1

Helga Zepp-LaRouches hovedtale ved Schiller Instituttets videokonference den 26.-27. juni 2021

På engelsk:

PDF: The Emergency Measures Which Must Be Taken Now! (larouchepub.com)

HTML: The Emergency Measures Which Must Be Taken Now! (larouchepub.com)