1

USA: Kongresmedlemmer slår ned
på Kiev-regeringens støtte til nazister;
Ukraines Vitrenko angrebet af nazi-bøller

27. april, 2018 – Den 25. april sendte femoghalvtreds medlemmer af den amerikanske Kongres et brev til daværende fungerende udenrigsminister John Sullivan, som tilskynder USA til at fordømme den ukrainske regerings åbenlyse støtte til nazistiske bander, og specificerer flere tilfælde.

Dagen efter, den 26. april, blev Natalia Vitrenko og Vladimir Marchenko, lederne af Ukraines Progressive Socialistparti (PSPU), og venner af den internationale LaRouche-bevægelse, angrebet af nazistiske bøller og overhældt med kefir. De to ledere var på vej ud af en retssal, hvor dommeren havde afvist deres sagsanlæg imod politiet, som passivt så til og ikke greb ind, da en flok fascistiske bøller fra den tidligere Azov Brigade havde angrebet og skamferet deres lejligheder for et år siden, den 9. maj, 2017.

Dr. Vitrenko er tidligere medlem af parlamentet og stillede op til præsidentposten flere gange, hvor hun vandt op til 11 % i 1999, selv efter, at hendes kampagne var afbrudt af et mordforsøg. Hun er en kendt økonom, der specialiserer i Ukraines sektor for sociale tjenesteydelser og i de sociale virkninger af IMF’s betingelsespolitik.

Det tværpolitiske brev fra kongresmedlemmerne, der blev initieret af det demokratiske kongresmedlem Ro Khanna (CA) og kongresmedlem David Cicilline (RI), fordømte både den ukrainske og den polske regering for at vedtage love, der forsvarer nazister og deres tilhængere i Anden Verdenskrig, men hvor brevet fokuserer på de forsatte, fascistiske handlinger, der bakkes op af Ukraines regering.

De rapporterer, at Ukraines ’mindelove’ fra 2015 forherliger »nazistiske kollaboratører og gør det til en kriminel overtrædelse, at benægte deres heltestatus«. De fastslår, at der har været meget lidt offentlig respons i USA, selv om de mindre åbenlyse politikker i Polen i udstrakt grad er blevet fordømt. De skriver: »De grupper og individer, som Ukraine skamroser, omfatter de nazistiske kollaboratører Stepan Bandera, Roman Shukhevych og Organisationen af Ukrainske Nationalister (OUN), såvel som også den Ukrainske Oprørshær (UPA). Disse paramilitære organisationer og personer samarbejdede i visse tilfælde med nazisterne og bærer ansvaret for mordet på tusinder af jøder, 70-100.000 polakker, samt andre etniske minoriteter, mellem 1941 og 1945.

Det er især foruroligende, at meget af den nazistiske forherligelse i Ukraine støttes af regeringen. Eksempler omfatter pro-UPA kampagnen i 2017, som blev gennemført af det Ukrainske Institut for Nationalt Minde; Kiev byrådets navngivning af gader efter Bandera og Shukhevych; og Shukhevych-festen i Lviv i 2017, som fandt sted på årsdagen for Lviv-pogromerne i 1941, hvor 4.000 jøder blev dræbt.

Statssponsoreret Holocaust-revisionisme i Ukraine ledsages af andre former for antisemitisme«, fortsætter brevet. »Som Israels Afdeling for Diaspora-anliggender påpegede i sin årlige rapport om antisemitisme, så er hvidvaskningen af disse ukrainske helte faldet sammen med stigende antisemitiske hændelser i hele Ukraine. Dette omfatter vanhelligelse af Holocaust-mindesmærker og jødiske bedesteder, såsom vanhelligelsen af en hellig grav i Uman med et grisehoved med indgraveret svastika; en march i januar 2017 til Banderas ære, under hvilken deltagerne sang ’Ud med jøder!’; såvel som sidste sommers brandattentat mod synagogen i Lviv under Shukhevych-festen.«

Kongresmedlemmerne rapporterer, at der sidste november fandt en 20.000 mand stærk march sted »til ære for 75-året for UPA. Disse marcher med fakler er tæt knyttet til organisationer såsom den nynazistiske Azov Bataljon, en væbnet gruppe, der blev forbudt at modtage amerikanske våben og træning af den nyligt underskrevne Consolidated Appropiations Act fra 2018. Snarere end at opløse Azov, optog regeringen den i den Ukrainske Nationalgarde under Indenrigsministeriet. Gruppen er almindelig kendt for at være tæt knyttet til indenrigsminister Arsen Avakov.«

Kongresmedlemmerne kræver handling: Udenrigsministeriet må bruge alle tilgængelige diplomatiske kanaler for at arbejde med den ukrainske og polske regering om at bekæmpe opkomsten af denne hadefulde ideologi, som rent historisk har truet fred og sikkerhed i regionen.«

Appellen ville være mere effektiv, hvis den fortalte hele sandheden – at det nazi-støttende regime i Ukraine blev bragt til magten af Obama-administrationen, i særdeleshed gennem Obamas agent for Ukraine i Udenrigsministeriet, Victoria Nuland. Hele historien kan læses i »How Obama and Soros Put Actual Nazis in Power in Ukraine,« EIR, Feb. 24, 2017. 

Foto: Natalia Vitrenko på et møde for hendes parti, Ukraines Progressive Socialistparti. 
EU’s udenrigspolitiske chef Mogherini besvarer
EU-parlamentsmedlems forespørgsel om Kiev-regimets
undertrykkelse af Vitrenkos PSPU-oppositionsparti

24. april, 2018 – EU-kommissionens vicepræsident og høje repræsentant for udenrigs- og sikkerhedspolitik Federica Mogherini har besvaret en forespørgsel fra 20. februar, fra medlem af EU-parlamentet, Marco Zanni (Italien), om Kiev-regimets angreb mod Ukraines Progressive Socialistparti (PSPU), der ledes af Natalia Vitrenko.

Selvom hun udtaler, at hun ikke kan tale om en igangværende retslig procedure, så går Mogherinis svar længere end til blotte formaliteter, og hun udtaler, at hun er bevidst om sagen, og at Ukraine forventes at overholde demokratiske regler, inklusive regler for politiske partier.

Her er teksterne på Zannis forespørgsel (E-001025) og Mogherinis svar:

»Ukraines Progressive Socialistparti (PSPU) blev etableret i 1996 og har siden da opereret i overholdelse af Ukraines love og Forfatning.

På sine tre seneste kongresser har PSPU ændret sine vedtægter, sit program og sine lederskabsorganer, for at overholde nye regler ’Om politiske partier i Ukraine’ og ’Om fordømmelse af kommunistiske og nationalsocialistiske (nazistiske) totalitære regimer og forbud mod propaganda for deres symboler’.

Justitsministeriet har modtaget den krævede dokumentation, men har afvist ændringerne og nægtet at kommentere og forklare, hvordan beslutningerne, der blev vedtaget på de tre kongresser, skulle være i modstrid med de nye ukrainske love.

I juli 2017 henvendte PSPU sig til Distriktsadministrationsdomstolen for byen Kiev, for at klage over Justitsministeriets beslutning.

I betragtning af, at PSPU-aktivitet, inklusive deltagelse i valg, de facto er blevet stoppet siden 2015, og i forventning om en domstolsafgørelse,

Beder vi [Høje repræsentant] VP (vicepræsident) / AR om at finde ud af:

– om de kender til spørgsmålet, inklusive gennem EU-delegationen i Ukraine og EU’s konsulterende mission;

– om de ikke mener, at udviklingerne repræsenterer en alvorlig overtrædelse af friheden til meninger og politiske ytringer, eftersom PSPU er et af hovedoppositionspartierne.«

Mogherinis svar:

»På vegne af Kommissionen (24.4.2018)

Den høje repræsentant/vicepræsident er bevidst om sagen, og kan ikke tale om en igangværende retslig procedure.

Total overholdelse af internationale forpligtelser er en integreret del af værdibaserede relationer mellem den Europæiske Union og Ukraine. Fundamentale frihedsrettigheder behandles systematisk på alle niveauer i udvekslinger mellem Unionen og Ukraine, sag for sag. Den Europæiske Union opmuntrer og støtter demokratiske reformers gennemførelse i landet. I denne sammenhæng bør internationale regler om politiske partiers frihedsrettigheder og aktiviteter behørigt respekteres. (Fremhævelse tilføjet.)

Foto: EU-parlamentsmedlem fra Italien, Marco Zanni.
Leder af Ukraines Progressive Socialistparti Natalia Vitrenko
har udlagt en videoappel med titlen:
»Vitrenko til Trump, May og Macron; Stop, I galninge!«

13. april, 2018 – Lederen af det ukrainske, politiske parti, Ukraines Progressive Socialistparti, Natalia Vitrenko, sammenligner i sin videoappel provokationerne mod Syrien med branden i den tyske Reichstag (1933), samt med de noget senere provokationer i Irak. Hun genkalder, hvordan den irakiske regeringsminister Tariq Aziz under hendes besøg til Irak tiggede hende om at forsøge at få daværende præsident Kuchma (1994-2005) til at bruge sin indflydelse til at afsløre historien med de irakiske masseødelæggelsesvåben. Vitrenko, der på videoen står oven over Maidan og med Kreshchatyk, Kievs største hovedstrøg, i baggrunden, genkalder, hvordan dette hovedstrøg, sammen med det meste af Kiev, blev smadret til en pandekage under den sidste Verdenskrig. Og truslen er nu den, at vi vil blive kanonføde i dette sindssyge fremstød for et nyt, globalt opgør.

(Man kan få en grov oversættelse af Natalias videoappel, der er på ukrainsk, til dansk ved at bruge indstillingerne for ’automatisk oversættelse’. Er der nogen derude, der kan oversætte fra ukrainsk til dansk, (behøver ikke være perfekt dansk retskrivning), kan de skrive til si@schillerinstitut.dk, attention Anne Stjernstrøm.)

 

 
Spørgsmål til EU’s Mogherini om forfølgelse
i Ukraine af Natalia Vitrenkos PSPU-parti

22. feb., 2018 – Den 20. feb. blev en parlamentarisk forespørgsel indgivet til EU’s høje repræsentant for udenrigs- og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini, af medlem af EU-parlamentet Marco Zanni (Uafhængig, Italien) med hensyn til forfølgelsen af Ukraines Progressive Socialistparti:

»Ukraines Progressive Socialistparti (PSPU) blev etableret i 1996 og har siden da opereret i overholdelse af Ukraines love og Forfatning.

På sine tre seneste kongresser har PSPU ændret sine vedtægter, sit program og sine lederskabsorganer, for at overholde nye regler ’Om politiske partier i Ukraine’ og ’Om fordømmelse af kommunistiske og nationalsocialistiske (nazistiske) totalitære regimer og forbud mod propaganda for deres symboler’.

Justitsministeriet har modtaget den krævede dokumentation, men har afvist ændringerne og nægtet at kommentere og forklare, hvordan beslutningerne, der blev vedtaget på de tre kongresser, skulle være i modstrid med de nye ukrainske love.

I juli 2017 henvendte PSPU sig til Distriktsadministrationsdomstolen for byen Kiev, for at klage over Justitsministeriets beslutning.

I betragtning af, at PSPU-aktivitet, inklusive deltagelse i valg, de facto er blevet stoppet siden 2015, og i forventning om en domstolsafgørelse,

Beder vi [Høje repræsentant] VP (vicepræsident) / AR om at finde ud af:

– om de kender til spørgsmålet, inklusive gennem EU-delegationen i Ukraine og EU’s konsulterende mission;

– om de ikke mener, at udviklingerne repræsenterer en alvorlig overtrædelse af friheden til meninger og politiske ytringer, eftersom PSPU er et af hovedoppositionspartierne.«

Foto: Dr. Natalia Vitrenko, leder af Ukraines Progressive Socialistparti, her et screengrab fra hendes video, der blev udlagt 1. november, 2016. Den blev filmet uden for hendes kontorer, der blev besat af sikkerhedsstyrker, og det ses tydeligt, at Natalia Vitrenko er bange. Interviewet kan ses på russisk her https://youtu.be/luE8frGHjgY,
Kinas initiativ: Fra undergang gennem
selvdestruktion til velstand og fremgang.
Tale af Natalia Vitrenko, leder af Ukraines
Progressive Socialistparti, på Schiller
Instituttets konference, 25-26. nov., 2017

Den eksisterende verdensorden er forældet. Så længe, den fortsætter, vil menneskeheden være truet af spredningen af konflikterne i Mellemøsten, Ukraine og Nordkorea til en atomar Tredje Verdenskrig, og af det verdensomspændende, spekulative finanssystems krak, som vil blive lige så destruktivt. Det er mislykkedes de internationale, globaliserede institutioner, skabt af de førende, kapitalistiske lande under USA’s auspicier – Den internationale Valutafond, Verdenshandelsorganisationen, NATO, Verdensbanken og den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) – at løse ét eneste af de mest presserende problemer, menneskeheden konfronteres med: hungersnød, milliarder af menneskers manglende adgang til lægehjælp og uddannelse, narkoafhængighed, handel med mennesker og deres organer og grasserende terrorisme på alle planetens kontinenter. Det er grunden til, at 15.000 videnskabsfolk fra 184 lande udgav deres anden Advarsler til Menneskeheden den 13. nov., 2017 (den første var i 1992), hvor de identificerer globale trusler og foreslår måder til deres løsning.

På denne baggrund kan fornuftige mennesker ikke undgå at forstå behovet for et radikalt skifte i paradigmet for internationale relationer og modellen for globalisering. I det historiske forløb er det nu sket, at Kina har foreslået det nye paradigme. Denne fem tusind år gamle civilisation, der på kreativ vis har vedtaget den nyeste model for en socialistisk økonomi.

Download (PDF, Unknown)
Nazistiske angrebsenheder lancerer nyt angreb mod
leder af Ukraines Progressive Socialistparti Natalia Vitrenko

12. maj, 2017 – Tidligt om morgenen den 9. maj blev den ukrainske politiske leder og formand for Ukraines Progressive Socialistparti (UPS), Natalia Vitrenko, holdt som fange i sin egen lejlighed af neonazistiske gangstere (det Nationale Corps, tidligere Azov), sanktioneret af regimet, og som truede hende fysisk og forhindrede hende i at forlade lejligheden. Det samme skete med Vladimir Marchenko i hans lejlighed.

De har udstedt diverse erklæringer og har specifikke anmodninger om støtteaktioner for at offentliggøre disse angreb og den fortsatte krænkelse af talefriheden, osv., i Ukraine efter kuppet. En video, Natalia optog uden for sin lejligheds dør efter hændelsen, og som viser Azov’s graffiti, kan ses her:

https://www.youtube.com/watch?v=jhlmQrzhON4&feature=youtu.be

Russisksprogede udgivelser har links fra hendes webside, http://www.vitrenko.org/

Her følger 2 dokumenter:

  • Erklæringen af 9. maj, udstedt af Natalia Vitrenko og Vladimir Marchenko (engelsk)
  • APPEAL BY VITRENKO TO MERKEL, PUTIN, TRUMP, AND POROSHENKO MAY 4, 2017 (engelsk)

 

To the President of Ukraine P. Poroshenko

Prosecutor General of Ukraine Yu. Lutsenko

Chairman of the Security Service of Ukraine V. Hrytsak

Minister of Internal Affairs of Ukraine O. Avakov

Human Rights Ombudsmen of the Supreme Rada of Ukraine V.
Lutkovska

Unchained Nazis Commit Acts of Terror Against Vitrenko and
Marchenko on May 9.

Statement
I have addressed you repeatedly, stating that the inaction
of Ukrainian law enforcement agencies with regard to Ukrainian
Nazis has created the conditions for them to carry out political
harassment, vigilantism, and murder against journalists,
political figures, and citizens of Ukraine, whose political views
and values do not coincide with their Nazi ideology. There are
countless examples, from the May 2, 2014 tragedy in Odessa to the
murders of O. Buzyna, O. Kalashnikov, P. Sheremet, et al. The
Ukrainian regime’s proclamations of the European values of
freedom of speech, freedom for opposition activity, freedom of
expression, and political pluralism, in reality have turned out
to be empty words and false promises to cover up the monstrous
reality, that the Ukrainian Nazis are out of control and are
going unpunished, while law enforcement agencies do nothing to
defend the rights and freedoms of Ukrainian citizens, including
opposition politicians, under the Constitution and under
[international] Conventions.
On May 4, 2017, on the eve of the celebration of the Great
Victory [in World War II], I personally wrote to you, demanding
that you defend our rights and freedoms, and indeed our lives,
from physical reprisals by the Nazis, whose threats had come out
in the media, as I indicated in my Appeal. Despite my Appeal,
once again the law enforcement agencies took no action.
As a result, at 7:30 a.m. on May 9 my apartment doorbell
began to ring, and demands to open the door were made by a group
of people representing the “National Corps.” They demanded that I
refrain from taking part in the day’s mass rallies and that I
stop supporting the Russian world. The doorbell-ringing and
threats by the Nazis were continuous. I called the police, who
arrived after one hour and determined that offensive graffiti had
been painted on the door of my apartment and that the Nazis were
continuing to blockade it.
At 8:00 a.m. on the same day a group of 15 armed men
attacked my deputy, People’s Deputy of Ukraine of the 1st, 2nd
and 3rd Convocations Vladimir Marchenko. First they blocked the
driveway of the building where Marchenko lives with his family,
and then they physically pushed aside the concierge, broke into
the building, and went upstairs to Marchenko’s apartment. They
began to ring the doorbell and demanded the door be opened, and
then cut off the lights and started smashing the door and trying
to break the lock. They spray-painted the door with some kind of
poisonous paint, the smell from which (or from some kind of gas)
got into the apartment. At that time, in addition to Vladimir
Romanovich (Marchenko), his wife and daughter, also his two minor
grandchildren were in the apartment, and were naturally
terrified.
Vladimir Marchenko had to call the police. After half an
hour, one person arrived, who was absolutely incapable of
dispersing the blockade, defending V. Marchenko’s family from
Nazi threats and insults, or allowing freedom of movement for all
the members of the family. Or did the police have no intention of
doing those things?!
I demand an immediate investigation of the acts of terror
committed against me and Marchenko, and criminal prosecution of
both the organizers of these depredations and those who carried
them out. I demand the protection of our rights and freedoms,
including security. Consider this statement of mine to be an
official statement to the police from me personally and from
Vladimir Romanovich Marchenko.

Chairman of the PSPU Natalia Vitrenko
May 9, 2017
APPEAL BY VITRENKO TO MERKEL, PUTIN, TRUMP, AND POROSHENKO
MAY 4, 2017

To the Federal Chancellor of Germany A. Merkel
President of the Russian Federation V. Putin
President of the USA D. Trump
President of Ukraine P. Poroshenko
Prosecutor General of Ukraine Yu. Lutsenko
Chairman of the Security Service of Ukraine V. Hrytsak
Human Rights Ombudsman of the Supreme Rada of Ukraine V.
Lutkovska

Dear heads of state and authorized representatives of the
Ukrainian government,

As the leader of a Ukrainian opposition party, People’s
Deputy of Ukraine of the 2nd and 3rd Convocations, and candidate
for the Presidency of Ukraine in 1999 and 2004, I am compelled to
appeal to you to review the situation around the gross violation
of the rights of citizens of Ukraine to freedom of speech,
freedom of thought, freedom of expression of their views and
convictions, freedom of association in political parties and
public organizations, and freedom of assembly for the peaceful
conduct of actions, rallies and demonstrations.
These rights and freedoms are not only norms of the
Constitution Of Ukraine (articles 34, 36, 39), but are also
international obligations of Ukraine in accordance with the
European Convention on Human Rights and the Pact on Civil and
Political Rights, both of which have been ratified by our
country.

The present appeal is motivated by the publicly displayed
lawlessness of the Ukrainian neo-Nazis, who are threatening
Ukrainian citizens, including me personally, with reprisals in
connection with the upcoming Victory Day, marking the victory of
the Soviet people in the Great Patriotic War.
The law enforcement agencies are not only failing to stop
the aggressive attacks by representatives of right-wing radical
political forces, but are themselves taking an active part in
intimidating the citizens of Ukraine, for whom May 9 is not only
a national holiday, but a day of remembrance and respect for the
heroism of our glorious fathers, grandfathers, and
great-grandfathers, who gave their lives to defeat Hitlers
Nazism, liberated our land, and in a coalition with other
countries freed the entire world from fascism.

I cite just three examples of the threats and intimidation,
disseminated in the Ukrainian media:
1. Right Sector Press Secretary Artyom Skoropadsky stated in
a commentary for Obozrevatel: “Provocations, of course, are a
possibility. The Kremlin likes to exploit such events, dedicated
to so-called shared aspects of history. As for our participation,
of course we won’t be tearing St. Georges Ribbons off old men,
even if they come here. That’s their business. But if any scum
like [Communist Party leader] Symonenko or Vitrenko comes
crawling out, people who opening support Moscow, then we’ll act,
shall we say, using our methods,” commented Skoropadsky.
(Source: http://amdn.news/budiem-dieistvovat-nashimi-
mietodami-pravyi-siektor-planiruiet-aktsii-na-9-maia)
2. Ukrainian nationalists are planning to impede the holding
of the Immortal Regiment action in Kiev on May 9, says Mykola
Kokhanivsky, leader of the OUN [Organization of Ukrainian
Nationalists] Volunteer Movement, a nationalist organization. “On
May 9 the communists and their supporters in Kiev will once again
stage this march, which originated in Moscow and is called the
Immortal Regiment We will not permit the red hydra to infiltrate
Kiev!” Kokhanivsky wrote in Facebook. He reported that the
nationalists are planning to hold their own action in Kiev on May
9, under the name “Mortal Regiment” [or “Death Regiment” —
Translator]. (Source:
https://ria.ru/world/20170503/1493585865.html?utm_source=
smi2&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners)
3. These Ukrainians are prepared not only to continue the
blood-letting, but they are also publicly warning about their
right to kill and to punish. On the TV channel 112 Ukraine Ilya
Kiva, adviser to [Minister of Internal Affairs] Avakov and
grandson of a Hero of the Soviet Union, stated: “We can no longer
expect certain people to return to normalcy and reality. But they
are our citizens, and we must be able to co-exist with them. I am
talking about people who love to shout mindlessly, `peace, labor,
May,’ but we have enough experience, enough in numbers and
forces, and, most important, we have a rudder that will smash and
crush any open moves by these lovers of the `Russian world’.
There will be fewer of them, and we shall make them afraid. All
these lovers of the `Russian world’ and this post-Soviet plague,
first they’ll experience fear, and along with that will be born
love of Ukraine and the Ukrainian nation.”
(Source: http://odnarodyna.org/content/pervomayskiy-opyt-
svidomitam-malo-krovi)

The media, abetted by Ukraine’s law enforcement agencies (or
in cahoots with them), is without question conducting
informational and political terror, making Ukrainian citizens who
have beliefs different from those of the neo-Nazis into targets
for physical reprisals.
Sticking loathsome labels on me and people like me,
humiliating us by vulgarizing our sincere convictions and values
as orders from Moscow these are the methods used to prepare the
public for harassment and physical reprisals against us.
I think that the world community knows about the [2014]
tragedies of May 2 in Odessa and May 9 in Mariupol, and about
many other things during these past three years in Ukraine,
testifying to the Ukrainian neo-Nazis’ lawlessness and
unrestrained actions, which they do with impunity. And the
Ukrainian law enforcement agencies, which are obligated to defend
the rights and freedoms of the citizens of Ukraine, do nothing.

It is my deep conviction, that if the world community fails
to condemn these processes in Ukraine and to force the President
of Ukraine and its law enforcement agencies to carry out their
obligations to defend the rights and freedoms of the citizens of
Ukraine and to put a stop to the activity of the right-wing
radicals, then a Nazi state will be formed in the center of
Europe in the near future, and this will give rise to a Third
World War.

Chairman of the Progressive Socialist Party of Ukraine,
(PSPU),

Natalia Vitrenko
Nazistisk Kiev-regime forsøger at gøre Vitrenko tavs
med falske anklager; Appel til EU 10. februar

11. feb., 2017 – Dr. Natalia Vitrenko, ukrainsk økonom og tidligere parlamentsmedlem, leder af Ukraines Progressive Socialistparti (UPS), publicerede i går en video, hvor hun fremlægger de seneste beviser på, at Ukraines Sikkerhedstjeneste (SBU) forsøger at gøre hende tavs gennem politisk motiverede falske anklager om separatisme, og også fremlægger detaljer om forsøg på at anklage hende på falsk grundlag helt tilbage til 2014. Loven, efter hvilken hun bliver anklaget, »krænkelse af Ukraines territoriale integritet«, blev vedtaget efter det amerikanskstøttede kup, der væltede Ukraines valgte præsident, Victor Janukovitj. Om mindre end to uger er det 3-års dagen for dette kup.

I går offentliggjorde dr. Vitrenko en appel om intervention, til EU’s høje repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini, med overskriften, »Vær med til at stoppe defameringen af et ukrainsk oppositionsparti og dets leder, Natalia Vitrenko!« (Den fulde ordlyd findes efter denne rapport; engelsk. En mere fyldestgørende redegørelse kan fås).

Den 28. oktober, 2016, var Vitrenkos parti, Ukraines Progressive Socialister, udsat for en razzia og blev besat af paramilitære styrker, der handlede på vegne af en uoverensstemmelse over ejendommen, som involverede bygningens udlejer. Indholdet af UPS’ kontor, dets avis, tilknyttede organisationer og individuelle personer blev kørt af sted, hhv. beslaglagt, af SBU. I november måned advarede Vitrenko om, at SBU ville gennemgå de konfiskerede computerfiler for at finde beviser, der kunne bruges til at genoplive en undersøgelse for kriminelle aktiviteter, af NGO’en Livets Gave, en kvindeorganisation, og af Vitrenko personligt som organisationens leder, på falske anklager om »krænkelse af Ukraines territoriale integritet«. Dette er paragraf 110 af Ukraines kriminallov, der kan give en straf på op til 10 års fængsel.

Dr. Vitrenko blev to gange forhørt af SBU i 2014, om anklager om, at organisationen Livets Gave skulle have modtaget russiske midler med det formål at bedrive det, som nogle medier ondskabsfuldt fremstillede som »propagandaarbejde for at miskreditere de ukrainske regeringsmyndigheder, fremprovokere væbnet konflikt mellem forskellige lag i befolkningen i Ukraine, incitere til etnisk had og levere informationsstøtte til at gennemføre ’folkeafstemninger’ i Ukraines østlige områder.«

Tilsyneladende fandt SBU stadig ingen beviser til støtte for anklagerne mod Vitrenko med sin konfiskering af UPS’ filer. I stedet opdagede Vitrenko den 4. feb., gennem en artikel i Glavkom med brandbombe-overskriften, »Domstol beslaglægger ejendom tilhørende organisation med Vitrenko som leder: mistanke om krænkelse af Ukraines territoriale integritet«, at SBU går frem med sit sagsanlæg, baseret på totalt falske beviser.

Idet hun påpeger, at Ukraines forfatning garanterer borgerne beskyttelse imod falske anklager, forklarer Vitrenko i videoen, hvad forsvarsaktiviteterne for menneskerettighederne i Livets Gave (stiftet 2000) rent faktisk var i 2012-14, hvorefter organisationen måtte indstille sine aktiviteter, fordi SBU fik dens konti indefrosset.

Vitrenko argumenterer i sin video med, at, hvis hendes økonomiske program var blevet vedtaget af Ukraine i midten af 1990’erne, da hun som parlamentsmedlem offentliggjorde det i opposition til Den Internationale Valutafonds foreskrevne deregulering og privatisering, ville Ukraine i dag have været en fremgangsrig nation; der ville ikke have været økonomiske vanskeligheder, som fik folk til at falde for kuparrangørernes slogans om det »bedre liv i Europa«, og der ville således ikke have været noget kup, intet tab af Krim og ingen opstand i Donbass, der førte til 10.000 menneskers død. Langt fra at »krænke« noget som helst, erklærer Vitrenko, at hendes program tværtimod ville have beskyttet Ukraine og garanteret landets fremtidige velstand i samarbejde med den generelle eurasiske udvikling.

Vitrenko har krævet, at artiklen fra 4. feb. på Glavcoms website trækkes tilbage, og i går udstedte hun sin appel til EU’s høje repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Foto: Dr. Natalia Vitrenko talte på en Schiller Institut-konference i april, 2013.

(Det følgende er Natalia Vitrenkos appel; engelsk)

Feb. 10, 2017
To the High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy Federica Mogherini
To the Embassies in Ukraine of:
Germany
Belarus
Italy
The Peoples Republic of China
The Russian Federation
The United States of America
France
Cc
President of Ukraine P. Poroshenko
Prosecutor General of Ukraine Yu. Lutsenko
Minister of Internal Affairs A. Avakov
Head of the Security Service of Ukraine V. Hrytsak
Human Rights Ombudsmen of the Supreme Rada of Ukraine V. Lutkovska

Appeal of the Central Committee of the Progressive Socialist Party of Ukraine:
Help Stop the Defamation of a Ukrainian Opposition Party and Its Leader Natalia Vitrenko!
The CC PSPU appeals to you to act for the cessation of the political defamation of an opposition party, the Progressive Socialist Party of Ukraine, and its leader, Doctor of Economics, Peoples Deputy of Ukraine in the 2nd and 3rd Convocations, and first female Presidential candidate in the history of Ukraine, Natalia Vitrenko.
Despite the fact that Ukraine has signed and ratified an Association Agreement with the European Union and has assumed the obligation to ensure implementation of the norms and principles of European democracy (freedom of peaceful assembly, freedom of political activity, political pluralism, the right to a fair trial, the supremacy of law, the right to respect for one’s private life, the right to peacefully possess property, and the presumption of innocence), a policy of defamation, intimidation, persecution and discreditation is being carried out against our Progressive Socialist Party of Ukraine, an opposition party. Its result is to hinder the political activity of our party.
We offer several examples by way of demonstration:
1.  The Ministry of Justice of Ukraine has twice refused to register the decisions of the XXIX (8 Sept. 2015) and XXX (25 June 2016) Congresses of the PSPU on amending the Program and Charter of the PSPU in accordance with the requirements of the
Law of Ukraine on the condemnation of communist and national-socialist (Nazi) totalitarian regimes in Ukraine and the prohibition of propaganda of their symbols. The Ministry confronts the PSPU with unfounded claims, demonstratively refusing to work constructively on preparing the Congress documents.

2.  The Ministry of Justice of Ukraine, ignoring the PSPU’s appeal, refuses to enter amendments to the composition of the party’s governing bodies as listed in the Register of Public Associations, which directly affects the legitimacy of the activity of the Central Committee of the PSPU, essentially blocking the activity of the party under its Charter.

3.  Law enforcement agencies of Ukraine have conducted no investigation and have charged nobody in

– The beating, by Nazis from the Azov Battalion, of participants in a peaceful demonstration organized by the PSPU on 17 March 2016 in Kyiv;
– The forcible interference by neo-Nazis in the conduct of a legal peaceful demonstration by the PSPU on 9 May 2016 in Kyiv and the destruction of the PSPU’s party symbols.

4.  The Security Service, Prosecutor’s Office, Ministry of Internal Affairs and courts of Ukraine, by their decisions, actions, and illegal non-action, allowed citizen A.E. Shatilin and neo-Nazis from the Azov Battalion to seize the premises of the PSPU’s central office on 28 October 2016, which had been rented since 2005 from the legal owner of the premises, the Siver Ukraina company. Tenants, besides the PSPU, also included other legal entities: the editorial offices of the PSPU newspaper Dosvitni ogni, the all-Ukraine women’s public organization Darzhizni (Gift of Life), the all-Ukraine public organization (AUPO) Eurasian Peoples Union, and the public organization (PO) Assembly of Orthodox Women of Ukraine. In addition to seizure of the premises, also seized were the PSPU’s charter documents, letterhead, party cards and the seal of the PSPU, party literature, party symbols, the party’s archive of its 20 years of activity, computer and duplicating equipment, personal data of the governing bodies and membership of the party, and personal belongings of PSPU Chairman N. Vitrenko and PSPU Deputy Chairman V. Marchenko.
The day after seizure of the premises, on 29 October 2016 an SBU investigator, in coordination with the prosecutor’s office, without a warrant, without a court ruling in its favor, and without informing the PSPU or the all-Ukraine women’s organization (AUWO) Dar Zhizni, conducted a research, resulting in the confiscation of property of the party and the Editorial Board of the PSPU party newspaper: hard disks with political journalistic information of the newspaper’s Editorial Board, literature, party documents, and personal belongings of Natalia Vitrenko and Vladimir Marchenko. The search and seizure of this property was conducted in the absence of any criminal or
administrative claims against the PSPU, but under the framework of a falsely fabricated criminal case, opened back in April 2014 against the AUWO Dar Zhizni, headed by Natalia Vitrenko. This politically motivated, completely unfounded and unproven criminal case had in effect been frozen for two and a half years.
A criminal case was opened on 29 October 2016 in the matter of the seizure of the premises and property of the PSPU and the editorial offices of the party newspaper; on 12 December 2016 the PSPU and the Editorial Board of Dosvitni ogni, the AUWO Dar
Zhizni, the AUPO Eurasian Peoples Union, and the PO Assembly of Orthodox Women of Ukraine, as well as N. Vitrenko and V. Marchenko personally, were recognized as aggrieved parties.
Nonetheless, neither the investigator in that case, the prosecutor’s office, nor the SBU has taken any action since that time (three and a half months!) in defense of the interests of the PSPU, the Editorial Board of the party newspaper, the public organizations, and the party leadership.

The appeals of PSPU Chairman N. Vitrenko to President of Ukraine P. Poroshenko, Prosecutor General of Ukraine Yu. Lutsenko, head of the Security Service of Ukraine V. Hrytsak, did not prompt them to defend the rights of the political party, the public
organizations, or the journalists.
In effect the PSPU has been deprived of the possibility of defending its rights in court. Even the legal owner of the premises, the Siver Ukraina company, is unable to lodge a complaint against the search and property-seizure actions of the SBU and the prosecutor’s office, because the case has not been transferred from the primary court (the Pechersky District Court of the city of Kyiv) to the Appeals Court of the city of Kyiv for two months, so far.

5.  Furthermore, the Security Service of Ukraine and the prosecutor’s office, with the assistance of the investigating judge of the Pechersky District of the city of Kyiv, carried out searches on 18 November 2016 and 20 January 2016, and on 23 January 2017 property was seized by order of the court–property of persons unknown and having nothing whatsoever to do with the PSPU, Natalia Vitrenko, or the women’s organization she heads.
This search and seizure was done, it bears repeating, under the falsely fabricated criminal case against the all-Ukraine women’s public organization Dar Zhizni, which the Ukrainian government continues to use for purposes of defaming N. Vitrenko, accusing her of infringing the territorial integrity of Ukraine.

6.  The Ukrainian media, carrying out political instructions to defame N. Vitrenko and make her a target for terrorists, publish false information on the basis of information from the SBU and the prosecutor’s office, and ascribed non-existent crimes to Natalia Vitrenko.
The Central Committee of the Progressive Socialist Party of Ukraine is convinced that these actions by the Ukrainian authorities are politically motivated, for the purpose of impeding the activity of this opposition political party and its leader, Doctor of Economics, Peoples Deputy of Ukraine in the 2nd and 3rd convocations, and first female Presidential candidate in the history of Ukraine, Natalia Mikhailovna Vitrenko.
The CC PSPU asks you to consider our Appeal to help the PSPU, the Editorial Board of Dosvitni ogni newspaper, and the other public organizations named above, to carry out their lawful activity in accordance with the European Convention on Human Rights and the practice of the European Court of Human Rights, which the nation of Ukraine has undertaken the obligation to honor.

On behalf of the CC PSPU, Chairman of the PSPU, Natalia Vitrenko.
Nye falske anklager imod Natalia Vitrenko i Ukraine

9. feb., 2017 – I en video, der blev udlagt i går, med titlen, »Ukrainsk terror i stedet for europæisk demokrati«, fremlagde den ukrainske økonom og det tidligere parlamentsmedlem, Natalia Vitrenko, de seneste beviser for, at den Ukrainske Sikkerhedstjeneste (SBU) i øjeblikket forsøger at gøre hende tavs gennem politisk motiverede, falske anklager om kriminelle aktiviteter for separatisme. Ukrainsk lov definerer som en forbrydelse, »krænkelse af Ukraines territoriale integritet«. Loven blev gennemført efter det amerikanskstøttede kup, der væltede Ukraines valgte præsident Victor Janukovitj. Om to uger fejrer dette kup sin 3-års dag.

Den 28. oktober, 2016, blev kontorerne for Vitrenkos parti, Ukraines Progressive Socialistparti (PSPU), udsat for en razzia og blev besat af paramilitære styrker, der handlede på vegne af en uoverensstemmelse om partiets kontor med bygningens ejer. Indholdet på PSPU’s kontorejendom, partiets avis, associerede organisationer og individuelle medlemmer blev beslaglagt hhv. kørt af sted af SBU. I november advarede Vitrenko om, at SBU kunne være i færd med at gennemse de konfiskerede computerfiler efter beviser, der kunne genoplive en undersøgelse for kriminel aktivitet fra 2014 mod kvindeorganisationen Livets Gave, og mod Vitrenko personligt som dens leder, på falske anklager om »krænkelse af Ukraines territoriale integritet«. Dette er artikel 110 i Ukraines kriminalret, der medfører op til 10 års fængsling.

SBU fandt tilsyneladende ikke, hvad de søgte. I stedet opdagede Vitrenko den 4. februar, gennem en artikel i medierne med brandbombe-overskriften, »Domstol beslaglægger ejendom tilhørende organisation ledet af Vitrenko: mistanke om krænkelse af Ukraines territoriale integritet«, at SBU går frem med et sagsanlæg, baseret på totalt falske beviser. Artiklen hævdede, at, den 23. jan., havde en Kiev-domstol, efter at have gennemgået en sag, der var indgivet af en undersøgelsesofficer fra SBU, beordret beslaglæggelsen af ejendom tilhørende Livets Gave. Men domstolens ordre nævnte en liste over besiddelser, der var konfiskeret et andet sted i Kiev, som Livets Gave ikke havde nogen som helst forbindelse med: telte, soveposer, flasker (»Prøver de at få det til at lyde som en fabrik for Molotovcocktails?«, spørger Vitrenko i sin nye video), samt et stort antal kasser med tørret pasta.

Idet hun påpeger, at den ukrainske forfatning garanterer borgere beskyttelse mod falske anklager, forklarer Vitrenko på videoen, hvad Livets Gaves aktiviteter til forsvar for menneskerettigheder rent faktisk var i 2012-14, hvor organisationen måtte indstille sine aktiviteter, fordi SBU fik dens konti indefrosset.

I denne video fører Vitrenko en diskussion, hvor hun siger, at, hvis hendes økonomiske program var blevet vedtaget i Ukraine i midten af 1990’erne, hvor hun som parlamentsmedlem udstedte dette program i opposition til den deregulering og privatisering, der var blevet foreskrevet af den Internationale Valutafond (IMF), så ville Ukraine i dag have været en nation i fremgang og trivsel; der ville ikke have været nogen økonomiske nedskæringer, der fik folk til at falde for »det bedre liv i Europa«, som var kuparrangørernes slogan; der ville følgelig ikke have været noget kup, intet successivt tab af Krim og ingen opstand i Donbass, der har ført til 10.000 menneskers død. Vitrenko fastslår, at hendes program, i modsætning til at »krænke« noget som helst, således ville have beskyttet Ukraine og garanteret landets fremtidige velstand i samarbejde med den generelle eurasiske udvikling.

Vitrenko har krævet, at artiklen på Glavkom-websiden fra 4. feb., tilbagekaldes.

Ovenstående er udstedt som en Pressemeddelelse fra Executive Intelligence Review, http://www.larouchepub.com/pr/2017/170209_vitrenko_fameup.html

Foto: Natalia Vitrenko ses her ved en begivenhed i Prag (september 2014), hvor hun interviewes om baggrunden for begivenhederne, der førte til Majdan og den voldelige afsættelse af Janukovitj-regeringen.      
EU-parlamentsmedlem Zanni anmoder EU-kommissionen og Mogherini
om at undersøge det ukrainske Azovs lukning af Vitrenkos partikontor

29. nov., 2016 – Følgende skriftlige forespørgsel til EU-kommissionens vicepræsident og EU’s højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini, blev indgivet den 28. nov. af medlem af det Europæiske Parlament, Marco Zanni (M5S, Italien):

»Den 28. okt. beslaglagde den ukrainske regerings sikkerhedsstyrker, sammen med Azov-bataljonen, illegalt Siver Ukraina LLC’s kontorer. Denne bygning har været hjemsted for kontoret for Ukraines Socialistiske Progressive Parti (PSPU) siden 2005, sammen med andre sammenslutninger, såsom Unionen af Eurasiske Folk, Forsamlingen af Ortodokse Kvinder i Ukraine og PSPU-avisen. Det ukrainske politi beslaglagde bygningen og overlod det sluttelig til SBU [Ukrainsk Sikkerhedstjeneste] til ransagning.«

»Er vicepræsidenten/den højtstående repræsentant bekendt med denne udvikling?«

»Eftersom PSPU er det største oppositionsparti, mener vp/hr da ikke, at dette repræsenterer et alvorligt angreb på meningsfriheden og den politiske ytringsfrihed?«

[underskrevet] Marco Zanni, medlem af EU-parlamentet – Gruppen Frihedens og det Direkte Demokratis Europa.

Schiller Instituttet blev informeret om angrebet mod PSPU, der ledes af dr. Natalia Vitrenko, den 1. nov. Vitrenko, der stillede op som præsident i 1999, er den økonom, er leder PSPU, og som siden begyndelsen af 1990’erne har advaret om, at den brutale, økonomiske politik, som blev krævet af IMF, ville sætte scenen for politisk kaos og en fascistisk bevægelse i Ukraine. Azov-bataljonen er en væbnet organisation med rødder i den fascistiske bevægelse Sektor Højre, som var instrumental i det voldelige kup i februar 2014, hvor Ukraines valgte præsident Victor Janukovitj blev væltet. I år har Azov ladet sig registrere som et politisk parti, ved navn Nationalt Korps.

Dr. Vitrenkos parti er i år blevet fysisk angrebet af håndlangere fra Sektor Højre og konfronteres med regeringens forsøg på at ophæve dets status som politisk parti.

Foto: Dr. Natalia Vitrenko, leder af PSPU. 

Se:

Azov og den Ukrainske Sikkerhedstjeneste (SBU) angriber de Progressive Socialisters kontor. Inkl. video-interview (russisk)

Angreb på Ukraines Vitrenko og PSPU dækket i to førende skandinaviske venstrefløjsblogs
Azov og den Ukrainske Sikkerhedstjeneste (SBU)
angriber de Progressive Socialisters kontor.
Inkl. video-interview (russisk)

Tirsdag, 1. nov., 2016 – Schiller Instituttet har modtaget en e-mail fra Kiev, som rapporterer, at regeringens sikkerhedsstyrker har angrebet og besat Ukraines Progressive Socialistpartis (PSPU) kontor. Angrebet fandt sted fredag, 28. okt. Nedenstående erklæring blev udstedt af PSPU Pressetjeneste i dag.

»Azov« refererer til Azov-battaljonen, en bevæbnet organisation med rødder i den fascistiske bevægelse Sektor Højre, der var medvirkende til det voldelige kup i februar, 2014, hvor Ukraines valgte præsident, Viktor Janukovitj, blev væltet. I år har Azov registreret sig som et politisk parti ved navn det Nationale Korps.

Dr. Natalia Vitrenko, økonomen, der leder PSPU, har fra begyndelsen af 1990’erne advaret om, at de brutale, økonomiske politikker, som den Internationale Valutafond (IMF) krævede, ville sætte scenen for politisk kaos og en fascistisk bevægelse i Ukraine. Hun var præsidentkandidat i 1999, der iflg. opinionsundersøgelser havde 30 % ’s opbakning, før hendes kampagne blev ødelagt af et mordforsøg. Hendes parti er i år blevet udsat for fysiske angreb fra Sektor Højre-bøller og konfronteres med regeringens forsøg på at ophæve dets registrering som et politisk parti.

Baggrundsinformation og dr. Vitrenkos taler på engelsk kan ses via de links, der vises ved slutningen af denne artikel.

Erklæring fra PSPU Presseafdeling

Den ukrainske regerings politiske terrormaskine har til hensigt at knuse enhver fri tænkning, enhver lille spire til selvstændig mening, og enhver analyse af aktuelle begivenheder, som politiske partier, offentlige organisationer, journalister eller forfattere, foretager.

Alt imens de skjuler sig bag slogans om europæiske værdier, demokrati og regering ved lov, handler de ukrainske statslige institutioner i virkeligheden, gennem retshåndhævende myndigheder og nynazistiske bataljoner, for at gennemføre en systematisk udrensning af enhver uenighed.

Euromaidan-regeringens kamp imod Ukraines Progressive Socialistparti (PSPU) og dets leder, Natalia Vitrenko, udfordrer verdenssamfundet.

Den 28. okt., 2016, brød en gruppe personer, inklusive styrker fra Azov, indgangsdøren ind og besatte Siver Ukraina LLC’s præmisser. Siden 2005 har PSPU været en af lejerne i denne bygning, såvel som også redaktionen for PSPU-avisen Dosvitni ogni (Lyset før Morgengryet), og senere de offentlige organisationer Dar Zhizni (Livets Gave), det Eurasiske Folks Union og Sammenslutningen af Ukraines Ortodokse Kvinder.

Siver Ukraine LLC købte disse præmisser i 2003 og har ikke legalt fået disse rettigheder fjernet i de mellemliggende år. Der er heller intet parti, der har betvivlet eller opløst de lejemål, der er indgået ved kontrakt med de føromtalte lejere.

Ikke desto mindre, gennem at eksekvere en politisk ordre om at handle imod PSPU, der har en unik status som et parti i opposition til den nuværende nationale politik og udenrigspolitik, og imod dets leder, Natalja Vitrenko, har politiet grundlæggende set gjort det muligt for disse præmisser at blive overdraget SBU til en illegal gennemsøgning. Dette markerer begyndelsen af en ny fase af politisk terror imod PSPU.

Baggrundsinformation:

»Ukrainian Economist Natalia Vitrenko: Finding a Noble Path out of the Crisis«, EIR, 6. november, 2009.

«Ukrainian Patriots Expose EU Support for Neo-Nazi Coup«, EIR, 7. marts, 2014.

»Let us end this nightmare, and turn to building things«, speech by Natalia Vitrenko to Citizens Electoral Council of Australia International Conference, March 2015.

(Oversat til dansk: Gribende rapport fra Ukraines Natalia Vitrenko: »Lad os stoppe dette mareridt, og vende os mod opbygning af ting« http://schillerinstitut.dk/si/?p=6114)

»Facing Terror Under a Kiev Regime« EIR, 24. april, 2015.

(Ovenstående artikler i EIR kan søges i EIR’s arkiv: http://www.larouchepub.com/eiw/public/2016/index.html)

Se video-interview udlagt 1. nov. (på russisk):
https://www.youtube.com/watch?v=luE8frGHjgY&feature=youtu.be

Se også Schiller Instituttets store dossier om Ukraine, via taggen ‘Ukraine’ på denne artikel.

Foto: Natalia Vitrenko, fra interviewet den 1. november, 2016.
Ukraine: Verdenssamfundet forsvarer Natalia Vitrenko

20. apr. 2015 – Hovedemnet på økonom og leder af Ukraines Progressive Socialistparti, dr Natalia Vitrenkos webside www.vitrenko.org, er et overblik over LaRouche-bevægelsens handlinger i hele verden med titlen »Verdenssamfundet forsvarer Natalia Vitrenko«. Rapporten http://www.vitrenko.org/article/25329 beskriver handlinger i Australien, Tyskland, Italien, Rusland, Slovakiet, USA, Frankrig plus en bemærkning om, at to artikler var blevet cirkuleret på dansk, svensk og spansk, og i Irland.

»Rusland« refererer til den kendsgerning, at RIA Novosti den 19. april oversatte bemærkninger fra EIR’s Mike Billington til det Iranske PressTV om sagen, som dernæst blev bragt som et indslag på russisk på Novosti med overskriften, »Amerikansk analytiker siger, mordene på Kalashnikov og Buzyna er på Nulands samvittighed.«
Ledere af Ukraines Progressive Socialistparti Natalia Vitrenko
og Vladimir Marchenko til præsident Petro Poroshenko:
Garanter retten til liv eller træd tilbage!

16. 2015 – Følgende erklæring blev udstedt den 16. april 2015 af dr. Natalia Vitrenko og Vladimir Marchenko, tidligere medlemmer af parlamentet og ledere af Ukraines Progressive Socialistparti:

»Europæisk demokrati og europæiske værdier, der blev lovet af Euromaidan, er i realiteten blevet glemt og nedtrampet.

Den sande kerne hos dem, der i øjeblikket sidder ved magten i Ukraine, er nazisme, den fysiske eliminering af dissidenter, politisk undertrykkelse, terror inden for informationsområdet, ødelæggelse af nationaløkonomien og socialt folkemord.

Vi er politikere med tilstrækkelig erfaring, inklusive som ukrainske parlamentarikere, til, at vi kan foretage en evaluering af det aktuelle regime. Vi gør dette med beklagelse, men kendsgerningerne tvinger os til at forsvare retfærdighed.

Vi appellerer derfor til Dem: Indstil støtten til neo-nazisme, både inden for politik og som ideologi; hold op med at skabe helte af Hitlers medskyldige fra Organisationen af Ukrainske Nationalister og Ukraines Oprørshær (OUN-UPA), både som en politisk bevægelse og for den måde, hvorpå den udførte kampen for »Ukraines uafhængighed«.

I massemedierne, inkl. jeres Kanal 5, er alle afvigende synspunkter overhovedet i mere end et år blevet klassificeret som tilskyndelse til separatister, krænkelse af Ukraines territoriale integritet og underminering af den nationale sikkerhed. Politiske og offentlige personer, videnskabsmænd og lærere, journalister og forfattere, og selv almindelige ukrainske borgere, der har været, og fortsat er, fortalere for at bevare landets integritet, men som forestiller sig dets beskyttelse baseret på andre principper om national- og udenrigspolitik, end De, det parlamentariske flertal og regeringen dannet ved dette flertal, gør, stemples omgående som fjender af folket, ukrainofober og agenter for Putin. Der udfærdiges lister over »separatist- og terroristmedsammensvorne«, og de spredes så via Internettet.

Ukraines Sikkerhedstjeneste og Ministeriet for Interne Anliggender spreder falskheder om folk, der ikke passer dem, indleder kriminelle sagsanlæg imod dem, fængsler dem og driver dem til selvmord. Blandt disse er, uden for enhver tvivl, V. Semenyuk-Samsonenko, M. Chechetov, S. Melnik, A. Peklushenko, A. Bondarchuk, S. Dolgov, A. Mayecsky, D. Denisov, samt andre. Magthaverne har ligeledes rettet deres undertrykkende miskrediterings- og forfølgelsesmaskine imod N. Vitrenko og P. Symonenko.

I to på hinanden følgende dage er Ukraine blevet rystet af mordene på myndighedernes politiske modstandere: parlamentsmedlem i Ukraine Oleg Kalashnikov og forfatter og journalist Oles Buzyna. Disse mord var brutale, provokerende og hævet over enhver tvivl politisk motiverede.

Vi mener, at rædslerne, der opleves af den ukrainske befolkning, er knyttet til neonazistiske parters og bevægelsers aktivitet, samt støtten til disse aktiviteter fra magthaverne (både i medierne og i tjenester, der håndhæver loven).

Ukraines love: »Om den evige ihukommelse af sejren over nazismen under Anden Verdenskrig, 1939-1945«, »Om fordømmelsen af kommunistiske og nationalsocialistiske (nazistiske) totalitære regimer i Ukraine og forbud mod propaganda for deres symboler« og »Om den legale status og æresbevisning af mindet om kæmperne for Ukraines uafhængighed i det 20. århundrede«, vedtaget 9. april 2015, anerkendte USSR’s og det Ukrainske SSR’s regimer som kriminelle, alt imens det samtidigt glorificerede Hitlers medskyldige fra OUN-UPA som deltagere i den ukrainske befrielsesbevægelse og glorificerede således deres former og metoder til bekæmpelse af deres politiske modstandere. Disse former og metoder til kamp, og tilfældene med de millioner af uskyldige civile – kvinder, børn og gamle mænd – som var deres ofre, blev efterforsket ved Den internationale militærdomstol i Nürnberg. Hele verden gøs over den sandhed, der her blev afsløret. Grusomheder begået af medlemmer af OUN-UPA blev ligeledes afsløret under tusinder af retssager i Ukraine efter afslutningen af den Store Patriotiske Krig. Disse forbrydelser blev vurderet til at være så monstrøse, at de selv under ny undersøgelse af sagerne efter 1991 blev bedømt til at være uegnede til processer for oprejsning (rehabilitering).

Vi har allerede sendt vore åbne breve til Dem med krav om, at De ikke underskriver de føromtalte love, eftersom De ved at gøre dette ville splitte Ukraine og udløse en mekanisme med den fysiske tilintetgørelse af millioner af ukrainere for neonazistiske banders hånd, som er bevæbnet til tænderne. Lige som deres forgængere vil de dække over alle sådanne rædsler i kampen for et uafhængigt Ukraines navn. Og de vil anse mordet på forfatteren og journalisten Oles Buzyna for at være en »stor dåd«, ligesom mordet på den fremragende, antifascistiske forfatter Yaroslav Halan i Lviv, den 24. okt. 1949.

Petro Alexeyevich, luk op for Ukraines Forfatning og den Europæiske Konvention for Menneskerettigheder og Fundamentale Friheder, og læs om Deres forpligtelser over for Ukraines borgere, af hvilke den vigtigste er forpligtelsen til at garantere retten til liv, tryghed og ukrænkelighed for hver eneste person i Ukraine. Sikkerhedstjenesten og tjenesterne under Ministeriet for Interne Anliggender, som er underlagt Deres myndighed, er forpligtet til at sikre disse garantier, snarere end at udføre politisk undertrykkelse.

Vi kræver, at De personligt opfylder Deres forfatningsmæssige forpligtelse, eller træder tilbage fra den politiske scene!«

 

Pro-russiske personer myrdet i Ukraine

16. apr. 2015 – Under det fire timer lange russiske program, Direkte Linje, hvor man kan ringe ind, refererede præsident Vladimir Putin til skuddrabet af den antifascistiske, ukrainske journalist Oles Buzyna den 16. april som et politisk mord og erklærede, at det ikke var det første, samt bemærkede, at »Ukraine oplever en hel stribe af sådanne mord«.

Putin tilføjede: »I Ukraine, der har prætentioner om at være en demokratisk stat og aspirerer til at tilslutte sig et demokratisk Europa, foregår der intet af denne art. Hvor er disse menneskers drabsmænd? De eksisterer ganske enkelt ikke. Ingen har udført forbrydelserne, og ingen har beordret dem. Og i Europa og Nordamerika foretrækker folk ikke at bemærke dem.«

Buzyna blev myrdet i morges, da han forlod sit hjem. I går blev parlamentsmedlem Oleg Kalashnikov skudt og dræbt; han var en forhenværende nær medarbejder til præsident Viktor Janukovitj, før denne blev afsat i det nazistisk ledede Maidan-kup.

Disse drab understreger Lyndon LaRouches advarsel om, at dr. Natalia Vitrenko, tidligere parlamentsmedlem, står over for en risiko for at blive myrdet pga. sin højlydte opposition til det nazistiske kup.

Begge mordofrene var involveret i anti-Maidan-bevægelsen, der var modstander af kuppet imod Janukovitj i februar måned sidste år. Ifølge ukrainske medier blev endnu en anti-fascistisk journalist, Serhiy Sukhobok, skudt. Desuden er flere Janukovitj-allierede døde under mistænkelige omstændigheder i de seneste tre måneder, iflg. nyhedsrapporter.
Ukrainsk parlamentsmedlem myrdet;
Natalia Vitrenko beskriver trusler mod hende,
samt neonazistisk lovgivning

14. apr. 2015 – I en erklæring, som LaRouchePAC udstedte den 14. april, krævede Lyndon LaRouche, at det amerikanske Udenrigsministeriums top-neokonservative Victoria Nuland personligt drages til ansvar, hvis den ukrainske partileder dr. Natalia Vitrenko, der bliver truet af de nazister, Nuland bragte til magten i Ukraine, led nogen overlast.

Den 15. april blev Oleh Kalashnikov, et ukrainsk parlamentsmedlem og medlem af tidligere præsident Janukovitj’ Regionsparti, myrdet nær sit hjem i Kiev. »En af hans slægtninge sagde til de lokale medier, at Kalashnikov for nylig var blevet truet med fysisk overlast pga. sine politiske synspunkter«, iflg. Sputnik News.

Et interview med lederen af Ukraines Progessive Socialistparti (PSPU), dr. Natalia Vitrenko, var inkluderet i et indslag på Russisk TV Channel One 12. april, der omhandlede vedtagelsen af drastiske love imod ytringsfriheden i Ukraine. Vitrenko beskrev, hvordan det i øjeblikket er umuligt for hende, et tidligere parlamentsmedlem og en tidligere præsidentkandidat, at organisere politisk i sit land: »Jeg kan ikke være i kontakt med befolkningen. Jeg får aldrig lov til at optræde på ukrainske fjernsynskanaler. Jeg kan ikke afholde offentlige møder, fordi de omgående bliver overtaget af bøller, der kommer med kæppe, kæder og sten, og lemlæster folk, der deltager i mødet.«

Vitrenko gennemgik sine angreb på de nazistiske love, vedtaget i Rada’en den 9. april, som hun offentliggjorde i en pressemeddelelse i sidste uge, hvor hun krævede, at præsident Poroshenko ikke underskrev dem.

Midt i den fornyede beskydning omkring Donetsk var der i den forgangne, ortodokse Påskeweekend natlige angreb, hvor statuer af skikkelser fra Sovjetæraen blev revet ned i byen Kharkov. Lederen af Sektor Højre, Dmytro Jarosh, der nu er regeringsmedlem i Forsvarsministeriet, udlagde billeder på sin Facebook af granater, udsmykket som Påskeæg, med en tekst, der bad om guddommelig hjælp til at vinde »sejr i den Hellige Krig med de russiske terrorist-bander«.

Under Rada’ens samling, hvor lovene blev vedtaget med minimal diskussion, blev der afgivet erklæring til fordel for lovenes vedtagelse af Yuri Shukhevych, søn af Roman Shukhevych, en kommandør i det tyske Abwehrs Bataljon Nachtigall, og i 1943 en hovedperson i UPA’s Volhynia-masakrer på polakker, der boede i det vestlige Ukraine. Mangeårig leder af UNA-UNSO, der blev et element i Sektor Højre, er Shukhevych den yngre nu parlamentsmedlem fra Oleg Lyashkos Radikale Parti.

I den russiske Channel One-udsendelse sagde lederen af Kommunistpartiet, Petro Symonenko, der selv var blevet forhørt af SBU i 11 timer i sidste uge, til en interviewer: »Der hersker nu et diktatur i landet – med én overbevisning og én ideologi; et diktatur fra deres side, der kom til magten gennem Maidan, og som udelukker enhver flerhed af anskuelser.« Rapporten satte også fokus på sagen om lederen af det ukrainske Arbejderparti, Alexander Bondarchuk, der i øjeblikket står anklaget og kan se frem til fem års fængsel for »at krænke Ukraines territoriale integritet« gennem artikler, han publicerede sidste august i den avis, han er redaktør for.

 

Natalia Vitrenko sender åbent brev til højtstående ukrainsk embedsmand om trusler på hendes liv

15. apr. 2015 – Dr. Natalia Vitrenko, leder af Ukraines Progressive Socialistparti (PSPU) og tidligere parlamentsmedlem (1994-2002) og præsidentkandidat (1999, 2004), udstedte i går følgende åbne brev til Ukraines statsanklager Victor Shokin:

»Kære Victor Nikolajevitj,

Jeg tvinges til at anmode om, at De forsvarer mine rettigheder og friheder, inklusive retten til liv og min persons ukrænkelighed mht. uretmæssig indtrængen, der er organiseret af Ukrainsk Sikkerhedstjeneste (SBU).

Som De meget vel ved, blev SBU anmeldt til Det Forenede Statsregister for kriminel krænkelse af del 2, artikel 15 og del 2, artikel 110 af Ukraines Kriminallov, imod Hele Ukraines Offentlige Kvindeorganisation, Dar Zhizni (Livets Gave), som jeg er leder af. Siden maj 2014 har SBU’s Undersøgelsesdirektorat indledt en undersøgelse med henblik på at rejse anklage, under kriminalretslig sag nr. 22014000000000152.

For et år siden cirkulerede SBU, i overtrædelse af formodningen om min uskyld, der garanteres af artikel 62 i Ukraines Forfatning, artikel 6 i Den europæiske konvention for Menneskerettigheder og Fundamentale Friheder, artikel 14 i Den internationale Overenskomst om Borgerrettigheder og Politiske Rettigheder, artikel 2 i Ukraines Kriminallov, og artikel 17 i Ukraines Kriminalprocedurelov, en falsk rapport om, at jeg angiveligt finansierede terrorister og separatister gennem Dar Zhizni-organisationen.

Det absurde i denne falske rapport er, at hverken jeg eller den offentlige kvindeorganisation Dar Zhizni nogensinde har haft, eller kunne have haft, sådanne planer. Desuden blev Dar Zhiznis konto indefrosset allerede den 29. april 2014, fra hvilken dato det har været umuligt at hæve så meget som en enkelt kopek fra denne konti til brug for ikke alene aktiviteter til forsvar for menneskerettigheder, men også til gennemførelse af operationer, der er påbudt under organisationens charter.

Jeg blev to gange tilsagt til forhør i SBU, under hvilke jeg besvarede alle spørgsmål fra forhørslederen detaljeret og gav ham den overenskomst, ifølge hvilken vores organisations menneskerettighedsoperationer skal udføres. Mine forklaringer og indholdet i dette dokument tilbageviste fuldstændigt den falske rapport, der var fabrikeret af SBU og distribueret gennem massemedierne.

Under appelrettens høring om, hvorvidt indefrysningen af kontoen var legitim, fremlagde hverken undersøgelseslederen eller anklageren noget som helst bevis for de anklager, der offentlig blev rettet imod vores organisation. Alt blev bygget op omkring en plan, der er forbudt i ukrainsk, europæisk og international lov – nemlig, anklager baseret på formodninger, gætterier og fabrikationer.

Jeg er derfor af den overbevisning, og dette erklærer jeg offentligt over for Dem, at SBU lancerede en politisk bagvaskelseskampagne imod mig og forsøger at skabe et billede af mig som en kriminel person og en fjende af folket, i den offentlige mening. Jeg er blevet frataget mine rettigheder selv mht. at fremkomme med en offentlig tilbagevisning.

Vores organisations konto er fortsat indefrosset, men for en uge siden fremkom der en ny bølge i medierne for at miskrediterer mig på baggrund af de gamle, falske rapporter. Der var artikler i medierne, især på websiderne www.glavcom.ua , www.ukr.net, og www.24tv.ua, der sagde, at den russiske udenrigsminister, Sergei Lavrov, angiveligt skulle have tildelt mig 8 million rubler til at finansiere separatister og terrorister. Artiklerne refererede til information fra SBU.

Jeg har aldrig mødt Lavrov, aldrig lavet nogen planer med ham og har ikke modtaget nogen penge fra ham. Til noget som helst formål. Og ganske bestemt ikke til krænkelse af Ukraines territoriale integritet eller finansiering af terrorister og separatister. Intet steds i medierne får jeg lov til at erklære disse sandheder offentligt og således tilbagevise SBU’s falske rapport.

Ud fra dette drager jeg den konklusion, at SBU, der ledes af V. Nalyvaychenko, fortsætter med at opbygge mit image som en kriminel person og en fjende af folket, med det formål at fremprovokere handlinger, der truer mit liv – for at organisere min fysiske eliminering.

Jeg mener, at SBU’s handlinger forhindrer mine politiske og offentlige aktiviteter, underminerer min autoritet og mit professionelle ry, udfører politisk bagvaskelse og krænker mine rettigheder og friheder, der garanteres af Ukraines Forfatning og normerne og principperne i international lov.

Jeg beder Dem om at bruge Deres autoritet under artikel 3 i Ukraines Forfatning til at undersøge de problemer, jeg her har identificeret, og forsvare mine rettigheder og friheder, inklusive retten til liv og min persons ukrænkelighed.«

Foto: Dr. Natalia Vitrenko 
Lyndon og Helga Zepp-LaRouche:
Foragteligt forsøg på at mistænkeliggøre
dr. Natalia Vitrenko stinker af nazisme i Bandera-traditionen
– Victoria Nulands favoritideologi

9. april 2015 – Den amerikanske statsmand Lyndon LaRouche og hans hustru, Schiller Instituttets grundlægger Helga Zepp-LaRouche, fordømte i dag en kampagne, anført af nazisterne og udført af Ukraines Sikkerhedstjeneste (SBU) for at bagvaske og true den fremtrædende, ukrainske økonom og tidligere parlamentsmedlem, dr. Natalia Vitrenko, en heltinde og ledende, intellektuel leder af Ukraine.

»Der er stærk mistanke om, at dette orkestreres af USA’s viceudenrigsminister, Victoria Nuland«, sagde Lyndon LaRouche i dag, »eller af en anden, der er åndsbeslægtet med nazister i Bandera-traditionen, som Nuland er berygtet for«.

Zepp-LaRouche, der i februar 1997 sammen med Vitrenko tog initiativ til »Appel om at sammenkalde en Ny Bretton Woods-konference«, som en reorganisering, der var for udvikling, af verdens økonomiske system, responderede til nyhederne om de optrappede angreb på den ukrainske økonom og politiker: »Denne bagvaskelse er så meget desto mere foragtelig, fordi den fremkommer en måned før 70-året for sejren over nazismen i Europa, i maj 1945. Nationerne sagde efter denne krigs afslutning, ’Aldrig mere!’, men de vestlige regeringer har glemt alt om dette løfte. Natalia Vitrenko har haft integriteten til at afsløre genoplivelsen af neonazismen og fremføre beviser for Bandera-grusomheder, både rent historisk og i vor tid, mens Victoria Nulands udvalgte premierminister Aseni ’Jats’ Jatsenjuk tværtimod havde den frækhed på tysk fjernsyn at sige, at den nazistiske invasion aldrig fandt sted – at det kun var Sovjetunionen, der besatte Ukraine.«

Dr. Vitrenko er to gange blevet forhørt af SBU for angiveligt at have modtaget penge fra Rusland med det formål at udføre, hvad visse medier ondskabsfuldt har fremstillet som »propagandaarbejde for at miskreditere de ukrainske regeringsmyndigheder, fremprovokere væbnet konflikt mellem forskellige befolkningslag i Ukraine, anstifte etnisk had og levere informationsstøtte til at gennemføre ’folkeafstemninger’ i Ukraines østlige regioner«. En erklæring, der blev udstedt i går af Vitrenkos Ukraines Progressive Socialistparti (PSPU) påpegede historier, der er blevet publiceret i denne uge af Glavcom-nyhedsagenturet (glavcom.ua) og andre medier, der citerede, at SBU »mistænkte« Vitrenko for at modtage penge fra Fonden for Støtte og Forsvar af Udlændige Landsmænds Rettigheder, der styres af det russiske Udenrigsministerium.

Beskyldningerne går tilbage til maj 2014, da konti tilhørende Dar Zhizni (Livets Gave), en NGO for kvinder, ledet af Vitrenko, blev indefrosset. Ifølge ukrainske medier skete dette »inden for rammerne af en SBU-undersøgelse af pengeoverførsler gennem Ukrinbank, der var tiltænkt personer, mistænkt for krænkelse af Ukraines territoriale integritet og ukrænkelighed«. Hovedoverskrifter i den aktuelle strøm af mediedækning nævner Vitrenko som en betydelig sponsor af separatister og terrorister, som er nogle brede kategorier, der anvendes af de aktuelle ukrainske myndigheder imod deres politiske modstandere. Alexander Bondarchuk, leder af det lille Ukrainske Arbejderparti, og kollega til Vitrenko både i parlamentet og som medunderskriver af hendes erklæringer imod det voldelige statskup i Kiev i februar 2014, der anførtes af neonazister, og kuppets følger, blev arresteret 18. marts på anklager om »krænkelse af Ukraines territoriale integritet«.

Oversættelser (engelsk) af PSPU-erklæringen om den fornyede trussel mod Vitrenko, såvel som også mod Bondarchuk, kan læses her.

Chef for SBU Valentyn Nalyvaichenko meddelte i et interview 1. april, at modellen for hans organisation er Stepan Banderas Organisation af Ukrainske Nationalisters Ukrainske Oprørshær (OUN-UPA), der samarbejdede med nazisterne under disses invasion af Sovjetunionen. I betragtning af Vitrenkos biografi og hendes modige, fortsatte, offentlige udtalelser om den økonomiske og politiske ødelæggelse af Ukraine, siden kuppet fandt sted sidste år, har angrebene den pronazistiske stank, der er typisk for USA’s viceudenrigsminister Victoria Nulands projekter i Ukraine. Nalyvaichenko, der længe har været associeret til Bandera Trefork (Tryzub) Organisationen, et kerneelement i kuppets Sektor Højre-stormtropper, pralede i en telefonkonference i Atlantisk Råd i maj 2014 med sin »intensive« udveksling af efterretninger og andet samarbejde med »amerikanske kolleger«.

Zepp-LaRouche bemærkede, at Vitrenko ofte har talt i Europa om både den skade, der forvoldes mod Ukraines økonomi af IMF og frihandelspolitikken, og om truslen om en opblomstring af den fascistiske ideologi, der opmuntres af Vesten, i Ukraine. »Dr. Vitrenko er kendt og højt respekteret i Europa«, sagde Zepp-LaRouche, »og hun har afholdt møder på højt niveau både der og, tidligere, i USA. Det er vigtigt, at politiske skikkelser over hele verden fordømmer disse latterlige angreb mod Natalia Vitrenko, samt fastslår, hvor de kommer fra.«

LaRouche og Zepp-LaRouche var gæster hos Vitrenko i Kiev i 1995, da hun var parlamentsmedlem. Som en økonom med speciale i Ukraines sektor for sociale ydelser og virkningen af Den internationale Valutafonds (IMF) betingelsespolitik førte hun en stærk kampagne for præsidentskabet i Ukraine i 1999, der gav hende 11 % af stemmerne selv efter, at hendes kampagne blev splittet af et modforsøg, hvor hun og 40 andre blevet såret af granater, der blev smidt under en sammenkomst. I de senere år har dr. Vitrenko talt ved Schiller Instituttets konferencer i Frankfurt, Tyskland, i april 2013 og oktober 2014.

I en videooptaget tale til Australiens Borgervælgerråds (CEC, LaRouche-bevægelsen i Australien) konference 28.-29. marts, mindedes Vitrenko selv, at »Fra den 23. februar til den 5. marts 2013 blev det muligt for vores delegation af ledende repræsentanter for nogle ukrainske venstrepartier at turnere i Europa, hvor de besøgte Frankrig, Tyskland og Italien« … hvor de holdt »dusinvis af møder, pressekonferencer og interviews. Takket være medlemmer af Europaparlamentet … blev det muligt for mig at afholde en pressekonference den 26. februar i Europaparlamentet … Allerede dengang advarede vi om truslen om borgerkrig og opløsning af landet, der kunne føre til Tredje Verdenskrig. Og jeg opfordrede dengang Berlin, Moskva og Paris til at forene deres indsats: især disse tre centre – Berlin, Moskva og Paris – til at forene deres indsats og forhindre nazisterne i at overtage Ukraine, og hjælpe med at forbyde alle neonazistiske partier og bevægelser i Ukraine.«

Natalia Vitrenkos seneste videotale, udlagt i dag på hendes webside www.vitrenko.org, har titlen »En militærjunta i stedet for europæiske værdier«. Hun analyserer den lov, der blev introduceret i Parlamentet den 3. april af præsident Petro Poroshenko, der fastlægger bestemmelser for at erklære militær undtagelsestilstand i Ukraine, konfronteret med enten en væbnet invasion eller »truslen om et angreb«. Sidstnævnte formulering fastlægger bestemmelser for at handle på baggrund af fabrikerede trusler – nøjagtig ligesom SBU’s »bluff om, at Vitrenko truer Ukraines territoriale integritet«.
Gribende rapport fra Ukraines Natalia Vitrenko:
»Lad os stoppe dette mareridt, og vende os mod opbygning af ting«

Jeg håber inderligt, at fredelige initiativer vil sejre. Jeg håber inderligt, at dette mareridt i Ukraine kan standses, og at Ukraine vil få mulighed for at bruge sit enorme potentiale, sine intellektuelle, industrielle og videnskabelige kapaciteter. De findes stadig væk. Menneskene er stadig i live. Jeg håber, at Ukraine kan vende sig mod opbygning af ting, og, sammen med Rusland, og Europa, og Kina, bygge nye landbroer, og den Nye Silkevej, og programmet for at udvikle Månen, og så videre.

Natalia Vitrenko, parlamentsmedlem (1994-2002), leder af Ukraines Progressive Socialistparti, havde følgende videoindslag på Citizens Electoral Council (CEC) (LaRouche-bevægelsen i Australien), konference 28.-29. marts 2015, Melbourne, med titlen: »Verdenslandbroen: Fred på Jord, og i mennesker en velbehagelighed«.

Video af alle konferencens indslag kan ses her: http://cecaust.com.au/2015conference/

 

(Optaget 19. marts, Kiev)

»Kære deltagere på konferencen! Det er mig en stor glæde at sende jer mine hilsner. I er samlet i dag i Australien, der ligger meget langt væk fra vores eurasiske kontinent, og I har et vidunderligt emne for jeres konference: helliget fred. I diskuterer nye, unikke investeringsprojekter, den Nye Silkevej, Verdenslandbroen. Og I er overbevist om, at der vil komme fred på Jord, og I har dedikeret jeres håb og forhåbninger til dette. Dette er vidunderligt! Og tro mig, det er, hvad alle, mentalt raske personer i verden ønsker.

Det er med stor beklagelse at jeg må sige, at mit land Ukraine i dag ikke er en del af denne proces. I mit land er der en borgerkrig i gang. Mit land er underkastet en overlagt, vedvarende og brutal ødelæggelse.

For ikke så længe siden, kun femogtyve år siden, var Ukraine at finde blandt de ti mest udviklede lande i verden, målt ud fra BNP pr. person. Ukraine producerede 2 % af verdens BNP på daværende tidspunkt. Ukraines BNP pr. person lå 11 % over verdensgennemsnittet. Ukraine havde flere end 360 større industrianlæg. Ukraine var et avanceret, agro-industrielt land. Vi havde fabrikker, der byggede raketter, vi havde skibsbyggeri og produktion af fly, biler og lokomotiver. Ukraine har mere end 20 % af verdens reserver af løssjord. Vi havde fremragende høstudbytte, og der var ingen, der sultede. Vi havde gratis uddannelse og gratis sundhedsydelser. Vi kunne have børn og give dem en opvækst i fuld tillid til, hvad morgendagen ville bringe.

Men Sovjetunionen blev ødelagt. Det blev ødelagt af Kommunistpartiets elite, der degenererede og ønskede at tage det i eje, der i realiteten var nationens fælles rigdom. De ønskede kun at sørge for deres egne børn og børnebørn.

Ukraine har eksisteret som uafhængig nation i 24 år. Hvad har mit land så fået ud af denne såkaldte uafhængighed? I dag repræsenterer Ukraines BNP kun 0,5 % af verdens BNP. Det var på 2 %, nu er det 0,5 %. Pr. person er Ukraines BNP US$ 4.000, mod verdensgennemsnittet på US$ 10.500. Det ligger således nu 60 % under verdensgennemsnittet. Vi lå på 11 % over verdensgennemsnittet, og nu ligger vi på 60 % under det.

Hvad skyldes dette? Det skyldes, at de økonomiske bånd til de fabrikker og regioner, sammen med hvilke vores økonomi var blevet udviklet i årtier, blev brudt. Det vil først og fremmest sige Rusland, Belarus og de tidligere Sovjetrepublikker. Tallene fortæller historien. Den forventede, gennemsnitlige levealder i vores land er faldet med to år i løbet af disse femogtyve år. Den var 72, nu er den 70. Mænd i Ukraine bliver i gennemsnit 62 år. Befolkningen er ved at uddø. I 1990 havde Ukraine en befolkning på 52 millioner mennesker. Nu er der 43 millioner tilbage, eksklusive Krim. Ukraine har mistet Krim.

Den primære årsag er den reformpolitik, der blev gennemtvunget af Den internationale Valutafond (IMF). Denne reformpolitik betød en privatisering af statslig ejendom, der overgik på hænderne af et nyt oligarki. Dette oligarki trives rigtig godt. Deres familier lider ikke under fattigdom. Reformpolitikken afsluttede statslig, lovmæssig regulering af eksport og import. Kommerciel bankvirksomhed bredte sig hurtigt, og bankmafiaen begyndte at tjene penge på Ukraines problemer. Bankmafiaen er heller ikke forarmet. Den lever ganske godt. IMF’s reformpolitik foreskrev en økonomisk model med billig arbejdskraft. Niveauet for eksistensminimum, mindsteløn og pensioner blev holdt nede, og det er grunden til, at det overvejende flertal af befolkningen er forarmet. Ifølge ombudsmanden for menneskerettigheder levede 80 % af den ukrainske befolkning i 2011 under den fattigdomsgrænse, som FN fastsætter for Central- og Østeuropa, samt lande i Fællesskabet af Uafhængige Stater. Denne fattigdomsgrænse udgør US$ 4,30 pr. dag. 80 % af den ukrainske befolkning modtog mindre end det, på daværende tidspunkt. Hvordan ser det så ud nu? Jeg vil fortælle jer, hvordan det står til nu.

Ukraine blev konfronteret med valget mellem enten at integrere sig med Rusland, Belarus og Kasakhstan – Toldunionen, eller med Den europæiske Union. Det, man måtte gøre, var at afveje og analysere disse forskellige valgmuligheder. Og de blev analyseret. En særlig arbejdsgruppe blev etableret, der inkluderede specialister fra Det Russiske Videnskabsakademis Institut for Økonomiske Prognoser og Det Ukrainske Nationalakademis Institut for Økonomiske Prognoser. Denne arbejdsgruppe beregnede omhyggeligt, hvad der ville være til størst fordel for Ukraine. Deres klare svar var, at integration i Øst med medlemmerne af Toldunionen ville være fordelagtigt og lovende, og rent faktisk ville kunne redde Ukraine. De viste, at hvis Ukraine gik med i Toldunionen, ville landet få en stigning i BNP på 18 % i løbet af ti år. Det ville udgøre den største stigning blandt noget medlem af Toldunionen. Rusland ville få en stigning på 16,8 % inden for denne tidsramme; Belarus, 16,1 %; Kasakhstan 14,7 %. Men Ukraine ville få en stigning i BNP på 18 %. Hvorfor? Fordi forhindringerne for salg af ukrainske varer i Rusland, Belarus og Kasakhstan ville blive fjernet. Priserne for disse produkter ville falde, og de ville blive mere konkurrencedygtige pga. de lavere omkostninger forbundet med at bringe dem ud på markedet. Desuden ville Ukraine modtage meget nødvendige investeringer i modernisering af sin industri.

Antager I, at dette blot var projektioner? Nej, det var det sandelig ikke. Lad mig give jer nogle præcise tal. I 2010 blev Janukovitj valgt til præsident for Ukraine. Hans image var, at han skulle være prorussisk og ville genetablere tætte kontakter med Rusland. I april 2010 blev Kharkovaftalen underskrevet, hvorved Rusland gav Ukraine en discount på prisen for naturgas. Alle håbede virkeligt, at der ville komme en intensiv, økonomisk integrationsproces mellem Rusland og Ukraine. Hvad skete der generelt i 2010? I 2010 voksede Ukraines handel med Rusland med 60,7 %, til et niveau på US$ 41,9 mia. Den russisk-ukrainske handel voksede, og Ukraine fik et kæmpestort marked for sine produkter. Ukraines industriproduktion steg med 11 % i 2010. Jeg taler om industriproduktion, der var kernen i den ukrainske økonomi. Det er grunden til, at Ukraines BNP voksede med 4 % i 2010. Det handlede ikke kun om, at bruttoeksporten til Rusland steg, men også om, at sammensætningen af Ruslands import fra Ukraine for 40 % ’s vedkommende bestod af højteknologiske produkter, og for 45 % ’s vedkommende af mellemteknologiske produkter. Med andre ord, så skabte dette en efterspørgsel af højt specialiseret arbejdskraft i Ukraine, så når vore børn gik ud af skolen og universitetet, var der en efterspørgsel efter deres kundskaber i økonomien. Det viste året 2010 meget klart.

Men ak, det selv samme år besluttede Janukovitj, efter sin indsættelse i embedet, at forråde alle. Han forrådte sine vælgere, der havde troet, at han ville sikre økonomisk integration med Rusland. Han bedrog Vesten, hvor han begyndte at eksportere sin hastigt voksende, personlige rigdom. Han begyndte at forsikre Vesten om, at han ville få Ukraines integration i Europa til at ske. Det er grunden til, at, i juli 2010, Janukovitj’ Regionspartiet, sammen med Kommunistpartiet og Litvin-blokken, som tilsammen udgjorde et koalitionsflertal i parlamentet, stemte for Ukraines europæiske integration. Dette blev vedtaget af Ukraines parlament, men det skete imod vort folks vilje. Det skete endog imod de løfter, som disse politiske kræfter havde givet. Hverken Regionspartiet eller Kommunisterne havde ført valgkampagne på en platform for at bryde båndene til Rusland og gøre fremstød mod Den europæiske Union.

Tværtimod havde vort folk i to folkeafstemninger, tilbage i 1991, stemt for at være sammen med Rusland og Belarus, og for at opbygge en ny, forbedret alliance. Men så trampede præsidenterne Kravchuk, Kutjma og Jusjtjenko, efterfulgt af Janukovitj, på det, som befolkningen havde stemt for. Janukovitj og Regionspartiet begyndte at opbygge den myte, at Europa ønsker Ukraine, og at Ukraine burde orientere sig mod Europa og integrere sig med EU.

I mellemtiden beregnede vore akademiske økonomer, hvis resultater i forbindelse med relationer med Rusland jeg allerede har nævnt, hvad Ukraine ville få ud af at integrere sig med Vesten. Det, de nåede frem til, det samme Ukrainske Videnskabsakademis Institut for Nationaløkonomiske Prognoser, var rædselsvækkende. For at integrere sig i EU, bare ind i den frihandelszone, der var påbudt i en Associeringsaftale, ville det koste 160 mia. euro at modernisere den ukrainske økonomi. Hvor skulle penge i denne størrelsesorden komme fra?

Da disse kalkuler, der viste, hvad Ukraine ville få ud af associeringen med EU, blev fremlagt for premierminister Azarov i efteråret 2013 og for præsident Janukovitj, så begyndte de også at rive sig i håret over, hvad der ville ske med den ukrainske økonomi. Det var selvfølgelig sent, at de begyndte at rive sig i håret. I tre år havde de cirkuleret myter om den økonomiske fremgang, som Ukraine ville opleve, hvis landet associerede sig med EU. De havde spredt reklame for denne euro-psykose i tre år. Men da den ukrainske regering, den 21. november, 2013, besluttede at udsætte underskrivelsen af Associeringsaftalen, så gik hele den operation, der var planlagt i forvejen, forberedt og betalt for af Vesten, og som involverede en temmelig betydelig del af den ukrainske befolkning, der havde satset på en orientering mod Vesten, i gang. Euromaidan gik i gang.

Den 29. november 2013 i Vilnius nægtede Janukovitj at underskrive Associeringsaftalen med EU. Den nat, 29.-30. november, 2013, ophørte det fredelige Euromaidan med at være fredeligt. I dag forstår vi alle, at dette scenario var planlagt forud, på vegne af, og betalt af, USA, og det blev udført af [Ukraines] præsidentielle stabchef, Lyovochkin. Pludselig brugte Berkut-specialstyrkerne upassende magt mod studenterne, der protesterede på den centrale plads. Selv om, ud fra hvad jeg ser om begivenhederne i Frankfurt den 18. marts 2015, så brød politiet på en meget hård måde optøjerne, hvor demonstranterne ligeledes havde brosten og Molotovcocktails og brændte bildæk af. Og hvad med Ferguson, Missouri? I USA tog man også hårdt fat på demonstranter, der protesterede over nedskydningen af en sort mand. Men i Kiev greb demonstranterne den 1. december 2013 køller, kæder, Molotovcocktails og brosten, og de gik til angreb mod folk fra politiet, fra Berkut-specialstyrkerne, der denne gang var ubevæbnede. De havde ikke engang politistave. Vesten, især USA, forbød Janukovitj at bruge magt. De forbød det.

Det var dernæst, den 21. februar 2014, de vestlige lande – udenrigsministrene fra Tyskland, Frankrig og Polen – der, sammen med Janukovitj og oppositionens ledere Jatsenjuk, Klitjko og Tjagnibok, tog ansvaret for at underskrive en aftale om, at Janukovitj skulle gå af, og der skulle komme en ny regering i Ukraine. De påtog sig ansvaret for at gøre det til en fredelig overgang.

Men hvad skete der så i vores land? Selv før den 20. februar var der våben på Maidan. Der var nedskydning af både demonstranter og Berkut-folk, udført af mystiske snigskytter, hvis identitet endnu i dag ikke er fastslået. Således fremkom de »Himmelske Hundrede« skudofre.

Hvad var så det næste, der skete i Ukraine? Så de vestlige lande ikke, i løbet af vinteren 2014, at nazister havde overtaget magten på Euromaidan i Kiev? Det var partier og politiske kræfter, der åbenlyst prædiker en nazistisk ideologi. De skjuler det ikke og proklamerer »Ukraine frem for alt!«, »Ukraine for ukrainere!«. De bruger Bandera-slogans. Stepan Bandera var agent for Hitlers efterretningstjeneste, Abwehr. Han samarbejdede med nazisterne og organiserede sine folk til at yde Hitler hjælp. Ved den Internationale Militærdomstol i Nürnberg, hvor de tyske fascister blev retsforfulgt, blev deres hjælpere også dømt. Artikel 6 i Nürnbergdomstolens charter sagde, at de medskyldige skulle dømmes og straffes. Men i dette tilfælde kom tilhængerne af Bandera og Shukhevych med deres sorte-og-røde, pronazistiske flag, og deres svastikaer – enten ligefrem det nazistiske hagekors, eller Wolfsangel, et andet nazi-symbol – og med portrætter af Bandera, Konovaletes og Shukhevych, der også var agenter for Abwehr; og med slogans, som opfordrede til at »gi’ Moskali’erne kniven«, hvilket er en nedsættende, ukrainsk term for russere, og »hæng kommunisterne«. Det var sloganet for dem, der marcherede på Maidan. Disse symboler kunne ses, ikke blot i Kiev, men både før og efter kuppet bredte de sig i hele Ukraine. Og de vestlige lande bemærkede dem ikke.

Fra den 23. februar til den 5. marts 2013 blev det muligt for vores delegation af ledende repræsentanter for nogle ukrainske venstrepartier at turnere i Europa, hvor de besøgte Frankrig, Tyskland og Italien. Dette blev arrangeret af vore kolleger fra LaRouche-bevægelsen. Jeg er meget taknemmelig over, at de gav os mulighed for at holde dusinvis af møder, pressekonferencer og interviews. Takket være medlemmer af Europaparlamentet fra det italienske Liga Nord blev det muligt for mig at afholde en pressekonference den 26. februar i Europaparlamentet. Allerede på dette tidspunkt forklarede vi, hvad det var, der skete i Ukraine. Allerede dengang advarede vi om truslen om borgerkrig og opløsning af landet, der kunne føre til Tredje Verdenskrig. Og jeg opfordrede dengang Berlin, Moskva og Paris til at forene deres indsats: især disse tre centre – Berlin Moskva og Paris – til at forene deres indsats og forhindre nazisterne i at overtage Ukraine. At hjælpe med at forbyde alle neonazistiske partier og bevægelser i Ukraine.

Hvis det var sket på dette tidspunkt, ville de efterfølgende rædsler i Ukraine ikke være sket: hvor dusinvis af mennesker brændte ihjel levende i Fagforeningsbygningen i Odessa den 2. maj, 2014. Da man åbnede ild mod en fredelig demonstration i Mariupol den 9. maj. Da Krim, efter at set dette nazistiske kup, forlod Ukraine. Da Donbass rejste sig til modstand, og hvor blodet stadig flyder. Endnu i dag. Der er 50.000 døde, hundreder tusinder af invaliderede, og to millioner flygtninge, inklusive dem, der har forladt landet af politiske grunde. Det er ikke en lille pris, man har betalt for dette forfatningsstridige, neonazistiske kup i Ukraine!

Dette er en tragedie for hele nationen; det er ikke kun Donbass, der lider. Ukraine som helhed er blevet tappet for sin styrke. I 2014 faldt Ukraines BNP med 7 %. Industriproduktionen faldt med 10,7 %. Alene i januar 2015 faldt industriproduktionen med yderligere 21 %. Den nationale valuta er blevet devalueret med to tredjedele. I dag er Ukraines reserver af guld og fremmedvaluta kun US$ 5,5 mia. For et år siden var de US$ 24 mia. Der er ikke engang nok til at dække tre måneders import, hvilket er standard-mindsteniveauet. For Ukraine er det US$ 9 mia., men landet har ikke reserverne til at dække det.

I mellemtiden tigger Ukraine om den seneste almisse fra IMF. Den 11. marts besluttede de at udlåne US$ 17,5 mia. Men ikke det hele på en gang, snarere hen over tre år. I 2015 kommer der US$ 5 mia., som allerede var opbrugt den 13. marts, og yderligere US$ 5 mia. ved årets slutning. I alt US$ 10 mia. Men i 2015 har Ukraine betalinger til udenlandsgæld på US$ 11 mia.! Så lånet fra IMF dækker ikke engang afbetalingerne på gælden.

Og hvad er så lånebetingelserne? De er absolut monstrøse! Ukraine gik ud af året 2014 med den største nedgang i sin naturlige befolkning i verden. Vi har verdens næst værste dødsrate. Men for den naturliglige befolkningstilvækst, der defineres som forskellen mellem dødsraten og fødselsraten, har vi den værste nedgangsrate i verden. Og det var for sidste år. Hvad vil der ske i år, under IMF’s drakoniske betingelser? Tænk over det: for at opnå disse elendige milliarder af dollars gik Jatsenjuk-regeringen, det ukrainske parlament og Ukraines præsident med til en pludselig, brutal stigning i forbrugsafgifterne. Prisen for naturgas vil stige med 3,3 gange. Elektricitet vil blive 3,5 gange så dyrt. Varme – 72 % i år. Varmt vand – 55 %. Koldt vand – 15 %. Hvordan skal folk betale det? Jeg vil gerne have, at I forstår, hvad mindsteeksistensniveauet for indkomst i Ukraine er, for lønninger og pensioner, fastsat ved lov. Disse niveauer blev fastsat i december 2013 for 2014-statsbudgettet, der forudsatte, at de ville blive indeksreguleret for inflation. Men det gjorde den nye regering ikke, de indeksregulerede ikke betalingerne, selv om inflationen i 2014 var 24,9 %, den højeste inflationsrate i verden. Mindsteeksistensniveauet for indkomst, fastsat for Ukraine i december 2013 og stadig i kraft, modsvarede, på det tidspunkt, $ 152 pr. måned for en person. Men med devalueringen af den nationale valuta med to tredjedele siden da, modsvarer mindsteeksistens-indkomsten nu $ 49 pr. måned. Mindstelønnen er $ 51. Mindstepensionen er $ 40. Det er, hvad statsbudgettet giver en pensionist pr. måned –$ 40.

Den gennemsnitlige, månedlige pension i Ukraine modsvarer $ 60. Hertil kommer, at det er en del af IMF-pakken, at pensioner skal pålægges en skat for at finansiere forsvarsudgifterne.

Den tid, som en person skal have arbejdet inden for tungt, fysisk arbejde, for at være kvalificeret til at få pension, er blevet sat op med 5 år. Ancienniteten for professionelle, før de kan modtage pension, er sat op. Det er et stort anslag mod vore pensionister! Jeg erkender, hvilken byrde de er for IMF. Vi har 14 millioner pensionister, en tredjedel af befolkningen. IMF ser frem til, at Ukraines pensionister dør, så hurtigt som muligt. Og ikke kun pensionisterne! Også arbejdende mennesker. Se på lønningerne. Den gennemsnitlige timeløn i Ukraine i dag er 0,2 euro, dvs. tyve eurocents i timen. Den gennemsnitlige timeløn i EU er 23 euro. Kan man overhovedet kalde det en løn? Det er derfor, vort folk bliver syge og dør.

Fødevarepriserne stiger så meget, at folk ikke kan spise ordentligt. Og oveni alt dette kommer så de planlagte stigninger i forbrugsafgifterne. IMF kræver nedskæringer i omkostningerne til uddannelse. Antallet af højere læreanstalter i Ukraine er blevet skåret ned med 60 %. Antallet af skoler bliver skåret ned med 5 %.

IMF krævede stop for subsidier til den agro-industrielle sektor. Hvordan skal landmændene overleve? Hvordan skal de så afgrøderne? Beregningen går ud på, at de vil blive tvunget til at sælge deres jord. Landbrugsministeriet har sat tre fjerdedele af landbrugsejendommene i Ukraine til salg under privatisering. De vil blive opkøbt af DuPont, Monsanto og deslige, billigt, så de kan dyrke deres genetisk modificerede afgrøder her, og oversvømme Europa og verden med dem.

Dette er, hvad man gør mod Ukraine: krig, død, sult og fattigdom. Hvad vil Europa få ud af det? Hvad står Europa til at vinde? Forstår europæerne virkelig ikke, at krigens flammer nu vil blusse endnu mere op, og at den tilsyneladende lokale krig i Ukraine så vil føre til en verdenskrig – til en konflikt med Rusland? Hvorfor vil man gøre dette?

Jeg håber inderligt, at fredelige initiativer vil sejre. Jeg håber inderligt, at dette mareridt i Ukraine kan standses, og at Ukraine vil få mulighed for at bruge sit enorme potentiale, sine intellektuelle, industrielle og videnskabelige kapaciteter. De findes stadig væk. Menneskene er stadig i live. Jeg håber, at Ukraine kan vende sig mod opbygning af ting, og, sammen med Rusland, og Europa, og Kina, bygge nye landbroer, og den Nye Silkevej, og programmet for at udvikle Månen, og så videre.

Det er, hvad jeg ønsker for mit land, og for hele menneskeheden.

Sluttelig vil jeg gerne sige noget – for jeg er ikke fysisk til stede i Australien, men der er en person der, der ligner mig meget, og som derfor er blevet kaldt min søster: [medlem af CEC’s Eksekutive Komite] Gabrielle Peut. Jeg vil gerne sige dette til hende:

’Min kære Gabby, jeg er glad for at tale til dig. Jeg tror, vi vil mødes mange flere gange i fremtiden.’

Det tror jeg på.«

 

 
Ukraine: Natalia Vitrenko udsteder appel til FN
og verdens ledere om Jatsenjuks nazisme

10. jan. 2015 – Natalia Vitrenko, præsident for Ukraines Progressive Socialistparti, udstedte i går et åbent brev til FN’s generalsekretær Ban Ki-moon, den tyske kansler Angela Merkel samt andre verdensledere, med titlen: »Vestens loyalitet over for Jatsenjuks udbrud af neonazistiske aktiviteter er en krigsprovokation i Eurasien«.

»Under sit besøg i Tyskland den 8. jan.«, skrev hun, »tillod Ukraines premierminister Arsenij Jatsenjuk sig, i et interview med den tyske Tv-kanal ARD, på vegne af det ukrainske folk at give udtryk for udtalelser og ideologier, der i deres natur og politiske implikationer er uhyrlige.

Med sin ankomst til hjemstedet for Hitlers nazisme, hvis idéer styrtede hele menneskeheden ud i en global tragedie af hidtil uset omfang, talte Jatsenjuk, ikke engang som en ukrainsk nynazist, men som en tysk nynazist. Her er hans ord, der ikke er blevet ordentligt fordømt af hverken FN, de vestlige lande i anti-Hitler-koalitionen eller ofrene for nazisme og fascisme: ’Vi husker endnu den sovjetiske invasion af Ukraine og Tyskland’.

Og Tyskland, der udløste den blodige Anden Verdenskrig og blev besejret, og som angrede sine forbrydelser, havde intet hastværk med at fordømme Jatsenjuk og udvise ham af sit territorium.

Jeg henleder Deres opmærksomhed på den skæbnesvangre betydning og de fremtidige, politiske konsekvenser for det globale samfund af Jatsenjuks 9 ord.

Med disse ord rehabiliterede han først og fremmest den Hitlerske nazisme som en nationalsocialistisk ideologi for opbygning af en verdensorden, retfærdiggjorde Hitler-Tysklands aggression og de forfærdelige forbrydelser, det begik, og som blev begået sammen med kollaboratører i de besatte territorier, inklusive det ukrainske territorium. Og han kom til Tyskland umiddelbart efter, at mange tusinde, ukrainske Bandera-nynazister, arvtagerne efter Hitlers kollaboratører, havde demonstreret.

Som et medlem af regeringen i staten Ukraine – et land, der var offer for nazistisk aggression – talte Jatsenjuk som en provokatør; han nedbrød principperne for international lov og ødelagde dens fundament i form af Den internationale militærdomstol i Nürnbergs charter og domsafsigelse.«

Vitrenko fortsatte med at citere afgørelserne af Domstolen i Nürnberg og diverse erklæringer fra de Tre Store Allierede magter, omhandlende karakteren af deres fælles kamp mod nazismen.

»Alle de foranstående dokumenter viser uden for enhver tvivl«, skrev hun, »at det ikke kun var Sovjetunionen, der kæmpede imod Hitler-Tyskland, men også landene i anti-Hitler-koalitionen, der sluttede sig til hele den antifascistiske, progressive menneskeheds kræfter«.

Som en af arrangørerne af kuppet i Ukraine bør Jatsenjuks erklæring bedømmes som en erklæring fra en gesandt fra USA, der er fast besluttet på at trække Tyskland ind i en antændelse af Tredje Verdenskrig, skrev hun.

Hun fortsatte med at citere fra erklæringer fra Nürnberg-domstolens anklagere fra de fire sejrherrer, inklusive Robert Jackson (USA), Hartley Shawcross (U.K.), Francois de Menthon (Frankrig) og Roman Rudenko (U.S.S.R.). Om sidstnævnte bemærker hun: »Hovedanklageren fra U.S.S.R., det land, der betalte den højeste pris, 27 millioner liv af i alt 50 millioner, og som, naturligvis, spillede en afgørende rolle i sejren over Nazi-Tyskland, var Roman Rudenko, en indfødt fra Ukraines Tjernihiv-område, og daværende statsanklager for Sovjetrepublikken Ukraine.«

Hun citerede sluttelig Artikel 26 i Nürnberg-charteret:

»Dommen … er endegyldig og kan ikke ændres«, og appellerede til verdens ledere om at gribe til handling.
Vitrenko bringer advarsel om ukrainsk neo nazistisk kup til EU-parlamentet

27. februar 2014 – Lederen af Ukraines Progressive Socialistparti, dr. Natalia Vitrenko, samt hendes delegation af medunderskrivere af apellen fra 25. januar fra ukrainske organisationer om, at verdens ledere bør intervenere imod et neo-nazistisk kup i deres land, besøgte i dag EU-parlamentet i Strassbourg. Vitrenkos bemærkninger og spørgsmål ved en pressekonference, der afholdtes af præsidenten for EU-parlamentet Martin Schultz og Milos Zeman, præsident for Den tjekkiske Republik, chokerede tilhørerne og fandt udstrakt dækning på tjekkisk Tv og i en meddelelse, der udsendtes af det ukrainske nyhedsagentur UNIAN.

På pressekonferencen, som afholdtes i anledning af Zemans første tale i EU-parlamentet som tjekkisk præsident, fik Vitrenko den første henvendelse. Som det blev vist på tjekkisk Tv sagde hun: »Jeg er Natalia Vitrenko, lederen af et oppositionsparti på venstrefløjen i Ukraine. Jeg er leder af et parti, som de ukrainske nazister allerede har indledt hekseforfølgelser mod med det formål fysisk at fjerne mig og medlemmerne af vort parti. I dag foregår der massive afbrændinger af politiske partiers kontorer i Ukraine, og ansatte på disse kontorer bliver slået ihjel. De politikere, som man ikke kan lide, får deres hjem sat i brand. Valgte deputerede i vore lovgivende institutioner og lokale råd bliver tævet for at få dem til at efterkomme kravene fra terroristerne og neo-nazisterne fra Euromaidans Right Sector. Neo-nazisterne har i praksis etableret deres regime.«

Idet Vitrenko dernæst forsøgte at stille sit spørgsmål, var der uro på podiet, da Schultz bad om en oversættelse af, hvad hun havde sagt. Dernæst fremkom den tjekkiske præsident Zeman, som også talte russisk, med sin første kommentar. Han sagde: »For det første har jeg ikke forstået Deres spørgsmål, for der var ikke noget spørgsmål. Jeg mødtes med præsident Janukovitj. Han lovede, at Ukraine ville underskrive Aftalen med EU. Og løfter bør opfyldes. Dette løfte blev ikke opfyldt. Det var det hele.«

Her sluttede det tjekkiske fjernsyns dækning med Schultz, der bad om, at den tjekkiske præsident ikke talte russisk, fordi andre tilstedeværende ikke forstod det. Ifølge UNIAN fortsatte dialogen dernæst med engelsk oversættelse.

Selvom Vitrenko havde introduceret sig selv som politiker, ikke journalist, gav Schultz hende lov til at stille et spørgsmål som en særlig undtagelse i betragtning af omstændighederne i Ukraine i dag. Hendes spørgsmål lød, »Repræsenterer Right Sector europæiske værdier, og burde neo-nazistiske partier ikke forbydes i Ukraine?«

Som UNIAN rapporterede det, svarede Zeman: »Der var på begge sider ikke kun fredelige demonstranter, men også radikale. Der har været en optrapning af den politiske spænding. Jeg kan ikke udelukke den mulighed, at nogle af demonstranterne ikke bare var radikale højreorienterede, men også pro-nazistiske. Tilhængere af Stepan Bandera i særdeleshed. Men jeg tror ikke, de har taget overhånd.« Schultz tilføjede: »EU vil gøre, hvad der står i dens magt, for at få en dialog med alle parter for at opnå en fredelig, stabil og demokratisk udvikling i Ukraine. Iflg. mine informationer er selv medlemmerne af Svoboda inkluderet i denne dialog. Jeg har ingen kommentarer til, hvorvidt de er neo-nazister eller ej. Jeg synes, at De er kommet med alvorlige udtalelser, og jeg vil kontrollere dem. Min fornemmelse er, at vi bør drage alle ind i processen for at finde en løsning på krisen.«

Vitrenko og fagforeningsaktivisten Volodymyr Marchenko og lederen af Kiev Rus Partiet oberst Valeri Sergachov afholdt deres egen, velbesøgte pressekonference senere på dagen. Deres fremtræden, med det annoncerede emne »Ukraine: Hvordan en strategisk konfrontation undgås«, afholdtes med det italienske medlem af EU-parlamentet Claudio Morganti, som kommer fra foreningen Frihedens og Demokratiets Europa i EU-parlamentet, som vært. Vitrenko blev også interviewet af tre Tv-stationer, inklusive Euronews og Italiens Rai-Tv.
Natalia Vitrenko: USA og EU etablerer nazistisk
regime sammen med ukrainske terrorister

Erklæring fra formanden for Ukraines Progressive Socialistparti, Natalia Vitrenko.

Hele verden er oprørt over begivenhederne i Ukraine. Man skal forstå sagens kerne. Ukraines Progressive Socialistparti, som et venstrefløjsparti, der har kæmpet og fortsat kæmper imod den indenrigs- og udenrigspolitik, der føres af både de Orange kræfter under Jushenko og af alliancen under Janukovitj mellem Regionspartiet og Ukraines Kommunistparti, finder det nødvendigt at fremlægge vores vurdering.

Den 22. februar gennemførte Parlamentet, under [trussel fra] Euromaidans guerillastyrkers og terroristers automatvåben, et neo-nazistisk statskup.

Idet man lader hånt om alle bestemmelser i Ukraines forfatning og i international lov, samt tramper på europæiske værdier, overskred parlamentet sine beføjelser og begik handlinger, som påkalder sig strafferetslig forfølgelse. Washington og Bruxelles, som har fortalt hele verden, at Euromaidan er en fredelig aktion udført af det ukrainske folk, som har valgt Europa og som forsvarer demokratiet og europæiske værdier, må indrømme, at intet af dette er tilfældet. De har støttet et nazistisk kup, som er gennemført af guerillastyrker, terrorister og Euromaidans politikere i Vestens interesser.

Der er uafviselige beviser på, at dette er tilfældet:

1) Ændring af regeringssystemet på en forfatningsstridig måde.

Dette er en krænkelse af det europæiske princip om regering ved lov. Udgørende en krænkelse af Sektion XIII i Ukraines Forfatning (som i detaljer beskriver proceduren for en forfatningsændring) og uden nogen deltagelse af Forfatningsdomstolen, er vort lands regeringssystem blevet ændret gennem en Resolution fra Ukraines Øverste Rada;

2) Parlamentet har, idet det har overskredet sine beføjelser og ladet hånt om Artikel 19 i Forfatningen, udnævnt administratorer for

– Indenrigsministeriet

– Ukraines sikkerhedstjeneste

– Justitsministerens kontor

Disse administratorer er blevet udnævnt med det formål, at Euromaidan kan udøve tvang over for statens forfatningsmæssige institutioner for at tilfredsstille Vestens interesser på en forfatningsstridig måde;

3) Ukraines præsident Janukovitj (hvis politik vort parti åbenlyst har været modstander af i samtlige de fire år, han har beklædt præsidentembedet) er blevet frataget sin forfatningsmæssige myndighed, hvilket er en grov krænkelse af Ukraines Forfatning. Forfatningen giver ikke den Øverste Rada lov til at fratage præsidenten hans beføjelser med det opfundne påskud, at han selv har forladt sit embede. Forfatningen indeholder bestemmelser om en procedure for en rigsretssag. Men atter ser vi imidlertid, at, ikke under lovens retningslinjer, men gennem en revolutionær hensigtsmæssighed, og idet man lader hånt om det europæiske princip om formodning om uskyld, er Janukovitj blevet fjernet fra embedet og nye præsidentvalg er blevet planlagt, som en overtrædelse af Ukraines Forfatning;

4) Parlamentet har, idet det beskytter guerillastyrkerne og terroristerne fra Euromaidan, udstedt amnesti til og erklæret som helte alle deltagerne heri, og har indledt en proces, hvor man giver dem høje poster i regeringen. Det vil sige, at de personer, som greb til våben og dræbte uskyldige borgere og medlemmer af lovens håndhævere, som ikke var skyldig i nogen forbrydelse; de personer, som besatte og ødelagde administrative bygninger og våbendepoter; og de personer, som organiserede summarisk retfærdighed og begik afpresning og kidnapning, vil undslippe ethvert ansvar for deres handlinger. Grundlaget for dannelsen af et neo-nazistisk, undertrykkende statsapparat er således ved at blive skabt.

Washington og Bruxelles burde agte på vore advarsler. Vi anklager dem, og de politiske kræfter, som de har bragt til magten, for at have det fulde ansvar for etableringen af et totalitært, nazistiske regime i Ukraine, med den uundgåelige krænkelse af millioner af vore borgeres rettigheder og friheder.

USA og EU bør vide, at de politiske partier og bevægelser, som har grebet magten, blandt hvilke er neo-nazistiske kræfter (såsom Svoboda og Right Sector), undervejs erklærede, at de var ved at gennemføre en national revolution under disse slogans: ’Ukraine for ukrainere’, ’Nationens Ære – Død over Fjenden’, ’Giv Moskovitterne Kniven og Hæng Kommunisterne!’ og så fremdeles.

Fra og med 22. februar bærer de, der nu har magten, det fulde ansvar for hele Ukraine og for krænkelser af borgernes rettigheder og friheder.

Guerillastyrkerne og terroristerne fra Euromaidan indtager fortsat administrative bygninger og regeringsbygninger i det sydøstlige Ukraine.

Vælgerne fratages gennem terrormetoder retten til at have de repræsentanter, som de har valgt, siddende i lokale råd.

Civile, som forsvarer deres valgte politikere, bliver nådesløst skudt af Kalashnikovs, så vel som af ikke-dødelige våben, som det skete den 22. februar i Luhansk.

Guerillastyrkerne har, uden at være i besiddelse af nogen som helst regeringsmyndighed, og i fravær af en undtagelsestilstand, tiltaget sig retten til at blokere vigtige hovedveje med økser og knipler, opstille kontrolposter og inspicere køretøjer og passagerernes papirer, idet de afspærrer vejen for dem, de misbilliger, til at forlade Kiev.

De bygger blokader på indfaldsvejene til lufthavne, hvorved de groft overtræder Den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, som garanterer individets ukrænkelighed, bevægelsesfrihed, formodning om uskyld og retten til tryghed og liv. De fornedrer hele det ukrainske folks værdighed og rettigheder.

Den 23. februar bebudede repræsentanter for dem, der nu har magten, dannelsen af et etnisk, ukrainsk samfund: alle, som benytter det russiske sprog, skal fratages deres status som medlem af det titulerede etniske, ukrainske samfund og underkastes en diskrimination mht. deres civile og politiske rettigheder.

Man har meddelt, at man har planer om at forbyde transmittering af den Russiske Føderations Tv-kanaler i Ukraine som værende talerør for en fjendtlig stat. Det er sådan, de nye myndigheder forsvarer europæiske værdier som ytrings- og meningsfrihed.

Man er begyndt at udfærdige lister til »udrensning« [afsløring af personlige informationer]. Denne mekanisme vil blive brugt til at fratage dem, der ikke deler de nye, ukrainske myndigheders neo-nazistiske synspunkter, deres civile og politiske rettigheder.

Kvalmende handlinger af selvtægtretfærdighed fortsætter over hele landet. Deputerede i den Øverste Rada, som man misbilliger, bliver tævet (inklusive med sten), og der foregår en massiv intimidering af valgte medlemmer af lokalråd, der går ud på, at deres familiemedlemmer vil blive ødelagt (især deres børn), hvis de ikke udfører de nuværende magthaveres politiske mål. De politiske partier, som man misbilliger, får deres kontorer nedbrændt i massevis, alt imens politiske partier og offentlige organisationer, som ikke deler de nye, ukrainske myndigheders ideologi og mål, får offentlige trusler om forfølgelse og forvisning.

Guerillastyrker fra Euromaidan er begyndt at overtage Kiev-Pechora-Klostret, et ortodoks, helligt sted, og overføre det til det skismatiske Filaret [Ukrainsk ortodoks kirke/Kiev Patriarkat]. Dette vil fortsætte med indtagelsen af alle ukrainske, ortodokse kirker/Moskva-Partriarkat-kirker, med det formål at underlægge dem Vatikanet.

På vegne af Ukraines Progressive Socialistparti erklærer jeg:

Vi anerkender ikke, at det udførte statskup er legalt, og vi anerkender ikke legaliteten af de nye, ukrainske myndigheders handlinger. Vi fordømmer deres totale overtrædelse af de ukrainske borgeres rettigheder og friheder på baggrund af etniske, kulturelle, religiøse eller politiske faktorer.

Vi appellerer til Det europæiske Parlament og FN’s Sikkerhedsråd og kræver omgående intervention i det, der finder sted i Ukraine, for at forsvare borgernes rettigheder og friheder, og for at forhindre de nye, ukrainske myndigheder i at udløse en Tredje Verdenskrig på det eurasiske kontinent.

Formand for Ukraines Progressive Socialistparti, Natalia Vitrenko
Vitrenko siger, verden må sætte navn på »neo-nazistisk kup« i Ukraine;
citerer Zepp-LaRouche for fare for Tredje Verdenskrig

19. feb. 2014 – Dr. Natalia Vitrenko, formand for Ukraines Progressive Socialistparti, kom med en ny erklæring i dag samtidig med, at guerillakæmpere, under nazi-kollaboratøren Stepan Banderas rød/sorte kampflag, optrappede volden i det centrale Kiev. »Kun verdenssamfundets anerkendelse af kuppets neo-nazistiske karakter kan standse volden i Ukraine«, lyder erklæringens overskrift.

Hun rapporterede, at blodet flød igen i dag, efter at stramt organiserede og tungt bevæbnede rækker, der var »formummet under Euromaidan-ledernes (Yatsenyuk, Klitschko og Tyahnybok) løgnagtige appeller om en fredelig march til den øverste Rada«, forsøgte at storme Rada’en (parlamentet) og angreb både politi og en fredelig demonstration af tilhængere af det regerende Regionsparti. Hun anklagede oppositionslederne for at opflamme til dette nye udbrud af vold og gav dem skylden for tabene. Men, tilføjede hun, »ansvaret for volden, blodet, tabene og borgerkrig i Ukraine ligger ikke kun hos Euromaidans organisatorer, guerillakæmpere og terrorister, men også hos lederne af Den europæiske Union og USA, som, i deres politiske nærsynethed, har forvekslet et nazistisk kup med en fredelig, folkelig opstand til forsvar for europæiske værdier.«

Vitrenko gentog et tema, som hun introducerede i en videoerklæring, der blev udlagt den 13. februar, nemlig, at udenlandske politikere, der besøger Uafhængighedspladsen (Maidan Nezalezhnosti) med overlæg nægter at indrømme, at hele demonstrationsområdet på Maidan er dekoreret med neo-nazistisk graffiti, alt imens »nazi-trusler« som »Giv moskovitterne kniven« og »Nationens Ære – Død over Fjenden« konstant råbes. »Af en eller anden grund ser de ikke, at det, der er ved at ske i Ukraine, er en total parallel til nazisternes magtovertagelse i Tyskland.«

Som afslutning sagde Vitrenko, »Som leder af et socialistisk oppositionsparti i Ukraine opfordrer jeg verdenssamfundet til at se kernen i problemerne i Ukraine. Dette er et neo-nazistisk kup, der tilsigter etableringen af et nazistisk diktatur. International lov og europæiske værdier, og forsvaret af menneskerettigheder i Ukraine (samt over hele verden), så vel som demokratiske principper, forpligter alle verdens nationer og alle fremskridtsvenlige kræfter til at forenes i målet om at fordømme de neo-nazistiske partier og bevægelser i Ukraine. Uden, at dette sker, vil det være umuligt at stabilisere situationen og indføre demokratiske forandringer.«

Indledningsvis takkede Vitrenko i sit webcast af 13. februar Helga Zepp-LaRouche, grundlægger af Schiller Instituttet, for hendes nylige intervention på et møde i National Endowment for Democray i Washington, D.C.[1], hvor Zepp-LaRouche fortalte dem, at, ved at anspore til en krise under dække af at fremme »demokrati«, »blander man sig i Ukraines interne anliggender og kan udløse Tredje Verdenskrig.«

Vitrenko fortsatte med at undersøge, linje for linje, de falskheder, som indeholdes i de seneste resolutioner om Ukraine, som den amerikanske Kongres og EU-parlamentet har vedtaget. Sidstnævntes støtte til den aktuelle opstand er især skandaløs, sagde hun, set i lyset af tidligere resolutioner i EU-parlamentet, som havde fordømt de neo-nazistiske, politiske bevægelser i Ukraine: i 2010 sagde EU-parlamentet, at det »beklagede den afgående ukrainske præsident Viktor Jusjtjenkos posthume tildeling af Stepan Bandera, en leder af Organisationen af Ukrainske Nationalister (OUN), som samarbejdede med nazi-Tyskland, æresbevisningen ’Ukrainsk Nationalhelt’.« Så sent som i december 2012 erklærede institutionen, at den var »bekymret over den voksende, nationalistiske stemning i Ukraine, som kom til udtryk i opbakning til Svoboda-partiet, der, som et resultat heraf, er et af de to nye partier, der har fået sæde i Verkhovna Rada (det nationale parlament); minder om, at racistiske, antisemitiske og fremmedhadske synspunkter går imod EU’s fundamentale værdier og principper, og appellerer derfor til pro-demokratiske partier i Verkhovna Rada om ikke at associere sig med, støtte eller danne koalitioner med dette parti.« Nu for tiden er officielle embedsmænd fra EU og USA imidlertid konstant i kontakt med lederen af Svoboda, Oleh Tyahnybok.

 

[1] Se Seneste Nyt 7. februar: »Helga Zepp-LaRouche gav talerne tørt på ved pro-Maidan-begivenhed i Washington, D.C.«, http://schillerinstitut.dk/drupal/node/1393