1

Amerikansk professor i international jura:
Stil Obama for en rigsret for at forhindre ham
i et sidste desperat forsøg på at starte en krig

12. nov., 2016 – Den 9. november gav Francis Boyle, professor i international jura ved Illinois College Universitet i Urbana, et interview via Skype til Pravda Tv, hvor han ringede med alarmklokken mht., at Obama kunne være »eksistentielt farlig« fra nu og frem til indsættelsesdagen i januar 2017. I en privat e-mail efter interviewet advarede professor Boyle om, at Obama kunne starte en krig, ligesom George Bush Sr. gjorde det med Somalia lige efter, han havde tabt valget til Bill Clinton i 1992.

At gå frem med en kampagne for en rigsretssag nu, i Kongressens overgangsperiode (den såkaldte ’lame duck’ periode), forklarede Boyle i interviewet, ville være »et skud for boven« for Obama; en advarsel om, at »vi ikke vil have krig med Rusland« over Ukraine eller Syrien. Han understregede, at det, Obama gjorde i sidste uge, hvor han satte 300.000 tropper i alarmberedskab, er en del af Obamas fremstød for krig.

NATO-ordren »kom fra Det Hvide Hus«, sagde Boyle til Pravda Tv.

Efter at give udtryk for sit håb om, at Donald Trumps udtalelser imod NATO ville føre til at opløse spændingerne med Rusland, hvilket ville fordre et direkte møde med Putin, sluttede Boyle:

»Lad mig sige endnu en ting. Obama er stadig ved magten fra nu og frem til januar, og han kunne beslutte at fortsætte med at optrappe en krise med Rusland. Så, af denne grund, starter vi en kampagne her for at fremstille et lovforslag om en rigsretssag i USA’s Kongres, når denne atter træder sammen den 14. nov., for at forsøge at få Obama ud, før han starter en krig med Rusland. Vi kan ikke bare sidde med hænderne i skødet her i Amerika … Obama har al denne magt, og han har stadig alle disse anti-russiske rådgivere, der er fortalere for krig.

Vi i fredsbevægelsen mobiliserer imod Obama … vi vil ikke have krig med Rusland … Men Obama må stoppes før tiltrædelsesdagen.«  

Foto: Den amerikanske professor i international jura, Francis Boyle.     
Trumps vending mod Glass-Steagall
åbner feltet for LaRouches Fire Love

Leder fra LaRouchePAC, 30. oktober, 2016 – I sidste uge fremførte kandidat Donald Trump et direkte krav om gennemførelse af det 21. Århundredes Glass/Steagall-lov samtidig med, at han udstedte en ligefrem advarsel om, at Hillary Clintons sindssyge dæmonisering af Vladimir Putin og hendes krav om militær konfrontation med Rusland og Syrien allerede har bragt verden til randen af atomkrig. Hvad så siden Trumps motivation er, så har dette placeret de spørgsmål, som med Lyndon LaRouche er blevet internationalt fastlagt, i centrum for den amerikanske, politiske krise.

I dag responderede LaRouche til dette skift under en diskussion med sine medarbejdere, ni dage før det amerikanske præsidentvalg:

»Trump er kommet ud med Glass-Steagall. Han fremlagde argumentet. Desuden hader han Hillary Clinton og foragter Barack Obama. Trump har et enormt ego, og det betyder, at han ønsker at gøre noget stort og vigtigt. Men alt dette betyder, at der er noget, vi potentielt kan arbejde med. Dette betyder, at det vigtigste er det, som vi må sige den til kommende administration om det, der må gøres. Det faktum, at Trump støtter Glass-Steagall, er nu en fastslået kendsgerning, og dette er et sted at begynde, men kun et sted at begynde. Vi forstår, hvad der må gøres, overordnet set, for at vedtage en politik i Hamiltons tradition for at redde USA. Det er, hvad der virkelig tæller. Og dette budskab giver genlyd.«

Situationen i USA er fuld af dæmonisering og frygt i takt med, at amerikanske familiers levestandard i hastigt tempo kollapser, og i takt med, at borgerne ikke ser noget håb i valget.

LaRouche bemærkede:

»Situationen her er så rådden, at det giver anledning til stor bekymring. Den typiske, amerikanske borger har ingen stolthed eller tro på sig selv. Der findes ingen pragmatiske løsninger. Der findes intet i USA, med undtagelse af det, vi stiller krav om som presserende løsninger, og som begynder med Glass-Steagall, men dernæst fortsætter med en omgående lancering af massive kapitalinvesteringer af statslig kredit til infrastruktur og andre projekter, for at styrke økonomiens produktivitet som helhed. Dette betyder en genoplivelse af et statsligt, nationalt banksystem efter Hamiltons principper. Sådan skal det være.«

»Der er en reel fare for afslutningen af civilisationen. Der findes ingen andre muligheder end afgørende handlinger, af den art, som jeg har forklaret i mine Fire Økonomiske Hovedlove. Det er den virkelige proces.«

four-laws-widget-gsDisse Fire Hovedlove begynder med Glass-Steagall, sammen med en tilbagevenden til et Nationalt Banksystem i Hamiltons tradition, som middel til at udstede kredit til realøkonomien, der som sin spydspids og drivkraft har videnskab, med udvikling af fusionskraft og en genrejsning af NASA og rumforskning og rumfart.

»Vi er på vej ind i noget, vi aldrig før har set – lige nu«,

sagde LaRouche.

»Der findes ingen vilje inden for det transatlantiske område til at handle for at løse nogen af disse problemer. Det er i Eurasien, at vi finder den reelle indsats. Det er dér, de store initiativer finder sted. Putin gør vigtige ting, men han er også bevidst om sin egen positions svaghed, og han medregner dette i sine beslutninger og handlinger.«

Det er presserende nødvendigt at dumpe Obama, men tiden er knap. Vi må omgående, nu, såvel som også dagen efter valget, handle på det skift, som Trumps initiativ har skabt, uanset udfaldet af valget – at gennemføre Glass-Steagall og det fulde LaRouche-program for at genindføre en politik efter Hamiltons principper. 

 
Amerikanerne må imødegå deres frygt;
den uafklarede katastrofe kan overvindes

Leder fra LaRouchePAC, 26. oktober, 2016 – Erkendelsen af, at verden er på randen af verdenskrig, er nu ved at komme åbent til udtryk i den amerikanske og europæiske befolkning. Breve til avisredaktører skriger, at Obamas rænker for at optrappe krigen i Syrien vil bringe os i konflikt med Rusland. LaRouchePAC-aktivister på universitetsområder rapporterer, at studenter pludselig rejser børster, med ængstelige diskussioner om truslen om krig. Selv Donald Trump, der vil bruge enhver mere eller mindre fornuftig, populistisk idé til at fremme sin kampagne, har nu advaret om, at valget af Hillary Clinton, med hendes trusler om krig mod den syriske regering, vil antænde gnisten til »Tredje Verdenskrig«.

Borgerne er med rette bange. Obama fortsætter i embedet, trods det, at alt, hvad han har rørt ved, er brudt sammen: Obamacare er kollapset i takt med, at forsikringsselskaberne dropper ud og præmierne stiger til tårnhøje niveauer, i nogle stater med næsten 100 %; Deutsche Bank og Italiens Monte dei Paschi er ved at kollapse i Europa, samt med smitten, der er klar til at ramme Wall Street, hvor Obamas obstruktion af Glass-Steagall har skabt en boble, der er langt større end den var ved sammenbruddet i 2008; narkotika truer nu med at ødelægge en generation af unge, alt imens præsidenten prædiker legalisering og »ingen retsforfølgelse« af banker, der er taget i hvidvaskning af narkopenge; og med Bush’ og Obamas »uophørlige krige«, der nu truer med at blive til atomkrige.

Der er grund til at være bange. Begge kandidater har allerede vist sig at være totale fiaskoer, en kendsgerning, som næsten alle amerikanere og det meste af verden erkender. Men, insisterede LaRouche i dag, katastrofen kan afværges ved netop at fjerne Obama, før han kan trykke på knappen; og ved at gennemføre Glass-Steagall og et kreditsystem for udvikling efter Hamiltons principper – nu, før sammenbruddet af finanssystemet fører til kaos. Både det Republikanske og det Demokratiske Parti vedtog Glass-Steagall i deres valgplatform – ikke, fordi kandidaterne støttede det, men for at formilde de enorme understrømme i befolkningen, som er rasende over statens redning af Wall Street (bail-out), og som kræver, at spekulanterne nu afvises. I dag responderede Trump atter til det folkelige raseri og krævede gennemførelsen af en version af Glass-Steagall »for det 21. århundrede«.

For at opnå dette, må vi inspirere folk til at rejse sig og erklære, »Jeg nægter at være bange«. Det skete i september måned, da, på trods af, at Obama, Wall Street og saudierne kørte en frygtkampagne, det amerikanske folk fyrede op under deres repræsentanter i Kongressen med henblik på at tilsidesætte Obamas veto af JASTA-loven, som giver ofre for de saudiskledede terrorangreb på USA den 11. september (2001) mulighed for at lægge sag an imod dem, der var ansvarlige i den saudiske regering og det saudiske kongehus.

I normale tider vil dagene efter et præsidentvalg være kendetegnet ved en forlænget pause, en ’afdragsfri’ periode, mens den nye præsident udvælger en administration og formulerer en politik, og mens borgere tager mål af denne politik. Men dette er selvfølgelig ikke normale tider. Begge kandidater er så forhadte af befolkningen – der i de fleste tilfælde hader begge kandidater lige meget – og deres politik er så moralsk depraveret og morderisk, at dagen efter valget vil blive en dag med raseri, måske endda kaos. I endnu højere grad end før valget, vil der hos de fleste amerikanere findes en forudanelse om den fare, som konfronterer Amerika og verden. Den kendsgerning, at der kun findes én løsning – nemlig, at Obama fjernes, og LaRouches uopsættelige love gennemføres – vil ikke ændre sig på grund af valget, men vil være endnu mere indlysende og nødvendig.

I hele den næsten to år lange valgproces har der stort set været nul dækning af det faktum, at verden uden for det transatlantiske område er blevet transformeret, et spørgsmål, der nu aktivt diskuteres på Valdai Internationale Diskussionsklubs 13. årlige konference i Sotji, Rusland. BRIKS, den Nye Silkevejsproces og de nye internationale finansinstitutioner, der er etableret af Kina, Rusland og deres partnere på alle kontinenter, har bragt resten af verden sammen omkring et nyt paradigme for harmoni, udvikling af infrastruktur, samarbejde om rummet og en fælles front mod den terroristsvøbe, som er skabt af de amerikanske og britiske, ulovlige krige i Sydvestasien. Viden om dette nye paradigme, som EIR-rapporten Den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen indfanger det, udgør den gnist, der behøves for at vende frygt og raseri til optimisme og kreativ tænkning, med henblik på at bygge en fremtid for menneskeheden.

Vi har intet valg.

Foto: Præsident Franklin D. Roosevelt udsender sin første 'Fireside Chat' om bankkrisen, fra Det hvide Hus, Washington, D.C., 12. marts, 1933.

 
Obama svækkes hurtigt vs. Putin og Xi;
Dét er atomtruslen

Leder fra LaRouchePAC, 26. oktober, 2016 – Er du virkelig rede til at sætte dit liv ind på, at Barack Obama ikke vil starte en krig med Rusland (eller Kina) i de tre måneder, han har tilbage? Den eneste måde at sikre, at han ikke gør, er en stærk, tværpolitisk mobilisering for at lukke ham ned, tvinge ham ud, og at begynde en hurtig genopbygning af vores ødelagte økonomi, baseret på Alexander Hamiltons principper. Det vil bringe Amerika ind i et produktivt, økonomisk samarbejde og samarbejde om rummet med de asiatiske magter, som Obama har forsøgt at provokere til krig.

Det er dette mål, og ikke de ynkelige kandidater, der konkurrerer om at efterfølge Obama i embedet, som bør være fokus for vores opmærksomhed. Det indlysende stærke pres på Obama fra det britiske monarkis og den allierede regerings Konservative Partis side, for at få en betydningsfuld gengældelsesaktion i Syrien imod Vladimir Putins succesfulde intervention dér, har sat kampe i gang i Obamas Hvide Hus over krigspolitik.

Obama ønsker tydeligvis et opgør med Putin og har samme modvilje mod Kinas præsident Xi, men er ikke i stand til at gøre noget ved det, bortset fra krig, der hurtigt kan blive den, hvor der er »ingen overlevende«. Men han har rådgivere og medlemmer af kabinettet, og frem for alt briterne, der siger, at han skal »vove det«.

Putin, med stærk støtte fra Kina og Indien, har styringen mht. at bringe »evindelig krig« til en afslutning i Sydvestasien. Xis økonomiske »win-win«-politik har efterladt Obama uden nogen asiatiske allierede, hverken til handelskrig eller krig i det Sydkinesiske Hav.

Han nægter at tilslutte sig Putin eller Xi; hverken i fredsforhandlinger eller i bekæmpelse af terrorisme, eller i opbygning af nye infrastrukturkorridorer og udforskning af rummet.

Lyndon LaRouche opsummerede det eftertrykkeligt i dag: Putin og Xi, og især Putin, har styringen – med mindre Obama går til total krig med dem. Og Putin vil ikke tillade det at ske på den måde, som Obama tænker på. »Man kan ikke indgå kompromis med dette, eller tage afslappet på denne trussel – og der har været tale om en vis afslappelse i den henseende«, sagde LaRouche. »Luk Obama ned, for det er vi nødt til, for at redde nationen, for at redde verden.«

Erfarne kilder i Washington siger nu, at Obama er stærkt svækket af eksplosionen af Obamacare og hans fejlslagne Dodd/Frank-lovgivning, der er mislykkedes med at stoppe Wall Street bankernes konstante kriminelle adfærd. Hans præsidentskab markeres af konstante, mislykkede eller rent ud katastrofale krige. Narkotika- og selvmordsepidemier i Amerika har ramt 50 stater, og er blevet det overvejende problem i mange stater; Obama har – for nu at udtrykke det mildt – intet gjort for det.

Det er netop grunden til, at den farligste af de to, førende præsidentkandidater fortsat er Barack Obama. Tiden er ikke til at mildne presset på Obama netop nu, hvor hans »stræben efter sit eftermæle« kunne slå os ihjel.

Denne nations førsteprioritet er forsat en tværpolitisk bevægelse for at fjerne Obamas hænder fra amerikanske militærkapaciteter; og at tage ledelsen i en økonomisk genrejsning, gennem Lyndon LaRouches »Fire Love«, baseret på Hamiltons principper.

Foto: Den russiske præsident Putin og den kinesiske præsident Xi under en diskussion den 15. oktober, i Benaulim, Indien. [en. kremlin.ru]  
Obama er færdig – Det eneste, han kan gøre, er at starte en verdenskrig

Leder fra LaRouchePAC, 23. oktober, 2016 – Søndag fremkom Kina med den samme mening, som LaRouche i månedsvis har fremført – nemlig, at Obama er så afsløret og isoleret internationalt, at han er færdig politisk, men derfor også endnu mere farlig, idet hans eneste valgmulighed (bortset fra at træde tilbage) er at lancere en krig mod Rusland og Kina, en krig, som med sikkerhed ville betyde en atomar udslettelse af en stor del af menneskeslægten.

China Daily, som er det kinesiske lederskabs hovedmedie, havde søndag en leder om »sejladsfriheds«-provokationen fredag, hvor Obama og forsvarsminister Ash Carter sendte et krigsskib med styrede missiler gennem kinesiske vande, uden forudgående advis, i nærheden af Kinas Xisha-øer (Paraceløer) i det Sydkinesiske Hav. Lederartiklen bemærker, at Filippinerne, under deres modige nye præsident Duterte, har afvist Obamas krigspolitik til fordel for samarbejde om udvikling med Kina. Ved at deployere krigsskibet, fortsætter lederartiklen, og hermed overtræde både kinesisk og international lov, »siger Obama til verden, at USA hverken kan tolerere et fredfyldt Sydkinesisk Hav, eller et fredeligt og stabilt asiatisk Stillehavsområde. Da USA ikke længere kan finde en marionet-ballademager, er det rasende Washington nødsaget til selv at skabe en forstyrrelse.«

Alt imens Kina fokuserer på de strategiske fiaskoer af Obamas krigspolitik, så udgør det økonomiske kollaps, skabt af Obamas mislykkede politik med at yde Wall Street kunstig støtte, i stedet for at opbygge realøkonomien, den anden gren af Obamas, samt af hans klon Hillarys Clintons, uafvendelige politiske undergang. Administrationen forsøger hektisk at udsætte det vestlige finanssystems krak til efter valget, ved at ignorere Deutsche Banks død, opløsningen af det italienske banksystem, virkningen af Brexit-valget og den »smitteeffekt«, som disse og andre krisepunkter har på Wall Street- og Londonbankerne. Men, hvad der er mere ildevarslende, så arbejder Obama på at starte en krig, før han forlader embedet, eller endda før valgdagen den 9. november – en krig over Syrien, Ukraine eller muligvis Korea; og en hvilken som helst af disse muligheder vil betyde krig med Rusland og Kina.

Krigens mål er ikke Ruslands eller Kinas mytiske »aggression«, men derimod det stik modsatte – nemlig den udviklingsproces, som allerede er sat i gang af Kina og Rusland, og som direkte bringer nationer i hele udviklingssektoren ind i et samarbejde omkring Kinas win-win Silkevejsudvikling, og som endda når helt ind i Europa, hvor det tilbyder de europiske nationer et alternativ til NATO’s krige og deres økonomiers disintegration. For at fremme denne samarbejdsproces afholdt Schiller Instituttet i sidste weekend to konferencer, én i Essen, Tyskland, og én i Lyon, Frankrig. Formålet med de to konferencer, der begge adresseredes af Schiller Instituttets stifter, Helga Zepp-LaRouche, er at bringe Tyskland og Frankrig tilbage til de Gaulle/Adenauer-traditionen, gennem samarbejde med Rusland og Kina. Essen og Lyon er europæiske hovedpunkter på Kinas Silkevejs-jernbanelinjer, som nu tjener til at udvide øst-vest handel og samarbejde. Konferencen bød på talere fra Kina, Mellemøsten og Europa, inklusive repræsentanter for institutioner fra industri, videnskab og ingeniørvidenskab, omhandlende det presserende behov for globalt samarbejde for at genrejse Europas og verdens økonomi. Kinesiske sange og Schuberts Lieder, der begge blev sunget at en kinesisk bel canto-sanger, og begge akkompagneret af klassiske, kinesiske instrumenter, anslog tonen for udveksling af kultur gennem Silkevejsprocessen.

Den samme proces finder sted i Manhattan, gennem Lyndon LaRouches Manhattan-projekt, som bringer nationer sammen for sammen at konfrontere den verdenshistoriske opgave, som menneskeheden i dag står overfor – enten et samarbejde om at opbygge verden og knuse terroristsvøben, eller også et fald ned i global krig under Jordens aspirerende, nye imperieherrer. Obama og hans controllers er svage og afslørede – tiden er inde til at skubbe dem ud.  

Foto: Krigsskibet USS Momsen, med styrede missiler, på afstand, det Sydkinesiske Hav, juli 2016. (Foto: Den amerikanske Flåde.) 

 

                
Nøglen til sejr er at overvinde jeres frygt

Leder fra LaRouchePAC, 17. oktober, 2016 – På netop samme tidspunkt, som BRIKS-landenes statsledere mødtes i Goa, Indien, for at planlægge samarbejdet om et nyt paradigme for statsligt samarbejde om store projekter, udsendte præsident Obama vicepræsident Joe Biden for at levere en direkte trussel mod Rusland. Søndag morgen lovede Biden på NBC TV, at USA ville gennemføre et hemmeligt cyberangreb mod Rusland, hvor Obama valgte tid og sted. Russiske regeringsfolk, herunder præsidentens talsmand Peskov, har fordømt disse trusler i de skarpeste vendinger og kalder det den mest direkte trussel om krig siden Cubakrisen i 1962.

Disse trusler kommer fra en præsident Obama, der allerede har utallige menneskers blod på hænderne, gennem sine tirsdags-»dræbermøder« og den uophørlige drone-krigsførelse, som udføres på mange kontinenter – alt sammen uden nogen forfatningsmæssigt lovlig godkendelse fra Kongressen. Nu er USA åbenlyst engageret i koalitionens krigsførelse mod Yemen, på vegne af saudierne, hvor de udfører artilleribeskydning imod Yemen fra amerikanske flådeskibe i Golfen, netop, som verden viger tilbage fra de åbenlyse saudiske krigsforbrydelser, hvor de går efter civile i bombe-razziaer i Yemens hovedstad Sanaá.
Og det er denne Obama-administration, der beskylder Rusland for krigsforbrydelser i kampen for at fravriste al-Qaeda dets kontrol over dele af den syriske by Aleppo – og som igen truer Moskva med sanktioner. Udenrigsminister John Kerry var i London i søndags, efter to dages møder i Lausanne, Schweiz, om krigen i Syrien, hvor han mødtes med den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov og udenrigsministre fra Saudi-Arabien, Tyrkiet, Qatar, Forenede Arabiske Emirater, Iran, Irak og Jordan. Han og den britiske udenrigsminister Boris Johnson kom ud fra deres møde i London med løfter om at indføre nye sanktioner mod Rusland – medmindre de stopper deres angreb på al-Qaeda.

Obama viderefører den tyranniske arv, der er forbundet med to tidligere Bush-præsidenter, inklusive den George H.W. Bush, som fik Lyndon LaRouches fængsling banket igennem i en hast i det, som den tidligere amerikanske justitsminister (1967-69) Ramsey Clark har kaldt det største tilfælde nogensinde af politisk motiveret anklage på baggrund af falske beviser. Politikkerne under de to Bush-administrationer, og som er blevet endnu værre under Obama, har drevet USA ud i bankerot, udslettet den smule, der var tilbage af det amerikanske sundhedssystem, og kastet millioner af husstande på fattigdommens og den kroniske arbejdsløsheds skrotplads. 93,5 millioner amerikanere i den arbejdsdygtige alder er ikke engang talt med i arbejdsstyrken! Netop i denne måned har 1,8 millioner amerikanske husstande modtaget standardbreve med posten, der informerede dem om, at deres Obamacare-præmier stiger med 50-70 %, alt imens deres dækning er blevet beskåret. Selv tidligere præsident Bill Clinton var fornuftig nok til offentligt at kalde dette »det mest sindssyge, han nogensinde har set«.
Obama og hans britiske herrer og saudiske partnere er i virkeligheden dem, der er bankerot. Det er deres transatlantiske finanssystem, der er færdigt. Som Lyndon LaRouche bemærkede søndag under samtaler med kolleger, så er den britiske økonomi totalt nedbrudt. De er desperate for at lange ud efter og fremsætte trusler imod Rusland og Kina i håb om, at deres løgne vil få fremdrift. De er bankerot, men farlige.
Kendsgerningen er, at der findes klare løsninger, begyndende med afsættelsen af Obama og den omgående genindførelse af Glass-Steagall. Hele den globale derivatboble, der beløber sig til mere end en billiard dollars, må annulleres. Når disse indledende skridt er gennemført, kan en økonomisk genrejsning omgående lanceres ved at benytte Hamiltons metoder, som det for nylig er blevet præciseret i Lyndon LaRouches Fire Økonomiske Love.

Det første skridt i alt dette er, at førende borgere opgiver deres frygt og tager lederskabet i at bringe Dræberen Obama til fald og igangsætte den økonomiske genrejsning, begyndende med Glass-Steagall. De seneste sejre, hvor Obama er blevet tvunget til at frigive de 28 sider, der fordømmer det saudiske monarki som ophavsmændene til angrebene d. 11. september, samt Kongressens vedtagelse af JASTA-loven, illustrerer den magt, der kan udløses gennem en koncentration af patriotiske kræfter. Det faktum, at Obamas veto af JASTA blev underkendt med et overvældende, tværpolitisk flertal i begge Kongressen huse, er en kraftfuld påmindelse om, at det store flertal af amerikanerne hader Obama og alt, hvad han har gjort og står for. Saudierne forsøger at skjule det knusende nederlag, som de og Obama led i kampen om JASTA, ved at spendere $100 millioner på lobbyvirksomhed, i forsøg på at fjerne den skete skade. De er dømt til at mislykkes.
Det, der nu er afgørende, er, at det samme niveau af mobilisering af førende borgere, der var aktive i JASTA-sejren, opretholdes og rettes mod Obama og gennemførelsen af Glass-Steagall og andre foranstaltninger.
Et afgørende træk for JASTA-sejren var Schiller Instituttets kors fire opførelser af Mozarts Rekviem i New York City-området på 15-års dagen for angrebene den 11. september. Det indsprøjtede en vital dimension af kulturel optimisme gennem forestillingernes skønhed – på et tidspunkt, hvor den desperate britiske fjende forsøger at begrave enhver kilde til optimisme gennem det pornografiske show, der kaldes præsidentvalgkampen 2016.
Uanset udfaldet på valgdagen, vil nationen og verden som helhed stadig være konfronteret med disintegrationen af hele det britiskkørte, transatlantiske finanssystem og truslen om krig og kaos. Løsningerne for at forhindre dette kollaps er forhånden, og det er førsteprioritet på dagsordenen. Det er kilden til styrke for at overvinde vore medborgeres frygt og opnå en hårdt tilkæmpet sejr. Det kan gøres.

Foto: Den indiske premierminister, Shri Narendra Modi (midten) i BRIKS-ledernes familiefotografi ved BRIKS-topmødet i Goa, Indien, 16. oktober, 2016. [brics2016.gov.in]

 
Lyndon LaRouche:
Orkestreringen af raseri imod Trump vil ikke
gøre det af med raseriet imod Obama og Hillary

14. oktober, 2016 – I dag understregede Lyndon LaRouche, at den omhyggeligt orkestrerede kampagne imod Trump over hans perversioner ikke vil lykkes med at dæmpe det folkelige raseri imod Obama og Hillary. Med bemærkninger om både krigshysteriet og det totale sammenbrud af sundhedsordningen Obamacare, hvor millioner af mennesker bliver tvunget til at betale 50-70 % ’s højere præmier for ringere og færre sundhedsydelser, sagde LaRouche, at dette forøger raseriet i befolkningen imod dræberen Obama og hans aktiv, Hillary Clinton.

»Der er så mange vrede mennesker. Hadet imod Obama og Hillary vil eksplodere uanset, hvad der sker med valget. Manøvren med at skjule Hillarys forbrydelser bag Trumps degeneration vil ikke virke. Raseriet vil komme frem og vil sluttelig overvinde denne bestræbelse.«

»Vores opgave er at samle de nødvendige styrker med henblik på at søge en fredelig løsning på Obamas fremstød for krig med Rusland. Hvis han starter en generel krig, er det undergang. Få folk med rygrad, inden for og uden for regeringen, til at lukke Obama ned, at få ham ud, nu. Ønsker de fred? Så luk ham ned.«     
Lyndon LaRouche:
’Hold op med at være bange;
Gå derud og vind!’

Leder fra LaRouchePAC, 13. oktober, 2016 – Der er gode grunde til ærlig frygt i øjeblikket. I verden som helhed er der en fare for atomkrig pga. fejlberegninger, hvis det da ikke skyldes faktisk anstiftelse på vegne af London/Saudi-Arabien/Hvide Hus-aksen; der er lidelser og konflikter; og der er de moralsk fordærvede, amerikanske valg. Men ånden af mod til at overvinde ondskab og fare blev demonstreret i USA den 28. september, da Kongressen med et overvældende flertal underkendte Obamas veto af JASTA-loven, om spørgsmålet om at stille Saudi-Arabien til ansvar for massemord, der blev begået på amerikanske jord og mod amerikanske borgere. Kongressen blev, af den moralske kraft, der kom fra befolkningen, vores mobilisering og lederskabet af familierne til ofrene for 11. september-angrebene, tilskyndet til at gøre det rigtige.

Vi har nu atter et presserende behov for denne samme ånd. Det, der kræves, er at tvinge Kongressen til at træde sammen og genindføre Glass-Steagall for at bryde med finanskollapset og krigspolitikken. Der er intet andet – det være sig en ny regel, et sagsanlæg, endnu en høring, en fordømmelse, en appel, en undersøgelse, osv. – der vil virke.

Se på USA netop nu, hvor livsbetingelserne er ved at kollapse – med en produktion, der lukker ned, et landbrug i krise og en smuldrende infrastrukturbasis, der ikke engang kan klare forudsigelige, årstidsbaserede storme. Sundhedssystemet befinder sig i et katastrofalt kollaps, der plyndrer dyrebare husstandsindkomster og dømmer mange til døden som følge af sygdomme, der kan helbredes, men som ikke længere vil blive behandlet under det bankerotte Obamacare-system.

For Obama og hans controllers er dette en succes. I sit seneste skriveri hævder Obama, »Ud fra næsten enhver målestok er dette land bedre, og verden er bedre, end det/den var for 50, 30 eller endda 8 år siden.« (Artiklen er »Barack Obama: Now is the Greatest Time to be Alive« (Nu er den bedste tid at være i live i), i november-udgaven af wired.com, hvor Obama er gæsteredaktør for innovationens fremskudte grænser). Han er ikke kun en løgner; han er en dræber. Inden for hele kategorier af amerikanere stiger dødsraten som følge af narko, økonomisk krak, ubehandlede sygdomme, sindssyge, sårbarhed over for katastrofer, terrorisme og fortvivlelse. Og i et par tilfælde er amerikanske borgere blevet dræbt gennem Obamas »tirsdags-dræbermøder«, der sanktionerer mord uden om retsvæsenet.

I dag er Obama i Pittsburgh, hvor han deler podie med en førende fortaler, Atul Gawande, for fjernelse af »overdrevne« sundhedsydelser i Amerika – hvilket vil sige, at slå folk ihjel. Anledningen er Det Hvide Hus’ Konference om de Fremskudte Grænser den 13. oktober, og det nominelle tema er innovative teknologier. Gawande promoverer på nationalt plan en dokumentar, »Being Mortal« (Om at være dødelig), om tidlig død. Hans seneste artikel fordømmer »epidemien af for meget sundhedsydelse« i USA. Med andre ord, Hitlers sundhedspolitik ved navn T-4 (Tiergarten Strasse 4, Berlin), gående ud på at fjerne »overskydende« mennesker. Dette er, hvad arten af Obamas Lov om et Budgetrigtigt Sundhedssystem – skabt i London – lige fra begyndelsen har været.

Andre på stabslisten for dette Hvide Hus-arrangement omfatter Anousheh Ansari, den private rumastronaut, der skal opreklamere galskaben med »Mars-rejser«, så Obama, der går efter at nakke NASA, kan skryde om at støtte fotos af rummet.

Lyndon LaRouche talte, da han blev briefet om dette og billedet af verden i dag, om ikke at bukke under for frygt. For det første, »Når man har med en dødsensfarlig fjende at gøre, så bukker man ikke under for frygt. Man koncentrerer sig om at fjerne ham!« Tag initiativ til handlinger, der vil gøre præcis dette. Han sagde, »Hold op med at være bange; gå derud og vind.« Vi kan være med til at styrke de sociale processer for, at folk ikke giver efter for frygt – i betragtning af, hvad vi netop har præsteret med JASTA. LaRouche forklarede, at folk prøver på at overleve under frygtelige betingelser, med inflation i leveomkostningerne – for sundhedsydelser og basale livsfornødenheder. Nogle mennesker, der tidligere var optimistiske, er nu tilbøjelige til at give efter og opgive. Men, »vi må ikke give efter«.

Summa summarum sagde LaRouche: »Der er en vis form for frygt, som er en god frygt.« Det er, når man siger: »Vi vil ikke finde os i mere af dette.«
Obama, og USA’s økonomi, er ved at smuldre
– Vil Obama trække verden med sig ned?

Leder fra LaRouchePAC, 11. oktober, 2016 – Det amerikanske folk har for nylig vist et usædvanligt og særdeles velkomment mod og en ditto optimisme med den kendsgerning, at de knuste Obamas åbenlyse støtte til sponsorer af terrorisme og underkendte hans veto imod JASTA-loven således, at man kan gå frem med juridiske sagsanlæg imod saudierne for deres rolle i 11. september-angrebene mod USA. Der er nu, fra Obamas og briternes side, en samlet indsats for at knuse denne optimisme og dette mod, hvor de bruger deres talsmænd og pressehorerne til at skræmme befolkningen til at acceptere en krig mod Rusland og Kina. Denne indsats kan og må afsløres og nedkæmpes.

Et sindssygt initiativ for krig er, fra forsvarsminister Ash Carters side, blevet lanceret siden JASTA-sejren, lige fra hans krav om en $1 billion stor modernisering af USA’s atomvåbenlager som forberedelse til at bekæmpe »russisk aggression« og til den britiske forsvarsminister og det britiske Underhus’ medlemmer, der skriger op om, at vi nu må i gang med at nedskyde russiske fly i Syrien, og til, at Obama personligt trækker tæppet væk under Kerry-Lavrov-planen for en våbenhvile i Syrien.

Men, Obama er færdig, afsløret som en fiasko på enhver måde – Obamacares kollaps, den produktive beskæftigelses kollaps, afsløringen af hans støtte til den saudisk sponsorerede terrorisme, hans rolle som massedræber gennem sine ulovlige krige for »regimeskifte« og sine dronedrab af mænd, kvinder og børn. Vil han nu have held til at trække os ind i en atomkrig, eller vil det amerikanske folk genvinde sit mod og sin optimisme og fjerne ham fra embedet?

Russiske og kinesiske militærledere, der mødtes i dag ved det 7. Xiangshan Forum i Beijing, udsendte en advarsel, der sendte kuldegysninger gennem knoglerne, om, at Obama-administrationen er langt fremme med at forberede sine styrker til at lancere en førsteangrebs-atomkrig imod begge nationerne. Med nævnelse af den operative, amerikanske krigsdoktrin, Promt Global Strike, (Globalt Førsteangreb), og idet han især påpegede deployeringen af antiballistiske missilsystemer langs med både de russiske og de kinesiske grænser, sagde generalløjtnant Viktor Poznikhir fra den russiske generalstab:

»Russiske militæreksperter siger, at USA, med besiddelsen af dette [missilforsvarssystemet], håber at få mulighed for at levere et overraskelses-atomangreb hvor som helst i verden, inklusive mod Rusland og Kina, og at det går ustraffet hen.«

Prompt Global Strike, forklarede han, er baseret på den fantasi, at de nye missilsystemer, ved at gennemføre angreb, der afvæbner modstanderens atomstyrker, kan tilintetgøre modstanderens evne til at gennemføre et angreb som gengældelse for et førsteangreb.

På det samme forum sagde den kinesiske generalmajor Cai Jun fra den Centrale Militærkommissions Fællesstab:

»Gennemførelsen af planerne om at udvikle missilskjoldet er i færd med at ødelægge den strategiske balance og stabiliteten, og ligeledes forværre situationen i sfæren for global sikkerhed. I øjeblikket har USA magtfulde styrker til generelle formål, og har ligeledes en betydelig, kvalitativ overlegenhed i sfæren for strategiske atomstyrker. Tilsammen udgør disse komponenter moderne væbnede styrker og gør det muligt at gennemføre konceptet i doktrinen, ’Prompt Global Strike’.«

General Poznikhir tilføjede:

»Rusland må nødtvungent tage passende modforholdsregler for at forhindre USA og dets allierede i at øve indflydelse på den eksisterende styrkebalance inden for den strategiske våbensfære. Så vidt vi forstår, så handler vore kinesiske partnere på samme måde.«

Er Obama så narcissistisk, at han tror, han kan forlange, at et atombevæbnet Rusland og ditto Kina bøjer sig for hans krigstrusler og hans igangværende forbrydelser for at gennemtvinge regimeskifte over hele planeten?

Kun briterne kan matche Obama med hensyn til krigsmagerhysteri. I dag afholdt det britiske Underhus en særlig samling om Syrien, hvor både Blair-tilhængere og Toryer (det Konservative Parti) krævede en krig mod Rusland over Syrien, og hvor de karakteriserede Ruslands krig mod terrorister i Syrien som modsvaret til nazisternes holocaust.

At vente på det umiddelbart forestående finanskollaps, før man gennemfører Glass-Steagall, er modsvaret til sindssyge. Det vestlige banksystems igangværende dødskrampe er nu forsidehistorie på samtlige finansaviser i Vesten, i en grad, hvor førende »økonomi-kvaksalvere«, såsom Ken Rogoff fra Harvard, foreslår 6 % ’s negative rentesatser, plyndring af bankindskyderne og ødelæggelse af, hvad der måtte være tilbage af redelige, kommercielle bankierer. En sådan galskab ville lykkes med at opfylde IMF’s forslag fra forgangne weekend, om simpelt hen at nedlukke alle små og mellemstore banker, hvilket vil lade for-store-til-at-lade-gå-ned-bankerne galoppere hen over nationen og den vestlige verden, med pigge på hesteskoene!

Lyndon LaRouche fastslog dette strategiske og økonomiske vanvid som værende en samlet indsats for at forvirre og demoralisere den amerikanske befolkning, der for nylig handlede stolt og modigt for at underkende Obamas veto mod JASTA-loven.

Føj hertil den »inducerede degenerationsproces«, som LaRouche kaldte det, som tvangspåføres befolkningen gennem snavset i præsidentvalgkampen. Selv Kinas officielle nyhedsagentur Xinhua er chokeret over graden af kampagnens degeneration og skriver i en lederartikel, at den seneste debat »reflekterer forfaldet i amerikansk politik og et dybt splittet samfund«. Med henvisning til optagetheden af Trump-sexoptagelserne og paraderingen af Bill Clintons seksuelle erobringer under debatten, konkluderer Xinhua, at

»energien i amerikansk politik opbruges i et eller andet drama eller noget underholdning, og kan ikke bruges til at løse centrale spørgsmål«.

Obamas udvalgte efterfølger, Hillary Clinton, blev i dag afsløret for at have udtalt det indlysende så tidligt som 2014 – nemlig, at saudierne og Qatar »leverede hemmelig finansiel og logistisk støtte til ISIL og andre radikale sunni-grupper«. Og alligevel fortsætter hun, ligesom Obama, med at opfordre til krig mod Rusland og Syrien – ikke mod de nationer, der støtter terrorisme, men mod dem, der er under angreb fra terrorister.

Obama kunne fjernes nu af en samvittighedsfuld Kongres, hvilket også ville transformere den degenererede valgproces. Spørgsmålet er, om en manglende handling for at fjerne ham vil gøre det muligt for ham at trække verden med sig i faldet?    

Foto: Barack Obama bag scenen før han holder sin sidste tale til FN’s Generalforsamling i New York. (Foto: White House).  

   
Forbryderen Obama kræver igen:
’Nej’ til Glass/Steagall-loven

Leder fra LaRouchePAC, 10. oktober, 2016 – Samme dag, som Barack Obamas saudiske allierede, med anvendelse af hans præcisionsvåben, var i færd med at bombe 1.000 yemenitiske civile under en begravelse den 8. oktober, hvor de dræbte 200 eller flere mennesker, skrev han en lang lovprisning af sig selv i The Economist, hvor han endnu engang erklærede: Store banker er gode, og jeg vil ikke tillade, at de brydes op.

The Economist er den ugentlige udgivelse, der er talerør for City of London, for hvis banker (og for Wall Streets banker) Obama har været en agent siden sit første G20-møde dér i april 2009. Dengang forsvarede Obama AIG og Goldman Sachs, et alia, mod kravet om at stille deres topledere for retten, og han fortalte amerikanerne, at »noget af det, de gjorde, var umoralsk, men ikke ulovligt«. Storbankerne er blevet fundet skyldige i dusinvis af åbenlyst illegale handlinger siden da! Men ingen højplaceret leder er sendt i fængsel, takket være Obamas forsvar for deres magt over Kongressen og loven.

Obama gør krav på et eftermæle for »økonomisk genrejsning«, når narkoafhængighed og selvmord har nået hidtil usete niveauer i Amerika, og dødsraterne i store dele af befolkningen i deres bedste arbejdsår stiger. Han påberåber sig »økonomisk genrejsning«, når han i årevis har ødelagt vores arbejdsstyrkes produktivitetsvækst, elimineret NASA’s bemandede rumforskning og lukket udvikling af fusionskraft og fusionsteknologi ned.

Obama gør krav på Fredsprisen, når han har kastet amerikanske militærstyrker ind i flere krige end nogen anden præsident i historien og dræbt tusinder af ukendte personer gennem dronekrigsførelse.

Han og hans diplomater raser imod den russiske præsident Putins succesrige interventioner imod al-Qaedas og ISIS’ terroriststyrker i Syrien; de taler om at fremprovokere krig med Rusland. I mellemtiden har Obama selv insisteret på at bevæbne og hjælpe Saudi-Arabiens uprovokerede invasion af og nær-folkemordsangreb mod det yemenitiske folk.

Dette er en præsident, der netop er blevet påført et nederlag af Kongressen og det amerikanske folk på spørgsmålet om saudisk-britisk støtte til terrorisme. Han blev tvunget til at ophæve hemmeligstemplingen af de »28 sider« om saudiernes rolle i angrebene den 11. september (2001); Kongressen underkendte en masse hans forsøg på at nedlægge veto mod Loven om Retsforfølgelse af Sponsorer af Terrorisme (JASTA).

Obama er endnu ikke ude, men det burde han være. En så kriminel præsident burde ikke kunne beordre det amerikanske folk: »Bryd ikke Wall Street-bankerne op«.

Kun en dåre ville ikke kunne få øje på, hvor nær vi er på en finansiel nedsmeltning, og til krig med Rusland eller Kina. Det, som USA gør nu, er afgørende for at redde menneskeheden.

Glass-Steagall må vedtages i USA, og kopieres i Europas storbanker, der hører hjemme på en statsanstalt. I modsat fald er kreditudstedelse til produktiv beskæftigelse, en genoplivet økonomisk vækst og voksende produktivitet ikke mulig.

Tiden er nu inde for at levere endnu et vigtigt nederlag for Obama.

Foto: Som Det britiske Imperiums loyale tjener vil Obama gøre alt, hvad der står i hans magt, for at blokere for Glass-Steagall. [flickr/thejointstaff]

 

 
Vesten kan ikke længere skjule det
transatlantiske finanssystems sammenbrud

Leder fra LaRouchePAC, 4. oktober, 2016 – Overskrifter i den førende presse i Europa og USA gør det meget klart, at Finansherrerne over Wall Street og City of London ikke længere kan skjule det umiddelbart forestående og uundgåelige kollaps af deres finansielle system. Tag dagens Die Welt: »Deutsche Bank truer den amerikanske regering med systemisk kollaps.« Eller Bloomberg: »Eksistentiel trussel imod den økonomiske verdenorden overskygger IMF-diskussioner.« Artiklen i Bloomberg omhandler IMF’s World Economic Outlook, den årlige gennemgang af verdensøkonomien, og som blev offentliggjort i dag forud for det årlige IMF-møde, der finder sted i denne weekend i Washington, D.C.
Det bedste ville være at henvise til den aktuelle krise som »Ét minut over Midnat«, snarere end ét minut før. »De kan ikke skjule det«, sagde Lyndon LaRouche i dag. »De er håbløst bankerot

Problemet med udtalelserne fra IMF om krisen er imidlertid, at deres forslag til, hvad man skal gøre ved det, simpelthen er mere af de samme politikker, som forårsagede sammenbruddet i første omgang. For at retfærdiggøre dette, er de nødt til at lyve om årsagen. Transformationen af ​​vestlige storbanker til uregulerede spillekasinoer gennem at ophæve Glass-Steagall i 1990'erne nævnes aldrig, alt imens den paniske gennemførelse af massiv pengetrykning og negative renter til at holde sammen på for-store-til-at-lade-gå-ned-bankerne i de seneste år, på bekostning af den virkelige økonomi, bliver ordineret som løsningen snarere end årsagen.
Ironisk nok bliver fremkomsten af ​​populisme i hele Europa og USA beskrevet som krisens årsag, snarere end dens resultat. "Næret af stagnerende lønninger og aftagende jobsikkerhed, truer det populistiske oprør med at svække en verdensøkonomi, som, iflg. IMF’s administrerende direktør Christine Lagarde, allerede er 'svag og skrøbelig'«, skriver Bloomberg.

IMF kræver løsninger i form af tre punkter: flere frigjorte penge (negative renter), flere offentlige udgifter (kvantitative lempelser), samt strukturreformer (en eufemisme for anti-arbejdsmarkedspolitik). Det er faktisk, hvad der allerede finder sted i det transatlantiske område. Financial Times erkendte tirsdag, at »I årets sidste tre måneder forventes Storbritannien, Japan og Europa sammenlagt at slå mønt (trykke penge) for $506 milliarder til opkøb af værdipapirer – det største kvartalsvise beløb, der er trykt siden starten af den amerikanske Centralbanks, Federal Reserves, program for kvantitativ lempelse i 2009.«
Lige så vel som, at kendsgerningen om sammenbruddet ikke kan skjules for offentligheden, således kan og må den eneste mulige løsning fremlægges for befolkningen og den lovgivende magt (parlamenterne) i hele USA og Europa – nemlig den, at gøre en ende på det nuværende, bankerotte system ved hjælp af den selv samme metode, som Franklin Roosevelt gennemførte, da han i 1933 tiltrådte sit embede som præsident. Den omgående genindførelse af Glass-Steagall er den eneste metode til at redde de vestlige nationers kommercielle banksystem. Det vil betyde afslutningen af ​​de fleste af Wall Streets og Londons TBTF-bankers eksistens – men den eneste måde, hvorpå de virkelige mennesker, der er indfanget i den massive boble, kan redde livet, er at sørge for, at boblens kollaps sker på en lovmæssig måde, der gør det muligt for banktilsynsmyndigheder at skelne mellem hasardspillerne og så dem, der blev narret til at betro deres opsparing og pensioner til de kriminelle institutioner.

Så begynder det virkelige arbejde – det glædelige arbejde med at opbygge en nation. Gennem en genoprettelse af »det Amerikanske System« for statslig bankpraksis, som det blev udviklet af Alexander Hamilton, og udstedelse af kreditter gennem dette system til at skabe produktiv beskæftigelse og en forøgelse af reel produktivitet gennem øget energigennemstrømning (i produktionsprocesserne, -red.), kan nationen genrejses økonomisk. At genoprette Amerikas tabte engagement mht. videnskabens fremskudte grænser, gennem udvikling af fusionskraft og en genoplivning af vores rumprogram, vil give vore børn den nødvendige fremtid, befriet fra Obamas narkotika-befængte modkultur, og genintroduceret til klassisk musik og klassisk kultur, både vores egen kultur og kulturen hos vore naturlige allierede i Kina, Rusland, Indien og Mellemøsten, så vel som også de nyligt fremgangsrige nationer i Afrika og Latinamerika.

Det faktum, at, hvis man ikke opnår disse udviklinger nu, før den vanvittige valgproces er afsluttet i USA, så vil det snart føre os til en global krig, må adresseres. Aldrig har verden været tættere på atomkrig i takt med, at Obama og hans forsvarsminister »Atom-Ash« Carter deployerer verdens mest avancerede militære våben helt frem til de russiske og kinesiske grænser, samtidig med, at de lancerer et program formedelst $1 billion til at genopbygge hele USA’s atomvåbenarsenal. Carter insisterer på, at USA må opretholde en atomar »førsteangrebs«-kapacitet til at imødegå truslen fra russisk side om en imaginær, konventionel invasion af NATO. Faktisk træffer Obama og hans krigsparti nu forberedelser til krig mod russiske og syriske styrker i Syrien; en krig, som omgående kunne fremprovokere en verdenskrig.
Denne galskab har intet med den ikkeeksisterende trussel om militær aggression fra Ruslands eller Kinas side at gøre, men derimod med den meget reelle »trussel« imod det anglo-amerikanske, finansielle imperium, som Rusland, Kina, Indien og deres BRIKS-partnere har skabt. Med støtte fra næsten alle udviklingslande på Jorden, er disse nationer ved at skabe et nyt paradigme for verden, centreret omkring Kinas udviklingspolitik med Den Nye Silkevej og samarbejde om at komme narkotika og terrorisme i hele verden til livs.
Afsløringen af ​​Obamas åbenlyse støtte til terrorister og deres sponsorer, med hans (underkendte) veto af JASTA-loven, åbner vejen for, at han kan fjernes fra embedet for «høje forbrydelser og forseelser« (»high crimes and misdemeanors«, –red.).

USA og Europa kan og må slutte vanviddet og tilslutte sig det nye paradigme.
Først JASTA
– Nu, VEDTAG GLASS-STEAGALL!

Leder fra LaRouchePAC, 29. sept., 2016 – For fem dage siden udstedte Lyndon LaRouche marchordrer for de presserende opgaver, som nationen umiddelbart står overfor: »Tilsidesæt JASTA-vetoet, Afsæt Obama; Vedtag Glass-Steagall!« På daværende tidspunkt rapporterede vi, at »de næste 72 timer bliver afgørende for JASTA og Obamas skæbne, og dermed for USA’s og planetens skæbne.«

LaRouche havde ret. Med onsdagens ydmygende nederlag til Obama, med Senatets og Repræsentanternes Hus’ vedtagelse af at tilsidesætte hans JASTA-veto, har vi nået vores første mål. »Det her ser godt ud; dette var en særdeles god udvikling!«, kommenterede Lyndon LaRouche i dag og tilføjede: Dette spørgsmål er nu lukket og kan ikke kan omstødes. Det skete rent faktisk; det var det rigtige; og det kommer til at holde.

Vi har opnået en sejr, der allerede er i færd med at skabe et fundamentalt, strategisk skifte, både her i landet og internationalt; et skifte, som den amerikanske befolkning kun lige er begyndt at fornemme, og som ikke vises frem i det aktuelle præsidentvalgcirkus.

I dag fortsætter vi vores pres: Kongressen skal mobiliseres til at vedtage Glass-Steagall straks, som det første skridt hen imod en generel, økonomisk reorganisering, før hele det transatlantiske system falder fra hinanden. Og der er overhovedet ingen tid tilbage til at handle i: Deutsche Bank, Tysklands største bank, er i færd med at synke som en sten og står over for et massivt, spekulativt »shorting«-angreb fra gribbefonde og folk som George Soros, der spiller på, at den tyske regering kan blive tvunget til at redde banken (bailout) – dvs., at spekulanterne er indehavere af ’short’-aktier – til tonerne af et tocifret milliardbeløb i dollars. Og Deutsche Bank er kun toppen af isbjerget af hele det derivat-gennemsyrede, transatlantiske banksystem.

Hvad angår Obama og den skæbne, der venter ham, mindede LaRouche i dag kraftigt folk om aldrig at glemme Obamas ansvar, ikke kun for at mørklægge og forsvare (som Bush før ham) de britisk-saudiske terrorister, der udløste 11. september, men også for alle de amerikanske borgere og andre, som han henrettede i forbindelse med sine tirsdagsdrabsorgier – de hemmelige møder i det Hvide Hus, hvor han personligt besluttede, hvem der skulle dræbes af amerikanske droneangreb. Disse drab er karakteristiske for Obama, erklærede LaRouche; Obama er, i lighed med sin stedfar, en slagter. Obama er en massemorder på alle skalaer; og alligevel underkastede folk sig ham og beundrede ham som en autoritet.

»Obama er virkelig ond«, sagde LaRouche, og han må omgående fjernes fra embedet. Obama repræsenterer et bundløst dyb af ondskab, og han har simpelthen myrdet mange amerikanske borgere og andre. Og der var ingen væsentlig respons, der modsatte sig disse forbrydelser, udtalte LaRouche. Nu kan vi, med det, der er kommet i gang med tilsidesættelsen af JASTA-vetoet, endelig slippe af med denne morder af amerikanske borgere og andre. »Dette er kendsgerningerne,« insisterede LaRouche.

Den politisk set blodbesudlede Obama har på lignende vis besluttet at optrappe sin konfrontation med Rusland og Kina lige til bristepunktet. I går truede talsmand for Udenrigsministeriet John Kirby med at udløse terror inden for Ruslands grænser, hvis ikke Putin underkaster sig Obamas alliance med terrorister i Syrien. Den russiske respons til truslen kom prompte, var urokkelig og præcis: »Vi kan ikke betragte dette som andet end en de facto støtte til terroristerne fra USA’s side«, udtalte viceudenrigsminister Sergej Ryabkov.

Nu, da det amerikanske folk og dets repræsentanter i Washington har fået en forsmag på, hvordan Obamas onde politikker kan stoppes med et øjebliks varsel, så lad os smide ham ud – og omgående vedtage Franklin D. Roosevelts Glass/Steagall-lov.

Foto: LaRouchePAC-aktivister demonstrerer foran Det Hvide Hus for Loven om Retsforfølgelse af Statssponsorer af Terrorisme, JASTA. Obamas veto af JASTA er blevet underkendt af Kongressen, med en hidtil uset tværpolitisk støtte. 20/9, 2016 [Foto/Jason Ross/Alle rettigheder reserveret]

 
RADIO SCHILLER den 27. september 2016:
Vil USA’s Kongres tilsidesætte Obamas veto af JASTA
(Loven om Retsforfølgelse af Sponsorer af Terrorisme)?

Med næstformand Michelle Rasmussen
Forpas ikke dette øjebliks store chance
– underkend Obamas JASTA-veto

Leder fra LaRouchePAC, 26. sept. 2016 – Vi er midt i en kamp for den afgørende JASTA-lov, mellem præsident Obama og de overlevende, familierne til ofrene og det første redningsmandskab, der trådte til efter angrebet 11. september. Kampen vil, med det amerikanske folks massive involvering, blive afgjort tirsdag og onsdag, før Senatets debat og afstemning om at underkende Obamas veto af JASTA-loven finder sted.

Disse overlevende og familier har aldrig fået retfærdighed, hverken for domstolene eller på anden vis, mod dem, der var de faktiske sponsorer af 11/9-angrebene, som nu beviseligt inkluderer Saudi-Arabien i særdeleshed. I 15 år har de nu set, hvordan Bush og Obama har forfulgt krige i lande uden nogen tilknytning til 11. september-begivenheden, og har spredt terrorisme i hele Mellemøsten, Nordafrika og Sydasien. Storbritannien og Saudi-Arabien har været partnere til Bush og Obama i disse krige, alt imens rekruttering af terrorister i London fortsatte uden for enhver kontrol og på globalt plan finansieredes af saudierne. Juridisk retfærdighed kræver, at 11. september-familierne og det første redningsmandskab har mulighed for at sagsøge disse sponsorer. Så denne kamp er om Loven om Retsforfølgelse af Sponsorer af Terrorisme – JASTA. Kongressen vedtog den med et overvældende flertal, og Obama nedlagde veto imod den for, sagde han, at beskytte Saudi-Arabiens »suveræne immunitet«.

I dag tilføjede London Telegraph sin lederartikel. »Barack Obama gjorde ret i at nedlægge veto mod 11/9-loven og beskytte USA’s allierede, som Storbritannien«!

Ethvert medlem af Kongressen skal føle amerikanernes pres for at underkende dette veto, i dag og i morgen, hvor de begynder afstemningen for at underkende det. Dette er en enestående chance for at slå Obama og erklære hans krigspolitik skakmat, for fremtiden.

Men, hvis denne politik ikke overvindes – hvis det lykkes Obama at beskytte sine fæller i krig og i stedet vinde over Kongressens vedtagelse af loven for juridisk retfærdighed over dem – ja, så ligger vejen åben for, at han og Hillary Clinton kan fremprovokere en krigskonfrontation mod Rusland – en atomkrig, vi ikke overlever. 

Obama viste ingen hensyn til »suveræn immunitet«, da denne blev frataget Argentina ved de amerikanske domstole således, at gribbefonde kunne udplyndre landet for milliarder. Der kom ingen støtte fra Obama til lovgivning, der havde til formål at beskytte afrikanske skyldnerlandes suveræne immunitet imod gribbefonde, der opkøbte disse landes statsgæld, og dernæst omgående forlangte hele gældsbeløbet indfriet.

Obama ønsker kun suveræn immunitet for Saudi-Arabien, når det forfølger en invasion, krigsforbrydelser og nær-folkemord i Yemen, støttet af Obamas våbensalg, og når det klart er blevet påvist, at Saudi-Arabien på højt niveau var involveret i angrebene 11. september.

Dette veto var forræderi. Hvis det står ved magt, og han beskytter sine krigsfæller mod Kongressen og det amerikanske folk, har Obama fripas til en optrapning frem til den totale konfrontation med Rusland.

Se blot på CBS-TV’s »60 Minutes«, der valgte søndag aften til at sende et indslag, der hævder, at atomkrig er »nærmere end du tror«, og at det er Ruslands politik! 

Se blot på det interview, som det tyske magasin Focus lavede med en højtplaceret person i al-Nusra (al-Qaeda) i Syrien, hvor han dristigt erklærer, »Amerika står på vores side«.

Men kampen for at underkende vetoet af JASTA-loven udgør et øjeblik, hvor vi har en enorm chance for at gøre en ende på denne evindelige krig og terrorisme. Ingen amerikaner, der har mulighed for at komme igennem til sin repræsentant i Kongressen, bør forpasse denne chance – og den retfærdighed – som dette øjeblik byder.

Ring omgående til dit kongresmedlem! Kræv en underkendelse af Obamas veto: 202-224-3121.

Spørgsmål? Kontakt os venligst! (USA: 800-929-7566)

Foto: Borgere og medlemmer af akutberedskabet kommer sammen til støtte for ’tunnelen til tårnet 5 km-løbet’, til ære for Stephen Siller, en New York-brandmand, der løb fra Brooklyn til WTC-tårnene den 11. september for at slutte sig til sine kolleger i brandkorpset. Han omkom under redningsarbejdet. [flickr/ncngpao – September 14, 2013]​
48 timer til at forme verdens fremtid

Leder fra LaRouchePAC, 25. sept. 2016 – Søndag var Lyndon LaRouche meget ligefrem over for kolleger under en diskussion om præsident Obamas forræderiske veto imod JASTA (Loven om Retsforfølgelse af Sponsorer af Terrorisme) sidste fredag, og om udsigterne til, at Senatet og Repræsentanternes Hus i begyndelsen af denne uge vil vedtage at tilsidesætte – dvs. ugyldiggøre – dette veto: »Vi vandt, og nu må vi sørge for, at det gennemføres.«

Præsident Obamas JASTA-veto var en forræderisk handling imod USA, og især imod dem, der mistede livet, mistede deres kære og deres helbred i begivenhederne den 11. sept., 2001. Med denne ene handling erklærede præsident Obama sin loyalitet over for de anglo-saudiske kræfter bag angrebene 11. september, og erklærede sig selv for en fjende af USA. Den forestående afstemning i Senatet, og dernæst i Huset, er derfor en prøve for andet og mere end blot en vital lovgivning, der ville gøre det muligt for ofrene for 11/9-angrebene at fremstille deres sag i retten imod det saudiske monarki, vigtigt, som dette i sig selv er. Det er også en prøve for, hvorvidt USA som nation er rede til at rejse sig imod imperiekræfterne og de kræfter, der er for krig, på et tidspunkt, hvor selve menneskehedens overlevelse står på spil.

Hvis det skulle lykkes præsident Obama og hans ejere i London og Riyadh at slippe godt fra at knuse JASTA, efter at begge Kongressens huse, gennem enstemmig konsensus, vedtog at sætte loven i kraft, hvad skulle så stå i vejen for, at han lancerer en krigsprovokation imod Rusland, der kunne føre til menneskelig ødelæggelse i et termonukleart holocaust? Dette er i realiteten, hvad der står på spil i de aktuelle opgør i Syrien og Ukraine.

På lignende måde truer Obama med at optrappe konflikten i det asiatiske Stillehavsområde, imod Nordkorea og Kina, hvor en lignende krigsfare allerede volder dette områdes ledere store bekymringer.

I løbet af weekenden opfordrede LaRouche til en total mobilisering af patriotiske kræfter, med henblik på at oversvømme Kongressen med telefonopringninger, e-mails og andre kommunikationer, med krav om, at JASTA skal træde i kraft gennem en overvældende flertalsafstemning for at tilsidesætte vetoet. JASTA er vejen til langt om længe at komme frem til sandheden om den saudiske og britiske hånd bag 11. september. Det ville genindsætte det saudiske monarki som anklagede i en amerikansk statslig domstol i New Yorks Sydlige Distrikt, og underkaste dem undersøgelse og retssag.

Vedtagelsen af at tilsidesætte Obamas veto af JASTA kan finde sted, hvornår det skal være, når Senatet igen træder sammen mandag. Ethvert individ og enhver institution, der værdsætter dem, der mistede livet i 11. september-angrebene og under den efterfølgende redningsaktion på Ground Zero, må sørge for, at Senatet, og dernæst Huset, leverer et overvældende nederlag til Obama, og til de saudiske og britiske monarkier.

Ifølge de seneste nyhedshistorier i The Hill og i andre medier, har det saudiske monarki hældt $9,4 mio. ind i lobbykampagnen for at bekæmpe JASTA – og samtidig lyver de og hævder, at de intet havde med 11/9 at gøre. Tidligere valgte repræsentanter, inklusive Trent Lott og John Breaux, er kommet med på det saudiske monarkis lønningsliste gennem K Street lobbyfirmaer, og således defineret sig selv som »fremmede agenter«, der arbejder for en fjendtlig magt. Under Anden Verdenskrig blev Prescott Bush, fader til George H.W. Bush og farfar til George W. Bush, retsforfulgt under Loven om at Handle med Fjenden, pga. af sit forretningssamarbejde med Hitlers Tyskland. Vil nutidens forrædere få lov til at slippe godt fra den samme forbrydelse med samarbejde med fjenden?

Nedlæggelsen af veto mod JASTA udgjorde en »stor forbrydelse og misgerning«, som påbyder en omgående rigsretssag imod præsident Obama. Man kan ikke forsøge at mørklægge den værste terrorgrusomhed, der nogen sinde har fundet sted på amerikansk jord, og slippe godt fra det, især ikke, når man er USA’s præsident og har aflagt ed på at overholde Forfatningen. I betragtning af præsident Obamas historie med massedrab, kan ingen sove roligt, før JASTA er blevet sat i kraft gennem et overvældende flertal i begge Huse. De næste 48 timer kunne meget vel afgøre USA’s og menneskehedens skæbne. Tiden er ikke til at undfly sit ansvar.

Ring til dit kongresmedlem i dag! Kræv, at Obamas veto underkendes: 202-224-3121

Nogen spørgsmål? Kontakt os (USA: 800-929-7566). 

Foto: Obama fingerer sympati for de myrdede under 11. september, alt imens han frem til i dag beskytter saudierne. (flickr/whitehouse: Photo by Pete Souza, May 14, 2014)
Obama vetoer JASTA med en stribe løgne

23. sept. 2016 – Her til eftermiddag sendte præsident Obama et brev til USA’s Senat med en meddelelse om, at han nedlagde veto mod JASTA-loven. Selve brevet var så fuldt af selvpromoverende løgne, at det burde udløse en enstemmig vedtagelse af at tilsidesætte vetoet i begge Huse. Kongresmedlem Walter Jones udsendte omgående en kort erklæring, hvor han udtrykte sin vrede over præsident Obamas handlinger, og 11. september-familierne udstedte ligeledes en omgående fordømmelse af Obama.

Familiernes fordømmelse lyder som følger:

»Vi er oprørte og forfærdede over præsidentens veto af JASTA, og over de ikke overbevisende og ikke holdbare grunde, han angiver som forklaring. Uanset, hvor meget, den saudiske lobby- og propagandamaskine måtte modargumentere, så udgør JASTA en omhyggeligt skitseret statut, der genopretter mangeårige lovprincipper, som har nydt upartisk støtte i årtier. Det vil afskrække terrorisme og stille de nationer, der støtter og finansierer den, til ansvar.

Vi er dybt taknemmelige for den enstemmige, upartiske støtte, som JASTA har i Kongressen, og vi ser frem til, at Senatet og Huset opfylder deres forpligtelser ved hurtigt at tilsidesætte dette veto.

Vi vil komme med yderligere detaljer om de mange urigtigheder i præsidentens ræsonnement i flere efterfølgende erklæringer.«

Underskrevet: Familier og Overlevende efter 11. september Forenet for Lovens Retfærdighed over for Terrorisme.

Brevet, som Obama sendte til Senatet, var afskyeligt og dryppede af forloren sympati for familierne og de overlevende, alt imens det fremførte de mest falske undskyldninger for at forsvare saudierne imod at blive konfronteret ved en amerikansk domstol. Nogle uddrag:

»Jeg har dyb sympati for familierne til ofrene for terrorangrebene den 11. september, 2001, der har lidt smerteligt. Jeg har også en dyb forståelse for disse familiers ønske om at forfølge sagen legalt, og jeg er stærkt forpligtet over for at assistere dem i deres bestræbelser.

I overensstemmelse med denne forpligtelse har jeg, i løbet af de seneste 8 år, instrueret min administration om skånselsløst at forfølge al-Qaeda, den terrorgruppe, der planlagde 11/9-angrebene. Vort militærs og kontraterror-professionelles heroiske indsats har decimeret al-Qaedas lederskab og dræbt Osama bin Laden. Min administration har ligeledes stærkt støttet, og jeg har underskrevet, relevant lovgivning, der sikrer, at de mennesker, der så modigt responderede på denne forfærdelige dag, samt andre overlevende efter angrebene, vil kunne modtage behandling for alle de skader, der er en følge af angrebene. Og min administration har også instrueret Efterretningssamfundet til at udføre en undersøgelse med henblik på frigivelse, af »Fjerde Del af den Fælles Kongresundersøgelsesrapport, om Efterretningssamfundets Aktiviteter Før og Efter Terrorangrebene den 11. september«, således, at familierne til ofrene for 11/9 og et bredere publikum bedre kan forstå den information, som efterforskere har indsamlet efter denne mørke dag i vores historie.

På trods af disse signifikante indsatser erkender jeg, at der ikke findes noget, der nogensinde kan fjerne den sorg, som 11/9-familierne er blevet påført. Min administration forbliver derfor ferm i sin forpligtelse til at assistere disse familier i deres forfølgelse af retfærdighed, og til at gøre alt, vi kan, for at forhindre endnu et angreb i USA. Men at vedtage JASTA som lov ville imidlertid hverken beskytte amerikanere mod terrorangreb, og heller ikke forbedre vores effektive respons til sådanne angreb. Som JASTA er skitseret, ville loven gøre private sagsanlæg mod udenlandske regeringer i amerikanske domstole muligt, baseret på beskyldninger om, at sådanne udenlandske regeringers handlinger i udlandet gør dem ansvarlige for terrorrelaterede skader på amerikansk jord. Denne lovgivning ville tillade legale anklager imod lande, der hverken af den eksekutive gren (dvs. præsidenten, -red.) er blevet udpeget som værende statssponsorer af terrorisme, og heller ikke har udført direkte aktioner i USA, med at udføre et angreb her. JASTA ville være skadelig for USA’s nationale interesser mere generelt, hvilket er grunden til, at jeg returnerer den uden min underskrift.

For det første truer JASTA med, at vores effektive respons til indikationer på, at en udenlandsk regering har taget skridt til, uden for sine egne grænser, at give støtte til terrorisme, vil blive reduceret ved at tage sådanne anliggender ud af hænderne på vores nationale sikkerhed, og 2, professionelle inden for udenrigspolitik, og så placere dem i hænderne på private sagsøgere og domstole.

Enhver indikation af, at en udenlandsk regering skulle have spillet en rolle i et terrorangreb på amerikansk jord, er et særdeles alvorligt anliggende og fortjener en magtfuld respons fra en enig, statslig regering, der tager hele rækkevidden af vigtige og effektive redskaber, der er til rådighed, i betragtning. Ét af disse redskaber er at udpege den pågældende, udenlandske regering som statssponsor af terrorisme, hvilket medfører en hel stribe af følger, inklusive denne udenlandske regerings fratagelse af sin suveræne immunitet ved amerikanske domstole i visse terrorrelaterede sager, samt udsættelse for en række sanktioner. I betragtning af disse alvorlige konsekvenser udpeger man kun en stat som sponsor af terrorisme efter, at professionelle fra national sikkerhed, udenrigspolitik og efterretningsvæsen omhyggeligt har undersøgt al tilgængelig information for at afgøre, hvorvidt et land falder ind under de kriterier, som Kongressen har fastlagt. I modsætning hertil afviger JASTA fra mangeårige standarder og praksisser under vores Lov om Udenlandske Staters Immunitet og truer med at fratage alle udenlandske regeringer deres immunitet over for retsforfølgelse i USA, udelukkende baseret på beskyldninger fra private sagsøgere, gående ud på, at en udenlandsk regerings opførsel i andet land havde en eller anden rolle eller forbindelse til en gruppe eller personer, der har gennemført et terrorangreb i USA. Dette ville indbyde til, at man traf beslutninger i konsekvens heraf, som var baseret på ukomplet information, og til risikoen for, at forskellige domstole nåede frem til forskellige konklusioner om enkelte, udenlandske regeringers skyld, og deres rolle i terroraktiviteter, der er rettet imod USA – hvilket hverken udgør en effektiv eller en koordineret måde for os at respondere på indikationer på, at en udenlandsk regering måske har stået bag et terrorangreb.«

Med andre ord, fordi to successive amerikanske administrationer – Bush og Obama – mørklagde den saudiske rolle i det værste terrorangreb, der nogen sinde er udført på amerikansk jord, og undlod at opføre Saudi-Arabien og Storbritannien på Udenrigsministeriets liste over statssponsorer af terrorisme, fratages familierne deres ’dag i retten’!

Obama fortsætter med åbenlyst at forsvare USA’s relationer med Saudi-Arabien – på trods af det bjerg af beviser imod den saudiske kongefamilie, blandt hvilke beviser vi ikke mindst finder en rapport fra USA’s Kongres med 28 siders bevis:

»For det tredje, så truer JASTA med at skabe komplikationer i vores relationer med selv vore nærmeste partnere. Hvis JASTA blev sat i kraft, kunne domstole potentielt set anse selv minimale anklager, der beskylder USA’s allierede eller partnere for medskyldighed i et bestemt terrorangreb i USA, for at være tilstrækkeligt til at slå døren op for anklager mod og vidtrækkende undersøgelser af et fremmed land – for eksempel det land, hvor en person, der senere begik en terrorhandling, rejste ud fra eller blev radikaliseret. Flere af vore allierede og partnere har allerede kontaktet os med alvorlige bekymringer over loven. Ved at udsætte disse allierede og partnere for denne form for anklager i amerikanske domstole, truer JASTA med at begrænse deres samarbejde i hovedspørgsmål af national sikkerhedsmæssig karakter, inklusive kontraterror-initiativer, på et afgørende tidspunkt, hvor vi forsøger at opbygge koalitioner, og ikke skabe uoverensstemmelser.«

Obama sluttede af med endnu engang at lyve om sin indsats på vegne af 11/9-familierne, og om sine successer i den Globale Krig mod Terror:

»Angrebene den 11. september var den værste terrorhandling på amerikansk jord, og de blev mødt med en respons, der ikke har fortilfælde, fra den amerikanske regering. USA har foretaget robuste og vidtrækkende handlinger for at yde ofrene for 11/9-angrebene retfærdighed og beskytte amerikanernes sikkerhed, lige fra at give finansiel kompensation til ofre og deres familier og til at gennemføre globale kontraterror-programmer, og til at stille skyldige personer for retten for forbrydelser. Jeg har fortsat og udvidet disse indsatser, både for at hjælpe ofre for terrorisme med at opnå retfærdighed for tabet af deres kære og disses lidelser, og for at beskytte USA mod fremtidige angreb. Men JASTA bidrager imidlertid ikke til disse mål, styrker ikke amerikaneres sikkerhed mod terrorangreb, samt underminerer USA’s kerneinteresser. Af disse grunde må jeg nedlægge veto mod loven.«

Sproget i dette brev til Senatet er så frastødende, at det kan bruges som et våben imod Obama, både med henblik på at sikre en overvældende tilsidesættelse af hans veto, og at tage omgående skridt til hans fjernelse. Gå ikke glip af ét eneste trommeslag!
SMID DEN ELENDIGE KARL UD NU!

Leder fra LaRouchePAC, 23. sept. 2016 – Sent i eftermiddag sendte præsident Obama en besked til USA’s Senat om, at han nedlagde veto imod JASTA-loven. Hans detaljerede, løgnagtige forklaring understreger blot pointen: Præsidenten for De forende Stater har begået højforræderi imod 11. september-overlevende og familierne til ofrene, imod det amerikanske folk og imod udraderingen af den terroristsvøbe, der hjemsøger denne planet som helhed. Dette er ikke mindre end et tilfælde af »alvorlig forbrydelse og misgerning« (som der står i USA's Forfatning), der kræver, at han omgående afsættes ved en rigsretssag. Saudierne og deres britiske partnere i grusomhederne den 11. september er De forenede Staters fjender, og præsident Obama har, gennem sine handlinger, gjort det klart, at han er mere loyal over for disse, vor nations fjender, end han er over for USA’s borgere og Forfatning, som han har aflagt ed på at være loyal overfor.

Denne handling kræver omgående modsvar. For det første må USA’s Senat, og dernæst USA’s Repræsentanternes Hus, med et overvældende flertal, omgående vedtage at tilsidesætte (og dermed gøre ugyldigt) Obamas veto. Og for det andet må Huset omgående gå i gang med processen med at indlede en rigsretssag mod præsidenten, for at afsætte ham, en rigsretssag, der for længst burde have fundet sted.

Dette budskab må bringes ud – højt og tydeligt – i hele denne weekend, således, at, når USA’s Senat vender tilbage mandag morgen, ikke ét eneste medlem ville vove at stille sig på præsidentens side. De forbrydelser, for hvilke Richard Nixon blev afsat, var bagateller, sammenlignet med denne ene handling, som præsident Obama begik den 23. sept., 2016.

 

Obama vetoer JASTA med en stribe løgne

23. sept. 2016 – Her til eftermiddag sendte præsident Obama et brev til USA’s Senat med en meddelelse om, at han nedlagde veto mod JASTA-loven. Selve brevet var så fuldt af selvpromoverende løgne, at det burde udløse en enstemmig vedtagelse af at tilsidesætte vetoet i begge Huse. Kongresmedlem Walter Jones udsendte omgående en kort erklæring, hvor han udtrykte sin vrede over præsident Obamas handlinger, og 11. september-familierne udstedte ligeledes en omgående fordømmelse af Obama.

Familiernes fordømmelse lyder som følger:

»Vi er oprørte og forfærdede over præsidentens veto af JASTA, og over de ikke overbevisende og ikke holdbare grunde, han angiver som forklaring. Uanset, hvor meget, den saudiske lobby- og propagandamaskine måtte modargumentere, så udgør JASTA en omhyggeligt skitseret statut, der genopretter mangeårige lovprincipper, som har nydt upartisk støtte i årtier. Det vil afskrække terrorisme og stille de nationer, der støtter og finansierer den, til ansvar.

Vi er dybt taknemmelige for den enstemmige, upartiske støtte, som JASTA har i Kongressen, og vi ser frem til, at Senatet og Huset opfylder deres forpligtelser ved hurtigt at tilsidesætte dette veto.

Vi vil komme med yderligere detaljer om de mange urigtigheder i præsidentens ræsonnement i flere efterfølgende erklæringer.«

Underskrevet: Familier og Overlevende efter 11. september Forenet for Lovens Retfærdighed over for Terrorisme.

Brevet, som Obama sendte til Senatet, var afskyeligt og dryppede af forloren sympati for familierne og de overlevende, alt imens det fremførte de mest falske undskyldninger for at forsvare saudierne imod at blive konfronteret ved en amerikansk domstol. Nogle uddrag:

»Jeg har dyb sympati for familierne til ofrene for terrorangrebene den 11. september, 2001, der har lidt smerteligt. Jeg har også en dyb forståelse for disse familiers ønske om at forfølge sagen legalt, og jeg er stærkt forpligtet over for at assistere dem i deres bestræbelser.

I overensstemmelse med denne forpligtelse har jeg, i løbet af de seneste 8 år, instrueret min administration om skånselsløst at forfølge al-Qaeda, den terrorgruppe, der planlagde 11/9-angrebene. Vort militærs og kontraterror-professionelles heroiske indsats har decimeret al-Qaedas lederskab og dræbt Osama bin Laden. Min administration har ligeledes stærkt støttet, og jeg har underskrevet, relevant lovgivning, der sikrer, at de mennesker, der så modigt responderede på denne forfærdelige dag, samt andre overlevende efter angrebene, vil kunne modtage behandling for alle de skader, der er en følge af angrebene. Og min administration har også instrueret Efterretningssamfundet til at udføre en undersøgelse med henblik på frigivelse, af »Fjerde Del af den Fælles Kongresundersøgelsesrapport, om Efterretningssamfundets Aktiviteter Før og Efter Terrorangrebene den 11. september«, således, at familierne til ofrene for 11/9 og et bredere publikum bedre kan forstå den information, som efterforskere har indsamlet efter denne mørke dag i vores historie.

På trods af disse signifikante indsatser erkender jeg, at der ikke findes noget, der nogensinde kan fjerne den sorg, som 11/9-familierne er blevet påført. Min administration forbliver derfor ferm i sin forpligtelse til at assistere disse familier i deres forfølgelse af retfærdighed, og til at gøre alt, vi kan, for at forhindre endnu et angreb i USA. Men at vedtage JASTA som lov ville imidlertid hverken beskytte amerikanere mod terrorangreb, og heller ikke forbedre vores effektive respons til sådanne angreb. Som JASTA er skitseret, ville loven gøre private sagsanlæg mod udenlandske regeringer i amerikanske domstole muligt, baseret på beskyldninger om, at sådanne udenlandske regeringers handlinger i udlandet gør dem ansvarlige for terrorrelaterede skader på amerikansk jord. Denne lovgivning ville tillade legale anklager imod lande, der hverken af den eksekutive gren (dvs. præsidenten, -red.) er blevet udpeget som værende statssponsorer af terrorisme, og heller ikke har udført direkte aktioner i USA, med at udføre et angreb her. JASTA ville være skadelig for USA’s nationale interesser mere generelt, hvilket er grunden til, at jeg returnerer den uden min underskrift.

For det første truer JASTA med, at vores effektive respons til indikationer på, at en udenlandsk regering har taget skridt til, uden for sine egne grænser, at give støtte til terrorisme, vil blive reduceret ved at tage sådanne anliggender ud af hænderne på vores nationale sikkerhed, og 2, professionelle inden for udenrigspolitik, og så placere dem i hænderne på private sagsøgere og domstole.

Enhver indikation af, at en udenlandsk regering skulle have spillet en rolle i et terrorangreb på amerikansk jord, er et særdeles alvorligt anliggende og fortjener en magtfuld respons fra en enig, statslig regering, der tager hele rækkevidden af vigtige og effektive redskaber, der er til rådighed, i betragtning. Ét af disse redskaber er at udpege den pågældende, udenlandske regering som statssponsor af terrorisme, hvilket medfører en hel stribe af følger, inklusive denne udenlandske regerings fratagelse af sin suveræne immunitet ved amerikanske domstole i visse terrorrelaterede sager, samt udsættelse for en række sanktioner. I betragtning af disse alvorlige konsekvenser udpeger man kun en stat som sponsor af terrorisme efter, at professionelle fra national sikkerhed, udenrigspolitik og efterretningsvæsen omhyggeligt har undersøgt al tilgængelig information for at afgøre, hvorvidt et land falder ind under de kriterier, som Kongressen har fastlagt. I modsætning hertil afviger JASTA fra mangeårige standarder og praksisser under vores Lov om Udenlandske Staters Immunitet og truer med at fratage alle udenlandske regeringer deres immunitet over for retsforfølgelse i USA, udelukkende baseret på beskyldninger fra private sagsøgere, gående ud på, at en udenlandsk regerings opførsel i andet land havde en eller anden rolle eller forbindelse til en gruppe eller personer, der har gennemført et terrorangreb i USA. Dette ville indbyde til, at man traf beslutninger i konsekvens heraf, som var baseret på ukomplet information, og til risikoen for, at forskellige domstole nåede frem til forskellige konklusioner om enkelte, udenlandske regeringers skyld, og deres rolle i terroraktiviteter, der er rettet imod USA – hvilket hverken udgør en effektiv eller en koordineret måde for os at respondere på indikationer på, at en udenlandsk regering måske har stået bag et terrorangreb.«

Med andre ord, fordi to successive amerikanske administrationer – Bush og Obama – mørklagde den saudiske rolle i det værste terrorangreb, der nogen sinde er udført på amerikansk jord, og undlod at opføre Saudi-Arabien og Storbritannien på Udenrigsministeriets liste over statssponsorer af terrorisme, fratages familierne deres ’dag i retten’!

Obama fortsætter med åbenlyst at forsvare USA’s relationer med Saudi-Arabien – på trods af det bjerg af beviser imod den saudiske kongefamilie, blandt hvilke beviser vi ikke mindst finder en rapport fra USA’s Kongres med 28 siders bevis:

»For det tredje, så truer JASTA med at skabe komplikationer i vores relationer med selv vore nærmeste partnere. Hvis JASTA blev sat i kraft, kunne domstole potentielt set anse selv minimale anklager, der beskylder USA’s allierede eller partnere for medskyldighed i et bestemt terrorangreb i USA, for at være tilstrækkeligt til at slå døren op for anklager mod og vidtrækkende undersøgelser af et fremmed land – for eksempel det land, hvor en person, der senere begik en terrorhandling, rejste ud fra eller blev radikaliseret. Flere af vore allierede og partnere har allerede kontaktet os med alvorlige bekymringer over loven. Ved at udsætte disse allierede og partnere for denne form for anklager i amerikanske domstole, truer JASTA med at begrænse deres samarbejde i hovedspørgsmål af national sikkerhedsmæssig karakter, inklusive kontraterror-initiativer, på et afgørende tidspunkt, hvor vi forsøger at opbygge koalitioner, og ikke skabe uoverensstemmelser.«

Obama sluttede af med endnu engang at lyve om sin indsats på vegne af 11/9-familierne, og om sine successer i den Globale Krig mod Terror:

»Angrebene den 11. september var den værste terrorhandling på amerikansk jord, og de blev mødt med en respons, der ikke har fortilfælde, fra den amerikanske regering. USA har foretaget robuste og vidtrækkende handlinger for at yde ofrene for 11/9-angrebene retfærdighed og beskytte amerikanernes sikkerhed, lige fra at give finansiel kompensation til ofre og deres familier og til at gennemføre globale kontraterror-programmer, og til at stille skyldige personer for retten for forbrydelser. Jeg har fortsat og udvidet disse indsatser, både for at hjælpe ofre for terrorisme med at opnå retfærdighed for tabet af deres kære og disses lidelser, og for at beskytte USA mod fremtidige angreb. Men JASTA bidrager imidlertid ikke til disse mål, styrker ikke amerikaneres sikkerhed mod terrorangreb, samt underminerer USA’s kerneinteresser. Af disse grunde må jeg nedlægge veto mod loven.«

Sproget i dette brev til Senatet er så frastødende, at det kan bruges som et våben imod Obama, både med henblik på at sikre en overvældende tilsidesættelse af hans veto, og at tage omgående skridt til hans fjernelse. Gå ikke glip af ét eneste trommeslag!
Lyndon LaRouche:
»Dette er en dødsens alvorlig sag.
Få denne tilsidesættelse af Obamas veto mod JASTA i hus!«
Uddrag af LPAC Fredags-webcast, 23/9 2016

… hvis Obama fører sit veto ud i livet, så bør han omgående afsættes ved en rigsretssag. Dette er i den grad en handling med åbenlyst og vidende forræderi imod ikke alene 11. september-familierne, men imod De forenede Stater som helhed.

»Det er forkasteligt, at én mand kan stå imellem retfærdighed for mordet på 3000 mennesker, og så denne lovs ikrafttræden«. Kristen Brightweiser, 11. september-enke.

Matthew Ogden: God eftermiddag! Det er den 23. sept., 2016.

Jeg er Matthew Ogden, og jeg vil gerne byde jer alle velkommen til en særlig udsendelse her fra LaRouchepac.com her fredag eftermiddag. Vi udsender tidligere end vi plejer; kl. er 4:00 Eastern Time (1:00 Pacific Time), fordi vi befinder os midt i et opgør i Washington, D.C., hvor hvert minut tæller.

Med mig i studiet i dag har jeg Jeff Steinberg fra Executive Intelligence Review; og via video har vi med os Elliot Greenspan, koordinator for LaRouchePAC-aktiviteter i New York City.

Som I alle ved, så befinder vi os netop nu i en nedtælling til »sandhedens time«. Fra og med kl. 1:00-2:00 her i eftermiddag, under Det hvide Hus’ pressebriefing, står det klart, at [præsident] Obama vil nedlægge veto mod JASTA-loven (Senatslov 2040). Vi vil straks skrive telefonnummeret på skærmen, så I kan ringe til Kongressen og komme i kontakt med senatorerne og kongresmedlemmerne (i Repræsentanternes Hus, -red.) fra jeres stat, så I kan være mobiliserede under vores udsendelse. I skal slet ikke udsætte det. Ring. Sørg for, at jeres stemme bliver hørt. Sig til hvert enkelt kongresmedlem, at han/hun skal være stærk i sin forpligtelse over for at gøre Obamas veto ugyldigt. [Capitols omstillingsbord: 202-224-3131]

Trods utroligt pres, trusler, løgne, penge, intimidering fra den saudiske lobby-maskine og fra Det hvide Hus direkte, så står Kongressen, under den sidste optælling på Capitol Hill, stadig til at gøre Loven for Retsforfølgelse af Sponsorer af Terrorisme (den såkaldte JASTA) ugyldig og levere en særdeles historisk første tilsidesættelse af et veto i hele Obamas præsidentskab. Tidligere på dagen havde New York Times en artikel, »Obama er på kanten til at få en skarp irettesættelse, han længe har undgået – en tilsidesættelse af sit veto«.

Det, som dækningen har tydeliggjort, er, at dette har været en total kamp bag scenen. Jeg vil gerne meget, meget hurtigt læse blot lige indledningen til en NYT-artikel, der udkom onsdag den 21. sept., med overskriften, »Kamp mellem saudier og 11. september-familier eskalerer i Washington«. Jeg synes, det giver et dramatisk overblik over nøjagtigt, hvad det er, der er foregået bag scenen, og i offentlighedens lys, i løbet af blot disse par dage i denne uge. Artiklen starter således:

»Mandag indkaldte en samling lobbyister for Saudi-Arabien, der har brugt mere end $5 million i det forgangne år på at købe indflydelse i Washington, til et krisemøde, for at forsøge at standse en lovgivning, der vil gøre det muligt for familierne til ofre for 11. september-angrebene at sagsøge den saudiske regering for enhver rolle, den måtte have spillet i den forbryderiske plan.

Tirsdag demonstrerede 11. september-familierne, hvis sagsanlæg til mange milliarder dollars varetages af advokater inkl. Jack Quinn, en forhenværende rådgiver til Det hvide Hus, for at lægge pres på præsident Obama om ikke at nedlægge veto mod loven, som han har lovet at gøre.

Onsdag kom disse to magtfulde kræfter, den ene, der operer i skyggerne, og den anden mere åbent, sammen på Capitol Hill til kulminationen af en af de største og mest følelsesladede lobby-stridigheder i hele året. Kampen reflekterer 11. september-familiernes vedvarende dominans i Washington, og den skrumpende indflydelse her af Saudi-Arabien, der engang uhindret promoverede sin dagsorden i Vestfløjen og i korridorerne af Kongressen.«

Jeg mener, at det er meget tydeligt, at der er sket det, at 11. september-familierne – men også andre borgere, inklusive de af jer, der ser med i dag på denne udsendelse – har spillet en central rolle i at bære ved til dette opgør. Dette opgør er, trods $5 mio. i saudiske lobby-penge, blevet næret af aktivismen hos borgere som jer selv. Og derfor er det, at vi beder jer om lige nu, hvis I ikke allerede har ringet jeres repræsentant i Kongressen op, at ringe lige med det samme – 202-224-3121 – for at sige: »Tilsidesæt det veto af JASTA-loven, som Obama truer med.«

Dette kunne ikke være tydeligere end under de demonstrationer, der fandt sted foran Det hvide Hus tirsdag morgen, og foran USA’s Senat senere på dagen, med medlemmerne af 11. september-familierne og andre. Vi har nogle videoklip fra pressekonferencen, der fandt sted på Senats-siden af Capitol tirsdag eftermiddag, hvor Terry Strada, Kaitlin Strada og Alison Crowther – alle tre medlemmer af 11. september-familierne – og ligeledes senator [Richard] Blumenthal totalt smadrede og pillede ned de løgne, der kom ud af Obama-administrationen og den saudiske lobby-maskine.

Men, før vi kommer til det, vil jeg bede Jeff Steinberg om, ganske kort, at fortælle os, hvad LaRouches marchordrer for dette øjeblik er, stedt over for Obamas forestående trussel om et veto af JASTA-loven. Dernæst vil vi afspille klippet fra pressekonferencen. Jeg vil give ordet til Jeff til en sammenfatning af hr. LaRouches kommentarer tidligere på dagen:

Jeff Steinberg: Det er temmelig lige ud ad landevejen. Han sagde simpelt hen, at, hvis Obama fører sit veto ud i livet, så bør han omgående afsættes ved en rigsretssag. Dette er i den grad en handling med åbenlyst og vidende forræderi imod ikke alene 11. september-familierne, men imod De forenede Stater som helhed.

En af nyhedshistorierne i dag sagde, at, hvis Obama fører dette veto ud i livet, så tager han, atter engang, terroristernes side imod USA’s interesser.

I Forordet til USA’s Forfatning er ét af præsidentens fremmeste ansvar, at forsvare De forenede Staters nationale sikkerhed: »at sikre det fælles forsvar«, og at »fremme det almene vel«, og hvis præsident Obama ikke kan se, hvorfor det er i alle amerikaneres og alle menneskers overhængende interesse, i hele verden, som rent faktisk ønsker at nedkæmpe denne terroristsvøbe, der udgår fra saudisk wahhabisme og fra den saudiske kongefamilie, ja, så må de hellere tænke over, hvad implikationerne af dette er.

Så hr. LaRouches »marchordrer« er ganske enkle: Få denne tilsidesættelse af Obamas veto i hus. Mobilisér jeres senator; mobilisér jeres repræsentant i Kongressen. Men oven i dette bør enhver, der ikke er sikker på, hvad implikationerne af et Obama-veto er, tænke længe og hårdt, og bør gå med i det kor, der omgående må kræve hans afsættelse fra embedet gennem en rigsretssag. Dette er en dødsens alvorlig sag, og dette er det skridt, der må tages.

Hele webcastet, inkl. engelsk udskrift, kan ses her: http://schillerinstitut.dk/si/?p=14887   

       
»Det er forkasteligt, at én mand kan stå imellem retfærdighed for
mordet på 3000 mennesker, og så denne lovs ikrafttræden«.
Kristen Brightweiser, 11. september-enke.
LaRouchePAC Internationale Fredags-webcast, 23. sept. 2016.

Som I alle ved, så befinder vi os netop nu i en nedtælling til »sandhedens time«. Fra og med kl. 1:00-2:00 her i eftermiddag, under Det hvide Hus’ pressebriefing, står det klart, at [præsident] Obama vil nedlægge veto mod JASTA-loven (Senatslov 2040). Vi vil straks skrive telefonnummeret på skærmen, så I kan ringe til Kongressen og komme i kontakt med senatorerne og kongresmedlemmerne (i Repræsentanternes Hus, -red.) fra jeres stat, så I kan være mobiliserede under vores udsendelse. I skal slet ikke udsætte det. Ring. Sørg for, at jeres stemme bliver hørt. Sig til hvert enkelt kongresmedlem, at han/hun skal være stærk i sin forpligtelse over for at gøre Obamas veto ugyldigt. [Capitols omstillingsbord: 202-224-3131]

 Et længere, dansk uddrag vil blive udlagt på hjemmesiden senere i dag.

Engelsk udskrift:

"IT IS REPREHENSIBLE THAT ONE MAN IS STANDING BETWEEN JUSTICE FOR
THE MURDER OF 3000 PEOPLE AND THIS LEGISLATION BECOMING LAW."  —
Kristen Brightweiser, 9/11 widow

LaRouche PAC International Webcast Sept. 23, 2016

        MATTHEW OGDEN: Good afternoon! It's September 23rd, 2016. My
name is Matthew Ogden, and I would like to welcome all of you to
a special broadcast here from LaRouchepac.com on Friday
{afternoon}. We are broadcasting {early} our regularly scheduled
webcast this week at 4:00 Eastern Time (1:00 pm Pacific Time)
because we are in the midst of a showdown in Washington, D.C.,
where every minute counts.
        I'm joined in the studio by Jeff Steinberg, from {Executive
Intelligence Review}; and we're joined via video by Elliot
Greenspan, coordinator for LaRouche PAC activities in New York
City.
        As all of you know, we're in the countdown to the "moment of
truth" right now. As of 1:00-2:00 this afternoon, during the
White House press briefing, it remains clear that [President]
Obama is committed to vetoing the JASTA Bill (Senate Bill 2040).
We're going to put, right now, the phone number on the screen for
you to call in to Congress in order to contact the Senators and
Representatives from your State, in order for you to be mobilized
{during the show}. Don't even delay. Call in. Make sure that your
voice is heard. Tell every single Member of Congress to remain
strong in their commitment to override Obama's veto. [Capitol
Switchboard: 202-224-3131]
        This Justice Against Sponsors of Terrorism Act (or JASTA,
so-called), despite {unbelievable} pressure, threats, lies,
money, intimidation coming from the Saudi lobbying machine and
from the White House directly, at last reading on Capitol Hill,
Congress is still set to override this veto, delivering a very
historic first veto override of Obama's entire Presidency.
There's a {New York Times} article just earlier today, "Obama is
on the cusp of a rebuke he has long avoided — a veto override."
        What's become clear from the coverage, is that this has been
an all-out battle behind the scenes. Very, very quickly I'd like
to read just the beginning of a {New York Times} that came out on
Wednesday, September 21st, which was headlined "Fight Between
Saudis and 9/11 Families Escalates in Washington." I think this
gives a dramatic overview of exactly what has gone down behind
the scenes, and in public view, during the course of just the few
days that have occurred this week. It reads, in the beginning:

        "On Monday, a constellation of lobbyists for Saudi Arabia,
which has spent more than $5 million this past year to buy
influence in Washington, called a crisis meeting to try to stop
legislation allowing the families of victims of the Sept. 11
attacks to sue the Saudi government for any role in the plot.
        "On Tuesday, the 9/11 families, represented in their
multibillion-dollar lawsuits by lawyers including Jack Quinn, a
former White House counsel with deep relationships in Washington,
demonstrated outside the White House to pressure President Obama
not to veto the legislation, as he has vowed to do.
        "On Wednesday, these two powerful forces, one operating in
the shadows and the other more in the open, converged on Capitol
Hill in the culmination of one of the biggest and most emotional
lobbying fights of the year. The battle is a reflection of the
enduring dominance in Washington of the 9/11 families and the
diminishing clout here of Saudi Arabia, which once advanced its
agenda unencumbered in the West Wing and corridors of Congress."
        Now, I think it's very clear that what has happened, is the
central role that the 9/11 families — but also other citizens,
including those of you who are watching this broadcast here today
— have played in fueling this showdown. This showdown has been
fueled, despite $5 million in Saudi lobbying money, by the
activism of citizens like you. And that's why we're asking you,
{right now}, if you haven't called in to your Congressmen, to
call right now — 202-224-3121 — to say "Override Obama's
threatened veto of JASTA."
        This couldn't have been made more clear than during the
rallies that occurred in front of the White House on Tuesday
morning, and later in the day in front of the United States
Senate, by members of the 9/11 families and others. We do have
some clips from the press conference that occurred on the
Senate side of the Capitol on Tuesday afternoon, where Terry
Strada, Kaitlyn Strada, Alison Crowther — all three members of
the 9/11 families — and also Sen. [Richard] Blumenthal
absolutely demolished and debunked the lies that were coming out
of the Obama Administration and the Saudi lobbying machine.
        But before we get to that, I'd like to just very briefly ask
Jeff Steinberg to say, in brief, what Mr. LaRouche's marching
orders for this moment were, in the face of Obama's upcoming
threatened veto of the JASTA Bill. And then we will play this
press conference clip. So, Jeff, I'm going to let you just
summarize what Mr. LaRouche's comments were today.

        JEFF STEINBERG: It's pretty straight forward. He just simply
said that if Obama goes ahead with this veto, then he should be
immediately impeached. This is such an act of overt and witting
treason against not just the 9/11 families, but against the
United States as a whole.
        One of the news accounts today said that if Obama goes ahead
with his veto, then once again he's siding with the terrorists,
against the interests of the United States.
        In the Preamble to the U.S. Constitution, one of the first
responsibilities of the President is to defend the national
security of the United States: to "provide for the common
defense, and to "promote the general Welfare," and if President
Obama cannot see why it is in the urgent interests of all
Americans, and of anyone around the world, who wants to actually
fight against this terrorist scourge emanating from Saudi
Wahhabism and from the Saudi Royal Family, then they basically
better think about what the implications of this are.
        So, Mr. LaRouche's "marching orders" are very simple: Get
the veto override. Mobilize your Senator, mobilize your
Representative. But, on top of that, anyone who is unclear about
the strategic implications of an Obama veto, should think long
and hard and should join in the chorus that must immediately
demand his impeachment from office. This is a dead serious
matter, and that's the step that must be taken.

        OGDEN: Great! We're going to elaborate a little bit more on
the context of that a little bit later. Also, with the
developments that are occurring internationally. But right now, I
want to play a very short excerpt from the speeches of Terry
Strada, Kaitlyn Strada, Alison Crowther, and Sen. Blumenthal,
where they debunk every single media propaganda line that you're
going to hear coming from the White House and the Saudi lobbying
machine on the subject of the JASTA Bill. So, here's that
excerpt:

        TERRY STRADA: In our quest for the truth, accountability,
and justice for the murder of my husband and the thousands of
other innocent souls lost and injured, my colleagues and I have
worked tirelessly with Congress for over four years advocating
for the 9/11 families in support of the Justice Against Sponsors
of Terrorism Act (JASTA).
        I am frustrated, angry, and tired of the mis-truths being
carelessly spewed about this legislation, and I am here today to
set the record straight. The President's rationales to veto JASTA
hold no weight. They are 100% wrong. The issues the White House
and [unclear: 0:08:35.4] are raising now, concerns of reciprocal
laws or lawsuits, have all been considered, repeatedly, and
addressed.
        This issue about the possibility of threats of reciprocal
laws and lawsuits is a kneejerk reaction, raised by all novices
looking at the Bill, until they actually read the text and
consider the policies. Then, only those who would favor Saudi
interests seem to cling to the mis-truths. Those who favor sound,
anti-terror-financing policies, support JASTA.
        The most recent statement from the White House Press
Secretary, Josh Earnest, last Monday, when he told the White
House press corps that there were concerns about judges all over
the country designating terror organizations for U.S. sanctions,
is nonsensical. No judge overseeing a civil jury trial for
injuries would ever be imposing U.S. sanctions. That is simply
outlandish.
        To be crystal clear: JASTA does not and cannot have anything
to do with suing our diplomats. That issue is controlled by
something entirely different from JASTA — the Vienna Convention
on Diplomatic Relations. And, if {I} know it, I suspect the White
House knows this, too.
        Very importantly, JASTA has nothing to do with whether a
private citizen, or even a private company, can be sued for
alleged wrong-doing. JASTA deals with immunity of foreign States.
So, the White House's press comments that enacting JASTA will
threaten suits against the U.S. — which Mr. Earnest emphasized
as a risk of JASTA — are categorically untrue. I am sure the
White House knows that, too.
        And most importantly, our military is not at risk for being
sued if JASTA is enacted. The narrow text of JASTA, like our
legal history, specifically distinguishes between acts of war and
acts of terrorism. The text of the Bill, for anyone who cares to
read it — and it is surprisingly short — specifically excludes
acts of war. I'm sure the White House knows that, too.
        No one who seriously opposes terrorism disagrees with a bill
that at its core, accuses no one. All JASTA does, is simply ask
those accused of sponsoring terrorist attacks on U.S. soil, to
answer on the merits and to stand account for those accusations.
        For us, the 9/11 families and survivors, all we're asking
for is an opportunity to have our case heard in a courtroom.
Denying us justice is un-American. In our case, the existing and
still growing mountain of evidence against the Kingdom of Saudi
Arabia, demands that they address those accusations, if for
nothing else, to normalize our relations with a nation that
claims to be our ally.
        I would suggest, that if the Kingdom had no part in the
horrific attacks of 9/11, they should welcome the opportunity to
address the allegations head-on, and fix our relationship.
Instead, they have hired dozens of highly-paid lobbyists, who
roam the halls of Congress, intimidating our Members of Congress,
and trying to strong-arm our legislative process. This, too, is
un-American.
        We, the 9/11 community, have suffered far too long at the
hands of far too many that would prevent us from seeking
accountability before a jury of our peers. Neither the President,
nor Congress, nor the lobbyists for foreign kingdoms should be
permitted to make us wait another day to pass JASTA.

        SEN. RICHARD BLUMENTHAL: The basic objective here is to hold
accountable wrong-doers and law-breakers and evil-doers. Because
that is the rule of law. Behind that over-arching, seemingly
abstract ideal, is a loop-hole in the law. And it's a modest
loop-hole. The loop-hole is that a foreign actor or agent can
commit an atrocity in this country, but be immune from any kind
of legal accountability if the aiding and abetting is done
outside our boundaries. That's basically what may well be shown
in a court of law about the Saudi agents or operatives who aided
and abetted the 9/11 terrorists. There's a basic principle here.
If a foreign agent or actor gives a bag of money or a ton of
explosives to someone who then does harm in our country, and it
happens outside the country, there still should be legal
accountability. That's a loop-hole that Congress never intended.
        Take an analogy: If another country launched a missile from
[within] its borders, from its soil, that blew up an American
citizen, nobody would say, "Well, that's okay, because they did
it within their own borders." And the same principle applies
here. A foreign government that aids and abets an act of terror
that does harm in our country, should be held accountable, even
if those actions occurred outside our borders.
        I want to deal with the reasons given to oppose this
measure. And I want to say, with great respect to the President
of the United States, that he has a different perspective. He
conducts our nation's diplomacy. I respect him and his office and
his reasons for opposing this measure. But I disagree. Strongly,
and powerfully, with those reasons.
        If the Saudi Government is innocent, it has nothing to fear
from a day in court. If it is culpable, it should be held
accountable. And there is mounting evidence, revealed in the 28
pages, kept secret for so long, about potential Saudi complicity.
        So, I'm urging the President, as I did in a letter with my
colleague Sen. [Chuck] Schumer about ten days ago, to sign this
measure, and I believe that there are now, and there will be,
well more than the necessary votes to override this veto. It was
unanimously passed, and I believe it will be overwhelmingly
approved again, if need be.

        KAITLYN STRADA: After hearing our cries for justice, our US
Senate and House of Representatives unanimously passed
legislation called the Justice Against Sponsors of Terrorism Act
— JASTA. This bill would give me and thousands of other children
who lost their parents on 9/11, the opportunity to see some
degree of accountability. JASTA does not determine whether the
accused foreign state is actually responsible; the accused just
wouldn't get a free pass on accountability. Under existing law, a
foreign state alleged to be responsible for a car wreck has no
free pass and must face the music; the same should be for
terrorist attacks that kill or cause injury to Americans on US
soil. It is the right thing.
        So, I am imploring Congress to override the President's
impending veto, and help my family and all the 9/11 families and
survivors seek the justice we deserve. Fifteen years is far too
long for us to have to wait already. The veto should be
overridden at [the] first opportunity, and we should not be
forced to wait a day longer. Please show that you, our elected
officials, stand on {our} side; that of the American citizens. Do
not yield to the pressure of powerful foreign influences looking
to escape accountability. It's past time to enact JASTA.

        ALISON CROWTHER: I've come here today along with many other
9/11 families and victims in support of the Justice Against
Sponsors of Terrorism Act. The purpose of this act is to hold
accountable individuals in nations that fund terrorist activities
in our country. JASTA, if passed, will open pathways to choke off
foreign sources of funding and bankrupt terrorism. We first and
foremost exhort President Obama to approve JASTA. We are engaged
in an insidious war of hearts and minds; an epic battle for the
soul of humanity. To quote President Franklin Delano Roosevelt,
"The only thing we have to fear, is fear itself." If we allow
fear of potential consequences to rule over right action, the bad
guys will win. JASTA is a weapon in our nonviolent arsenal to
fight against those who would intentionally target and perpetrate
heinous crimes against innocent men, women, children, and the
unborn. If President Obama decides to veto JASTA, we trust that
the Senate and House, who represent the will of the 9/11 families
and the citizens of our great country, will stand by their
unanimous convictions and override a Presidential veto of JASTA
without delay. Thank you very much.

        OGDEN: Now while you were watching that video, we received a
breaking news announcement; and I'm going to let Jeff announce to
you what has just developed.

        STEINBERG: At 4:27 this afternoon, President Obama signed
the veto of JASTA. Which now means that the onus is on all of you
and on the members of the US Senate and then the US House of
Representatives to deliver a unanimous rebuke to a President who
puts his future business dealings with Saudi Arabia and his
commitment to cover up the crimes of 9/11, ahead of the interests
of the American people. This is a shameful moment for the
institution of the Presidency; and I hope all of you will take
that absolutely seriously and do your part as citizens. As Mr.
LaRouche said, "This is an unconscionable act by President Obama
that deserves his immediate impeachment. But first and foremost,
he's got to be delivered a brutal message by the Congress, by the
Senate; but first by you, the American people that this is
thoroughly unacceptable. He will go down in infamy for this
hideous act on his part."
        I just want to amplify a little bit what the stakes are in
this fight. We all know that 2,997 people perished on 9/11; but
the death and destruction from that event continues to this day.
I want to read you a news item that I wrote earlier this
afternoon, just before coming to the studio; and I think you'll
understand why this is an appropriate thing to be reading to you
right now.
        "On the weekend of the 15th anniversary of the September 11,
2001 attacks earlier this month, {Newsweek} magazine published an
extensive report on the tens of thousands of New Yorkers and
other first responders who are suffering severe medical
conditions as the result of their heroics following the 9/11
attacks. The {Newsweek} story was graphically headlined, '9/11's
Second Wave; Cancer and Other Diseases Linked to the 2001 Attacks
Are Surging'. While much of the article was devoted to
heartbreaking case studies of the first responders who are now
either dead or are suffering serious illnesses as the result of
their efforts, the statistics provided in the article are
harrowing, and reveal the extent to which the consequences of the
9/11 attacks continue to take lives."
        This is a quote from {Newsweek}: "|'Doctors with the World
Trade Center Health Program, which the Federal government created
in the aftermath of the attacks, have linked nearly 70 types of
cancer to Ground Zero. Many people have fallen victim to cancers
their doctors are rare, aggressive, and particularly hard to
treat.' More than 411 emergency rescue workers died in the
immediate aftermath of the 9/11 attack on the World Trade Center;
and that number has reached 1064 as of July 2016, according to
data that {Newsweek} obtained from the Centers for Disease
Control and Prevention and OSHA. But the full account is
staggering: 'As many as 400,000 people are estimated to be
affected by diseases such as cancers and mental illnesses linked
to September 11th.' 400,000. That figure includes those who lived
and worked within a mile and a half of Ground Zero in Manhattan
and Brooklyn. The vast majority of whom still don't know they're
at risk. Mark Farfel, director of the World Trade Center Health
Registry, which tracks the health of more than 71,000 rescue
workers and survivors, says 'Many people don't connect the
symptoms they have today to September 11th.'
        "Dr. Michael Crane, director of a clinic at Mount Sinai
Hospital which treats 22,000 rescue and recovery workers from
9/11, told {Newsweek} that of the 75,000 people enrolled in the
World Trade Center's Health Program, 5,441 have been diagnosed
with 9/11 cancers. {Newsweek} reported that 'Today, 15 years
after the attacks, doctors are starting to understand why people
are still dying. When the towers came down, they say, they
released a massive plume of carcinogens; turning lower Manhattan
into a cesspool of cancer and deadly disease.'
        "A National Resources Defense Council report issued soon
after the 9/11 attacks estimated that the North Tower alone
released 400 tons of asbestos into the atmosphere, along with
lead, mercury, volatile organic compounds, and deadly poisons.
Among New York City firefighters, the cancer rate after 9/11
increased by between 19% and 30% over pre-9/11 rates. The
Environmental Protection Agency, however, issued a report one
week after the 9/11 attacks, declaring that the air within a
16-acre area around Ground Zero was safe to breathe. An EPA
Inspector General's report in 2003 found that there was no basis
for EPA Administrator Christine Todd Whitman making that
statement. The IG report concluded, 'The White House Council on
Environmental Quality influenced, through the collaborative
process, the information that the EPA communicated to the public
through its early press releases when it convinced the EPA to add
reassuring statements and delete cautionary ones.' So far, at
least 1140 people who lived and worked in the immediate vicinity
of Ground Zero, have died from diseases brought on by the attack;
and that number is incomplete. An unknown number of first
responders and those who were in the immediate area of Ground
Zero, are suffering from mental illnesses similar to the PTSD
suffered by returning Iraq and Afghan war veterans."
        So, the body count is continuing, and therefore, the
magnitude of the President's crime in failing to sign JASTA into
law, is that much greater.

        OGDEN: Now, we had a memorial series of concerts that was
sponsored by the Foundation for the Revival of Classical Culture,
and members of the Schiller Institute chorus participated in
these two weeks ago. This was the context in which Terry Strada
made some very prescient remarks in the prelude to the Monday
concert that occurred in Morristown, New Jersey; at which she
said Obama is nothing but a spokesman for the Saudi regime. And
despite overwhelming pressure from the entire Congress, from the
American people, Obama and a lot of the other members of the
Saudi lobbying machine have acted on orders from Riyadh and from
London to shut down the JASTA bill. The threats have been
immense. The kinds of blackmail and intimidation — including the
European Union entering this discussion and saying that this
would be a systemic crisis; the European Union said, "harm to the
international order, if the JASTA bill were to take effect."
        So, as you can see, the activities of the LaRouche Movement
in collaboration with the 9/11 Families and other citizen
activists have really, really changed the course of history and
have put the entire Obama-Saudi-London establishment on the
rails.

        STEINBERG: I want to say something about this EU issue,
because people may remember that President Obama was in London
prior to the Brexit vote that took place in June, and intervened
into the internal political affairs of Britain; by basically
threatening that if Brexit passed, then Britain's role as a
critical ally of the United States within the European Union
would be diminished. It was considered to be a crass and really
impolitic intervention. The idea that the White House clearly
solicited this comment from the European Union, I hope will have
a backlash effect on legislators and all of you out there, and
that the message will be that this kind of foreign interference
is a slap at the sovereignty of the United States and it should
assure that the overwhelming vote of both Houses of Congress goes
to overriding President Obama's shameful veto.
        Yesterday, at hearings on Capitol Hill, Defense Secretary
Ash Carter and Chairman of the Joint Chiefs Gen. Joseph Dunford
lied through their teeth shamelessly; and claimed that the
passage of JASTA would jeopardize the security of American
soldiers overseas. As you heard from Senator Blumenthal, these
arguments are preposterous; they're the height of sophistry, and
they reflect the actual morality of this administration. This is
disgusting.

        OGDEN: I'm going to hand it over to Elliott right now in New
York City. The activity on the ground is intense, both in terms
of forcing an override on this JASTA veto; but also activity on
ushering in a New Paradigm, a new international economic order,
which is now on the table for discussion at the United Nations
General Assembly meeting. So, I'm going to let Elliott say a
little more about the situation there.

        ELLIOTT GREENSPAN: Thank you, Matt. Let me begin by picking
up on what you indicated. Four concerts — this is now two weeks
ago — four concerts; a living memorial to the 3000 who perished
on 9/11, to the first responders, to the survivors, to the
families, to the millions of victims in regime-change wars caused
by the Bush and Obama administrations. A living memorial. We had
upwards of 3000 New Yorkers at these concerts; we had reached at
least 100,000, probably hundreds of thousands of New Yorkers in
the run-up to this, for the purpose of focussing the city, the
metropolitan area, the nation, on 9/11; on the implication of the
declassification of the 28 pages, on the potential of a
breakthrough with JASTA. So, this goes back a couple of weeks.
Then, we come to the UN General Assembly.
        Among other events at the General Assembly, is the
intervention by the Saudi government spokesman [inaud; 30:49]
before the General Assembly — that is, before the world —
saying that JASTA was an affront to the sovereignty of Saudi
Arabia. At the same time, you have the {Wall Street Journal} in
New York editorializing against JASTA; you have the {New York
Post} with a Congressional op-ed supporting JASTA; you have two
{New York Times} major articles in the last two days. This is
super-charged. In that context, we released — twice this week —
the {Hamiltonian} editions 5 and 6 of the LaRouche newspaper
{Hamiltonian}; which people can see on this website. Which had
headlines "Traitor Obama Stalls on JASTA; Impeachment Is Nigh",
and "Obama's Doomsday: First JASTA; Next Glass-Steagall". Insofar
as Obama has perpetuated the Bush-Cheney policy, the
British-Saudi policy of regime-change war, of international
terrorism, we took the gloves off in Manhattan over these last
days, targetting Obama. We had banners at our rallies throughout
especially the East Side near the UN, midtown, Upper West Side:
"LaRouche: Cameron Is Out; Make Obama Next!"; "Good-bye Cameron:
Take the Pig with You", which had a picture of a pig with Obama's
face on the pig; "Duterte Was Right! Obama is a Son-of-a-B****";
"Obama's Legacy — 5 Wars, 60 Million Refugees"; "Obama Backs
ISIS in Syria"; and it goes on like this. That is, we hammered
away at this.
        Let me, however, locate this in the broader context of the
UN General Assembly. You have a revolution to finish off the
British Empire on the 4th and 5th of September at the Hangzhou
summit of the Group of 20; led by the Chinese under the direction
of President Xi Jinping. You have the creation of a new financial
architecture, of an international governance agency — the G20 —
which is committed to a new economic order; the New Silk Road, a
World Land-Bridge, which ideas were put forward in 1975 by Lyndon
LaRouche. And brought by LaRouche's allies, in particular
Ambassador Fred Wills, to the United Nations General Assembly for
the first time 40 years ago this week. Without going through this
history, those ideas, which we've organized for day by day over
40 years, have now created such a new economic foundation based
on scientific and technological progress, great projects of
infrastructure. This occurs at a moment when Deutsche Bank, the
Italian banks, the London and Wall Street banks are facing their
demise; far beyond the 2008 explosion.
        In that context, you have the creation of this new system.
The Chinese government, under Premier Li Qeqiang, over the last
several days, has brought the breakthrough, the commitment of the
Group of 20 summit to the United Nations General Assembly. What
he has done, is to address on the sidelines of the General
Assembly, 16 international organizations; and he put forward the
conception of the UN Sustainable Development 2030 Agenda, which
is a commitment adopted a year ago by the UN General Assembly to
eliminate poverty by the year 2030. Except much of the
trans-Atlantic leadership, the Obama leadership, much of the
Western European leadership, the London-Wall Street oligarchy
posed sustainable development in terms of an orientation toward
global genocide. What the Chinese have done, is to emphasize the
development part of sustainable development; and they've enlisted
the United Nations Development Program in a first Memorandum of
Understanding between the UNDP and the Chinese government that
there is a transformation building as a result of the leadership
of President Xi with President Putin, with the BRICS nations as a
unit, which has taken the several summits — the G20 of early
September — into the General Assembly and from here into the
BRICS summit in mid-October in India. You have the unfolding of
this new economic potential for humanity. The Chinese have
standing on the matter. As President Xi put it at Hangzhou, they
have eliminated for 700 million Chinese; they will eliminate
poverty for 57 million more by 2020. They're spreading this
through the New Silk Road already to at least 70 nations, and
soon 100.
        The great question is, what is the United States doing in
response? What is Western Europe doing? In a discussion with Mr.
and Mrs. LaRouche this morning, Mrs. LaRouche emphasized that
China is the stellar nation fighting for this perspective; but
you do not have any such thing coming from the US or from Western
Europe yet, and therefore, the treason of Obama. Obama, who
beyond aiding and abetting ISIS, al-Qaeda, al-Nusra,
international terrorism — the irony at the UN this week of Obama
convening a summit on the refugee crisis; well, Obama created the
refugee crisis. What we have created with an international
alliance under President Putin's leadership, and an international
development orientation into Syria and Iraq and the entire
region, is that we've created the solution to the refugee crisis.
        So, finally in this regard, in our work on the streets of
Manhattan this week, you had a super-charged environment. You had
a battleground there. There was, for example, a demonstration
heavily funded by George Soros and the neo-cons attacking the
Presidency of Rouhani of Iran; about 500 demonstrators attacking
Rouhani. Joe Lieberman becomes the spokesman of that
demonstration; and Joe Lieberman announces that it's Iran that is
responsible — he says — for the mass murder of Syrians. Daniel
Burke, LaRouche PAC leading organizer in the city, happens upon
this demonstration; and he yells out, "Lieberman, you're lying!
Obama, the Saudis are responsible for the mass murder in Syria."
And there's a short dialogue and Lieberman at some point seems to
agree with Daniel Burke. Then there was a demonstration organized
by the Syrian-American Forum, large numbers of Syrian-Americans
and others there, and Lynne Speed — leading LaRouche organizer
in New York — takes the microphone and she outlines what we have
done to create the potential for this transformation in Syria.
One of the Syrians there said, "What about Senator Richard
Black?" And Lynne said, "Yes, he just spoke at a Schiller
Institute conference which was addressed by Jeff Steinberg, by
Helga LaRouche, by Ambassador Jafari of Syria." And Lynne
develops the potential to end this regime-change policy by virtue
of the G20 agenda, of the Chinese and Russian agenda. To crush
terrorism militarily, and to develop, to reconstruct that region.
        Daniel was interviewed at the same time by ABC Television in
New York, who said, "Well, President Obama is giving his final UN
address. What do you anticipate?" And Daniel said, "It's going to
be treason; it's going to be a disaster. Obama has created the
refugee crisis," and he spelled out the alternative policy which
is what we now have on the table.
        Let me conclude this way. A few hours ago, in our midtown
New York organizing with the new {Hamiltonian} — and I should
emphasize that the lead report in the {Hamiltonian}, the banner
headline is "Appeal to the UN General Assembly: A New Paradigm
for the Common Aims of Mankind". Helga LaRouche penned this
appeal explicitly to build upon the G20 breakthrough; the G20
revolution. And the challenge that she posed to the governments
of the world, many of whom are receiving this {Hamiltonian};
we've gotten out about 4000 {Hamiltonian}s in several days. We
will intensify this over the weekend and into next week, with
that LaRouche PAC – Schiller Institute appeal. The idea is the
challenge to the governments of the world to join China and
Russia and India and the BRICS; to join LaRouche under LaRouche's
leadership. What happened this morning as we were distributing
this and organizing, a Chinese businessman came to our table, and
he said, "If the US and China work together, we can solve all the
problems of the world. Drugs; terrorism; war. But the US doesn't
want to do it. India and China are doing things; in the US, it's
just talk and fighting. If you want to be rich, build a road. It
makes everyone richer. If more Americans were like you," he said
to our organizers, "we could solve all problems." I think that's
a useful microcosm. The LaRouche Movement, the new Presidency,
which LaRouche is creating, centered in New York with the
{Hamiltonian}; working with China with the BRICS countries.
That's my report.

        OGDEN: Thank you very much Elliott. As can be made no more
clear, the lever of history is in our hands in terms of every
single element. I think if you're inspired by that kind of
intensity of organizing, as many members of the LaRouche PAC New
York City chapter, activists with the New York City were engaged
in on Tuesday; they took the bus down to Washington DC to be
involved in these JASTA rallies. That made a huge difference in
the White House rally and the Senate rally. These are people who
have the physical means to do that. You, right now, can pick up
the telephone and call Congress. We still have a few more minutes
on the East Coast before Congress leaves for the weekend. Call
them now! That's why we're recording at this early time; we're
going to display again the phone number on the screen. This is
the Capitol switchboard; you can call both of your Senators, and
you can call your House of Representatives member, and tell them
now is the time to override Obama's veto.
        Jeff, I know you want to follow up on that report from
Elliott. I think some of these developments over the weekend also
in terms of the situation in Syria on the ground, underscore even
more how critically important it is right now that Obama is
receiving this sort of rebuke from inside Washington DC.

        STEINBERG: I want to say two things. Number one, I think for
those citizens out there who've not engaged in this kind of level
of political mobilization, let me be very clear. If you walk into
any office on Capitol Hill, the first thing you encounter are
several young people, usually they're new employees — fresh out
of college — sometimes they're even interns. They're there
taking phone calls. And they are instructed by every member of
Congress, to take detailed notes on every constituent call that
comes in there. Those members of Congress — and of course, we're
two months away from elections in which every member of the House
and one-third of the Senate are up for re-election. They want to
know what issues are on their constituents' minds. When Congress
was considering whether to give President Obama the authority to
bomb Syria back in September of 2013, the switchboards were
ringing off the hook on Capitol Hill. Every office received
massive numbers of phone calls, emails, letters; and they were
running 100 to 1 against any kind of new wars in the Middle East
involving the United States. So, you do make a difference.
        I think the other thing that needs to be remembered in the
context of what Elliott just reported, is that one of the things
that is going on, on both sides of the Atlantic, is that the
entire financial system is crumbling at an accelerating rate. If
anything, we are also at a moment where not only is it necessary
to pass JASTA and to get this treacherous President out of office
— not wait 'til January, not wait 'til the November elections —
but now! After what he's just done, it should be clear as day.
But the other thing that's got to be done immediately, is
Congress must take up the Glass-Steagall Act. There are bills in
both Houses of Congress to reinstate Glass-Steagall; which means
breaking up the too-big-to-fail banks.
        Now, the FDIC, the Federal Deposit Insurance Corporation
which insures your deposits in the Federal commercial banks
across the United States, has issued a report in the last few
days in which they reported in great detail and with great alarm,
that the major banks of Europe and the United States have once
again built up such a mountain of leveraged debt that they could
blow at any moment. The bank that stands out above all others is
Deutsche Bank, which is notionally a German bank but really is
headquartered in London and is the largest bank in the world in
terms of derivatives exposure. But Societe Generale of France,
Credit Suisse, the Union Bank of Switzerland, Goldman-Sachs, and
a number of the other major European banks — Banco Santander of
Spain; the leverage that these banks have built up criminally, is
worse than where things stood at the time that Lehman Brothers
blew out. The leverage of debt to reserves of Deutsche Bank is
over 37 to 1; and all the other banks that we're talking about
here have leverage ratios of 25 to 1, 30 to 1. So, this whole
system is about to blow; and once again, the Obama
administration, in the same way it's opposed to JASTA, is opposed
to reinstating Glass-Steagall. Congress has to really stand up;
and you've got to be the spine that pushes that issue forward. As
well as what we've been talking about in the first part of this
show; about the urgency of a veto override of JASTA and moves to
bring this President down all together.

        OGDEN: I could foresee Glass-Steagall being the second veto
override of Obama's administration.

        STEINBERG: Right; exactly. And it's got to happen in
September; we can't wait 'til after November for this, it's too
risky.

        OGDEN: Absolutely. I want to leave you with a quote from
Kristen Brightweiser, who's one of the widows of 9/11; her
husband was killed in the 9/11 attacks. She said — and I think
this is right to the point: "It is reprehensible that one man is
standing between justice for the murder of 3000 people and this
legislation becoming law. The President and the Congress should
be listening to American citizens, not a bunch of lobbyists who
represent a foreign nation."
        So, I think it couldn't be more clear at this point that
this is the most dramatic development of recent history. The
degree to which the Obama administration has been forced to put
itself out there, to show its true colors in the face of
unanimous opposition from both parties of the United States
Congress; we never could have reached this point without the
concerted action of citizens of the United States under the
leadership of LaRouche PAC and allied forces. It is a testament
to the fact that the kind of focussed deployment of our
operations into New York City and elsewhere across the country,
have had a substantial historical effect. We do have our finger
on the lever of history; not only in terms of what's happening
now at this very moment with JASTA and the showdown there with
the Obama White House. But also what's happening on the world
stage, with what's occurring now in the United Nations General
Assembly; the transition into a completely New Paradigm, a new
international economic world order. Which is what has been on the
table for 40 years plus, coming out of the leadership of Lyndon
and Helga LaRouche, and the development of the entire New Silk
Road, the World Land-Bridge. This is the future of the United
States. If we are able to take our government back, to take our
Constitutional republic back into the hands of the American
citizens and out of the hands of this Obama-London-Riyadh
triangle; and if we are able to force through the Glass-Steagall
Act in a timely and urgent manner, we can immediately become
participants in the New Paradigm, as has been so clearly
illustrated by what is happening in China, what's happening with
China's alliances with the other BRICS nations, and what I'm sure
will be the number one issue on the table this weekend at the
United Nations General Assembly summit.
        So, that appeal that Elliott referenced from Helga
Zepp-LaRouche, which is now going into the hands of UN
ambassadors and others as we speak, this is critical; at the same
time that I know that over the course of this weekend, everything
will be dominated by this fight over the JASTA veto override.
Congress will be in session at the beginning of next week; and as
much pressure as can be brought right now before they leave their
offices for Friday evening, and everything that can be done in
the districts. The district offices, high-profile appearances,
op-eds, call into radio shows; everything that you can do over
the next 24-48 hours, will determine what happens on Monday
morning when Congress comes back into session.
        So again, the number is on the screen — 202 224-3121 — you
can call into your Congressional office; you still have a few
moments left to do so. Circulate this broadcast as widely as you
can. That video excerpt that we showed you with Terry Strada, the
other 9/11 families, and Senator Blumenthal; that's available on
the LaRouche PAC website. You can circulate that, too. That
debunks all of the lies that are coming from the Obama White
House and the Saudi political lobbying machine; you can use that
to inform your own activism over the course of this week.
        So, I'd like to thank Jeff Steinberg for joining us here
today. Elliott, do you have any final words from New York that
you want to tag onto the end of this show here?

        GREENSPAN: Insofar as Lyndon LaRouche's objective with the
creation of the {Hamiltonian} newspaper was to launch a new
Presidency of the United States, a new institution of the
Presidency independent of these hated candidates, independent of
Obama, this is a fascinating and decisive moment; where Obama,
for the first time in his entire Presidency, is about to be
overidden. Where Obama can be brought down. Jeff emphasized
LaRouche's point about impeachment; we will now take the
{Hamiltonian} onto the streets in a heightened way tomorrow
morning and Sunday and into next week, to build both this process
of override, potential impeachment, Glass-Steagall, and the new
Presidency. And you ought to come to the New York town meeting
tomorrow, the dialogue with LaRouche.

        OGDEN: Right; and that will broadcast live also on the
LaRouche PAC website. So, thank you very much. This is a
revolutionary moment; I'm glad that we were able to join you live
today as this news broke. We hope that you will be very active
over the coming 24 hours. Please stay tuned to larouchepac.com;
and good night.
Tysklands general Kujat:
Der foregår en krig i Washington imod det samarbejde,
John Kerry arrangerede med Rusland

Wiesbaden, 22. sept. 2016 – General Harald Kujat (pensioneret), tidligere formand for NATO’s Militærkomite (2002-05), sagde i går til Bild Zeitung: »I øjeblikket foregår der ikke alene en krig med våben, men også med ord. Det aftalte samarbejde med Rusland i Syrien, som udenrigsminister Kerry har arrangeret, er tydeligvis ikke blevet mødt med enstemmig støtte i Washington. Det fremstår derfor, som om Kreml gøres ansvarlig for angrebet på nødhjælpskonvojen, til trods for, at der hidtil ikke findes noget konkret bevis.«

»Begge de seneste dages tragiske begivenheder udgør således et stærkt argument for, at aftalen mellem USA og Rusland bliver gennemført – og ikke imod.« Bild fortsatte: »Det er Kujats vurdering, at et tættere, militært samarbejde mellem begge lande ville gøre det muligt at gå fremefter med kampen mod de islamistiske terrorgrupper i Syrien og genoptage fredsforhandlingerne.«

TASS rapporterede den 21. sept. om general Kujats kommentarer til en tysk tv-kanal: »Angrebet mod en humanitær nødhjælpskonvoj nær Aleppo, Syrien, kunne virke til terroristernes fordel, sagde tidligere formand for NATO’s Militærkomite til Tysklands N-TV-kanal onsdag. ’Jeg kan ikke forestille mig, at Rusland skulle ønske at torpedere sine aftaler med USA gennem dette angreb’, sagde Kujat og tilføjede, at han ikke mente, at ’Syriens myndigheder ville bombe en konvoj fra den syriske humanitære organisation, den Syriske Røde Halvmåne’.« General Kujat fortsatte: »Så der er altså kun terroristerne, der absolut ikke ønsker, at USA og Rusland skal forene deres militære indsats på linje med aftalerne og handle sammen imod dem. Men der foreligger hidtil ingen beviser; hertil behøves en undersøgelse af scenen.«

General Kujats kommentarer, især om kampen internt i Washington, er uden fortilfælde og peger på, at det haster med, at mentalt sunde kræfter i USA rydder ud i Obama-administrationen, før det er for sent.     
Stormvejr over JASTA mod Obama/Bush/London;
LaRouche: »Bliv ved! Stop ikke!«

Leder fra LaRouchePAC, 21. sept., 2016 – I går, sammenfaldende med åbningen af FN’s Generalforsamlings generelle debat mellem verdens ledere, brød helvede løs over Obama og Saudi-Arabien i Washington, D.C. To demonstrationer og en pressekonference fandt sted ved Det Hvide Hus og Senatet under ledelse af æres-familierne til ofrene for 11. september-terroren og bragte aktivister fra østkysten ind til at beordre, at S.2040 JASTA-lovforslaget (Loven om Retsforfølgelse af Sponsorer af Terrorisme) blev sat i kraft (gennem præsidentens underskrift). Som demonstrationsskiltene sagde: »Stop beskyttelse af Terrorisme-$$!« Til præsident Obama: »Ingen veto mod JASTA!« Til kongressen: »Gør veto ugyldigt!« Loven vil gøre det muligt for amerikanerne at sagsøge Saudi-Arabien.

I løbet af natten har en medieoffensiv gjort budskabet landsdækkende, gennem USA Today, HispanTV, og mange andre. »Hvorfor familier til ofrene for 11. september føler sig forrådt af Obama«, lyder overskriften i McClatchy News D.C. i dag.

I dag fortsætter lederne for JASTA deres tilstedeværelse for fuld styrke på Capitol Hill og insisterer på retfærdighed, for sig selv, for nationen og for verden. JASTA er allerede blevet enstemmigt vedtaget af Repræsentanternes Hus tidligere på måneden, og af Senatet i maj, men Obama har sagt, at han vil nedlægge veto imod den. Men selv, hvis han nøler med at gøre det frem til ugens udgang, har medlemmer af Senatet lovet at forblive i session og underkende vetoet. I går sagde advokater, at de står klar til omgående at anlægge retssager mod Saudi-Arabien, på vegne af ofrene for 11. september.

Sideløbende hermed blev det endnu hedere for saudierne og Obama, i form af en debat i Senatet om vedtagelse af S.J. Res. 39: »Resolution om afvisning af et $1,51 mia. stort våbensalg til Saudi-Arabien«. De fire forslagsstillere – Rand Paul (R-KY), Chris Murphy (D-CT), Al Franken (D-MN) og Mike Lee (R-UT) – kom alle med udtalelser imod de saudiske grusomheder i Yemen og imod kongerigets opbakning af radikal ideologi, der fører til terrorisme. Murphy sagde, at saudiernes handlinger »ikke har andet formål end kaos og forøgelse af områder, der ikke kan regeres …« Selv om lovforslaget ikke blev vedtaget, men blev suspenderet (en måde at blokere det uden direkte at afvise det) med stemmerne 71 mod 25 (aftaler om militæreksport bliver typisk vedtaget), havde Murphy på forhånd udtrykkeligt sagt, at, selv, hvis lovforslaget ikke vedtages, »vil det stadig sende et signal«.

Lyndon LaRouches respons på dette momentum imod Obama lød: »Bliv ved! Stop ikke!« Han understregede, at vi må »udvide rækkevidden af det, som bør optage folk …« Og endvidere: »Få folk til at komme tættere sammen, som et reelt team. Gå ikke i stå i en lukket kreds; kom ud af kredsen.«

Intet er mere presserende nødvendigt end at benytte dette momentum til at få de i begge Kongressens huse fremsatte Glass/Steagall-lovforslag vedtaget. LPAC-aktivister bragte dette frem i forreste linje i går på Capitol Hill, over for de mange individuelle kongresmedlemmer, der var hurtige til at fordømme Wells Fargo-bankens forbrydelser – dagens korrupte nassekarle – men var tavse og dårligt informerede om behovet for en akut indsats for at genindføre Glass-Steagall, og for en akut indsats for at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at sætte økonomien i gang og redde nationen, og verden. Men alle i Kongressen ved, at det har været LaRouchePAC’s aktivisme, der har tvunget Glass-Steagall frem til toppen af virkelighedens dagsorden. Og jo mere, fremtrædende borgere og valgte regeringsfolk (dvs. Kongressen) ved om den umiddelbart forestående nedsmeltning af hele det transatlantiske finanssystem, desto større er chancerne for, at man i tide griber til nødforanstaltninger.

På Manhattan bliver Helga Zepp-LaRouches erklæring vedrørende de presserende spørgsmål, der ligger foran verdensledere, som er forsamlet i New York til FN’s Generalforsamling, fortsat bredt cirkuleret, under overskriften »APPEL til FN’s Generalforsamling: Et nyt Paradigme for Menneskehedens Fælles Mål!« 

Her til morgen talte den kinesiske premierminister Li Keqiang med sine egne ord om begrebet om de »fælles mål« folkene imellem, ved at henvise til sin nations forpligtelse til den »win-win«-anskuelse, der er involveret i forpligtelsen til at gøre, hvad der kræves for at skabe økonomisk vækst for alle nationer og folkeslag. Kun økonomisk udvikling kan fremme den menneskelige civilisation og det menneskelige fremskridt, sagde han, og løse vore problemer, selv terrorisme. Verden står i dag over for mange farer, men Li sagde, at »svære øjeblikke kræver stærkere tillid.«

Foto: Aktivister demonstrerer uden for Det Hvide Hus for JASTA-loven. Loven vil gøre det muligt for overlevende af 11. september-angrebene at sagsøge Kongedømmet Saudi-Arabien for dets direkte involvering i angrebene. [foto: Jason Ross/alle rettigheder reserveret]

Se også: Video: Pressekonference afholdt ved Capitol Hill af repræsentanter for familier til ofrene for 11. september, samt senatorer. https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=bJOQHLLWZAA

 
Kina engagerer FN-institutioner
i Bæltet-og-Vejen, alt imens Obama forsøger
at fremprovokere en krig med Rusland

Leder fra LaRouchePAC, 20. sept., 2016 – På sidelinjen af FN 's Generalforsamling underskrev Kina i dag sin første aftale med en international institution, nemlig FN’s Udviklingsprogram (UNDP), vedrørende samarbejde om at fremme og gennemføre Bælt-og-Vej-initiativet (BRI). Helen Clark, administrator af UNDP, sagde: »Bælt-og-Vej-initiativet repræsenterer en stærk platform for økonomisk vækst og regionalt samarbejde, der involverer mere end 4 milliarder mennesker, hvoraf mange bor i udviklingslandene. Det kan blive en vigtig katalysator og accelerator for målene for bæredygtig udvikling.«  Kinas koncept om »bæredygtig udvikling« er tydeligvis dagens vinder i FN.
Men det har ikke vundet USA for sig, som det ses af præsident Obama, der i sin tale til FN’s Generalforsamling i dag afslørede en rablende psykose. For et tavst publikum, der ikke applauderede, ignorerede Obama det nye paradigme, der under Kinas ledelse er blevet til i de seneste uger, og hævdede i stedet, at hans ledelse, og hans angrebskrige (beskrevet som »beskyttelse af de sårbare«) og hans sponsorering af ’farvede revolutioner’ (beskrevet som forsvar af menneskerettigheder og demokrati, i Ukraine og Mellemøsten), havde skabt en verden, »der er mindre voldelig og mere velstående end nogensinde før«. To gange angreb han Rusland og beskrev det som en imperialistisk magt, der »forsøger at genvinde sin tabte storhed ved brug af magt«. Det er overraskende, at de forsamlede verdensledere ikke gjorde noget for at få ham fjernet, enten til et fængsel eller en sindssygeanstalt.

Obamas formand for generalstabscheferne, general Joe Dunford, er i mellemtiden kommet meget tæt på at indrømme, at USA sidste lørdag med overlæg bombede den syriske hær – og at de måske kunne gøre det igen. »Måske skulle vi – før vi slår ind på vejen med 'hvad gik der galt’ – foretage en undersøgelse og rent faktisk sikre os, at noget gik galt«, sagde han til journalister, der rejser med ham. »Det kunne være … når man undersøger det, at fakta vil fortælle, at vi ville gøre det, vi gjorde, igen.«

Den anden ugerning, der har fundet sted i Syrien i denne uge – ødelæggelsen af en FN/Røde Halvmåne-konvoj med humanitær hjælp – fik Rusland omgående skylden for af embedsmænd fra USA’s Udenrigsministerium, hvis talsmand sagde, at USA ville »revurdere fremtidsudsigterne for samarbejde med Rusland«. Dette er præcis, hvad krigspartiet i Det Hvide Hus og Pentagon har til hensigt – at forhindre ethvert amerikansk-russisk samarbejde.

Men de beviser, der findes ved selve angrebet på hjælpekonvojen, siger noget helt andet. Det russiske Forsvarsministerium erklærede, at der ikke havde været nogen russisk eller syrisk luftdeployering i området, men at al-Nusra havde lanceret en offensiv, der sigtede i den retning. Faktisk blev lastbilerne ødelagt af en brand, udløst af artilleri-beskydning, og ikke bomber, viser en video af scenen.

Vil det lykkes Obama at lancere en krig imod Rusland, og gennem forlængelse mod Kina? Det kan stoppes. I dag fandt en demonstration og en pressekonference ved familierne til ofrene for angrebet d. 11. september sted ved det Hvide Hus, med krav om, at Obama ikke gennemfører sin intention om at nedlægge veto imod JASTA-lovforslaget, som vil gøre det muligt for ofrene at sagsøge saudierne for deres rolle i 11. september-angrebet på Amerika. Og Senatets ledere bekræftede, at de har de nødvendige stemmer samt viljen til at gøre Obamas lovede veto ugyldigt.

I kølvandet på rapporten fra den britiske Chilcot-kommission, der anklagede George Bush og Tony Blair for deres angrebskrig i Irak, som lancerede det nuværende helvede på jorden, og Parlamentets rapport, der anklagede Cameron og Obama for aggressionskrigen mod Libyen, som dermed udvidede dette helvede og skabte den flygtningekatastrofe, der nu er ved at rive Europa fra hinanden; hvorfor har da det amerikanske folk og dets repræsentanter ikke taget skridt til at stille for en rigsret og fængsle, massemorderen i Det Hvide Hus? Hvis Kongressen udviser det samme mod, som de gjorde ved enstemmigt at vedtage JASTA-lovforslaget, til også at afholde høringer om Obamas medskyldighed i, sammen med saudierne og briterne, at støtte terrorister, og hvis Kongressen ville vedtage Glass-Steagall (på trods af Obamas visse veto), så kan den globale, mørke tidsalder, som menneskeheden nu står overfor, erstattes med det nye paradigme for fred gennem udvikling, der nu spreder sig fra Kina og Rusland.

Foto: Et enkelt kort, der viser de nationer, der er med i det landbaserede »Økonomiske Silkevejsbælte« og den søfartsbaserede »Maritime Silkevej«. [image af: Tart/Xxjkingdom/CC BY-SA 3.0]
Med 11. september-overlevendes krav om
retfærdighed, er Obama på anklagebænken

Leder fra LaRouchePAC, 19. september, 2016 – I de femten år, der er gået, siden tusinder af amerikanere mistede livet – eller frivilligt gav deres liv for andre – i terrorangrebet d. 11. september, er deres opofrelse blevet forrådt, igen og igen, med præsidenterne Bush og Obama, der lancerede den ene aggressionskrig efter den anden mod nationer, der var uskyldige i 11. september, alt imens de skjulte og forsvarede sponsorerne af islamisk terrorisme.
Denne Bush’ og Obamas så frygtelige parodi på en »krig mod terror« har bogstavelig talt kostet millioner af uskyldige mennesker livet.

Sidste uges afsløringer i det britiske Underhus om blot én af disse katastrofale krige – den mod Libyen – har tvunget den tidligere britiske premierminister David Cameron til at træde tilbage, og vil sandsynligvis ende den tidligere franske præsident Nicolas Sarkozys karriere. Kun Obama står ustraffet tilbage, og han var ellers den, der insisterede på at ødelægge Libyens regering fuldstændigt – hvilket udløste kaos og terrorisme.

Hvis denne »krig mod terror«-parodi fortsætter, vil alle disse ofre, samt de heroiske første-respondenter på 11. september 2001, være døde forgæves.

Hvis det ikke bliver afsluttet nu, kan det betyde verdenskrig.

Det kan afsluttes nu. Tirsdag vil familierne til ofrene for 11. september demonstrere foran Det Hvide Hus og kræve, at Obama underskriver JASTA (Loven om Retsforfølgelse af Sponsorer af Terrorisme), som enstemmigt blev vedtaget af både Senatet og Repræsentanternes Hus. Det saudiske monarki er afsløret som sponsor af islamisk ekstremisme og terrorisme i hele verden og kan efter denne lov sagsøges af sine ofre.
Obama erklærede sin hensigt om at nedlægge veto mod denne sidste chance for retfærdighed; men han er isoleret. Hvis Kongressen og borgerne handler i denne uge, kan han blive tvunget til at underskrive JASTA eller også se sit veto omgående blive gjort ugyldigt. Så kan der komme reelle ændringer i politikken.
Vi kan afslutte mareridtet med evindelige krige for »regimeskifte« og konfrontationer med Rusland og Kina, som Obama har overtaget fra Cheney-Bush.

Der findes nu et helt nyt paradigme i udlandet, siden G20-topmødet med Kina som vært. Dette topmøde besluttede sig for Kinas succesrige fremgangsmåde. Det betød, at man ville tackle problemerne med manglende økonomisk vækst og manglende vækst i produktivitet, ikke gennem endeløs pengetrykning og negative rentesatser, men gennem videnskab og økonomiske partnerskaber mellem nationerne om nye infrastrukturprojekter, der strækker sig over flere kontinenter. Og det betød, at man ville stoppe den dødbringende statsstøtte til terrorgrupper, som nogle lande bruger imod andre.

For at tilslutte sig dette paradigme, må den amerikanske Kongres omgående genindføre Glass/Steagall-loven og lukke Wall Streets spekulations-»kasinoer« ned. Og Kongressen må udstede statskredit til produktiv beskæftigelse og produktivitet.
Det hele begynder med at lade retfærdigheden ske fyldest for Obamas vedkommende, Obama, der er på anklagebænken for at beskytte sponsorerne af terrorisme, og for at udkæmpe terror-fremkaldende krige for dem.
Det er ikke for sent for den amerikanske Kongres, under pres fra det amerikanske folk, at handle med lige så megen rygrad som det britiske Underhus, da det bragte David Cameron til fald i sidste uge. Så verden vil holde øje med demonstrationen for retfærdighed i Washington.

Foto: Set her i 2015 med Kongen af Saudi-Arabien, arbejder Obama og hans hustru nu for dem på fuld tid alt imens han siger til amerikanere, at de ikke fortjener sandheden, eller retfærdighed.
Forræderen Obama forsinker JASTA-lov:
Afsættelse ved rigsret er nær!

Leder fra LaRouchePAC, 18. sept. 2016 – Af Jeff Steinberg: Efter at Repræsentanternes Hus fulgte Senatet med den enstemmige vedtagelse af JASTA (Lov om Retsforfølgelse af Sponsorer af Terrorisme), har præsident Obama meddelt, at han vil nedlægge veto mod lovforslaget – hvorved han går ind i en frontal konfrontation mellem præsidenten på den ene side og den amerikanske Kongres, familierne til ofrene for 11. september-angrebet og det amerikanske folk på den anden. JASTA ville gøre det muligt for de overlevende og familierne til de 2997 dræbte personer i angrebene på Pentagon og World Trade Center endelig at bringe sagen for retten og konfrontere det saudiske monarki for dets rolle i at støtte terroristerne.

Præsident Obama har foreløbig annonceret sine planer om at nedlægge veto mod JASTA-loven, der landede på hans skrivebord mandag, den 12. september, dagen efter 15-års dagen for det værste terrorangreb på amerikansk jord i landets historie. Han har ti arbejdsdage – frem til 23. sept. – til enten at underskrive lovforslaget eller også give Kongressen besked om sit veto. Førende senatorer og kongresmedlemmer fra begge partier har allerede gjort det klart, at de har samlet tilstrækkeligt med stemmer til at opnå et flertal på 2/3 i begge Huse, og således gøre Obamas veto ugyldigt. Det Hvide Hus er i færd med at gå sammen med saudierne og andre stater i Golf-samarbejdsrådet for at vride armen om på medlemmer af Senatet og Huset, for at de skal ændre deres stemmeafgivelse og acceptere præsidentens veto.

Terry Strada, en ledende talskvinde for familierne til ofrene for 11. sept. (hendes ægtemand Tom Strada blev dræbt i World Trade Center den 11. september) har annonceret, at der vil blive en protestaktion uden for det Hvide Hus tirsdag, den 20. sept., med krav om, at Obama enten med sin underskrift sætter loven i kraft, eller også afstår fra sit veto og gør det muligt for Kongressen at gøre sin patriotiske pligt og gøre hans skamfulde handling ugyldig.

Lyndon LaRouche kommenterede den 15. sept., at han forventer, at Obama vil nedlægge veto mod JASTA, »fordi han er en agent for det britiske system«. Han tager mod ordrer fra det britiske monarki, og London, såvel som også deres saudiske undersåtter, har for meget at tabe i en ærlig retssag ved en amerikansk domstol. Et fremtrædende medlem af det britiske Underhus har i Daily Telegraph for nylig skrevet, at, under JASTA, kan det britiske monarki, såvel som saudierne, anklages pga. af Londons mangeårige støtte til de selv samme terrorister, der stod bag 11. september.

Beviset på, at anglo-saudierne stod bag, er overvældende. De 28 sider fra den Fælles Kongresundersøgelse af begivenhederne den 11. september, der som medformand havde senator Bob Graham, afslørede klart, at Prins Bandar bin-Sultan havde en central rolle i angrebene 11. september. Bandar, der var Saudi-Arabiens ambassadør til USA på tidspunktet for angrebet, og som stod præsident George W. Bush så nær, at han fik kælenavnet »Bandar Bush«, finansierede mindst to af flykaprerne via saudiske efterretningsofficerer i San Diego-området, og han har bånd til al-Qaeda-topfolk, som det afsløres i de 28 sider.

Bandar er selv en britisk agent. I 1985 fabrikerede han og Margaret Thatcher al-Yamama olie-for-våben-aftalen, gennem hvilken briterne og saudierne samlede en hemmelig, udenlandsk fond, hvis midler oversteg $100 mia., til finansiering af global terrorisme, regimeskift og politiske mord.

I en tale ved en betydningsfuld konference om angrebene 11. september på Cooper Union universitetsområde i Manhattan den 10. sept., påpegede EIR-seniorredaktør Jeffrey Steinberg, at Bandar ikke var en wahhabi-fundamentalist. »Han havde større tiltrækning mod skotsk whisky og cubanske cigarer end mod islam«, sagde Steinberg til et publikum på 300 11. september-aktivister. »Bandar agerede som en agent for det saudiske monarki med at skaffe den afgørende støtte til flykaprerne, og han gjorde det på vegne af Bush-Cheney-regeringen«, erklærede Steinberg. Han mindede tilhørerne om, at Lyndon LaRouches nationale talskvinde, Debra Freeman, i januar 2001 havde aflagt vidnesbyrd imod nomineringen af John Ashcroft som justitsminister på baggrund af, at den tiltrædende Bush-Cheney-regering var forpligtet over for en gennemtvingelse af et politistatsdiktatur i USA og ville søge den første lejlighed til at iscenesætte en ’Rigsdagsbrand-hændelse’ for at nå dette mål. »Det var en forudsigelse, der desværre blev til sandhed ni måneder senere«, sagde Steinberg. »Bush og Cheney undertrykte kapitlet på de 28 sider, der viste, at det saudiske monarki stod bag 11. september-kaprerne, for at sikre sig, at intet kom i vejen for deres planer om at invadere Irak og vælte Saddam Hussein.«

Udover at vedtage JASTA gennem et flertal, der ikke kan røres af et veto, er der andre presserende handlinger, der må udføres for endelig at komme til den fulde sandhed om 11. september. Der er bogstavelig talt millioner af sider af regeringsdokumenter fra undersøgelsen af 11. september, der forsat er hemmeligstemplet i dag. En dommer i Florida er i færd med at gennemgå 80.000 sider af længe hemmeligholdte FBI-akter om en anden, højtplaceret saudisk forretningsmand, der var vært for tre af 11/9-flykaprerene, inklusive den angivelige leder Mohammed Atta. Endnu i dag er ingen dokumenter blevet frigivet om de 11/9-celler, der opererede i Paterson, NJ, eller Herndon, VA, i det år, der gik forud for angrebene 11. september. Senator Bob Graham, kongresmedlem Walter Jones og andre ledere af kampen for sandheden om 11. sept., har krævet, at regeringen frigiver alle disse hemmelige dokumenter. Som Graham sagde til et publikum på National Press Club i Washington, så »sprang proppen af flasken« med frigivelsen af de 28 sider, »og nu må vi få hele indholdet at se«.

Det amerikanske folk ønsker, at sandheden kommer frem. I løbet af weekenden den 9. – 12. september mødte henved 4000 mennesker frem for at deltage i mindekoncerter i New York City og Morristown, NJ, hvor Schiller Instituttets New York City Borgerkor opførte Mozarts Rekviem, for at mindes og ære dem, der mistede livet den 11. september, samt de mange tusinde mennesker, der som de første responderede, og som siden er døde eller er blevet alvorligt syge som følge af deres heroiske respons til tragedien den 11. september. For disse helte, og for alle mennesker, har sandheden om disse forfærdelige begivenheder ingen forældelsesfrist.

Det amerikanske folks fulde vrede må nu rettes mod præsident Obama for, på trods af, hvor hans virkelige loyalitet ligger, at tvinge ham til at gøre det rigtige og underskrive JASTA, så den træder i kraft. Hvis Obama er så fuld af forræderisk had mod USA, at han udsteder veto, må Kongressen som én stemme rejse sig og vedtage denne lov med et overvældende flertal – og dernæst indlede den korrekte procedure, i overensstemmelse med Forfatningen, mod Obama.

Hvis Barack Obama virkelig gennemfører sit veto mod JASTA, så bør dette føre til en omgående afsættelse gennem en rigsretssag. Enhver præsident, der sætter det britiske og saudiske monarkis interesser over det amerikanske folks interesser, er, prima facie (ved første blik) skyldig i ’høje forbrydelser og misgerninger’, og må omgående fjernes fra embedet. I modsat fald mister selve Forfatningen enhver mening.

Foto: Præsident Barack Obama og førstedame Michelle Obama, sammen med tidligere præsident George W. Bush og tidligere førstedame Laura Bush, holder et øjebliks stilhed ved det Nationale 11. september-mindesmærke i New York, N.Y., den 11. september, 2011. [flickr/whitehouse]
RADIO SCHILLER 19. september 2016:
Vestens koalition bomber Syriens hær; en fejl?

Med formand Tom Gillesberg: