Åbent brev til virologer og eksperter indenfor lægevidenskaben
rundt om i verden for at tage hånd om COVID-19-pandemien

23. november 2021 (Schiller Instituttet) – Det efterfølgende åbne brev blev offentliggjort af Dr. Joycelyn Elders, tidligere chefmilitærlæge i USA og medstifter af Komitéen for Modsætningers Sammenfald:

Det er uheldigt, at alt imens verden nu befinder sig 20 måneder inde i Coronavirus-pandemien, er der stadig ikke vedtaget en fælles uddannelses- og informationskampagne for at uddanne verdens befolkninger om, hvad der må gøres. Pandemier reagerer ikke på valgperioder, krigserklæringer, aktiemarkedets op- og nedture eller mediekampagner. De reagerer på energiske, kompetente og vedholdende myndighedsbestemte sundhedstiltag, kombineret med medicinske gennembrud, der er nødvendige for at håndtere nye situationer. Pandemier kan pga. deres natur ikke overvindes lokalt eller regionalt, men må adresseres på globalt plan gennem globalt samarbejde og samvirke.

Selvom forskellige regeringer har haft forskellige grader af succes, kender vi alle den barske virkelighed. Vi har nu passeret den dystre milepæl med over 5 millioner døde verden af COVID-19. Dette tal er utvivlsomt højere, eftersom mange dødsfald i dele af verden sandsynligvis ikke er blevet rapporteret.

Antallet af COVID-19-smittede skyder i vejret i dele af Europa. I Østrig er en ny nedlukning trådt i kraft. I Tyskland er 5000 senge på intensivafdelinger sat ud af kraft i løbet af det sidste år, mens pandemien stod på, og triage overvejes nu for de kritisk syge patienter, der kræver intensivbehandling. USA er langt fra at have tingene under kontrol, med over 1000 dødsfald om dagen i de sidste par uger. Store dele af Afrika, Asien og Sydamerika, samt andre dele af verden med fattige og hungerramte befolkninger, venter, som petriskåle, på ankomsten af den næste bølge af dræbende infektioner.

Og alligevel, efter 20 måneder med lidelser fra COVID-19-pandemiens hærgen, har verden stadig ingen tilstrækkelig, omfattende og forenet tilgang til at løse krisen. Manglen på information eller udbredelse af direkte misinformation, fra alt for mange mennesker, bidrager til en forøget, uholdbar situation.

På vegne af Komitéen for Modsætningernes Sammenfald opfordrer jeg virologer og eksperter indenfor lægevidenskaben rundt om i verden til at påbegynde en international, koordineret og integreret uddannelseskampagne for at skabe en fornuftig tilgang til at håndtere denne og muligvis fremtidige pandemier.

Denne kampagne bør indeholde en tydelig fremlæggelse af følgende:

  • Hvad er en pandemi?
  • Hvordan bekæmpes en pandemi?
  • Hvad er offentlig sundhed og hvordan bør vi arbejde sammen for at gennemføre anvendte og allerede testede, fundamentale sundhedstiltag, herunder hygiejne, rent drikkevand og næringsrig mad, og en forsyning af forebyggende og lindrende medicin, inklusive vacciner, som er afgørende for at overvinde pandemien?
  • Hvad er den sammenlignede virkningsgrad af de forskellige vacciner og andre tiltag, som nu bruges i forskellige nationer og regioner, for at forhindre alvorlig sygdom og død?
  • Hvordan sikrer vi tilstrækkelige antal af sygehuse, sundhedsklinikker og sundhedspersonale i hver nation, herunder den systematiske rekruttering af unge, lokale sundhedsmedarbejdere for at hjælpe nu, med at bringe pandemien under kontrol?

For halvfjerds år siden, ved afslutningen af 2. Verdenskrig, sagde verden »aldrig igen« til den »degenererede ligegyldighed«, som er den dødelige virus, der må bekæmpes for at forhindre den ukontrollerede udbredelse af sygdom og død. Det, som verden nu har brug for, for at tage hånd om den mængde af sygdomme, som vi kan blive konfronteret med, er oprettelsen af et moderne sundhedssystem i hver nation, inklusive fødevarer, en ren og sikker vandforsyning, strøm, anstændige boliger, hygiejne, veje og anden infrastruktur.

Verdens helbredere må nu træde til for at yde det, som ikke er blevet gjort. Vi må uddanne folk, således at videnskab kan overvinde overtro, håb overvinde fortvivlelse og et hensyn til hele menneskeheden omvælter det selvdestruktive hensyn til blot et par få individer af menneskeheden. Jeg beder verdens sundhedssamfund om at blive en del af denne bestræbelse.