1

POLITISK ORIENTERING den 11. marts 2020:
Sådan besejrer vi den nye coronavirus-epidemi og den finansielle nedsmeltning

Politisk orientering med formanden for Schiller Intituttet i Danmark, Tom Gillesberg

Lyd: