1

Et faseskift er på vej i USA – Det nye paradigme er ved at opstå,
men krigspartiet forsøger hektisk at stoppe det.

Den 6. marts (EIRNS) – Massestrejkens momentum mod de konkursramte økonomier og det kulturelle forfald i den vestlige verden øges dagligt. Den italienske regering har i dag meddelt, at den vil underskrive et aftalememorandum om at tilslutte sig Bælte- og Vejinitiativet (BVI) med Kina, når præsident Jinping besøger Italien den 22.-23. marts. Denne vidunderlige nyhed om internationalt samarbejde i forbindelse med store infrastrukturprojekter samt fælles projekter i Afrika blev mødt med absolut rædsel af Londons talerør, Financial Times, og af Garret Marquis, en talsmand for USA’s Sikkerhedsråd under John Bolton. FT hævder, at Kina bygger en “trojansk hest” i Øst – og Centraleuropa for at splitte og underminere EU og beordrer Italien til at stoppe og afstå dermed. FT citerer Marquis, at han og hans beslægtede neokonservative mener, at BVI vil være “fremstillet i Kina, for Kina,” at det ikke vil give nogen “vedvarende økonomisk fordel for det italienske folk, og at det kan ende med at skade Italiens globale omdømme i det lange løb.”

Mens Præsident Donald Trump fortsætter med at insistere på, at USA bør være venner med Rusland og Kina, og roser Kina som en stor nation og Xi Jinping som en stor leder, skvaldrer hans udenrigsminister Pompeo i dag i Iowa op om, at Kinas “statsstyrede økonomiske praksis … truer den amerikanske landbrugsindustris forhold”, og at “der findes bedre alternativer end at lave nogle af disse aftaler med Kina”. Er der noget tydeligere tegn på, at Trump er omgivet af folk, der vil sabotere hans fredelige hensigter, som hellere vil i krig?

Undergraver Kina og Rusland “vestlige værdier” og truer verden med deres “aggression”, som både de republikanske neo-konservative og de demokratiske nyliberale insisterer på, og som gentages til bevidstløshed i den amerikanske og europæiske presse? Kina har løftet 700 millioner mennesker ud af fattigdom ved hjælp af metoder som ”dirigerede kreditter”, som engang passende blev kaldt “det Amerikanske System af Politisk Økonomi”, opdaget af Alexander Hamilton, og efterfulgt af Abe Lincoln, FDR, og Lyndon LaRouche. Sammen med Rusland bringer Kina dette koncept om infrastruktur-baseret udvikling, gennem Bælte- og Vejinitiativet, til de tidligere koloniserede lande i Afrika, Asien og Latinamerika, som har været fastholdt i en tilstand af fattigdom og tilbageståenhed pga. det neo-koloniale system, der er centreret i IMF.

Vi i USA mistede det Amerikanske System efter Franklin Roosevelts død og mordet på John F. Kennedy, mens den britiske model for det “frie markeds” kontrol over regeringen med det internationale banksystem i London og Wall Street, og neo-koloniale krige i Asien og Mellemøsten forvandlede vores nation til den “dumme gigant i den britiske snor”. Nu, som indrømmet af mange af lederne af det fejlslagne system, vil hele det “globale kasino” eksplodere, meget værre end sammenbruddet i 2008.

LaRouche-organisationen står i dag over for et historisk ansvar. Helga LaRouche talte med de amerikanske medlemmer af denne organisation i dag, og advarede om, at det amerikanske folk må forstå, at den “unipolære verden” ikke længere eksisterer, og at de der klamrer sig til denne døde model kun kan udløse en krig – en atomkrig, som ingen kan vinde. “Verden kan ikke overleve”, sagde hun,” hvis den unipolære verden bliver forsvaret. Præsident Trump ønsker det ikke, men så længe hysteriet mod Kina og Rusland fortsætter, er han ikke i fuld kontrol.”

Det der er brug for er en ny tænkemåde på globalt plan – der er ingen løsning i USA alene. Kun hvis USA tilslutter sig den Nye Silkevej, ikke kun medvirkende i infrastrukturprojekter rundt omkring i verden, men også i et samarbejde med de store kulturer i Eurasien – Rusland, Kina og Indien – for at erstatte det døende Britiske Imperium, det fallerede britiske finanssystem, med en ny model der indbefatter det oprindelige Amerikanske System og ånden i den Nye Silkevej.

Havde Lyndon LaRouches omfattende forslag til global udvikling, der blev formuleret i løbet af 1970’erne og ’80’erne – en International Udviklingsbank, omdannelse af Asien, Afrika og Latinamerika gennem massive infrastruktur projekter, formuleret af LaRouche og hans medarbejdere, en fuldstændig krig mod narkotika, rettet mod de banker, der styrede det – var disse blevet vedtaget på det tidspunkt, ville den katastrofe, som menneskeheden står overfor i dag været undgået.

I dag er potentialet for denne transformation af menneskeheden igen inden for rækkevidde, men denne gang er det kortsigtede alternativ global krig og en ny mørk middelalder. Den ekstraordinære tilkendegivelse af dyb respekt og påskønnelse af Lyndon LaRouche og hans bedrifter fra ledende personer rundt om i verden siden hans død den 12. februar viser, at muligheden for at opnå hans vision er mulig og absolut nødvendig. At forhindre krigen, opbygge et nyt kreditsystem, gøre Bæltet & Vejen til en virkelig “Verdenslandbro” – alt dette kommer til udtryk i den særegne tanke om at rense Lyndon LaRouche, fastholde og realisere hans globale vision om mennesket, der bringer herredømme over universet.