1

Schiller Instituttets internationale videokonference den 5.-6 september med titlen:
Drift mod krig og Armageddon – eller et nyt paradigme mellem suveræne nationalstater
forenet ved menneskehedens fælles mål

Klik her for en opdateret version af Helga Zepp-LaRouches hovedtale:

Panel I: At overvinde geopolitik: Hvorfor et P-5-topmøde er presserende nødvendigt nu.  Hovedtale af Helga Zepp-LaRouche, Schiller Instituttets stifter og internationale præsident