Hvorfor USA må forkaste Storbritanniens voldsomme geopolitiske fjendskab imod Rusland og Kina

Hvorfor USA må forkaste Storbritanniens voldsomme geopolitiske fjendskab imod Rusland og Kina
image_pdfimage_print

Den 10 marts (EIRNS) – “Hvis man fortsætter med at insistere på, at verden er en unipolær verden, og at Rusland og Kina er de store fjender og konkurrenter og modstandere og så fremdeles, mener jeg, at det er grunden til at vi befinder os i en meget større fare for krig, end de fleste mennesker har en anelse om,” sagde Schiller Instituttets grundlægger Helga Zepp-LaRouche udtrykkeligt i sin ugentlige strategiske webcast den 7. marts. “Det strategiske resultat af denne historiske periode vil afhænge af vores evne til at bevæge USA væk fra geopolitikken, og bringe det i overensstemmelse med denne ide om at være en del af en forenet menneskehed,” sagde Zepp-LaRouche.

Præsident Donald Trump er hadet af briterne af netop denne grund – at han har truet med at arbejde sammen med Rusland og Kina til gavn for hele menneskeheden – men han er blevet betydeligt stækket i disse bestræbelser af komplottet for at vælte hans præsidentskab. Trump har nu yderligere oprørt briterne ved at bekendtgøre oprettelsen af en præsidentiel komité for klimavidenskab; komitéen skal underkaste påstandene om klimaforandringer en egentlig videnskabelig undersøgelse, i modsætning til det oppiskede hysteri i medierne. Reaktionen har været at forsøge at dæmonisere videnskab i sig selv, lige som Rusland og Kina dæmoniseres ved at forsøge at pålægge en virtuel mundkurv på enhver fornuftig diskussion af sagen, med den begrundelse at det ville udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed.

Den unipolære verden eksisterer i hvert tilfælde ikke længere, understregede Zepp-LaRouche. Rusland har sat en kæp i hjulet for de britiske geopolitiske bestræbelser på at bruge USA til at true Rusland og Kina med atomkrig: Det vil sige den overraskende meddelelse den 1. marts 2018, at Rusland nu har militære kræfter baseret på nye fysiske principper, for hvilke Vesten i øjeblikket ikke har noget modtræk. Og Kina har pustet nyt liv og optimisme for fremtiden ind en ellers døende planet, med Bælte- og Vejinitiativets dramatiske succes, og dets egen epokegørende resultater med bekæmpelse af fattigdom. “Dette er tydeligvis civilisationens fremtid,” sagde Zepp-LaRouche.

Kina gør med sine præstationer indenfor bekæmpelse af fattigdom hele menneskeligheden en tjeneste, der ikke er blevet forstået tilstrækkeligt. Ved at løfte over 800 millioner mennesker ud af fattigdom over fire årtier har de taget over 10% af hele den menneskelige race, og forvandlet dem fra at være en entropisk belastning på menneskehedens samlede produktivitet til at være en anti-entropisk kraft med uendelige fremskridt for hele menneskeslægten. Føj hertil Kinas rolle med at bidrage til at gøre det samme i Afrika, Asien og på andre kontinenter, og storheden af denne proces begynder at komme i fokus.

Kina har gjort dette – ikke ved uddelinger af almisser til de fattige – men ved at bruge videnskab, højteknologi og store infrastrukturprojekter, der bringer alle disse fremskridt til hele nationen, og derved skaber varige fremskridt, der rækker ind i fremtiden.

Det står klart, at USA ikke har råd til ikke, med det samme, at deltage i Bælte- og Vejinitiativet, og præsident Trump må udnytte den kinesiske præsident Xi Jinpings sandsynlige tur til USA i april til at gå videre ad denne vej, og forpligte sig til at sende en amerikansk delegation på højt niveau til det andet ‘Bælte- og Vejforum for Internationalt Samarbejde’, som afholdes i Beijing i slutningen af april.

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*