POLITISK ORIENTERING den 31. januar 2024 med formand Tom Gillesberg:
Den Internationale Domstole: Israel, Danmark og resten af verden skal
stoppe folkedrab i Gaza

Læs slutningen af Den Internationale Domstols kendelse den 26. januar 2024:
ICJ’s sammenfattende konklusion på spørgsmålet om anklager om israelsk folkedrab

Skriv under:
Nyt borgerforslag på Folketingets hjemmeside: Danmark har pligt til at forhindre folkedrab