Schiller Instituttets ugentlige webcast med Helga Zepp-LaRouche:
Konsekvenserne af Minsk-løgnene: Udhuling af folkeretten og tab af tillid