1

Taler påbegyndes ved FN’s generalforsamling i denne uge;
tid til at overvinde ‘moralsk anløben ligegyldighed’

19. september (EIRNS) – Der er et begreb i amerikansk lov kendt som "moralsk anløben ligegyldighed". Det refererer til princippet om, at en person er ansvarlig, strafferetligt, hvis de ser passivt til, imens en uskyldig, sårbar person rammes af en forfærdelig skade. Tilfælde af domsfældelse involverer sædvanligvis en eller nogle få mennesker, der er ligeglade med, om en anden person lever eller dør. Men i dag ser vi moralsk anløben ligegyldighed over for lidelse og død af en massiv størrelsesorden, hvilket kunne forhindres.

På den "humanitære" side ser vi for eksempel de dødelige konsekvenser af at fortsætte de økonomiske sanktioner, som USA nu har over for mere end 30 lande, de fleste i længere perioder, herunder Yemen, Syrien, Venezuela, Cuba med flere. Og den overlagte mangel på økonomisk udvikling fortsætter, mens kredsene inden for City of London/Wall Street regerer.

I Afghanistan betyder et afslag fra amerikanske finansinstitutioner på at ophæve deres indefrysning af landets aktiver en ordre om at lukke landet ned, og forårsager massedød midt i kaosset fra pandemien og hungersnøden.

På den "militære" side ser vi oprettelsen af AUKUS – Australiens, Storbritanniens og USA’s militærblok, en del af bestræbelserne for "Global Britain", som også indvarsler farlige konsekvenser gennem konfrontation mod Kina og Rusland og dødelig oprustning.

Som eksempel på krisen har vi det aktuelle forfærdelige drama med haitianerne og deres land. I dag begyndte de amerikanske myndigheder en omfattende udvisning af haitiske flygtninge fra Texas, og at flyve dem tilbage til Haiti. I weekenden var der mere end 12.000 flygtninge, hovedsageligt haitianere, der slog lejr under og nær den internationale bro i Del Rio, Texas, under elendige forhold, efter at de krydsede Rio Grande fra Ciudad Acuna, Mexico. I dag fløj tre fly 320 migranter tilbage til Port-au-Prince; den 21. september forventes yderligere seks fly at ankomme dertil. Alt i alt er der siden fredag den 17. september blevet flyttet 3.300 migranter fra Del Rio med fly hjem eller til amerikanske flygtningelejre. Om en dag forventes yderligere 3.000 at blive bortvist, og alle migranter fjernet inden næste weekend. Mexico har også til hensigt at begynde deportationer.

Disse migranter er ikke fordrevet alene på grund af jordskælvet, der ramte Haiti den 14. august, men mange af dem flygtede for år tilbage, efter jordskælvet i januar 2010 og i de hårde år siden, uden at deres nation blev opbygget. Cirka 4 millioner mennesker i Haiti ud af deres 10 millioner har brug for mad bare for at overleve, og der er flere nødlidende på andre af øerne og områderne for de 44 millioner mennesker i det caribiske øhav. Læg dertil fordrivelsen og nøden i de kystnære områder fra Venezuela til Mellemamerika. I dag var David Beasley, leder af Verdens Fødevareprogram (VFP), i Falcon State, Venezuela, for at sørge for VFP’s skolemadprojekt for børn, en livline for tusinder her og millioner rundt om i verden. Beasley appellerer om nødfinansiering til VFP i Haiti, Venezuela, Afghanistan og for at lindre og derefter stoppe sult overalt. Det betyder grundlæggende at starte økonomisk udvikling.

Det er moralsk anløben ligegyldighed ikke at forstå dette. "Kan 'Vesten' tage ved lære?" er det relevante spørgsmål, der ligger til grund for erklæringen den 5. september fra Schiller Instituttets formand, Helga Zepp-LaRouche, der har fokus på Afghanistan, og opfordrer til at tage ved lære af den dødbringende fejltagelse med den langvarige krig i Afghanistan. ("Kan 'Vesten' tage ved lære? Hvad Afghanistan har brug for nu! Https://larouchepub.com/pr/2021/20210906_lead-editorial.html") Men hendes spørgsmål gælder generelt. Kan Vesten tage ved lære? Udvikling er navnet på fred. Det er også navnet på stabilitet, retfærdighed, sikkerhed, overlevelse og fremtiden.

I sidste uge, den 14. september, begyndte FN's generalforsamling sin 76. session i New York City, og den generelle debatperiode for diskussioner på højt plan mellem stats- eller regeringschefer eller udenrigsministre løber fra 21.-25. september og den 27. september. Erklæringen fra Zepp-LaRouche vil blive cirkuleret, og endvidere er endnu en erklæring fra Schiller Instituttet på vej. Derudover vil et udkast til et udviklingsprogram for Haiti blive udgivet om 10 dage. Nu er tiden inde til at deltage i mobiliseringen.,

Billede af: Lowlova, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Under trussel om krig organiserer Schiller Instituttet en moralsk renæssance

3. og 4. maj (EIRNS) – I over et halvt århundrede er menneskeheden blevet truet af den meget reelle mulighed for selvpålagt udryddelse gennem atomkrigsførelse, igangsat enten forsætligt eller ved et uheld. Denne trussel er tiltaget og aftaget under perioder med næsten overhængende krigsførelse, nogle kendte (den cubanske missilkrise) og nogle ukendte (alarmen fra september 1983, der indikerede en amerikansk affyring af fem missiler, som en sovjetisk oberstløjtnant på egen hånd besluttede, var en falsk alarm).

I dag er truslen ekstrem, men kun få har kendskab dertil, på trods af at admiral Charles Richards, lederen af den amerikanske strategiske kommando, siger, at der er en "reel mulighed" for nuklear konflikt med Rusland eller Kina, og kræver at det "amerikanske militær skal ændre dets vigtigste præmis fra 'atomar deployering er ikke mulig' til 'atomar deployering er en meget reel mulighed".

Henry Kissinger – generelt ingen ven af menneskeheden – advarede den 30. april meget præcist om, at spændingerne mellem USA og Kina truer med at opsluge hele verden og kunne føre til et Harmageddon-lignende sammenstød mellem de to militære og teknologiske giganter. "For første gang i menneskehedens historie har menneskeheden kapacitet til at udslette sig selv indenfor en afgrænset tidsperiode".

USA's og NATO's beføjelser til at indføre et "regelbaseret internationalt system", som det konstant gentages af Biden-administrationen og de britiske "imperialistiske" talerør, består nu i at beordre alle nationer til at slutte sig til USA og Europa for at opgive fossil brændselsenergi, højteknologisk landbrug og husdyrbrug samt energiintensiv industriel teknologi, uanset konsekvenserne for deres befolkninger. Desuden skal de være med til at tæske Rusland og Kina, indtil disse teknologiske stormagter falder til patten. NATO-eliter mener, at det at fremprovokere en atomkrig er en risiko, der er værd at tage for at tvinge deres modstandere til at "dekarbonisere" og skrue tiden tilbage for industri og energi.

Canada angribes nu af amerikanske embedsmænd som en strategisk modstander for at have olierørledninger under Mackinac-strædet. Tyskland straffes med sanktioner indtil det opgiver en gasrørledning fra Rusland. New Zealand skal udvises fra efterretningspartnerskabet "Five Eyes" for ikke at erklære Kina for sin fjende. Østeuropæiske regeringsledere skal bøje sig for NATO/britisk geopolitisk konfrontation med Rusland eller få påtvunget "regimeskifte".

Den dystre virkelighed af denne "store nulstilling" – for dette er "den faktiske karakter af den store nulstilling – er, at NATO vil dynge sanktioner og trusler på og udæske Rusland og Kina til stormagtskrig, en krig som menneskeheden ikke vil overleve, snarere end at lade dem fortsætte med den teknologiske og industrielle udvikling, som de transatlantiske nationer selv er i færd med at opgive. Og Kina og Rusland vil ikke acceptere tilbagegang til ”nul kulstof”.

For drivkraften bag denne trussel skal man dog se på City of London og Wall Street, de største finansielle giganter og centralbanker – og der finder man den store svaghed ved 'the Great Reset'. Disse finansielle kræfter kigger lige ind i et globalt finansielt sammenbrud af en boble af virksomhedsobligationsgæld og kapitalfinansiering; en boble på titusindvis af billioner dollars og yderligere titusinder af billioner i udestående derivater. En dyster milepæl på vej til dette nedbrud er netop blevet nået, med sammenbruddet af en meget stor hedgefond ved navn Archegos, hvilket forårsagede store tab i store europæiske banker; de ved, at enden er nær, mindre end om et år.

Derfor føler storfinansen i London og Wall Street det presserende behov for at undslippe krakket med en ny, gigantisk boble af "grøn finansiering" – vindmølleparker, solcelleanlæg, kulstofkompensationer og kreditter for spekulation, landmænds "kulstofopdræt", kulstofderivater… Og du kommer til at betale for det. Hvis du ikke vil det, kommer deres svaghed for dagen.

Hvis tilstrækkeligt mange borgere og organisationer nægter og i stedet kræver industriel udvikling for alle nationer, kan 'the Green New Deal' knuses.

Men mange borgere og ledere i USA og Europa har ikke længere moral til at efterstræbe industriel udvikling for udviklingslande, i Afrika og Sydvestasien. De er ligeglade, eller gjort ligeglade med den hungersnød, udløst af pandemien, der truer 300 millioner mennesker i år i Sydasien og Afrika. Ligeglade med folk, hvis folkesundhed og hospitalsvæsener er bukket under trykket af COVID-19, fordi deres nationer mangler den moderne sundhedskapacitet, som enhver nation bør og skal have. De er selvoptagede nok til at ignorere en forværret social konflikt, og utroligt nok, den voksende trussel om global, skæbnesvanger krig.

Schiller Instituttets konference, der afholdes lørdag den 8. maj, på 76-årsdagen for fascismens nederlag i Europa, er udtænkt til at samle lederskabet for at afværge katastroferne og indlede et nyt paradigme for relationer mellem suveræne nationer til gensidig gavn for alle.

Tilmeld dig videokonferencen, der starter kl. 15:00 dansk tid: “Den transatlantiske verdens moralske kollaps skriger på et nyt paradigme.” Se programmet og tilmeld dig på https://schillerinstitute.nationbuilder.com/20210508-conference
Det moralske kollaps af den transatlantiske verden skriger på et nyt paradigme

20. april (EIRNS) – Potentialet for at besejre det bankerotte, transatlantiske etablissements folkemorderiske "green new deal" og "great reset"-politik er håndgribelig og voksende. Det er det der gør den globale strategiske situation "farlig, polariseret, interessant og håbefuld – alt dette på én og samme tid," hævdede Helga Zepp-LaRouche i dag.

Et voksende antal magtfulde stemmer lader sig høre, hvilke – til trods for at de stadig hælder i retning af den grønne klimaforandringsmytologi – sætter hælene i mod ideen om at ofre millioner eller milliarder af mennesker, især i den underudviklede sektor, på den malthusianske miljøbevægelses alter. I går var det den indiske energiminister og en vred ledende artikel i Kinas Global Times. I dag er det formanden for Københavns Konsensus, Bjørn Lomborg, hvis kommenterende artikel påfaldende blev publiceret i den semi-officielle China Daily, hævdede: "Seks milliarder ikke-rige mennesker ønsker også adgang til rigelig og billig energi og at blive løftet ud af sult, sygdom og fattigdom". Hvis G7-nationerne forsøger at fratage dem dette i navnet på en illusorisk Green New Deal, "vil det gå dårligt," advarede Lomborg skarpt.

Man undrer sig over, hvorvidt præsident Joe Biden eller hans udenrigsminister Tony Blinken (hvis nylige tale om klimaændringer synes at være skrevet af Greta Thunberg) har nogen forståelse overhovedet af den verdensomspændende politiske og økonomiske ildstorm, de er ved at sætte i gang på klimatopmødet den 22.-23. april. Måske ikke; men det er sandsynligt, at noget af denne strategiske virkelighed vil blive taget op af ​​den russiske præsident Vladimir Putin, der netop har meddelt, at han faktisk vil holde en tale til det virtuelle møde – en tale, der samtidigt vil blive sendt direkte på russisk nationalt tv. I den torsdagstale af Putin samt hans længe ventede årlige tale til den russiske føderationsforsamling dagen før, onsdag den 21. april, vil Biden muligvis modtage Ruslands svar på den drastisk forværrede strategiske situation, herunder sidste uges amerikanske erklæring om økonomisk krigsførelse mod Rusland, som kom oven på de åbenlyse militære provokationer mod Rusland, der fandt sted i det ukrainske operationsområde.

Kinas præsident Xi Jinping gør også fortsat sine synspunkter kendt. Xi advarede i Boao-forummet for Asien i dag om, at "vi må afvise koldkrigs- og nulsums-mentaliteten… samt ideologisk konfrontation af enhver form", og i stedet samarbejde om projekter som Bælte- og Vejinitiativet for at hjælpe med at løfte folk ud af fattigdom rundt om i verden, såsom kineserne med succes har gjort i deres land. "Ved at sætte sejl sammen kunne vi ride på vinden, bryde bølgerne og klare rejsen på ti tusinde mil. Vi kan til tider støde på stormfulde bølger og farlige strømfald, men så længe vi samler vores indsats og holder os til i den rigtige retning vil kæmpeskibet med menneskelig udvikling blive på ret køl og sejle mod en lysere fremtid ”, sagde Xi. https://english.cctv.com/2021/04/20/ARTI08n27LWotGdq1aDgnk8D210420.shtml

Hvad der stadig mangler, er et ramaskrig fra politiske kræfter i Europa og Amerika om, at man ikke bare vil sidde og se til, at der gennemføres malthusiansk folkedrab i Congo, i Syrien, i Yemen, i Venezuela og andre steder. Den største hindring, der skal overvindes for at organisere befolkningen og lederne i USA og den transatlantiske verden generelt, understregede Helga Zepp-LaRouche igen i dag, er den moralske ligegyldighed, som vores kultur er blevet ødelagt med. Det er denne ligegyldighed, der tillader det britiske imperium og dets Wall Street-allierede at slippe af sted med bogstaveligt talt mord.

Mexicos FN-ambassadør, Juan Ramón de la Fuente, slog hovedet på sømmet i en leder udgivet af Mexicos El Universal i går: "Jeg ved ikke, hvad der er mere alarmerende: størrelsen af den lidelse, som sult forårsager i verden i dag, eller den ligegyldighed, hvormed de af os, der ikke sulter, reagerer". Han fortsatte med at fordømme at det tolereres, at børn dør af sult; hvilket ikke er mindre en forbrydelse mod menneskeheden end "med overlæg at nægte folk adgang til mad, [som] udgør en forbrydelse mod menneskeheden".

Vores moralske egnethed til overlevelse sættes faktisk på prøve, sagde Zepp-LaRouche. Og dog har den vestlige civilisation de moralske og intellektuelle ressourcer, der kræves for at besejre en sådan ligegyldighed, og er i stand til at mobilisere dem. Det er, hvad politisk organisering handler om. Vi er nødt til at fremkalde agape, undertiden kendt som barmhjertighed eller kærlighed til menneskeheden, hvilket var hjørnestenen for Den vestfalske Fred. Det er sjælens følelser eller tilstand, der uløseligt er vævet ind i Nicolaus Cusanus’ begreb om modsætningernes sammenfald, som er metoden til kreativ tænkning, hvilket gør det muligt at løfte sig over flertallets moralske ligegyldighed og omfavne en lidenskabelig forpligtelse til den generelle velfærd – og derefter handle på det.

Denne metode er emnet for Schiller Instituttets kommende konference den 8. maj: "Det moralske sammenbrud i den transatlantiske verden råber på et nyt paradigme." Registrér venligst her: https://schillerinstitute.nationbuilder.com/20210508-conference