Kontakt os: +45 53 57 00 51 eller si@schillerinstitut.dk

Hvorfor du skal lære Schiller Instituttet at kende!

Gå med i Schiller Instituttet!

Det nuværende finanssystem vil ikke overleve.

Læs beskrivelsen: Hvorfor finanssystemet vil ikke overleve

I takt med, at man afregulerede finansverdenen og de finansielle markeder, så voksede de finansielle værdier eksplosivt på bekostning af den fysiske realøkonomi. Under finanskrisen valgte man så at ofre den fremtidige, monetære stabilitet til fordel for finanssystemets umiddelbare overlevelse gennem at pumpe penge ind gennem bail-out, dvs. statslige hjælpepakker til finansverdenen, og lav rente og kvantitative lempelser, der sikrede rigelig likviditet i finansverdenen, så man undgik et kollaps af finansværdierne.

Nu forberedes så bail-in, dvs., at bankerotte banker får lov til at bruge bankkundernes penge til at redde sig selv, og det vil medføre et sammenbrud af alle tre kategorier: Tiltroen til pengenes værdi, finansværdierne og realøkonomien, der er grundlaget for befolkningens ve og vel. Den amerikanske økonom Lyndon LaRouche beskriver den proces, som bail-in sætter i gang, som at sidde på 70. etage i en elevator, der får kablet skåret over.

Krisen er på ingen måde forbi, for den vilde ukontrollerede finansspekulation, der som en kræftsvulst har drænet den fysiske økonomi og forårsaget krisen, er ikke blevet fjernet. Tværtimod har banker og spekulanter fået en finansiel blodtransfusion uden historisk sidestykke, og finansverdenens kæmpetab blev ikke afskrevet, men blot dækket til med en mur af penge fra verdens regeringer og centralbanker. I stedet for på denne måde at nære kræftsvulsten behøves et indgreb i form af en global Glass/Steagall-lovgivning, der kan skille skidt fra kanel i den finansielle sektor. Derefter må der skabes statslige kreditter til store infrastrukturprojekter, forskning og udvikling, så økonomien kan genopbygges.
Den amerikanske økonom og statsmand Lyndon LaRouche, der som den eneste præcist har forudsagt ikke blot den nuværende krise, men alle de seneste årtiers kriser i finanssystemet, har advaret om, at gennemføres dette program ikke i USA og internationalt, så er vi i ekspresfart på vej ind i en ny mørk tidsalder, hvor verdensøkonomiens evne til at forsørge befolkningen vil styrtdykke, og medføre det største folkemord i den menneskelige historie.
Se vores kampagnes fra 2007

Så er spørgsmålet:

skal menneskeheden overleve?

 Det vestlige finanssystem synger altså på sidste vers, og man har desperat brug for at undertvinge sig Rusland og resten af Eurasien, så man kan fjerne den eneste reelle udfordring til Storbritannien og USA, og plyndre det økonomiske potentiale, der er opbygget i Asien over de seneste årtier. Derfor advarede LaRouche i begyndelsen af februar 2014 om, at verden befandt sig i en nedtælling til atomkrig, der kunne udløses fra slutningen af februar og fremefter, hvis ikke det lykkedes at vriste USA ud af Storbritanniens geopolitiske kløer, og erstatte konfrontationspolitikken over for Rusland og Kina med en politik baseret på gensidig respekt og samarbejde. Et kursskifte, der bedst kunne effektueres, hvis præsident Barack Obama blev fjernet som præsident under trussel om en rigsretssag.
Grunden til, at krisen er så farlig, er, at den følger på en langvarig vestlig kampagne, hvor man systematisk siden Sovjetunionens opløsning i 1991 har forsøgt at mindske den russiske indflydelse i Europa, gennem at indlemme de tidligere russiske allierede i Nato og EU. Samtidig har man under stærke russiske protester været i gang med opbygningen af et europæisk antimissilforsvar, der ville kunne indsættes imod et evt. russisk gengældelsesangreb, hvis Ruslands og Kinas atomarsenal blev udsat for et altødelæggende vestligt angreb.
Efter konfrontationen med Rusland og Kina over Libyen, Syrien og Iran er kamppladsen nu flyttet til Ruslands forgård Ukraine. Derved har man tvunget Rusland til at reagere, hvis de ikke ønsker at blive fanget i en håbløs situation, hvor de ikke har andet valg end at underkaste sig Vesten. Derfor er atomkrig i allerhøjeste grad en mulighed.

Læs vores fortræde i folketinget

Læs beskrvielsen: Inddæmning af Rusland og Kina

Det er nu alt sammen blevet optrappet ved, at NATO kræver en større troppe-tilstedeværelse i Polen, i de Baltiske Stater, og det er meget tydeligt, at vi befinder os på en kurs, som kunne føre til Tredje Verdenskrig på kort sigt.

Grunden til, at jeg siger dette, er, som vi tidligere har offentliggjort, at man ikke kan se på indsatsen for at udvide NATO mod øst op til Ruslands grænser, inklusive udvidelsen af EU op til Ruslands grænser, som en isoleret kendsgerning. Det er faktisk en kendsgerning, at for blot et par dage siden bekræftede ambassadøren for De forende Stater, hr. Matlock, som var ambassadør på dette afgørende tidspunkt, at der forelå et løfte fra Bush i 1990-91 om, at der ikke ville blive tale om en udvidelse af NATO. Dette løfte blev også givet til Yeltsin, det blev givet til Kohl, til Genscher, og dette løfte blev, grundlæggende set, helt åbenlyst fuldstændig brudt, og NATO udvidede grundlæggende set ind i alle mulige østeuropæiske lande og omringede skridt for skridt Rusland.

Dette standpunkt er man selvfølgelig fuldstændig modstander af: Jeg mener, hvis man henvender sig til forskellige tænketanke i Washington, vil de sige, at alt dette ikke er sandt. Men det er en kendsgerning: Hvis man ser på kortet, så er den kendsgerning, at NATO har ekspanderet, og da det kom til Ukraine og faren for, at Ukraine ville blive inkorporeret i NATO, og hvorved eksistensen af den russiske flåde i Sevastopol, og russernes adgang til Sortehavet og derfor til Middelhavet var truet, var dette blevet et punkt, hvor selv vestlige tænketanke indrømmede, at hvis Ukraine var kommet inden for NATO’s omkreds, ville det, de facto, været blevet umuligt at forsvare Rusland. Og det er derfor, Rusland handlede, som de gjorde. For den idé, at Rusland bare ville opgive og kapitulere, var tydeligvis en total fejlberegning.

Vi har eftertrykkeligt understreget, at faren for krig stammer fra et par kendsgerninger. En af disse er den kendsgerning, at NATO-strategien er totalt ændret. Hvis man husker tilbage til begyndelsen af 80’erne, da vi havde krisen med mellemdistancemissilerne mellem SS-20 og Pershing 2, hvor NATO og Warszawa-pagten hele tiden befandt sig i en »affyring ved varsel«-tilstand, og der kunne være opstået en termonuklear krig ved et uheld, fordi varslingstiden for disse to missilsystemer, der var gensidigt rettet mod hinanden i Centraleuropa, simpelt hen var for kort! Hvis den ene side så et missil på deres radar, ville deres eneste chance have været at affyre hele arsenalet! Og på dette tidspunkt fik vi MAD-doktrinen (Mutual Assured Destruction, Gensidig Garanteret Ødelæggelse), som var idéen om, at man aldrig kunne anvende termonukleare våben, for hvis man brugte dem, ville alle blive udslettet som resultat.

På dette tidspunkt advarede Helmut Schmidt og mange andre om, at vi var på randen af Tredje Verdenskrig. Der var hundreder af tusinder af folk, som protesterede i gaderne i Tyskland, og der var en klar bevidsthed om, at vi befandt os på randen af potentiel udslettelse.

I mellemtiden er der sket en masse ting, og der har været en udvikling i militærdoktrinerne. For eksempel har der været offentliggjort mange artikler om den virkelige betydning af det amerikanske missilforsvarssystem i Østeuropa, at det i virkeligheden er en førsteangrebs-doktrin – det har man naturligvis ikke indrømmet offentligt, for officielt er dette missilsystem imod iranske missiler, men hvis man ser på kortet, hvorfor skulle man så opstille det i Polen og Tjekkiet, eller snarere Rumænien, nu; og der blev grundlæggende set publiceret artikler fra, mener jeg, Det amerikanske Flyvevåben, Press og Lieber, som ganske klart indrømmede, at det pga. udviklingen af moderne teknologier ville være muligt at tilintetgøre enhver modstanders atomarsenal uden risiko for radioaktivt nedfald, og at man derfor de facto har en førsteangrebsdoktrin.

I Rusland var der for omkring to år siden en stor konference i Moskva, hvor generalstaben præsenterede videoanimationer, som meget klart viste russernes fortolkning af det amerikanske missilforsvarssystem i Polen og Rumænien, og af komponenten med Aegis-systemet ombord på krigsskibe, at dette skal opfattes som en førsteangrebsdoktrin, og at Rusland ikke vil acceptere dette, men har kontra-systemer, såsom opstillingen af Iskander-missiler i Königsberg – i Kaliningrad – og de har en ganske udmærket kapacitet til at levere en modangreb. På dette tidspunkt sagde generalstabschefen general Nikolaj Makarov endda, at det kunne komme til et førsteangreb lanceret af Rusland, i Centraleuropa, hvis det amerikanske missilforsvarssystem blev færdigbygget ud over et vist stadium, efter hvilket det ikke længere ville være muligt at forsvare Rusland.

En anden doktrin, som kaldes »Prompt Global Strike«, går i samme retning, og den er, grundlæggende set, idéen om at installere ICBM’er (interkontinentale ballistiske missiler) og andre missilsystemer, konventionelle våben, som også ville være i stand til at tilintetgøre Ruslands og andre styrkers evne til at levere et modangreb, grundlæggende ved at anvende cyber-krig, dvs. ved at eliminere kommando- og kontrolenhederne, meget hurtigt, som det allerede er blevet demonstreret i lille skala i de to Irakkrige. Og den samme logik dominerer »Asia pivot«-politikken, politikken med Asien som omdrejningspunkt, Air-Sea-Battle-doktrinen, (Luft-Søslags-doktrinen) imod Kina, som igen indeholder idéen om, at pga. udviklingen af moderne teknologier ville det være muligt at tilintetgøre atomarsenalet af, i dette tilfælde Kina. Som et modsvar til dette præsenterede Kina engang i oktober sidste år i alle førende, kinesiske offentlige udgivelser (aviser o.lign.) dokumentation for, at, i betragtning af, at Kina er i besiddelse af 70 strategiske ubåde i Stillehavet, er enhver sådan idé fuldstændig latterlig, og at Kina ville være i stand til at reagere på et førsteangreb med et modangreb, som ville tilintetgøre hele USA’s Vestkyst, og desuden, med en anden angrebslinje via Nordpolen, tilintetgøre Østkysten.

Dette er, hvad vi har at gøre med: Man har praktisk taget en verdensomspændende udstationering, hvorved, som en del af denne NATO-udvidelse og hele spørgsmålet om inddæmningen af Rusland og Kina, USA nu har udviklet flere end 1000 baser over hele verden, og det er på en vis måde en total udløsermekanisme, hvorved hele verden kunne eksplodere. Hvis man tænker sig, prøv bare at forestille Jer, hvor mange atomvåben, som er på plads, parat til at blive affyret, affyring på en varsling, ubåde af Ohio-klassen i det Indiske Ocean og Stillehavet – vi sidder på et potentielt Ragnarok, som kunne udslette civilisationen.

[LINK TIL HELGAS TALE]

Schiller Instituttets 3-punkts-program:

Vi har løsningen på den økonomiske krise!

 

klik her

Skatteydere og bankkunder skal ikke betale for bankers spillegæld.

HVORFOR VILLE DETTE LØSE FINANSKRISEN OG ØDELÆGGE WALL STREET?

2. Nationalt kreditsystem

Statskreditter til produktive investeringer og økonomisk udvikling.

HVORDAN KAN MAN SKABE IKKE-INFLATIONÆRE KREDITER?

klik her

Transformér økonomien med visionære projekter og fusionskraft.

HVORDAN KAN MAN SKABE ÆGT VÆKST OG FREMSKRIT?

Fred gennem udvikling:

Byg den nye silkevej!

Vi skal erstatte krigspolitiken med fred gennem udvikling, en samarbejde mellem suveræne nationer, og en “nye silkevej” (citat Xi Jinping) fra Europa til Asien. Efter Berlinmurens fald foreslog det internationale Schiller Institut en “eurasisk landbro”, som blev efterhånden udvidet til “verdenslandbroen”.

Hvem Schiller Instituttet er

Schiller Instituttet i Danmark

Schiller Instituttet i Danmark blev grundlagt i 1984 i forbindelse med grundlæggelsen af det internationale Schiller Institut på initiativ af Helga Zepp-LaRouche. Schiller Instituttet i Danmark samarbejder med det internationale Schiller Institut og Lyndon LaRouches internationale bevægelse.Helga Zepp-LaRoucheLyndon LaRouche

Formålssætning

Den amerikanske uafhængihedserklaringStk. 1.

»Vi anser disse sandheder for selvindlysende, at alle mennesker er skabt lige, og at de af deres Skaber har fået visse umistelige rettigheder, heriblandt retten til liv, frihed og stræben efter lykke«
 står der i Den amerikanske Uafhængighedserklæring fra 1776. Da USA’s grundlæggende fædre, under inspiration fra Gottfried Wilhelm Leibniz, skrev disse bevingede ord, var de truet på deres liv og frihed, og måtte forsvare sig imod Det britiske Imperium. De sejrede i den kamp, blandt andet fordi de fik opbakning fra unge europæere, der delte deres higen efter frihed og retfærdighed. Frihedens digter Friedrich Schiller, som Schiller Instituttet er navngivet efter, arbejdede livet igennem på at omplante de amerikanske idealer i europæisk jord. Tiden er nu kommet, hvor disse frihedsrettigheder må udbredes til hele verden, og specielt de dele, hvor milliarder af mennesker i de seneste årtier har lidt under en stadig stigende økonomisk uretfærdighed og udplyndring. På grund af globaliseringens angreb på nationalstaterne, finansspekulanternes destruktive grådighed og 68-kulturens nulvækstideologi, gennemlever vi nu et sammenbrud af det globale finanssystem med en akut fare for en ny mørk middelalder. Derfor må vi, som Friedrich Schiller beskrev det, kæmpe på samme tid som patrioter for vores land og som næstekærlige verdensborgere. Et lands fremgang og velstand behøver ikke at fremmes på bekostning af andre mennesker og nationer. Ved hjælp af videnskabeligt og teknologisk fremskridt kan vi ikke blot få det bedre selv, men også skabe de økonomiske og teknologiske forudsætninger for global økonomisk vækst, hvorved alle mennesker og nationer kan få det bedre. Med indførelsen af en ny retfærdig økonomisk verdensorden, i form af det nye Bretton Woods-finanssystem som Lyndon LaRouche har kæmpet for igennem årtier, vil nationer have mulighed for at beskytte deres befolkninger og økonomier imod multinationale finansinteressers udplyndring. I ånden fra Den westfalske Fred i 1648, kan suveræne nationer samarbejde i et forhold baseret på gensidig respekt og med stadigt hensyn til den andens fordel. Dermed vil grundlaget være til stede for Den eurasiske Landbro og andre store infrastrukturprojekter, der kan løfte milliarder af mennesker ud af fattigdom. Schiller Instituttet mener, at alle mennesker bør have muligheden for at udvikle deres erkendelsesmæssige og kreative evner, så de kan anvende deres unikke talent i menneskehedens tjeneste. Derfor arbejder vi i H.C. Ørsteds ånd for at udbrede naturvidenskabelig forståelse, og at fremme opdagelsen og anvendelsen af nye fysiske principper og banebrydende teknologier, der kan revolutionere økonomierne og højne kundskabsniveauet. På lignende vis kæmper vi for at udbrede klassisk kunst og musik, der inspirerer og udvikler den menneskelige kreativitet, og samtidigt danner vores sociale og moralske karakter, så vi tænker stort og handler på vegne af det almene vel for de nuværende og kommende generationer. Vi ønsker også at lade os inspirere af store digtere som Platon, Shakespeare, Schiller og H.C. Andersen, og tage de bedste idealer fra den græske klassik og andre store perioder, for at give dem nyt liv og indhold i dag. Vi ønsker at skabe en verdensomspændende renæssance. Samtidigt har vi et særligt ansvar for at sprede Schillers tanker og ideer, da han som ingen anden har sammenknyttet tanken om republikansk frihed med poetisk skønhed. For Schiller, som for medlemmerne af dette institut, er det største kunstværk dét, at bygge politisk frihed.

Schiller Instituttets arbejdsmetoder

MLK

»Individet er ikke begyndt at leve, før det hæver sig op over sine egne personlige bekymringer, og bekymrer sig om hele menneskehedens ve og vel.«
– Martin Luther King Schiller Instituttets formål nås bl.a. ved:

 • At udbrede vores budskab gennem gadeorganisering, massedistribution af vores kampagneaviser og uddeling af Schiller Instituttets materiale, hvorigennem vi bringer politik ud til befolkningen og engagerer dem i vores kampagne.
 • At hverve nye medlemmer og inspirere flest mulige til at støtte og deltage i Schiller Instituttets aktiviteter.
 • At udgive skriftligt og elektronisk materiale på dansk gennem nyhedsbreve, kampagneaviser, hjemmesider, videoer m.m.
 • At deltage aktivt i den danske politiske proces gennem fremlæggelsen af vore ideer for politikere, diplomater, erhvervsledere, fagforeningsfolk og andre politiske og uddannelsesmæssige institutioner. Derudover at påvirke den offentlige debat ved at fremføre vores ideer gennem aviser, radio, tv og internetmedier.
 • At arrangere møder, foredrag, seminarer og konferencer, og uddannelsesvirksomhed gennem studiegrupper, internetkonferencer og telefonmøder.
 • At opstille projekter, hvor medlemmer og andre interesserede studerer og arbejder med økonomi, videnskab, filosofi, historie, sang og klassisk musik m.m.
 • At finde store personligheder i den danske og internationale historie, der har spillet en afgørende positiv rolle i den menneskelige udvikling, og udbrede kendskabet til dem, så de kan inspirere en positiv identitet og udvikling i dag.
 • At deltage i internationale konferencer og kampagner.

Schiller Instituttet prioriterer at aktivere de unge. Vi ser det som en af vores vigtigste opgaver, at, i ånden fra Martin Luther King og den amerikanske borgerrettighedsbevægelse, give unge mennesker muligheden for at blive historiske individer, der former fremtiden gennem at gribe ind i den politiske proces her og nu.

Schiller Instituttets medlemmer arbejder ideelt

Schiller Instituttet er en uegennyttig organisation. Foreningens midler skal ubeskåret anvendes i overensstemmelse med formålsparagrafferne. Bestyrelsesmedlemmerne og andre, der har tillidshverv for foreningen, gør derfor dette ulønnet. For nærværende ser bestyrelsen for Schiller Instituttet i Danmark således ud:

Formand:

Tom Gillesberg (København)

Næstformand og kasserer:

Michelle Rasmussen (København)

Næstformand:

Feride Istogu Gillesberg (København)

Menige bestyrelsesmedlemmer:

Poul Gundersen (Randers), Percy Rosell (København).

Tom Gillesberg

Formand Tom Gillesberg

Bliv medlem og kontakt os!

Støt Schiller Instituttets arbejde!

Send in dit spørgmål eller besked

  Dit navn (skal udfyldes)

  Din e-mail (skal udfyldes)

  Din telefonnummer

  Emne

  Din besked

  Kom til vores kontor!

  0 Kommentarer

  Skriv en kommentar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

  *