Trump: Briternes og Obamas forræderi – ’Vi har beviserne’

10. juli (EIRNS) – I en udtalelse i går henviste Præsident Trump til den tidligere britiske MI6-agent, Christopher Steele, som blev erklæret skyldig i en retssag i Storbritannien for løgne indeholdt i hans berygtede og opfundne dossier om angiveligt ”russisk aftalt spil” med kandidat Trump. Det var dette smudsige dossier, som blev brugt af Obama, Biden og deres korrupte efterretningshold til at udsætte hele nationen og resten af verden for ”Russiagate”-mareridtets ”Fagre nye Verden” gennem de sidste 3 år, og bandt derved Præsident Trumps hænder i hans forsøg på at realisere sine egentlige intentioner – at være venner med Rusland og Kina, at stoppe de endeløse krige for regimeskifte, at igangsætte infrastrukturel udvikling og mere.

Som Trump fortalte Hannity i aftes: ”Vi har beviserne.” Det er nu kendt, at Obamas korrupte efterretningshold og retssystem har udspioneret Trumps kampagne ved illegalt at tage sigte mod 4 personer fra hans kreds – tidligere kampagnerådgiver George Papadopoulos; tidligere kampagnechef Paul Manafort; den tidligere nationale sikkerhedsrådgiver Michael Flynn; og den politiske konsulent Roger Stone. I alle fire tilfælde har USA’s justitsministerium tilbageholdt beviser, som ville have frikendt dem – en alvorlig lovovertrædelse i amerikansk lovgivning. ”Det var [den fyrede FBI-chef, James] Comey og [den fyrede chef for CIA John] Brennan og [den skandaliserede chef for den nationale efterretningstjeneste James] Clapper – disse fyre løj alle sammen til Kongressen, og der skete slemme ting”, sagde Trump. ”De udspionerede min kampagne. Det var fuldstændig ulovligt. Hvis dette havde været den anden vej rundt, ville folk skulle sidde i fængsel i 50 år… Vi fangede dem, 100 %.”

Vigtigst af alt var Præsidentens identificering af Steele: ”Christopher Steele er lige blevet erklæret for skyldig i London”, sagde Trump, ”med sit forfalskede dossier, sin falske, afskyelige rapport. Og han er også en del af det. De er alle blevet afsløret. Og de udspionerede kampagnen. Man kunne kalde det forræderi.”

Forræderi i den amerikanske lovgivning er en forbrydelse, hvor man ”holder med nationens fjender”. USA’s historiske og vedvarende fjende er det Britiske Imperium. Det har været imperiets intention at fjerne Trump fra magten med alle midler, via Steele og MI6 og deres agenter i Obama-administrationen. Trump måtte ikke få lov til at realisere sin intention om at gøre en ende på imperiets opdeling af verden i stridende fraktioner – ”Øst mod Vest”, den imperialistiske ”del og hersk”-politik. Kun ved at stoppe dette forsøg fra præsidenten kunne City of Londons og Wall Streets finansimperium, som har været klinisk bankerot siden mindst finanspanikken i 2008, vedligeholde deres magt over verdensøkonomien. Det engelske Overhus, samt andre britiske institutioner har gjort deres intentioner klare: Det kan ikke tillades, at Præsident Trump får en anden valgperiode. Den Wall Street-finansierede jakobinske pøbel på gaderne i dag er blot den nuværende fase af kupforsøget – som Trump helt rigtigt har identificeret som en ”fascistisk” og ”totalitær” krig mod selve USA.

Faren for at imperiet kunne have succes med disse forræderiske forsøg er stadigvæk en meget reel trussel. Hvorimod Trump satte en proces i gang for at rette op på handelsbalancen, gennem sit venskab med ”den store leder, Xi Jinping”, som han kaldte ham, er han nu blevet overbevist af krigsfraktionen omkring ham – udenrigsminister Mike Pompeo, FBI-chefen Christopher Wray og andre – om at han skal beskylde Kina for den katastrofale effekt af COVID-19 indenfor USA’s grænser – en absurd idé. Da pandemien først ramte USA, pegede Trump korrekt på de forrige præsidenter, republikanske såvel som demokratiske, som nedlagde infrastrukturen, herunder det offentlige sundhedssystem, og efterlod ”skabene tomme”, som han udtrykte det. Men de tåbelige aktioner fra anarkistiske borgere – både ”højrefløjen”, som erklærede masker og social afstand for at være et angreb på deres frihed, og dem fra ”venstrefløjen”, der forfægtede deres ret til at indsætte en jakobinsk pøbel mod nationens institutioner, til trods for pandemien – har forårsaget at pandemien bruser frem.

I mellemtiden planlægger det Demokratiske Parti, på trods af at deres kandidat befinder sig i en tidlig fase af demens, at beholde Joe Biden i sin kælder, mens de bebrejder Trump for hvert eneste dødsfald fra COVID-19. EIR er også blevet informeret om, at London-Wall Street-kredsene bag dette oprør planlægger at prikke hul på den massive boble, som i øjeblikket skabes på Wall Street, i ugerne op til valget – et relativt enkelt foretagende, i betragtning af den store kløft mellem den reelle økonomi og den monetære boble – og ligeså at bebrejde Trump for dette.

Der findes kun en måde, hvorpå denne eksistentielle fare for nationen og resten af verden kan imødegås: de billioner af dollars, som nu pumpes ind i det håbløst bankerotte finanssystem må stoppes, og billioner af dollars i form af kreditter må i stedet investeres i den reelle økonomi. Det første punkt på dagsordenen er en massiv opbygning af medicinale forsyninger, hospitaler og medicinsk forskning, for at genopbygge og udvide det offentlige sundhedssystem her og globalt. Dette er specielt presserende i Afrika, hvor virusset, sammenbruddet af fødevareforsyninger og den historiske græshoppeplage truer med at skabe et holocaust langt værre end noget lignende i moderne historie.

EIR har præsenteret et detaljeret program for at realisere dette: ”LaRouche-planen for at genåbne USA’s økonomi: Verden behøver 1,5 milliarder nye, produktive job”. Trump har evnen til at bryde med krigsfraktionen og Wall Street, og han har brug for at se opbakningen for sådanne revolutionære tiltag fra amerikanere og fra borgere verden over. LaRouche-bevægelsen har brug for støtte fra hver eneste patriot i nationen og borgere fra hele verden for at opnå denne historiske sejr.