
Then use that to completely recreate the financial processes here
in the United States by reinstituting the Hamiltonian idea of a
national bank.  A Third National Bank, or a revival of, what
Franklin Roosevelt did with the Reconstruction Finance
Corporation, to use the credit creation capabilities of the
Federal government to direct trillions of dollars of credit
directly into great projects like we’re seeing in China and
China’s building in Africa and elsewhere.  Great projects to
rebuild the United States, to employ the American population in
high productivity, highly skilled, high paying jobs; and to use
that to increase the productivity and the living standards of the
United States.  Then the entire way that that can be directed
forward into the future is to adopt a vision; a vision of space
exploration, breakthroughs in the frontiers of science and
technology, including fusion power and all the derivatives of
that kind of scientific breakthrough.  From that standpoint, the
United States can join this emerging New Paradigm for a common
future for all humanity.
So, that’s the vision.  We’re in the middle of an ongoing
political revolution in this country, and it requires leaders,
citizens in this country who are able to overcome this idea of
partisanship and party politics as usual and say No.  We will
unite our efforts towards this common destiny, towards these
common aims.  And do that here in the United States, and then
also do that among nations abroad.  That’s the New Paradigm of
politics here in the United States and that’s the New Paradigm of
international relations on this planet.
We’re living in very exciting times; very historic times.  I
think that this conference that’s happening this weekend in
Germany could not be scheduled to be occurring at a more timely
moment in world history.  You can look forward to some very
exciting updates from that, and I’m sure that there will be
countless numbers of emerging developments that are going to be
occurring on the global stage as well.  So, by all means, become
active in what we’re doing; join our 2018 Campaign to Win the
Future; get a copy of this new special report, Volume 2 of “The
New Silk Road Becomes the World Land-Bridge.”  And stay tuned to
larouchepac.com, because we have a lot of work to do.  Thank you
very much, and we’ll see you on Monday.
Vi skylder dette til LaRouches årtier lange arbejde

Leder fra LaRouchePAC, 28. juni, 2018 – ’Fake news’-medierne udelukker i bogstavelig forstand det forestående Trump-Putin-topmøde – de finder alt og intet til at fylde deres forsider med i stedet. Hvorfor? Fordi dette topmøde allerede udgør et så massivt nederlag for dem og en sådan enorm sejr for LaRouche-kræfterne, og for Lyndon LaRouche personligt.

Men, hvis du vil vide, hvad de virkelig tænker, så læs abonnementsavisen London Times i dag, der har følgende overskrift på sin historie: »Voksende frygt over udsigt til Trump-’fredsaftale’ med Putin«.

»Storbritannien frygter, at præsident Trump vil underminere NATO ved at indgå en ’fredsaftale’ med præsident Putin, når de to mødes i næste måned. Regeringsministre er bekymrede over, at hr. Trump kunne blive overtalt til at nedgradere USA’s militære forpligtelser i Europa og således kompromittere NATO-landes forsvar mod russisk aggression. Folkevalgte er ligeledes bekymrede over, at han kunne give hr. Putin en propagandasejr ved at annullere eller ændre alliancens planlagte militærøvelser …

En regeringsminister sagde: ’Det, vi er nervøse for, er, at der pludselig skal blive annonceret en eller anden form for Putin-Trump-’fredsaftale’. Vi kan forestille os, at Trump og Putin siger, »hvorfor har vi alt dette militærudstyr i Europa?« og blive enige om i fællesskab at fjerne det.’ De tilføjede, at enhver sådan politik fra hr. Trumps side ville være svær at navigere: ’Det er svært at være imod fred, men ville det være en reel fred?’«

En hermed relateret, tidligere historie fra 21. juni siger, »Udsigten til et møde har udløst alarm i Whitehall [den britiske regering] og giver næring til frygt over hr. Trumps forpligtelse over for NATO og virkningen på hans besøg til Storbritannien«.

Hvis det lyder ekstremt – den tidligere premierminister Tony Blair er så oprørt, at han truer os med en ny Hitler, med mindre vi opfører os ordentligt. En forhåndstekst af Blairs tale 27. juni til Chatham House/Royal Institute for International Affairs, som han gav avisen Guardian den 26. juni, siger, at han vil fortælle Donald Trump, før Trumps besøg til Europa i juli, »at han må handle for at bevare den transatlantiske alliance, eller også vil han svække hele Vesten i kampen mod fremvoksende nationer, såsom Kina«.

Blair meddelte i Chatham House, at »den transatlantiske alliance er grundfjeldet, på hvilket vores værdisystem og livsmåde hviler. Og dog efterlader højrefløjens forvisning af alliancen som værende af sekundær betydning for den nationale interesse snarere end en del af den, og vestrefløjens refleksreaktion imod alt, der er amerikanskledet, denne alliance i fare for brud …

Globaliseringen og dens fortalere er i en ufordelagtig position. Venstre- og højre-populisme mødes i et vist punkt med fordømmelse af frihandelsarrangementer, migration og internationale alliancer. De fremstilles alle som værende kontrære til at sætte individuelle, nationale interesser først.

Når det først bliver klart, at populisme ikke virker, fordi det sluttelig kun tilbyder udtryk for vrede og ikke faktiske svar, vil populisterne måske fordoble indsatsen og hævde, at fiasko er resultatet af halvhjertethed, og at kun mere af det samme vil virke.

Hvem ved, hvor dette scenaries dynamik vil bringe os? Så virker sammenligningerne med 1930’erne ikke længere helt ude i hegnet.«

Blair burde vide det. Det var hans gruppe, der før gav os Hitler, som Schiller Instituttets stifter og præsident, Helga Zepp-LaRouche, og hendes medarbejdere viste i The Hitler Book (1984).

Trump-Putin-topmødet 16. juli er en sejr for Lyndon LaRouche og hans ideer, der går tilbage til det Strategiske Forsvarsinitiativ og den Europæiske Produktive Trekant, der blev til den Eurasiske Landbro og i dag, den Nye Silkevej. Dette var de forskellige stadier af LaRouches overordnede design for, hvordan den Kolde Krig skulle afsluttes, og hvad, den skulle erstattes med. Ved hver, successiv anledning blev de tilsyneladende besejret. Som LaRouche sagde, vi kæmpede og tabte igen, og igen, og igen. Men nu, efter årtiers tragiske omveje for menneskeheden, er disse samme ideer pludselig tilbage i en anden form – og denne gang vinder vi! Alle disse ideer går igen direkte tilbage til LaRouches tilbagevisning i 1948 af Norbert Wieners onde vildfarelser.

Med annonceringen af dette topmøde, tager en helt ny geometri for verden mere og mere form, og tager mere og mere over. Helga Zepp-LaRouche har krævet, at året 2018 skal være det år, der markerer afslutningen på geopolitik. Det syntes måske lidt vel langt ude, da hun sagde det ved årets begyndelse – men nu synes det slet ikke at være langt ude, vel?

Sammen med geopolitik, svinder alle de andre gamle, velkendte opskrifter for, hvordan man styrer nationers og folkeslags anliggender, nu bort i meningsløshed. For de fleste mennesker, og selv for de fleste statsoverhoveder og regeringer, er de regler, ved hvilke de kom om ved tingene, ikke længere gyldige. De er nu i terra incognita, ukendt land. Nu vil kun LaRouches metoder virke. En fremragende gennemgang af kernegrundlaget for LaRouches livslange præstation er hans korte artikel, »On a Basket of Hard Commodities: Trade Without Currency«, fra 18. juli, 2000, som findes genoptrykt i EIR fra 29. juni, 2018. Her gennemgår LaRouche, hvordan et nyt, globalt, monetært system må frembringes, under betingelser som i nutiden. For at give den nødvendige baggrund og dybde i forståelse, som kræves, sammendrager han sine opdagelser gennem et halvt århundrede som en eneste enhed uden overgangssømme.

Rent umiddelbart er selvfølgelig Trump-Putin-topmødet en sejr for den kamp, vi har ført imod forsøg på at fjerne den lovligt valgte præsident ved hjælp af falske anklager om ’aftalt spil’ med Rusland. Selv om vi endnu ikke har besejret »Russiagate«, har vi fået tilstrækkelig landvinding til at gøre det muligt, at dette topmøde, som Trump altid har ønsket, endelig kunne finde sted, efter to år i præsidentskabet. Når vi nu går ind i den superophedede amerikanske valgsæson med LaRouchePAC’s »Kampagne for at vinde fremtiden«, er det næste skridt en afgørende besejring af den særlige anklager Robert Mueller og kompagni. Når denne mission er fuldført, bør det næste, passende skridt måske være at genoplive Benjamin Franklins forslag, som desværre blev sprunget over dengang, nemlig, at Tory-forræderne alle sammen burde blive sendt med skib tilbage til Storbritannien, hvor de hører hjemme.
To systemer foreligger nu for
verden: Hvad du skal vide om
økonomi for at skabe en fremtid
for menneskeheden
LaRouchePAC undervisnings-
serie 2018 i LaRouches økonomi
Introduktion og disposition

To systemer foreligger for verden. Det ene, det transatlantiske, City of London/Wall Street-finansimperium, har befundet sig i en tilstand af »frit fald« siden krakket i 2007-2008, et finanskrak, som Lyndon LaRouche forudsagde i et webcast, 25. juli, 2007:

»Det, der er optegnet som aktieværdier og markedsværdier internationalt på finansmarkederne, er vrøvl! Dette er rent fiktive trosobjekter. Der er intet sandt i det; falskneriet er enormt. Der er ingen mulighed for et ikkekollaps af det nuværende finanssystem – ingen! Det er færdigt, nu! Det nuværende finanssystem kan ikke forsætte med at eksistere under nogen omstændigheder, under noget præsidentskab, under noget lederskab eller noget lederskab af nationer. Udelukkende kun en fundamental og pludselig ændring af det globale, monetære finanssystem vil forhindre et generelt, kædereaktionslignende kollaps. I hvilket tempo, ved vi ikke, men det vil fortsætte, og det vil være ustoppeligt! Og jo længere, det står på, før det stopper, desto værre bliver tingene.« 

Hvordan kunne LaRouche forudsige dette?

Download (PDF, Unknown)
Præsidenterne Putin og Trump skal mødes i Helsinki 16. juli

28. juni, 2018 – Topmødet mellem den russiske og amerikanske præsident, Vladimir Putin og Donald Trump, vil finde sted i Helsinki 16. juli, annoncerede Kremls pressetjeneste i dag. »Ifølge aftalen vil mødet mellem den russiske præsident Vladimir Putin og den amerikanske præsident Donald Trump finde sted 16. juli i Helsinki«, lyder udtalelsen og fastslår, at de to ledere vil drøfte »den aktuelle tilstand og udsigterne for yderligere udvikling af russisk-amerikanske relationer, og ligeledes vitale spørgsmål på den internationale dagsorden«, og en lignende udtalelse kom fra Det Hvide Hus.

Ifølge assistent til Kreml Yuri Ushakov, vil mødet sandsynligvis vare mange timer: Der bliver en protokolbegivenhed, et tête-à-tête møde og en fælles pressekonference. Ushakov foreslog, at Putin og Trump kunne komme med en fælles erklæring, der skitserer »de to landes næste skridt, både mht. at forbedre de bilaterale relationer, tage fælles skridt på den internationale arena og opretholde global stabilitet og sikkerhed«, sagde han.

Muligheden for et efterfølgende møde blev tidligere fremsat at USA’s nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton, der 27. juni under en pressekonference i Moskva sagde, at han ikke vidste, om præsident Donald Trump ville deltage i det Østlige Økonomiske Forum i Vladivostok 11.-13. sept., men han ville ikke udelukke det.

Foto: Vladimir Putin og Donald Trump under APEC-topmødet sidste år i Vietnam.
Trump-Putin-topmøde aftalt! Geopolitik kan knuses!

Leder fra LaRouchePAC, 27. juni, 2018 – Det længe ventede topmøde mellem præsident Donald Trump og præsident Vladimir Putin er nu officielt blevet aftalt, og dato og sted annonceres i Washington og Moskva den 28. juni. Næsten to år efter, at britisk efterretning orkestrerede skabelsen af FBI’s »Få-ram-på-Trump-specialstyrken« under James Comey, med Peter Strzok et al., vil Det britiske Imperiums mareridt – et topmøde mellem disse to præsidenter – nu finde sted.

Assistent til præsident Putin, Yuri Ushakov, annoncerede aftalen efter USA’s nationale sikkerhedsrådgiver John Boltons møder i dag med den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov, præsident Vladimir Putin, forsvarsminister, general Sergei Shoigu og Ushakov. »Dette er faktisk, hvad John Boltons besøg var planlagt for, og det har givet de resultater, vi havde forventet«, rapporterede Ushakov yderligere og sagde, at diskussionen var »særlig nyttig netop i sammenhæng med at forberede et topmøde«. Diskussioner dækkede alt fra strategisk stabilitet i verden, kontrol med atomvåben og nedrustning generelt, og til regionale spørgsmål, med fokus på Syrien, den interne, ukrainske krise, Nordkorea og USA’s tilbagetrækning fra den Fælles Omfattende Handlingsplan med Iran, rapporterede Ushakov. Og så, naturligvis, anden med »russisk indblanding i USA’s valg«.

Annonceringen fremprovokerede sådanne hyl fra geopolitiske ’diehards’ som udtalelsen i den tyske, konservative avis Die Welt om, at dette topmøde var en absolut katastrofe, fordi der er fare for, at Trump og Putin kunne indgå en aftale, hvorved NATO-øvelser i Østeuropa reduceres, og at Trump kunne fremstille sig selv som den store fredsskaber.

»Det viser, hvor absolut sindssyg denne neoliberale/neokonservative fraktion på begge sider Atlanten er«, udbrød Schiller Instituttets præsident Helga Zepp-LaRouche i dag i sin ugentlige webcast. »Hvad kunne nogen, der ønsker verdensfred, ønske sig mere, end at Rusland og USA, der trods alt er de to mægtigste atommagter på planeten, kunne komme frem til en strategisk aftale? Dette er en meget vigtig, god udvikling.«

Efter hendes mening »vil de to præsidenter komme godt ud af det med hinanden, for de har grundlæggende set en bedre forståelse af den strategiske situation end deres kritikere«.

Føj til dette billede, at, ligeledes i dag, modtog den kinesiske præsident Xi Jinping den amerikanske forsvarsminister James Mattis i Beijing med det formål at opbygge strategisk tillid mellem de to lande. »Det er præcis, hvad der bør ske, at vi får et voksende samarbejde mellem verdens største magter: USA, Kina, Rusland og, som vi tidligere har diskuteret, så kommer der også en langsommere bevægelse fra Indiens side, for at komme frem til en sådan aftale«, erklærede Zepp-LaRouche.

Med hensyn til Europa, så, alt imens det europæiske etablissement fortsat er ude af stand til at erkende, at deres vestlige model står foran kollaps, mener Schiller Instituttets præsident, at hendes forslag om et EU-topmøde med præsident Xi og afrikanske ledere for at nå frem til en aftale om samarbejde omkring udviklingen af Afrika til at blive et moderne kraftcentrum, vil modnes og give frugt. »Man kunne få en situation, hvor et antal europæiske lande kunne indkalde til et sådant hastetopmøde i juli eller august. Man kunne sætte dette på dagsordenen i FN’s Generalforsamling i New York, og man kunne i mellemtiden danne en ’koalition af de villige’ – for nu at give denne frygtelige sætning en mere positiv mening – og man kunne begynde at gå i denne retning«, sagde hun.

Dette forslag fra 18. juni cirkuleres nu i hele verden på mindst 10 sprog.

Og tilføj også resultaterne af de nylige amerikanske primærvalg, der viser, at der er »ganske god grund til at mene, at ikke alt kontrolleres af finansoligarkiet; at penge ikke længere køber alle pladser, som det plejede i lang tid, og at der er en mulighed for virkelig at ændre situationen i verden til det bedre«, sagde Zepp-LaRouche.

Hvis flere mennesker »tilslutter sig den optimisme, at mennesket virkelig er større end dets skæbne, og hvis mange mennesker af god vilje slår kræfterne sammen, så – som Schiller siger det i et af sine skrifter om opstanden i Nederlandene mod Spanien – så kan man bringe selv den stærkeste tyrans arm til fald ved at forenes omkring en god plan«, sluttede hun.

Foto: Præsidenterne Trump og Putin giver hinanden hånden under et møde på sidelinjen af G20-topmødet i Hamborg, Tyskland, 7. juli, 2017.
Det forestående Trump-Putin-topmøde
kan ændre historiens gang
mod det Nye Paradigme.
Helga Zepp-LaRouche i Schiller Institut
Webcast, 27. juni, 2018

Jeg kan kun gentage det: De personer, der er vant til at tænke i baner for geopolitiske planer eller paradigmer, de bør virkelig forstå, at, i en verden, der har så mange problemer og så mange presserende opgaver, der skal løses, så er det bedste virkelig, at stormagterne finder frem til en strategisk forståelse og forhåbentlig sluttelig vil arbejde sammen for at løse alle disse problemer. Og disse mennesker er stadig indfanget i det gamle, geopolitiske nulsumsspil – den ene vinder, og den anden må tabe – og som er en fuldstændig latterlig, gammeldags, forældet idé. Jeg krævede ved årets begyndelse, at dette må blive året, hvor vi overvinder geopolitik, og med Kinas Nye Silkevej har vi allerede en win-win-model for relationer, hvor alle vinder. Så jeg vil blot opfordre folk til at gentænke den måde, de anskuer verden på.

Download (PDF, Unknown)

 

 
Trump-Putin-topmøde kan ændre verden;
fremvoksende fascistiske kræfter ønsker at stoppe det

Leder fra LaRouchePAC, 26. juni, 2018 – I juni 1968 udgav Lyndon LaRouche en artikel med titlen, »Det nye venstre, lokal kontrol og fascisme«, som beskrev opkomsten af de anarkistiske »68’ere«, som han havde oplevet på første hånd under studenterstrejkerne på Columbia Universitet. Fyrre år senere, i 2008, refererede LaRouche tilbage til denne artikel: »I denne rapport sammenlignede jeg det andet af de to strejker på dette universitet med den måde, på hvilken medlemmer af de kommunistiske og nazistiske partier byttede lunser af deres medlemsskaber frem og tilbage under de uger, hvor datidens berømte sporvognsstrejke i Berlin fandt sted, hvilket førte til nazisterne overtagelse af diktatorisk magt gennem Hermann Görings organisering af branden i Reichstag. Fra foråret 1968 og fremefter, var det, der voksede frem som den klart definerede majoritet i form af det ’Nye Venstre’, både i USA og andre steder, grundlæggende set opkomsten af en fascistisk bevægelse, hvilket en nærmere undersøgelse af den anden studenterstrejke i 1968 på Columbia Universitet burde have advaret enhver iagttager, der tænkte seriøst, om. Jeg vidste udmærket, hvad det var, jeg talte om dengang, og jeg ved det meget, meget klarere, og meget mere detaljeret, i dag, fyrre år senere.«

I dag, efter otte år med Barack Obamas administration, kan sandheden i denne indsigt ikke længere benægtes. Præsident Trump har netop gennemført en historisk intervention i krisen i Nordkorea og arbejdet sammen med Kina og Rusland. Nu forbereder han et topmøde med Vladimir Putin, et topmøde, der har til hensigt at løse krigen i Syrien og afslutte truslen om en global atomkrig. Hvilken respons kommer der fra dem, der tog eksamen fra 1960’ernes og 1970’ernes »Nye Venstre« og i dag er kommet ind i magtfulde og indflydelsesrige positioner, i Kongressen, i pressen, i Hollywood og i den generelle befolkning? Betænk: Kvindelige kongresmedlemmer, der opfordrer til, at medlemmer af Trumps regering skal chikaneres og intimideres hvor som helst, de befinder sig, »på en restaurant, i et stormagasin, på en tankstation, der tager I hen og skaber en flok. Og så giver I dem modstand. Og I siger til dem, at de ikke længere er velkommen nogen steder«. Berømte skuespillere fra Hollywood, der opfordrer folk til at udvælge de skoler, hvor børnene til embedsmænd i Trumps administration går, »og omringe skolerne i protest«. Restaurationsindehavere, der smider Trumps pressesekretær og hendes familie ud af deres restaurant og forfølger dem til en anden restaurant, hvor de fortsætter chikanen. Er dette ikke fascistisk terror?  Vil det føre til, at folk bliver slået ihjel?

Vi befinder os i dag på et punctum saliens (springende punkt), et tidspunkt for et paradigmeskifte i historien enten til det gode eller det onde. Præsidenten har modstået hysteriet med det britiskanstiftede kupforsøg mod USA’s regering, kendt som Russiagate. Han er parat til at udvide sit samarbejde med Kina og Rusland om Koreakrisen og til den endnu større krise i den arabiske verden, en krise, der drives frem af ulovlige og folkemorderiske krige, der igen er anstiftet af London, men som gennemføres af Londons »dumme kæmpe« under Bush og Obama. Flygtningekatastrofen i Europa, såvel som også krisen over de »illegale immigranter« i USA, kan kun løses ved, at Trump udvider sit samarbejde med Rusland og Kina til at omfatte den økonomiske side af den globale krise – og fuldt og helt går med i den Nye Silkevejsproces og anvender amerikansk teknologi og dygtighed på massive, internationale udviklingsprojekter i hele Afrika, Sydvestasien og Latinamerika samtidig med, at han også bringer den Nye Silkevej til USA. Så bliver Amerika atter stort.

Foto: Præsidenterne Trump og Putin ses her under deres andet offentlige møde på APEC Økonomiske Ledermøde. Vietnam, 10. november, 2017. (en.kremlin.ru)
Forberedelser til Trump-Putin-topmøde fortsætter

26. juni, 2018 – Præsident Trumps nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton skal mødes med den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov i Moskva i morgen (27. juni), annoncerede Kremls talsmand Dmitry Peskov i dag. Peskov nævnte som Ruslands punkter på dagsordenen til morgendagens drøftelse, »spørgsmålene om international stabilitet og sikkerhed, spørgsmålene om nedrustning og de velkendte, regionale problemer og naturligvis, bilaterale relationer« inden for rammerne af forberedelsen til et eventuelt topmøde mellem Rusland og USA, iflg. TASS. Forespurgt, om Bolton skulle mødes med Putin, svarede Peskov, at »Hvis et sådant møde finder sted, vil vi informere jer om det.«

Der spekuleres til overflod, og det samme gør vilde udbrud af hysteri, der vælder frem fra fortalerne for den gamle, geopolitiske orden, over erkendelsen af, at dette topmøde måske, endelig, rent faktisk kunne finde sted. Typisk er eftermiddagens artikel i Washington Post (After Diplomatic Equivalent of a Multiple-Car Pileup, U.S. Allies Brace for NATO Summit) (Efter det diplomatiske modsvar til et harmonikasammenstød, støtter USA’s allierede et NATO-topmøde) og som citerer unavngivne europæiske diplomater, der mumler, at de ikke kan beslutte, hvad der er værst, Trump, der mødes med Putin, før de får lejlighed til at komme ham under behandling på NATO-topmødet, eller bagefter, når de »ikke vil kunne feje op efter møget«. Trumps succesfulde topmøde 12. juni med Nordkoreas Kim Jong-un har øget frygten for, at han kunne nå frem til aftaler med Putin, som fuldstændig ville vælte den Gamle Ordens æblekærre. De er måske også bekymrede over, at Trump kunne gøre med NATO, hvad han gjorde med G7.

City of Londons Financial Times citerer en unavngiven russisk embedsmand for at sige, at topmødet vil blive afholdt efter præsident Trumps besøg 13. juli til Storbritannien efter NATO-topmødet 11.-12. juli, samt at de to lande er nået frem til en foreløbig aftale om værtslandet, som ikke bliver Østrig, men i stedet et land, der er »mere belejligt rent logistisk«. Storbritanniens Daily Telegraph kunne ikke lade være med at offentliggøre bekymrede rygter om, at Trump måske ville rejse til Moskva og være med i World Cup finalen den 15. juli. En unavngiven amerikansk seniorembedsmand sagde til Reuters her til eftermiddag, at man kigger på den finske hovedstad Helsinki som et muligt sted for topmødet. Finlands præsident Sauli Niinisto sendte en tweet som respons på spørgsmål om topmødet og sagde, at »Finland altid er rede til at tilbyde sine gode tjenester, hvis de bliver spurgt«.

Hvor det afholdes er ikke det, der er bid i; at det afholdes er afgørende.

Foto: USA’s nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton (venstre) møder her Ruslands udenrigsminister Sergei Lavrov den 27. juni 2018 i det Russiske Udenrigsministeriums receptionshus.       
OBS! Helga Zepp-LaRouche-webcast kommer onsdag i denne uge, 27. juni kl. 18

newparadigm.schillerinstitute.com

Denne uges strategiske webcast med Schiller Instituttets stifter og præsident, Helga Zepp-LaRouche, kommer på onsdag i stedet for det sædvanlige tidspunkt torsdag. Helga vil diskutere det igangværende skifte i verdens strategiske centrum, væk fra det kollapsende, transatlantiske område og til Asien og Eurasien, inkl. en opdatering på den diplomatiske front – dvs., udsigterne til et Trump-Putin-topmøde – samt de fortsatte fremskridt for Bælte & Vej Initiativet. Dette perspektiv står i skarp kontrast til disintegrationen og skænderierne blandt de vestlige regeringer, men det rejser også faren for nye operationer under falsk flag, ’fake news’-mediedækning og finansiel disintegration, fra geopolitikernes side – både neokonservative og neoliberale – i alliance med Det britiske Imperium, og som er engageret i et desperat forsøg på at sabotere fremkomsten af det Nye Paradigme.

Helgas ugentlige briefinger er afgørende for enhver, der ønsker at være tilstrækkeligt informeret til at spille en rolle i at forme fremtiden.
Trump vil mødes med Putin på trods
af stormen over immigration,
der har til hensigt at stoppe ham

25. juni, 2018 – Det bliver stadig mere sandsynligt, at præsident Trump vil holde det »umulige topmøde« for anden gang på en måned, med at mødes med den russiske præsident Putin i Wien 15. juli. Der er allerede tegn, der viser mødets potentiale med afslutning af mange års krig og terror i Syrien og Afghanistan. Trumps beslutsomhed mht. fremme af stormagtssamarbejde med Rusland, Kina (på trods af fejltagelser og handelsspændinger), Indien og Japan fortsætter med at gå fremefter og har det amerikanske folks støtte. »Russiagate« er ved at blive et bandeord.

Der bør ikke herske nogen som helst tvivl om, at det aktuelle hysteri over immigranter, som er blevet udløst af et par liberale folkevalgte og en masse nationale og internationale medier, er det ’sidste udfald fra skyttegraven’ for at række ud efter Trumps afsættelse fra embedet – impeachment – eller endda skabe omstændighederne for fysiske angreb imod ham – før han og ledere som Putin og Xi Jinping totalt river den britiske, geopolitiske »verdensorden« ned. Denne verdensorden, med dens enkeltstående supermagt og ingen begrænsninger for krige for regimeskifte, er langsomt ved at vige for fred. Sammen med fred kommer muligheden for, at produktivitet og økonomisk vækst kan blive frigjort i hele verden, såsom igennem Kinas Bælte & Vej Initiativ for store infrastrukturprojekter – selv, når Trump-administrationen endnu ikke har vist forståelse for dette aspekt.

London, stadig verdens dominerende finanscentrum, kan ikke stå imod dette. Endnu for blot to måneder siden arbejdede UK for den totale isolation af Rusland med sagen om Skripal-forgiftningen – som Theresa Mays regering nu gerne ser gå i glemmebogen. Storbritannien var i færd med at trække Trump ind i et britisk-fransk missilangreb mod Syrien og arbejdede hårdt på at få en permanent amerikansk besættelse og store militærstyrker i det land. Så var der City of Londons finansavis, The Economists spotske overskrift, »Kim Jong Won« (Kim Jong Vandt): mildest talt lovlig smart, usandt, og som alt for tydeligt viser Londons had til den historiske forandring, der nu opnås omkring Trump-Kim-topmødet.

Det er grunden til, at, når Trump-administrationen gør nøjagtig det samme, som Obama-administrationen gjorde med familierne, der immigrerede illegalt, så bliver Trump kaldt for fascist af den Demokratiske fraktion, der forsøger at afsætte ham fra embedet. Fakta er, at Obama aldrig nævnte menneskehandelen, som bragte børn fra Mellemamerika til den amerikanske grænse; præsident Trump har imidlertid fordømt det for at indhøste $500 mio. om året – sandsynligvis et ekstremt konservativt skøn – ved at handle med menneskeliv.

Den førende fortaler for »impeachment«, kongresmedlem Al Green fra Texas, vil nu selv blive smidt ud af embedet af den uafhængige LaRouche-kandidat, Kesha Rogers, i Houstons 9. kongresdistrikt. Det er sådan, man skal tackle denne falske impeachment-kampagne.[1]

Men, den eneste måde til fundamentalt at angribe disse operationer for menneskehandel fra lande, der ligger ned økonomisk, er udvikling, der skaffer produktiv beskæftigelse og produktive gennembrud, både i USA og i disse lande. Det er, hvad Kinas Bælte & Vej Initiativ gør for Kina og for mange udviklingslande, inklusive i Latinamerika. Hvis Trumps Amerika går med i dette store infrastrukturinitiativ, vil det også have grundlaget for at afgøre uoverensstemmelserne vedrørende handel. USA må udstede statslig kredit til byggeri af infrastruktur og til produktive gennembrud for at gøre dette. Og, USA må bryde Wall Street-bankerne op, før de i stedet udløser endnu et spekulativt finanskrak.

15. juni udgav Helga Zepp-LaRouche et forslag om, at de store, europæiske lande gik med i Kinas Bælte & Vej-udvikling i Afrika, i stedet for at flå den Europæiske Union fra hinanden over immigration.[2] Hendes forslag peger ligeledes på grundlaget for den nødvendige handling i USA.

Men, præsident Trump må forsvares imod det britiskanførte fremstød for at afsætte ham eller stoppe hans politikker for stormagtssamarbejde. Lad der komme endnu flere »umulige topmøder«.

Foto: For næsten et år siden på dagen mødtes præsidenterne Trump og Putin sidste gang ansigt til ansigt på G20-topmødet i Hamborg, Tyskland. 7.-8. juli, 2017. (en.kremlin.ru)     

[1] Se Kesha Rogers erklæring, »Den økonomiske løsning på immigrantkrisen«.

[2] Se Helga Zepp-LaRouches appel: »EU-topmødet må følge Singapores eksempel«.
EU’s ’Migrations-Minitopmøde’ udviser ingen nåde for flygtninge

25. juni, 2018 – Med betydelig armvridning fra den tyske kansler Angela Merkels, den franske præsident Emmanuel Macrons og EU-kommissionens præsident Jean-Claude Junckers side blev 16 regeringer trukket ind i søndagens »mini-topmøde om migration« i Bruxelles – men af de i alt 28 EU-medlemmer, udeblev de 12 altså. Hvad angår Merkels position, så siger alene den kendsgerning, at Luxembourgs premierminister Xavier Bettel forsøgte at spøge med medierne med, at mødet »ikke handlede om, om fr. Merkel fortsat var kansler i næste uge«, allerede en hel del. Og minitopmødet gav ingen konkrete resultater, men blot nogle vage ideer om at etablere »udskibningscentre« på europæisk jord nu, og senere i selve Afrika, for at registrere indkommende flygtninge fra Afrika og andre områder med det formål at administrere en tvungen hjemsendelse af alle de mennesker, Europa ikke ønsker.

FN’s Internationale Organisation for Migration (IOM) har allerede kritiseret ideen om »udskibningscentre« i Afrika og sagde, at den kun ville samarbejde med kommissionen omkring etablering af lejre til migranter på EU’s jord. »I er forpligtede til ikke at sende folk tilbage, før de lander et eller andet sted«, sagde Eugenio Ambrosi, direktør for IOM’s regionale EU-kontor. Den manglende afklaring af, hvor disse centre skal placeres i Europa, føjer yderligere friktioner til den interne situation i EU: Den italienske indenrigsminister Matteo Salvini advarede den franske præsident Macron, der er førende fortaler for konceptet med disse centre, »Hvis fransk arrogance tror, den kan transformere Italien til at blive Europas flygtningelejr og måske give et par euro i drikkepenge, så har de fået det helt galt i halsen«.

Men det værste aspekt ved EU’s anti-flygtningepolitik er imidlertid militariseringen af spørgsmålet: I sammenhæng med den intensiverede diskussion om et »robust mandat« for den planlagte europæiske grænsebeskyttelsesstyrke Frontex, sagde den tidligere, tyske NATO-general, Egon Ramms, »Hvis der er mandat til det fra Bundestag, kunne man overveje at lade Bundeswehr overtage udenrigssikkerhedstjeneste for sådanne Frontex-missioner, så vel som for flygtningelejre i Nordafrika«. Det tyske EU-parlamentsmedlem Elmar Brock (CDU; Merkels parti) foreslog en fællesmission bestående af Frontex og FN’s blå hjelme i Nordafrika, og Bundestag-medlem fra CDU Armin Schuster opfordrede til, at Frontex foretog en væbnet intervention i Nordafrika imod menneskehandlere.
Australien: Lovforslag om Glass/Steagall-bankopdeling
fremsat i parlamentet; LaRouche-allierede CEC krediteres

25. juni, 2018 – Et lovforslag om at indføre Glass/Steagall-bankopdeling blev i dag fremsat i det australske parlament af Bob Katter – Lovforslag til reform af banksystemet (Bankopdeling) 2018[1] – en aflægger af det australske LaRouche-ligesindede Citizens Electoral Councils (CEC) mangeårige kampagne for Glass-Steagall. I sin præsentation af lovforslaget krediterede parlamentsmedlem Katter CEC’s Robert Barwick samt en grafik over australske universelle bankers eksponering til derivater, som cirkuleres af CEC, hvilket trak opmærksomhed til nødvendigheden af en lov som FDR’s Glass/Steagall-lov fra 1933, der adskiller kommercielle banker og investeringsbanker og således beskytter kundernes konti mod eksponering til spekulative ’værdipapirer’. CEC’s forslag fra 2017 til en Australsk Glass/Steagall-lov kan ses på CEC’s webside.

En artikel 20. juni på bloggen MacroBusiness med overskriften, »Is Australia Sitting on a Ticking Derivatives Nuclear Bomb?« (Sidder Australien på en tikkende derivat-atombombe?) begynder, »Der er en grafik fra CEC (et australsk politisk parti, der er fortaler for at indføre Glass/Steagall-bankopdelingsloven, som sandsynligvis kommer på bordet sidst i juni), som viser, at den totale værdi af finansielle derivater i Australien er omkring AUS$37 billioner«. Forfatteren Martin North udtaler, at »folk stiller spørgsmål om dette«.

Australiens BNP er på omkring AUS$1,2 billion, en tredivtedel af de australske bankers eksponering til derivater; bankerne kunne meget nemt tabe så meget, og meget hurtigt få et nyt finanskrak.

Efter en meget lang analyse af situationen med mange grafiske kort, konkluderer North: »Bundlinjen er, at de AUS$37 billioner er en god repræsentation af den nuværende, enorme eksponering i vores banksystem, og det rager langt op over bankernes nuværende regnskaber og landets totale økonomi. Risiciene er bogstavelig talt enorme, og i et bankkrak i hele systemet, hvor flere parter er eksponeret, ville en bailout (statslig bankredning), om det krævedes, sandsynligvis få dybtgående, økonomiske virkninger. Det kunne være nok til at oversvømme hele økonomien. Så store er de potentielle risici. Det er grunden til, at det er værd at indføre Glass-Steagall.«

Så, lad os derfor gøre det!

[1] Se: http://cecaust.com.au/releases/2018_06_26_Katter_Introduces_GS.html
Amerika og Kina må samarbejde for at løse
krisen om migranter fra Latinamerika

Leder fra LaRouchePAC, 24, juni, 2018 – De internationale medier har på det seneste været fuld af hjerteskærende historier og billeder af tusinder af desperate immigrantbørn fra Mexico og Mellemamerika, der var blevet adskilt fra deres forældre, efter at de kom illegalt ind i USA. Ser man bort fra de skandaløse røverhistorier, som en stor del af medierne bringer – samt det faktum, at hele spørgsmålet promoveres for at forsøge at stoppe præsident Trumps succesfulde fremgangsmåde over for Koreakrisen – så er der imidlertid en særdeles reel immigrationskrise i Amerika, som har accelereret i de senere år.

Men, lær af Sokrates: Hvis man vil finde et svar, må man først stille det rigtige spørgsmål.

Frem til 2015 var 11,5 mio. førstegenerationsmexicanere (dvs., som er født i Mexico), næsten 10 % af befolkningen, emigreret til USA: over 20 % af El Salvadors 6,3 mio. mennesker havde gjort det samme. Hvis man medtager 1.-3. generationer (inkl. børn og børnebørn af dem, der emigrerede til USA), så flygtede det chokerende tal af 28 % af den mexicanske befolkning og 35 % af befolkningen i El Salvador fra deres land. Situationen er tilsvarende for Guatemala og Honduras.

Hvorfor sker dette?

Fordi den potentielle, relative befolkningstæthed i områdets økonomier med overlæg er blevet mindsket til langt under deres faktiske befolkningstal. Som Lyndon LaRouche forklarer i sin videnskab om fysisk økonomi: Når den potentielle, relative befolkningstæthed – eller en økonomis evne til at opretholde en voksende befolkning på en stadigt bedre levestandard – falder ned under det faktiske befolkningstal i en vis periode, vil denne befolkning enten dø, eller flygte.[1] Det er præcis, hvad der er sket i hele dette område, som det tilsigtede resultat af britiske politikker for befolkningsreduktion: En udplyndring af befolkningen gennem gæld til City of London og Wall Street; udløsning af dødbringende krige; og Londons »Dope, Inc.« ’s[2] og narko-terroristbanders overtagelse af disse lande. Typisk er det faktum, at den sataniske MS-13-bande, der terroriserer El Salvador og andre dele af Mellemamerika, faktisk blev skabt i Los Angeles’ ghettoer for årtier siden, overvåget af George H.W. Bush’ kontra-crackkokain-politik.

Den eneste måde at løse dette problem på, er at omstøde årsagen til det. Den kollapsende, potentielle, relative befolkningstæthed i Mexico, Mellemamerika og det latinamerikanske og caribiske område generelt må dramatisk vendes omkring gennem fuldt og helt at integrere disse lande i Bælte & Vej Initiativet. Koordineret handling fra Kina og USA’s side kan let virkeliggøre dette.

Det første afgørende projekt ville være en højhastighedsjernbanekorridor, der fra Sydamerika løber mod nord, skaber forbindelse over sump- og skovområdet Darien Gap på Panamas og Columbias grænse, løber gennem hele Mellemamerika og ind i Mexico og herfra opad, tværs over Nordamerika til den foreslåede Beringstrædetunnel og opkoblingen til den Eurasiske Landbro.

Kina og Panama bygger allerede sammen den første strækning af en sådan højhastighedsjernbanelinje fra Panama City til grænsen med Costa Rica – hvis regering har gjort det klart, at den ønsker at komme med i projektets forlængelse – hvilket vil blive den første, højhastighedsjernbanelinje på hele den vestlige halvkugle.

En sekundær serie af projekter omfatter forlængelsen af den Maritime Silkevej ind i det caribiske bækken med byggeri af dybvandshavne og tilknyttede industriparker i Ponce, Puerto Rico (en del af USA) og Mariel, Cuba. De ville så udgøre knudepunkter for skibstransport til den amerikanske golf og atlanterhavskysterne, såvel som også til havne i hele det caribiske bækken og Sydamerika, og som ville blive integreret med den nyligt udvidede Panamakanal og ligeledes den foreslåede Store Inter-oceaniske Nicaraguakanal. Det skønnes, at byggeriet af Nicaraguakanalen ville kræve ti tusinder af faglærte jobs, og at virkningen langs kanalen ville skabe produktive jobs til hundrede tusinder af mennesker i hele Mellemamerika.

USA, Kina og hver eneste nation i området har en direkte interesse i at opbygge en sådan fælles fremtid med win-win-samarbejde for deres lande.

Foto: Foto udleveret af Told- og Grænsevagten til en reporter, der var på rundvisning i en detentionsfacilitet i McAllen, Texas. 17. juni, 2018. (US Custom and Border Patrol)   

[1] Se: LaRouche Econ Class series 2017, lektion 6: Hvordan værdi måles. (video og dansk pdf.)

[2] Se ’Dope Inc.’
Østrig forbereder møde mellem Putin og Trump i Wien til 15. juli, skriver TASS

24. juni, 2018 – De østrigske myndigheder forbereder sig til at være værter for et møde mellem den russiske præsident Vladimir Putin og den amerikanske præsident Donald Trump i Wien 15. juni, rapporterer den østrigske avis Kronen Zeitung i dag, iflg. TASS. Iflg. avisens kilder, ankom diplomatiske repræsentanter for Washington og Moskva for flere dage siden til den østrigske hovedstad for at diskutere detaljerne i afholdelsen af det første, bilaterale topmøde mellem Rusland og USA, skrev det russiske nyhedsagentur. Højtplacerede sikkerhedsfolk fra begge lande er ankommet til Østrig for at forberede mødet, og de er begyndt at overvåge situationen for at forberede forhandlingerne.

Den endelige beslutning om selve datoen for mødet bliver måske truffet midt i næste uge, sagde rapporten. Kremls talsmand Dmitry Peskov sagde søndag, at han ikke var klar til at informere medierne om begivenheden og datoen for afholdelsen af det mulige Putin-Trump-topmøde, rapporterede TASS. »Vi er ikke klar til at give denne information«, sagde Peskov, da han blev bedt om at kommentere den østrigske avis’ rapportering. »Vi vil informere jer, så snart, vi er klar.«

Putin og Trump afholdt en telefonsamtale den 20. marts. Iflg. Kremls pressetjeneste blev russiske og amerikanske topdiplomater bedt om at undersøge spørgsmålet. 10. juni bekræftede den russiske præsident, at han var parat til mødes med Trump, så snart Washington var klar til topmødet. 21. juni sagde Peskov, »Hverken Kreml eller Det Hvide Hus er kommet med en officiel udtalelse« om et eventuelt Putin-Trump-topmøde.

Den østrigske kansler Sebastian Kurz bekræftede i et interview med OE-24, at Wien har tilbudt at afholde det russisk-amerikanske topmøde. »Begge præsidenter er parat til at have en dialog. Vi tilbød at afholde mødet i Wien. Wien har de seneste år været et godt sted til dialog og forhandlinger«, sagde Kurz.

Den russiske præsident Vladimir Putin var på et arbejdsbesøg til Østrig 5. juni, hvor han havde møder med både præsident Alexander Van der Bellen og kansler Kurz.

Foto: Trump og Putin mødtes kort under APEC Asien-Stillehavsmødet i Vietnam i november, 2017, hvor de dog flere gange trykkede hinanden i hånden.
USA’s udenrigsminister siger, nationale sikkerhedsrådgiver Boltons
besøg i Rusland bør arrangere Trump-Putin-topmøde

23. juni, 2018 – USA’s udenrigsminister Mike Pompeo sagde til MSNBC-reporter Hugh Hewitt den 22. juni, at den nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton forventes at rejse til Moskva den 24. eller 25. juni, hvor han skal »mødes med sin modpart [Nikolai Patrushev]. Og jeg mener, det er sandsynligt, at præsident Trump vil mødes med sin modpart [den russiske præsident Vladimir Putin] i en ikke så fjern fremtid efter dette møde«, sagde Pompeo.

Pompeo sagde, at da han var CIA-direktør, havde han »en mulighed« for at arbejde med Rusland om fælles interesser, såsom kontraterror, »hvor de to nationer havde fælles interesser. Så vi har altså samtaler med vore russiske modparter, hvor vi forsøger at finde steder, hvor vi har overlappende interesser, men hvor vi beskytter amerikanske interesser dér, hvor vi ikke har«.

Han sagde, at han under samtaler med udenrigsminister Sergei Lavrov, siden han (Pompeo) blev udenrigsminister, havde udtryk »ting, vi er utilfredse med«, inkl. beskyldninger om russisk indblanding i amerikanske valg og russisk »opførsel« i Ukraine og Syrien. Men, sluttede han, »vi vil fortsætte med at arbejde for at sikre, at de kender vore interesser og vore bekymringer, og hvor der så er steder, hvor vi kan finde fælles fodslag, vil vi bestemt forsøge at gøre det«.

Foto: USA’s udenrigsminister Mike Pompeo.
Eurogruppe indgår aftale med Grækenland om gæld

22. juni, 2018 – Mens Grækenland har bedt om seriøs gældssanering, har Eurogruppen, der består af finansministre i Eurozonen, kun indgået aftale om at frigive endnu en låneportion på €15 mia., af hvilke €3,3 mia. vil gå direkte til den Europæiske Centralbank og den Internationale Valutafond. Snarere en at nedskrive gælden, aftalte de simpelt hen en 10-årig forlængelse af tilbagebetalingen af lån fra den Europæiske Finansielle Stabilitetsmekanisme (EFSF) og desuden en 10-årig afdragsfri periode med hensyn til betaling af renter. IMF hilste aftalen velkommen, men tog forbehold for gældens erholdelighed på lang sigt.

»De nye forholdsregler til gældslettelse, som i dag blev annonceret, vil afbøde Grækenlands finansielle risici på mellemlang sigt og forbedre gældsudsigterne på mellemlang sigt«, sagde adm. dir. for IMF, Christine Lagarde, iflg. Kathimerini. Men hun sagde også, at Fonden ikke vil tilslutte sig de €86 mia. i bailouts, der nu udløber, idet »tiden er udløbet« og IMF tog forbehold for den græske gælds erholdelighed på længere sigt. Gælden løber frem til 2060.

Foto: Græsk graffiti: Befri Grækenland for det europæiske fængsel.
En forandring til det bedre kommer,
hvis I kæmper for det.
Helga Zepp-LaRouche i Schiller Institut
Webcast, 21. juni, 2018

Hvis man således havde de europæiske ledere, Xi Jinping og et halvt dusin afrikanske ledere, der talte for kontinentet, og de tilsammen ville erklære et forceret program for infrastrukturudviklingen af Afrika, så ville det ikke alene have troværdighed pga. Xi Jinpings tilstedeværelse, men det ville også sende et signal til alle disse regeringer og til alle unge mennesker om, at der vil være store muligheder for at samarbejde om opbygningen af deres eget land, så de ikke ville føle sig tvunget til at rejse tværs over Sahara og dø af tørst, eller at drukne i Middelhavet, eller blive fanget af Frontex’ [EU-grænse-]politi for at blive anbragt i noget, selv paven har karakteriseret som »koncentrationslejre«.

Jeg mener, dette kan gøres. Nu er det ikke særlig sandsynligt, at EU vil gøre dette, i betragtning af den kendsgerning, at de er, hvad de er, men det er en absolut rigtig idé, og skulle dette EU-topmøde forpasse denne mulighed, så kan man få et topmøde, hvornår, det skal være, i juli eller august, eller man kan tage FN’s Generalforsamling i september og gøre dette spørgsmål til det eneste punkt på dagsordenen.

Download (PDF, Unknown)

 

 
Om LaRouches opdagelse.
LaRouche’s Economics Classes
2018; lektion 1, 23. juni, 2018.
Engelsk udskrift

 

Introduction based on the original scientific discovery made by Lyndon LaRouche during the years 1948–52, refuting the concept of entropy advocated by Norbert Wiener and developing a concept of physical economy based on a study of Heraclitus, Plato, Riemann and Georg Cantor, which he later supplemented through a study of Nicolaus of Cusa. This study led LaRouche to oppose all monetarist theories associated with the British East India Company system of Free trade, globalization and post-industrial society and to embrace the physical economic approach of Gottfried Leibniz (Society and Economy) that later became the American System of Economics of Alexander Hamilton, from his more advanced scientific basis. This class will be given by Will Wertz.

 

Download (PDF, Unknown)
Singapore-modellen må
anvendes på globalt plan.
LaRouchePAC Internationale
Webcast, 22. juni, 2018

… I denne appel opfordrede Helga Zepp-LaRouche til at anvende denne model, Singapore-modellen, til situationen i Europa, hvor hele den såkaldte alliance, den europæiske alliance, den Europæiske Union, nu opløses i splittelse og kaos over det, der lokalt set synes at være en fuldstændig uløselig og umedgørlig flygtningekrise. I stedet anbefaler Helga LaRouche, at EU omgående afholder et topmøde mellem de ledende europæiske lande, afrikanske ledere og den kinesiske præsident Xi Jinping for at indlede en proces for samarbejdende, økonomisk udvikling i Afrika for at løse problemerne med fattigdom og krig, som er roden til masseimmigrationen ind i Europa af afrikanere, der søger at flygte fra denne situation. Denne løsning ville omgående møde troværdighed hos afrikanerne takket være den gode vilje, der nu eksisterer over for Kina på det afrikanske kontinent, pga. de økonomiske udviklingsprojekter, som Kina allerede har igangsat dér i form af det forlængede Bælte & Vej Initiativ.

Lad os nu se på USA. Nøjagtig den samme model kan anvendes på spørgsmålet om migration her i Amerika på den nordlige og sydlige halvkugle. I stedet for at forsøge at adressere symptomerne, kan vi, hvis vi i stedet bruger Singapore-modellen til at adressere roden til denne krise, løse den. Den kan ikke løses på sine egne vilkår, men den kan løses, hvis man introducerer en ny dimension i denne geometri. Hele områder af Mellem- og Sydamerika er blevet ødelagt af disse kapløb-mod-bunden-politikker for billig arbejdskraft, frihandel, udplyndring fra Wall Street-gribbefondes side, og udbredt vold og en tilstand, hvor man ikke kan regere, pga. narkokartellerne og narkobanderne, som disse tilstande afføder, og hvor mange af dem hvidvasker deres narkopenge gennem disse selvsamme Wall Street-banker. Dette er den sump, der må dræneres gennem den omgående genindførsel af Glass-Steagall, som ville lukke disse kriminelle foretagender med pengehvidvask og lyssky penge ned. I stedet må man vedtage Lyndon LaRouches Fire Økonomiske Love for at øge arbejdskraftens produktivitet her i USA og bringe USA ind i dette Nye Paradigme for økonomisk udvikling. Men det ville også udgøre en bro til at bringe hele Bælte & Vej Initiativet ind i de amerikanske lande som helhed. Den Nye Silkevej kunne forlænges gennem et Beringstræde-tunnelprojekt, der forbinder Eurasien med Nordamerika. Hele dette højhastigheds-jernbanenet og andet, kan dernæst forlænges mod syd ind i Mellem- og Sydamerika. Dette bør være emnet for et omgående topmøde mellem præsidenterne Trump og Xi Jinping, sammen med andre statsoverhoveder og ledere af de suveræne nationer i Mellem- og Sydamerika. Dette ville udgøre midlerne til at løse den gærende handelskrig mellem USA og Kina ved at fjerne den såkaldte handelsubalance gennem tredjeparts-udviklingsprojekter, som ville være til fordel for begge nationers økonomier. Igen en win-win-løsning. Denne handelskrig er meget farlig. Helga Zepp-LaRouche understregede i dag, at dette er noget, der ikke blot er protektionisme; dette skal på ingen måde fortolkes som en god politik. Dette er faktisk meget farligt i det nuværende strategiske og økonomiske miljø. 

Her følger engelsk udskrift af hele webcastet:

 

THE SINGAPORE MODEL MUST BE APPLIED GLOBALLY

LaRouche PAC International Webcast for Friday, June 22, 2018

MATTHEW OGDEN: Good afternoon! It’s June 22, 2018. My name
is Matthew Ogden, and you’re joining us for our Friday evening
broadcast from larouchepac.com.
As you can see, the title of our show today is “The
Singapore Model Must Be Applied Globally”. As our viewers know,
and as we discussed extensively on Monday, Helga Zepp-LaRouche
has issued a statement for wide circulation in which she praises
the breakthrough which occurred in Singapore in the summit
between President Trump and Chairman Kim Jong-un, as you can see
depicted in this picture here [Fig. 1]. She said, “You have to
realize that this is an enormous breakthrough. You saw
yesterday’s adversaries becoming tomorrow’s friends,” as Donald
Trump said many times during his trip to Singapore. This was done
through shared and mutually beneficial win-win agreements. This
is both between the United States and North Korea; but also take
note, this is between the Republic of Korea — South Korea — and
North Korea, otherwise known as the DPRK. What Helga
Zepp-LaRouche did in this statement is that she called for this
model to be applied to other adversarial situations in order to
unlock similar win-win solutions. Crises which, if you looked at
them just in the small, in the regional setting, would seem
intractable and insoluble; but as soon as you bring in a new
dimension, as was done in the case of the Korean Peninsula, those
crises can be unlocked and new solutions are available on the
table. That new dimension is emphatically the One Belt, One Road
initiative; the New Paradigm that China has championed.
Development truly is the new name for peace.
What Helga Zepp-LaRouche did in this statement is that she
called to apply this model, the Singapore model, to the situation
in Europe in which the entire so-called alliance, the European
alliance, the European Union, is disintegrating into disunity and
chaos over what seems like in the small to be a completely
insoluble and intractable refugee crisis. Instead, Helga LaRouche
recommended that the EU immediately host a summit between the
leading European countries, African leaders, and Chinese
President Xi Jinping, in order to initiate a process of
collaborative economic development in Africa in order to resolve
the problems of poverty and warfare which are the root causes of
the mass migration into Europe of Africans seeking to escape this
situation. Now this solution would be instantly credible among
the African nations, due to the good will which now exists
towards China on the African continent because of the economic
development projects which China has already undertaken there in
the form of the extended Belt and Road Initiative.
Now, let’s take a look at the United States. That exact same
model can be applied to the migration issue here in the Americas
in the Northern and Southern Hemispheres. Instead of attempting
to address the symptoms, if we instead use the Singapore model to
address the root cause of this crisis, we can resolve it. It
cannot be resolved within its own terms, but it can be resolved
if you introduce a new dimension to this geometry. Whole portions
of Central and South America have been destroyed by
race-to-the-bottom cheap labor policies, free trade, looting by
Wall Street vulture funds; and emphatically widespread violence
and ungovernability because of drug cartels and the drug gangs
that they spawn, many of whom launder their drug money through
these very same Wall Street banks. This is the swamp which must
be drained through an immediate reinstitution of Glass-Steagall,
which would shut down these criminal enterprises of money
laundering and dark money. Instead, adopting Lyndon LaRouche’s
Four Economic Laws to increase the productivity of labor here in
the United States, and bring the United States into this New
Paradigm of economic development. But also, it would serve as a
bridge to bring the entire Belt and Road Initiative into the
Americas as a whole. The New Silk Road could be extended through
a Bering Strait tunnel project connecting Eurasia to North
America. That entire high-speed rail network and otherwise, can
then be extended southward into Central and South America. This
should be the subject of an immediate summit between President
Trump and President Xi Jinping, along with other heads of state
and leaders of the sovereign nations of Central and South
America. This would be the means to resolve the brewing trade war
between the United States and China, by eliminating the so-called
trade imbalance through third-party development projects which
would benefit the economies of both nations. Again, a win-win
solution. This trade war is very dangerous. Helga Zepp-LaRouche
emphasized today that this is something which is not mere
protectionism; this is not in any way to be construed as a good
policy. In fact, this is very dangerous in the current strategic
and economic environment.
But if you take a look at this application of the Singapore
model, bring China in on it. The United States and China in
collaboration can help develop these countries of Central
America, South America, and the Caribbean. China has immense
credibility in South America right now as well, just like in
Africa. Indeed, we’re seeing numerous Latin American nations
already in the process of officially aligning themselves with
China on the Belt and Road Initiative. For example, you can see
in this picture here [Fig. 2], Bolivian President Eva Morales
travelled to Beijing this week to meet personally with President
Xi Jinping. They signed several commitments for trade and
economic development collaboration, including a commitment for
collaboration on the Belt and Road. Morales elevated the status
of the bilateral relationship between China and Bolivia to the
level of “strategic association”; which he had also just done
during a trip which he had just concluded immediately preceding
his trip to China, during a state trip to Russia. During which,
he and President Putin also had elevated their relations to the
status of a strategic association; which Morales also indicating
his interest in allying Bolivia with the Eurasian Economic Union
as well.
Now in China during this trip, President Morales signed a
document which committed Bolivia to collaborating with China to
jointly build the Belt and Road Initiative, saying that this will
mean economic development and peace throughout the continent and
expressing that it is his hope that by working together with
China to build the Belt and Road, this would also contribute to
expanding cooperation between China and Ibero-America in general.
Which sentiment President Xi seconded, saying that the Belt and
Road offers a new platform by which China’s relations with
Ibero-America as a whole can be strengthened. So, this is very
significant. This is just one example of these nations of Central
and South America realigning themselves away from this failing
trans-Atlantic system and towards this new emerging Eurasian
system with both China and also with Russia.
At the same time President Morales was in China, also there
was a delegation from the Dominican Republic who were also
discussing economic development projects in the Dominican
Republic; specifically ports, highways, sanitation projects,
urban development. But also discussing broader development and
trade cooperation between China and the Caribbean generally. Were
this collaboration to be generalized across the entire region,
and also if the United States were to come onboard as a full
participant in this development vision, this — and only this —
would address the root cause of the current migration crisis
which we are observing. Ending the poverty and ending this cycle
of violence which is driving millions of people to flee their
homelands. At present, 200 million out of the current 650 million
people who live in Ibero-America as a whole and the Caribbean,
200 million live in poverty; which could all be changed through
this sort of vision. Remember, China’s vision is to eliminate
poverty in China in a few short years. Why could this commitment
not also be extended to other regions of the world that are in
desperate need of that kind of vision? Again, the New Paradigm of
the New Silk Road spirit is the key here to unlock this seemingly
intractable crisis now plaguing the Western Hemisphere; just as
in the case of the Middle East, of Africa as we discussed
previously, and as we observed in the up-to-this-point successful
solution which has now been committed to in North Korea.
Thus, the Singapore model should be applied to the entire
world. This breakthrough, what we just observed in North Korea,
represents an entirely new era of possibility. And indeed, as
President Trump said, the past does not define the future;
everything now has changed. But we need to seize this
opportunity. As we’ve discussed, this vision — what we just
discussed with the case of Europe, China, and Africa, and also
this case of the United States, China, and South America — this
vision is by no means impossible. In the wake of his success in
North Korea, President Trump now seems committed to continue to
kick over the British geopolitical chessboard, and usher in an
entirely new paradigm of relations among nations. The premier
example of this, of course, is his upcoming summit with Russian
President Vladimir Putin; which by all indications seems to be in
the process of being planned for some time during the month of
July — possibly coinciding with President Trump’s trip to Europe
for the NATO heads of state meeting. This prospect has sent the
entire British geopolitical establishment into absolute hysteria.
Take for example, this article [Fig. 3] which just appeared in
the Times of London under the title, “Trump and Putin Plan
Talks during Europe Trip”. You can see here the subtitle is,
“Alarm in Whitehall ahead of NATO Summit.” This is what the
article has to say:
“Donald Trump and Vladimir Putin are preparing to meet
during the US president’s visit to Europe next month in a move
that is causing alarm in Whitehall.
“The prospect is adding to fears over Mr. Trump’s commitment
to NATO and the effect on his trip to Britain….
“The prospect of a meeting between Mr. Trump and Mr. Putin
appalls British officials. ‘It’s unclear if this meeting is after
or before NATO and the UK visit. Obviously after would be better
for us,’ a Whitehall official said. ‘It adds another dynamic to
an already colorful week.’…
“A senior western diplomatic source said that a Trump-Putin
meeting before the NATO summit would cause ‘dismay and alarm’,
adding: ‘It would be a highly negative thing to do.’
“NATO is due to discuss an escalation of measures to deter
Russian aggression. ‘Everyone is perturbed by what is going on
and is fearing for the future of the alliance,’ a Whitehall
source said.”
So you can see, absolute hysterics on the part of the
British geopolitical establishment. They fear what President
Trump could commit to with President Putin, and that indeed, the
end is nigh for this entire NATO, anti-Russia, British
geopolitical regime in Europe and the United States. Now what
we’re seeing is a mortal threat to British geopolitics. We’re
seeing in many instances a new era beginning to emerge. None of
these cases should be taken in isolation; but in fact, we should
see that the entire global strategic geometry is in fact in the
process of a rapid change and a complete realignment of nations
is in the process. This is really the fear that the geopolitical
establishment has had since the very beginning of President
Trump’s Presidency; that he could be a loose cannon. He won’t be
an Obama or a Bush, who were just following their orders.
Instead, he will assert the sovereignty of the United States and
he’ll pursue an entirely new alignment among the great powers.
That’s what we’re seeing: Collaboration among the United States,
Russia, and China. This has been the key in the breakthrough in
Korea, and it remains the key to unlocking the other outstanding
problems that are facing the world.
In the immediate aftermath of the breakthrough in Singapore,
South Korean President Moon Jae-in also made a three-day state
visit to Russia, to discuss the outcome of the summit and to
discuss the path forward; including how North Korea, South Korea,
and Russia will have a future relationship. This trip included a
bilateral meeting between himself and Russian President Vladimir
Putin. During this trip, Moon addressed the State Duma, making
him the very first South Korean head of state to have ever done
so. He urged a trilateral alliance between South Korea, North
Korea, and Russia; and he urged Russia to “join a northeast Asian
economic community” amid an historic paradigm shift on the Korean
Peninsula. So, this article [Fig. 4] that you’re now seeing on
the screen, titled “Moon Promotes Trilateral Ties in Russia”,
reported extensively on this trip. This is what this article had
to say:
“President Moon Jae-in urged Russia to join a Northeast
Asian economic community amid ‘a historic paradigm shift on the
Korean Peninsula’ in a speech to the Russian legislature, the
first by a South Korean leader, in Moscow on Thursday.
” ‘When a peace regime on the Korean Peninsula is
established, economic cooperation between North and South Korea
will become regularized and expand to trilateral cooperation
involving Russia,’ Moon said before the State Duma, the Russian
legislature’s lower house.
“On Thursday, Moon kicked off a three-day state visit to
Russia, the first by a South Korean president since Kim
Dae-jung’s trip in 1999.
“In his speech to the Duma, Moon mentioned his first summit
with North Korean leader Kim Jong-un in April and the result of
that meeting, the Panmunjom Declaration. He also touched on the
subsequent North-U.S. summit, the first ever between the leaders
of both countries, earlier this month.
“South Korea and Russia are already researching and
discussing trilateral cooperation in rail, gas and electricity,
Moon said, adding that cooperation in these areas can create ‘a
strong foundation for a Northeast Asia joint economic community.’
” ‘A stable peace regime between South and North Korea will
enable the advancement of a multilateral peace and security
cooperation regime in Northeast Asia,’ Moon said.
“The president called for expanding technological
cooperation with Russia, which is leading in basic science.
Combined with Korea’s strength in information technology, the two
countries can ‘jointly lead the way toward a new era of the
fourth industrial revolution.’
“He also emphasized the development of Russia’s Far East
region. At the Eastern Economic Forum last year, Moon proposed
building ‘nine bridges’ between South Korea and Russia in gas,
rail, electricity, shipbuilding, job creation, the Northern Sea
Route, seaports, agriculture and fishing.
“Moon also shared his so-called New Northern Policy aimed at
creating an economic region that connects Korea to the Russian
Far East, Northeast Asia and eventually Europe.
” ‘The Korean people desire peace and co-prosperity not only
on the Korean Peninsula but all of Northeast Asia,’ Moon said.”
That article also notes that Moon will be attending the
South Korea versus Mexico World Cup game during his visit to
Russia. But here you can see a second article [Fig. 5] which was
published in the {Korea Herald}, which also reports on the trip;
including some extensive quotes from President Moon’s speech. So,
let me just share this quote, which I think really makes clear
what his vision is:
“There is a grand historic transition underway on the Korean
Peninsula. Now the two Koreas step toward the era of peace and
cooperation, leaving behind the times of war and confrontation.
Once a peace regime is established on the Korean Peninsula that
is when an era of South-North economic cooperation will take off
in earnest. I believe it must be a three-way cooperation that
includes Russia. In the case of railways, when those of South and
North Korea are connected, and the cross-border railways are
linked with Russia’s Trans-Siberian Railway, direct shipment of
goods from South Korea to Europe will be possible. This will be a
great economic gain to North Korea as well as South Korea. And of
course, it will be a great help to Russia, too. Also, in the case
of Russian gas, Russia’s natural gas can be supplied to North
Korea through a gas pipeline, and to South Korea and to Japan
through a sea underwater pipeline.”
So, this is a beautiful vision of what the future of this
region can be, and you can see he also included the role of Japan
in this. But this kind of connectivity, connecting South Korea
through North Korea and then via the Trans-Siberian Railway all
the way to Europe; this is the vision which has been what the
LaRouche movement has promoted for decades, as the Eurasian
Land-Bridge or this New Silk Road. Specifically this vision to be
able to travel from the very tip of South Korea all the way to
the coast of Europe on the Atlantic. This kind of vision is now a
possibility, a very strong possibility because of the peace that
was established on the Korean Peninsula through the efforts of
President Moon, Chairman Kim, President Trump, and also the role
that Russia and China both played in that process. So you can see
that this is win-win economic development as the pathway towards
peace.
At the same time that President Moon was in Russia, his
counterpart, Chairman Kim Jong-un of North Korea was in China;
really, literally at exactly the same time. This was Kim
Jong-un’s third trip to China in just the past few months, and he
met directly with President Xi Jinping once again. The {Global
Times} has an article [Fig. 6] which is titled “Kim’s China
Visits Cement Friendly Ties”. This article published in the
{Global Times} reports extensively on Kim Jong-un’s trip to China
this past week. Here’s what this article had to say:
“Kim’s visit might also foreshadow Pyongyang’s shift to
economic revival as North Korea has the need to learn from
China’s experience on establishing special economic zones and
reform and opening up. A group from the Workers’ Party of Korea
visited China on May 16 to observe the country’s economy,
agriculture and technology. It shows that North Korea is trying
to learn the experiences of economic development from other
countries. With its current system, it is very much possible that
North Korea learns from China and Singapore…. There is no doubt
that North Korea will take economic development as its central
task in the future….
“The crux of the regional integration in Northeast Asia is
the Korean Peninsula nuclear issue and its peace regime. With
China promoting the Belt and Road Initiative, North Korea could
be an important country connecting Europe in the west and Japan
in the east. Kim’s visit not only shows North Korea’s friendly
relations with China, but also reflects the urgent need to
consolidate the hard-earned achievements on the peninsula after
the Kim-Trump summit…. [P]eace and stability on the peninsula
will promote North Korea’s economy and help regional integration
in Northeast Asia and even in the Asia-Pacific.”
So once again, you can see this emphasis on regional
integration. {Xinhua}, another Chinese newspaper, in its report
of this meeting between Chairman Kim and President Xi Jinping,
listed two of the sites which Chairman Kim visited in the Beijing
area during this trip there. Both of them are critical to North
Korea’s development. One was a Beijing rail traffic control
center; and the other was a national agricultural technology
innovation park under the Chinese Academy of Agricultural
Sciences. So, this is the future of North Korea looks like,
emulating what China has been able to accomplish in its great
economic miracle, and integrating into this entire region and
ultimately into the entire extended Belt and Road Initiative
globally. So once again, this is an example of economic
development as the path to peace.
Now, Helga LaRouche addressed this extensively during her
webcast yesterday, and she emphasized, as we said at the
beginning of this broadcast today, that what has occurred at the
Singapore summit has unlocked the possibility of similar
strategic miracles that could take place elsewhere globally. And
that this Singapore model is exactly what should be applied both
in the case of what we’re talking about with Europe and Africa,
but also as you’ll see her elaborate more extensively here, in
the case of China, the United States, and Central and South
America. So, let me play that clip from Helga LaRouche’s
broadcast for you now.

HELGA ZEPP-LAROUCHE

: It is sort of obvious, that if
President Trump and President Kim Jong-Un are able to complete
transform a very dangerous situation around North Korea within a
few months, into the total opposite, from the danger of being the
trigger point of World War III, to the absolutely hopeful
perspective that North Korea can be integrated into the Belt and
Road Initiative, with the support of the United States, China and
also Russia; by basically promising security guarantees, lifting
eventually the sanctions, denuclearize completely, integrating
North Korea with the Belt and Road Initiative making it a
prosperous country, these were really groundbreaking
developments. And as President Trump had said in his press
conference, “the past does not determine the future.”
That is obviously the proof that you can turn the worst
situation around if you have an inspiration, a vision, and the
political will to do so….
I think that the meeting between Putin and Trump is
obviously the next important item on the strategic agenda. And I
think the fact that you have now active preparations for it, the
meeting could possibly take place in July, and possibly in
Vienna, is also the result of the fact that the Russiagate has
fallen apart. And as the Inspector General Horowitz said in the
Senate hearing, that this was only on the email scandal around
Hillary Clinton, that there was absolute, unprecedented bias on
the part of all of these people [involved in the Clinton
investigation] and that Trump was completely justified in firing
FBI Director Comey. So I think this has somehow freed Trump to
move forward on this front.
But let me raise another issue, because there are obviously
very bad escalations around this trade war. And tariffs which
have been imposed — I mean Trump altogether raised the
possibility of putting tariffs on $450 billion in imports from
China, and there are now countermeasures going into effect.
Tomorrow the EU will put in countermeasures. Already, such
countries as Turkey, Canada and Mexico are also putting up
tariffs, and there is a big danger of an escalating trade war.
All the media, from Russia, China, — the Chinese were very
indignant, saying this is completely counterproductive; this is a
lose-lose policy. There are many people who voted for Trump —
farmers and industrialists, who are now hit by the effects of
these tariffs and are in danger of going bankrupt. This is no
good.
And what we have proposed, and what I have proposed with the
Singapore approach, would be obviously a solution to this
problem. Because if the United States and China would engage in
joint ventures to develop Central America, Latin America, South
America, the trade volume could be increased so significantly, in
a multilateral way, that the trade imbalance could be overcome by
{increasing} the trade. I would like to get this message out, in
particular, to the voters of Trump who are affected by these
policies, the farmers, people who have cross-investments in part
in China, in part in the United States, who are in danger of
going bankrupt, and that a lot of jobs are in danger as well. I
would like to ask them to pick up this proposal, the Singapore
solution proposal and get it to Trump. Because I think there are
some ideologues in the Trump camp who are also anti-China and who
are extreme neo-liberal free-traders and they are giving him
advice which is really potentially turning his base away from
him.
So Trump could continue to have his excellent relations with
Xi Jinping, add to that an excellent relation to Putin; and then,
go in the direction what he has proven he can do already in
Singapore with North Korea, he could do the same approach —
naturally, the predicates are different, but the approach would
be the same: that you turn a bad policy, a lose-lose policy into
the opposite, and you go on a win-win cooperation. And the world
is urgently in need of such a policy change. I think it can be
done! The fact, that the Singapore summit took place, is the proof
that you can completely change a policy when it is leading
nowhere.
The West right now is really faced with this decision in
general, to either change policy, or collapse! And that is what
is at stake. So I would appeal to the Trump supporters to pick up
on this proposal and help us to turn this around.

OGDEN: So, this is a call to action from Helga LaRouche. As
she said, history can indeed be changed, but you need the
political will to do so. It’s our responsibility to do so, to
generate that political will. This is going to be done through an
educated leadership within the United States’ citizenry. To
conclude, what I’d like to do is to notify you, if you don’t
already know, that an 8-week class series on Lyndon LaRouche’s
method and economics will be beginning starting this weekend,
tomorrow, Saturday. This class series is an essential ingredient
if you intend to develop the kind of leadership which is
necessary to become a leading citizen in this nation right now,
and to understand the dynamics which are happening globally. As
you can see here, this class series, which is on Lyndon
LaRouche’s economic method, is what you need to know for the
future of mankind. The article which was published in this week’s
edition of {Executive Intelligence Review}, which sort of
previews this class series, has an extensive description by those
who will be leading the class series about the contents of this.
You can see here on the screen the article which was published on
this subject, and the text of the description of this upcoming
class series reads as follows:
“Starting June 22, LPAC will offer an eight-part class
series on the science of physical economy. Completely untaught in
American universities today — despite the work of 19th century
American economists Mathew and Henry Carey, Friedrich List, E.
Peshine Smith and many others — physical economy is the only
competent basis upon which a prosperous future for the United
States, or any other country, could be established. Originally
created by German scientist Gottfried Leibniz (1646-1716), and
advanced by Benjamin Franklin and Alexander Hamilton among
others, it was Lyndon LaRouche who achieved breakthroughs in
physical economy in the 1950s that allowed him to accurately
forecast, in nine different instances, crises in the financial
system and the economy, all of which could have been averted. As
a result of his documented success, today LaRouche’s ideas are
widely studied in China, Russia, and other countries.
“Shouldn’t these ideas be studied in the policy circles of
the United States?
“During and after his successful campaign for President,
Donald Trump called for implementing the American System of
economics, but he has done little so far to demonstrate a
scientific understanding of what that means in practice. Does he
have such an understanding? It is unclear. And yet a more
important question is, do you know what the American System of
economics is? Would you like to know all about real economics,
not money? Are you ready to fight to gain that knowledge?…
“In an eight-week course in LaRouche’s economics, you will
be challenged to question all of the accepted, but nonetheless
false, axiomatic assumptions which have wreaked economic havoc on
this nation and much of the rest of the world, increasingly since
World War II, and which continue to be an obstacle to the
creation of a New Paradigm of Global Peace based on Economic
Development. More importantly, you will learn the anti-entropic
scientific principles which underlie mankind’s limitless future.
Most importantly, by challenging and having the courage to change
your own axioms, you will be challenged to make the creation of
that New Paradigm the mission of your life.”
So, as you can see here, this is the screen, this is the
site at LaRouche PAC, the address is discover.LaRouchePAC.com.
You can sign up for this class series; you have to register for
it, and be a participant in this class series. Again, this begins
just this weekend. We are looking forward to the outcome of this
class series and to increasing the number of qualified,
intellectual leaders of this country, as we continue to watch the
world rapidly change.
Thank you very much for joining us here today, and please
stay tuned to larouchepac.com.
Den økonomiske løsning på immigrantkrisen.
LaRouchePAC-kandidat til midtvejsvalg 2018,
Kesha Rogers, Texas, USA

Følgende erklæring blev udstedt af Kesha Rogers, uafhængig kandidat til Kongressen i Texas’ niende kongresdistrikt. 

Demokraterne og Republikanerne, der nu er oprørte over børns adskillelse fra deres familier på vores sydlige grænse, var ligeglade med de samme taktikker og massive deportationer under Obama. De er ligeglade med libyerne, der drukner i Middelhavet under deres desperate flugt fra en krig, som Obama-administrationen og Hillary Clinton skabte. Denne reaktion finder sted nu, fordi den er et politisk kalkuleret stunt, der har til formål at mobilisere en folkestemning imod Donald Trump på et tidspunkt, hvor han har skabt fred på Koreahalvøen, og hvor oprøret imod ham nu falder fra hinanden, med den ene afsløring efter den anden af illegal adfærd fra FBI’s og Justitsministeriets side, der kommer ud i æteren.

Download (PDF, Unknown)