Kontakt os: +45 53 57 00 51 eller si@schillerinstitut.dk

Internationale eksperter advarer om faren for atomkrig i dag

Internationale eksperter advarer om faren for atomkrig i dag
image_pdfimage_print

Ikke korrekturlæst

Det 40. ugentlige onlinemøde i træk i Den Internationale Fredskoalition den 8. marts åbnede med en advarsel fra Schiller Instituttets grundlægger Helga Zepp-LaRouche om, at vi fortsat flirter med atomkrig. Hun nævnte den igangværende NATO-øvelse “Steadfast Defender”, hvor 90.000 tropper ligefrem øver en krig mod Rusland, som et eksempel på det overophedede miljø. I stedet for at se på den stigende fare for Tredje Verdenskrig, som den nylige skandale med den lækkede lydfil, hvor tyske militærofficerer diskuterer hemmelige midler til at gå direkte ind i krigen i Ukraine, har ført til, fokuserer de etablerede medier deres opmærksomhed på spekulationer om, hvem der har lækket lydfilen.

Med hensyn til situationen i Sydvestasien sagde hun, at konflikten i Gaza er drevet af geopolitiske motiver og ikke kan ses adskilt fra Ukraine. Flere af FN’s særlige rapportører kalder det nu folkedrab, gør opmærksom på den voksende fare for hungersnød og siger, at det er forsætligt fra Netanyahu-regimets side. En undersøgelse af folkedrab vil uundgåeligt bringe os til spørgsmålet om USA’s og Tysklands involvering og skyld. Oase-planen, som foreslået af Lyndon LaRouche i 1975, er den eneste vej ud af denne forfærdelige situation.

Zepp-LaRouches strategiske overblik blev efterfulgt af militær- og efterretningseksperter, der uddybede krigsfaren.

Oberst Richard Black (pensioneret), tidligere chef for den amerikanske hærs strafferetlige afdeling i Pentagon, bemærkede, at Ukraine-krigen var hovedpunktet i præsident Bidens “State of the Union”-tale og understregede, at hver gang en præsident siger, at han ikke vil sende amerikanske tropper, er det næsten et løfte om at gøre det modsatte.

Den tyske oberstløjtnant Ulrich Scholz (pensioneret), en tidligere NATO-planlægger og underviser i luftkrigsførelse, advarede: “NATO-landene har ikke trænet sammen i årtier og er ikke i stand til at gå i krig. Hvis amerikanerne ikke gør det, er der ingen, der vil påtage sig opgaven.” Med hensyn til krigspropagandaen i Europa sagde han: “Al den krigssnak er en øvelse i at redde ansigt. De vil ud af det.” Hans råd? “Find et område, hvor vi har fælles interesser, og stop skyderiet.”

Helga Zepp-LaRouche afbrød forløbet for at fortælle, at den amerikanske ambassade i Moskva nu har rådet amerikanerne til at undgå store forsamlinger i Moskva i 48 timer, da ekstremister planlægger at angribe sådanne begivenheder. Talrige lande, som rutinemæssigt efterligner USA’s udenrigspolitiske gestus, har fulgt trop.

Den tidligere amerikanske diplomat, CIA-officer og næstformand for National Intelligence Council, Graham Fuller, fortalte forsamlingen: “Det grundlæggende problem for verdens stabilitet i dag ligger i USA’s manglende evne til at gennemskue situationen, til at forstå de geopolitiske forandringer i verden i dag.”

Han sagde, at USA ikke længere er den eneste supermagt; USA kan ikke indse denne virkelighed, og det er faren. “Et af problemerne ved demokrati er, at man er nødt til at mobilisere hele befolkningen til at gå i krig…. Man er nødt til at dæmonisere fjenden, dæmonisere Putin, gøre det til en kamp mellem det absolut gode og det absolut onde.” Fuller hævdede, at fortalervirksomhed for demokrati bliver brugt som et våben, men vi støtter ikke demokrati, når det er ubelejligt. “Vi har et USA i dag, som måske er den mest ideologisk drevne nation i verden.”

Prof. Richard Sakwa, britisk professor emeritus i russisk og europæisk politik ved University of Kent, advarede: “Vi befinder os nu ved randen af den tredje verdenskrig.” Han sagde, at vi bør skelne mellem to niveauer: verden, som den blev struktureret som reaktion på Anden Verdenskrigs rædsler, med FN og international lov i ånden af “Aldrig mere”; og det paradigme, der erstattede dette efter 1989, eller hvad han benævnte den “Anden Kolde Krig.”

I den første kolde krig fortsatte diplomatiet. Men da Obama udviste de russiske diplomater som svar på ubeviste beskyldninger, blev diplomatiet ødelagt. “Der opstod et politisk Vesten baseret på koldkrigstænkning.” Sakwa sagde, at der er en voksende konsensus imod dette i det ” Politiske Øst”. De promoverer en idé om et fælles rige i opposition til Vestens imperialisme. “Det Globale Syd og det Politiske Øst kan holde os tilbage fra at bevæge os fra foden til toppen af en Tredje Verdenskrig.”

Det mexicanske kongresmedlem Benjamín Robles Montoyas udtalelse den 6. marts i Mexicos deputeretkammer blev vist for alle de fremmødte. Kongresmedlemmet understregede: “Vi er nået til afgrunden af en atomkrig…. At opnå fred gennem udvikling, det er vejen.”

Professor Steve Starr, tidligere direktør for University of Missouris Clinical Laboratory Science Program og forfatter i Bulletin of Atomic Scientists, advarede om, at faren for krig øges af, at Joe Biden er på valg og ikke kan ses som en taber af krigen i Ukraine. Han sagde, at “faren for atomkrig i høj grad forværres af falske fortællinger”, såsom den, der siger, at vi kan bruge taktiske atombomber til at få Rusland til at trække sig tilbage. Den elektromagnetiske puls, der genereres af et enkelt atomvåben, som detoneres over USA, kan ødelægge hele vores elnet, alle solid-state kredsløb og computere. Et atomvåben på 800 kiloton, som detoneres direkte over et mål som Manhattan, vil antænde en ildstorm over et område på 100-150 kvadratkilometer. Hver side har tusindvis af atomvåben, og den efterfølgende røg og sod fra deres atomdetonationer ville danne et globalt stratosfærisk lag, der reducerer sollyset, der når jordens overflade, og standser landbruget i 10 år, i det, der kaldes “nuklear hungersnød.”

George Koo, pensioneret specialist i handel mellem USA og Kina, var enig med oberst Black: USA har en tendens til at sige én ting og gøre det modsatte. Han sagde, at USA sender et signal til Filippinerne og Taiwan og opmuntrer dem til at starte stedfortræderkrige med Kina. Regeringen i Republikken Kina er helt klar over, hvem der står bag dette. Som svar vil de udslette amerikanske flådestyrker i deres nabolag.

Humanity for Peace-koordinator Anastasia Battle præsenterede en rapport om mødet den 2. marts i Detroit, “Emergency Conference for Peace in Gaza: The Children of God Cry Out for Justice,” i New Bethel Baptist Church i Detroit, C.L. Franklins historiske kirke, hvor Dr. Martin Luther King, Jr. holdt en tale i 1966. Ni videoer af talerne er nu tilgængelige på YouTube.

Ray McGovern, medstifter af organisationen Veteran Intelligence Professionals for Sanity, mindede deltagerne om, at præsident John F. Kennedy i sin tale på American University den 10. juni 1963 advarede om, at vi aldrig må give en modstander valget mellem et ydmygende nederlag og atomkrig. Det er netop det valg, den russiske præsident Vladimir Putin står over for nu, hvor han skal genvælges. Han præsenterede sin vurdering af Vladimir Putin: “Jeg vil sige, at han er en statsmand, og han er en ret kølig mand.” McGovern fortsatte med ironisk at citere tidligere præsident George W. Bush: “Man skal ikke ‘misunderestimere’ russerne.”

McGovern præsenterede nogle provokerende spekulationer om den nylige fratrædelse af udenrigsministeriets harpe Victoria Nuland. Han påpegede, at vi ikke har set hele lækagen fra de tyske officerer. Hvis Rusland opsnappede det, gjorde USA’s National Security Agency det også. Måske arbejdede Nuland bag alles ryg sammen med den tyske forsvarsminister Boris Pistorius om at overføre Taurus-missiler til Ukraine. McGovern understregede, at dette er spekulationer, men en forklaring så sandsynlig som nogen.

Dette blev efterfulgt af en diskussionsrunde, hvor mange nye deltagere præsenterede sig selv. Afslutningsvis anbefalede Helga Zepp-LaRouche, at amerikanerne allierer sig med det Globale Syd. “Tegnene på håb er små, men nogle gange, når man er i en krise, kan selv små tegn på håb forårsage et skift.” Som et sådant tegn på håb nævnte hun det voksende antal ledere, der har tilsluttet sig Lyndon LaRouches Oase-plan for fred i Sydvestasien.

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*