Verdensledere velkommer fusionsenergiprojektet ITER’s samlingsfase

Paris den 30. juli (Nouvelle Solidarité) – Den 28. juli lykønskede præsidenter og premierministre fra bl.a. Kina, Rusland, Japan, Indien, Sydkorea og Frankrig deltagere i en ceremoni, hvor man lancerede montagefasen af ​​den Internationale Termonukleære Eksperimentelle Reaktor ( ITER) på megaprojektets byggeplads i Cadarache, Frankrig.

Indtil nu har mange kraftige fusionsanlæg været i stand til at opnå et eller flere af de mange kriterier, der kræves for at opnå breakeven-betingelser (hvor man producerer mere energi, end det kræver at køre maskinen) i en magnetisk indesluttet plasma (temperatur, densitet, varighed osv.), men ITER er designet til ikke blot at opfylde enkelte af de krævede betingelser (Lawson-kriterier) men dem alle sammen i et enkelt gigantisk anlæg af tokamak-typen. Uanset det endelige resultat af disse anstrengelser vil vi lære meget.

Som fortalt på dets hjemmeside var ITER-projektet, som oprindeligt blev foreslået af russiske og amerikanske forskere, et af resultaterne af Genève-topmødet i november 1985 mellem præsidenter Ronald Reagan og Mikhail Gorbachov, der lettede på krigsspændinger og åbnede en ny æra i forholdet mellem USA og Sovjetunionen.

Generalsekretær Mikhail Gorbatsjov og præsident Ronald Reagan understregede »den potentielle betydning af arbejdet, der sigter mod at anvende kontrolleret termonuklear fusion til fredelige formål, og i den forbindelse talte de for  den bredest mulige gennemførlige etablering af internationalt samarbejde, som kan give os denne energikilde, som i alt væsentligt er uudtømmelig, til gavn for hele menneskeheden.« De to præsidenter bekræftede deres engagement i fusionsinitiativet på deres topmøde i Reykjavik den 11.-12. oktober 1986, der blev nedsat et firesidigt initiativsudvalg med EURATOM og Japan, og »Kæmpemaskinen« var godt på vej og blev snart efter navngivet ITER.

Anlægget vil veje 23.000 tons og vil have en maksimal plasmavolumen på 830 kubikmeter, langt højere end toka­makerne, der fungerer i dag, og som har en maksimalt plasmavolumen på 100 kubikmeter. De 35 partnerlande, der har samlet deres enorme ekspertise og ressourcer, er EU-landene, Storbritannien, Schweiz, Kina, Indien, Japan, Sydkorea, Rusland og USA.

ITER: Verdens største puslespil

Den 12. august (Schiller Instituttet) – For at illustrere den milepæl, som starten på monteringsfasen af​​den gigantiske ITER-fusionstokamakreaktor repræsenterer, har ITER lagt en spændende 8-minutters video ud på sin hjemmeside med titlen, ITER: Verdens største puslespil. Videoen har animationer af samlingsprocessen af de mange elementer fra hele verden: [https://youtu.be/MP2aV26X-70]

Se også EIR’s interviewer, der blev lavet i København i 2018, med Luo Delong, generaldirektør for ITER China, som i øjeblikket er formand for ITER-rådet og med kommunikationsdirektøren for Fusion for Energy, der administrerer det europæiske bidrag for ITER, og andre på:

www.schillerinstitut.dk/si/?p=23977

DR’s radioavis dækkede begivenheden i radioavisen den 28. juli kl. 12, med begyndelse 11 min. inde i udsendelsen:

www.dr.dk/radio/p4/radioavisen/radioavisen-2020-07-28-12-00/