Kontakt os: +45 53 57 00 51 eller si@schillerinstitut.dk

Panel 4: Udfordringen ved hungersnød og pandemier:
Modsætningernes sammenfald eller masseudryddelse?

Panel 4: Udfordringen ved hungersnød og pandemier:
Modsætningernes sammenfald eller masseudryddelse?
image_pdfimage_print

21. marts (EIRNS) –  Konferencens fjerde panel, med titlen som i overskriften, havde Dennis Speed som ordstyrer​​ og blev indledt af Dr. Joycelyn Elders, tidligere øverstkommanderende for sundhedskorpset i USA’s militær, og leder, sammen med Helga Zepp-LaRouche, af Komitéen for modsætningernes Sammenfald, der blev dannet i 2020. Elders kom ind på mange temaer, især prioriteten ved at involvere unge i arbejde og håb på fremtiden. Hun bemærkede indledningsvis, at den amerikanske folkesundhedskommission burde være en fortrop for aktiviteter, som 80 til 90 procent af de amerikanske militærstyrker burde være involveret i, i betragtning af dagens kriser.

Efter Dr. Elders præsenterede Marcia Merry Baker, medredaktør for Executive Intelligence Review (EIR), en oversigt over hungersnøden, nødvendigheden af at fordoble verdens fødevareproduktion, og arbejdet i Komitéen for modsætningernes Sammenfald. Hun blev efterfulgt af skiftevise præsentationer af fire medicinske specialister og fem talsmænd for landbruget.

Et særligt højdepunkt var et videouddrag af en tale af Fred Wills, tidligere finansminister i Guyana, i FN i 1976, på et tidspunkt hvor han gjorde en indsats for at etablere Den internationale Udviklingsbank, som Lyndon LaRouche havde foreslået for at erstatte Den internationale Valutafond (IMF) og Verdensbanken. Wills talte om nødvendigheden af ​​fornuft og suverænitet i udenrigspolitik og behovet for et nyt verdensøkonomisk system.

Under rapporterne fra medicinsk personale og landbrugsledere om sundheds- og fødevareforsyningskriser, sprang et aspekt i øjnene. I løbet af det forløbne år blev en føderal forordning, nr. 1135, vedtaget i USA af Center for Medicare og Medicaid  Services (statslig sundhedsforsikring for fattige) for hospitaler under pandemiens undtagelsestilstand. Det gjorde det muligt at nægte behandling selektivt til udpegede patienter uden sanktioner på plejecentrene, hvis de vurderede, at patienten havde ringe chancer for at reagere på behandling, og behandlingsressourcerne var begrænsede. Dr. Lang beskrev flere hændelser af den type af, hvad hun kaldte "rationaliseret pleje" på faciliteter i Los Angeles, hvor hospitalsmyndigheder nægtede pleje til mennesker med demens, ældre og endda tilfælde uden komplikationer. Dr. Faggett og Dr. Evers-Manley rapporterede også om forordningen og andre betragtninger af den samme selektive behandling.

Zepp-LaRouche advarede om, at omstændighederne for at dette forgår ikke er tilfældige. De "huller i systemet", der har vist sig under pandemien, skyldes ikke uheld. Det er en politik fra London, Wall Street og Silicon Valley, mens de udøver deres styrkede magt. Pas på enhver ligegyldighed over for dette. Husk, hvad jurist Leo Alexander sagde under Nürnberg-retssagerne efter 2. Verdenskrig, hvor han advarede om "små tiltag". Enhver lille ændring af respekt for livets hellighed er et skråplan, der fører til de nazistiske rædsler. Disse ændringer foregår lige nu. Vi er nødt til at mobilisere maksimalt.

To af Komitéen for modsætternes Sammenfalds initiativer blev beskrevet. Dr. Faggett rapporterede om et program i Washington, D.C. til uddannelse og indsættelse af unge som sundhedsarbejdere i samfundet, der udfører forskellige funktioner, især relateret til COVID-19-vaccination. Han sagde, at dette har fungeret godt i Buffalo, N.Y., og at det ligner Dr. Elders’ model for "ungdomsbrigader". De vil gerne fokusere på bydel 8, som på nuværende tidspunkt kun har 4 procent af dets 80.000 beboere vaccineret, det laveste i Washington, D.C. og typisk for forskelligheder af enhver art.

Dr. Lang rapporterede om et samarbejde om at sende en repræsentativ forsendelse med bistand til Mozambique, hvor USA’s National Medical Association indtil 2020-pandemien har været i gang med løbende arbejde for at bekæmpe underernæring, malaria og andre problemer. Hun gav en grundig briefing om Mozambique, herunder om græshoppernes ødelæggelse af afgrøder, og det stigende antal – over 530.000 – af internt fordrevne fra terrorismen i nord. Malaria og kolera forværres. Hun gav nogle detaljer om bundlinjemål, såsom hvad der kan gøres med vandtabletter, basisfødevarer (majsmel, ris) og andre forhold. 950.000 mennesker oplever fødevareusikkerhed – de mangler pålidelig og tilstrækkelig mad.

Dr. Evers-Manley fortalte om mange problemer og kom med anbefalinger om vaccinationskampagnen. Hun rapporterede, at der i 2030 vil mangle syv millioner sygeplejersker på verdensplan. Zepp-LaRouche bemærkede i diskussionen, at en tredjedel af sygeplejerskerne i Tyskland nu potentielt holder op, udbrændt under pandemien.

Mike Callicrate kaldte sin tale: "Vil menneskeheden trives eller forsvinde", og fortalte om nødvendigheden af​​ at holde op med at udnytte mennesker og ressourcer – især landbrugsjord, hvilket sker under det nuværende kartelsystem i verden, men at oprette lokale og regionalbaserede systemer til at tjene samfund og nationer. Dette blev yderligere belyst af Bill Bullard og Nicole Pfrang med hensyn til kvægopdræt, og hvad de store oksekødskarteller gør.

Bob Baker talte om, hvordan kartellerne mere og mere påvirker landmændene med deres grønne økonomiske diktater. Jim Benham gentog ligeledes Callicrates synspunkter om jordforhold og behovet for regionaliseret landbrug. Han sagde: "Kend din landmand, kend din mad", hvilket kræver at kartellerne bliver opdelt. Det er rigtigt, at byboere ikke kan få lokal mad direkte. Men det kan blive god mad, hvis man opdeler kartellerne. Han understregede også behovet for at give plads, så de unge kan blive landmænd. Zepp-LaRouche fortalte, hvordan de tyske landmænd er nødt til at gå på gaden med deres traktorer på grund af en eksistentiel krise, men medierne nægte fuldstændigt at dække det. Hun bestilte en video om landmændenes situation.

I spørgeperioden kom Zepp-LaRouche med afsluttende bemærkninger om hele konferencen. Hun kommenterede i meget stærke vendinger under diskussionen, at vi står over for en ligegyldighedskrise. "Befolkningen er følelsesløs". De er uvidende, og folk er også kun bekymrede "om deres problemer." Vi må tage den samlede situation i betragtning. Vi sidder på en krudttønde af et finansielt system, som kan sprænge i luften, sammen med en social eksplosion. Hun understregede, at "graden af mobilisering" vi kan gennemføre, er kritisk.

Helga Zepp-LaRouche sagde, at denne todages begivenhed har tilvejebragt en "rigdom af viden om de problemer" vi står over for, og har givet os en platform til at samles for at diskutere handling.

 

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*