1

Silkevejsånden inspirerer Frankrigs Macron;
Vil den nå Berlin og Bruxelles?
Helga Zepp-LaRouche i Schiller Instituttets
Internationale Webcast, tors., 11. jan. 2018 kl. 18 dansk tid

Home

 

 

 

 

 

 

 

Med indledningen af sit tredages besøg til Kina erklærede Frankrigs præsident Emmanuel Macron, at Kina, med sin genopfindelse af den gamle Silkevej, som han kaldte for en »skat for civilisationen«, har »gjort en drøm til virkelighed«. Med Kina, der har løftet 700 million mennesker ud af fattigdom, sagde han, kan kineserne nu komme til Europa for at være med til at præstere det samme dér. Husk, understregede Macron, at Bælte & Vej Initiativet (BVI) virker begge veje. »De gamle Silkevejsruter var aldrig blot kinesiske. Disse ruter kan pr. definition kun være fælles. Hvis de er veje, kan de ikke være ’ensrettede’«.

Disse ord giver genklang af en opfordring, som Helga Zepp-LaRouche kom med for en uge siden i sit ugentlige webcast, da hun opfordrede de europæiske regeringer til at blive aktive deltagere i BVI-projekter sammen med Kina for at adressere de voksende niveauer af fattigdom i Europa. Fr. Zepp-LaRouche understregede, at, som følge af den kinesiske præsident Xi Jinpings økonomiske politikker, lever der nu langt færre mennesker under fattigdomsgrænsen i Kina end i Europa. I dag bemærkede hun, at Macrons budskab fra Kina vil sende chokbølger gennem verden, da det repræsenterer en politisk vending. Dette er især en advarsel til Berlin og Bruxelles, da disse hovedstæder fortsat stædigt og tåbeligt står imod potentialet for samarbejde med Kinas »win-win«-politik, der er i færd med at vælte den geopolitiske imperiedoktrin.

Med den intensiverende kamp i USA for at besejre de neokonservative, med disses hysteriske og farlige nostalgi for en unipolær verden, der er ved at forsvinde, og som defineres af geopolitisk konfrontation, demonstrerer Macrons promovering af »Silkevejsånden«, at der er en ny dynamik, der former politikken i verden. Schiller Instituttet og fr. Zepp-LaRouche personligt har været de førende fortalere for dette nye paradigme.
Afslut geopolitik, vedtag LaRouches Fire Love
for fred – mellem Rusland, Kina og USA.
Helga Zepp-LaRouche i
Nyt Paradigme Webcast, 4. jan., 2018

Folk må ændre deres tankegang! Det er ikke et nulsumsspil. Det er ideen om, kan vi definere mål for menneskeheden; kan vi gøre det, der blev diskuteret i Federalist Papers allerede i det unge Amerika? Kan vi finde en måde at regere os selv på, der er for det langsigtede perspektiv for vort samfunds overlevelse? Jeg mener, vi kan. Jeg mener, at menneskeslægten er i stand til fornuft; jeg mener endda, vi er i stand til kærlighed – og folk tror, kærlighed intet har med politik at gøre, men det er ikke sandt! Udfaldet af Trediveårskrigen var en forfærdelig ødelæggelse i Europa, men ud af det kom den Westfalske Fred. Ser man på principperne i den Westfalske Fred, så var de to vigtigste træk, at, for fredens skyld, glem alt ondt, der blev begået af den ene eller den anden side, og koncentrer om fælles udvikling; og det andet princip var, for fredens skyld, så må udenrigspolitik fra nu af være baseret på »den andens interesse, i kærlighed«.

Jeg mener, dette er, hvad Kina gør: Det er i overensstemmelse med ideen om en harmonisk udvikling af alle nationer, og det var John Quincy Adams’ politik, så det er ikke fremmed for amerikansk historie. Det var også associeret med humanisme i Europa, med ideerne hos Leibniz, Cusanus og mange andre store personer, der tænkte i forhold til udvikling som historiens mål.

Så vi befinder os alle sammen i en afgørende forandring af æraen, hvor vi må lade geopolitikkens æra bag os og bevæge os til en helt ny fase i civilisationens historie.

Download (PDF, Unknown)
Meddelelse: Helga Zepp-LaRouche:
Afslut geopolitik og vedtag LaRouches Fire Love:
torsdag, 4. jan. 2018 kl. 18 dansk tid.
Schiller Institut Nyt Paradigme Webcast

newparadigm.schillerinstitute.com

I sin nytårshilsen opgjorde præsident for Schiller Instituttet, Helga Zepp-LaRouche, de fremmeste spørgsmål, der omgående må adresseres i det nye år, ved at fastslå, at der er »grund til optimisme for de kommende år, fordi løsninger findes. Lad os blot gennemføre dem på en beslutsom måde«. Disse løsninger begynder med Kinas globale initiativ, ved navn Bælte & Vej Initiativet, sagde hun, og som i det forgangne år har åbnet op til at omfatte flere end halvfjerds nationer.

Det er nu af afgørende betydning, at USA og de europæiske nationer tilslutter sig, med det transatlantiske område, der står over for et nyt, denne gang større finanskrak, med selskabs-gældsboblen i spidsen, som nu truer med at briste, med mindre det transatlantiske områdes økonomier skifter fra spekulative bobler og til reel, fysisk produktion, især inden for de mest avancerede infrastrukturteknologier. Kinas økonomiske fremskridt i løbet af de seneste år demonstrerer, at denne fremgangsmåde virker og har løftet hundreder af millioner af mennesker ud af fattigdom og skabt sund optimisme mht. fremtiden. For USA og Europa betyder det, at tiden nu er inde til at gennemføre LaRouches Fire Økonomiske Love, der bør udgøre grundlaget for præsident Trumps økonomiske initiativer i sin ’Tale om nationens tilstand’ (State of the Union).

Ikke overraskende gør de finansoligarker, der skabte denne uløselige, spekulative gældsboble, fremstød for geopolitiske konfrontationer for at forhindre USA og Europa i at deltage i et »win-win«-samarbejde med Kina og den stadigt voksende kreds af allierede.

I sidse del af sidste år indledte Schiller Instituttet disse torsdags-webcasts for at give sit voksende antal tilhængere og støtter en ugentlig opdatering fra fr. LaRouche, der har spillet en førende rolle i at bringe »Silkevejsånden« til folk, der ellers holdes som gidsler for Vestens ’Fake News’-medier. Lyt med på torsdag, og hver torsdag – lad os gøre 2018 til året, hvor geopolitikkens doktriner for altid bliver opgivet, og det Nye Paradigme bliver virkeliggjort.
Den Nye Silkevej forandrer nu verden:
USA må tilslutte sig i 2018.
Helga Zepp-LaRouche i Schiller Institut
Nyt Paradigme Webcast, 28. dec., 2017

Kan vi i tide, før et nyt finanskrak kommer ned over os – det hænger jo over vores hoved som et Damoklessværd – kan vi i tide skabe denne form for forandring i USA i særdeleshed, men også i Vesteuropa, hvor vi tilslutter os dette nye paradigme, eller vil denne kamp for civilisationen blive tabt? Jeg er meget optimistisk mht., at den kan vindes, men det kræver aktivitet: Vi oplever ikke dialektisk materialisme, eller historisk materialisme, hvor positive begivenheder får deres eget liv; for, det er altid den subjektive faktor, der spiller en meget stor rolle, og et sted, hvor dette ses meget tydeligt, er med Xi Jinping, der virkelig har frembragt en positiv kinesisk udvikling, en total opgradering og en total transformation ind i et nyt paradigme. Og vi har brug for sådanne mennesker i Vesten til at gøre ligeså.

Schiller Instituttet har absolut indgået en forpligtelse til at gøre alt, hvad der står i vores magt, for at få USA og Europa til at samarbejde med den Nye Silkevej, for det vil blive den afgørende kamp i det nye år.

 

Download (PDF, Unknown)

 

 
Muellers efterforskning er kriminalitet for
åbent tæppe: Tiden er kommet til at gøre en
ende på geopolitik.
Helga Zepp-LaRouche i Schiller Institut
Nyt Paradigme Webcast, 21. dec., 2017.
Dansk Udskrift.

Jeg mener, dette simpelt hen kræver en fortsættelse af vores mobilisering. Jeg ved, vore kolleger i USA fra LaRouche PAC har produceret en ny brochure med krav om at gennemføre min mand, Lyndon LaRouches Fire Love, og om, hvorfor USA må gå sammen med Kina om opbygning af den Nye Silkevej, både hjemme og internationalt. Brochuren [»LaRouche’s Four Laws & America’s Future on the New Silk Road«] [1] er udgivet. Jeg vil opfordre vore seere og lyttere til at få fat i dette dokument: Læs det, for det indeholder alle løsningerne, de korrekte økonomiske koncepter for USA og resten af verden for at komme ud af den nuværende krise.

Dette er en presserende hastesag, for vi kunne få en nedsmeltning af systemet, hvornår, det skal være. For lige at nævne det ganske kort, så minder denne bitcoin-mani, der nu finder sted, virkelig om tulipanboblen [i 1637] før den brast. Kina har erkendt denne fare og forbyder grundlæggende set spekulation i bitcoins. Alle disse tossestreger gør det klart, at det er presserende nødvendigt at gennemføre Glass-Steagall, og alle hr. LaRouches Fire Love, der især omfatter en massiv forøgelse af arbejdsstyrkens produktivitet gennem et forceret program for fusionsteknologi, samarbejde om rumforskning og højteknologiske investeringer generelt; og med mindre, man gør dette, inkl. højteknologisk infrastruktur – og den nylige Amtrak-ulykke i staten Washington understreger blot, at dette er absolut nødvendigt – med mindre man gør dette som en samlet pakke, tror jeg ikke, verden vil komme ud af denne krise.

[1] https://larouchepac.com/20170225/four-laws-pamphlet

Download (PDF, Unknown)

 

 
Lyt til Helga Zepp-LaRouche live ugentlige
webcast torsdag 21. dec. 2017 kl. 18:
Muellers efterforskning er kriminalitet for
åbent tæppe: Tiden er kommet til
at gøre en ende på geopolitik

I løbet af de seneste uger har en række afsløringer, med cirkuleringen af LaRouche PAC’s dossier om Robert Mueller, den »umoralske juridiske lejemorder«, opildnet dem, der kæmper mod kuppet i USA, som var udtænkt til at omstøde Donald Trumps valgsejr i 2016. Flere hovedoperatører, der arbejder direkte sammen med Mueller, er blevet afsløret som del af et spind af kriminalitet, og hvor deres marchordrer kommer direkte fra toppen af britisk efterretning. Briternes ledende rolle, eksemplificeret af det »skumle dossier« fra Christopher Steele/Fusion GPS, og som blev finansieret af Clintonkampagnen, er nu emne for høringer for kongresudvalg og er endda blevet et emne i de gængse mediers dækning.

Men selv om tidevandet har vendt sig mod Mueller, så er kampen endnu ikke vundet. Der er afgørende strategiske spørgsmål, som Trump-administrationen må adressere, inklusive en intensivering af samarbejde med Rusland og Kina samt også den skæbnesvangert farlige finanskrise i de transatlantiske nationer. Med udsigt til det nye år står det nu klart, at, hvis den rette kurs tages i de kommende dage og uger, er det nu muligt at gøre en ende på den folkemorderiske tåbelighed, der er indlejret i den geopolitiske imperiedoktrin; en doktrin, der er udtænkt for Imperiets overlevelse på bekostning af verdens befolkning.

Der er i dag intet, der er så presserende som at vælte det herskende, geopolitiske, unipolære, globale system og erstatte det med et Nyt Paradigme, baseret på, at hver nation arbejder til fordel for alle nationer. Begivenhederne i året 2017 har vist, at Schiller Instituttets bestræbelser under ledelse af Helga Zepp-LaRouche, på at bringe USA ind i det Nye Paradigme, nu er ved at bære frugt.

Stil ind på kanalen og lyt til webcastet torsdag, når fr. Zepp-LaRouche fremlægger strategien for, én gang for alle, at lægge den geopolitiske doktrin i graven.

newparadigm.schillerinstitute.com

torsdag kl. 18 dansk tid.
Trump annoncerer USA’s tilbagevenden til Månen:
Vi har brug for LaRouches Fire Love for at gøre det.
Helga Zepp-LaRouche i Schiller Institut
Nyt Paradigme Webcast, 14. dec., 2017

Jeg mener, der også er en aftale mellem USA og Rusland om sammen at bygge en rumstation på Månen. Og Trumps beslutning – jeg mener, man kan virkelig se, hvem, der er hvem, når man ser, hvordan folk reagerer til dette. ESA, det Europæiske Rumagentur, var fuldstændig entusiastisk og hilste dette velkomment; den kinesiske regering udtrykte glæde over denne beslutning. Alt imens de europæiske medier dækkede dette, som om Trump var fuldstændig sindssyg for at ville tage tilbage til Månen – dette er virkelig utroligt! Alle mennesker, der har været i rummet, astronauterne, de kommer altid tilbage og siger, dette er en utrolig oplevelse, for i rummet betyder det ingen ting, hvilken nationalitet, man har, for man må stole på hinanden, ellers kan man ikke gennemføre en så ekstremt udfordrende mission. En russisk kosmonaut har netop sagt: Vi bør udvikle en holdning til at løse problemer på Jorden i samme ånd, med hvilken vi samarbejder i rummet.

Download (PDF, Unknown)
Trump annoncerer, USA vil vende tilbage til Månen;
Han får brug for LaRouches Fire Love for at opnå det.
Helga Zepp-LaRouche i Schiller Institut
Nyt Paradigme Webcast, 14. dec., 2017 kl. 18.

http://newparadigm.schillerinstitute.com

12. dec., 2017 – Den 11. dec. underskrev præsident Donald Trump et nyt direktiv for rumfart, som åbner døren for en udvidet vision for USA’s bemandede rumfart. I sin meddelelse sagde han, »Denne gang vil vi ikke blot plante vores flag og afsætte vore fodspor. Vi vil etablere et grundlag for en eventuel mission til Mars, og måske en dag mange verdener hinsides Mars.« Samtidig med, at præsidenten kom med denne meddelelse, fandt et møde sted i den Kinesisk-Amerikanske Civile Rumfartsdialog, der bragte kinesiske og amerikanske regeringsfolk sammen i Beijing for at drøfte en genåbning af samarbejde om rumfart. Frygten blandt imperiefortalerne for en unipolær verden er, at denne form for initiativ fra Trump-administrationens side ville bevæge USA ud af de dødbringende, endeløse konflikter, som de, igennem Bush- og Obamaadministrationerne, og som står bag den nu fejlende Mueller-efterforskning med det formål at fjerne Trump for enhver pris, har gennemtvunget.

For at realisere et sådant løfterigt samarbejde – som er på linje med det nye paradigme for internationale relationer, som nu vokser frem omkring Bælte & Vej Initiativet, lanceret af Kinas præsident Xi Jinping – er det afgørende, at Amerika mobiliseres til at lukke det britiskorkestrerede kup imod præsident Trump ned. Samtidig er det nødvendigt, at Lyndon LaRouches Fire Love bliver grundlaget for Trump-administrationens økonomiske politik. Disse Fire Love leverer på enestående vis fundamentet for en genoplivelse af det Amerikanske [Økonomiske] System, som er forudsætningen for de videnskabelige og teknologiske fremskridt, der er nødvendige for at genoplive en amerikansk rolle i rumforskning. Ved at bringe den Nye Silkevejsånd til et bredere publikum, der består af aktive borgere i hele verden, er sådanne mål nu inden for vores rækkevidde.

I sin ugentlige, strategiske webcast vil dette være blandt de spørgsmål, Helga Zepp-LaRouche kommer ind på.
»Med det voksende tempo mod
Verdenslandbroen, må særlige anklager
Mueller gå!« Dansk Udskrift.
Schiller Institut Nyt Paradigme Webcast,
7. dec., 2017, med Helga Zepp-LaRouche

I Europa ser det endnu mere dystert ud, for de europæiske nationer befinder sig i en totalt kaotisk tilstand. Der er de øst- og sydeuropæiske nationer, der ønsker at gå sammen med Kina i Bælte & Vej Initiativet; der er et totalt hysteri fra EU’s side og også i vid udstrækning fra den tyske regerings side – hvad der så er tilbage af den – og som siger, »Kina opsplitter Europa«. Hvilket ikke er sandt! Kinesernes svar på denne anklage var, at Kina ikke behøver opsplitte Europa, det har det allerede selv gjort. Men der finder ingen diskussion sted i Europa om bankopdeling. Faktisk traf EU for blot et par uger siden beslutning om nye retningslinjer, der forbyder bankopdeling. De europæiske nationers overlevelse og disse EU-politikker er således uforenelige.

Vi må have en offentlig diskussion i Tyskland om f.eks., at vi må vende tilbage til den form for kreditpolitik, vi havde i perioden efter krigen med Kreditanstalt für Wiederaufbau (Kreditanstalt for genopbygning); men, vi må have finansiering af realøkonomien, og hele denne kasinoøkonomi må lukkes ned.

Jeg mener, at den største fare lige nu består i et ukontrolleret kollaps. Disse advarsler fra Bundesbank og BIS er virkelig en advarsel om, at folk må se at vågne op og ændre politik, før det er for sent: Så gå sammen med os i kampen for at få Glass-Steagall på dagsordenen, også i de europæiske lande.

Download (PDF, Unknown)
»Med det voksende tempo mod Verdenslandbroen,
må særlige anklager Mueller gå!«
Hør Helga Zepp-LaRouches ugentlige strategiske webcast,
torsdag 7. dec. 2017 kl. 18 dansk tid

 

Siden afslutningen af den historiske Schiller Institut-konference i Bad Soden, Tyskland, den 26. november, er tempoet for udviklinger for udvidelsen af det kinesiske Bælte & Vej Initiativ (BRI) accelereret dramatisk. Dagligt har der været konferencer, forummer og meddelelser om nye aftaler, der omfatter Asien, Afrika, Østeuropa og Sydamerika i takt med, at den Nye Silkevejsånd spreder sig i hele verden. På én af disse konferencer om den Maritime Silkevej, der blev afholdt i Zhuhai, Kina, holdt Schiller Instituttets Helga Zepp-LaRouche en stor præsentation.

I takt med, at denne positive bevægelse går frem, bliver det i stigende grad mere utåleligt, at heksejagten mod præsident Trump, der begås af de Londondirigerede, neokonservative/neoliberale imperiekræfter, med det formål at forhindre Trump i at bringe USA fuldt og helt ind i et samarbejde med BRI, får lov at fortsætte. Nye beviser er ved at komme frem, som demonstrerer, at, som vi har sagt fra begyndelsen, disse angreb intet som helst har med »russisk indblanding« at gøre, men derimod udgør bestræbelser fra disse »Deep State«, ’staten i statens’ side på at holde hele menneskeheden som gidsel for deres dødbringende krige, bailouts og morderiske nedskæringspolitikker.

BRI’s fremskridt, såvel som de nye beviser, der afslører den af Mueller anførte heksejagt som værende et desperat, »Made in London«-svindelnummer, gør det nu mere muligt end nogen sinde for borgere til at handle for at bringe deres regeringer ind i et samarbejde med det Nye Paradigme, hvis de kendte sandheden om disse afgørende, strategiske udviklinger. Det er grunden til, at Helga Zepp-LaRouche har indledt disse ugentlige opdateringer, så borgere kan handle på en fuldt informeret baggrund for muligheden for en totalt ubegrænset fremtid for menneskeheden.

Lyt til Helga Zepp-LaRouches live opdatering torsdag, kl. 18.
Helga Zepp-LaRouche:
»Vi er endnu ikke i smult vande!«
Nyt paradigme webcast torsdag,
23. nov., 2017, kl. 18 dansk tid

 

Efterklangen af præsident Trumps tur til Asien og til Kina i særdeleshed rusker fortsat op i amerikansk og global politik i takt med, at flere politiske »mainstream«-personer og tænketanke nu lægger mærke til det; nogle synes endda at være blevet vundet over til den Nye Silkevejsånd. Trump sagde til sin regering, at hans tur til Asien var »en historisk 12 dage lang rejse«, med »aftaler til en værdi af over $300 mia. … [hvilket] betyder jobs på et meget højt niveau i USA«.

Kina og Rusland, de to lande, med hvilke Trump ønsker at øge samarbejdet, fortsætter med at gå ind i betydningsfulde, diplomatiske og økonomiske initiativer for at fremme fredeligt samarbejde og fredelig udvikling, og med nye forslag, der kommer fra dem bogstavelig talt hver dag.

Alligevel, som Zepp-LaRouche sagde mandag, »er vi endnu ikke i smult vande«. Man kan se en britisk imperiehånd i Mellemøsten, med krigssnak, der kommer fra Israel og Saudi-Arabien; og finanssystemet er fortsat »én dårlig handel« fra den totale nedsmeltning. Og, som Helga udtalte i sidste uges webcast, så er kansler Merkels forsøg på at sammensætte en »Jamaica-koalition« kollapset, hvilket vil sige, at Tyskland vil være uden en reel regering i denne mulighedernes, og krisernes, tid.

Lyt til vores webcast torsdag og få en ugentlig, strategisk opdatering fra fr. LaRouche.

newparadigme.schillerinstitute.com
Helga Zepp-LaRouche om præsident Trumps
Asientur og det nye paradigme
Schiller Institut Nyt Paradigme Webcast,
16. nov., 2017; dansk udskrift

Dette webcast har til formål at gøre folk aktive; gå med i Schiller Instituttet; hjælp os med at udbrede den idé, at en ny relation mellem nationer absolut er mulig og allerede er ved at blive til virkelighed. Så sid ikke på sidelinjen. Bliv aktiv sammen med os, for dette er en af de perioder, der har et enormt potentiale. I sidste uge talte vi om Murens fald og den store, historiske chance, dette repræsenterede; men jeg mener, at, hvis man ser på den mulighed, at menneskeheden kan bevæge sig ind i en total ny æra, hvor der er velstand for alle; fred mellem nationer definerer en ny civilisationsæra. Det er min absolutte overbevisning, at, under forudsætning af, at der ikke kommer en stor tragedie som et finanskrak, for hvilken der ikke gennemføres nogen løsning i tide, eller en anden krise, der sparkes i gang omkring en eller anden hændelse, en ’fake’ historie; jeg mener, at det nye verdenssyn, denne idé om, hvad Vestens populærkultur er blevet til, eller hele kulturen, hvor alt er tilladt, ingen kriterier, ingen standard, ingen moralskhed; det er noget, der ikke kan holde. Det er en falsk tro, det er en ideologi; det er en afsporing af menneskets sande natur, og jeg tror, det vil forsvinde på samme måde, som skolastikken forsvandt, fordi det var en utilstrækkelig idé, der var knyttet til en bestemt periode i Europas historie i middelalderen. Det forsvandt; i dag har vi ingen skolastikkere, i hvert fald ikke i denne gamle form. Jeg er overbevist om, at vi har en chance for at få en ny renæssance, at få en opløftelse af folk, hvor alle kulturers, alle planetens nationers bedste traditioner bliver genoplivet; og ud af dette kan vi skabe en ny renæssance. Jeg mener, dette er en absolut realistisk mulighed. Så være glad og gå sammen med os!

Download (PDF, Unknown)

 

 
Schiller Institut Nyt Paradigme Webcast
med Helga Zepp-LaRouche
torsdag 16. nov. kl. 18 dansk tid:
»Præsident Trumps Asienrejse og det Nye Paradigme«

14. nov., 2017 – At sige, at præsident Trumps Asienrejse var en historisk succes, er en underdrivelse! Selv om højdepunktet var hans besøg i Beijing og møderne med Kinas præsident Xi Jinping, så var hans møder med andre ledere, inklusive hans udvekslinger med præsident Putin, produktive. Ved hver begivenhed gjorde han det udtrykkeligt klart, at de dage, hvor USA agerede som håndhæver af et unipolært imperium, er forbi.

Bliv ikke deprimeret eller forvirret over det gamle etablissements gæs, der trutter deres løgne og bagvaskelse mod Trump og dem, der mødtes med ham. Det er ikke andet end de hysteriske skræppelyde fra dem, hvis kollapsende verdensorden befinder sig i sin dødskamp. De kan ikke lykkes med at stoppe momentum for den nye dynamik, der er sluppet løs i verden. Lad dem skræppe – vi må udføre vores job for at sikre, at de bliver overvundet, og at det Nye Paradigme vokser helt frem.

Hvad nu? Hvordan går vi videre frem?

Hør med på Helga Zepp-LaRouches webcast i denne uge, hvor hun vil give os en opdatering af den strategiske betydning af Trumps rejse og skitsere for os, hvordan vi går videre frem.
Trump, Xi og den Nye Silkevejsånd.
Schiller Institut Nyt Paradigme Webcast
med Helga Zepp-LaRouche,
9. nov., 2017. Dansk udskrift.

Så jeg mener, at det, der tydeligvis er ved at vokse frem, er et mere og mere integreret, nyt økonomisk system, hvor det grundlæggende set er meget klart, så længe, europæerne, eller i det mindste EU og den tyske regering, fortsat har en kold og uvenlig holdning, så er det, som en erhvervsmand for nylig sagde, »hvis de ikke springer på toget, vil de se lysene fra den bageste vogn forlade stationen, og de bliver stående tilbage«.

Centrum for strategisk betydning bevæger sig tydeligvis over mod Asien i øjeblikket. Og denne amerikansk-kinesiske relation vil forhåbentlig fortsat udvikle sig, og så er jeg meget optimistisk mht., at mødet mellem Trump og Putin også vil blive succesfuldt. Jeg har faktisk grund til at tro, at dette også vil blive et stort gennembrud, og så vil disse journalister fra denne sensationspresse simpelt hen rive sig selv midt over, ligesom Rumleskaft. Og det er, hvad de burde gøre.

 

Download (PDF, Unknown)

 

 
Trump, Xi og den Nye Silkevejsånd
Nyt Paradigme Webcast torsdag,
9. nov., 2017, kl. 18 dansk tid,
med Helga Zepp-LaRouche
newparadigm.schillerinstitute.com

Den 8. nov., 2017, vil USA’s præsident Donald Trump og Kinas præsident Xi Jinping mødes i Beijing, deres første personlige møde siden deres topmøde den 7. april i Mar-a-Lago, Florida. På dette møde gav Trump udtryk for sin glæde over at blive introduceret af Xi til det, Helga Zepp-LaRouche kalder »den Nye Silkevejsånd«. Den samarbejdende relation, der har udviklet sig mellem de to ledere, giver grund til optimisme og bør yderligere udvikle sig med deres møder i denne uge.

Det er grunden til, at det finansielle imperieoligarki og dets neokonservative talerør i medierne, og hvis politikker har bragt nationer ud på randen af Tredje Verdensskrig og finansielt bankerot, har optrappet sine bestræbelser vildt i et forsøg på at forhindre, at dette møde finder sted. Dette omfatter den juridiske morder Robert Muellers og hans kohorters aktiviteter mod Trump.

Tor I på, at de vil tillade, at en ærlig rapport om begivenhederne i Beijing og, mere generelt, om Trumps rejse til Asien, vil nå frem til jer, gennem deres ’fake news’-medier?

Torsdag vil Helga Zepp-LaRouche give os en fuld opdatering om de begivenheder, der finder sted i Asien, og deres strategiske betydning, og give os sine indsigter i, hvilket potentiale, der er blevet skabt, for en succesfuld konsolidering af et Nyt Paradigme. Som hun har understreget, så vil kendskabet til sandheden give borgerne inspirationen til at handle for at skabe deres egen fremtid.
Helga Zepp-LaRouche:
Aftenen før præsident Trumps strategiske
rejse til Asien: På trods af en verden i fare,
blomstrer »Silkevejsånden«. Dansk udskrift;
Schiller Institut Nyt Paradigme Webcast,
2. nov., 2017

Jeg mener, at folk, der ligesom er hjernevasket af de vestlige medier, og det, vi ofte finder i gaderne, ved vore informationsborde, hvor folk siger, »Åh, jeg stoler ikke på kineserne«; jeg ville bede disse mennesker om simpelt hen at undersøge tingene lidt og gøre sig mere bekendt med det, som er kinesernes overordnede plan, og ikke lade sig nøje med mediernes rapporter imod Kina. Hvorfor skulle folk tro på medierne om Kina, når disse medier så åbenlyst lyver om så mange andre spørgsmål? Så jeg ville ønske, at tilhørerne – I – åbner jeres tanker og åbner jeres hjerter og selv finder ud af det. For jeg mener, at det, vi i øjeblikket er vidne til, er en af de mest exceptionelle forandringer i menneskets historie: For, hvis denne kinesiske model lykkes, så ville faren for krig og faren for den menneskelige races udslettelse gennem anvendelse af atomvåben, f.eks., for altid være overvundet. Og det er ganske bestemt noget, jeg mener, det er værd at forsøge at opnå. …

Download (PDF, Unknown)

 

 
Trump til Asien:
Et potentielt historisk gennembrud.
Schiller Institut Nyt Paradigme Webcast
med Helga Zepp-LaRouche

Med præsident Donald Trump, der er klar til at tage af sted på sin rejse til Asien om få dage, kunne der ikke stå mere på spil. Efter de inspirerende udviklinger på Kinas Kommunistiske Partis 19. Kongres, ringede Trump til præsident Xi for at lykønske ham med resultaterne og bekræfte, at han ser frem til deres møde den 8. november. Trump vil blive ledsaget af flere amerikanske erhvervsfolk og producenter, der håber at udvide handelsmulighederne med Kina og blive deltagere i Bælte & Vej Initiativets (BRI) globale projekter.

Helga Zepp-LaRouche har understreget, at en succes for Trumps rejse ville konsolidere en samarbejdsalliance mellem USA, Rusland og Kina, som ville betyde afslutningen af den unipolære, geopolitiske imperieorden, der køres af neokonservative og neoliberale, og som har bragt verden til randen af et globalt, økonomisk kollaps og en Tredje Verdenskrig.

Desværre er kun få mennesker i Vesten bevidste om dette potentielle, historiske gennembrud. De eneste »nyheder«, der er tilgængelige for folk i det transatlantiske område, er de seneste, forfatningsstridige provokationer fra den juridiske morder Robert Mueller, der er leder af et desperat forsøg fra de London-centrerede oligarkers plan om at stoppe momentum for BRI og forhindre Trump i at lykkes med at bringe USA ind i det, som en partner.

Lyt med på torsdag, når fr. Zepp-LaRouche, præsident for Schiller Instituttet, giver en nødvendig, strategisk korrektion af de ’falske nyheder’, baseret på Den Nye Silkevejsånd.
Hvorfor frygter Det britiske Imperium
Kinas Bælte & Vej Initiativ? Dansk udskrift.
Helga Zepp-LaRouche i Schiller Institut
Nyt Paradigme Webcast, 26. okt., 2017

For det første, så var det, der virkelig imponerede mig meget, Xi Jinpings, og også andre taleres, fokus på formålet med det hele – nemlig, at det er forbedringen af folks liv. At folk skal leve et bedre liv, et lykkeligere liv – og det mangler fuldstændigt i diskussionen i Vesten: At formålet med politik er, at folk skal være lykkelige! Lykke er en umistelig rettighed, som trods alt blev indskrevet i det unge USA’s Uafhængighedserklæring.

Men der er et yderligere aspekt. Især i sine afsluttende bemærkninger talte Xi Jinping om en socialistisk model med kinesiske karaktertræk for en ny æra. Og målet, som blev meget udtrykkeligt formuleret, var, at Kina vil indtage en global rolle i skabelsen af en smuk fremtid for hele menneskeheden. Se, det er virkelig noget! Hvornår har en vestlig politiker haft en vision om at skabe en smuk fremtid for hele menneskeheden? Jeg mener, man skal langt tilbage i tiden for at finde folk, der overhovedet tænkte i disse baner; og jeg mener, at Kina har skabt en model for international styrelse og internationale relationer, baseret på suverænitet, respekt for det andet lands anderledes samfundsmodel, med andre ord, ikke-indblanding; og uden noget forsøg på at ændre systemet til den vestlige model, eller til deres egen model, men derimod respektere de andre landes suverænitet.

Jeg mener, at dette er et utroligt perspektiv, for, hvis man ser på det ud fra menneskehedens lange, historiske bue, så var dette et initiativ, der måtte ske på et vist punkt i menneskehedens udvikling. Der måtte på et givent tidspunkt komme et menneske, der sagde, »vi er den menneskelige art, og den menneskelige art er én«

Download (PDF, Unknown)

 

 
Se Helga Zepp-LaRouche
Nyt Paradigme Webcast
torsdag 26. okt. kl. 18 dansk tid:
Hvorfor frygter Det britiske Imperium
Kinas Bælte & Vej Initiativ?

newparadigm.schillerinstitute.com

I takt med, at Kina, under Xi Jinpings lederskab, går fremefter med planer for Bælte & Vej Initiativet (BRI) for at realisere drømmen om global, økonomisk samarbejde som grundlaget for fred, er de af City of London/Wall Street-kontrollerede medier blevet mere uærlige og ondskabsfulde end nogensinde. I løbet af de seneste dage har Wall Street Journal, Time-magasinet og Londons flagskib Economist føjet deres stemme til skrige-koret, der angriber Kina.

Alt imens de på inkompetent vis insisterer på, at Kinas politik skaber en uholdbar gældsboble – og ignorerer den VIRKELIGE gældsboble, der er klar til at eksplodere i det transatlantiske område – så anklager forsvarerne af det bankerotte, geopolitiske imperium Kina for at bruge udvikling af infrastruktur til at slavelænke fattige nationer ved at overlæsse dem med gæld og stjæle deres råmaterialer (hvilket er præcist, hvad Det britiske Imperium har gjort i århundreder).

Så hvorfor al denne panik? Med præsident Trump, der er klar til det, der kunne blive en verdenshistorisk række af møder i Asien, vil muligheden for, at USA bliver en deltager i BRI, være et betydningsfuldt skridt mod at afslutte den unipolære verden, der er gennemtvunget af det kollapsende bank- og finansimperium.

Se Schiller Instituttets ugentlige webcast på torsdag for at få de virkelige nyheder om denne dynamiske proces og blive en deltager i denne verdenshistoriske transformation.
Helga Zepp-LaRouche:
De fleste mennesker er stadig ikke klar over,
at vi befinder os ved en korsvej for
menneskeheden. Dansk udskrift;
Nyt Paradigme Webcast, 19. okt., 2017

Eftersom dette er blevet meget lidet rapporteret i de vestlige medier, så lad mig gentage, hvad han sagde. Han sagde, at målet for Kina er at fjerne al fattigdom frem til år 2020. Der er så, jeg tror det er 42 mio. mennesker tilbage; hvilket ikke er meget, når man tænker på, at Kina er et land med 1,4 mia. mennesker. Men de vil løfte alle mennesker op, så der ikke er nogen tilbage i fattigdom frem til 2020. Næste mål er så frem til år 2035, hvor det er meningen, at Kina skal blive et moderat velstående, moderne, fungerende, socialistisk land. Dernæst, frem til år 2050, er det meningen, at Kina skal blive et stærkt, demokratisk, civiliseret, harmonisk og smukt land; fuldt ud moderniseret. Jeg mener, dette er et utroligt, et smukt mål. I sin tale understregede Xi Jinping, at, efter århundredet med ydmygelse for Kina, som var karakteriseret ved opiumskrigene og lignende begivenheder, besluttede Kina ikke at tage nogen udenlandsk model, men i stedet udvikle sin egen model for socialisme med kinesiske karaktertræk.

Jeg mener, at Vesten ville gøre klogt i rent faktisk at se på, hvad disse kinesiske karaktertræk er, for hemmeligheden ved det kinesiske økonomiske mirakels succes må findes, mener jeg, og kan findes i Kinas 5.000 år lange historie. Xi Jinping understregede, at, i løbet af disse 5.000 år, har Kina bidraget med mange ting til menneskehedens udvikling, og det har Kina tænkt sig at blive ved med. Ét af Kinas store bidrag var med sikkerhed ikke alene, at Konfucius (Konfutse) blev født [i Kina] og udviklede sig til at blive én af de største lærere til alle tider, men at det faktisk var Kinas statsfilosofi i størstedelen af 2.500 år, med Kulturrevolutionen som en kortvarig undtagelse – de ti år fra 1966 til 1976. Derfor er konfuciansk tankegang og Konfucius’ ideer dybt indgroet i den kinesiske model; og jeg har mange gange givet udtryk for, at jeg, ud fra studier af Xi Jinpings taler, personligt er kommet til den slutning, at Xi Jinping selv er et menneske med en konfuciansk tankegang.

Download (PDF, Unknown)

 

 
Se Helga Zepp-LaRouche Nyt Paradigme
Webcast live torsdag, 19. okt. kl. 18 dansk tid:
newparadigm.schillerinstitute.com
»De fleste mennesker er stadig ikke klar over,
at vi befinder os ved en korsvej for menneskeheden«

Med under tre uger til præsident Trumps potentielt historiske rejse til Asien, der vil omfatte møder med den kinesiske præsident Xi Jinping, har det britiske imperie-oligarki og deres neokonservative marionetter lanceret en desperat indsats for at forpurre rejsen ved at benytte deres gamle tricks med krig, terror og aggressiv misinformation.

Men, tag ikke fejl: De handler ud fra desperation. Deres angrebshund, særlige anklager Robert Mueller, der kører den svindelagtige »Russiagate«-retsforfølgelse for at få Trump fjernet, er under kraftig beskydning, med Executive Intelligence Review’s dossier om hans kriminelle historie – inkl. hans rolle i forfølgelsen af Lyndon LaRouche – der bliver bredt cirkuleret. I denne uge krævede nitten kongresmedlemmer offentlige høringer om Muellers aktiviteter. Og der er en voksende erkendelse af en uundgåelig nedsmeltning af det gældsboble-dominerede finanssystem, med mindre der foretages en hurtig gennemførelse af Lyndon LaRouches Fire Grundlæggende Love.

Øjeblikket er kommet, hvor dette degenererede imperium kan besejres.

Helga Zepp-LaRouche blev igen fremtrædende omtalt i kinesisk presse i denne uge, i et videointerview til Peoples Daily om, hvordan Kinas Bælte & Vej Initiativ er ved at ændre historiens gang.

Hør fr. Zepp-LaRouche torsdag, når hun fremlægger det fulde, globale, strategiske billede i sin ugentlige webcast.
Dansk udskrift:
Den Nye Silkevejsånd tager over:
Vi må vinde kampen for at bringe USA og Europa med om bord.
Schiller Institut Nyt Paradigme Webcast
med Helga Zepp-LaRouche, 12. okt., 2017

Dette er en utrolig historie, og på nuværende tidspunkt står det ikke klart, hvilken af siderne, der vinder. Men det forholder sig altså modsat i forhold til den måde, det fremstilles på: Det er nemlig de personer, der går efter Trump, som er dem, der bør efterforskes, og, hvis de findes skyldige, stilles for en domstol. Det er, hvad der virkelig foregår, og formålet er at gøre med Trump, ligesom det billede fra Gullivers Rejser, husker I nok, hvor Gulliver bliver holdt nede af så mange små reb, at han ikke kan røre sig. Og hele ideen bag kampagnen imod Trump er selvfølgelig, at han har så travlt med at forsvare sig, at han ikke kan gennemføre sin faktiske dagsorden.

Dette er den kamp, som USA’s, og gennem implikation, hele resten af verdens, eksistens beror på, i betragtning af USA’s strategiske betydning.

Se webcast her: https://www.youtube.com/watch?v=MslkvEHnOn0

Download (PDF, Unknown)
Live Webcast med Helga Zepp-LaRouche,
torsdag, 12. okt. kl. 18 dansk tid:
Erstat britisk imperie-geopolitik med den Nye Silkevej

Klik her for webcast.

11. okt., 2017 – Sidste torsdag indviede Schiller Instituttet en ugentlig webcast for at udbrede til borgere i hele verden, kendskabet om den utrolige, nye dynamik, der er blevet udløst omkring Kinas Bælte & Vej Initiativ (BRI). BRI er i færd med at definere et Nye Paradigme for menneskeheden, hvilket vil sige en afslutning af geopolitik med dens endeløse krige; dens bail-out og bail-in af bankerotte finansinstitutioner og dens krav om dødbringende nedskæringspolitikker over for det store flertal af menneskeheden. Denne BRI-dynamik, som Schiller Instituttets stifter, fr. Helga Zepp-LaRouche, har karakteriseret som den »Nye Silkevejsånd«, repræsenterer en mulighed for, at menneskeheden kan opnå en ny æra for fred gennem udvikling.

Om mindre end en måned vil præsident Trump rejse til Asien, hvor han skal besøge Kina, Japan, Sydkorea, Vietnam og Filippinerne. Hans møde med Kinas præsident Xi Jinping har mulighed for at blive verdenshistorisk, på baggrund af det positive forhold mellem de to under deres indledende møde i april på Mar-a-Lago, Florida.

Det transatlantiske, neokonservative oligarkis kræfter er engageret i en desperat deployering for at forhindre, at denne relation udvikler sig til fuldt samarbejde. Det er, hvad der står bag »Få ram på Trump«-operationen, og grunden til, at det ikke må få lov at lykkes.

For, USA’s og de europæiske nationers tilslutning til den Nye Silkevej er den eneste måde, hvorpå endnu et nyt finanssammenbrud kan afværges, et finanssammenbrud, som selv den afgående tyske finansminister Wolfgang Schäuble advarer om.

Lyt til Helga Zepp-LaRouche og Schiller Instituttet denne torsdag for en komplet, strategisk opdatering af denne igangværende dynamik, på Schiller Instituttets Nye Paradigme webside (engelsk): http://newparadigm.schillerinstitute.com/
Dansk udskrift: ’Silkevejs-ladyen’ bringer
den »Nye Silkevejsånd« til et endnu
bredere publikum i verden.
Schiller Instituttets Nye Paradigme Webcast,
5. okt., 2017, med Helga Zepp-LaRouche

Vi befinder os ved en korsvej i menneskets historie, meget mere, end de fleste mennesker er klar over, for vi har lige nu to helt forskellige dynamikker i verden: Den ene er den, vi kender fra USA og de europæiske nationer, hvor vi har et kollapsende paradigme. Vi har et samfund, der tydeligvis ikke fungerer, hvilket reflekteres i mange symptomer, som Brexit, Hillary Clinton, der tabte valget, ’nej’ i folkeafstemningen i Italien for nylig, imod forfatningsændringer, det tyske valg, som er dramatisk, og nu folkeafstemningen i Catalonien – de er alle symptomer på, at der er noget fundamentalt galt. Og det er en kendsgerning, at bestræbelserne fra de neokonservatives side på at etablere en unipolær verden efter Sovjetunionens sammenbrud, gik ind for neoliberale politikker, der har knust mange millioner menneskers levebrød, og der foregår nu et oprør imod hele dette system.

Download (PDF, Unknown)
International engelsk torsdagswebcast
med Helga Zepp-LaRouche:
Den Nye Silkevejsdynamik er i færd med
at erstatte geopolitik!

Se webcastet live hver torsdag her.