1

Derfor repræsenterer »LaRouchePAC« ikke længere LaRouches politik.
Pressemeddelelse af Helga Zepp-LaRouche

24. februar 2021 (EIRNS)— Helga Zepp-LaRouche, grundlægger og international leder af Schiller Instituttet og enke efter den kendte amerikanske økonom og statsmand Lyndon LaRouche, bekendtgjorde i dag, at hun, gennem sine advokater, har sendt et brev til Lyndon LaRouche Political Action Comittee (LPAC) og komiteens kasserer Barbara Boyd, hvori hun kræver, at de »omgående ophører med og afholder sig fra, både nu og i fremtiden«, at »gøre brug af LaRouches navn, billede og andre potentielt forvirrende og lignende begreber«. Brevet erklærer, at en sådan brug »sandsynligvis vil skabe forvirring blandt forbrugere, eftersom de kan blive forledt til at tro, at du [Boyd] (som person), LPAC og/eller de varer eller tjenester, som udbydes, i et eller andet omfang, er forbundet med, på licens fra, eller godkendt af vores klient [Helga Zepp-LaRouche]«. Blandt de påkrævede ændringer er, at Boyd og LPAC »omgående tager alle nødvendige skridt til at ændre navnet på jeres politiske aktionskomité, og navnene på enhver tilhørende enhed, til et, der ikke indeholder udtrykket »Lyndon« »LaRouche« eller noget forbundet med eller afledt deraf, og indvilliger i at afstå fra at bruge rettighedskrænkende udtryk nu og i fremtiden på nogen hjemmeside, firma-e-mails, brevhoveder, reklamer, eller andet marketingsmateriale eller korrespondance.«

For at belyse baggrunden for dette tiltag og sætte det i en konkret sammenhæng, fremsatte Fru Zepp-LaRouche følgende erklæring:

»Det, der siden 2004 har været den officielle hjemmeside for den politiske aktionskomité, der blev grundlagt af min afdøde mand Lyndon LaRouche, Lyndon LaRouche Political Action Committee (LPAC), har fået sit indhold overtaget af en gruppe individer forbundet med Barbara Boyd, aktionskomiteens kasserer, og sat i en retning, jeg betragter som værende i direkte modsætning til kernen i den politik, min mand stod for. Mens min mand stadig var i live, var han ansvarlig for den overordnede politiske retning for aktionskomiteen. Men efter hans død i februar 2019, har Fru Boyd og hendes samarbejdspartnere uden mit samtykke overtaget indholdet af hjemmesiden og aktionskomiteens aktiviteter som helhed og bevæget sig i en retning, som efter min mening misrepræsenterer både mine og Hr. LaRouches holdninger.

»Mine gentagne krav om, at aktionskomiteen skulle følge LaRouche-bevægelsens politik og ikke sætte LaRouches navn i forbindelse med politiske holdninger, der var og er i direkte modstrid med vores egne standpunkter, og som tog sin begyndelse i aktionskomiteen umiddelbart efter LaRouches død, blev afvist op til det punkt, hvor Fru Boyd og en gruppe af individer, der delte hendes holdninger, fremlagde et dokument i november 2020, hvori de proklamerede deres »uigenkaldelige« uafhængighed af lederskabet i LaRouche-bevægelsen, mig selv inklusive, der blev grundlagt af min mand for over 50 år siden.

»Mens de lovpriste visse af Lyndon LaRouches ideer, og fremviste videofilm med ham, så afveg aktionskomiteens politiske holdninger i stigende grad fra LaRouche-bevægelsens og min afdøde mands politik, eksempelvis ved at udelukke enhver substantiel vurdering af den internationale strategiske situation, for i stedet, næsten udelukkende, at fokusere på amerikansk indenrigspolitik, og frem for alt på emner, der var på linje med Donald Trumps politik. De undlod i stigende grad at publicere artikler og videoer, som var kritiske over for Trump, så som hans lovprisning af den finansielle boble på Wall Street og hans Kina-kritiske politik, der kom til at dominere hans præsidentskab. Her er et eksempel.:

»I en video der blev lagt ud den 26. januar 2021 på LPAC’s hjemmeside med overskriften »Få kampagnen for en rigsretssag til at give bagslag, byg en bevægelse for at redde republikken« udtalte Barbara Boyd: »Hvis man har den holdning, at mennesker er dyr, og at man kan have et socialt belønningssystem, og det er faktisk, hvad vi er ved at etablere herhjemme med ”Cancel Culture”-bevægelsen – altså, hvis man opfører sig på en bestemt måde, så får man social kredit for at gøre x, y, z, og w; men hvis du er ondskabsfuld eller kommer med dumme kommentarer, eller træder ved siden af, så får man negativ kredit. Det er det, de gør i Kina. Det er, hvad man gør i ethvert totalitært samfund«.

»Disse holdninger reflekterer alene Fru Boyds meninger, hverken LaRouches eller LaRouche-bevægelsens. Jeg er totalt uenig med en sådan karakteristik af Kina, og Lyndon LaRouche udtrykte gentagne gange gennem hele sit liv synspunkter i diametral modsætning til en sådan karakteristik.

»I takt med den voksende misrepræsentation af LaRouches politiske standpunkter, følte jeg og et stort flertal af medlemmerne i LaRouche-bevægelsen, både i USA og internationalt, at vi ikke havde andet valg end at støtte dannelsen af en ny organisation og en tilhørende hjemmeside: »The LaRouche Organization« (TLO), som blev grundlagt i december 2020, for at sikre, at LaRouches navn og ansigt kun forbindes med hans virkelige politik og holdninger. Klik her: The LaRouche Organizations homepage Forskellen mellem TLO og aktionskomiteen ses tydeligt ved f.eks. at sammenligne de intentioner, der kommer udtryk i den grundlæggende udtalelse »Hvem vi er«, som siger:

»»Det eneste formål med The LaRouche Organization (TLO) er at sprede Lyndon LaRouches idéer og kendskabet til hans livsværk, hans metode til analytisk og videnskabelig tænkning, med den hensigt at realisere de løsninger på de mange kriser, menneskeheden nu står over for, som han fremlagde.«

»Sæt dette op imod de »marchordrer«, der blev lagt op på aktionskomiteens hjemmeside den 14. februar under overskriften »Din rolle i »Ny Politik««: »Kæmp for det Republikanske Parti; tving forræderne og »de svage« ud, og før det tilbage til Abraham Lincolns tradition.«

»Fru Boyd og hendes samarbejdspartnere lancerede et nyt design for aktionskomiteens hjemmeside i februar 2021, som bemærkelsesværdigt udelader to sider eller emner, der tidligere var der:

»For det første den utroligt rige dokumentation af de 40 års organiseringsaktiviteter som Lyndon LaRouche og hans internationale samarbejdspartnere var involveret i på tværs af fem af planetens kontinenter. Hvad enten det var intetionen eller ej, så mener jeg, at man, ved at fjerne den historie, giver det falske indtryk, at Hr. LaRouche kun bekymrede sig om, hvad der foregik i USA. Det går imod hans passionerede engagement for menneskeheden som helhed.

»For det andet, så fjerner aktionskomiteens nye hjemmeside også den rolle Hr. LaRouche og hans internationale bevægelse har spillet i skabelsen af det nye paradigme omkring Den Nye Silkevej. LaRouche begyndte allerede i 1970’erne at skrive adskillige økonomiske programmer for Afrika, Asien, Latinamerika og Europa, og brugte en god del af sit liv på at arbejde og føre kampagne både i og for udviklingen af disse lande.

»Fru Boyd og hendes samarbejdspartnere har enhver ret til at etablere en politisk aktionskomité, der udtrykker Fru Boyds holdninger; men jeg mener, at de gør afdøde Lyndon LaRouche en stor uret ved at misrepræsentere hans holdninger – både gennem det, der bringes og det, der udelades – samt ved at forbinde hans navn med deres egne bestræbelser. Af alle disse årsager har vi entreret juridisk bistand for at stoppe aktionskomiteens brug af Lyndon LaRouches navn og ansigt, og for at bevare hans enorme arbejdes integritet.«

Læs LaRouche-organisationens grundlæggende dokument her: LaRouche-organisationen er grundlagt

For yderlig information:
I USA: press@laroucheorganization.com eller +1-551-209-3978
I Danmark: 53 57 00 51, si@schillerinstitut.dk
Klik her: The LaRouche Organizations homepage
NYHEDSORIENTERING JANUAR 2021:
Rigsdagsbrand i USA // Stop finansverdens grønne New Deal

Download (PDF, Unknown)
Stop bedraget: Giv oprejsning til LaRouche.
LaRouche-organisationens annonce i Washington Times den 6. januar

LaRouche-organisationen har en halvsides annonce i Washington Times den 6. januar, på dagen hvor den amerikanske kongres vil tælle valgmandsstemmer i forbindelse med præsidentvalget den 3. november 2020.

Tiden er inde til, at præsident Donald Trump vender bunden i vejret på det strategiske skakbræt. På dette fremskredne tidspunkt vil intet mindre end at vælte hele det britiske finansoligarkis slagplan kunne vinde krigen. Dette er den eneste effektive måde at stoppe hele det monumentale bedrag i forbindelse med det amerikanske præsidentvalg i 2020 og ødelæggelsen af selve præsidentembedet. At tage sagen til Højesteret, og at den amerikanske befolkning foretager fredelige masseprotester er berettiget og nyttigt, men vil ikke være tilstrækkeligt. For at vinde krigen må hele det britiske finansoligarkis slagplan fejes af banen. Denne strategi har, fra det øjeblik han tiltrådte for fire år siden, inkluderet fjernelsen af præsident Trump fra Det Hvide Hus, med det formål at indføre en grøn global nulstilling af økonomien, hvilket betyder udslettelsen de tidligere industrielle økonomier i verden (inklusive USA) og en folkemorderisk affolkning af den underudviklede sektor gennem krig, hungersnød og pandemier – alt sammen med det formål at opretholde Wall Streets og City of Londons bankerotte finanssystem, med dets spekulative boble på 2 billarder $. Biden er deres mand til dette job. Hvilke øjeblikkelige handlinger kan præsident Trump foretage for at vælte det strategiske skakbræt?

1) Præsident Trump kan trodse den onde, løgnagtige anti-Rusland og anti-Kina kampagne og ringe den russiske præsident Vladimir Putin op og sige: ”Se, vi har en pandemi; vi har hungersnød; vi har en ekstrem farlig strategisk konfrontation; og vi har en uløst finanskrise. Lad os holde det topmøde blandt FN’s Sikkerhedsråds permanente medlemmer (P5), som du foreslog i januar 2020, og gøre det med det samme”. Som Lyndon LaRouche gentagne gange argumenterede for, er en sådan kombination af den amerikanske præsident Trump, den russiske præsident Putin og den kinesiske præsident Xi Jinping stærk nok til at tilintetgøre det fallerede London/Wall Street-finanssystem, og til at handle hurtigt for at løse disse kriser. Hele verden, der med ængstelse betragter begivenhederne udfolde sig i USA, ville forene sig bag en sådan bestræbelse.

2) Præsident Trump kan også umiddelbart agere for at give oprejsning til den amerikanske statsmand Lyndon LaRouche og benåde Julian Assange og Edward Snowden. Hvorfor LaRouche? Fordi Lyndon LaRouche (1922-2019) i fem årtier var den mest kontroversielle person i amerikansk politik, frygtet af det britiske imperium som ingen andre. LaRouche blev en trussel i verdensklasse mod det britiske imperiums magt gennem sine amerikanske præsidentkampagner.

“LaRouche-sagen involverer en bredere vifte af bevidst og systematisk magtmisbrug og ulovligheder over en længere periode i et forsøg på at ødelægge en politisk bevægelse og leder end nogen anden føderal retssag i min tid eller efter mit kendskab” – tidligere amerikansk justitsminister, Ramsey Clark.

LaRouche førte an i kampen mod de angloamerikanske finansinstitutioners folkemorderiske udplyndringspolitik og var ansvarlig for en vellykket organisering af Reagan-æraens Strategiske Forsvarsinitiativ i 1982-1983. Man fabrikerede anklager mod ham i slutningen af 1980’erne og sendte ham i føderalt fængsel i fem år – for forbrydelser han aldrig begik. Trump blev ramt af det samme apparat, som bragte den uskyldige LaRouche i fængsel. Faktisk var Robert Mueller selv en af de førende personer i retsforfølgelsen og lynjustitsmordet på LaRouche for over 30 år siden, i lighed med bankmanden fra Boston, William Weld. Den 1. september 1995 udtalte LaRouche i sine historiske bemærkninger til Martin Luther King Tribunalet en skarp advarsel, som har givet genlyd op igennem årtierne: ”Indtil vi fjerner det rådne, permanente bureaukrati fra vores regeringssystem, der optræder som ‘lejemordere’ ved at benytte retssystemets autoritet til at begå justitsmord, er dette land ikke frit, og heller ingen der lever i det”.