Få budskabet formidlet: Faren er ekstrem, tiden er inde til at handle

Den 24. april 2023 (EIRNS) – Der er en større optrapning af hændelser – provokationer af alle slags – undervejs fra verdens ´krigsfraktion´, der især er rettet mod Rusland og Kina. Den fornuftige reaktion er at påtage sig en personlig mission for at få budskabet igennem om, hvor ekstrem faren er, og hvor vigtigt det er at tage affære. Schiller Instituttets internationale online-konference den 15.-16. april viser, hvor unik og afgørende Schiller Instituttet/LaRouche-bevægelsens rolle er, både med hensyn til en løsningsorienteret tilgang til krisen og et “netværk af netværk” til at mobilisere til handling. Videoarkivet af hele konferencen er tilgængeligt, og der findes også individuelle videoer af hver af de 41 talere. (https://schillerinstitute.com/blog/2023/04/14/conference-without-the-development-of-all-nations-there-can-be-no-lasting-peace-for-the-planet/)

Det presserende behov for mobilisering blev understreget i bemærkningerne fra tre talere på “Sare for Senate 2024’s” amerikanske byrådsmøde den 22. april, af Helga Zepp-LaRouche, grundlægger og leder af Schiller Instituttet, atomforskeren Steven Starr og FN’s tidligere våbeninspektør Scott Ritter. Fra det øjeblik, hvor en atomudveksling starter, hvad enten det er et uheld eller med vilje, kan hele menneskeheden blive tilintetgjort inden for knap 30 minutter. (https://rumble.com/v2k0i0w-sare-for-senate-town-hall-america-in-a-world-without-war.html)

Set i lyset af denne trussel om atomar udslettelse betragtes de nuværende krigshandlinger tydeligvis som provokationer forud for krigen.

  • – USA nægtede at give russiske journalister visum med henblik på at kunne rapportere om de særlige møder i FN’s Sikkerhedsråd, som den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov leder i dag og i morgen. Hans deltagelse var planlagt for flere uger siden, da Rusland overtog det roterende formandskab for FN’s Sikkerhedsråd i april. Det er unødvendigt at minde om, at FN’s hovedkvarter oprindeligt blev oprettet i New York City med den begrundelse, at USA lovede at garantere åben og retfærdig adgang til faciliteterne. Ikke længere.
  • – Den store amerikanske avis Washington Post offentliggjorde den 21. april en eksklusiv artikel om, at den fredsdemonstrerende bevægelse i Tyskland er et russisk komplot: “Kremlin Tries To Build Antiwar Coalition in Germany, Documents Show.” For eksempel identificerer de Sahra Wagenknecht, der var medarrangør af demonstrationen i Berlin den 25. februar med 50.000 mennesker, som en russisk stråmand; og de rapporterer, at Rusland står bag både højre- og venstrefløjsgrupper i Tyskland, der mobiliserer for forhandlinger med henblik på at afslutte krigen i Ukraine.
  • – Fox News har i dag uden videre fyret Tucker Carlson med øjeblikkelig virkning. Hans aftenprogram – med det største seertal af alle sådanne programmer i USA – var kendt som en platform for dem, der var imod Ukraine-krigen og den permanente krigsmaskine. Desuden udgjorde han en trussel for, hvad han måske ville foretage sig i de kommende dage i lyset af krigsfraktionens optrapning.
  • – Dagens møde for EU’s udenrigsministre i Luxembourg, hvor Ukraines våbenstøtte var et hovedtema, blev indledt med skandaløse udtalelser fra topministre. Den tyske forsvarsminister, Boris Pistorius, kommenterede den 21. april på tv, at det kun er “normalt”, hvis ukrainske styrker slår til inde i Rusland, hvis de holder sig væk, fra byer og civilbefolkningen, naturligvis. Det er helt acceptabelt. Der er også lækket et dokument om, at EU’s udenrigsministerråd betragter den brasilianske præsident, Lula da Silva, som en prorussisk trussel, fordi han kræver fredsforhandlinger om Ukraine frem for ubetinget at give Ukraine våben. Lula er i øjeblikket på besøg hos ledere i Portugal og Spanien.
  • – Tyskland udviste 20 russiske diplomater og ansatte i denne måned den 20. april på foranledning af udenrigsminister Annalena Baerbock med beskyldninger om indblanding. De forlod angiveligt landet den 22. april. Samme dag bekræftede Rusland, at det har beordret udrejse af mere end 20 tyske diplomater, der var beskæftiget i Rusland.
  • – I Washington, D.C., Philadelphia, New York og online vil der blive afholdt et firedages forum, der starter i morgen, i løbet af 25.-28. april, i regi af “Free Nations of Post-Russia Forum”, hvis talere og emner vedrører enten et Rusland opdelt i separate delområder eller et Rusland efter et regimeskifte for at vælte præsident Putin. Vanvid.

I modsætning hertil skiller dynamikken i den Globale Majoritets initiativer til gavn for nationernes fælles bedste sig ud. I FN’s Sikkerhedsråd i dag, hvis møde vedrørte “multilateralisme” under ledelse af den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, ytrede Kinas ambassadør, Zhang Jun, sig især for at fordømme USA’s ensidige sanktioner, der forårsager stor økonomisk skade. FN’s Sikkerhedsråds “åbne møde” i morgen vil omhandle Mellemøsten og især den langvarige bitre konflikt mellem Palæstina og Israel. Samme dag afholdes der i Moskva et møde mellem forsvarsministrene og efterretningscheferne fra Rusland, Syrien, Iran og Tyrkiet, med henblik på at løse krisen i Syrien, som skyldes den amerikanske besættelse og de amerikanske sanktioner.

Andre steder i Asien er der planlagt betydningsfulde diplomatiske møder i de næste par uger. Indien er vært for den asiatiske samarbejdsorganisation Shanghai Cooperation Organization’s udenrigsministermøde i Goa den 4.-5. maj, hvor Pakistans udenrigsminister, Bilawal Bhutto Zardari, vil deltage, hvilket er det første besøg af en pakistansk topminister i Indien i næsten 10 år. Senere i maj vil Kina og de fem centralasiatiske lande holde et topmøde i Xi’an, Silkevejsbyen, i Kina. Deres økonomiministre mødtes via en telekonference den 20. april og udfærdigede tekster til aftaler, der skal bekendtgøres i Xi’an om konkrete infrastrukturprojekter, som præsident Xi Jinping, i topmødeinvitationen i marts, udtalte ville udgøre en ” storslået plan” for det centrale Eurasien.

I forbindelse med en gennemgang af både den ekstreme fare for atomkrig og disse positive perspektiver, mødtes Schiller Instituttets leder Zepp-LaRouche i dag med medarbejdere, som bemærkede, at der er gået to måneder siden demonstrationen “Rage Against the War Machine” den 19. februar ved Lincoln Memorial i Washington, D.C. Det var meget vigtigt. Men opgaven er nu at gøre alt for at gennemføre alle de tiltag, der er nødvendige for at skabe en ny udviklings- og sikkerhedsarkitektur.