1

Ved en skillevej: Tag vejen med ‘fred gennem udvikling’

26. marts (EIRNS) – Inden udgangen af marts frigiver LaRouche-Organisationen første oplag med tusindvis af eksemplarer af dens rapport på 55 sider for massecirkulation, "Det store spring tilbage: LaRouche knuser bedrageriet med "Green New Deal”. Dette kommer på et fremskredent tidspunkt i betragtning af det nært forestående sammenbrud af det døde monetaristiske system, faren for krig samt presset for den grønne dommedagspolitik, "Great Reset".

Denne nye rapport fra USA føjer sig til det momentum, som dialogen på Schiller Instituttets internationale konference den 20.-21. marts udviste – hvilket stadig giver bred genlyd i retning af vejen til "fred gennem udvikling", for en verden der står ved en skillevej.

Et særligt udtryk for udsigterne til at tage den rigtige vej kommer fra internationale medsponsorer, der tilslutter sig Schiller Instituttets præsident Helga Zepp-LaRouches erklæring, som blev frigivet den 21. marts på konferencen med titlen: "Erklæring fra kinesiske eksperter fra hele verden. https://schillerinstitute.com/blog/2021/03/23/declaration-of-china-experts-from-all-over-the-world/

I dag blev erklæringen anerkendt i Beijing på pressebriefingen i udenrigsministeriet af afdelingsdirektør i ministeriet for information, Hua Chunying. Hun blev med henvisning til erklæringens offentliggørelse i Frankrig spurgt af en CCTV-reporter: "Hvad er Kinas kommentar til dette"?

Hua svarede med en vis grundighed, begyndende med: "Vi har taget erklæringen til efterretning. Vi mener, at den repræsenterer og afspejler den rationelle og retfærdige stemme fra det internationale samfund, og det er også en fordømmelse og modstand mod nogle skøre ytringer og handlinger fra visse vestlige anti-kinesiske kredse igennem nogen tid, såsom at se bort fra fakta og angribe Kina og endda foretage falsk bagvaskelse.

”Jeg noterer mig, at medunderskriverne af erklæringen har hundredvis af erfaringer eller objektive observationer af Kina, bor hos os, eller har boet og arbejdet i Kina, eller som ofte har rejst og været i Kina i lange perioder. Mange af dem har været vidne til Kinas store bedrifter siden reformen og åbningen, og på nært hold observeret den kinesiske regerings 'folkecentrerede kinesiske' regeringsfilosofi, der har løftet mere end 800 millioner mennesker ud af ekstrem fattigdom, og for nylig været vidne til sejren for 1,4 milliarder kinesere i kampen mod den nye coronavirus-epidemi. Jeg tror, at deres udsagn igen beviser, at det de ser er sandt …” [Fuldstændige bemærkninger nedenfor].

Fru Huas ord er så meget mere bemærkelsesværdige, i betragtning af at de kom i den samme, brandvarme briefing, hvor ministeriet tog fløjlshandskerne af med hensyn til de seneste afsløringer af, hvordan "spørgsmålet" om menneskerettighedsovertrædelser i forhold til uighurerne bevidst var udklækket fra starten af som en intern destabilisering af Kina og dets regering.

Briefingen begyndte med en visning af et videoklip fra 2018 af oberst Lawrence Wilkerson (pensioneret), tidligere stabschef for den amerikanske udenrigsminister Colin Powell, hvori han redegjorde for tre grunde til, at amerikanske tropper er i Afghanistan, herunder: “Den tredje grund til at vi har tropper i Afghanistan er, at der er 20 millioner uigurer i Xinjiang, Kina. Den bedste måde for CIA at destabilisere Kina på, er at skabe uro i Kina. Hvis CIA kan udnytte disse uigurer og arbejde sammen med dem for fortsat at påvirke Beijing, behøves der ikke eksterne kræfter for at vælte Kina direkte indefra”. Det skal bemærkes, at Wilkerson, siden han forlod regeringen, har været en åbenlys modstander af de "endeløse krige", og han talte ved Ron Paul Instituttet, der er imod krig, så hans ord var mere en eksponering af amerikanske dårlige handlinger, snarere end en insiders “tilståelse” af disse dårlige handlinger.

Hua betonede ikke desto mindre betydningen af denne afsløring og sagde sammenfattende, at ”fakta gang på gang har bevist, at Xinjiang-spørgsmålet ikke er et nationalt, religiøst eller menneskerettighedsmæssigt anliggende, men et anti-løsrivelses, anti-opstands, anti-interventionistisk spørgsmål”, og at USA har udtænkt andre historier og foretaget destabiliseringer andre steder, herunder i Irak og Syrien. Hun konfronterede medierne for deres spredning af løgne og falske oplysninger.

 

(29. marts – – I dag tweetede Hua Chunying på engelsk: "Hør stemmerne fra de ægte lærde" efterfulgt af et link til erklæringen.)

 

(27. marts (EIRNS) – Det kinesiske udenrigsministeriums kraftige tilslutning den 26. marts til "erklæringen fra kinesiske eksperter fra hele verden", udarbejdet af Helga Zepp-LaRouche, såvel som den kinesiske generalkonsul i New York, Huang Ping, på Schiller Instituttets konference den 20. marts, demonstrerer yderligere den absolut afgørende betydning af denne organisations arbejde med at forhindre en nedsmeltning til atomkrig mellem verdens to største økonomier ….

Henry Kissinger – bestemt ikke én, der viger tilbage fra at indlede krige, som han gjorde i hele Sydøstasien – bør ikke desto mindre tages alvorligt, når han fortæller sine mentorer i Londons Chatham House, som han gjorde den 25. marts: ”Hvis vi ikke får en forståelse med Kina [for en ny global orden], så vil vi være i en situation som før 1. Verdenskrig, "hvor geopolitiske konflikter får lov til at sprede sig, indtil en af dem på et tidspunkt kommer ud af kontrol". Det er uendeligt meget farligere nu, end det var dengang”.)

Ellers er der andre steder udtryk for fornuft i tilbagevisningen af anti-kinesisk, anti-russisk geopolitik og mod den grønne 'nulstillings-dagsorden'. I denne uge blev der afholdt 2 ud af 4 rundbordssamtaler mellem amerikanske og kinesiske landbrugsorganisationer (online); den amerikanske Heartland-China Association, der er baseret i Missouri og dækker de centrale stater var medvært for drøftelserne. Talerne – regeringsledere, erhvervsliv og landbrugsledere for brancheforeninger – krævede fortsat, udvidet 'win-win'-samhandel og gode relationer de to lande imellem, og talte indgående om mejeriprodukter, svinekød og sojabønner. Ledere for søsterstaterne Hebei og Iowa understregede betydningen af økonomiske bånd og deres særlige venskabshistorie, som inkluderer personlige besøg i Iowa af præsident Xi Jinping, tilbage i 1985. Hovedtalerne, herunder den tidligere guvernør i Missouri, Bob Holden, grundlægger af USDCA i 2003, erklærede, at der skal "være samarbejde ikke konfrontation".

I Europa har syv af EU-landene udsendt et åbent brev til støtte for atomkraft, hvilket strider mod det nuværende grønne regelsæt for fremtiden.

Det, som Schiller Instituttets konferenceproces med dialog tilvejebringer, er det positive koncept – ud over bagtrops-fægterier – at bidrage til ubegrænset fremskridt for menneskeheden og universet. Dette er formidlet i de konkrete programmer, som blev præsenteret ved sidste weekends sessioner, for bælte- og vejinitiativer i Nordamerika og på den vestlige halvkugle, samt projekter i Sydvestasien. Under sin nuværende ugelange rundtur i regionen understregede den kinesiske udenrigsminister Wang Yi i Iran i dag, at 19 lande i den større sydvestasiatiske region nu er en del af Bælte- og Vejinitiativet.

Schiller Instituttets præsident, Helga Zepp-LaRouche, gav oversigten i sine bemærkninger, der afsluttede konferencen i sidste weekend. Den altoverskyggende nødvendighed, sagde hun, er en global Glass/Steagall-opsplitning af banker og multinationale finansinstitutioner, og et ”Nyt Bretton Woods”-kreditsystem. Dette er vejen frem.

 
Panel 4: Udfordringen ved hungersnød og pandemier:
Modsætningernes sammenfald eller masseudryddelse?

21. marts (EIRNS) –  Konferencens fjerde panel, med titlen som i overskriften, havde Dennis Speed som ordstyrer​​ og blev indledt af Dr. Joycelyn Elders, tidligere øverstkommanderende for sundhedskorpset i USA’s militær, og leder, sammen med Helga Zepp-LaRouche, af Komitéen for modsætningernes Sammenfald, der blev dannet i 2020. Elders kom ind på mange temaer, især prioriteten ved at involvere unge i arbejde og håb på fremtiden. Hun bemærkede indledningsvis, at den amerikanske folkesundhedskommission burde være en fortrop for aktiviteter, som 80 til 90 procent af de amerikanske militærstyrker burde være involveret i, i betragtning af dagens kriser.

Efter Dr. Elders præsenterede Marcia Merry Baker, medredaktør for Executive Intelligence Review (EIR), en oversigt over hungersnøden, nødvendigheden af at fordoble verdens fødevareproduktion, og arbejdet i Komitéen for modsætningernes Sammenfald. Hun blev efterfulgt af skiftevise præsentationer af fire medicinske specialister og fem talsmænd for landbruget.

Et særligt højdepunkt var et videouddrag af en tale af Fred Wills, tidligere finansminister i Guyana, i FN i 1976, på et tidspunkt hvor han gjorde en indsats for at etablere Den internationale Udviklingsbank, som Lyndon LaRouche havde foreslået for at erstatte Den internationale Valutafond (IMF) og Verdensbanken. Wills talte om nødvendigheden af ​​fornuft og suverænitet i udenrigspolitik og behovet for et nyt verdensøkonomisk system.

Under rapporterne fra medicinsk personale og landbrugsledere om sundheds- og fødevareforsyningskriser, sprang et aspekt i øjnene. I løbet af det forløbne år blev en føderal forordning, nr. 1135, vedtaget i USA af Center for Medicare og Medicaid  Services (statslig sundhedsforsikring for fattige) for hospitaler under pandemiens undtagelsestilstand. Det gjorde det muligt at nægte behandling selektivt til udpegede patienter uden sanktioner på plejecentrene, hvis de vurderede, at patienten havde ringe chancer for at reagere på behandling, og behandlingsressourcerne var begrænsede. Dr. Lang beskrev flere hændelser af den type af, hvad hun kaldte "rationaliseret pleje" på faciliteter i Los Angeles, hvor hospitalsmyndigheder nægtede pleje til mennesker med demens, ældre og endda tilfælde uden komplikationer. Dr. Faggett og Dr. Evers-Manley rapporterede også om forordningen og andre betragtninger af den samme selektive behandling.

Zepp-LaRouche advarede om, at omstændighederne for at dette forgår ikke er tilfældige. De "huller i systemet", der har vist sig under pandemien, skyldes ikke uheld. Det er en politik fra London, Wall Street og Silicon Valley, mens de udøver deres styrkede magt. Pas på enhver ligegyldighed over for dette. Husk, hvad jurist Leo Alexander sagde under Nürnberg-retssagerne efter 2. Verdenskrig, hvor han advarede om "små tiltag". Enhver lille ændring af respekt for livets hellighed er et skråplan, der fører til de nazistiske rædsler. Disse ændringer foregår lige nu. Vi er nødt til at mobilisere maksimalt.

To af Komitéen for modsætternes Sammenfalds initiativer blev beskrevet. Dr. Faggett rapporterede om et program i Washington, D.C. til uddannelse og indsættelse af unge som sundhedsarbejdere i samfundet, der udfører forskellige funktioner, især relateret til COVID-19-vaccination. Han sagde, at dette har fungeret godt i Buffalo, N.Y., og at det ligner Dr. Elders’ model for "ungdomsbrigader". De vil gerne fokusere på bydel 8, som på nuværende tidspunkt kun har 4 procent af dets 80.000 beboere vaccineret, det laveste i Washington, D.C. og typisk for forskelligheder af enhver art.

Dr. Lang rapporterede om et samarbejde om at sende en repræsentativ forsendelse med bistand til Mozambique, hvor USA’s National Medical Association indtil 2020-pandemien har været i gang med løbende arbejde for at bekæmpe underernæring, malaria og andre problemer. Hun gav en grundig briefing om Mozambique, herunder om græshoppernes ødelæggelse af afgrøder, og det stigende antal – over 530.000 – af internt fordrevne fra terrorismen i nord. Malaria og kolera forværres. Hun gav nogle detaljer om bundlinjemål, såsom hvad der kan gøres med vandtabletter, basisfødevarer (majsmel, ris) og andre forhold. 950.000 mennesker oplever fødevareusikkerhed – de mangler pålidelig og tilstrækkelig mad.

Dr. Evers-Manley fortalte om mange problemer og kom med anbefalinger om vaccinationskampagnen. Hun rapporterede, at der i 2030 vil mangle syv millioner sygeplejersker på verdensplan. Zepp-LaRouche bemærkede i diskussionen, at en tredjedel af sygeplejerskerne i Tyskland nu potentielt holder op, udbrændt under pandemien.

Mike Callicrate kaldte sin tale: "Vil menneskeheden trives eller forsvinde", og fortalte om nødvendigheden af​​ at holde op med at udnytte mennesker og ressourcer – især landbrugsjord, hvilket sker under det nuværende kartelsystem i verden, men at oprette lokale og regionalbaserede systemer til at tjene samfund og nationer. Dette blev yderligere belyst af Bill Bullard og Nicole Pfrang med hensyn til kvægopdræt, og hvad de store oksekødskarteller gør.

Bob Baker talte om, hvordan kartellerne mere og mere påvirker landmændene med deres grønne økonomiske diktater. Jim Benham gentog ligeledes Callicrates synspunkter om jordforhold og behovet for regionaliseret landbrug. Han sagde: "Kend din landmand, kend din mad", hvilket kræver at kartellerne bliver opdelt. Det er rigtigt, at byboere ikke kan få lokal mad direkte. Men det kan blive god mad, hvis man opdeler kartellerne. Han understregede også behovet for at give plads, så de unge kan blive landmænd. Zepp-LaRouche fortalte, hvordan de tyske landmænd er nødt til at gå på gaden med deres traktorer på grund af en eksistentiel krise, men medierne nægte fuldstændigt at dække det. Hun bestilte en video om landmændenes situation.

I spørgeperioden kom Zepp-LaRouche med afsluttende bemærkninger om hele konferencen. Hun kommenterede i meget stærke vendinger under diskussionen, at vi står over for en ligegyldighedskrise. "Befolkningen er følelsesløs". De er uvidende, og folk er også kun bekymrede "om deres problemer." Vi må tage den samlede situation i betragtning. Vi sidder på en krudttønde af et finansielt system, som kan sprænge i luften, sammen med en social eksplosion. Hun understregede, at "graden af mobilisering" vi kan gennemføre, er kritisk.

Helga Zepp-LaRouche sagde, at denne todages begivenhed har tilvejebragt en "rigdom af viden om de problemer" vi står over for, og har givet os en platform til at samles for at diskutere handling.

 
Online konference den 21.-22. Marts 2021
Panel 1-3

Historisk konference i Schiller Instituttet – Kulturernes dialog i dag

 

20. marts (EIRNS) — Følgende to rapporter giver et kort resumé af de to første paneler ved den historiske konference i Schiller Instituttet, der startede i dag, ”Verden ved en skillevej: To måneder inde i den nye Administration”. I dette kritiske øjeblik, der kræver samarbejde mellem verdens nationer, er der i stedet et sammenbrud med økonomisk, socialt, medicinsk og strategisk kaos. Denne konference er faktisk et enestående forum, hvor førende talspersoner fra Rusland, Kina, Mexico, Argentina, Syrien, Yemen, Europa og USA, med flere, taler om krisen og de nødvendige løsninger, hvilket beviser, at disse løsninger er umiddelbart mulige såvel som nødvendige.

 

Schiller Instituttets Konference – Panel 1: At forandre den kulturelle ødemark

 

20. marts (EIRNS) — Et bredt sammensat panel med titlen ”Forandring af den kulturelle ødemark: Nødvendigheden af en ny renæssance, skabelsen af en planetarisk kultur, der er mennesket værdigt”, var åbningspanelet i dag i Schiller Instituttets konference, ’Verden ved en skillevej: To måneder inde i den nye administration’. Jason Ross var ordstyrer for panelet, og hovedtalen blev holdt af grundlægger af Schiller Instituttet, Helga Zepp-LaRouche.

Panelet startede passende med en musikalsk forestilling fra Lyndon LaRouches 65-års fødselsdag i 1986 med violinisten Norbert Brainin, den tidligere førsteviolinist for Amadeus-kvartetten, og pianisten Carlo Levi-Minzi. Helgas præsentation, "Vil menneskets historie ende i en tragedie eller fortsætte med et nyt paradigme?" redegjorde for den ekstremt tumultagtige situation, udtrykt ved eksemplet med at Biden, der for nylig kaldte Putin for en morder; hvilket nu – som i et drama – fører frem til et afgørelsens øjeblik. Nøglen til en løsning er at tilgå et højere princip.

Hun citerede en artikel fra sin afdøde mand, Lyndon LaRouche, fra 2007, da han diskuterede det "fjerde fase-rum" – en kombination af klassisk kunst, videnskab og statskunst, der tilsammen danner et enkelt subjekt, der er det sande stof, som historien er gjort af. Politiske ledere skal have adgang til dette fjerde fase-rum. Hun leverede en historisk gennemgang af udviklingen af Kinas Bælte- og Vejinitiativ, der startede med, at Kina var en af de fattigste nationer i verden i 1968, men ved at anvende fysiske økonomiske principper over 40 år trak 800 millioner kinesere ud af fattigdom. Den 'eurasiske Landbro', udviklet af Lyn og Helga efter Sovjetunionens sammenbrud, var den perfekte fredsplan for det 21. århundrede, men blev afvist af geopolitiske årsager. Alt imens Kina lægger maksimal vægt på innovation og kreativitet hos mennesker, fremmer den malthusianske fraktion i Vesten lavere energi-gennemstrømningstæthed og befolkningsreduktion. Vi er nødt til at vende det kunstigt oprettede malthusianske paradigme, argumenterede hun, og vendte tilbage til princippet om universal-historien. Hver større kultur skabte sin egen renæssance, der hver især bidrog til udviklingen af den menneskelige kultur – det fjerde fase-rum. Gennem universal-historien, der udskiller os som en menneskelig art, giver en dialog mellem disse forskellige kulturer et konkret middel til at løse den nuværende krise.

Dennis Speed holdt derefter en præsentation om 'Det poetiske princip – hvorfor og hvordan amerikanerne må vende tilbage til klassisk kultur'. Den begyndte med George Shirley, der sang den tyske lied “An die Musik” af Franz Schubert. Dennis bemærkede, at der ikke er nogen væsentlig forskel mellem ånden i en lied og den afroamerikanske 'spiritual'. Dette blev demonstreret ved William Warfields udførelse af "Lit'l Boy" af Roland Hayes. Gennem en række smukke kunstneriske valg – herunder bassangeren Simon Estes dramatiske læsning af Abraham Lincolns anden Indsættelsestale, og Gettysburg-talen, Dikran Tulaines recitation af en Hamlet-monolog – samt mange andre, demonstrerede Dennis det universelle princip, at der i sandheden eksisterer en iboende skønhed.

Liliana Gorini, formand for MoviSol, den italienske LaRouche-bevægelse, holdt derefter en præsentation om Dante Alighieri ved 700-året for hans død, og demonstrerede, at udviklingen af et nationalt sprog er dybt forbundet med begrebet nationalstat. Hun diskuterede og demonstrerede, hvordan Dante bevidst skabte det nationale sprog for at befri Italien fra oligarkiet. Komedien, 'Den Guddommelige Komedie', er en afhandling om historie, religion, videnskab, økonomi, poesi. Dante blev nationaldigteren, og mange af hans vers bruges i dag i daglig tale. Dette er et sandt eksempel på dialog mellem kulturer. Takket være Dante kunne vi komme ud af helvede – pandemien og den sociale krise – hvis vi løfter blikket mod stjernerne.

Diane Sare præsenterede derefter: "Beethoven i Getsemane Have". Hun brugte eksempler på Beethovens Heiligenstadt-testamente, Bachs "Es ist Vollbracht" og Beethovens sonate opus 110 for at demonstrere princippet om Kristus’ sublime princip i Getsemane Have.

Carolina Dominguez, en leder i den mexicanske LaRouche-bevægelse, præsenterede på smukkeste vis et uddannelsesprogram for unge, baseret på at arbejde gennem originale opdagelser af historiens store begavelser. Hun opfordrede alle til at underskrive og cirkulere sin underskriftsindsamling for at undervise i LaRouches ideer på universiteter over hele verden.

Dette blev efterfulgt af en opførelse af John Sigerson og Margaret Greenspan af "Abendlied unterm gestirnten Himmel" af L. van Beethoven. Panelet blev afrundet af Schiller Instituttets amerikanske præsident, Megan DoBrodt, der gav en præsentation om de ’Tre Mars-missioner og de galaktiske Arter’. De tre nylige Mars-missioner udsendt af U.A.E., USA og Kina, er menneskehedens udsendinge, der udvider det menneskelige sensoriske apparat til en anden verden. Ironisk nok kan det som sker uden for Jorden være den vigtigste ting på Jorden. Rumrejser ignorerer nationale grænser, som en socio-politisk trosretning har den åndelig appel – det symboliserer, at mennesket ikke har mistet sin evne til at løse den 'gordiske knude'. Mars-missioner er tydeligvis internationale. Denne måned besluttede Rusland og Kina, at de vil bygge en base på Månens sydpol og åbne for samarbejde fra alle nationer. USA vil sende folk til Månen igen. Vi har næsten mistet en fornemmelse af, hvad Lyn og den store Krafft Ehricke kaldte ’godheden ved det menneskelige potentiale’.

 

Spørgsmål og svar.

Der kom mange gode spørgsmål under spørgeperioden. Spørgsmål om den klassiske kulturs universalitet, studerendes behov for at arbejde med poesi og at memorere, hvorfor det er vigtigt at vende tilbage til ’det gamle’, og hvorfor der ikke er nogen modsætning mellem individuel suverænitet og national suverænitet. Helga afsluttede spørgeperioden og bemærkede, at Nicholas af Cusanus’ begreb om modsætningernes sammenfald ikke er et statisk princip, men et kontrapunktisk begreb – modsætninger rækker ind i hinanden, hvilket resulterer i en dynamisk proces med selvperfektion.

 

 

 

Schiller Instituttets Konference, panel 2: Den strategiske krise som den menneskelige race står overfor

 

20. marts (EIRNS) — Det andet panel samlede, under Schiller Instituttets konceptuelle rammer, regeringsrepræsentanter fra Folkerepublikken Kina, Den russiske Føderation og Den syriske arabiske Republik samt forskere og tænkere fra Mexico, Argentina, USA, Frankrig og Pakistan.

Helga Zepp-LaRouche advarede i sine indledende bemærkninger om truslen om global atomkrig på kort sigt i betragtning af de nuværende bestræbelser på at globalisere NATO, alt imens Kina erklæres som Vestens fjende. Hun fremsatte udfordringen: er menneskeheden ikke i stand til at sikre en lys fremtid ved at finde kapaciteten til at give sig selv et nyt paradigme?

Generalkonsul Ping Huang fra det kinesiske generalkonsulat i New York City holdt en vigtig tale og slog en pæl igennem vidt udbredte løgne og misforståelser om Kina, dets historie og Kinas kommunistiske Parti. Han beskrev karakteren af demokratiet i Kina, enheden mellem menneskerettigheder og økonomiske fremskridt i Kina og en udenrigspolitik defineret af menneskehedens fælles skæbne. Hvordan kan den nuværende konfrontation mellem Kina og USA erstattes af samarbejde? Han svarede: Vesten må forstå, at Kina aldrig vil opgive sin ret til at blive en moderne, velstående nation, tage skridt til at genoptage samarbejdet inden for bekæmpelse af terrorisme, ikke-spredning, bekæmpelse af finanskrisen og igangsættelse af fælles forretningsprojekter. Han konkluderede, at eftersom de store nationer, USA og Kina, påtager sig et stort ansvar for hele menneskehedens skæbne kan kun de rette valg sikre en lys fremtid.

Førstesekretær Alexej Boguslavskij fra Den russiske Føderations mission til FN advarede om, at den "regel-baserede ordens" geopolitik, snarere end den internationale lov, der er indskrevet i FN-pagten, og dannelsen af militære blokke, kun vil føre til katastrofe. Han sagde, at med den verserende Covid-pandemi kræver verdens befolkninger, at stormagterne samarbejder. Han sluttede sin tale på skarp vis ved at citere John Quincy Adams: "Amerika burde ikke begive sig udenlands på jagt efter monstre at ødelægge".

Dernæst gav Dr. Bouthaina Shaaban, medie- og politisk rådgiver for det syriske præsidentskab, en lidenskabelig diskussion af ødelæggelsen af sit land i løbet af de sidste 10 år af en amerikansk politik, der er baseret på det stygge aksiom om vestligt overherredømme, om anvendelsen af et 'verdens-NATO' og en tvangsforestilling om "Kinas fremkomst". Hun opfordrede til et nyt paradigme for relationer mellem nationer, som anerkender, at Gud skabte os alle – med forskellige kulturer og forskellige historier – som hver især må respekteres og have lov til at udvikle sig frit for at berige verden som helhed. (Helga Zepp-LaRouche bemærkede under spørgetiden, at Dr. Shaabans præsentation til en Schiller Institut-konference i Tyskland i 2016 var ret optimistisk, i stor kontrast til den ødelæggelse af nationen, der har fundet sted siden da.)

Dr. William Happer, professor emeritus fra Princeton Universitetet (der var blevet bragt ind i det Nationale Sikkerhedsråd af præsident Trump for at igangsætte en egentlig videnskabelig debat med fortalerne for klimaforandrings-svindelnummeret, for blot at erfare, at denne indsats blev saboteret af Trumps kabinet), præsenterede et knusende videnskabeligt bevis på svindlen i klimahysterikernes påstande. Han demonstrerede, at CO₂ ikke er et forurenende stof, men en velsignelse for fødevareproduktion, og at hysteriet med vilje er baseret på falske computermodeller. Han beskrev klimaforandrings-bevægelsen som et religiøst korstog, som ikke er baseret på nogen reel videnskab.

Anden halvdel af panelet satte fokus på den nye bevægelse for udvikling i Latinamerika, baseret på den nuværende genoplivning af integrationen af patrioterne og regeringerne i Mexico og Argentina, centreret om hvad Alejandro Yaya fra Argentina kaldte ”industriens industri – rumvidenskab”. Dennis Small fra EIR, Simón Levy og Daniel Marmolejo fra Mexico, sluttede sig alle sammen til Yaya i en dybtgående diskussion om en ny ungdomsbevægelse i Latinamerika: for rumvidenskab, for uddannelse, for at skabe en fremtid for videnskab, økonomisk vækst og latinamerikansk integration. Marmolejo kaldte Kina for nøglelandet i forbindelse med at hjælpe med integrationen af Mexico og Argentina. Yaya beskrev i detaljer alt sit arbejde i Argentina, med uddannelse af unge fra alle klasser inden for fysik, robotteknologi og rumvidenskab; vi må vække nysgerrighedens kvalitet i ungdommen, lad ikke nogen tage den fra dem!

Der blev også givet præsentationer fra Frankrigs side om den globale betydning af russisk-tyrkiske relationer, fra Pakistan om den kinesisk-pakistanske økonomiske korridor (CPEC) og den 'Nye Silkevej', samt af EIR’s Richard Freeman om tilblivelsen af de i lang tid planlagte nutidige fascistiske planer, kaldet 'Global Reset' og 'Green New Deal'.

I sine afsluttende bemærkninger diskuterede Helga Zepp-LaRouche ødelæggelserne under den ​tiårs lange krig, der har opdelt Syrien, og som fortsætter i dag, og koncentrationslejrene i Yemen og i nationer i Afrika, hvor sult og sygdom skaber massedød, selvom de praktiske løsninger er lige ved hånden for stormagter. Hun spurgte: kan vi ikke fremkalde den menneskekærlige kraft, ”agapē-styrken”, i menneskeheden til at bryde denne fascistiske politik, "denne himmelråbende uretfærdighed"? Hun sagde, at vi nu har Den nye Silkevej, Bælte- og Vejinitiativet, Schiller Instituttet og planen for et Nordamerikansk Bælte- og Vejinitiativ (NABRI) som brobygger mellem Kina og USA. Vi kan finde løsninger på et højere niveau, hvis vi anvender Cusanus’ metode til Coincidentia Oppositorum (modsætningernes sammenfald). Hun opfordrede tilhørerne der deltog i denne konference til at vække folk med de historieforandrende ideer, der blev præsenteret her i dag, og til at gennemføre de løsninger, der er lige ved hånden, som de blev udtrykt af regeringerne og tænkerne på dagens konference.

 

Panel 3

I efterhånden mange årtier har Mellemøsten, mere korrekt kaldet Sydvestasien, været udsat for geopolitiske manipulationer, brutale regimeskifte-operationer og krigsførelse. Forbrydelser mod menneskeheden begås for indeværende mod befolkningen i Yemen og Syrien. Disse akutte problemer blev behandlet i Panel III på Schiller Instituttets konference.

Hovedtalen blev leveret af Schiller Instituttets koordinator for Sydvestasien, Hussein Askary, der kom med en indtrængende opfordring om omsider at bringe retfærdighed til regionen. Sydvestasien består af 500 millioner mennesker, hvoraf de fleste er unge og relativt veluddannede. De har brug for og søger efter et konstruktivt perspektiv som et alternativ til den geopolitik, der har hærget regionen. Askary gennemgik den lange lidenskabelige kampagne ledet af Lyndon LaRouche for at sikre en solid økonomisk udvikling fra 1970'erne, med fremlæggelse af flere konkrete planer og med stærk opbakning på den tid, heriblandt under hans besøg i Irak i 1975 og hans besøg i 2002 til Abu Dhabi. I sidste ende blev dette modvirket af det britiske imperiums fremherskende strategi for at "dele og herske".

Askary, der oprindeligt stammer fra Irak, har været direkte involveret i at uddanne unge i både voldsramte Irak og krigshærgede Yemen om Lyndon LaRouches begreber om fysisk økonomi, og hvordan man har brug for at forstå disse begreber for at befri sine lande for enhver form for oligarkisk styre.

Syriens 'Five Seas-initiativ' fra før krigen pegede i den rigtige retning af regionalt samarbejde, ligesom aftalen mellem Irak og Kina, der blev underskrevet for mange år siden, men først begyndte at blive realiseret i 2018. Den har brug for yderligere opfølgning i dag. Schiller Instituttet fremsatte forslaget om "Operation Phoenix" og at genskabe "Arabia Felix" som vigtige elementer for menneskehedens fremskridt. Geopolitikkernes krige mod Syrien, Irak og Yemen har forværret situationen og må bringes til ophør, og i stedet for må USA, Kina og Rusland samarbejde om genopretning og udvikling af Sydvestasien som helhed.

Den næste taler var Yemens udenrigsminister, Hisham Sharaf, der understregede, at hans nation nu døjer med det sjette krigsår, i en krig der føres af Saudi-Arabien og Emiraterne. Den blokade, de har pålagt, forhindrer fødevarehjælp såvel som medicin og forsyninger til at bekæmpe coronavirus i at komme ind i landet, mens den nylige FN-donorkonference ikke engang indbragte halvdelen af det beløb, som FN anmodede om. Ikke desto mindre forbliver befolkningen optimistisk, med hensyn til at der kan opnås fred, skønt de aldrig vil acceptere forhold, som er dikteret af angrebsmagterne. Han udtrykte håb om, at "når geværerne er tavse", vil hans land aktivt deltage i Silkevejs-projektet, ikke kun for at drage fordel af det, men for at bidrage med positive input til verden.

Udviklingen af hans land inden for rammerne af Kinas Bælte- og Vejinitiativ eller Schiller Instituttets 'Verdenslandbro' blev også taget op af den næste taler, Haidar Al-Fuadi Al-Atabe, medlem af det irakiske parlament. Han understregede vigtigheden af at aktivere aftalen mellem Irak og Kina, der sigter mod at genoprette Iraks infrastruktur, skabe beskæftigelse for den unge generation og overvinde Iraks nuværende afhængighed af indtægter fra dets olieproduktion. Titusinder af unge irakere, sagde han, kunne få uddannelse og beskæftigelse ved at gennemføre større infrastrukturprojekter, herunder Faw Great havnen og jernbanelinjer i hele landet.

Fra den østlige del af Sydvestasien, Pakistan, talte Shakeel Ahmad Ramay, direktør for Kina-centret ved Bæredygtig udviklingspolitisk Institut, om den kinesisk-pakistanske økonomiske korridor, hvis første fase skaber 700.000 pakistanske job, og som vil oprette 4 millioner arbejdspladser inden 2030. Udviklingen af denne korridor, viste han, vil også forkorte transportafstanden mellem Kina og Europa.

Senator Richard Black for staten Virginia talte derefter om "Sandheden bag krisen i Syrien". Black erklærede, at han er kampveteran og en amerikansk patriot, men han afviser helt, hvad amerikanske politik har gjort, ikke kun over for Sydvestasien, men globalt. Amerikansk politik er intet andet end én stor overtrædelse med brug af en regelbaseret orden – udtrykket, som altid brugt i officiel propaganda – og hvad denne politik har været, er en række aggressionskrige, som blev forbudt under Nürnberg-restsagerne efter Anden Verdenskrig. Planlægning af angrebene mod Syrien fandt sted i USA allerede i 2001, med en liste over lande udpeget for destabilisering, regimeskifte og terrorangreb samt andre grusomheder. Før krigen var Syrien et selvforsynende land med hensyn til mad og energi, men ti års aggression med oprørere, der er uddannet og bevæbnet af USA, med selve den amerikanske hær der invaderede det nordlige Syrien, har ødelagt landet. Denne galskab må stoppes, og stoppes nu, erklærede Black.

Syrien: Fred gennem udvikling må og skal være fremherskende!

Fra selve Syrien gav Dr. Ziad Ayoub Arbache, assisterende professor ved Det Økonomiske Fakultet ved Damaskus Universitet, et overblik over den frygtelige ødelæggelse af den syriske økonomi efter ti års krig. Før krigen begyndte i 2011 (fejlagtigt kaldet borgerkrig) oplevede Syrien økonomisk vækst med en stærk handelsbalance inden for landbrugsprodukter, energiuafhængighed og eksport af olie, fravær af udenlandsk gæld og en stigende levestandard. Det er siden blevet udslettet. Dr. Arbache støtter Schiller Instituttets tilgang til "fred gennem udvikling", og sagde at han er overbevist om, at "fælles udvikling" er den eneste måde at afslutte krige og konflikter i Mellemøsten.

Dette perspektiv blev også støttet af Michel Raimbaud, tidligere fransk ambassadør i flere arabiske, afrikanske og latinamerikanske lande, og tidligere direktør for det Franske bureau for beskyttelse af Flygtninge (OFPRA). Han viste, at Syrien klart er et "offer for international aggression", udført af magter som USA og Storbritannien på måder, der falder ind under Nürnberg-tribunalets definition af "angrebskrig". Tabene har været overvældende: omkring 400.000 dødsfald, 2 millioner sårede, 12 millioner flygtninge. Men som ambassadør Raimbaud påpegede, er den syriske nation og folket ikke blevet besejret.

Som afslutning på indlæggene i Panel 3 præsenterede Jacques Cheminade fra Solidarité et Progrès en "opfordring til handling" for at ændre den politik, der, som han sagde, har bragt menneskehedens overlevelse på spil. Dette er et øjeblik med stor tragik, sagde han, men vi må arbejde for at gennemføre en alternativ politik, som han gik videre med at skitsere.
POLITISK ORIENTERING den 26. marts 2021:
Biden-administration øger konfrontationen med Rusland og Kina.
SI-konference viser et alternativ

Med formand Tom Gillesberg

Video:

 

Lyd:

Schiller Instituttet · Biden-administration øger konfrontationen med Rusland og Kina. SI-konference viser et alternativ

 

 
Helga Zepp-LaRouches hovedtale ved panel 1:
‘Vil menneskehedens historie ende i tragedie
eller fortsætte med et nyt paradigme?’

Her er  Helga Zepp-LaRouches tale fra weekendens konference

 

Del 1

Goddag! Jeg hilser jer overalt i verden, uanset hvor I befinder jer lige nu. Det er en fornøjelse for mig at tale til jer. Da vi valgte titlen på konferencen, ”Verden ved en skillevej: To måneder inde i USA’s nye administration”, forventede vi uro. Alligevel er det uhyggeligt, hvor forudvidende disse ord var. At en siddende præsident for USA kalder Ruslands præsident en morder, som præsident Biden gjorde i et ABC-TV-program, bryder helt sikkert et tabu. Det var et trickspørgsmål af George Stephanopoulos, men det fungerede. Det viser selvfølgelig, hvad såkaldt journalistik er blevet til i disse tider.

Heldigvis viste præsident Putin sig at have god humor ved at invitere Biden til at holde en direkte internetdebat, måske i går fredag, eller på mandag, eftersom Putin ville tage til Taigaen i weekenden. Ellers ønskede han ham et godt helbred. Ikke desto mindre, hvis præsidenten for det mest magtfulde land, der har 5.800 nukleare sprænghoveder, siger sådan noget om Ruslands præsident, der har 6.375 nukleare sprænghoveder (tal fra januar 2020), viser det den fare, vi befinder os i.

Hvis man betragter den lavine af nylige erklæringer og militære doktriner, der mere og mere definerer Rusland og Kina som strategiske rivaler og konfliktfyldte fjender, ser det ud til, at vi er i akt IV eller V i en global tragedie, der hurtigt nærmer sig det, Schiller kaldte et ”punctum saliens”, det springende punkt. Det punkt i dramaet, hvor alle tidligere udviklinger kommer sammen i et øjebliks beslutning. Det afhænger af karakteren og visionen hos de førende aktører på scenen, hvis handlinger betinger, om vi kan finde en løsning på et højere niveau – om vi kan få adgang til et nyt paradigme på et højere plan for tænkning og undslippe det tragiske resultat. Eller hvis de i handling omsætter logikken i deres fejlbehæftede aksiomer, og dramaet ender som en tragedie. Denne gang er det imidlertid ikke på en scene, det er vores historie, vores liv.

Lyndon LaRouche, i en smuk artikel [https://larouchepub.com/lar/2007/3444mask_pelosi_tragedy.html] offentliggjort i EIR, 9. november 2007, kaldet "Tragediens kraft", sagde en forbløffende ting, der vedrører grunden til, at vi besluttede, at denne gang skulle det første panel være tilegnet behovet for en klassisk renæssance. Fordi det er gennem de største klassiske kunstneriske værker, at man kan få adgang til det niveau af tænkning, der kræves for at håndtere denne krise. Derfor placerede vi ikke kulturpanelet i slutningen af ​​konferencen, som vi normalt gør. LaRouche påpegede, at man siden Vladimir Vernadsky og Albert Einstein kender til universets opdeling i strengt definerede fase-rum: det ikke-biotiske, biosfæren, noösfæren [erkendelsesmæssigt liv]. Men at der er et fjerde generelt fase-rum, der kombinerer niveauet af klassisk tragedie, naturvidenskab, klassisk kunstnerisk komposition og statsmandskunst, som kendt af Aischylos, Platon, Shakespeare, Lessing og Schiller, i et enkelt tema. Dette fjerde fase-rum er den egentlige substans i verdenshistorien, sagde Lyndon LaRouche.

Hvis menneskeheden ønsker at finde en løsning på nutidens mange eksistentielle kriser, er politiske ledere på alle samfundsniveauer nødt til at få adgang til den form for tænkning, som findes i dette fjerde fase-rum. Den russiske reaktion på Bidens bemærkninger viser, at de er klar over, at vi befinder os i et sådant punctum saliens, springende punkt. Konstantin Kosachev, vicepræsident for Det russiske Føderationsråd, kaldte det en forkastning: ”Disse ubehøvlede bemærkninger dræber alle forventninger om, at en ny administration vil føre en ny politik over for Rusland”, sagde han. Og i ægte vrede udtalte han: ”Disse bemærkninger kommer fra en præsident for et land, der smider en bombe et eller andet sted i verden hvert 12. minut. Flere end 500.000 mennesker er døde i forbindelse med amerikanske aktioner siden 2001. Kunne du kommentere på det, hr. Biden? ”

Det er forfærdeligt, hvordan disse kriser er taget til i løbet af de sidste mange år, så godt som uden offentlighedens kendskab. Ingen offentlig diskurs; ingen debat blandt intellektuelle, endsige i parlamenterne. Trin for trin mod afgrunden. Inden for militære doktriner var der et stort skift mod konfrontation med Rusland og Kina, i forbindelsen med offentliggørelsen af ​​den Amerikanske nationale Strategi i december 2017, der for første gang definerede Rusland og Kina som geopolitiske rivaler. Dette fortsatte med den Nationale Forsvarsstrategi i januar 2018, efterfulgt af Evalueringen af de atomare Stillinger (Nuclear Posture Review) og oprettelsen af ​​en amerikansk rumkommando og det amerikanske militærs rumstyrke, hvis mål er amerikansk dominans i rummet for at forhindre Kina i at definere de nye regler i rummet.

I marts 2021 offentliggjorde Det Hvide Hus den Foreløbige nationale sikkerhedsstrategiske Vejledning. Dokumentet på 24 sider [https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/03/NSC-1v2.pdf] angiver hensigten om at rette verdens demokratier ind mod de “ondartede påvirkninger fra Rusland og Kina”, genoprette en regelbunden orden i verden; i det væsentlige globalisere NATO med det klare fokus på at danne alliancer i Indo-Stillehavsområdet mod Rusland og Kina, og hurtigt vende tilbage til internationalt lederskab i den globale dagsorden for klimaændringer, at formindske globale CO2-udledninger, og sikre at USA og ikke Kina laver reglerne. Alt dette formodes at være for "at udkonkurrere et mere selvsikkert og autoritært Kina" og sejre i den strategiske konkurrence med Kina eller enhver anden nation.

 

Del 2:

Klimaspørgsmålet vil blive til en national sikkerhedsprioritet. Vi vil inkorporere vurderinger af klimarisiko i vores krigsspil, -modeller og -simuleringer; og vi vil styrke missioners modstandsdygtighed og indsætte løsninger, som optimerer evner og reducerer vores eget CO2-aftryk.

Er det ikke spøjst, at kampen mod klimaforandringerne er en national sikkerhedsprioritet? Alt imens disse ”officielle” dokumenter i det mindste forbliver i domænet af professionelt militærsprog, findes dette foregivende ikke længere i skrifter, såsom dem fra London Telegraph, der genudgav et skrift fra d. 28. januar, ”The Longer Telegram”, fra det Atlantiske Råd [ https://www.atlanticcouncil.org/content-series/atlantic-council-strategy-paper-series/the-longer-telegram/ ]. Det er skrevet af et anonymt, tidligere medlem af regeringen med ”dybdegående viden om Kina” og er angiveligt et af de vigtigste dokumenter nogensinde udgivet af rådet. Titlen er en bevidst reference til det ”lange telegram” af George Kennan fra 1946, som opfordrede til inddæmningen af Sovjetunionen.

Dette dokument opfordrer skamløst til et kup indefra mod Præsident Xi Jinping af utilfredse, ledende medlemmer af det Kinesiske Kommunistparti, som dog er villige til at opgive idéen om at forfølge den kinesiske model for udvikling og at underkaste sig USA’s dominans over verden. Hvem er de vigtigste bidragsydere til denne tænketank? Flere af de største amerikanske våbenproducenter, som Raytheon, General Dynamic, Boeing, Lockheed-Martin, Northrop-Grumman, samt NATO.

Af samme natur er den britiske efterretningsoperation omkring Alexey Navalny, som dybest set har samme hensigt – at katalysere et regimeskrifte mod Præsident Putin. Før vi havner i den 3. verdenskrig – for det er dér denne krigsopbygning vil ende – lad os reflektere over hvad der rent faktisk foregår her. Havde vi ikke hørt, blot for kort tid siden, efter Sovjetunionens fald, at vi har nået ”enden på historien”, som var en af de mest idiotiske ting, der nogensinde er blevet sagt? At Vestens demokratier fra det tidspunkt ville overtage verden, og at alle andre ville blive enige med de vestlige værdier, neoliberalistisk økonomi, kønspolitik, dekonstruktion i kunsten, osv. Et hurtigt overblik vil være nyttigt på dette tidspunkt, fordi der er ting at lære, hvis en tragedie skal undgås. Der er faktisk en rivalisering blandt to, konkurrerende systemer; to fuldstændig forskellige anskuelser af verden, menneskets i rolle i denne og en tilknyttet vision af menneskehedens fremtid.

I 1978, da Deng Xiaoping påbegyndte politikken for reform og åbning, som efterfulgte Kulturrevolutionens dybe dal, var Kina et af de fattige lande på Jorden. Ved at anvende de bedste aspekter af traditionen for fysisk økonomi, som denne blev opfundet af Gottfried Wilhelm Leibniz og videreudviklet af Hamilton, List, Carey og Witte, satte han Kina på en kurs med kontinuerlig innovation. Dette har nu, 40 år senere, kastet 850 millioner kinesere ud af dyb fattigdom, hvilket, for én som ikke er forudindtaget, er en af de største, historiske, kulturelle præstationer i verdenshistorien. De opnåede målet om at afskaffe fattigdom inden 2020, mens det modsatte var tilfældet i USA og Europa: fattigdom tog til.

1991 udvidede vi forslaget om den Produktive Trekant (Paris-Berlin-Wien), som var svaret fra Lyndon LaRouche, min afdøde mand, på Berlinmurens fald i 1989, til den Eurasiske Landbro. Systemet af udviklingskorridorer, der bygger på den gamle Silkevej, forbinder Europas befolkninger og industrielle centre med dem i Asien, som en måde hvorpå Eurasiens indelukkede landområder kan industrialiseres. Den idé var åbenlys for en der kom fra den filosofiske tradition af Nicolaus Kusanus, Vernadsky og Krafft Ehricke. Nemlig at livet udvikledes gennem fotosyntese, ud fra havene. At organismer ville udvikle sig gennem en højere metabolisme (energigennemstrømningstæthed), og at en art endelig ville blive udviklet, hvis kreative evner ville etablere en hel ny kategori af eksistens i universet – mennesket.

Evolutionens naturlige gang for denne nye art var at bosætte sig ved havene og floderne og, gennem infrastrukturel udvikling, at bevæge sig længere indlands. Åbningen og udviklingen af vores kontinenters land-omsluttede områder gennem disse udviklingskorridorer var egentlig en åbenlys idé, da Jerntæppet   disintegrerede. Efter at den infrastrukturelle udvikling af alle kontinenter på Jorden var fuldendt, ville den næste fase af denne udvikling være at opbygge infrastruktur i det nære rum, kolonier på Månen og på Mars, som trædesten for menneskeheden på vejen til at blive en galaktisk art.

Som jeg allerede advarede om i mange af mine taler i 1990’erne: hvis man ville begå den fejl at overlejre en ukontrolleret fri markedsøkonomi på en sammenstyrtet kommunistisk økonomi, kunne man måske fortsætte med kasinoøkonomien i et stykke tid, men det ville snart føre til et endnu større kollaps af hele systemet. Hvis den Produktive Trekant og den Eurasiske Landbro var blevet gennemført – der var stor opbakning for dette på det tidspunkt – ville det have været den perfekte fredsplan for det 21. århundrede. Men den blev afvist af Vesten af geopolitiske grunde. I stedet var planen fra USA’s og Storbritanniens, og især Frankrigs, side at forvandle den tidligere supermagt, Sovjetunionen, til et land i den Tredje Verden, der blot producerede råmaterialer.

Jeffrey Sachs’ chokterapi i Jeltsin-perioden skabte faktisk en befolkningsreduktion på 1 million mennesker om året, så det var rent folkemord. I USA blev doktrinen fra PNAC (Projektet for et Nyt Amerikansk Århundrede) etableret i 1992 – Dick Cheneys idé om at USA ville fortsætte med at være den eneste supermagt og aldrig tillade nogen rival på det strategiske plan. I juni 1992 blev den tilsvarende politik foreslået ved FN’s Miljø- og Udviklingskonference i Rio, Brasilien, hvilket var begyndelsen på en omfattende malthusiansk offensiv, der var en genbekræftelse af Romklubbens politik og deres idé om ”Grænser for Vækst”, udgivet i 1972. Den blev på det tidspunkt gendrevet af en mægtig bog af Lyndon LaRouche: ”Der er Ingen Grænser for Vækst”. Topmødet i Rio var også en genbekræftelse af Henry Kissingers NSSM-200-doktrin [ https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pcaab500.pdf ] fra 1974, som er et enormt skandaløst dokument, der kræver en befolkningsreduktion og idéen om at bruge fødevarer som et middel til befolkningskontrol.

Argumenterne for malthusiansk dominans over en unipolær verden blev ofte forandret: De gik fra begrænsede ressourcer, til ozonhullets forøgelse, til syreregn, til døende skove, til kernekraft = fascisme, og nu, i den seneste tid, klimaforandringer. Men det egentlige mål var altid en oligarkisk, imperialistisk verdensorden, styret af en mindre elite, samt befolkningskontrol.

Det samme år, 1992, kun 14 år efter Dengs reformpolitik blev påbegyndt, havde Kina allerede opnået en vis udvikling, men det var for det meste i kystregionerne. Jeg deltog i en konference i 1996 i Beijing, som vi havde foreslået til den kinesiske regering to år tidligere, med titlen: ”Udviklingen af regionerne langs den Eurasiske Landbro”. Den definerede det langsigtede, strategiske perspektiv for Kina indtil 2010. Denne politik blev dog afbrudt af den asiatiske krise i 1997.

I 2001 blev Kina inviteret til at deltage i Verdenshandelsorganisationen (WTO) med forventningen om, at integrationen i verdens markeder ville betyde, at Kina ville indføre de vestlige værdier, vestligt demokrati og så videre. At de ville acceptere Washington-Konsensussen, den ”regelbaserede” verdensorden, Wall Streets og City of Londons kasinoøkonomi. Men i stedet for at anerkende ”historiens ende”, fornyede Kina sin 5000 år gamle tradition af kinesisk historie og kultur, og i 2013 bekendtgjorde Xi Jinping i Kazakstan politikken for den Nye Silkevej, hvilket, i løbet af syv et halvt år, er blevet til historiens største infrastrukturprogram.

150 lande samarbejder, og som komikeren Bill Maher sagde i en kort video [ https://www.youtube.com/watch?v=2DH4v6FnbvM ]: ”Ikke at anerkende dette betyder, at I er nogle fjollehoveder”. Kina var nemlig i stand til at bygge 40.000 km højhastigheds-toglinjer, 500 helt nye byer til millioner af mennesker, den mest avancerede fusionsforskning, missionen til anden side af Månen og nu til Mars. Og som Xi Jinping udtrykte det for nylig: Kina er i dag tættere på målet om at forny den kinesiske nation end på noget andet tidspunkt i historien, og at blive en af verdens førende magter indenfor videnskab og teknologi.

Putin begyndte først at blive dæmoniseret, som han udstilles af det atlantiske etablissement, efter at han begyndte at vende udviklingen fra Jeltsin-perioden og genetablere Ruslands status som en verdensmagt, og ikke blot en regionalmagt, som Obama respektløst havde insisteret på, da Putin genindtog sit præsidentembede. Så, hvor vil alt dette ende? Hvis Biden-administationen, ”Globale Britannien”, NATO og EU insisterer på at inddæmme Rusland og Kina, hvis strategiske partnerskab bliver styrket i lyset af denne aggressive politik fra den vestlige alliance, vil det uundgåeligt føre til en 3. Verdenskrig, som ingen ville kunne overleve?

Under sin rejse til Seattle i 2005 påpegede Xi Jinping, at der ikke findes sådan noget som ”Thukydid-fælden” i verden. Men skulle de mægtigste lande igen og igen lave strategiske fejlkalkulationer, kunne de måske skabe en sådan fælde for dem selv. Den kinesiske ambassadør til USA, Cui Tiankai, refererede adskillige gange til artiklen af historikeren Prof. Graham Allison, som stillede spørgsmålet, om USA og Kina var i færd med at ende i præcis en sådan konflikt, på den måde som den græske historiker Thukydid havde beskrevet det, og gå i krig.

Thukydid, der levede fra 460 til 404 f.Kr., belyste hvordan det skønne Grækenland brød sammen, pga. konkurrencen mellem Sparta og Athen, som førte til den Peloponnesiske Krig. Efter Perser-krigene fra 500 til 479 f.Kr., og igen fra 470 til 448 f.Kr., hvor Athen havde vist sig som sejrherre over perserne, blev det til en slags supermagt. Dette skabte vrede i det oligarkisk-kontrollerede Sparta, som havde været den dominerende magt indtil da, og som forsøgte at beholde magten ved at tage del i forskellige alliancer. Efter Athens endelige sejr over perserne og den såkaldte Kallias-fred, kunne det faktisk have opløst det Attiske Forbund, men gennem sofisternes indflydelse i Athen forvandledes det til et attisk imperium og transformerede de tidligere frivillige allierede til at betale hyldest og blive vasaller.

Mest berømt og informativt for vores nuværende situation i dag, er historien om hvordan Athen tvang beboerne på øen Milos til den nye aftale. Thukydid beskriver dette i den 5. bog [af hans Historien om den Peloponnesiske Krig] i dialogen mellem den atheniensiske udsending og Milos’ repræsentanter. Athenienseren bemærker, at Athen, med sejren over perserne, skulle have erhvervet sig rettigheden til at regere – og de mægtige gør hvad de har lyst til, og de svage må adlyde. Repræsentanten fra Milos argumenterer, at hvis Athen allerede ikke respekterer loven, burde det overveje, at andre kunne tage dets hårdhed som et eksempel, hvis det en dag selv blev besejret.

Athenienseren svarer, at milosianerne burde underkaste sig Athens overherredømme, eftersom det ville give den største fordel til begge sider. Forbløffet spørger repræsentanten for Milos, hvordan slaveri ville være ligeså fordelagtigt som dominans? Hvortil Athenienseren svarer, at det ville være at foretrække i stedet for at blive dræbt. For dem selv ville det være gunstigt, at de ikke ville være nødsaget til at dræber dem.

 

Del 3:

Angående spørgsmålet om de ikke kunne forblive neutrale, svarer atheneren nej, da deres fjendskab ville skade mindre end deres venskab, hvilket kunne læses som et tegn på svaghed fra deres side. Under alle omstændigheder ville princippet om de magtfulde gælde i hele verden.

Milosianeren argumenterer, at de ikke kunne opgive deres uafhængighed, som de havde haft i 700 år, men ville ønske at forblive neutrale.

Kort derefter begyndte Athen fjendtlighederne, og befolkningen i Milos måtte ubetinget overgive sig, og athenerne dræbte alle mændene og solgte kvinderne og børnene til slaveri. Yderligere beskriver Thukydid, hvordan athenernes umådeholdenhed tilskynder dem til stadig mere offensiv opførsel, og endelig til den sicilianske ekspedition fra 415-413 f.Kr., hvor de lider et knusende nederlag, hvorfra de aldrig kommer sig.

Så måske skulle man tænke over denne historie, når hr. Blinken kræver, at Tyskland skal opgive Nord Strøm 2.

I atomvåbnenes æra, bør man tænke to gange, hvis man skaber en Thukydid-fælde, hvor der ikke behøver at være nogen. Den vigtigste konflikt kommer fra disse to systemers totale modsætningsfyldte udviklingsbaner. På den ene side Kina, og i princippet de lande der samarbejder med dem i Bælte- og Vejinitiativet, lægger størst mulig vægt på innovation, på deres befolknings levestandard, og på at fremme deres befolknings kreativitet, som kilde til innovation.

På den anden side er kursen for den malthusianske fraktion at gå tilbage i historien til en lavere energigennemstrømning, lavere forbrug og derfor færre mennesker. Centralbankerne kører en koordineret kampagne for at opnå “regimeskift”, efter det berygtede møde i Jackson Hole, Wyoming, i august 2019; den store nulstilling [the Great Reset], for at fjerne CO2 fra verdensøkonomien; og “flytte billioner”, som et dokument fra EU og den tyske regering udtrykte det, for at dirigere alle investeringer ind i grønne teknologier. Hvilket vil betyde en dramatisk reduktion i levestandarden for befolkningerne i USA og Europa, og voksende fattigdom på verdensplan. Og i lyset af den allerede hærgende pandemi og verdensomspændende hungersnød, en massiv befolkningsreduktion i den såkaldte udviklingssektor. Med andre ord: folkedrab.

Aischylos beskriver denne konflikt i sin trilogi Prometheus i lænker, hvor konflikten er imellem den olympiske gud Zeus, der er inkarnationen af det oligarkiske system, og Prometheus, som han straffer, fordi han bragte ild til mennesket, og derfor fremskridt og produktivitet for menneskeheden. Hvad vi beskæftiger os med, og det som ligger til grund for disse to direkte modsatrettede udviklingsforløb, er hver deres forskellige menneskesyn. Det prometheusianske menneskesyn ser hvert menneske som en enorm berigelse for menneskeheden som helhed, fordi hvert individ har potentialet til at gøre grundlæggende opdagelser inden for naturvidenskab, i skabelsen af stor klassisk kunst. En kreativ person, der opdager et universelt fysisk princip, kan skabe en helt ny økonomisk platform, der kan omdefinere hele måden hvorpå menneskeheden producerer, på et kvalitativt højere produktivitetsniveau, såsom dampmaskinen, antibiotika, atomkraft, lasere, og lignende opdagelser.

Det malthusianske menneskesyn ser hver person som en parasit, en byrde for Moder Jord, en CO2-udledende byrde, der bidrager til global opvarmning; og derfor, jo færre sådanne pestilenser der er, jo bedre.

Naturligvis er hele den malthusianske påstand et videnskabeligt bedrageri, da computerprogrammet, som bogen Grænser for Væksts (The Limits to Growth) såkaldte undersøgelse var baseret på, var et fusket program, hvor det ønskede resultat først blev bestemt, og derefter blev programmet designet i overensstemmelse hermed. Forfatterne, Meadows og Forrester, indrømmede senere, at de havde udeladt den rolle, som videnskabelig og teknologisk fremskridt har i at definere, hvad en ressource er.

Den malthusianske påstand er en direkte løgn fra oligarkiet, forstærket af den politiske korrekthed, der spredes af de etablerede medier, som kontrolleres af Wall Street og City of London; og for nylig de sociale medier under IT-giganterne fra Silicon Valley, fonde og tænketanke, der afspejler den finansielle sektors interesser.

Det kunstigt fremkaldte paradigmeskift, ikke indledt, men propaganderet gennem medierne med millioner af dollars på mange sprog, igangsat af Romklubben på vegne af det internationale oligarki, har været meget effektivt. Millioner af menneskers sind er blevet gjort grønne med mangel på videnskabelig stringens, som har gjort dem modtagelige for alle slags løgne, herunder dem om Rusland og Kina. LaRouche skriver i ”The Force of Tragedy” (Tragediens Kraft):

"Her, i denne undertrykkelse af de videnskabelige og relaterede kreative erkendelsesmæssige evner i befolkningens menneskelige sind, ligger essensen af tragediens principielle kraft…" Det er "tragedies usynlige, men alligevel effektive kraft", som LaRouche taler om, "der bøjer viljen hos mænd og kvinder for at undgå den frygtede misfornøjelse hos den magtfulde, sataniske skikkelse, den fiktive Zeus", som må italesættes og ændres.

Lyndon LaRouche påpegede, at nutidens tragedie er baseret på befolkningens totale mangel på en videnskabelig og streng forståelse, men også, at begrebet tragedie må være genstand for en strategisk efterretningsmæssig vurdering, som skal studeres af enhver seriøs iagttager af nutidens amerikanske situation.

Så lad os begynde med en nøgtern vurdering af situationen.

Det er meget tydeligt, at det neoliberale økonomiske og kulturelle systems politik er fuldstændig mislykket. Hvis man betragter pandemien, hvorfor er det så, at alle de asiatiske kulturer har håndteret det meget bedre? Med færre dødsfald og hurtigere tilbagevenden til det normale økonomiske liv. Det er fordi de er baseret på et værdisystem, der sætter det almene vel forrest, i modsætning til den nyliberale idé om individualistisk frihed, hvor alt er tilladt.

 

Del 4:

Se på hungersnøden i verden — den absolut utrolige humanitære krise i Yemen, i Syrien, i mange afrikanske og latinamerikanske lande. Sult af bibelske dimensioner, der er resultatet af den vestlige nyliberale politik. Hvorfor kom Vesten ikke i gang med det såkaldte vaccinediplomati, som de beskylder Rusland og Kina for? Hvorfor udviklede de ikke udviklingslandene? Da Pave Johannes Paul II blev spurgt i 1990, om Sovjetunionens sammenbrud ville bevise, at det vestlige system er moralsk overlegen, svarede han: Absolut ikke, fordi de er præget af ”syndens strukturer”. Se på Den tredje Verden, sagde han, og så forstår man grunden til, at jeg siger dette.

Vestens fiasko er resultatet af en dyb kulturel krise, som kun kan sammenlignes med forfaldet i slutningen af​​ Det romerske Imperium, Romerriget. Se på vores populærkultur; underholdningen, der spænder fra satanisk til pervers; de åndsdræbende ting som folk anser for underholdning. Vi har set en nedbrydning, næsten et hukommelsestab af den kulturelle erindring om vores store traditioner. Langt størstedelen af ​​de unge har ingen idé om klassisk kultur. De synes, at Rolling Stones er klassisk. Samtiden ved ikke engang, hvad de har glemt.

For at afhjælpe dette, lad os se på universel historie på den måde Friedrich Schiller beskrev den i sin berømte tale i Jena i 1789. Han sagde: Det tog kun et par tusinde år for mennesket at udvikle sig fra en asocial huleboer til den høje klassiske kunst; til Dante, Shakespeare, Bach, Beethoven eller Schiller. Dette har at gøre med den absolutte forskel mellem mennesker og alle andre livsformer.

Beviset for dette er evnen til viljemæssigt at forøge den relative potentielle befolkningstæthed, som i løbet af få tusinde år – måske i alt 10.000 eller 20.000 år – gjorde det muligt for menneskeheden at øge dens befolkningstæthed fra nogle få millioner til næsten 8 milliarder mennesker i dag. Som Lyndon LaRouche mange gange har understreget, har ingen højere abe, intet husdyr nogensinde været i stand til at efterligne menneskets kreative åndsevner. De kan muligvis efterligne aspekter af menneskelig adfærd, men de har aldrig opdaget et fysisk princip.

Og det er den absolut grundlæggende forskel mellem biosfæren og noösfæren [erkendelsesmæssigt liv]. Det kan man forstå, hvis man studerer alle skaberne bag den menneskelige kultur, efterhånden som de udviklede sig, oprindelsen til den kinesiske, indiske, mesopotamiske, egyptiske og græske kultur; hvordan den konfutsianske filosofi lagde grundlaget for de følgende 2500 år af kinesisk historie.

Se på visdommen i de vediske skrifter fra Indien; biblioteket i Alexandria, Egypten; det klassiske Grækenland; Gupta-perioden i Indien. Samarbejdet mellem Haroun al-Rashid og Karl den Store, hvilket førte til Den karolingiske Renæssance, som gjorde det muligt for Europa at genopdage dets fortids skatte. Song-dynastiet; Friedrich Hohenstaufens samarbejde med den arabiske verden; Den andalusiske Renæssance; Den italienske Renæssance; fremkomsten af ​​den suveræne nationalstat, som skyldtes Nikolaus fra Kues (Cusanus) og Ludvig XI i Frankrig. Udviklingen af ​​klassisk musik fra Bach og Beethoven til Brahms; de store poeter Shakespeare, Shelley, Keats, Lessing, Schiller og Edgar Alan Poe. Alle disse kulturer bidrog til det menneskelige fremskridt, og det er helheden og kontinuiteten i de store kunstværker, videnskab, poesi, musik, arkitektur, kunstmaleri og statsmandskunst, som er det fjerde fase-rum i vores univers.

Det er gennem universel historie, der adskiller os som en menneskelig art, og som mange store sind har bidraget til, at menneskeheden bliver udødelig.

Der har i historien ofte været en debat om dyr har sjæle, og enhver ejer af et kæledyr vil insistere på, at disse dyr har en sjæl. Men jeg er enig med Ibn Sina (Avicenna), at ja, dyr har en sjæl, men de har en kollektiv sjæl, fordi man ikke kan erindre den enkelte hund, der var fornøjelsen for nogen, der levede i det 4. århundrede, men man husker meget godt Sokrates’ sjæl. Hvis hvert menneske rekapitulerer den universelle historie, deltager han eller hun i det fjerde fase-rum.

Hvis vi har en dialog mellem disse forskellige kulturer, som vi har brug for blandt repræsentanterne for alle disse, har vi en meget konkret måde at løse den nuværende krise på.

Der er mange konkrete skridt, som vi er nødt til at tage for at komme ud af denne krise:

På det militære område har vi brug for noget der kan sammenlignes med Det strategiske Forsvarsinitiativ – idéen om at gøre atomvåben teknologisk forældede. Og vi har brug for en ny sikkerhedsarkitektur.

For at afslutte kasinoøkonomien har vi brug for en global Glass/Steagall-bankopdeling og et nyt Bretton Woods-system – et nyt kreditsystem.

Vi har brug for et nyt paradigme i forholdet mellem nationer, der respekterer national suverænitet, ikke-indblanding, eksistensen af​​et andet socialt system. Så vil tingene ændre sig fuldstændigt.

Vi har brug for et helt nyt, moderne sundhedssystem i hvert enkelt land for at bekæmpe pandemierne – den nuværende og de kommende – og sygdomme.

Vi er nødt til at fordoble landbrugsproduktionen for at udrydde hungersnød.

Vi er nødt til at udrydde fattigdom for evigt gennem økonomisk udvikling for hele menneskeheden.

Men ingen af disse tiltag vil fungere, hvis vi ikke har et nyt paradigme af klassisk kultur, der vedrører essensen af menneskehedens identitet.

I modsætning til de liberale, der siger, at alt er tilladt, og at alle gør ting efter deres egen smag, siger vi, at mennesket, gennem æstetisk uddannelse, er ubegrænset perfektibelt, moralsk, intellektuelt og følelsesmæssigt. Og med denne metode til æstetisk uddannelse har ethvert menneske potentialet til at blive en smuk sjæl og et geni. Kun hvis vi, menneskeheden som helhed, tager dette spring, vil menneskeheden være i sikkerhed.

 

Tak skal I have.
Historisk konference i Schiller Instituttet – Kulturernes dialog i dag

 

20. marts (EIRNS) — Følgende to rapporter giver et kort resumé af de to første paneler ved den historiske konference i Schiller Instituttet, der startede i dag, ”Verden ved en skillevej: To måneder inde i den nye Administration”. I dette kritiske øjeblik, der kræver samarbejde mellem verdens nationer, er der i stedet et sammenbrud med økonomisk, socialt, medicinsk og strategisk kaos. Denne konference er faktisk et enestående forum, hvor førende talspersoner fra Rusland, Kina, Mexico, Argentina, Syrien, Yemen, Europa og USA, med flere, taler om krisen og de nødvendige løsninger, hvilket beviser, at disse løsninger er umiddelbart mulige såvel som nødvendige.

 

Schiller Instituttets Konference – Panel 1: At forandre den kulturelle ødemark

 

20. marts (EIRNS) — Et bredt sammensat panel med titlen ”Forandring af den kulturelle ødemark: Nødvendigheden af en ny renæssance, skabelsen af en planetarisk kultur, der er mennesket værdigt”, var åbningspanelet i dag i Schiller Instituttets konference, ’Verden ved en skillevej: To måneder inde i den nye administration’. Jason Ross var ordstyrer for panelet, og hovedtalen blev holdt af grundlægger af Schiller Instituttet, Helga Zepp-LaRouche.

Panelet startede passende med en musikalsk forestilling fra Lyndon LaRouches 65-års fødselsdag i 1986 med violinisten Norbert Brainin, den tidligere førsteviolinist for Amadeus-kvartetten, og pianisten Carlo Levi-Minzi. Helgas præsentation, "Vil menneskets historie ende i en tragedie eller fortsætte med et nyt paradigme?" redegjorde for den ekstremt tumultagtige situation, udtrykt ved eksemplet med at Biden, der for nylig kaldte Putin for en morder; hvilket nu – som i et drama – fører frem til et afgørelsens øjeblik. Nøglen til en løsning er at tilgå et højere princip.

Hun citerede en artikel fra sin afdøde mand, Lyndon LaRouche, fra 2007, da han diskuterede det "fjerde fase-rum" – en kombination af klassisk kunst, videnskab og statskunst, der tilsammen danner et enkelt subjekt, der er det sande stof, som historien er gjort af. Politiske ledere skal have adgang til dette fjerde fase-rum. Hun leverede en historisk gennemgang af udviklingen af Kinas Bælte- og Vejinitiativ, der startede med, at Kina var en af de fattigste nationer i verden i 1968, men ved at anvende fysiske økonomiske principper over 40 år trak 800 millioner kinesere ud af fattigdom. Den 'eurasiske Landbro', udviklet af Lyn og Helga efter Sovjetunionens sammenbrud, var den perfekte fredsplan for det 21. århundrede, men blev afvist af geopolitiske årsager. Alt imens Kina lægger maksimal vægt på innovation og kreativitet hos mennesker, fremmer den malthusianske fraktion i Vesten lavere energi-gennemstrømningstæthed og befolkningsreduktion. Vi er nødt til at vende det kunstigt oprettede malthusianske paradigme, argumenterede hun, og vendte tilbage til princippet om universal-historien. Hver større kultur skabte sin egen renæssance, der hver især bidrog til udviklingen af den menneskelige kultur – det fjerde fase-rum. Gennem universal-historien, der udskiller os som en menneskelig art, giver en dialog mellem disse forskellige kulturer et konkret middel til at løse den nuværende krise.

Dennis Speed holdt derefter en præsentation om 'Det poetiske princip – hvorfor og hvordan amerikanerne må vende tilbage til klassisk kultur'. Den begyndte med George Shirley, der sang den tyske lied “An die Musik” af Franz Schubert. Dennis bemærkede, at der ikke er nogen væsentlig forskel mellem ånden i en lied og den afroamerikanske 'spiritual'. Dette blev demonstreret ved William Warfields udførelse af "Lit'l Boy" af Roland Hayes. Gennem en række smukke kunstneriske valg – herunder bassangeren Simon Estes dramatiske læsning af Abraham Lincolns anden Indsættelsestale, og Gettysburg-talen, Dikran Tulaines recitation af en Hamlet-monolog – samt mange andre, demonstrerede Dennis det universelle princip, at der i sandheden eksisterer en iboende skønhed.

Liliana Gorini, formand for MoviSol, den italienske LaRouche-bevægelse, holdt derefter en præsentation om Dante Alighieri ved 700-året for hans død, og demonstrerede, at udviklingen af et nationalt sprog er dybt forbundet med begrebet nationalstat. Hun diskuterede og demonstrerede, hvordan Dante bevidst skabte det nationale sprog for at befri Italien fra oligarkiet. Komedien, 'Den Guddommelige Komedie', er en afhandling om historie, religion, videnskab, økonomi, poesi. Dante blev nationaldigteren, og mange af hans vers bruges i dag i daglig tale. Dette er et sandt eksempel på dialog mellem kulturer. Takket være Dante kunne vi komme ud af helvede – pandemien og den sociale krise – hvis vi løfter blikket mod stjernerne.

Diane Sare præsenterede derefter: "Beethoven i Getsemane Have". Hun brugte eksempler på Beethovens Heiligenstadt-testamente, Bachs "Es ist Vollbracht" og Beethovens sonate opus 110 for at demonstrere princippet om Kristus’ sublime princip i Getsemane Have.

Carolina Dominguez, en leder i den mexicanske LaRouche-bevægelse, præsenterede på smukkeste vis et uddannelsesprogram for unge, baseret på at arbejde gennem originale opdagelser af historiens store begavelser. Hun opfordrede alle til at underskrive og cirkulere sin underskriftsindsamling for at undervise i LaRouches ideer på universiteter over hele verden.

Dette blev efterfulgt af en opførelse af John Sigerson og Margaret Greenspan af "Abendlied unterm gestirnten Himmel" af L. van Beethoven. Panelet blev afrundet af Schiller Instituttets amerikanske præsident, Megan DoBrodt, der gav en præsentation om de ’Tre Mars-missioner og de galaktiske Arter’. De tre nylige Mars-missioner udsendt af U.A.E., USA og Kina, er menneskehedens udsendinge, der udvider det menneskelige sensoriske apparat til en anden verden. Ironisk nok kan det som sker uden for Jorden være den vigtigste ting på Jorden. Rumrejser ignorerer nationale grænser, som en socio-politisk trosretning har den åndelig appel – det symboliserer, at mennesket ikke har mistet sin evne til at løse den 'gordiske knude'. Mars-missioner er tydeligvis internationale. Denne måned besluttede Rusland og Kina, at de vil bygge en base på Månens sydpol og åbne for samarbejde fra alle nationer. USA vil sende folk til Månen igen. Vi har næsten mistet en fornemmelse af, hvad Lyn og den store Krafft Ehricke kaldte ’godheden ved det menneskelige potentiale’.

Spørgsmål og svar.

Der kom mange gode spørgsmål under spørgeperioden. Spørgsmål om den klassiske kulturs universalitet, studerendes behov for at arbejde med poesi og at memorere, hvorfor det er vigtigt at vende tilbage til ’det gamle’, og hvorfor der ikke er nogen modsætning mellem individuel suverænitet og national suverænitet. Helga afsluttede spørgeperioden og bemærkede, at Nicholas af Cusanus’ begreb om modsætningernes sammenfald ikke er et statisk princip, men et kontrapunktisk begreb – modsætninger rækker ind i hinanden, hvilket resulterer i en dynamisk proces med selvperfektion.

 

Schiller Instituttets Konference, panel 2: Den strategiske krise som den menneskelige race står overfor

 

20. marts (EIRNS) — Det andet panel samlede, under Schiller Instituttets konceptuelle rammer, regeringsrepræsentanter fra Folkerepublikken Kina, Den russiske Føderation og Den syriske arabiske Republik samt forskere og tænkere fra Mexico, Argentina, USA, Frankrig og Pakistan.

Helga Zepp-LaRouche advarede i sine indledende bemærkninger om truslen om global atomkrig på kort sigt i betragtning af de nuværende bestræbelser på at globalisere NATO, alt imens Kina erklæres som Vestens fjende. Hun fremsatte udfordringen: er menneskeheden ikke i stand til at sikre en lys fremtid ved at finde kapaciteten til at give sig selv et nyt paradigme?

Generalkonsul Ping Huang fra det kinesiske generalkonsulat i New York City holdt en vigtig tale og slog en pæl igennem vidt udbredte løgne og misforståelser om Kina, dets historie og Kinas kommunistiske Parti. Han beskrev karakteren af demokratiet i Kina, enheden mellem menneskerettigheder og økonomiske fremskridt i Kina og en udenrigspolitik defineret af menneskehedens fælles skæbne. Hvordan kan den nuværende konfrontation mellem Kina og USA erstattes af samarbejde? Han svarede: Vesten må forstå, at Kina aldrig vil opgive sin ret til at blive en moderne, velstående nation, tage skridt til at genoptage samarbejdet inden for bekæmpelse af terrorisme, ikke-spredning, bekæmpelse af finanskrisen og igangsættelse af fælles forretningsprojekter. Han konkluderede, at eftersom de store nationer, USA og Kina, påtager sig et stort ansvar for hele menneskehedens skæbne kan kun de rette valg sikre en lys fremtid.

Førstesekretær Alexej Boguslavskij fra Den russiske Føderations mission til FN advarede om, at den "regel-baserede ordens" geopolitik, snarere end den internationale lov, der er indskrevet i FN-pagten, og dannelsen af militære blokke, kun vil føre til katastrofe. Han sagde, at med den verserende Covid-pandemi kræver verdens befolkninger, at stormagterne samarbejder. Han sluttede sin tale på skarp vis ved at citere John Quincy Adams: "Amerika burde ikke begive sig udenlands på jagt efter monstre at ødelægge".

Dernæst gav Dr. Bouthaina Shaaban, medie- og politisk rådgiver for det syriske præsidentskab, en lidenskabelig diskussion af ødelæggelsen af sit land i løbet af de sidste 10 år af en amerikansk politik, der er baseret på det stygge aksiom om vestligt overherredømme, om anvendelsen af et 'verdens-NATO' og en tvangsforestilling om "Kinas fremkomst". Hun opfordrede til et nyt paradigme for relationer mellem nationer, som anerkender, at Gud skabte os alle – med forskellige kulturer og forskellige historier – som hver især må respekteres og have lov til at udvikle sig frit for at berige verden som helhed. (Helga Zepp-LaRouche bemærkede under spørgetiden, at Dr. Shaabans præsentation til en Schiller Institut-konference i Tyskland i 2016 var ret optimistisk, i stor kontrast til den ødelæggelse af nationen, der har fundet sted siden da.)

Dr. William Happer, professor emeritus fra Princeton Universitetet (der var blevet bragt ind i det Nationale Sikkerhedsråd af præsident Trump for at igangsætte en egentlig videnskabelig debat med fortalerne for klimaforandrings-svindelnummeret, for blot at erfare, at denne indsats blev saboteret af Trumps kabinet), præsenterede et knusende videnskabeligt bevis på svindlen i klimahysterikernes påstande. Han demonstrerede, at CO₂ ikke er et forurenende stof, men en velsignelse for fødevareproduktion, og at hysteriet med vilje er baseret på falske computermodeller. Han beskrev klimaforandrings-bevægelsen som et religiøst korstog, som ikke er baseret på nogen reel videnskab.

Anden halvdel af panelet satte fokus på den nye bevægelse for udvikling i Latinamerika, baseret på den nuværende genoplivning af integrationen af patrioterne og regeringerne i Mexico og Argentina, centreret om hvad Alejandro Yaya fra Argentina kaldte ”industriens industri – rumvidenskab”. Dennis Small fra EIR, Simón Levy og Daniel Marmolejo fra Mexico, sluttede sig alle sammen til Yaya i en dybtgående diskussion om en ny ungdomsbevægelse i Latinamerika: for rumvidenskab, for uddannelse, for at skabe en fremtid for videnskab, økonomisk vækst og latinamerikansk integration. Marmolejo kaldte Kina for nøglelandet i forbindelse med at hjælpe med integrationen af Mexico og Argentina. Yaya beskrev i detaljer alt sit arbejde i Argentina, med uddannelse af unge fra alle klasser inden for fysik, robotteknologi og rumvidenskab; vi må vække nysgerrighedens kvalitet i ungdommen, lad ikke nogen tage den fra dem!

Der blev også givet præsentationer fra Frankrigs side om den globale betydning af russisk-tyrkiske relationer, fra Pakistan om den kinesisk-pakistanske økonomiske korridor (CPEC) og den 'Nye Silkevej', samt af EIR’s Richard Freeman om tilblivelsen af de i lang tid planlagte nutidige fascistiske planer, kaldet 'Global Reset' og 'Green New Deal'.

I sine afsluttende bemærkninger diskuterede Helga Zepp-LaRouche ødelæggelserne under den ​tiårs lange krig, der har opdelt Syrien, og som fortsætter i dag, og koncentrationslejrene i Yemen og i nationer i Afrika, hvor sult og sygdom skaber massedød, selvom de praktiske løsninger er lige ved hånden for stormagter. Hun spurgte: kan vi ikke fremkalde den menneskekærlige kraft, ”agapē-styrken”, i menneskeheden til at bryde denne fascistiske politik, "denne himmelråbende uretfærdighed"? Hun sagde, at vi nu har Den nye Silkevej, Bælte- og Vejinitiativet, Schiller Instituttet og planen for et Nordamerikansk Bælte- og Vejinitiativ (NABRI) som brobygger mellem Kina og USA. Vi kan finde løsninger på et højere niveau, hvis vi anvender Cusanus’ metode til Coincidentia Oppositorum (modsætningernes sammenfald). Hun opfordrede tilhørerne der deltog i denne konference til at vække folk med de historieforandrende ideer, der blev præsenteret her i dag, og til at gennemføre de løsninger, der er lige ved hånden, som de blev udtrykt af regeringerne og tænkerne på dagens konference.
Var Biden overhovedet klar over hvad han sagde?

18. marts (EIRNS) — Den ekstreme fare forbundet med at vælge en præsident, som hele verden vidste led af senilitet, muligvis de tidlige stadier af demens, er nu blevet bevist, idet præsident Joe Biden af George Stephanopoulos fra CNN onsdag blev guidet til at svare positivt på spørgsmålet, "Tror du, at Putin er en morder?"

Da den provokerende interviewer George Stephanopoulos spurgte: ”Så du kender Vladimir Putin. Mener du, han er en morder?”, svarede Biden: "Mmm-øhmm, det gør jeg". Han gentog: ”Man vil snart… [Putin] kommer til at betale”.

Reaktionen fra Moskva kom øjeblikkeligt Den russiske ambassadør i USA, Anatoly Antonov, blev tilbagekaldt til Moskva på ubestemt tid med en erklæring fra ambassaden om, at "visse hensynsløse udsagn fra amerikanske højtstående embedsmænd udgør en trussel om et fuldstændigt sammenbrud af de bilaterale forbindelser". Konstantin Kosachev, formand for Udvalget for Udenrigsanliggender i Forbundsrådet, sagde: "Sådanne bemærkninger kan under ingen omstændigheder tolereres," og opfordrede til en øjeblikkelig "forklaring og undskyldning." Han tilføjede, at disse "grove bemærkninger har kvalt alle forventninger om, at den nye amerikanske regering vil føre en ny politik over for Rusland", idet han noterer, at dette kommer fra præsidenten for et land, som "smider en bombe et eller andet sted i verden hvert 12. minut", og har været ansvarlig for mere end 500.000 dødsfald i ulovlige krige siden 2001.

Denne forestående katastrofe er ikke 'hugget i granit'. Putin selv talte spøgefuldt og sagde, at Biden ”så i spejlet”, og reflekterede over hvordan børn på legepladsen siger: ”det man siger [om andre] er man selv”. Han tilføjede den sarkastiske hilsen: "Jeg ønsker ham god bedring". Faktisk bemærkede den tidligere præsident Dmitry Medvedev, at han gennem årene havde haft flere møder med Biden: ”Han gav da indtryk af en fornuftig person. Det ser imidlertid ud til, at tiden ikke har været ham nådig”.

Dette kommer netop som udenrigsminister Antony Blinken og forsvarsminister Lloyd Austin tilbragte de sidste to dage med at holde møde med deres kolleger i Japan og Sydkorea og åbent opfordrede til fælles forberedelse til militær konfrontation med Kina. Selv da han forberedte sig på dagens møde i Anchorage med Kinas førende udenrigspolitiske embedsmænd, bekendtgjorde Blinken 24 nye sanktioner imod kinesiske borgere for formodede menneskerettighedsovertrædelser i Hongkong.

Blinken og den nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan, holder to dages møder med Yang Jiechi, direktøren for Det kinesiske Kommunistpartis centrale udenrigsudvalg, og udenrigsminister Wang Yi. Disse afgørende møder kunne tjene som udgangspunkt for at vende den hurtige nedstigning til militær konfrontation, eller det kunne være en virtuel krigserklæring. Det vil snart gå den ene eller den anden vej.

Der er ingen grund til et sådant krigsophidsende diplomati. Der er ingen trussel fra Kina. Der er ingen trussel fra Rusland. Truslen kommer fra det hyperinflationære vanvid, hvor billioner af dollars er blevet trykt for at redde de bankerotte banker i den transatlantiske region, hvor de reale økonomier kollapser. Faren stammer fra vanviddet med den "store nulstilling", vanviddet fra 'Green Finance' under centralbankernes diktatur og fra de 'for store-til-at-gå-ned' finansielle institutioner, hvis ledere tager magten fra folkevalgte regeringer og afskærer kredit til fossile brændstoffer, industrier, og landbrug, under det falske videnskabelige argument om, at kulstof vil svide verden af. Faren kommer fra det kulturelle forfald, der har gjort vestlig civilisation til en ødemark af grimhed, vold, pornografi og stoffer, blottet for enhver klassisk æstetik eller skønhed.

Det haster med at mobilisere størst mulig deltagelse til Schiller Instituttets konference i weekenden, 'Verden ved en skillevej – to måneder inde i Biden-administrationen', som vil tage fat på denne kulturelle krise, den økonomiske krise, den strategiske krise og pandemi/hungernød-krisen. Konferencen er en opfordring til enighed om formål, at genoprette fornuft gennem det videnskabelige samarbejde mellem alle nationer, at møde denne krise med det krævede nye paradigme, der er baseret på menneskehedens fælles mål. Alternativet er utænkeligt.
Befri Tyskland fra kleptomanernes kløer!
Af Helga Zepp-LaRouche, spidskandidat
for BüSo’s landsliste til Bundestag i Berlin

Utilfredsheden i befolkningen vokser, og dette med rette. Vi er nu, i marts 2021, på grund af EU’s elendige ”statusresultat” for Tyskland, konfronteret med den tredje bølge af COVID-19-pandemien. Som et resultat af årtiers privatisering af sundhedssystemet var vi derfor ikke velforberedte på udbruddet, i modsætning til Jens Spahns påstand i februar 2020 – en fejlbedømmelse som vi kan takke for, at regeringen dermed alt for sent begyndte at bestille medicinske hjælpemidler, som mundbind. Derefter, i stedet for først og fremmest at tage højde for deres egen befolknings sundhed, ved bestillingen af vacciner, så pro-EU-ideologerne denne krise som en kærkommen mulighed for yderligere at integrere EU, og at afgive ansvaret til et fuldkomment inkompetent EU-bureaokrati. Frem for i det almene vels ånd at investere i at maksimere produktionskapaciteterne for vacciner, overlod man alt til det ”frie marked”.

Dette inkompetencens regnskab: Mens Kina, et land med 1,4 milliarder mennesker, indtil nu kun har haft 4636 dødsfald som følge af pandemien, og hertil kunne konstatere en økonomisk vækst på over 2 %, var der i Tyskland indtil nu 73.120 dødsfald, og i Europa 880.644 dødsfald, mens økonomierne i alle Europas lande skrumpede med flere procent, og mange mennesker mistede deres arbejde og eksistensgrundlag.

Nu hersker der en stor utilfredshed over, at enkelte parlamentsmedlemmer har tjent sekscifrede beløb på leveringen af mundbind, og Wolfgang Schäuble svinger sig op til at være den vigtigste moralske apostel og udråber denne personlige berigelse til at være en skændsel. Men er det ikke en endnu større skændsel at bedrage den samlede europæiske befolkning med en ”Green Deal”, der vil ramme Europas industrilande som en nedrivningskugle og bringe dem til fald, ruinere landbruget, ødelægge arbejdspladser, kraftigt sænke levestandarden for langt den største del af befolkningen, og kun berige de rigeste og spekulanterne? For det er lige præcis denne politik, som Schäble, Merkel, Altmeier, Scholz, Draghi, Macron, von der Leyen & Co. står for!

Denne ”Green Deal”, en politik hvor alle investeringer, fra EU og nedefter gennem medlemslandene og bankerne, kun skal gives til ”grønne” teknologier og industrisektorer, vil ende med en brutal udslettelse af industri og landbrug, og som konsekvens føre til en reduktion af befolkningen. For der findes en direkte sammenhæng mellem energigennemstrømningstætheden i produktionsprocessen, produktiviteten og det antal mennesker, som disse kapaciteter kan understøtte. Den ”store omstilling gennem afkarboniseringen af verdensøkonomien”, som Schellnhuber og WBGU (Det videnskabelige råd for globale Klimaforandringer) allerede har agiteret for i næsten to årtier, og som nu omsættes fra von der Leyens side, betyder intet andet end at vende tilbage til et førindustrielt niveau. Den største profit går dog til spekulanterne, ankerne og kapitalfondene, dvs. finansoligarkiet, som investerer i denne moderne afladshandel – for det er hvad forretningen med CO2-certifikater er. En koalition af tolv amerikanske stater under ledelse af Missouris justitsminister, Eric Schmitt, klagede d. 8. marts over denne omfattende skade på det almene vel.  De bestrider Præsident Bidens udstedte ”forordning 13.990” med titlen: ”Beskyttelse af den offentlige sundhed og miljøet og genoprettelsen af videnskaben til overvindelse af klimakrisen”. Denne forordning befaler principielt det samme som EU’s ”Green Deal” eller de amerikanske demokraters ”Green New Deal”: En massiv reduktion af industri- og landbrugsproduktion, energiproduktion og -forbrug, eller en hvilken som helst anden aktivitet, som har udledning af såkaldte drivhusgasser til følge.

I et af klagens afsnit peges på det som det handler om, både i USA selv og globalt: ”Hvis dette dekret gøres gældende, vil det i mange årtier ud i fremtiden forårsage skader for hundrede af milliarder eller billioner dollars. Det vil ødelægge arbejdspladser, kvæle energiproduktionen, strangulere amerikansk energiuafhængighed, undertrykke landbruget, forhindre innovation og gøre familievirksomhederne fattige…” I klagen bemærkes det yderligere, at Biden-forordningen, ved udregningen af de ”sociale omkostninger”, fuldstændig ignorerer de indirekte følger, som reduktionen af drivhusgasserne ville have for hele verden. Selvom de tolv delstatsregeringer som klager – Kansas, Nebraska, Oklahoma, Arkansas, Montana, Ohio, Indiana, Arizona, South Carolina, Tennessee, Utah und Missouri – er republikanske, handler det på ingen måde om partipolitisk opposition mod den demokratiske Biden-administration. Disse stater er kernen i det amerikanske landbrugsbælte, og de arbejdende landmænd her, hvoraf mange kæmper en overlevelseskamp mod kartellernes profitgrådighed, er ganske klar over verdens sultkatastrofe, der truer omkring 300 millioner mennesker verden over, og som chefen for FN’s Verdensfødevareprogram, David Beasley, igen og igen har advaret om. For Beasley var tidligere guvernør for South Carolina og er den dag i dag tæt forbundet med disse landmænd.

David Beasley berettede d. 9. marts i en video-telefonkonference med Associated Press fra Addis Abeba om de himmelskrigende omstændigheder, som han fandt på sin netop afsluttede tur i Yemen: ”Det er helvede – det skrækkeligste sted på Jorden”, den værste humanitære krise i verden som fuldkommen er forårsaget af menneskelige handlinger. I et hospital i Sana’a så han børn sulte lige foran sig, simpelthen fordi der ingen mad var. Mange er på dødens rand, selvom de sygdomme og svagheder ville være nemme at behandle, hvis midlerne var til stede. Normalt hører man gråd, larm og latter fra børneafdelingen. Men i Yemen hører man ingen gråd, ingen latter; der herskede en dødelig stilhed. Andre rapporterer berettede, at mange børn har hud som pergament og er afmagrede helt ind til knoglerne, før de dør. Yemen er helt bestemt det skrækkeligste sted på Jorden, men desværre er ret mange stater og regioner ikke langt fra en sådan situation. Syrien, Eritrea, Niger, Mozambique, Haiti, Nicaragua, Bolivia – listen over stater i den såkaldte udviklingssektor, som er ramt skrækkeligt hårdt af pandemien, af hungersnød og følgerne af den såkaldte uformelle økonomi, er lang.

Verdens fødevaremyndigheder har i år brug for 815 millioner dollars blot til Yemen for at redde millioner af mennesker fra sultedød, men lykkedes kun med at få skaffet 300 millioner. Hvad er disse latterlige 500 millioner i forhold til de 30 til 50 billioner (50.000.000.000.000), som centralbankerne ønsker at investere i EU’s Green Deal og USA’s Green New Deal over de næste 10 år, der kraftigt vil reducere industriens og landbrugets produktive kræfter? Verdensfødevareprogrammet har igen og igen advaret om, at alene i dette år trues 270 millioner mennesker akut med sultedøden. I betragtning af denne hidtil usete humanitære katastrofe er programmet ”Fra Jord til Bord” og EU’s biodiversitetsstrategi absolut skandaløse, fordi de vil reducere landbrugsproduktionen massivt pga. rent ideologisk motiverede nødtiltag. Her er grunden til, at de tyske landmænd med deres traktor-optog i flere måneder har gjort opmærksom på den truende udslettelse af landbrugets familiebrug. Den videnskabelige afdeling i USA’s landbrugsministerium har i sit økonomiske brev, nr. 30 fra november 2020, offentliggjort konklusionen af en prognose, hvor i følgerne fra EU’s landbrugspolitik indtil 2030 bliver vurderet, hvis de blev gennemført enten (a) blot indenfor EU, (b) gennem EU’s handelsregler i andre lande eller (c) globalt. I følge denne ville landbrugsproduktionen i EU skrumpe med 7-12%, verdens fødevarepriser ville stige med 9% (kun EU) og op til 89% (ved global indførelse), det samfundsmæssige udbytte ville blive reduceret med mellem 96 milliarder og 1,1 billioner dollars, og antallet af mennesker uden fødevaresikkerhed ville stige med mellem 22 og 185 millioner.

Konklusion: EU’s politik er ikke blot inkompetent, hvilket er blevet tilstrækkeligt demonstreret under corona-krisen; dens grønne ideologi ødelægger også grundlaget for vores landbrug, og er i lyset af hungerkatastrofen sågar absolut uansvarlig, for at sige det mildt.

BüSo kræver i stedet:

1. Den øjeblikkelige opbygning af et moderne sundhedssystem i hvert land på denne Jord, på et niveau som Tyskland var på før privatiseringen.

2. En fordobling af den globale landbrugsproduktion, således at, i betragtning af den voksende verdensbefolkning, sult og fattigdom kunne elimineres for alle mennesker.

3. At gøre en ende på kasinoøkonomien gennem en global Glass/Steagall-lovgivning.

4. Et nyt Bretton Woods-kreditsystem, som kan stille produktive kreditter til rådighed for investeringer i den reelle økonomi.

5. Skabelsen af 1,5 milliarder nye, produktive arbejdspladser for at genopbygge verdensøkonomien efter pandemien og seriøst begynde at overvinde underudviklingen i de såkaldte udviklingslande.

6. Samarbejde med Rusland og Kina ved udbygningen af Den nye Silkevej i Sydvestasien og Afrika, for dermed at fjerne årsagen til flygtningekrisen, og samtidig skabe en varig fredsorden.
Krig eller fred med Kina – Verden frygter, at det bliver krig

13. marts (EIRNS) — Helga Zepp-LaRouche sagde i dag, at verden frygter for den amerikanske mobilisering af dets militær for at forberede sig på krig med Kina, kombineret med den massive propaganda-kampagne fra medierne, regeringen og militæret for at dæmonisere Kina i befolkningens bevidsthed – et historisk middel til forberedelse til krig. Hun spurgte, hvad der skal gøres for at besejre denne trussel mod selve civilisationen og for at bibringe det amerikanske folk en fornemmelse af, hvordan nationen kan bidrage til en verden med fred og udvikling snarere end ødelæggelse?

Åbningspanelet ved Schiller Instituttets konference, der afholdes næste weekend, 20.-21. marts, vil fokusere på dette spørgsmål – degenerationen af den amerikanske kultur gennem de sidste 60 år, siden drabene på de amerikanske ledere, der var i stand til at tænke og tale poetisk, og som forstod vigtigheden af ​​klassisk kultur – Jack Kennedy, Martin Luther King, Robert Kennedy og andre. Siden de katastrofale dage i 1960'erne, da Lyndon LaRouche identificerede "rock-drug-sex"-modkulturen som fremkomsten af ​​en fascistisk bevægelse i USA, har denne modkultur overtaget nationens institutioner – uddannelse, medier, underholdning og regeringen selv. Dens manifestation er den fascistiske Green New Deal, bestræbelserne på at påtvinge det britiske imperiums politik for affolkning gennem overtagelsen af ​​banksystemet af malthusianske dæmoner, der er parate til at afskære kredit til al produktiv aktivitet under påskud af den falske videnskab om menneskeskabte klimaforandringer.

Dette åbningspanel vil præsentere et billede af denne degeneration, men imødegå det med den presserende nødvendighed af at genoprette, i den kollektive amerikanske bevidsthed, det bedste af europæisk kultur, der opbyggede dette USA – inspirerende værker af Friedrich Schiller, frihedspoeten, hvis statue prydede hver eneste amerikanske by; musikken fra Händel, Haydn, Mozart og Beethoven, som blev spillet i et flertal af amerikanske hjem i landets første århundrede; gennemslagskraften og lidenskaben i Negro Spirituals, som holdt slaverne oppe i deres kamp for frihed og inspirerede borgerrettighedsbevægelsen, der blev stoppet, men ikke besejret, ved mordet på King, Malcolm X, Medgar Evers og andre i det mørke årti.

Denne kulturelle kamp er udgangspunktet, den nødvendige forudsætning for at opnå genoprettelsen af det amerikanske ”hamiltoniske”, økonomiske system, for at afslutte de "endeløse krige", for at etablere en alliance af suveræne nationer, inklusive alle de store kulturer, der velsigner denne jord, og for at stoppe den gale march imod krig, der blev sluppet løs under Bush og Obama-regimerne, som Trump ikke lykkedes med at stoppe, og som Biden-administrationen ser ud til at være klar til at udvide.

De mennesker der leder Bidens udenrigsministerium, det nationale sikkerhedsråd og Pentagon, har alle erklæret at være i fodslag med den onde Mike Pompeo om, at USA må handle for at stoppe Kinas udvikling. Ligesom Pompeo har Antony Blinken, Jake Sullivan og øverstbefalende for Indo-Stillehavets kommando, adm. Philip Davidson, alle erklæret, at det økonomiske mirakel, der løftede 800 millioner kinesere ud af fattigdom, var "i strid med vores livsstil", og at Den nye Silkevej, der bringer det økonomiske mirakel til resten af Sydens fattige nationer, er et imperialistisk trick for at overtage verden. De ønsker at verden tror, at der ikke er noget der hedder "menneskehedens fælles mål" – hvad Xi Jinping kalder "win-win" – men kun geopolitik, dyriske instinkter, de stærkestes overlevelse.

For at besejre dette onde menneskesyn vil Schiller Instituttets konference tage fat på dette grundlæggende spørgsmål om kultur, og derefter gå videre til at behandle de nødvendige løsninger på det økonomiske sammenbrud, pandemien og spredningen af hungersnød i Afrika og Central- og Sydamerika, faren for nye krige samt reetableringen af krigstids-samarbejdet mellem USA, Rusland og Kina, for sammen at imødegå disse udfordringer. Det planlagte møde mellem Blinken og Sullivan med Kinas førende udenrigspolitiske talsmænd, politburo-medlem Yang Jiechi og udenrigsminister Wang Yi, næste torsdag 18. marts i Alaska, er et forhåbningsfuldt muligt vendepunkt, væk fra den truende katastrofe, men vi tør ikke regne med det.

Tilmeld dig Schiller/ICLC-konferencen på Schiller Instituttets hjemmeside.

Billede: Jorge Láscar from Australia, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
USA og Kina – samarbejde om udvikling, eller global ødelæggelse

Den 10. marts (EIRNS) — Det blev i dag meddelt, at udenrigsminister Antony Blinken og den nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan, vil mødes med Kinas to førende udenrigspolitiske talsmand, Yang Jiechi, direktøren for Det kinesiske Kommunistpartis centrale udenrigsudvalg, og udenrigsminister Wang Yi, den 18. marts i Alaska. Mødet følger et besøg i Japan og Sydkorea i næste uge af Blinken og forsvarsminister Lloyd Austin.

Betydningen af dette møde mellem USA og Kina kan ikke overdrives, selv om resultatet er fuldstændig uforudsigeligt. Det kunne være et lovende skridt i retning af verdensfred og udvikling, eller det modsatte, en cementering af det ekstremt racistiske og fremmedfjendske hysteri mod alt kinesisk, der dominerede det sidste år af Trump-administrationen under Mike Pompeo, og som har været helt og fuldt godkendt af Blinken og Sullivan i deres ”Interim National Security Strategic Guidance”, der blev frigivet af Det hvide Hus den 3. marts

Præsident Biden selv udtrykte en af de få kloge ting i hans præsidentskab efter hans to timers lange telefonsamtale med præsident Xi Jinping den 10. februar, hvor han kom ind på relationerne mellem USA og Kina som omtalt under hans tale til sikkerhedskonferencen i München den 19. februar: ”Det handler ikke om at sætte øst op imod vest. Det handler ikke om, at 'vi vil have en konflikt'. Vi ønsker en fremtid, hvor alle nationer er i stand til frit at bestemme deres egen vej uden truslen om vold eller tvang. Vi kan ikke, og må ikke vende tilbage til det refleksmæssige modsætningsforhold og de stive blokke under Den kolde Krig”.

Faren er, at Blinken og Sullivan har forpligtet sig til at "stille lande som Kina til ansvar", og "sikre at Amerika, og ikke Kina, sætter den internationale dagsorden". Sådan britisk imperialistisk tænkning, geopolitik, når det er værst, stammer fra en tankegang der afviser enhver tanke om, at nationer har ret til "frit at bestemme deres egen vej uden trussel om vold eller tvang", som Biden har udtrykt det.

Værre er det, at kommandanten for den amerikanske kommando over Indo-Stillehavsområdet, admiral Philip Davidson, under sin redegørelse til Senatets militær-udvalg 9. marts, demonstrerede den nu almindelige praksis med "forventning", der tilskriver Kina (såvel som Rusland) nøjagtigt de ensidige handlinger, som USA selv foretager: ”Kinas kommunistiske Parti fremmer et lukket og et autoritært system gennem intern undertrykkelse og ekstern aggression,” sagde Davidson. "Kinas skadelige tilgang til regionen inkluderer en hel partipolitisk indsats for at betvinge, korrumpere og kollapse regeringer, virksomheder, organisationer og befolkninger i Indo-Stillehavsområdet". Dette kommer fra en militærleder i et land, der militært har væltet regeringer, ødelagt deres økonomier, indsat marionetregimer og efterladt deres økonomier i ruiner overalt i Mellemøsten, samtidig med at de indfører ensidige sanktioner mod snesevis af lande rundt om i verden.

Det er bestemt tilfældet, at Kina og Rusland bygger deres militære kapacitet op og har lovet samarbejde med hinanden, hvis de bliver angrebet. Det er imidlertid ikke indlysende for enhver, at de mobiliserer inden for deres egne grænser, mens det angloamerikanske krigsparti har militærbaser i 80 lande rundt om i verden, alt imens de flytter NATO op til den russiske grænse og endog ind i Asien?

De fleste af verdens nationer nægter at "vælge side" imod Kina, og de fleste ser faktisk på Kina og Rusland som den eneste kilde til den nødvendige humane støtte i dette øjeblik med eksistentiel krise for menneskeheden – adgang til de russiske og kinesiske vacciner, mens Vesten har hamstret deres rigelige forsyninger; infrastrukturudvikling gennem Bælte- og Vejinitiativet, mens Vesten ikke alene nægter storstilet infrastruktur til landene sydpå, men tillige agerer for at sabotere kinesiske og russiske bestræbelser på at tilbyde en sådan udvikling.

Amerikanerne imødeser nu et sammenbrud af deres historiske karakter – økonomien er ved at falde fra hinanden; finanssystemet er en massiv boble klar til at eksplodere; de forfatningsmæssige garantier for ytringsfrihed 'blæser i vinden', idet censur af tale og endda af ideer er blevet dagens norm; narkotikaplagede byer er overrendt med desperate hjemløse; og, vigtigst, løftet om en fremtid med fremskridt og udvikling ødelægges åbent under den falske 'Green New Deal'. Disse grønne fascister går ikke længere ind for det bibelske begreb om menneskehedens herredømme over naturen, men snarere indførelse af deindustrialisering og affolkning, påtvunget af de bankerotte finansielle institutioner under the 'Great Reset'.

Situationen er dyster, men det er netop under sådanne forhold, hvor folk endelig kan se, at det haster med at droppe deres fordomme og deres fejlslagne aksiomer, at lede efter sandheden uden for de åbenlyst løgnagtige medier og tage personligt ansvar for menneskehedens skæbne. Schiller Instituttet og LaRouche-Organisationen opfordrer alle patrioter og alle verdensborgere til at deltage i konferencen den 20.-21. marts med talere fra hele verden under temaet: World at a Crossroad: Two Months into the New US Administration (Verden ved en skillevej: To måneder inde i den nye amerikanske Administration).

Tilmeld dig konferencen her, https://schillerinstitute.nationbuilder.com/20210320-conference og inviter andre til at deltage. Mød truslen om en ny mørk tidsalder med mod og optimisme om, at en ny renæssance for hele menneskeheden er både nødvendig og mulig.

 
Helga Zepp-LaRouche konfronterer de falske
aksiomer fra krigspartiet og de nyliberale.
Schiller Instituttets ugentlige webcast med
Helga Zepp-LaRouche den 11. marts 2021

I sin ugentlige dialog uddybede Helga Zepp-LaRouche hvordan åben dialog, snarere end profileret reaktion, er nøglen til at håndtere de kriser, som menneskeheden står overfor. De tre hovedtemaer hun behandlede var:

Den voksende modstand imod den store nulstilling (Great Reset) og den grønne New Deal;

Hvordan de fejl, der er begået i de vestlige lande i håndteringen af​​pandemien – inklusive benægtelse – har ført til en dybere krise, mens den "tredje bølge" nu rammer Vesteuropa;

Hvordan de unilateralistiske krigshøges anti-kinesiske propagandakampagne sætter Vesten på en farlig krigssti, baseret på falsk propaganda fra det militære industrielle kompleks.  

Hun opfordrede seerne til at deltage i Schiller Instituttets kommende todages videokonference, der åbnes med et panel om at vende tilbagegangen i den klassiske kultur i Vesten, hvilket har bidraget til, at manges godtroenhed over for løgnene fra krigshøgene og de nyliberale.

 

Se videoen her.

 

Engelsk afskrift:

 

Helga Zepp LaRouche Takes on the False Axioms of The War Party and Neo-liberals

The LaRouche Organization Weekly Dialogue with Helga Zepp-LaRouche

Thursday, March 11, 2021

HARLEY SCHLANGER: Hello, I’m Harley Schlanger. Welcome to our weekly dialogue with Helga Zepp-LaRouche the founder and chairwoman of the Schiller Institute. Today is March 11, 2021.

One of the interesting things that’s happened in the last days, is the emergence of what you might call an opposition grouping to the Green New Deal, with the legal suit filed by 12 states against the Executive Order by Joe Biden, declaring basically an emergency order on climate change and the Green New Deal. It wasn’t quite a bill, yet, but it’s quite interesting, isn’t it, Helga?

HELGA ZEPP-LAROUCHE: I think this is very promising, because the Attorney General of Missouri, a man called Eric Schmitt is taking the lead on that, on behalf of these 12 states, and the arguments they’re making are quite truthful, and they apply to Europe in the same way as they apply to the United States, basically saying that these policies, which really are the Great Reset and the Green Deal, they destroy the work of generations, they attack every household, every family; they destroy industry, agriculture; and they would drive up energy prices, they would destroy jobs. So they are really on the march forward to defeat that. Now, we have to see where this goes. But this legal action immediately had a very revitalizing effect on the farmers in those states and other states. And I think it would be extremely important that people in Europe who are affected by the same atrocity, but I have not seen anything like that in terms of really speaking out, that the Great Reset will only help the speculators, it will only help the hedge funds, and the very rich to become more rich, and the poor to become poorer. I would wish that this is being taken up as well.

Now, I think the Great Reset, [“The Great Leap Backward: LaRouche Exposes the Green New Deal”] which is the report we published some weeks ago, which is now coming out in the form of mass pamphlets in several countries, this is biggest assault on the living standard and the character of the European nations and the United States as industrial nations, and it will completely cause chaos. I would encourage people to both look at our report, which has all the background on where this comes from, because most people, even if they oppose it, they are not quite clear about the oligarchical nature of this policy; but at the same time, take some example by the action of these 12 states in the United States and formulate similar opposition.

SCHLANGER: Just so people know, they’re challenging the Executive Order 13990, which mandates green reset policies. What they’ve said is that this will damage manufacturing, decrease the electricity supply, suppress agriculture, and increase poverty, meaning increased expenses to the states; they’re saying hundreds of billions of dollars in damage and they claim the White House does not have the power to make policy in these areas, that it should be in the Congress. So that is quite an interesting development.

But meanwhile, we have John Kerry jetting over to Brussels to be welcomed back to the fold of the Paris Climate Agreement by von der Leyen and the European Commission.

ZEPP-LAROUCHE: Yes, this is quite outrageous. What Kerry actually said is that even the Paris Agreement is not enough, that with the present policies which are already completely insane, there still would be a warming up of the Earth of 3.6°F, which is not supported by fact at all, and even the CO₂ connection is very dubious. If John Kerry was so much concerned about that, I mean, there would be one easy thing to reduce the CO₂ emissions, he could shut down the military-industry complex. Because one Eurofighter in one hour emits 11 tons of CO₂. So if you really wanted to go after the climate problem, then we could reduce these incredibly dangerous and provocative military maneuvers which are taking place all the time. But that is obviously not the real issue.

And if you then look at another aspect, namely, the absolute hysteria by the German media in particular around the 10th anniversary of the incident at Fukushima, where if you would believe what some of these radio reports and media reports were saying, this was the ultimate proof that nuclear energy is dangerous. But the reality is, that while more than 20,000 people died in Fukushima and elsewhere, none of them died as a result of nuclear radiation, but they all died as a result of the tsunami and the earthquake in Tohoku triggering that tsunami. So this is really incredible. In Germany we have a politician, Norbert Röttgen, who is the head of the CDU and foreign policy commission in the Bundestag, he went out of his way to say, “no renaissance of nuclear energy, and only all renewable. And look at it, all these hedge funds and all these major player are now investing in solar and renewable, isn’t that the proof that this is a good thing?”

Well, the reality is the Great Reset is an investment in the biggest bubble and the biggest swindle, because if you invest in CO₂ emission titles, you are investing in something which in reality does not exist, other than that it will completely destroy the economy.

Now, we have pointed out many times to the fact that that insanity affects only the so-called “Western” countries, because Putin, at the same time had a meeting with some of his ministers, and he basically said that Russia is going to increase its coal production and 50% of that will be exported to Asia. [http://en.kremlin.ru/events/president/news/65085] And, naturally, the Chinese intend to have 50% of their energy supply by 2050 still coming from coal, while going heavily into nuclear energy.

And the Chinese, on the other side, they just announced that they will soon start the first commercial high-temperature gas-cooled reactor (HTR). This is a technology which was developed in Germany by Professor Schulten from Jülich, and because it was politically unrealizable in Germany, Professor Schulten gave the entire technology to the Chinese, because he said this technology is too precious, so rather give to the Chinese than not have it developed. Now, if you want to have a really safe nuclear energy, then you go to high-temperature reactors, which, for physical reasons turn off immediately if there is the slightest irregularity.

This just shows you that behind all of this, the so-called “climate” question, the anti-nuclear question, there are quite different motives, namely, to reduce the population: And that is what is not being accepted by Russia and China. And we have discussed many times in the past, and I want to repeat it, this self-destruction of the West by deindustrializing, by bringing back the level of industry and agriculture to the time of the preindustrial era, means the West is weakening itself. And naturally, this increases the war danger, because Russia and China have no intention of doing likewise, and therefore the so-called “threat of the rise of China” will be increasingly an issue. So these things have all kinds of strategic implications, that people who normally think about these questions are not really thinking through.

SCHLANGER: And we’ll take up the broader geopolitical question on this in a moment, but I think it’s interesting for people in especially the West, who don’t like the Great Reset and the Green New Deal, to realize that there are allies around the world, including Russia and China; and that’s part of the reason the geopoliticians of the empire are trying to provoke war between the East and the West.

We’ll come to that in a moment. I think we should move to the question of the pandemic, where it’s clear that the situation in Europe, in particular, but also in sections of the third world, has moved into a new phase, particularly in countries like Italy, Germany. What information do you have on this, Helga?

ZEPP-LAROUCHE: For all those people who said the pandemic is just an invention and it doesn’t exist, the reality is, because of the failure of the governments to deal with it in an efficient way—and I’m saying this knowing that many people will have a nervous breakdown when I say it—but, contrary to the Asians, not only China, but most of the Asians who dealt with the outbreak of the pandemic extremely efficiently and had low death rates, in most of the rest of the world the pandemic is completely out of control. Maybe the most dangerous situation is in Brazil, where a new strain has developed. You have practically the entire health system at its limit; all the ICU units are filled; and the situation is practically out of control. And the former President Lula da Silva, who was just freed of all accusations in the courts, basically said that present President Jair Bolsonaro is an imbecile the way he criminally dealt with the situation, playing it down, by not providing the measures needed.

So, how you have a situation in which the largest country in Latin America, which borders with almost all nations of South America—not all of them, but most of them—is becoming a hotbed of an eruption of the pandemic. But if you go to Europe, it does not look much better. You have a situation in Italy, where now there are more than 100,000 who have died—and Italy only has 60 million people! So, in reality that means the death rate in Italy is even a little bit higher than that in the United States! All of Europe has 560,000 who died. Now, that’s quite a big number.

So then you have a situation where many countries are now taking resolute measures, because they see that the EU Commission utterly failed. They failed a year ago, to get the masks; then they failed the get the vaccines. They ordered the vaccines much too late, while the United States, Great Britain, Israel, ordered immediately, not thinking about the costs—what did the EU do? They have a woman there, an Italian, who is in charge of doing this, who has no medical background; she’s an interpreter, therefore she’s completely incompetent. So she bargained to get a better price and she missed the boat. So therefore, now the vaccines in Europe are late, and that is a situation where now many countries are turning to Russia, to China. For example, Prime Minister Viktor Orbán from Hungary ordered a Hungarian plane to go to Beijing, fill it up with 550,000 doses of vaccine, and bring it back to Hungary. The same is happening in the Czech Republic, where there is a big internal brawl, where some politicians say, “we will not have our people die; we will go to Russia and get Sputnik V.” And the same is happening with Denmark and Austria, where the prime ministers, respectively the Chancellor of Austria went to Israel to consult with Netanyahu about what Israel did that was right, because they have almost the entire population vaccinated already.

Now the unity of the EU is completely disappeared, because in this situation, responsible national leaders insisted we have to protect our population, and if the EU is incapable of dealing with it, we will go to Russia, we’ll go to China, and we will take their offers to get the vaccines from there.

This is a very interesting development, and it just shows you that the mistake which was made by the EU, rather than thinking about the people, they followed their ideology, by saying, this is a perfect opportunity where we can assert the power of the EU by having more centralization, so no nation should order vaccines themselves, we’ll all do it centrally. But then they completely ruined it! They did not think of increasing the production of the vaccine production capability, they gave it to the private firms and bargained for a lower price. So by turning to the supranational construction of the EU, not thinking of the interest of the members, not putting the common good first but going to the free market ideology, they completely ruined it. And the populations are really getting mad. People are right now realizing that their livelihood is ruined, their jobs are ruined, the death rates are high. And this comes now on top of the fact that obviously, all the back and forth, lockdowns a little bit, then going back and forth, has not worked.

So in Germany, where you had a medium hard lockdown, which was supposed to be loosened by the end of March; this now becomes very dubious, because just today, the Robert Koch Institute stated that the third wave has arrived. Yesterday there were 14,000 new infections. This is also getting out of control, and it probably has to do with the new strains that are much more infectious.

The Prime Minister of Finland was warning that the way this is going, they are very concerned about the coming fall, the coming spring a year from now, and expressing the worry that the pandemic will be with us for many years to come.

I think this brings up what Dr. Tedros from the World Health Organization has been saying, that in light of this—and we are not even talking about what is happening in Africa, and some parts of Asia—that all the patents must be lifted for the time being, that the pharmaceutical concerns should not be allowed to looked at it from the standpoint of profit, but that there has to be a maximum production, and increase of production and an international cooperation. If people want to compensate these pharmaceutical firms, if governments want to do that, they can, but the question of protecting these patents should not be in the way of responding to this pandemic in the most powerful way possible, and that would be to make the vaccines a common good, and not think about profit in this situation.

That also underlines what the Schiller Institute has been saying from the very beginning, that only if we have a world health system, a modern health system in every single country, not one can be left behind, because as it is now becoming clear, if you don’t vaccinate, and test, and do contact tracing, and all of these measures, then the danger of mutations of new variants is developing and it comes back so that even the vaccines may be ineffective in those countries which have them.

So it’s really a race against time, and this idea to only take care of the rich countries and not pay attention to the poor countries, is a boomerang, and we are seeing right now that it can completely backfire. So I would really urge all of you to work with the Schiller Institute for the idea of a modern health system in every single country, work with the Committee of the Coincidence of Opposites; these are mostly doctors, nurses, and other people working with the Schiller Institute, to try to apply the kinds of methods, to address the famine, because you can’t deal with the pandemic when you have an expanding world famine at the same time, which is, according to the World Food Program threatening 300 million people this year! These two questions have to be tackled together, and you have to have a modern health system going together with overcoming poverty and underdevelopment in the developing countries, or else we will not get out of this.

SCHLANGER: Just a quick correction, you said 870 million deaths in Europe. I think it’s about 560,000.

But what I think is interesting from this discussion is that if you look at what we’ve discussed so far, in the opposition to the Great Reset and also the cooperation that’s coming from Russia and China, you have a real potential for collaboration now, between Western countries with Russia and China. And yet, we still have in the United States, coming from the British geopolitical networks, a lot of—well, provocations aimed at China in particular. And many people don’t fully understand this and are going with a knee-jerk reaction against China, in a sense, the same way they were going into a knee-jerk reaction against Russia around Russiagate.

There are some meetings coming up between the Biden administration and China, but there’s also a lot of harsh rhetoric, so, how do you see this thing shaping up, in terms of the U.S.-China perspective?

ZEPP-LAROUCHE: For anybody who does not have geopolitical spectacles on their nose, would see that unless the two largest economies in the world, the United States and China, are working together to tackle these problems, like the pandemic, like the poverty, like the famine, the world will be a miserable place! And therefore, what some of these military doctrines which declare Russia and China the “enemy,” are doing is really stupid. One can say more harsh words than that, but the minimum one can say is that they’re completely stupid.

There was just now a hearing in the Senate Armed Services Committee, where Admiral Davidson, who’s the commander of the Indo-Pacific basically blasted China that they are oppressive toward the domestic policy and aggressive in the Indo-Pacific, threatening every country there, on and on like that—and it’s just very dangerous and part of a propaganda which in the end result can only lead to war.

Now, many people, and this is being brought up by people we are talking to in the organizing a lot, both in the United States and in Europe, who say, “but, yeah, China is this, and that.” Well, let me discuss a couple of facts: Before the Tiananmen Square in 1989, the image of Chinese in the United States was very positive. More than 80% had a positive idea about the Chinese people; then this Tiananmen Square massacre happened and the Chinese government in the meantime said that maybe the way they dealt with it was too harsh, but on the other side, one should also see very clearly that this was a first color revolution! And many of these protesters, these students, they turn out to be in think tanks in the United States. So this is like what is being done in Hong Kong, or what was done with the Orange Revolution in Ukraine or later the Maidan in Ukraine. I mean, this was a color revolution.

China protected the unity of its state. But people should just take a look at what is happening: First of all, there is absolutely no proof that China spread the virus deliberately. That has been a propaganda which was cooked up by the same geopolitical faction which really wants to contain the rise of China. China was able to deal with the virus extremely efficiently. They went into a very hard quarantine in Wuhan for two months. They built all these hospitals, they did testing, contact tracing, quarantine, and they got it completely under control. And now, when it flares up, it’s relatively easy, because they use modern electronics to trace people and isolate the people who are infected and it does not spread.

That was the reason why China in 2020, was practically the only country which had a significant economic growth, +2%. They want to have, and they will have 6% growth this year. While all the other nations, the United States, the European nations, all had collapses of 8%, 10% or something like that. And China is now set to become the engine of the economic recovery worldwide, if nations basically recognize the chance which lies in that.

People should just re-think: China in the Cultural Revolution and most of the 20th century before that, was dirt poor. Mostly very backward agriculture, people had a very low living standard. Many people died in the Cultural Revolution. And then, when Deng Xiaoping started to open up, the reform and opening-up policies, implementing the policies of Friedrich List, the German economist, and really also the American System of economy, by concentrating on the increase of the productivity of the population as the source of wealth, they made the most spectacular improvement by using what Lyndon LaRouche, my late husband, would call the “machine-tool principle”: By recognizing that innovation, the discovery of universal physical principles, as scientific and technological progress, when you apply that in the production it increases productivity and with that, you increase the wealth, the living standard, the longevity of people. And that is how China has uplifted 850 million out of poverty, created a growing, happy middle class of people who have a clear, positive idea about the future.

And China is continuously betting on the most advanced technologies: We talked about space mission to the far side of the Moon, the Mars mission, and now China has concluded together with Russia an agreement to jointly develop the Moon, Moon villages; and China will have, next year, their own space station in 2022. They already said, they were excluded from the Artemis mission, but their Chinese space station will be a model for international cooperation; it will be open for any country that wants to cooperate.

So, what do you want to criticize about that, when the people are getting better? Their living standard is improving. Most people are happy with what the government is doing. The young people are motivated to study, to learn, the government is putting a lot of emphasis on the aesthetical education, because, as Xi Jinping said, the aesthetical education is extremely important because it produces beautiful minds. They just declared the Teachers Day, or they changed the Teachers Day of education, from Sept. 14 to Sept. 28, because that’s the birthday of Confucius.

So, if you look at the reality of what China is doing, they are doing a lot of things absolutely right, and the people who are accusing China of all these horrible things, of “internal oppression, external aggression”—well, I want to say that this is, for the most part, a projection of their own evil thoughts of the accusers. And that is all you can say about it, because, ask any developing country—ask the people in Africa, in Latin America, in the Caribbean, in most Asian countries what they think about the win-win cooperation with China? They say it’s good for China, but it’s also good for us! The West is nowhere, Europeans are not building railways, Americans are not building industrial parks, so, it is simply like that.

I really wanted to say that, because I know it’s very controversial, but I can assure you, I’m not saying that for any reason but that this is my complete conviction, which, I have formed my opinion over almost half a century—actually 50 years, because I was in China the first time in 1971, and I have visited many times in between. And I have seen with my own eyes the transformation of this country. And, one also has to say, at the same time, the United States and Europe are not progressing. In Europe, you don’t see positive changes; in the United States, the infrastructure is collapsing.

So people should stop having these ideological spectacle, and look at the world for what it is, and they will be much more productive.

SCHLANGER: Just a couple of points on this double standard: Blinken, the U.S. Secretary of State, talking about the “rules-based order” said that “China is challenging all the rules, values and relationships that make the world work the way we want it”: That’s the unilateralism. That’s the British geopolitical doctrine that after the fall of communism in 1990, the world has to come under a U.S.-dominated “rules-based order.” And anyone who goes against that gets crushed.

Now, similarly, you mentioned Adm. Philip Davidson. He accused China of “engaging in efforts to coerce, corrupt and collapse governments.” This coming from a U.S. military official, when what have we been doing repeatedly in the Middle East, in Ukraine, in targetting Belarus and other countries? So this double standard we see all the time. And this is something people don’t think about when they get into a knee-jerk reaction against China.

The Schiller Institute is going to be sponsoring a conference on March 20-21, a two-day online conference, taking up this question of the direction of the Biden administration, after two months in office. And I encourage people to go to the Schiller Institute website, https://schillerinstitute.nationbuilder.com/20210320-conference, to register for that.

Helga, do you have anything else to add?

ZEPP-LAROUCHE: Yes. I think this coming conference will be extremely fascinating. The first panel, we decided to reverse the usual order, and every time we’ve had a conference in the past, we always said, when we had the cultural panel, usually at the end, that this was really the most important, and why don’t we put this at the beginning? This time we will do that: We will discuss the absolute crisis of education, so all the teachers and parents, professors are invited to participate. We will discuss the true dialogue of civilization, how nations can work together, and how the torch of progress was really passed from one civilization and one culture to the next, and this gives us many, many clues. We will talk about Dante, 700th anniversary of the birth of Dante. Naturally, it’s still the Year of Beethoven, so we will have a lot of music, beautiful poetry. So that will be the first panel, you should absolutely subscribe to and watch.

Then we will have an extremely important discussion on the strategic situation. We have already important speakers from the major countries, the United States, Russia, China, European countries, Africa.

And then we will have a panel on Sunday, March 21, devoted especially to Southwest Asia, because this is a region of the world which has an incredible danger—Yemen, 20 million people are in danger of dying from hunger! Syria, a country which is starving to death. You have a situation in Afghanistan, very dangerous. Iraq, dangerous, but potentially good. So, we will have a whole panel with speakers from these countries on the dangers, but also how to fix it, by expanding the New Silk Road from Iran to Egypt, to Turkey, into Europe, rebuilding Syria, rebuilding the war-torn countries. Basically, undoing the damage which was done through the endless wars, because the suffering of the people this region has to end. There will also be some discussion about the East European developments and the Indo-Pacific.

This will be a very important strategic discussion, and then we will end with the work of the Committee of the Coincidence of Opposites. And that hopefully will give you all a perspective for how to get out of this crisis. So you should really participate in this conference, and spread the knowledge that it will be taking place as far as you can.

SCHLANGER: So you can register for it at https://schillerinstitute.nationbuilder.com/20210320-conference. It’s March 20-21, a week from this coming Saturday and Sunday. Helga, thanks for joining us, and we’ll see you again next week.

ZEPP-LAROUCHE: Till next week.
Tolv amerikanske stater anlægger sag for at blokere ’Grøn Nulstillings’-angreb

Den 9. marts 2021 (EIRNS) – Siden udgivelsen i februar af EIR’s specialrapport, "The Great Leap Backward: LaRouche Exposes the Green New Deal" (Det store spring tilbage: LaRouche afslører den grønne nye Plan), med henblik på at anspore til handling for at besejre den malthusianske politik for befolkningsreduktion – der kaldes lidt forskelligt: 'the Green (New) Deal', 'the Great Reset' samt 'Stakeholder Capitalism' – er der nu visse vigtige opponerende initiativer.

I USA lagde Missouri plus 11 andre stater den 8. marts sag an ved en føderal domstol for at blokere præsident Bidens bekendtgørelser, der krævede omfattende grøn "nulstillings"-politik – og modsatte sig både deres skadelige indhold og deres form for håndhævelse ved ulovligt dekret. Retssagens argumenter er ligetil.

For det første hævder retssagen, at den grønne politik vil forårsage dyb skade for de involverede stater samt landsdækkende ved at skære ned for produktionen, undertrykke landbruget, mindske forsyningen og pålideligheden af energi, forarme folket og andre destruktive påvirkninger nu og i årtier fremover. For det andet hævder sagen, at Det hvide Hus ikke har myndighed til at erklære politik på disse områder; kun Kongressen har myndigheden og ansvaret.

Schiller Instituttets præsident, Helga Zepp-LaRouche, bemærkede i dag vigtigheden af dette initiativ internationalt. "Dette er et afgørende gennembrud", der skal bruges imod den grønne angrebsbølge. Især bør der tages initiativer til gavn for offentligheden i Europa, som er arnestedet for den afskyelige EU 'Green Deal' og for parallelle programmer i Storbritannien, der er vært for det næste FN-klimatopmøde i Glasgow til november.

Sagsanlægget anklager Bidens dekret nr. 13.990 med titlen: "Beskyttelse af folkesundheden og miljøet og genopretning af videnskaben for at tackle klimakrisen" for uretmæssigt at udstede bindende tal for de "sociale omkostninger" af drivhusgasser, der derefter skal bruges i føderale reguleringer som påskud for at reducere vigtig økonomisk aktivitet.

Ét afsnit af sagsanlægget udsiger, hvad der står på spil, indenlandsk og globalt: "Hvis dekretet står ved magt, vil den påføre skader for hundreder af milliarder eller billioner dollars på den amerikanske økonomi i årtier fremover. Det vil ødelægge jobs, kvæle energiproduktion, kvæle Amerikas energiuafhængighed, undertrykke landbruget, afskrække innovation og forarme arbejdende familier… Desuden hævder retssagen, at "amerikansk landbrugs- og energiproduktion – som disse handlinger [Bidens forordninger] ville kvæle – har globale fordele… som beriger hele verden, og alligevel gav Biden-administrationen dem ringe eller ingen vægt i beregningen af de 'sociale omkostninger' af kuldioxid, metan og kvælstof".

Lederen af det juridiske initiativ er statsanklageren i Missouri, Eric Schmitt, en sandsynlig kandidat for det republikanske parti til det amerikanske Senat, og de andre stater har ligeledes republikanske regeringer, men dette er hverken et partispørgsmål eller sågar blot en "problemstilling". Medklagerne er kernestater i landbrugsbæltet — Kansas, Nebraska, Oklahoma, Arkansas, Montana, Ohio og Indiana, sammen med Missouri plus Arizona, South Carolina, Tennessee og Utah. De tiltalte inkluderer ikke alene præsident Biden, men 10 føderale departementer, især landbrug, energi, transport, indenrigsministeriet og lignende agenturer.  https://ago.mo.gov/home/news/2021/03/08/missouri-attorney-general-leads-12-state-coalition-in-filing-suit-against-the-biden-administration-over-massive-expansion-of-federal-regulations

En anden aktion, der kraftigt modsætter sig det globale grønne "store spring tilbage" kommer fra Rusland. Den 2. marts afholdt præsident Vladimir Putin et stort nationalt møde om betydningen af kul. Med alle de relevante ministre til stede, samt ledere fra minedrift, transport, industri og andre, gennemgik Putin den økonomiske geografi og de involverede mål. Rusland producerer cirka 400 millioner tons om året fra fem store regioner, hvor der bor cirka 11 millioner mennesker. Han sagde, at halvdelen af produktionen eksporteres, hvilket er meget vigtigt for den asiatiske Stillehavsregion. Han opfordrede til at øge kulleverancerne østpå fra Kuznetsk-bassinet med 30% frem til 2024. http://en.kremlin.ru/events/president/news/65085

Putin kommenterede skarpt det nylige energisvigt i USA i passende bemærkninger om, hvordan "tilpasninger" i energipolitikken skulle foretages, når det er nødvendigt, som de foretages i Rusland. Han sagde: "Hvad angår de langsigtede udsigter for det globale kulmarked ud over det nuværende årti, ved jeg, at der er forskellige prognoser i denne henseende. Det er ingen hemmelighed, at nogle af dem antyder en markant nedgang. … Vi ved også hvad der sker med dette. Texas frøs på grund af det kolde vejr. Og vindmøllerne måtte optøs på måder, der er langt fra miljøvenlige. Måske dette også vil medføre tilpasninger".

I mellemtiden er baggrunden for disse positive skridt til at forsvare og udvide væsentlig økonomisk aktivitet det faktum, at det monetaristiske, finansielle system i sig selv smuldrer og har et presserende behov for en finansiel reorganisering af Glass/Steagall-typen. En sigende begivenhed i Tyskland er Greensill-bankens nylige krak i Bremen. Omkring 50 kommunale indskydere, fx i Giessen, er i bekneb for midler, de har brug for til bymæssig infrastruktur og drift.

Zepp-LaRouche understregede i dag, at i sammenhæng med det forestående økonomiske nedbrud og det grønne angreb af selvdestruktion af de nationale økonomier, vil den fortsatte forfølgelse af geopolitikken uundgåeligt føre til krig. Der er intet andet alternativ end at bevæge sig til et nyt paradigme.

I lyset af dette er Schiller Instituttets kommende internationale konference et kritisk interventionspunkt. Spred muligheden. Spred momentum! Det er 20.-21. marts med titlen: "Verden ved en skillevej: to måneder inde i den nye amerikanske administration". https://schillerinstitute.nationbuilder.com/20210320-konference
Amerikanske videnskabsfolk gør modstand imod FBI’s anti-kinesiske, anti-videnskabelige heksejagt

6. marts (EIRNS) — Hundredvis af Amerikas førende forskere, herunder seks nobelprismodtagere inden for kemi, fysik og medicin, har udsendt to kraftige fordømmelser af FBI's strafferetslige forfølgelse af hundredvis af kinesiske forskere i USA, herunder Kina-kritiske amerikanske borgere, samt amerikanere der har samarbejdet med kinesiske institutioner for at fremme menneskelig viden. Disse angreb, iscenesat af FBI-direktør Christopher Wray, i kombination med de psykotiske angreb på Kina fra præsident Trumps udenrigsminister Mike Pompeo, blev afsløret i EIR-specialrapporten den ​​22. november 2019: “Stop McCarthy-heksejagten mod Kina og præsident Trump”. Nu har professorer fra førende amerikanske universiteter udsendt to offentlige skrivelser, der forsvarer ofrene for disse overgreb – en fra Harvard, en fra MIT – som gør det klart, at anklagerne er falske, er politisk motiverede og rækker langt ud over forfølgelsen af ​​disse forskere og undervisere; og er faktisk direkte angreb på selve videnskaben og på Amerikas lederskab inden for international videnskabelig forskning.

De aktuelle mål for FBI er professor Charles Lieber, formand for kemiafdelingen ved Harvard, og globalt førende inden for nanoteknologisk forskning, samt professor Gang Chen, formand for maskinteknikafdelingen ved MIT (Massachusetts Institute of Technology, red.), også en førende skikkelse inden for nanoteknologi. Lieber, der i brevet den 1. marts blev beskrevet af de 42 underskrivere som "en af ​​de store forskere i sin generation", blev arresteret i januar 2020 for overtrædelser vedrørende hans føderale rapportering om hans deltagelse i Kinas "Thousand Talents"-program, der sigter mod at rekruttere forskere fra hele verden til at arbejde i Kina eller i samarbejde med kinesiske videnskabelige forskningscentre. Der var ingen hemmeligheder involveret, kun tekniske overtrædelser, der under normale omstændigheder blot bliver korrigeret, men nu bliver kriminaliseret gennem en "tragisk vildledt regeringskampagne", som "afspejler en grundlæggende misforståelse af moderne videnskab", skriver Liebers forsvarere. Denne kampagne, tilføjer de, "truer ikke kun USA's position som verdensleder inden for akademisk forskning, men også videnskaben". Mens Lieber er den "mest bemærkelsesværdige" videnskabsmand, der er blevet angrebet, erklærede de, at "disse retsforfølgelser er udbredte". Se https://beta.documentcloud.org/documents/20493785-read-the-full-letter-from-harvard-scientists-calling-to-save-professor-charles-lieber-and-scientific-collaboration

Over 170 medlemmer af fakultetet ved MIT underskrev et lignende brev, der forsvarer prof. Gang Chen, der blev arresteret den 14. januar 2021. Han er på samme måde stillet overfor falske anklager, som kan dømme ham til 30 års fængsel og en kæmpestor bøde. "Vi er urolige over, at klagerne mod professor Chen ødelægger, hvad der ville blive betragtet som normale akademiske forskningsaktiviteter, herunder fremme af MIT's globale mission", lyder brevet. Det fortsætter: ”Fordi Amerikas konkurrenceevne afhænger så stærkt af videnskabeligt og teknologisk talent fra udlandet, skades dets nationale sikkerhed af budskabet om, at den amerikanske regering vil sætte spørgsmålstegn ved udenlandske forskeres loyalitet”.

Den 5. januar 2021 skrev over 100 enkeltpersoner og institutioner, der repræsenterer asiatiske amerikanere, til den kommende præsident Joe Biden og opfordrede ham til at tage skridt til at bekæmpe det, de beskrev som "gennemgribende raceforskelsbehandling og diskrimination af asiatiske amerikanere og asiatiske indvandrervidenskabsfolk, forskere og studerende, ”og udtalte at FBI-kampagnen presser universiteter og forskningsinstitutioner til at deltage i profilering af race, etnisk og national oprindelse. Se https://www.chemistryworld.com/news/mit-faculty-rally-around-colleague-arrested-for-chinese-government-links/4013126.articlehttps://fnl.mit.edu/wp-content/uploads/2021/01/Letter-to-Reif-in-support-of-Gang-Chen-2021-01-27.pdf

Alt imens præsident Biden har fremsat erklæringer, der modsætter sig en tilbagevenden til den kolde krigs blokke og raceprofilering, er kendsgerningen, at hans udenrigsministerium og det nationale sikkerhedsagentur fortsætter og endda udvider Pompeos/Wrays skydeskive mod alt, der har med Kina at gøre, og på lignende måde med Rusland, som dokumenteret nedenfor. USA's moralske, fysiske og økonomiske forfald under den malthusianske Green New Deal og den fremmedfjendske mobilisering til krig med Rusland og Kina må hurtigt vendes, hvis civilisationen ikke skal falde ned i en ny mørk tidsalder.

For at tage hånd om denne globale eksistentielle krise afholder Schiller Instituttet en virtuel konference med talere fra hele verden, der informerer borgerne om farerne, mens de formulerer de løsninger, der er udviklet af LaRouche-organisationen i løbet af de seneste 50 år – gendannelsen af det Amerikanske Systems forpligtelse til internationalt samarbejde for at skubbe grænserne for menneskelig erkendelse, og søsætte en ny renæssance til at genoprette skønheden i nutidens kulturelle udørk.

Billede: FBI direktør Christopher Wray, (fbi.gov)
NYHEDSORIENTERING FEBRUAR-MARTS 2021:
Ny præsident i USA: Krig eller fred?

Download (PDF, Unknown)
POLITISK ORIENTERGING den 4. marts 2021:
Det er ikke i Israel, men i samarbejde med Kina og Rusland,
at COVID-19 og andre problemer løses

Med formand Tom Gillesberg

 

Lyd: (Der er ingen lyd i et par korte udfald, hvor der blev stillet spørgsmål.)

Schiller Instituttet · Det er ikke i Israel, men i samarbejde med Kina og Rusland, at COVID-19 og andre problemer løsesEt uddrag af Helga Zepp-LaRouches kommentarer efter Biden-administrationens bombning i Syrien.

Det er meget klart, at faren for en optrapning af regionale konflikter til en større konflikt mellem det såkaldte Vesten, USA, NATO, og Rusland og Kina ulmer  og er ret dramatisk, hvor man kan sige, at omdrejningspunktet Asien er i konkurrence med omdrejningspunktet Sydvestasien, om hvilken region der vil være farligere og mere eskalerende… Jeg tror ikke, situationen kan løses inden for USA i løbet af de næste fire år; Jeg tror, det kræver nøjagtigt den tilgang vi har taget i hele sidste år, at vi er nødt til at have et internationalt samarbejde, der involverer USA, Rusland og Kina og forhåbentlig Indien, og derefter andre fornuftige lande, som støtter skiftet til et nyt paradigme [herunder at forlænge Bælte- og Vejinitiativet, den Nye Silkevej, til Sydvestasien].
USA bør trække sine atomvåben hjem – Samarbejde, ikke konfrontation! Af Helga Zepp-LaRouche

Hvorvidt krigshøgene sætter sig igennem, og verden snarere før end senere ender i en atomar katastrofe, eller om vi i rette tid lærer fra COVID-pandemien, at vi kun i fællesskab kan løse menneskehedens eksistentielle problemer – det burde egentlig være det strategiske spørgsmål, som vi bør være allermest optaget af. Hverken Rusland eller Kina, ikke engang de europæiske atlantikere, forventer en større forandring i udenrigspolitikken under den nye Biden-administration i forhold til under Pompeo. Udtalelser som dem fra kommandanten forUSA’s europæiske Kommando, generalen for flyvevåbenet, Tod D. Wolters, der ved et symposium den 24. februar betegnede Rusland som en ”eksistentiel trussel mod USA og de europæiske forbundsfæller”, er standard for USA’s militær, som repræsenterer kontinuiteten mellem administrationerne. Men udover det sædvanlige refræn fra Atlantikerne angående NATO, Rusland og Kina, sagde Præsident Biden også følgende på den virtuelle sikkerhedskonference i München, 2021, hvilket stort set er blevet udelukket fra de etablerede medier:

”Det handler ikke om at spille Østen ud mod Vesten. Dethandler ikke om, at vi ønsker en konflikt. Vi ønsker en fremtid, hvor alle nationer frit kan bestemme deres egen vej, uden truslen om vold eller tvang. Vi kan ikke og må ikke vende tilbage til den refleksmæssige opposition og de rigide koldkrigsblokke.”

Det lyder med sikkerhed anderledes end de krigeriske opråb for at vælte Præsident Xi Jinping, som de eksempelvis høres fra det såkaldte ”lange telegram” fra det Atlantiske Råd og andre tænketanke. Vi må vente og se hvor lang halveringstiden for Bidens udtalelse bliver, at ”alle nationer kan bestemme deres egen vej.” Lad os huske på, at Trump i lang tid talte om, at det var en god ting, og ikke en dårlig ting, at have et godt forhold til Rusland og Kina – og forholdet til begge nationer endte på et historisk lavpunkt i slutningen af hans embedsperiode. Og i mellemtiden har Biden-administrationens første militære angreb mod Syrien fundet sted, som en demonstration af at ”USA er tilbage”.  En stor bekymring for Rusland er, at Trump-administrationen nægtede at bekræfte det princip, som Reagan og Gorbatjov i 1985 blev enige om, at en atomkrig aldrig kan vindes og derfor aldrig må få lov at finde sted. Den russiske udenrigsminister, Lavrov, betonede derfor i sin tale til den virtuelle nedrustningskonference i Moskva den 24. februar, at han overfor sin amerikanske kollega, Blinken, i en telefonsamtale den 4. februar, understregede nødvendigheden af at vende tilbage til dette princip. Lavrov betonede ligeledes den russiske position, at NATO’s praksis med ”nuclear sharing” (”atomar deltagelse”) krænker Traktaten om ikke-spredning af Kernevåben. ”Atomar deltagelse” er en NATO-praksis, hvor igennem nationer, der ikke råder over atomvåben, som for eksempel Tyskland, holder jagerfly klar og uddanner soldater til at transportere amerikanske atomvåben, og i værste fald også kunne gøre brug af disse. Derfor må de amerikanske atomvåben bringes tilbage til amerikansk territorium, og infrastrukturen til en sådan anvendelse fra andre landes territorium elimineres.

USA er det eneste land af de i alt ni atommagter – fem af dem officielt – som man kender til, der stationerer atomvåben på andre nationers territorium. Skønsmæssigt er omkring 180-200 atombomber stationeret i Europa. Kun de mest hårdkogte atlantiske geopolitikere kan nære illusionen om, at disse atomvåben forøger vores sikkerhed; i værste fald betyder det modsat, at de lande, hvori de er opstillet, bliver til et ruinlandskab. Hvad fredsbevægelserne i begyndelsen af 80’erne stadig vidste, og som fik folk, på baggrund af mellemdistancemissilkrisen da Pershing II- og SS20-missilsystemerne, blot med et par minutters varslingstid, blev holdt i permanent beredskab overfor hinanden, til at demonstrere på gaderne, synes tydeligvis i dag at være forsvundet fra bevidstheden. I værste fald ville ikke en eneste person i Tyskland overleve. Dette forandres heller ikke af prioriteringen af Indo-Stillehavsområdet, som har fundet sted siden Obamas ”Pivot to Asia”, og som også blev videreudviklet af USA’s militær under Trump-administrationen i flere strategipapirer. ”USA’s Nationale Sikkerhedsstrategi” fra december, 2017, den ”Nationale Forsvarsstrategi” fra januar 2018 og ”Verificering af den atomare Opstilling” fra februar 2018, definerer Rusland og Kina som geopolitiske rivaler, der klassificeres som trusler mod USA’s interesser og magt. Rusland og Kina klassificeres der som farligere end den internationale terrorisme.

Lyle J. Goldstein, professor ved USA’s Naval College i Newport/Rhode Island og grundlægger af China Maritime China Studies Institute på samme sted, skrev for nylig i en artikel med overskriften: ”Strategien for Indo-Stillehavsområdet er en recept på en katastrofe” (1), at denne politik er en ny udgave af USA’s politik fra 1992. Det var den tid, hvor Dick Cheney og de neokonservative – blot ét år efter afslutningen af Sovjetunionen – forfulgte ”Projektet for et nyt amerikansk Århundrede”, og dermed idéen om at det under ingen omstændigheder kunne tillades, at en nation eller en gruppe af nationer kunne overhale USA, hverken økonomisk, politisk eller militært. Goldstein peger på, at Trump-administrationens  forsvarsministerium, inden de forlod Pentagon, offentliggjorde ”US Strategic Framework for the Indo-Pacific” (De strategiske rammer for USA i Indo-Stillehavsområdet”), frem for at bevare disse dokumenter under lås og slå i 30 år, som ville være almindeligt. Goldstein formoder, at der bag dette gemmer sig en intention om at fastlægge Biden-administrationens retning, hvilket ville bringe USA på direkte konfrontationskurs med Kina, i sammenhæng med Taiwan – en krig som USA også kunne tabe, og hvor brugen af atomvåben ikke kan udelukkes.

Hans Kristensen fra Federation of American Scientists (Sammenslutningen af amerikanske Videnskabsmænd) pegede ligeså på, at det præcist er denne dynamik af kompromisløs afskrækkelse, som opildner det atomare oprustningskapløb. Således har nyere satellitbilleder vist, at Kinas Folkehær, PLA, er i gang med kraftigt at udbygge træningsanlæg til deres missilstyrker. De viste også opbygningen af tunneler og siloer i forskellige størrelser, med den potentielle funktion at kunne skjule raketaffyringer, fordi Kina, pga. den militære konkurrence med USA i regionen, ikke længere kan være sikker på, om det i en reel situation ville have nok tid til at klargøre raketterne, for at kunne opretholde troværdigheden af den kinesiske afskrækkelse.

Hvis Præsident Biden virkelig mener det seriøst, at hver nation – altså også Kina og Rusland – selv kan bestemme deres egen vej, så må han forkaste Cheney-doktrinen, som ligger til grund for Indo-Stillehavspolitikken og satse på en virkelig ny begyndelse. Den kinesiske udenrigsminister, Wang Yi, nævnte betingelserne for dette, i sin tale ved Lanting Forum om ”Dialog og Samarbejde og Konflikthåndtering”: Løgnene om Det kinesiske Kommunistparti og det kinesiske politiske system må få en ende, såvel som indblanding ift. Taiwan, Xinjiang og Hongkong; sanktionerne må løftes og en normal diplomatisk og kulturel udveksling må igen blive mulig.

Da det ikke kan udelukkes, at intentionen med USA’s fornyede tiltrædelse i FN’s Menneskerettighedskommission (UNHRC) består i at instrumentere debatten om menneskerettigheder for propagandistiske angreb på Rusland og Kina, bør man kort overveje hvad en rigtig definition af dette begreb er. Hvilken stat eller hvilket kontinent har gjort mere for menneskerettighederne – den, som har befriet 850 millioner mennesker fra fattigdom, og som gennem en disciplineret sygdomsbekæmpelse har kunnet begrænse antallet af dødsfald fra corona til 4636 (Kina), eller den, hvor fattigdommen stiger markant og hvor antallet af corona-relaterede dødsfald er steget til over en halv million (USA) eller over 839.000 (Europa)? Er retten til ikke at ville bære maske og ikke at holde social afstand virkelig et sådant bevis på forsvaret af menneskerettigheder? Imens USA, Canada og Storbritannien hamstrede vacciner i et mange gange større antal end deres borgere, og EU diskuterer et eksportstop, har Rusland og Kina allerede afleveret millioner af doser til dusinvis af lande i udviklingssektoren. For dette bliver de så beskyldt for at føre ”vaccine-diplomati”, imens deltagelsen af EU-Frontex i de såkaldte ”Pushback”-operationer mod flygtninge i Middelhavet tilsyneladende ikke fortjener en offentlig debat.

Det er på tide at opgive denne form for tvetydige målestok og hykleri. Vi må stoppe med det geopolitiske spil, der betragter Rusland og Kina som modstandere, og i stedet for dette tage fat på menneskehedens opgaver i fællesskab. I februar 2021, var det muligt for tre nationer at fuldføre deres Mars-missioner. Chefen for De forende arabiske Emiraters rumfartsagentur, Sarah al-Amiri (2), huskede verden på hvor ubegribeligt stort vores univers er. Statsoverhovederne i denne verden burde tage denne lære fra Fru Amiri til sig.

 

zepp-larouche@eir.de

1. https://www.lawfareblog.com/indo-pacific-strategy-recipe-disaster

2. https://www.youtube.com/watch?v=voqlWLAwXZ8
Bidens illegale bombning i Syrien – går USA tilbage til regimeskifte-krige

27. februar (EIRNS) – Den amerikanske bombning af en efter sigende iransk støttet millits-stilling i Syrien torsdag aften, hvor man hævdede, at det var et defensivt angreb for at beskytte amerikanske styrker i Irak, er blevet fordømt af en lang række politiske og professionelle kilder i mange lande som en alvorlig overtrædelse af folkeretten og den amerikanske forfatning. Kongresmedlemmer fra begge partier har afvist det dødbringende angreb for overtrædelse af såvel den amerikanske forfatning, som kræver kongresgodkendelse for krigshandlinger undtagen når nationen er under direkte angreb, som FN-pagten.

Spørgsmålet der trænger sig på: Vil Biden regeringen lede USA tilbage til sporet med "regimeskifte-krige?" Præsident Donald Trump var ude af stand til at gennemføre sin hensigt om at afslutte de "endeløse krige", der blev søsat af Bush og Obama, eftersom det militærindustrielle kompleks (som Trump direkte beskyldte for at kræve nye krige på vegne af våbenproducenterne) tilbagekaldte hans ordrer om at trække sig ud af Irak og Afghanistan. Trump havde succes med ikke at tillade nye krige, men nu har præsident Biden Antony Blinken som sin udenrigsminister. Det var Blinken, der som Obamas vice-nationale sikkerhedsrådgiver og viceudenrigsminister, førte kampagnen for at gennemføre et regimeskifte mod den syriske præsident Bashar Al-Assad og fejlagtigt beskyldte Assad for at bruge kemiske våben mod sin egen befolkning, en løgn frembragt af britisk efterretningstjeneste. Var angrebet i Syrien torsdag aften en prøveballon for krigspartiet i forhold til at gå tilbage til at tjene som den militære snigmorder for britiske kolonikrige?

Der er samtidig bestræbelser fra verdens ledere for at overbevise Biden-administrationen om at afværge den voksende fare for krig mod Iran, en krig, der helt sikkert vil optrappe potentialet for en generel krig med Rusland og Kina. Demokraterne under Obama forhandlede den oprindelige JCPOA-aftale med Iran, en aftale, som selv førende israelske militær- og efterretningsembedsmænd mener var yderst gavnlig for at forhindre atomar spredning (på trods af Bibi Netanyahus gale rablen imod den). Men bombning af Iran-støttede styrker, der direkte samarbejder med den irakiske regering om at bekæmpe resterne af terrorist-ISIS-netværk, kan underminere enhver ny samtale med Teheran – hvilket måske er, hvad krigspartiet havde til hensigt med dette luftangreb i Syrien…

Vi fortsætter her med et uddrag fra lederen den 28. februar: Som et 'casestudie' af spændingen mellem udviklings-destruerende geopolitik og det nye paradigme for økonomisk vækst, betragt tilfældet Irak.

I et kommende interview udført søndag satte Schiller Instituttets koordinator for Sydvestasien, Hussein Askary, Biden-bombningen den 25. februar i sammenhæng med Bælte- og Vejinitiativets potentiale for at omforme Sydvestasien, såvel som hans egen indsats for at skabe en folkebevægelse, der er i stand til at forstå og kræve den økonomiske politik, der kan give dem en lys fremtid. I 2019 besøgte den irakiske premierminister, Adel Abdel-Mahdi, Kina med en stor delegation, og udarbejdede aftaler, hvorved en lille del af Iraks olieeksport kunne bruges til at sikre kredit fra Kina til produktive investeringer i projekter som havne og anden større infrastruktur, der så desperat behøves for at skabe en fuld, voksende økonomi. Men udbruddet af en "farverevolution" i Irak efter Abdel-Mahdis tilbagevenden, og mordet på den iranske general Qassem Soleimani i januar 2020 samt den irakiske militærleder Abu Mahdi Al-Muhandis, bragte en ny regering ind og satte midlertidigt en stopper for muligheden for en aftale mellem Irak og Kina.

Men Askary har lagt grundlaget for en folkelig mobilisering. I november 2019 søsatte han den arabiske 'LaRouche School of Physical Economics'. Han hjalp en irakisk Facebook-gruppe for infrastruktur til at vokse fra 30.000 til 280.000 medlemmer, før den blev slettet af Facebook i november 2020. Han er fortsat med at organisere sig gennem adskillige online-communities, regeringskontakter og gennem de irakiske medier, og har bidraget til at katalysere populære demonstrationer til støtte for Irak-Kina aftalen. "Vil irakiske unge være militsfolk eller ingeniører?" spørger Askary udfordrende.

Udviklingen af en veluddannet og aktiv borgerbevægelse er i dén grad nødvendig i USA (og alle andre nationer), hvor de nuværende ledelsesstrukturer ikke har de nødvendige svar.
VIDEOERNE: Schiller Instituttets international videokonference den 20.-21. marts 2021:
Verden ved en skillevej: To måneder inde i USA’s nye administration

Se alle fire panaler her. Se talerlisterne nedenunder.

Panel 1 – Vend den kulturelle ødemark – den bydende nødvendighed af ny renæssance.

Panel 2 – Den strategiske krise, som menneskeheden står over for: krig eller fred?

Panel 3 – Sydvestlige Asien og Indo-Stillehavsområdet : Omdrejningspunkt for krig eller fredelig udvikling med den Nye Silkevej.

Panel 4 – ’Udfordringen, som menneskeheden nu står overfor – modsætningernes sammenfald eller masseudryddelse’.

(Tidspunkterne har været ændret, fordi USA har skiftet til sommertid.)

Tilmelding her for at modtage opdateringer og et direkt link.

Ellers se konferencen her på denne side.

To måneder efter indsættelsen af Joe Biden som præsident for USA står verden over for en lang række kriser: USA er på vej mod en geopolitisk konfrontation mod Kina og Rusland; bestræbelserne på at begrænse Kinas fremgang ved at forsøge at skabe en alliance i Indo-Stillehavsområdet eller endog en global NATO-alliance besvares med dannelsen af en militær alliance mellem Kina og Rusland. Det finansielle oligarki, centreret i City of London, Wall Street og Silicon Valley, forsøger at udskyde det uundgåelige sammenbrud af det transatlantiske finanssystem ved at pumpe et sted mellem 30 og 50 billioner dollar ind i 'Green New Deals' "Great Reset", den store grønne nulstilling, hvilket ville indebære enden på de industrialiserede lande og, hvis det gennemføres "med succes", føre til en gigantisk befolkningsreduktion over hele verden.

WFP (Verdens Fødevareprogram) advarer om, at der alene i år er risiko for, at 270 millioner mennesker vil sulte ihjel i en situation med alvorlig underudvikling, der forværres af corona-pandemien og nedlukninger, som allerede har ødelagt 500 millioner job. Den mest dramatiske humanitære krise siden Anden Verdenskrig udspiller sig lige nu i Yemen, hvor 20 millioner mennesker er i akut fare for at sulte. Det faktum, at en situation der let kunne afhjælpes, hvis den politiske vilje var til stede, ikke behandles, betyder at dette er folkedrab. I Syrien sulter en tredjedel af befolkningen og er ofre for en stedfortræderkrig, som tilsyneladende udspiller sig mellem Israel og Iran, men i virkeligheden er arnestedet for en potentiel tredje verdenskrig mellem det moderne britiske imperium, Storbritannien og USA på den ene side, og Rusland og Kina på den anden.

Der er tale om en konkurrence mellem systemer: Alt imens ikke bare Kina, men mange asiatiske nationer har genoplivet deres gamle civilisationer og kombineret dem med et yderst optimistisk perspektiv for fremtiden baseret på innovation inden for videnskab og teknologi, er det såkaldte "Vesten" faldet tilbage til en mørk tidsalder ved udøvelse af den mest degenererede kulturelle praksis, en politik med at "alt går an", som får afslutningen af Romerriget til at blegne i sammenligning. Derfor er den eneste måde, hvorpå den menneskelige art har noget håb om at undslippe denne eksistentielle krise, omhyggeligt at indlede en renæssance af klassisk kultur og en dialog mellem de mest ophøjede kulturelle traditioner i den universelle historie.

Schiller Instituttet samler ledende talsmænd fra Rusland, Kina, Afrika, Europa og Amerika til en dialog om at imødegå denne eksistentielle krise for menneskeheden med ideen om ”fred gennem udvikling”, præsenteret af Lyndon LaRouche igennem de seneste halvtreds år; ved at se frem til de næste halvtreds år for at skabe den nødvendige revolution i menneskelige anliggender til både sammen at imødegå disse kriser som én menneskelig art, og at frigøre menneskehedens kreative potentiale til at skabe en verden, der fortjener menneskets værdighed.

Deltag de fire paneler!

Tilmelding her for at modtage opdateringer og et direkt link.

Ellers se konferencen her på denne side.

Program

(Der kan forkomme ændringer.)

Lørdag den 20. marts kl. 15 dansk tid:

Panel 1 – Vend den kulturelle ødemark – den bydende nødvendighed af ny renæssance

– Helga Zepp-LaRouche: (Tyskland) Schiller Instituttets stifter og international præsident: "Hvorfor poesi og musik må erstatte partipolitik"

– Liliana Gorini: (Italien) formand MoviSol, LaRouche-bevægelsen i Italien: "Dantes Komedie: Vejen fra helvede til videnskab og rumforskning"

– Diane Sare: (USA) Schillerinstituttet : “Beethoven i Getsemane haven”

– Video: (Italien) Carlo Levi-Minzi, Pianist [Beethoven sonata]

– Dennis Speed: (USA) Schillerinstituttet: "Det poetiske princip i dialogen mellem civilisationer"

– Lyndon LaRouche: Video om kultur

– Carolina Dominguez: (Mexico) Schiller Instituttet "Hvordan man tackler uddannelseskrisen "

– Megan Dobrodt: (USA) præsident for Schiller Instituttet i USA: "Tre Mars-missioner og den galaktiske art"

 

Lørdag den 20. marts kl. 19 dansk tid: 

Panel 2 – Den strategiske krise, som menneskeheden står over for

– Helga Zepp-LaRouche: “Verden har brug for et nyt paradigme”

– Taler fra Kina

– Taler fra Rusland

– Taler fra USA

– Dr. Bouthaina Shaaban, (Syrien) politisk- og medierådgiver til det syriske præsidentskab

– 1. diskussionsperiode

– Dennis Small, (USA) Executive Intelligence Reviews redaktør for Latinamerika: "Gør plads til 'Bæltet & Vejen' i Amerika"

– Simón Levy (Mexico): Grundlægger af Kina-Mexico 'Lecture and Fellowship', National Autonomous University of Mexico (UNAM); viceminister for Mexicos planlægnings- og turismepolitik (2018–2019)

– Alejandro Yaya (Argentina): Kemiingeniør, kandidatgrad i nationalt forsvar; vicepræsident for 'Civil Institute of Space Technology'; rådgiver inden for teknisk- og innovationsstyring og overførsel af teknologiske processer samt videnskabelig/teknisk uddannelse

Daniel Marmolejo (Mexico):Undersøgende journalist; vinder af den nationale journalistpris; skriver om det mexicanske præsidentskab; producer af dokumentarserien ”the Hybrid Warfare og programserien ”the Incorruptible”.

– Denys Pluvinage (Frankrig): Næstformand for Den fransk-russiske Alliance

– Sultan M. Hali: (Pakistan): fhv. Colonel, Pakistans luftvåben; journalist,"Den nye Silkevej og Pakistan"

– Richard Freeman (USA) Executive Intelligence Review: "Den store nulstilling: Det store spring bagud"

 

Søndag den 21. marts kl. 15 dansk tid:

Panel 3 – Indo-Stillehavsområdet og det sydvestlige Asien: Omdrejningspunkt for krig eller fredelig udvikling med den Nye Silkevej

– Hussein Askary: (Sverige/Irak), Sydvestasien Koordinator, Schiller Institute: "Retfærdighed og genopbygningen for nationerne i Sydvestasien"

– Eng. Hisham Sharaf: (Yemen) Udenrigsminister

– Haidar Al-Fuadi Al-Atabe: (Irak) irakisk medlem af 'Council of Representatives',

– Professor Mohammad Ali Ibrahim: (Egypten), Rådgiver, Transport Ministeriet, Egypten.

– Mr. Shakeel Ahmad Ramay: (Pakistan), direktør for Kina-Center ved Det pakistanske politiske institut for bæredygtig Udvikling.

– Senator Richard Black: (USA) fhv. delstatssenator: "Sandheden om den syriske krise"

– Ziad Ayoub Arbache: (Syrien), ass. Prof. Dr. ved Det økonomiske Fakultet, Damaskus Universitet

– M. Michel Raimbaud: (Frankrig), tidligere fransk ambassadør i arabiske, afrikanske og latinamerikanske lande. Tidligere direktør for det franske kontor for beskyttelse af flygtninge og statsløse (OFPRA)

– Jacques Cheminade: (Frankrig) formand for LaRouche-bevægelsen i Frankrig: En opfordring til handling

 

Søndag den 21. marts kl. 19 dansk tid:

Panel 4 – ’Udfordringen, som menneskeheden nu står overfor – modsætningernes sammenfald eller masseudryddelse’

Komiteen for Modsætningernes Sammenfald, alle fra USA:

– Marcia Baker, medredaktør, Executive Intelligence Review,: "Verdens hungersnød og behovet for at fordoble landbrugsproduktionen"

– Dr. Jocelyn Elders, tidligere direktør for militærets sundhedskorps i USA: ”En global sundhedsmission for de unge“

– Dr. Walter Faggett – tidligere embedslæge, sundhedsvæsenet i Washington D.C., med i sundhedsudvalgets bestyrelse i DC, afdeling 8 – D.C. Project: ”Lokale sundhedsplejeres uundværlige rolle i at besejre pandemien”.

– Dr. Shirley Evers-Manley, midlertidig dekan, Alcorn Universitetets Sygeplejeskole, Mississippi, USA; direktør, Global Health Committee, National Black Nurses Association (Sorte sygeplejeres nationale Sammenslutning)

– Nicole Pfang (USA), Kansas’ Kvægavlerforening

Tilmelding her for at modtage opdateringer og et direkt link.

Ellers se konferencen her på denne side.

 
LaRouche-faktoren i de amerikanske relationer med Rusland og Kina

25. februar 2021 (EIRNS) — Vil præsident Biden følge i fodsporene af Mike Pompeo, præsident Trumps ubehageligt aggressive udenrigsminister, i de amerikanske forbindelser med Rusland og Kina? Det er spørgsmålet, som Vladimir Putin og Xi Jinpings regeringer stiller nu, en måneds tid inde i den nye administration i Washington. Planetens fremtid, hvad krig og fred angår, balancerer på en knivsæg.

Svaret ligger ikke hos enkeltpersoner eller i offentlige udtalelser – der har været mange og ofte modstridende udsagn i de seneste uger – men i dynamikken af den underliggende march imod krig, der drives af det bankerotte, transatlantiske finanssystem. Helga Zepp-LaRouche behandlede dette spørgsmål fra starten af i sin ugentlige webcast den 24. februar. Efter at have noteret, at Biden for nylig erklærede – både i hans taler ved G7 og under sikkerhedskonferencen i München – at han ikke ønsker konfrontation mellem Øst og Vest eller en ny kold krig, bemærkede Zepp-LaRouche:

”Så selvom jeg ikke ønsker at overdrive dette som sådan, må det ses i den sammenhæng, at forholdet mellem USA og Kina er det vigtigste strategiske forhold for menneskehedens fremtid. Af den enkle grund at dette er de to største økonomier, at Kina er involveret med Rusland i en strategisk alliance, og at det derfor er altafgørende ikke at have en konfrontation, og ikke fortsætte derfra hvor det stod i slutningen af Trump-administrationen, der var fuldstændig styret af 'Kina-baskere' som Pompeo, Navarro og deres slags”.

Zepp-LaRouche bemærkede, at Biden har en ny administration, ”så vi må se. Jeg foretager ikke på nuværende tidspunkt en vurdering af hans politik i forhold til Rusland og Kina”. Hun understregede også, at da præsident Trump først trådte til, “i begyndelsen, i valgkampen 2016 og i hele den tidlige del af Trumps administration, sagde han mange gange, at det at have et godt forhold til Rusland og Kina er en god ting og ikke en dårlig ting. Men derefter så man, hvordan Trump mere og mere kapitulerede under det strategiske pres fra neokonservative og fra det militærindustrielle kompleks, især i forhold til Kina. I april sidste år begyndte han at bebrejde Kina for COVID og alle mulige andre ting. Så ved afslutningen af Trump-administrationen var forholdet med Rusland og Kina desværre på et historisk lavpunkt”.

Under udøvelse af et sådant pres over for både republikanere og demokrater i Washington af lejemorderne i det bankerotte internationale finanssystem, har både Beijing og Moskva altid været særligt opmærksomme på den klare, utvetydige stemme fra Lyndon LaRouche i USA, om at definere et nyt grundlag for USA's forbindelser med Kina og Rusland. For eksempel bragte 'China Youth Daily', den næstmest læste avis i Kina, som når et publikum på omkring 10 millioner mennesker, en hovedartikel i sin udgave den 24. juli 2009, baseret på et interview som man gennemførte med Lyndon LaRouche. Under titlen, "Det nuværende internationale finansielle system kan ikke reddes", rapporterede artiklen:

”LaRouche foreslår, at USA sætter det nuværende finansielle system under konkursbehandling og vender tilbage til det system, der blev oprettet af Alexander Hamilton, og gennem oprettelsen af en nationalbank begynder at udstede kreditter for at genoplive den amerikanske industri. På internationalt plan kan dette princip derefter udvides til verdensøkonomien ved hjælp af traktataftaler mellem suveræne nationer. Etablering af et internationalt system med faste valutakurser mellem valutaer vil bestemme prisen på råvarer, og traktataftalen vil give den nødvendige kredit”, fortsatte artiklen.

“LaRouche mener, at hvis USA, Kina, Rusland og Indien, som suveræne nationer, der omfatter verdens største landområde og indeholder den største befolkning i verden, kunne finde sammen om en aftale om finansielle ordninger, ville dette straks give grundlaget for et nyt globalt finanssystem. LaRouche mener, at Asiens udvikling i fremtiden vil tage føringen i udviklingen af menneskeheden, og at Kina er nøglen til det eurasiske kontinent”.

I dag, 12 år efter disse bemærkninger, er det Helga Zepp-LaRouche og LaRouche-organisationen der agiterer for denne politik af LaRouche.

 

Billede credits: Miguel Á. Padriñán from Pixabay

 

 
Derfor repræsenterer »LaRouchePAC« ikke længere LaRouches politik.
Pressemeddelelse af Helga Zepp-LaRouche

24. februar 2021 (EIRNS)— Helga Zepp-LaRouche, grundlægger og international leder af Schiller Instituttet og enke efter den kendte amerikanske økonom og statsmand Lyndon LaRouche, bekendtgjorde i dag, at hun, gennem sine advokater, har sendt et brev til Lyndon LaRouche Political Action Comittee (LPAC) og komiteens kasserer Barbara Boyd, hvori hun kræver, at de »omgående ophører med og afholder sig fra, både nu og i fremtiden«, at »gøre brug af LaRouches navn, billede og andre potentielt forvirrende og lignende begreber«. Brevet erklærer, at en sådan brug »sandsynligvis vil skabe forvirring blandt forbrugere, eftersom de kan blive forledt til at tro, at du [Boyd] (som person), LPAC og/eller de varer eller tjenester, som udbydes, i et eller andet omfang, er forbundet med, på licens fra, eller godkendt af vores klient [Helga Zepp-LaRouche]«. Blandt de påkrævede ændringer er, at Boyd og LPAC »omgående tager alle nødvendige skridt til at ændre navnet på jeres politiske aktionskomité, og navnene på enhver tilhørende enhed, til et, der ikke indeholder udtrykket »Lyndon« »LaRouche« eller noget forbundet med eller afledt deraf, og indvilliger i at afstå fra at bruge rettighedskrænkende udtryk nu og i fremtiden på nogen hjemmeside, firma-e-mails, brevhoveder, reklamer, eller andet marketingsmateriale eller korrespondance.«

For at belyse baggrunden for dette tiltag og sætte det i en konkret sammenhæng, fremsatte Fru Zepp-LaRouche følgende erklæring:

»Det, der siden 2004 har været den officielle hjemmeside for den politiske aktionskomité, der blev grundlagt af min afdøde mand Lyndon LaRouche, Lyndon LaRouche Political Action Committee (LPAC), har fået sit indhold overtaget af en gruppe individer forbundet med Barbara Boyd, aktionskomiteens kasserer, og sat i en retning, jeg betragter som værende i direkte modsætning til kernen i den politik, min mand stod for. Mens min mand stadig var i live, var han ansvarlig for den overordnede politiske retning for aktionskomiteen. Men efter hans død i februar 2019, har Fru Boyd og hendes samarbejdspartnere uden mit samtykke overtaget indholdet af hjemmesiden og aktionskomiteens aktiviteter som helhed og bevæget sig i en retning, som efter min mening misrepræsenterer både mine og Hr. LaRouches holdninger.

»Mine gentagne krav om, at aktionskomiteen skulle følge LaRouche-bevægelsens politik og ikke sætte LaRouches navn i forbindelse med politiske holdninger, der var og er i direkte modstrid med vores egne standpunkter, og som tog sin begyndelse i aktionskomiteen umiddelbart efter LaRouches død, blev afvist op til det punkt, hvor Fru Boyd og en gruppe af individer, der delte hendes holdninger, fremlagde et dokument i november 2020, hvori de proklamerede deres »uigenkaldelige« uafhængighed af lederskabet i LaRouche-bevægelsen, mig selv inklusive, der blev grundlagt af min mand for over 50 år siden.

»Mens de lovpriste visse af Lyndon LaRouches ideer, og fremviste videofilm med ham, så afveg aktionskomiteens politiske holdninger i stigende grad fra LaRouche-bevægelsens og min afdøde mands politik, eksempelvis ved at udelukke enhver substantiel vurdering af den internationale strategiske situation, for i stedet, næsten udelukkende, at fokusere på amerikansk indenrigspolitik, og frem for alt på emner, der var på linje med Donald Trumps politik. De undlod i stigende grad at publicere artikler og videoer, som var kritiske over for Trump, så som hans lovprisning af den finansielle boble på Wall Street og hans Kina-kritiske politik, der kom til at dominere hans præsidentskab. Her er et eksempel.:

»I en video der blev lagt ud den 26. januar 2021 på LPAC’s hjemmeside med overskriften »Få kampagnen for en rigsretssag til at give bagslag, byg en bevægelse for at redde republikken« udtalte Barbara Boyd: »Hvis man har den holdning, at mennesker er dyr, og at man kan have et socialt belønningssystem, og det er faktisk, hvad vi er ved at etablere herhjemme med ”Cancel Culture”-bevægelsen – altså, hvis man opfører sig på en bestemt måde, så får man social kredit for at gøre x, y, z, og w; men hvis du er ondskabsfuld eller kommer med dumme kommentarer, eller træder ved siden af, så får man negativ kredit. Det er det, de gør i Kina. Det er, hvad man gør i ethvert totalitært samfund«.

»Disse holdninger reflekterer alene Fru Boyds meninger, hverken LaRouches eller LaRouche-bevægelsens. Jeg er totalt uenig med en sådan karakteristik af Kina, og Lyndon LaRouche udtrykte gentagne gange gennem hele sit liv synspunkter i diametral modsætning til en sådan karakteristik.

»I takt med den voksende misrepræsentation af LaRouches politiske standpunkter, følte jeg og et stort flertal af medlemmerne i LaRouche-bevægelsen, både i USA og internationalt, at vi ikke havde andet valg end at støtte dannelsen af en ny organisation og en tilhørende hjemmeside: »The LaRouche Organization« (TLO), som blev grundlagt i december 2020, for at sikre, at LaRouches navn og ansigt kun forbindes med hans virkelige politik og holdninger. Klik her: The LaRouche Organizations homepage Forskellen mellem TLO og aktionskomiteen ses tydeligt ved f.eks. at sammenligne de intentioner, der kommer udtryk i den grundlæggende udtalelse »Hvem vi er«, som siger:

»»Det eneste formål med The LaRouche Organization (TLO) er at sprede Lyndon LaRouches idéer og kendskabet til hans livsværk, hans metode til analytisk og videnskabelig tænkning, med den hensigt at realisere de løsninger på de mange kriser, menneskeheden nu står over for, som han fremlagde.«

»Sæt dette op imod de »marchordrer«, der blev lagt op på aktionskomiteens hjemmeside den 14. februar under overskriften »Din rolle i »Ny Politik««: »Kæmp for det Republikanske Parti; tving forræderne og »de svage« ud, og før det tilbage til Abraham Lincolns tradition.«

»Fru Boyd og hendes samarbejdspartnere lancerede et nyt design for aktionskomiteens hjemmeside i februar 2021, som bemærkelsesværdigt udelader to sider eller emner, der tidligere var der:

»For det første den utroligt rige dokumentation af de 40 års organiseringsaktiviteter som Lyndon LaRouche og hans internationale samarbejdspartnere var involveret i på tværs af fem af planetens kontinenter. Hvad enten det var intetionen eller ej, så mener jeg, at man, ved at fjerne den historie, giver det falske indtryk, at Hr. LaRouche kun bekymrede sig om, hvad der foregik i USA. Det går imod hans passionerede engagement for menneskeheden som helhed.

»For det andet, så fjerner aktionskomiteens nye hjemmeside også den rolle Hr. LaRouche og hans internationale bevægelse har spillet i skabelsen af det nye paradigme omkring Den Nye Silkevej. LaRouche begyndte allerede i 1970’erne at skrive adskillige økonomiske programmer for Afrika, Asien, Latinamerika og Europa, og brugte en god del af sit liv på at arbejde og føre kampagne både i og for udviklingen af disse lande.

»Fru Boyd og hendes samarbejdspartnere har enhver ret til at etablere en politisk aktionskomité, der udtrykker Fru Boyds holdninger; men jeg mener, at de gør afdøde Lyndon LaRouche en stor uret ved at misrepræsentere hans holdninger – både gennem det, der bringes og det, der udelades – samt ved at forbinde hans navn med deres egne bestræbelser. Af alle disse årsager har vi entreret juridisk bistand for at stoppe aktionskomiteens brug af Lyndon LaRouches navn og ansigt, og for at bevare hans enorme arbejdes integritet.«

Læs LaRouche-organisationens grundlæggende dokument her: LaRouche-organisationen er grundlagt

For yderlig information:
I USA: press@laroucheorganization.com eller +1-551-209-3978
I Danmark: 53 57 00 51, si@schillerinstitut.dk
Klik her: The LaRouche Organizations homepage
Mulige træk til at gendanne fornuften i amerikansk-kinesiske relationer

23. februar (EIRNS) — Den kinesiske udenrigsminister Wang Yi holdt mandag hovedtalen på ’Lanting Forum on Promoting Dialogue and Cooperation and Managing Differences' (Lanting Forum til at fremme dialog og samarbejde samt håndtere forskelle), der udelukkende fokuserede på forbindelserne mellem USA og Kina. Wang italesatte det presserende behov for en genaktivering af dialogen mellem verdens to største økonomier efter det katastrofale sammenbrud i forholdet under præsident Trumps anti-kinesiske regeringsmedlemmer, Pompeo, Wray, Navarro og andre. Dækningen af begivenheden i Global Times hæftede sig ved, at præsident Joe Biden ikke var "enig med allierede på G7-topmødet og München-sikkerhedskonferencen om at konfrontere Kina i fællesskab". Dette må være overraskende for de fleste amerikanere, da den vestlige presse kun rapporterede, at Biden gentog de almindelige klager over både Kina og Rusland og opfordrede de allierede til at arbejde sammen for at konfrontere dem. Det, der imidlertid ikke blev rapporteret fra Bidens tale i den vestlige presse, er følgende:

”Det handler ikke om at spille Øst og Vest ud mod hinanden. Det handler ikke om, at 'vi vil have konflikt'. Vi ønsker en fremtid, hvor alle nationer er i stand til frit at bestemme deres egen vej uden truslen om vold eller tvang. Vi kan og må ikke vende tilbage til den refleksmæssige modstand og de stive blokke under Den kolde Krig”.

Vil Biden være i stand til at gennemføre et sådant tilbagetog fra den britiske imperialistiske "del og hersk"-politik, der er drevet af britisk efterretningstjeneste og deres aktiver i det amerikanske efterretningssamfund, medierne og Kongressen? Den langt stærkere præsident, Donald Trump, der blev valgt på sit løfte om at være venner med Rusland og Kina og til at afslutte de "endeløse krige", blev grundigt forpurret i denne indsats af den overvældende magt af Wall Street og det militærindustrielle kompleks. Faktisk står vi på randen af global atomkrig på grund af dette 'McCarthy'-vanvid.

Men det faktum, at Biden kom med en sådan fornuftig udtalelse om supermagtsforhold, skal tages alvorligt, hvilket Kinas ledelse har gjort, alt imens vi organiserer den nødvendige støtte blandt befolkningen for at bringe dette resultat frem. Global Times noterede sig også, at Biden-administrationen har taget flere skridt til at vende Pompeos angreb på Kina og Kinas suveræne interesser, hvilken ændring også er blevet ignoreret af de etablerede medier (se nedenfor).

Den mest kritiske forhindring, der står i vejen for en sådan åbning for globalt samarbejde mellem verdens nationer for at tackle civilisationens flerstrengede krise, er, at Joe Biden og hele hans team af kontrollører ivrigt har godkendt den folkemorderiske 'Green New Deal', en politik for at tvinge regeringer til at give afkald på deres suverænitet over deres økonomier til den internationale bankvirksomhed – dvs. til selve det britiske imperium. Som det er grundigt dokumenteret i EIR's særlige rapport, 'The Great Leap Backward — LaRouche Exposes the Green New Deal', (Det store spring tilbage – LaRouche afslører Den grønne nye Klimaplan) tager centralbankerne og de private megabanker og non-banker magten over suveræne økonomier, ved at bestemme hvilke virksomheder der skal have tilladelse til at opnå kredit, ikke baseret på den potentielle produktivitet og rentabilitet af et selskabs økonomiske virksomhed, men snarere på det kulstof, der udledes i processen, baseret på den falske pseudovidenskab om menneskeskabte klimaændringer. Biden agter ikke at opgive denne folkemorderiske plan, men den politiske krise i USA har nået et sådant punkt, at de traditionelle institutioner, inklusive begge politiske partier, smuldrer, ligesom den vestlige finansboble har nået dets bristepunkt. Mennesker af alle politiske og sociale lag, af alle racer og nationaliteter, står nu over for den forsætlige ødelæggelse af selve ideen om fremskridt, både i USA og i Europa, under "Great Reset"-diktaterne fra bankfolkenes kartel, centreret omkring ’World Economic Forum’, med prins Charles som deres offentlige frontfigur til støtte for malthusiansk affolkning.

Der ligger en hæslig ironi i selvdestruktionen af videnskabelige økonomier på Jorden, mens tre nationer er i kredsløb omkring Mars og fastholder løftet om menneskehedens potentiale til at være borgere i solsystemet og endda i galaksen. Man kan ikke komme til Mars med vindmøller. Man kan ikke engang opretholde den nuværende verdensbefolkning med vindmøller. 'Green New Deals Chicken Littles', klimatosser, må se til Texas for at erfare, hvad deres fantasier vil bringe til hele Amerika og verden.

På lørdag sponsorerer Schiller Instituttet dets andet rundbordsforum, om faren for at anti-Kina- og anti-Rusland-hysteriet fører til krig, og om det lige så dødbringende udfald af 'Green New Deal'. Tilmeld dig her, og mobiliser dine venner og naboer til at deltage. https://schillerinstitute.nationbuilder.com/20210227-roundtable-event

 

Billede: Wang Yi. Credits: Cancillería del Ecuador from Ecuador, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
Helga Zepp-LaRouche: ’Vælg i stedet holdbar menneskelig overlevelse’

21. februar (EIRNS) – For tiden, under så dramatiske, historiske begivenheder i gang som det andet år af en pandemi med en virus der muterer; og i Nordamerika, med omfattende skader fra energisystemer, som på forhånd var mangelfulde, fortæller fornuften os, at vi burde samarbejde som bare fanden, hjemme og i udlandet, for at rette tingene op. Se på hvad vi gør på Mars! De nødvendige tiltag er blevet formuleret i årtier i form af en udviklingspolitik af økonomen og statsmanden Lyndon H. LaRouche, Jr., der sammen med sin hustru, Helga Zepp-LaRouche, også viste vejen vej for de diplomatiske initiativer, som kan gøre udviklingen til en realitet. Tiden er inde nu.

Modstanden mod dette udsyn fra de fallerede politisk-finansielle netværk centreret i City of London/Wall Street presser rasende på med mere og hurtigere afindustrialisering, der i første omgang har forårsaget flere kriser. Der slås nu på tromme for det internationale topmøde på 'Jordens Dag', den 22. april, til bekæmpelse af klimaforandringer, hvor Det Hvide Hus er vært. Både præsident Joe Biden og John Kerry, 'Særlig udsending for Klimaet' (National Security Council Special Presidential Envoy for Climate), gentog dette den 18. februar, på dagen hvor USA officielt genindtrådte i Paris-klimaaftalerne. De understreger, at Biden fra nu af og indtil topmødet den 22. april vil udstede de nødvendige foranstaltninger for at opnå større amerikansk reduktion af CO2 inden udgangen af ​​dette årti. En sådan politik vil faktisk indebære ni år med flere blackouts, madmangel, oversvømmelser, brande og et hurtigt fald i forventet levealder. Kerry understregede i fredags, hvor han talte med FN’s generaldirektør Antonio Guterres, at det haster med at handle på CO2-reduktion: "Det der betyder noget er, hvad folk vil gøre i de næste 10 år".

Naturligvis tilslutter de folkemorderiske milliardærer sig. Sir Michael-'anti-kul' Bloomberg var på et konferencekald med journalister den 18. februar for at understrege, at flere kulkraftværker må nedlægges – netop på et tidspunkt, hvor det er elproduktion fra kul- og kernekraftværker, der har afholdt de centrale stater fra at gå fuldstændig i sort. Bill Gates, manden hvis speciale det er at opretholde mangler inden for sundhed, uddannelse og landbrug vha. "filantropi", har ligeledes understreget denne 10-årige tidsramme. Han sagde i et interview i dagens Washington Post Magazine, at "vi skal have gennembrud i det næste årti", så vi kan bruge de følgende to årtier til 2050 "til at erstatte hele den industrielle økonomi". Hvad angår det videnskabelige spørgsmål, der er involveret i den tilsyneladende modsætning mellem kølige storme og global opvarmning, hævdede Gates standardbedrageriet i morges på Fox News, at "det sandsynligvis vil påvirke vejret at udlede yderligere kulstof i atmosfæren". Det er der "superhårde beviser for".

Den nye rapport, der er udkommet i denne måned, piller disse onde klaphatte fra hinanden – EIR’s specialrapport: “Det store spring bagud: LaRouche afslører the 'New Green Deal". Helga Zepp-LaRouche skriver i sin indledning: ”The New Deal for menneskeheden er ikke 'grøn', men menneskelig!", Et afsluttende afsnit har undertitlen: "Vælg i stedet holdbar menneskelig overlevelse". Hun opfordrer til handling og siger:" Selvom mange institutioner synes at have lagt sig fast på den kurs, der er skitseret her [grøn økonomisk katastrofe, geopolitik og krigsfare], er det ikke for sent at vælge alternativet. COVID-19-pandemien har vist, hvor ekstremt sårbare vi i virkeligheden er som menneskelig art, og at vi realistisk set kun har en chance for at sikre vores langsigtede overlevelse ved at finde sammen i et nyt paradigme for samarbejde mellem alle nationer i denne verden for at vie os til menneskehedens reelle fælles opgaver.

"Nøglen til at overvinde krisen ligger i et menneskesyn, der ikke ser menneskeheden som en parasit på naturen, hvis aktiviteter forurener og ødelægger stakkels Moder Jord, så det ville være godt at reducere antallet af mennesker så meget som muligt (bare ikke så meget som til at efterlade oligarkiet uden tilstrækkeligt tjenestefolk!). Mennesket er simpelthen ikke et manipulerbart væsen, der kan holdes under kontrol med den moderne form for 'brød og cirkus' og degradering fra underholdningsindustrien.

"Menneskeheden er den eneste art, hvis kreative fornuft er i overensstemmelse med universets love, og er endog en udviklet, integreret del deraf. Det er netop denne evne, der gør det muligt for menneskeheden igen og igen at opdage nye revolutionerende hypoteser om universets fysiske love, som derefter bruges i produktionsprocessen til at definere helt nye platforme for den menneskelige levestandard, forventet levetid, forståelse af de klimaforandringer, der har fundet sted i millioner af år, og yderligere perspektiv for at skabe forudsætningerne for fremtidig interstellar rumflyvning gennem koloniseringen af det nære rum".

For menneskehedens overlevelse, gør god brug af den nye rapport, og nyd de smukke billeder, der nu stråler til Jorden fra Mars takket være Percy. 
’Perseverance’ er sikkert fremme på Mars; præcist på pletten og parat til at søge efter liv.

18. februar 2021 (EIRNS) — NASA’s Mars-rover, Perseverance, programsat til at ankomme til Mars i eftermiddags, bragede ned gennem atmosfæren og landede kl. 15.55, EST, nøjagtigt efter planen. Det var femte gang, NASA med succes landede et rumfartøj på Mars. For første gang var amerikanske og europæiske rumfartøjer, der allerede var i omløb om Mars, målrettede og i nogle tilfælde omplaceret for at fotografere og filme fartøjets indrejse, nedstigning og landing. Perseverance var i sig selv for første gang udstyret til at optage lydene [produceret af det danske firma DPA-mikrofoner] og nogle billeder af dets indrejse, nedstigning og landing (Entry Descnet Landing). Det blev beskrevet som 'første gang vi har ører på en anden planet'. Inden for få minutter efter landingen havde Perseverance selv sendt billeder af sine omgivelser tilbage. Missionschefer forventer at modtage flere billeder i løbet af den kommende dag eller deromkring.

Under en briefing efter landingen rapporterede EDL-projektleder Al Chen med glæde, at Perseverance havde fundet en god "parkeringsplads" i Jezero-krateret, godt inden for dets målområde, og var landet med meget lille hældning (1,2 grader). 'Surface-teamet', der vil fungere indenfor en Mars-tidsramme synkront med deres marsbil er allerede på arbejde og tjekker marsbilens status, hvor dens elektriske systemer så godt ud lige efter landing. Marsbilen vil blive "pakket ud" – forskellige arme og instrumenter åbnes – i løbet af de næste par dage, og holdet begynder derefter at finde ud af, hvorhen den vil rejse og på hvilken rute, hvordan den undgår sandkrusninger og undersøger forskelle i terræn, når den kører ud for at finde et godt sted for en heliport til at teste 'Ingenuity', det første flyvende fartøj, der nogensinde er indsat på Mars.

Perseverance, kendt som “Percy” af hendes udviklere og beundrere, er et stort fremskridt i forhold til sin soldrevne forgænger på størrelse med en golfvogn. Percy vejer et ton og er på størrelse med en bil, og den er atomdrevet. (Holdet beskrev, hvordan der ikke længere er grund til at bekymre sig om, at der kommer sand på solpanelet.) Der er masser af pålidelig strøm til den toårige mission. Den understøtter avanceret udstyr, specielt designet til at søge efter liv på Mars.

Jezero-krateret er stedet for en gammel sø. Det blev udvalgt på grund af sin unikke status på Mars – efter tydeligt at have kanaler til ind- og udgang af vandet. Nær indgangen er en meget rig "delta"-region, der anses for at være ideel til at finde Mars-mikroorganismer. Medlem af videnskabsteamet Matt Wallace beskrev stedets geologiske rigdom, og sagde at de har "år med videnskabelige undersøgelser" foran sig.

Et af de mest spændende træk ved denne mission er dens indsamlingssystem til at indsamle og opbevare overfladeprøver, der skal udvindes og returneres til Jorden i forbindelse med den første "tur-retur" Mars-mission, som må følge efter. Rørene, der bruges til at indsamle prøver, har været gennem en meget streng desinficeringsproces for at sikre, at alle fundne mikroorganismer rent faktisk ville stamme fra Mars.

Præsident Biden ringede for at lykønske holdet, og sagde at han ville lykønske dem personligt.

 

 

Billede: WikiImages from Pixabay 

 
Mars ohøj!

18. februar (EIRNS) — Det amerikanske Mars-landingsfartøj, Perseverance, landede med succes på Mars i dag kl. 15:56. EST, alt imens Mars-rumfartøjerne fra Kina og De forenede arabiske Emirater, der ankom blot få dage forinden, kredsede om planeten. Det er vanskeligt at forestille sig et bedre billede af en forenet menneskehed, der har påbegyndt en fælles mission, der udgør essensen af menneskets rolle i universet: 'Håb', 'Himmelske Spørgsmål' og 'Udholdenhed' (Hope, Tianwen-1 og Perseverance, navnene på de respektive rumprogrammer, red.)

I sit ugentlige webcast i går talte grundlægger af Schiller Instituttet, Helga Zepp-LaRouche, om denne mission: ”Dette er fremtiden, hvis mennesket skal leve som en udødelig art – hvilket var en forestilling, som min afdøde mand skabte – fordi vi er forskellige fra andre arter, fordi vi har kreativ fornuft. Vi kan løse ethvert problem gennem videnskabelige og teknologiske gennembrud ved at opdage nye love i universet. Og da det menneskelige sind er det mest avancerede element af dette univers, er der al grund til optimisme, at når vi først afstemmer vores egen eksistens og vores egen praksis med universets love, er vores chancer for at blive den udødelige art absolut tilstede. Men det kræver rumfart som en forudsætning, og jeg tror, at denne idé om nationer, der arbejder sammen for at opdage universets smukke hemmeligheder, giver en forsmag på, hvordan menneskehedens fremtid kan se ud, når vi beslutter at blive voksne”.

I tankerne kan man modstille det billede af mennesket som en kreativ, rumfarende art med det billede, der har ført til det nuværende bratte fald i potentiel relative befolkningstæthed bredt over den transatlantiske region, med alle deraf følgende konsekvenser: en planetarisk pandemi; evindelige krige og risikoen for atomkrig; massearbejdsløshed og desperate bølger af migration og nu et dramatisk fald i den gennemsnitlige forventede levealder i selve USA. Ifølge en ny undersøgelse fra CDC faldt den gennemsnitlige forventede levealder alene i de første seks måneder af 2020 med et helt år: fra 78,8 i 2019 til 77,8 i løbet juni 2020. Det er det største enkeltfald siden Anden Verdenskrig, og det afspejler både den direkte og indirekte virkning af COVID-19-pandemien i USA og internationalt.

Pointen er ligetil: Det er den fysiske økonomi, fjols!

Og essensen af den menneskelige fysiske økonomi er ubegrænsede gennembrud inden for grundlæggende videnskab og klassisk kultur, af den slags indvarslet af menneskets mission til Mars. Som Helga Zepp-LaRouche udtrykte det i sit seneste webcast: ”På dette tidspunkt kommer den eneste fornuftens stemme virkelig fra LaRouche-organisationen og den politik, som min afdøde mand fremmede. Men der behøves en bred mobilisering blandt befolkningen for at ændre denne udvikling".

 

Billede: WikiImages from Pixabay