Kriserne i Mellemøsten og Nordafrika resultat af Vestens ’Elefant i en porcelænsbutik’- handlinger, siger russiske udenrigsminister Lavrov

22. juli 2016 – I et gennemborende angreb på vestens igangværende politik i Mellemøsten og Nordafrika, der har resulteret i endeløse krige, ødelæggelse af institutioner og tab af hundreder tusinder af liv, sagde den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov: »Det, der foregår i Mellemøsten og Nordafrika, er et direkte resultat af en meget inkompetent og uprofessionel holdning til situationen.« Som TASS i dag rapporterer, sagde Lavrov: »I deres ønske om at bevare deres dominans, handlede vore vestlige partnere som en elefant i en porcelænsbutik. I Irak blev den voldelige afsættelse af regeringen annonceret under falske påskud. Partnere siger, ’lad os løse problemet med Libyen, Syrien og Irak, arrangere valg og udradere terror’. De siger, ’Først må vi fjerne Assad [den syriske præsident Bashar Assad], og så tager vi kampen op mod terror bagefter.’«

Idet han bragte katastrofen i Libyen på banen, påpegede Lavrov, at »der var en autoritær leder der [i Libyen], der også var ilde lidt, men der var ingen terrorister overhovedet under hans regime«. Lavrov fortsatte: »Og da han blev fjernet, blev Libyen forvandlet til et udklækningssted for terrorisme, og det i et land, gennem hvilket militante kæmpere og våben passerer mod syd [Afrika], mens de selvsamme migranter, der er et problem for Europa, rejser mod nord.«

Med et udfald mod amerikanere, der siger, »hvis det ikke er gået i stykker, så lad være med at fikse det«, bemærkede Lavrov, at Vesten gjorde det modsatte. »Irak var ikke knækket, Libyen var ikke knækket og Syrien var ikke knækket. De begyndte at fikse det og fik det, der nu foregår der«, sagde Lavrov iflg. TASS.    
Tyrkiet erklærer tre måneders undtagelsestilstand

21. juli 2016 – Efter møder mellem det Nationale Tyrkiske Sikkerhedsråd og kabinettet, erklærede præsident Recep Tayyip Erdogan den 20. juli en tre måneders landsdækkende undtagelsestilstand. Dette er ikke militærets overtagelse af magten i landet og har ingen indvirkning på parlamentets funktion. Det giver mere magt til provinsguvernørerne, der for det meste er statsudnævnte civile tjenestemænd. Formålet er at fortsætte med at arrestere og afskedige dem, der angiveligt skulle være involveret i kuppet, samt også medlemmer af bevægelsen omkring Fethullah Gulen, der beskyldes for at stå bag kupforsøget. Regeringen har påkaldt artikel 120 i den tyrkiske forfatning, der gør det muligt at erklære en undtagelsestilstand i op til seks måneder i tilfælde, hvor der foreligger trusler mod den forfatningsmæssige orden. Der vil blive fremstillet lovforlag i parlamentet om spørgsmålet, som det kræves.

»Formålet med undtagelsestilstanden er at tage nødvendige skridt på den mest effektive og hurtige måde, for at eliminere truslen mod demokratiet i vort land, mod regering ved lov og mod vore borgeres rettigheder og frihed«, sagde Erdogan.

»Loven for undtagelsestilstand er en proces, hvor man giver mere magt til guvernørerne. De tyrkiske bevæbnede styrker vil tjene guvernørerne i provinserne og arbejde sammen med dem. Der er ingen begrænsninger af fundamentale rettigheder og friheder under undtagelsestilstanden. Vi er garanter for dette«, sagde han.

Regeringen vil også suspendere den Europæiske Menneskerettighedskonvention (ECHR) under undtagelsestilstanden.

»Frankrig erklærede også undtagelsestilstand. Og de har suspenderet ECHR under konventionens artikel 15«, sagde vicepremierminister Numan Kurtulmus, som er talsmand for regeringen, til Ankaras mediebureauchefer den 21. juli. Frankrig har netop fornyet sin undtagelsestilstand for yderligere seks måneder.

ECHR’s artikel 15 betinger: »I en tid med krig eller anden offentlig nød, der truer det nationale liv, kan enhver, der, som statsrepræsentanter, har underskrevet traktaten, træffe forholdsregler, der nedsætter nationens forpligtelser under denne konvention i den udstrækning, som er strengt nødvendig i situationen, under betingelse af, at sådanne forholdsregler ikke strider imod nationens andre forpligtelser under international lov.«  
Det mislykkede tyrkiske kup og amerikanske atomvåben

20. juli 2016 – I løbet af de seneste par dage har der været en bølge af bekymring over sikkerheden for lageret af B61-3/4-atombomber, som USA har i depot på Incirlik-flyvebasen i Tyrkiet. Den kendsgerning, at den tyrkiske kommandør for flyvebasen var blandt de højtplacerede militære officerer, der blev varetægtsfængslet tidligere på ugen, har øget bekymringen for tilstanden af disse våben, der estimeres til et antal på så mange som 90. USA har haft atombomber dér siden 1950’erne, da USA’s Ingeniørkorps oprindeligt byggede faciliteten. I tiden efter den Kolde Krig var der krav om deres fjernelse, især fra general James Jones i 2005, da han var chef for NATO. Andre siger, nej, de skal blive dér pga. Ruslands gen-opkomst. Nu drejer spørgsmålet sig om Tyrkiets stabilitet. Et problem omkring argumentet for, at bomberne skal blive, er, at der ikke findes noget fly i Tyrkiet, der er i stand til at kaste bomberne, hvilket betyder, at man ville blive nødsaget til at bringe specialfly, der kan monteres med og kaste bomberne, samt uddannet personel, ind til at kaste dem, ifald man beslutter at bruge dem. Dette rejser yderligere spørgsmål til, hvorfor de stadig er der.

Jeffrey Lewis, direktør for Det Østasiatiske Program for Ikke-spredning, for James Martin-centret for Studier af Ikke-spredning ved Middlebury Institut for Internationale Studier i Monterey, skriver i en artikel i Foreign Policy, at kupmagere i lande, hvor der tidligere har været militærkup, ikke har haft atomvåben højt placeret på deres liste over prioriteter.

»Skulle en fjendtlig junta tage magten over et land, hvor der er stationeret amerikanske atomvåben, kunne tingene gå hen og blive mere farligt«, skriver Lewis. Forsigtighedsreglerne på amerikanske baser, hvor atomvåben er oplagret, er fornuftige, fortsætter Lewis, men »de er baseret på en række antagelser om, at landet er stabilt og venligtsindet. Synet af Incirlik-basens kommandør, der kommanderes i gåsegang fra basen, er foruroligende præcist, fordi dette underminerer sådanne antagelser.«

I betragtning af risikoen for yderligere kaos i Tyrkiet, tilrådede pensionerede DIA-officer, oberst Patrick Lang, på sin blog her til morgen, at bomberne blev fjernet fra Tyrkiet så hurtigt som muligt. »Tænk på den potentielle afpresning, der ligger i at være i besiddelse af et eller flere af disse våben, i hænderne på vore fjender«, advarede han.     

Foto: Den øverstbefalende over Incirlik Flyvebasen, Bakir Ercan Van, var blandt de seks tusinde ansatte i militæret og retsvæsenet, der blev arresteret i hele Tyrkiet, mistænkt for at være involveret i det mislykkede kupforsøg, iflg. tyrkiske nyhedsmedier i søndags.
Lyndon LaRouche om kuppet i Tyrkiet:
Se til den tjetjenske vinkel, og man vil finde briterne

20. juli 2016 – I en kommentar til det nylige tyrkiske kup sagde den amerikanske statsmand Lyndon LaRouche, at ideen om, at den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan skulle have iscenesat et falsk kup for at retfærdiggøre en udrensning af oppositionen imod ham, er vanvittig. I stedet sagde LaRouche, at man skulle se på den tjetjenske vinkel, hvor de afgørende britiske forbindelser skal findes. En gennemgang af de nylige begivenheder peger præcist i denne retning. LaRouche nævnte sit eget, direkte samarbejde med den russiske præsident Vladimir Putin om bekæmpelse af de tjetjenske terrorister.

Den 27. juni sendte præsident Erdogan et brev til præsident Putin, hvor han undskyldte for Tyrkiets nedskydning af et russisk kampfly den 24. november 2015, hvor det blev påstået, at kampflyet krænkede tyrkisk luftrum. Dengang meddeltes det også, at Putin og Erdogan kunne mødes i den nærmeste fremtid, i august eller september. Inden for 24 timer, den 28. juni, blev Istanbuls Ataturk-lufthavn mål for et tredobbelt selvmordsbombeangreb, der dræbte flere end 40 mennesker og sårede flere end 200; bombemændene var tjetjenere, der hørte til Islamisk Stat (ISIS/ISIL), og de havde opereret i Syrien fra baser internt i Tyrkiet. Dette var første gang, at en tjetjensk ISIL-terrorcelle havde udført et selvmordsbombeangreb i Tyrkiet. I betragtning af timingen havde bombeangrebet tydeligvis forbindelset til den tyrkiske regerings plan om at normalisere relationerne til Rusland. Og siden dette bombeangreb er denne proces fortsat: Tyrkiet, der arresterer lejesoldaten fra de Tyrkiske Grå Ulve, der skød og dræbte en af piloterne fra det russiske kampfly, der var sprunget med faldskærm til sikkerheden på syrisk jord. Og nu, efter kupforsøget, har den tyrkiske regering arresteret de tyrkiske kamppiloter, der nedskød det russiske kampfly, og fremført deres involvering i kuppet.

I en diskussion over telefon mellem Erdogan og Putin blev det ligeledes besluttet, at de to ledere skulle mødes i august. Det skal understreges, at det tyrkiske militære efterretningsvæsens rolle, samt også de organisationers rolle, der har tilknytning til tyrkiske efterretningskredse, længe har haft forbindelser til russiske og tjetjenske terrorister – siden 1990’erne, hvor de tjetjenske krige imod Rusland blev forsynet og støttet fra tyrkiske og saudiske baser. Der er nu 1.500 tjetjenske flygtninge i Tyrkiet, hvoraf de fleste findes i en flygtningelejr uden for Istanbul og har udgjort en rekrutteringspulje til ISIL-kæmpere i Syrien.

Det er ligeledes en udbredt opfattelse, at den tyrkiske militære efterretningstjeneste har støttet tjetjenske jihadi-grupper, der opererer i Syrien. Der findes en enorm mængde af åbent kildemateriale herom, som vi ikke behøver gennemgå her; ikke desto mindre rapporteres det, at tjetjenere, der har været loyale over for Aslan Maskhadov, er den gruppe, som tyrkiske efterretningskredse foretrækker. Maskhadov var anfører for tjetjenerne i den første tjetjensk-russiske krig og blev dernæst præsident for den halvautonome Tjetjenske Republik efter en fredsaftale med den russiske regering. Dette brød hurtigt sammen og førte til endnu en krig, i hvilken Maskhadov også deltog. Han døde i 2005.

Som EIR har rapporteret det, så besøgte Maskhadov London i 1998, mens han var præsident for den kortlivede republik. Hans vært var den daværende finansminister fra det Konservative Parti, Lord McAlpine; han dinerede sammen med tidligere premierminister Baronesse Thatcher, og han talte for det Kongelige Institut for Internationale Anliggender/Chatham House. Han dinerede også med rektoren for Oriel College, Oxford, og han besøgte det Imperiale Krigsmuseum, med feldmarskal Lord Bramall som vært. Hans besøg blev arrangeret af Timothy Bell, også kendt som Lord Bell, der var rådgiver til Thatcher. Det siges, at Bell hyrede soldater, der ikke havde tjeneste, til at fungere som æresgarde, som om Maskhadov repræsenterede en suveræn stat.

 

  

 
Saudisk udslettelse af fabrikker og økonomisk aktivitet i Yemen
er en yderligere krigsforbrydelse, rapporterer Human Rights Watch

17. juli 2016 – Den saudisk-ledede koalition af bevæbnede styrker er nu i færd med at bombe fabrikker og andre lokaliteter for økonomisk aktivitet i Yemen, hvilket er en krigsforbrydelse, erklærer gruppen Human Rights Watch i en rapport med titlen, »Bombning af virksomheder: Saudiske civile luftangreb mod Yemens civile økonomiske strukturer«. Rapporten blev udgivet den 11. juli.

Dette er yderligere et element i den fremskredne saudiske kampagne for at rykke ethvert tegn på menneskeligt liv i Yemen op med rode. Rapporten dokumenterer 17 saudiske koalitions-luftangreb »mellem marts 2015 og februar 2016, mod 13 civile økonomiske strukturer inklusive fabrikker, varehuse, en farm og to kraftværker. Disse angreb dræbte 130 civile og sårende yderligere 171. De i luftangrebene ramte faciliteter producerede, oplagrede eller distribuerede varer til civilbefolkningen, inkl. mad, medicin og elektricitet, varer, der selv før krigen var mangel på i Yemen, som er blandt de fattigste lande i Mellemøsten. Sammenlagt beskæftigede faciliteterne over 2.500 mennesker; efter angrebene afsluttede mange af fabrikkerne deres produktion, og hundreder af arbejdere mistede deres levebrød.«

Dette er kun en brøkdel af de luftangreb, som saudierne har udløst mod økonomisk aktivitet i Yemen. Rapporten erklærer, at »Iflg. Sanaa Handels- og Industrikammer har [saudiske] koalitionsangreb beskadiget eller ødelagt mindst 196 virksomheder mellem 26. marts 2015 og 17. februar 2016. Handelskammeret gav Human Rights Watch en liste over 59 specifikke fabrikker, varehuse og andre civile strukturer, der er blevet ramt af koalitionens luftangreb, og datoer for angrebene, samt deres beliggenhed.« Men fordi Human Rights Watch har et begrænset personale og anvender en procedure med direkte interviews for at determinere, hvorvidt en fabrik eller virksomhed er blevet ødelagt, koncentrerede gruppen sin rapport om de 13 civile, økonomiske strukturer, der er rapporteret ovenfor.

Human Rights Watchs konklusioner er utvetydige: »Loven om krig forbyder angreb på civile mål.« Sådanne civile mål »omfatter fabrikker, varehuse og andre kommercielle entrepriser, så længe disse ikke bruges til militære formål eller bliver militære mål. Disse angreb mod mål, som blev gennemført bevidst – med overlæg eller hensynsløst – er krigsforbrydelser.«

Bilag: Human Rights Watch video fra 2015, ca. 4 min.

https://www.youtube.com/watch?v=zWHzF5UFFvk

 
RADIO SCHILLER den 18. juli 2016:
Deutsche Bank handlingsplan//
Offentliggørelsen af de 28-sider om Saudi-arabiens rolle bag terror//
Terror i Nice//
Kupforsøget i Tyrkiet

Med formand Tom Gillesberg
Ruslands udenrigsminister Lavrov
og USA’s udenrigsminister Kerry
enes om køreplan for samarbejde i Syrien

16. juli 2016 – Den amerikanske udenrigsminister John Kerry og den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov lukkede sig inde til møder fra morgenen den 15. juli og til langt ud på aftenen, kun afbrudt én gang kl. 18 for i fællesskab at tage til den franske ambassade i Moskva for at underskrive kondolencebogen til ære for ofrene i lastbilsangrebet i Nice, Frankrig. Da de omsider dukkede frem til en fælles pressekonference, skete det for at rapportere, at de var blevet enige om en ramme for amerikansk-russisk samarbejde imod terrorisme i Syrien.

»I modsætning til tidligere møder, hvor vi plejede at opremse problemer i vore relationer, så enedes vi denne gang om at udarbejde en køreplan for muligvis små, men praktiske skridt, der tilsigter at rette op på en temmelig usund situation i vores bilaterale samarbejde«, sagde Lavrov. »Vi har bekræftet målet om at eliminere trusler, som udgøres af Islamisk Stat, Nusra Front og andre terrorgrupper, og at standse tilstrømningen af støtte til terrorisme fra udlandet «, tilføjede han.

Kerry sagde, at disse skridt, »hvis de blev gennemført i tillid, kan behandle to alvorlige problemer, som jeg netop har beskrevet, omkring afbrydelsen [krænkelser af våbenhvile fra både regeringen og al-Nusra]. Det er muligt at være med til at genoprette stilstanden af fjendtligheder, betydeligt reducere volden og hjælpe med at skabe rum for en ægte og troværdig politisk overgang.« Ingen af dem ville beskrive, hvad det er for skridt, de er enedes om, men Kerry understregede, at de ikke er baseret på tillid. »De udstikker specifikt definerede forpligtelser, som alle parter i konflikten må påtage sig, med den hensigt totalt at stoppe den tilfældige bombning af Assad-regimet og at optrappe vores indsats imod al-Nusra.«

Lavrov istemte og tilføjede, at FN’s Sikkerhedsråd og den Internationale Gruppe til Støtte for Syrien enstemmigt har identificeret ISIS og al-Nusra som terroristgrupper. »De har tidligere historiske eksempler på, at visse regeringer forsøgte at kurre behageligt til terrorister, bejlede til terrorister og brugte dem til deres egne formål, med den hensigt at vælte regeringer i andre lande«, og at denne indsats aldrig har fået gode resultater, som det ses i Afghanistan i 1980’erne, der førte til angrebene 11. september 2001 i USA, og i Libyen 11. september, 2011.

Foto: Udenrigsministrene Lavrov og Kerry lægger blomster ved den franske ambassade i Moskva, for at ære ofrene for terrorangrebet i Nice.  
Brug ’de 28 sider’ og undgå Frankrigs skæbne

16. juli 2016 (Leder) – Det er en stor ironi, at Frankrig er blevet ramt af et tragisk stik af sin tætte accept af Saudi-Arabien – og hermed også al-Qaeda i Syrien – lige så vel som, at Obamaregeringen er blevet tvunget til at frigive beviser, der har været hemmeligholdt i 15 år, på Saudi-Arabiens rolle i »al-Qaeda«-terrorangrebene i USA, den 11. september, 2001.

Den franske præsidentkandidat og leder af Solidarité et Progrès, Jacques Cheminade, understreger dette forhold i sin stærke erklæring (se: »Stop kilden til terrorisme«), om katastrofen i Nice. Frankrigs regering har heppet på al-Nusra Front (al-Qaeda i Syrien) imod den syriske præsident Assad. Den gav førsteprioritet til relationer med Saudi-Arabien, om hvem regeringen vidste, at de leverede våben, der skulle til al-Nusra og denne organisations aflægger i Syrien – lige indtil al-Nusras meget store og berygtede rekrutteringscelle i Nice udløste et dødbringende stød hjemme.

Samme tragedie fandt sted, med Bushregeringens oprindelige undertrykkelse af ’de 28 sider’, der omsider blev frigivet i fredags, og som viser årelang saudisk assistance til al-Qaeda samtidig med, at angrebene 11. september blev planlagt og forberedt. Hvis dette hemmeligholdte afsnit var blevet frigivet sammen med resten af Kongressens 11. september-rapport fra 2002, kunne USA ikke være blevet inddraget i krig med Irak, »for at hævne 11. september«. 

Nu er ’de 28 sider’ omsider blevet tvunget frem af pres fra offentligheden, og deres offentliggørelse får ekstraordinær bred og fremtrædende mediedækning i hele verden. Dette giver os en enorm åbning for at ændre hele den transatlantiske politik for bekæmpelse af terrorisme og til forhindring af krig, som Cheminade understreger – og ligeledes til at skaffe retfærdighed for ofrene for jihadisme.

Obamaregeringens Hvide Hus hævdede, mens de 28 sider blev frigivet – og fortsat med henved 150 redigeringer (overstreget af censuren) – at de ikke indeholdt »noget nyt«. Men i realiteten er helhedsbilledet i dette kapitel nyt; et langt mere fyldestgørende efterretningsbillede af en langt mere mangesidet saudisk operation for at assistere al-Qaeda, med det formål at undgå amerikanske operationer imod det.

New York Times, der anstrengte sig for at være enig med Obama, kunne ikke: »Men dokumentet, der blev frigivet fredag, er skånselsløst i sin kritik af den saudiske indsats for at underminere de amerikanske forsøg på at afmontere al-Qaeda i årene op til angrebene 11. september. Det fremstiller ydermere FBI som generelt set befindende sig i mørke mht. saudiske regeringsfolks manøvreringer internt i USA i denne periode.« Dette henviser til de sidste seks sider i kapitlet, som hidtil har været totalt ukendte for offentligheden. Overskriften i The Times var »Et overblik over saudisk indsats for at forpurre USA’s aktion mon al-Qaeda«.

Intet nyt? Storbritanniens Guardian fremfører: »De såkaldte 28 sider indikerer et langt større netværk af forbindelser mellem al-Qaeda og den saudiske kongefamilie, end det hidtil har været kendt.«

En gennemgribende og helt ny undersøgelse kan nu være med til, at den amerikanske offentlighed kan se et nyt paradigme, et paradigme, gennem hvilket USA og hele Europa, inklusive Frankrig, kan komme ud af de seneste 15 års regimeskift- og terrorhelvede.

Dette betyder, at vi skal have en undersøgelse, der går et godt stykke tilbage til den nu afslørede 11. september-fremmende, Prins Bandars berømte »Al Yamama-aftale (’olie-for-våben’) med Storbritannien, der leverede de hemmelige offshore-konti til så mange destabiliserings- og terroraktioner.

Det er, hvad vi nu har krævet. Det samme har familierne til ofrene for 11. september, der i går voldsomt angreb Obama for at forsøge at lukke døren i ansigtet på sandheden netop, som den er begyndt at åbne sig.

Vi henviser til nedenstående udstrakte dækning af ’de 28 sider’ fra både vores danske hjemmeside og ligeledes fra LaRouche-bevægelsens ditto.

Vi anbefaler især LPAC’s 56 min. lange featurefilm fra 2011, »Ten Years Later«. https://www.youtube.com/watch?v=quYYA1wtUwc


USA: Kongressen har nu frigivet ’de 28 sider’: LaRouchePAC kræver en ny undersøgelse af terrorangrebene 11. september 2001

blair-bush-red

15. juli 2016 (Leder) – Under enormt pres fra familierne til ofrene fra 11. september, fra et par modige medlemmer af Kongressen og fra LaRouchePAC, der har været forkæmper i forreste linje for denne historie siden 2009, har Efterretningskomiteerne fra Repræsentanternes Hus og Senatet endelig offentliggjort en redigeret version af de hemmeligstemplede 28 sider af den oprindelige Fælles Kongresundersøgelse (2002), der detaljerer den saudiske involvering i terrorangrebene den 11. september, 2001. Disse sider, der i 15 år er blevet holdt skjult for det amerikanske folk, må nu blive begyndelsen af en de novo undersøgelse, fra toppen og ned, af angrebene 11. september og den efterfølgende mørklægning. Lad denne sejr blive begyndelsen til et nyt paradigme for sandhed og ansvarlighed i USA. For evigt fremad!

Bliv medlem af Schiller Instituttet i dag!

Der er så meget, der skal gøres … Din verden har det rigtig skidt –

Vi har løsningerne!

Læs vores danske dækning:

»Kongressen frigiver ’de 28 sider’« Inkl. pdf af siderne. 

»Frigivelsen af ’de 28 sider’ en strategisk sejr. Nu må vi have en ny undersøgelse. 

Den 10. september, 2011, udgav LaRouchePAC en feature-film, »11. september, ti år senere, der undersøger de politiske, økonomiske og overordnede geo-strategiske motiver til angrebene 11/9«. se!

https://www.youtube.com/watch?v=quYYA1wtUwc

Vi henviser til LaRouchePAC’s side med udstrakt dokumentation om organisationens årelange kamp for denne sag.

 

 

 

      
Terror i Nice: »Stop kilden til terrorisme«.
Erklæring fra Jacques Cheminade,
leder af det franske Solidarité et Progrès

Paris, 15. juli 2016 – Frankrig er atter blevet ramt af forbryderisk terrorisme.

Og atter udtrykker republikkens præsident, indenrigsminister og premierminister, med alvorsdyb stemme, deres sorg og deres vilje til at bekæmpe terrorisme, uden imidlertid at angribe de sande årsager til dette barbari.

Hovedårsagen er deres medskyldighed, med en politik, der støtter jihadisme som middel til at fremprovokere Bashar al-Assad-regimets fald, en politik, der er udtænkt af USA, UK, Saudi-Arabien, Qatar og Tyrkiet, og som nu vender sig mod os selv.

Hvad er det, der foregår i Nice? Siden 2014 har man vidst, at byen var blevet et rekrutteringscenter for jihadister, der skulle til Syrien. En rapport fra DGSI (Direction Générale de Sécurité Interne) bemærkede endda, at Nice var blevet en »laboratorie-by«, til identificering og håndtering af »radikalisering«.

Det er med base i Nice, at Omar Osman, en fransk-senegalesisk gangster, der konverterede til islam, rekrutterede sin brigade af 50 til 80 franskmænd, der kæmpede i Syrien med al-Nusra (dvs. al-Qaeda i Syrien), om hvilke vores tidligere udenrigsminister Laurent Fabius i 2012, med upassende entusiasme, erklærede, at de »gjorde et godt stykke arbejde« med at bekæmpe Assad.

Det er også i Nice, at potentielle jihadisters færdsel frem og tilbage i saudiarabiske diplomatattachetasker blev afsløret. Den 7. april sidste år erklærede byens borgmester, Christian Estrosi, i et interview til RTL’s radiojournalist, Olivier Mazerolle, at to personer, der stod opført i S-filen over radikaliserede personer, der krævede skærpet overvågning, var kommet ind i Frankrig »i et saudiarabisk følge«, og at »de nød total undtagelse fra inspektion« i Nices internationale lufthavn. Som svar på et spørgsmål fra Mazerolle, om politiet var blevet tvunget til at lade dem passere igennem, sagde Estrosi: »Ja, og jeg ved, at nogle af dem var meget chokeret og lod dette vide, og at de efterfølgende måtte bære konsekvenserne heraf.«

Regeringen kan ikke længere praktisere fodslæb om dette spørgsmål og risikerer således, ligesom Tony Blair, i dag eller i morgen at befinde sig i en situation, hvor de skal stå til regnskab for deres handlinger foran en Chilcot-kommission, eller værre endnu, foran en domstol.

Øjeblikket er kommet til hurtigt at genetablere vore relationer med Bashar al-Assad for at påbegynde en fornyet grundlæggelse og genopbygning af Syrien; til sammen med Rusland i fællesskab at agere for at bekæmpe denne trussel; og til kraftigt at tilskynde USA til at gøre det samme.

Vore politifolk, vort militær, vore folk i reserven og blandt det lægelige personale gav Nice en lektion i solidaritet og borgerånd. Lad os vise os værdige til republikkens værdier og til at vise ofrene behørig respekt ved at standse denne dystre opremsning af angreb og afværge spøgelset af splittelse i vort land, en grasserende radikalisering, der ville kuldkaste vores dybe, ligevægtige vilje til at leve sammen.

Foto: Folk lægger blomster på Promenade des Anglais i Nice.           

 

 

 
Militærkup i gang i Tyrkiet; Erdogan gået under jorden;
siger, oprørere vil blive straffet

15. juli 2016 kl. 18:00 EDT – Militærkup i gang i Tyrkiet; Erdogan angiveligt på ferie med sin familie, taler til CNN Turk fra »sikkert opholdssted«.

Fra og med kl. 16:30 EDT begyndte nyhedsmedier at rapportere, at et militærkup var i gang i Tyrkiet. USA’s Udenrigsministerium har tilkendegivet, at der finder »et oprørsforsøg« sted i Tyrkiet, og udenrigsminister Kerry sagde, at han håber, Tyrkiet fortsat vil være en kilde til stabilitet og kontinuitet, og at han følger opdateringerne, men ikke havde yderligere information.

Fra Ankara sagde premierminister Binaldi Yildirim, at regeringen ikke vil tillade, at kuppet lykkes, og at opstanden kom fra elementer i militæret. Omkring kl. 17:15 EDT annoncerede statsradioen TRT, der var blevet besat af officerer fra militæret, at militæret havde overtaget myndigheden over hele Tyrkiet.

I en erklæring, der rapporteres af The Atlantic i Washington, sagde de tyrkiske militære officerer, »For at genoprette forfatningsmæssig orden, demokrati, rettigheder og friheder, regering ved lov, sikkerhed og tryghed i den tyrkiske nation og den tyrkiske stat, har tyrkiske bevæbnede styrker overtaget det regeringsmæssige ansvar for Republikken Tyrkiet.«

Omkring kl. 18:00 EDT talte den tyrkiske præsident Erdogan over telefon til CNN Turk fra et ikke-identificeret »sikkert opholdssted«, rapporterer Sputnik. »Man ved, at der har været et kupforsøg«, sagde Erdogan. »Jeg venter på hele vort folk på gaderne og torvene. Sammen vil vi respondere tilsvarende. Man ved, at dette kupforsøg blev anført af den ’Parallelle Struktur’. Anstifterne af kuppet vil blive alvorligt straffet og vil betale en høj pris for det.«

Udtrykket »Parallel Struktur« beskriver tilhængerne af Fethullah Gulen, en person fra det muslimske præsteskab, der bor i USA, og som engang var tilhænger af Erdogan og AKP. Men bortset fra Erdogans erklæring er der ikke andre rapporter om Gulens involvering.    
Frigivelsen af ’de 28 sider’ en strategisk sejr;
Nu må vi have en ny undersøgelse

28pages-banner

15. juli 2016 – Obamaregeringen ventede til de allersidste timer af Kongressens samling, før den går på seks ugers ferie, med at frigive det let redigerede, 28 sider lange kapitel af den oprindelige rapport fra 2002 over den Fælles Kongresundersøgelse af begivenhederne den 11. september, 2001. På trods af denne timing var frigivelsen en enorm sejr, der nu anbringer hele det Anglo-Saudiske Imperium i direkte skudlinje pga. dets nu dokumenterede rolle i den værste terrorgrusomhed, begået på amerikansk jord. Desuden gør en omhyggelig gennemlæsning af de delvist redigerede 28 sider det ganske klart, at kongresmedlem Thomas Massie (R-Ky.) havde fuldstændig ret, da han sidste år sagde, at de 28 sider tvinger os til fuldstændigt at gentænke alt, hvad der er sket i løbet af de seneste 15 år.

Graden af bevis for det saudiske monarkis involvering i angrebene 11. september går langt ud over det, der hidtil har været offentligt kendt. Snesevis af saudiske regeringsfolk og medlemmer af den kongelige familie var intimt involveret med al-Qaeda, og mange havde direkte forbindelse til selve flykaprerne. Amerikanske tjenester havde beviser for et dybtgående saudisk sponsorskab af al-Qaeda i årevis før angrebene den 11. september, men ethvert forsøg på at slå ned på dette forhold blev undertrykt, og detektiver blev fyret eller forflyttet, hvis de stillede for mange af de rigtige spørgsmål.

Det, der nu er et presserende behov for, er en undersøgelse, fra toppen og ned, der begynder med den anglo-saudiske hånd bag 11. september, men som går langt videre end til disse begivenheder for 15 år siden og undersøger alle de efterfølgende terrorgrusomheder og terrorbegivenheder, såsom invasionerne ind i Irak og Libyen, den igangværende indsats for at fremtvinge et regimeskifte i Assads Syrien, samt meget mere endnu.

Lyndon LaRouche understregede i dag, at vi må bevare dette momentum for en ny undersøgelse, der udforsker dybderne i det anglo-saudiske kompleks. Intet mindre vil være i stand til at rykke terrorpesten op ved rode.

Udgivelsen af de 28 sider, der kommer blot få dage efter udgivelsen af Chilcot-kommissionens rapport i Britannien, udgør et dødbringende, et-to-stød mod hjertet af Det britiske Imperium og dets saudiske partnere. 

Efter udgivelsen af den 28 sider, overbragte kongresmedlem Walter Jones, der anførte i kampen i Kongressen, sin tak og sine lykønskninger til LaRouche-bevægelsen for vores afgørende rolle i at fremtvinge en frigivelse af dokumenterne. Han afgav løfte om at gå videre til næste niveau af undersøgelse og ikke stoppe, før den fulde sandhed er offentliggjort, for åbent tæppe.  

Foto: Walter B. Jones (født 1943) er kongresmedlem i USA's Repræsentanternes Hus for North Carolina 3rd kongresdistrikt. Han er medlem af det Republikanske Parti.

 
USA: Kongressen frigiver de længe hemmeligholdte ’28 sider’,
der peger på saudiernes forbindelse til 11. september-angrebene.
Inkl. pdf af siderne.

Følgende er citeret fra en historie i RT: https://www.rt.com/usa/351327-congress-releases-pages-saudi/

15. juli 2016 – De længe ventede 28 sider af Den fælles Kongres-undersøgelsesrapport fra 2002 om begivenhederne den 11. september, 2001, er blevet frigivet, og et afsnit peger på, at prominente medlemmer af den saudiarabiske regering var involveret i planlægningen og udførelsen af terrorangrebene.

Hemmeligstemplingen af dokumenterne blev ophævet af Kongressen fredag og frigivet til offentligheden samme dag. Dokumenterne bekræftede mistanken om, at terroristerne, der var involveret i angrebene den 11. september 2001 – og af hvilke de fleste var saudiske statsborgere – efter al sandsynlighed modtog støtte fra højtplacerede saudiske efterretningsofficerer.

Saudi-Arabien, der er USA’s allierede i Mellemøsten, har på det bestemteste benægtet enhver involvering i angrebene og har afvist disse anklager, og de havde tidligere bekæmpet ophævelsen af hemmeligstemplingen af de 28 sider. Nu har piben fået en anden lyd, efter fredagens offentliggørelse af dokumenterne, hvor Riyadh nu officielt hilser rapporten velkommen i det håb, at den vil fjerne mistanken om den saudiske regerings handlinger.

»Siden 2002 har Kommissionen for 11. september og flere regeringskontorer, inklusive CIA og FBI, undersøgt indholdet af de ’28 sider’ og har bekræftet, at hverken den saudiske regering eller højtplacerede saudiske regeringsfolk, og heller ingen person på vegne af den saudiske regering, har ydet nogen som helst støtte eller tilskyndelse til disse angreb«, sagde Abdullah al-Saud, Saudi-Arabiens ambassadør til USA, i en erklæring, iflg. Reuters.

»Vi håber, at frigivelsen af disse sider én gang for alle vil opklare alle spørgsmål eller mistanker, der måtte hænge i luften, om Saudi-Arabiens handlinger, planer eller mangeårige venskab med USA.«

 

Vedhæftet dokument: de 28 sider, pdf.

Download (PDF, Unknown)

 

 

 

 

   
Filippinernes præsident angriber UK og USA for terrorisme

9. juli 2016 – Briternes (og især Tonys Blairs) ansvar for krigene i Mellemøsten og Nordafrika og spredningen af terrorisme står afsløret, efter udstedelsen i London af Chilcot-rapporten om Irakkrigen.

I fredags angreb den nye filippinske præsident, Rodrigo Duterte, i sine bemærkninger til en muslimsk organisation, UK og USA for at sprede terrorisme, bemærkninger, der var slående i deres virkning og originalitet.

Associated Press havde hovedtitlen, »Filippinsk præsident beskylder USA og UK for volden i Mellemøsten«. Nyhedstjenesten rapporterede,

»Den nye, filippinske præsident har givet amerikansk intervention skylden for de blodige konflikter i Irak og andre lande i Mellemøsten … Præsident Rodrigo Duterte fremførte i en tale i fredags, at USA’s politik var skyld i terrorangreb på egen jord og sagde, ’Det er ikke Mellemøsten, der eksporterer terrorisme til Amerika; Amerika importerede terrorisme.’«

GAM Nyhedstjeneste i Filippinerne rapporterede, at Duterte sagde,

»De tiltvang sig adgang til Irak og dræbte Saddam. Se på Irak nu. Se, hvad der skete med Libyen. Se, hvad der skete med Syrien.«  

Men en klar reference til Chilcot-rapporten sagde han, at

»Efter en gennemgribende, næsten 10 år lang undersøgelse, viser det sig, at der ikke var noget juridisk grundlag for at erklære krig mod Irak … det er sådan en unødvendig krig.«

Duterte satte også krisen i Mellemøsten i forbindelse med volden i Mindanao. Duterte og hans forsvarsminister har i øvrigt lovet, at de filippinske bevæbnede styrker aggressivt er gået efter Abu Sayyaf-terrorstyrker, der er »knyttet til ISIS«, i Filippinernes sydlige øer. Det filippinske militær bekræftede torsdag, at mindst ni medlemmer af den Daesh-tilknyttede terroristgruppe blev dræbt og tretten såret af hæren på Solu, mens en soldat blev dræbt.

Foto: Rodrigo Duterte, foto fra juni 2016.  
For krig og terrorisme:
Erinyerne har først lige taget fat i Blair

9. juli 2016 (Leder) – Angrebet på dem, der, med Tony Blair i spidsen, brugte angrebene 11. september (2001) til at føre illegale aggressionskrige og slippe international terrorisme løs, optrappes.

På en dag, hvor den nye filippinske præsident udfordrede Blair og USA som værende kilderne til terrorismen, og hvor medlemmer af den amerikanske Kongres opfordrede til en mobilisering for at fremtvinge offentliggørelsen af beviserne mod saudierne og briterne, står Blair ligeledes over for voksende sagsanlæg fra britiske militærfamilier og udsigten til retsforfølgelse.

Avisen London Telegraph rapporterede, at den af juridiske kilder havde fået at vide, at Chilcot-kommissionens rapport gav grundlag for juridiske søgsmål om skadeserstatninger mod Blair, anlagt af sårede veteraner fra Irak og af familier til soldater, der døde dér. Den sagde, at foreløbig 29 familier til døde soldater har bedt advokatfirmaet McCue & Partners om at lægge sag an mod Blair »for hver en penny«, og mange andre forventes at følge trop. Firmaet forventer at føre en civil retssag for »myndighedsmisbrug i offentligt hverv«, der viser, at Blair havde

»handlet ud over sine magtbeføjelser, og at skade herved er blevet forårsaget, og at denne skade kunne have været forudsagt.«

Myndighedsmisbrug under udførelse af offentligt hverv giver potentielt mulighed for ubegrænsede skadeserstatninger.

Telegraph fremfører, at Sir John Chilcots undersøgelse fandt, at

»Hr. Blair burde have set de problemer, der resulterede af invasionen i 2003, og kom til at indikere, således også for ham, at denne militæraktion var illegal.«

Den bemærker også, at Blair

»har skabt sig en formue, anslået til 60 millioner pund … Reg Keys, hvis søn Tom var én af seks soldater i det Kongelige Militærpoliti, der blev dræbt ved Majar al-Kabir i 2003, sagde: »Tony Blair har tjent en masse penge på et offentligt hverv, som jeg mener, han misbrugte.«

»Roger Bacon, hvis søn Matt Bacon, en major i Efterretningskorpset, blev dræbt af en vejsidebombe i 2005, sagde: ’Sagsanlægget for myndighedsmisbrug i offentligt hverv giver os mulighed for at sagsøge ham for ubegrænsede skadeserstatninger. Jeg ønsker, at disse midler indsættes på en fond for genopbygning af Irak. Det ville hjælpe med at kompensere for det, det skete dér.«

BBC offentliggjorde uafhængigt en juridisk ekspertanalyse af spørgsmålet, »Kunne Blair stå over for juridisk sagsanlæg over Irakkrigen?« BBC’s juridiske korrespondent Clive Coleman rapporterer, at »aggressionskrig«, den alvorligste krigsforbrydelse, ville være den mest indlysende kriminelle anklage mod Blair. Men, siger Coleman, 1998-Romtraktatens skabelse af den Internationale Forbryderdomstol fjernede retsforfølgelse af aggressionskrige fra nationer, men udskød en aftale om, at den Internationale Forbryderdomstol skulle gøre det, til i hvert fald 2017!

Det er derfor mere sandsynligt, mener Coleman, at Blair i fremtiden kommer til at stå over for retsforfølgelse for »forseelser i offentligt hverv«, for hvilken Chilcot-kommissionen leverer grundlaget. Anklagen om kriminelle handlinger er alvorlig og har en indlysende lighed med »myndighedsmisbrug i offentligt hverv«, for hvilken anklage familierne har til hensigt at sagsøge ham »for hver en penny«.
Helga Zepp-LaRouche:
Menneskehedens skønne fremtid –
hvis vi undgår dinosaurernes skæbne.
Hovedtale på Schiller Instituttets
internationale konference i Berlin,
25. – 26. juni, 2016

Før jeg kommer ind på disse forskellige dødbringende farer, så ligger løsningen ligefor. Så vær fattede og bevar roen, og lad mig tale til jer. Hvis menneskeheden forenes omkring en god plan og handler solidarisk og modigt, kan enhver krise i den menneskelige civilisation overvindes, for det er menneskets natur – at, når vi bliver udfordret af et stort onde, vækkes en endog endnu større kraft for det gode i vores sjæl.

Download (PDF, Unknown)

 
Flygtningekrise Europa:
Obamas krige afføder fortsat folkemord på flygtninge

2. juni 2016 – Den dødbringende virkelighed, der fejer hen over hele Sydvestasien, Nordafrika og Europa som en konsekvens af Obamas krige, fortsætter – og accelererer. Den Internationale Organisation for Migration har netop udsendt sin rapport for første halvdel af 2016, der finder, at forsøgene på at krydse Middelhavet til Europa var de hidtil registrerede, mest dødbringende: 2.900 mennesker er hidtil døde, en stigning på 58 % sammenlignet med 1.838 døde i samme periode i 2015, og 743 i de første seks måneder af 2014. Af disse dødsfald fandt 2.500 af de 2.900 (over 85 %) sted i den mest farefulde, centrale Middelhavsrute til Italien. Den samme tendens ses i den totale migration i år: hidtil er henved 225.665 migranter i år ankommet til Italien, Grækenland, Cypern og Spanien over havet. Dette er en stigning på mere end 50 % over tallet for første halvdel af 2015, der lå på omkring 146.000.

Den Internationale Organisation for Migration beskriver sig selv som ”den ledende, internationale organisation for migration”, med 162 medlemsstater, og som arbejder tæt sammen med FN.

Titelfoto: 29. maj 2016 (New York Times): En kvinde hjælpes ombord på et italiensk flådefartøj. Frem til onsdag [i uge 21] er rundt regnet 41.000 migranter blevet reddet til havs i år, efter at have sejlet ud fra Libyen.

Fra samme artikel: ”Tre dage og tre sunkne skibe konfronterer atter Europa med flygtningekrisens rædsler, i takt med, at desperate mennesker forsøger at nå over til det europæiske kontinent og fortsat omkommer til havs. 700 mennesker fra tre sunkne både menes at være druknet, meddelte FN’s flygtningekontor søndag, i en af de mest dødbringende uger på Middelhavet i mands minde.”
Tiden er nu inde for en
Ny Renæssance for menneskeheden!
LaRouchePAC Internationale
Fredags-webcast, 1. juli 2016.
Inkl. videoklip fra hovedtalere på
Schiller Instituttets konference i Berlin.

Aftenens webcast omfatter en eksklusiv video-premiere fra Schiller Instituttets internationale konference i Berlin, 25.-26. juni – en global intervention, der ikke kunne være kommet på et vigtigere tidspunkt. I kølvandet på Brexit-valget ser vi det finansielle systems sammenbrud dukke op igen og en accelerering af fremstødet for krig – udviklinger, der ikke blev forårsaget af Brexit-valget, men som er udtryk for det samlede transatlantiske systems sammenbrudsproces som helhed. Lyndon LaRouches vurdering er klar: diverse manøvrer og spil internt i systemet kan ikke fungere; systemet er gået ned, og der er ingen måde, hvorpå det kan overleve i sin nuværende form. Dette betyder ikke, at vi absolut skal i krig, men man spiller et meget farligt bluff. Som det blev demonstreret på denne historiske konference, så er den eneste løsning den at indføre en ny tankegang, et nyt paradigme for menneskeheden, et skifte i lighed med det, der fandt sted med den berømte, 14-hundredetals Gyldne Renæssance, som Helga Zepp-LaRouche uophørligt har understreget.

Lyndon LaRouche på Schiller Institut-konference i Berlin (uddrag; se video min. 14:05):

»For det første undersøger vi dette spørgsmål med, hvad er mennesket pr. definition? Menneskets evne til at skabe højere niveauer af udvikling af menneskehedens menneskelige evner?

Det andet er: Hvordan finder vi ting, der vil gøre menneskeden mere succesfuldt eksisterende? Det er endnu et spørgsmål. Alle disse ting er enkle, videnskabelige spørgsmål, og det, vi er afhængige af, er det, vi kalder at fremme fysisk videnskab, og at fremme det til et højere niveau, pr. person, uophørligt. I denne proces må man definere, ved hvilke midler, dette skal gøres. Det har altid været min interesse at komme frem til en ny, mere avanceret teknologi; en teknologi, der vælter og fjerner behovet for en eksisterende teknologi. Mit speciale er at koncentrere mig om revolutionen i anvendelige teknologier. Og dette er det eneste redskab, jeg kender til, ved hvilket mennesket kan forbedre det, mennesket nu har behov for [for fortsat at eksistere].«

Engelsk udskrift.      

 – THE TIME FOR A NEW RENAISSANCE FOR MANKIND IS NOW! –

LaRouche PAC Friday webcast for July 1, 2016

        MATTHEW OGDEN: Good evening! It's July 1st, 2016. My name is
Matthew Ogden, and you're joining us for our weekly webcast here
on Friday evening from LaRouchePAC.com. As you'll see, I'm joined
in the studio by my colleague Benjamin Deniston; and we're joined
via video by two members of the LaRouche PAC Policy Committee:
Bill Roberts, joining us from Detroit, Michigan; and Michael
Steger, joining us from San Francisco, California.
        We have a very special broadcast tonight in which we will be
featuring a short video "teaser," which will provide you a
substantial overview of the conference, the very important and
historic conference, which just recently concluded over last
weekend in Berlin, Germany, sponsored by the Schiller Institute.
        As a preface to that video, which will provide us the
material for a further discussion here tonight, let me just say
that it couldn't have come at a better time — this conference.
It's clear to see that there's an absolute disintegration of the
trans-Atlantic system, which we are experiencing right now. This
is not {only} an economic or financial disintegration, but this
is in fact a disintegration of the entire {system} as a whole.
This is a political breakdown, this is a social breakdown; this
is an intellectual breakdown of the axioms which have provided
the foundation of that failed system. The axioms underlying this
trans-Atlantic system have failed. It's bankrupt in every sense
of the word, not only financially, but also politically,
culturally, intellectually, and the only solution to that would
be replacing this failed system with an entirely new paradigm.
        This is exactly what Mr. LaRouche had to say when we had an
extensive discussion with him yesterday. The people who are on
this broadcast tonight all participated in that discussion. What
Mr. LaRouche said is that there is no way that this
trans-Atlantic system can survive. It's not to say that it is not
very dangerous and that it could have very terrible consequences
if the war were to be launched or if other things were to get out
of hand. But what's being done under these circumstances by the
so-called "leadership" of this failed trans-Atlantic system "is a
complete bluff. It will not work," Mr. LaRouche said. He said,
"We're facing a very serious kind of collapse, one which mankind
is not well-prepared to deal with."
        This is very clear. At the same time that you have a
plummeting of the entire financial markets in the trans-Atlantic
system, you've got an inverse escalation in the bellicosity and
the aggressive stance that is coming out of Obama and his
colleagues, against Russia and China, both. Obama was in Ottawa
just yesterday at [the “Three Amigos”] summit of the North
Americas, in which he was {twisting} the arm of the Canadians,
telling them that they need to participate in a much more
prominent way in combatting so-called "Russian" aggression, by
lending their troops to this NATO deployment.
        The Atlantic Council is calling for this NATO deployment to
become a {permanent} deployment on the borders of Russia. Russia
is very clear: Shoigu, the Defense Minister, responded, saying
that NATO has already doubled its deployment along the border of
Russia and this is already before the NATO Summit has happened,
which is scheduled to occur in Warsaw, where you can expect that
that deployment will "significantly increase."
        Mr. LaRouche went on to say, when we were discussing this
with him yesterday, that you can see that all the so-called
"leadership" of this system is bankrupt. "The leadership itself
is bankrupt as an institution. Not that they {have} a problem,
but that they {are the} problem." "They are fraudsters," he said,
"and we are, in fact, the only leadership available on the
scene."
        What Mrs. LaRouche had to say — and this is, again, in the
aftermath of her experience as the primary organizer and keynote
speaker of this very important conference which you are about to
see some excerpts from — she said, "Look, this could not have
come at a better time. This was literally two days after the
Brexit vote. And the Brexit is merely paradigmatic of the entire
breakdown crisis. You have an ongoing disarray, ongoing chaos and
disintegration coming out of this. You have the breaking apart of
the entire leadership of the United Kingdom. All of the major
political parties are like gangs of wolves at their own throats,
and it's very possible that Scotland, Ireland could both leave
the United Kingdom, turning 'Great' Britain into 'Lesser'
Britain, or 'Very Small' Britain."
        She said we have no idea where this is going, but it makes
it very clear that this conference couldn't have occurred at a
better time, because what was presented and what you will see in
this brief overview that we're about to play for you, is that
{there can be no piecemeal solutions.} Too little, too late. You
can't solve this problem here and this problem there, and try to
piece it all together. The only thing that will work is an
entirely new paradigm that supplants the failed way of thinking
with an entirely new of principles, she said, "A new era of
civilization. And, if you don't make the jump," she said, "you're
just not going to make it."
        With that said, I would like to present to you a brief
overview of the conference which occurred in Berlin. This is to
entice you to watch the full proceedings, which will be available
in video form in due time.

        HELGA ZEPP-LAROUCHE: I think we all have all come to this
conference because everybody who is in this room knows that we
are experiencing an absolutely unprecedented, systemic, and
existential crisis of civilization. You have the coincidence of a
war danger, where NATO is confronting Russia in a very, very
aggressive fashion which could lead to a third world war. You
have a U.S. confrontation against China in the South China Sea.
You have the danger of a new 2008-type of financial crisis which
could blow up the financial system. And, two days ago, you had
the Brexit — Great Britain voting to leave the European Union.
As we all know, this was not a vote against Europe as such, but
it was a vote against a completely unjust system and a corrupt
elite.
        The conference has one subsuming topic, and that is to
define solutions to these crises, to discuss what would be the
new paradigm, and is mankind capable of solving such an
existential crisis?
        We have distinguished speakers from four continents, from
many countries. They are representative of the kinds of people
who are determined that a solution is being found. Before I go
into touching upon these various mortal dangers, the solution is
easy. So, be addressed and be calm. If men unite for a good plan
and act in solidarity with courage, {any} crisis in human
civilization can be overcome, because that is the nature of human
beings: that when we are challenged with a great evil, an even
greater force of good is being awoken in our soul.

AMB. (ret) CHAS W. FREEMAN, JR: Helga, I'd like to thank you for
that very inspiring set of opening remarks. We have entered a
world in which, as William Butler Yeats put it in 1919: "Things
fall apart; the center cannot hold; mere anarchy is loosed upon
the world." In Europe, in America, and in parts of Asia there is
a sense of foreboding — an elemental unease about what is to
come. There is vexing drift amidst political paralysis.
Demagoguery is ascendant and the stench of fascism is in the air.
        This is the global context in which China has proposed to
integrate the entire Eurasian landmass with a network of roads,
railroads, pipelines, telecommunications links, ports, airports,
and industrial development zones. If China's "One Belt, One Road"
concept is realized, it will open a vast area to economic and
intercultural exchange, reducing barriers to international
cooperation in a 65-country zone with 70% of the world's
population, with over 40% of its GDP, generating well over half
of its current economic growth.
        In concept, the Belt and Road program, which is one of the
major topics of this conference, is the largest set of
engineering projects ever undertaken by humankind. Its potential
to transform global geo-economics and politics is proportional to
its scale.

        COL. (ret) ALAIN CORVEZ: I want to congratulate the Schiller
Institute for organizing this conference at a critical moment
when the threat of a nuclear war which would lead to the
extinction of humanity becomes clearer every day, because of the
concentration in the heart of Europe of weapons capable of
destroying the planet within seconds.
        To respond to the reinforcements of U.S. strategic forces
inside NATO on European territory, Russia was forced to deploy an
equivalent arsenal of deterrence on its western borders. It's
therefore high time that the strategists of various countries,
even those far from the European Theater, demand restraint and
more wisdom from the heads of state of the entire world.
        This is the purpose of this beneficial institute founded by
Mrs. Helga Zepp-LaRouche, whom I wish to compliment personally.

        JACQUES CHEMINADE; French Presidential candidate: So,
LaRouche thinking proceeds from the becoming, as a science which
is the active principle of the economy. The trans-Atlantic
financial system in which we are living, based on accumulation of
money, is leading to the opposite, not to increasing the size of
the physical economy, but to chaos and war, or, more precisely
and more tragically, to a combination of both.
        The preceding speakers have shown that the current world is
more dangerous, yes, more dangerous, than it ever was during the
height of the Cold War. Those proclaiming themselves "realists"
and "reasonable," while following the rules of the system, in
reality contribute to its collapse by the mere fact that they
operate inside the system without fighting it.
        Now we have arrived at the point in history where systemic
change, a just concept of economy and man, are necessary for the
survival of all. Money has no intrinsic value. It is nothing but
an instrument, acquiring value through what it promotes. From
there on, what is the goal to reach?

        LYNDON LAROUCHE: First of all, we're looking at this issue
of man, as such — man's ability to create higher levels of
development of the human powers of mankind. The next thing is:
how do we understand, how do we find things that are going to
make mankind more successfully existent? That's another question.
All these things are simple, scientific questions. What we depend
upon, is driving what we call "physical science," and driving it,
{per capita}, to a higher level, always.
        In that process, you have to define what the means is by
which you're going to do this. My concern is always to come up
with a new technology, a more advanced technology, one which
overturns and obviates the need for an existing technology.  My
specialty is concentrating on the revolution in the applicable
technologies; and that is the only device by which I know that
mankind can improve the requirements for mankind now.

        MARCO ZANNI; head of M5S delegation in the Eco. and Monetary
Affairs Cttee. of the European Parliament: The European financial
system is collapsing; it's collapsing because of wrong policies
brought about by European governments and by the European Union.
Clearly, a first step — and we proposed one bill in the Italian
Parliament and one in the European Parliament in the framework of
the banking structure reform is restoring banking separation.  We
think that we have to set up a sort of modern European
Glass-Steagall that will simplify the regulation on the banking
system, and will make the separation between the core part of a
bank and a speculative bank in order to create a banking system
that is no longer focussed on speculation, on the financial
system; but on the needs of the real economy, on the needs of
people.  This is the first step.

        AMB. (ret) LEONIDAS CHRYSANTOPOULOS:  Another threat facing
humanity is the US animosity towards Russia, as if we were still
in the Cold War period.  This was discussed in the previous
panel, but very roughly I would just say about it.  A missile
system is being set up to encircle Russia; and of course, Moscow
is preparing a defense field to counter it.  The EU embargo on
Russia after the Ukrainian crisis is not at all helping the
situation.  Also, threats have been recently made by Obama
against China and the need to restrict her economic power.  With
a collapsing EU and a USA looking for confrontation with Russia
and China, a solution for humanity can be the BRICS initiative;
which is the initiative of Brazil, Russia, India, China, and
South Africa to pursue a policy of economic development for the
benefit of humanity.  They have created their own development
bank to invest in the necessary development projects.  China has
established the Asia Infrastructure [Investment] Bank; joined by
over 20 Asian nations as founding members, and has set up a Silk
Road Development Fund.

        AMB. HAMID SIDIG; current Ambassador of Afghanistan to
Germany:  I would like to express my gratitude and honor to be
part of this important event.  Over the past 30 years, the
Schiller Institute has played a significant role in promoting
international discussion on major topics, and has shaped the
future of our work.  Since ancient times, the Silk Road has been
a symbol of the commercial artery to connect Asia and Europe;
creating wealth and cultural exchange to benefit all countries
involved in this area.  Our conference today — and I hope to
build on this ancient tradition, by bringing together scientists
and politicians to develop a New Silk Road; and begin the process
of healing, integrating, and regenerating this very important
region — Central Asia.  Our vision is to create a secure and
peaceful life for our region, which will allow thousands of
refugees to return back to their homes and rebuild their
communities again.

        BEREKET SIMON; chairman of Commercial Bank of Ethiopia,
advisor to PM:  I would like to express my heartfelt sympathy and
support to the people of Syria, Iraq, Libya, and the larger
Middle Eastern and North African countries who are subjected to a
wanton destruction as a result of a mistaken policy of regime
change by some global powers.  Allow me also to thank the
Schiller Institute for inviting me to speak on a broad topical
issue — the importance of the economic development of Ethiopia
in the context of the New Silk Road and the greater African
region.
        Dear Friends, Ethiopia considers China's Silk Road economic
projects and maritime Silk Road projects jointly known as One
Belt, One Road as another milestone opportunity that could
contribute to sustain its economic development together with all
the countries in our region.  We believe that the last decade or
two have witnessed the resurgence of trade between Africa and the
East.  The New Silk Road would also further strengthen the mutual
benefits of expanded trade between nations.  This will apply to
the relationship between Ethiopia and its traditional partners
[inaud; 20:49].  Together with our neighbors in the region, we
are determined to an Ethiopian, and indeed African, renaissance
which can harness the new possibilities opened by developments
like the New Silk Road.  I thank you.

        AMB. (ret) MICHEL RAIMBAUD:  Good morning.  I want to talk
to you about Syria and the title of my intervention is "In Syria
and Elsewhere, Against the War Party and the Law of the Jungle,
We Have to Rebuild Peace and International Law"; these are my
themes.  First of all, the world today is in great danger of war;
more than ever before.  It's going through a global crisis —
that has been said already.  One hears much about a new Cold War,
which would lead us back to the old confrontation between the
free world, so-called, the Axis of Good, and the totalitarian
bloc, dubbed the Axis of Evil by George Bush.
        We have lift immediately the sanctions; if there's a message
I want to give you, these sanctions have to be lifted.  It's a
crime of war; it's a major crime of war.  This has to be lifted
right away; we have to fight for this.

        Message from FOUAD AL-GHAFFARI; Chairman of Advisory Office
for Coordination with BRICS, Yemen:  Dear Mrs. Helga
Zepp-LaRouche, the noble chairwoman of the Schiller Institute and
the New Silk Road Lady; dear Mr. Hussein Askary, the Middle East
coordinator of the Schiller Institute, Ladies and Gentlemen who
are gathered in this conference here in Berlin today; I carry a
great deal of joy and gratitude for you and for your team for the
outstanding awareness achieved in my country about the New Silk
Road and the World Land-Bridge, and the new economic system of
the BRICS.  All that awareness delivered special marks that is
occurring through our advisory office, the rights to publish and
distribute the Arabic of the EIR Special Report, "The New Silk
Road Becomes the World Land-Bridge"; and printing 1000 copies for
the Yemeni market.

        DR. BOUTHAINA SHAABAN; from the Presidency of Syria: If we
need to create a world for all, if we need to create a peaceful
world, if we need to create a prosperous world for all, we need
to create a conceptual, intellectual concept of one world; we
need to create a conceptual concept of the Silk Road.  Not only
an actual Silk Road, but an intellectual Silk Road.  All of you
know that Aleppo and Syria were extremely crucial in the ancient
Silk Road that connected Asia to Europe.  Syria and the Syrian
people will be more than happy to be also very active in a New
Silk Road, in a political, social, intellectual Silk Road that
connects Asia to the West; that connects Eurasia to the West.

PROJECT PHOENIX video:  Not only Aleppo, but all of Syria with
its people, culture and artifacts, represents a unique and living
testimony to the coexistence and continuity of different human
civilizations.  It is imperative that the world defend and
preserve it; and when peace is established, make it the world
capital for the dialogue of civilizations.

        HELGA ZEPP-LAROUCHE:  So, I think we should be fully
conscious that in this present crisis lies a tremendous chance to
reach a new Renaissance as significant, and maybe even more
significant, than the change from the Middle Ages to the modern
times.  That if we break with the axioms of the globalization, of
the deductive thinking, of all the things which have led to this
crisis; and focus on the creativity of mankind as that which
distinguishes us from other species, that many of us can probably
live to see a world where each child is educated universally and
that the normal condition of mankind will be genius.  That that
which is human will be fully developed, to have all the
potentials developed of the human species as creative composers,
scientists, engineers, extraordinary people discovering things
which we doesn't even know the question here of; like China going
to the far side of the Moon.  We will understand secrets of the
Universe which we don't even know yet to ask.  And people will
become better people.  I believe that the true nature of human
beings is good; that every human being has a capacity of
limitless perfection and goodness of the soul.  And to accomplish
that, is within reach; and let's work for it.

        OGDEN:  So, as you can see, this was an absolutely
extraordinary conference.  And on the final screen, you saw
briefly the website displayed where you can find the full
proceedings of the conference.  It's
newparadigm.schillerinstitute.com.  And although that was a tour
de force of incredible speakers of a really incredible caliber,
that was not even all of the speakers who were present.  So, we
encourage you to go to the website and watch all of the
presentations in full.  Mrs. LaRouche was emphatic in saying
after the fact, that this was an absolute breakthrough in terms
of the activity of the LaRouche Movement, the types of people,
the caliber of people who were there.  This was not just an
analysis, or talking about issues, or the problems of the planet.
But it could be seen very clearly that we are the center of
organizing the solution, organizing the change in paradigm.
        One of the other things that was a major feature of this
conference, which we just couldn't include in that overview, was
an outstanding Classical musical concert that was organized on
the evening of the conference.  This included a Russian
children's choir singing Russian songs; it included a string
orchestra based out of London that plays professionally at the
lower Verdi tuning of A-432; it included a performance of Chinese
folk songs and other Classical music; and then a grand finale
performance of the Mozart Coronation Mass by the greater European
Schiller Institute Chorus, joined by other choruses from around
Berlin.
        So, this is an absolute breakthrough; and as Mrs. LaRouche
said, the conceptions which lie at the heart of the solutions to
the crisis were there.  And this was representative of the
leadership of the world.  And I think that's what we have to
offer in this moment of danger and uncertainty.
        So, I think we can open up the discussion from there; it's a
hard act to follow, I'm sure, but …

        MICHAEL STEGER:  Well I think that the point that Helga made
that you just referenced, Matt, on this question of shaping
policy; what you see increasingly now not only in Eurasia, but
what we saw with the participation at the conference with
significant participation from Europe, high-level participation
from the United States.  You see an increasing desire to look at
the fact that this current system, even the {New York Times} had
the intellectual ability to recognize that this post-World War II
system, the system set up by Churchill, by the FBI — this Wall
Street system — since Franklin Roosevelt's death, is essentially
now coming to an end.  That's what the Brexit references.  The
conference as a whole was in the context of the Brexit vote; but
it's not simply a vote to leave the European Union.  This is a
reaction by an increasing majority in the trans-Atlantic within
the population; which recognizes that the system is dying.  It's
dead.  There's no longer a future, a life in the current system
they're living in.  Whether that's Great Britain, whether it's
the United States, where you see the major populist revolts here;
this was discussed by many of the speakers.  And many of them
didn't expect it to occur; and yet, when you're on the ground and
you're organizing the population, when you have increasing
suicide rates, increasing drug overdoses, increasing levels of
unemployment, it's not hard to figure out when talking to the
population.
        It's a new system, a system of value, a financial system;
but it's a policy.  It's a policy for the long-term development
of mankind that has to be conjured and redeveloped in the minds
of the population.  And I think that's what's so essential about
the conference is that Helga's entire intent with this
conference, and why Lyn's participation was so important, was
because it provokes a quality of discussion.  A new conception of
where mankind must go and what mankind must become; and that
really is the essential nature.  Because at this point, this
trans-Atlantic system has no longer any life; it almost like it's
breaking, it's fracturing.  Each break leads to more breaks.  The
question is, what's the new whole; what's the new conception of
mankind in the trans-Atlantic and for the world?
        And I think we have a lot of work to do, but clearly it's
the most open situation politically that we've ever seen.

        WILLIAM ROBERTS:  I would just add that I think for an
American audience, the thing really to take away from this whole
process is that clearly what we're seeing in terms of the process
of development of the New Silk Road, and in terms of the beauty
of the idea which I think people, as they have a chance to
experience the cultural panel, the musical process from this
conference, will geopolitics is irrepressible at
this point.  What that means is that there's no turning back;
there are no half measures or piecemeal measures to do anything
of a halfway nature at this point.  I would say that this
includes that it really should be very obvious to the American
population that this current election process is a complete and
utter sham.  A so-called "democratic" election process, where you
have a couple of candidates, but there's absolutely no discussion
of the ridiculous war crimes of the last 15 years of
administrations in the United States.  Even in Britain now, you
have Jeremy Corbyn who is threatening to bring a war crimes
tribunal, should he come into government, against Tony Blair. The
Blair crowd is shaking in their boots, and you can see that there
is a complete and total situation of weakness of this entire
British Empire at this moment.  And because this is really
unclear in the minds of the American people, and because it's
very unclear how close we are to thermonuclear war, how
aggressively the threat of thermonuclear warheads is being used
against China and Russia.  Because the ignorance to that is the
most dangerous thing that's contributing to the danger that's
facing this planet right now.
        I think the one pathway or one tool in the United States
that expresses that level of an abrupt shift against geopolitics
in particular, is what is now the motion around the 28 pages to
expose the role of the British and the Saudis and the cover-up of
that process.  Sen. Bob Graham has made the point in a recent
interview in the {Daily Beast} that it's very clear now that the
two-month period that the Obama administration gave him
assurances of that they would review the pending release of the
28 pages.  That's come and past now; and it's clear the intent is
to keep this thing in the dark and continue the desperate war
push.
        I'll just mention one more thing.  There are also now, the
Obama administration is completely pushing a lie and vastly under
counting the number of innocent civilians that have been killed
by drone strikes throughout the countries that we're not at war
with.  It should really just hit people, the contrast between the
beauty of this process of a world beyond geopolitics and the
unconscious war crimes and the acceptance of the legitimacy of a
process which completely covers over and overlooks the tremendous
war crimes of these recent two administrations.  So, I think that
should be a real immediate wake-up call that we do have to, as
Americans, break out of this current paradigm.

        OGDEN:  What Helga began the discussion with, which I think
shaped the entire quality of all of the panels, was the statement
— which was a very profound statement — that in the face of
great evil, mankind is capable of finding within himself great
good.  And I think that you were witnessing that in all of the
speakers.  The spirit that was moving all of these speakers, is
one that this system can no longer be allowed to continue; it has
reached the point where it is too horrible to contemplate the
logical outcome of following through with a continuation of the
values that underlie this system as a whole.  And we see it
breaking itself down all around us.  None of these events that
have occurred are somehow causal of the breakdown of the system;
they are merely systematic, they are paradigmatic.  The Brexit is
paradigmatic; everything that you see in terms of what Michael
was sighting about the depression, the demoralization, the
despair in the populations in both the United States and Europe.
This is symptomatic of a system that is in dire need of dramatic
change.
        The good news is that that change, the wind is blowing in
from the East.  You have a new system, which has come to life
based on proposals that Lyndon and Helga LaRouche laid out in
their seed form 30 or 40 years ago.  It's now taken the form of
the official policy of the most populous country in the world.
You have the official, public integration between the New Silk
Road and the Eurasian Economic Union; this is explicitly based on
a return to the values that Franklin Roosevelt envisioned would
dominate the world following World War II.  However, [they] were
supplanted by some very evil and destructive forces.  Now you
have the New Silk Road, you have the opportunity for an entirely
new paradigm, which Helga says repeatedly; and which she said at
that conference.  It would be so easy; this is not some daunting,
never-ending distant dream of a new system which is a fantasy.
It's very real; it's very present; and it's something that, on
the turn of a dime, by a handful of leaders comprised of many of
the people you saw speaking at that conference and the circles
that they represent.  A decision overnight to enter this new
paradigm and to drop some of the failed values that have led us
down this path to danger and destruction, would be sufficient to
bring Europe, to bring the United States, to bring the Western
world into harmony with a New Paradigm which is already emerging.
Not that anything is perfect, but there is a directionality,
there is an impulse towards the perfection of man, towards the
increase of the productive powers of the human race, towards the
greater good of the human species; which is guiding us or pulling
us into the future.  And if we're willing to listen to that
voice, the voice from the future; we can save man at this
critical juncture in our history.

BENJAMIN DENISTON:  I think it really goes to the issue to the
power of ideas in this whole process.  Because I think Helga made
the very emphatic point that this was a major breakthrough
conference.  If people are familiar with the Schiller Institute,
much of its activity is centered on these international
conferences.  And if you go back to the mid-'90s, the conferences
we were involved in, Helga was involved in then, and the
launching of the whole Eurasian Land-Bridge perspective when it
was just an idea.  It was just a conception; it was a right idea,
it was true, it was on principle.  And Lyn and Helga fought for
that conception; and now you see it coming to fruition.  So I
think this whole process is useful, especially for people who
watch too much TV in the United States and are immersed in the
insanity of the United States, to get a sense of what's actually
real; what's actually powerful.  What matters in history.  It's
not the crap you see thrown around that this culture is inundated
with; that is a passing breeze in history that's going to come
and go.  What matters is your truthful commitment to principles,
to true ideas.
        And I think Helga's concluding remark about looking at where
we are from this much longer historical perspective and saying
"We need a new shift in our very recognition of what mankind is.
We need to look to things like the Golden Renaissance; and look
at mankind in the Middle Ages, in the Dark Ages.  And compare
that to what mankind became after the Renaissance.  It's a
complete transformation of the human species that I think Lyn was
intervening with in some of the discussions; that we have to
recognize that that character of continual complete revolution in
the very nature of our existence, is human.  So you're looking at
a moment like this, and Lyn really emphasized the self-breakdown
of this trans-Atlantic system.  This self-feeding breakdown
process.  People talk about the Brexit like what maneuvering are
they doing; why did they decide to do that.  They're panicking;
they're responding to crises that are being created by the
breakdown process itself.  This is not something that's in
control.  In that complete disintegration, it's these
conceptions, these ideas, this gathering of people of this
caliber for international discussion around what does mankind
really need to be doing as mankind on this planet.  Can we
finally reach the point where we actually unite nations around a
real conception of what is a universal, unifying, truthful
principle about humanity?  About what makes our species unique
and different from anything else we see on this planet.  That's
us; that's mankind.  We can have that as a common goal, as a
common unifying factor; and that's emerging now.
        So, I think for people inundated with the degeneracy of the
political process, the cultural process, this stands out as a
reference point that people can use to lift their minds out of
the gutter of popular opinion and into history and see what's
actually happening right now.

        OGDEN:  Absolutely.  One thing that people will have noticed
from that overview video that you had the opportunity to watch,
is that there was a very significant involvement from leadership
within Syria.  Right in the war zone, including a government
advisor, Her Excellency, the advisor who you saw speaking; which
was a live video hook-up directly from Damascus.  And she engaged
in a dialogue process with the attendees of that conference,
which was very significant.  Helga LaRouche said that that panel,
which was an entire panel on the reconstruction of Syria.  What
happens after we bring peace?  How can we bring peace to this
region?  A region which is a crossroads of civilization; was a
crossroads of the old Silk Road, is a crossroads between three
continents.  She raised the fact that President Assad, prior to
the outbreak of the fighting, had proposed an idea called the
Five-Sea Strategy.  And if you look at the five oceans — the Red
Sea, the Caspian Sea, the Black Sea, the Mediterranean, and the
Persian Gulf — you have Syria situated right in the middle of
those.  So, it's not only a crossroads of the Silk Road as a land
route from Asia to Europe to Africa; but it's also a crossroads
of the Maritime Silk Road, and the connections between these five
seas.
        There was a video presented which was prepared prior to the
conference called "Project Phoenix"; which is a vision for the
reconstruction of Syria.  And there was other dialogue at the
conference from very high-level persons from within cultural
circles and also government circles within Syria.  So, Helga was
emphatic to say that this panel on the reconstruction of Syria
was certainly a highlight of the conference; and I think it was
just exemplary of the fact that the Schiller Institute really is
the go-to body in terms of these people who are desperate for a
solution, desperate for a future for their countries.  They know
who has the ideas, they know where to go to get those ideas.  So,
the combination between the expansion of the New Silk Road, the
reconstruction of Syria, there were three resolutions that were
passed at the conference.  One for the immediate end to the
sanctions against Russia; another for an immediate end to the
sanctions against Syria; and also one against the Saudi
bombardment of Yemen, which is ongoing to this day.  And you saw
a gentleman who sent in a video from Yemen; right from the war
zone there.
        I can't emphasize enough, and I think you got a little bit
of a flavor during that overview, of the caliber of this
conference.  But I really can't emphasize enough:  You need to
watch this conference in full.  You need to share this; you need
to get this around to everybody who you know.  As you were
saying, Ben, this is a completely different perspective on the
world than what you would normally get from your average
mainstream media.  So, I just wanted to encourage you, again, to
— as the videos become available — to go the
newparadigm.schillerinstitute.com website.

        STEGER:  Just to add to that, Matthew, I think you might
have mentioned this at the beginning; but in the discussion with
Helga and Lyn yesterday, the reality is that the kind of collapse
and crisis we are now incurring is something beyond anything
mankind has experienced up to this point.  This is not a collapse
of the stock market; it's not a Lehman Brothers financial
collapse.  You're now seeing the political dissolution.  The
Presidential spokesman for Russia, Peskov, made some comparison
to the breakdown of the Soviet Union; but you see that this is
even of a greater scale than that kind of collapse.  You might
say that the world is better prepared for this crisis than the
one in 1989, but I would say that it's not prepared sufficiently.
And the leadership in the United States and the trans-Atlantic is
not prepared sufficiently at all at this point.  And the
population has to bear some responsibility on this.  There's so
much emphasis on democracy in the West; democracy in and of
itself is not a principle.  As Ben referenced, we need an actual
return to a sense of universal principles; knowable scientific,
physical characteristics of the Universe to shape our policies.
But those principles cannot exist within a small set of people;
you can't expect an elite to somehow solve and address the
problems we now face.  The population as a whole — and this is
why our outreach in the United States to uplift people beyond
this Presidential fiasco; and to recognize that there is not a
preparation, there is not yet a capability to address this
problem sufficiently.  But what this conference addresses is the
level of discussion, the level of participation that begins to
move it in that direction.  And that is of an urgent nature;
because these events, as we saw last week, are only going to
increase in the weeks ahead.
        Just in the last couple of weeks, you've seen fundamental
changes in orientation from Japan towards Russia and China.  The
new Philippine President Duterte made major motions toward the
FDR and Lincoln tradition and a collaborative effort towards
China.  You've seen major changes even in the last week by Turkey
and their rapprochement towards Russia.  There are major
developments constantly happening which are reshaping the world.
But the crisis of a collapse of this trans-Atlantic system is far
beyond anything most people have ever imagined; and I think the
seriousness and urgency to develop these ideas and participate in
this dialogue has never been greater.

        DENISTON:  The collapse goes to the heart of this British
system.  A lot can be said, but go to Adam Smith, go to the
original fundamental cultural assumptions, ideas about the nature
of man.  Man is governed by pleasure and pain; that mankind is
just a species that can respond only to pleasure stimulus, avoid
pain stimulus.  The whole ideological framework of the British
system, which has increasingly infected and taken over the United
States and run the trans-Atlantic system, goes to those deep
issues about what is your understanding of the nature of mankind
in the Universe.  And we're seeing the breakdown of this entire
British ideological imperial cultural system that has dominated
really for centuries.  I think that is the scale that we're
looking at.  This is the breakdown of a century-spanning imperial
outlook that's had ebbs and flows and increases and decreases of
its dominance; but it's not reaching the point of self-inflicted
collapse.  So in a certain sense, Americans have a certain
tradition in direct opposition to that clearly; and people should
be celebrating that in the next couple of days, not just hot dogs
and fireworks.  But actually use this as an opportunity to get a
real rooted sense of what is our mission as Americans in
opposition to this imperial ideology.  In direct resonance and
collaboration with what you're seeing out of Asia right now; this
is the time to bring that back.

        OGDEN:  Right.  It's exactly what you said — to constantly
come back and say what is the ideological failure which is
underlying all of the events that you're seeing.  The breakdown,
the refugees, the disintegration politically, financially,
culturally of the European system; and as Helga emphasized at
this conference, it's only a paradigm shift on the level of
change from the Dark Age to the Renaissance which will something
that will function at this moment.  That didn't just happen; that
was not some sort of organic process of historical materialism
transforming itself.  That was a willful change; that was a
willful change in the fundamental ideas underlying society and
the way that society worked.  It's people who have to ability to
self-consciously reflect on the fact that we are facing the
failure of a system of thinking; and then to say to examine what
those failed ideas are.  And then to say, how do we replace them;
how do we discover a new principle and create a fundamental
intellectual revolution which will allow mankind to carry itself
forward into the future?  I think that's what we witnessed in the
proceedings of that conference; but as Michael said, it's
something which cannot stay within the confines of that
conference and the people who attended it.  It is something which
must become an integral part of our national dialogue as a
people; and it's our responsibility to bring that about.  That's
not something that we can sit back and wait for somebody else to
do.
        So, I think that's a good Independence Day message.

DENISTON:  People think they are what they experience; they think
that's what they are.  That's not what you are; people are what
they create, or what they fail to create.  People are not just
your experiences in life; people are what is your new fundamental
contribution you're making to human society, or you're failing to
make to human society.  Until people completely transform their
understanding of what they think their lives mean, we're not
going to reach the level needed to make the transition that was
presented very clearly this past weekend.

        OGDEN:  All right.  I'm going to bring a conclusion to our
show at this point, but what you should immediately do is visit
the newparadigm.schillerinstitute.com website.  Some of the
videos are available; I know that Helga Zepp-LaRouche's keynote
video is available in full.  That's a 30-35-minute length video;
so at least please watch that.  And then, as the other videos
become available, it'll be posted on that website; so bookmark
it, make sure that you follow the YouTube channel, and you'll be
notified as soon as those videos are made available.
        So, I'd like to thank all of you for joining us today.  And
I'd like to thank Bill and Michael for joining us via video.  And
again, to emphasize:  newparadigm.schillerinstitute.com.  And we
will have continuing coverage on larouchepac.com as well.  So,
thank you very much.  Happy Independence Day, and good night.
 
Projekt Fønix:
Genopbygning af Syrien –
Aleppo: Den evige stad

28. juni 2016 – I historiens løb har Aleppo været vidne til mange øjeblikke af storhed, så vel som også nedgang og urolige tider, men byen har altid igen rejst sig af asken, som Fugl Fønix. Det syriske folk og den syriske regering har holdt denne samme ånd i live, konfronteret med den værste krise i landets historie.

I denne fremlæggelse gennemgår vi et forslag til genopbygningen af Syrien, ved navn Projekt Fønix, og som fokuserer på, hvordan Syrien, der har en ideel placering ved korsvejen, hvor tre kontinenter mødes, kan få gavn af at blive opkoblet til Den Nye Silkevej og den fremvoksende Verdenslandbro. Denne video blev optaget til Schiller Instituttets Internationale konference i Berlin, Tyskland, 25.-26. juni, 2016: »En fælles fremtid for menneskeheden, og en renæssancekultur for klassiske kulturer«

Se også: Projekt Fønix – diskussionspunkter for en genopbygning af Syrien.

Se også: En fredsplan for Sydvestasien, af Helga Zepp-LaRouche. EIR-Pressemeddelelse i anledning af udgivelsen fa den arabiske version af rapporten “Den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen”.

Se også: Playlist: The World Land-Bridge & Global Development
POLITISK ORIENTERING den 30. juni 2016:
Efter Brexit: EU disintegrerer, mens Rusland-Kina konsolideres//
Schiller Instituttets Berlin-konference

Med formand Tom Gillesberg

Lyd:
PRESSEMEDDELELSE:
International Schiller Institut-konference
i Berlin, 25. – 26. juni 2016:
»At skabe en fælles fremtid for menneskeheden,
og en renæssance for klassisk kultur«

28. juni 2016 – Schiller Instituttets internationale todages konference samlede flere end 300 gæster fra 24 nationer og fire kontinenter til en intens og dybtgående dialog om, hvorledes den umiddelbare fare for en verdenskrig kan standses ved i stedet at skabe et nyt paradigme for globalt samarbejde og udvikling, baseret på en dialog mellem civilisationer og den menneskelige arts enestående kreativitet. Konferencedeltagerne var ekstremt opmærksomme på optrapningen af den vestlige, geopolitiske konfrontation mod Rusland og Kina og faren for atomkrig, og en resolution vedtoges, der krævede den omgående afslutning af sanktioner mod Rusland og Syrien. At gøre en ende på krigen og genopbygge det krigshærgede Syrien og hele det sydvestasiatiske område var et hovedfokus på konferencen, hvor dr. Bouthaina Shaaban, medlem af Syriens præsidentskab, talte til konferencens tilhørere og deltog i en bevægende, Spørgsmål & Svar-live stream.

Download (PDF, Unknown)
Britisk, saudisk og FBI’s medskyldighed i massedrab i Orlando, Florida, afsløret:
Det er de samme, som gav os 11. september

16. juni 2016 (Leder fra LaRouchePAC) – Det indledningsvise børneeventyr, der fortalte, at massedrabene i Orlando var Islamisk Stats værk, disintegrerer hastigt i takt med, at nye beviser peger på den selv samme kombination af magter, der udførte de oprindelige 11. september-angreb – briterne, saudierne og FBI.

Massemorderen fra Orlando, Omar Mateen, var en mangeårig ansat hos et af den britiske Krones største og mest modbydelige private sikkerhedstjenester – G4S, der har 620.000 ansatte i flere end 100 lande. G4S er det tredjestørste, private selskab i verden, og det er en afgørende del af det britiske monarkis »usynlige imperium«, bestående af private lejesoldater, mordere og hemmelige operatører. I USA har G4S sikkerhedskontrakter på 90 % af nationens atomkraftværker, er en hovedunderentreprenør for USA’s Departement for Intern Sikkerhed (Homeland Security), og udførte endda sikkerhedsopgaverne for offshore olieboreplatformene fra British Petroleum i Den mexicanske Golf, hvilket er det sted, hvor Omar Mateen arbejdede i en årrække.

På trods af den kendsgerning, at kolleger krævede, at Mateen blev fyret pga. hans psykotiske og voldelige adfærd, beholdt firmaet ham og arrangerede en tilladelse til at få et hemmeligt våben for ham.

Mateen foretog to rejser til Saudi-Arabien, i 2011 og 2012, hvor han boede på firstjernede hoteller og andre indkvarteringer i den dyre klasse. Det vides ikke, hvad han lavede der, men begge rejser fandt sted, mens han var ansat af G4S.

I næsten et helt år var Mateen genstand for en FBI-undersøgelse pga. mistanke om bånd til terrorister, men FBI droppede sluttelig sagen, og hans job hos G4S var på intet tidspunkt i fare. Faktisk gør nylige rapporter i New York Times og The Intercept det klart, at selve FBI har styret en hær af betalte »islamistiske« provokatører, der kørtes gennem de klassiske »sting-operationer«[1], der blev berømte gennem 1970’ernes og ’80’ernes Operation Abscam og Brilab, hvor FBI-agenter forklædte sig som rige, saudiske prinser for at narre kongresmedlemmer og medlemmer af fagforeninger i fælder. Halvdelen af alle de såkaldte »terrorsager«, som FBI har indledt siden 11. september, involverer disse sting-teknikker, og i mange tilfælde var ofrene mentalt syge eller i desperat pengenød, eller begge dele.

Hvis man vil forstå, hvordan briterne kontrollerer og manipulerer amerikansk politik, skal man blot omhyggeligt studere denne anglo-saudiske-FBI-forbindelse. Det er dette apparat – der har været en dominerende faktor siden lanceringen af den anglo-saudiske Al Yamama olie-for-våben-aftale i 1985, med dens hemmelige offshore-konti til at finansiere global, jihadistisk terror – som må afsløres og knuses fuldstændigt, hvis USA nogensinde igen skal genvinde sin selvstændighed.

Dette er grunden til, at briterne og saudierne og FBI er rædselsslagne ved udsigten til, at de 28 sider [af den oprindelige Fælles Kongresundersøgelses-rapport om 11. september fra 2002, -red.] skal blive frigivet til offentligheden. Beviserne, som indeholdes i disse sider – uagtet de løgne, der kommer fra John Brennan og Barack Obama – åbner vinduet for hele det Britiske Imperiums topstyrede kontrol over global terrorisme. Den netop indgivne Resolution i Repræsentanternes Hus nr. 779 (H.Res.779), der kræver, at det hemmeligstemplede 28 sider lange kapitel fra den Fælles Kongresundersøgelses-rapport om 11. september omgående udgives i Kongressens protokoller, https://www.govtrack.us/congress/bills/114/hres779/text

uden indblanding fra Obama eller John Brennan, under den forfatningsmæssige opdeling af magten, er en magtfuld intervention. Det faktum, at lovforslaget blev fremstillet samme dag, som den saudiske vicekronprins og magten bag tronen, prins Mohammed bin Salman, ankom til Washington for at mødes med [udenrigsminister] John Kerry, [forsvarsminister] Ashton Carter, [chef for CIA] John Brennan, [efterretningschef] James Clapper, [formand for Repræsentanternes Hus] Paul Ryan og [tidl. formand for R.H, nuværende leder af mindretallet i samme] Nancy Pelosi, viser en perfekt timing.

Dette er et opgørets øjeblik, og alle mentalt raske kræfter må mobiliseres for at tvinge sandheden om det Britisk-Saudiske Imperium frem, og for at bringe dette imperium til fald én gang for alle.   

 

 

 

 


[1] Et kompliceret undercover-spil, der planlægges og udføres omhyggeligt af agenter (især for at fange forbrydere)

 

 

 
Nyhedsorientering, maj/juni 2016:
Stop NATO’s fremprovokation af atomkrig

Af Tom Gillesberg: Goldman Sachs fik sin kæmpebonus. Vil et britisk nej til EU lede til euroens kollaps, kaos i EU og udløse et internationalt finanskrak værre end i 2008? NATO er i gang med den største militæropbygning langs Ruslands grænse siden 2. verdenskrig. Kan vi forhindre en fortsat konfrontationspolitik, der vil føre til atomkrig? Putin åbner den asiatiske flanke, og Obamas plan for asiatisk NATO vendt imod Kina fejler. Terrorangrebet i Orlando viser, hvorfor de hemmelighedsstemplede 28- sider om terrorangrebet den 11. september 2001 må frigives. De netværk, der blev etableret og finansieret af Storbritannien og Saudi-Arabien gennem den såkaldte al-Yamama våbenhandelsaftale, og som blev beskyttet af FBI, stod ikke blot bag udåden i 2001, men står stadig bag blodige terroranslag. De er også kilden til Islamisk Stat og andre terrororganisationers store fremgang, for lande som Saudi-Arabien, Qatar og Tyrkiet har støttet dem i deres forsøg på at tage magten i Irak og Syrien. Læs mere på www.schillerinstitut.dk/si/?p=13111. 

Dette er en redigeret udgave af et foredrag af Schiller Instituttets formand Tom Gillesberg den 9. juni 2016. Se foredraget og den medfølgende diskussion på www.schillerinstitut.dk/si/?p=13061.

Download (PDF, Unknown)
STOP 3. Verdenskrig: International terror.
»Efter ‘De 28 sider’ – 11. september: Ti år senere«.
Video, engelsk.

Følgende præsentation indeholder arkivoptagelser af angrebene på World Trade Center og Pentagon, den 11. september 2001.  

Lyndon LaRouche, juni 2007: »Verden har levet under et system, som er 11. september-systemet – der allerede eksisterede, som jeg advarede om, i begyndelsen af 2001. FØR præsident George W. Bush blev indsat første gang, og hvor jeg sagde, ’Verdens system har nået et punkt, hvor et fremstormende kollaps af systemet nu er i gang. Og jeg sagde dengang, at faren består i, at noget lignende dette vil indtræffe, under de nuværende tendenser i USA, og det indtraf! Og det hed ’9/11’ – 11. september.’«

Se også: USA: I har nøglerne til at standse terrorbølgen. Brug dem!

Se også: »Den anglo-saudiske baggrund for den aktuelle, internationale terrorisme: Frigiv sandheden, og lad os lukke imperiemagternes topstyrede terrorapparat ned, én gang for alle!«

 

    
Idet han taler til forsvar for saudierne,
angriber CIA-direktør John Brennan Iran
for at være de ”virkelige” terrorister i Mellemøsten

13. juni, 2016 – På tærsklen til den saudiske stedfortræder-kronprins Mohammed bin Salmans besøg i Washington, annoncerede CIA-direktør John Brennan faktisk, at han arbejder for den saudiske kongefamilie.

I sit omfattende interview med TV nyhedskanalen Al-Arabiya d. 11. juni, angreb Brennan Iran for at være den vigtigste terroristtrussel i Mellemøsten, alt imens han uddelte savlende ros til kong Salman og stedfortræder-kronprins Mohammad bin Salman, for at være USA’s stærkeste partnere ”i denne kamp mod terrorisme.” Han fortalte sin interviewer, ”Vi har et fortræffeligt samarbejde med Saudi Arabien. Jeg har arbejdet med mine saudiske partnere i mange, mange år. Jeg gjorde tjeneste i Saudi Arabien i omtrent 5 år under lederskab af kronprins Mohammad bin Nayef, som også er indenrigsminister. Over de seneste 15 år er saudierne blevet en af vores bedste partnere i kampen mod terrorisme.”

De seneste 15 år? Inkluderer det d. 11. september 2001?

Idet han frikender saudierne for nogen som helst meddelagtighed i det rædselsvækkende angreb i 2001, rapporterer Brennan, at han fortsat er meget bekymret over ”Irans støtte til terroristaktiviteter og terroristgrupper inden for Irak, i Syrien og andre lande i regionen.” Idet han kalder Iran for en ”statssponsor for terrorisme”, spiller Brennan klog på, at Iran ”stadig har lang vej tilbage, før jeg er overbevist om, at de er interesseret i at imødegå og knuse terrorisme.” Han tilføjede, at han har ”nul” kontakt med sine iranske kolleger.

Idet han hyklede forståelse for behovet for forhandlinger for at løse den syriske krise, klagede Brennan over, at Rusland ikke gør nok for at bruge sin ”indflydelse på Syrien til at tilskynde til en overgang væk fra Bashar al-Assad-regimet.” Rusland ”sidder i virkeligheden med nøglen” til, hvorvidt Assad går af, hævdede Brennan, og tilføjede igen, hvor ”skuffet” han er over, at Rusland ikke gør mere for at ”bringe denne konflikt til ende.” Brennan anklagede Assad for at være lovligt ansvarlig for tilvæksten i terrorisme og ekstremisme i Syrien. ”Der er behov for, at han forlader scenen.”

 
Leder: USA: I har nøglerne til at standse terrorbølgen: Brug dem!
– Samt en kort gennemgang af det britiske og saudiske monarkis rolle i international
terror gennem de seneste 30 år, inkl. video:
‘Beyond the 28 Pages – 9/11, Ten Years Later’

13. juni 2016 (Leder) – Det massemorderiske voldsorgie i Orlando, Florida, angiveligt begået af en tilhænger af Islamisk Stat, Omar Mateen, er blot det seneste i en række af forfærdelige terrorangreb, der alle udspringer af den tredive år gamle »olieaftale« mellem det britiske og det saudiske monarki. Denne aftale har givet dem stor magt og store, skjulte ressourcer til at skabe nutidens globale jihadistiske organisation for angreb imod nationer.

Med mindre, og før, denne anglo-saudiske organisation afsløres – som vi kan gøre det med afsløringen af de dokumenter om 11. september, der er blevet hemmeligholdt i 15 år – og opløses, vil verden konstant stå over for blinde terrorangreb, over alt og til enhver tid.

Præsident Obama blev en overlagt og villig agent for briterne og saudierne i sine evindelige krige, der har spredt kaos i hele Mellemøsten og Nordafrika, og terror i hele verden.

Hvilket »sammentræf«, at Obama skal mødes med den saudiske kronprins Salman i Washington, mens hans CIA-direktør, John Brennan, gør sit yderste for at »frikende« Saudi-Arabien for sin rolle i at arrangere angrebene den 11. september og drabene på 3.000 amerikanere. Både Obama og Prins Salman mødes med blodige hænder.

EIR’s stiftende radaktør Lyndon LaRouche bemærkede i dag, at han har været klar over denne britisk-saudiske magt for ondskab i årtier; og at dette bidrog til, at han den 2. januar, 2001, fremkom med en særdeles offentlig og publiceret advarsel om, at der forelå en trussel om et større terrorangreb mod USA, der ville finde sted i efteråret 2001.

»Det er stadig det samme, det drejer sig om, selv i gårsdagens massemord i Orlando«, sagde LaRouche.

Den unge Orlando-drabsmand var rejst til Saudi-Arabien i 2011 og 2012, mens han var ansat i det britiske, internationale sikkerhedsfirma G4S; og han kom tilbage som en tilsyneladende meget forandret person.

LaRouche understregede, at, fordi Obamas krige nu umiddelbart fører til en konfrontation med Rusland, og truer med at blive til Tredje Verdenskrig, er det af afgørende betydning at afsløre de saudisk/britiske hænder bag – begyndende med 11. september – og at tvinge Obama ud.

 

’Aftalen’, der lancerede 1000 angreb

I 1985 indgik Prins Bandar bin-Sultan, daværende saudisk ambassadør til USA, et langvarigt partnerskab med den britiske regering under daværende premierminister Margaret Thatcher. Under dække af en olie-for-våben-aftale ved navn Al Yamamah (arabisk for »duen«), etablerede de britiske og saudiske monarkier en offshore-fond, der voksede til enorme proportioner og er blevet brugt til at føre global terrorisme imod udpegede nationer.

I løbet af de mere end 30 år, siden Al Yamamah blev lanceret, har de britiske og saudiske monarkier ophobet langt over $100 mia. i en kæde af hemmelige offshore-fonde, til finansiering af terrorisme, politiske mord, kupplaner og andre forbrydelser som den aktuelle saudisk/britisk/amerikanske invasion og bombning af Yemen.

Under Al Yamamah sendte den britiske våbenproducent BAE Systems for anslået $40 mia. våben til det Saudiske Forsvars- og Luftvåbenministerium, og for anslået yderligere $20 mia. i bestikkelser til saudiske prinser og regeringsfolk inden for forsvaret. Til gengæld sendte saudierne 600.000 tønder olie pr. dag til briterne. Gennem de anglo-hollandske oliegiganter British Petroleum og Royal Dutch Shell blev olien solgt på de internationale spotmarkeder og skabte profitter for hundreder af milliarder af dollars. En EIR-undersøgelse fra 2007 anslog, at, som et minimum, blev $100 mia. i overskud ophobet og deponeret i hemmelige offshore bankkonti, til brug for hemmelige, fælles anglo-saudiske operationer.

I en officiel biografi pralede Prins Bandar med at bruge disse hemmelige midler og med den særlige natur af Al Yamamah-aftalen, som kun kunne have været gennemført mellem to absolutte monarkier, der kunne agere over loven og udviske skellet mellem offentlige og private handlinger.

ISIS har, med andre ord, absolut IKKE været verdens rigeste, islamistiske terroroperation.

I 2007, da de britiske medier gennemførte en begrænset afsløring af Al Yamamah-bestikkelsesskandalen, lukkede den britiske premierminister Tony Blair den britiske Afdeling for Alvorligt Bedrageris (SFO) efterforskning, med den begrundelse, at det anglo-saudiske partnerskab var af afgørende betydning for den britiske nationale sikkerhed. Ordren til at lukke efterforskningen kom få timer efter, at den schweiziske regering havde besluttet at give SFO adgang til de hemmelige bankkonti, tilhørende Wafiq Said, en stråmand for Al Yamamah-midlerne.

Al Yamamah-aftalen var en lukrativ transaktion for Prins Bandar, som fik en kommission for sin rolle i lanceringen af programmet på mindst $2 mia. (amerikanske efterretningskilder anslår, at Bandar fik mere end $10 mia. for aftalen).

 

Spørgsmålet om 3.000 dræbte amerikanere

Bandar er direkte indblandet i angrebene den 11. september på World Trade Center og Pentagon. Penge fra den personlige bankkonto tilhørende Bandar og hans hustru, prinsesse Haifa (søster til den mangeårige direktør for saudisk efterretning, Prins Turki-al-Faisal), blev videregivet til to af de oprindelige flykaprere fra 11. september, Khalid al-Mihdhar og Nawaf al-Hazmi, via de saudiske efterretningsofficerer Omar al-Bayoumi og Osama Basnan. Penge overførtes fra Bank of Englands konti fra det Britiske Forsvarsministeriums Støttekontor til Forsvarseksport (DESO) til Bandars konto i Riggs National Banks. Desuden modtog al-Bayoumi og Basnan penge gennem en ’skygge’-ansættelse i et saudisk forsvarsfirma, Dalah Aviation, der var eneste entrepriseindehaver for det Saudiske Forsvarsministerium.

En føderal dommmer (dvs. udpeget af præsidenten) i Sarasota, Florida, gennemgår nu flere end 80.000 sider af tilbageholdte FBI-dokumenter, der drejer sig om en celle bestående af flykaprerne den 11. september, og dennes forbindelser til en prominent, rig, saudisk forretningsmand med stærke bånd til det saudiske monarki. Nogle uger før angrebene den 11. september, forlod den saudiske familie, der opholdt sig i et indhegnet bosted i Sarasota, meget pludseligt landet. De efterlod sig ejendele, der indikerede, at de brød op med meget kort varsel. FBI gennemførte en uddybende undersøgelse af familien, fordi de husede tre af flykaprerne fra 11. september, inkl. ringlederen Mohammed Atta i mange tilfælde, iflg. sikkerhedslogs og videooptagelser, der viser Atta og de andre gå ind og ud af ejendommen.

FBI hemmeligholdt dokumenterne og det faktum, at de foretog en undersøgelse, for den Fælles Kongresundersøgelse og 11. september-kommissionen. Tidligere senator Bob Graham, der var med-formand i den Fælles Kongresundersøgelse, hævder nu, at eksistensen af forbindelsen mellem de saudiske royale og Sarasota-cellen, når dette ses i sammenhæng med beviset for den saudiske regerings støtte til San Diego-cellen, nu rejser yderligere spørgsmål om angrebene 11. september. Hvad med Herndon, staten Virginia, og Paterson, staten New Jersey, har senator Graham offentligt spurgt?

Et 47 sider langt dokument, skrevet af de to stabsmedlemmer af 11. september-kommissionen, der tidligere havde arbejdet for den Fælles Kongresunderundersøgelse, og som havde skrevet det 28 sider lange, undertrykte kapitel, identificerede i alt 20 saudiske regeringsfolk med beviselige bånd til de 19 flykaprere forud for angrebene 11. september.

Disse forbindelser gik fra det sydlige Californien til den Saudiske Ambassade i Washington og til den Saudiske Ambassade i Berlin, Tyskland. Tidligere flådeminister John Lehman, medlem af 11. sept.-kommissionen, sagde til ’60 Minutes’, at kommissionen ikke førte en uddybende undersøgelse af de ledetråde, der burde have været forfulgt, og som relaterede til det saudiske monarki og det saudiske regimes støtte til flykaprerne. Lehman, blandt andre kommissionsmedlemmer, har krævet en tilbundsgående, fra øverst til nederst, ny undersøgelse af 11. sept. – en undersøgelse, hvor alle de undertrykte ledetråde og åbne spor til de saudiske royale fuldt ud forfølges.

I løbet af denne trediveårige periode med Al Yamamah-programmet er der flydt penge fra disse hemmelige offshore-konti, så vel som også gennem saudiske velgørenhedsorganisationer, til finansiering af et globalt netværk af moskeer og madrasser (skoler), der har rekrutteret flere generationer til det ekstreme wahhabi/salafist-apparat, som udgør rekrutteringspuljen til sunni jihadistisk terror over hele verden.

 

Hvad der skal gøres

De beviser, der indeholdes i det stadigt hemmeligstemplede, 28 sider lange kapitel af den oprindelige Fælles Kongresundersøgelse af 11. sept., åbner døren til en optrevling af hele det anglo-saudiske terrorapparat. Uden en forståelse af den rolle, som det britiske monarki og de britiske efterretningstjenester har spillet i det jihadistiske apparat, er det umuligt at lukke dets evne til at operere ned.

CIA-direktøren fremførte i et interview søndag, at amerikanere »ikke burde tro på« dette 28-siders kapitel, som han nu frygter, vil blive tvunget til at blive frigivet, med en ophævelse af hemmeligstemplingen. Men et republikansk medlem af Kongressen rapporterede i et tweet, »CIA-direktøren må referere til nogle andre 28 sider end dem, jeg har læst. Frigiv dem, og lad det amerikanske folk træffe afgørelsen.« I har i jeres hænder midlerne til at gå til modangreb mod denne britisk/saudiske operation. Brug dem. Fremtving en offentliggørelse af de saudiske beviser. Fremtving Obamas afgang. »Dette må gøres hurtigt«, sagde LaRouche i dag, »for at forhindre yderligere international ødelæggelse.«

Video: 'Beyond the 28-pages – 9/11: Ten Years Later' – Otte måneder før angrebene 11. september, 2001, forudsagde Lyndon LaRouche, at USA havde en høj risiko for en begivenhed à la ’Rigsdagsbranden’, en begivenhed, der ville gøre det muligt for dem, der var ved magten, gennem diktatoriske midler at styre en økonomisk og samfundsmæssig krise, som de i modsat fald ikke var kompetente til at håndtere. Vi lever nu i det ubrudte kølvand af dette stykke historie.

Titelbillede: Obama og Kong Salman bin Abdulaziz under et af præsidentens mange besøg i Saudi-Arabien samtidig med, at han opretholdt mørklægningen af 11. september. [flickr/whitehouse]

 

]