Kontakt os: +45 53 57 00 51 eller si@schillerinstitut.dk

Helga Zepp-LaRouche om EIR og LaRouche-organisationens afsløring af ‘the Great Reset’

Helga Zepp-LaRouche om EIR og LaRouche-organisationens afsløring af ‘the Great Reset’
image_pdfimage_print

Den 7. februar (EIRNS) – HARLEY SCHLANGER fra LaRouche-organisationen interviewede Helga Zepp-LaRouche, grundlægger og formand for Schiller Instituttet, om rapporten, som vil blive frigivet i denne uge af Executive Intelligence Review om 'the Great Reset', ’Den store Nulstilling’ og dens forhold til 'the Green New Deal', politikken for malthusiansk befolkningsreduktion, som blev afsløret af hendes afdøde mand, Lyndon LaRouche, i slutningen af 1960'erne. ’The Great Reset’ var emnet for en online-konference, som Davos-milliardærerne afholdt den 25.-29. januar.

SCHLANGER: Helga, hvorfor bliver der skubbet så aggressivt på med dette lige nu?

HELGA ZEPP-LAROUCHE: Realiteten er, at hele det transatlantiske finanssystem er håbløst bankerot. Man gjorde ikke noget ved det, da den systemiske krise brød ud i 2008, bortset fra massive kvantitative lempelser, trykning af pengesedler, og nu er boblen ved at briste. Og dette er hele tricket: Den store nulstilling og den grønne nye aftale betyder, at de vil skyde 30 billioner $ ind i næste og sidste boble, hvorved det kun er dem, der deltager i spekulationen, dvs. milliardærerne, der bliver rige, mens hovedparten af befolkningen vil blive forarmet. Dette er ikke gennemførligt.

SCHLANGER: De kalder dette en "ændring af det finansielle regime". Hvad mener de med det?

ZEPP-LAROUCHE: Nuvel, regeringer og parlamenter skal ikke længere foretage den lovgivning, der afgør hvordan tingene skal forvaltes, men man ønsker at have et grønt diktatur, hvor det er centralbankerne, der beslutter, hvor meget kød man må spise, om noget i det hele taget; hvor mange rejser man må foretage, hvilken slags bil eller e-bil man kan køre, eller hvad som helst. Dette vil betyde et økodiktatur, der får ethvert tidligere diktatur til at ligne en skovtur.

SCHLANGER: Da din mand tog dette op første gang i 1971, beskrev han det som en schachtiansk korporationspolitik (efter Hjalmar Schacht, https://da.wikipedia.org/wiki/Hjalmar_Schachtred). Hvad betyder det? Hvad er betydningen af ’Schachtianismen’?

ZEPP-LAROUCHE: Det er en form for selvkannibalisering af arbejdsstyrken. Problemet er, at hvis man udskifter kul og fossile brændstoffer, og man ikke går over til kernekraft, bliver man helt afhængig af såkaldte grønne vedvarende teknologier og energikilder, så man får en meget lav energitæthed, hvilket betyder at man ikke kan opretholde moderne industrinationer. Dette vil være et hidtil uset anslag imod levestandarden, og for udviklingslandene vil det indebære folkedrab; fordi, som folk ved, har vi en pandemi, der er ude af kontrol; og som lederen af ​​Verdensfødevareprogrammet, David Beasley, advarer om igen og igen, kommer dertil en hungersnød af "bibelske dimensioner". Så hvis man således ødelægger den industrielle kapacitet i de industrialiserede nationer, efterlader man Den tredje Verden i en katastrofe. Man inviterer apokalypsens fire ryttere – sult, sygdom, pest og krig – og det vil føre til en gigantisk affolkning. Dette er essensen af, hvad Hjalmar Schacht (Hitlers centralbankmand og finansminister) drejede sig om, fordi det endte med koncentrationslejrene, og det er, på en anden vis, hvad vi ser på i dag.

SCHLANGER: Du har kaldt dette "den nye fascisme". Hvad er forskellen i forhold til ’schachtianismen’ fra 30'erne og 40'erne, og hvad mener du med "ny fascisme" i dag?

ZEPP-LAROUCHE: Bare fordi den ikke har alle aspekterne af den gamle fascisme i tradition af Mussolini, Franco, Hitler og så videre; hvis man indfører den form for reduktion af levestandarden, og man går til energi-gennemstrømningstætheder, som indebærer strømsvigt, hvilket igen vil betyde et sammenbrud af industriproduktionen, så er effekten den samme. Så man skal ikke se på etiketten, men på effekten af denne politik, som er en fuldstændig ødelæggelse af arbejdskraftens produktive evne.

SCHLANGER: Du har netop offentliggjort en artikel om faren for en atomkrig. Hvordan er dette relateret til Den store Nulstilling? ("Helga Zepp-LaRouche om budskabet fra Biden-administrationen: Atomkrig er en reel mulighed, '" http://laroucheorganization.com)

ZEPP-LAROUCHE: Det forholder sig sådan, at der en utrolig anti-Kina-, anti-Rusland-kampagne, hovedsageligt fordi Kina er for opadgående, Asien er for opadgående, og der er en indsats fra visse oligarkiske kræfter i Vesten for at inddæmme denne opstigning. Hvis nu man ødelægger de vestlige økonomier; hvis man afindustrialiserer Europa, USA og muligvis andre lande, der følger efter, vil man uundgåeligt komme i konflikt med Kina og Rusland. Kina vil muligvis snakke den grønne dagsorden efter munden, men Kina går efter rene, moderne kulkraftanlæg, kernekraftsanlæg; de har et meget ambitiøst program for termonuklear fusion, hvor de er så godt som førende i verden. Så den geopolitiske opposition siger allerede, i lighed med admiral Charles Richard, chefen for den Amerikanske strategiske Kommando, at en atomkrig er sandsynlig, og at Pentagon er nødt til at skifte fra tanken om, at en krig ikke er sandsynlig, til at det er meget sandsynligt. Jeg mener, hvis man lægger alle disse ting sammen, vil denne politik uundgåeligt føre til 3. Verdenskrig.

SCHLANGER: På trods for alt dette har du i de sidste par dage udtrykt en vis grad af optimisme for, at dette kan overvindes: Hvad er grundlaget for din optimisme?

ZEPP-LAROUCHE: Jeg mener, ​​at denne politik er så åbenlys, at der er folk, der begynder at diskutere det. Og jeg tror, ​​at den eneste måde at besejre det på er at få budskabet spredt ud så vidt muligt, om hvad der ligger bag denne politik, at sørge for at alle ved det. For eksempel sagde G77-landene og De alliancefrie landes Bevægelse på klimatopmødet i København i 2009, at de ikke vil underskrive en sådan selvmordspagt. Jeg er helt sikker på, at Rusland og Kina er meget opmærksomme på, hvad meningen er med denne politik. Jo flere mennesker, industrifolk, ledere af små og mellemstore virksomheder, iværksættere, fagforeninger – jo flere mennesker, der diskuterer det og forstår, at der findes et alternativ til det, nemlig at indføre Lyndon LaRouche's 'fire love' – en global Glass/Steagall-politik; nationalbanker i hvert land; og indlemme disse nationalbanker i et 'Nyt Bretton Woods-kreditsystem, nøjagtigt som Franklin D. Roosevelt havde til hensigt; og derefter gå over til en massiv industrialisering af Afrika og Mellemøsten, som har presserende brug for det. Så kan vi ændre dette. Og jeg tror, ​​at flere og flere mennesker inden for USA og Europa vil forstå, at det er i deres bedste interesse ikke at følge denne politik.

SCHLANGER: I betragtning af dette internationale potentiale er det afgørende hvad der sker i USA. Så hvad skal vores lyttere gøre for at sikre, at vi besejrer 'the Great Reset' og 'the Green New Deal'?

ZEPP-LAROUCHE: Få som sagt nyhederne ud så vidt man kan, om hvad der ligger bag dette; gør dine venner, dine bekendte, dine kolleger og fortrolige bekendt med dette; sørg for at dit kongresmedlem, dine andre valgte embedsmænd, borgmesteren, byrådet, at de alle ved besked om det, fordi indførelsen af denne politik vil lande på bordet hos de valgte embedsmænd, og det vil bringe dem i en helt utrolig konflikt med deres samvittighed og med de mennesker, hvis interesser de repræsenterer.

SCHLANGER: Helga, tak for dine indsigter i dette og for dit arbejde med at få denne rapport ud. Den udkommer i indeværende uge i det kommende nummer af {Executive Intelligence Review}, og kort derefter vil der være et mindre afsnit af det i en pjece distribueret af LaRouche-organisationen. Så Helga, tak, og vi ses snart igen.

ZEPP-LAROUCHE: Vi ses.

Her er de gratis artikler fra specialrapporten:

The New Deal for Humanity Is Not Green, But Human!  
by Helga Zepp-LaRouche

Prince Charles Invented and Runs the ‘Green New Deal’  
by Richard Freeman
 

British Crown Think-Tank: We Intend To Take Away Your Food  

by Gretchen Small

Bestil hele rapporten fra os: +45 53 57 00 51, si@schillerinstitut.dk

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*