Døende tricks i et døende system – tilfældet Tyskland

Ikke korrekturlæst

22. januar 2024 (EIRNS) – “Vi befinder os i en periode med tektoniske forandringer, og når man er i en periode, hvor et system kollapser og et nyt opstår, fungerer reglerne i den såkaldte ‘regelbaserede orden’ på en eller anden måde ikke længere. Metoden til at manipulere befolkningen er hurtigt ved at nå det punkt, som Lincoln talte om, at man ikke kan narre alle mennesker hele tiden, og dette er et af de øjeblikke, der går i opfyldelse.”

Sådan indledte Helga Zepp-LaRouche en diskussion med samarbejdspartnere mandag den 22. januar med henvisning til den utroligt tumultariske situation, verden befinder sig i i dag, og sindssygen hos dem, der forsøger at standse historiens gang. En central rolle i dette spiller situationen i Europa, hvor landsdækkende landmandsdemonstrationer har skyllet ind over Tyskland og Europa som helhed, og hvor der nu gøres en indsats for at ændre emnet til “alt andet end” virkeligheden.

En konstrueret protestbevægelse er nu brudt ud over hele Tyskland, hvor hundredtusinder af mennesker er mødt op for at protestere mod truslen om “fascisme” og en formodet højreorienteret magtovertagelse – den samme fortælling, som for nylig er blevet brugt mod landmændenes og producenternes helt berettigede protester. Sporene efter denne ildelugtende operation fører tilbage til nogle af de værste oligarkiske netværk og regeringsoperationer i verden, og det er et klart forsøg på at standse den bølge af protester mod den døds- og sammenbrudspolitik, som er ved at gribe de vestlige lande.

På trods af det fortsætter bølgen af bondeprotester med at skylle hen over Europa, og i løbet af de sidste par dage har der været demonstrationer i Østrig, Italien og Frankrig, og der er snart flere på vej i Spanien og Holland. I alle tilfælde har landmændene reel folkelig opbakning, da de bidrager til den reelle velfærd for alle borgere i deres lande, og de kræver, at de får lov til at fortsætte med at gøre det. På trods af beskidte operationer imod det, er det ikke noget, der vil blive fejet ind under gulvtæppet.

I samme kategori er briternes forsøg på at afskærme amerikansk politik fra en uundgåelig krig med Iran, som en artikel den 21. januar i City of Londons berygtede talerør The Economist forsøger at gøre. Biden-administrationen står over for et uløseligt dilemma i regionen, skriver de: “Hvis man ikke gør noget, ser USA svag ud; hvis man gør gengæld, risikerer præsidenten en ny krig i et valgår.” The Economist insisterer især på, at det er “et problem uden en løsning,” og ignorerer fuldstændig det faktum, at der foregår et folkemord i Gaza, som øger de regionale spændinger (og som helt sikkert kunne stoppes), eller det faktum, at to tidligere fjender – Iran og Saudi-Arabien – sidste år underskrev en aftale med Kina om en genstart af forbindelserne under Kinas anderledes diplomatiske tilgang. Fredelige relationer på niveau med et win-win-paradigme er ikke en mulighed for briterne, som kun insisterer på, at “administrationen i sidste ende ikke vil have andet valg end at slå til mod IRGC,” Irans Revolutionsgarden.

Samtidig befinder verden sig fortsat i en enormt farlig periode som følge af det overbelastede, bankerotte og kollapsende vestlige system. Den amerikanske centralbank har udlånt større og større mængder penge for at holde det finansielle system oven vande midt i de voksende tegn på en likviditetskrise. Og derivatmarkedet – langt den største sektor af højt gearede finansielle aktiver – vokser nu hurtigt efter at have været næsten stagnerende i et årti, hvilket skaber en større og større boble, som til sidst vil springe.

Føj til denne fare den voksende konflikt i Sydvestasien som følge af massemordet i Gaza, og forsøgene på at omdanne Europa og NATO til krigsøkonomier, der er positioneret til en langsigtet konfrontation med Rusland, og krisen bliver tydelig. Hver af disse konflikter kunne hurtigt bringes til ophør, hvis det ikke var for den angloamerikanske maskines hybris og imperiale ambitioner, som insisterer på at påtvinge resten af verden deres “værdier”, selv hvis det betyder, at man rasler med atomsablen i processen.

Men som situationen i Tyskland og Europa viser, bliver det stadig sværere at skjule systemets fiasko, og de gamle tricks virker ikke så godt længere – heller ikke i NATO-land selv. Udfordringen er at få folk til at forstå sammenhængen mellem sammenbruddet og fremkomsten af et nyt system, som i stigende grad tager form rundt om i verden, og som BRIKS og det Globale Syd står i spidsen for. Bemærkningerne fra en række ledere ved sidste uges topmøde i den alliancefri bevægelse illustrerer det tydeligt og viser det ændrede miljø, der eksisterer. Der er en reel mulighed for at skabe en ny sikkerheds- og udviklingsarkitektur, som tager hensyn til alles interesser – både de udviklede landes og udviklingslandenes.

Da Helga Zepp-LaRouche opsummerede denne situation under sin diskussion i dag, sagde hun:

“Så der er en masse bevægelse, og det er stadig absolut sandt, at den eneste fredelige vej ud af denne krise er at stoppe geopolitik; at anerkende den kendsgerning, at Rusland og Kina ikke er fjenden; og at vi har en fælles interesse – en fælles menneskehed – i at løse verdenssult, verdenssundhed, rent vand og mange andre ting, herunder fælles rummissioner, fælles udvikling af termonuklear fusion, en fælles kamp mod sygdomme, der endnu ikke er opdaget, og mange sådanne ting. Og vi burde virkelig tage springet til at tænke som den ene menneskehed og stoppe med disse barnlige ting.

“Fordi NATO i mellemtiden har opfordret til krigsberedskab for alle…. De forbereder virkelig befolkningen på krig …. Så vi er nødt til at flytte folk væk fra det og flytte dem ind i et nyt paradigme.”

Foto: EIRNS/Martin Kaiser
Vores bevægelse er baseret på Lyndon LaRouches ideer

Ikke korrekturlæst

21. januar 2024

Lyndon LaRouches politiske bevægelse, som nu ledes af Schiller Instituttets grundlægger Helga Zepp-LaRouche, er tydeligvis blevet en kritisk kraft mod økonomisk kollaps og verdenskrig og i retning af en international udviklingsarkitektur. Flere dage i træk i sidste uge ledede Helga Zepp-LaRouche internationale konferencer med hundredvis af mobiliserede mennesker: først med fredsorganisationer, førende forskere og aktivister; derefter med ungdomsorganisationer og ledere fra hele verden.

Lige nu er det afgørende for at stoppe spredningen af verdenskrigen, at de handler. Og de er ved at lære, hvorfor hele Lyndon LaRouches politiske liv var rettet mod den succesfulde videnskabelige og industrielle udvikling af landene i “det Globale Syd”. Det er for at begrænse eller stoppe denne udvikling, at USA, der blev trukket ind i den britiske kolonialimperialisme, har styrker spredt over 175 lande, ifølge en gennemgang fra BBC den 20. januar. Det er for at forhindre BRIKS-landenes udviklingsfremstød i at blive et nyt internationalt kredit- og udviklingssystem, at USA’s regering læner sig op ad optrapningen af Israels krig mod Gaza og forsøger at antænde brande blandt BRIKS-samarbejdende nationer. Af hensyn til “Wolfowitz-doktrinen” om, at ingen gruppe af nationer må få lov til at konkurrere med USA’s magt, misbruger den grotesk dollarens “reservestatus” til at låne og indsætte et militærbudget på næsten 1 billion dollars om året.

LaRouches bevægelse kæmper for Sydafrikas retfærdige begæring om foranstaltninger ved Verdensdomstolen for at beskytte palæstinenserne mod folkemord. Den genetablerer, gennem Diane Sares kampagne for at blive amerikansk senator, den forsvundne “præsidentielle” kvalitet af politisk lederskab gennem engagement i principper og mod til at have overbevisninger. Dette er principperne og overbevisningerne i LaRouches eksempel.

Zepp-LaRouche forklarede de unge mennesker i den store globale diskussion den 20. januar:

“Vores bevægelse er baseret på Lyndon LaRouches ideer, som udviklede en tænkemåde, der er baseret på fysisk økonomi. Den er baseret på en metode til at identificere tænkningens aksiomer – ikke bare gå ud fra, hvad folk siger, men straks se analytisk på det – identificere de aksiomer og antagelser, som visse udsagn er baseret på; og på den måde finder man en umiskendelig nøgle til ethvert vidensområde. Den måde at tænke på gjorde ham i stand til allerede at lave en prognose om den nuværende situation, hvor vi har et systemisk sammenbrud af den neoliberale orden. Det identificerede han allerede i 1971, da præsident Nixon afkoblede dollaren fra guldreservestandarden og indførte flydende valutakurser. Fordi han erkendte, at nedbrydningen af det gamle Bretton Woods-system – det kreditsystem, der blev etableret i efterkrigstiden – og erstatningen af det med et system, der udelukkende var orienteret mod profitmaksimering, og derfor ikke respekterede den almene befolknings interesser; at det uundgåeligt ville føre til en ny depression, en ny fascisme og faren for en ny atomkrig, medmindre man erstattede dette system med en helt anden økonomisk ordning….

“Den måde at tænke på er i høj grad forbundet med at forstå, hvad det er, der får samfundet til at bevæge sig fremad; hvad er kilden til rigdom? Det er nemlig udelukkende individets kreative kræfter, som igen og igen er i stand til at komme op med nye ideer, identificere værdifulde gennembrud i videnskaben, i stor kunst; identificere principper, som giver os ny indsigt i, hvordan det fysiske univers fungerer. Når vi anvender disse principper i produktionsprocessen, fører det til en forøgelse af folks produktivitet, af den industrielle kapacitet og produktiviteten generelt, hvilket fører til en forøgelse af den fysiske rigdom igen og igen og igen. Så det er ikke besiddelsen af råmaterialer. Det er ikke kontrollen over handelsbetingelserne – hvad markedsøkonomerne siger: Det er udelukkende det menneskelige sinds evne til at bruge sine kreative kræfter til at gøre opdagelser af fysiske principper, nye principper af høj kvalitet. Derefter anvende dem i produktionen og på den måde øge menneskets magt over naturen og over universet. Og det er den ret, som udviklingslandene er blevet nægtet indtil den seneste kamp, hvor det Globale Syd insisterer på, at man er nødt til at anvende sin medfødte ret til at anvende dette princip på sine egne økonomier.”
Schiller Instituttets internationale ungdomsdialog –
‘2024 og 2074: Et nyt paradigme for de næste halvtreds år

Ikke korrekturlæst

20. januar 2024

En ekstraordinær international begivenhed fandt sted i dag, arrangeret af Schiller Instituttet, med titlen “2024 og 2074 – Et nyt paradigme for de næste 50 år; International ungdomsdialog med Helga Zepp-LaRouche.” Den tre timer lange diskussion var et blandet forum baseret på et live-publikum i New York City, med online-deltagere, også i grupper, fra hele verden, for et publikum af realtidsdeltagere på langt over 250. Mindst 20 lande fra alle kontinenter var repræsenteret, fra Kina til Afghanistan til Chile.

Under ledelse af Schiller Instituttets præsident i USA, Megan Dobrodt, bød den første time på en tale til ungdommen af Zepp-LaRouche, lederen af Schiller Instituttet og dets grundlægger for 40 år siden. Derefter fulgte både indtalte budskaber og spontane udvekslinger fra mange enkeltpersoner og nationer.

Begivenheden er historisk på grund af dybden i tankerne og missionen, som det ses i tilslutningen til Zepp-LaRouches appel: “Verdensborgere fra alle lande foren jer! Skab orden i verden!” Den afsluttende konsensus var at danne et internationalt kontaktnetværk til opfølgning, for at konferere om fælles og individuel handling. I særdeleshed opfordrede Zepp-LaRouche alle til aktivt at støtte den sag, som Sydafrika har indbragt for FN’s Verdensdomstol i Haag den 11. januar, for at få anerkendt og stoppet Israels folkemord i Gaza. “Sydafrika har bevaret menneskehedens samvittighed,” fastslog hun.

På det tidspunkt, hvor Schiller Instituttets arrangement fandt sted i dag, havde der været bombeangreb i fire lande i Sydvestasien i løbet af de sidste 24 timer. Det varsler om den korte vej til verdenskrig, hvis ikke optrapningen og den underliggende proces stoppes. I morges bombede USA Yemen for syvende gang og ramte nær havnen i Hodeidah. Israel bombede Syrien nær Damaskus samt det sydlige Libanon og Gaza.

Som en understregning af disse handlingers ondskabsfuldhed udtalte talsmanden for Bidens nationale sikkerhedsråd, John Kirby, i går på en pressekonference i Det Hvide Hus: “Vi tror ikke, at en våbenhvile vil være til gavn for andre end Hamas. Vi støtter humanitære pauser, som jeg sagde, for at forsøge at få gidsler ud og mere hjælp ind. Men vi støtter ikke en våbenhvile på nuværende tidspunkt.”

Zepp-LaRouche indledte sine betragtninger med at omtale denne krise som den store trussel mod selve verdens eksistens. Men samtidig, fortsatte hun, har vi grund til “at være glade, fordi den gamle ‘regelbaserede orden’ fejler, og et nyt, bedre paradigme er ved at opstå for hele menneskeheden.” Derfor kan man sige, at vi lever “i et af de mest utrolige øjeblikke” nogensinde i historien.

Herefter gav hun en grundig briefing, herunder historien om, hvordan nutidens mange kriser opstod, især siden 1990’erne; vigtigheden af filosofisk metode, herunder betydningen af Nicholas af Cusa og hans “sammenfald af modsætninger”-tilgang til at overvinde opfattede konflikter; og forrang for menneskelig kreativitet og kultur. Hun opfordrede alle til at studere Cusa og andre store tænkere, især Lyndon LaRouche. Hun fastslog, at der er en “iboende ret til udvikling” for mennesker og nationer. Dette er svaret på spørgsmålet om, “hvad der er kilden til rigdom.”

Derefter fulgte mange talere med rapporter, spørgsmål, hilsener, påskønnelse og håb. Der blev sendt en video fra Yemen, forberedt af flere unge kvinder, herunder medlemmer af BRIKS’ ungdomsparlament der. En ung kvinde, Lyu Nanzhu, talte på vegne af All-Chinese Youth Organisation. Hun opfordrede til at stoppe volden i Gaza og alle former for krig. Bernhard Perschl, en landmand i Tyskland, viste sin video af traktorer, der kører af sted i den tunge sne på vej mod protestdemonstrationerne i Berlin. Han rapporterede, at der vil være en masseprotest den 28. januar. Landmændene kræver retten til at producere fødevarer. Befolkningen står sammen med dem for en produktiv økonomi. Mange andre talte, fra Afrika til Mexico og Sydamerika.

Afslutningsvis pointerede Zepp-LaRouche, at gode relationer mellem nationer og folk kommer fra en dialog mellem det bedste i deres kulturer. Dette princip blev fulgt i den musikalske åbning af forummet. Deltagerne i mødet i New York City sang Jesu, meine Freude, den store tyske koral fra det 17. århundrede, perioden med Trediveårskrigen og Den Westfalske Fred, smukt harmoniseret årtier senere, i 1723, af mesteren J.S. Bach.
At sætte kursen gennem oprørte vande: Diplomati, sikkerhed og fremskridt i en verden i forandring

Ikke korrekturlæst

19. januar 2024

“Vi er absolut på vej mod en global krig, hvis vi ikke ændrer os,” sagde Helga Zepp-LaRouche til det 33. ugentlige møde i Den Internationale Fredskoalition i dag. “Vi ved, hvad der skal lægges på bordet … en omfattende fredsplan for Mellemøsten med en tostatsløsning, våbenhvile, en Oase-plan for økonomisk genopbygning af hele regionen…. Det samme gælder naturligvis for Ukraine…. Ukraine har brug for økonomisk omstrukturering for at genopbygge deres økonomi, hvilket kun kan ske, hvis vi får de europæiske lande til at arbejde med Bælte & Vej Initiativet og inviterer USA til at være en del af det.”

Kun en global vision kan lykkes: “Den nye sikkerheds- og udviklingsarkitektur, som vi absolut skal nå frem til, skal tage hensyn til hvert enkelt lands interesser og ikke efterlade nogen udenfor, for ellers fungerer det ikke.”

Uden en sådan ændring er risikoen for en eksplosiv konflikt umådelig stor og voksende, som det fremgår af NATO-chefernes vurdering af, at en direkte militær konflikt med Rusland er så godt som uundgåelig.

Sydafrika forventes at få held til at få Den Internationale Domstol til at træffe midlertidige foranstaltninger mod Israel, fortalte den berømte juridiske ekspert professor Francis Boyle, som selv med succes anlagde flere sager ved ICJ mod folkedrab i 1990’erne, på mødet. En flugtvej er stadig åben – spørgsmålet om, hvorvidt der eksisterede en formel “tvist” mellem de to nationer, hvilket er et krav i folkedrabskonventionen for, at ICJ kan gribe ind. Advokat Malcolm Shaw argumenterede for Israel, at der ikke eksisterede en sådan tvist på tidspunktet for sagsanlægget, hvilket tyder på en mulig teknisk ugyldiggørelse af sagen. Den tidligere britiske ambassadør i Usbekistan, Craig Murray, bemærkede, at ICJ-dommerne virkede fascinerede af dette argument, da det kunne give en teknisk vej ud af sagen uden at tage direkte stilling til anklagerne om folkedrab. Men professor Boyle afviste Shaws argument og henviste til sin egen succesfulde erfaring i en lignende sag, hvor en formel tvist ikke var en forudsætning for ICJ’s handling.

På en måde er selve domstolen og mange internationale institutioner på anklagebænken, i endnu højere grad end Israel. Vil de gamle magtcentre i verden anerkende og handle for at stoppe den barbariske ødelæggelse af Gaza? Eller vil den sidste rest af moralsk autoritet, som de transatlantiske nationer besidder, blive fejet helt væk?

Der er grund til håb, for presset for en ændring af politikken fra det anglo-amerikanske NATO fortsætter med at stige.

Et åbent brev fra i går, underskrevet af lovgivere fra USA, Canada og Tyskland, opfordrer “til en våbenhvile i Gaza og et nyt fremstød for en holdbar løsning på den israelsk-palæstinensiske konflikt.” Indtil videre har 12 medlemmer af det amerikanske Repræsentanternes Hus, 20 medlemmer af den tyske Forbundsdag og 19 medlemmer af det canadiske parlament underskrevet dokumentet med titlen ” Åbent brev: Våbenhvile nu: Afværg en humanitær katastrofe, fremskynd tostatsløsningen.”

I mellemtiden udvides nye veje og muligheder for diplomati og internationale relationer.

Diplomatiske bestræbelser fra BRIKS-landene, især Rusland, Kina og Indien, har indflydelse på situationen i Det Røde Hav. En repræsentant for den Houthi-ledede Ansarullah-bevægelse i Yemen erklærede, at israelske og Israel-associerede skibe fortsat ville være mål, samtidig med at sikkerheden for skibe fra andre lande som Rusland og Kina blev garanteret. Indien har fastholdt sin uafhængighed af den USA-ledede koalition og understreget sine bestræbelser på at sikre indisk skibsfart uden at tilslutte sig nogen multilaterale alliancer.

Indien er også 2024’s første modtager af et lån fra BRIKS’ nye udviklingsbank. Et vejprojekt i Gujarat bliver finansieret med 500 millioner dollars og rupier. NDB har til hensigt at udstede obligationer i rupees til en værdi af 3 milliarder dollars i perioden 2024-2028, hvilket yderligere udvider dens potentielle aktiviteter.

En fordel, man ikke må overse, er, at det fysiske univers ikke lader sig narre af sofisteri eller ønsketænkning. På trods af betydelige globale investeringer i periodiske, lavintensive energikilder, der markedsføres som “vedvarende”, er denne sektors bidrag til den globale elproduktion stadig ringe. Mellem 2019 og 2023 blev der investeret 7,2 billioner dollars i vedvarende energikilder, sammenlignet med 3,85 billioner dollars i fossile brændstoffer. Men i 2023 udgjorde vedvarende energi kun 17% af den globale elproduktion og endnu lavere 6% af den samlede energiproduktion. Tilfælde i Texas og Alberta under ekstreme vinterforhold understregede den store afhængighed af naturgas og kul, hvor såkaldte “vedvarende energikilder” som sol og vind bidrog minimalt til energiproduktionen i disse perioder.

En velstående verden med et produktivitetsniveau, der ligger en størrelsesorden over det nuværende, kræver det højere energipotentiale i atomkernen, der bruges lige her på Jorden, i stedet for at forlade sig på de sparsomme udstrålinger fra vores atomdrevne sol. Den form for afsaltning af vand i landbrugsskala, som man forestiller sig gennem kontrolleret atomfusion, vil fundamentalt ændre vores forhold til tørre områder på planeten, som f.eks. det område, der populært kaldes Mellemøsten.

Ægte sikkerhed for fremtiden kommer ikke af at kunne besejre sine naboer i blodige stridigheder; den kommer af at kunne forsyne sit hjem med energi, mad, produktivitet, fremskridt og formål.

Foto: ICJ
Når de slemme fyre går i panik, er det tid til nogle beroligende mirakler

Den 18. januar 2024

Budskabet har spredt sig i Vesten. Når jeres opreklamerede ukrainske modoffensiv slog fejl, når Rusland ikke klappede sammen og blæste væk, når det viser sig, at jeres landbrug og fabrikker ikke klarer sig så godt, når kul, naturgas og atomkraft undertrykkes, og når Kina bliver ved med at insistere på at bygge langsigtede, videnskabsdrevne projekter – ja, så er det bare tid til at kigge i krystalkuglen, trykke på panikknappen og meddele alle inden for hørevidde, at en total krig med atommagter er lige rundt om hjørnet. Vælg selv, to år, fem år, hvad som helst. Sagen er, at befolkningerne skal holde kæft og lade de kloge hoveder smide alt, hvad de har i hænderne, i den militær-økonomiske satsning, der kan holde dørene åbne lidt længere.

NATO’s højeste militærperson, formanden for NATO’s militærkomité, admiral Rob Bauer, fortalte i går sine forsamlede, at “magtens tektoniske plader” i verden “er ved at flytte sig.” Vi befinder os i en permanent nødsituation, og NATO-landene er nødt til at være i rødt alarmberedskab for total krig. “[V]i har brug for en krigsforberedende transformation af NATO”. Der er ingen vej tilbage fra Ukraines krig, da den “vil afgøre verdens skæbne.” En efter en har regeringerne i Storbritannien, Tyskland, Sverige osv. opdaget, at der ikke er nogen grund til at redegøre for deres elendige økonomiske og strategiske fejltagelser og fiaskoer – bare slå alarm.

Hvilket bringer os til Blinken-Netanyahu-showet og “udbryderalliance-scenariet”. NBC har udsendt omfattende materiale i løbet af de sidste 48 timer, hvor de går i detaljer med den amerikanske udenrigsminister Blinkens store plan. Saudi-Arabien skal lede moderate arabere til at “genopbygge” Gaza, hvor Israels militær kontrollerer alle grænser, og et “reformeret palæstinensisk selvstyre” – det har endda initialerne RPA – får lov til at administrere civile anliggender. Den saudiske koalition får en garanti fra Israel om, at alt er på vej mod en palæstinensisk stat. Alle disse planer, men Netanyahu fortæller Blinken, at en palæstinensisk stat på ingen måde vil blive tilladt. Israels “galante plan” giver moderate arabere mulighed for at sende penge, men ingen stat og ikke engang et “reformeret palæstinensisk selvstyre” i kort snor.

I mellemtiden fortalte Israels præsident de forsamlede i Davos i går, at ingen fornuftig israeler kunne overveje en løsning for Gaza. Den eneste realitet er at udslette Hamas – og i øvrigt: “Krigen er ikke kun mellem Israel og Hamas. Verden er nødt til at se det i øjnene: Der er et ondskabens imperium, som udgår fra Iran.” Irans aktiviteter vil “underminere enhver fredsproces og enhver stabilitet i verden.” Så når vi har fået lov til at udslette Hamas, vil I nok blive skuffet, for vi kan stadig ikke tale om fred uden at forholde os til Iran mod øst og Libanon mod nord.

Er dette bare en ulykkelig situation, hvor det bedste diplomati i verden ikke kan overbevise vores hidsige israelske allierede om, hvad der er i deres bedste interesse? Er de så psykologisk traumatiserede, at Washington er nødt til at vende sig mod verdenssamfundet, trække på skuldrene og sige: “Vi gjorde vores bedste”?

Mysteriet med “udbryder-allieret-scenariet” er ikke anderledes end den klassiske “‘hård politimand/blød politimand’-rutine”. Som enhver kan regne ud, er det eneste, Washington skal gøre med Israel – eller for den sags skyld Ukraine – selvfølgelig at afbryde finansieringen og våbnene. At en så simpel handling ikke bliver gjort, er afsløringen, er signalet om, at den hårde og den bløde politimand er på samme hold. Det er et taber-taber forslag for hele regionen, da arabiske lande bliver svækket, kompromitteret eller væltet, fordi de endnu en gang bliver snydt af Vesten uden en egentlig palæstinensisk stat – og det er det positive. Det forudsætter, at alt spilfægteriet ikke udvikler sig til fuldstændig krig.

Sidste forår udførte Kina et diplomatisk mirakel ved at etablere et grundlag for, at Saudi-Arabien og Iran, og regionens sunni- og shia-befolkninger, kunne se en vej til samarbejde og økonomisk udvikling. Britiske imperiale metoder satser på at indgyde frygt og vrede – i en jødisk befolkning fra nazisternes folkemord, i en islamisk befolkning fra årtiers plyndring af råstoffer, men også det nuværende folkemord i Gaza – for at overvælde menneskehedens og civilisationens kræfter.

Det har helt sikkert virket mere end én gang. Men de vestlige ledere er i paniktilstand. Der er ingen grund til at slutte sig til dem. Den ubestridelige klimaændring i verdens globale flertal, centreret omkring BRIKS-Plus, antyder, at det der kan se ud som halve mirakler i det demoraliserede Vesten, faktisk er muligt. Værktøjerne til at skabe fred er her og der.

Foto: CC/Mlcumi

 
Der er intet skjulested dernede – kun et nyt system vil fungere

Den 17. januar 2024 

Efter mere end 100 dages blodbad i Gaza, hvor Biden-administrationen har udført aldrig tidligere set akrobatik i dens forsøg på at forsvare Israels brutale overgreb på palæstinenserne, lod udenrigsminister Blinken endelig sandheden slippe ud. Under en paneldiskussion på World Economic Forum i Davos onsdag den 17. januar indrømmede Blinken, at USA’s politik i Sydvestasien faktisk ikke er at forsvare Israels sikkerhedsinteresser, det er bestemt ikke at forsvare palæstinenserne eller en to-statsløsning, og det er ikke at hjælpe regionen som helhed med at udvikle sig økonomisk og forbedre livskvaliteten for dens befolkning. Det handler snarere om at isolere Iran og spille det geopolitiske spil i et forsøg på at opretholde billedet af “amerikansk lederskab”.

For enhver, der ikke allerede har opdaget det underliggende forhold, der er på spil i den igangværende konflikt i Palæstina, bør dette være en afslørende udtalelse. Biden og Blinken står ikke blot i gæld til “højreekstremister” i USA og Israel, de står i gæld til en psykisk sygdom, der kaldes geopolitik, og som styrer tankegangen hos nutidens vestlige ledere – både til højre og venstre. Folk og nationer ses ikke som mennesker, men snarere som brikker og aktiver, der skal flyttes rundt på et globalt skakbræt for at opnå det ønskede, om end grimme, resultat. Døden i Gaza kan være svær, ifølge Blinken, men der er ingen anden mulighed.

På samme World Economic Forum afslørede NATO-chef Jens Stoltenberg et lignende nederdrægtigt syn på Kina og BRIKS-dynamikken. “Det er ikke sådan, at vi rykker tættere på Kina, det er sådan, at Kina rykker tættere på os!” udbrød han og pegede på deres angiveligt ondsindede handlinger i Afrika og andre steder, hvor de bygger farlige ting som “kritisk infrastruktur”. Selvfølgelig, siger Stoltenberg, bliver vi bare nødt til at udvide vores militær yderligere for at beskytte interesserne for global fred og sikkerhed….. Dette er tydeligvis den egentlige drivkraft bag dramaet omkring Taiwan.

Denne politik indoktrineres konsekvent i det vestlige lederskab af alle større institutioner, med få undtagelser, og udgør mekanismen til håndhævelse af nutidens igangværende neokolonialistiske politik. Dens tilhængere er afkoblet fra de faktiske behov, ønsker og tanker hos de befolkninger, de angiveligt styrer eller yder “lederskab” for, da deres loyalitet grundlæggende er rettet mod noget andet.

Det er denne menneskefjendske mentalitet, som befolkningerne rundt om i verden nu afviser på det kraftigste. De to seneste sager – Sydafrikas modstand mod folkedrab ved Den Internationale Domstol og landmændenes protester i Tyskland, som nu spreder sig til hele Europa – viser dette tydeligt og kaster lys over det fælles i menneskehedens kamp mod denne særligt lumske fordærvelse. Og den simple erkendelse af dette gør dem meget, meget desperate.

I sin ugentlige live-diskussion onsdag understregede Helga Zepp-LaRouche, at disse neokolonialister faktisk er i mindretal, og at resten af verden bevæger sig i en helt anden retning:

“Det globale flertal udgør 85 % af verdens befolkning, og de er fast besluttet på at indføre et nyt økonomisk system, som tillader økonomisk udvikling for dem alle. De arbejder sammen med Kina, fordi landets fremgang har givet dem et alternativ til den vestlige neoliberale imperiale model. Og i stedet for at sige: “Hvordan kan vi tale med disse lande, hvordan kan vi samarbejde og løse verdens problemer sammen?” forsøger Vesten at bevare sin unipolære position, som de under alle omstændigheder allerede har mistet uigenkaldeligt, men det vil de ikke indrømme.”

Det, der er brug for, understregede Zepp-LaRouche, er solidaritet og handling. Vi har tydeligvis brug for en øjeblikkelig våbenhvile, en fredskonference, en to-statsløsning og en oase-plan for Sydvestasien – men vi har brug for mere end det. Folk bør støtte bønderne, erkende at deres kamp er imod de samme strukturer og systemer, som er ansvarlige for så meget andet ondt i verden, og gøre deres hjerter rede til at finde en fælles, universel sag, som skal opløfte menneskeheden og afvise de gamle og smålige metoder for geopolitik.

Hun sluttede af med at sige: “Vi er nødt til at gå over til et helt nyt paradigme, hvor vi arbejder sammen som én menneskehed, og hvor vi stopper ideen om, at Rusland, Kina og det Globale Syd er menneskehedens ‘fjende’, for det er de ikke.”

Foto: Carnage in Gaza. CC/Physicians for Human Rights
Vejen frem: At opdage LaRouches opdagelse

17. januar 2024

“Etablerede autoriteter” inden for politik, økonomi, historie og de generelt misforståede “samfundsvidenskaber” og andre områder i den transatlantiske verden er, og vil forblive, forbløffede, rådvilde og forvirrede over begivenhederne på slagmarkerne i Ukraine, i gaderne i Tyskland, ved valgurnerne i Iowa og ved domstolene i Haag. Ingen af deres forklaringer ville forberede dem på overhovedet at overveje tanken om, at alt dette er udtryk for et universelt forandringsfelt, som vokser i styrke, hver gang det møder modstand.

Mens BRIKS-landenes handlinger, herunder koordineringen af diplomatiske initiativer i dette øjeblik mellem Kina, Rusland og flere lande i Afrika, er et mesterligt angreb på “Tony Blair International” og andre “imperiale humanitære” talsmænd for folkemord, som engang dominerede økonomisk underkuede afrikanske nationer, slår både Saudi-Arabien og Qatar i Davos et slag for regionale fredsforhandlinger med Israel, men kun hvis en tidsplan for en to-statsløsning for Palæstina og Israel bliver udarbejdet og accepteret. Sydafrikas poetiske præsentation af den forbrydelse, der begås mod Gaza, har givet så meget genlyd, at berømte teater-, film- og tv-skuespillere er begyndt at recitere dele af dette vidnesbyrd på de sociale medier, nogle gange som en protest, der insisterer på, at indtil forbrydelsen er stoppet, skal dette vidnesbyrd bedes som en litani, ikke for de døde, men for de ikke-døde, der fortsætter med at støtte forbrydelsen ved at lade den fortsætte. De har for nogle opdaget og for andre indset en sandere, højere funktion for kunsten end de intetsigende, sjæleødelæggende “karriereprojekter”, som de er blevet fanget og ødelagt af.

Vi befinder os nu i en tid og et sted, hvor kun digtere eller kunstnere er i stand til at forvente, hvad der kommer. “En storm er på vej,” får vi at vide i begyndelsen af Schillers Wilhelm Tell. Og derfor er det kun en ny sikkerheds- og udviklingsarkitektur, der kan fungere. Der er dem, der ligesom Tell ved, hvordan man navigerer i denne storm. Der er endda dem, som den amerikanske digter Edgar Allan Poe skildrede, som har studeret stormen indefra, ved at kaste sig ud i den og opdage, at stormen er en hvirvel, hvis love, ved at blive studeret, gør det muligt at forstå og endda styre dens kraft – uanset hvor kaotisk og skræmmende den måtte forekomme for andre. Sådan er LaRouche-organisationen, udfordret og hærdet af den samme ild, som ses i de israelsk/amerikansk/britiske forsøg på at afvise Sydafrika, i de 17 efterretningstjenesters “lovlige” angreb på Trumps kandidatur, i den “grønne malthusianske” modstand mod de tyske landmænds krav.

Om resultatet af valgmøderne i Iowa skrev et forfærdet CNN, at “tidligere præsident Donald Trumps enorme sejr i valgmøderne i Iowa er et af de mest forbløffende comebacks i amerikansk politisk historie.” Forestil dig deres rædsel, hvis de havde mistanke om, at landbrugsbasen i Iowa ville tænke på samme måde – både i økonomiske spørgsmål og om truslen mod deres egne nationer – som den tyske landbrugssektor, der nu kører rundt i alle landets regioner på 100.000 traktorer. Hvad har billedet af de 100.000 traktorer på gaden fået ikke bare lastbilchauffører, tømrere og andre i Tyskland til at indse om deres egen begyndende magt; hvad med dem i Polen, Frankrig og andre lande? Hvad er mest magtfuldt – 100.000 traktorer, der repræsenterer kreativitet og produktion, eller 100.000 kampvogne, der repræsenterer drab og ødelæggelse? Hvilket produkt skal sendes til Ukraine? Hvorfor sende et sværd, når man kan sende en plov? Hvilken kraft ville der være i verdens fælles fødevareproduktion, ikke bare til at brødføde verden, men til at forny planetens “økosystem” gennem en landskabshave i hele verden, herunder beherskelse af himlens floder? Hvis nationer rent faktisk ønsker at løse problemer med forurening og lignende, snarere end ikke-eksisterende problemer som “katastrofal pludselig opvarmning” (bortset fra gennem termonuklear krig), så saml verdens landmænd, og de vil gøre et langt bedre stykke arbejde end alle “miljøeksperterne”.

Med hensyn til denne idé om en “højere økologi” spurgte den store ukrainsk-russiske videnskabsmand Vladimir Vernadsky i sin artikel “Nogle bemærkninger om noosfæren”: “Hvordan kan tanken ændre materielle processer? Her har en ny gåde dukket på foran os. Tanken er ikke en form for energi. Hvordan kan den så ændre materielle processer? Det spørgsmål er endnu ikke blevet løst….” Det indledende afsnit i den afdøde økonom og statsmand Lyndon LaRouches artikel fra 1993, “On LaRouche’s Discovery”, udgør det udgangspunkt, hvorfra et sådant spørgsmål ikke blot kan stilles, men også undersøges ved at anvende hele menneskeheden og alle menneskehedens ressourcer til at besvare det:

“Det centrale i mit oprindelige bidrag til Leibniz’ videnskab om fysisk økonomi er tilvejebringelsen af en metode til at behandle årsagssammenhængen mellem på den ene side individers bidrag til aksiomatisk revolutionerende fremskridt inden for videnskab og tilsvarende former for viden, og på den anden side deraf følgende stigninger i den potentielle befolkningstæthed i de tilsvarende samfund. I sin anvendelse på politisk økonomi, fokuserer min metode analytisk på den centrale rolle i følgende tretrinssekvens: først, aksiomatisk revolutionerende former for videnskabelige og tilsvarende opdagelser; for det andet, deraf følgende fremskridt indenfor maskinværktøj og tilsvarende principper; endelig, deraf følgende fremskridt i den produktive arbejdskraft. “

Dette indledende afsnit fra LaRouche er det nødvendige, om end måske uventede, udgangspunkt for at forstå den storm, der nu tilsyneladende samler sig over hele verden. Det angiver den målestok, hvormed man kan bedømme, hvordan man skal gribe ind, og hvordan man etablerer en ny strategisk og udviklingsmæssig arkitektur. Det er derfor også grundlaget for at vide, hvordan man kan tage individuelle skridt, herunder politisk beslutningstagning, trin for trin – og hvordan man kan modsætte sig den ødelæggelse af menneskeheden, der må være det uundgåelige resultat af at fortsætte med at følge den modsatte, nuværende vej, den, der er blevet fulgt i seks årtier. Helga Zepp-LaRouches Ti Principper repræsenterer, politisk organisatorisk set, LaRouches opdagelse.

 
BRIKS på vej til at erstatte Vestens “junglelov”

Den 15. januar 2024 

Verden er midt i en tektonisk omvæltning, som ikke kommer til at stoppe lige foreløbig, sagde Schiller Instituttets grundlægger, Helga Zepp-LaRouche, til samarbejdspartnere den 15. januar. Vi er ved slutningen af en æra, og 2024 vil være afgørende for, hvad udfaldet bliver.

De åbne opfordringer til at forberede total krig mod Rusland og Kina vokser i NATO-nationerne, sagde hun, som det ses i de nylige kommentarer fra tyske, finske og svenske myndigheder, der har meddelt, at deres lande skal forberede sig på krig mod Rusland på europæisk territorium i løbet af de næste par år. På samme måde holdt den britiske forsvarsminister, Grant Shapps, en aggressiv tale i Lancaster House i London den 15. januar, hvor han stolt bekendtgjorde, at 20.000 britiske soldater vil deltage i NATO’s militærøvelse Steadfast Defender 24 senere på året: “Fundamentet for verdensordenen er ved at blive rystet i sin grundvold. Vi står ved en korsvej,” messede Shapps.

I Sydvestasien eskalerer den brutale krig i Gaza, ikke kun på trods af den bemærkelsesværdige retssag mod israelsk folkedrab, som Sydafrika fremlagde i sidste uge ved Den Internationale Domstol i Haag, men den truer nu med at sprede sig til Det Røde Hav, hvor USA og Storbritannien retter missilangreb og andre angreb mod houthierne i Yemen. Som en leder i China Daily udtrykte det: “Washington bør tøjle Tel Avivs blodtørst, hvis de ønsker at stoppe angrebene på skibe i Det Røde Hav. Det faktum, at de ikke allerede har gjort det … tyder på, at Washington har til hensigt at udnytte Gaza-konflikten til at skabe uro i regionen igen.”

Hvis denne udvikling ikke bremses, vil det føre menneskeheden tilbage til jungleloven, til alles krig mod alle – hvilket i atomalderen betyder den sandsynlige udslettelse af den menneskelige art.

Denne udvikling fortsætter dog ikke uhindret. Mens London og Washington er på vej mod flere krige, mens de miskrediterer og afvikler vigtige verdensinstitutioner som FN og ICJ, er BRIKS-processen i gang med at skabe og styrke nye institutioner for at imødekomme menneskehedens fælles behov. Og det sker på kryds og tværs af en hidtil uset politisk gæring i Tyskland, med landmændenes protester og voksende antikrigsdemonstrationer i andre vestlige lande, og faktisk i hele verden.

Den kinesiske udenrigsminister Wang Yis aktuelle rejse til Egypten – som en del af en større rejse, der vil bringe ham til Tunesien, Togo og Elfenbenskysten i Afrika, efterfulgt af Brasilien og Jamaica – er et eksempel på, hvordan den Globale Majoritet systematisk er ved at opbygge et nyt paradigme. Wang bekendtgjorde, at Kina og Egypten, som blev medlem af BRIKS den 1. januar 2024, havde underskrevet en aftale om “i fællesskab at arbejde på højkvalitetsbyggeri af Bæltet & Vejen for at opnå gensidige fordele og win-win-resultater på et højere niveau.” Han sagde også, at “Kina er parat til at arbejde med Egypten for at styrke BRIKS-samarbejdet” på nøgleområder, herunder “infrastruktur, som udvikling af den nye egyptiske hovedstad, jernbaneprojekter og rumsamarbejde med opsendelsen af Egyptens anden satellit,” rapporterede Global Times. “Der er også samarbejde om olieudvikling, med nye oliefelter opdaget i Egypten, såvel som inden for luftfart og teknologi.”

Den 12. januar, lige før Wangs afrejse til Egypten, udsendte Kinas statsråd en politisk erklæring, der antydede et vidtrækkende strategisk initiativ over for Afrika: “En almen plan for opbygning af en banebrydende zone for dybdegående økonomisk og handelsmæssigt samarbejde mellem Kina og Afrika … for at fremme udviklingen af Bælte & Vej-samarbejdet af høj kvalitet og opbygge et kinesisk-afrikansk samfund på højt niveau med en fælles fremtid.”

Andre BRIKS-lande er også i højeste gear. Den indiske udenrigsminister, S. Jaishankar, er i Iran for at mødes med landets udenrigsminister og præsident. Samtalerne fokuserede på “politisk samarbejde, initiativer til at skabe forbindelser” – begge lande er medlemmer af BRIKS-10 – og Jaishankar udtrykte, at Indien og Iran er “forenet af vores dybe kulturelle, litterære og sproglige bånd”. (Husk på, at Iran er et land, der ellers har været offer for stigende vestlige sanktioner siden 1979). Og Ruslands regering, som vil være formand for BRIKS i 2024, har annonceret mere end 100 møder på højt niveau og politiske konferencer med de andre BRIKS-medlemslande – som blev udvidet til 10 pr. 1. januar 2024.

I modsætning til Henry Kissingers racistiske udsagn om, at “historien ikke skabes i Syd”, kommer den ledende kraft for global forandring nu fra netop det Globale Syd.

Som Helga Zepp-LaRouche sagde i sine bemærkninger til samarbejdspartnere, er det vores opgave at få de kræfter, der er i bevægelse, ind i en fuld strategisk diskussion om løsningerne på krisen. Britisk geopolitik må ophøre, og Vesten må sætte sig ned for at forhandle og indgå aftaler med det globale flertal – ikke forsøge at påtvinge dem jungleloven.

Et helt nyt paradigme må skabes ved at bruge de ti principper, som Zepp-LaRouche har foreslået, som udgangspunkt for den slags dybtgående politiske diskussioner, der kræves. Unge fra hele verden vil gøre netop dette på lørdag, den 20. januar, i en international ungdomsdialog med Helga Zepp-LaRouche. Tilmeld dig her: https://schillerinstitute.nationbuilder.com/conference_20240120

Foto: A British Army Challenger 2 battle tank fires its main gun during Exercise Furious Hawk in Ādaži, Latvia. NATO photo

 

 
Forandring er på vej, men der er brug for flere mirakler

Den 14. januar 2024 

Store protester i denne weekend markerede de 100 dage med kampe i Israel og Gaza. Protester i Washington og London tiltrak hundredtusinder. Demonstrationer i mange andre lande, herunder Irland, Italien, Frankrig, Sydafrika og Malaysia, sluttede sig til opfordringen til våbenhvile og en varig fred.

Denne uge begynder med en stor planlagt protest i Berlin, Tyskland, ledet af landmænd, men som handler om meget mere end den nuværende tyske regerings anti-landbrugspolitik.

Tysklands genforening i 1989 åbnede et kort vindue af store muligheder for verden. Men nu fører landet an i ødelæggelsen af sin energiforsyning og -pålidelighed, sin økonomi og sine udenlandske relationer.

I en erklæring med overskriften ” Namibia afviser Tysklands støtte til den racistiske israelske stats folkemorderiske intentioner mod uskyldige civile i Gaza,” henviser den sydafrikanske nation til sin egen koloniale fortid under tysk besættelse for at fordømme Tysklands støtte til Israel ved Den internationale Domstol (ICJ). “På namibisk jord begik #Tyskland det første folkemord i det 20. århundrede i 1904-1908, hvor titusinder af uskyldige namibiere døde under de værste umenneskelige og brutale forhold. Den tyske regering har endnu ikke fuldt ud sonet for det folkedrab, den begik på namibisk jord,” skriver Namibias præsident Hage G. Geingob. “Tyskland kan ikke moralsk forpligte sig til FN’s konvention mod folkedrab, herunder soning for folkedrabet i Namibia, og samtidig støtte det, der svarer til et holocaust og folkedrab i Gaza.”

Tyske landmænd slutter sig til afvisningen af den nationale politik og kræver et nyt organiserende princip, en ny national retning.

I mellemtiden har USA’s og Storbritanniens bombninger af militære anlæg i Yemen ikke resulteret i en dramatisk reduktion af houthiernes kapacitet, ifølge New York Times, som anslår, at kun en fjerdedel af Yemens angrebskapacitet er blevet sat ud af drift. De har dog dramatisk optrappet og udvidet krigsførelsen i regionen. En tidligere amerikansk diplomat i Yemen vurderer: “USA’s og Storbritanniens bombekampagne i Yemen afspejler endnu en fiasko for Bidens diplomati: Han ønskede ikke en krig i hele regionen, nu har han fået en … han ønskede fred i Yemen, nu er han i krig med houthierne – de, der rådede ham til, at det ville afskrække dem, tog helt fejl, det vil radikalisere dem yderligere!”

Resolutionen fra FN’s Sikkerhedsråd, der giver et groft indtryk af noget, der tilnærmelsesvis ligner en retfærdiggørelse af angrebene, blev vedtaget med kun 11 stemmer. Rusland, Kina, Mozambique og Algeriet undlod alle at stemme for resolutionen og advarede om, at det ikke ville fungere at forsøge at løse problemerne med skibsfarten i Det Røde Hav uafhængigt af Israel-Gaza-konflikten. “Kan dette genoprette freden i Det Røde Hav?” spørger en leder i Global Times om angrebene. “Svaret er tydeligvis nej.”

Det er næsten et mirakel, at konflikten indtil videre ikke er blevet optrappet til direkte at involvere Iran, en ledende nation i det, som Netanyahu med stor originalitet omtaler som en ondskabens akse.

Verden kan ikke overleve på en række midlertidige mirakler af denne slags.

Hvad der er brug for, er et aktivt mirakel: At erstatte geopolitisk overherredømme med en ny sikkerheds- og udviklingsarkitektur, der er fri for både den militarisme og dominans, som det angloamerikanske NATO udøver, og den anti-humane malthusianisme, som briterne er eksperter i at promovere som en “blød” form for mord.

Fremskynd diskussionen af Helga Zepp-LaRouches Ti principper for en ny international sikkerheds- og udviklingsarkitektur for at skabe et sådant mirakel!

Foto: Munich, Germany farmer protest, January 8. EIRNS/Werner Zuse
USA og Storbritannien bliver slyngler og dræber mennesker og institutioner;
den Globale Majoritet er i fremdrift

Ikke korrekturlæst

13. januar 2024

Mindre end 24 timer efter Sydafrikas præsentation af sagen om Israels folkedrab i Gaza ved Verdensdomstolen, bombede USA og Storbritannien Yemen, og USA gentog luftangrebet igen natten efter. USA’s FN-ambassadør Linda Greenfield-Thomas forsvarede angrebene og fortalte FN’s Sikkerhedsråd i går, at luftangrebene “var i overensstemmelse med international lov og i udøvelse af FN’s iboende ret til selvforsvar, som afspejlet i artikel 51 i FN-pagten.”

Men ingen løgne og retorik kan dække over det faktum, at USA og Storbritannien er blivet slyngler og bevidst har dræbt mennesker og også institutioner.

Storbritannien handlede utilsløret med denne hensigt i forhold til Ukraine i går. Premierminister Rishi Sunak tog til Kiev og underskrev, hvad han kaldte en “historisk” aftale om britisk militær opbakning til Ukraine. I sin officielle erklæring sagde han: “Den skelsættende aftale er tænkt som det første stop i udviklingen af et urokkeligt hundredeårigt partnerskab” mellem de to lande. Ukraines præsident Zelenskyy roste handlingen og antydede, at Ukraine vil blive medlem af NATO undervejs, og sagde: “Dette er et signal til verden: Ukraine er ikke alene.” I næste uge er der planlagt endnu en runde af våbenløfter til Ukraine på mødet i Ramstein i Tyskland i Ukraine Forsvarsgruppen; og de falske ukrainske “fredsforhandlinger” finder sted i Schweiz i morgen, – baseret på Zelenskyys ensidige krav.

Betydningen af disse forskellige tiltag? Ikke alene handler USA og Storbritannien for at sprede konflikt og blodbad, men deres slyngelagtige stil er i sig selv et dække for, at der har været planlagt beredskab og scenarier lang tid i forvejen for at udvide krigsførelsen. Hvad angår det farlige scenarie med at fremprovokere en krig mod Iran, advarede senioranalytikeren Gilbert Doctorow allerede i oktober sidste år om, at det “giver mere mening at tolke Joe Bidens udsendelse af et amerikansk hangarskib og andre flådefartøjer tættere på Israel som forberedelser til et angreb på Iran end som forberedelser til at angribe Hamas’ byguerilla i Gaza.” (9. oktober 2024, “Den iranske interesse i Israel-Hamas-krigen

Over for al denne ondskab står de mange udtryk for menneskehedens alternativ: våbenhvile, forhandlinger om fred og initiativer til udvikling. I dag fandt der store gademarcher og demonstrationer sted i dusinvis af byer over hele kloden. I Washington, D.C., kom mange tusinde mennesker fra hele landet til March4Gaza for at demonstrere for moral i hovedstaden.

Faren er en optrapning af krigsførelsen i mange retninger – Libanon, Yemen og Rødehavsområdet – og Irans provokationer. “Vi er meget tæt på en regional krig,” advarede Helga Zepp-LaRouche i dag. Hun bemærkede, at den såkaldte “regelbaserede orden er smidt ud af vinduet”, og at vi befinder os i en periode med jungleloven.

Men vi er på dette bristepunkt på mere end én måde, bemærkede Zepp-LaRouche. Se på, hvad Sydafrika gjorde. Det var ikke “nyt”, at Israel begår folkedrab, men den sydafrikanske præsentation i Haag den 11. januar var vandtæt og stærk, og det er “nyt”. Vi befinder os i en fase, hvor vi skal afgøre, hvilken orden og hvilke principper der skal være gældende.

I denne proces er der kritiske kræfter i bevægelse. Kinas udenrigsminister Wang Yi er i Egypten, den første nation i den lange tradition med kinesiske diplomater, der starter hvert nye år med en rundrejse til flere lande i Afrika, men Wang Yi skal have et vigtigt møde med generalsekretæren for Den Arabiske Liga, der har base i Kairo. Både Kina og Den Arabiske Liga, såvel som Rusland og Organisationen for Islamisk Samarbejde og deres medlemslande, har opfordret til en fredskonference om Mellemøsten så hurtigt som muligt.

Den Internationale Fredskoalitions, Schiller Instituttets og andre interventioners rolle er afgørende. Se på engagementet fra de næsten 2.000 internationale organisationer, der har underskrevet og cirkulerer skrivelsen, der opfordrer lande til at indgive interventionserklæringer til Verdensdomstolen, der støtter Sydafrikas sag, der påberåber sig folkedrabskonventionen mod Israel.

Se på den landsdækkende aktionsuge fra 8.-15. januar, hvor landmænd og allierede i Tyskland gør oprør og afviser den inkompetente og umoralske regering i Berlin. Mandag den 15. januar vil der være en kæmpe demonstration i Berlin.

I den forbindelse er det bemærkelsesværdigt, at Scholz-regeringen den 12. januar annoncerede, at Tyskland vil indgive en tredjepartsindsigelse i Haag til støtte for Israel og imod Sydafrika. Ifølge dagens Times of Israel sagde den tyske regerings talsmand, Steffen Hebestreit, at Tyskland modsætter sig Sydafrikas handling som en “politisk instrumentalisering” af FN’s folkedrabskonvention.

Dette understreger blot den positive virkelighed, som bøndernes og andres oprør mod den tyske regering har, og hvor vigtig den er for verden. Helga Zepp-LaRouche har skrevet en erklæring til massecirkulation i Tyskland den 15. januar: “Nej, der er en grænse for tyrannens magt! Støt de modige tyske befriere!”

Foto: March4Gaza på Frihedspladsen i Washington, DC, 13. januar. EIRNS/Stuart Lewis
Zepp-LaRouche: Tyske landmænd og Sydafrika viser, hvordan man skriver historie

Ikke korrekturlæst

12. januar 2024 . Helga Zepp-LaRouches hovedtale til dagens møde i Den Internationale Fredskoalition giver et kritisk overblik og et grundlag for ægte håb. Her er de vigtigste uddrag:

Helga Zepp-LaRouche: Den forgangne uge var virkelig en absolut dramatisk uge med mindst to begivenheder, som jeg vil kalde historiske vendepunkter, for så vidt som det faktum, at de fandt sted på den måde, de gjorde, betyder, at der er et helt nyt kapitel i verdenshistorien.

Den første er naturligvis præsentationen af den sydafrikanske regering, eller rettere seks juridiske eksperter fra den sydafrikanske regering ved Den Internationale Domstol i Haag, hvor de præsenterede sagen med anklagen om folkedrab mod regeringen i Israel…. Det er noget, alle absolut bør se, fordi det faktum, at det er Sydafrikas regering, en regering, der har en lang historie med at kæmpe mod apartheid og har en meget høj moralsk status, var den, der tog dette skridt for at forsøge at skabe retfærdighed og redde det palæstinensiske folks liv; og hele Vesten var ikke i stand til at reagere, eller nogle af dem benægter det endda stadig i dette øjeblik. Dette er af historisk betydning; det betyder, at det moralske lederskab er flyttet til landene i det Globale Syd, eller bedre, den Globale Majoritet….

Først præsenterede de den helt utrolige humanitære krise med mennesker, der dør af sult, tørst og sygdom. De viste, hvordan den humanitære krise vil dræbe halvdelen af befolkningen eller mere, hvis der ikke bliver gjort noget for at ændre situationen øjeblikkeligt. Derefter gik de over til at præsentere hensigten med folkedrab. Det er naturligvis det sværeste i sådan en sag, men de citerede så mange embedsmænd – fra premierminister Netanyahu, præsident Herzog, forsvarsminister Gallant, flere andre ministre, Knesset-medlemmer – og viste videoklip af soldater, der tydeligvis var berusede af de ordrer, de fik, som dansede i cirkler for at fejre, at de nu havde til opgave at ødelægge Amaleks frø, eller Gaza, i traditionen med den gamle bibelske historie om at dræbe Amaleks folk. Og de sang også, at der ikke er nogen civile, der er uskyldige; babyer og mødre og ammebørn er alle lige skyldige. Det var en utrolig anklage, og den var på det højest mulige niveau, for det, justitsministeren og andre sagde, var, at de citerede Mandela, at de ikke desto mindre fortsætter i den ånd, at menneskeheden er én. De citerede også Martin Luther King for at sige, at historiens bue er lang, men at den er bøjet mod retfærdighed….

[Det er klart, at der skal handles øjeblikkeligt for at forhindre denne forfærdelige udryddelse af mennesker. Jeg tror, at dette kommer til at ændre historien, fordi det har vist, at menneskehedens lederskab klart er skiftet til det Globale Syd, og at den såkaldte regelbaserede orden og de mennesker, der tror, at de er så overlegne, absolut har vist sig at være på den forkerte side af historien. Jeg finder dette ekstremt vigtigt….

Lad mig tilføje et punkt, og det er – jeg håber ikke, at min dom er for jubelagtig – lige så vigtigt på en anden måde som det, der skete i Haag. Det er, at de tyske landmænd gik på gaden i mandags [8. januar]. De havde mere end 100.000 traktorer på gaden og blokerede mange byer – jeg tror, det var 100 byer i alle 16 delstater i Forbundsrepublikken Tyskland. Denne protestaktion fortsatte hver eneste dag i denne uge. Titusindvis af traktorer i mange byer, og det kulminerer næste mandag, hvor de har indkaldt til en endnu større demonstration i Berlin. Det, der var så specielt ved det, var, at de ikke kun modsatte sig alle de spareforanstaltninger, som regeringen forsøger at pålægge landmændene, fordi det truer deres eksistens, men de tog klart lederskab for at sige: “Nok er nok.” Disse politikker, som i en vis forstand ikke kun ødelægger Tyskland, men det var landmændene, der tog det moralske skridt til at modsætte sig det. De blev støttet af samtlige befolkningsgrupper i Tyskland. 90% af det tyske folk udtrykte støtte; lastbilchaufførerne, håndværkerne, bagerne og mange andre. Dette er en proces, hvor folk ikke bare modsætter sig en bestemt politik, nedskæringerne i landbrugssektoren, men hele det forkerte spor, som tysk politik har bevæget sig ind på.

Jeg synes, at fællesnævneren mellem det, der skete i Haag, og det, der skete i Tyskland, er meget interessant. I Sydafrikas tilfælde var det helt klart et land i det Globale Syd, der handlede på baggrund af sin retmæssige suverænitet og tog ansvar for det større spørgsmål om menneskeheden. Det er den samme grundlæggende årsag til, at de tyske landmænd handlede, for den samme kamp, hvor landene i det Globale Flertal forsøger at slippe af med kolonialismen og opnå deres egen suverænitet over for levnene fra kolonialismen i form af de finansielle institutioner, kartellerne, som kontrollerer fødevareproduktionen fra frø til høst, det er den samme mekanisme, som de tyske landmænd protesterer imod. Så det Globale Syds kamp og de tyske landmænds kamp er helt klart rettet mod de samme uretfærdige mekanismer. Det er også vejen til løsningen, for hvis vi kan få folk i USA og i de europæiske lande til at anerkende, at landene i det Globale Syd ikke er deres fjender, men deres oplagte partnere, så kan vi finde en udvej og flytte hele verden ind i et Nyt Paradigme….

Jeg vil bare lade det blive ved det, men jeg synes, det bør give os håb. I begge tilfælde er det faktum, at den sydafrikanske regering trådte til for palæstinenserne, og at de tyske landmænd træder til for at rette op på en forkert politik, en meget stor grund til håb om, at vi kan bringe hele verden i en forbedret tilstand.

Foto: The South African delegation to the International Court of Justice. Credit: ICJ
Retfærdigheden indtager fremtiden

(EIRNS) – 11. januar 2024

Sydafrikas sønderlemmende præsentation ved Den Internationale Domstol gennem timevis af præsentationer, der på kraftfuld vis dokumenterede staten Israels overtrædelser af folkedrabskonventionen, kræver et svar både fra domstolen og fra verden. Det er en historisk dag, som markerer et paradigmeskifte i verden. En nation fra det Globale Syd har krævet anvendelse af principper, som den anglo-amerikanske NATO-blok italesætter, men ikke overholder.

Den Sydafrikanske Republiks præsentation blev indledt med udtalelser om “den igangværende Nakba” mod det palæstinensiske folk, den “apartheid”, de lider under, og behovet for at anerkende, at “intet angreb, uanset hvor alvorligt det er, kan retfærdiggøre denne vold.” Det juridiske argument i seks dele beskrev i detaljer de handlinger, der er foretaget i strid med afsnit 2a, b, c og d i folkedrabskonventionen, gennem direkte drab, gennem tilbageholdelse af de vigtigste levnedsmidler for at få befolkningen til at gå til grunde, gennem ødelæggelse af sundhedsvæsenet og ved at gøre det umuligt for kvinder at føde sikkert. Af alle de katastrofalt sultne mennesker i verden befinder fire ud af fem sig i det lille Gaza! Advokaterne behandlede spørgsmålet om hensigt og citerede udførligt fra regeringsembedsmænd, der opfordrede til kollektiv afstraffelse og udbredt ødelæggelse, og de deraf følgende udtalelser fra soldater, der afspejlede deres regerings synspunkter. Behovet for hurtig handling fra domstolens side kræver, at man indfører midlertidige foranstaltninger mod staten Israel og kræver, at den indstiller sin invasion og stopper sine handlinger, der forhindrer liv.

ICJ’s status og værdien af selve retsstatsprincippet står på spil, hævder Sydafrika. Hvis loven ikke gælder ensartet, er det så virkelig en lov? Eller giver magt ret?

Hvis domstolen dømmer til fordel for Sydafrikas ansøgning, vil det være en stor sejr for landet, og for dem der officielt har støttet ansøgningen – herunder Pakistan, Bangladesh, Malaysia, Maldiverne, Namibia, Bolivia, Tyrkiet, Nicaragua og adskillige FN-menneskerettighedseksperter – et klart eksempel på en international institution, der indtager en stærk holdning over for den angloamerikanske politiks overherredømme.

Men retfærdighed er ikke bare at stoppe angrebet. Retfærdighed er ikke fravær af krig. Hvilken bekræftelse af retfærdighed vil fremtiden bringe?

Fred er ikke en tilbagevenden til 6. oktober! Før Hamas’ invasion den 7. oktober levede hele den region, der populært betegnes som Mellemøsten, i en forfærdelig virkelighed, som en kedel af konflikt, der bevidst blev opretholdt med geopolitiske formål for øje, en uholdbar og uretfærdig spænding.

Løsningen kræver anerkendelse af en palæstinensisk stat i overensstemmelse med FN’s Sikkerhedsråds resolution 242, som blev enstemmigt vedtaget af Sikkerhedsrådet i 1967. Dette er det første skridt mod en langsigtet løsning, såsom to-statsløsningen, der støttes af Schiller Instituttets grundlægger Helga Zepp-LaRouche.

Men den fulde løsning er ikke lokal, ikke regional, men international. Kina har foreslået en international fredskonference for at udvikle en varig vision for at realisere palæstinensisk-israelsk og arabisk-israelsk fred.

Og en sådan fred er udelukkende mulig gennem en fremtidsorienteret udvikling – herunder Oase-planen for regional udvikling – alt sammen muliggjort gennem et nyt paradigme for strategisk og økonomisk tænkning.

Sydafrikas handling ved ICJ peger i retning af dette nye paradigme.

(USA’s og Storbritanniens angreb på houthierne – der behandler deres involvering i skibsfarten i Det Røde Hav som noget, der kan adskilles fra løsningen af Israel-Palæstina-situationen – er en afspejling af det gamle paradigme).

Og i en tilsyneladende ikke-relateret, men sammenfaldende udvikling, har de ugelange protester, som titusindvis af landmænd i Tyskland har gennemført for at afvise deres seneste regeringers totale krig og angiveligt “grønne” politik, forbløffet eliterne i ikke bare denne nation, men i hele den transatlantiske verden.

For pludselig at indføre positive, holdbare og virkelig menneskelige helhedsløsninger må de principper, der ligger til grund for disse løsninger, være kendt, formidlet og anvendt, for vellykket handling, og der skal ageres nu. Zepp-LaRouches ti principper for en ny international sikkerheds- og udviklingsarkitektur er begyndelsen.

Foto: International Court of Justice hearing. Credit ICJ
Tyskland og Sydafrika: En anderledes klimaforandring

10. januar 2024

Nu, i begyndelsen af det nye år, er verden klar til at tale og høre om Zepp-LaRouches Ti Principper. Schiller Instituttets “Ti Principper”-tekst, der nu har cirkuleret i mere end et år, har altid haft til hensigt at katalysere en reaktion fra enkeltpersoner og institutioner og skabe en tidssvarende dialog mellem civilisationer og kulturer, der er fuldstændig utænkelig for de transatlantiske nationers afstumpede diplomati. Nu, med samvittighedserklæringerne fra jødiske borgere i Israel, herunder Knesset-medlemmer, der tilslutter sig Nelson Mandelas Sydafrikas begæring af en undersøgelse af, om Israel begår folkemord i Gaza ved Den Internationale Domstol; nu, med titusinder af landmænd, der går på gaden i Tyskland for at kæmpe for deres nations bedste; nu, hvor der skabes nye alliancer mellem nationer som Kina, verdens hurtigst udviklende videnskabelige magt, og Bolivia, som ønsker at drive sit folk frem til lighed med alle andre på planeten – nu kan dialogen om de ti principper for alvor indledes.

Potentialet for ægte, varig og positiv forandring, som det kommer til udtryk i BRICS Plus-landenes økonomiske og politiske handlinger og i denne uges nationale røre i de tyske gader, er åbenlyst i hele verden. Der er selvfølgelig også forandringer af negativ, voldelig karakter, som udvidelsen af unødvendig krigsførelse i hele verden. Mere bemærkelsesværdigt er det dog, at der sker en ændring fra et døende system til et, der er ved at blive født, men som endnu ikke er her, og krigene og de finansielle krige er ofte reaktioner på dette. Der er to veje, som verden kan gå for at opnå systemisk, langsigtet, planetarisk forandring: Der er vejen for dem, der tror på magt, og der er vejen for dem, der tror på tvang. Resultaterne af at vælge tvangens vej er det, vi har set i Gaza, i Ukraine, Syrien, Irak, Libyen, Afghanistan; det vi tidligere så i Første og Anden Verdenskrig, og nu, hvor den tredje truer os. Hvad med den anden vej? Hvad er karakteren af en type magt, som er anderledes end tvang? Der er en magt i tilgivelse, i barmhjertighed, i forsoning – men er den større end tvangens, og hvis ja, under hvilke betingelser?

Pave Frans, en af de få transatlantiske ledere, som præsident Vladimir Putin sendte en jule/nytårshilsen til, foreslog i sine nytårsbemærkninger til Vatikanets diplomatiske korps, at den katolske kirke ” kickstarter” en mobilisering omkring “jubilæumsåret 2025” nu i januar 2024. “I år forbereder Kirken sig på det hellige år, der begynder næste jul…. I dag, måske mere end nogensinde, har vi brug for et helligt år.” De, der kender til begrebet jubelår, ved, at i den tradition skulle alle slaver frigives, al gæld skulle eftergives, og folk skulle søge tilgivelse og forsoning med fjender. Jubilæumsbegrebet er dybt rodfæstet i jødedommen, måske endda mere end i kristendommen, med dens syvårige cyklus, kaldet sabbatåret; hvert syvende år gælder den samme praksis – frigivelse af slaver, gældseftergivelse. Efter syv sådanne cyklusser, eller 49 år, kaldes det 50-året for “jubelåret”.

Men uafhængigt af de jødiske eller kristne bekendelser kan vi finde en sådan idé i selve grundlaget for den vestlige civilisation, i Solon af Athens store digt fra det 5. århundrede f.v.t., Den athenske forfatning, som bringes i uddrag  her:

Dette befaler min sjæl mig at lære athenerne:

En dårlig forfatning skaber uro i samfundet,

Men en god viser orden og sammenhæng,

Når den lægger bånd på forseelser.

Den glatter det ujævne ud; den kontrollerer grådighed, dæmper overmod,

Og udtørrer frugterne af hensynsløse impulser.

Den tager skæve domme og gør dem lige,

Blødgør arrogante gerninger, standser oprørske handlinger,

Og stopper galden fra alvorlige stridigheder. Alt under indflydelse af den,

Alt for menneskeheden bliver helt og klogt.

Friedrich Schiller skriver i sit historiske studie “Lycurgus’ og Solons lovgivning”:

“Det athenske folks tilstand på den tid var yderst beklagelig. Den ene klasse af mennesker ejede alt, den anden derimod slet intet; de rige undertrykte og udnyttede nådesløst de fattige… For de beløb, de lånte, måtte de betale enorme renter, og hvis de ikke betalte til tiden, blev de først tvunget til at sælge endog deres jord til deres kreditorer. Når de ikke havde mere at give, men alligevel skulle leve, blev de tvunget til at sælge deres egne børn som slaver, og til sidst, når også denne udvej var udtømt, tog de kredit med sikkerhed i deres egen person og måtte acceptere at blive solgt som slaver af deres kreditorer….

“Solons far havde været en meget rig mand, men havde reduceret sin formue gennem velgørenhed, og den unge Solon måtte blive købmand i sine unge år. Hans ånd blev beriget af de rejser, som denne form for liv gjorde nødvendige, og af samværet med fremmede folkeslag, og hans geni udviklede sig i bekendtskabet med fremmede landes vismænd. …

“Den første handling, hvormed han begyndte sit arbejde, var det berømte edikt, kaldet seisachtheia, eller frigivelsen, hvorved al gæld blev annulleret, og det samtidig blev forbudt, at nogen i fremtiden skulle have lov til at låne på sin egen person.”

Dette er ideen om magt, forskellig fra ideen om tvang. Digteren Solon reciterede en ny form for republik fra grunden. Og for at demonstrere princippet om magt, snarere end “lovens bogstav og regel”, gik Solon frivilligt i eksil fra magten i ti år, så det athenske folk ville forstå, at forfatningen var deres, ikke hans. Denne “prometheiske” handling, og tankerne bag den, viser, hvorfor Solon blev kaldt “lovgiveren.” Lyndon LaRouche skriver i sin “In Defense of Strategy” fra 2000:

“Siden Solon af Athens eksemplariske reformer har de strategiske principper, der er forbundet med den globalt udvidede europæiske civilisations historie, reduceret de væsentlige spørgsmål om statskunst, herunder krigsførelse, til en aksiomatisk forskel mellem de to aksiomatisk uforenelige opfattelser af samfundet. Den ene, den klassiske republikanske forestilling, der udtrykker den klassiske græske tradition inden for videnskab og kunst, har været en politik, der fremmer en sandfærdig og retfærdig indsats for den generelle velfærd for alle mennesker og deres efterkommere, ved hjælp af menneskehedens øgede magt over naturen. Den modsatte, såkaldt romantiske opfattelse i statskunst og kunst, som i det gamle Babylon, Tyros, Delfi-kulten fra den pythiske Apollon og det hedenske Rom, har været styret af en relativ opfattelse, et oligarki og dets tilknyttede følge af lakajer, over et flertal af en menneskehed, der er degraderet til status som rent menneskeligt kvæg.

“Den moderne, suveræne nationalstatsrepublik, som den er beskrevet i den amerikanske Uafhængighedserklæring fra 1776 og i præamblen til den føderale forfatning fra 1789, tilhører den første type; det britiske imperium, siden George I’s tronfølge, har været et eksempel på den anden type.”

De grundlæggende dokumenter og principper, der formulerede USA, hvoraf de fleste ikke længere undervises i det amerikanske skolesystem, kommer fra den samme “lovgiver”-kilde som Solons forfatning, eller den Westfalske Fredstraktat fra 1644-48, eller Helga Zepp-LaRouches Ti principper for en ny international strategi- og udviklingsarkitektur. Sådanne ideer kan ikke blot knyttes til jorden et bestemt sted. Uafhængighedserklæringen, som man for nylig hørte i ordene fra det israelske medlem af Knesset, Olef Cassif, der krævede at stå sammen med Sydafrika i dets søgen efter sandheden ved Den Internationale Domstol, viser, hvordan magtens vej betrædes i stedet for tvangens. “Når regeringen handler imod samfundet, staten og dens borgere, især når den ofrer dem og begår forbrydelser i deres navn på alteret for at opretholde sin eksistens, er det min ret og endda min pligt at advare om dette og gøre alt, hvad jeg kan inden for loven for at stoppe det.” Det var Cassifs egen originale, spontane omskrivning af det princip i Den amerikanske Uafhængighedserklæring, der insisterer på, at: “Men når en lang række overgreb og magtmisbrug, der altid forfølger det samme mål, viser en plan om at reducere dem under absolut despoti, er det deres ret, det er deres pligt, at kaste en sådan regering af sig og sørge for nye vagter for deres fremtidige sikkerhed….”

Med rapporten, der blev offentliggjort den 29. december i The Guardian, og som beskriver, hvordan og hvorfor 500.000 flere palæstinensere sandsynligvis vil dø i løbet af det næste år i Gaza på grund af ødelæggelsen af sundhedsvæsenet, er modige stemmer begyndt at blive hørt i det jødiske samfund, stemmer, der måtte tale som vidner til deres forfulgte og endda udryddede forfædre, og fra hvem historien ikke ville forvente andet. Times of Israel rapporterede, at “tabene i Gaza har udhulet den jødiske enighed, og det samme har retorikken fra nogle højreorienterede medlemmer af premierminister Benjamin Netanyahus koalition.” Americans for Peace Now sagde: “Af hensyn til civilbefolkningens sikkerhed og velbefindende i Israel og i Gaza må Biden-administrationen presse Israel til øjeblikkeligt at indstille fjendtlighederne og gå fra krig til fredsskabelse.”

Flere af disse udtalelser kan læses nedenfor.

Ja, der er klimaforandringer – men ikke af den type, som kong Charles plaprer løs om. De klimaforandringer, som nu har fyldt Tysklands gader med tusindvis af traktorer og lastbiler og hundredtusindvis af mennesker, genfindes i mange andre lande. Og klimaet er bestemt ved at blive varmere, på en ubehagelig måde for nogle.

Det er store ideer som Oase-planen og de mange andre økonomiske forslag fra Lyndon LaRouche og hans medarbejdere, sammen med vores ideer om videnskab og kultur, der giver os evnen til at komme i forgrunden på dette tidspunkt. De, der kaster sig ud i forandringens malstrøm, som organiserer sig i verdens gader og udfordrer andre borgere til at have modet til at ændre deres aksiomer, til at “tilslutte sig jubilæet” og befri menneskeheden og nationerne fra ubetalelig gæld og fra slaveri – lønslaveri eller slaveri uden løn – er den fremtidige magt.

Det er den magt, som vores modstandere ikke har og ikke kan besidde. Saltvandsfisk, der er placeret i et ferskvandsmiljø, er i fare. Med vores løsningsorienterede ideer og evnen til at kommunikere dem til andre, er vi i stand til at skabe et frisk hav af ideer, som fiskene i den gamle orden ikke kan svømme i. Det er skabelsens og produktivitetens kraft, der er større end nogen lovregel eller magtinstans, der nogensinde vil eksistere. Vi kan vælge at være de lovgivende, de måske ikke erkendte, men ikke desto mindre effektive lovgivere i verden.

Foto: Statue of Solon of Athens in the Library of Congress, Washington D.C. (EIR)
Tyske landbrugsprotester afslører verdens faktiske tilstand: “Dette udgør kun toppen af isbjerget

Det plejede at være sådan, at regeringer eksisterede til gavn for deres befolkninger, og det forventedes, at de vedtog en politik med det formål. Imperialistiske og geopolitiske krige og andre spildte kræfter blev med rette set som forstyrrelser i forhold til regeringens egentlige mission – at føre deres nation og deres folk mod en bedre fremtid.

Men det lader til at være glemt, og regeringerne er i stedet blevet opslugt af en mærkelig, unævnelig, allestedsnærværende størrelse, som kræver, at regeringerne sværger troskab til dens eksistens frem for alt andet – uanset offentlighedens interesser!

I årene efter mordet på John F. Kennedy så man en ændring væk fra de tidligere forpligtelser, som karakteriserede disse overlegne amerikanere og vesterlændinge i årene efter Anden Verdenskrig, såsom den fremadskuende ånd i rumprogrammet, forpligtelsen til videnskab og teknologisk fremskridt og den ægte indsats for at opretholde en varig fred i hele verden. Men de er blevet udvisket, ofte uden at de berørte befolkninger har bemærket det, og er i stedet blevet erstattet af esoteriske og meningsløse slogans som “demokrati”. Alt imens har krige spredt sig over hele verden – sat i højeste gear efter 9/11 (11. september) – vestlige økonomier er stagneret og er nu ved at kollapse, mens fattigdom, depression, stofmisbrug og selvmord er skudt i vejret. Nu er denne mærkelige størrelse endda begyndt at fjerne selv den mest basale forpligtelse til menneskeligt liv!

Tysklands tilfælde har måske været det mest ekstreme. Landet er gået fra at være verdens mest avancerede industrimagt i midten af sidste århundrede til at være en skygge af sig selv, efter at have lukket ned for sine atomkraftværker og sin adgang til russisk gas og olie. Lydigt har Tyskland fundet sig selv mere loyal over for diktaterne fra den “regelbaserede orden” og “at blive grøn” – nogle af denne fremtonings mumlen – selv mens dets egen befolkning lider som følge heraf. Dette nåede højdepunktet af absurditet, da anglo-amerikanerne sprængte Nord Stream-rørledningerne i luften den 26. september 2022 og definitivt afbrød en af Tysklands vigtigste energi-livslinjer fra Rusland, som de havde brugt år og milliarder af dollars på at opbygge. Det blev endnu mere pinligt, da præsident Biden indrømmede over for kansler Scholz, at han faktisk ville “sætte en stopper for projektet.”

I dag er Tyskland, sammen med de fleste vestlige “demokratier”, hovedkulds ved at kaste sig ud i en atomkrig mod Rusland og Kina, og støtter op for en sag om kriminel medvirken til folkemordet i Gaza – alt imens de går fallit på at betale for det. Og takket være Nord Stream-bombningens effekt på energipriserne og den overordnede forpligtelse til “grøn” politik, har Tysklands fødevareproducenter nået et punkt, hvor de ikke længere kan overleve. Alt dette, og ikke et pip fra oppositionen.

Det er i denne sammenhæng, at man skal se denne uges udbrud af landsdækkende demonstrationer i Tyskland. Det er ikke en protest mod brændstofstøtte eller skatter, og det er heller ikke et udbrud af højreekstremistisk vrede. Et oprør er i gang, og i dette tilfælde får demonstranterne følgeskab af andre producenter fra hele Europa, som kræver bedre forhold – som kræver en fremtid.

Som en landmand sagde i et interview: “Det her er kun toppen af isbjerget for at være ærlig, fordi … vi står alle sammen om at slippe af med de politikere, der prøver at slippe af med os.” Han fortsatte med at sige: “Vi er trætte af løgnene, vi er trætte af, at de prøver at fjerne vores job … alle er trætte af politikere, der ikke aner hvad de taler om, som ikke har nogen uddannelse, som fortæller os, hvordan vores livsførelse burde foregå….” Vi har forsøgt at tale med dem og uddanne dem, “men nu har vi intet andet valg end at demonstrere.”

Hvordan kan en regering undlade at støtte dem, der producerer fødevarerne, men alligevel gøre alt for at finansiere krige, der dræber og lemlæster titusinder og hundredtusinder i udlandet? Det er netop her, at LaRouche-bevægelsens forslag om at fjerne denne størrelse, dette militær-industrielle-finansielle kompleks og det imperium, det tjener, og omstille det til nyttig produktion, kommer ind i billedet.

I en diskussion med medarbejdere i dag insisterede Helga Zepp-LaRouche på, at denne begivenhed er “en utrolig vigtig begivenhed i Tyskland, fordi det blev sagt meget klart af flere af landmændenes ledere, at de tog mod til sig og trådte frem for at forsvare ikke kun landmændenes, men hele Tysklands interesser over for regeringen, som mange af dem karakteriserede som totalt skrammel … og nu peger mange stemmer på, hvordan hele landbrugspolitikken ikke er udarbejdet af regeringen, men af Silicon Valley, Wall Street, BlackRock og de internationale karteller. Så jeg er ret sikker på, at den varige virkning vil være, at den naivitet, som de kunstigt forsøgte at skabe som en parallel virkelighed gennem de etablerede medier, har fået et permanent knæk. Og uanset hvad regeringen har tænkt sig at gøre … vil det ikke blive glemt….”

Med den nuværende dynamik i BRIKS-Plus, der fejer hen over verden, og nu den kommende kamp ved Den Internationale Domstol anlagt af Sydafrika – hvor ikke kun Israel, men også hele den vestlige verdens fremtonende medskyld vil blive stillet for retten – alt sammen i sammenhæng med det nylige massive udbrud af protester over hele verden i solidaritet med Palæstina og mod politikken for endeløs krig, bliver muligheden for et gennembrud åbenlys.

Derfor, konkluderede Zepp-LaRouche, haster det med at presse på for en øjeblikkelig våbenhvile i Gaza og den fulde gennemførelse af en to-statsløsning sammen med Oase-planen for varig økonomisk udvikling i regionen. “Men samtidig er det klart, at vi har brug for en mere overordnet tilgang, som må være en ny international sikkerheds- og udviklingsarkitektur, fordi denne geopolitiske konflikt må overvindes ved at ændre den geopolitiske konfrontation til et samarbejde mellem landene i det Globale Nord og landene i den Globale Majoritet.”

Foto: German farmers protest. EIRNS/Christopher Lewis
“I er mange, de er få

Den 7. januar 2024 (EIRNS) – Opgøret er fastsat. Sydafrikas holdning – at de sidste tre måneders massedrab, påstanden om en “kollektiv skyld”-doktrin og i virkeligheden Israels grimme og ulovlige etniske udrensningsaktioner med “blod og jord” skal bringes til ophør – kommer for Den Internationale Domstol den 11. januar. Ikke én ekspert i international lov, som har læst den 84 sider lange ICJ-ansøgning, har fundet en fejl i Sydafrikas detaljerede arbejde. Fra alle hjørner af kloden har eksperter forholdt sig til fakta om folkedrab og de 10 sider med citater fra israelske embedsmænd, der klart demonstrerer den forudgående hensigt om folkedrab.

Nøglen er LaRouche-Organisationens opfordring, der afmærker slagmarken for at vende verden fra helvede til fornuft.

Den internationale koalition for at stoppe folkedrab i Palæstina, som netop er blevet dannet og allerede støttes af over 600 grupper verden over, opfordrer lande til at slutte sig til Sydafrika: “Interventionserklæringer til støtte for Sydafrikas påberåbelse af folkedrabskonventionen mod Israel vil øge sandsynligheden for, at en bekræftende konstatering af forbrydelsen folkedrab vil blive håndhævet af FN, således at der vil blive taget skridt til at standse alle folkedrabshandlinger, og de ansvarlige for handlingerne vil blive holdt ansvarlige.”

Israel har ikke været i stand til at finde en eneste international juridisk ekspert, der kan underminere den veldokumenterede sydafrikanske sag. Tværtimod har tre israelske embedsmænd givet Axios en kopi af et hastebrev fra Israels udenrigsministerium til dets ambassader, der instruerer dem i at presse deres værtslande til en “øjeblikkelig og utvetydig offentlig erklæring.” Udenrigsministeriet går så langt som til at angive, hvordan deres erklæring skal lyde. Den skal “offentligt og klart erklære, at DIT LAND afviser de mest uhyrlige [sic], absurde og grundløse beskyldninger mod Israel.” Panikniveauet er meget tydeligt. Desuden har ambassaderne fået besked på at handle i hast, da udtalelserne er nødvendige inden ICJ’s høring den 11. januar. Ministeriet tilføjer, at Netanyahu agter at sende breve til verdens ledere ud fra samme betragtninger. Men efter at udenrigsministeriet blev afsløret af tre oprørte israelske embedsmænd, hvilken nation vil så underkaste sig en sådan taktik, som de så ofte har gjort tidligere?

I mellemtiden har en koalition af amerikanere udnævnt sig selv til “græsrodsdiplomater” og besøgt snesevis af konsulater, ambassader og FN-delegationer i sidste uge og opfordret dem til at slutte sig til Sydafrikas modige lederskab, herunder ved at indgive en “interventionserklæring” mod det igangværende folkemord.

Som Lyndon LaRouche plejede at sige, er det et spørgsmål om at tage det 800 pund tunge kloakdæksel af hovedet, så man kan bruge den ”knold” ordentligt.

Som digteren Percy Bysshe Shelley udtrykte det: “I er mange, de er få.”

International Criminal Court. Credit UN Photo/ICJ-CIJ

 
Civilisationens slagmark:
Verdensdomstolens høring i denne uge om israelsk folkedrab på palæstinensere

Ikke korrekturlæst

6. januar 2024 . Høringen den 11.-12. januar i denne uge ved Den Internationale Domstol (ICJ) i Haag om den sag, som Sydafrika anlagde den 29. december mod Israel for folkedrab på palæstinenserne, er en kampplads for civilisationens overlevelse. Det er tydeligt, at Sydafrika tager lederskab og viser mere rygrad og mod end noget andet land i Vesten. Mange, mange nationer støtter det Sydafrikanske initiativ, sammen med organisationer, også blandt minoriteterne i Nord. “Dette er ugens afgørende slag,” udtalte Helga Zepp-LaRouche i dag og bemærkede, at det “kun er begyndelsen,” men hun opfordrede til massiv støtte til den Sydafrikanske aktion med det samme.

Den specifikke retssag, der er på tale denne torsdag, den 11. januar, er Sydafrikas krav om et påbud mod Israel om at stoppe krigsførelsen og overholde en våbenhvile. ICJ – Verdensdomstolen, som den ofte kaldes, fordi den er en del af FN – har ikke selv midlerne til at gennemtvinge en våbenhvile, men den mobilisering, der allerede er i gang, kan skabe betingelserne for, at det kommer til at ske.

Efter at Verdensdomstolen modtog Sydafrikas anmodning i fredags, den 5. januar, udsendte Organisationen for Islamisk Samarbejde allerede dagen efter en erklæring, der hilste handlingen velkommen. OIC har 57 lande som medlemmer og 5 lande som permanente observatører, herunder Rusland. Siden da har flere individuelle medlemslande gjort en dyd ud af at udtrykke deres støtte til Sydafrikas initiativ, herunder Tyrkiet, Malaysia og den 4. januar Jordan.

Den jordanske udenrigsminister Ayman Safadi rapporterede til parlamentet, at Jordan er ved at forberede støttemateriale til den Sydafrikanske sag, i samarbejde med andre nationer. Og Safadi tilføjede, at mere materiale er ved at blive udarbejdet af OIC (i Jeddah) og Den Arabiske Liga (i Kairo), hvis sekretariater fik til opgave at gøre det i forbindelse med topmødet om Gaza den 11. november mellem medlemmer af disse organisationer i Saudi-Arabien.

I denne henseende er der også et øget samarbejde mellem Rusland og Kina og de Arabiske nationer, bemærkelsesværdigt på mange synlige måder. Dette er i tillæg til den åbenlyse kendsgerning, at fire af BRIKS’ medlemslande befinder sig i den umiddelbare Palæstina-Israel-region: Egypten, Saudi-Arabien, Iran og U.A.E. Det russisk-arabiske samarbejdsforum opfordrede den 20. december til en snarlig international konference om Palæstina-Israel-krisen på sit sjette møde, siden det blev dannet i 2009. Dets næste møde vil blive afholdt i år i Moskva. Samarbejdsforummet mellem Kina og de arabiske stater, med 22 deltagende stater, er i øjeblikket meget aktivt, siden det blev grundlagt i 2004.

I mellemtiden fortsætter ødelæggelserne i Gaza. Situationen blev i dag opsummeret med ét ord, “ubeboelig”, af Martin Griffiths, FN’s vicegeneralsekretær for humanitære anliggender og nødhjælpskoordinator, som den 5. januar udsendte en erklæring med titlen “Krigen i Gaza må ophøre.”

Reaktionen fra det officielle Vesten? De taler om “bekymring”, mens de sender våben til Israel. Og det samme gælder for Ukraine. I dag var EU’s højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik Josep Borrell i Libanon, og USA’s udenrigsminister Tony Blinken var i Tyrkiet, hvor de hver især talte om, hvordan ledere i regionen bør udvise “mådehold” for ikke at sprede krisen, og om at øge den humanitære hjælp. Blinken vil fortsætte til yderligere otte lande i denne uge: Grækenland (Kreta), Jordan, Qatar, U.A.E., Saudi-Arabien, Israel, Vestbredden og Egypten.

USA’s holdning er fortsat imod en våbenhvile og imod enhver anklage om folkedrab begået af Israel; og i Ukraine, imod enhver forhandling om en løsning. Den 4. januar sagde Matthew Miller fra udenrigsministeriet, at USA “ikke ser nogen handlinger, der udgør folkedrab fra Israels side i dets krig mod Hamas.” John Kirby, talsmand for USA’s nationale sikkerhedsråd, kaldte også den 4. januar Sydafrikas IJC-sag mod Israel for “ubegrundet, kontraproduktiv og helt uden noget som helst grundlag.”

Zepp-LaRouche understregede i dag, at “vi er midt i et jordskælv, som aldrig før har fundet sted,” men det er slet ikke tydeligt for de fleste af de øverste magthavere på nuværende tidspunkt. Men revnerne i systemet er undervejs. Hun gav en række eksempler på anerkendelse fra Frankrig, hvor selv mediedækningen nu peger på forskydninger i USA og andre ændringer.

Le Monde rapporterer, at linjen i USA i øjeblikket ikke længere er, at Washington vil støtte Ukraine militært “så længe vi bør”, men snarere “så længe vi kan”. Libération rapporterer, at Vesten er ved at tabe hele det Globale Syd, og at det er på tide at vågne op. Andre franske medier påpeger, at Vesten beder det Globale Syd om deres støtte til Ukraines krigsførelse mod Rusland, hvilket ikke er i deres interesse, og at sagen om Gaza er langt værre. Jacques Attali, den velkendte politiske figur, har bemærket, at Hamas er slem, men Netanyahu er værre.

Nu er det tid til at sende støttebudskaber til Sydafrika og sprede budskabet vidt og bredt. Skillelinjen er klar. Der er hundredvis af grupper, inklusive Schiller Instituttet, som har underskrevet en fælles erklæring fra den 30. december, ” Skrivelse med opfordring til stater om at støtte

Sydafrikas sag om folkedrabskonventionen mod Israel ved ICJ.”

Enkeltpersoner og grupper med tilknytning til International Peace Coalition har taget initiativ til forskellige støtteaktioner, og der er et udkast til en “Clergy of Conscience”-erklæring, som måske snart bliver offentliggjort.

Vi er alle nødt til at mobilisere. Spred budskabet, især til unge (i alle aldre), og invitér dem til Schiller Instituttets internationale dialog med Helga Zepp-LaRouche den 20. januar.

Foto: International Court of Justice CC/ Dennis Jarvis
Zepp-LaRouche: Giv folk håb – fredens navn er økonomisk udvikling

Ikke korrekturlæst

5. januar 2024 (EIRNS) – I dag holdt Helga Zepp-LaRouche en vigtig tale til Den Internationale Fredskoalition. Nedenstående er uddrag:

” På den ene side bliver situationen mere og mere forfærdelig i selve Gaza, simpelthen fordi omstændighederne hober sig op, og nu med regnsæsonen og det kolde vejr er der rapporter, som er helt ubegribelige. Folk sidder i regnen uden funktionsdygtige telte, intet at spise; I kender alle disse rapporter. Derfor synes jeg, at julebudskabet fra pastor Munther Isaac fra Betlehem, som kritiserede regeringernes og kirkernes tavshed, skal spredes vidt og bredt. Jeg vil opfordre folk til at bruge videoen fra den juleprædiken til virkelig at sprede den som en påmindelse om den samvittighed, som folk burde have.

“Faren er naturligvis, at situationen efter mordet på Hamas-lederen i Libanon og de to bombninger af stedet, hvor man i Iran mindedes fireårsdagen for mordet på general Soleimani, hvor 84 mennesker blev dræbt og 220 eller flere blev såret. Det er klart, at der er nogle mennesker, der ønsker at udvide denne situation til en krig i Sydvestasien, men i det øjeblik det involverer Iran, og hvis Iran reagerer, har vi i årtier vidst, at det kan føre til en global krig….

“Situationen i Ukraine er også ekstremt farlig. Den nye polske udenrigsminister Sikorski var så jublende glad for sabotagen af Nord Stream-rørledningerne, at han sendte en besked til Biden-administrationen, da nyheden om, at rørledningen var sprængt i luften, kom ud, og han skrev: “Godt klaret, Amerika!” Den samme udenrigsminister kræver altså nu, at Ukraine skal have flere langtrækkende missiler, så de kan ramme dybere ind i Rusland. Naturligvis er situationen i Ukraine i realiteten overstået, fordi det er almindeligt anerkendt, at det ukrainske militær eller den ukrainske befolkning på ingen måde kan fortsætte denne krig med noget håb om at vinde den, så derfor driver de, der presser Ukraine til at fortsætte, i virkeligheden disse mennesker ud i en fuldstændig nedslagtning, som også risikerer at blive optrappet når som helst.

“Professor Jeffrey Sachs fra Columbia har lige udgivet en erklæring, hvor han påpeger, at den israelske adfærd sætter Israels eksistens på spil, fordi den fører til, at hele verden forener sig mod Israel. Selv The Economist, som er talerør for det Britiske Imperium, siger, at Israel truer sin egen sikkerhed, og at Netanyahu må gå.

“Alle disse ting er tegn på en forværring og kræver en indgriben fra den internationale fredsbevægelse.

“Jeg synes, det er ekstremt vigtigt, at den Sydafrikanske regering har taget det moralske lederskab, som Vesten tydeligvis ikke længere er i stand til at levere, ved at bringe sagen om folkemord i Gaza for Den Internationale Domstol. Allerede i næste uge, den 11. og 12. januar, vil der være en høring.

“På det møde med religiøse ledere, vi havde i går, besluttede vi, at vi ville appellere til jer alle i dag på dette møde og inddrage det i vores aktivitet for at forsøge at få maksimal opmærksomhed og støtte til denne høring. For dette er helt sikkert en situation, hvor verdens søgelys kan rettes mod situationen. Den israelske regering har sagt, at de vil være der, fordi de også har underskrevet konventionen om folkedrab, men at de fuldstændig vil benægte ethvert ansvar og kalde enhver, der gentager dette, for antisemit, men jeg tror ikke, at det vil fungere. Fordi nyhederne om, hvad der er sket indtil nu, er så overvældende og spreder sig over hele verden, at jeg mener, at denne Sydafrikanske juridiske intervention er ekstremt vigtig. I morges hørte vi, at der var en hel anden gruppe af fredsorganisationer, som også bad andre regeringer og andre organisationer om at støtte den Sydafrikanske regering i deres opfordring til, at organisationer og lande skriver erklæringer om interventioner enten før høringen den 11. og 12. januar eller bagefter.

“Så jeg synes, vi alle skal være klar til først og fremmest at prøve at hjælpe med at få mere støtte fra andre lande og organisationer, men også tage nyheden i næste uge, at vi spreder dette, og virkelig forsøger at ændre holdningen til situationen tilfredsstillende….

“[Giv] folk noget håb. For vi er nødt til at have et perspektiv om en fremtid for hele menneskeheden.

“Og det faktum, at BRIKS-landene er blevet udvidet til BRIKS-10 og vil få mange flere medlemmer i løbet af i år, betyder, at den Globale Majoritet bevæger sig i retning af at danne et nyt økonomisk system, men vi er absolut nødt til at få Vesten til at tilslutte sig det Nye Paradigme og holde op med at modstille Rusland, Kina og den Globale Majoritet som fjender, for det er de ikke. Det ville være meget let at rette op på situationen, hvis denne geopolitiske konfrontation blev erstattet af en samarbejdets ånd….

“[V]i må have en vision for genopbygningen ikke bare af Gaza og hele det Palæstinensiske land, men have en plan for en sameksistens i fredelig udvikling mellem Palæstinensere, Israelere, men også hele området. Det kan kun ske gennem økonomisk udvikling.

“Det nye navn for fred må være udvikling, som Pave Paul VI’s encyklika Populorum Progressio allerede udtrykte det i 1967. …[V]i har denne støtteoperation for den Sydafrikanske regerings forslag i den Internationale Domstol, men også at hjælpe med at sprede ideen om Oasis-planen som en forhåbningsfuld fremtid for hele regionen.”

Derefter introducerede Zepp-LaRouche en kort video om løsningen for Israelere og Palæstinensere.

Foto: Fra Pastor Isaac’s YouTube kanal
Støt Sydafrikas bestræbelser på at udfordre israelsk politik for
at forhindre regional og global krig

Den 4. januar 2024 (EIRNS) – I en proces, der udspringer af Den Internationale Fredskoalitions indsats, deltog Helga Zepp-LaRouche i en dialog blandt religiøse ledere og aktivister for at diskutere det påtrængende behov for at forhindre den voksende Israel-Gaza-konflikt i at eksplodere i en regional og global krig.

Drabet den 2. januar på en Hamas-leder i Libanon og terrorbombningen den 3. januar af en mindehøjtidelighed på en kirkegård i Iran øger faren for, at modreaktioner afstedkommer modreaktioner, at hævn og vrede fører til mere hævn og mere vrede, at regionen – og mere til – ender med at gå op i atomrøg. Angreb og provokationer begået under falske omstændigheder kan få katastrofale følger i dette konfliktfyldte klima.

Man kan lade sig inspirere af Dietrich Bonhoeffer, den tyske lutherske præst og antinazistiske aktivist, som insisterede på, at hans religiøse pligt ikke blot var at trøste de plagede, men at forhindre det onde i at opstå. Kirken skal ikke bare “forbinde ofrene under hjulet, men sætte kæp i selve hjulet,” sagde han i 1933 i opposition til Hitlers jødeforfølgelse.

En af de mest effektive måder at stikke en kæp i krigshjulet på i dag er at støtte Sydafrikas bestræbelser på at stille Israel til regnskab ved FN’s Internationale Domstol for brud på Konventionen om Folkedrab. Sydafrika, som har gjort op med apartheid på hjemmebane, har en enorm moralsk vægt i sin beslutning om at anlægge sag mod Israel ved ICJ på det grundlag, at Israels handlinger “har karakter af folkedrab, da de er begået med den fornødne særlige hensigt … at ødelægge palæstinenserne i Gaza som en del af den bredere palæstinensiske nationale, racemæssige og etniske gruppe.”

Den 30. december udsendte en gruppe organisationer, herunder Veterans for Peace, CodePink, Democracy for the Arab World Now, National Lawyers Guild og Black Alliance for Peace, blandt andre, en opfordring (se arkivlink) til at organisere andre nationer til at støtte Sydafrikas sag ved ICJ, herunder ved at indsende det, der betegnes som interventionserklæringer, for at give deres synspunkter til kende.

“Vi, de undertegnede organisationer, bifalder Sydafrikas ansøgning til Den Internationale Domstol (ICJ), der påberåber sig folkedrabskonventionen mod Israel,” indledes brevet. “Vi opfordrer nu andre lande til at forstærke denne stærkt formulerede og velargumenterede klage ved straks at indgive en interventionserklæring til ICJ, også kaldet Verdensdomstolen.”

I USA har en gruppe nuværende medarbejdere i præsident Bidens 2024-genvalgskampagne offentliggjort et åbent brev, der opfordrer Biden til af både moralske og valgmæssige årsager at kræve “en øjeblikkelig, permanent våbenhvile” og at “afslutte forholdene med apartheid, besættelse og etnisk udrensning, som er de grundlæggende årsager til denne konflikt.” De anfører, at “som din stab mener vi, at det er både en moralsk og valgmæssig nødvendighed for dig offentligt at opfordre til et ophør af volden.” De opfordrer indtrængende den siddende præsident i Det Hvide Hus til at lytte til “de to tredjedele af landet og tre fjerdedele af vores demokratiske kolleger, som støtter en våbenhvile.”

Dette brev kommer i forlængelse af brevet fra 19. oktober fra muslimske og jødiske medarbejdere på Capitol Hill, brevet fra 8. november fra mere end 500 navngivne medarbejdere i Det Demokratiske Parti og Bidens 2020-kampagne (som fungerer som udgangspunkt for brevet fra 3. januar), og brevet fra 14. november underskrevet af 500 politisk udpegede og medarbejdere fra 40 regeringsorganer, som protesterer mod Bidens støtte til Israels dødbringende politik.

Også i USA har den amerikanske økonom Jeffrey Sachs udgivet en kraftfuld artikel, der fastslår, at “Israels brutalitet i Gaza er ved at blive en reel trussel mod Israels overlevelse” og: “Den eneste vej til reel sikkerhed for Israel er fred med Palæstina.” Og en gruppe demonstranter afbrød forhandlingerne i Californiens lovgivende forsamling med deres krav om våbenhvile.

Et sådant pres fra USA er nødvendigt, men vil det være nok? Den uafhængige kandidat til det amerikanske senat, Diane Sare, sagde ved en kampagneindsamling den 2. januar, at det kræver en enorm indsats at forandre USA: “Der er ikke andet, der er umagen værd. Vi har ikke noget valg.”

Sare: “Hvis vi genskaber USA’s anti-koloniale identitet, vil vi redde verden!”

Folk fra alle nationer kan deltage i at skabe betingelserne for en global forandring, hvor landene i det anglo-amerikanske NATO opgiver overherredømmet og påtager sig produktive opgaver for væksten af den menneskelige art, hvor regionalt samarbejde vil overtrumfe lokale konflikter, hvor menneskeheden kan lægge sin spæde barndom bag sig og fokusere på de virkelig vigtige ting i livet: videnskab, rummet, smuk klassisk kultur og vækst.

 
Den store korsvej i 2024

Den 1. januar 2024 (EIRNS) – Der har ikke været mange, om nogen, år, der begyndte så tumultarisk som det nuværende. Ved indgangen til 2024 oplever vi krige over hele kloden, ubeskrivelige mængder af lidelse og ødelæggelse, kombineret med dysfunktionelle regeringer og institutioner overalt. På trods af hvor dramatiske disse begivenheder kan virke, er de faktisk mindre betydningsfulde end den meget større proces, som de afslører: Afslutningen på det moderne neokoloniale verdenssystem. Som EIR har påpeget siden Lyndon LaRouches idé og forslag i 1970’erne om Den Internationale Udviklingsbank som kernen i et nyt, antikolonialistisk system, er denne proces det egentlige skuespil på historiens scene, på trods af at de fleste andre ikke anerkender dette faktum.

Hvad enten det drejer sig om Ukraine-Rusland, Gaza-Palæstina eller det nylige forsøg på en konflikt mellem Venezuela og Guyana, må politikken for endeløse imperiale krige modsvares af deres løsningskoncept, nemlig fred og økonomisk udvikling. Der er ikke en eneste af disse konflikter, eller nogen anden i verden, som ikke kunne løses, hvis USA opgav sit engagement i dette døende neokoloniale system, og i stedet arbejdede sammen med andre nationer, især Rusland og Kina, for at skabe en varig fred. Denne proces kunne hurtigt begynde med omstillingen af den enorme kapacitet i nutidens militær-finansielle kompleks – som EIR beskrev den 14. december – til i stedet at producere de materialer, som en verden med over 8 milliarder mennesker i dag har desperat brug for.

Denne kontrast kan tydeligt ses, da fem nye medlemmer officielt sluttede sig til BRIKS i mandags, hvoraf fire er direkte berørt af det igangværende angreb på Gaza – Egypten, Iran, Saudi-Arabien og De forenede arabiske Emirater. Vil dette nye år bringe ny inspiration og drivkraft til at løse denne slags vanskelige konflikter gennem dialog, forståelse og fremtidens tankegang? Eller vil verden fortsat blive trukket gennem den fejlslagne tankegang om militarisering, rå styrke og hævn for tidligere begivenheder?

Ukraines angreb på Belgorod i Rusland den 30. december, som dræbte 24 og sårede mere end 100 civile, viser, hvor meget det haster med at løse dette spørgsmål. Storbritannien og USA nægter tydeligvis at opgive deres mål i den ukrainske krig, på trods af at Ukraine kun er som et skelet af sin tidligere eksistens. Som den russiske præsident Putin præcist beskrev den 1. januar: “Pointen er ikke, at de [Vesten] hjælper vores fjende, men at de er vores fjende. De løser deres egne problemer med [Ukraines] hænder, det er hvad det hele handler om.”

Samtidig er dette virkelig et tegn på desperationen i dette hensygnende system. På en pressekonference med den britiske udenrigsminister, David Cameron, den 7. december sagde USA’s udenrigsminister, Blinken, at over 90% af vores “investeringer” i Ukraine faktisk er blevet i USA og har skabt jobs hos vores våbenproducenter, “så det har også været en win-win, som vi er nødt til at fortsætte med.” Columbia-professor Jeffrey Sachs kritiserede dette sludder og sagde: “Det faktum, at Blinken griber til dette … viser desperationen. De kunne ikke vinde ved hjælp af fakta: De løj om årsagerne til krigene; de løj om krigenes forløb; de løj om krigenes militære og civile katastrofer; de tabte argumentet om, at dette er i USA’s interesse i forhold til udenrigspolitik eller sikkerhed eller noget i den stil. Og så tyede de til den desperate sidste udvej med at sige, at I har fabrikker i jeres distrikt, som om det er den bedste måde at bruge det amerikanske folk, knowhow og teknologi på.”

I den sammenhæng er vi glade for at kunne meddele, at EIR kan fejre sit 50-års jubilæum i 2024, en stolt præstation, fordi EIR konsekvent har leveret kritisk indsigt og klarhed, som har været afgørende for borgere, der er interesserede i at gøre noget i en farlig verden. Det er vigtigere nu end nogensinde, at et overordnet strategisk udsigtspunkt bliver forstået af mange. Der er ved at ske et skift, hvilket antydes af den voksende accept af Lyndon LaRouches navn. Mens hans navn i lang tid blev anset for at være for farligt at associere sig med, er mange, der nu ser på de begivenheder, der udfolder sig i verden, ved at indse, at LaRouches navn ikke kun blev plettet med urette i løbet af de seneste årtier, men at hans ideer og opdagelser rummer nøglen til at løse nutidens krise.

I dette nye år er det vigtigt at minde os selv om, og om nødvendigt bevidst genopdage, at problemerne i verden kan løses. Mennesket blev skabt i Skaberens levende billede, imago viva Dei, og er ikke blot et dyr på marken, som er bestemt til at acceptere den skæbne, der bliver tildelt os. I dag, mere end nogensinde, skal fremtiden skabes, som en bevidst handling af i det mindste en betydelig del af samfundet. Det er vores job at gøre netop dette, og et godt sted at starte er det presserende behov for at omstille og nytænke nutidens oppustede militær-finansielle kompleks, før den næste krig bliver vores sidste.

Foto: Kevin Schmid / Unsplash

 
Til det nye år: Nemesis-princippet og sandhedens ustoppelige kraft

Ikke korrekturlæst

1. januar 2024

Kan de ti principper for en ny international strategi- og udviklingsarkitektur tilbyde en ” New Deal” til verden? Kan de studeres, accepteres og gennemføres, nu hvor der stadig er tid til det? Mens vi går ind i det nye år, giver kompetente militærfolk som den tidligere italienske kommandør for KFOR (Kosovo Force), generalløjtnant Fabio Mini, en velovervejet, nøgtern vurdering af, at et taktisk atomvåben “sandsynligvis” vil blive brugt i konflikten i Sydvestasien, hvis de israelske tab i Gazastriben bliver for høje. Ukraine bomber Belgorod i Rusland med NATO-våben. Rusland svarer militært igen, og Det Hvide Hus under Biden erklærer, at det “under visse betingelser” offentligt vil gå i krig mod Rusland og dermed officielt bekræfte en ikke så hemmelig konflikt, som Washington og London har ført mod Rusland i ti år, siden februar 2014. Vil det være det “skridt for langt”, som verden har forsøgt at undgå siden oktober 1962? Kan nogen i Washington eller London huske den pris, som folk og nationer har betalt for kriminel, katastrofal arrogance, såsom feltmarskal Bernard Law Montgomerys katastrofe, “Operation Market Garden” i 1944? Denne gang er det måske ikke muligt at komme sig. Hvad skal der gøres?

Desuden er der velbegrundede spekulationer, som følge af en artikel i Financial Times, om, at City of London og Wall Street, på trods af modstand fra selv Den Internationale Valutafond, centralbankerne og de juridiske afdelinger i Europa-Kommissionen og den britiske regering samt mange økonomer, vil konfiskere – dvs. stjæle – de 300 milliarder dollars i russiske aktiver, som har været indefrosset siden 2022, muligvis i februar eller før. Anglosfæren med sin ubetalelige gæld på 2 kvadrillioner dollars ser evig krig som den eneste vej til at fortsætte med at fodre den umættelige kræft, som er selve deres eksistens, og forarme deres egne befolkninger i processen – som i kong Charles’ ” krigsførelse for klimaforandringer”.

Disse to politikker er ikke kun begge vanvittige – de er ét. Rationelle mennesker finder dem uforståelige. Men som Lyndon LaRouche fik at vide i 1970’erne af en israelsk samtalepartner: “Mr. LaRouche, du må aldrig undervurdere galskabens faktor i politik.”

I et interview den 5. december interviewede Paul Salvatori, en journalist fra Toronto, som også er seniorproducer for TRT (Turkish Radio and Television), musikeren Roger Waters, som er velkendt i Israel, fordi han i 2006 arrangerede det, der dengang var den største koncert i Israels historie. Salvatori spurgte følgende: “Men jeg spekulerer på, hvordan de begivenheder, der har fundet sted siden den 7. oktober, specifikt har påvirket dig?”

Waters svarede: “Som alle andre med et hjerte, bruger jeg mit liv på at balancere på randen af tårer…. For man kan umuligt sætte sig ind i den situation, i deres situation. De mødre og fædre, de børn, de 2,3 millioner – lidt færre nu – mennesker, der bor i Gaza og bliver bombarderet af F-16-fly dag og nat, uge efter uge efter uge. Man kan ikke engang begynde at forestille sig, hvordan det må være, og at det bliver tiljublet af verdens mest magtfulde imperium, er modbydeligt ud over alle grænser. Og for ikke at nævne B’nai Brith i dit land [Canada] og Trudeau – han hepper ligeledes på det hele. Hvad er der galt med disse mennesker? Hvordan kan de overhovedet gøre det? Hvordan kan de stadig forsøge at fremstille israelerne som ofre?

“Jeg er ked af, at min stemme begyndte at stige, for det er så sindssygt, hvad de gør, og hvad israelerne gør. Det er hinsides enhver fantasi. Det overgår vores evne til at forestille os sådan en ondskab.”

Det er langt, langt værre. For det er også os, ikke kun palæstinenserne, der er målet. For hvis vi tillader dette, hvis vi fejler, så vil de 100 millioner sjæle, kombattanter og ikke-kombattanter, som døde i Anden Verdenskrig, inklusive de mere end 6 millioner jødiske ofre for et Holocaust, som dræbte millioner af andre, være blevet myrdet endnu en gang. Undervurder aldrig galskabens faktor i politik? Ja, absolut. Men hvad skal man gøre ved det? Hvordan kæmper man imod?

Det er præcis 50 år siden, 31. december 1973-1. januar 1974, at Lyndon LaRouche og hans medarbejdere lancerede “Operation Nürnberg”, en kampagne mod de nazistiske hjernevaskere, der dengang florerede i USA, og som med LaRouches ord forsøgte at “indføre en totalitær regering i stil med ‘1984’ i USA og Storbritannien.” I 1970’erne havde der været en opblomstring af en række virkelig bizarre terroroperationer, operationer, der blev styret gennem farmakologiske og andre hjernevaskmetoder (såsom den nu glemte “Symbionese Liberation Army”, der kidnappede arvingen Patty Hearst) og blev skabt af agenter fra den amerikanske hærs efterretningstjeneste gennem “prison outreach program” fra University of California i Berkeleys Black Studies-gruppe i Vacaville Prison under “Phoenix”-veteranen Colston Westbrook.

LaRouche og hans medarbejdere påviste gennem efterretningsundersøgelser designet af LaRouche personligt, at terrorismen, både i USA og Europa, kom fra kapaciteter, der var centreret i det britiske Tavistock Institute for Human Relations, og som blev udviklet i Algeriet-krigens “antiterror”-programmer i 1954-1962, i Kenya af brigadegeneral Frank Kitson, og i Vietnam “Operation Phoenix”-mord/terror-programmet. Visse af disse kapaciteter var endda blevet indsat i retning af LaRouche og hans medarbejdere, til dels på grund af LaRouches afsløring af netop disse operationer, der var i gang i USA i foråret og sommeren 1973. Det var nødvendigt at sætte navn på forbrydelsen og de kriminelle, der begik den, og det var, hvad LaRouche havde modet til at gøre.

Bogen LaRouche: Will This Man Become President? fra 1983 rapporterer: “Der var et optimalt snigmord på LaRouche på plads, men hovedkarakteren af denne udførlige, transatlantiske operation var, lærte vi i rette tid, ‘Kaos og forvirring’, et forsøg på at ødelægge en hel organisation med næsten ét slag gennem psykologiske krigsførelsesmetoder. Midt i alt dette trådte New York Times, som offentliggjorde den første af sine store smædeartikler mod LaRouche på første side i januar 1974. Hvad angår attentatpotentialet, tog New York Police Intelligence sagen alvorligt, især efter at det blev bekræftet, at terroristgruppen befandt sig i New York City. Relevante agenturer bekræftede over for pressen i New York, at der var en trussel om et potentielt attentat mod LaRouche. FBI’s New York-kontor, som havde direkte kendskab til sammensværgelserne omkring kommunistpartiets ledelse, nægtede at bekymre sig.” Ikke alene blev LaRouche ikke myrdet, ej heller nogen anden i hans organisation. Den forening, han grundlagde, og de spin-off-organisationer og publikationer, der blev skabt af hans bevægelse, har haft en dominerende stemme og endda spillet en rolle i den politiske beslutningsproces i et halvt århundrede. Det blev opnået på trods af, at LaRouche-organisationen, ifølge den afdøde tidligere amerikanske justitsminister Ramsey Clark, ulovligt og med ond vilje blev udsat for “en bredere vifte af bevidst og systematisk forseelse og magtmisbrug over en længere periode i et forsøg på at ødelægge en politisk bevægelse og leder, end nogen anden føderal retsforfølgelse i min tid eller så vidt jeg ved.”

Forskellen mellem dengang og nu er, at alle i USA og i den transatlantiske verden nu får “LaRouche-behandlingen”, selv tidligere præsidenter og deres nærmeste familiemedlemmer. Selvstyre er ved at blive afskaffet for øjnene af jer. Vi bliver alle angrebet direkte og personligt af hjernevaskere, som former og fordrejer det indre af folks sind gennem de allestedsnærværende skærme, som de nu er afhængige af. Hvorfor er det tilsyneladende så effektivt? Det virker, fordi den mest snigende effektive form for slaveri er frivilligt slaveri. Den britiske hjernevasker Aldous Huxley fortalte de studerende på Berkeley om planen – en plan, som han og hans bror, Julian, i høj grad havde udtænkt for over 60 år siden:

“I løbet af den næste generation eller deromkring vil der være en farmakologisk metode til at få folk til at elske deres slaveri og skabe diktatur uden tårer, så at sige, skabe en slags smertefri koncentrationslejr for hele samfund, så folk faktisk får taget deres friheder fra dem, men snarere vil nyde det, fordi de vil blive distraheret fra ethvert ønske om at gøre oprør af propaganda eller hjernevask, eller hjernevask forstærket af farmakologiske metoder. Og det ser ud til at være den endelige revolution.”

Mindre citeret fra den samme tale, men af særlig betydning for dette strategiske øjeblik, er en tidligere Huxley-passage: “I dag står vi, tror jeg, over for det, der kan kaldes den ultimative revolution, den endelige revolution, hvor mennesket kan påvirke sine medmenneskers krop og sind direkte. Det er unødvendigt at sige, at en eller anden form for direkte handling på menneskers bevidsthedskroppe har været i gang siden tidernes morgen. Men det har generelt været af voldelig karakter. Terrorismens teknikker har været kendt i umindelige tider, og folk har anvendt dem med mere eller mindre opfindsomhed – nogle gange med den yderste grusomhed, andre gange med en vis portion dygtighed, erhvervet ved en proces med forsøg og fejl, hvor man finder ud af, hvad der er de mest effektive måder at bruge tortur, fængsling, begrænsninger af forskellige slags på.”

Der er mange metoder til hjernevask gennem terrorisme. Tænk på de sidste 22 år, især fra 11. september 2001, og hvad der er blevet gjort i “krigen mod terrorismes” navn siden da. Er der overhovedet noget tilbage af den amerikanske civiløkonomi, eller er den overvejende bundet til krig?

Overvej ligheden mellem “9/11” og den 7. oktober 2023. Stil derefter spørgsmålet: Ved vi virkelig, hvordan disse begivenheder fandt sted? Har vi modet til at stille spørgsmål længere? Det er blevet bemærket af LaRouches gadearrangører og dem, der er involveret i International Peace Coalition eller andre foretagender, at den amerikanske befolkning er blevet terroriseret. Uanset om det er “oprøret” den 6. januar, som blev styret af flere anglo-amerikanske efterretningstjenester; den ophobede chok-effekt af flere endeløse taber-taber-krige; eller de mange forbundne, personligt styrede “asociale mediers” påvirkning af folks adfærd, som gør dem bange for at miste deres job, hvis de siger, hvad de mener, eller gør, hvad de ved, er rigtigt, så svarer det i sidste ende til et system af terroriseret, men medskyldigt, frivilligt slaveri.

“Den grundlæggende antagelse for det nye paradigme er, at mennesket er fundamentalt godt og i stand til uendeligt at perfektionere sit sinds kreativitet og sin sjæls skønhed, og at det er den mest avancerede geologiske kraft i universet, hvilket beviser, at sindets og det fysiske univers’ lovmæssighed er i overensstemmelse og samhørighed, og at alt ondt er et resultat af manglende udvikling og derfor kan overvindes.” Dette, det tiende princip i Helga Zepp-LaRouches “Ti principper for en ny international sikkerheds- og udviklingsarkitektur”, er vores Nemesis-princip, som skal bruges til at hjemsøge de ligegyldiges, såvel som de skyldiges, vågne og sovende timer. En “Operation Nürnberg”, der udføres korrekt i dag, skal gå ud over at nævne navnet på “ufattelig ondskab” og kræve den umistelige ret til, at hvert enkelt medlem af menneskeheden er kreativ og produktiv. Denne “særlige operation” kan løfte illusionens og det frivillige slaveris lænker fra folks hjerter og sind. Det er et nytårsforsæt, som alle inderligt burde ønske sig.

Foto: Ales Krivec / Unsplash
Ukraine krydser Ruslands røde linje og angriber inde i Rusland med NATO-våben

Ikke korrekturlæst

30 december 2023. NATO’s krigsførelse mod Rusland med Ukraine som stedfortræder krydsede den røde linje i dag, da Ukraine indsatte NATO-våben (fra Tjekkiet) i Belgorod, Rusland, og dræbte mindst 18 og sårede 108 mennesker. Angrebet fandt sted midt på eftermiddagen, lokal tid. Der blev anvendt klyngeammunition og Vampire-missiler, som er fremstillet i Tjekkiet. Angrebet fokuserede på byens centrum og ramte en række steder, herunder det medicinske fakultet på det statslige universitet og den offentlige skøjtebane, mens den var i brug.

På Moskvas anmodning blev der afholdt et hastemøde i FN’s Sikkerhedsråd her til eftermiddag. TASS rapporterede, at Ruslands første stedfortrædende permanente repræsentant ved FN, Dmitry Polyanskiy, meddelte, at FN’s embedsmænd teknisk set ikke var i stand til at indkalde til mødet tidligere, og at Rusland havde bedt om, at en tjekkisk repræsentant var til stede for at “forklare sit lands leverancer af våben, som bruges til at dræbe civile.” Men Tjekkiet deltog ikke.

Blandt de erklæringer, som flere russiske myndigheder udsendte i dag, sagde Ruslands ambassadør i USA, Anatoly Antonov, til medierne, at USA “fører en hybridkrig mod Rusland og kaster moderne vestlige våben i fronten mod de russiske væbnede styrker.”

Denne udtalelse blev gentaget af Ruslands permanente repræsentant ved FN, Vassily Nebenzia, der talte ved den timelange samling i FN’s Sikkerhedsråd med ordene: “Bruxelles er sammen med Washington og London samt de fleste EU-lande medskyldige i de forbrydelser, som Kiev-klikken har begået.” Han sagde: “Vi ved, at britiske og amerikanske rådgivere, som regelmæssigt opildner myndighederne i det nuværende Ukraine til at begå blodige forbrydelser, var direkte involveret i organiseringen af dette terrorangreb,” og EU fortsætter med at levere våben til Ukraine. I sin anden runde af bemærkninger til Rådet gennemgik Nebenzia den relevante historie for dagens situation. Han sagde, at konflikten i dag ikke ville have fundet sted, hvis der ikke i 2013 havde været en kup-proces støttet af Vesten; hvis Kiev ikke dengang havde ført krig mod sine egne borgere, og hvis Minsk-aftalerne var blevet implementeret, så havde vi ikke haft konflikten i dag.

Repræsentanten for USA’s politiske rådgiver John Kelley kom med korte, hånlige bemærkninger, hvor han gav præsident Putin skylden for alt. “Det her er hans krig. … Det er en krig, han har valgt, og som har til formål at overtage det suveræne territorium … og underkaste Ukraines befolkning hans vilje.” Den britiske vicepolitiske koordinator Tom Phipps sagde i dag: “Rusland valgte at starte denne krig, Rusland kan vælge at afslutte denne krig.”

I modsætning til denne retorik opfordrede repræsentanter for de tre afrikanske nationer, som deltog i mødet, alle det internationale samfund til at støtte en løsningsproces. “Søg løsninger,” lød budskabet fra Gabon. Vi bør sørge for, at “dialogen får en chance,” og “støtte diplomatiet og en forhandlet løsning,” sagde Mozambiques repræsentant. Budskabet fra Ghana var “konstruktiv dialog” mod en “varig fred”.

Kinas repræsentant gentog disse udtalelser i meget korte bemærkninger, hvor han opfordrede alle til at “reagere på det internationale samfunds opfordring til fred.” Alle skal “arbejde sammen for at skabe forudsætningerne for fred.”

Selvom de er kortfattede, er disse kommentarer ikke uden betydning, da præsident Joe Biden mindre end 24 timer før udsendte en erklæring, der krævede, at den amerikanske kongres fuldt ud finansierede flere våben til Ukraine. Og det amerikanske udenrigsministerium meddelte også den 29. december, at det ville omgå Kongressen og godkende en ny handelsforsendelse af ammunition til Israel.

Ved årets udgang stod det allerede klart, som Schiller Instituttets stifter og formand Helga Zepp-LaRouche understregede før dagens begivenheder, at “situationen i Ukraine er spidset til.” Siden forhandlingerne om at løse situationen blev saboteret i foråret 2022 af Vesten – især ved indgriben fra den daværende britiske premierminister Boris Johnson – er det uundgåeligt, at den ukrainske militante bevægelse og den seneste “modoffensiv” er blevet til fiaskoer. De eneste vindere er det militær-finansielle kompleks.

Ud over vestlige våben til Ukraine og Israel kan man udlede af dagens ukrainske angreb inde i Rusland, at et af formålene med angrebet på Belgorod er at få Rusland til at svare igen på en måde, der “retfærdiggør” direkte NATO-involvering i dette område og mobilisering direkte mod Rusland. Det scenarie garanterer Tredje Verdenskrig. Rusland har gentagne gange gjort det klart, at militære operationer inde i Rusland udgør en rød linje.

Ved årets udgang er endnu en handling bemærkelsesværdig i den positive retning. Den Sydafrikanske Republik har anlagt sag ved Den Internationale Domstol (IJC) for at fordømme Israel på grund af folkedrab på palæstinenserne. Det giver en særlig mulighed for efterforskning og for at fremlægge ubestridelige historiske og aktuelle beviser for de afskyelige forseelser, som den israelske regering og hemmelige personer og grupperinger har begået.

Sydafrika har en særlig moralsk autoritet til at gøre dette, i kraft af dets erfaring med kolonialismens forbrydelser og dets afskaffelse af apartheid. En note: Den Internationale Domstol (IJC) må ikke forveksles med Den Internationale Forfatningsdomstol (ICC), som er en konstruktion, der skal undergrave retfærdigheden. IJC er tilknyttet FN og kaldes ofte “verdensdomstolen”.

Disse skelsættende begivenheder bekræfter nødvendigheden af, at kræfter fra alle områder af samfundet går sammen om at tage ansvar for menneskehedens fremtid. Det betyder fra den Globale Majoritet, anti-krigs “fredsbevægelsen”, sammenslutninger, der repræsenterer produktionssektorer – fagforeninger, landmænd, studerende, alle andre – til en udvidet handling for at trække verden tilbage fra det Globale NATO-galskab, der nu er på randen af at udløse Tredje Verdenskrig. Den Internationale Fredskoalition eksisterer netop med dette historiske formål for øje.

Foto: @clashreport X page
At smede sværd om til plovjern:
Frigør ressourcerne fra det militær-finansielle kompleks til menneskelig fremgang

Ikke korrekturlæst

29. december 2023. De enorme mængder af penge, tid, ressourcer og menneskelig arbejdskraft og opfindsomhed, der hvert år spildes på militære udgifter, er ufattelige. Opretholdelsen af en udenrigspolitik baseret på overherredømme og dominans fører til ødelæggelse i hele verden og forfald i hjemlandet.

Konceptet med at ” smede sværd om til plovjern” er nu mere relevant end nogensinde. Denne omlægning repræsenterer en strategisk drejning af det militære-finansielle-industrielle kompleks i retning af at producere højteknologiske produkter, der er afgørende for områder som infrastruktur, produktion, fusionsforskning og rumvidenskab. Som vi har rapporteret, kunne de enorme summer, der er spildt siden begyndelsen af den “globale krig mod terror” i 2001, have bygget et landsdækkende amerikansk netværk af højhastighedstog, kontinental vandforvaltning baseret på den foreslåede Nordamerikanske Vand- og Energialliance, adskillige atomkraftværker, eksperimentelle (eller nu kommercielle) fusionsreaktorer og nok rummoduler til at påbegynde seriøst permanent arbejde på Månen.

Vi har ikke disse ting i dag, og det er på grund af dårlige valg, der er truffet gennem årtier, og de kulturelle fejl, der gør det muligt at træffe disse tåbelige beslutninger.

Som præsident Eisenhower bemærkede i 1953: “Hver eneste kanon, der fremstilles, hvert eneste krigsskib, der søsættes, hver eneste raket, der affyres, er i sidste ende et tyveri fra dem, der sulter og ikke får mad, dem, der fryser og ikke får tøj på… Det tærer på sine arbejderes sved, på sine videnskabsmænds genialitet, på sine børns håb.”

Den produktive kapacitet, der i øjeblikket skaber de våben, som Israel ødsler væk i sin militære operation for at fordrive palæstinenserne fra Gaza, kunne i stedet bruges til at udvikle Oase Planens kanaler, afsaltning, kunstvanding og energiinfrastruktur og dermed vinde en krig mod ørkenen og underudviklingen.

Tænk på verdenssituationen i dag: Forsvarere af “demokratiet” i USA arbejder på at forhindre amerikanske borgere i at stemme på den førende udfordrer til den nuværende præsident, USA presser på for, at G7 i februar erklærer, at de vil beslaglægge de 300 milliarder dollars i indefrosne russiske aktiver, Israel er anklaget af Sydafrika ved Den Internationale Domstol, og den vestlige presse forbereder deres læsere på den uundgåelige dårlige nyhed (som læserne af denne publikation længe har kendt til) om, at det ikke er lykkedes at “besejre” Rusland.

Tiden er moden til en verdensomspændende rekalibrering af værdier, til et skift i de politikker, der styrer nationale og sociale beslutninger. Det er på tide at fremme og handle på friheden til at gøre det gode!

Foto: U.S. Army photo by Capt. Dan Yarn
Det er på tide at gøre op med det militær-finansielle kompleks

Den 29. december 2023. De daglige nyheder ligner i stigende grad en nekrolog for den vestlige verden med flere nye fiaskoer, pinligheder eller deciderede katastrofer. Den 27. december annoncerede Biden-administrationen endnu en finansieringspakke til Ukraine på trods af det velkendte faktum, at denne konflikt ikke kan vindes og har været en katastrofe for Ukraine og NATO-landene som helhed. Det Hvide Hus leder nu efter en vej ud af dette, som diskuteret i en nylig artikel i Politico, da Ukraine er ved at løbe tør for tropper og materiel, og USA er ved at løbe tør for politisk støtte.

Det er tydeligt, at den igangværende blodige massakre i Gaza, som begås af Israel med støtte fra USA – og som truer med at eskalere konflikten til hele regionen og videre endnu – nu indtager en central plads. Denne konflikt bliver i stigende grad anerkendt som et folkemord og vil kun yderligere nedbryde Israels sikkerhed og status i verden i fremtiden. De seneste afstemninger i FN’s Generalforsamling viser, at verdensopinionen hurtigt har bevæget sig i retning af et krav om en betingelsesløs våbenhvile, en holdning, som kun nogle få udvalgte nationer stadig afviser.

Ikke alene er dette en fejlslagen politik og strategi – ligesom strategien i Irak, Afghanistan, Syrien og Libyen tidligere var fejlslagen – men konflikten i Gaza understreger med store, røde bogstaver, hvor fuldstændig miskrediteret det vestlige lederskab i verden er i dag, og det er svært at undervurdere, hvor dramatisk denne ændring vil være i de kommende år og årtier. I et interview den 27. december opsummerede den tidligere amerikanske diplomat Chas Freeman effekten på USA’s image efter denne konflikt: “Resten af verden vil opfatte det som et stort hykleri.”

Men det er ikke alt. Ud over at fremme nedslagtningen af titusinder og hundredtusinder af liv i disse barbariske geopolitiske krige, alt imens man skubber verden i retning af en global konfrontation mellem førende atomare supermagter, befinder den vestlige verden sig selv i en tilstand af økonomisk og politisk kollaps.

Raseriet over den amerikanske statsgæld nægter stædigt at forsvinde, og på trods af bestræbelserne på at lukke Federal Reserves seneste mulighed for udlån og annoncere en “blød landing” efter den seneste inflation, er nødlånene til bankerne gået i den modsatte retning. Desuden fortsætter de urealiserbare tab i de vestlige banker med at vokse ukontrollabelt, som en tikkende bombe, der ligger frit fremme i lokalet og venter på at eksplodere. Der er ingen tvivl om, at situationen varsler en regulær tsunami.

Den transatlantiske økonomi er bankerot, som enhver, der bare er en smule involveret i produktion af fysiske varer – eller bare forsøger at leve – kan fortælle dig. De vestlige nationer, som kom ud af Anden Verdenskrig med en mission om at genopbygge verden og skabe en varig fred, er i stigende grad blevet opslugt af et monster, som har fået forskellige navne og titler gennem årene. EIR har for nylig kaldt det for det militær-finansielle kompleks, hvilket er indlysende, hvis man ser på de sidste 30 års militærudgifter alene i USA.

Mens de militære udgifter i 1990’erne lå på ca. 4 billioner dollars, voksede de i det første årti af det 21. århundrede til ca. 6,5 billioner dollars med fremkomsten af “krigen mod terror” og de øvrige udskejelser efter 11. september. I det andet årti, som nu inkluderer operationerne i Libyen og Syrien (blandt andre), voksede dette tal til over 8 billioner dollars. Hvis man tilføjer de nuværende eventyr i Ukraine, Israel og oprustningen mod Kina, er USA’s militærudgifter nu på vej mod 1,8-1,9 billioner dollars i finansåret 2023-24. Mens USA’s statsgæld voksede fra 1 billion dollars til 5,5 billioner dollars mellem 1977-2001, voksede den til over 32 billioner dollars mellem 2001-2023, i det samme tidsrum!

Denne kolos suger blodet ud af de vestlige økonomier, øger statsgælden og ødelægger produktivt, værdifuldt arbejde – uden at nævne, at den tager liv og spreder konflikter over hele verden. Kan det være tydeligere, at der er brug for en anderledes politik?

Det er på tide at gøre en ende på dette militær-finansielle kompleks og omstille det til verdens berettigede behov nu og i fremtiden: industri, landbrug, infrastruktur og videnskabelige fremskridt, som gavner den generelle velfærd. EIR’s rapport fra 14. december “Turn the Military-Financial Complex to Useful Production” skitserer, hvordan dette kan gøres, og kan blive et samlingsråb for den slags forandring, der er tvingende nødvendig for at få verden væk fra sin nuværende kurs og afværge en verdenskrig.

Den Internationale Fredskoalition, som mødes på fredag, leder denne indsats. Deltag og fortsæt med at give den styrke.

Foto: Credit @DefenceU X page.
Klip kreditkortet på 34 billioner dollars i småstykker – gør Amerika godt igen

Den 27. december 2023 (EIRNS) – I næste uge overtager Rusland formandskabet for BRIKS i 2024, og fem nye lande – Egypten, Etiopien, Iran, Saudi-Arabien og De forenede arabiske Emirater – bliver fuldgyldige medlemmer den 1. januar. Atlantic Council har allerede etableret en såkaldt “Dollar Dominance Monitor”, som afspejler deres centrale frygt for, at BRIKS-10 uundgåeligt vil af-dollarisere og lave finansielle arrangementer i forbindelse med den faktiske handel i den fysiske økonomi. Fantasispillet om en dollar, udstedt af et land med en gæld på 34 billioner dollars – og en gæld, der stiger med tiltagende hastighed – er overstået. Det er tid til at klippe landets kreditkort over.

Men befolkningens forarmelse efter årtiers dominans af et postindustrielt samfund er ikke så let at håndtere. Selvom Gazastriben ikke er det eneste tilfælde af påtvungen tilbageståenhed, er Israel først nu ved at opdage, at det at ruinere sin nabo har skabt en alvorlig trussel om invasion. Før den 7. oktober 2023 og i mindst de sidste 17 år har Israel – mere og mere domineret af en klike, der er fast besluttet på at ødelægge jødedommen og forvandle den til en blod-og-jord-kult – kontrolleret og administreret Gaza med foragt. Forarmelsen, livet på kanten, underernæringen, manglen på ferskvand osv. har krævet sin pris. En simpel faktor, manglen på tilstrækkelig antibiotika, der får Gaza-boerne til at behandle infektioner med minimale doser, har resulteret i antimikrobielt resistente infektioner indlejret i selve Gaza-landet. Israelske soldater bliver nu smittet med en dødelig svamp, og det første kendte dødsfald blev rapporteret i denne uge. Gazas invasion af Israel er på forfærdelig ironisk vis begyndt.

Endnu værre er det, at den voldsomme sult, mangel på ernæring og voksende hungersnød blandt Gazas 1,9 millioner fordrevne mennesker, kombineret med dårligt vand, utilstrækkeligt husly om vinteren og stigende mængder kloakvand og menneskeligt affald har skabt en enorm petriskål af ynglende organismer, som stadig mangler navne. Den nuværende svampeinvasion ind i Israel fra Gaza er blot den ene fjende, hvis navn er kendt. Var det nødvendigt at komme til dette punkt for at indse, at det at ruinere sin nabo ikke giver en lykkelig slutning?

Hvordan er det så muligt, at den Globale Majoritet af lande rundt om i verden har optimisme, har håb? Hjulene drejer ikke bare for ” af-dollarisering”, men for “fattigdomsbekæmpelses”-projekter, bevist af USA’s TVA-model og fejret af Kinas massive infrastrukturprojekter. At føre USA’s længe forarmede sydstater ind i det 20. århundrede, eller at føre over 800 millioner kinesere ud af alvorlig fattigdom, er svært at afvise. Dagens møder og kontrakter mellem Indien og Rusland, Iran og Rusland, Afghanistan og Iran, Egypten og Iran, etc., og Egyptens, Etiopiens, Saudi-Arabiens og De forenede arabiske Emiraters planer for næste uges BRIKS-aktiviteter, vil ikke blive afsporet af bestikkelse eller afpresning. ” Bælte- og Vej”-projekterne er reelle og udgør en vej ud af fattigdom. Det nytter ikke at skære tænder over den koloniale, påtvungne tilbageståenheds bortgang. Gør Amerika godt igen.

De sjæle, der for nylig er omkommet i Israel og Gaza, og dem, der fordømmes af hver dag med passivitet, fortjener intet mindre.

Foto: CC BY-SA 3.0 Nick Youngson / Alpha Stock Images

 
Befri Barghouti! Rens LaRouches navn!

Den 26. december 2023 (EIRNS) – “I praktisk talt alle de store lande i verden, hvor udviklingen i dag er vellykket – frem for alt Indien og Kina – er der tilhængere af LaRouche. De har brugt hans tanker og ideer til at skabe deres økonomiske mirakler. Det er principperne for fysisk økonomi, som LaRouche er fortaler for, der i dag ligger til grund for det kinesiske økonomiske mirakel, og som udgør fundamentet for Indiens økonomiske politik …”

Den respekterede russiske fysiske økonom Sergej Glazyev, der i dag er minister med ansvar for integration og makroøkonomi i Den eurasiske økonomiske Kommission, fremsatte denne bemærkning i 2022 om Lyndon LaRouches økonomiske skrifter og ideer. Udtalelser fra indiske og kinesiske forskere er, selvom de måske ikke er så stærke som Glazyevs, enige i hans klare vurdering. Men i USA, med undtagelse af nogle landbrugsorganisationer, mange individuelle lovgivere og en håndfuld økonomer eller bankfolk, er Lyndon LaRouches fremskridt inden for videnskaben om fysisk økonomi – den faktiske økonomi, som Den amerikanske Frihedskrig etablerede, i modsætning til den imperiale doktrin, som Adam Smith forfægtede i sin The Wealth of Nations – ukendt eller ikke værdsat.

Denne frygtsomme censurering af LaRouches økonomiske ideer er ved at give bagslag, efterhånden som BRIKS-nationerne, og de, der ønsker at tilslutte sig denne sammenslutning, bliver vidne til, at problemet, f.eks. i NATO’s krig mod Rusland i Ukraine, er, at disse nationer, på trods af et krigsbudget på en billion dollars i USA og voksende krigsbudgetter i både transatlantiske og “trilaterale” nationer (såsom Japan), mangler den produktive kapacitet og viljen, såvel som de produktive færdigheder, til at udkonkurrere Rusland og Kina. Ved at ignorere den fysiske økonomi, og den plan for overlevelse og velstand, som LaRouche og hans medarbejdere har skitseret i det sidste halve århundrede, har USA forspildt sin position som den mest produktive nation i verdenshistorien.

Det Nye Testamentes Markusevangelium, kapitel 6, fortæller os om en samtale mellem Jesus og hans disciple. “Jesus sagde til dem: .»En profet er ikke miskendt undtagen i sin hjemby og blandt sine slægtninge og i sit hus.«” Selvom LaRouche faktisk sad fængslet i fem år og aldrig er blevet frifundet for den forbrydelse, han fejlagtigt blev anklaget for, var det ikke primært LaRouches ulykke, men derimod USA’s, de transatlantiske nationers og ofrene for den permanente krigsførelse, der blev udløst efter Berlin-murens fald i 1989. Der var en dybere effekt og implikation i at forbyde LaRouches ideer fra USA’s uddannelsesmæssige og politiske institutioner, for at nedgøre dem i det amerikanske folks øjne som helhed. LaRouche skriver:

“Overvej det faktum, at historien, som vi kender den i dag, har været domineret af cyklusser af sammenbrud og, nogle gange, i bedste fald, genopretning. Hvordan kan vi derfor nu være sikre på, at selv hvis vi redder menneskeheden fra virkningerne af det globale finansielle og pengepolitiske kollaps, der er på vej, med de foranstaltninger, som jeg har foreslået, at vores således genoplivede civilisation ikke vil begynde at glide tilbage, en generation eller to senere, ind i en ny runde af sammenbrud, et kollaps, der måske er endnu værre end det, der truer os i øjeblikket, et kollaps, som dine børn eller børnebørn skal lide under? … [D]e fleste af de gamle kulturer, vi har været i stand til at identificere, var dem, der kastede sig ud i en langvarig mørk tidsalder, en mørk tidsalder forårsaget af et dominerende, karakteristisk, internt træk ved selve kulturen. Der har trods alt været moralsk underlegne kulturer, og mange af dem forårsagede deres egen ødelæggelse af netop den årsag.”

Disse ord er taget fra Lyndon LaRouches “Jesus Christ and Civilization”, skrevet i 2000, og er særligt passende i denne krisetid, denne vinter med vores misfornøjelse. Som pastor Munther Issac prædikede i sine juleprædikener fra Betlehem, er Jesus denne jul at finde under murbrokkerne i Gaza – begravet, men i live. Ideernes magt er større, højere, end fyrstedømmers og  magthaveres, mørkets kræfters og de hovne kongers magt i det høje. Det kan godt være, at det mest modbydelige mord ikke bliver forhindret i Gaza i dette øjeblik, men det betyder ikke, at vi er magtesløse over for det.

I 2004, da palæstinensernes leder Yasser Arafat døde af enten naturlige eller unaturlige årsager, sagde LaRouche i en tale til en argentinsk og peruviansk offentlig begivenhed: “Der sidder en mand i et israelsk fængsel, som, hvis [Israels premierminister Ariel] Sharon ønskede det, og hvis USA ville presse Sharon til det, kunne trækkes ud af fængslet som en forhandlingspartner med Sharon for at skabe eller forhandle en form for fred mellem palæstinenserne og israelerne. Hvis de blev enige om acceptable vilkår, ville det på en måde bringe krisen i hele Sydvestasien ind i en form for orden…. Det vil vi naturligvis arbejde for.” I går fornyede Schiller Instituttets grundlægger Helga Zepp-LaRouche opfordringen til, at denne mand, Marwan Barghouti, skulle løslades fra fængslet. Jacques Cheminade, leder af partiet Solidarité et Progès i Frankrig, gav denne vurdering:

“Ifølge forskellige kilder i de palæstinensiske befrielsesbevægelser kan kun en løsladelse af Marwan Barghouti fra de israelske fængsler skabe betingelserne for fred i regionen…. Han havde støttet Oslo-aftalerne (1993-95) og mødte derefter modstand fra Hamas i dette spørgsmål. Men nu har Hamas korrigeret sig selv [med hensyn til Israels eksistens], startende i 2018, under indflydelse af Yahya Sinwar, som før da var i fængsel med Bargouthi.

“Hamas har ikke formelt anerkendt eksistensen af en israelsk stat, men har … opfordret til en palæstinensisk stat inden for grænserne fra 1967. Det betyder en de facto-anerkendelse af Israel uden for (den grænse). Derfor, både for Barghouti og i princippet Hamas, er de tre politiske spørgsmål, der er tilbage, når Israels eksistens er anerkendt:

“1) Østjerusalems status, som alle palæstinensere ønsker at se som deres hovedstad;

“2) Tilbagevendelse af de palæstinensiske familier, der blev smidt ud under Nakba;

“3) Fordrivelse af de israelske bosættere fra Vestbredden.

“Barghouti taler perfekt hebraisk og er respekteret af en del af den israelske efterretningstjeneste.”

Vi må også afsløre krigens ondskab, som pave Frans foreslår, ved at nævne navnene på dødens købmænd, som i vores forsknings- og udgivelseskampagne mod det militær-industrielle-finansielle kompleks. Når vi gør dette, vil vi kaste det nødvendige lys over årsagerne til det, de allerede ser som Kong Charles’ gennemskuelige sofisteri og hans affolkningsdagsorden, som dukkede op igen den 24. december. I det, der var falbudt som “en juletale”, kunne Charles ikke dy sig for at misbruge lejligheden til at fremme anglosfærens dagsorden for død.

En blogger ved navn Jordan Schachtel skrev i en artikel med titlen “WEF King Charles Uses Christmas Message To Advance Climate Narrative” og undertitlen “Royal Levels of Hypocrisy”: “Mandag tilegnede kong Charles III, som vi nogle gange kalder ‘WEF (World Economic Forum) King’ (fordi han er en af verdens mest prominente anti-mennesker), en stor del af kongefamiliens årlige juleudsendelse til klimafortællingen…. “I min levetid har jeg været så glad for at se en voksende bevidsthed om, hvordan vi skal beskytte Jorden og vores naturlige verden som det ene hjem, vi alle deler,” sagde Charles, der har fungeret som konge siden september 2022. …. Under den del af hans tale, der handlede om klimaet, blev der vist videooptagelser af Charles, der fuldt ud antog den “hvide frelser”-rolle i Afrika. Men det depraverede anti-menneske er en erklæret fortaler for affolkning og har ved flere lejligheder krævet robuste foranstaltninger til befolkningskontrol i udviklingslandene.”

De breve, der blev skrevet som svar på dette opslag, var i overvældende grad [vrede]….

Til denne vrede må vi nu knytte, ikke blot tanker, men overvejelser om de konkrete alternativer, der skal foreslås til det vanvid og den dårskab, der ellers vil sejre, som det så ofte er sket i fortiden, som LaRouche påpeger. Løsladelsen af Barghouti; inddragelsen af Sydvestasien i en “Oase-plan” som et ønske fra BRIKS- og BRIKS-Plus-nationerne; og vedtagelsen af initiativet “Sværd til plovjern”, som Helga Zepp-LaRouche for nylig bekendtgjorde, er kun en del af det arsenal af ideer, der er til rådighed for dem, der har det, som den myrdede Yitzhak Rabin kaldte “modet til at ændre sine aksiomer.” Profeten Esajas (2:4) sagde det – “De skal smede deres sværd om til plovjern, og deres spyd til vingårdsknive. Folk skal ikke løfte sværd mod folk, og de skal ikke mere oplæres til krig¨.