Kontakt os: +45 53 57 00 51 eller si@schillerinstitut.dk

ICC’s anklager anmoder om anholdelse af Netanyahu, Gallant
og tre Hamas-ledere for ‘forbrydelser mod menneskeheden’

ICC’s anklager anmoder om anholdelse af Netanyahu, Gallant
og tre Hamas-ledere for ‘forbrydelser mod menneskeheden’
image_pdfimage_print

Ikke korrekturlæst

20. maj 2024 I dag meddelte anklager Karim A.A. Khan fra Den Internationale Straffedomstol (ICC) i Haag, at han har anmodet domstolen om at udstede arrestordrer på Israels premierminister Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Yoav Gallant samt tre Hamas-ledere for “krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden”: Ismail Haniyeh, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri og Yahya Sinwar. Blandt de anførte anklager mod Netanyahu og Gallant var “udsultning af civile som en metode til krigsførelse”; “forsætligt at forårsage stor lidelse eller alvorlig skade”; “forsætligt at rette angreb mod en civilbefolkning som en krigsforbrydelse”; og “andre umenneskelige handlinger som forbrydelser mod menneskeheden….”

Domstolens svar på anmodningen om arrestordrer forventes inden for få uger.

Det står klart for hele verden, hvilke grunde og beviser der findes for disse anklager. I går sagde FN’s vicegeneralsekretær for humanitær bistand, Martin Griffiths, at hvis der ikke gribes ind i Gazastriben, vil det få “apokalyptiske konsekvenser”.

Det er også velkendt, at ICC i to årtier har været et værktøj for Vesten mod personer fra det Globale Syd, især afrikanske ledere, og andre mål for det “kollektive Vesten”. Men begrundelsen i ICC’s nye initiativ om “krigsforbrydelser” står ved magt, på trods af at ICC’s hidtidige indsats er forfejlet.

Hvorfor handler ICC nu? Teorier vil vide, at for eksempel den amerikansk-britiske akse har aktiveret en manøvre for at skubbe Netanyahu til side, for at få en anden, mindre afskyelig regering i Israel, for at få Biden genvalgt og for at skabe fantasifulde geopolitiske forbindelser mellem Israel og Saudi-Arabien, mod BRIKS og så videre og så videre. Faktisk omfatter det juridiske rådgivningspanel for ICC i dette tilfælde ingen ringere end en flok britiske advokater, en lord og baronesse eller to, fra det britiske etablissement. De udsendte i dag en rapport, som blev offentliggjort i Financial Times, til støtte for ICC’s anklager.

Deres rapport hedder ” Panel of Experts in International Law”.

Men uanset hvad baggrunden er for ICC’s aktion, er der indgivet en anmodning om arrestordrer for at begå “forbrydelser mod menneskeheden”. Der er sandhed. Der er retfærdighed. Der er moral. Dette nye ICC-krigsforbrydelsesinitiativ bryder, uanset ICC’s fortid, med den overordnede fortælling om, at alle, der er imod Netanyahu, er antisemitiske. ICC’s initiativ om “krigsforbrydelser” støtter Sydafrikas ansøgning til Den Internationale Domstol om at anklage Israel for folkedrab. Den seneste nation, der har tilsluttet sig søgsmålet, er Egypten.

ICC’s “krigsforbrydelses”-initiativ kommer midt i en optrapning af kravene om øjeblikkelig våbenhvile i Gaza, omfattende humanitær hjælp og anerkendelse af Palæstina som stat. Afgørende er det, at Oase-planens tilgang til regionen nu cirkulerer stadig mere bredt og opfordrer til det samme økonomiske udviklingsprincip for fred overalt. I Bruxelles demonstrerede over 40.000 mennesker søndag den 19. maj for en øjeblikkelig våbenhvile i Gaza.

I USA mislykkedes et længe indøvet forsøg på at iscenesætte en gunstig begivenhed for præsident Biden i går i Atlanta, Georgia. Biden holdt talen ved dimissionsceremonien på Morehead College, hvor Martin Luther King, Jr. gik. Mange studerende vendte tavst ryggen til podiet, da Biden talte; nogle gik ud. Årets student opfordrede til en “øjeblikkelig og permanent våbenhvile” i Gaza, og Biden blev vist klappende, men Biden selv talte iøjnefaldende nok kun om en våbenhvile. Ikke noget “permanent”. Blot facade og løgne.

Schiller Instituttets leder Helga Zepp-LaRouche talte i sin gennemgang af disse og andre begivenheder i dag om behovet for at engagere sig i “kampen om ideer” og fremme dem, der er i overensstemmelse med at fremme menneskeheden.

Som den erfarne analytiker Ray McGovern påpegede den 17. maj i et særligt indlæg i Consortium News, misforstår Washington “den tektoniske ændring i verdens magtbalance”. Deres “forældede vurderinger” fører USA ind i det, der kan blive “en tofrontskrig”. Det kan ende med atomar udslettelse. Den berømte filmskaber Oliver Stone advarer i et nyt videointerview på det schweiziske tv-netværk “Weltwoche”: “Krig kan meget nemt opstå nu.”

Den Internationale Fredskoalition udvider sit netværk og sin indflydelse. En særlig opgave er at “få Vesten i overensstemmelse med den menneskelige arts karakter”, sagde IPC’s initiativtager Helga Zepp-LaRouche i dag. Meld dig ind i IPC nu, for menneskehedens skyld.

Foto: UN Photo

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*