Præsident Trump annoncerede torsdag, at USA forlader Paris-klimaaftale

2. juni, 2017 – Præsident Trump annoncerede torsdag (1. juni), at USA forlader Paris-klimaaftalen og sagde blandt andet, at en exit af aftalen ville gøre det muligt for USA at flytte flere mennesker ud af fattigdom ved at udnytte energiresurser. Direktør for EPA (Environmental Protection Agency) Scott Pruitt sagde, at præsidenten holdt sine løfter til »de glemte mænd og kvinder, til arbejderklassen og de fattige arbejdere«. Alle implementeringer af aftalen blev omgående stoppet.
Trump har transformeret G7 fra at være
Det britiske Imperiums medhjælpende partner

27. maj, 2017 – G7’s rolle som Det britiske Imperiums stemme under de to foregående amerikanske præsidenter, blev drastisk transformeret af Donald Trump:

Om Rusland: Selv om Trump tillod, at den falske karakterisering af Ukraine-krisen (hvor Rusland får skylden), bestod, og sanktionerne fortsatte, så erklærer slutkommunikeet mht. Syrien: »Vi håber, at Astana-aftalen faktisk kan bidrage til deeskalering af volden. Hvis Rusland er rede til at bruge sin indflydelse positivt, så er vi rede til at arbejde med dem for at løse konflikten i Syrien og forfølge en politisk afgørelse.«

Om Syrien og terrorisme: »Man bør ikke spare nogen indsats for at bringe en ende på konflikten gennem en inkluderende, syriskledet, politisk proces under FN-regi for at implementere en reel, troværdig transition i overensstemmelse med FN’s Sikkerhedsråds Resolution 2254 og Genève-kommunikeet. Vi er fast besluttet på at øge vore bestræbelser for at besejre international terrorisme i Syrien, især ISIS/ISIL/Daesh og al-Qaeda. Dette krav om primært at gå efter ISIS/ISIL/Daesh og al-Qaeda gentages med hensyn til Libyen og Irak.

Med hensyn til Paris-aftalen om klimaforandringer, lyder kommunikeet: »Amerikas Forenede Stater er i færd med at gennemgå sin politik om klimaforandring og Paris-aftalen og kan således ikke gå med i en konsensus om disse spørgsmål.« Trump sagde, at han snart vil træffe sin beslutning. Stakkels tankeløse Angela Merkel sagde: »Hele diskussionen om klima var meget vanskelig, for ikke at sige meget utilfredsstillende. Der er ingen indikationer på, om USA bliver i Paris-aftalen eller ej.«

Om handel: Trump tillod kommunikeet at indeholde tekst, der gik imod alle former for protektionisme, men tweetede bagefter, at han var tilfreds med, at det inkluderede et krav om »fjernelse af alle handelsforvrængende praksisser«.

Foto: Tre ledere af G7: Canadas Justin Trudeau, Tysklands Angela Merkel, USA’s Donald Trump.
Flygtningekrisen skubber klimaforandring ud af dagsorden for EU-topmøde

15. marts 2016 – EU-topmødet har droppet klimaforandringer på sin dagsorden pga. flygtningekrisen. Aftalen om klimaforandringer fra Paris sidste december, skulle efter planen have været drøftet på todages-topmødet, der begynder den 17. marts.

En embedsperson sagde, at præsident for EU-Rådet Donald Tusk, som vil præsidere topmødeforhandlingerne, »ikke ønskede en [klima] diskussion«. Dette har formentlig mindre at gøre med hans bekymring for flygtninge end det faktum, at Polen producerer meget af sin elektricitet fra kul.

Avisen The Guardian rapporterer, at EU-kommissionen ikke var varm på at indlede diskussionen om klimaforandringer, der kræver yderligere reduktion af ’drivhusgasser’, af frygt for, at dette skulle blive til endnu et konfliktspørgsmål blandt de 28 EU-nationer.

Det er uvist, hvordan dette vil påvirke ratificeringen af Paris-aftalen, der begynder i New York i næste måned.

Den franske miljøminister Ségolène Royal har tidligere på måneden sagt, at Paris-aftalen ville være på dagordenen for EU-topmødet den 17.-18. marts og tilføjede, at den franske præsident François Hollande ville søge støtte fra sine lederkolleger.

Kommissionen havde ingen kommentar mandag, men har sagt, den vil være repræsenteret ved mødet i New York og har opfordret regeringer til at ratificere aftalen hurtigt.

 

Se også: vores dossier om Klimaforandringer/Mødet i Paris: http://schillerinstitut.dk/si/category/nyheder/stop-den-groenne-kult/klimakonf-paris-2015/

 

 
Den umiddelbart forestående, alvorlige fare for folkemord

Leder fra LaRouchePAC, 15. januar 2016 – USA og verden står over for en umiddelbart forestående, alvorlig fare. Præsident Obamas Årlige tale til den amerikanske Kongres demonstrerede, at han er totalt ude af kontrol, sagde Lyndon LaRouche i dag. Talen var et komplet falsum, og enhver, der accepterer Obamas løgne, lægger USA åben for den totale ødelæggelse. På vegne af briterne er Obama rede til at sprænge USA totalt i luften. Denne mulighed er umiddelbart forestående. Spørgsmålet om Wall Street skal i realiteten dække over den kendsgerning, at USA som helhed gøres klar til folkemord. Dette er den britiske politik for folkemord, og den nuværende Pave er blevet grundigt narret ind i denne britiske intrige, hvis formål er folkemord.

Det er ikke bare Obama, der udfører drabene; Obama er blot førerhunden. Det er briterne – Det britiske Imperium.

Og selvfølgelig er folk bange; men de er måske ikke bange nok. Men hvorom alting er, så må vi sige, hvad vi skal sige.

Dette er hemmeligheden bag den massive COP21 »klimaforandringskonference« i Paris i november-december sidste år, med dens skønsmæssigt 50.000 deltagere, der repræsenterede 196 nationer. Men det var ikke muligt at nå frem til en bindende aftale – hvad var da konferencens formål? Formålet var en massiv erklæring om en plan for dette folkemord. Det var en samling af tropperne til det planlagte »store drab«. Det var Dødedansen.

Og samme Paves encyklika fra maj 2015 med et krav om, at menneskeheden skulle ofres for »klimaet«, var nøjagtig det samme. Denne Pave er kommet ind under britisk styrelse og kontrol; han bliver brugt i en britisk operation. Han begår forbrydelser.

Verdensomspændende terrorangreb udført af ISIS, som det britisk-saudiske yngel, det er, er præcis det samme – som vi så det i Paris, i Californien og nu i Jakarta – sidstnævnte som det første ISIS-angreb i Sydøstasien. Bombeangrebet den 12. jan. i Istanbul, Tyrkiet, hvis regering, der er kontrolleret af det Muslimske Broderskab, er venligtsindet over for ISIS, var særlig skummelt. Ofrene var tyske turister, og de tyske massemedier har åbenlyst kastet tvivl over den tyrkiske regerings redegørelse for deres undersøgelse. Tysk fjernsyn siger, at der »ingen beviser« er for den tyrkiske regerings påstand om, at de skulle have dræbt 200 ISIS-kæmpere over grænsen i Syrien som gengældelse.

Fremstødet for folkemord er rettet direkte mod det transatlantiske område. Det ledsages af den britiske trussel om at ødelægge Asien gennem krig. Det er, hvad Obama foretager sig i det vestlige Stillehavsområde; dette bliver totalt forstået af ruserne.
POLITISK ORIENTERING den 17. december 2015:
Et finanskollaps større end 2008 er allerede i gang

Med formand Tom Gillesberg
RADIO SCHILLER den 14. december 2015:
Vil finanssystemet overleve en mulig rentestigning

Med formand Tom Gillesberg

https://soundcloud.com/si_dk/vil-finanssystemet-overleve-en-mulig-rentestigning-og-et-kollaps-af-gaeldsboblen-denne-uge
»Pariseraftalen om Udslettelse«
vedtaget ved slutningen af COP21
Klimaforandrings-tamtam

12. december 2015 – Den 31 sider lange »Pariseraftale« blev i dag vedtaget af repræsentanter fra henved 196 nationer, der deltog i det to uger lange COP21 Klimaforandrings-tamtam i det nordlige Paris, hvor tusinder af mennesker var forsamlet og millioner af dollars givet ud i den hensigt at blåstemple en politik, der er anti-videnskab og som, hvis gennemført, ville bevirke milliarder af menneskers død i en ikke så fjern fremtid. Dokumentet kræver handling for at begrænse temperaturstigning i verden med et pænt stykke under 2 grader Celsius ved slutningen af århundredet i forhold til den førindustrielle periode.

Efter at have gjort sig selv til grin ved åbningen af COP21, tog præsident Obama i dag triumferende æren for afstemningsresultatet. Få minutter efter vedtagelsen tweetede Obama, »Det her er stort. Næsten hvert eneste land i verden har netop underskrevet ’Pariseraftalen om Klimaforandring’ – takket være det amerikanske lederskab.« Ak, alt for sandt. I dag udgav Det Hvide Hus også et faktablad om pagten.

I mellemtiden siger formanden for Senatets Komite for Miljø og Offentlige Arbejder, Jim Inhofe (R-OK.), at klimaforandrings-overenskomsten i Paris i dag ikke vil forandre status quo ret meget. Han sagde, at overenskomsten ikke adskiller sig fra Kyotoprotokollen om klimaforandring, som blev vedtaget for 18 år siden. »Det er samme nyhed. Denne overenskomst er ikke mere bindende end nogen af de andre ’overenskomster’ fra nogen anden konference, som parterne har afholdt i løbet af de seneste 21 år«, sagde Inhofe i en erklæring i dag, som Washington, D.C.-avisen The Hill i dag rapporterer.

»Senatets lederskab har allerede udtalt sig ganske klart om sine holdninger, nemlig, at USA ikke er juridisk bundet til nogen som helst aftale, der sætter mål for udledninger, eller til nogen som helst finansiel forpligtelse til en sådan aftale, uden Kongressen godkendelse.« Inhofe, der er en skarp kritiker af denne absurde, anti-videnskabsholdning, som indtages af ’de grønne’ og deres med-globetrottere blandt anti-mennesker-økonomer og ditto politikere, nemlig, at menneskelig aktivitet er årsagen til klimaforandringerne, har i de seneste måneder arbejdet på at underminere overenskomsten og kræve, at denne forelægges Senatet til godkendelse, som den ikke ville få, skrev The Hill i dag.

 
COP21: ’Grønne nazister’ inklusiv Obama forsøger at banke en aftale igennem

11. december, 2015 – Det var planlagt, at de delegerede på COP21 skulle udsende deres afsluttende kommunike i dag, men mødets præsident, den franske udenrigsminister Laurent Fabius, annoncerede i morges ud på de små timer, at aktiviteten vil udstrække sig mindst til lørdag. Men problemet er, at Obama og franskmændene prøver på at knuse oppositionen fra Indien, Kina, Malaysia og andre, alt imens de over for udviklingslande gennemtrumfer drakoniske fordringer om at opgive udvikling.

Torsdag d. 10. december om aftenen opkastede Fabius et nyt forslag til et slutkommunike, der i henhold til Malaysias delegerede, Gurdial Singh Nijar, underminerer ’differentierings-konceptet’, der ellers tillader udviklingslande mere spillerum i nedskæring af fossile brændstoffer. ”Vi bevæger os baglæns,” sagde Nijar. ”Vi kan ikke skifte spor fra den ene dag til den anden … og gå over til vedvarende energikilder. Hvis man fjerner konceptet om differentiering, skaber man meget alvorlige problemer for udviklingslande.”

Også Indiens repræsentant udtalte sig: “Jeg må fremhæve, at begrebet ‘bidrag, der planlægges beregnet efter nationalitet’ (INDC – baseret på konceptet om differentiering) er en glimrende nyskabelse, der har vist sig at kunne ændre spillet. Det har sat 186 lande i stand til at deltage. Alligevel er INDC ikke så meget som nævnt i udkastet”, sagde Indiens miljøminister Prakash Javedekar, ifølge BRICS Post.

Obama er sprunget til, klar til at bevise, hvad alle nu siger om ham – at han har mistet “sin stemme” såvel som sin forstand. Han talte med premierminister Narendra Modi over telefonen i onsdags, og med Xi Jinping i dag, om end der ikke er rapporteret noget om indholdet af samtalerne.

Ude af stand til at opnå bindende nedskæringer har Obama ændret mening, og kræver nu “gennemskuelige mekanismer” for at måle nedskæringerne – en klar overskridelse af national suverænitet. Han forlanger i særdeleshed, at Indien og Kina – som ”kompetente” lande, giver efter.

 
Videnskab og naturlig lov ler ad COP21-konferencen;
eller, global industriel afmatning overhaler kulstofudledningshysteriet

9. december 2015 – Videnskab og naturlig lov, hvis vi må personificere dem i en god sags tjeneste, fik sig et godt grin i dag, da det Globale Kulstofprojekt udgav en undersøgelse på COP21-konferencen i Paris i Le Bourget, Frankrig, der erklærede, at de globale CO2-udledninger har været konstante eller endda er gået lidt ned siden 2013, med en afgørende nedgang i 2013-14. Denne undersøgelse blev også udgivet i magasinet Nature Climate Change.

Hvorfor mødes de så i Paris under afsindige krav fra den britiske kongefamilie, Paven og miljølobbyen om at standse væksten af CO2-udledninger?

En artikel i New York Times af Justin Gillis og Chris Buckley rapporterer, at en nedgang på 0,6 % er projekteret for i år og kommer med spekulationer, der siger, at de globale kulstofudledninger allerede er toppet. Forfatterne sætter denne projekterede nedgang med vækst i udledninger, der i gennemsnit lå på 2,4 % om året i det seneste årti, og undertiden toppede på 3 %.

På inkompetent vis erklærer de, at dette ville være »højst usædvanligt på et tidspunkt, hvor den globale økonomi vokser«; faktisk kan den lille smule økonomisk vækst, der kan stampes op, uden for Kina, Indien og nogle enkelte andre nationer, ikke optage meget plads i produktive afdelinger, der kræver kraftigt input af fossilt brændstof.

Både USA og Kina har faldende CO2-udledningsniveau, fandt forskerne. I USA synes faldet at ligge på 1,4 % for i år; efterspørgslen efter fossilt brændstof har været støt faldende pga. reduceret bilkørsel og reduceret forbrug af fossilt brændstof til varefremstilling, osv. I Kina, der stadig har et stort årligt, økonomisk vækstvolumen, synes CO2-udledninger at være faldende med 2 % i 2015; en overflødig kulkraftsektor er så hurtigt som muligt ved at blive erstattet med sol-, vind- og kerneenergi.

New York Times hævder, at nedgangen i kulstofudledninger viser, at Kina er i færd med at foretage en overgang til en serviceøkonomi. Tværtimod, så er Kina ved at gå over til en mere avanceret økonomi, der bruger atomkraft, og fusionskraft, der virkeliggøres gennem Kinas plan om at udvinde helium-3 på Månen; en økonomi, der forlader sig på højhastighedstog og maglev-teknologi (magnetisk levitation) til massetransport.

Anti-videnskabsflokken er nede og bide i gulvtæppet og kan ikke beslutte sig til, om de skal komme med anklager om, at Kinas statistikker over sin reduktion af kulstofudledninger er forkerte, eller om de skal narre sig selv med, at reduktionen af kulstofudledninger har fundet sted, fordi lande har ageret på deres mål for reduktion af kulstofudledning.
USA: Kongressen afviser Obamas klimadiktater

2. december 2015 – Repræsentanternes Hus nedstemte med overvældende flertal Obamas diktatoriske klimaforandringsregulativer for kraftværker, selv om Obama har til hensigt at nedlægge veto mod afstemningen. Obamas EPA (Environmental Protection Agency) gennemtvang regulativet under den falske forudsætning, at kulstof er en forurener og således falder ind under den udøvende grens (præsidentens) mandat for at standse forurening.

Afstemningen fulgte for det meste partilinjen, med 242-180. Tirsdagens afstemning sender et budskab til Obamas skrivebord, efter Senatets vedtagelse af lovgivningen i november, iflg. The Hill.

EPA’s regulativ fra august påbyder en 32 % ’s nedskæring af energisektorens udledninger af CO2 i 2030, de første grænser for drivhusgasser for kraftværker. De stemte også med 235-188 for at blokere et lignende EPA-regulativ, der satte grænser for udledninger fra nyligt opførte kraftværker, der bruger kul eller naturgas, og som iflg. industrien stort set ville forhindre nye kraftværker.

Budskabet til Paris – Obama har ikke det amerikanske folks støtte til sin grønne fascisme.

Syvogtyve stater har sluttet sig til dusinvis af erhvervsgrupper og energiinteresser, der har anmodet Appeldomstolen i Columbiakredsens Distrikt om at standse implementeringen af regulativerne. Dommerne vil så tidligt som i næste måned afgøre, om de midlertidigt skal blokeres, mens retssagen skrider frem, sagde The Hill.
Leder, 3. december 2015:
Obama deployerer for krig,
mens det 25. forfatningstillæg påkaldes

Præsident Obama fortsætter sin mobilisering for krig med Rusland. NATO planlægger at sender kampfly og antiluftforsvars-missiler til Tyrkiet – med Rusland som eneste mål for sådanne offensive våben – med USA’s forsvarsminister Ash Carter, der tirsdag meddelte deployeringen af 200 amerikanske jag-og-dræb specialstyrker til Irak for at finde og dræbe ISIS-ledere i både Irak og Syrien. Ikke »rådgivere« og »uddannelsesofficerer«, men dræberteams. Selv Irak reagerede imod den gale dræber, med premierminister al-Abdi, der til pressen sagde, at Irak har brug for uddannelse, våben og rådgivning fra det internationale samfund, »ikke udenlandske kamptropper på jorden, der kæmper på irakisk jord«. Han tilføjede, at en sådan deployering »ikke kan ske uden [regeringens] godkendelse, fuld koordinering og fuld respekt for Iraks suverænitet«.

Flere amerikanske aviser havde i dag udgivet opfordringer til at tage det 25. forfatningstillæg i anvendelse som nødvendigt middel til at fjerne Obama fra embedet med den begrundelse, at han ikke længere er mentalt skikket til at udføre sine pligter. Lyndon LaRouche har gentagne gange krævet, at dette forfatningstillæg omgående blev taget i anvendelse, før det lykkes Obama at lancere en menneskelig udslettelseskrig.

Obamas optræden på Klimaforandringskonferencen i Paris var så usammenhængende, at selv en af hans faste tilhængere, reporter Richard Cohen fra Washington Post, skrev en spalte med overskriften, »Obama, en præsident, der mistede sin stemme« og sagde, at »hans veltalenhed var blevet erstattet af arrigskab, og han har mistet evnen til at overtale« og at »hans problem er, at han ofte ikke har noget at sige«.

Journalisten Mark Whittington fra examiner.com responderede imidlertid: »Har Barack Obama mistet sin stemme, eller har han mistet forstanden?« Han fortsatte: »I mangel af en rigsretssag kan vicepræsident Biden måske sammenkalde regeringen, påkalde det 25. forfatningstillæg og erklære præsident Obama mentalt uegnet til at sidde rest af sin embedsperiode ud.«

LaRouche bemærkede i dag, at det var Vladimir Putin, der satte denne dynamik i gang med sin tale til FN’s Generalforsamling[1] i september, da han roligt, men bestemt, fremlagde Obamaregeringens kriminelle handlinger, hvor de rev FN’s Charter i stykker, lancerede ulovlige krige, gennemtvang regimeskift og udførte dronedrab i hele verden. Det internationale publikum var frastødt af sandheden om Obamas handlinger, og siden da har Obama selv været ude om det.

Frygten for Obama er det eneste, der holder det amerikanske folk, så vel som ledere i hele verden, tilbage fra at sige sandheden og kræve, at han fjernes, og at USA og Europa i stedet går sammen med Rusland, Kina og BRIKS-nationerne om at opbygge verden gennem processen med den Nye Silkevej, som det eneste middel til at standse Bush-Obama-politikken med overlagte, evindelige krige. Som Franklin Roosevelt sagde, stedt over for truslen om fascisme: »Vi har intet at frygte, ud over selve frygten«.[2]

[1] Præsident Putins fulde tale i FN, video, engelsk voice over. 

[2] FDR’s første indsættelsestale, dansk. 
Fhv. filippinsk minister og senator Tatad:
Er klimaforandrings-krisen et svindelnummer?
Tag tingene i den rigtige rækkefølge

af Francisco S. Tatad[1]

tatad1Washington, D.C. Blandt vor tids mange problemer er klimaforandrings-problematikken blevet gejlet op i såvel udviklede lande som i udviklingslande, så den er helt ude af proportion. Det er blevet så godt som umuligt at skelne mellem rigtig og tilbørlig omtanke for miljøet, en glimrende moralsk og social opgave, og så miljøaktivisme, der er en stor moralsk overdrivelse.

Pave Frans’ encyklika om miljøet fra juni 2015, Laudato Si, Mi Signore (Lovet være Du, Herre), der er blevet rost af mange, der i øvrigt lovpriser alt, hvad Paven siger, burde have været med til at gøre denne skelnen meget mere klar. Men mange trofaste katolikker, der er pligttro mod kirkelæren, føler, at Laudato Si’s hyldest af Moder Jord som en kilde til alt liv, er poesi, og ikke teologi eller videnskab, og repræsenterer et potentielt skråplan mod hedenskab.

Som en katolsk lægmand anfører jeg frygtløst denne indvending uden egentlig at tilslutte mig den; jeg ønsker simpelthen en afklaring. Jeg ser miljøet som en del af naturens orden, skabt til at understøtte menneskets eksistens og herlighed. Jeg afviser ideen om, at mennesket blot er en del af miljøet, og skal underlægge og ofre sig når som helst, det er nødvendigt. Dette kan ikke være et urimeligt standpunkt.
Men dette er præcist, hvor verden i dag har delt sig i to modsatrettede polariteter. Denne polarisering vil blive udstillet i Paris fra 30. november til 11.december, når FN indkalder til verdensklimatopmødet. Topmødet vil sammenbringe ledere inden for politik, religion, erhvervsliv, industri og fagforeninger, alle vegne fra, og vil blive den største konference, der nogensinde er afholdt i Frankrig. Det vil udgøre afslutningen på en hidtil uset, lang række konferencer om antropogeniske klimaforandringer (klimaforandringer forårsaget eller influeret af mennesker) i den franske hovedstad i årets løb.

Topmødets hovedmålsætning vil være at indgå en juridisk bindende, international konvention, der promoveres af den franske og peruvianske regering, og som vil forpligte alle nationer til at indvilge i specifikke mål for at reducere den globale opvarmning til mindre end to grader Celsius. Alle former for medier og andre instrumenter til dannelse af den offentlige mening er blevet mobiliseret for at bakke op om denne bestræbelse, samt overdøve alle indvendinger og skepticisme.

Schiller Instituttet er uenig

Alligevel har Schiller Instituttet, en politisk og økonomisk tænketank med base her i Washington, D.C. og i Tyskland, udgivet en rapport, der betegner Paris-konferencen som satanisk og bedragerisk. Det har også udsendt en resolution, der opfordrer verdens borgere til at forkaste den erklærede målsætning for topmødet.

Rapporten fremstilles i den nuværende udgave af Executive Intelligence Review (EIR), og er forfattet af Helga Zepp-LaRouche, Schiller Instituttets stifter og præsident. Hun er en tyskfødt intellektuel, der er aktiv inden for mange humanitære sammenhænge. Jeg mødte hende første gang for nogle år siden på Rhodos i Grækenland, hvor vi begge talte ved the Dialogue of Civilizations. Jeg har siden da forsøgt at følge hendes forfatterskab. Hun lægger ikke fingrene imellem, og det giver i høj grad mening, hvad hun siger.

Ikke videnskab, men befolkningsreduktion

Zepp-LaRouche hævder, at kravet om dekarbonisering af verdensøkonomien, hvilket sluttelig betyder et forbud mod kernekraft og fossile brændstoffer, og dermed en afhængighed udelukkende af vedvarende energikilder, ikke er baseret på etableret videnskab, men snarere på en ideologisk sammensværgelse for at etablere et miljødiktatur, der vil tvinge folk, særligt dem i udviklingslandene, til at gøre op med hidtidige resultater inden for videnskabelig og materiel fremgang, og derved nedbringe deres levestandard, deres forventede levetid og deres kognitive evner.
I henhold til rapporten er det ultimative mål en drastisk reduktion af verdens befolkning – fra de nuværende 7,3 milliarder til blot 1 milliard.

Koncentrationen af kuldioxid er lav

Rapporten fastholder, at den menneskeskabte del af kuldioxid (CO₂)-koncentrationen i atmosfæren er ubetydeligt lav, 0.018 %, og at forbindelsen mellem CO₂-udledning og klimaforandring er udokumenteret, hvormed hele begrundelsen er baseret på svindel.

Rapporten fortsætter: Hvis man ser på Jordens klima over millioner af år, er forandringerne gennem varme perioder, istider, mellemistider, små istider, genopvarmnings-perioder efter sådanne istider osv. et resultat af kosmisk stråling i kombination med cyklusser af solaktivitet, for hvilke antallet af solpletter udgør et mål for solens energiproduktion.

Hvordan befolkningen kan nedbringes til en milliard mennesker

Hvad der, i modsætning til menneskeskabte klimaforandringer, er meget veldokumenteret, er forbindelsen mellem den energi-gennemstrømningstæthed, der anvendes i produktionsprocesserne, og antallet af mennesker, som denne produktion kan opretholde. Ved den påtænkte afskaffelse af kul og olie fra verdensøkonomien, kombineret med, at man samtidig dæmoniserer kerneenergi, og derved indskrænker samfundet til ene og alene at anvende vedvarende energikilder, reduceres også det potentielle befolkningstal, der kan opretholdes ved disse lavere energi-gennemstrømningstætheder, og det vil omtrentligt bevæge sig mod befolkningstallet i den førindustrielle epoke – maksimalt en milliard mennesker.

Royalt ophav til miseren

Den angivelige sammensværgelse om at reducere befolkningen tilskrives i rapporten et af de mest fremtrædende medlemmer af det britiske kongehus, ingen ringere end Prins Philip, Hertug af Edinburgh, der citeres for den berømte udtalelse om, at han efter sin død gerne vil genfødes som en dødelig virus, så han kan være med til at reducere verdens befolkning til en minimal størrelse.

Udnævnt til at være en aktiv samarbejdspartner i den påståede sammensværgelse er Dronningens klimaforandringsrådgiver, der også er rådgiver for den tyske kansler Angela Merkel, og desuden også rådgiver for Pave Frans – Hans Joachim Schellnhuber, grundlægger af og direktør for Potsdam Instituttet for Klimaforandring. Det blev i 2009 rapporteret, at Schellnhuber ved det fejlslagne klimatopmøde i København havde udtalt, at Jordens bæredygtighed kun var 1 milliard mennesker.

Efter Fukushima

Efter forlydende kom Schellnhuber i april 2011, en måned efter jordskælvs-tsunamien i Fukushima, Japan, frem med et program til den tyske regering (med titlen Social Contract for a Great Transformation), der projekterede med en komplet afskaffelse af kul fra økonomien, eliminering af kernefission, der frarådes; kernefusion, der hævdes at være opnåelig, men er for kompliceret; og den fuldstændige afskaffelse af fossile brændstoffer såsom kul, olie og naturgas, ved år 2050.

Dette forklarer selvklart Tysklands beslutning om, sammen med Italien og nogle andre lande, at droppe kerneenergi. Men ved det andet atomsikkerhedstopmøde i Seoul i marts 2012, der blandt andet blev overværet af præsident Barack Obama, den kinesiske præsident Hu Jintao og den russiske præsident Dmitry Medvedev, var den mest signifikante udtalelse, jeg hørte, at der endnu ikke er udviklet nogen erstatning for kerneenergi.

Resolution imod topmødet

Bortset fra den stærkt kritiske rapport, har Schiller Instituttet også udsendt en resolution, der opfordrer verdensborgere til at tale imod topmødet. Idet resolutionen er et angreb på et projekt, som FN og muligvis alle andre regeringer har bundet sig til at støtte fuldt ud, er det ikke forventeligt, at den bliver bragt på bane i mainstream pressen. Af denne grund tænkte jeg, at det ville være god service at reproducere den her, blot for at denne side også bliver hørt. Derfor følger teksten her (2. nov.2015):

Resolution til forsvar for milliarder af menneskers liv:

VI SIGER NEJ TIL COP21-PLAN I PARIS

OM NEDBRINGELSE AF CO-UDLEDNING

Livsbetingelserne for milliarder af mennesker afhænger af, at den dagsorden, der præsenteres på De forenede Nationers Klimaforandringskonference 2015, der skal afholdes i Paris i december, bliver afvist. COP21-initiativet i Paris om at vedtage en juridisk bindende aftale om nedbringelse af CO₂-udledninger må afvises af to grunde: den videnskabelige kendsgerning, at menneskelig aktivitet ikke vil forårsage katastrofale klimaforandringer, og de meget virkelige, dødbringende konsekvenser af de programmer for nedbringelse af CO₂, man kræver vedtaget.

Der er intet juridisk grundlag for at have COP21-konferencen. Gør en ende på det nu!

På trods af den legende-lignende fortælling, der præsenteres af en ekstremt velfinansieret, topstyret propagandakampagne, så findes der en enorm mængde solide, videnskabelige beviser, der klart modsiger og/eller tilbageviser påstandene om kommende, katastrofale klimaforandringer, der er forårsaget af menneskelig udledning af drivhusgasser. For eksempel har målinger fra satellitter vist, at der i over 18 år ikke er forekommet nogen generel, global temperaturstigning på trods af den kendsgerning, at menneskelig udledning af drivhusgasser har været stigende i en accelererende rate. Dette understreger den kendsgerning, at klimaet ganske enkelt ikke responderer til CO₂-niveauer på den måde, som klima-alarmister påstår, det skulle gøre; med andre ord, så er Jordens klimasystem ikke ekstremt følsomt over for forandringer i atmosfærens CO₂-koncentrationer.

Fordi mange klimamodeller bruger disse falske antagelser om en stor klimafølsomhed over for CO₂, har disse klimamodellers forudsigelser vedvarende været forkerte, og for hvert år, der går, afviger de mere og mere fra virkeligheden. De gradvise forandringer i klimaet, som har fundet sted i løbet af de seneste årtier, samt de gradvise forandringer, der fortsat vil finde sted i fremtiden, er ikke, og vil ikke, give grund til alarm. De fleste af disse forandringer er naturlige, og en hvilken som helst indvirkning, som mennesket måtte have, ville være relativt minimal. En sund og voksende verdensøkonomi vil være i stand til at tilpasse sig disse forandringer.

Vi må også erkende, at CO₂ ikke er en forurener – det er en afgørende del af biosfæren. Fordi de nuværende CO₂-niveauer i atmosfæren er en del lavere end det, der er optimalt for plantevækst, bidrager de menneskeskabte CO₂-koncentrationer allerede til stigning i landbrugsproduktionen og den naturlige plantevækst – og skaber en planet, der er måleligt grønnere.

Men kendsgerningen er, at Paris 2015-topmødet ikke kun handler om nationer, der potentielt set spilder deres tid og ressourcer på et fantomproblem, der kun eksisterer inde i computermodeller – den hæslige virkelighed er, at de programmer, der foreslås til nedbringelse af CO₂, ville øge fattigdommen, forringe livsbetingelserne og accelerere dødsraterne i hele verden. Verden kan ganske enkelt ikke opretholde en voksende befolkning med forbedrede levevilkår kun med anvendelse af sol- og vindenergi og andre former for såkaldt »grøn« energi.

Hvad vigtigere er, så promoveres denne plan intenst af moderne tilhængere af den ideologi om befolkningsreduktion, som Thomas Malthus udbredte. Organisationer som Verdensvildtfonden/ Verdensnaturfonden (WWF) har gentagent erklæret, at den nuværende menneskelige befolkning overstiger Jordens »bæredygtighed« med milliarder af individer, og at den derfor må reduceres med et par milliarder mennesker! Den aktuelle politik for et program til nedbringelse af CO₂ har dybe rødder i denne Malthus-ideologis motivering. Men Malthus tog fejl i det attende århundrede, og hans tilhængere tager fejl i dag.

Energi-intensiv videnskabelig, teknologisk og økonomisk vækst er af afgørende betydning for menneskelig eksistens. Dette kan måles som overgange til stadigt højere niveauer af energi-gennemstrømnings-tæthed, pr. person og pr. areal. Et sådant fremskridt, en sådan vækst og udvikling er en universel rettighed, og udledning af CO₂ er på nuværende tidspunkt en vital del a denne proces for det overvældende flertal af verdens befolkning. Vedtagelse af en juridisk bindende plan for nedbringelse af CO₂ på COP21-konferencen i Paris vil dømme milliarder af mennesker til en ringere livskvalitet, med højere dødsrater, større fattigdom og ingen mulighed for at udøve deres iboende menneskerettighed, der går ud på at deltage i skabelsen af en bedre fremtid for samfundet som helhed.

Dette er dybt umoralsk.

Af disse grunde må planen for nedbringelse af CO₂ på COP21-konferencen i Paris afvises.

fstatad@gmail.com

 

 

[1] Francisco Sarmiento Tatad (født 4. oktober 1939) er en filippinsk journalist og politiker, der er bedst kendt for at have været minister for offentlig information under præsident Ferdinand Marcos fra 1969-1980, og for at have været filippinsk senator fra 1992-2001.

 
Norsk professor Ole Humlum og
den danske videnskabsmand Henrik Svensmark
bestrider CO2-dagsorden på COP21i Paris

København, 1. december 2015 – På tærsklen til Topmødet for befolkningsreduktion i Paris, COP21, udgav Jyllands-Posten den 29. nov. et interview, skrevet af Lars From, med Ole Humlum, professor i glaciologi og geomorfologi ved Oslo Universitet og på Svalbard, samt den danske videnskabsmand Henrik Svensmark. Humlum siger, at naturlige klimaforandringer afgør klimaet, og at CO2 spiller en underordnet rolle. I år er der en naturlig temperaturstigning pga. El Niño, men om to år vil temperaturen igen være det, den har været i de seneste 1520 år, sandsynligvis efterfulgt af en periode på 2030 år, hvor temperaturen vil falde – det modsatte af IPCC-teorierne. CO₂-videnskabsfolkene ignorerer den rolle, vanddampe spiller. Han angreb det symbiotiske forhold mellem politikere, der bevilger penge til CO₂-forskere, der så skriver det, de ønsker at høre.

Det er naturligt, at den arktiske is smelter, og den antarktiske is vokser, for vi kom ud af den lille istid for 150 år siden, da de norske gletsjere begyndte at smelte. Men det var ikke før i 1950-60, at CO₂ steg signifikant. Temperaturer på Jorden fluktuerer i perioder med 1100 års intervaller. Der er også en meget betydelig indflydelse fra Solen, Månen og skyerne, som IPCC nedtoner. Månen har indflydelse på tidevandet, som bringer varmt vand (fra Ækvator) nordpå til Norge og Grønland.

Professor Henrik Svensmark fra DTU Institut for Rumforskning og Rumteknologi mener, at Solens rolle er enormt undervurderet i de officielle prognoser. Han siger, at temperaturen grundlæggende set ikke er steget i løbet af de seneste 20 år, med undtagelse af i år, pga. El Niño. »Hidtil har vi set, at temperaturen er steget omkring 0,8 grader – med undtagelse af i år, pga. El Niño – af hvilke 0,4 grader er forårsaget af Solens skiftende aktivitet.« »Alt omkring klima er ekstremt polariseret, og hele klimadiskussionen er i dag mere politisk end videnskabelig. Man taler meget om konsensus, men hvordan kan man have konsensus, når der stadig er så mange ting, man ikke forstår ordenligt omkring f.eks. den naturlige variation af klimaet?« »Man forestiller sig, at der kommer flere skyer og mere vanddamp, når det bliver varmere, men effekten af CO₂ bygger på nogle usikre størrelser, ligesom effekten af skyerne er en meget usikker størrelse.«

»Vores forudsigelser om fremtidens klima viser, at temperaturen i år 2100 vil være steget ca. én grad i forhold til den førindustrielle tid – altså nogenlunde den samme temperatur som i dag,« siger Henrik Svensmark. »Hvis man lytter til IPCC, skulle temperaturen være steget langt mere i dag, hvis CO₂ havde den virkning, de siger. Derfor ser jeg ingen grund til ikke at holde fast ved mine synspunkter.«

 

Foto: Nordenskjoldbreen på Svalbard ligger så højt mod nord, at den ikke er i fare for at smelte væk lige med det samme.
Indien angriber voldsomt COP21 for
’kulstof-imperialisme’; Yderligere angreb
på svindlen med global opvarmning
blomstrer i Storbritannien og Afrika

30. november 2015 – Arvind Subramanian, økonomisk chefrådgiver til den indiske Modiregering, opfordrede, på tærsklen til FN’s Konference om Klimaforandring COP21’s knusende, fascistiske slag i Paris, til et »Manhattan-projekt for Kul« og kaldte den politiske kampagne for at gøre en ende på anvendelse af fossilt brændstof for »kulstof-imperialisme«.

Subramanian forklarede, at, i »slutspurten op til konferencen er der et voksende krav – der første gang blev klart udtalt ved dette års topmøde i Gruppen af Syvs førende industrialiserede nationer[1] – om at udfase anvendelsen af fossilt brændstof. USA og andre har også lovet at stemme imod energiprojekter baseret på fossilt brændstof i udviklingslandene, når multilaterale banker stemmer om projekterne.«

Han fortsætter: »For Indien – et land, der kæmper for at forsyne omkring 25 % af befolkningen med basal elektricitet, iflg. konservative skøn – lugter dette af kulstof-imperialisme. Og en sådan imperialisme på vegne af de avanceret udviklede nationer kunne være en opskrift på katastrofe for Indien, og andre udviklingslande …

I et hvilket som helst troværdigt scenarie vil kul levere omkring 40-60 % af Indiens energi frem til 2030. Det vil, og bør, fortsat være landets primære energikilde, fordi det er det billigste brændstof, der er til rådighed.«

I et interview med en stor, fransk avis, Le Figaro, den 27. nov., afslørede økonomen Rémy Prud’homme ligeledes COP21’s »globale opvarmnings-imperialisme og nævnte bl.a. indsatsen for at nedlukke kulfyret produktion af elektricitet i Afrika og Indien. Prud’homme forudsagde et voldsomt sammenstød på COP21-konferencen over denne kolonialistiske politik.

Alt imens en ny, anti-klima-skræmmekampagnefilm, »Climate Hustle« (Klima-plattenslageri) kommer den 1. dec., så er yderligere to angreb på den globale opvarmningssvindel udgivet på nyhedsmedier i selveste de grønne royales Britiske Commonwealth.

Den ugentlige avis i Cameroun, Integration, havde den 24. nov. et interview med tidl. NASA-forsker og meteorolog Tom Wysmuller, der fordømte svindlen. Integration gav interviewet en højtråbende forsideoverskrift: »Thomas Wysmuller: Der er ingen klimatrussel mod planeten«. Wysmuller erklærer, at, hvis alle de forslag, der vil blive fremstillet for COP21, blev vedtaget, ville menneskeslægten blive kastet tilbage til Stenalderen. Han siger, at han ønsker at se Cameroun »hæve sig til et niveau, der bringer den bedste livsstil, sundhedsforsorg og fremgang, man kan håbe på, og dernæst komme hele menneskeheden til gavn!!! Når ens nations intelligens og intellekt fokuserer på at blive ligeværdige partnere i verden, vil verdens øvrige nationer byde éns indlemmelse i det etablerede, økonomiske fremskridt velkommen.« http://journalintegration.com/index.php/dossier/item/256-thomas-

Og snart på engelsk på: http://www.committeerepubliccanada.ca/.

Svindlen blev udtømmende afsløret i »Climate Change Science and the Climate Change Scare« (Klimaforandringsvidenskab og Klimaforandrings-skræmmekampagne) af Andrew Kenny, en sydafrikansk ingeniør, og artiklen blev publiceret samme dag, 24. nov. i @Liberty, det Sydafrikanske Institut for Racerelationers politiske bulletin, og blev dagen efter udlagt i sin helhed på den meget læste sydafrikanske erhvervsnyheds-webside, biznews.com.

Kennys 24 sider lange artikel gør det klart, at plattenslagernes forskrifter vil forhindre industrialisering og fastholde milliarder af mennesker i fattigdom. Idet han fremkommer med mange af de videnskabelige tilbagevisninger, der fremstilles i EIR’s egen Specialrapport, »Skræmmekampagne om global opvarmning er befolkningsreduktion – ikke videnskab«[2], skriver Kenny: »Men vi må stole på videnskab. Det er vores sikreste, og måske eneste, vej til sandhed. Og videnskabens og fornuftens fremskridt har bragt menneskeheden dybtgående, praktiske fordele.«[3]

http://irr.org.za/reports-and-publications/atLiberty/files/

 

[1] Canada, Frankrig, Italien, Tyskland, Japan, Storbritannien, USA.

[2] http://schillerinstitut.dk/si/?p=8531

[3] Se Schiller Instituttets Specialrapport: En Prometheus-tilgang til nye former for ild: Udvinding af helium-3 på Månen, for en menneskehed med fusionskraft, http://schillerinstitut.dk/si/?p=1894

 
RADIO SCHILLER den 30. november 2015:
COP21-klimakonferencen: udvikling, ikke befolkningsreduktion //
advarsler om atomkrig

Med formand Tom Gillesberg.
Inkluderer også: Høring om atomkraft (thorium) i Folketinget / Stem NEJ: bevar retsforbeholdet!
COP21: Udviklingslande deltager kun i Klimatopmøde i Paris
for at beskytte deres lande mod at blive offerlam
på alteret for det globale opvarmnings-credo

29. november 2015 – En artikel i dag af Gal Luft i Kinas statslige, engelsksprogede avis, Global Times, rapporterer, at morgendagens COP21 i Paris vil blive den største samling af statsoverhoveder nogen sinde – hele 147 af slagsen – uden for FN’s Generalforsamling. Men, hvorfor kommer de? »Mange af disse ledere vil ikke deltage i topmødet pga. bekymring for verdens klimaforandring, men snarere for at sikre, at deres lande, der for det meste er under udvikling, ikke ender som offerlam på ’klimatismens’, dvs. den grønne kults globale opvarmnings-credos, alter.«

Den indiske regering brugte sin officielle twitter-funktion for Topmødet til i dag at udstede en erklæring, forud for premierminister Narendra Modis afrejse til Paris. Erklæringen sagde, »resultatet af Topmødet må understøtte tilpasning til og udvikling af billige teknologier til at afbalancere periodisk forsyning af sol- og vindenergi«, rapporterede ANI.

Blandt disse billige eller prisbevidste teknologier er kul i dag stadig den førende. Artiklen i Global Times påpeger, at »kul er den brændselsform, der bruges i næsten 80 % af Kinas energisektor. Indien, hvor antallet af energi-berøvede mennesker tæller flere end den totale amerikanske befolkning, bruger kul i 60 % af sin energiproduktion. De sammenlagt 600 mio. mennesker i de 10 sydøst-asiatiske lande er også dybt afhængige af kul.« Artiklen opsummerer ved at sige, at arbejdshesten i Asien under udvikling, hvor de fleste af denne verdens fattige mennesker lever, altid har været, og fortsat er, kul.

Forfatteren udpeger korrekt den intention om folkemord, der ligger i COP21, selv om han desværre kun gør det implicit. Det er en fejltagelse ikke at pege på kernekraft og fusionskraft[1] som menneskehedens fremtid,[2] og det er en fejltagelse ikke at anklage de samme britiske imperialister,[3] der har arrangeret COP21, for at nægte adgang til disse højere teknologier.

 

 

[1] Se Specialrapport: En Prometheus-tilgang til nye former for ild: Udvinding af helium-3 på Månen, for en menneskehed med fusionskraft 

[2] Se video: En vision for fremtiden 

[3] Se specialartikel: Klimaforandring som middel til oprettelse af et globalt miljødiktatur, af Helga Zepp-LaRouche 
International LaRouchePAC Fredags-webcast
den 27. november 2015:
LaRouche: »Med mindre, og indtil, Obama smides ud,
står verden på en knivsæg til atomkrig.
Strategisk analyse med Jeff Steinberg m. fl.

Lyndon LaRouche har hele vejen utvetydigt sagt, at med mindre, og indtil, Obama smides ud, står verden på en knivsæg til atomkrig. Spøgelset af denne fare sås skarpt i tirsdags med Tyrkiets nedskydning af et russisk fly, der var engageret i bombetogt nær den tyrkisk-syriske grænse. LaRouche kom omgående med en offentlig erklæring, der sagde, »Obama har organiseret en krigshandling, og således sat USA, såvel som resten af menneskeheden, i fare«. Han sagde, at det »var et overlagt forsøg fra Obamas side på at fremtvinge generel krig«. Engelsk udskrift.

MEGAN BEETS: Good evening. It’s November 27, 2015. My name
is Megan Beets, and I’d like to welcome all of you to our regular
Friday evening broadcast here at LaRouche PAC. I’m joined in the
studio tonight by Jason Ross and I’m also joined, via video, by
Jeffrey Steinberg.
Now in discussions earlier this week, Mr. LaRouche made it
very, very clear that the key issue facing all of us, is whether
the people of the United States, in particular, both the people
in positions of leadership, such as the Congress, but also the
population in general, have the guts to stop compromising with
Obama, to tell the truth, and to throw him out. Now, what we’ve
seen shaping up over the past weeks is a very dramatically and a
very rapidly shifting world strategic situation, including
ongoing Russian military intervention into Syria; also including
the recent wave of terrorist attacks, such as the bombing of the
Russian plane over Egypt, and of course, the terrorist attacks
which occurred just two weeks ago in Paris, which was followed by
a shift in dynamic among world leaders, away from the failed
Obama policy, and toward a broader collaboration with the
Russians to defeat ISIS.
However, throughout all of this, Mr. LaRouche has been
unequivocal that unless, and until you get Obama out of the U.S.
presidency, the world stands on a razor’s edge of thermonuclear
war.
Now the spectre of that danger arose sharply this Tuesday,
with the Turkish shooting down of a Russian plane which was
involved in operations near the Turkish-Syria border. And Mr.
LaRouche immediately issued a statement, a public statement,
which said that “Obama has organized an act of war, and thus
endangered the United States, as well as all humanity.” He said
that it “was a deliberate attempt by Obama to force general
warfare.”
Now, this act by Turkey and by Obama, and the aftermath, has
catalyzed a very significant change in the world global dynamic,
which we’re seeing manifest, for example, in Europe, among other
places. This shift is also the subject of tonight’s institutional
question, which makes reference to the ongoing talks in Vienna,
which are aimed at resolving the situation in Syria. The question
reads as follows:
“Mr. LaRouche, please give us your view of how Russia and
Turkey can move once again to collaborate to save Syria under the
Vienna process?” So now I’m going to turn it over to Jeff to give
Mr. LaRouche’s response to that question, as well as an
elaboration of the general strategic picture.
JEFFREY STEINBERG: Thank you, Megan. Can you hear me there?
Well I think that the starting point must be to tell the truth as
we know it about the events of last Tuesday. It was immediately
understood by leading political and military circles in the
United States, in Europe, and most emphatically in Russia, that
the action that was undertaken by the Turkish in shooting down
that Russian SU-24 over a border area on the Turkey-Syria border
right along the Mediterranean coast, that this was something that
1) was order top down in Turkey from President Erdogan, and 2)
Erdogan would never have undertaken such an action if he did not
have advance approval from Obama and the British.
So, for the Russians, this represented a major act of war,
and I can tell you that within the U.S. governing institutions,
there was a deep and profound split that reflected immediately in
actions that were diametrically opposite. Secretary of State John
Kerry, leading circles within the Pentagon all the way up to the
Joint Chiefs of Staff, immediately activated channels with
Russia, knowing full well that there was a very real prospect
that Russia would retaliate immediately after this unwarranted
military provocation. And so, you have one element of the U.S.
command that is not under British control, that moved immediately
to at least temporarily forestall a situation that was
potentially moments away from a general war between NATO and
Russia. And as we’ve been saying, as Mr. LaRouche has been
warning since virtually the beginning of the Obama presidency,
any such war between NATO and Russia would very rapidly devolve
into a thermonuclear war, in which the overwhelming majority of
humankind would likely not survive.
So you had actions. There was red phone line communications
activated immediately, between those elements in the U.S. Command
that were not on the British line, and top Russian officials. And
the first objective was simply to secure a commitment that the
situation would not immediately go to a hot war. In other words,
this was the most dangerous situation since, and probably more
so, than even the Cuban Missile crisis. Because in the Cuban
missile crisis, there was no shoot down of an American or a
Soviet ship or a plane.
On the other hand, President Obama, who was closer to
Erdogan than virtually any foreign leader, perhaps with the sole
exception of David Cameron in Britain, immediately got on the
phone with Erdogan and then issued public statements certifying
that, in his mind, Turkey acted perfectly within their sovereign
rights to shoot down a plane flying over its territory.
Now, never mind the fact that there are serious questions
and disputes of whether that plane, that Russian plane, actually
ever even entered Turkish airspace. The fact is that, if it
passed through Turkish air space at all, number one, there was
never any intent–and nobody in Turkey even claimed there was any
intent on the part of the Russians–to carry out any kind of
military action or provocation against Turkey. And secondly, even
after the first 24 hours following the shoot-down, the Turks were
even acknowledging that that plane, if it ever in fact crossed
into Turkish territory, was there only for a matter of brief
seconds, and no longer.
Now that also tells you that to shoot down that plane, was a
premeditated, pre-determined decision. There was not enough time
for the Turkish air force to consult up the chain of command all
the way to President Erdogan, and to then get response orders
back, and to fire at the Russian plane — all within a matter of
a timeframe that at most has been characterized as 17 seconds.
So, again, it was a premeditated act of war; and Erdogan on his
own never would have undertaken that. It was done in conjunction
with both Obama and the British; and therefore, the
responsibility lies there.
Now, let’s again visit what the immediate context was of
this incident. It occurred last Tuesday at a point that French
President Hollande was in Washington to attempt to organize
President Obama to join a trilateral military alliance of France,
Russia, and the United States, to wipe out the threat of ISIS and
Nusra, and all allied organizations inside Syria and inside Iraq
primarily. And so, the events that took place just as Obama and
Hollande were sitting down, hijacked the agenda of that
discussion. All you have to do is read the transcript, or even
better, watch the video of the press conference that took place
later that same day between Obama and Hollande; and you’ll see
towards the end, Obama launching into a typical Obama tirade
against Putin and against Russia. Obama was lying pathologically
in saying that the United States is leading a coalition of over
60 countries, and that Russia, when it comes to fighting against
the Islamic State is “the outlier”; and it went on from there.
So, statements soon after that, again from the White House, fully
endorsed and adopted the Turkish line on what happened.
So, here you’ve got a situation where an act of war, an act
of military aggression took place, carried out by Turkey — a
NATO member — and was done with the full at least tacit backing
of the President of the United States, with the full support of
the British. How close do you have to get to provoking
thermonuclear war before enough people in Congress and in the
American population wake up and recognize that Lyndon LaRouche
has been right for years in warning about the menace that
President Obama represents if he’s allowed to continue to remain
in office? We’re down to the final 14 or so months of his
Presidency, but you can see the kind of developments that can
occur on literally a moment’s notice. And so, there is no option
any longer other than removing the President from office by
Constitutional means immediately. That means that the leading
members of Congress and at least leading elements within the
American population have got to finally wake up to strategic
reality.
Now, to put an added punctuation mark on the situation,
let’s not forget that there was another major series of
provocations directed against Russia over the same recent
timeframe of the last week. You had the Right Sector, the
neo-Nazi apparatus in Ukraine, that is openly backed and promoted
by the Obama administration principally through Victoria Nuland,
the Assistant Secretary of State for European and Eurasian
Affairs, who carried out a bombing campaign against the power
grid of Crimea; and has effectively shut off almost all power to
the entire Crimean peninsula. When Russian repair units attempted
to get to the sites to re-establish the power links, they were
fired on by Right Sector militias; and to make matters even
worse, at the end of last week, it was announced by Nuland’s pet
prime minister, Yatsenyuk, that henceforth all Russian flights
over Ukrainian airspace were cancelled. Now, that’s tantamount to
a threat of yet a second country, a major ally of the US and the
British, threatening to carry out unprovoked strikes against
Russian aircraft flying over Ukrainian airspace.
So, you’ve got a clear pattern here. You have — as Megan
indicated — a phase shift with the series of ISIS terrorist
attacks over the last several weeks, that began with the bombing
of the Russian Metro Jet over the Sinai; followed with a series
of suicide bombings on the southern portions of Beirut in
Lebanon, targetting the Shi’ite area of that city. And then the
Paris attacks. The world was energized to finally launch an
all-out serious campaign against the Islamic State. Russia
escalated the bombing campaign against the Islamic State and
knocked out an estimated 1000 of the tanker trucks that have been
smuggling oil from the ISIS-controlled areas of northern Syria
into Turkey, where they’ve been sold on the black market; and
these funds have been fueling the operations of the Islamic
State.
At the G-20 summit meeting that ironically took place in
Turkey just days before the Turkish air force shot down the
Russian SU-24, President Putin made very clear that Russia has
aerial photographs showing lengthy caravans of these oil tanker
trucks crossing the border into Turkey from northern Syria; and
furthermore, he said he has the names of financial agents in 40
countries, including a number of the G-20 member countries, that
are involved in financing the Islamic State through black market
cooperation. So, the case is unambiguous. If you wanted to
attribute narrow motives, you could say that Erdogan was furious
at the Russians for bombing these Turkish smuggling trucks, since
we know that the funds generated on the Turkish side from this
black market activity largely go into the coffers of the ruling
AKP Party. We know that the son of President Erdogan is himself
one of the major people involved in this black market operation.
But in a very real sense, that’s a much too narrow
understanding of what happened here. It eliminates the crucial
question, which is that Obama and the British were behind this,
and it was an attempt on a much grander scale to not just simply
sabotage the Vienna initiatives; but it was an attempt to trigger
a potential world war. And for that crime alone, despite the fact
that there is a long list of Constitutional violations and other
crimes committed by this President, for that reason alone he must
be immediately removed from office. And therefore, every person
listening to this broadcast, all of your friends, all of your
neighbors, all of your political associates, your co-workers, are
going to have to do some serious soul searching; because we came
inches away from world war last Tuesday morning, with the Turkish
actions. And it was only a matter of intervention, but
particularly restraint on the part of Russian President Putin and
the Russian military that averted that. There is still clearly an
option, and lessons to be learned from this provocation, that
could and must lead to reaching an agreement in Vienna to end the
five-year war and tragedy in Syria. But that must start with the
kind of blunt truth which we have been discussing here over the
last few minutes; and it cannot go forward so long as President
Obama remains in office. So, there are urgent issues that must be
taken up by the Congress and by the American people, if we are
going to avert a war; because I can assure you, if those critical
actions are not taken in the immediate days ahead, then the
chances that there will be {another} incident; {another}
provocation, whether by Ukraine, whether by Erdogan and the
Turks, whether by ISIS, and if actions aren’t taken to solve the
problem at its roots, we will be staring at the prospect of world
war in the immediate days, perhaps hours ahead.

BEETS: Okay, thank you very much, Jeff. Now, upcoming this
Monday, November 30th, we have the beginning of a two-week long
genocidal COP21 depopulation climate conference, which is
occurring in Paris, and despite the actual danger to humanity
which Jeff just outlined in detail, and especially in the wake of
the terrorist attacks in Paris just two weeks ago, this
absolutely insane conference is going ahead as scheduled, to be
attended by approximately 140 heads of state, along with
thousands of other government, NGO, and other officials, notably
Britain’s Prince Charles, the dysfunctional and inbred son of
Queen Elizabeth and her walking-dead husband, Prince Philip, will
be one of the keynote speakers.
Now, as we addressed in this webcast last week, if anyone
involved had any morality, we would completely change the nature
of the conference, to address the actual dangers and threats to
humanity, such as the refugee crisis, the conditions of poverty
around the world, and the lack of development that are actually
threatening billions of people. So what I’d like to do now, is
ask Jason to come to the podium to address this upcoming
conference in the context of what Jeff just presented.

JASON ROSS: This is almost like the worst joke you could
imagine, holding this conference in Paris. This conference which,
starting in a few days — we’ve been opposing this, and we’ve got
a leaflet, a resolution that we’ve been getting out on this,
called, “We Say No to the Paris COP21 CO2 Reduction Scheme.” I
want to read the bookmarks of this, the bookends. It opens, “The
conditions for life of billions of people depend upon rejecting
the agenda being presented at the 2015 climate change conference
to be held in Paris this December. The COP21 Paris initiative to
adopt a legally-binding agreement to reduce CO2 emissions must be
rejected on two grounds: the scientific reality, that mankind’s
activity, is {not} going to cause catastrophic climate change,
and the very real lethal consequences of the CO2 reduction
programs being demanded.” It ends, that “Energy-intensive
scientific, technological, and economic growth is essential to
human existence. This can be measured by transitions to higher
levels of energy-flux density per-capita and per-area. Such
progress, growth, and development, is the universal right of man,
and CO2 emissions are presently a vital part of that process for
the overwhelming majority of the world’s population. The adoption
of a legally-binding CO2 reduction scheme at the COP21 conference
in Paris will condemn billions of people to a lower quality of
life, with higher death-rates, greater poverty, and no ability to
exercise their inherent human right to participate in the
creation of a better condition for society as a whole. This is
deeply immoral. For these reasons, the CO2 reduction scheme of
the COP21 conference in Paris must be rejected.”
So on the grounds of the fakery of the science, and the
very, very real human costs of trying to meet the CO2 reduction
goals, this can’t go forward. However, obviously the push is
there, the conference is going ahead despite the state of
emergency currently in France, the terrorized population of
Paris, changes in some of the agenda, but it’s going ahead, and
as a matter of fact, this conference is getting a kick-start over
the weekend — today and the rest of the weekend — the
Commonwealth Heads of Government meeting is taking place in
Malta. So this is where all the members of the former British
Empire, now called the British Commonwealth, get together to —
as in this case — hear speeches from the Queen and others about
why they need to reduce CO2.
Prince Charles — who has been basically waiting for his
mother to die for a half century to get a job — he said that the
terrorism that we’re seeing, the conflicts that we’re seeing, are
not because of conflict, not because of ISIS, not because of the
Brits and Saudi Arabia helping ISIS, instead, Prince Charles
said, “In fact, there is very good evidence indeed that one of
the major reasons for this horror in Syria was a drought that
lasted for about 5 or 6 years, which meant that huge numbers of
people in the end had to leave the land.” This is the guy that
they’re asking to give the keynote address at the COP21
conference — a man whose understanding of Syria seems to be that
all of the conflict is because of a drought which was caused by
climate change. It’s insane, and it’s knowingly evil on his part.
So, what should be done instead, is re-purposing the
conference would be a good thing, you know, recycling what’s
going to be done there. As Megan said, of course, addressing the
refugee crisis, which is all over Europe at present, and beyond
— that’s worth discussing. Really, what’s worth discussing is a
solution to this whole problem, which would be excellent if the
Congress were to release the 28 pages, put them in the record, as
Senator Gravel did with the Pentagon Papers, to be able to attack
the cause of this conflict at its source, which as Jeff went
through, as LaRouche has been stressing, is Obama, who by his
nature as a killer personality, has qualified himself to be
inserted into his role as President. That that is the cause of
the conflicts. Releasing the 28 pages, discussing how to actually
shut down terrorism in the region, working {with} Russia on this
— you know, Russia is serious about this — you know, that would
be worth discussing.
And really, what would it mean to develop the world into the
Silk Road? You know, EIR released, about a year ago now, “The New
Silk Road Becomes the World Landbridge.” It’s a 300 and — almost
400 page report. It goes through in incredible detail, with maps
and everything, what it would mean for China’s One Belt One Road
project, its New Silk Road project, to continue its extension
into a worldwide paradigm of development. What would those
projects look like? And this is a policy that the LaRouches have
been promoting for decades, and Helga LaRouche in her visits to
China is acknowledged as “the Silk Road Lady,” for her role in
bringing this outlook into the current fruition that it’s
finding. So what would it mean for the U.S. to join the Silk
Road? What would it mean for us to get our act together?
Well, we’ve been working on a report on this, in terms of
what a U.S. recovery would look like, and there’s a lot of
aspects to this. I mean, if you think about the kinds of projects
that have, many, been on the books, and the kinds of projects
that will drive us into the future, you recognize that it would
not be very difficult to create millions of jobs in a very short
period of time — meaningful, productive jobs — that lay the
groundwork for a durable new, more productive economy for the
future. Doing that will require eliminating Wall Street, getting
Glass-Steagall re-implemented, having those provisions back in
place, shutting down Wall Street which we do not need. Gambling
is not an essential part of economy. The productive process,
science, creativity, the development of human beings and
infrastructure — that is essential. Gambling is not.
So with Wall Street out of the way, with federal financing,
with federal credit made available, some of the projects are
things that we’ve discussed quite a bit. Take, for example, the
Bering Strait. Crossing the Bering Strait with a tunnel or a
bridge, as engineers decide, would be a very key role, a very key
project, to put the U.S. on the Silk Road, literally, making it
possible to get from the West Coast of the U.S., into Eurasia,
much more quickly than by sending a ship across the ocean, with
the added benefit that rail, or transportation corridors on land
overall, allow for the ability to develop regions along the
way. Something that a ship crossing the ocean doesn’t do. Ships
don’t create wealth, or the potential to create it, as they cross
the waters. Land connections do.
So the Bering Strait tunnel — that would be a key project.
Overall, transportation has a tremendous way to go in the U.S.
You know, China, which is a nation very similar in size to the
United States, currently has 11,000 miles of high-speed rail,
with plans to have 30,000 by 2020, and they’ll do it — they do
what they say. In contrast, we have under 500 miles of high-speed
rail, and that’s being very generous in counting the Acela
service as high-speed. What we should have is 42,000 miles of
electrified, decent rail in the United States, bringing down the
costs of transportation, and of production throughout the nation,
making it more possible to move intermediate goods from place to
place, to move people, to move products in a way that will have a
tremendous savings in time, and in energy costs.
Currently over half of rail-freight in the U.S. is coal. You
know, in a nuclear economy we obviously wouldn’t need so much
coal, but it also goes to show how little else is being done with
the system as it is, and maybe some idea of what it could be like
in the future.
Along with the development of the basics which we naturally
think of — things like transportation, rail, repairing roadways,
power plants, water systems, which I’ll get into in a moment —
the other aspect is cities. Now, India has committed itself to
building scores of new cities across the country. Russia has
created science cities. The United States — imagine the
potential, not to keep adding more and more sprawl to the
outsides of our current cities, but developing legitimately new
cities, actual cities, planned in a sensible way, with part of a
transportation backbone underlying it, with infrastructure that’s
needed, canals and aqueducts as necessary, water, power, that
sort of thing. But then also where the cities and where life is
oriented around the most key of economic processes — the
creation of wealth by improving the productive powers of labor,
by the cultural role that can be played by a city.
So in addition to the ability to move goods and people
easily, the density you find in a real city, where different
members of the household can do their various things that anyone
having an hour and a half commute can’t, you also have the other
role of the city itself as a social institution.
So, in a very interesting article that LaRouche wrote some
decades ago, in a program for the development of Africa, he
discusses the central role of the city, and the presence of a
research and educational complex, a pedagogical museum where
people, kids, their parents, etc. would be able to step
themselves through how discoveries had been made in the past in a
hands-on way, doing experiments, themselves witnessing and
understanding very directly how humanity has gotten where it is,
making it possible to have workers able to master new
technologies, and scientists able to reflect on what science has
done in the past, to create the new discoveries needed in the
future.
This sort of educational center of the city will be more
than a museum retailing the past; it will be more than looking
backwards. LaRouche wrote that to give vitality and direction to
the process, the educational zone of a new city must be engaged
in some aspect of scientific research which is itself of world
importance. He says that “a modern nation has achieved true
sovereignty in spirit, only if it achieves excellence in some
important aspect of advancement of human knowledge generally. A
people which can point to several institutions of its own nation,
and can identify several important contributions to human
knowledge associated with such institutions, is a people which
knows that its children are capable of equalling in importance to
humanity, the children of any other nation. To teach science is
to teach the principles of discovery.”
So, with cities, with this as an included basis, cities of
finite size ( no more than one or two million people), with the
development made potential by rail, by water, by developing
fusion power on a crash basis, and implementing the
already-discovered abilities which have been improved on building
nuclear fission plants, we’ll be able to dramatically increase
the power, electrical power, available in the nation; to power
transportation; to power manufacturing. And to do all of this,
we’re also going to need revival of machine tools themselves.
Now, machine tools — now not everyone’s actually seen one
of these in person. These are things like lathes, like mills,
shapers — these are the devices that make everything that’s
required, that create metal, that shape metal to do machining. To
the extent that you are able to innovate in this area, as has
been done with new technologies over the decades — like electric
discharge machining around the time of the Apollo program, or
electron-beam welding; or the more recent developments of laser
and plasma cutting, and the ability for these computer-controlled
machine tools to create things that would have taken ten times
longer in earlier eras: to the extent that this technology
improves, and to the extent that purchases are made, and as part
of an industrialization, the capital stock is increasingly of
newer, and more productive machine tools, the entire economy sees
the benefits from them, by making easier, reducing the cost, of
all other production.
So, this machine tool principle is, in the small, an image
of what it means to take discoveries and then implement them into
an economy, for new thought, new engineering, or scientific idea,
to become manifest in the economy. And this is a field that needs
motion on. As I said earlier, power; fusion research, which has
been starved of funding deliberately for decades, preventing the
kind of breakthroughs that would make power, as has been said,
too cheap to meter — or even if not that cheap, remarkably
abundant power able to bring the next generation of production
technologies into play. To transform our relationship with raw
materials, and with reshaping those materials. Things like the
plasma torch.
So, in this kind of economy, we can then re-approach such
subjects as water. California is in what’s called a water crisis,
despite being right next to the Pacific Ocean. Why do we not have
the power and the plants in place to be able to desalinate? To at
least provide for much of the needs in California? Why have we
not done more research on how weather actually functions?
You know, one of the ironies of the global warming
alarmists, hysterics, whatever you want to call them, is that
this supposedly scientific outlook is actually stifling science.
Hypotheses about what’s causing climate change over time,
hypotheses about how cosmic radiation coming from our Galaxy, or
even beyond, plays a role in creating the cloud condensation
nuclei to form clouds, to effect precipitation, to change the
albedo, the reflectants of the Earth, and therefore its
temperature — that’s real science that’s being held back by the
global warming mafia, who reject this kind of approach because it
doesn’t come to the conclusion that they want: namely, that
human-made CO2 is {the} determining factor in global climate.
It’s just not true.
So, as was said in that resolution I read at the beginning,
and as is covered in this other EIR special report, “Global
Warming Scare is Population Reduction, Not Science,” the science
is clear. We are not causing catastrophic warming of the planet.
Mankind is not a virus destroying the Earth. What is destroying
the planet is oligarchism; the outlook that human beings are a
disease, the anti-growth and enforced poverty promoted by the
City of London, by Wall Street, by that system which has to be
removed. In its place, as far as an actual concept of humanity,
let me read another quote from LaRouche here. He says, “Every
infant born in any part of the world has the potential for
development of his or her mental powers to the level sufficient
for adult competence in use of modern technology.” And this also
means real technology, not iPhones. “That child can achieve at
least an approximation for practice of the highest levels of
productive powers of labor in the world generally today. It is
that potential development which is the only source of wealth.”
Let’s remember that; the source of wealth, the increasing of the
productive powers of labor, as Hamilton put it, lies in that
ability for human beings creatively to develop new understandings
about nature, and thereby reform the economy in an entire way.
That’s real economic science, and with that approach, the
programs that are needed, the development projects which we can
implement, the jobs that will create; this can all follow from an
outlook of what economics truly is, and breaking free from the
false ideas about it which have been promoted by Wall Street and
which have affected, unfortunately, a very great number of our
fellow citizens.

BEETS: Thanks, Jason. Two days ago, on Wednesday of this
week, we celebrated the 100th anniversary of Einstein’s
publication of his paper on general relativity. Now, LaRouche has
reiterated many times in the recent period that Einstein was the
only true scientist in the 20th Century; someone who held out
against the corruption in thinking that was ushered in 1900 by
Bertrand Russell. And someone who was attacked and isolated for
his commitment to the paradigm of thinking which represents the
actual human mind; the paradigm which was responsible for all of
human progress up to this point. So, what I’d like to do is ask
Jason to come back to the podium and ask him this question: Given
the task ahead of us today to rebuild society, rebuild
civilization, and to create a new paradigm for mankind, I’d like
to ask Jason to give us a sense of the importance of Einstein’s
work and his commitment.

ROSS: Sure. I think what Einstein accomplished represents a
key concept under which science can be understood; that of
metaphor. LaRouche has repeatedly stressed the importance of
metaphor as the key to science; meaning the development of
language in such a way that you express a new scientific truth in
a way that could not even have been stated in the preceding
language. It’s not something mathematical; it’s not a formula or
an expression. Discoveries in their true form can’t be. After the
fact, you might be able to write them down; but what makes them a
discovery is an overthrowing of the past, the development of a
new basis for thinking incompatible with what came before. That’s
the kernel of what a discovery is. None of these thoughts are
really eternal; what is, is that process of developing new ones.
Which is the incredible error in science education today, based
upon understanding how to apply the fruits of discovery to
specific problems; but not going through how they were developed.
So, 100 years ago, 1915, Einstein successfully expanded his
special theory of relativity, which he had developed in 1905,
into a more general form; making it the general theory of
relativity. So, I do want to say a bit about what Einstein did; I
think it would be wrong not to; and then get into what it would
mean for us today, what’s the relevance. Einstein’s not just
someone to idolize, or say, “Wow, he was a real genius.” Figure
out what he did.
So, going back ten years earlier to 1905 — 110 years ago —
Einstein, in his what’s now called special theory of relativity,
changed the basis on which scientific thought was based. At that
time, the prevailing view was of a Newtonian outlook to space and
time. Isaac Newton had said that space and time were independent
of things within them; space is space, within it, things exist
and take place, or occur in different relations to each other.
According to Newton, time flows on its own, without reference to
the things in it; they take place over time, but time is an
independent existence.
Well, Einstein tore that apart in 1905; in some ways with
rather simple thoughts. For example, he demonstrated that the
concept of simultaneity does not exist; that depending on who it
is that you ask, and their motion with respect to two events that
are occurring, that observer might say yes they occurred at the
same time. Meaning the light from those two events reaching them,
to make a determination which one occurred first, or second, or
whether they occurred simultaneously, depending on the motion of
an observer, they might appear to occur at the same time or not.
He gave the example of someone on a train witnessing two
lightning bolts, versus someone on the ground witnessing two
lightning bolts.  To someone on the ground, two lightning bolts
occurring at equal distances in either direction, the light will
come and reach the person at the same time. To someone on a
train, who is at the middle of that platform right when the bolts
occur, at the same time according to the person on the platform,
because of the train’s motion, they’re going to see this bolt
before the other one. Who’s right? What does it really mean to
say “at the same time”? Because all the laws of nature work the
same, whether you’re standing still supposedly, or you’re in
constant motion, there’s no way to say who’s right; what the
right time should be. And the idea of having a universality of
simultaneity, to say “at this moment in the universe” disappears,
and it becomes relative to the observer.
What does that mean? It means that time itself no longer
exists as a basis for thought in the way that it had before.
There’s still time, but it’s no longer an untouchable permanence;
the same thing is the case for space. Where space and time are
skewed, and distances have to take place or be considered in
space-time, rather than in only one or the other. So, by then, by
1905 in his special theory of relativity, Einstein had replaced
the concepts of space and time as a basis for physics with
something physical; light’s motion. In this way, he was
implementing the revolutions in physics that Riemann said would
take place; that our understanding of geometry would take place
not by looking at geometry, but by an understanding of those
binding forces of nature which give rise to what is then
observed. A bent space; a curved space; a skewed space.
With his general theory of relativity in 1915, Einstein went
beyond frames of reference which are either at rest with respect
to each other or in uniform motion; and he considered
acceleration. He considered the fact that there is a relativistic
equivalence between somebody in a room where they feel the floor
pushing up against their feet, or their feet pushing down against
the floor, that without reference to what’s outside that room,
they might be sitting on the Earth, or they might be out in
space, where the top of the building is attached to a rope which
is being pulled at an accelerating rate, constantly pulling the
building up against their feet. No experiment, nothing you could
do inside the room, would be able to distinguish the one from the
other. From this equivalence then, Einstein derived his general
theory of relativity, by which not only motion, but gravitation
changes the shape of space and time.
This was a very, and still is, a very wild shocking idea.
Space and time were considered to be such fundamental things that
the possibility of them even being curved was rejected out of
hand by people like Immanuel Kant, Isaac Newton, Bertrand
Russell.
So, what Einstein was able to do, though, is demonstrate
that he was right. Two quick examples. One was the orbit of
Mercury. Every orbit, every planet, has a place that’s farthest
from the Sun, and one where it’s closest to the Sun. You draw the
line through them. That line for the orbit doesn’t stay
stationary. It actually moves over time. For Mercury that line
moves a degree and a half every century. And based on
calculations and gravity, as it was understood, people were able
to explain almost all of that change. There remained a very, very
small — about .01 degree per century — change in Mercury’s
orbit that no one had explained, but which Einstein was able to
explain with his theory.
Also his prediction about how light would bend going around
large objects, was borne out in the experiments around the
eclipse of 1919, in which photographs taken of stars near the
eclipsed Sun — since the Sun was covered, you could actually see
stars near the Sun, which you can’t ordinarily do in the daytime,
because you can’t see anything — and comparing those same stars
when the Sun was not in the sky near them, showed again that
Einstein was right; that the path of light coming from the stars
towards us was deformed, was shaped, by the presence of the Sun
in the way.
So, these are the things that people are most familiar with
about Einstein, things that are indisputably advances that he
made. But there’s more to him than that. I think that the great
importance that LaRouche attributes to him in what Megan was
bringing up about calling him the only scientist we had here in
the Twentieth Century, the only one who stuck to science, lies
elsewhere as well.
The other great work that Einstein had done was on the
quantum. So in 1905, in addition to Special Relativity, he also
wrote a paper to explain the photo-electric effect, and it was
actually this that got him his Nobel Prize later. This expanded
the theories of Planck in showing how light itself must come in
pieces: that it’s not purely a wave phenomenon; that there’s
something particle-like about it. Experiments, however, required
light to also have wave-like properties, making it impossible to
in a simple way decide on this question. Is light a particle, or
is light a wave? This is one of the difficulties of quantum
physics.
What Einstein held out against was the interpretation by
scientists in his day, led by Bohr, mainly, Neils Bohr the Dane,
to say that science had reached a limit; that to ask why was
really no longer admissible, and that in the quantum world,
physics, instead of saying what nature is, is limited to
describing how nature appears. Against that Einstein — Einstein
would not accept that. Einstein never accepted the idea that we
had reached an end to the ability to know things, and that
quantum theory as it was known at that time, was final, complete.
Something that’s never been true of, really, any theory in
history.
This is seen now with the ongoing difficulties around
completing quantum theory, and also the anomalies in the fields
of life and the potential for a higher understanding of these
quantum processes in the fields of cognition. It’s also seen in
his own work, with the theory of gravitation; with the
difficulties — I hope you’ve been watching the series of
presentations our colleague Ben Deniston has been doing on the
Galaxy on this website every other Wednesday — it’s also seen in
the difficulty in understanding the speed of rotation of
galaxies. The basis for hypotheses that people make about dark
matter now. A lot of what this can indicate is that we have
simply reached the limits to the applicability of our physical
theories, and need to go beyond them.
That’s not done mathematically by positing ways to keep our
old laws, to explain the new phenomena, but it can require going
beyond it.
So, we don’t have answers to these questions. We shouldn’t
fool ourselves into thinking that we do already have the answers
to these questions. And the importance of Einstein for us today,
is that of a successful discoverer who overthrew what had been
thought, developed a higher theory to explain things, and was
guided by an understanding of the role of the human mind in
developing new, successful concepts about nature. With that as a
basis for how we relate to other human beings, with that as a
basis for social relations, we can forge a much higher level of
cooperation on this planet, and develop a culture that’s really
suitable for human beings that participate in it.
MEGAN BEETS: Thank you very much, Jason. With that, I’m
going to bring our broadcast to a close. I would like to thank
Jason for joining me, and Jeff for joining us via video, and I’d
like to thank all of you for watching tonight. Please stay tuned
to larouchepac.com. Good night.

  

 
Delegerede på COP21:
Her er det klima-spørgsmål, I bør diskutere:
Terrorismen og flygtninge-krise i en kold vinter!

Klimakonferencen i Paris må fokusere på de reelle og umiddelbare farer for menneskeheden: denne hastigt voksende flygtningekrise, de afgrundsdybe EU-økonomier og tab af arbejdspladser, samt de milliarder af mennesker over hele verden, der stadig lider under manglen på tilstrækkelig, stabil og billig energi, som er nødvendig for at gøre en ende på deres knusende fattigdom, fejlernæring, sygdom og tidlige død ved at sikre rent vand, ordentlige sanitære forhold, moderne hospitaler, lys, køleskabe og rigelig mad. Klimakonferencedeltagerne må adressere de følgende, langt mere presserende nødvendige spørgsmål.

Download (PDF, Unknown)
Verdensbanken vil promovere en fond for
Afrika på COP21 for at håndtere klimachok

26. november 2015 – Verdensbanken annoncerede den 24. nov. en Klimaforretningsplan til 16 milliard dollar, der skal hjælpe Afrika håndtere »presserende klimaudfordringer«. Planen, der skal fremlægges den 30. nov. på COP21-folkemordskonferencen, vil yde minimal finansiering for at hjælpe Afrika opbygge, hvad den kalder »modstandsdygtighed over for klimachok«, i stedet for at fremme den vækst i infrastruktur, som Afrika har brug for at udvikle.

Præsidenten for Verdensbankgruppen Jim Yong Kim sagde, at »Sub-Sahara Afrika er yderst sårbart over for klimachok«. Det er planen at yde hjælp til at håndtere malaria, tørke og fødevaremangel – der alle angiveligt skyldes klimaforandring, og ikke manglende udvikling. Planen foreslår at hjælpe Afrika med at tilpasse sig klimaforandringer samtidig med en reduktion af udledning af ’drivhusgasser’ ved at opgradere energikilder med lavt kulstofindhold.

Et af planens mål for handling er at »muliggøre modstandsdygtighed ved at yde afgørende data, information og redskaber til politisk beslutningstagning om klima-modstandsdygtig udvikling«.

Verdensbanken påstår, at denne anti-udviklingsplan vil »levere klima-smart udvikling«.

 

Forslag til fordybelse:

“Klimaforandring som middel til oprettelse af et globalt miljødiktatur”, af Helga Zepp-LaRouche

“Et økonomisk mirakel for Sydeuropa, Middelhavsområdet og Det afrikanske Kontinent”Schiller Institut Specialrapport

“Skræmmekampagnen om global opvarmning handler om befolkningsreduktion – ikke videnskab”
POLITISK ORIENTERING
den 26. november 2015:
Det er Obamas ansvar, at Tyrkiet
skød et russisk fly ned over Syrien

Med formand Tom Gillesberg

Video:

Lyd:
Leder, 24. november 2015: Der bliver ingen
fred, før det britiske monarki afsættes
– Den britiske marionet Obama er en foragtelig person

Hvor den russiske præsident Putin lancerede en flanke, der kunne føre til den totale ødelæggelse af ISIS og al-Qaeda-terroristers base i Syrien og Irak, så har briterne nu aggressivt interveneret imod denne flanke, som hele planeten så desperat har brug for.

Den britiske premierminister Camerons aktuelle, hektiske deployering har til formål at forstærke den krigspolitik, der nu er modstand imod – Tony Blairs, George W. Bush’ og Barack Obamas katastrofale politik – britiske agenter og marionetter. Cameron insisterer: Nej, ødelæg ikke baserne for de terrorister, der nu myrder løs i Mellemøsten og Europa. Assad må først væltes som Syriens præsident.

Og marionetten Obama har i hele den forgangne uge gentaget: Intet samarbejde imod ISIS; forudsætningen er, at Rusland må gå med til, at Assad først må smides ud.

Det britiske monarki og finansielle imperium insisterer: Gå ikke efter ISIS’ finansierer og våbenleverandører i Saudi Arabien; gå ikke efter dets hjælper i den tyrkiske regering. Og frem for alt, gå ikke imod den britisk-saudiske politik for regimeskift-krige, der føres af Bush og Obama, og som bevidst har skabt og udbredt ISIS og drevet hundrede tusinder af desperate flygtninge ind i Europa.

Til Frankrig og andre nationer lyder ordren: Gå ikke i partnerskab med Rusland eller opfordr USA til at gå med Rusland for at knuse ISIS; men kræv, at Assad først må gå af. Grib ikke den chance, som tilbydes gennem Putins nylige, åbenlyst globale rolle, bakket op af Kinas tilbud om at forlænge udviklingen med den Nye Silkevej ind i Mellemøsten.

Samtidig forbereder de britiske kongelige sig på at åbne COP21-klimakonferencen om »global opvarmning« i Paris og styre den i henhold til deres besættelse – at reducere den menneskelige befolkning. Prins Charles, der er udvalgt til at holde åbningstalen til konferencen, påstod i et interview den 21. nov., at klimaforandring var årsagen til de folkemorderiske krige i Mellemøsten og Nordafrika – ikke Tony Blair, ikke George W. Bush og Barack Obama, men klimaforandringen forårsagede disse krige.

Og den britiske marionet Obama gentog i en tale den 21. nov., at »klimaforandring er USA’s sikkerhedstrussel nummer ét«.

Er han sindssyg? Nej, han er en marionet for det britiske monarki og det britiske finansimperium, og af Wall Street.

Lyndon LaRouche har insisteret på dette. Obama er en britisk marionet og en præsident for evindelige krige og dronedrab. Han må fjernes fra embedet. For dernæst at skabe en økonomisk genrejsning, »må alt, hvad vi gør i USA, følge de principper, som præsident Franklin Roosevelt stod for, imod Wall Street«.

»Der kan ikke blive nogen fred, før det britiske monarki er fjernet«, sagde LaRouche den 22. nov. Vær opmærksom på LaRouches insisteren på dette; det betyder menneskehedens fremtid.

 
Leder, 23. november 2015:
Det er det Britiske Imperium, tåbe!

Med Bruxelles i højeste alarmberedskab på anden dag i forventning om endnu et større terrorangreb fra Islamisk Stat på samme skala som massakren i Paris den 13. november, er der stigende opmærksomhed omkring den kendsgerning, at omdrejningspunktet for jihadistisk terrorisme i realiteten findes i hjertet af Europa. Bruxelles, hovedstad for både NATO og Den europæiske Union, har nu fået kaldenavnet Brusselstan, ligesom London længe er blevet refereret til som Londonistan på grund af den kendsgerning, at bogstavelig talt enhver jihadistisk, narko- og separatistterrororganisation har fået husly, beskyttelse og finansiering af det britiske monarki. For nylig frafaldt den britiske regering alle anklager imod en angiveligt jihadistisk våbensmugler, fordi hans forsvarsadvokat påpegede, at de samme grupper, som han stod anklaget for at bevæbne, blev åbenlyst støttet af det britiske efterretningsvæsens MI6.

Dette er en gammel historie. London har været centrum for global terrorisme i årtier. Executive Intelligence Review var ophavsmand til et dossier, som blev overgivet USA’s Udenrigsministerium i 2000, og som krævede, at Storbritannien blev sat på listen over stater, der sponsorerede terrorisme. Dossieret byggede udelukkende på bevismateriale, der var fremkommet gennem regeringer i hele verden, inklusive Rusland, Egypten, Indien, Pakistan, Colombia og Peru, og som på afgørende vis viste, at den britiske krone husede verdens værste terrorister, som en del af imperiesystemet. De største britiske banker, med HSBC (tidligere HonKong og Shanghai Bankselskab, berygtet for opiumskrigene) i spidsen, er verdens mest berygtede hvidvaskningsinstitutioner for narkopenge, som det for nylig er blevet dokumenteret af USA’s Senat.

Det er ligeledes det britiske kongehus, der har udsendt Ridderkommandør John Schnellnhuber til at kapre Paven og Vatikanet for ideen om en radikal befolkningsreduktion, baseret på den videnskabelige svindel med menneskeskabt, global opvarmning.

Alle de grusomheder, som præsident Obama har begået – fra hans massedronedrab i Afghanistan, Pakistan, Yemen og Somalia, til hans voldelige afsættelse og koldblodige mord på Gaddafi i Libyen, der skabte en zone af kaos, terror og utilstrækkelige stater i store dele af Nordafrika og Mellemøsten, og til decimeringen af livsvilkårene for det store flertal af amerikanere – kan anbringes på det britiske kongehus’ dørtærskel. Obama er intet andet end en britisk agent, der blev udvalgt af briterne til at blive installeret som præsident for USA, på vegne af Kronen og City of London.

Efter grusomhederne i Paris er det i stigende grad ved at blive åbenlyst gennemskueligt for et voksende antal tænkende mennesker, at Islamisk Stat er en skabelse af Obama og briterne. Al-Qaeda blev skabt og næret af briterne, USA og Saudi Arabien i 1980’erne, som kollektivt samlede et slæng af terrorister fra fængsler i hele den arabiske og islamiske verden, for at drive sovjetrusserne ud af Afghanistan. I 1985 sluttede Prins Bandar bin Sultan, bogstavelig talt et medlem af Bush-familien, sig til den britiske premierminister Margaret Thatcher for at lancere Al-Yamamah-byttehandelen (våben for olie), under hvilken en 100 milliarder dollar stor, hemmelig fond blev etableret for i hemmelighed at bevæbne al-Qaeda og andre terrororganisationer. I 2001 deployerede Bandar nogle af disse Al Yamamah-midler til at finansiere 11. september-flykaprernes angreb på World Trade Tårnene og angribe Pentagon.

Hvis man vil forstå, hvorfor den britiske agent Barack Obama har nægtet at ophæve hemmeligstemplingen af de 28 sider af den Fælles Kongresundersøgelsesrapport om 11. september, må man begynde fra toppen, med denne redegørelse for, hvordan briterne og Obama skabte al-Qaeda og, senere, Islamisk Stat. Tidligere chef for USA’s Forsvarets Efterretningstjeneste, general Michael Flynn, har åbenlyst rapporteret om, at præsident Obama bevæbnede de syriske oprørere fra Benghazi og fortsatte med at gøre det, fordi det var regeringens politik. DIA-dokumenter fra sommeren og efteråret 2012 forklarer i detaljer de fælles britisk-amerikanske operationer fra Benghazi til smuglerhavne i de områder i Syrien, der kontrolleredes af oprørerne.

Lyndon LaRouche sagde ligefremt til medarbejdere søndag den 22. november, at man må udrydde det britiske monarki, eller også vil der ikke være nogen løsning på krigen i Syrien eller andre globale brændpunkter. Med mindre Det britiske Imperium fjernes, står vi over for en global krig imod Rusland og Kina, der vil føre til udslettelsen af store dele af menneskeheden. Barack Obama er en britisk agent, der blev selekteret til at blive USA’s præsident af briterne. Vi må sænke Det britiske Imperium og alt, hvad det repræsenterer, eller også vil vi stå over for en optrapning af rædselsforestillinger over hele planeten.
COP21: Den eneste klimakrise, vi skal
diskutere, er, hvordan vi forhindrer ti
tusinder af flygtninge i at fryse ihjel

20. november 2015 – Hvis klimaforandrings-alarmisterne ønsker at diskutere den virkelige klimakrise i horisonten ved den forestående FN-COP21 Paris klimaforandrings-extravaganza, bør de formulere en plan til at forhindre, at ti tusinder af flygtninge fryser ihjel i Europa. Dette er temaet i en ny erklæring, »Terrorisme og Flygtningekrise i en Kold Vinter«, der blev udlagt den 19. november af videnskabsfolkene Paul Dreissen og Joe D’Aleo, med Allan MacRae og Madhav Khandekar, på icecap.us og nu også på mange andre websider.

Som de forklarer, så er ti tusinder af europæiske borgere frosset ihjel i vintre med ekstremt koldt vejr, hvilket er, hvad Europa har oplevet i en stor del af det forgangne årti. Disse dramatiske udsving i temperaturen er i realiteten fremkaldt, ikke af menneskelig aktivitet, men af Solen og andre relaterede kræfter. Men det er de handlinger, som de politiske beslutningstagere skrider til, der vil udgøre forskellen mellem liv og død.

Forfatterne påpeger, at, i ekstremt kolde år kan USA opleve omkring 100.000 ekstraordinære dødsfald. De rapporterer, at der generelt forekommer mere end 20 gange så mange dødsfald som følge af ekstrem kulde end ekstrem varme. For flygtningene, der lever i »ekstrem fattigdom, med dårlig ernæring, utilstrækkelig beklædning og tæpper, og som i forvejen er syge og har improviseret husly«, kunne tallet for ekstraordinære vinterdødsfald blive svimlende; endda højere end de ekstraordinære vinterdødsfald på 50.000 mennesker i Storbritannien.

»Når en million flygtninge fryser under forringede omgivelser med utilstrækkeligt husly, mad, varme, beklædning og lægehjælp, og når 1,3 milliard mennesker stadig ikke har elektricitet – hvorfor i alverden skulle verden så indgå et forpligtende engagement om at bruge milliarder på angivelige, fremtidige katastrofer som følge af global opvarmning?«, spørger de. »Vi må anerkende, at rædselsfulde scenarier, fremkommet i computermodeller, ikke er en refleksion af virkeligheden på planeten … «

»Det ville være en samvittighedsløs forbrydelse imod menneskeheden, hvis de nationer, der mødes i Paris, gennemtvinger politiske tiltag for at beskytte vores planets energi-berøvede masser fra hypotetiske, menneskeskabte klimakatastrofer, der skulle optræde årtier frem i tiden, ved at forevige fattigdom og sygdom, der dræber millioner af flere mennesker i morgen. Dette er de virkelige grunde til, at klimaforandring er et afgørende, moralsk spørgsmål, understreger de. »Dette er, hvad vi må erkende, og holde op med at lege med menneskers liv.«

Paul Dreissen er analytiker for Komiteen for et Kontruktivt I morgen (CFACT). Jason Ross fra LPAC’s Videnskabsteam interviewede for nylig Paul Dreissen, forfatter af ’Miljø-imperialisme: Grøn magt, Sort død’, til EIR’s seneste Specialrapport, »Skræmmekampagne mod Global Opvarmning er Befolkningsreduktion – ikke Videnskab« (Se interviewet på dansk). Joe D’Aleo, akademisk seniorstabsmedlem ved American Meteorological Society, er medstifter af The Weather Channel.

 
POLITISK ORIENTERING
den 16. november 2015:
Efter terrorangrebet i Paris:
Hvad der skal gøres
USA: Kerry: Ingen bindende aftale på COP21; franske Hollande rasende

12. november 2015 – Den amerikanske udenrigsminister John Kerry sagde onsdag til Financial Times mht. COP21-klimakonferencen for global opvarmning i Paris: »Der bliver ganske bestemt ikke nogen traktat … Der bliver ikke nogen juridisk bindende mål for nedbringelse som i Kyoto, eller sådan noget.«

Den franske præsident Hollande fik bersærkergang. »Hvis aftalen ikke er juridisk bindende, bliver der ingen aftale«, sagde han til international presse på Malta på sidelinjen af EU-Afrika-migrationskonferencen. »Jeg ved, hvor vanskeligt, det er«, sagde Hollande, med henvisning til modstanden mod en bindende aftale i USA’s Kongres. »Men vi må give Paris-aftalen, hvis der er en, en bindende karakter i den forstand, at de forpligtelser, der indgås, må overholdes og respekteres.«

Guardian rapporterede, at en global opinionsundersøgelse fandt, at indbyggere i Kina og USA var blandt de mindst bekymrede for klimaforandringen.

Talsmanden for EU’s Klimakommission, Miquel Arias Canete, sagde som svar på Kerrys kommentar: »Paris-aftalen må være en internationalt juridisk bindende aftale.« Den franske udenrigsminister Laurent Fabius havde sagt, at det var indlysende, at enhver aftale i Paris ville indeholde elementer, der var juridisk bindende, og foreslog, at Kerry var »forvirret« på det punkt.

Det er selvfølgelig ikke kun den amerikanske Kongres, men også Indien og Kina, der ikke vil underkaste sig bindende selvmord i Paris, som de også nægtede at gøre det i København i 2009 (COP15).

Der er hidtil ikke kommet nogen kommentar fra Det Hvide Hus.