1

Verdensordenen efter pandemien: ’Menneskesynet er nøglen’
af Helga Zepp-LaRouche

Den 29. november (EIRNS) — Det følgende er den 28. november blevet oversat fra Helga Zepp-LaRouches ledende artikel, der vil blive bragt den 3. december i det tyske ugemagasin Neue Solidarität.

Selvom de etablerede medier overgår hinanden i at præsentere Joe Biden og hans forventede kabinet med super-krigshøge som den næste amerikanske regering, og præsident Donald Trump som et populistisk monster, der bavler løs om valgsvindel, venter der muligvis de samme medier en slem overraskelse. De edsvorne vidneerklæringer dokumenterer forskellige aspekter af valgsvindel i ”sving-staterne’, og udgør juridiske beviser. Statslige repræsentanter og senatorer i Pennsylvania har netop meddelt, at de agter at gøre brug af deres forfatningsmæssige ret til selv at udnævne valgmændene til valgkollegiet.

Der er adskillige muligheder for, at der i tide kan fremlægges bevis for elektronisk stemmesvindel via Dominion og Smartmatic-stemmemaskiner, og at dette bevismateriale vil være tilstrækkeligt til at vende valgresultatet. Skulle dette ske, vil verden være på randen af et dæmningsbrud, så der bogstavelig talt ikke længere vil være to sten, der hænger sammen, og de fleste af de nuværende antagelser om den politiske virkelighed i den transatlantiske verden vil blive fejet væk. Formodentlig vil vi i løbet af de næste to uger, der leder frem til Valgkollegiets beslutning om bekræftelse af den næste præsident for USA, se mange aspekter af valgsvindelen blive bragt frem i lyset på trods af forsøg på censur.

I forbindelse med dette spørgsmål bemærkede præsident Putin i sin tale til det nylige årlige møde i Valdai Club, idet han berørte de dybere årsager til den nuværende civilisationskrise, at vi lever i en æra med åbenlyse internationale chok og kriser. Som årsag til denne krise citerede han det paradoks, at menneskeheden på den ene side har nået et højt niveau af teknologisk og socioøkonomisk udvikling, men på den anden side står over for en erosion af moralske værdier og referencepunkter, og følelsen af at dens eksistens ikke længere giver mening, eller at formålet med menneskeheden på denne planet Jorden er gået tabt. Denne krise, fortsatte Putin, kan ikke løses gennem diplomatiske forhandlinger eller selv en stor international konference, men kræver en komplet revision af vores prioriteter og mål. Og dette må begynde med hvert enkelt individ, forklarede han, ethvert samfund og enhver stat, og først da kan der oprettes en global struktur. Udgangspunktet for en sådan transformation, sagde han, kunne være Covid-pandemien.

Reaktionen på pandemien fører os faktisk til hjertet af problemet. Asiens relative succes og Vestens manglende evne til at bringe Covid-19 under kontrol er så indlysende, at selv almindelige aviser som Neue Zürcher Zeitung eller Die Zeit nu taler om Europas arrogance og stædighed, der forhindrer det i at uddrage lærdom af metoden, der blev brugt i flere asiatiske lande til at udrydde pandemien, snarere end blot at prøve halvhjertet at inddæmme den. Som et resultat af disse to forskellige tilgange har der været et ekstremt lavt niveau af nye infektioner og dødsfald i Kina, Taiwan, Vietnam og Sydkorea, mens pandemien i Europa og USA truer med at nå eksponentielle vækstrater i flere lande og helt overvælde de medicinske kapaciteter. Hvad er forskellen?

Helt fra starten af gjorde præsident Xi Jinping det klart, at den kinesiske regerings absolutte prioritet var at redde hvert eneste liv, og at det især var vigtigt at beskytte de ældre, og derfor dem der er mest udsatte. Efter strenge foranstaltninger, der blev truffet i starten, såsom massetestning, kontaktsporing, isolering og karantæner i Wuhan og Hubei-provinsen, var det muligt at bringe pandemien under kontrol, og derefter ved hvert nye udbrud, såsom i Beijing og Qingdao, at finde og isolere de smittede individer takket være testning og effektiv digital kontaktsporing, og dermed stoppe spredningen af virusset.

I Asien generelt, hvor befolkningerne allerede har haft oplevelsen af at bekæmpe udbrud af SARS- og MERS-vira, var der hverken det irrationelle afslag af at bære ansigtsmasker eller den vestlige mistillid i forhold til at bruge mobiltelefonappen, skønt Vesten bevidst ignorerer den totalovervågning, der udføres af NSA og GCHQ. I mellemtiden er den økonomiske vækst i Kina tilbage på 4,9% i fjerde kvartal, og folk er vendt tilbage til deres normale sociale liv.

På samme måde prioriterede Rusland bevarelse af liv som en nøgleværdi i landets kultur og åndelige tradition. Under henvisning til de dramatiske demografiske tab, som Rusland led i det 20. århundrede, understregede præsident Putin i Valdai, at det var uomgængeligt at kæmpe for hver enkelt person og for enhver russisk families fremtid. Han understregede også, at et traditionelt, væsentligt træk ved russisk kultur er at prioritere beskyttelsen af menneskeliv mest muligt.

Dette bringer os til kernen i sagen: Den påståede modsætning mellem redning af menneskeliv og “økonomiske interesser” har længe ført til en udhuling af de værdier, der – i det mindste førhen – var forbundet med kristendommen, og som var baseret på menneskelivets hellighed. Årtier før coronavirus, da sundhedssystemer blev privatiserede, var værdierne allerede skiftet over til profit, hvilket er hovedårsagen til, at Europa og USA så katastrofalt blev taget på sengen ved udbruddet af pandemien.

Manglen på masker, beskyttelsesudstyr og intensive sengepladser i starten af pandemien, og den dramatiske mangel på sygeplejepersonale i dag, er resultatet af dette sæt af falske prioriteter. Nye indikationer kommer løbende frem om hvordan den svenske model, som blev så højt rost af nogle, var baseret på at opnå flokimmunitet, hvilket kostede mange ældre på plejehjem livet. I stedet for at modtage dyre behandlinger fik de simpelthen symptombehandling og overladt til at dø. Som SPD’s sundhedsekspert, Karl Lauterbach, udtrykte det: “Groft sagt ofres der mange ældre, så caféerne ikke behøver at lukke”.

Det er ikke mindre skandaløst, at den forudsigelige mangel på lægebehandling i Schweiz, et af de rigeste lande i verden, har ført til en åben diskussion om prioritering af patienter. I Italien var skrækbillederne fra Bergamo, hvor kisterne blev stablet i gaderne sidste forår og til sidst skulle transporteres af hæren, åbenbart ikke tilstrækkelige til at sikre, at der blev truffet passende forholdsregler til den helt forudsigelige anden bølge. Som et resultat heraf protesterer læger i Milano nu over, at de beslutninger de er tvunget til at tage både er klinisk og etisk uacceptable.

Den 26. februar afsagde den tyske forfatningsdomstol i Karlsruhe en principiel dom, om at forbuddet fra 2015 mod fagligt assisteret selvmord var en overtrædelse af grundloven (forfatningen). Da retten til en selvbestemt død er garanteret, hævdede domstolen, at folk skal have lov til at gøre brug af tilbud fra tredjeparter til at gøre det. I denne ånd udsendte tv-kanalen ARD den 23. november filmen “Gott” (“Gud”) som en interaktiv tv-begivenhed, baseret på et skuespil af Ferdinand von Schirach, der skildrer en sund 78-årig mand, der efter sin kones død ikke længere ønsker at leve og søger et medicinsk assisteret selvmord. I lyset af pandemien og de deraf følgende alvorlige risici for ældre og syge, skal dette forsøg – i form af et iscenesat show for at fjerne de historiske forbehold på grund af det faktum, at nazisterne systematisk udryddede “værdiløse liv”- ses som hidtil uset kynisme og som et propagandastunt. Og det lykkedes: Efter begivenheden sagde 70,8 % af tv-seerne, at de gik ind for retten til selvmord.

Som en påmindelse: I Nürnberg-retssagerne advarede Dr. Leo Alexander, en medicinsk rådgiver for anklagemyndigheden, om den pragmatiske tænkning, der ligger bag dødshjælp, idet han sagde, at den begyndte med et ganske subtilt skift i lægernes holdning til omkostningerne ved behandling af patienter, som derefter hurtigt blev kategoriseret som “uværdige liv.” At bevæge sig ud på dette skråplan igen under de samtidige betingelser af en kraftig voksende økonomisk og finansiel krise, kan i et land som Tyskland kun betegnes som historisk hukommelsestab.

Lige nu befinder vi os midt i tektoniske ændringer i den strategiske situation, i en tid hvor det, der i virkeligheden står på spil, er krig eller fred, og hvor først og fremmest den dramatiske udvikling i USA ikke kan forstås, medmindre man betragter den som et udtryk for en eksistentiel kamp mellem det gamle, døende paradigme med en unipolær verden, og et nyt paradigme, der sigter mod at skabe en ny verdensorden, der muliggør den langsigtede overlevelse af den menneskelige art. Som berørt af Putin, må revisionen af de prioriteter og mål for samfundet, der skal blive grundlaget for dette nye paradigme, begynde med et menneskesyn, der betragter menneskelivet som helligt. Hvis man ønsker at skildre dette som en konkurrence mellem værdierne i Kina og Rusland på den ene side og Vestens på den anden, vil vi gøre ret i at genoplive vores kristne, humanistiske tradition, hvis vi skal undgå at tabe konkurrencen i vanære.
Strategisk fokus er nødvendigt for at vinde kampen mod valgsvindel i USA.
Schiller Instituttets ugentlige webcast med Helga Zepp-LaRouche
den 26. november 2020

Alt imens bevismaterialet for valgsvindel nu fremlægges i amerikanske retssale – og i modsætning til mediernes løgne er der massevis af bevismateriale – er det vigtigt, at man holder øje med den strategiske udvikling. Det er klart, at briterne bevæger sig fremad med forventningen om, at Biden bliver præsident, i takt med at de udlægger et perspektiv for inddæmning og konfrontation med både Rusland og Kina, der truer med at føre til krig. Inkluderet i dette perspektiv er den globale håndhævelse af den grønne klimaplan, ‘Green New Deal’, som en del af deres planlagte “Great Reset” (nulstilling), at placere al økonomisk magt i hænderne på centralbankerne og de bankerotte banker, som de repræsenterer.

Zepp LaRouche mindede seerne om vigtigheden af et topmøde for P5-nationerne, hvilket atter er blevet taget op af præsident Putin, som måden til at overvinde de vanvittige geopolitiske utopier, som næres af det britiske imperium og deres allierede i USA, centreret i netværkerne omkring Bush-Clinton/Obama. Hun sagde, at det vil være vigtigt for præsident Trump at deltage i topmødet. Hun gav også en kraftig advarsel om farerne ved en ny, “moderniseret” fascistisk bevægelse, som kommer fra “retten-til-en-værdig-død”, der presses på med, i takt med at COVID-krisen fortsætter, og den dæmoniske Ezekiel “dødspanel” Emmanuel bliver bragt ind som en rådgiver for den lige så uhyggelige Biden.

Hun opfordrede seerne til at deltage i Schiller Instituttets online-begivenhed denne lørdag om at stoppe valgsvindlen, såvel som konferencen der bliver afholdt den 12.-13. december – se webstedet Schiller Institute.com for detaljer.
Trump versus Biden: Politiske forskelle

Den 26. november 2020 (EIR Strategic Alert, Wiesbaden) – I ugerne siden præsidentvalget, har Donald Trump, der forbliver præsident i det mindste indtil 20. januar 2021, taget et par beslutninger, der er direkte i modstrid med den politik, som Joe Biden har lovet at gennemføre. De vedrører spørgsmål af stor international betydning, herunder af økonomisk, militær og strategisk karakter.

Centralbankpolitik:
Den 19. november meddelte finansminister Mnuchin, at statskassen vil tilbagetage en stor del af de 454 milliarder dollars i skatteyderbetalte midler, der blev stillet til rådighed for centralbanken, Federal Reserve, i begyndelsen af marts som en håndsrækning til de finansielle markeder og megabankerne. Og han bad om, at centralbanken afslutter en række af redningsprogrammerne. Talskvinde for Joe Biden, Kate Bedingfield, kaldte dette skridt “dybt uansvarligt”, og hævder at det vil fratage små virksomheder den økonomiske hjælp de har brug for. Men den udtalelse er åbenlyst vildledende, idet Wall Street bankerne, der modtog midlerne ikke har lånt det ud til virksomheder og husstande (jf. SAS 43/20), i modsætning til hvad der var stipuleret. Bemærk at præsident Trump er den eneste store verdensleder, der har udfordret magten og “uafhængigheden” af en centralbank, på et tidspunkt hvor de andre store centralbanker rykker for at overtage investerings- og finanspolitik fra regeringer under den såkaldte “Great Reset” og globale ‘grønne’ aftale (jf. første nyhedsindslag ovenfor).

Klima-forandringer:
En af Trumps første handlinger som præsident var at trække USA ud af Paris-klimaaftalen, med dens ødelæggende virkninger den ville have haft på industriproduktionen. Joe Biden har netop udnævnt John Kerry som sin præsidentielle udsending for klimaet, og han vil sidde med i det Nationale Sikkerhedsråd. Som udenrigsminister for Obama/Biden-præsidentskabet hjalp Kerry med til at forhandle ’Paris-aftalen’, og han lover, at Biden vil anvende den på “alle sektorer i den amerikanske økonomi”. Han støtter fuldt ud både Green New Deal og World Economic Forums “Great Reset”-svindel.

Afslutning af permanente krige:
Den 17. november bekendtgjorde den nyudnævnte forsvarsminister, Christopher Miller, tilbagetrækning af amerikanske tropper fra både Irak og Afghanistan (jf SAS 47/20), et skridt som hans forgænger, Mark Esper, som Trump fyrede, havde modsat sig. Den mand, som Joe Biden har til hensigt at udnævne til udenrigsminister, Anthony Blinken, foretrækker at sende tropperne tilbage til Afghanistan, og har udtalt at præsident Obamas værste fejl var hans “undladelse af at angribe Syrien fuldstændigt”.

Covid19:
Det Hvide Hus meddelte i sidste uge, at 40 millioner vaccinedoser mod Covid-19 skal være tilgængelige senest ved udgangen af året. Distributionsplaner er indsendt af alle relevante myndigheder med henblik på at muliggøre hurtig levering og brug. Men Biden-teamet forbeholder sig nu ret til at ændre disse planer, tilsyneladende for at forhindre Trump i at få kredit for succesen. Desuden meddelte Trump den 20. november adskillige skridt til at sænke priserne på receptpligtig medicin, især for ’Medicare’-modtagere, på trods af protester fra medicinalvirksomhederne.

Rumpolitik:
I 2019 gav præsident Trump NASA målsætningen om at vende tilbage til Månen inden 2024. Joe Biden har antydet, at han går ind for straks at udsætte denne mission indtil mindst 2028. Med andre ord vil han sandsynligvis følge i Obamas fodspor og grundlæggende suspendere Månen-Mars-missioner.

Billede: Trump & Biden. Credits: Patrick Semansky, AP. License: CC BY-NC 4.0
International undersøgelseskommission for sandfærdighed i forbindelse med valg

Schiller Instituttet har indkaldt en “International undersøgelseskommission for sandfærdighed i forbindelse med valg”, som mødes lørdag den 28. november 2020 fra kl. 18 – 21 (dansk tid). Et panel med fremtrædende internationale jurister vil høre rapporter fra kvalificerede amerikanere forbundet til den igangværende valgproces i USA, hvilken er genstand for stor international opmærksomhed og bekymring. Dette er ikke et partipolitisk problem. Nogle af deltagerne er efter deres egne politiske synspunkter pro-Trump; nogle er anti-Trump. Men hvad der bringer dem sammen er et langt større emne: En bekymring over den universelle betydning af sandfærdighed i forbindelse med valg og behovet for at holde USA på samme høje standard som dens egen forfatning kræver.

Rapporterne vil dække både uregelmæssigheder i denne valgproces samt cyber-funktioner, der vides at eksistere, og som er blevet brugt i fremmede lande i de senere år, og som muligvis er blevet brugt i USA for første gang i 2020. Rapporterne vil blive leveret af blandt andre:

1) William Binney, tidligere teknisk direktør i USA’s Nationale Sikkerhedsagentur.

2) Oberst Richard H. Black (fhv.), erhvervsadvokat og tidligere formand for kriminalretten i det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon.

3) Advokater involveret i efterforskningen af stemmesvindel i Michigan, Pennsylvania og andre stater (ubekræftede).

En international kommission af jurister vil høre rapporterne og tage stilling til de fremlagte beviser. Panelet kan også vælge at udpege en referent og efterfølgende udsende en rapport om deres resultater. Paneldeltagerne inkluderer:

1) Marino Elsevyf (Den dominikanske Republik): advokat; medlem af 1995 Luther King International Tribunal (med Ramsey Clark, Amelia Boynton Robinson og andre).

2) Simón Levy (Mexico): Doktor i retsvidenskab fra National Autonomous University of Mexico (UNAM); tidligere viceminister for turisme i Mexico; post-doktorand i kunstig intelligens, UC Berkeley.

3) David Meiswinkle (USA): Advokat med over 10 års erfaring i sager om stemmesvindel i staten New Jersey; præsident /administrerende direktør for advokatudvalget for undersøgelse af 11. september.

4) Juan Francisco Soto (Argentina): Forfatningsadvokat; juridisk rådgiver for Yacyretá Binational Entity (paraguayansk-argentinsk Yacyretá Dam).

Udvalgte medier vil blive opfordret til at deltage, som afholdes over Zoom med simultantolkning til spansk og andre sprog. Arrangementet streames også live over Schiller Instituttets YouTube-kanal.
Xi Jinping fortæller G20-topmødet: Lad os i fællesskab bekæmpe COVID-19 og skabe en bedre fremtid

22. november (EIRNS) – Kinas præsident Xi Jinping brugte sin tale ved det 15. G20-ledertopmøde den 21.-22. november til igen at opfordre til internationalt samarbejde for at besejre corona-viruspandemien, som han beskrev som “den mest alvorlige globale pandemi i et århundrede”. Han sagde, at ”over 1 million mennesker har mistet deres liv. Verdensøkonomien er i recession. Samfund og levebrød er hårdt ramt. Virkningen af COVID-19 er endnu værre end den globale finanskrise i 2008… Mens vi taler, skaber pandemien stadig kaos over hele verden, og nogle lande står over for truslen om en ny bølge af infektioner. At dæmme op for virusset, stabilisere økonomien og beskytte folks levebrød er stadig en lang og vanskelig rejse for alle lande”.

Xi fremsatte nogle specifikke forslag til løsning af aspekter af den globale krise: ”Byg for det først en global firewall mod COVID-19. Vi skal først have sygdommen under kontrol på hjemmefronten, og på det grundlag styrke udveksling og samarbejde for at hjælpe lande, der har behov”. Han bemærkede, at “flere G20-medlemmer har gjort fremskridt inden for forskning og udvikling og produktion af vacciner”, men tilføjede at det er bydende nødvendigt, at nationer også “arbejder på at gøre vacciner til et globalt offentligt tilgængeligt gode og til en overkommelig pris for mennesker over hele verden”. Om de bredere økonomiske anliggender sagde han, at ”vi bør tilpasse os forandringer og vende krise til mulighed. Vi kan uddybe strukturreformer og kultivere nye vækstfremmere gennem videnskabelig og teknologisk innovation og digital transformation”.

Xi konkluderede som følger: ”Som et kinesisk digt lyder”: Forbi et forlist skib sejler tusinder videre; for et sygt træ, trives titusinder til foråret. ’Jeg tror, at når COVID-19 er overstået, vil vores verden rejse sig fra pandemien og komme endnu stærkere ud. Lad os i den ånd tage hinanden i hænderne for at videregive et bedre liv for vore folk og opbygge et samfund med en fælles fremtid for menneskeheden”.

Billede: Xi Jinping. Credits: Palácio do Planalto, CC BY 2.0 ,via Wikimedia Commons
Putin på G20-topmødet: Verden står over for en systemisk økonomisk krise … ikke set siden Den store Depression

22. november (EIRNS) – I hans bemærkninger i går, der blev leveret ved topmødet for G20-statsoverhovederne, brugte den russiske præsident Vladimir Putin sine indledende ord til at tegne et skarpt og nøgternt billede af den krise, menneskeheden står over for. ”Omfanget af de problemer, som menneskeheden har haft i 2020, er virkelig hidtil uset. Corona-viruspandemien, den globale nedlukning og frossen økonomisk aktivitet har startet en systemisk økonomisk krise, som verden sandsynligvis ikke har set siden Den store Depression”, begyndte Putin. ”Væksten i de nationale økonomier er blevet alvorligt undermineret. Pandemien har krævet dusinvis, hundreder af tusinder af liv, mens millioner af mennesker har mistet deres job og indkomst. Den største risiko er selvfølgelig, selv til trods for visse positive signaler, den største risiko er fortsat: Langvarig arbejdsløshed, en såkaldt ‘stagnerende’ arbejdsløshed med den efterfølgende fremkomst af fattigdom og social usikkerhed. G20’s rolle er at stoppe dette”.

Putin bemærkede, at nationer rundt om i verden har tilvejebragt “hjælpepakker til verdensøkonomien på i alt 12 billioner dollars” for at tackle krisen. ”Den amerikanske præsident har nu talt om den amerikanske indsats – det er faktisk et meget stort bidrag til genopretningen af den amerikanske økonomi, hvilket også betyder genopretning af verdensøkonomien.” Men intet af dette er tilstrækkeligt til at håndtere omfanget af den krise, som vi er stillet over for.

”Vi er bevidste om, at udviklingsøkonomierne og nogle af de fremkommende markedsøkonomier objektivt set mangler sådanne ressourcer [for at afbøde krisen]. Deres skatteindtægter er faldet, mens behovet for at afsætte betydelige midler til bekæmpelse af pandemien vokser næsten dagligt. Det indebærer en stor risiko for devaluering af nationale valutaer og følgelig en stigning i omkostningerne ved at afdrage på statsgælden, primært for lavindkomstlande som har to tredjedele af deres lån i amerikanske dollars”.

Han støttede G20-beslutningen, der blev truffet i april 2020 om at “indføre et midlertidigt moratorium for udviklingslandenes gældsbetalinger. Det er bestemt et meget tiltrængt initiativ, men det dækker kun de fattigste lande. Det inkluderer ikke deres gæld til private kreditorer og vedrører mindre end 4% af udviklingslandenes samlede omkostninger ved at afdrage statsgæld i indeværende år. Jeg mener, at der er behov for yderligere foranstaltninger for at forhindre en forværring af situationen og stigningen i økonomisk og social ulighed”.

Putin præsenterede ikke nogen omfattende politik for at vende den systemiske krise, som han så nøjagtigt beskrev. Han fokuserede i stedet på aspekter af kampen mod den pandemi, som Rusland og andre nationer påtager sig”.

Immuniseringsmedicin må og skal utvivlsomt være universelt offentligt domæne. Vores land, Rusland, er klar til at give de lande, der har brug for det, de vacciner som er udviklet af vores forskere. Dette er verdens første registrerede vaccine, Sputnik V, baseret på human adenoviral vektor-platform. Den anden russiske vaccine, EpiVacCorona, fra et forskningscenter i Novosibirsk, er også klar. Den tredje russiske vaccine er på vej.

”Omfanget af pandemien ansporer os til at anvende al forskning og alle tilgængelige ressourcer. Vores fælles mål er at skabe grupper af vacciner og sikre en pålidelig beskyttelse af planetens befolkning. Det betyder, at der vil være nok arbejde til alle, kollegaer, og jeg tror det er et tilfælde hvor konkurrence er uundgåelig, men vi må fortsætte ud fra en hovedsagelig humanitær betragtning og gøre det til en prioritet”.

Han sagde afslutningsvis: ”Krisen må blive en mulighed for at ændre kursen for global udvikling”.

Teksten til præsidentens tale er opslået på hans hjemmeside: http://en.kremlin.ru/events/president/news/64460

Billede: Vladimir Putin. Credits: Kremlin.ru, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons
Opfordring til en verdensomspændende modstand mod global fascisme: Stop centralbankernes magtovertagelse

Schiller Instituttet, den 19. november — Femoghalvfjerds år efter afslutningen af 2. Verdenskrig trues verden af et nyt fascistisk diktatur. Denne gang kommer det i form af de førende centralbanker, City of London og Wall Streets forsøg på at konsolidere total kontrol over alle finansielle investeringer til fordel for de superrige på bekostning af middelklassen og de fattige over hele verden. ‘Overgangen til økologi’, som de presser på med, indebærer en destruktiv økonomisk overtagelse af økonomierne, hvor den “grønne” farve blot er et ‘banner’ for deres egentlige hensigt om at plyndre.

De kalder det for den ‘store nulstilling’ (“Great Reset”). Under påskud af genopbygning af verdensøkonomien efter COVID-19-pandemien, har toppen af de private bankfolk og milliardærer til hensigt at gennemføre et ”regimeskifte”, hvorved monetære og finanspolitiske beslutninger ikke længere skal træffes af valgte regeringer, men direkte af de private centralbanker og førende finansielle aktører. I denne sidste fase af den årtier lange neomalthusianske politik til fordel for spekulanter ville de få den endelige kontrol over alle investeringer og helt og aldeles kanalisere dem til “grønne teknologier” og dermed afskære alle investeringer i de produktive sektorer af højteknologisk energi, industri, landbrug og infrastruktur.

Hvis denne plan, der fremmes af World Economic Forum med en række “Great Reset”-konferencer, går igennem, vil det betyde afslutningen på de industrialiserede nationer i den såkaldte avancerede sektor, og døden for bogstaveligt talt millioner og derefter milliarder af mennesker i udviklingslandene, fordi der er en direkte sammenhæng mellem produktiviteten af en økonomi, den ‘energigennemstrømningstæthed’ der anvendes i den produktive proces, og antallet af mennesker, hvis eksistens kan opretholdes. Hvis hele verdensøkonomien bliver “kulstoffri” – i det Hans Joachim Schellnhuber (Potsdam Institute for Climate Impact Research) og hans medarbejdere allerede for mange år siden kaldte for “den store transformation af verdensøkonomien”, inklusive afskaffelse af atomenergi og -forskning – vil antallet af mennesker, der kan opretholde eksistensen, næppe være højere end en milliard. Hvad med de andre syv milliarder? Hvis ikke denne tilgang til tingene vendes, kan det kun føre til kaos og en ny verdenskrig.

En integreret del af “Great Reset” er planen om at indføre kryptopenge og digitalisering af betalingsmidler. Dette vil muliggøre den samlede overvågning af alle personoplysninger inden for ethvert felt af økonomisk aktivitet, og fuldføre det der allerede er i gang med den fysiske overvågning fra NSA og den britiske efterretningstjenestes GCHQ. Hvis retningen i samfundets udvikling forbliver til fordel for en privilegeret finanselite, vil dette blive brugt til at devaluere den akkumulerede ubetalte gæld gennem nedskrivninger og inflation, som det skete i Tyskland i 1923, og både folket og den produktive økonomi vil blive udplyndret. Digitaliseringen af betalingsmidler kan kun finde nyttige anvendelser, hvis samfundet er orienteret til gavn for det fælles bedste.

Den nuværende indsats for at etablere total kontrol over penge- og finanspolitikken ved at give kontrollen til centralbankerne inden for rammerne af den “store nulstilling” og indførelsen en ‘Green New Deal’, er baseret på de samme fascistiske principper som Hitlers præsident for ‘der Reichsbank’, Hjalmar Schachts politik, og må absolut afvises.

Vi forlanger:

  • En global Glass/Steagall-bankopdeling, afslutningen på al støtte til den spekulative sektor indenfor investeringsbankerne og nedlukning af skyggeøkonomien;
  • Genoprettelse af suverænitet over de nationale valutaer;
  • Oprettelse af en nationalbank i hvert land og tilbagevenden til kreditudstedelse af de suveræne regeringer;
  • Oprettelsen af et nyt kreditsystem i tradition med Franklin Delano Roosevelts oprindelige hensigt med Bretton Woods-systemet og De alliancefrie landes Bevægelse på Colombo-konferencen i 1976. Det primære mål er at øge levestandarden for hvert enkelt menneske på planeten, som en forudsætning for fred, og for at overvinde alle aktuelle udfordringer, såsom pandemi, global sult og fattigdom.
  • En massiv stigning i produktiviteten ved at flytte til nye økonomiske platforme baseret på kommerciel brug af termonuklear fusionskraft og internationalt samarbejde inden for rumforskning og -rejser.

Den grundlæggende modsætning, der bestemmer vores og de kommende generationers fremtid, er valget mellem et masseovervågningssamfund under kontrol af grøn fascistisk finansiering på den ene side, og på den anden en verden af ‘detente’, ‘entente’, afspænding, venskabelig forståelse og samarbejde mellem alle folk og nationer på den måde, som alle humanister tidligere har foreslået, og foreslår den dag i dag. Det har vi forpligtet os til at kæmpe for.

Denne tekst cirkuleres internationalt, og folk opfordres til at underskrive den. I 1945 sagde alle de der netop havde gennemlevet fascisme og verdenskrig klart: ”Aldrig mere!” Vi er nu ved afgørelsens time, hvor vi skal beslutte:

Har vi lært af historien, eller er vores moral ringere end vores forfædre?

For at skrive under, kontakt Schiller Instituttet: 53 57 00 51; si@schillerinstitut.dk
Afskrift og video på engelsk: Nu skal USA og Europa tilslutte sig Kinas nye Silkevej,
og mobilisere fødevareressourcer til bekæmpelse af sult i Afrika.
Hussein Askarys tale til vores danske videokonference den 8. november 2020

Her er afskrifter på engelsk af Hussein Askarys tale i tre dele:

Here is the transscript of Hussein Askary’s speech in three parts:

Første del:

First part:

Hussein Askary’s speech to a Danish webinar “The World After the U.S. Election” on Nov. 8, 2020

Hussein Askary is the Schiller Institute’s Southwest Asia coordinator, and board member of the Belt and Road Initiative Institute in Sweden  (brixsweden.org).

Thank you very much for inviting me. It’s always a pleasure to be with you in Copenhagen and unfortunately, this year, it is very sad that I couldn’t be there in person. I always get a lot of inspiration from being with you in Copenhagen, but hopefully, next year, we will have a better situation to meet personally. I have to leave after my presentation, because I have to prepare for another presentation. If you have noticed on my Facebook page, I’m involved in a major movement or development in Iraq where we now have young people organizing themselves, not to make a regime change, but to join the Belt and Road, and work with China. This movement had no good idea about what the benefits of working with China are, and what the Belt and Road is, and how Iraq can benefit from that. For a month now, I’ve been giving classes to these groups. The one I’m talking to today has 270,000 members, so I will give a live presentation, because yesterday, two breakthroughs happened. The Iraqi parliament voted to join the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), and also one of the major political and religious leaders in Iraq told the government that they have to reactivate China-Iraq agreement, which has been frozen. So, people in Iraq say ‘Who can tell us about that Asian Infrastructure Investment Bank?’ and people say, ‘Call Hussein Askary’ so that’s what I’m going do today, because it’s a quite optimistic situation.

Tom Gillesberg gave a thorough briefing, a fantastic overview of the developments in the U.S., and why both the United States and Europe should work with China and Russia, to have economic development in all parts of the world, but also, most emphatically, inside the U.S. Europe, because these two also need economic development today. One thing I have learned from Lyndon LaRouche, is that when you try to address a problem somewhere in the world, as we discussed today the situation in the U.S., but the subject of my presentation is on the hunger crisis in the world, and the pandemic today, LaRouche says that you have to zoom out from this this situation itself. It is like what you do with Google Earth.  First you find the area on the map which are looking for, and then you zoom out, and you see the whole planet. You not only zoom out to see the whole planet, but you also look back into the entirety of the history of mankind, and then look to the future of mankind – what is supposed to be the future of mankind. It’s like a string quartet, where you keep all these factors in your mind, each one of the players in the string quartet sounds like they’re playing their own notes, but then they are dissonances, and there are consonances or harmony, and then you come to a solution afterwards. But you have to keep all these factors in your mind when you discuss a specific problem.

Yes, what happens in the U.S. affects the whole world, but I also have to argue that what happens in the world has to affect the United States. We are not Americans, but our role is to make sure that we present to the American people, but also to the European people – honestly, I don’t think Europeans are less ignorant than Americans about what’s going on in the world, because the media here is completely full of false, fake news and disinformation, but we need to help people by bringing a view of the world which is completely different from what they get.

So, in that sense, all work, whether concerning the Belt and Road Initiative, or Africa, or the Middle East, etc., should reflect this universality of the work we are doing.

Let’s go to the slide show. As you see, in the first slide, many of you know, in 2017 Jason Ross and I and other members of the Schiller Institute put together this report about extending the New Silk Road to West Asia, the so-called Middle East, and Africa, and it has a comprehensive report on not only what is going on, but also where Africa should go, and also West Asia.  We have a whole chapter on the food situation in Africa, and how Africa can not only feed itself, but feed other parts of the world. Because the tragedy is that 60% of the untouched arable land in the world, agricultural land, which also has enormous water resources, is in Africa. Africa can potentially be the bread basket of the world in the future, but there are reasons why not only Africa is capable of that, but also the fact that we have a famine in many parts of Africa.

The next slide which is the projection of the Belt and Road Initiative and also reaching Africa. We’ll come back to that, but this is the image we have to have it our mind when we discuss the problem of famine in Africa. The next slide is about what are called the UN sustainable development goals of 2030. Now there is nothing problematic, but for me, it’s not a problem to talk about sustainable development, as long as we understand sustainable development as the Chinese do, which means sustained development. Which means you have always continue increasing the living conditions of your population using science and technology to do that. That’s how the Chinese understand sustainable development. That’s why they played a key role in designing these 17 goals for the international community to achieve by 2030.

Now, number one and two, which I called the Siamese twins, is poverty and hunger. By 2030 we were supposed to eliminate poverty and hunger as the first priorities of the human community. The problem is that that did not happen. Actually, we went back, as the International Food and Agriculture Organization reported last year, that we are actually going in the opposite direction of achieving that goal. Things are getting worse concerning poverty and hunger in the world.

Now what are the problems? If you look at the next slide, you saw in the first slide, if you go back, it’s very orderly. It says number one, eliminating poverty, number two eliminating hunger, three, achieving universal healthcare. Then we have gender equality, of course, but then you have physical economic improvements that are needed. Electricity for all, clean water, etc.  But in the next line, what I put there, the Europeans and Americans turn this whole concept into a game, where you don’t really know where the priority is. So, what they did is that they mixed the whole bag, and then they came up with the idea that fighting climate change is the priority for mankind, because they said whatever you do to eliminate poverty and hunger, if you don’t end the climate change crisis, you cannot solve hunger and poverty, which is a lie. So, they made this a priority. They say there is hunger and poverty in the world because of climate change, and that’s also a lie. The reason there is hungry and poverty in the world is that we have had a policy of depriving people, especially in Africa, South America, and Asia, of scientific technological development in order to keep them under the control of the British Empire, the Anglo-American Empire, and their allies.  They use regime change, and this is one of the reasons we had this crisis in Africa becoming bigger, is because, for example, of the Obama-Biden NATO operation in Libya, to destroy, kill the leader of Libya Muammar Gaddafi in 2011, and supporting terrorist groups, Al-Qaida and ISIS, to take over the country. But what happened then is that you had weapons, there were lots of weapons in Libya, they started spreading into all of Africa, especially in the Sahel region, and then we had new terrorist groups developing, like Boko Haram, which wreaked havoc in all other parts of Africa. That was policy from the Biden-Obama administration and NATO and the EU.

Anden del i EIR tidsskrift:

Second part in EIR magazine:

Download (PDF, Unknown)

Diskussion:

Q: Why hasn’t the U.S. and Europe joined in this effort, and what do you think has to be done to make that happen?

Hussein Askary: We have had a cultural paradigm since at least the assassination of John F. Kennedy, but it had already started after World War II, with the destruction of classical culture in the United States and Europe — the reversal of what Franklin Roosevelt did, and his policy for the post World War period. That nations will be sovereign, and we will use what we have learned to do in the United States itself, increasing the power of the productivity of labor using scientific and technical progress, and had a completely different idea about relations among nations. But that was destroyed in the so-called cultural revolution which followed the assassination of President Kennedy. We had a totally different paradigm in the United States and Europe where people started going against this, which is documented by Executive Intelligence Review. This was an intentional operation by British and American intelligence agencies and the City of London, in collaboration with Wall Street, to brainwash the American and European people into believing that scientific and industrial development has its limits. We cannot continue like that. We have to live in “harmony” with nature. People became antagonistic to scientific, cultural and technological development. And that was used as a way of neutralizing the movement in the post World War II period, to implement what Franklin Roosevelt had intended to do. So, the whole cultural paradigm shifted, and with that, since 1971 with the end of the Bretton Woods system, we also had a shift in the economic thinking, away from investment in infrastructure, industry and science, to investments into financial markets to make quick profits. So, this has become the trend. But, as everybody can see from the conditions in the United States and Europe, that is self-destructive.

But the impact on the rest of the world has been that Africa, until today, cannot grow its own food. We have famines. We have civil wars. We have wars in West Asia the Middle East by the same forces who wanted to prevent economic and cultural development in the United States, in Europe, and around the world. So, there is a paradigm, a cultural paradigm, an economic paradigm, which started in the 70s that now has reached its end. And the people who are clinging to that that old paradigm, to the empire, to control people and control resources in the world, they realize that their system is ending, but they keep hanging on to it, whatever the price. If you instigate civil wars, world wars, it doesn’t matter. The important thing is to save their system.

But that’s not going to happen so easily, because there is a whole new trend around the world, which Helga Zepp-LaRouche has called the new paradigm, which China, Russia, until recently India, the BRICS nations were leading, and many, many nations in Asia, in Africa, and South America, have joined that new paradigm. Where they say relations among nations should not be based on the extraction of wealth, but on what the Chinese call Win-Win. You get the resources you need for your development, but you will give us the tools, the technologies, that we need for our own development. And that’s an equitable relationship among nations. This should be the standard for world governance. And that’s the trend which is going on in the world. It is unstoppable unless the British Empire and it’s supporters in the United States, start a World War. Because there is nothing else that can stop it. It’s very popular. It’s very affective. It’s very productive. So that old paradigm has to be shifted.

Q: There’s a question from Sweden: Does China have a priority plan in terms of stages of infrastructure development in Africa?

Hussein Askary: I’m not familiar with a grand design for specific project, on how this will happen. But when the Chinese prime minister came to Africa in 2014, he made a tour in different countries in Africa, East and West, and pledged that China is willing to connect all the African capitals with high-speed railways. That’s their vision.

But the Chinese pay a lot of attention to the idea of a sovereign nation. Yes, Africa (China?) works with the African Union, but the African Union is not like the European Union, where nations have lost their sovereignty. In the African Union you still have sovereign nations. the Chinese work with sovereign nations. They work with Egypt. They work with Ethiopia, Nigeria, etc. And each nation has its priority projects, and they present these priority projects to China, and the Chinese say, “We can do this. We can do that.” And then they may go to the next stage.

So the Chinese do not have a grand design for others. They say, “Whatever you take as your priority, we are willing to work with you, if it is reasonable, if it is productive. If it is Win-Win.”

But the also Chinese know that they have to diversify their markets. They cannot rely only on the United States and Europe, for the political reasons we know. So, therefore, they are creating and developing a market in Africa for high value products, not small products which they can just overwhelm Africa with. But they want to go to higher value chains, like building factories in Africa. Chinese companies will build the factories which will produce the consumer goods Africans inside Africa. That’s a completely different level of trade or economic relation with other nations. Like concerning the agreement with Egypt to build the high-speed railway. Part of that agreement is that trains will be produced in Egypt. So the Chinese will build a train factory inside Egypt for the trains that will run in Egypt. The Chinese workers and engineers at home will be working with much, much higher value products the than producing toys, which the Chinese used to do before. Now China has moved somewhere else. And, therefore, they are moving the supply and value chains, outside of China to other countries where there are advantages, like closeness to markets, closeness to raw materials, and the ability of labor. That’s what the Chinese think about.

But in terms of the specific projects on the continent of Africa, they leave it for the African nations and the African Union to define their priority projects, and the Chinese say, “We can build this railway. We can build this damn. We can finance it. The Chinese thinking is not like European thinking, where you make a plan for another nation. That’s not our business, because the Europeans and Americans think they know better, what is good for you Uganda. They know better what is good for Iraq, for South Africa. That’s not true. The South Africans and Iraqis and Ugandan’s no better what is good for their country, and they do have capable people who can understand reality and define their priority projects. That’s why the Africans like working with the Chinese, because they respect them. They don’t dictate to them what to do.

Q: Can you say something about this issue of asserting sovereignty, because it’s clear that the old British Empire financial center and the whole thing that goes with it, they are not interested in having this kind of development policy for the African continent, for example, or for any nation. So they will manipulate their currency through speculation or you have, maybe, terrorism, or assassinations, and things like that, in order to prevent this kind of development from happening.

How can they assert their sovereignty in a better way than doing now, or is it even possible for them? For example, you have written about creating a national banking institution. You wrote something about Egypt and an emergency economic reorganization there. Can it be done in one nation, or does it have to be done with the African Union? And China? How do you look at this question?

Hussein Askary: The idea of national sovereignty terrifies the British and their Wall Street collaborators. You always notice, also it’s in the mindset, when you have these at advertisements for aid to Africa, you never hear which country those kids in the videos come from.  They are that just Africans. They are black kids. You are never told that, “OK we going to work with these people in this African country. No, they say they are hungry people in Africa. Send us some money. So they completely ignore the fact that you have a nation there, with a government with borders, with regulations, with rules. No, there’s only a people.

Also, when you have people talking about the Russians, the Belarusians, the Iraqis, the Iranians, Pompeo talks about the Chinese. He says we have to care about the Chinese people. We have concerns for the Chinese people. Well, the Chinese people have a government they love. They always want, even in the dialogue, in the way they talk, they want to push aside the idea that there is a nation there. They say “a people.” “There’s a people.” It’s like the Trump administration plan for the Palestinians. They say there’s a Palestinian people. We care about the Palestinians. But there’s no Palestine. There’s no state called Palestine, and they think that there should never be a state called Palestine.

That’s a problem because sovereign nations can decide, suddenly, we don’t want you here. Look at Djibouti, one of the smallest countries on the planet They had leased their port, the Duralay (??) container port, which is very important for Ethiopia, to the Dubai World Ports, a company which is not really just from the Emirates, it’s British controlled. So, in Djibouti, the government changed. Djibouti doesn’t even have an army. there are seven super powers who have military bases in Djibouti, first and foremost, the French and Americans, and the British, but even the Japanese, the Italians and the Chinese. Djibouti decided, No! This is our port. You got this lease in a corrupt way. You bribed the minister to take over our port.

We are taking at that port from you. What Dubai Ports did, was they went to London to an arbitration court. The arbitration court said that Dubai Ports are right, and you have to give them back your port. And then the Djibouti government told the British court to go to hell. And now, they have a contract with a Chinese company to run the place, but without taking over the port.

This is what terrifies the empire from the idea of sovereignty, because sovereign nations say, “Our own peoples interest come first, not your financial interest, not the World Trade Organization, not the UN, etc. Our people come first, the interests of our people. We are willing to work with you on an equitable basis, but you don’t impose things on us, including our currency, and our banking system.”

Now the problem is that most nations are still dependent on the IMF, the World Bank, and other institutions, so they are incapable of — like Egypt didn’t fully go with a national bank. While they were negotiating with the IMF and the World Bank, they managed to get the people do something amazing. When the president went out the people out to the people and said, “We are going to build the Suez Canal, but we don’t have any money. As you know our country is almost bankrupt. I want you, the Egyptian people, to raise the money for the new Suez Canal.”

In one week, Egyptians raised $8 billion. I was in Egypt and a banker told me he had to stay open during the night because the Egyptian people were taking their savings from their homes to stand in long queues to buy the certificates of the Suez Canal. This is what happens when you have a leadership which can inspire the people. $8 Billion in one week! Before that, Egypt had been in negotiations for three years to get $3 billion from the IMF. That’s the difference between a sovereign nation, and a nation which is enslaved by international institutions.

And now the Chinese, and now the Russians, are very, very aware of that principle. They want this to be the number one issue in their dealings with everyone. So that’s terrifying for the City of London and the Wall Street gang, and also for NATO forces who think the whole world is an open place for tanks and airplanes and soldiers to walk in. Sorry, that’s not happening. It’s not going to happen.

Q: There’s a question from Ulf Sandmark, the chairman of the Schiller Institute in Sweden, about vaccine distribution in Africa, which he can ask, but I would in your answer, please also speak about Helga’s proposal for establishing a Committee for a Coincidence of Opposites to deal with the health and food crises.

An interesting Chinese article described the plan to distribute Covid-19 vaccines, which will be a giant effort to bring millions of doses to the nations that need it and it will be a special challenge to bring it to Africa. Denmark will be an important country in this effort with its big Pharma industry, but also with Maersk and especially Scandiavian Airlines SAS, which are struck to the ground now but can be put to use in the airlift that could be organized. In Sweden we have the Electrolux company producing refrigerators, which is very important as the big thing to bring the vaccines in place is to organize the cool chain. There is the necessity to bring food to Africa but at the same time the need to bring the Health Silk Road to Africa including vaccines. What do you think about the article? (https://schillerinstitute.com/blog/2020/11/05/china-working-out-logistics-for-global-distribution-of-covid-vaccine/)

SIDA (Swedish International Development Agency counterpart to the Danish DANIDA) is not doing any direct aid as it is all outsourced, so I think we have to go to the industry and ask them to get support from the governments and start this vaccine distribution.

Hussein Askary: Concerning the other question about the Coincidence of Opposites, I think that this is a wonderful concept. I think Helga is the best person to explain it, but it comes from her understanding of the work of Nicholas of Cusa in his De Pace Fidei, On the Peace of Faith, that wonderful dialogue. It was written when the Ottomans had just invaded Constantinople, and there were people in the church and in Europe, who were obviously calling for a new Crusade against the Muslims, but he realize that this would just end up in total butchery and bloodshed. So in this wonderful dialogue, he brings in people of all kinds of faiths, Christians, Muslims, Jewish, Greeks, atheists, in order to bring into the discussion, “What is a human, and what is universal? The end up discovering that what unites humankind is the love of truth, the love of wisdom, and that is what is the gift of the creator to all humankind. All humans are capable of reason, of rational thinking, of discovering truth and beauty.

And I think Helga’s proposal will solve some of the most problematic and dangerous things we see today, which the British and their friends in the United States, like Pompeo, are pushing. It’s the clash of civilization. Pompeo went to Indonesia to arouse the feelings of Muslims against China, calling for a new jihad against the Chinese, because they are oppressing the Uighurs in western China. This is the stuff world wars are made of.

Instead of doing that and also following the example of Nicholas of Cusa, what Helga is proposing, and it also exists in the Chinese tradition. It’s called the I Ching. Not Ying Yang, but it’s a Confucian concept which says when two opposite forces cannot reach an understanding, end up in a conflict on one level about questions like human rights, culture, ethnic questions, sexual questions, etc., they have to abandon this fight, and go up to a higher level to find what is common, not where they are opposing each other. They have to abandon the issues that create the conflict, and try to reach a higher level to find what unites the two parties.

And, in that sense, you get to the idea of universality, where each nation — what does each nation need, each family, each human, need as a human, and then find a solution on the basis of the common points, the commonalities, rather than continuing, head-to-head, about things we disagree on. I think, in a simplified way, this is the concept that Helga is pushing, but it goes much, much deeper than that.

But for the world today, we need to have that approach. You cannot impose your political, cultural, religious, sexual and other preferences on other nations.  That’s their own business. This is the message the Chinese carry to Africa, because one of the criticisms of China in the West, is that when the Chinese go to and African country, they build projects, but they never discuss the corruption, the human rights abuses, etc. in that country. The Chinese say, “This is not our business. We are here to improve the living conditions. We know that is something positive. Something that can improve your living conditions, and, eventually, lead to solving all these other problems.”

No. Europe and the U.S.: “No. You have to fight corruption.” Well, corruption was created by people who work for the U.S. and Europe. “You have to fight this, you have to fight that.” The African nations need infrastructure, water, power, education, health care, and then discuss the other issues we disagree on. But they say, “We disagree about this and that, which is a lot of hypocrisy.

I mentioned the fact that one of the biggest crises in Africa was created by Obama-Biden, and NATO and the EU by invading Libya. Now, Libya is a big slave market. Now they say, “We are against slavery. We have to stop the slavery.” Well, you created the conditions for the slave markets. You make it possible by using this question of human rights to destroy the sovereignty of a nation.

So that’s, I think, a perfect approach, today, to respect the differences among sovereign nations, differences in culture, social systems, political systems, religious beliefs, etc. That these don’t become the issues of dispute and negotiations, and discussions. What should be the issues for discussion and negotiation is what do we do to lift humankind to the next level, to the next platform of economic, social, scientific and cultural development. And that, I think, is the priority. It’s a genius idea, which Helga brought forth. I think it will be very popular in most parts of the world, and we have to fight to make people in Europe and the U.S. understand that they are not the best kids in the class. You don’t have the highest levels of culture in the world. You don’t have the highest moral. Like here in Sweden, people have started calling Sweden “a moral superpower.” Sorry, you are not a moral superpower. Look in the mirror.

So, therefore, we have to stop that kind of nonsense, and start working with other nations on concrete solutions for the world’s problems.

(There was a last question which Hussein and Tom answered not about Africa, but more general, about if we have contacts, like any moral bankers, or others who we are in touch, with who could put out a proposal for reorganizing the system already now, before the collapse?)

 
POLITISK ORIENTERING den 20. november 2020:
Hvis præsident Trump besejrer valgsvindlen
får vi en anden og bedre verden Posted 46 minutes ago

Med formand Tom Gillesberg

Lyd:

Schiller Instituttet · Hvis præsident Trump besejrer valgsvindlen får vi en anden og bedre verdenHelga Zepp-LaRouche webcast: Stop den amerikanske valgsvindel
for at besejre det grønne, globale bankdiktatur

Mens kampen for at stoppe valgsvindlen, der er udformet til at gøre krigshøgen Joe Biden til præsident, går ind i den tredje uge, kommer City of Londons rolle atter ind i billedet. I sit resumé, der blev præsenteret i hendes ugentlige dialog om kampen for at vende bedrageriet, afslører Helga Zepp LaRouche Lord Malloch-Brown – bestyrelsesformanden for firmaet Smartmatic der fremstiller afstemningsmaskiner – som en vigtig britisk operatør, med bånd til regimeskifte-fanatiker George Soros, der har været en førende bagmand i den beskidte kampagne mod Trump. Smartmatic er blevet identificeret af Trumps advokat Sidney Powell som genstand for hendes efterforskning af, hvordan bedrageriet blev kørt mod præsident Trump; firmaet er blevet afvist af flere nationer, på grundlag af hvor let det kan programmeres til et bestemt udfald af et valg.

Hun roste NSA-whistleblowerne Bill Binney og Kirk Wiebe som “absolutte helte” i deres mangeårige forsvar af personlig frihed mod overvågningsstaten og ukrænkeligheden af retfærdige lovlige valg, og støttede opfordringen til Trump om at tilbyde benådninger og frit lejde i USA til Edward Snowden og Julian Assange for at hjælpe med at udrense overvågningsstaten og dens aktiver indenfor ‘Big Tech’.

Hun dissekerede også City of Londons rolle bag bestræbelserne på at etablere et globalt fascistisk bankdiktatur, der giver bankfolk kontrollen over regeringers finanspolitik, og hvordan disse bankfolk har til hensigt at bruge denne magt til at vedtage en dødbringende international miljøpolitik, ‘Green New Deal’. Hun opfordrede seerne til at registrere sig til Schiller Instituttets onlinekonference den 12.-13. december, som vil præsentere en oversigt over, hvad der er nødvendigt for at trække verden tilbage fra en geopolitisk, neoliberal march imod krig og depression, og etablere et nyt paradigme for fredeligt samarbejde mellem suveræne nationalstater.
Virksomheder tilknyttet London og George Soros i centrum for striden om stemmefusk

Mens delstaterne endelig har afsluttet deres optælling, med opretholdelse af en tilsyneladende sejr til Joe Biden, er efterforskningen af en anden form for stemmefusk stadig i gang. Ifølge advokat Sidney Powell, der netop har tilsluttet sig Donald Trumps juridiske team, er målene for efterforskningen nu de software- og computer-virksomheder, der har indsamlet stemmerne, og som har forbindelser til ansatte i anti-Trump-efterretningsagenturer, samt til Joe Biden.

Powell hævder, at hun har dokumenteret bevis for, at Trump vandt valget med en jordskredssejr. Hun hævder, at millioner af stemmer blev flyttet af Smartmatic-softwaren, som var designet til dette formål. ”Vi har edsvorne vidnesbyrd (EIR Strategic Alert nr. 47/2020, weekly newsletter 3) fra en whistleblower,” sagde hun, som “har set det anvendt i andre lande” samt i USA.

Dominion-stemmeapparater, der er under efterforskning for uregelmæssigheder under optællingen i Michigan og Georgia, brugte Smartmatic-software, ligesom andre stemmeautomat-virksomheder gjorde. Under tidligere valg rejste de demokratiske senatorer Elizabeth Warren og Amy Klobuchar indvendinger mod brugen af Smartmatic-software – skønt de for indeværende er tavse, da resultaterne fra disse systemer favoriserer deres kandidat, Joe Biden.

Bestyrelsesformanden for Smartmatic Holding, SGO-investorgruppen, er en endnu mere problematisk person: Lord Mark Malloch-Brown, der sidder i den globale bestyrelse for George Soros ‘Open Society. Soros bidrog stærkt til at promovere de fabrikerede anklager mod Trump vedrørende Russiagate, og har finansieret mange af de organisationer der var involveret i støtte til Bidens kampagne, herunder Black Lives Matter. Malloch-Brown fungerer også som medlem af World Economic Forum Global Agenda Council vedr. ‘Global Governance’, som fremmer den grønne dagsorden, som Trump gentagne gange har undsagt. Og han er blevet identificeret af Samantha Power som den “vigtigste kanal mellem Storbritannien og Barack Obama”, mens sidstnævnte var præsidentkandidat.

Billede: George Soros. License: World Economic Forum, CC BY-SA 2.0
Trump ryster Pentagon, retter slag mod den permanente krigsfaktion

Det officielle Washington blev taget på sengen, da præsident Trump mindre end en uge efter valget fyrede forsvarsminister Mark Esper, og bragte Christopher Miller ind som fungerende minister. Mens Esper har været i ‘bad standing’ hos Trump, siden han offentligt erklærede sig uenig i præsidentens hævdelse af retten til at bruge militære tropper til håndtering af hjemlige optøjer og voldelig hooliganisme i bycentre, går striden meget dybere end det. Den går til kernen af et problem, som Trump har været stillet overfor, siden han blev præsident og bekendtgjorde sine mål om at afslutte de “endeløse krige” såvel som Amerikas rolle som verdens politibetjent, hvilket krigshøgene blandt forsvars- og efterretningsmyndigheder og neokonservative i begge partier har modsat sig.

Den nye fungerende minister, Christopher Miller, tilsendte straks forsvarsministeriet et notat, der understøtter tilbagetrækning fra Afghanistan og sagde: ”Vi er ikke et evigt krigsførende folk – det står i modsætning til alt hvad vi står for, og hvad vores forfædre kæmpede for. Alle krige må komme til ophør”. Derefter, den 17. november, meddelte Miller officielt planen om at reducere de amerikanske tropper til 2.500 i henholdsvis Irak og Afghanistan.

Trumps træk udløste hysteriske reaktioner fra mange af dem, der i årevis har prøvet at fjerne ham. Tidligere CIA-direktør John Brennan er ”så bekymret”, at han opfordrede vicepræsident Pence og kabinettet til at fjerne ham under den 25. forfatningsændring! Han advarede om, at Trump “vil lange ud”, hvorved han mener, at præsidenten kunne beordre en ”fuldstændig frigivelse af efterretningsdokumenter for at fremme sine egne politiske interesser”. Det er klart, at dette er alarmerende for Brennan, da det antages, at der blandt de nuværende hemmeligstemplede dokumenter er mange, som involverer ham i kriminelle handlinger, fra støtte til CIA-tortur og krigsforbrydelser (bestilling af drone-anslag på civile sammen med Barack Obama) til at presse på med den fabrikerede historie om russisk indblanding til fordel for Trump.

Det virkelige formål med Russiagate var, som vi har rapporteret, at forhindre præsident Trump i at arbejde sammen med Ruslands præsident Putin for at løse nogle af de farlige brandpunkter, der var blevet antændt af Brennan og hans allierede gennem deres geopolitiske manipulationer.

At afslutte de “endeløse krige” i Mellemøsten, der blev igangsat under George W. Bush og optrappet under Barack Obama, har været et centralt tema for Trump. Han har konsekvent opfordret til fuld tilbagetrækning af amerikanske tropper fra regionen, herunder fra Afghanistan, som har udviklet sig til at blive nationens længste vedvarende krig. Forsvarsminister Esper advarede, ifølge en nylig rapport om et hemmeligt notat, mod yderligere nedskæringer i amerikanske landstyrker. Dette notat bekræfter den dybt forankrede modstand i militære kredse imod præsidentens intention.

Hvad Brennan og andre frygter, er at Trump stadig kunne udrense medlemmer af det permanente bureaukrati, der er loyale over for “det militær-industrielle kompleks”, og afslutte det korrupte forhold mellem dræbere som John Brennan, og deres bagmænd, der driver virksomhedskartellerne.

En meget effektiv flanke, som Trump kunne udnytte, er at tilgive den tidligere NSA-tekniker Edward Snowden, hvilket han allerede har overvejet at gøre, og at ophæve anklagerne mod Julian Assange, grundlæggeren af WikiLeaks, der i øjeblikket dør langsomt i et fængsel i London, mens han afventer udlevering til USA. Disse to ”whistleblowere” kunne derefter uden censur fortælle alt hvad de ved om det samlede overvågningssystem, der i dag drives af den såkaldte “dybe stat”, samt afsløre løgnene om Russiagate.

Præsident for Smartmatic, admiral Peter Neffenger, er nu medlem af Joe Bidens overgangsteam. Han er også aktiv i Atlanterhavsrådet, en tænketank, der har været stærkt kritisk over for Trump, og hvis ledere var involveret i at fremme skrønen om russiagate og sabotere Trumps bestræbelser på at forbedre de amerikanske forbindelser med Rusland.

Billede: Kilde – Licens Public Domain Mark 1.0
Videoerne fra Schiller Instituttets internationale konference
lørdag og søndag den 12.-13. december
Verden efter det amerikanske valg:
Skabelsen af en verden baseret på fornuft

Panel 1, lørdag den 12. december kl. 15 dansk tid:

”Hold sammen eller hver for sig”: Frie og suveræne republikker, eller digitalt diktatur. (Se beskrivelsen nedenunder.)

Panel 2: lørdag den 12. december kl. 19 dansk tid:

Undgå faren for 3. verdenskrig: En strategisk orden baseret på menneskehedens fælles mål. (Se beskrivelsen nedenunder.) 

Panel 3: søndag den 13. december kl. 15 dansk tid:

Overvind den globale sundhedskrise og den pandemiske hungersnød: Tænkning på niveauet af modsætningernes sammenfald. (Se beskrivelsen nedenunder.)

Panel 4: søndag den 13. december kl. 19 dansk tid:

En menneskelig fremtid for ungdommen: En renæssance drevet af Beethovens klassiske kultur. (Se beskrivelsen nedenunder.)

1 minute lang video invitation:

Lørdag-søndag den 12.-13. december kl. 15 dansk tid begge dage afholder Schiller Instituttet en international konference via internettet for at behandle det presserende spørgsmål, som hele menneskeheden står over for: “Verden efter det amerikanske valg: Skabelsen af en verden baseret på fornuft.” Grundlægger og præsident for Schiller Instituttet, Helga Zepp-LaRouche, meddelte, at en fuld invitation og foreløbig liste over talere snart vil være tilgængelig, og at konferencens indhold vil fokusere på følgende:

Uanset udfaldet af den uhørte kamp omkring det nylige amerikanske valg, står det allerede klart, at det ikke kun er en intern amerikansk affære, men også en begivenhed af højeste internationale strategiske betydning. Efter fire år med en fuldstændig synkroniseret international dæmoniserings-kampagne imod præsident Donald Trump, men samtidig også mod præsident Vladimir Putin i Rusland og præsident Xi Jinping i Kina, Russiagate, en fejlslagen rigsretssag, åbent oprør og nu skamløs valgsvindel – er det vigtigt, at verden hurtigt forstår: Udfaldet af denne kamp er valget mellem 3. verdenskrig eller fred.

Trump har tiltrukket sig den ubændige vrede fra det som præsident Eisenhower identificerede som det militærindustrielle kompleks – det permanente bureaukrati, den såkaldte ‘Deep State’ og de økonomiske interesser, der kontrollerer dem, såsom City of London og Wall Street – fordi han vovede at bekendtgøre, at han ønskede at ‘afslutte de endeløse krige’, og at han mente, at et godt forhold til Rusland og Kina ‘er en god ting, ikke en dårlig ting!’.

Hvis en mentalt svækket Joe Biden blev indsat som symbolsk præsident i et par uger, for sidenhen at blive erstattet af Kamala Harris og Obama-Bush’s intervenerende krigsapparat, kunne verden på kort sigt blive trukket ind i en krig mod Rusland og Kina, hvilket ville omfatte en udvidelse af den politiske konfrontation til verdensrummet.

De to dages dialog og drøftelser med simultantolkning på forskellige sprog, herunder spansk, fransk og tysk, vil omfatte følgende paneldiskussioner:

PANEL I. ”Hold sammen eller hver for sig”: Frie og suveræne republikker, eller digitalt diktatur (lørdag d. 12. december, kl. 15 dansk tid): Dette panel vil diskutere konsekvenserne af det nuværende drama, der udspiller sig i USA, den globale kamp for at erstatte det nuværende bankerotte finanssystem med et nyt paradigme, skitseret over fem årtier af Lyndon LaRouche. Konferencen afholdes på tærsklen til Valgkollegiets møde den 14. december, hvor det besluttes hvem der bliver den næste præsident for USA. På det tidspunkt vil beviserne for klagerne om valgsvindel – påstanden fra præsident Trumps advokater om, at de har dokumenteret bevis for, at han vandt valget; metoderne til valgsvindel som rapporteret af ”whistleblowere”, og afsløringen af andre kapaciteter og handlinger, som er en del af det statskup der truer USA – stå klart, før valgmændene skal træffe deres valg. Konferencepanelet vil samle fremtrædende eksperter indenfor områderne af den amerikanske forfatning, lovgivning og efterretningsvirksomhed, og vil understrege den dramatiske relevans i dag af Benjamin Franklins svar på spørgsmålet om, hvilken slags regering USA havde modtaget fra ham: “En republik – hvis vi kan beholde den.”

Panel I speakers:
Moderator’s Welcoming Remarks
Helga Zepp-LaRouche, Schiller Institute President: Introduction
Marino Elsevyf (Dominican Republic), Attorney-at-Law, Member of the 1995 Martin Luther King International Tribunal: Report from the International Investigative Commission on Truth in Elections
David Meiswinkle (US), Attorney-at-Law; Report from the International Investigative Commission on Truth in Elections
Viktor Dedaj (France), citizen-journalist, “The Crucifixion of Julian Assange: A Journalist Committed to Truth and Peace.”
Harley Schlanger (US), Board of Directors, Schiller Institute, Inc., “What Are the Principles and Facts Concerning the Recent US Election”
David Christie (US): ”The British Empire’s Digital Dictatorship: Censorship and Mass Social Control”
Q & A Session

PANEL II. Undgå faren for 3. verdenskrig: En strategisk orden baseret på menneskehedens fælles mål (lørdag d. 12. december, kl. 19 dansk tid): Hvad der må gøres for at sætte en ny international sikkerhedsarkitektur på den internationale dagsorden; en, som sikrer overlevelsen af den menneskelige art. Paneldeltagerne vil lokalisere krigsfaren i sammenhæng med det verserende nedbrud af det transatlantiske finansielle system og diskutere de potentielle konsekvenser af planerne, som dette systems centralbanker har for digitaliseringen af betalingsmidler. Indførslen af de fire love, der er foreslået af Lyndon LaRouche, er fortsat påtrængende nødvendigt, herunder kravet om at etablere et internationalt kreditsystem i form af et Nyt Bretton Woods-system, samt behovet for internationalt samarbejde inden for rumforskning og en fusionsbaseret økonomi. Det er derfor yderst påtrængende, at P5-topmødet, foreslået af præsident Putin, med de fem permanente medlemmer af FN’s Sikkerhedsråd, straks indkaldes, for på dette fremskredne tidspunkt i krisen er det en pligt for de mest magtfulde nationer i verden at handle i fællesskab for at undgå en geopolitisk katastrofe. Dette topmøde, eller bedre, række af topmøder, må definere løsninger på de eksistentielle udfordringer menneskeheden står over for, samt definere områderne for menneskehedens fælles mål, såsom at opnå nye økonomiske platforme for verdensøkonomien ved kommerciel anvendelse af termonuklear fusionsenergi, og internationalt samarbejde inden for rumforskning.

Panel II Speakers
Helga Zepp-LaRouche, Schiller Institute President
Yan Wang, PhD, “The Chinese Economic Model”
Marcelo Muñoz (Spain), Founder and President Emeritus, Cátedra China, “China and the US: Rivalry, Confrontation, or Cooperation”
Ole Doering, PhD (Germany), Karlsruhe Institute of Technology: “A Salutogenic Symphony with Ancient Chinese Philosophy: Harmony as Polyphonic Accord and Peace as Expressive Equilibrium. Can We Make It Work?”
Prof. Emmanuel Dupuy (France), Founder and President, Institute of European Prospective and Security (IPSE): “What is at Stake in the on-going Renovation of Nuclear Doctrines and Ballistic Treaties: What Agenda for the European Countries in the Context of a Strategic Autonomy of Europe.”
Col. Richard H. Black (USA Ret.), former head of the Army’s Criminal Law Division of The Pentagon, former State Senator (Va.): “NATO Must Be Dissolved”
Q & A Session
Paul Gallagher, (US), Executive Intelligence Review, Editorial Board, “LaRouche’s New Bretton Woods and the Central Banks —
There’s Not Enough Room in this World for Both of Them”
Marc-Gabriel Draghi (France), Economist: “Orderly Debt Cancellation: Historical Precedents and Present Relevance.”
Q & A Session

PANEL III. Overvind den globale sundhedskrise og den pandemiske hungersnød: Tænkning på niveauet af modsætningernes sammenfald (søndag d. 13. december, kl. 15 dansk tid): At overvinde de ødelæggende konsekvenser over hele verden af 50 års neoliberal økonomiske politik, hvoraf COVID-19-pandemien blot er det mest oplagte eksempel. Hvis COVID-19 og faren for fremtidige pandemier skal overvindes, må verdenssamfundet enes om at etablere et globalt sundhedssystem, hvilket betyder et moderne sundhedssystem i hvert eneste land på planeten. Der må også være et nyt niveau af internationalt samarbejde inden for biovidenskab for at finde kure mod hidtil uhelbredelige sygdomme samt bedre forståelse af livet i universet som sådan. Som chefen for Verdensfødevareprogrammet, David Beasley, har bekendtgjort, er 7 millioner mennesker allerede døde af sult i år, hvilket let kunne have været forhindret. I lyset af den umiddelbare fare for at 30 millioner mere dør af sult i løbet af de næste par måneder, og 260 millioner forventes at lide den samme skæbne i det kommende år, må der være en fuldstændig ændring i landbrugspolitikken. Målet skal være at opnå fødevaresikkerhed i enhver nation og en fordobling af fødevareproduktionen på verdensplan. For at finde svar på disse eksistentielle trusler mod menneskeheden kræves en tankegang i et nyt paradigme. I stedet for profitmaksimering til et privilegeret finansoligarki, må menneskehedens fælles interesser sættes først: menneskehedens fælles mål. Til dette formål er der dannet en “en komité af modsætningernes sammenfald”, et begreb udviklet af den store renæssancetænker Nicholas af Cusa, hvis mål det er, at have mennesker af god vilje i mange nationer til at arbejde sammen for at løse disse kriser.

Moderator: Dennis Speed
1. Helga Zepp-LaRouche, “The Role of the Committee for the Coincidence of Opposites”
2. Dr. Joycelyn Elders (US), Former Surgeon General of the United States [8 min.]
3. Many members of the Committee for the Coincidence of Opposites, mostly doctors from the U.S. and one retired military officer.
4. Q & A Session
6. Hon. Joseph Maxwell (US), former Lt. Governor of Missouri, Hog Farmer: “To Feed All
Humanity: Break-up the International Food Cartels”
7. Jason Ross (US), Science Advisor, Schiller Institute: “Cusa’s Method: The Coincidence of
Opposites”
8. Q & A Session

PANEL IV. En menneskelig fremtid for ungdommen: En renæssance drevet af Beethovens klassiske kultur (søndag d. 13. december, kl. 19 dansk tid): Det fjerde panel vil være tilegnet behovet for en renæssance af klassisk kultur og ungdommens særlige rolle i gennemførelsen heraf. I dette øjeblik af historien, hvor hele samfundets fundament er rystet i sin grundvold, er der en enorm appetit på skønheden ved stor kunst, efter menneskehedens høje idealer, som de udtrykkes i de store kompositioner af klassisk musik og poesi. I alle større civilisationer er der digtere, komponister og filosoffer, som har hyldet menneskeheden som en kreative art, og det vil være dialogen mellem disse kulturer, der kan og vil skabe en ny æra for menneskeheden. I denne ånd vil hele konferencen blive viet til Beethovens år, komponisten, hvis kompositioner giver folk et håb, fordi de udtrykker hvad mennesket er i stand til.

Moderator: Diane Sare, Founder, Schiller Institute NYC Chorus
1. Jacques Cheminade (France), President, Solidarite et Progres, “The Necessity and Pathway
of a New Classical Renaissance”
2. Helga Zepp-LaRouche, President, Schiller Institute: “Bring Schiller and Beethoven to
Today’s Youth”

3. David Shavin, Schiller Institute, about his article about Beethoven’s opera Fidelio being based on the real story of the imprisonment of the Marquis de Lafayette.
4. John Sigerson (US), Schiller Institute National Music Director, “What Does It Take to
Really Understand Beethoven?”
5. Jose Vega (US), “Romeo and Juliet in Your Society”
6. Anastasia Battle (US), “A Tale of Two Revolutions”
7. Carolina Dominguez (Mexico), “Schiller in a Time of Pandemic”
8. Q & A Session
Schiller Instituttets internationale hjemmeside fejrer
Beethovens 250-års fødselsdag med en Beethoven-serie

Den 16. december 2020 markerer Ludwig van Beethovens 250-års fødselsdag. Som en del af de internationale festligheder i år og næste år til ære for Beethoven, er Schiller Instituttet glad for at indvie en ny serie på vores internationale hjemmeside (www.schillerinstitute.com) . Vi vil regelmæssigt sende videoer af Beethovens musik med korte diskussioner af stykkerne.

Friedrich Schillers smukke ord fra hans digt “Ode til Glæden” bliver storslået udødeliggjort i den sidste sats af Beethovens 9. symfoni:

Freude, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium,
Wir betreten feuertrunken,
Himmlische, den Heiligtum.
Deine Zauber binden wieder,
Was die Mode streng geteilt,
Alle Menschen werden Brüder,
Wo dein sanfter Flügel weilt.

Seid umschlungen Millionen!
Diesen Kuß der ganzen Welt!
Brüder – überm Sternenzelt
Muß ein lieber Vater wohnen.

Til Glæden (dansk oversættelse):

Glæde, skønne gudegnist,
Datter af Elysium,
Vi betræder, berusede af ild,
Himmelske, din helligdom!
Din trolddom genforener,
Hvad vanen strengt har delt;
Alle mennesker bliver brødre,
Hvor din blide vinge dvæler.

Vær omfavnet, millioner,
Dette kys til hele verden! Brødre!
Over stjerneteltet
Må en kærlig fader bo.

Oversat af Werner Knudsen, akademisk.kor.dk

Schillers ord og Beethovens musik taler endnu mere lidenskabeligt og kraftfuldt til os i dag i disse tider med pandemiske sygdomme, hungersnød, økonomisk krise, social uro og trussel om krig. Lad os tage Schiller og Beethoven til vore hjerter og sind og skabe et nyt paradigme for fred og udvikling for hele menneskeheden.

Lyt, og lad Beethoven instruere os!

Læs og lyt til de daglige Beethoven indlæg her.
De strategiske trusler, der lurer bagved Joe Bidens proklamerede sejr

11. november 2020 (EIR Strategic Alert) – Efterhånden som kampen for at vende kuppet mod præsident Trump intensiveres ved at bestride valgsvindelen på vegne af Joe Bidens kandidatur, sponsorerede LaRouche Politiske Aktionskomité (LaRouchePAC) den 7. november et onlineforum, som gik i detaljer med specifikke områder af svindel, der må undersøges, og svindelens gerningsmænd, der skal retsforfølges, samt skitserede den bredere sammenhæng, hvori dette kup er udført. Da Biden proklamerede sejr, baseret på en bestemmelse truffet af Associated Press, gjorde præsident Trump det klart, at han ikke vil acceptere denne beslutning, der, som han sagde, bedrager det amerikanske folk for deres hellige ret til et ærligt valg. Han lovede at sikre, at “det amerikanske folk har den redelige stemmeoptælling, de fortjener, og som demokratiet kræver”.

Ud over spørgsmålet om stemmesvindel, som vi skitserer nogle få grelle eksempler på nedenfor, er det afgørende at tage det større strategiske billede, hvori kampen for USA’s præsidentskab finder sted, i betragtning.

Én ting er, at faren for et komplet sammenbrud af det håbløst rådne transatlantiske finanssystem ikke er forsvundet, og ikke vil, på trods af de endeløse tricks, der anvendes af det finansielle oligarki. For at forhindre enhver berørt regering i at handle for at beskytte deres befolkning mod de katastrofale virkninger, presser dette selvsamme City of London og Wall Street-etablissement på for en direkte overtagelse af den økonomiske politik af verdens større centralbanker (jf. nedenfor). Og ikke at forglemme var de største donorer til Biden-Harris-kampagnen bankfolk fra Wall Street…

På samme tid – og i forbindelse med et økonomisk sammenbrud – er sandsynligheden for, at en af flere konflikter i verden eskalerer til en verdenskrig voksende. Det “angloamerikanske krigsparti ”regner med, at Joe Biden genaktiverer politikken for ”permanente krige” og ”regimeskifte”, som så stærkt er blevet undsagt af Donald Trump, og som Obama-Biden-præsidentskabet så nidkært gennemførte.

Faren her er så stor, at selv Storbritanniens øverste general er kommet ud og har advaret om en mulig Tredje Verdenskrig ved en fejlkalkulation. I et interview med Sky News den 8. november bemærkede chefen for forsvarsstaben, general Nick Carter, at den globale økonomiske krise forårsaget af COVID-19-pandemien kan føre til nye sikkerhedstrusler, og fra optrapning af regionale konflikter til fejlkalkulationer ende i ”en storkrig”. Med hensyn til truslen om endnu en verdenskrig sagde han varsomt, at ”vi må være opmærksomme på disse risici”.

For at vende tilbage til selve det amerikanske valg, må man forbløffes over hvor hurtigt europæiske ledere, der betragter sig selv som vogtere af “demokratiske værdier”, skyndte sig at lykønske Joe Biden med hans “sejr”, udelukkende på baggrund af mediernes fremstilling. (Den russiske præsident Putin og den kinesiske præsident Xi var mere forsigtige, og foretrækker at vente på den officielle meddelelse om vinderen). Og det peger atter på en anden voksende fare – at de kontrollerede medier og de sociale medier, som er knyttet til ‘det militær-industrielle kompleks’, tiltager sig, eller får tildelt, autoriteten til at beslutte, hvad, hvornår og af hvem borgerne skal informeres, og hvad der hensynsløst skal censureres. (Det faktum, at de store nyhedsnetværk pludselig besluttede at afbryde udsendelsen af præsident Trumps erklæring den 5. november, fordi de anså det for “falske nyheder”, burde sende kuldegysninger ned ad rygsøjlen på alle dem, der værdsætter borger- og menneskerettigheder!)

12. november (EIRNS) – Willy Wimmer, den tidligere parlamentariske sekretær i det tyske forsvarsministerium og tidligere vicepræsident for OSCE, noterede sig Trumps fyring af forsvarsminister Esper, og identificerede præcist hvad der er på spil: ”Pentagon forbereder sig på et oprør ”mod præsident Trump, skrev han i Sputnik Deutschland i går. Det amerikanske militær, tilføjede han, “ønsker ikke at se” licensen til at føre krig” taget fra dem. Men Trump ønsker ikke at se hans eftermæle fjernet, hvilket fyringen af hr. Esper viser.

Helga Zepp-LaRouche talte ved en begivenhed i Schiller Instituttet tirsdag og citerede “Rütli-eden” fra Friedrich Schillers berømte teaterstykke Wilhelm Tell, som Schiller skrev baseret på hans kærlighed til Den amerikanske Frihedskrig og Uafhængighedserklæringen som inspiration til hele verden: “Nej, der ér en grænse for tyrannens magt”. Hun tilføjede: ”Det er det budskab, som alle burde bære med sig i den kommende periode. Og jeg tror, vi har brug for en international mobilisering, fordi resultatet af denne kamp ikke kun er et amerikansk spørgsmål …. Hvis denne kamp tabes, mener jeg, at hele verden vil blive underlagt et diktatur, og jeg tror også, at Biden-holdet, der ville komme ind, står for krig … at hele konfrontationen mod Rusland og Kina, hele NATO’s udvidelse ind i Indo-Stillehavet, omslutningen af Rusland og Kina, der har foregået under Obama, og Bush og Cheney før det, sandsynligvis ville forårsage en virkelig katastrofe. Så alt står på spil, og derfor synes jeg, at vi bør tage ordene fra Uafhængighedserklæringen og Friedrich Schiller til hjertet”.

Billede: Patrick Semansky, AP. License: CC BY-NC 4.0
Interview med Hussein Askary: Kan Irak blive et centrum
for udvikling snarere end konflikt?

12. november 2020 (Schiller Instituttet) — Irak har i årtier været en konfliktzone, og er blevet ødelagt og nægtet udvikling af den amerikanske invasion i 2003 under George W. Bush. Men hvor Vesten ser konflikt, ser Kina muligheder. Kunne Irak blive et omdrejningspunkt for udvikling, hvor øst og vest kan mødes? Hussein Askary, Schiller Instituttets Sydvestasien-koordinator, diskuterer perspektivet for infrastruktur og et paradigmeskifte i Sydvestasien og globalt.
Londons finansielle imperium kan ikke udnævne den amerikanske præsident

8. november (EIRNS) – De voksende stævner og bilkaravaner, “Trump Train”, der nu spreder sig over hele USA i protest mod forsøget på at stjæle præsidentvalget, har dybe årsager, hvortil LaRouchePAC og EIR bidrager med klarhed og formål.

Når det i de menneskelige begivenheders løb bliver nødvendigt for et folk at løse de bånd, som et oligarki har bundet dem med, og at påtage sig deres umistelige rettigheder til liv, frihed og forfølgelsen af lykke, kræver respekt for andres meninger, at de bør erklære årsagerne til at de tvinges til denne handling.

Den oligarkiske elite i bankerne i City of London og det britiske finansielle imperium forsøger nu at påtvinge USA deres nøje plagierede kandidat, Joe Biden, som ny præsident. Ved at gøre dette, fortsætter de “en lang række af overgreb”, der ødelægger Amerikas industri, angriber dets teknologiske fremskridt, krænker dets videnskabelige optimisme og dets missioner i rummet, kontrollerer dets banker og underminerer dets valuta og kredit i verden.

De har erhvervet kontrol over amerikanske medier via konglomerater, der er baseret i de finansielle hovedstæder i deres Commonwealth eller deres anglofile partnere i Amerika. De har pålagt os karteller, for at kontrollere vores mad og de landmænd, der producerer den.

De ophævede Amerikas Glass/Steagall-lov, der regulerede bankvirksomheden og dermed sikrede kredit til vore borgere og virksomheder, og som fremstod som et eksempel for verden. Sidenhen straffede de os med et økonomisk sammenbrud, som efterlod os arbejdsløse og i økonomisk krise i et årti.

De har siden præsident Franklin Roosevelts død nægtet os en nationalbank, så vi ikke har kunnet opbygge vores infrastruktur og stimulere vores industri. De ødelagde for længe siden det guldbaserede valuta- og kreditsystem, som præsident Roosevelt iværksatte efter 2. verdenskrig, som tillod vores økonomi at vokse kraftigt, i takt med at vi blev mere produktive og vores industrielle færdigheder og vores middelklasses levestandard blev væsentligt forbedret. Vi har lidt under deres spekulative virksomhed lige siden.

De har nedgjort alle landes indsats for menneskets udforskning af rummet, især Amerikas. De har støttet energiteknologier, så tilbagestående at selv republikkens grundlæggere ikke ville have brugt dem i deres tid – solceller, der slår fra om natten og i tåge, og vindmøller, der falder sammen i både storm og stille vejr. De har tvunget os til at bruge vores naturgas til at drive turbiner for at understøtte den vaklende elforsyning fra disse fortidslevn.

De har fået Wall Street-banker af uhyrlig størrelser til at vokse op iblandt os, som indsætter vores penge nægter at låne dem ud, og ruinerer os gentagne gange med deres ukontrollerede spekulationer. De kontrollerer vores centralbank, der altid dækker disse monstres tab, men ikke vores.

Disse overgreb truer nu alle suveræne nationer: En global kombination af centralbanker er i gang med at tiltage sig fuldstændig kontrol over valutaer og kreditter, og bruge det til at sætte menneskehedens teknologiske fremskridt i bakgear – for at ofre den menneskelige befolkning for at “redde planeten”.

Præsident Donald Trump har, som næsten det eneste statsoverhoved, bevidst og fuldstændigt afvist dette centralbankernes diktatur over deres suveræne regeringer, og trukket USA ud af Paris-klimaaftalen, som er et vigtigt våben for diktaturet. Denne aftale blev planlagt i 2015 af den britiske kronprins Charles, Prince of Wales, og hans nære venner og samarbejdspartnere, den tidligere britiske centralbankchef Mark Carney og City of London/Wall Street-milliardæren Sir Mike Bloomberg.

Nu har Charles og hans sammensvorne, sammen med IMF’s administrerende direktør, Kristalina Georgieva, og andre centralbankfolk, i juni i år erklæret, at denne Green New Deal er den “store nulstilling” (‘The Great Reset’) af alle økonomiske og monetære anliggender. Britiske regeringsembedsmænd på tværs af spektret, har, for at narre borgerne, givet det navnet “Build Back Better” – som om det er svar på COVID-19-pandemien. De har dikteret dette slogan til deres altid plagierende, aspirerende præsidentkandidat, Joe Biden, der troligt tog det op i sin haltende kampagne.

Vi vil ikke desto mindre tiltage os vores rettigheder. Vi vil tage vores ret til at regulere vore banker tilbage, og til at have nationalbanker for produktive kreditter. Vi vil, til det yderste, udføre vores missioner for udforskning af rummet. Vi vil forhandle med andre nationer om et nyt internationalt kreditsystem, der holder Londons finansielle oligarki udenfor, og bringer industrialisering til underudviklede regioner.

Vi ser, at Mexico, Bolivia, Argentina, Hviderusland og andre lande i de seneste år alle har været udsat for stjålne valg, “farverevolutioner” og direkte kup som dette, og har besejret dem; Afrikas største nation, Nigeria, kæmper nu med et forsøg på farverevolution mod sin præsident. Vi beder andre nationer om at støtte et retfærdigt og lovligt resultat af dette amerikanske præsidentvalg, som præsident Trump rent faktisk har vundet klart

Billede: City of London. Credits: Michael Garnett, License: CC BY-NC 2.0
Gandhis vision for et nyt paradigme i internationale relationer,
et globalt sundhedssystem og direkte ikke-voldelig handling
i tider med socialt sammenbrud.
af Helga Zepp-LaRouche, præsident for det internationale Schiller Institut

Helga Zepp-LaRouche præsenterede denne artikel på den todages online internationale konference, holdt den 30.-31. oktober 2020 af Foreningen af asiatiske Lærde for at fejre Gandhis 150-års fødselsdag, med titlen ”At gense Gandhi: Fred, retfærdighed og udvikling”. Hun leverede også en forkortet 10-minutters version af artiklen og deltog i spørgeperioden.

To uddrag:
… Så spørgsmålet er: Kan Mahatma Gandhis filosofi stadig anvise en køreplan for oprettelsen af en ny verdensorden i lyset af en verden, der på mange måder virker fuldstændig ude af kontrol, og hvor tvang og tyrannisering synes at have erstattet diplomati og dialog? Det er en rimelig antagelse, at Gandhi ville håndtere dette spørgsmål med den samme indre retning og vilje til at befri hele menneskeheden fra åget af imperialistisk undertrykkelse, som han håndterede spørgsmålet om at befri Indien fra kolonial underkastelse i sin tid….

Afslutning:

Disse tre eksempler: Paradigmeskiftet i internationale relationer, behovet for et globalt sundhedssystem og den direkte sociale handling for de unge, viser den fremtrædende betydning og den absolutte relevans af Gandhis filosofi for en tilgang til de største udfordringer i vores tid. Hans idé om selvophøjelse kan også danne grundlag for en dialog mellem kulturer blandt de filosoffer og digtere, som også har et ophøjet billede af mennesket. En sådan dialog ville være med til at katalysere en kulturel renæssance, der er så presserende nødvendig for at redde verden fra den nuværende civilisationskrise, vi befinder os i. Men vigtigst af alt er at tænde den indre kærlighed, som Gandhi står for, så flere mennesker kan blive store sjæle.

Hele talen på engelsk:

International Relations

As the Covid-19 pandemic spreads around the globe, all the many unacceptable problems of systemic injustice previously plaguing the world, the poverty and underdevelopment that has existed in the entire post World War II period, have suddenly exploded and torn away the thin veil, which had masked the fragility of the present global system the whole time. As of now, the pandemic has killed more than one million people, and according to the WHO, it threatens to kill at least another million before a vaccine can be applied to the whole world population, and it even may be worse than that. 1 According to the ILO, this year 500 million jobs will be lost, and if the prognosis of the director of the WFP, David Beasley,2 turns out to be right, we could face a famine of biblical dimensions soon, killing up to 300,000 human beings a day.3

The world financial system which has dominated the world since 1945, and which has become increasingly deregulated since Richard Nixon dismantled the original Bretton Woods System by introducing floating exchange rates in August, 1971, a process which accelerated after the collapse of the Soviet Union, already was at the point of systemic collapse in 2008. All the Quantitative Easing by the central banks since has enlarged the financial bubble since, to the advantage of the rich becoming richer, the middle class shrinking, and the poor becoming poorer. These same central banks according to the intention stated by former Bank of England chief, Mark Carney, now want a “regime change,” whereby they want to replace governments in defining financial and fiscal policy.4

Just to touch upon it briefly: as a result of the sharpening of the transatlantic financial crisis the various hotspots have also heated up to a very dangerous point of escalation, in several areas even to the point of actual war, like between Azerbaijan and Armenia, in other areas, as ongoing regime change operation, like Belarus, and in still other areas as potential hot conflicts such as the South China Sea or around Taiwan. In all of these crisis areas one can trace the geopolitical manipulation of the modern form of the British Empire, an empire which continues to exist in the form of the financial system of central banks, investment banks, hedge funds, insurance and reinsurance companies, etc. The most visible manifestation of this empire is the City of London and Wall Street, which historically developed as the junior partner of the City.

So the question is: Can the philosophy of Mahatma Gandhi still show a roadmap for the establishment of a new world order, in light of a world which seems in many ways completely out of control and where coercion and bullying seems to have replaced diplomacy and dialogue? It is a fair assumption that Gandhi would approach this question with the same inner direction and determination to free all of humanity from the yoke of imperial repression as he approached the question of freeing India from colonial subjugation in his time.

As we commemorate this year the 75th anniversary of the adoption of the UN Charter, it is more urgent than ever before that we renew the principles upon which the UN Charter and the Universal Declaration of Human Rights-UDHR were built. It is important to remind the world that Gandhi’s philosophy of non-violence and the practical example of his victory over the British Empire, was the most important of the influences that shaped the formulation of these groundbreaking documents. He had been the greatest inspiration for fight against colonialism and the intense debates around the Indian constitution. The Indian representatives, who had taken part in the different aspects of the drafting of the UDHR, Begum Hamid Ali, Hansa Mehta, Lakshmi N. Menon, and M.R. Masani, were all influenced by the ideas of Gandhi. Hansa Mehta was in the group of Eleanor Roosevelt at the UN Commission on Human Rights, which formulated the UDHR.

The principles of Gandhi’s conception of non-violence continued to influence later the five principles of peaceful coexistence, Panchsheel, as it was expressed for the first time formally in the “Agreement on Trade and Intercourse between the Tibet region and India” on April 29, 1954. In the preamble, these principles were spelled out: 1, Mutual respect for the territorial integrity and sovereignty of the other; 2, Mutual non-aggression; 3, Mutual non-interference into the inner affairs of the other; 4, Equality and Cooperation for the mutual benefit; and 5, Peaceful coexistence. This same philosophy persisted in the first conference of the independent Asian and African states in Bandung, and under the leadership of Indian Prime Minister J. Nehru and Chinese Premier Zhou Enlai, these principles were enlarged into the Ten Principles of Bandung. They also constituted the core according to international law of the conference of the Non-Aligned Movement in Belgrade in 1961.

It underlines both the humbleness and integrity of J. Nehru, that in an interview with the editor of the Blitz tabloid, RK Karanjia, in 1960 he answered the journalist, who had referred in a question to the “Nehru era,” which he suggested would have begun after 1947 very explicitly. Nehru said: “Your usage of words like Nehru era and Nehruvian policy is wrong. I would like to call my time as authentic Gandhian period, and the policies and philosophy we are trying to implement are the policies and philosophy taught by Gandhiji.” Further in the interview, Karanjia stated his assumption, that Nehru would gone beyond the principle of non-violence by creating the principle of Panchsheel and peaceful coexistence in response to the impending menace of the atom bomb.

Nehru’s answer again gave the credit to Gandhi by answering: “All this was inherent in Gandhian philosophy. In fact, the path of Panchsheel, peace and tolerance, the sentiment of “live and let live” has been fundamental to Indian thought since ages and you will find it in all the religions. Kings like Ashoka practiced it and Gandhiji integrated it in the practical philosophy of Karma which we have inherited.”

Nehru elaborated further: “His (Gandhi’s) thoughts, methods, and solutions have helped to bridge the gap between the industrial revolution and the atomic era… after all, the only possible answer to the atom bomb is non-violence, isn’t it?”

In the meantime, the National Archive in Washington has published historical documents which reveal that the use of nuclear weapons in Hiroshima and Nagasaki at the end of World War II was militarily completely unnecessary. The war was practically over, Japan was cut off from its supply lines through the American sea blockade and the Russian occupation of Korea and Northern China. Truman’s decision, which was completely backed by Churchill, to drop the bomb was at this point only a demonstration of the principle of “Schrecklichkeit” in respect to future Anglo-American policy against the Soviet Union and as a test of its effect on the civilian population. Behind this was the entire strategy which had been published by Bertrand Russel in an article in the Bulletin of the Atomic Scientists: “The Atomic Bomb and the Prevention of War” in 1946, and which had been emphasized by H. G. Wells already before World War II, that the issue was to make the experience of war so horrible, that any enemy could be forced to give up their sovereignty and submit to de facto world government.

More than 200,000 people lost their lives and many more had lasting effects on their health as a result.

At the recent 75th anniversary of the bombing of Hiroshima and Nagasaki Russian Foreign Minister Lavrov warned about a change in US military doctrine, which regards nuclear weapons as “deployable,” which is obviously based on the idea that a limited nuclear war is “winnable.” 5 This seems to be a reference to the W76-2 low yield warhead that is now deployed on Ohio class submarines.6Serious nuclear weapons experts, such as MIT professor Theodore Postol however have argued convincingly, that it is the nature of nuclear weapons, that if it comes to the use of one, that they all will be deployed. In the age of thermonuclear weapons this would obviously mean the annihilation of the human species.

To return to the question posed earlier: Is the philosophy of non-violence of Gandhi still applicable in light of this existential question for all of humanity? The answer is yes, but it requires the same kind of fearless commitment to throw off the yoke of empire, which guided his actions In Gandhi’s name there must therefore begin in all countries a campaign about the threat posed to the existence of humanity by nuclear weapons and the necessity for their total elimination. This goal is in accordance with the principles of the UN from the very beginning, since the first resolution of the General Assembly in 1946, there was the demand of global nuclear disarmament. Since then there have been numerous diplomatic efforts spearheaded by the UN, aiming at the elimination of nuclear weapons and all other weapons of mass destruction.

Today there exist more than 13 000 nuclear weapons, which are in the possession of eight countries–this arsenal, if it ever would come to be used, would be enough to eliminate the world population many times over. But with the withdrawal from the ABM Treaty, the INF Treaty, the Open Sky Treaty and the immediate danger that the last nuclear arms control treaty, “new START” will expire in February 2021, there will be the danger that for the first time, the world’s two largest strategic nuclear arsenals will be unconstrained since the 1970s. In the absence of previously existing arms control regimes, many experts have expressed the concern that the present situation is more dangerous than even at the height of the Cold War, where even in the Cuban missile crisis the communication between John F. Kennedy and Nikita Khrushchev did function. While the reconstruction of arms control is urgent to constrain the danger of an out of control arms race, the actual goal to eliminate nuclear weapons for good probably can only be accomplished if they can be made technologically obsolete through new technologies based on new physical principles, and that these new technologies are being implemented by all nuclear powers in cooperation, as it was proposed in the proposal by the American statesman Lyndon LaRouche to the Reagan administration and the Soviet Union, which then became the Strategic Defense Initiative, SDI.

The UN General Assembly has designated September 26 in its resolution 68/32 in December 2013 as the “International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons” and has observed that day every year ever since. But in light of the imminent danger resulting out of an increasing geopolitical confrontation between NATO and the US on the one side, and Russia and China on the other, the campaign for the elimination of nuclear weapons can not be reduced to one day, but must become an ongoing accelerated campaign for every day, in every country, and on all levels of society.

Gandhi always believed that the youth of every country have the power to move mountains, and that they are responsible to uplift and develop their countries. It was his firm conviction that it was specifically leadership from the upcoming generation which could bring together all layers of society. In light of the danger of nuclear war, it is therefore of the utmost urgency to remind the youth of the world of the message of peace and non-violence, of Mahatma Gandhi and the great gift of Ahimsa that Gandhiji gave to humanity. The renaissance of Ahimsa will also be the way for young people to learn from Ganhiji’s idea of spirituality and self-purification, as a way to rid themselves from the yoke of mind control through all kind of addictions, be it drugs, alcohol, or excessive internet use.

In light of all these dangers, it is very clear that Mankind is being put to the final test: Do we as the only creative species known in the universe so far, have the capability to give ourselves an order, which guarantees the longtime survivability of humanity? We therefore urgently need an international debate about the necessity to return to the principle of the Panchsheel as the foundation of the international order. These principles need to be deepened, as their ontological connection to the cosmic order can be demonstrated. In all great cultures and religions there are references to the substance of these principles, even if the language used to express them varies.

On that basis we have to establish a new paradigm in the relations among nations, where the interest of the other is the interest of each. The common good of humanity as a whole must be the guiding principle against which no national interest must be in contradiction. Once all nations concentrate in this way on the common aims of Mankind, a new era of the human civilization will be reached.

A World Health System

The coronavirus pandemic, which is now raging across the globe, has pulled off the veil from the present world system and has revealed how dramatically underdeveloped many countries are. Covid-19 has already cost more than a million human lives and according to the WHO will in all likelihood cost another million lives before a vaccine has been developed and administered in every corner of the world. But it is not only the people who died of Covid-19 or have long term medical damage from it. The other major category of victims are those two billion of people, who according to the ILO are working in the so-called informal economy, including subsistence agriculture with its horribly low productivity, who are now threatened with the sudden loss of income as a result of lockdowns or interruptions in the supply line of production. According to the ILO, 500 million people will have lost their jobs by the end of the year. In Africa, the real unemployment rate is 65%, in Latin America 42% when we count not just the official unemployment statistics, but also the great number of people who daily scramble for money so that they and their families can eat from one day to the next, but who don’t actually produce anything. The youth of the world are particularly affected by this “informal” economy, better called the “shadow economy.” In the 15-24 age bracket, 77% of all jobs are “informal.”

The pandemic also has severely hurt agricultural production in many parts of the world, be it because of Covid-19 hitting the workforce in meatpacking plants, forcing farmers to cull their herds, or because farmers themselves were hit by the sickness in poor countries. As a result, the world is also threatened with a hunger catastrophe, which according to David Beasley of the WFP soon could reach “biblical dimensions” of up to 300,000 people dying of hunger per day.

It was Gandhi’s principle of Sarvodaya that influenced the UN Agenda for Sustainable Development 2030 and its idea of “Leave No One Behind,” as well as to “endeavor to reach the furthest behind first.” The extraordinary gravity of the Covid-19 crisis requires that the timetable to reach these goals must be accelerated. The implementation of Sarvodaya means that the most urgent first step must be the construction of a world health system, without which this pandemic and the threat of future pandemics cannot be conquered. Gandhi said that poverty was the worst form of violence and that the progress of society should be determined by the state of the most vulnerable and the weakest. For the case of the pandemic this is obvious: It will not be over until it is defeated in every single country.

There is one important lesson to be learned from the present crisis. Coronavirus would not have become a pandemic if every country had a modern health system. After the outbreak in Wuhan and Hebei province, the Chinese health system was capable of being geared up, rapidly building new hospitals in a few weeks, and mobilizing health professionals from around the country. After two months China had the pandemic essentially under control and has been able to prevent a new outbreak ever since. If every other country would have had the same capability it would not have become an out-of-control pandemic.

The reasons for the pandemic are not primarily medical but economic. In 1973 Lyndon LaRouche initiated a biological taskforce with the task to investigate the effect of IMF conditionalities on the developing countries. That taskforce came to the conclusion that by preventing the so-called “Third World” from investing in infrastructure programs, health, and education systems, and instead favoring debt repayment, the result would be the emergence of old and new diseases and pandemics. The lowering of the immune systems of entire generations in several continents caused by hunger, lack of clean water, lack of medical facilities, etc., would necessarily lead to a biological holocaust. If the many programs for industrialization for Africa, Latin America, Asia and even the poor regions of Europe and the United States, which LaRouche and his movement worked out since the seventies, would have been implemented, every single human being on this planet would enjoy a decent life today.

To apply Gandhi’s principle of Sarvodaya today, there must be a coordinated international effort to build a modern health system in every country on the basis of the same standards that the American health system has used when the Hill Burton standard was applied, the same standards of the German and French health systems before privatization replaced the principle of the common good with greed and profit in the 1970’s. The Wuhan medical system is another good reference point. The building of such health systems then must be the starting point for the building of the new world economic order that the Non-Aligned Movement has been fighting for since the 1950s. The motivation for the industrialized countries to participate in building this world health system will be their own self-interest: This pandemic, and future pandemics of which virologists and epidemiologists are now warning, will surely come and will not be able to be contained unless the needs of all, especially the poorest countries, are equipped to deal with the threat.

Naturally, one cannot build hospitals unless there is clean water, sanitation, electricity, transport infrastructure, communication etc. Today more than two billion people lack access to clean water, adequate sanitation, or both,

So the urgent need for a health system, consisting of modern clinics which can be virtually connected to the best professional care in clinics in advanced countries, comprehensive medical supply stations in rural areas, and medical research centers, will be the catalyst for the kind of real development programs that should have been realized many decades ago. The effect of not doing this is that 800,000 children under five years of age are dying from diarrhea every year. Proper disposal of sewage and the purification of water sources is an absolutely indispensable precondition to save billions of people’s lives. Temporary sanitation facilities can be mass produced and distributed in the developing countries as a stop-gap measure, until durable infrastructure has been built up. The building of this infrastructure will provide meaningful employment for many million people in all countries involved.

The world has currently an inventory of 18.6 million hospital beds, which represents a huge deficit. The Hill Burton standard in the U.S. requires 4.4 hospital beds per 1,000 people. Current levels are 2.8 hospital beds per 1,000 people, 0.7 for South Asia, and 0.5 for Nigeria. To meet the standard of 4.5 per 1,000 people, one would have to increase the number of hospital beds to 35 million, nearly double the current number. This will require the construction of 35,200 new modern hospitals, especially in Africa, Asia, and Latin America.

Other concrete aspects that must be targetted include testing capacity which must be brought up to several millions a day, depending of the size of the population, first through emergency import, than as quickly as possible through the building up manufacturing capacities. And we need: contact tracers who must be trained and hired, masks and more sophisticated personal protective equipment (PPE) which must be made available to allow a dramatically increased number of health care workers to perform their jobs safely. Ventilators must be made available in sufficient quantities. Research for treatments and vaccines must be funded. All of these measures as such are not enough to save lives, to do that we need a vastly increased number of medical staff, doctors, nurses, and health workers. About this more in the following section. But as we have seen, the principle of Sarvodaya is not only noble, it is indispensable for the survival of the human species.

Direct Civil Action Today

There are a great number of political leaders and movements around the world who have been or are now inspired by Mahatma Gandhi. But maybe the most consequential of them so far were the famous civil rights leaders in the United States, Martin Luther King Jr., Amelia Boynton Robinson, and James Bevel, who adopted the principle of nonviolence in their fight against the remnants of slavery, racism and segregation, which accomplished the signing of the Civil Rights Act in 1964 by President Lyndon B. Johnson. What inspired them was Gandhi’s conception of nonviolence as satyagraha, the idea that one has to consciously cultivate the power of truth-seeking and love within oneself, so that it becomes impossible to participate in any evil because one has completely freed one’s mind and soul from the that potential danger of being corrupted by purifying oneself. King first applied the method of nonviolent action in 1955 in the Montgomery bus boycott, about which King wrote: “while the Montgomery boycott was going on, India’s Gandhi was the guiding light of our technique of nonviolent social change”. And later he would say: “I came to see for the first time that the Christian doctrine of love operating through the Gandhian method of nonviolence was one of the most potent weapons available to oppressed people in their struggle for freedom.”

In 1959 King and his wife Loretta travelled for five weeks to India in order to get a deeper grasp of Gandhi’s thought. Many people in India were absolutely aware of the Montgomery bus boycott. King met numerous members of Gandhi’s family, Indian activists, and officials, including Prime Minister Jawaharlal Nehru. That trip had a big role in subsequent development of the civil rights movement in the US and, that King became sort of the moral conscience of the US. He was on the way to become the righteous President of the U.S. when he was assassinated. King, Malcom X, J.F. Kennedy, and Robert Kennedy got killed, and the real background of their murder was essentially covered up. Both the murder and the coverup of these four personalities, who stood for a tremendous cultural optimism, a firm belief in the creative powers of human beings, freedom and justice, had a major impact in the paradigm change which occurred in the value system in the US ever since, and the transformation from a basic optimism about what man can accomplish in shaping a better future for humanity, to the present social mayhem. A great number of Civil Rights leader, who had worked with King, have over the years given an elaborated picture to this writer about the reality of the existence of two Americas, a black America, which is completely aware of the white America, which is the only one the white population perceives, and then the black America, which in some areas looks more like enclaves of the third world in terms of living standard, access to food, quality of housing and health care, etc.

Recently, after a whole series of police killings of black citizens on top of a high crime rate and black on black shootings, the eight minute long horrific murder of the Afro American George Lloyd by a policeman, filmed with brutal clarity with a smartphone and spread through the internet around the world, has set off a wave of protest in many American cities. Initially most of the protesters were genuinely upset about the manifestation of racism, which no black person in the US denies exists, unless they have been corrupted and belong to that relatively small upper crust of media-public relations-academic-intelligentsia section, who “have made it” and therefore think like the establishment.

But very quickly these protests were kidnapped by violent groupings of different stripes, The larger context for the outbreak of riots is the relentless war, which the neoliberal establishment of the US and Great Britain and their intelligence services, which are shortened often being called the “Deep State,” have conducted first against the presidential candidate and then President Donald Trump. His election victory in 2016 upset their control of the US, and with it the special relationship between Great Britain and the US, upon which the present form of the British Empire and its conception of a unipolar world order rests. Trump had dared to promise to bring the relation with Russia in order, end the “endless wars,” and give a voice to the “forgotten men,” who Hillary Clinton had called disdainfully the “deplorables”.

The riots which broke out in several US cities were instrumentalized to be part of various scenarios to actually overturn the American Constitution. Interest groups, such as Transition Integrity Project (TIP) and related organizations have put out game plans which give cause for the assumption that the various violence-prone street forces, such as Antifa, Black Lives Matter, etc., could actually have a role in being the pretext of what some retired military forces, such as Col. Richard Black, former chief of the Army Criminal Law Division, Office of the Judge Advocate General at the Pentagon, are warning could lead to a military coup in the context of the US election. This has led to the strange situation, where proponents of one side of the political isle call these riots “peaceful protests,” while the vast majority of the Afro Americans, and citizens of the violence affected cities completely reject the violence, which goes along with vandalism against statues of American history and even figures, who were heroes in the fight against slavery.

Most of the ideology of these protest groups are derivatives of the influence of the Frankfurt School, which was a CIA-sponsored cultural warfare project in the postwar period after the Word War II, which targeted values such as “hard work, rational thinking, the nuclear family, morality, belief in God” as characteristics of an “authoritarian personality,” which therefore had to be fought against. The latest result of a long chain of such changes in values is the LGTB culture and the so-called “identity politics,” which separate the different sociological groups according to their sexual preferences, or cultural, ethnic, or political likings. The net result of these changes in outlook is a new segregation and the complete opposite of what Martin Luther King had been fighting for, namely, that human beings should not be judged by their color, but by the content of their character.

It is for these reasons, despite the fact that there are social tensions and political polarization in the US that threaten any cohesion of society and actually the foundations of the US as a constitutional republic, that the incredibly rich heritage of King and the Civil Rights Movement are not mentioned up to now. But it should be obvious, that while the historic predicates are very different, that the essential roots of the conflict are located in the same de facto unsurmountable conflicts as both Gandhi’s and King’ s fights. The issue in all of these cases is the same: the effect of an imperial order, which denies the basic human rights to large sections of the population, and the point, where these injustices become unbearable, as it is mentioned in the American Declaration of Independence.

There is a very specific way that the spirit of Mahatma Gandhi and the tradition of Martin Luther King can show the way to a constructive approach in respect to the violent demonstrations in the United States, or France, or any country where they are taking place. The principle of Sarvodaya can be the spark for a nonviolent strategy to address the problem. Since it is the young people of this world whose future is the most threatened by the combination of the pandemic and the economic crisis, there needs to be a perspective that addresses the problem of the pandemic, and at simultaneously gives them a concrete way for productive tasks. As was discussed in the second section of this article, the Covid-19 pandemic and future pandemics can only be dealt with if every single country on the planet have modern health systems, and that requires much larger cadre of trained medical personnel than presently available.

There is presently an effort underway to set up a Committee in the U.S., Europe, and Africa to organize partnerships between universities, clinics, hospitals, and medical facilities. The task of these partnerships is to train unemployed youth, to first become medical auxiliaries and then medical personnel, on the model of Roosevelt’s Civilian Conservation Corps (CCC). In poorer segments of the population. the necessary health measures to combat the pandemic are not necessarily familiar, so the first step will be to train young people and deploy into the communities or villages to teach the population what to do. In Tuskegee (Alabama), Tennessee and St. Louis (Missouri) there is the beginning of such activities involving retired doctors, healthcare workers, and local police in confidence-building measures such as home visits. This is crucial given the general confusion in the population as a result of the spread of conspiracy theories against masks, vaccines, etc., and ignorance about how infection spreads. At the same time, one can initiate more in-depth medical training of these youth to become doctors, nurses, and health workers.

The aim is further to rapidly start work in African partnership projects for the joint training and deployment of American, European and African youth, who can be build up with the help of medical personal, churches, and disaster-control organizations to provide the same services to the populations here. Because of the famine, the distribution of foodstuffs must be added, and this work will be quickly expanded to include training in infrastructure building, farming, and industrial projects. There are many farmers, young and old, in various countries who have been responsive and would regard it as an honor to help out in a crisis moment like this.
call for the creation of this committee says: “As soon as these projects take on a concrete form, they will spark the kind of enthusiasm that all great pioneer projects can generate, despite the seriousness of the situation, and they will give future prospects to many young people who would otherwise be dragged into social revolts and violent activities.”

As mentioned, such a private initiative (direct civil action) in the tradition of the non-violent actions of Mahatma Gandhi and Martin Luther King, cannot, by itself, solve the gigantic challenge before us. But it can provide a practical example of how people of good will can intervene in an otherwise desperate situation and point to the required solution. These concrete examples will then encourage governments, or put pressure on them, to join forces and create, through a new credit system, the framework to permanently overcome underdevelopment in the developing countries.

This multifaceted initiative will accomplish many things at once: it will support people against the pandemic, it will create a future for youth, and it will help to overcome poverty by initiating real economic development.

These three examples: the paradigm shift in international relations, the need for a world health system, and the direct social action for the youth, show the eminent importance and the absolute relevance of the philosophy of Gandhi for an approach to the greatest challenges of our time. His idea of self-ennoblement can also be the basis for a dialogue of cultures among those philosophers and poets who also have an elevated image of man. Such a dialogue will help to catalyze a cultural renaissance, which is so urgently needed to save the world from the present civilizational crisis we are in. But most important, is to kindle within people the love for which Gandhiji stands, so that more people can become great souls.
Biden er IKKE valgt til præsident – følg forfatningen, ikke pressen.

Den 7. november (EIRNS) – Som forventet – faktisk som præsenteret i detaljer af kupmagerne fra ‘Transition Integrity Initiative’ for flere måneder siden – har de amerikanske etablerede medier tilranet sig magten til at afgøre, hvem har vundet et præsidentvalg, en beføjelse, der tilhører delstaterne og Valgkollegiet. Joe Biden er muligvis for langt ude til at han forstår det, men det gør hans taleskrivere, og de ved at de lyver, når de i dag fik ham til at sige, at han er “beæret og ydmyg” over at blive kåret som valgt præsident og Kamala Harris til at være valgt vicepræsident.

Som præsident Donald Trump udtalte: ”Vi ved alle, hvorfor Joe Biden i en fart, fejlagtigt, poserer som vinderen, og hvorfor hans allierede medier så hårdt prøver på at hjælpe ham: De ønsker ikke, at sandheden skal blive afsløret. Den enkle kendsgerning er, at dette valg langt fra er slut. Joe Biden er ikke blevet bekræftet som vinder af nogen delstat, endsige nogen af de stærkt anfægtede delstater, der er på vej mod obligatorisk omtælling, eller delstater, hvor vores kampagne har gyldige og legitime juridiske indsigelser, der kan bestemme den endelige sejrherre”. Hans udtalelse sluttede: “Jeg vil ikke hvile, før det amerikanske folk har fået den redelige stemmeoptælling de fortjener, og som demokratiet kræver”.

Vreden er voksende over hele nationen, og stævner og karavaner af biler forsamles overalt, idet den åbenbare karakter af forsøget på at stjæle afstemningen er tydelig og oprørende, selv for mange demokrater, der ikke kan lide Trump, men ser faren for nationen og verden, hvis USA udsættes for et kup. Borgere flokkes om LaRouchePAC-organisatorer over hele landet, glade for at se nogen, der bekæmper valgsvindel, og ivrige efter at deltage i kampen for at forhindre ‘the Green New Deal’ i at lukke ned for den produktive økonomi, forhindre at deres børn bliver bedøvet af stoffer og sendt ud for at udkæmpe ulovlige og folkemorderiske krige, og frigøre præsident Trump til at gøre jobbet færdigt.

Den tidligere demokratiske guvernør i Illinois, Rod Blagojevich, der blev ‘hængt op’ af det samme justitsministerium, som kørte Russiagate-kupforsøget mod Donald Trump (og som af den grund blev benådet af Trump), sagde i dag, at tyveri af valg er en “hæderkronet tradition” i demokratisk kontrollerede byer som Chicago, min hjemby, og Philadelphia …. Jeg kommer fra Chicagos demokratiske partis etablissement, og ved hvordan det fungerer – tidligt om morgenen, i nattens mulm og mørke, begynder tyveriet. Der er meget store tal involveret i dette valg, det gøres ustraffet, fordi medierne ser den anden vej”. Han opfordrede amerikanerne til ikke at finde sig i det, men at “rejse sig og protestere fredeligt, organisere”.

Briterne fejrer kuppet, som de foregiver at have været en succes. The Economist glæder sig over, at deres dreng, Joe, brugte 1 milliard dollars – mere end nogen kandidat i historien – som Wall Street havde tildelt ham. Men de er tvunget til at erkende, at den enorme vælgerstøtte til præsidenten – 70 millioner og der tælles stadig – og demokraternes fiasko med planerne om at overtage Senatet og vinde flere pladser i Repræsentanternes Hus (de mistede cirka fem pladser), betyder at deres hensigt om at ødelægge systemet med valgmands-kollegiet, afslutte forhalingerne i Senatet, og stække Højesteret ved at tilføje flere dommere til domstolen, ikke vil være muligt, og at de dermed mister muligheden for (som The Economist udtrykker det) “at transformere landets politik” – dvs., at ødelægge Det amerikanske System.

Mens kampen med at afsløre stemmesvindelen fortsætter, forbereder de egentlige kontrollører af Biden og demokraterne – Wall Street og City of London – sig til at mødes i Davos i næste uge for at færdiggøre planerne for gennemførelsen af “Green Finance” – afskære al kredit til fossile brændstoffer og industrien i almindelighed. Deltagerne i begivenheden, med titlen: “The Green Horizon Summit — The Pivotal Role of Finance”, (Den grønne horisont-topmøde – den centrale rolle af finansiering) inkluderer Mark Carney og Andrew Bailey (tidligere og nuværende bankdirektører i Bank of England), BlackRocks Larry Fink, Bill Gates, ECB-præsident Christine Lagarde, IMF’s administrerende direktør, Kristalina Georgieva, med flere.

Hvis verdens økonomi og dens arbejdsstyrke skal reddes fra en sådan fascistisk ødelæggelse, må Donald Trump lykkes med at besejre bestræbelserne på at stjæle valget, og hurtigt tage skridt til at bringe USA, Rusland, Kina og andre, der er villige til at gå sammen, for at erstatte dette slæng af finansielle gravrøvere med et nyt Bretton Woods-kreditsystem for global udvikling.

Billede: Ted Eytan, License: CC BY-SA 4.0
Helga Zepp-LaRouche Webcast: Trump kan bevise, at der gøres forsøg på at stjæle valget.

5. november – ugentlig webcast med Helga Zepp-LaRouche

HARLEY SCHLANGER: Hej, mit navn er Harley Schlanger. Velkommen til vores ugentlige dialog med Helga Zepp-LaRouche. I dag er det torsdag den 5. november 2020 – to dage efter det amerikanske valg, og selvfølgelig er tingene stadig meget urolige i USA, og jeg synes, at det er der hvor vi skal starte, Helga. Linjen, der kommer ud er, at det ser ud til at Biden er på nippet til at få valgmandsstemmerne, men der har været mange uregelmæssigheder. Præsident Trump rejser nogle retssager. Jeg ved, du har det nyeste billede. Hvad er det seneste, du kan fortælle os?

HELGA ZEPP-LAROUCHE: Jeg tror, at hvis alt går godt, så skulle præsident Trump være i stand til at bevise, at der var et utroligt forsøg på at stjæle valget fra ham. Mange mennesker har efterfølgende meldt ud: Sådanne personer som Paul Craig Roberts, Willy Wimmer, Roger Stone og flere andre, der alle peger på den usandsynlige begivenhed, at der i Wisconsin og Michigan var en vis føring til Trump, hvorefter Bidens statistik pludselig sprang forbi, ved en enkel lejlighed med 130.000 stemmer og 0 i Trump-søjlen! Så var der den meget mærkelige omstændighed, at resultaterne fra landdistrikterne – der normalt kommer sent ind i USA, fordi det er mere langvarigt at samle dem ind osv. – i dette tilfælde kom valgresultaterne fra svingstaternes landdistrikter ind først, og det var dem, der var afgørende for udfaldet af afstemningen; men for alle de større byer som Milwaukee, Detroit, Pennsylvania og Atlanta, de store byområder, kom resultaterne ind sent efter en vis forsinkelse. Som om den eller de, der fuskede med afstemningen, måtte se med hvor megen margen Trump var foran, så de kunne beslutte, hvor mange ekstra stemmer der var nødvendige for at tippe det i Bidens favør.

Så jeg synes, at det er åbenlyst. Jeg mener, det er indlysende. Og man kan kun karakterisere det på én måde: At det utrolige kupforsøg, der først fandt sted mod kandidaten Trump i 2016 og derefter gennem hele hans fire års præsidentskab; dette forsøg på at stjæle valget fra ham, er bare den sidste fase af dette kup.

Se, man vil næppe tro dette, hvis man lytter til de almindelige medier, New York Times, Washington Post, BBC, CNN, alle disse medier – der foregår en forbløffende ensretning af de internationale medier, hvis linje det er at fremstille Trump som den absolut ukontrollerede populist, der opfinder disse ting til lejligheden. Men hvis man ser på detaljerne, er der ingen tvivl om, hvad der foregår, og jeg vil virkelig opfordre vores internationale publikum til ikke at falde for denne grundlæggende ensretning – det var sådan at medierne fungerede under Goebbels ledelse – sæt ikke lid til det, men studér detaljerne. Og jeg mener, at meningsmålingerne, der især i den sidste periode forudsagde en stor sejr for Biden, mildt sagt, igen blev taget på sengen – som de blev det i 2016, hvilket man kan fortolke på to måder: at de igen var så arrogante at mene, at folk på grund af atmosfæren af hysteri og anti-Trump-stemningen ikke åbent ville sige, hvem de ville stemme på; det kan også være en del af et forsøg på at demoralisere de potentielle Trump-vælgere ved at lade dem forstå, at “det ikke er din indsats værd, Trump taber alligevel”. Under alle omstændigheder var meningsmålingerne helt forkerte – igen – som de var i 2016.

Og selvfølgelig er dette en heftig kamp. Vi ved, at det blev planlagt for længe siden. Folkene i ‘Transition Integrity Project’ forudsagde netop dette. Jeg mener, at man har en 50/50 splittelse i den amerikanske befolkning, og at halvdelen af befolkningen stemte på Trump; man kan ikke udrydde 50% af befolkningen! Så der er faktisk en ganske god chance for, at dette kan vindes, og jeg mener, at I alle skal være med til at hjælpe med at opnå præcist dette.

SCHLANGER: Der er allerede blevet rejst juridiske indvendinger, der er indgivet i et par stater. Og jeg synes, at den pointe du lige kom med, om at dette var planlagt i forvejen, virkelig er værd at understrege: At vi uger før valget fik at vide, at brevafstemningen ville gøre en forskel, at Trump ville være foran på valgaften, hvilket er præcis, hvad der skete; men da brevstemmesedlerne blev talt, ville det vende, så Biden ville komme foran, hvorefter Trump ville hævde valgsvindel. Så de havde på forhånd planlagt alt dette. Men de forberedte sig også på muligheden for, at de skulle have ‘støvletramp på gaden’ – hvad enten i form af Antifa eller Black Lives Matter – for at skabe kaos.

Nuvel Helga, jeg tror, at en af de ting der virkelig er interessant, er kontrasten mellem det Trump gjorde, med en hel række vælgermøder med meget store menneskemængder versus Biden, der dybest set kun talte med sine medarbejdere og næsten ikke kom ‘op ad kælderen’. Jeg tror slet ikke, at dette er blevet dækket i Europa, er det?

ZEPP-LAROUCHE: Nej. Der blev absolut ikke rapporteret om bil-karavaner, mobiliseringen af Trump-basen. Og netop i dag, på denne side af valget, havde Münchner Merkur, som er en avis i München, for første gang historien om, at Biden åbenbart er ‘rundt på gulvet’, fordi han blandede sit barnebarn og sin søn sammen, han kunne ikke huske Trumps navn, han nævnte ”George, George et eller andet” – så der er en klar bevidsthed, og alle de politisk interesserede mennesker, der så videoerne fra kampagnen, kendte naturligvis til det. Men det er meget tydeligt at ”spilleplanen” er, at Biden ikke formodes at skulle være præsident – måske i et par uger – så vil Kamala Harris blive præsident, og med hende naturligvis hele apparatet fra Obama/Hillary Clinton-slænget. Og det vil helt klart indebære en optrapning af krig mod Rusland og Kina.

For man skal huske på – og det er også noget, der går det internationale publikum forbi på grund af denne utrolige ensretning af medierne – at Trump, som tydeligvis ikke har gjort alt rigtigt, og man kan strides om visse punkter, men det vigtigste strategiske spørgsmål er spørgsmålet om krig og fred. Og enhver, der befinder sig i virkelighedens verden, vil forstå, at hvis der, i en tidsalder med atomvåben, forekommer en konfrontation mellem supermagterne, betyder det civilisationens udryddelse. Og jeg tror, at mange mennesker, også på venstrefløjen, som [tidligere amerikansk senator] Mike Gravel – jeg lyttede netop til et program med ham på Consortium News – og han havde den rigtige pointe, at med et Biden-præsidentskab, er en krig med Kina så godt som givet. Hvis man ser på hele udrulningen af krigshandlinger for at omringe Rusland, indkredse Kina, hele bestræbelsen på at udvide NATO til Indo-Stillehavet, konfrontationen omkring Taiwan, det Sydkinesiske Hav – så mener jeg, at denne ting med et Biden-præsidentskab kunne udvikle sig til en konfrontation på meget kort tid.

Så jeg synes virkelig det er vigtigt, at folk minder sig selv om, eller virkelig studerer og genovervejer, og ikke er så absolut kategorisk imod Trump, blot fordi det er det som medierne prøver at fortælle én; det egentlige spørgsmål er, med hvilken præsident for USA er der en mulighed for at have et fredeligt forhold til Rusland? Og forhåbentlig ville Trump også være i stand til at trække sine beskyldninger tilbage mod Kina, som var helt ubegrundede, og dette må der rådes bod på. Men med Biden/Kamala Harris-slænget er der absolut ingen måde, hvorpå man kan have et fredeligt forhold til de andre store atommagter.

Så jeg synes, at folk virkelig skal gentænke hele denne situation og ikke lade sig manipule af denne iscenesættelse af den helt sikkert største mediemanipulation, som jeg har set i mit liv.
Præsident Trumps massebevægelse vokser

3. november (EIRNS) – Her på eftermiddagen for præsidentvalget – tidspunktet for frigivelsen af denne opdatering – opfattes og udtrykkes følelsen af valgets betydning dramatisk af millioner af amerikanere. Det hidtil usete antal stemmeafgivelser før valget, per mail og personligt, i alt næsten 100 millioner, er ikke alene en afspejling af at undgå virusset, men reflekterer ønsket om involvering, hvilket i dag modsvares af det massive fremmøde ved valgstederne.

Billedet indtil videre er, at vælgerne møder op i flok. For eksempel rapporterede en mand fra landet i det centrale Pennsylvania – en stat, der er afgørende for udfaldet – at stemningen ved hans valgsted i Susquehanna-dalen i morges var “dyster – som at gå til messe”. Han sagde, at han aldrig før har oplevet denne atmosfære ved valgstederne. I de store byer dukkede tusinder af mennesker op før daggry, i mørke, langt før afstemningerne blev åbnet kl. 6 i morges. Der er en grund til folks frygt for valgets betydning, selvom de ikke er fuldt informeret om, hvad der følger af valget, på grund af løgne og manipulationer for at stjæle valget af netværk, der er fjender af nationen.
For det første, se på hvordan tingene står; derefter hvad der står på spil.

Mens der endnu er mange timer tilbage, baseret på lukketiden for staterne på Stillehavskysten, er situationen fortsat på højkant i de forskellige svingstater, hvis forskellige konfigurationer kan løbe op i de nødvendige 270 valgstemmer, der giver vinderen sejren. Der er forskellige sammensætninger af ‘Sunbelt’ og ‘Great Lakes’ og et par andre stater, der kan frembringe dette resultat for begge deltagere. Alt imens meget vil være kendt efter optællingen i aften, kan optællingen af brevstemmer trække udfaldet ud.

Alt dette er inden for det objektive domæne. Hvad der også er i spil i ekstrem grad, er uforudsete eventualiteter – for præsident Donald Trumps vedkommende, ved at forsinke stemmeoptællingen, ulovlig manøvrering i Kongressen og vold på gaden – ligefrem et ‘regimeskifte’- scenario. I de sidste 36 timer har der været mange utilslørede henvisninger til aspekter heraf. Husets formand Nancy Pelosi, understregede over for NPR den 2. november, at hun er klar til, at Kongressen, “og i særdeleshed Repræsentanternes Hus, agerer, når det kommer til optælling af stemmerne”. Jennifer O’Malley Dillon, leder af Bidens kampagne, meddelte i går aftes, at Donald Trump “under ingen omstændigheder vil kunne erklære sejr på valgaften”. I Washington, DC og andre byer er der til aften afholdt velfinansierede protestaktioner under sloganet om at fortsætte på ubestemt tid ”indtil retfærdigheden er sket fyldest”, som defineret af manipulatorerne bag pøbelen.
Som tilfældet har været i mange måneder, er den specifikke linje: Hvis Trump vinder afstemningen på valgdagen, så lad ham ikke tage sejren. Kald det for en “rød illusion” og indled helt vildt retssager og gadeaktioner. Trump-kampagnen udsendte en erklæring i går aftes, der specifikt advarer om dette scenarie med “rød illusion”.

I tilfælde af uregelmæssigheder i Bidens stemmetal og Trump-kampagnen tager juridiske skridt, siger anti-Trump-scenariet: beskyld Trump for at have foretaget et kup. Udsend røg. Gå i medierne. Indled retssager og gadeaktioner. Sæt militæret ind imod Trump. Dette blev specifikt diskuteret i august i en artikel i The Atlantic, der opfordrede til et militært beredskab for at afsætte Trump i november. Sidenhen kørte det samme tidsskrift en artikel med overskriften: ”Hvordan Trump muligvis vil forsøge et kup; Biden-teamet forbereder sig på det værste”; artiklen understreger beredskabet for et juridisk angreb på en eventuel sejr til Trump. The Atlantic ejes af Lauren Powell Jobs, enken efter milliardæren Steve Jobs, grundlægger af Apple. Disse højtstående personer fra Silicon Valley og andre forræderiske kredse er dokumenteret af LaRouchePAC, f.eks. i udgivelsen den 2. november, “Et memo vedrørende apparatet bag valgsvindel, identificeret af Roger Stone – Lad lyset falde på dem”. Disse mennesker har dybe forbindelser ind i hjertet af det neo-britiske imperiums cirkler, hvis finansielle aspekter de tjener til at opretholde.

Dette leder frem til, hvad der står på spil. Trumps massebevægelse har potentialet til succesfuldt at bryde med denne fjende. Folk reagerer som bare fanden på denne udsigt. Ved den nylige runde af Trumps lufthavnsmøder var mange af folkemængderne for store til selv flyvepladserne. Lørdag aften var der næsten 15.000 mennesker i lufthavnen i Butler County i den tidligere industrialiserede Ohio-dal vest for Pittsburgh, og de jublede, da Trump sagde, at han elsker dem, taler deres sag, og forsvarer dem mod den elitære klasse. Han forpligtede sig til at gå fuldt ind for økonomisk udvikling.

Trump henviste til denne voksende følelse af, hvad der kan gøres, ved et personligt besøg i dag, for at se og takke kampagnearbejdere ved den Republikanske nationale Komité i Arlington, Virginia. Han sagde, at de samlede effekter af den sidste præsidentdebat og de mange vælgermøder danner en ny kollektiv følelse af enighed, om at få tingene gjort.
Der er ingen tid at spilde. Det finansielle system må omgående reorganiseres for at støtte dannelsen af en fungerende økonomi med henblik på at gøre en ende på COVID-19, sultpandemien og det igangværende sociale sammenbrud. Dette kræver opmærksomhed overfor USA og samarbejde mellem nationer. Se eksempelvis på USA og Rusland. I sidste uge tilføjede præsident Putin yderligere – efter at han diplomatisk sagde, at han “slapper af” i forhold til det amerikanske valg – at USA og Rusland har arbejdet sammen om nogle spørgsmål, og at præsident Trump personligt deltog i denne proces “aktivt og effektivt”. Han sagde, at “i de situationer, hvor vi kan forene vore kræfter, handler vi temmelig effektivt, og der er områder, herunder økonomien, der er af fælles interesse for vores lande”.

Sent i går aftes sluttede præsident Trump sit sidste vælgermøde i 2020-kampagnen i Grand Rapids, Michigan, ved igen og igen at gentage, at “karrierepolitikerne bryder sig ikke om jer”. Han udtalte, ”Jeg er jeres stemme. Sammen vil vi besejre det korrupte etablissement”.

Billeder: Donald Trump. License: Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0
Vi står ved et vendepunkt

1. november (EIRNS) — Et større historisk vendepunkt finder sted i denne uge. Men det er usandsynligt, at det amerikanske valg vil blive afgjort den 3. november. På grund af de millioner af brevstemmer, der flyder rundt i landet, og strid om hvilke der skal tælles med, kan vi forvente dage, uger eller endda måneder med, at retslige indsigelser kommer gennem domstolene, muligvis endda til Højesteret. Hvis Trump kommer ud som ‘nummer 1’, hvilket det kunne se ud til at han gør, vil de erfaringer, der er opnået igennem det månedlange træningsprogram med BLM-protester (black lives matter), blive bragt ud på gaden for direkte og sandsynligvis voldelige handlinger. Online-censurregimet vil blive intensiveret, mens forsøg på at foretage vurderinger af resultatet af valget vil blive blokeret på forskellig vis, eller tilladt ifølge dårligt definerede regler, der er oprettet for at etablere kontrol over den frie diskussion.

Præsident Donald Trump, der benyttede sociale medier med stor succes i 2016 (en del af årsagen til at der slås ned på den frie diskussion på disse platforme), omgår disse former for censur ved at henvende sig utroligt direkte til vælgerne, med fire vælgermøder lørdag, fem om søndagen og fem mere planlagt til mandag. Hans tilhængere deltager med autocampere, bådparader og marcher over hele landet.

Angreb på Trump finder sted fra de etablerede institutioner – det britiske etablissement, medierne, efterretningstjenesterne (for netværk såsom MSNBC er disse i stigende grad det samme) – fordi han har potentialet til fuldstændig at ændre USA’s kurs og vælte det transatlantiske militær-finansielle paradigme for de sidste årtier.

Kuppet mod ham kan kun overvindes ved at afsløre, retsforfølge og straffe dets gerningsmænd. Ved at gøre dette åbnes døren for en mere generel afvisning af det britiske imperiums interesser og dets verdenssyn: finanspolitiske og geopolitiske tilgange til økonomierne og andre nationer, anti-menneskelig miljøpolitik og synspunktet om, at ”andres gevinst er mit tab”. Den optimistiske amerikanske opfattelse af at opnå store ting og bidrage til verden er modgiften imod den pessimistiske dødskult, repræsenteret ved miljøbevægelsens Green New Deal og den ”store racemæssige opvågningskulturelle revolution”.

Idet vi fejrer 20 årsdagen for Den internationale Rumstation, og dens løfte om fredeligt samarbejde i videnskabens yderste grænseland, må vi søge at overvinde unødvendige barrierer for samarbejde; barrierer, der kan resultere i militær konflikt snarere end samarbejde. To af de største barrierer er dæmoniseringen af Kina, som nåede et nyt niveau i de falske påstande om landets skyld i spredningen af Covid-19 og det vedvarende refræn om “Rusland, Rusland, Rusland”! At overvinde disse forhindringer kræver en vidtrækkende stræben efter videnskabelig opdagelse og udforskning af rummet. Og det kræver et knusende nederlag for Russiagates ophavsmænd i efterretningsmiljøet.

Billede: Jnn13, CC BY-SA 3.0