POLITISK ORIENTERING den 26. oktober 2023:
Stop folkemordet i Gaza inden vi får en storkrig. Formand Tom Gillesberg.

Lydfilen: