Næste Politisk Orienteringsmøde med Tom Gillesberg:
Torsdag, 14. juni kl 19, på vores kontor