POLITISK ORIENTERING den 2. juli 2019:
Xi Jinping og Putin får Trump tilbage på sporet mens EU falder fra hinanden.
Økonomisk nedsmeltning er på vej. . Se også 2. del.

Med formand Tom Gillesberg

Video: 2. del (9 min.)

 

Lydfil:
Nye breve mellem Trump og Kim peger hen imod et nummer to møde

Idet de ignorerer den generelle pressedækning, der søger at erklære præsident Trumps Korea-diplomati for en fiasko, har den nordkoreanske leder Kim Jong-Un og Trump udvekslet breve gennem de seneste dage, samtidig med at 55 bokse med de jordiske rester af amerikanske faldne i Korea-krigen blev returneret af Nordkorea. Præsidentens pressesekretær Sarah Sanders røbede ikke indholdet af nogen af brevene i hendes briefing d. 2. august; imidlertid kan Kims brev have indeholdt et forslag om et nummer to møde mellem de to, siden Trump på Twitter også ‘svarede’: “Tak til formand Kim Jong Un for at holde dit ord og starte processen med at sende de jordiske rester af vore ædle og elskede savnede og faldne hjem! Også tak for dit flotte brev – jeg ser frem til at se dig snart!” Under briefingen sagde Sanders som svar på et spørgsmål, at et andet møde er “ikke er udelukket “.
 
            Hvis det mulige møde er under FN’s generalforsamling til september, som formentlig både Trump og Kim deltager i, kunne det potentielt involvere andre lederes deltagelse, som f.eks. den sydkoreanske præsident Moon Jae-In.
 
            Udenrigsminister Pompeo, der talte fra sit fly undervejs til et møde med premierminister Mahathir i Malaysia, før de tager til Singapore for møderne i ASEAN og ‘East Asian Summit’, sagde: ”Vi har stadig lang vej at gå”, med henvisning til nordkoreansk overholdelse af FN’s resolutioner om atomvåben og missiler. Men andre tegn på fremskridt omfattede den igangværende nedtagning af en test-rampe for ballistiske missiler og forberedelser til at et amerikansk team, der er ansvarlig for savnede (Missing in Action, MIA) i forbindelse med Korea-krigen, kan tage til Nordkorea for at søge at finde flere jordiske rester sammen med et nordkoreansk militærhold. 
 
            De ‘små’ nordkoreanske trin skal ses i lyset af, at Trump-administrationen med overlæg ikke havde taget noget skridt i forhold til dette punkt, bortset fra de personlige møder på højeste niveau. På møder mellem Nord- og Sydkorea diskuteres muligheden af en erklæring, der formelt afslutter Korea-krigen, men hidtil uden amerikansk deltagelse eller godkendelse.
 
            Nogle unavngivne “amerikanske embedsmænd” sagde ifølge Wall Street Journal d. 3. august, at Rusland overtræder FN-sanktionerne pålagt Nordkorea ved at øge antallet af Nordkoreanske arbejdere hos virksomheder i Rusland i stedet for at mindske det.
Helga Zepp-LaRouche:
Modsætningernes sammenfald
– Morgendagens verden.
Schiller Instituttets Internationale
konference, 30. juni, 2018, Tyskland

Hvis alle europæiske nationer ville gå sammen med Kina, Indien, Japan og også USA og gøre alt dette sammen med de afrikanske stater, der ønsker at blive en del af et sådant forceret program, og annoncere det som en fælles forpligtelse, kunne vi vende flygtningekrisen omkring. Men denne fremgangsmåde kræver en passioneret kærlighed til menneskeheden; præcis, som premierminister Abiy Ahmed fra Etiopien for nylig sagde under et massemøde med en halv million mennesker, kort tid, før han blev udsat for et attentatforsøg; han sagde, »Den eneste måde at gå fremefter på, væk fra al denne historie, er tilgivelse og kærlighed. Hævn er for de svage. Og fordi etiopiere ikke er svage, har vi ikke bug for hævn. Vi vil vinde med kærlighed«.

Så lad os handle ligeså. Verden befinder sig i en utrolig oprørstilstand. Det er meget kompliceret, og jeg mener ikke, at problemerne vil blive løst ved at have en zillion delvise løsninger. Vi har brug for et højere fornuftsgrundlag, som vil forene hele menneskeheden. Jeg mener, vi har nået vejs ende for en epoke, enden på geopolitik. Og vi må nå frem til det Nye Paradigme, hvor vi tænker i banerne for coincidentia oppositorum; det, Xi Jinping har kaldt et »fællesskab for menneskehedens fælles fremtid«. Hvis Europa er villig til at overleve, vil vi organisere de europæiske lande til at gå med i denne indsats.

Download (PDF, Unknown)

 

 
En forandring til det bedre kommer,
hvis I kæmper for det.
Helga Zepp-LaRouche i Schiller Institut
Webcast, 21. juni, 2018

Hvis man således havde de europæiske ledere, Xi Jinping og et halvt dusin afrikanske ledere, der talte for kontinentet, og de tilsammen ville erklære et forceret program for infrastrukturudviklingen af Afrika, så ville det ikke alene have troværdighed pga. Xi Jinpings tilstedeværelse, men det ville også sende et signal til alle disse regeringer og til alle unge mennesker om, at der vil være store muligheder for at samarbejde om opbygningen af deres eget land, så de ikke ville føle sig tvunget til at rejse tværs over Sahara og dø af tørst, eller at drukne i Middelhavet, eller blive fanget af Frontex’ [EU-grænse-]politi for at blive anbragt i noget, selv paven har karakteriseret som »koncentrationslejre«.

Jeg mener, dette kan gøres. Nu er det ikke særlig sandsynligt, at EU vil gøre dette, i betragtning af den kendsgerning, at de er, hvad de er, men det er en absolut rigtig idé, og skulle dette EU-topmøde forpasse denne mulighed, så kan man få et topmøde, hvornår, det skal være, i juli eller august, eller man kan tage FN’s Generalforsamling i september og gøre dette spørgsmål til det eneste punkt på dagsordenen.

Download (PDF, Unknown)

 

 
USA’s og Ruslands udenrigsministre drøfter de
russisk-amerikanske relationer, Syrien og Koreahalvøen

19. juni, 2018 – USA’s udenrigsminister Mike Pompeo tog 18. juni initiativ til en telefonsamtale med Ruslands udenrigsminister Sergei Lavrov, iflg. udtalelser fra det Russiske Udenrigsministerium og USA’s Udenrigsministerium. Ud over spørgsmålene om Syrien og Nord- og Sydkorea, lød udtalelsen fra USA’s Ministerium, »Lavrov og Pompeo drøftede visse aspekter af de bilaterale relationer, inkl. køreplanen for de politiske kontakter mellem Rusland og USA i den nærmeste fremtid«.

Heather Nauert, talsperson for USA’s Udenrigsministerium, sagde om samtalen, »Minister Pompeo understregede atter USA’s forpligtelse over for våbenhvilearrangementet i det sydvestlige Syrien, som blev godkendt af præsident Trump og præsident Putin for et år siden«. Pompeo sagde, forsatte hun, at »det var afgørende for Rusland og det syriske regime at holde sig til disse arrangementer og sikre, at der ikke forekommer nogen ensidig aktivitet i dette område«, rapporterede TASS.

Det Russiske Udenrigsministeriums udtalelse lød: »Fokus for forhandlingerne lå på en afgørelse i Syrien på baggrund af FN’s Sikkerhedsråds resolution 2254, såvel som også konsolideringen af bestræbelserne for at løse problemerne på Koreahalvøen«.

Senere på dagen, da Pompeo, under sin tale for Detroit Economic Club blev spurgt om Singapore-topmødet med Kim Jong-un, rapporterede, at han, både på sine møder i Beijing efter topmødet og under sine diskussioner med Lavrov samme morgen, fandt, at Rusland og Kina »er begejstret over denne mulighed. Det er trods alt deres baghave«, påpegede han. »At fjerne truslen om spredning af atomvåben, truslen om atomvåben i Nordkorea, er noget, de længe har erklæret, de ønskede, men der var ingen motiverende kraft, der kunne drive det. Jeg er sikker på, at vore interesser divergerer på visse områder dér, men den centrale mulighed for fundamentalt at omforme den måde, Nordkorea tænker om sig selv, og dets plads i nationernes fællesskab, på – både Rusland og Kina er fuldt og helt med om bord i vore bestræbelser.«
Hvad betyder det for den enkelte?
Har du, personligt, råd til at forpasse
denne mulighed?

Leder fra LaRouchePAC, 17. juni, 2018 – Resultaterne af Trump-Kim-topmødet 13. juni i Singapore har nu gjort de enorme forandringer »officielle«, der har fundet sted i denne verden i et stadigt højere tempo, lige siden afslutningen af det 20. århundrede – forandringer, der i vid udstrækning er blevet katalyseret af Lyndon LaRouches ideer og af hans hustrus, Helgas, rolle som en verdensleder. Kommende fredag, 22. juni, vil Executive Intelligence Review genudgive en afgørende artikel af Lyndon LaRouche fra 18. juli, 1999, med titlen, »Kan du personligt overleve denne konkurs?« På samme deadline, 22. juni, vil William F. Wertz, jr. og Dennis Speed begynde den første af 8 lektioner om LaRouches økonomi, i Manhattan.

Af sådanne grunde bør vi i dag tilføje endnu et spørgsmål til det, som Lyndon LaRouche stillede for næsten 19 år siden i EIR. Dette spørgsmål er, »Har du, personligt, råd til at forpasse denne mulighed?«

Stedet over for de største, verdenshistoriske begivenheder, som dem, vi netop nu konfronteres med, er der en stærk tilbøjelighed til at se på det enkelte menneske – i det mindste det menneske, der ikke i øjeblikket er i avisernes overskrifter – som blot én i en gruppe, det være sig en større eller mindre gruppe. En i »banden«. »En af drengene.« Men det er ikke sandt. Det er ikke menneskets natur.

Sine begrænsninger til trods, så findes sandhedens bundlinje i stedet i det, mange kalder »bibelsk« – den anskuelse, der siger, at jeg kom ind i denne verden nøgen og alene, og jeg vil før eller senere forlade den nøgen og alene, for at stå til regnskab for, hvilken brug jeg har gjort af det, LaRouche har kaldt min »pigrimsfærd til dødeligheden«. Dette er den sandere, menneskelige natur, som Egyptens kunstmalere portrætterede det mange århundreder før Moses blev født.

Dette er gribende skildret af omstændighederne omkring bus-boykotten i Montgomery, Alabama, i 1955-56, hvor Martin Luther King, jr. for første gang nærmest som ved et tilfælde blev kastet ind i en lederskabsposition, han aldrig havde bedt om, og så pludselig blev tvunget til at kæmpe sig igennem sin egen forpinte selvtillidskrise, før han faktisk kunne begynde at lede.

Som David J. Garrow beretter i sin King-biografi fra 1986, Bearing the Cross, så var ingen af de etablerede, sorte ledere i Montgomery kvalificeret til at lede den nye bevægelse for at boykotte byens busser pga. deres dårlige behandling af de sorte, pga. de personlige kløfter og gruppekløfters forværrede fronter, som splittede disse ledere. Hvis en gruppe tog positionen som præsident for den nye sammenslutning, ville de andre måske ikke støtte boykotten fuldt og helt. De gensidigt fjendtlige grupper valgte den meget unge dr. King, nybegynderen, om ikke af anden grund, så fordi han endnu ikke havde haft tid til at tiltrække personligt nag og nid. Lederen af en af grupperne sagde til en ven, at pastor King, selv om han var ekstremt veluddannet og veltalende, med sine 26 år mere »lignede en dreng end en mand«.

Da pastor King blot var én af de nominerede til præsident, forventede hans nærmeste ven, pastor Ralph Abernathy, at han ville afstå. I stedet svarede han efter en pause, »Jamen, hvis I mener, jeg kan være til nogen tjeneste, vil jeg« og accepterede.

Da han kom hjem den aften, mindre end en time før det massemøde, hvor han skulle holde hovedtalen, overvejede han, hvad han kunne sige til folk på mødet. Da han indså, at han ikke kunne forberede en tale, blev han »grebet af frygt« og »overvældet af en følelse af utilstrækkelighed«, som han senere skrev. Bøn lagde en vis dæmper på hans frygt, men han var stadig usikker på, hvad han skulle sige til de tusinder, der allerede var mødt op udenfor for at høre ham.

Når vi således fejrer dr. King, som LaRouche-bevægelsen netop har gjort endnu engang i Manhattan med Schiller Instituttets opførelse af Beethovens Messe i C-dur og afroamerikanske spirituals til ære for dr. King og Robert Kennedy, der begge blev myrdet for 50 år siden, så fejrer vi vores virkelige menneskelige natur. Dette er vores mulighed, og den kommer ikke igen.

Foto: Præsident Donald J. Trump og Nordkoreas leder Kim Jong-un, spadserer sammen til deres udvidede, bilaterale møde, tirsdag, 12. juni, 2018, på Capella Hotel i Singapore. (Official White House Photo by Shealah Craighead)
Helga Zepp-LaRouche:
Der skrives nu historie i Asien!
EU-topmødet må følge Singapores eksempel!

EU-samarbejde med Kinas Nye Silkevejsinitiativ for udvikling af Afrika bør gøres til det eneste punkt på dagsordenen, og Xi Jinping eller Wang Yi bør inviteres til at deltage, såvel som også nogle afrikanske statsledere, der allerede samarbejder med Kina.

Hvis EU-topmødet, repræsentanten for den kinesiske regering og de afrikanske repræsentanter dernæst i en fælleserklæring udtaler en forpligtelse til at gå i gang med et fælles, forceret program for et panafrikansk infrastruktur- og udviklingsprogram og lover alle unge mennesker i Afrika, at kontinentet vil overvinde fattigdom på kort tid, ville en sådan erklæring, pga. Kinas deltagelse, have den største troværdighed i Afrika og ville ændre dynamikken i alle landene mod et utvetydigt håb for fremtiden og ville således omgående bevirke en ændring i migrantkrisen. Det ville også udfri EU af dens nuværende legitimitetskrise og give de europæiske nationer en mission, der ville placere Europas enhed på et storslået, nyt niveau.

Vil Europas stats- og regeringsledere være i stand til at følge Trumps og Kim Jong-uns eksempel?

Download (PDF, Unknown)
Det Nye Paradigme begynder: Fortiden definerer ikke fremtiden!
LaRouchePAC Internationale Webcast, 15. juni, 2018

Sikke en ekstraordinær uge! Som I ser her af vores grafik, så er titlen på aftenens udsendelse, “Det Nye Paradigme begynder: Fortiden definerer ikke fremtiden!” Og dette er selvfølgelig et fotografi fra det absolut ekstraordinære topmøde i Singapore mellem USA’s præsident Donald Trump og Nordkoreas leder Kim Jong-un. Dette møde, der gav langt mere positive resultater, end nogen kunne have forudset før den 12. juni, indvarsler begyndelsen til et Nyt Paradigme, afslutningen af geopolitik og fremkomsten af en ny filosofi for win-win-relationer mellem nationer og fred gennem økonomisk udvikling.

 

Engelsk udskrift:   

LaRouche PAC Friday Webcast, June 15, 2018

 

RSBA NEW PARADIGM BEGINS:

THE PAST DOES NOT DEFINE THE FUTURE!

 

MATTHEW OGDEN:  Good afternoon.  It’s June 15, 2018.  My

name is Matthew Ogden, and you’re tuning in for our Friday

evening strategic webcast from larouchepac.com.

All I can say is, what an extraordinary week!  As you can

see here in our graphic, the title of our show today is “A New

Paradigm Begins!  The Past Does Not Define the Future.”  And this

is, of course, a photograph of the absolutely unprecedented

historic Singapore summit between President Trump of the United

States of America, and Chairman Kim Jong-un of North Korea, of

the DPRK.  This meeting, which rendered results which were far

more positive than anybody had expected going into this June 12th

summit, this meeting heralds the possibility of the beginning of

a New Paradigm; the end of geopolitics; and the emergence of a

new philosophy of win-win relations between nations, and peace

through economic development.  As President Trump himself said

repeatedly during his trip to Singapore throughout this summit,

“The past does not define the future.  Past conflicts do not have

to be tomorrow’s wars.  Adversaries can, indeed, become friends.”

We see that philosophy being put into practice with the events

that we all watched unfold in the Singapore summit between

President Trump and Kim Jong-un.

Now, this was not the only extraordinary event which

occurred this week.  At the very timely moment, over the course

of this past weekend, the week began with a conference which was

held in New York City under the title “Dona Nobis Pacem” — grant

us peace — through economic development.  This conference was

sponsored by the Schiller Institute.  This theme — grant us

peace through economic development — was exactly the theme that

we saw unfold in practice on the world stage over the course of

this week.  This conference was keynoted by Helga Zepp-LaRouche,

the founder and President of the Schiller Institute; but she was

joined on the first panel by Dmitry Polyanskiy, the First Deputy

Permanent Representative to the United Nations from the Russian

Federation, as well as — via video — Dr Xu Wenhong, who is the

Deputy Secretary General of Belt and Road Studies at the Chinese

Academy of Social Sciences.  They were also joined on the podium

by LaRouche PAC’s Jason Ross.  The second panel in this very

timely conference was opened by Dennis Speed, who spoke about the

LaRouche method; but then he was joined by James George Jatras,

former US diplomat and former advisor to Republican Senate

leadership.  He spoke on the urgency of an upcoming Trump-Putin

summit.  Then, Virginia State Senator Richard Black reported on

the strategic importance of victory, peace, and development in

Syria.

Now what I would like to do, just to give you a flavor of

how prescient and timely this conference over the course of last

weekend was, is play for you a short clip of the opening keynote

remarks from Helga Zepp-LaRouche.  So, here’s what Helga has to

say:

 

HELGA ZEPP-LAROUCHE

:  , I’m actually very optimistic

about the situation.  I think there is the absolute possibility

that we will, in the very near term, see the emergence of a

completely New Paradigm of civilization.  Because already now the

majority of nations are all gathering around the idea that there

is the one humanity which is of a higher order than national

interests and even geopolitical confrontation.  Never before has

the contradiction and the openness of the fight between the New

Paradigm and the old paradigm been more obvious than right

now….

Now, the important changes which are taking place are best

illustrated or imaged with the two parallel conferences and

summits which are taking place this weekend.  One, the G-7 taking

place in Canada; and the other one, the SCO [Shanghai Cooperation

Organization] taking place in Qingdao in China.  The one, the

G-7, most of the countries, or at least some of the countries

want to defend the status quo of the neo-liberal, geopolitical

old paradigm; and the other summit, the Shanghai Cooperation

Organization, is typical for those nations which are trying to

establish a new order — a win-win cooperation of all nations on

this planet.  On the G-7 meeting, where Trump came late and he’s

leaving early, and he refused to meet the Prime Minister of Great

Britain, Theresa May — which I think is a good thing; to go as

quickly on to Singapore to have this summit with Kim Jong-un.  He

brought it to the point when he said that the combination of

people meeting at this G-7 meeting was really not the one which

should come together; but that Russia was missing, and it should

be the G-8 again.  He said this may not be politically not

correct to say it, but after all, we have a world to run.  I

think that that is exactly the spirit….

[T]he entire model of the world order as it developed after

the collapse of the Soviet Union, the idea to establish a

unipolar world to which all countries must submit, and those who

do not want to do that get regime change through color revolution

or even humanitarian intervention wars.  As it happened in Iraq,

in Libya, as it was attempted in Syria, and as it is ongoing in

the Ukraine.  Part of that world order was the idea to have an

encirclement of Russia and China, and in those two countries also

have ultimately regime change to get rid of President Putin and

to get rid of the Communist leadership of China; as unlikely a

proposition as this may be….

You have a new model of win-win cooperation, of acting in

the interest of the other, of respect of the sovereignty of the

other country, of non-interference, of respect for the different

social system of the other country, and of the idea to be united

for a higher purpose of all mankind.  Now that policy, which is

the result of China’s New Silk Road policy, which has now been on

the table for almost five years, which has developed the most

incredible dynamic ever.  It is the largest infrastructure

project in history, and it is already clear this will define the

new rules of the world….

This is actually the vision of my husband, Lyndon LaRouche,

who already in 2007 demanded that the three countries — Russia,

China, and India — absolutely must work together to counter the

evil influence of the British Empire as it existed at that time.

In 2009, at the Rhodes Forum of the Dialogue of Civilization,

demanded that the only way the world would get out of its present

condition would be a four-power agreement among the United

States, Russia, China, and India.

 

OGDEN:  So, that was a very short clip from Helga

Zepp-LaRouche’s keynote at this Schiller Institute conference in

New York City over the course of last weekend.  As you heard her

say, never before has the contrast between the old and the New

Paradigm been more clear for all the world to see.  She cited the

fact that, at the exact same time, there were two parallel

conferences that were occurring on the world stage.  We had the

counterpoint between these two conferences demonstrating the

counterpoint between these two paradigms.  You had the parallel

meetings of the G-7 in Canada on the one hand, and the SCO — the

Shanghai Cooperation Organization — in China on the other hand.

On the one hand, you had the practically irrelevant G-7 meeting;

I think this picture here [Fig. 1] sums it up.  You can see

President Trump leaving this summit; walking away.  He did indeed

go, but he showed up late, and he left early.  He didn’t even

stay the entire time because he had much more important business

to attend to in Singapore at this historic summit between himself

and Kim Jong-un.  He went on what he called a “mission of peace”.

How has this summit come about?  It wasn’t through this

dinosaur of the G-7.  It was brought about through a great powers

cooperation among the United States, China, Russia, South Korea,

Japan, and of course, Chairman Kim of North Korea.  So you can

see that this is the emergence of a Eurasian world; this is the

emergence of what you heard Helga Zepp-LaRouche refer to very

briefly there as Lyndon LaRouche’s ideas of the four powers

alliance shaping world history as we watch this play out.

Now the G-7 meeting itself was dominated by petty

geopolitics and squabbling between the representatives of the

nations of the bankrupt trans-Atlantic system.  There was no

unity among these nations.  They even discussed kicking the

United States out and turning themselves into the G-6; becoming

even more irrelevant.  But it’s doubtful that the G-7 as an

institution retains any clout or relevance at all.  This was

demonstrated by President Trump himself, who kicked over the

entire chessboard of this structure of so-called trans-Atlantic

elites.  And as Helga Zepp-LaRouche reported there in that clip

that we played, President Trump said that Russia should be

brought back into the grouping, should be allowed to rejoin, and

turn the G-7 back into what it had been as the G-8.  This is what

President Trump had to say during the course of the meeting of

the G-7 about the subject.  He said, “Having Russia back in the

G-8 would be good for the world.  Good for Russia, good for the

United States.  I think that it would be good for all of the

countries of the current G-7.  I think having Russia back in

would be a positive thing.  We’re looking for peace in the world,

we’re not looking to play games.  I would rather see Russia in

the G-8 as opposed to the G-7.  I would say that the G-8 is a

more meaningful group than the G-7, absolutely.”  So, that’s what

Trump said.

Now, you can see on the screen [Fig. 2] a tweet that was

sent out by the Italian Prime Minister Giuseppe Conte, who just

came to power in Italy; Italy also being a member of the G-7.

Prime Minister Conte came out and agreed with President Trump.

This is what his tweet had to say, translated into English.  “I

agree with President Donald Trump.  Russia should go back to the

G-8.  It is in everyone’s interest.”  So, there you have at least

two of the seven members of the G-7 — the United States and

Italy — calling for Russia to be re-admitted.  Of course, Prime

Minister Conte is the new leader of the government in Italy; and

this is a very important developing story which we have talked

about previously on this show.  But the majority of the ministers

in the new Italian government of Prime Minister Conte are in

support of Glass-Steagall.  They have signed an open letter to

President Trump about a year ago, which was circulated by

Movisol, the {Movimento Internazionale per i Diritti Civili —

Solidarietà} in Italy.  This is the LaRouche movement’s sister

organization in Italy.  But this is the majority of those

ministers who have called for a reinstitution of Glass-Steagall,

so this is a very fluid, developing situation; and very positive.

Now, President Putin, fresh off of a highly significant

meeting with President Xi Jinping in China, was asked about Trump

and Prime Minister Conte calling for Russia to be allowed back

into the G-7, turning it back into the G-8.  He responded to this

with his typical sense of humor by inviting the G-7 member

nations to come have their next meeting in Russia, in Moscow.  He

also pointed out, however, that another meeting which was

occurring at the exact same time as the irrelevant G-7; this was

the meeting of the Shanghai Cooperation Organization, which was

far more significant in terms of economic power, and also in

terms of overall population.  In fact, in the aftermath of this

SCO summit, where you can see the photograph [Fig. 3] of the

nations that are involved, which includes Russia, China, India,

and a number of other Eurasian countries, in the aftermath of

this summit, the Chinese Foreign Minister pointed out that the

SCO represents 3.1 billion people on this planet.  That’s over

one-third and close to one-half of the world’s population.  He

said it already now represents a completely new system of

international relations, which is built on mutual trust, built on

cooperation, built on friendship, and on common aims.  He said

this is a new model that leaves behind and transcends the old

geopolitical order.

At this SCO summit itself, President Xi Jinping, who again I

said had just had a very significant meeting with President Putin

of Russia, President Xi made a very profound speech which sort of

kicked off the entire event.  He began this speech by citing the

universal idea of Confucius; stating that Confucianism is an

integral part of Chinese civilization.  And it believes that “a

just cause should be pursued for the common good.”  And he said

that this what the SCO is built on, this philosophy of harmony,

unity, and a shared interest, a shared community for all nations.

So, this is what President Xi Jinping went on to say:  “The

Shanghai spirit, a creative vision transcending outdated concepts

such as a clash of civilizations, Cold War, and zero-sum

mentality, has opened a new page in the history of international

relations; and gained increasing endorsement of the international

community.  The pursuit of cooperation for mutual benefit

represents a surging trend.  While we keep hearing such rhetoric

as the clash of civilizations or the superiority of one

civilization over another, it is the diversity of civilizations

that sustains human progress.  Indeed, mutual learning between

different cultures is a shared aspiration of all peoples.  We

should reject the Cold War mentality and confrontation between

blocs, and oppose the practice of seeking absolute security of

oneself at the expense of others, so as to achieve security of

all.  We should champion equality, mutual learning, dialogue, and

an inclusiveness between civilizations.  It is important that we

overcome cultural misunderstanding, clash, and supremacy through

exchanges, mutual learning and co-existence.”

So, that’s a beautiful summary of this New Paradigm, this

end of geopolitics, the end of zero-sum mentality, the end of

Cold War blocs, and the pursuit of hegemony.  Instead, I think a

declaration of exactly what this win-win cooperation means in the

eyes of President Xi Jinping.  So, the contrast could not be more

clear.  This contrast between the outdated geopolitics of the

G-7, and this New Paradigm of win-win which is represented there

at the SCO summit; but is also represented much more broadly in

these alliances in Eurasia and the idea of the One Belt, One Road

initiative.

But let me just come back to this exemplary case of the

developments in North Korea.  Here on the screen you can see the

historic handshake between President Trump and Chairman Kim

Jong-un.  So, let me just play for you a short, one-minute video

which was produced by the White House right after President Trump

returned from his trip to Singapore.  They put together this

video so you can see the highlights of this encounter between

these two leaders — President Trump of the United States of

America, and Chairman Kim of North Korea.  Here’s this short,

overview video; very exciting.

So, these images are absolutely

extraordinary.  Really, ask yourself: six months ago, did you

expect to see those kinds of video images actually happening in

real life?  This is an extraordinary summit and an extraordinary

moment in civilization.  In fact, if President Trump is able to

achieve peace with North Korea and build a relationship with the

leader of this country; in fact, they have actually announced

that at a certain point, Kim Jong-un will be invited for a state

visit to the United States, visiting the White House.  And

President Trump himself said that he would go to Pyongyang; he

would visit North Korea.  So, if President Trump is able to

achieve this peace and this new relationship, it will be the

greatest accomplishment of his Presidency so far.  In fact,

reports are in that two Norwegian parliamentarians have nominated

President Trump for the Nobel Peace Prize.

During her webcast yesterday, Helga Zepp-LaRouche actually

began her discussion of this situation by citing that fact.  I

would like to play for you her first opening statements from that

webcast yesterday.  You can see the context in which she places

these extraordinary events in Singapore.

 

HELGA ZEPP-LAROUCHE

:  I’m actually quite pleased to

tell you, and you may know it already or not, that two Norwegian

parliamentarians have proposed to award Nobel Peace Prize for

President Trump.  Now, I find this very appropriate, in contrast

to the Nobel Peace Prize being given to Obama for absolutely

nothing, just the contrary.  But I think this development of

North Korea and the United States finding a way to completely

transform an old adversary relationship into one of cooperation

and a bright future, I think this is really a fantastic

development.  And I know that all the mainstream media of the

West are having apoplectic attacks over this, but if you look at

it, I think it is absolutely promising.

First of all, the facts you all know:  They agreed on the

complete denuclearization of North Korea, in return for the

prospect of making North Korea a prosperous and wealthy country.

Now, I find it very interesting that the White House,

between Trump and the National Security Council produced a

four-minute video, where the two options for North Korea were

portrayed:  One is the old status and war, or to have a complete

modernization of the country, with modern railway — they even

showed the Chinese maglev running, and people prosperous and

productive.  I think this was very good, because this video is

exactly what will happen, and it goes very far beyond a similar

video which was produced by South Korea in the past.  Trump

showed it to Kim Jong-un in the meetings, and then he also showed

it before giving his press conference.

I watched his entire press conference, and I must say, I

would advise all of you, our viewers, to do likewise. Because you

hear so much about Trump being this and that, and the way he

conducted himself in this lengthy press conference, fencing off

the most typical, old-fashioned thinking, questions from mainly

American journalists, he did not let himself be provoked — you

know, journalists try to ask him, “What will you do, what is your

punishment if North Korea does not comply?” but he wouldn’t go

into this trap; but he just said that he was very confident that

this process was on a good way.

[https://www.youtube.com/watch?v=E0BWMd1R7wE]

And very important was that he also announced that the

United States would stop what he called the “war games,” the

U.S.-South Korea military maneuvers, and obviously, this is

psychologically very important for the North Koreans, because if

you have these war games on your doorstep all the time, this

creates a permanent psychological terror.

People who have to still form their judgment about how to

look at this, they should just consider that the South Korean

people were absolutely enthusiastic.  They were happy in the

streets.  President Moon, who watched the live stream coming from

the conference from Singapore, applauded several times.  And

given the fact that the German unification which took place now

almost 29 years ago, people in Germany may remember the absolute

jubilance and happiness of families hugging each other, who

haven’t been together for very many years; friends falling into

each other’s arms, and kissing each other.  And it was a joy!

That the German unification did not produce only happiness

afterwards had to do with the larger geo-strategic environment:

You know, like Bush, and Thatcher and Mitterrand they all were

extremely hostile to the process of German unification, and

therefore the East German states were practically economically

dismantled, pretty much.  And the environment in North Korea is

obviously completely different.

So I would like to just say that I’m very optimistic that

this process will succeed, for the very simple reason that this

is taking place in a completely different strategic context,

namely of the Belt and Road Initiative, the integration of the

Belt and Road Initiative with the Eurasian Economic Union, and

these kinds of economic development plans, which also Russia

spoke about and China said they would contribute, and also

together with the United States take over security guarantees for

North Korea, these economic plans take place in the context of

the intention to develop the Far East of Russia, to integrate it

with all of Asia, which was discussed at the Eastern Economic

Forum in Vladivostok last September, and it was also discussed in

the inter-Korean dialogue in April between the two Presidents of

the two Koreas.

So I think the perspective that North Korea, soon, will be

integrated into the Eurasian transport system, the two railways

connecting to the Trans-Siberian Railway, to the Chinese railway

system, and that you will have a complete transformation of this

part of the world.  And I think Trump is absolutely right:  He

said the past does not determine the future.  Real change is

possible.  And I think this is a very good development, and all

the nay-sayers they should just go home and think.

 

OGDEN:  As you just heard Helga Zepp-LaRouche say, the

possibility of peace and these extremely positive developments

that we’re seeing in North Korea, is possible only because of the

emergence of this New Silk Road spirit.  The connectivity between

South Korea, North Korea, China, and Russia through these

high-speed rail corridors and these other economic development

projects, this was the basis on which President Trump could

travel to Singapore, sit down with Kim Jong-un, and say look, the

future is brighter than what has come before.  If we put away the

story of conflict and if we end this legacy of generation upon

generation of warfare, and the threat of thermonuclear war, and

embrace instead this new era of economic development; then the

future of the North Korean people will be bright, and the future

of the entire world will be bright.  So, it’s this context of the

New Silk Road; this is the difference between what’s occurring

now with North and South Korea versus what occurred back in 1989,

1990 with West and East Germany.  You didn’t have that context at

that point, although it was at that moment that the World

Land-Bridge or this New Silk Road idea was born, and the seed of

what we now see culminating was planted.  This was Lyndon and

Helga Zepp-LaRouche’s idea first of the development of the

Productive Triangle; bringing together Eastern and Western Europe

for the rapid economic development of the East, the former Soviet

bloc.  That was quickly expanded to bring in the entirety of

Eurasia with this New Silk Road idea.  That is what we now see

playing out and giving the context and the possibility for these

positive developments in North Korea.

As Helga Zepp-LaRouche cited in that video clip, President

Trump played a short video, which I think sums up this vision.

It was like a trailer.  It was put together by a team, and it was

posted on the White House Facebook page.  He played this for

Chairman Kim in their meeting.  They sat down and watched this

video together, and I think it illustrates the contrast between

what has occurred up to now with the status quo, and what would

be possible if you believe in this idea that the past does not

necessarily have to define the future.  So, I would like to play

for you what President Trump played for Chairman Kim Jong-un at

the beginning of their summit in Singapore.  So, here’s that

video.

 

NARRATOR

:  Seven billion people inhabit planet

Earth.  Of those alive today, only a small number will leave a

lasting impact, and only the very few will make decisions or take

actions that renew their homeland and change the course of

history.

History may appear to repeat itself for generations, cycles

that never seem to end. There have been times of relative peace,

and times of great tension.  While this cycle repeats, the light

of prosperity and innovation has burned bright for most of the

world.

History is always evolving.  And there comes a time when

only a few are called upon to make a difference. But the question

is:  What difference will the few make? The past doesn’t have to

be the future.  Out of the darkness can come the light, and the

light of hope can burn bright.

What if?

A people that share a common and rich heritage can find a

common future?  Their story is well known, but what will be their

sequel?

Destiny Pictures presents: A story of opportunity, a new

story, a new beginning.  One of peace.  Two men, two leaders, one

destiny.

A story about a special moment in time when a man is

presented with one chance that may never be repeated.  What will

he choose?  To show vision and leadership?

Or, not?

There can only be two results.  One of moving back — or one

of moving forward.

A new world can begin today.  One of friendship, respect,

and good will.  Be part of that world, where the doors of

opportunity are ready to be opened:  Investment from around the

world, where you can have medical breakthroughs and abundance of

resources, innovative technology, and new discoveries.

What if?

Can history be changed?  Will the world embrace this change?

And when could this moment in history begin?

It comes down to a choice, on this day, in this time, at

this moment.  The world will be watching, listening,

anticipating, hoping.  Will this leader choose to advance his

country and be part of a new world?  Be the hero of his people?

Will he shake the hand of peace and enjoy prosperity like he has

never seen?

A great life?  Or, more isolation?  Which path will be

chosen?

Featuring President Donald Trump and Chairman Kim Jong-un,

in a meeting to remake history, to shine in the sun — one

moment, one choice.

What if?

The future remains to be written.

 

OGDEN:  So this is a very inspirational video.  As it said

right there at the end, “The future remains to be written.”  It

asks the question, can history be changed?  What choice are we

going to make?  What pathway will we follow?  Very importantly,

it says, the past does not define the future.  You could see

those shots of the Chinese maglev train; this is very well in the

future of the Korean Peninsula.  You could also see that

beautiful shot of the Korean Peninsula at night.  Currently,

South Korea, below the line of demarcation, is very developed

with lights and modern cities.  North Korea is very

under-developed.  But then all of a sudden, you could see the

vision of the future with the North Korea portion lit up just the

same as South Korea, China, and Russia.  So, this is an

extraordinary image or vision, and you can see what’s in the

minds of President Trump and others at the White House going into

this summit.

Immediately after President Trump signed these agreements

with Chairman Kim Jong-un, he held a press availability.  Helga

Zepp-LaRouche mentioned this, and encouraged that people actually

watch this press conference in full.  But in the beginning of

this press conference, he played that entire video that you just

saw for the representatives of the press corps who were in the

room, in order to set the tone of what this press conference

would be about.  He played that before he took the stage, and

then he immediately came on stage and reported on what he had

just accomplished in his meetings with Chairman Kim Jong-un.  I’m

not going to play the entirety of this hour-long press conference

for you, but I’m going to play for you just a couple of key

excerpts from President Trump’s opening remarks.

 

PRESIDENT DONALD TRUMP

:  Well, thank you very much,

everybody.  We appreciate it.  We’re getting ready to go back.

We had a tremendous 24 hours.  We’ve had a tremendous three

months, actually, because this has been going on for quite a

while.  That was a tape that we gave to Chairman Kim and his

people, his representatives.  And it captures a lot.  It captures

what could be done.  And that’s a great — a great place.  It has

the potential to be an incredible place.  Between South Korea —

if you think about it — and China, it’s got tremendous

potential.  And I think he understands that and he wants to do

what’s right.

It’s my honor today to address the people of the world,

following this very historic summit with Chairman Kim Jong Un of

North Korea.  We spent very intensive hours together, and I think

most of you have gotten the signed document, or you will very

shortly.  It’s very comprehensive.  It’s going to happen.

I stand before you as an emissary of the American people to

deliver a message of hope and vision, and a message of peace….

I also want to thank President Moon of South Korea.  He’s

working hard.  In fact, I’ll be speaking to him right after we’re

finished.  Prime Minister Abe of Japan — a friend of mine —

just left our country, and he wants what’s right for Japan and

for the world.  He’s a good man.  And a very special person,

President Xi of China, who has really closed up that border —

maybe a little bit less so over the last couple of months, but

that’s okay.  But he really has.  And he’s a terrific person and

a friend of mine, and really a great leader of his people.  I

want to thank them for their efforts to help us get to this very

historic day.

Most importantly, I want to thank Chairman Kim for taking

the first bold step toward a bright new future for his people.

Our unprecedented meeting — the first between an American

President and a leader of North Korea — proves that real change

is indeed possible.

My meeting with Chairman Kim was honest, direct, and

productive.  We got to know each other well in a very confined

period of time, under very strong, strong circumstance.  We’re

prepared to start a new history and we’re ready to write a new

chapter between our nations.

Nearly 70 years ago — think of that; 70 years ago — an

extremely bloody conflict ravaged the Korean Peninsula.

Countless people died in the conflict, including tens of

thousands of brave Americans.  Yet, while the armistice was

agreed to, the war never ended.  To this day, never ended.  But

now we can all have hope that it will soon end.  And it will.  It

will soon end.

The past does not have to define the future.  Yesterday’s

conflict does not have to be tomorrow’s war.  And as history has

proven over and over again, adversaries can indeed become

friends.  We can honor the sacrifice of our forefathers by

replacing the horrors of battle with the blessings of peace.  And

that’s what we’re doing and that’s what we have done.

There is no limit to what North Korea can achieve when it

gives up its nuclear weapons and embraces commerce and engagement

with the rest of the world — that really wants to engage.

Chairman Kim has before him an opportunity like no other: to be

remembered as the leader who ushered in a glorious new era of

security and prosperity for his people.

Chairman Kim and I just signed a joint statement in which he

reaffirmed his “unwavering commitment to complete

denuclearization of the Korean Peninsula.”  We also agreed to

vigorous negotiations to implement the agreement as soon as

possible.  And he wants to do that.  This isn’t the past.  This

isn’t another administration that never got it started and

therefore never got it done.

Chairman Kim has told me that North Korea is already

destroying a major missile engine testing site.  That’s not in

your signed document; we agreed to that after the agreement was

signed.  That’s a big thing — for the missiles that they were

testing, the site is going to be destroyed very soon.

Today is the beginning of an arduous process.  Our eyes are

wide open, but peace is always worth the effort, especially in

this case.  This should have been done years ago.  This should

have been resolved a long time ago, but we’re resolving it now.

Chairman Kim has the chance to seize an incredible future

for his people.  Anyone can make war, but only the most

courageous can make peace.

The current state of affairs cannot endure forever.  The

people of Korea — North and South — are profoundly talented,

industrious, and gifted.  These are truly gifted people.  They

share the same heritage, language, customs, culture, and destiny.

But to realize their amazing destiny, to reunite their national

family, the menace of nuclear weapons will now be removed.

In the meantime, the sanctions will remain in effect.  We

dream of a future where all Koreans can live together in harmony,

where families are reunited and hopes are reborn, and where the

light of peace chases away the darkness of war.  This bright

future is within — and this is what’s happening.  It is right

there.  It’s within our reach.  It’s going to be there.  It’s

going to happen.  People thought this could never take place.  It

is now taking place.  It’s a very great day.  It’s a very great

moment in the history of the world.

And Chairman Kim is on his way back to North Korea.  And I

know for a fact, as soon as he arrives, he’s going to start a

process that’s going to make a lot of people very happy and very

safe….

[I]f I can save millions of lives by coming here, sitting

down, and establishing a relationship with someone who’s a very

powerful man, who’s got firm control of a country, and that

country has very powerful nuclear weapons, it’s my honor to do

it.

 

OGDEN:  So once again, this is just absolutely incredible.

This is an unprecedented moment in history.  As President Trump

said right there, people thought that this could never happen,

people thought that this was impossible.  But now, the impossible

has become real.  This is now in fact happening.  I think in a

very profound statement, he said, “Anyone can make war, but only

the most courageous can make peace.”  So, let me return one more

time to one of the portions of those remarks, and let me just

read this back to you once again.  This is what President Trump

just said, you heard him say this:  “The past does not have to

define the future.  Yesterday’s conflict does not have to be

tomorrow’s war.  And as history has proven over and over again,

adversaries can indeed become friends.  We can honor the

sacrifice of our forefathers by replacing the horrors of battle

with the blessings of peace.”

So, I think that’s an extraordinary and beautiful expression

of what this New Paradigm among nations can be.  This is

actually, if you think about it, the spirit of the Treaty of

Westphalia; this Thirty Years’ War, which was generation upon

generation of endless war among the people of Europe.  It was

just never-ending, and no one could see the end of it.  This was

brought to an end by the Treaty of Westphalia, which said forgive

and forget, and honor the past by creating a new future based on

the spirit of mutual benefit between these nations.  This is,

again, what is necessary today; a new Treaty of Westphalia.

Lyndon LaRouche elaborated that in his historic book, {Earth’s

Next Fifty Years; The Coming Eurasian World”, which was published

over a decade ago, where he called for a new Treaty of

Westphalia.  This expression of a very important understanding of

how in fact history is made; that history can be changed, and

that the past does not have to define the future.  This is the

kind of leadership which President Trump is bringing to the stage

right now.  But this is the kind of leadership which is necessary

to save civilization and to put the entire world on a new path.

As Helga Zepp-LaRouche has said, a path towards win-win

relationships and a future of common destiny of all mankind.

This has been an absolutely incredible week, and I think

we’ve witnessed history unfold.  It’s very important to recognize

that the ideas of the LaRouche movement are right there in the

middle of what we’re watching unfold.  That’s why I began with

this conference which was held up in New York City; Peace Through

Economic Development.  If you go back and you look at the entire

context of what has now become possible because of this idea

which has become actuality, of the New Silk Road and this spirit

of win-win cooperation, this Four Powers agreement among great

powers on this planet; these are the ideas that have, indeed,

shaped history and our responsibility could not be greater than

at this crucial turning point in civilization right now.

So, thank you very much for tuning in, and I’m sure we’re

going to see a lot more occurring over the coming days and weeks.

So, please stay tuned to larouchepac.com.
Putin hilser topmøde mellem USA og Nordkorea velkommen

14. juni, 2018 – Den russiske præsident Vladimir Putin hilser kontakterne mellem USA’s præsident Donald Trump og den nordkoreanske leder Kim Jong-un, og som har reduceret spændinger og skabt et grundlag for en komplet afgørelse af Korea-spørgsmålet, velkommen.

»Vi hilser velkommen, og sætter ligeledes meget stor pris på, udfaldet af mødet, der nyligt blev afholdt 12. juni, mellem Nordkoreas leder Kim Jong-un og USA’s præsident Trump«, sagde Putin på et møde med præsident for Nordkoreas Øverste Folkeforsamlings (parlament) præsidium, Kim Yong-nam, den nominelle leder af Nordkorea, som var på besøg i Moskva under fodboldmesterskaberne dér.

Putin sagde, at mødet mellem Donald Trump og Kim Jong-un har reduceret risikoen for en stor militærkonflikt på Koreahalvøen. »Takket være dette møde er dette uheldige scenarie blevet udskudt, og nye udsigter til en afgørelse af alle problemer på en fredelig og diplomatisk måde er fremkommet.«

Putin hilste ligeledes kontakterne mellem lederne af Nord- og Sydkorea velkommen.

Desuden sendte Putin et lykønskningstelegram til præsident Trump, der har fødselsdag i dag; han bliver 72.
Helga Zepp-LaRouche:
Trump og hans eurasiske allierede
udmanøvrerer det døende Britiske Imperium

Leder fra LaRouchePAC, 14. juni, 2018 – Denne lederartikel er taget fra dagens ugentlige strategiske webcast med Schiller Instituttets stifter og præsident, Helga Zepp-LaRouche, og som reflekterer over den forgangne uges historiske møder – Trump-Kim-topmødet og SCO-topmødet – og som, sammen med det interne kollaps af G7 og G7-topmødet, demonstrerer det gamle paradigmes død og fremkomsten af det nye.

Helga Zepp-LaRouche: Jeg er faktisk temmelig glad over at kunne fortælle jer, at to norske parlamentsmedlemmer har foreslået at tildele Nobels Fredspris til præsident Trump. Dette finder jeg særdeles passende, i modsætning til den Nobels Fredspris, som blev tildelt Obama for absolut ingenting, tværtimod. Denne udvikling, hvor Nordkorea og USA finder en måde, hvorpå de fuldstændig kan transformere en gammel, fjendtlig relation til en relation for samarbejde og en lysende fremtid, mener jeg, virkelig er en fantastisk udvikling. Jeg ved, at alle mainstream-medierne i Vesten er ved at få et apoplektisk anfald over dette, men ser man på det, mener jeg, det er absolut lovende.

For det første, de fakta, I alle er bekendt med: De aftalte en total atomafrustning af Nordkorea til gengæld for udsigten til at gøre Nordkorea til et fremgangsrigt og velstående land.

Jeg finder det meget interessant, at Det Hvide Hus, med Trump og det Nationale Sikkerhedsråd, producerede en fire minutter lang video[1], hvor de to valgmuligheder for Nordkorea blev fremstillet: Den ene mulighed er den gamle status og krig, eller i stedet at få en total modernisering af landet, med moderne jernbaner – de viste endda et kørende, kinesisk maglev-tog (magnetisk svævetog) og folk, der var fremgangsrige og produktive. Dette var virkelig godt, for denne video viser præcist, hvad der vil ske …

Jeg så hele hans pressekonference[2], og jeg må sige, at jeg vil råde alle vore seere til også at se den. For man hører så meget om, at Trump er dit eller dat; og den måde, han opførte sig på, på denne lange pressekonference, hvor han afparerede den mest typiske, gammeldags tankegang og spørgsmål fra hovedsageligt amerikanske journalister og ikke lod sig provokere … han sagde ganske enkelt, at han var fortrøstningsfuld med hensyn til, at denne proces var på en god kurs.

Det var meget vigtigt, at han også annoncerede, at USA ville stoppe det, han kaldte »krigsspillene«, de amerikansk-sydkoreanske militærmanøvrer, og dette er naturligvis psykologisk meget vigtigt for nordkoreanerne, for, hvis man hele tiden har disse krigsspil på ens dørtærskel, så skaber det en permanent, psykologisk terror.

Folk, der endnu ikke har dannet sig en vurdering af, hvordan de skal se på dette, bør blot tage i betragtning, at det sydkoreanske folk var totalt entusiastisk. De gik glade rundt i gaderne. [Den sydkoreanske] Præsident Moon [Jae-in], der så live-streamingen fra konferencen i Singapore, klappede flere gange. Husk den tyske genforening, der fandt sted for nu snart 29 år siden; folk i Tyskland husker nok den totale jubel og glæde hos familier, der ikke har set hinanden i rigtig mange år, kramme hinanden; venner, der omfavner hinanden og kysser hinanden. Og det var en fryd!

At den tyske genforening ikke kun frembragte glæde bagefter, havde at gøre med det overordnede, geostrategiske miljø: I ved, med Bush og Thatcher og Mitterand, der alle var ekstremt fjendtlige over for processen med tysk genforening, og derfor blev de østtyske stater praktisk talt økonomisk afmonteret, i det store og hele. Men omstændighederne, miljøet, i Nordkorea er selvfølgelig totalt anderledes.

Så jeg vil gerne sige, at jeg er meget forhåbningsfuld med hensyn til, at denne proces vil lykkes, af den meget simple grund, at den finder sted i en fuldstændig anden, strategisk sammenhæng, nemlig med Bælte & Vej Initiativet, integrationen af Bælte & Vej Initiativet med den Eurasiske Økonomiske Union og denne form for økonomiske udviklingsplaner, som Rusland også talte om, og som Kina sagde, de ville bidrage til, og ligeledes sammen med USA overtage sikkerhedsgarantier for Nordkorea; disse økonomiske planer finder sted i sammenhæng med planen om at udvikle Ruslands Fjernøsten for at integrere det med hele Asien, og som blev diskuteret på det Østlige Økonomiske Forum i Vladivostok sidste september, og det blev ligeledes diskuteret i den inter-koreanske dialog i april mellem de to præsidenter for de to Korea’er.

Jeg mener, Trump har fuldstændig ret: Han sagde, at fortiden ikke behøver bestemme fremtiden. Reel forandring er mulig. Dette er en virkelig god udvikling, og alle nejsigerne skal bare gå hjem og tænke sig om …

Jeg mener, at denne ånd er klart fremherskende i Asien. Det var ligeledes den kinesiske udenrigsminister Wang Yis udtrykkelige anskuelse efter SCO-topmødet i Qingdao, Kina. Dette topmøde var en ekstraordinær milepæl, hvor Wang Yi bagefter sagde, at SCO repræsenterer 3,1 mia. mennesker og allerede nu er et fuldstændig nyt system for internationale relationer, opbygget på gensidig tillid, samarbejde, venskab og fælles mål, og det er en ny model, der lader tilbage og transcenderer den gamle, geopolitiske orden, Kold Krig, ekskluderende klubber og civilisationernes sammenstød – alt dette lades tilbage, og en ny æra med samarbejde er blevet etableret.

Dette var meget smukt, for topmødet med den indledende banket blev åbnet af præsident Xi Jinping med reference til Konfutse. Han sagde, at Qingdao er i Shandong-provinsen, som er Konfutses hjemegn og hjemstedet for konfucianisme, og at Konfutse bør stå som vejleder for Shanghai Samarbejdsorganisationens fremtid.

Jeg mener, at Xi Jinping er en filosof, og sæt blot dette i modsætning til – kan I forestille jer, at nogen som helst europæisk leder ville åbne et EU-topmøde med ordene, »vi bør have ånden fra Platon, eller fra Shakespeare eller Schiller, som vejleder for den Europæiske Union«? Intet er mere umuligt at forestille sig end det, på nuværende tidspunkt.

Så fremtiden ligger i Asien. Den form for samarbejde og faste beslutning om at skabe en bedre verden for alle mennesker, der lever på denne planet, bliver netop nu virkeliggjort i Asien.

Det er en virkelig god ting, at præsident Trump afgjort hjælper det bedste, han kan, for at denne orden skal lykkes, på trods af handelsspændingerne og på trods af de resterende problemer, der stadig eksisterer. Jeg er fuldstændig fortrøstningsfuld med hensyn til, at ånden og dynamikken i dette nye fænomen, disse nye kræfter, som Wang Yi talte om – han sagde, at der er nye kræfter i arbejde, som gør alt dette muligt – og jeg mener, dette er vor tids dynamik, vor tids tendens. Og det er en god ting. Det er vidunderligt, og alle, der elsker menneskeheden, og som elsker fred, bør være absolut glade.

Se hele Zepp-LaRouches webcast, inkl. engelsk udskrift. 

[1] https://www.youtube.com/watch?v=A838gS8nwas

[2] https://www.youtube.com/watch?v=E0BWMd1R7wE

 
Trump forlader den vestlige synkende skude
(G7) og går med i det asiatiske paradigme
med topmødet med Nordkoreas Kim Jong
-Un. Politisk Orientering, 14. juni 2018.

»Velkommen til disse uhyre dramatiske tider i dag 2 efter, at der var et topmøde mellem Donald Trump og Kim Jong-un, den store leder fra Folkerepublikken Korea, i Singapore, og som helt klart markerer et skifte, hvor den kamp, vi har været i gang med fra Schiller Instituttets side i nu efterhånden en hel del årtier, siden vi blev grundlagt i 1984, og som er fortsættelsen af en kamp, der fandt sted i årtier inden med LaRouche-bevægelsen; jamen, så repræsenterer det topmøde, der fandt sted i Singapore, et afgørende brudpunkt, hvor vi er i gang med at se den amerikanske præsident meget symbolsk forlade det gamle paradigme – man kan også sige G7-geometrien helt konkret – med G7-topmødet, og i stedet vende sig mod Asien og lade USA, i hans egenskab af USA’s præsident, markere, at USA nu er i gang med at melde sig ind i det Nye Paradigme under asiatisk ledelse. Og det er stort – vi er i gang med at besejre Det britiske Imperium; vi er i gang med at etablere nogle helt nye principper for, hvordan menneskeheden skal ordne sine forhold i de næste mange årtusinder. Arbejdet er ikke gjort færdigt; der vil være mange, der sparker bagud og forsøger at forhindre, at det her sker. Men den proces, der er i gang i verden, den her ’ånden fra Silkevejen’, er i gang med at overtage planeten Jorden, og dem, der har fuldt med her i lidt længere tid end bare de sidste par år, vil vide, at denne ånd fra Silkevejen i allerhøjeste grad udspringer af det arbejde, vi i Schiller Instituttet og LaRouche-bevægelsen har lavet igennem de sidste mange årtier. At, når man snakker med folk i Kina, der har været med, vil jo huske på, at jo, det er rigtigt, at Xi Jinping satte Bælte & Vej Initiativet i gang – One Belt, One Road osv., OBOR; det har lidt forskellige navne – i 2013 i Kasakhstan; men forhistorien er altså det intensive arbejde, som bl.a. Schiller Instituttets grundlægger, Helga Zepp-LaRouche, lavede i Kina allerede i årtiet inden ved at forsøge at engagere og mobilisere og ’entusiasmere’ Kina og resten af verden for en Ny Silkevej … «
Trump og hans allierede udmanøvrerer
det døende, Britiske Imperium.
Helga Zepp-LaRouche i Nyt Paradigme
Webcast, 14.juni, 2018

Kontrasten kunne ikke have været større. Alt imens den dysfunktionelle natur af det døende G7, eller G6, eller G5 (!) – et levn af britisk geopolitik, som har domineret efterkrigstidens politik – blev totalt udstillet i Canada, gik et alternativt, globalt system fremefter i Qingdao, Kina, med Shanghai Samarbejdsorganisationens (SCO) møde, baseret på Kinas Nye Silkevejspolitiks »win-win«-livssyn. Og, alt imens de destabiliserede ledere af det i stigende grad irrelevante G7 blev ladt tilbage til at jamre over, at præsident Trump forlod dem – i både figurativ og bogstavelig betydning – så var Trumps ekstraordinære topmøde med Nordkoreas leder Kim Jong-un et spejlbillede af hans orientering mod Eurasien, da mødets succes til dels skyldes hans samarbejde med ledere fra Kina, Rusland, Sydkorea og Japan.

Og hvad ved folk, der lever i det transatlantiske område, om denne nye, eurasiske dynamik, der er i færd med at forme fremtiden? Desværre, eftersom de fleste af de valgte repræsentanter for Vestens »gængse«, politiske partier fortsætter med at handle i den geopolitiske doktrins interesse, som skabtes af Det britiske Imperium, og medierne udspyr ’fake news’ for at bakke det op, så er kun ganske få bevidste om virkeligheden med den store, globale transformation, der er i gang.

Hver uge giver Helga Zepp-LaRouche, Schiller Instituttets stifter, en kortfattet og dramatisk præsentation, der er tænkt at skulle sætte hendes seere på historiens scene. I disse ugentlige webcasts har hun leveret både en gennemgang af begivenhederne, fra toppen og ned, og også en analysemetode, der giver hendes seere en mulighed for at spille en rolle i denne transformation. Gå ikke glip af hendes præsentation i denne uge – og sørg for at informere så mange andre som muligt om, at dette er deres mulighed for at bryde ud af boblen af løgne og misinformationer, så de kan blive smittet med den Nye Silkevejsånd.

Engelsk udskrift:

Schiller Institute New Paradigm Webcast, June 14, 2018
With Helga Zepp-LaRouche

Trump and His Eurasian Allies Outflank the Dying British Empire

HARLEY SCHLANGER: Hello I’m Harley Schlanger with the
Schiller Institute. Welcome to this week’s webcast with our
founder and President Helga Zepp-LaRouche.
At the end of last year, at the end of 2017, Helga forecast
that 2018 will be the year in which the era of geopolitics is
ended.  I think the developments of the last week have been a
major step toward that actually coming into fruition, with the
extraordinary summit which took place in Singapore between
President Trump and Chairman Kim Jong-un of North Korea, as well
as the Shanghai Cooperation Organization summit in China.  And
then, with the collapse of the old order, with the G7, or G6 or
G-whatever in Canada.
So Helga, why don’t we start with the developments that took
place in Singapore, because these were earthshaking and worthy of
being the first topic of our discussion today.

HELGA ZEPP-LAROUCHE:  I’m actually quite pleased to tell
you, and you may know it already or not, that two Norwegian
parliamentarians have proposed to award  the Nobel Peace Prize
for President Trump.  Now, I find this very appropriate, in
contrast to the Nobel Peace Prize being given to Obama for
absolutely nothing, just the contrary.  But I think this
development of North Korea and the United States finding a way to
completely transform an old adversary relationship into one of
cooperation and a bright future, I think this is really a
fantastic development.  And I know that all the mainstream media
of the West are having apoplectic attacks over this, but if you
look at it, I think it is absolutely promising.
First of all, the facts you all know:  They agreed on the
complete denuclearization of North Korea, in return for the
prospect of making North Korea a prosperous and wealthy country.
Now, I find it very interesting that the White House,
between Trump and the National Security Council produced a
four-minute video, where the two options for North Korea were
portrayed:  One is the old status and war, or to have a complete
modernization of the country, with modern railway — they even
showed the Chinese maglev running, and people prosperous and
productive.  I think this was very good, because this video is
exactly what will happen, and it goes very far beyond a similar
video which was produced by South Korea in the past.  Trump
showed it to Kim Jong-un in the meetings, and then he also showed
it before giving his press conference.
I watched his entire press conference, and I must say, I
would advise all of you, our viewers, to do likewise. Because you
hear so much about Trump being this and that, and the way he
conducted himself in this lengthy press conference, fencing off
the most typical, old-fashioned thinking, questions from mainly
American journalists, he did not let himself be provoked — you
know, journalists try to ask him, “what will you do, what is you
punishment if North Korea does not comply?” but he wouldn’t go
into this trap; but he just said that he was very confident that
this process was on a good way.
[https://www.youtube.com/watch?v=E0BWMd1R7wE]
And very important was that he also announced that the
United States would stop what he called the “war games,” the
U.S.-South Korea military maneuvers, and obviously, this is
psychologically very important for the North Koreans, because if
you have these war games on your door step all the time, this
creates a permanent psychological terror.
People who have to still form their judgment about how to
look at this, they should just consider that the South Korean
people were absolutely enthusiastic.  They were happy in the
streets.  President Moon who watched the live stream coming from
the conference from Singapore, applauded several times. And given
the fact that the German unification which took place now almost
29 years ago, people in Germany may remember the absolute
jubilance and happiness of families hugging each other, who
haven’t been together for very many years; friends falling into
each other’s arms, and kissing each other.  And it was a joy!
That the German unification did not produce only happiness
afterwards had to do with the larger geostrategic environment:
You know, like Bush, and Thatcher and Mitterrand, they all were
extremely hostile to the process of German unification, and
therefore the east German states were practically economically
dismantled, pretty much.  And the environment in North Korea is
obviously completely different.
So I would like to just say that I’m very optimistic that
this process will succeed, for the very simple reason that this
is taking place in a completely different strategic context,
namely of the Belt and Road Initiative, the integration of the
Belt and Road Initiative with the Eurasian Economic Union, and
these kinds of economic development plans, which also Russia
spoke about and China said they would contribute, and also
together with the United States take over security guarantees for
North Korea, these economic plans take place in the context of
the intention to develop the Far East of Russia, to integrate it
with all of Asia, which was discussed at the Eastern Economic
Forum in Vladivostok last September, and it was also discussed in
the inter-Korean dialogue in April between the two presidents of
the two Koreas.
So I think the perspective that North Korea, soon, will be
integrated into the Eurasian transport system, the two railways
connecting to the Trans-Siberian Railway, to the Chinese railway
system, and that you will have a complete transformation of this
part of the world.  And I think Trump is absolutely right:  He
said the past does not determine the future.  Real change is
possible.  And I think this is a very good development, and all
the nay-sayers they should just go home and think.
SCHLANGER:  The point you just made I think was one of the
most important:  That both presidents talked about overcoming the
past.  And Kim Jong-un said that we need to develop a new
friendly attitude between our peoples, as opposed to the animus.
And of course, that’s what Trump has displayed in both the
lead-up to the summit and in the aftermath of the summit.  And
this is one of the things that angering the people you mentioned
that aren’t happy about this: The fact that he’s saying, look
this is a new period, it’s a new time.
And I think, Helga, this probably the most important thing,
this idea of entering into a new era.  And this is, of course,
what you’ve been talking about for the last years, and we now are
on the verge of a new emergence of a Eurasian Century.

ZEPP-LAROUCHE:  Yes.  I think that spirit is clearly
prevalent in Asia.  It was also the expressed view of Chinese
Foreign Minister Wang Yi after the SCO summit Qingdao in China.
This summit was an extraordinary milestone, where Wang Yi
afterwards said, the SCO represents 3.1 billion people, and it is
already now a completely new system of international relations,
built on mutual trust, on cooperation, on friendship, on common
aims, and it is a new model, that leaves behind and transcends
the old geopolitical order, Cold War, exclusive clubs, clash of
civilizations — all of these are left behind, and a new era of
cooperation has been established.
This was very beautiful, because the summit, the initial
banquet was opened by President Xi Jinping with a reference to
Confucius.  He said Qingdao is in Shandong province, which is the
home of the Confucius and Confucianism and he should guide the
future of the Shanghai Cooperation Organization.
Now, I think Xi Jinping is a philosopher and just contrast
that — can you imagine that any European leader would open an EU
summit with the words “we should have Plato’s spirit, or
Shakespeare’s spirit, or Schiller’s spirit guide the future of
the European Union”?  Nothing is more impossible to think than
that at this moment.
So, I think the future lies in Asia.  And the kind of
cooperation and determination to create a better world for all
people living on this planet is being realized in Asia right now.
And I think it was very good thing that President Trump is
definitely helping the best he can to make this order succeed,
despite the trade tensions and despite the remaining problems
which are still there. I’m absolutely confident that the spirit
and the dynamic of this new phenomenon, these new forces which
Wang Yi spoke, he said, there are new forces at work which make
this all possible, and I think that that is the dynamic of our
time, the trend of our time.  And it’s a good thing.  It’s
wonderful and everybody who loves humanity and who loves peace
should be absolutely happy.

SCHLANGER:  I knew what would make you happy in particular
is that it wasn’t just a discussion of trade deals or security
concerns, but the Shanghai Cooperation Organization did take
place on a philosophical level.  And this is spilling over into
the talks between President Trump and the North Korean President,
for precisely the reason that the other countries are involved in
the Korean summit, and President Trump made a point to thank
China, Japan, South Korea, and Russia.
Helga, I think there may be a couple more things you want to
bring up on the Shanghai Cooperation Organization meeting:  India
and Pakistan participated — this really has become something in
big contrast to the morose gathering that took place in Canada,
the declining G7.  Why don’t you give us your thoughts on that,
the difference between these two summits?

ZEPP-LAROUCHE: The SCO summit is the result of a conscious
effort to create a more human world, and I really think that the
fact that — as we discussed it already on this show — Modi and
Xi Jinping have reset the policy between India and China;  that
Pakistan and India, under the umbrella of the SCO, can now talk
about issues, is a wonderful development as well.  The whole
dynamic is one of cooperation, mutual trust, and how countries
should relate to each other:  That is a normal thing.
As a matter of fact, many years, 34 years ago, I created the
Schiller Institute, with the idea that we need a new foreign
policy, that nations should relate to the best tradition of each
other, and not the worst.  And that is what I see now.  You have
a deep discussion about the fundamental principles of each
culture.  In China, you have Confucius and Mencius, which were
both mentioned by Xi Jinping; in India, you have the Vedic
tradition, the Gupta period, you have the Indian Renaissance —
much of this was referred to by Modi in his previous speech at
the [June 1-3] Shangri-La Dialogue in Singapore which took place
just a little bit before.
You have on the side of these leaders an understanding that
you have to look for the most profound image of man in the
respective culture, and what follows for politics out of that.
Out of Confucius, the ideal of eternal learning, of lifelong
learning and character improvement comes the harmony in the
family.  And out of harmonious families comes harmony in the
nation, and among nations as well.  And there are similar ideas
in the idea of a cosmic order in the Indian philosophy, which
should guide our behavior on the planet.  And you have the idea
of {ahimsa}, that man has to educate himself up to the point
where he is incapable of having any harmful thought.
Now, this happens to be the same idea like you find Nikolaus
of Cusa, or Leibniz or Schiller — Schiller’s conception of the
beautiful soul — but naturally, that kind of thinking is
completely absent in the Western world right now, in the G7 or G6
against 1, or G4.  Because, actually the G4, there are only four
countries left which are absolutely determined to keep the
sanctions against Russia and similar things:  Germany, France,
Great Britain and Canada, so it’s not exactly a strong alliance.
The contrast between the SCO meeting and the really
catastrophic failure of the G7 meeting in Canada could not be
more obvious. And I think the fact that they can only be
negative, and are also having huge fights among themselves is a
reflection that this old order is collapsing, and it’s collapsing
very fast, and one big area where you can see that is the refugee
crisis in Europe, which has come back in full force.

SCHLANGER:  How significant is it do you think that
President Trump brought up bringing Russia back into the G7 to
make it the G8 again?

ZEPP-LAROUCHE:  Well, you know, Putin was very funny:  He
said he would invite the next G7 meeting to Moscow.  But I don’t
think they are naturally putting a huge priority of being part of
something which is clearly not the most dynamic model in the
world.  And I think much more important is the orientation
towards Asia for Russia at this point.
Foreign Minister Lavrov made an important point after the
Singapore meeting:  He said, in order to really guarantee that
this process succeeds, one has to bring back the six power talks,
which involves the two Koreas, Japan, China, the United States,
and Russia.  And I think that that is absolutely to the point.
I think that the whole situation will change because you
have now complete disunity in Europe.  You have two new
governments, which are absolutely in favor of restoring relations
with Russia.  One is Austria, which just hosted a very important
summit for President Putin; and the other one is the new Italian
government, where Deputy Prime Minister Matteo Salvini just came
out and called for an alliance with Russia to fight terrorism,
and saying basically that you cannot deal with extremism of all
forms unless you cooperate with Russia.
So this is all changing very rapidly, and I wouldn’t be
surprised if things get really turbulent in Europe much, much
more, and changes will occur, and one can only hope that they go
in the direction of cooperating with the New Silk Road and not
just in the direction of chaos, which is also an imminent
possibility.

SCHLANGER:  You mentioned the refugee crisis which is once
again back on the front burner, even though it’s not the same
numbers as a couple of years ago.  What’s happening with this?
How has this become an issue once again?

ZEPP-LAROUCHE:  First of all, there are many refugees,
because the weather was bad for some time; now it’s better so a
lot of refugees are just lined up and waiting to be put by human
traffickers in these boats.  One ship, the {Aquarius}, just was
refused to enter a port in Italy; then there was a huge brawl,
because Macron attacked the Italian government because of it.
And then the Italians answered about the high horse Macron was
sitting on, given the fact that they had had terrible treatment
of tens of thousands of refugees over the years.  Finally, Macron
and Italian Prime Minister Conte talked on the telephone, and a
state visit will occur on Friday, so we have to see how that
goes.  And the refugees were finally accepted by the new Spanish
government of Sánchez government.
But, what happens when the next ship comes?  So this crisis,
this has now led to a huge crisis in the coalition government in
Germany; where Interior Minister Horst Seehofer [CSU] and former
Bavarian minister President, wanted to present his master plan.
Merkel basically forbid him to, whereupon Seehofer and Chancellor
Kurz from Austria, and Salvini from Italy all got on the
telephone, and Kurz was talking about a “coalition of the
willing” to agree to basically send refugees back at the border,
if they’re already registered in any one European country.  And
Merkel, on the other side, together with the SPD, wants to find a
European solution.
This has created a complete turmoil, because only three
members of parliament of Merkel’s own CDU party are backing her.
The SPD, on the other side, says, if Merkel capitulates to
Seehofer, they may even go for a vote of confidence and new
elections.  So this is highly unstable, and I cannot see how
either of these solutions should function.  Because if you close
the borders — that’s what they want, to make a “Fortress
Europe,” to increase the coast guard, to make sure that no
refugees can come in; if you close the internal EU borders, there
goes the Schengen agreement, and that was the basis on which the
euro actually was possible, because if you don’t have open
borders within Europe, a common currency doesn’t make sense.
So I think this thing could explode at any moment, and all
of these ideas are unworkable, and are a reflection of these fact
that these establishments just don’t understand that the only way
how you can solve the refugee crisis in a human way, would be a
large-scale development of Africa.  And China is doing that
already, so if the European governments would be intelligent,
they would just say:  We’ll take the offer of China to cooperate
in large-scale infrastructure and other development plans for
Africa so that we can create an incentive that all the young
people from Africa will want to stay home and build their
countries, rather than risking their lives by crossing the Sahara
and dying of thirst, or crossing the Mediterranean and drowning.
So you know, you have to change the policy towards Africa if
you want to solve this problem.

SCHLANGER:  And Helga, on that note, it does appear there
are people in the Italian government who are making that point.
One of the new ministers, Prof.  Michele Geraci has a document
out where he talks about this idea of Italy and other European
countries working with China to provide the infrastructure and
create the means by which people can stay in their homes and
actually have a future.
What else do you see in the emergence of this new Italian
government as a positive part of the transformation of Europe?

ZEPP-LAROUCHE:  There was first the appointment of
ministers, several of whom have very decent positions on
Glass-Steagall, on the creation of a national bank, on
renegotiating the Maastricht Treaty conditions to not accept the
austerity but going for an investment program.  So there are many
interesting points.  They’re not completely unproblematic,
because there are also many greenie ideas in it.
But now, the second round of people have been appointed in
the positions undersecretary in ministries, and there you have —
I don’t know the total number — but something between 6, 8, or
10 of them who have signed an appeal by our sister organization
in Italy, the Movisol, for Glass-Steagall — a letter to
President Trump for him to implement Glass-Steagall.
So I expect that given the fact that the financial system is
in a very precarious condition, that once this government
consolidates, which it is in the process of doing right now, that
you will see a lot more motion towards Glass-Steagall.
Now, Glass-Steagall and the laws of the European Union are
incompatible.  But it’s a very promising development, and one
reflection that good things are going on, is the fact that the EU
representative for the negotiation of the Brexit, former Belgian
Prime Minister Guy Verhofstadt just came out with a huge attack,
saying the following people are stooges of Putin — [U.K.
Independence Party leader] Nigel Farage, Le Pen, Salvini, and
[Hungarian Prime Minister] Viktor Orban.  There are already some
people now suing him, and you cannot just claim that somebody is
a stooge and paid agent, when they are not.
I mean, you can see the freakout level is really quite big.
But I think the potential is also there, given the fact that
there is a motion towards cooperation with Russia coming from
several places in Europe, now.  And there is also a softening,
and some people are reviewing and saying:  Look, there is the
biggest infrastructure development in history which is already
writing the rules.  The new WTO will be written by the New Silk
Road.  Why not join it, and profit from all of these
developments?  And the hidden champions in European Mittelstand
and so forth, they have so much to contribute to solve the
problems of this world, that rather than making a Fortress
Europe, and trying to keep every foreigner out, we should just
really change the policy.
And I think the time has come where all these arrogant
people, who think they are the best and the brightest, when in
reality, they are not so smart at all, and they don’t what to
acknowledge that the neo-liberal, neo-con, geopolitical system is
just going under.  It’s going under because it favors only an
elite, a financial elite, an establishment, and it is harmful to
the majority of the people.  And therefore, the model of the New
Silk Road, the Shanghai Cooperation Organization model, the BRICS
model, all of these are more attractive, especially to the
developing countries. And the West would just do so much better
if they would say, “OK, we have to rethink, and maybe we can
reinvent ourselves if we cooperate with this new dynamic.”
The breakthrough of Singapore has created an example that
you can do it!  You can change history if you want and if you
have the will and if you have the good intention.  And I think
people should follow this example.

SCHLANGER:  There’s one other place where change is needed,
and that is the continuing war on the people of Yemen coming from
the Saudi Arabian government, the United Arab Emirates  — with
some support from the United States and the United Kingdom.
There’s a battle that’s underway right now for the city of
Hodeidah, where there was a bombing of a Doctors Without Borders
hospital.  This is the port where most of the food comes into the
country, and it’s already a country where 60% of the people are
food insecure.
Helga, what can be done?  There are some Congressmen who
signed a letter calling for an immediate move for an
Authorization for the Use of Military Forces (AUMF) with the idea
being that the United States {would not} participate in this, but
move to stop it.
This is something that also needs to be brought also before
the population of the world, isn’t it?

ZEPP-LAROUCHE:  Yes.  Already before this bombing against
Hodeidah started, Yemen was characterized by the United Nations
as the worst humanitarian catastrophe on the planet, and the
Russian Foreign Ministry just commented on the fact that the
bombing against this port has started, saying that this will make
a political solution that much harder.
But there is one country right now, which really could stop
it, and that is the United States.  If the United States would
just make sure Saudi Arabia does not have the means to continue
this, it would!  And I find it promising that even two members of
the Israeli Knesset, the parliament, basically commented on the
Singapore summit by saying that this could be a model to solve
the Middle East crisis, including the conflict between Saudi
Arabia and Iran.
Now, that is the way to go.  I think military solutions just
don’t function.  And we have to  — when I said at the beginning
of the year that geopolitics must be overcome, because
geopolitics is the basis of war.  In the last century, it was the
basis of two world wars, and I think we have to come to a
situation where, given the fact that nuclear weapons exist, which
could lead to the annihilation of civilization, I think we have
to move to a world where war is absolutely outlawed as a means of
conflict resolution.
This is why I think now, with this changed dynamic, a summit
between President Trump and President Putin, is of the absolute
urgency and should follow.  I know that the spokesman of the
State Department basically said that both sides are looking at
it, and looking at preparations — but I think it’s very urgent.
And I think this idea that Middle East must find a similar
approach to the Korea situation, is absolutely to the point.

SCHLANGER:  Well, on that point, I’d like to finish by
asking you to say something about this wonderful conference that
the Schiller Institute sponsored this last weekend in New York
City, under the theme “Dona Nobis Pacem.”  You participated in
it.  What are your thoughts about how this kind of event points
the way to this change as well, with the New Silk Road Spirit
taking over?

ZEPP-LAROUCHE:  I think it was a quite successful
conference.  There was a student meeting on Friday, with U.S.
students for the New Silk Road.  And then we had on Saturday a
very important conference where we had the deputy ambassador to
the United Nations from the Russian mission, who I think was very
important for people to see, that these Russians are not the way
the {New York Times} describes them, but they are human beings
who are funny and have a lot to give.  And then we had a lot of
strategic discussion over the day.
And then the next day, we had a beautiful concert, with
African American Spirituals and then the Beethoven Mass in C
Major, which was performed by the chorus of the Schiller
Institute.  And the church where the concert took place was
completely full, and people were really inspired, and understand
that you need Classical culture to elevate people to bring out
the most noble aspect of humanity.  And in that spirit, you can
solve any problem.
So I would like to ask you, again: join the Schiller
Institute, become part of the Renaissance movement, and help us
to bring the Silk Road Spirit; or as they were saying, in the
Shanghai Cooperation Organization meeting, the “Shanghai Spirit”
which is really the spirit of Confucius, and Mencius, and
Schiller, and Leibniz — bring this spirit to the Western world,
because we can only all profit from it.

SCHLANGER:  With that, I think we’ll conclude.  Helga, thank
you very much and we’ll see you next week.

ZEPP-LAROUCHE:  Yes, till next week.
Hele verden responderer til
den nye virkelighed, skabt
af Trump-Kim-topmødet

Leder fra LaRouchePAC, 14. juni, 2018 – Gårsdagens topmøde i Singapore demonstrerede, at der er en kursændring i gang, en kursændring, som bortfejer de gamle, dekadente, geopolitiske strukturer og i stedet indvarsler et Nyt Paradigme, der nu slår rødder, først i Asien, omkring den Nye Silkevejsånd.

Verden er splittet, lød Helga Zepp-LaRouches kommentar i dag, mellem på den ene side dem, der forstår, at Trump-Kim-topmødet er begyndelsen til en ny form for proces for fred gennem udvikling; og så dem på den anden side, hvis hysteriske reaktion til topmødet vidner om det faktum, at de ville foretrække selv atomkrig frem for at se deres spilleregler ændret. Sidstnævnte gruppe omfatter Det britiske Imperium, dets neokonservative og neoliberale allierede i USA og de apoplektiske, vestlige medier, der lyver vildt om det, der fandt sted i Singapore.

Den nye virkelighed er imidlertid ikke gået hen over hovedet på skarpe iagttagere. Kinas Global Times udgav i dag en lederartikel om topmødet og bemærker, at »en vis kraft arbejder for, at sådanne tilsyneladende umulige ting kan blive mulige. Denne kraft er den nye logik i international politik i det 21. århundrede«. Dernæst refererede lederartiklen til den diskussion om Konfutse og Mencius, som den kinesiske præsident Xi Jinping førte på det netop afsluttede SCO-topmøde i Qingdao: »USA har måske brug for at låne noget visdom af Østens filosofi«, skrev Global Times.

Det er præcist, hvad det drejer sig om, understregede Zepp-LaRouche, og det tjener til at fremhæve de dybe, filosofiske rødder til den bølge af kulturel optimisme, der nu er fremherskende i Asien, og som hurtigt må spredes til USA og Europa. Nøglen til, at dette kan ske, er, at Vesten tilslutter sig den Nye Silkevej, og at Vesten kan opleve den hurtige, økonomiske transformation på planeten, som den Nye Silkevej skaber. Det er denne politik, der har løftet over 700 mio. kinesere ud af fattigdom på henved 30 år; og det er samme politik, og samme optimisme, som kineserne nu bringer til Afrika sammen med betydelig investering i infrastruktur. Denne fremgangsmåde har allerede reduceret fattigdomsraten i Afrika fra 50 % til 40 % i løbet af de seneste 15 år – noget, som den britiskinducerede pessimisme i Vesten mente, var umuligt.

Men, som Global Times bemærker, dette er tider, hvor det tilsyneladende umulige bliver muligt – når vi bare fjerner den sten på vejen, der hedder Det britiske Imperium.

Foto: Præsident Donald J. Trump og Nordkoreas leder Kim Jong-un deltager i deres bilaterale møde, tirsdag, 12. juni, 2018, i Capella Hotel i Singapore. (Official White House Photo by Shealah Craighead) 
12. juni, 2018: Den Nye Silkevejsånd lyser i al sin pragt

Leder fra LaRouchePAC, 12. juni, 2018 – Denne dag vil gå over i historien, ikke alene på grund af den ekstraordinære bedrift i Korea, der blev skabt af Donald Trump, Kim Jong-un, Moon Jae-in, Xi Jinping, Shinzo Abe og Vladimir Putin, men også, fordi den »Nye Silkevejsånd« har taget endnu et gigantskridt fremad for virkeliggørelsen af fred og udvikling for hele verden.

Den fælles erklæring, som blev underskrevet og offentliggjort af formand Kim og præsident Trump, kan læses nedenstående. Den siger utvetydigt, at den nye relation mellem USA og D.P.R.K. »vil bidrage til fred og fremgang for Koreahalvøen, og for verden«. I en pressekonference efter topmødet, talte præsident Trump på en dyb måde om den transformation, der finder sted i verden som helhed. Han begyndte: »Jeg står foran jer som repræsentant for USA for at give jer et budskab om håb og vision, og et budskab om fred«. Han sagde, at det succesfulde topmøde beviste, at »reel forandring er muligt«; at »fortiden ikke behøver definere fremtiden«; at »enhver kan skabe krig, men kun de modigste kan skabe fred«. Han konkluderede, korrekt, at »Det er et meget stort øjeblik i verdenshistorien«.

Det bliver opfattet i hele verden, at denne historiske begivenhed i Singapore, og det på lignende vis transformerende møde i Shanghai Samarbejdsorganisationen (SCO), der fandt sted i weekenden 9.-10. juni i Qingdao, står i skarp kontrast til kaosset på G7-mødet i Quebec, hvor Trump udtalte, at Putin burde sidde med ved bordet, hvis der skulle opnås noget som helst af betydning. Trump fik fuld opbakning fra den nyvalgte italienske premierminister Giuseppe Conte, alt imens Shinzo Abe ligeledes nægter at gå med i de verbale angreb mod Rusland og arbejder tæt sammen med præsident Putin omkring fælles udviklingsprojekter. Det, der er tilbage af G7 – Frankrig, Tyskland, Canada og UK – kunne ende med at blive G4, hvis de ikke bryder ud af Det britiske Imperiums desperate bestræbelse på at opretholde opsplitningen af verden i Øst og Vest.

Der skabes historie i Asien, og ikke i Vestens affældige økonomier og kulturelle forfald. Trumps anerkendelse af Kina og Rusland reflekterer hans erkendelse af, at, med samarbejde, kan store forandringer skabes for en forbedring for menneskeheden som helhed, og at USA selv kun kan genrejses til sin tidligere storhed ved at blive en del af den Nye Silkevejsånd, som Helga Zepp-LaRouche har udlagt det. Denne ånd er smitsom og inspirerer kulturel optimisme og står i skarp kontrast til den kulturelle pessimisme, der i stigende grad har inficeret Europa og USA i løbet af de seneste halvtreds år.

Efter at have set Trumps pressekonference i Singapore, kom fr. LaRouche med den iagttagelse, at Trump havde nægtet at lade sig provokere af de hysteriske, vestlige krigsmager-medier, men snarere demonstrerede en fuldstændig tillid til, at det nye paradigme for fred gennem udvikling var både muligt og nødvendigt. Det er, hvad Lyndon LaRouche og denne bevægelse har kæmpet for i løbet af de seneste halvtreds år. Det er en tid for historiske transformationer, et faseskifte i de kvalitative egenskaber af menneskehedens udvikling, i hvilken det enkelte individs handlinger kan forandre verden. Man bør ikke stå og se til fra sidelinjen. Folk bør, på en ligefrem måde, få at vide, at de skal gå med i LaRouche-bevægelsen med det formål at bringe den Nye Silkevejsånd til hele menneskeheden.

Foto: Præsident Donald J. Trump med Nordkoreas leder Kim Jong-un. 12. juni, 2018. (Official White House Photo by Shealah Craighead)
Præsident Donald Trump og formand Kim Jong-un
udsteder en fælles erklæring i Singapore

12. juni, 2018 – Her følger erklæringen, der blev udstedt af præsident Donald J. Trump fra Amerikas Forenede Stater og formand Kim Jong-un fra den Demokratiske Folkerepublik Korea, på topmødet i Singapore.

Udstedt: 12. juni, 2018.

Præsident Donald J. Trump fra Amerikas Forenede Stater og formand Kim Jong-un fra den Demokratiske Folkerepublik Koreas Kommission for Statsanliggender (D.P.R.K.) afholdt et første, historisk topmøde i Singapore 12. juni, 2018.

Præsident Trump og formand Kim Jong-un førte en omfattende, dybtgående og oprigtig udveksling af synspunkter om de spørgsmål, der er relateret til etableringen af nye relationer mellem USA og D.P.R.K., og formand Kim Jong-un genbekræftede sin faste og urokkelige forpligtelse til total atomafrustning på Koreahalvøen.

Med en overbevisning om, at etableringen af nye relationer mellem USA og D.P.R.K. vil bidrage til fred og fremgang på Korehalvøen, og i hele verden, og i anerkendelse af, at gensidig opbygning af tillid kan fremme atomafrustningen af Koreahalvøen, erklærer præsident Trump og formand Kim Jong-un følgende:

  1. USA og D.P.R.K. indgår forpligtelse til at etablere nye relationer mellem USA og D.P.R.K. i overensstemmelse med de to landes folks ønske om fred og fremgang.
  2. USA og D.P.R.K. vil forene deres bestræbelser for at opbygge et varigt og stabilt fredsregime på Koreahalvøen.
  3. I genbekræftelse af Panmunjom-erklæringen af 27. april, 2018, forpligter D.P.R.K. sig til at arbejde henimod total atomafrustning af Koreahalvøen.
  4. USA og D.P.R.K. forpligter sig til at hjemtage de jordiske rester af POW/MIA – krigsfanger og savnede i kamp – inklusive hjemsendelse af dem, der allerede er identificeret.

I erkendelse af det faktum, at topmødet mellem USA og D.P.R.K. – historiens første – var en epokeskabende begivenhed af stor betydning for overvindelsen af årtiers spændinger og fjendtligheder mellem de to lande, og for en åbning af en ny fremtid, forpligter præsident Trump og formand Kim Jong-un sig til fuldt ud og hurtigt at gennemføre bestemmelserne i denne fælles erklæring. USA og D.P.R.K. forpligter sig til at afholde opfølgende forhandlinger, der ledes af USA’s udenrigsminister Mike Pompeo og en relevant, højtplaceret regeringsperson fra D.P.R.K., så tidligt som muligt, for at gennemføre udfaldet af topmødet mellem USA og D.P.R.K.

Præsident Donald J. Trump fra USA og formand Kim Jong-un fra den Demokratiske Folkerepublik Koreas Kommission for Statsanliggender har forpligtet sig til at samarbejde for udviklingen af nye relationer mellem USA og D.P.R.K. og for promoveringen af fred, fremgang og sikkerhed på Koreahalvøen og i verden.

Donald J. Trump, Præsident for Amerikas Forenede Stater.

Kim Jong-un, Formand for den Demokratiske Folkerepublik Koreas Kommission for Statsanliggender.

  1. juni, 2018. Sentosa Island, SingaporeSucces eller fiasko;
emnet for dette topmøde er det,
der er vigtigt for fremtiden

Leder fra LaRouchePAC, 11. juni, 2018 – Til stor fortrydelse for alle, der bebor den gamle, »liberale«, atlantiske orden, bliver det nu i stigende grad klart, at præsident Donald Trump er i færd med totalt at bryde ud af et Europa, domineret af britisk geopolitik, til fordel for at lade USA blive involveret sammen med Asien.

Asien bliver af Kinas Bælte & Vej Initiativ katalyseret frem i forreste række af fremtiden – med gennembrud inden for rumforskning og videnskab, opførelse af store, moderne infrastrukturprojekter og fjernelse af fattigdom. Præsident Trump, der i nu to år har bekæmpet britisk efterretnings kampagne for at få ham fjernet fra embedet, afviser nu enhver intrige, som London står bag, for at få ham stillet op til konfrontation med Kina og Rusland og arbejder nu på stormagtssamarbejde med Asien. Dette har bragt ham frem til det ekstremt vanskelige forsøg på at afslutte den 70 år lange Koreakrig.

Den russiske præsident Putin er ikke den eneste, der har bemærket, at det fejlslagne G7-møde i Quebec ikke blot blev ødelagt af stridigheder over importtold. For samtidig kom Trump ud med forslag til topmøder med både Japans premierminister Abe og den italienske premierminister Contes nye, euroskeptiske regering. Begge understreger samarbejde med Rusland og Kina og fokuserer på skabelse af kreditinstitutioner til byggeri af ny infrastruktur i hele Eurasien. Det samme gør Trump mht. USA.

Sammenlignet med G7’s tomme arrogance, var Shanghai Samarbejdsorganisationens topmøde i Qingdao, Kina, som fandt sted samtidigt i denne weekend, og som repræsenterer 3,1 mia. mennesker, langt mere afgørende.

Og så taler vi endda ikke om det særdeles afgørende Korea-topmøde, som Trump tog af sted for at deltage i – og i hvilket de »store europæiske magter« ikke har vist nogen som helst interesse.

I modsætning hertil, og endnu, mens præsidenten sad i flyet, kom Japans premierminister Abe, Kinas præsident Xi og Ruslands præsident Putin alle med tilbud om, sammen med USA og Sydkorea, at deltage i en konsolidering af atomnedrustning og fred gennem udvikling på Koreahalvøen. Dette er »det umulige«, som Trump forsøger at opnå.

Samtidig afholdt Schiller Instituttet, med Helga Zepp-LaRouche som stifter og præsident, en stor konference i New York City sammen med andre ledende personer, med det formål at arbejde for et længe forhindret topmøde mellem præsident Trump og præsident Putin, som tilsigter fred og udvikling i Sydvestasien. Instituttet vil følge op på dette med en bredere konference i Tyskland senere på måneden, hvor spørgsmålet bliver at engagere Europa – eller i det mindste den del af Europa, der er villig til at skifte stagnation ud med succes – i Kinas Bælte & Vej Initiativ og i udviklingen af Sydvestasien og Afrika.

I dag sagde fr. LaRouche, at Kinas (og nu også Japans) involvering i gennemførelsen af Trump-Kim-topmødet, er ekstremt håbefuldt for det nye paradigme for økonomisk og kulturelt fremskridt, for hvilket Schiller Instituttet arbejder. Hvis topmødet bliver en succes, vil det blive en game-changer; hvis det mislykkes, må vi tackle denne realitet.

Hun påpegede desuden de advarsler, der nu kommer fra mange eksperters side, om, at faren for et nyt finanskrak, der er mindst lige så alvorligt som det i 2007-08, truer det atlantiske område og udviklingslandene. Dét er den reelle trussel mod udsigten til stormagtssamarbejde og et hurtigt, økonomisk fremskridt; en udsigt, præsident Trump tydeligvis ser, når han vender sig mod Asien.

Lyndon LaRouches forslag, de »Fire Nye Love«, som indledes med en Glass/Steagall-bankopdeling for at bryde de største banker på Wall Street og i City of London op, blev udarbejdet i 2014 for at undgå dette sammenbrud og frembringe nye gennembrud i produktivitet og produktiv beskæftigelse.

Foto: Præsident Donald J. Trump og Nordkoreas leder Kim Jong-un mødes for første gang, tirsdag, 12. juni, 2018, på Capella Hotel i Sinapore. (Official White House Photo by Shealah Craighead)
Silkevejsånden er smittefarlig!
Hovedtale af Helga Zepp-
LaRouche, Schiller Instituttets
konference i New York,
9. juni, 2018: Dona Nobis Pacem
– Giv os fred, gennem
økonomisk udvikling

Jeg er faktisk meget optimistisk med hensyn til situationen. Jeg mener, der absolut er en mulighed for, at vi i den nærmeste fremtid vil se fremkomsten af et fuldstændig Nyt Paradigme for civilisation. For allerede på nuværende tidspunkt samles flertallet af nationer omkring ideen om, at der findes én menneskehed, og som tilhører en højere orden end nationale interesser og end selv geopolitisk konfrontation. Aldrig før har modsigelsen mellem og åbenheden i kampen mellem det Nye Paradigme og det gamle paradigme været mere åbenlys end netop nu. Denne konference blev oprindelig planlagt for at fremskynde denne proces …

 

Download (PDF, Unknown)

 

Øvrige talere på Panel I:

Jason Ross, medforfatter af rapporten “Forlæng den Nye Silkevej til Vestasien og Afrika; En vision for en økonomisk renæssance”.

Dr. Xu Wenhong, vicegeneralsekretær for Bælte & Vej-studier, det Kinesiske Akademi for Samfundsvidenskaber, Ét Bælte, én Vej-initiativet.

Dmitry Polyanskiy, første permanente vicerepræsentant for den Russiske føderation til FN.

Diskussion.

 
Ny asiatisk alliance former
fremtiden: Vil de tåbelige
europæere blive ladt tilbage?
Helga Zepp-LaRouche i Schiller
Institut Internationalt Webcast,
7. juni, 2018

Momentum ligger derfor i Asien, og det er grunden til, at Schiller Instituttet insisterer på, at USA og de europæiske nationer simpelt hen bør alliere sig med de asiatiske lande for at udvikle planeten, overvinde fattigdom, få win-win-samarbejde mellem alle verdens nationer og opbygge et nyt fællesskab, et nyt samfund, for menneskehedens fælles fremtid. Dette ligger så meget inden for rækkevidde, at, hvis blot folk kender til dette Nye Paradigme, der nu vokser meget, meget hurtigt frem, vil de omgående blive optimistiske! Det skyldes udelukkende manglende kendskab til det, der foregår i disse dele af verden, og det er årsagen til pessimisme og til, at mange mennesker ikke kan se nogen måde, hvorpå det kan ændres.

 

Download (PDF, Unknown)

 

 
Diplomati mellem Putin og Trump åbner
vejen for Putin-Trump-topmøde

Leder fra LaRouchePAC, 6. juni, 2018 – Med præsidenterne Trump og Putin, der offentligt har annonceret, at et topmøde mellem de to ledere endelig er under forberedelse, gennemfører Ruslands præsident et energisk internationalt og nationalt diplomati parallelt med Trumps afgørende initiativ over for Nordkorea. Faktisk beskrev Putin, i et interview i dag med China Media Group (CMG) forud for sit besøg til Kina, til mødet i denne weekend i Shanghai Samarbejdsorganisation (SCO), Trumps beslutning om at afholde et topmøde med Kim Jong-un som en »modig og moden beslutning«.

Putin har netop afsluttet et historisk besøg til Østrig, en kernenation i EU, hvilket viser verden, at den britiskanstiftede kampagne for at indføre sanktioner mod og dæmonisere Rusland er ved at kollapse. I sit interview med CMG sagde Putin: »Jeg er overbevist om, at sund fornuft vil sejre, og at al ulovlig begrænsning, der er skadelig for udviklingen af den globale økonomi, med tiden vil blive fjernet, alt imens vi vil kunne forbedre vore relationer med alle partnere, inkl. USA og andre lande, der danser til USA’s pibe og påtvinger sanktioner.« Han tilføjede, at »før eller siden vil det blive åbenbart«, at sanktionerne og den provokerende, militære deployering på Ruslands grænser »er skadelige for alle, inkl. for dem, der gennemfører sådanne initiativer«.

SCO-mødet i Qingdao 9.-10. juni, som for første gang vil inkludere Indien og Pakistan som fulde medlemmer, vil repræsentere næsten halvdelen af verdens befolkning. Efter premierminister Modis »uformelle« møder med både Xi Jinping og Putin i den sidste måneds tid, samarbejder Indien nu fuldt og helt med ånden fra den Nye Silkevej, selvom Indien ikke officielt tilslutter sig selve Bælte & Vej Initiativet pga. spørgsmålet om suverænitet i Kashmir, gennem hvilket den kinesisk-pakistanske, økonomiske korridor passerer. Men selv her tilsluttede Pakistan og Indien sig sammen SCO, og Bælte & Vej er den fælles, økonomiske tråd for alle SCO-lande.

Putin planlægger også et topmøde med Kim Jong-un. Både Rusland og Kina bakker fuldt op om Trump-Kim-tomødet næste tirsdag i Singapore, med en forventning om, at Nordkoreas integration i Bælte & Vej vil fuldende det oprindelige koncept for den Nye Silkevej, som blev formuleret af Lyndon og Helga LaRouche i 1990’erne – en jernbane-udviklingskorridor fra Pusan til Rotterdam. Dette koncept er nu udvidet til at blive til Verdenslandbroen, med Silkevejen, der forlænges til Afrika, Latinamerika, Europa og, potentielt set, USA.

Der er ingen tid at spilde med at afslutte det forræderiske »Russiagate« og befri præsident Trump til at gå sammen med Rusland og Kina i det nye paradigme og genopbygge USA gennem LaRouches Fire Love  og tilslutte sig Silkevejs-transformationen af udviklingssektorens nationer. I dag uddeler LaRouchePAC-aktivister personligt, til hvert enkelt medlem af Kongressen, »Memo til præsident Trump: Tiden er inde til at afslutte den særlige relation; deklassificér alle dokumenter af britisk herkomst vedrørende Deres kampagne i 2016«. 

En afsløring og retsforfølgelse af de forbrydere, der handler på vegne af Det britiske Imperiums kupforsøg mod USA, er både presserende nødvendigt og fuldstændig muligt.

En Schiller Institut-konference i Manhattan på lørdag med titlen, »Dona Nobis Pacem – Giv os fred, gennem økonomisk udvikling«, vil have internationale talere, der adresserer det potentiale, som nu er inden for rækkevidde, for en sand, global renæssance, med Helga Zepp-LaRouche som hovedtaler, og som søndag vi blive efterfulgt af en koncert med Schiller Instituttets Kor, der opfører Beethovens smukke Messe i C-dur, samt flere afroamerikanske spirituals.

Foto: USA’s præsident Donald Trump og Ruslands præsident Vladimir Putin på sidelinjen af det 25. Økonomiske APEC-møde for ledere. 11. nov., 2017. (en.kremlin.ru)          
Finansverdenens kupforsøg i Italien
– Geopolitik må ophøre i 2018.
Nyhedsorientering, maj-juni, 2018.

En virkelig spektakulær transformation i menneskehedens historie er nu i sigte i den nærmeste fremtid, hvis verdens borgere har tilstrækkeligt mod til at gribe chancen. Man husker på Friedrich Schillers berømte epigram, »Øjeblikket«, der reflekterer over udfaldet af den franske revolution: »En afgørende epoke har århundredet skabt, Dog, dette store øjeblik fandt et lidet folk.« Kan menneskeheden i dag leve op til dette øjebliks storhed?

Download (PDF, Unknown)
Sov ikke sommeren væk;
historien kunne totalt ændre sig

Leder fra LaRouchePAC, 4. juni, 2018 – Tre Schiller Institut-begivenheder viser, at det nye paradigme for økonomisk fremskridt og samarbejde mellem nationer, som er vokset frem fra Asien og nu er begyndt at transformere Afrika, kan nå ind i Europa, ind i det krigshærgede Sydvestasien og kan engagere præsident Donald Trumps Amerika.

Den 30. maj gik Instituttet sammen med den kinesiske ambassade i Sverige og det Kinesisk-Svenske Erhvervsråd for at samle et stort diplomat- og erhvervspublikum og gøre det klart, hvorfor Kinas Bælt & Vej Initiativ har fanget Østeuropas opmærksomhed og ligeledes tilbyder økonomisk genoplivning til Vesteuropa. 6. juni vil Schiller Instituttet og Yemens Almene Investeringsmyndighed præsentere en ny rapport om, hvordan Yemen kan genopbygges med Bælte & Vej Initiativet, selv med Saudi-Arabien og dens »koalition«, der angriber og bomber den eneste havn, der udgør landets livline, den yemenitiske havn Hodeidah.

Og på Schiller Instituttets konference 9. juni i New York vil Instituttets stifter Helga Zepp-LaRouche få følgeskab af talere fra FN-konsulater og amerikanske ledere, der vil arbejde for, at præsident Trump får et topmøde med den russiske præsident Putin – hvilket er helt uundværligt for fred i Mellemøsten og sikkerhed i hele verden.

At præsidentens topmøde med Nordkoreas Kim Jong-un næste tirsdag kunne føre til et tøbrud i verdens ældste »uopløselige«, frosne konflikt, er et vidnesbyrd til fordel for det nye paradigme for nationalt samarbejde, der har udviklet sig i Asien. Kina, Rusland, Japan, Indien og naturligvis Sydkorea arbejder alle for præsident Trumps succes og giver ham større frihed til at ændre sin indstilling til en udvikling på topmødet i retning af en atomafrustning.

Hans succes vil også være deres succes pga. gennembruddene i infrastruktur-konnektiviteten i hele Eurasien, som kan følge efter fred på Koreahalvøen.

Senere kunne et topmøde mellem Trump og Putin, der nu arbejdes på, imod britisk geopolitiks og dens tilhængeres hylende opposition, bringe den samme udvikling til selv Sydvestasiens krigszone.

I dag beskrev Helga LaRouche udsigterne for arbejdet hen imod »principper for en fælles skæbne for menneskeheden« som forhåbningsfulde. Vesteuropa vil, tilføjede hun, enten erstatte sine nuværende principper (for nedskæringspolitik over for menneskeheden), eller også eksplodere. Selv de haltende tegn på økonomisk vækst i Amerika under Trumps præsidentskab har været tilstrækkeligt til at forårsage, at finanskredse fordømmer en »afkobling« fra et Europa, der atter falder bagud mod nulvækst, eller det, der er værre.

Og de halter, kombineret med kulturelle og postindustrielle sygdomme, der får den forventede, gennemsnitlige levealder i Amerika til at falde og store missioner, som udforskning af rummet, til at gå tabt.

Vi vil føre kampagne for Lyndon LaRouches metode til en økonomisk genrejsning, »LaRouches fire nye økonomiske love«. Glass-Steagall, for at bryde Wall Street op, og en statslig nationalbankpraksis, der skal erstatte det med produktiv kredit, er allerede blevet forsigtigt rejst i Italiens nye regering. I USA har de ført til »videnskabsdrevet økonomi«, forcerede programmer for fusionskraft og udforskning af Solsystemet, som bringer eksplosioner i produktivitet.

Dette er det nye paradigme, omkring hvilket de asiatiske magter ønsker USA’s samarbejde.

Foto: Frivillige aktivister fra LaRouchePAC i det nordlige New Jersey mobiliserer for LaRouches Fire Love. Maj 2018. (Photo Sylvia Rosas / LaRouchePAC)
Direktør for FN’s Verdensfødevareprogram tilskynder til anvendelse
af den kinesiske model for at takle fattigdom i Nordkorea

14. maj, 2018 – Den administrerende direktør for Verdensfødevareprogrammet, David Beasley, har netop 8.-11. maj gennemført et besøg i Nordkorea for at vurdere behovet for nødforsyninger af fødevarer dér. I et interview 12. maj til Kinas Tv-netværk CGTN sagde Beasley, at han ikke havde fundet nogen trussel om hungersnød i D.P.R.K., men derimod en stor trussel om, og eksistensen af, under- og fejlernæring.

Korrespondent Hou Nu spurgte Beasley om hans opfattelse af de »fremtidige udsigter for samarbejde«, efter han havde talt med repræsentanter fra Kinas Landbrugsministerium, og, om Kinas »erfaring inden for fattigdomsreduktion« kunne hjælpe andre lande i verden.

»Kina er en fantastisk succeshistorie med hensyn til at adressere sult i verden. Vores mål er at afslutte sult i verden frem til 2030«, svarede han. »Det kan vi ikke gøre uden Kina. Og Kina har været en model for resten af verden at følge mht. … at afslutte sult. For, raten af alvorlig fattigdom er netop faldet – det er uden fortilfælde – for over 800 million mennesker! Og under mine møder med Kinas ledere, siger jeg: ’Ligesom USA gjorde for årtier siden, [med] denne succes, må I hjælpe resten af verden. Og vi må gå i partnerskab sammen, så vi kan afslutte sult i alle lande i verden, og jeres succes er en model, der bør gentages’.«

Foto: Adm. dir. for FN’s Verdensfødevareprogram David Beasley besøgte i sidste uge Nordkorea i fire dage, hvor han også besøgte landbrugsområder. (Foto fra 2017.)
Nord- og Sydkorea, Kina og Indien,
finder sammen om fred og udvikling
i stedet for krig.
Politisk Orientering 3. maj, 2018

Tom Gillesberg: »God aften og velkommen til disse dramatiske tider, hvor vi faktisk står med muligheden – og når jeg siger ’vi’, så mener jeg menneskeheden, størstedelen af menneskeheden – med muligheden for at befri menneskeheden fra den største svøbe og trussel, som har eksisteret mod menneskeheden i lang tid, og det er geopolitik; det er Det britiske Imperium; det er, at man har kunnet sidde med centrum i finanscentrene i London og vedhænget, der befinder sig på Wall Street, og rundt omkring i verden har man haft denne her kræftsvulst med en masse metastaser rundt omkring, som simpelt hen har kunnet få lov til at tage kontrollen over, hvad der foregik her på kloden og i den senere tid har bragt menneskeheden meget tæt på en konfrontation mellem atommagter, som, hvis den bliver realiseret, sandsynligvis betyder menneskehedens endeligt.

Chancen for, at vi kommer ud af det her; chancen for, at Det britiske Imperium bliver lagt i graven, er større end nogensinde før; men den krig er ikke vundet endnu. Det er det, man ligesom skal forstå, når vi ser disse vedvarende kampagner i medierne … baseret på løgne. Først så vi Russiagate: Rusland har grebet ind i det amerikanske valg, har manipuleret tingene. Og igen, der har været så mange historier om det, og kigger man på substansen, kigger man på beviserne, så er de eneste beviser, vi har for noget, nemlig disse såkaldte ting, som kom fra DNC, den Demokratiske Nationalkomites server, som blev præsenteret på WikiLeaks, så var det ikke et hack, det var et læk; det var nogen i DNC, der havde adgang til DNC’s server, som lækkede det til WikiLeaks. På trods af det, så har vi hørt historien til uendelighed om, at Rusland har grebet ind i det amerikanske valg, og det brugte man jo så som basis for at sige, ved hvert eneste valg, vi har haft siden, ’Rusland forsøger at gribe ind i valget’, på trods af, at vi NUL beviser har set på noget tidspunkt, for disse påstande …«

 
Mandagsopdatering fra LaRouchePAC, 30. april, 2018

 
En spirituel faktor

Leder fra LaRouchePAC, 29. april, 2018 – Den betagende proces, der er blevet mest synlig i Korea i løbet af de seneste dage – og hvor mange mennesker forventede for blot et par uger siden, at dette ville ske? – er stadig langt fra den totale sejr, som vi kæmper for. Foreløbig er det stadig en forpost, der kæmpes om. Det britiskledede angreb mod Syrien for to uger siden tilsigtede at forhindre dette fremskridt; det påførte det alvorlig skade, og næste gang, hvis vi tillader en ’næste gang’, kan blive langt mere skadelig.

Men, selv som en omstridt forpost, så har det håb, som Korea-forhandlingerne repræsenterer, ikke desto mindre fejet hen over verden med sin inspiration. Det var fuldstændig naturligt, da tusinder af tilhængere ved præsident Trumps møde i Michigan den 28. april, begyndte at synge, »No-bel«, »No-bel!«, da han nævnte Korea. Uanset partitilhørsforhold eller politiske grupperinger, så, for enhver, der har en smule forståelse og moral, kan det ikke slå fejl at finde nogen grad af inspiration fra Korea i dag. Husk, at den erklærede tilstand af fjendtligheder på Koreahalvøen har eksisteret lige siden 1950, hvor verdens befolkningstal blot var 2,5 mia., i sammenligning med nutidens 7,6 mia. mennesker. Kun omkring 7 % af dem, der lever i dag, var overhovedet blevet født, da denne aldrig afsluttede krig begyndte. Og denne Koreakrig indviede denne Kolde Krig, som dominerede resten af det rædselsfulde 20. århundrede. Og på lignende måde understøtter den frosne koreakonflikt stadig væk det britiske imperiesystem med at sætte alle op mod alle, for at opretholde dets verdensherredømme.

Det, der nu er ved at finde sted i Korea, er blevet muligt gennem det fælles og koordinerede arbejde udført af Kina, Japan, Rusland og USA, sammen med de to Korea’er. Det, der til syvende og sidst har gjort dette muligt, er, at Kina, Japan, Rusland og USA alle har gennemgået dybtgående forandringer i løbet af de seneste årtier, som først nu, i dag, har gjort denne form for samarbejde muligt, hvor det tidligere aldrig havde været muligt. Hvad forårsagede disse ændringer? Præsidenterne Xis, Putins og Trumps, samt premierminister Abes nye politikker af? Jovist; men hvad var det, de alle havde til fælles?

Der foreligger en spirituel faktor. Som Douglas MacArthur så viseligt udtrykte det om bord på slagskibet Missouri i Tokyo Bay, »det må være af ånd, hvis vi skal redde kødet«. Lyndon LaRouche refererede til dette i sit banebrydende arbejde fra 2004, The Coming Eurasian World (Den kommende eurasiske verden), hvor han skrev, »Det, der sker, som jeg ofte, endda på nært hold, således i løbet af mit liv har set, er, at udviklingen af en hel kulturs kollektive bevidsthed drives af gnisten fra interventionerne, gennem tvetydighedens slør, fra relativt få genier og fra de unge mennesker, der gentager geniers oplevelse af opdagelse, i deres egen selvudvikling i den tidlige ungdom«. (»Toward a Second Treaty of Westphalia: The Coming Eurasian World«, EIR, Dec. 17 2004) 

Den »kommende eurasiske verden«, den næste, store fase i menneskets udvikling, som Lyndon LaRouche her forudsagde, er nu ved at komme inden for vores synsfelt, drevet af de geniets gnister, som han har spredt igennem mange årtier. Korea-forhandlingerne tilstår os som muligt, at det kan gøres. Det skiller sig nu klart ud, ligesom den Nye Verden gjorde det for Schillers Columbus. Vil vi nu virkeliggøre det?

Foto: 27. april, 2018, underskrev præsident Moon Jae-in og formand Kim Jong-un Panmunjom-erklæringen for Fred, Fremgang og Genforening på Koreahalvøen som et resultat af topmødet, og de annoncerede erklæringen i fællesskab. (South Korea Gov. / koreasummit.kr)