Politisk orientering den 31. marts 2023 med formand Tom Gillesberg:
Verden vender dollaren, Vesten og dens finanssytem ryggen
og arbejder i stedet med Kina og Rusland

Lydfil:


Politisk orientering den 31. marts 2023 med formand Tom Gillesberg

Kontakt os: +45 53 57 00 51, si@schillerinstitut.dk Dansk: www.schillerinstitut.dk

English: www.schillerinstitute.com www.laroucheorganization.com www.larouchepub.com www.larouchepub.com