Harrison Schmitt: Månen-Mars er ‘vigtig for udbredelse af den menneskelige art i hele solsystemet – og hinsides’

Det er den sande optimisme, der er nødvendig for at bryde igennem den dødelige kult af løgne og pessimisme, som falbydes af ”Green New Deal”, fortalerne for skrønen om antropomorfe, menneskeskabte, klimaforandringer, der forsøger at overbevise demoraliserede borgere – især ungdommen – om at verden er fortabt, hvis ikke den industrielle udvikling slås bak, og befolkningen reduceres til 1 mia. (eller færre) mennesker, Jordens angivelige ”lasteevne”. Dette er naturligvis en løgn – vor Jord kan sagtens tilvejebringe livsophold og produktivt arbejde for mange gange den nuværende verdensbefolkning på sølle 8 mia. Men, som Helga Zepp-LaRouche har udtalt, hvordan kan nogen kigge op på himlen, i erkendelse af at der rundt regnet er 2 milliarder galakser der ude i vores ”endelige men grænseløse univers” (som Einstein opdagede), og forestille sig at der er nogen grænser for vores vækst eller befolkningspotentiale?

                        Trump er tæt på at blive befriet for denne forræderiske operation. For at afslutte jobbet og realisere sin ofte gentagne hensigt om at opbygge venlige bånd med Rusland og Kina, afslutte den britiske imperialistiske opdeling af verden en gang for alle, kræves at Lyndon LaRouches navn bliver renset, for derved at frigøre menneskeheden til at studere hans dybtgående ideer, og at samle verden i en stræben efter den ”udenjordiske forpligtelse”, som Krafft Ehricke dybsindigt identificerede som menneskehedens sande natur.