Udtalelse fra Den kinesiske Ambassade til Schiller Instituttets Afghanistan seminar den 11. oktober 2021

Som en tæt nabo til Afghanistan har Kina altid respekteret dets suverænitet, uafhængighed og territoriale integritet; holdt sig til ikke-indblanding i dets indre anliggender og ført en venlig politik over for alle afghanere. Vi håber, at Taleban vil opbygge en bredt funderet og inkluderende politisk struktur, føre en moderat og forsigtig indenrigs- og udenrigspolitik, beskytte kvinders og børns rettigheder, resolut bekæmpe terrorgrupper og udvikle venskabelige og samarbejdsrelationer med sine naboer og andre lande. Vi håber inderligt, at Afghanistan kan finde en udviklingsvej, der passer til landets nationale forhold. For at imødekomme det afghanske folks umiddelbare behov har Kina meddelt, at landet vil levere forsyninger til en værdi af 200 millioner RMB til Afghanistan, inklusive 3 millioner doser af COVID-19-vacciner. Når sikkerheden og andre forhold tillader det, er Kina villig til at hjælpe Afghanistan med at bygge projekter, der vil hjælpe med at forbedre levevilkårene, og vil gøre sit bedste for at støtte Afghanistan i dets fredelige genopbygning og økonomiske udvikling.

Vi opfordrer det internationale samfund til at spille en konstruktiv rolle i Afghanistans fredelige genopbygning på grundlaget af respekt for Afghanistans suverænitet, uafhængighed og territoriale integritet, respekt for det afghanske folks vilje og overholdelse af det af afghansk ledede og afghansk tilegnede princip. Vi har bruge for mere dialog og for at give flere råd til den nye myndighed i Afghanistan uden nogen fordomme eller forudfattede idéer, og vi bør ikke skabe vanskeligheder for dem. Humanitær bistand er yderst presserende. Økonomiske sanktioner må stoppe. Ensidige sanktioner eller restriktioner mod Afghanistan bør ophæves. Landets valutareserver er nationale aktiver, der ikke bør bruges som et forhandlingskort til at lægge politisk pres på Afghanistan.

Den bratte forandring i Afghanistan minder os endnu engang om, at militær intervention og magtpolitik ikke har folkelig opbakning, og at udenlandske modeller og den såkaldte demokratiske transformation ikke er holdbare. Hvad relevante lande har gjort i Afghanistan i løbet af de sidste 20 år, er endt i fiasko. De bør seriøst reflektere over det og rette fejl rettidigt, i stedet for at gå væk fra problemerne forårsaget af deres egen ageren, og overlade dem til Afghanistan og andre lande i regionen. Når alt kommer til alt, bærer de det uomgængelige politiske, sikkerhedsmæssige, økonomiske og humanitære ansvar for Afghanistan, og er mere forpligtet end andre lande til at hjælpe Afghanistan med at opretholde stabilitet, forhindre kaos og begive sig ud på vejen til fred og genopbygning. De bør oprigtigt honorere deres forpligtelse til det afghanske folk og tage konkrete skridt for at deltage i det internationale samfunds bistandsindsats i Afghanistan.
Tom Gillesbergs introduktion til Schiller Instituttets Afghanistan-seminar den 11. oktober 2021:

På vegne af Schiller Instituttet i Danmark og Københavns kontor for {Executive Intelligence Review} vil jeg byde alle velkommen og fortælle, at vi er glade for at se jer her. Dette er vores første fysiske begivenhed i lang, lang tid. Og vi besluttede på grund af sagens påtrængende karakter, situationen i Afghanistan, at vi meget hurtigt ville organisere dette seminar, fordi vi havde mulighed for at få nogle meget fremtrædende gæstetalere. Først og fremmest har vi en ekstremt presserende situation i Afghanistan: Vi har en utrolig humanitær katastrofe, som udvikler sig lige nu, hvis verden ikke arbejder sammen for at håndtere det.

Men på samme tid er det også et meget betydningsfuld øjeblik i menneskets historie, først på grund af tilbagetrækningen af ​​de amerikanske tropper fra Afghanistan og det totale sammenbrud af de amerikanske eller vestlige støttede og uddannede styrker, der inden for en meget kort periode stort set kollapsede hele eventyret, eller hvad de kalder "fortællingen" om hvad der er foregået i Afghanistan i løbet af de sidste 20 år — om genopbygning af demokrati og alle disse fantasifulde idéer; men også et udtryk for den samme proces, der generelt foregår i store dele af Sydvestasien.

Og da alt dette fandt sted, udtalte formanden for Schiller Instituttet Helga Zepp-LaRouche: Folk siger, at dette er som "Saigon-øjeblikket", det er ligesom da USA trak sig ud af Vietnam. Men det er ikke den rigtige parallel. Det er ligesom sammenbruddet af Berlin-muren. Dette er slutningen på en æra. Og med afslutningen på en æra kommer spørgsmålet straks, hvad vil den nye æra så blive? Hvad vil der være i det?

Det vi har gjort i Schiller Instituttet og LaRouche-bevægelsen i mange årtier, i et halvt århundrede, er at definere allerede på forhånd, når først ét system, ét paradigme kollapser, hvad der derefter må følge. Og vores svar har været: i stedet for at tænke på hvad er den næste fase af kaos og krig der vil følge, i Afghanistan eller i Sydvestasien, i verden generelt, bør spørgsmålet være, hvordan bygger man lige nu fred gennem udvikling?

Hvordan bruger vi, ud af disse meget, meget tragiske omstændigheder, lejligheden til at erstatte det gamle paradigme for geopolitiske overvejelser, hvordan vi kan irritere de andre; lidt som tidspunktet omkring Den vestfalske Fred i 1648, da Europa havde været i krig i hundrede år med alle former for religiøse og politiske krige, den ene krig efter den anden – da Europas regeringer indser, at hvis vi fortsætter dette, vil der ikke være nogen tilbage til at rapportere om det. Så derfor må vi sætte os sammen og finde en måde at leve sammen på, hvor vi respekterer hinandens lande eller religioner; og i stedet for at tænke over, hvordan kan vi sabotere, hvad de andre laver, så vil vi i stedet have princippet om, hvordan vi kan hjælpe vores naboer.

Og dette valg er ikke taget [endnu]. Danmark, siden 1999, var gået fra at deltage i fredsbevarende operationer, til i stedet at føre en militaristisk udenrigspolitik, der stort set sluttede sig til hver eneste krig, trods kun 5,8 millioner mennesker! Nu, i Danmark, er der en refleksion over, at dette var en fuldstændig fiasko. Hvad nu?

Vi vil sikre os, at dette “hvad nu?” kommer på et helt nyt niveau, med hensyn til hvad der skal være en del af dette. Vi skal naturligvis ikke fortsætte det, som ikke virkede. Vi ved nu, at man ikke kan løse problemer med militære midler. Men vi er også nu nødt til, i de forskellige nationer, og Danmark mest eftertrykkeligt inkluderet, at have idéen, at hvis vi skal løse disse ting, vil dette være gennem samarbejde; og det kommer til at være gennem samarbejde med alle naboerne [til Afghanistan], alle deltagerne – selvfølgelig USA, men selvfølgelig også Kina, selvfølgelig Rusland og så videre.
Amerikansk-russiske samtaler om strategisk stabilitet er sat i bevægelse
og borgernes aktioner for et nyt paradigme gør hele forskellen

22. juni (EIRNS) — Det er officielt blevet bekræftet, at forhandlinger mellem USA og Rusland om nuklear strategisk stabilitet, med mandat fra Biden-Putin-topmødet den 16. juni, formelt er i gang; og der er afgørende udtryk for opbakning. Hvad der vil kunne gøre hele forskellen – som det allerede har gjort til dato – er at engagere flere og flere borgere i aktiv mobilisering, som gennem Schiller Instituttets dialogproces, og især i løbet af de to dage med international drøftelse på denne weekendkonference, hvor Schiller Instituttet er vært: "Til gavn for alle mennesker, ikke regler til fordel for de få!"

I går meddelte Ruslands ambassadør i USA, Anatoly Antonov, at han har sendt forslag til amerikanske myndigheder om, hvordan stabilitetsforhandlingerne kan fortsætte. Dette gjorde han inden for en dag, efter at han fra Moskva vendte tilbage til sin stilling i Washington efter mødet i Genève den 16. juni mellem præsidenterne Biden og Putin. Antonov sagde 21. juni: ”Alle deltagere [forlod Genève] med håb om, at russisk-amerikanske relationer ville stabilisere sig. Vi forventer bestemt, at morgendagen vil være bedre, ikke kun bedre for Rusland og USA, men for hele verden… I de tidlige timer i dag sendte vi vores kolleger en række forslag om møderne; om behovet for at holde en seriøs samtale om hvordan vi vil leve sammen. Vi har ingen anden mulighed end at leve uden at skændes på denne planet. Det er fordi, som den russiske præsident Vladimir Putin har udtalt mange gange, Rusland og USA har et særligt ansvar for international fred og sikkerhed. Vi burde samarbejde, og der er ingen anden mulighed”.

Senere på dagen sagde Ned Price, talsmand for det amerikanske udenrigsministerium, at forberedelserne til det første møde mellem USA og Rusland er i gang. Den amerikanske delegation vil blive ledet af en højtstående embedsmand i udenrigsministeriet.

Et stærkt synspunkt på hvordan samtalerne skal fortsætte, kommer fra Dmitry Stefanovich, en ekspert ved 'Primakov Institute for World Economy and International Relations' i Rusland. Han understregede, at mandatet fra Biden-Putin-aftalen er todelt. Det ene er diskussion om atomvåbenkontrol. Den anden del er bilateral dialog om risikostyring for at afværge at udløse en krig ved et uheld eller anden nødsituation.

Faren ved bevidste højrisikable handlinger fremgår tydeligt af de seneste NATO-planer for troppeindsættelse. Næste uge i Sortehavet begynder en fælles militærøvelse mellem NATO og Ukraine, "Sea Breeze", der involverer mere end 5.000 tropper, 32 skibe, 40 fly og deltagelse fra 32 lande i 12 dage (28. juni-10. juli). Lige nu sejler Royal Navys britiske krigsskib HMS Dronning Elizabeth med sine ledsagefartøjer og et kontingent af F-35B-stealth-kampfly i det østlige Middelhav, klar til kampaktioner i Syrien og Irak, tilsyneladende rettet imod ISIS.

Føj til denne krigsfare de forværrede forhold for både pandemien og hungersnøden. Der er COVID-19-bølger på den sydlige halvkugle i Sydamerika og Afrika samt nye bølger i Centralasien.

Udbredelsen af sult og hungersnød øges. I dag udsendte Verdensfødevareprogrammet en meddelelse: "41 millioner mennesker er nu i overhængende risiko for hungersnød", hvilket forøger det tidligere WFP-skøn af antallet af mennesker, der i år kan dø af sult uden nødhjælp fra 34 millioner. Direktør David Beasley sagde: ”Jeg vil understrege, hvor dårligt det er derude. I dag banker 41 millioner mennesker bogstaveligt talt på hungersnødens dør. Prisen for at nå dem er omkring $ 6 mia. Vi har brug for finansiering, og vi har brug for det nu”.

Der ligger ingen “naturlige” fysiske begrænsninger til grund for disse forfærdelige katastrofer. De er resultatet af årtier med bevidst undertrykkelse af den økonomiske udvikling fra London/Wall Street-imperiet, som nu indfører drastiske reduktioner i energi, vand, mad, kemikalier, industri, landbrug og andre basale fornødenheder, for at forårsage masseaffolkning under påskud af at "redde planeten".

Men på samme tid træder tusinder af mennesker frem i opposition. Denne weekends konference i Schiller Instituttet er et samlingspunkt i forhold til mobilisering af en global anti-malthusiansk alliance.

Helga Zepp-LaRouche beskrev i dag situationen som "anspændt, men lovende". Blandt de punkter, hun bemærkede i sin briefing, var den russiske præsident Vladimir Putins initiativ.

I dag er det minde- og sorgdag i anledning af 80-årsdagen for Hitlers styrkers angreb på Sovjetunionen. Putin skrev en gæstekronik, der blev offentliggjort i dagens udgave af den tyske ugeavis Die Zeit med titlen "At være åben på trods af fortiden". Den kunne ikke være mere betegnende for den måde at tænke og handle på, kaldet "modsætningerne sammenfald", der blev formuleret i det 15. århundrede af kardinal Nicholas af Cusa, og i dag støttes af Helga Zepp-LaRouche.

Putin afsluttede sin artikel idet han specifikt adresserede Europa, men implicit verden generelt: ”Verden er et dynamisk sted, der står over for nye udfordringer og trusler. Vi har simpelthen ikke råd til at bære byrden af tidligere misforståelser, hårde følelser, konflikter og fejl. Det er en byrde, der forhindrer os i at koncentrere os om de aktuelle udfordringer. Vi er overbevist om, at vi alle burde erkende disse fejl og rette dem. Vores fælles og ubestridelige mål er at garantere sikkerhed på kontinentet uden skillelinjer, et fælles rum for retfærdigt samarbejde samt inkluderende udvikling for velstanden i Europa og verden som helhed”.
Forlad verden med geopolitisk konfrontation

18. juni (EIRNS) — Dagen efter Putin-Biden-topmødet den 16. juni, som begge præsidenter beskrev som konstruktivt, kom der flere officielle synspunkter om hvad der videre kan ske, i en positiv retning. I et interview i Moskva kaldte den russiske viceudenrigsminister, Sergey Ryabkov, mødet for "en ny start." Han sagde, at han havde fået besked på at følge op, uden at tøve. Med hensyn til forslaget fra topmødet om strategiske stabilitetsforhandlinger: "Jeg vil sige, at vi har en række direkte instruktioner fra lederskabet for at undgå pauser i praktisk interaktion med USA …"

I Washington, DC, holdt den nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan, en telefonkonference med medierne den 17. juni og rapporterede om administrationens syn på Bidens rundtur til alle tre topmøder; under hvilken diskussion Sullivan sagde, at Biden vil søge et møde med Kinas præsident Xi Jinping i den kommende periode. Afskriften fra Det Hvide Hus rapporterer Sullivans uddybning: ”[hvad] præsidenten sagde om, at der ikke er nogen erstatning for dialog på lederniveau som en central del af, hvorfor han holdt topmødet med Putin i går, gælder også for Kina og for præsident Xi Jinping. Han vil fremover søge efter muligheder for at samarbejde med præsident Xi. Vi har ingen særlige planer i øjeblikket, men jeg vil bemærke, at begge ledere sandsynligvis vil være med ved G20 i Italien i oktober… [Vi] vil sætte os ned for at finde frem til den rigtige fremgangsmåde for de to præsidenter at engagere sig”. Han henviste til to måder – muligvis telefonisk eller ved et sidemøde på et internationalt møde – og sidenhen – "på anden vis".

Umiddelbart efter erklæringen fra Sullivan bekræftede udenrigsministeriets talsmand, Ned Price, den samme meddelelse til South China Morning Post: at administrationen forudser et møde mellem Biden og Xi. Kinas CGTN TV udsendte derefter denne historie med internationale kommentarer.

Disse begivenheder, målt på deres potentiale, ikke deres tilsyneladende øjeblikkelige resultater, gør Schiller Instituttets internationale konference 26. – 27. juni og den igangværende dialog meget vigtig.

https://schillerinstitute.nationbuilder.com/20210626-27-conference

Det kritiske element er at formulere indholdet af den nødvendige politik – til gavn for alle mennesker og fremtiden – og tilskynde til diskussion og bevægelse i forhold til midlerne til at få det til at ske. Drivkraften er det presserende behov for en samarbejdsindsats for en global sundhedsinfrastruktur for sundhedssikkerhed. Dette er utvivlsomt i alles fælles interesse, og opnås gennem fælles handling.

Se på øjebliksbilledet af pandemien og hungersnød. Den sydlige halvkugle er hårdt ramt. I Afrika raser den tredje bølge af COVID-19 i mange nationer, især i det sydlige Afrika. Sydafrika har indsat militæret for at forsøge at holde visse kommercielle funktioner i gang. Der er ynkeligt få vacciner overalt. I Sydamerika er virusset ude af kontrol mange steder. I denne uge registrerede Paraguay 18,9 dødsfald pr. million indbyggere, sammenlignet med 2,7 i Indien, 2,2 i Sydafrika og 1,1 i USA. Efter Paraguays dødelighedsprocent kommer Surinam, Argentina, Uruguay, Colombia, Brasilien og Peru, alle med grufulde forhold.

Verdens fødevaresituation forværres.  FAO’s, Fødevare- og Landbrugsorganisationens, seneste skøn er, at fødevarepriserne i år vil være 20% højere end i 2020 for importerede fødevarer til "lavindkomst fødevaremanglende" nationer – hvilket betyder fattige nationer, der er afhængige af kommerciel eller doneret fødevareimport. Dette betyder lidelse og død. Verdensfødevareprogrammet (WFP) advarer om, at 34 millioner mennesker er på sultegrænsen i år. Omkring 9 millioner sultede ihjel sidste år, mere end antallet af COVID-19-dødsfald i 2020. WFP's David Beasley er i det sydlige Afrika i denne uge på grund af krisen. Han besøgte WFP-operationer i det nordlige Mozambique i Cabo Delgado, et sted for terrorisme og omfattende fordrivelser. Næsten 2 millioner mennesker i landet er afhængige af fødevarehjælp.

På denne baggrund talte også Helga Zepp-LaRouche, præsident for Schiller Instituttet, dagen efter Putin-Biden-topmødet om sin evaluering. Som deltager i et internationalt dweb-program fra Trinidad & Tobago, sagde hun: "Mødet mellem præsident Biden og præsident Putin i går i Genève er et håbefuldt skridt i den rigtige retning. De gentog diskussionen mellem Gorbatjov og Reagan på daværende tidspunkt om, ”at en atomkrig ikke kan vindes og aldrig må udkæmpes”. Jeg var meget lettet, da jeg hørte det, for hvis man har atomkrig, taler vi om afslutningen på civilisationen. Så dette er et første skridt, men det skal udvides…

”Efter min opfattelse er det bedste der kunne ske – og ærligt talt tror jeg, at den eneste måde det vil kunne lykkes – er, hvis USA og Kina i fællesskab tager hånd om udviklingen af især Latinamerika, Caribien, Central Amerika: Der er så mange projekter, der kunne opløfte menneskers liv i Trinidad…

”Jeg tror, at vi har brug for et moderne sundhedsvæsen i hvert enkelt land, i Haiti, i Mali… i hvert enkelt land. De har brug for den samme slags sundhedssystem, som vi plejede at have i Tyskland før privatiseringen af sundhedssektoren; som kineserne har demonstreret i Wuhan, hvor de var i stand til at dæmme op for pandemien på to måneder. Men det kræver moderne hospitaler, infrastruktur, rent vand. Der er 2 milliarder mennesker i verden, der ikke har adgang til rent vand! Elektricitet.

”Så jeg tror, at hvis USA og Kina og andre lande går sammen og siger, at vi er nødt til at besejre denne pandemi – og faren for nye – ved at hjælpe med at opbygge moderne sundhedssystemer i hvert enkelt land, så ville det være den fælles mission, der ville løfte alle ud af geopolitisk konfrontation og tjene menneskehedens fælles mål. Og det er, hvad jeg virkelig synes må ske”.

Billede: Putin og Biden. Credits: Kremlin.ru
Putin–Biden-topmødet: Hvad dagspressen ikke fortæller dig

15. juni 2021 (EIRNS) — Topmødet mellem præsidenterne Vladimir Putin og Joe Biden kunne ikke have fundet sted på et mere kritisk tidspunkt i historien. Ikke kun den nuværende historie, men universalhistorien. Freden i Westfalen i 1648 sluttede årtier med krigsførelse i Europa ved at etablere begrebet national suverænitet mellem nationer baseret på princippet om, at en nations nationale interesser hviler på de andres interesser. Dette princip er blevet overtrådt mange gange, og der er blevet udkæmpet forfærdelige krige som følge heraf, og ingen mere dødbringende og destruktive end de globale krige i det 20. ”krigens århundrede”, som Lyndon LaRouche kaldte det.

Men under ledelse af Franklin Roosevelt blev der udarbejdet og gennemført et FN-charter efter Anden Verdenskrig, med det formål at genoprette de principper der ligger til grund for den Westfalske Fred, samt mekanismer (omend ufuldkomne) til at styre konflikter, før der gribes til militære handlinger. Disse ideer blev videreudviklet i 1954, da Kina og Indien, repræsenteret af Zhou Enlai og Jawaharlal Nehru, løste deres daværende konflikt ved at formulere de fem principper for fredelig sameksistens – territorial integritet; ikke-aggression; ikke-indblanding i interne anliggender; ligestilling mellem nationer; og fredelig sameksistens. Disse principper blev vedtaget i 1955 af deltagerne i Bandung-konferencen af afrikanske og asiatiske nationer, frie fra deres tidligere koloniale herskere, og i 1961 ved grundlæggelsen af De alliancefrie landes bevægelse.

Historikeren Patrick Lawrence gennemgik disse fem principper i en artikel, der blev offentliggjort i dag i Consortium News, og tilføjede at USA “ikke på noget tidspunkt har overholdt så meget som ét af Zhous principper. Det har altid, under ethvert givet år, overtrådt alle fem”. Alt imens det nok kan være en overdrivelse, er Lawrences pointe, at dette kan være et sandhedens øjeblik for USA – at præsidenterne Biden og Putin faktisk kan være på vej til at foretage en ændring mod det bedre i de bilaterale forbindelser, hen imod de dybtgående idéer om 'westfalsk' suverænitet, hen imod genopretning af fornuft i amerikanske udenrigsrelationer.

En lignende pointe blev fremsat af Ray McGovern, en tidligere ledende CIA-analytiker for sovjetisk/russiske anliggender igennem 27 år. McGovern pegede i et interview, der blev offentliggjort den 9. juni på hans websted, www.raymcgovern.com, på den skæbnesvangre dag den 13. april, hvor fire begivenheder fandt sted den samme dag: det blev meddelt, at russerne havde indsat betydelige militære styrker på grænsen til Ukraine Den russiske forsvarsminister Sergej Shoygu bekræftede denne indsættelse; viceudenrigsminister Sergei Ryabkov advarede USA om, at dets planlagte udsendelse af to destroyere til Sortehavet i dette farlige øjeblik "var en leg med ilden" (indsættelsen blev annulleret); og præsident Biden ringede til præsident Putin og satte gang i processen, der førte til dette topmøde. McGovern forudsagde ikke noget særligt resultat – han advarede om, at medierne og krigspartiet i USA gjorde alt hvad de kunne for at sabotere mødet.

Omend det står klart for verden, at præsident Biden er omgivet af rådgivere og militærindustrielle talsmænd, der fremmer konfrontation med både Rusland og Kina, er det også rigtigt, at han indledte et to timers telefonopkald med præsident Xi Jinping, på trods af at hans udenrigsminister Antony Blinken fremturer med Pompeo-løgnen om kinesisk "folkedrab" og "slavearbejde"; og at han tog initiativ til et telefonopkald til Putin på en dag, der bogstaveligt talt kunne have været starten på en krig, en krig, der kunne have ført til udslettelse af menneskeheden.

Efter at være blevet narret af en journalist til at kalde Putin en "morder" den 17. marts, blev Biden presset af pressen mandag for at gentage fortalelsen, men svarede i stedet: "Jeg har mødt ham. Han er intelligent. Han er hård. Og jeg har fundet ud af, at han er – som de plejede at sige, da jeg spillede bold – en værdig modstander”.

Verden befinder sig på en afgrund og står over for faren for et økonomisk hyperinflationært sammenbrud; af en global krig mellem atombevæbnede magter; af en pandemi, der smitter og dræber flere mennesker i år end sidste år; og et økonomisk nedbrud af de produktive kræfter over det meste af verden uden for Kina og dets periferi. Som serien af Schiller Institut-konferencer det sidste år har vist, er det muligt og absolut nødvendigt at samle mennesker med god vilje fra alle dele af verden – politiske ledere; videnskabsmænd; medicinske fagfolk; kunstnere; ungdom – at knytte båndene mellem nationer og forskellige kulturer for både at tackle denne eksistentielle krise, og søsætte det nye paradigme, der kræves for at opbygge en verden, der er mennesket værdigt. Den kommende konference, den 26. – 27. juni, fortsætter denne proces. Tilmeld dig https://schillerinstitute.nationbuilder.com
London og Washingtons politik “står i modsætning til menneskehedens fælles interesser, inklusive det amerikanske folk”

10. juni (EIRNS) — Præsident Joe Biden har indledt sin uges lange rejse til Europa – som kulminerer med et topmøde den 16. juni med den russiske præsident Vladimir Putin – med et forudsigeligt og truende verbalt angreb mod Rusland. Hans bemærkninger var uden tvivl sød musik i ørerne hos det britiske etablissement, der orkestrerer et geopolitisk opgør mellem USA og Rusland og mellem USA og Kina. Som London Guardian muntert skriver i overskriften på en nylig leder: "Joe Bidens mission på G7-topmødet: at rekruttere allierede til den næste kolde krig".

Men vil det hele udspille sig efter Londons plan? Ikke sandsynligt. Virkeligheden har en grim måde at vælte selv de bedst udtænkte utopiske planer på.

En ledende artikel i Kinas halvofficielle Global Times den 9. juni påpegede, at etablissementets politik for geopolitisk konfrontation "ikke er andet end bluff”, omend farligt, fordi det “ikke kan løse det egentlige problem i USA og Vesten", som er den økonomiske sammenbrudskrise, der rammer hele den transatlantiske region. "Hvis USA skal konkurrere med Kina strategisk," hævdede lederen, "vil den grundlæggende måde være at genoplive sin egen økonomi". Men de politiske eliter i Washington, konkluderede lederen, ”er meget længere fra at være i en konfrontation med Kina, end de er på en konfrontationskurs med tiden og med de fælles interesser for menneskeheden, inklusive det amerikanske folk”.

Dette er en nøjagtig karakteristik. Menneskehedens og amerikanernes fælles interesser, som er hårdt tiltrængt i vores tid, ligger i en global alliance mellem alle nationer om et lynprogram for at overvinde COVID-pandemien. Det kræves at besejre selve coronavirusset – gennem verdensomspændende massevaccination, testning og nødvendige offentlige foranstaltninger. Men det kræves også at overvinde det, der forvandlede en ren virus til en fuld pandemi: sammenbruddet af den fysiske økonomi og især sundhedsvæsnerne, levestandarden og tilhørende økonomisk infrastruktur i løbet af de sidste 50 år.

En global mobilisering i denne retning – organisering af et globalt sundhedssystem med moderne kapaciteter i enhver nation i verden, som Schiller Instituttets præsident, Helga Zepp-LaRouche, gentagne gange har opfordret til – fokuserer på, og placerer centralt på scenen, det presserende behov for den komplette internationale finansielle og økonomiske politik, som Lyndon LaRouche specificerede i sine berømte 'Fire Love'.

Bemærkninger leveret af Lyndon LaRouche for tyve år siden under en diskussion på en videokonference den 2. oktober 2001 med det peruvianske 'Society of Economist Engineers' tjener også til at opsummere nutidens strategiske situation:

”Så man på indføre et system for samarbejde, hvor man kan starte et stort udviklingsprojekt, hvor lande, der producerer mere højteknologi, vil producere det og sælge det på kredit til lande, der, ligesom det indre af Kina, har brug for denne overførsel af teknologi. Eller Indien. Og det marked – og USA's mulighed for at tage del i dette marked – er det bedste håb for USA.

Så hvis ikke vi samarbejder; hvis vi ikke kan samarbejde – på et tidspunkt, hvor Rusland er villig til at samarbejde, Kina er villig til at samarbejde, Indien ønsker at samarbejde og Europa ønsker at samarbejde – hvis ikke vi samarbejder, er vi vanvittige! Og derfor, hvis vi er vanvittige, hvad vi vil få, er omkostningerne for vanvid, hvilket er en ny mørk tidsalder. Sådan er det: Når menneskeheden ikke er fornuftig, når imperier ikke har haft fornuften til at stoppe med at være sindssyge, har de generelt ødelagt sig selv, som Romerriget og andre før det.

”Og vi er på det punkt, hvor… denne planet ikke kan fortsætte i den retning, som den går nu. Vi kan ikke fortsætte dette system, der er ved at gå i opløsning, og vi kan heller ikke have en konflikt af den type, som Mellemøsten-konflikten truer med, eller på de måder, som nogle mennesker forsøger at gribe dette spørgsmål om terrorisme an: Vi kan ikke have det. Fordi denne planet ikke vil overleve under disse omstændigheder.

”Og derfor tror jeg, det er sådan man skal se på det. Der er ingen løsning undtagen en global løsning”.

Billede: Capitol Hill – Sdandsd, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
På tærsklen til tre topmøder – mobilisér for et nyt paradigme

8. juni (EIRNS) – Onsdag formiddag drager Joe Biden og hans kone på sin første rejse til udlandet som præsident, en otte dages tur til tre topmøder – G7 den 11.-13. juni i Cornwall, England; NATO's møde for statsoverhoveder den 14. juni i Bruxelles; og topmødet den 16. juni med den russiske præsident Vladimir Putin i Genève. Princippet om at ledere af større nationer mødes for samarbejde er hårdt tiltrængt i nutidens verden med de mange kriser – den fortsatte pandemi, hungersnød og konfrontation til et punkt, hvor der er fare for en altomfattende krig.

Imidlertid er modstanderne af potentielt samarbejde og endog princippet om at tjene det fælles gode i fuld gang med enten helt at sabotere Biden-Putin-topmødet, eller på en eller anden fantasifuld måde at forsøge at dominere begivenhederne for at styre hele nationer ind i et dommedagsforløb med grøn dekonstruktion og konflikt. Det blev i går meddelt, at udenrigsminister Antony Blinken vil være sammen med Biden, når han mødes med Putin. Ikke overraskende, men ikke gunstigt.

Tilfældigvis vidnede Blinken på daglange kongreshøringer i 'Udvalget for bevillinger og Udenrigsrelationer' i Repræsentanternes Hus hele dagen mandag, og i Senatet i dag. Det tilbagevendende tema, udtrykt med 'glat upartiskhed', var, at Rusland og Kina er amerikanske fjender; de er imod amerikanske "værdier" og så videre og videre. F.eks. Hævdede rep. Gerald Connelly (D-VA), at NATO ikke længere kun skulle være en forsvarsorganisation i den militære forstand, som den blev grundlagt, men nu være aktiv "for demokrati" mod ondartede ledere. "Det skal være en modgift mod Putin og Xi… Demokrati skal indbygges i NATO's arkitektur" for "demokratisk modstandsdygtighed". Blinken forsikrede ham om, at det vil være sådan. Han sagde, at Rusland i 2010 – det sidste år af NATO's formelle "konceptuelle" mandat – blev omtalt som en "partner", og Kina næppe nævnt overhovedet. Opretholdelse af demokrati mod disse nationer skal nu være NATO’s officielle konceptuelle charter. Der var snesevis af sådanne udvekslinger og national chauvinisme på børnehaveniveau. Som NATO-chef Jens Stoltenberg sagde i den forgangne uge: NATO er ikke længere kun en militær alliance, men en "militær-politisk" alliance og "global", ikke kun i "Atlanterhavsregionen", som navnet fejlagtigt antyder.

I tråd med alt dette vil Bidens første stop i morgen være Mildenhall, England, til Royal Air Force base, hvor 'U.S. Air Force 100th Air Refueling Wing' er placeret, den eneste permanente amerikanske beliggenhed for genoptankning i det europæiske operationsområde. Han vil tale til amerikansk personale. Torsdag vil han mødes med premierminister Boris Johnson, i hvad medierne beskriver som en lejlighed til at understrege det særlige forhold mellem USA og Storbritannien. Søndag tager Bidens til Windsor Castle for at mødes med dronningen.

Denne politiske stillingtagen er lige så giftig som den er farlig, men den er også vildledende. Det monetaristiske finanssystem, der er knyttet til det særlige økonomiske forhold mellem USA og Storbritannien, mellem Wall Street og City of London, er nu i sin endelige slutfase. Det kan ikke fortsætte. Se på dagens hyperinflation, der forværres for hver time. Enten vil der være et gennembrud til et nyt paradigme for økonomisk politik og udenlandske relationer, der begunstiger folk og nationer, eller der vil være kaos og elendighed, med sandsynlighed for krig. Helga Zepp-LaRouche, Schiller Instituttets præsident, pointerer dette kraftigt i nylige meddelelser og advarer om, at hyperinflationen viser, at en større faseændring er i vente. "Det kan ikke stå på for altid… ikke en dårlig uendelighed".

En manifestation af slutfasen er, at folk ikke har råd til at spise. Internationale priser på basisfødevarer – taget som en fællesbetegnelse – er i maj måned 38 procent højere end niveauet i maj 2020, målt og vægtet efter forskellige kategorier. Dette er den seneste rapport fra FN’s fødevare- og landbrugsorganisations (FAO’s) fødevareprisindeks, en månedlig undersøgelse, der blev udsendt den 1. juni. FAO giver detaljer – fx er prisen på majs steget 89 procent i løbet af denne periode; priserne på mejeriprodukter er steget med 28 procent osv.

Se på COVID-19 der nu raser på den sydlige halvkugle, såvel som i Indien samt visse steder i Sydøstasien. Den Panamerikanske Sundhedsorganisations seneste oversigt melder om udbrud fra Chile til det caribiske område.

I dette dystre billeder er der punkter, der skiller sig ud som det modsatte paradigme for medfølelse, fornuft og klog politik. I kulisserne af det Internationale økonomiske Forum i Skt. Petersborg i sidste uge, mødtes præsident Putin med repræsentanter for adskillige medicinalfirmaer, investorer samt nationer, om planer for hurtigt at oprette produktionsfaciliteter mange steder for Sputnik V-vaccinen. Hidtil er 25 firmaer og 14 nationer involveret, plus 30 investorer fra 17 lande. Blandt statsoverhoveder på mødet (virtuelt) var Argentinas og Serbiens. Nationer der deltog i etableringen af vacine-faciliteter inkluderede Mexico, Tyskland, Italien, Hviderusland, Kina, Kasakhstan m.fl.

Dette illustrerer den ånd, der må italesættes overalt i mobiliseringen for et nyt paradigme for menneskeheden. Temaet for den kommende todages internationale (virtuelle) konference i Schiller Instituttet: "Til det fælles bedste for alle mennesker, ikke regler til gavn for de få!"

https://schillerinstitute.nationbuilder.com/20210626-27-conference
Sørg for at nødforanstaltninger for det fælles bedste erstatter hyperinflation og geopolitisk vanvid

1. juni (EIRNS) – I en udsendelse fra Asien i dag udtalte manden, der anses for at være forfatteren af den triumferende amerikanske nationale forsvarsstrategi, Elbridge Colby, udsendt i januar 2018, at der ikke er nogen grund til at have amerikanske udenrigs-relationer, med undtagelse af opretholdelsen af USA's beredskab til at vinde konventionelle krige, og, såfremt det er nødvendigt, at føre atomkrig. Colby er den tidligere viceforsvarsminister for strategi og styrkedeployering. Han var den fremtrædende gæst på morgenens program hos Asia Times med titlen: "Hvad kunne starte en stillehavskrig, og hvem ville vinde den".

Selvom ideen om atomkrig kan være forfærdelig, sagde Colby, skal man være forberedt på det. Han sagde, at Kina muligvis ville beregne forkert og indlede en krig om Taiwan i den tro, at USA ikke vil gribe ind. Colbys forsvarsstrategi fra 2018 definerede Kina og Rusland som strategiske konkurrenter, der må inddæmmes økonomisk og militært, hvis det viser sig nødvendigt.

Colby blev bedt om at svare på et spørgsmål, der blev stillet af {EIR}-deltager Mike Billington, (dog ikke identificeret ved navn af ordstyreren, David Goldman, der har bevæget sig langt væk fra tidligere at have samarbejdet med Lyndon LaRouche). Som svar på: "Hvorfor skulle USA ikke bare slutte sig til Kina i Bælte- og Vej-Initiativet for at opbygge verden?" svarede Colby: ”Det ville stride helt imod den menneskelige natur. G2 [to konkurrerende regeringer, der kommer sammen] fungerer aldrig. Tilskyndelsen til at hvert land vil søge at opnå en fordel frem for det andet er simpelthen for stor. "Med andre ord: 'Den Westfalske Fred' – der tog hensyn til de andres interesser – fandt aldrig sted. Colby fortsatte," Kina ønsker at have et stort område, hvor det har herredømme, sætter de økonomiske regler, har overherredømme, som de plejede at sige … "

Det er denne ondskabsfulde tankegang, der ligger bag, ikke kun den ekstreme krigsfare i verden i dag, men også den økonomiske ødelæggelse fra 'den store grønne nulstilling'. Det manifesteres på mange måder…

For eksempel det faktum, at der ikke er noget effektivt internationalt samarbejde i gang for en vellykket global vaccinationskampagne for at stoppe pandemien. Verdenssundhedsforsamlingen (World Health Assembly) med over 190 nationer sluttede i dag (24. maj – 1. juni) med en erkendelse af denne mangel.

Se på den manglende reaktion på de åbenlyse overvågningsoperationer fra det amerikanske National Security Agency (NSA) og de danske myndigheder i årevis, for ikke at nævne andre spionageaffærer og beskidte operationer foretaget af 'Five Eyes' og 'The Nine Eyes' (med tilføjelse af Holland, Norge, Frankrig samt Danmark). Den serbiske præsident Aleksandar Vucic sagde i denne uge, at NSA’s danske udspioneringsskandale og manglende reaktion viser, at der ikke er nogen international lov, intet princip og ingen moral tilbage i internationale relationer.

Helga Zepp-LaRouche citerede i dag disse eksempler og bemærkede, at det i øjeblikket står "meget, meget klart, at Vesten med deres geopolitiske besættelse ignorerer befolkningernes fælles bedste". Schiller Instituttet er uundværligt med henblik på at frembringe politik og principper til at håndtere kriserne gennem dialogprocessen og konferencer. Især begivenheden 26.-27. juni er anledning til at slå til lyd for nødvendigheden af en Glass/Steagall-bankreorganisering og tilhørende kreditpolitik, der er presserende nødvendige i USA og rundt om i verden, og som kun kan diskuteres og indføres gennem en ny Bretton Woods-konference med førende nationer. Den falske "videnskab" bag den grønne nulstilling må afsløres og afmonteres. Tilgangen som bruges af Komitéen for 'modsætningernes Sammenfald til løsning af kriser ved at overvinde mindre forhindringer, tage fat på menneskehedens fælles mål, er afgørende og må brede sig internationalt.

Zepp LaRouche understregede yderligere, at tidshorisonten for at gøre dette "ikke er endeløs… ikke en dårlig uendelighed". Nej; den nuværende hyperinflation viser, at en større faseændring snart er i vente. Vi er nødt til at sikre, at vores ideer for menneskeheden får overhånd… og ikke folkemordernes.

Billede: Snip fra internet
Lyndon LaRouche ville have rost gårsdagens handlinger fra præsidenterne for Rusland og Kina;
ved Biden overhovedet hvad der skete?

20. maj (EIRNS) – I går mødtes den russiske præsident Vladimir Putin og den kinesiske præsident Xi Jinping via videokonference, for i fællesskab at indvie starten på opførelsen af fire nye atomkraftværker i Kina, baseret på russisk teknologi og avanceret industrielt input. Udover blot at fejre denne begivenhed, selvom det alene er det værd, benyttede de to statsoverhoveder lejligheden til at præsentere en global politik for deres respektive tilknyttede nationer, og for hele menneskeheden, der, som præsident Xi udtrykte det, er centreret om at give "et betydeligt intellektuelt bidrag til den innovationsdrevne udvikling af den globale nukleare sfære, baseret på en styrkelse af videnskabeligt og teknisk samarbejde".

Betydningen af denne udvikling på tærsklen til 'Global Health Summit'-mødet den 21. maj i Rom på G-20 er, at den repræsenterer den eneste vej fremad til at løse de nuværende eksistentielle sammenbrudskriser, som menneskeheden står over for. Intet underligt i at nationer på tværs af udviklingssektoren – fra Afrika over Mellemamerika til Asien – som er blevet afskrevet af malthusianerne, der styrer den transatlantiske sektor – i stigende grad vender sig til Kina og Rusland.

Der er en grund til, at Lyndon LaRouche insisterede på at opfordre til en "fire-magts"-aftale for at løse de kriser, som menneskeheden står over for – en alliance mellem USA, Rusland, Kina og Indien for at kombinere deres historiske nationale egeninteresser; deres nuværende økonomiske, demografiske og militære tyngde og deres fremtidige potentiale for videnskabelige og kulturelle gennembrud, for endegyldigt at besejre det britiske imperiums politik for malthusiansk afindustrialisering og det dertil hørende bestialske menneskesyn. Kina og Rusland tilvejebringer et klart alternativ til den kollapsede imperialistiske orden. Indien sidder i øjeblikket på sidelinjen i en kamp på liv og død mod en ukontrolleret eksplosion af COVID-19-pandemien. Og USA bør radikalt ændre kurs i den retning, som LaRouche har identificeret.

I en tale den 10. oktober 2009 til den syvende årlige Rhodes-konference, som han navngav: "En fire-magts-aftale kan skabe et nyt globalt kreditsystem" sagde LaRouche profetisk:

Opgaven, som jeg definerer den, er, at såfremt Rusland og USA og Kina og Indien, som en gruppe lande, bliver enige om at indlede og påtvinge en reorganisering af verdens finans- og kreditsystem under disse betingelser, med langsigtede aftaler af den samme type, som Franklin Roosevelt havde ytret før sin død i 1944; under ledelse af disse nøglenationer, kunne Roosevelts hensigt realiseres alle disse år senere, og det kunne vi gøre i dag.

"Det er vores chance: Enten gør vi det, eller også går vi under. Jeg kan forsikre jer om at hvis man tror, at der er nogen mulighed for, at det nuværende system kan fortsætte i de kommende år som et arbejdsdygtigt system, at der ikke vil være en generel, fortsat, forværret krise… på nuværende tidspunkt vil der ikke komme nogen økonomisk genopretning i nogen del af planeten under de nuværende forhold.

"Vi er nu på vej mod en generel sammenbrudskrise, forårsaget af ikke alene denne særlige finansielle krise, men af globalisering. Fordi under disse betingelser er enhver nation blevet så afhængig af andre nationer, at enhver sygdom i økonomien, enhver sammenbrudssygdom i økonomien, vil bringe alle nationer i økonomien ned i form af en kædereaktion. Hvor hurtigt det vil gå, kan vi ikke være sikre på. Men det er dét, der er faren.

"Så sagen nu er denne politiske beslutning: Kan vi få USA under et forbedret præsidentskab – og det kræver forbedring – kan vi få USA, Rusland, Kina og Indien til at blive en blok af lande, som hver har forskellige kendetegn, men hvis de indbyrdes anerkender, at de har en fælles interesse, vil de tilpasse sig hinanden og respektere hinandens forskellige karakteristika. Resultatet af dette vil være en eliminering af verdens monetære system, som har været dominerende i den europæiske civilisation siden Den peloponnesiske Krig".
Global sundhedssikkerhed kræver medicinsk infrastruktur i alle lande –
større industrilande må samarbejde nu!

14. maj (EIRNS) – Følgende erklæring blev frigivet i dag af Komitéen for modsætningernes Sammenfald til det Globale Sundhedstopmøde i Rom den 21. maj 2021 og til almindelig omdeling.

Den eneste måde, hvorpå den langvarige COVID-19-pandemi kan stoppes, er ved at genoverveje løsningen. Vi må have moderne sundhedssystemer i alle lande. Dette betyder infrastruktur til folkesundhed og levering af lægebehandling på moderne standard til alle befolkninger. En model for dette er den amerikanske Hill-Burton-Lov (Lov fra 1946 om undersøgelse og opførelse af Hospitaler – Hospital Survey and Construction Act of 1946”), hvis princip var at angive, hvor mange hospitalssenge pr. 1.000 indbyggere, der skal være på hver lokalitet (på det tidspunkt, 4.5), og derefter handle for at bygge dem, inklusive moderne udstyr og personale.

Se på eksempler på vores evne til at gøre dette i dag. I Wuhan, Kina, blev Huoshenshan-hospitalet med 1.000 senge bygget på 12 dage i 2020. I USA blev flere felthospitaler bygget på rekordtid sidste forår af USA’s ingeniørkorps. Vi må gøre dette samtidigt overalt i verden.

Det betyder, at alle lande skal arbejde sammen for at opnå dette. Vi må foreløbig lægge spændinger og konflikter til side.

Der er nye mutationer af SARS CoV2/COVID-19, der dukker op, som er mere aggressive og mere smitsomme. Disse kan gøre vacciner forældede. ”Mange af disse varianter viser øget overførelsesevner og, i nogle undersøgelser, mere alvorlig sygdom,” hedder det i rapporten fra april af Dr. Dan Barouch, en immunolog ved Harvard Medical School, der hjalp med at udvikle Johnson & Johnson-vaccinen. Han sagde, at varianterne "også har den egenskab, at de er i stand til delvis at unddrage sig antistoffer, og derfor skaber frygt for, hvorvidt de kan reducere vaccineffektiviteten". Vi er i et kapløb mod tiden.

Derfor er vores reaktion på pandemien et spørgsmål af eksistentiel betydning for hele den menneskelige art. Det kræver samarbejde mellem alle større industrialiserede lande. Et nyt paradigme for koordinering mellem USA, Kina, Rusland og andre er centralt.

I denne ånd dannedes en gruppe i juni 2020, der blev kaldt Komitéen for modsætningernes Sammenfald, for at fremme et sådant internationalt samarbejde om en omfattende reaktion på krisen. Medstiftet af Helga Zepp-LaRouche, stifter og præsident for Schiller Instituttet og Dr. Joycelyn Elders, fhv. cheflæge for militærets sundhedskorps i USA, agerer komitéen efter princippet om "modsætningernes sammenfald" fremsat af kardinal Nikolaus fra Kues (Cusanus 1401- 1464), der forsøger at handle på basis af det almene vel og forhindre at sætte grupper op i mod hinanden.

Komitéen har to pilotprojekter i gang, der konkret indeholder dette princip for at fremme større regerings- og institutionelle handlinger. I Washington, D.C. i afdeling 8, arbejder et team – som involverer ungdomsledere – for at nå de fulde COVID-19-vaccinationsrater og igangsætte igangværende folkesundhedsforanstaltninger i det stort set fattige samfund. I Afrika ankommer snart komitéens forsendelse til Mozambique med kombinerede medicinske, sundhedsmæssige, vand-, mad- og frøforsyninger for at pointere, at både nødsituationer og generelle udviklingsforanstaltninger er presserende alle steder på kloden, hvor det behøves.

Sundhedssikkerhed overalt er kun mulig ved at tilvejebringe tilstrækkelig folkesundhedsmæssig infrastruktur og kapacitet til medicinsk behandling. Dette afhænger igen direkte af udvidelse af vand-, energi-, og fødevareproduktion, hvilket er forbundet med opbygning af industriel kapacitet, såvel som at tilvejebringe tilstrækkelige transportforhold, boliger og andre basale forhold. Samarbejde mellem nationer for at håndtere disse opgaver betyder nødvendigvis drøftelser om, hvordan man udsteder kredit og på anden måde håndterer det ustabile og uretfærdige finansielle system. Retningslinjer for et nyt paradigme for økonomisk udvikling blev præsenteret i en rapport: ”LaRouche-planen om genåbning af den amerikanske økonomi; Verden har brug for 1,5 milliarder nye, produktive arbejdspladser, ”(29. maj 2020, EIR, bind 47, nr. 22)

 

Læs resten af komitéens udtalelse på engelsk:

 

Global Health Infrastructure

The following are summary elements of what is required for health security. For details, see, “LaRouche’s ‘Apollo Mission’ to Defeat the Global Pandemic: Build a World Health System Now!” from April, 2020, by the Schiller Institute.

Hospital systems. There is currently a huge deficit of hospital beds. Today’s world total of 18. 6 million beds needs to be nearly doubled to some 35 million, along with staff and equipment. This calculation is based on the metric set in the post-WW II U.S. “Hill Burton Act,’ for 4.5 beds per 1,000 residents in the community, in order to provide treatment for both routine and surge circumstances. After the U.S. approached this 4.5 beds per 1,000 standard in 1980, the level then dropped back to 2.8 today, due to privatization and deregulation of U.S. health care. The ratio is 0.7 for the nations in the category of “Heavily Indebted Poor Countries.” For example, South Asia is 0.7. Nigeria has 0.5 beds per 1,000, which has one fifth of the population of Sub-Saharan Africa.

A mobilization is necessary for building strategically located military-style field hospitals, in conjunction with vaccination campaigns, while at the same time, moving to launch longer-term construction of durable hospitals, continuing the crash mobilization mode. E.G. In Ghana, there is the national plan for multiple 100-bed hospitals. Depending on the number of beds in each new hospital, the world faces a need for 35,000 new facilities, especially in Africa, Ibero-America and Asia.

Health corps. Vast numbers of doctors, nurses, public health and related staff—technicians, pharmacists, veterinarians, dieticians, administrators, etc. are required worldwide. Meeting this need demands the spectrum of training, ranging from many more teaching hospitals, to thousands of youth training programs for invaluable community health service, beginning with today’s pandemic emergency. 
Water and sanitation. One fully-equipped hospital bed requires plumbing for at least 110-120 gallons of water a day. Every nation must have adequate water and sewerage. Today more than two billion people lack access to safe water, sanitation or both. The deployment of temporary sanitation facilities (which could be mass-produced and then distributed) will be a stop-gap measure, while durable improvements in infrastructure are constructed. Building largescale water management systems, for example, comprehensive river basin development in Africa and South America, along with littoral desalination—nuclear powered, as soon as possible—will end the extremes of drought and flooding, and provide millions of skilled jobs in the process.

Electricity. Modern medical treatment, including inoculation, is not possible without reliable, ample electricity, which of course is essential at large facilities. A large, modern hospital can use, roughly 19 million kilowatt hours per year of electricity for its many power requirements, including scanning and data devices, refrigeration, oxygen provision, ventilation, as well as lighting, cooking and cooling.

Science and technology. There must be an expansion of both basic research and development of technologies against diseases, including those affecting animals and plantlife. This is best done by collaboration among R and D institutions throughout the world. We must advance our understanding of viruses, such that in the near future we can do more than react to each new outbreak. In the immediate term, full collaboration on mass inoculation, and on anti-viral treatment regimens are essential to save lives.

“Food is medicine.” David Beasley, Executive Director of the World Food Program reported May 7 that nine million people died from starvation in 2020, more than the official death toll of 3.24 million from COVID-19. “Food is the best vaccine against chaos,” he stressed, early in the pandemic. It is urgent to provide the $5 billion requested by the WFP for extra 2021 food relief, over and above current levels of aid. There are over 270 million people in acute need of food, and another 600 million with food insecurity. Ten nations are in terrible famine—with the Democratic Republic of the Congo and other African nations in the lead, as well as Yemen, Syria, Haiti and other locations. In addition, interventions must be made to support independent family farming in many of the most highly productive agriculture regions in Europe, North America, Australia and South America, whose output is vital, but where the family farmer is being driven out of operation by the transnational food monopolies. Modern agriculture must be rapidly developed in Africa and elsewhere. The goal is to double food production, to ensure nutrition and health for all.

The Global Health Summit is the responsible representation of the world population in this moment of a crisis of Biblical dimensions. This meeting must not end without a decision to start a process of worldwide international cooperation for a crash program to build a modern health system in every single country on the planet, including the necessary infrastructure to sustain that system.
Amerikanske videnskabsfolk gør modstand imod FBI’s anti-kinesiske, anti-videnskabelige heksejagt

6. marts (EIRNS) — Hundredvis af Amerikas førende forskere, herunder seks nobelprismodtagere inden for kemi, fysik og medicin, har udsendt to kraftige fordømmelser af FBI's strafferetslige forfølgelse af hundredvis af kinesiske forskere i USA, herunder Kina-kritiske amerikanske borgere, samt amerikanere der har samarbejdet med kinesiske institutioner for at fremme menneskelig viden. Disse angreb, iscenesat af FBI-direktør Christopher Wray, i kombination med de psykotiske angreb på Kina fra præsident Trumps udenrigsminister Mike Pompeo, blev afsløret i EIR-specialrapporten den ​​22. november 2019: “Stop McCarthy-heksejagten mod Kina og præsident Trump”. Nu har professorer fra førende amerikanske universiteter udsendt to offentlige skrivelser, der forsvarer ofrene for disse overgreb – en fra Harvard, en fra MIT – som gør det klart, at anklagerne er falske, er politisk motiverede og rækker langt ud over forfølgelsen af ​​disse forskere og undervisere; og er faktisk direkte angreb på selve videnskaben og på Amerikas lederskab inden for international videnskabelig forskning.

De aktuelle mål for FBI er professor Charles Lieber, formand for kemiafdelingen ved Harvard, og globalt førende inden for nanoteknologisk forskning, samt professor Gang Chen, formand for maskinteknikafdelingen ved MIT (Massachusetts Institute of Technology, red.), også en førende skikkelse inden for nanoteknologi. Lieber, der i brevet den 1. marts blev beskrevet af de 42 underskrivere som "en af ​​de store forskere i sin generation", blev arresteret i januar 2020 for overtrædelser vedrørende hans føderale rapportering om hans deltagelse i Kinas "Thousand Talents"-program, der sigter mod at rekruttere forskere fra hele verden til at arbejde i Kina eller i samarbejde med kinesiske videnskabelige forskningscentre. Der var ingen hemmeligheder involveret, kun tekniske overtrædelser, der under normale omstændigheder blot bliver korrigeret, men nu bliver kriminaliseret gennem en "tragisk vildledt regeringskampagne", som "afspejler en grundlæggende misforståelse af moderne videnskab", skriver Liebers forsvarere. Denne kampagne, tilføjer de, "truer ikke kun USA's position som verdensleder inden for akademisk forskning, men også videnskaben". Mens Lieber er den "mest bemærkelsesværdige" videnskabsmand, der er blevet angrebet, erklærede de, at "disse retsforfølgelser er udbredte". Se https://beta.documentcloud.org/documents/20493785-read-the-full-letter-from-harvard-scientists-calling-to-save-professor-charles-lieber-and-scientific-collaboration

Over 170 medlemmer af fakultetet ved MIT underskrev et lignende brev, der forsvarer prof. Gang Chen, der blev arresteret den 14. januar 2021. Han er på samme måde stillet overfor falske anklager, som kan dømme ham til 30 års fængsel og en kæmpestor bøde. "Vi er urolige over, at klagerne mod professor Chen ødelægger, hvad der ville blive betragtet som normale akademiske forskningsaktiviteter, herunder fremme af MIT's globale mission", lyder brevet. Det fortsætter: ”Fordi Amerikas konkurrenceevne afhænger så stærkt af videnskabeligt og teknologisk talent fra udlandet, skades dets nationale sikkerhed af budskabet om, at den amerikanske regering vil sætte spørgsmålstegn ved udenlandske forskeres loyalitet”.

Den 5. januar 2021 skrev over 100 enkeltpersoner og institutioner, der repræsenterer asiatiske amerikanere, til den kommende præsident Joe Biden og opfordrede ham til at tage skridt til at bekæmpe det, de beskrev som "gennemgribende raceforskelsbehandling og diskrimination af asiatiske amerikanere og asiatiske indvandrervidenskabsfolk, forskere og studerende, ”og udtalte at FBI-kampagnen presser universiteter og forskningsinstitutioner til at deltage i profilering af race, etnisk og national oprindelse. Se https://www.chemistryworld.com/news/mit-faculty-rally-around-colleague-arrested-for-chinese-government-links/4013126.articlehttps://fnl.mit.edu/wp-content/uploads/2021/01/Letter-to-Reif-in-support-of-Gang-Chen-2021-01-27.pdf

Alt imens præsident Biden har fremsat erklæringer, der modsætter sig en tilbagevenden til den kolde krigs blokke og raceprofilering, er kendsgerningen, at hans udenrigsministerium og det nationale sikkerhedsagentur fortsætter og endda udvider Pompeos/Wrays skydeskive mod alt, der har med Kina at gøre, og på lignende måde med Rusland, som dokumenteret nedenfor. USA's moralske, fysiske og økonomiske forfald under den malthusianske Green New Deal og den fremmedfjendske mobilisering til krig med Rusland og Kina må hurtigt vendes, hvis civilisationen ikke skal falde ned i en ny mørk tidsalder.

For at tage hånd om denne globale eksistentielle krise afholder Schiller Instituttet en virtuel konference med talere fra hele verden, der informerer borgerne om farerne, mens de formulerer de løsninger, der er udviklet af LaRouche-organisationen i løbet af de seneste 50 år – gendannelsen af det Amerikanske Systems forpligtelse til internationalt samarbejde for at skubbe grænserne for menneskelig erkendelse, og søsætte en ny renæssance til at genoprette skønheden i nutidens kulturelle udørk.

Billede: FBI direktør Christopher Wray, (fbi.gov)
Bidens illegale bombning i Syrien – går USA tilbage til regimeskifte-krige

27. februar (EIRNS) – Den amerikanske bombning af en efter sigende iransk støttet millits-stilling i Syrien torsdag aften, hvor man hævdede, at det var et defensivt angreb for at beskytte amerikanske styrker i Irak, er blevet fordømt af en lang række politiske og professionelle kilder i mange lande som en alvorlig overtrædelse af folkeretten og den amerikanske forfatning. Kongresmedlemmer fra begge partier har afvist det dødbringende angreb for overtrædelse af såvel den amerikanske forfatning, som kræver kongresgodkendelse for krigshandlinger undtagen når nationen er under direkte angreb, som FN-pagten.

Spørgsmålet der trænger sig på: Vil Biden regeringen lede USA tilbage til sporet med "regimeskifte-krige?" Præsident Donald Trump var ude af stand til at gennemføre sin hensigt om at afslutte de "endeløse krige", der blev søsat af Bush og Obama, eftersom det militærindustrielle kompleks (som Trump direkte beskyldte for at kræve nye krige på vegne af våbenproducenterne) tilbagekaldte hans ordrer om at trække sig ud af Irak og Afghanistan. Trump havde succes med ikke at tillade nye krige, men nu har præsident Biden Antony Blinken som sin udenrigsminister. Det var Blinken, der som Obamas vice-nationale sikkerhedsrådgiver og viceudenrigsminister, førte kampagnen for at gennemføre et regimeskifte mod den syriske præsident Bashar Al-Assad og fejlagtigt beskyldte Assad for at bruge kemiske våben mod sin egen befolkning, en løgn frembragt af britisk efterretningstjeneste. Var angrebet i Syrien torsdag aften en prøveballon for krigspartiet i forhold til at gå tilbage til at tjene som den militære snigmorder for britiske kolonikrige?

Der er samtidig bestræbelser fra verdens ledere for at overbevise Biden-administrationen om at afværge den voksende fare for krig mod Iran, en krig, der helt sikkert vil optrappe potentialet for en generel krig med Rusland og Kina. Demokraterne under Obama forhandlede den oprindelige JCPOA-aftale med Iran, en aftale, som selv førende israelske militær- og efterretningsembedsmænd mener var yderst gavnlig for at forhindre atomar spredning (på trods af Bibi Netanyahus gale rablen imod den). Men bombning af Iran-støttede styrker, der direkte samarbejder med den irakiske regering om at bekæmpe resterne af terrorist-ISIS-netværk, kan underminere enhver ny samtale med Teheran – hvilket måske er, hvad krigspartiet havde til hensigt med dette luftangreb i Syrien…

Vi fortsætter her med et uddrag fra lederen den 28. februar: Som et 'casestudie' af spændingen mellem udviklings-destruerende geopolitik og det nye paradigme for økonomisk vækst, betragt tilfældet Irak.

I et kommende interview udført søndag satte Schiller Instituttets koordinator for Sydvestasien, Hussein Askary, Biden-bombningen den 25. februar i sammenhæng med Bælte- og Vejinitiativets potentiale for at omforme Sydvestasien, såvel som hans egen indsats for at skabe en folkebevægelse, der er i stand til at forstå og kræve den økonomiske politik, der kan give dem en lys fremtid. I 2019 besøgte den irakiske premierminister, Adel Abdel-Mahdi, Kina med en stor delegation, og udarbejdede aftaler, hvorved en lille del af Iraks olieeksport kunne bruges til at sikre kredit fra Kina til produktive investeringer i projekter som havne og anden større infrastruktur, der så desperat behøves for at skabe en fuld, voksende økonomi. Men udbruddet af en "farverevolution" i Irak efter Abdel-Mahdis tilbagevenden, og mordet på den iranske general Qassem Soleimani i januar 2020 samt den irakiske militærleder Abu Mahdi Al-Muhandis, bragte en ny regering ind og satte midlertidigt en stopper for muligheden for en aftale mellem Irak og Kina.

Men Askary har lagt grundlaget for en folkelig mobilisering. I november 2019 søsatte han den arabiske 'LaRouche School of Physical Economics'. Han hjalp en irakisk Facebook-gruppe for infrastruktur til at vokse fra 30.000 til 280.000 medlemmer, før den blev slettet af Facebook i november 2020. Han er fortsat med at organisere sig gennem adskillige online-communities, regeringskontakter og gennem de irakiske medier, og har bidraget til at katalysere populære demonstrationer til støtte for Irak-Kina aftalen. "Vil irakiske unge være militsfolk eller ingeniører?" spørger Askary udfordrende.

Udviklingen af en veluddannet og aktiv borgerbevægelse er i dén grad nødvendig i USA (og alle andre nationer), hvor de nuværende ledelsesstrukturer ikke har de nødvendige svar.
VIDEOERNE: Schiller Instituttets international videokonference den 20.-21. marts 2021:
Verden ved en skillevej: To måneder inde i USA’s nye administration

Se alle fire panaler her. Se talerlisterne nedenunder.

Panel 1 – Vend den kulturelle ødemark – den bydende nødvendighed af ny renæssance.

Panel 2 – Den strategiske krise, som menneskeheden står over for: krig eller fred?

Panel 3 – Sydvestlige Asien og Indo-Stillehavsområdet : Omdrejningspunkt for krig eller fredelig udvikling med den Nye Silkevej.

Panel 4 – ’Udfordringen, som menneskeheden nu står overfor – modsætningernes sammenfald eller masseudryddelse’.

(Tidspunkterne har været ændret, fordi USA har skiftet til sommertid.)

Tilmelding her for at modtage opdateringer og et direkt link.

Ellers se konferencen her på denne side.

To måneder efter indsættelsen af Joe Biden som præsident for USA står verden over for en lang række kriser: USA er på vej mod en geopolitisk konfrontation mod Kina og Rusland; bestræbelserne på at begrænse Kinas fremgang ved at forsøge at skabe en alliance i Indo-Stillehavsområdet eller endog en global NATO-alliance besvares med dannelsen af en militær alliance mellem Kina og Rusland. Det finansielle oligarki, centreret i City of London, Wall Street og Silicon Valley, forsøger at udskyde det uundgåelige sammenbrud af det transatlantiske finanssystem ved at pumpe et sted mellem 30 og 50 billioner dollar ind i 'Green New Deals' "Great Reset", den store grønne nulstilling, hvilket ville indebære enden på de industrialiserede lande og, hvis det gennemføres "med succes", føre til en gigantisk befolkningsreduktion over hele verden.

WFP (Verdens Fødevareprogram) advarer om, at der alene i år er risiko for, at 270 millioner mennesker vil sulte ihjel i en situation med alvorlig underudvikling, der forværres af corona-pandemien og nedlukninger, som allerede har ødelagt 500 millioner job. Den mest dramatiske humanitære krise siden Anden Verdenskrig udspiller sig lige nu i Yemen, hvor 20 millioner mennesker er i akut fare for at sulte. Det faktum, at en situation der let kunne afhjælpes, hvis den politiske vilje var til stede, ikke behandles, betyder at dette er folkedrab. I Syrien sulter en tredjedel af befolkningen og er ofre for en stedfortræderkrig, som tilsyneladende udspiller sig mellem Israel og Iran, men i virkeligheden er arnestedet for en potentiel tredje verdenskrig mellem det moderne britiske imperium, Storbritannien og USA på den ene side, og Rusland og Kina på den anden.

Der er tale om en konkurrence mellem systemer: Alt imens ikke bare Kina, men mange asiatiske nationer har genoplivet deres gamle civilisationer og kombineret dem med et yderst optimistisk perspektiv for fremtiden baseret på innovation inden for videnskab og teknologi, er det såkaldte "Vesten" faldet tilbage til en mørk tidsalder ved udøvelse af den mest degenererede kulturelle praksis, en politik med at "alt går an", som får afslutningen af Romerriget til at blegne i sammenligning. Derfor er den eneste måde, hvorpå den menneskelige art har noget håb om at undslippe denne eksistentielle krise, omhyggeligt at indlede en renæssance af klassisk kultur og en dialog mellem de mest ophøjede kulturelle traditioner i den universelle historie.

Schiller Instituttet samler ledende talsmænd fra Rusland, Kina, Afrika, Europa og Amerika til en dialog om at imødegå denne eksistentielle krise for menneskeheden med ideen om ”fred gennem udvikling”, præsenteret af Lyndon LaRouche igennem de seneste halvtreds år; ved at se frem til de næste halvtreds år for at skabe den nødvendige revolution i menneskelige anliggender til både sammen at imødegå disse kriser som én menneskelig art, og at frigøre menneskehedens kreative potentiale til at skabe en verden, der fortjener menneskets værdighed.

Deltag de fire paneler!

Tilmelding her for at modtage opdateringer og et direkt link.

Ellers se konferencen her på denne side.

Program

(Der kan forkomme ændringer.)

Lørdag den 20. marts kl. 15 dansk tid:

Panel 1 – Vend den kulturelle ødemark – den bydende nødvendighed af ny renæssance

– Helga Zepp-LaRouche: (Tyskland) Schiller Instituttets stifter og international præsident: "Hvorfor poesi og musik må erstatte partipolitik"

– Liliana Gorini: (Italien) formand MoviSol, LaRouche-bevægelsen i Italien: "Dantes Komedie: Vejen fra helvede til videnskab og rumforskning"

– Diane Sare: (USA) Schillerinstituttet : “Beethoven i Getsemane haven”

– Video: (Italien) Carlo Levi-Minzi, Pianist [Beethoven sonata]

– Dennis Speed: (USA) Schillerinstituttet: "Det poetiske princip i dialogen mellem civilisationer"

– Lyndon LaRouche: Video om kultur

– Carolina Dominguez: (Mexico) Schiller Instituttet "Hvordan man tackler uddannelseskrisen "

– Megan Dobrodt: (USA) præsident for Schiller Instituttet i USA: "Tre Mars-missioner og den galaktiske art"

 

Lørdag den 20. marts kl. 19 dansk tid: 

Panel 2 – Den strategiske krise, som menneskeheden står over for

– Helga Zepp-LaRouche: “Verden har brug for et nyt paradigme”

– Taler fra Kina

– Taler fra Rusland

– Taler fra USA

– Dr. Bouthaina Shaaban, (Syrien) politisk- og medierådgiver til det syriske præsidentskab

– 1. diskussionsperiode

– Dennis Small, (USA) Executive Intelligence Reviews redaktør for Latinamerika: "Gør plads til 'Bæltet & Vejen' i Amerika"

– Simón Levy (Mexico): Grundlægger af Kina-Mexico 'Lecture and Fellowship', National Autonomous University of Mexico (UNAM); viceminister for Mexicos planlægnings- og turismepolitik (2018–2019)

– Alejandro Yaya (Argentina): Kemiingeniør, kandidatgrad i nationalt forsvar; vicepræsident for 'Civil Institute of Space Technology'; rådgiver inden for teknisk- og innovationsstyring og overførsel af teknologiske processer samt videnskabelig/teknisk uddannelse

Daniel Marmolejo (Mexico):Undersøgende journalist; vinder af den nationale journalistpris; skriver om det mexicanske præsidentskab; producer af dokumentarserien ”the Hybrid Warfare og programserien ”the Incorruptible”.

– Denys Pluvinage (Frankrig): Næstformand for Den fransk-russiske Alliance

– Sultan M. Hali: (Pakistan): fhv. Colonel, Pakistans luftvåben; journalist,"Den nye Silkevej og Pakistan"

– Richard Freeman (USA) Executive Intelligence Review: "Den store nulstilling: Det store spring bagud"

 

Søndag den 21. marts kl. 15 dansk tid:

Panel 3 – Indo-Stillehavsområdet og det sydvestlige Asien: Omdrejningspunkt for krig eller fredelig udvikling med den Nye Silkevej

– Hussein Askary: (Sverige/Irak), Sydvestasien Koordinator, Schiller Institute: "Retfærdighed og genopbygningen for nationerne i Sydvestasien"

– Eng. Hisham Sharaf: (Yemen) Udenrigsminister

– Haidar Al-Fuadi Al-Atabe: (Irak) irakisk medlem af 'Council of Representatives',

– Professor Mohammad Ali Ibrahim: (Egypten), Rådgiver, Transport Ministeriet, Egypten.

– Mr. Shakeel Ahmad Ramay: (Pakistan), direktør for Kina-Center ved Det pakistanske politiske institut for bæredygtig Udvikling.

– Senator Richard Black: (USA) fhv. delstatssenator: "Sandheden om den syriske krise"

– Ziad Ayoub Arbache: (Syrien), ass. Prof. Dr. ved Det økonomiske Fakultet, Damaskus Universitet

– M. Michel Raimbaud: (Frankrig), tidligere fransk ambassadør i arabiske, afrikanske og latinamerikanske lande. Tidligere direktør for det franske kontor for beskyttelse af flygtninge og statsløse (OFPRA)

– Jacques Cheminade: (Frankrig) formand for LaRouche-bevægelsen i Frankrig: En opfordring til handling

 

Søndag den 21. marts kl. 19 dansk tid:

Panel 4 – ’Udfordringen, som menneskeheden nu står overfor – modsætningernes sammenfald eller masseudryddelse’

Komiteen for Modsætningernes Sammenfald, alle fra USA:

– Marcia Baker, medredaktør, Executive Intelligence Review,: "Verdens hungersnød og behovet for at fordoble landbrugsproduktionen"

– Dr. Jocelyn Elders, tidligere direktør for militærets sundhedskorps i USA: ”En global sundhedsmission for de unge“

– Dr. Walter Faggett – tidligere embedslæge, sundhedsvæsenet i Washington D.C., med i sundhedsudvalgets bestyrelse i DC, afdeling 8 – D.C. Project: ”Lokale sundhedsplejeres uundværlige rolle i at besejre pandemien”.

– Dr. Shirley Evers-Manley, midlertidig dekan, Alcorn Universitetets Sygeplejeskole, Mississippi, USA; direktør, Global Health Committee, National Black Nurses Association (Sorte sygeplejeres nationale Sammenslutning)

– Nicole Pfang (USA), Kansas’ Kvægavlerforening

Tilmelding her for at modtage opdateringer og et direkt link.

Ellers se konferencen her på denne side.

 
Bidens opfordring til “Enhed” er ikke nok: Udvikling er det nye navn for enhed!
Schiller Instituttets ugentlige webcast med Helga Zepp-LaRouche den 21. januar 2021

Se Helgas Webcast på Schiller instituittets Youtube kanal her

I en vidtrækkende og meget provokerende dialog med Helga Zepp-LaRouche indledte hun med at bemærke, at hvis Joe Biden virkelig er fast besluttet på at skabe "enhed", som han sagde i sin indvielsestale, skulle han vedtage pave Paul VI’s rundskrivelse, "Udvikling er det nye navn for fred ", som sin politik. Dette ville kræve, at "identitetspolitik" droppes, samt den grønne New Deal – som han ikke viser tegn på at gøre – til fordel for LaRouche-bevægelsens plan for at skabe 1,5 milliarder produktive arbejdspladser, herunder udvikling af et moderne sundhedssystem i enhver nation for at håndtere COVID-pandemien.

Hun spurgte også, om den paranoia, som Hillary Clinton og flertalsleder i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, viste over for Rusland og Trump-vælgerne, gør dem til "QAnon"-tvillingerne [QAnon er en højreekstremistisk konspirationsbevægelse]. På en indsigtsfuld måde forklarede hun, at QAnon er en operation for psykologisk krigsførelse. Hun beskrev, hvordan QAnon har fælles træk med den romantiske bevægelse, som blev skabt af oligarkiet efter Napoleonskrigene, for at ødelægge klassiske tænkemåder til fordel for dissociative følelser.

Helga Zepp-LaRouche berettede, hvorfor hun mener, at EU’s splittelse over den grønne New Deal, og de katastrofale virkninger det vil have på industrien, åbner døren til at besejre den.

Hun diskuterede også konsekvenserne af opdagelsen af ​​nye varianter af COVID 19.

Uddrag:

HELGA ZEPP-LAROUCHE: Jeg overværede selvfølgelig indsættelsen og hans tale. Først og fremmest er jeg ikke imponeret over hans kunstneriske smag. Jeg fandt, at Lady Gaga var temmelig forfærdelig; Hvis man sammenligner Marian Andersons smukke fremførelse af nationalhymnen ved indsættelsen af John F. Kennedy [og Dwight Eisenhower i 1957] og så Lady Gagas, så får man en fornemmelse af, hvad der er galt med kulturen.

Lad os nu sige, at vi giver Biden kredit for, at han mener, hvad han sagde, at han ønsker forsoning. Nuvel, så har jeg et ganske godt råd til ham – han er katolik, og så burde han læse pave Paul VI’s Encyclical (rundskrivelse -red,), som han skrev i 1967, under titlen ‘Populorum Progressio’ – eller ‘om folks udvikling’ – og hvori han sagde, at “det nye navn for fred er udvikling”. Og på samme måde kan man sige, at det “nye navn for enighed er udvikling”. Den eneste måde man kan håbe på at have enighed inden for USA ville være at sætte et økonomisk program på dagsordenen, der giver produktive jobs til alle amerikanere, hvilket ville annullere de økonomiske uretfærdigheder, der trods alt er grunden til, at Trump blev valgt i 2016, og til at alle Trump-vælgerne stadig holder fast ved ham. Så hvis han ønsker at have forsoning, må han gøre udvikling til det nye navn for enighed, og så vil det gå i samme retning internationalt.
 
Nu ved jeg ikke – men hvis han mener det alvorligt, er han nødt til at slippe af med identitetspolitik. Fordi så længe man deler folk op efter deres etnicitet eller deres seksuelle eller anden overbevisning eller forskel, er dette polariserende. Dette er nøjagtigt det modsatte af, hvad Martin Luther King sagde, nemlig at alt skal være inkluderende. Lad os nu se, hvad Biden gør; virkeligheden vil vise sig meget hurtigt ved hans gerninger og ikke ved ordene.
 Meget mere kunne siges, men han er ny præsident, så lad os se hvad der sker. Hvis man ser på det hold han har valgt – tja, altså, mange kommer fra den gamle Obama-administration; mange har allerede udtrykt enighed med Pompeo, eksempelvis om holdningen til anti-Kina, anti-Rusland. Tony Blinken sagde, at han er enig med Pompeo mht. Kina, så det tegner ikke så godt… 
Så jeg tror, at mange ting skal ændres, og som jeg sagde, den eneste måde hvorpå Biden muligvis kunne forene USA ville være at bryde fuldstændigt med den politik, han har kæmpet for i valgkampen: ‘the Green New Deal’, fordi ‘Green New Deal’ betyder, at opgaven med at skaffe et produktivt job til enhver amerikaner er helt umulig. Så med mindre han ændrer politik, hvilket naturligvis ikke er sandsynligt, tror jeg ikke, at nogen af de ord han sagde, vil betyde meget.
 
Så lad os se. Mit råd til Biden ville være at støtte pavens rundskrivelse, ‘Populorum Progressio’, det “nye navn for enighed er udvikling”. 
 
SCHLANGER: To interessante aspekter ved præsident Trumps afgang: Den ene er, at vi endelig fik offentliggørelsen af noget af dokumentationen omkring Russiagate med frigivelsen af FBI-interviewet med Christopher Steele, hvor Steele indrømmer, at han fremlagde dossieret, fordi han var bekymret over det britiske forhold til USA, og forhåbentlig kommer der mere. Det er lidt sent. Men jeg var ret skuffet over Trumps beslutning om at give en benådning til den korrupte Steve Bannon og ikke gøre noget i forhold til Julian Assange. Har du nogen tanker om det, Helga?
 
ZEPP-LAROUCHE: Jo, ‘skuffende’ er et mildt ord – jeg synes, at undlade at benåde Assange kan virkelig ikke forsvares; der er ingen tvivl om, at Assange sidder i fængsel i Storbritannien for at have afdækket nogle virkelige forbrydelser. Han er en ‘whistleblower’, der skal have beskyttelse i ethvert samfund, der respekterer dets egne love. Så det er en trussel mod Assanges liv, og nu bliver det meget sværere at redde ham, så jeg mener, at dette absolut er uforsvarligt…
 

Engelsk afskrift:

Webcast With Helga Zepp-LaRouche: Call for ‘Unity’ Is Not Enough: Development Is the New Name of Unity!
January 21 (EIRNS)—Schiller Institute Weekly Webcast with Helga Zepp-LaRouche

Thursday, January 21, 2021

HARLEY SCHLANGER: Hello, I’m Harley Schlanger with our weekly update with Helga Zepp-LaRouche, the founder and President of the Schiller Institute. It’s Jan. 21st, 2021.

Well, we’re three weeks into the New Year, and already it’s been a year of surprises and tumult, chaos. We had yesterday the inauguration of Joe Biden, and I find it a bit ironic that Biden’s main theme was unity, when I guess he intends to enforce unity through censorship, through a new Patriot Act—what did you make of his speech, Helga?

HELGA ZEPP-LAROUCHE: I watched the inauguration and his speech, naturally. First of all, I’m not impressed by his artists tastes. I thought that Lady Gaga was quite horrible; if you compare the beautiful singing of Marian Anderson of the National Anthem at the inauguration of I think if was John F. Kennedy [and Dwight Eisenhower in 1957] and Lady Gaga, then you get a sense of what is wrong with the culture. [https://www.gettyimages.com/detail/video/marian-johnson-sings-the-national-anthem-as-john-f-news-footage/173704298]

Now, let’s say we would give Biden the credit that he means what he said, that he wants to have unity. And well, then I have very good advice for him—he’s a Catholic, and then he should read the Encyclical of Pope Paul VI that he wrote in 1967, which was called Populorum Progressio, or On the Development of Peoples, and in which he said that the “the new name for peace is development.” And in the same way, one can say that the “new name for unity is development.” The only way one can hope to have unity inside the United States would be to put on the agenda an economic program which would give productive jobs to every American, which would undo the economic injustices which are, after all, the reason why Trump was elected in 2016, and why all the Trump voters are still sticking to Trump. So, if he wants to have unity, he should make development the new name for unity, and internationally it would go in the same direction.

Now, I don’t know—if he means it seriously, he has to get rid of identity politics. Because, as long as you divide people by their ethnic or sexual or other conviction or distinction, this is polarizing. This is exactly the opposite of what Martin Luther King said, that everything has to be inclusive. Now, let’s see what Biden does, if the reality will show itself very quickly by its deeds and not by the words.

A lot more could be said, but he’s a new President, so let’s see what will happen. If you look at the team he has selected, well, many of those are from the old Obama Administration; many have come out already agreeing with Pompeo, for example, on the anti-China, anti-Russia stance. Tony Blinken said he agrees with Pompeo on China, so that does not forebode very good. And one cannot forget that the shadow which is hanging over the Biden Administration is exactly what was done in the five years of the Trump candidacy in 2016, the four years of Trump’s Presidency when we had Russiagate, we had the Mueller report, we had impeachment 1, impeachment 2; we had the collusion of the heads of intelligence with British intelligence against Trump for this entire period. So that is the heritage, and now, basically, if everybody who voted for Trump is potentially a domestic terrorist—well, if somebody is a white male and voted for Trump, if he is labeled a domestic terrorist, that makes about, at minimum, something like 40 million Americans domestic terrorists—I don’t think that that will work for unity.

So, I think a lot of things have to be changed and as I said, the only way how Biden could possibly unify the United States, would be to completely break with the policy he has campaigned on in the election campaign: the Green New Deal, because the Green New Deal means that the task to have a productive job for every American is absolutely impossible. So if he doesn’t change policy, which is not likely, obviously, I don’t think any of the words that he said will mean much.

So, let’s see. My advice to Biden would be to go with encyclical Populorum Progressio, the “new name for unity is development.” [http://www.vatican.va/content/paul-vi/en/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum.html]

SCHLANGER: Two interesting aspects of the departure of President Trump: One is that finally we got the declassification of some of the documentation around the Russiagate, with the release of the FBI interview of Christopher Steele, in which Steele admitted that he produced the dossier because he was worried about the British relationship with the United States, and hopefully there’ll be more coming. It’s a little late. But, I was quite disappointed in Trump’s decision to issue a pardon to sleazy Steve Bannon and not to do something with Julian Assange. Do you have some thoughts on that, Helga?

ZEPP-LAROUCHE: Yeah, “disappointing” is a mild word, I think, not to pardon Assange is really not defensible, because there’s no question that Assange is sitting in jail in Great Britain for having uncovered some real crimes. He’s a whistleblower which should be protected in any society which respects the laws it has given itself. So it’s a threat to Assange’s life, and now it will be much more difficult to save him, so I think this is absolutely indefensible.

Concerning Bannon, this unfortunately is not a surprise, because it was clear for the better part of 2020, that Trump, who had distanced himself from Bannon, which was a good thing, had moved back into the influence domain of Bannon starting in April, when he started to say this line that the COVID virus was deliberately spread by China, which is scientifically ridiculous. Nobody in the world who has any knowledge about pandemics would argue like that, and it was also wrong. It is a matter of act that China has done an enormous job to contain the virus, and to then immediately help a lot of other countries, first with masks, then with medical supplies, now with the vaccine.

So, it is wrong, and to say something like that is also dangerous, because it is creating an enemy-image, which in line with what the military-industrial complex is saying and doing against China, is creating an enemy-image for a potential future military conflict, which is really inexcusable.

I think this is really bad. And Trump also stuck to his line that the U.S. economy is doing great because the stock markets are going up, or are up—I mean, all of these are the weak points, and I don’t think that that was a very good departure at all.

SCHLANGER: You mentioned the strategic continuity between people like Blinken, the new Secretary of State, or would be Secretary of State, with Pompeo. We saw something that was quite hideous with Hillary Clinton and Pelosi conspiring to criminalize all 75 million Trump voters, but also continuing the targetting of Russia. If this continues, this is extremely dangerous.

ZEPP-LAROUCHE: I mean, sometimes one wonders if either Hillary Clinton and Nancy Pelosi are the Democratic version of QAnon, or, maybe the two ladies have a severe attack of paranoia. Because the idea, what Clinton actually said, that she thinks it’s possible that Trump was on the telephone with Putin during the attack on the Capitol on Jan. 6—it’s a world full of conspiracies, of insinuations; it’s just completely, I think, deranged.

SCHLANGER: [laughs] I like that. The twin “Q Sisters.”

Now, the other thing that’s happening is we’re seeing a kickoff in a couple of days of the Green New Deal with the World Economic Forum, the Davos group, pushing their Green policy based on the Great Reset. There’s resistance developing to that. This really is no solution, but what do you think is going to come of this meeting, in the next few days?

ZEPP-LAROUCHE: It will be interesting, because, it’s a virtual meeting; it will be addressed by many heads of state. Not all of them are on this Green Deal line. You have President Alberto Fernández from Argentina, President Xi from China, Prime Minister Modi from India, Merkel, Macron; so I think we will hear quite different accentuations from these different leaders. But it is very clear that the Davos crowd—this is the top 2,000-3,000 CEOs of the top financial institutions and multinational corporations, they are pushing for the Green New Deal, the Great Reset, the idea of implementing a “stakeholder capitalism,” as they say. There will be a tremendous push to brainwash the whole world into accepting the idea that everything has to be Green, all investment must go into only Green technology. But the reality is there are now the first voices realizing, or speaking out, that this will be a catastrophe. For example, of a place where you would not necessarily expect it from—namely, an economist from Deutsche Bank, Eric Heymann—he put out a quite interesting article saying that the policy of the EU, which naturally also for the Green Deal, is very dishonest, because they’re not telling people that this will only go through with a massive reduction in the living standards. And that, in turn, can only be implemented through massive eco-dictatorship, in other words, a complete bending of all legality and constitutionality by implementing dictatorial measures.

Now, that is slowly dawning on some people. For example, when the EU just recently tried to implement the infamous “taxonomy,” as they’re naming it, which means that all the firms have to give their CO₂ footprint, ten countries refused to do that, and the EU was forced to postpone this whole affair, because they couldn’t get the unity—it was mostly East European and South European countries, that obviously have already been on the losing end in terms of the EU austerity policy, so their enthusiasm for the EU policy is very limited to say the least in the first place.

So, I think that this whole Green Deal is absolutely crazy. For example, the head of Toyota in Japan, Akio Toyoda, he calculated and said that if you want to put Japan entirely on e-cars, electric cars, it would cost investments in infrastructure of over $1 trillion. Now, we took the figures given by the Toyota study and tried to calculate a similar cost for the EU: Germany alone is already scheduled to lose 400,000 jobs in the auto sector if there is a transition to e-cars, because they have much less components for the motors, so the supply industry becomes shrunk. But it’s much, much worse: First of all, you would need an investment in infrastructure for e-cars in Europe of over €1 trillion, probably €1.2 trillion, and then naturally you have no electricity because we already had several almost blackouts for the entire European energy grid, last week! Now, if you try to put all these cars on electric fuel, the electricity is by far not sufficient. So this whole thing is economically very stupid. It would destroy the industrial countries of Europe, the United States and Asia if they would go with it. So I can imagine that there will be a lot more resistance once people start to realize what the effect is: it will drive energy prices even higher, it will cause mass unemployment; it will drive prices in general much higher.

So I think that if there is an effort to implement that in earnest, what we have seen in terms of the Brexit vote, the Trump vote, riots in the streets, Yellow Vests, all of that will increase, because you cannot destroy the livelihood of millions and millions of people without their starting to go to the street in protest, when they realize that their livelihood is in danger.

So I can only say, people should abandon this idea. There is climate change—obviously—but what it is exactly is not so clear. There are big debates in the scientific community; there are many studies which attribute the climate change to very different phenomena, such as galactic cycles. We have introduced on the Schiller Institute website a page, which is called “Science—Stop Green Fascism” [https://schillerinstitute.com/stop-green-fascism/]. And there we will institute an international debate, where we already have many scientific papers, by many scientists. And I invite you to go to this page—we will have many more coming in the next days and weeks, so that is a place where you can inform yourself about what is really behind this Green Deal, and get a more scientific approach.

SCHLANGER: And while we’re talking about this question about the loss of energy production that’s planned with the Green New Deal, we have an attack from Pompeo in the United States against the Nord Stream 2 [pipeline] which is crucial for Germany. But we’re also seeing something interesting: The choice for the new chairman for the Christian Democrats in Germany is someone who’s considered to be anti-Green. How significant is this?

ZEPP-LAROUCHE: First of all, it is not so clear that the German industry and politicians will capitulate to the U.S. sanctions [against firms working with Gazprom to build the Nord Stream 2 pipeline from Russia]. I mean obviously, the danger of being hit with such sanctions is a deterrent, so one of the industries involved, Bilfinger, already withdrew. Even Gazprom said it’s questionable if it can be brought into completion, but there is also massive resistance, because people know that what’s behind that is an effort, on the one side, to treat Germany and the other 12 European countries that participate in Nord Stream 2 as a colony, and people don’t like that so much any more. And secondly, everybody knows the U.S. wants to sell their liquefied natural gas and that is also pretty obvious; it’s more expensive, it’s more environmentally unfriendly (to say the least), so I think there is still resistance.

Concerning Mr. Armin Laschet [new Christian Democratic Union chairman], he has already been attacked that he is “soft” on Putin, that he did not agree with the Skripal interpretation; that he didn’t make enough fuss about the Navalny case—I think all of that speaks for Laschet, because all of these cases were efforts to manipulate an anti-Russian hysteria. That’s all I can say on that point for now.

SCHLANGER: Going to the more crazy side of U.S. politics, we have this movement called QAnon, which was predicting a military coup, that Biden would be arrested, Hillary Clinton arrested, Trump would be brought back in—this has many people wrapped up in it, and it’s turning out, from the research we’re starting to do, that this was a military psy-ops from the beginning, using the military side of artificial intelligence and so on. This is also emerging in Europe, as well. What do you make of this, Helga?

ZEPP-LAROUCHE: Well, it is a psychological warfare operation against the population, to try to confuse them: As you say, we are looking into the connections to the military right now, but there is also another interesting observations which intrigued me. It’s written by a designer of games, Reed Berkowitz, and he basically says that looking at the way the QAnon operation works, he said it’s exactly like the games he is designing, that it leads to something which he called “apophenia,” which is a notion coming from psychology which means that people have a sort of free association, where they connect things and put them together in a pattern which looks logical but these things are not connected, or at least not in the way they’re being put together. For example, you have this really crazy interpretation of people who say that the entire COVID-19 is just a conspiracy to implement military or dictatorial means. This is a mental disorder, because the pandemic is quite real, which we should talk about a little bit later. But I think this idea of game theory, or designing games is actually quite accurate. [https://medium.com/curiouserinstitute/a-game-designers-analysis-of-qanon-580972548be5]

And when I read the article by Berkowitz, I was immediately reminded of my research into the Romantic movement. Now, this is extremely important. Because how do people judge things, like reality? How do they know that their judgment is truthful or at least trying to be truthful? Well, you have to think like a scientist, or you have to think like a Classical artist, because these are the only two groups of people who think in terms of universal principles. A universal principle is something which you can verify everywhere, no matter if you are in Africa, or in the United States, or in Europe, because it’s a universal principle because it’s universal; therefore, you have a test of reality.

The last time there was a culture which was based on such universal principles, was the German Classical period, which produced such giants as Bach and Beethoven, Haydn, Schubert, Schumann, Mozart; but in poetry, Schiller; Shakespeare would another, from another period, proponent of such universal thinking; and this was extremely important, because it established a high standard of morality, a high standard of intelligence, of creativity, and it would have liberated the population to be truly free if that would have been the dominant culture. And it was on a good way in Germany, because one of the closest collaborators and friends of Schiller for example, Wilhelm von Humboldt, had designed the Humboldt education system, and when he was Education Minister he started to implement it. And it would have meant that the entire population would have been rational creative, the potential of everybody would have been brought out, so it was on a very good way.

But then, a counter-movement developed, which started maybe innocently as a Romantic, just slightly confused form of thinking in the person of Novalis. But then, soon there were some others, like August Wilhelm and Friedrich Schlegel, Tieck, and these people were quickly taken over by Metternich, by the Restoration, and they became the political Romantics. Now, what is the difference between Classical thinking and Romantic thinking? In Classical thinking it’s what I said before: you have an absolute ability to find the truth by the method of exhaustion, by establishing principles which can be found, and established and proven again and again, because they are principles which are pertaining to the real universe.

What the Romantics started to do, they started to consciously take the poetical stringent form of the Classical culture apart, by saying there should be no beginning, there should be no end, day and night, and waking and dream should all be interwoven; you should have free association follow diffused emotions, and this became a real Schwärmerei and it turned the absolute optimism of the German Classical period into the pessimism which now, in the end—and I’m leaving out many steps in between—it ended with the horrible 12 years of the National Socialism in Germany, which was sort of the end form, or in the modern deconstruction of all modern art.

So, when you see something like that, and you see a method being applied which consciously confuses people, as it is clearly the case in the QAnon movement (or whatever), it is psychological warfare of people, because it goes against science, it makes people deliberately believe things which they are no longer able to think through, and I think it’s a real dangerous thing, and we will do some more work on it, to discover what it really is.

SCHLANGER: Good, that was very important, what you just went through. We’re down to just a couple minutes, so I’m going to jump ahead to the one question that you referred to earlier, which is the importance of addressing the new variants of coronavirus. This is now out of control in Germany, in the United Kingdom; the situation seems to be getting worse, the vaccines are not ready. Where is this headed?

ZEPP-LAROUCHE: Well, just today there was an EU meeting, and Merkel, who is not my favorite politician, but she said something which is extremely truthful, unfortunately, and she seems to have a little bit better grasp on COVID than most politicians have shown; and she is warning of something which many medical experts have express extreme concern about in the recent days: Namely that these new variants, which emerged in Great Britain, in South Africa, and Brazil—each of them being different—are rapid variations, and there is a danger that soon these variants will be vaccine resistant. Now, if that would happen, then we would look into a completely different kind of catastrophe, because up to now, for example, in the United States, most of the bets, at least in the previous administration were put on quickly developing a vaccine, and if that goes out of the window, then you are really in trouble.

I think the only possible answer to that, is, we have to have a world health system: This is what we have been saying since the beginning of this pandemic, that unless you have a modern health system in every single country—in Haiti, in Mali, in Ecuador, in India—just simply every single country, you are not going to protect your country. The idea that American, or Germany, or any one of these so-called advanced countries can be protected when the pandemic is raging in the developing countries, is simply an illusion. And since the medical experts already have been warning that new viruses are already waiting to spread new variants of MERS and SARS, that this question of really changing the attitude towards the developing sector is becoming a question of the moral fitness to survive for the entire human species. That means, we have to build modern health systems in every country, and that is only possible if you have infrastructure! If you don’t have clean water, electricity, means of transport and communications, you can’t do it.

So we are at the crossroads where we in earnest have to go to the policy of Franklin D. Roosevelt, what he intended with the Bretton Woods system, which was never realized because he died too early; but he wanted to increase the living standard of the entire population of the world, and that, he said, is the precondition for peace. I think we are at that point, where we either correct that failure of the entire post-war period, or we will go into an endless series of catastrophes.

That is the program which we have been putting forward, 1.5 billion productive jobs have to be created anew, and the whole drive has to start with this idea of a world health system. And I would appeal to all of you who are listening to this, that if you agree with that, then you should join our efforts. We have a Committee for the Coincidence of Opposites, which is trying to get an approach to all the aspects of this problem, meaning to double food production worldwide to deal with the famine of “biblical dimensions,” and at the same time train young people to be helpers for medical personnel, partnerships of the developing countries—all of this is still in the works.

But I think we really have to start with a change in the attitude: You cannot this pandemic in one country, and you cannot, for sure, solve it with the Green Deal. If you go for the Green Deal, there is no way how the necessary science and technology can be available, or the industrial capacities to implement such a world health system. So, we are at a crossroads, and you should join the Schiller Institute and work with us to give this whole thing a different direction.

SCHLANGER: For updates on this story of the coronavirus, as well as everything we were discussing today, you can get them at The LaRouche Organization website [www.laroucheorganization.com] as well as the Schiller Institute [https://schillerinstitute.com]

So Helga, thank you for joining us today, and we’ll see you again next week.

ZEPP-LAROUCHE: Till next week.
En militariseret nation, eller et inkluderende globalt nyt paradigme

Den 19. januar 2021 (EIRNS) – Det skue der finder sted den 20. januar i nationens hovedstad, når den 46. præsident for USA indsættes for et ”publikum” på 26.000 væbnede soldater, stiller nationens og verdens borgere over for et eksistentielt spørgsmål: Vil USA bevare sin suverænitet – som Ben Franklin sagde, "en republik, hvis I kan beholde den" – eller vil briterne endelig være i stand til at realisere deres 245-årige intention om at knuse den oprindelige republik og returnere den "nye verden" til imperiets gamle verden?

Briterne er afhængige af tilskyndelsen til massekaos inden for republikken, svarende til en borgerkrig mellem hyperdemokraterne og de hyperkonservative, der begge definerer frihed og demokrati som at enhver autonom person har den ’demokratiske’ ret til at ødelægge samfundet, hvad enten det er anarkistiske oprørere, der plyndrer og brænder byer over hele nationen for at protestere mod "institutionel racisme" eller et angreb på landets kongres-bygning for at protestere mod et stjålent valg. Hvad der historisk er kendt som 'gang-countergang' imperialistiske metoder til at dele og herske, ses for fuld udblæsning i nationen i dag. Mens denne tragiske afledning finder sted, har City of London og Wall Street allerede påbegyndt indførelsen af ​​et nyt fascistisk diktatur, der erstatter en valgt regerings beslutninger om økonomisk politik baseret på samtykke fra de styrede, sådan som forfatningen definerer, med et netværk af centralbankfolk og finansinstitutioner, 'too big to fail', med absolutte beføjelser til helt at omgå regeringen og lede kredit væk fra realøkonomien og over i en ny 'grøn boble'. Alt hvad der kræves er, at den falske præsident bekendtgør den grønne nye plan, 'the Green New Deal', og at bankfolkene simpelthen tager over.

Det Verdensøkonomiske Forum har planlagt en kæmpestor konference den 25.-29. januar kaldet "The Davos Agenda" for at udrulle ”Initiativet for den store Nulstilling”, "The Great Reset Initiative", og for at fejre den grønne finans' overtagelse af den amerikanske økonomi og den vestlige verden, som det er blevet forberedt igennem de sidste årtier af prins Charles, Mark Carney, tidligere nationalbankchef for Bank of England, BlackRocks administrerende direktør, Larry Fink, Michael Bloomberg og deres oligarkiske venner. BlackRock, der styrer næsten 8 billioner $ af rige folks penge, har allerede påbegyndt processen og beordret energivirksomheder i Sydkorea, Australien, Sydafrika, Filippinerne med flere til at ophøre med at fremstille kulfyrede kraftværker eller gå konkurs ved en pludselig tilbagetrækning af deres investorers egenkapital.

Er dette for at "redde planeten", som de britiske baroner og baronesser insisterer på, som de falske nyhedsmedier fastholder, som Joe Bidens kontrollører insisterer på? Eventyr for de godtroende! Blev vores borgere ikke berøvet skønhed, udsat for Lady Gaga snarere end Marion Anderson, for rockmusik og rap snarere end Beethoven og Schiller, ville de ikke så nemt blive narret af falsk videnskab. De ville heller ikke tolerere, at nogle få teknologivirksomheder, der er underlagt "overvågningsstaten" under NSA og CIA, til bogstavelig talt at erklære sig for ’herrer over information', at de 88 millioner amerikanere, der ønsker at vide hvad præsidenten for USA har at sige, kan rende og hoppe – eller, som Hillary Clinton fortalte Nancy Pelosi i dag, at præsident Trumps "kultiske følgere" burde undersøges af en ny '11. september-kommission'. Blot at diskutere stemmesvindel er nu blevet erklæret verboten af Big Brother.

Fascisme – ikke alene i denne politiske censur eller i truslen om en politistat eller i den militariserede nation, som vi ser i Washington i dag. Dette er de sociale strukturer, der kræves for at håndhæve fascisme, som i det væsentlige er fascistisk økonomi, som i Great Reset, Green Finance.

Nationen og verden vil nu blive udsat for denne nye fascisme. Men den vil snart afsløre sig selv. Helga Zepp-LaRouche bemærkede i dag, at ideologi i sidste ende rammer ind i virkeligheden. I det han talte om en kombination af kriser som vi oplever i dag, sagde digteren Percy Shelley: "I sådanne perioder er der en ophobning af evner til at modtage og formidle dybe og lidenskabelige forestillinger om mennesket og naturen". Verden er chokeret over denne udvikling i USA. Det er et øjeblik, hvor sjæle må opløftes med skønhed, håb og mod til at bryde splittelserne, skabe enhed om menneskets kreative ånd, forene de store nationer i verden for visionen om et nyt paradigme, sådan som Lyndon LaRouche præsenterede denne idé og midlerne til at opnå det.

Billede: Joe Biden – Rights: Eric Haynes, CC BY-NC-ND 3.0
Franklin D Roosevelts ufærdige projekt

Den 3. september (EIRNS) – Kinas præsident sendte i går Ruslands præsident en besked i anledning af fejringen af 75-året for afslutningen af 2. verdenskrig, som markerede
nederlaget for fascismens svøbe, hvori han lovede ”resolut at beskytte sejren under 2. verdenskrig” mod dem, der i dag ville rulle den tilbage. Præsident Xi Jinping opfordrede
også hele det internationale samfund til at slutte sig til Kina og Rusland for at fremme “opbygningen af et samfund med en fælles fremtid for menneskeheden for at give
fremtidige generationer mulighed for at nyde en verden med varig fred, universel sikkerhed og fælles velstand”.

Disse prisværdige mål for hele menneskeheden – fred, sikkerhed, velstand – er en ret præcis gentagelse af FDRs mindeværdige fire friheder, der blev bekendtgjort i 1941, og
som han også krævede indført overalt i verden.

Men hvordan kan dette gøres, når verden befinder sig ved et minut før midnat? Når rækken af amerikanske og NATOs militære provokationer mod Kina og Rusland kunne
tippe over til faktisk krigsførelse i løbet af et øjeblik? Når den britiske marionetdukke, Mike Pompeo, i teatralsk raseri, forsøger at gennemføre en fuld økonomisk afkobling mellem
USA og Kina og afviklingen af Bælte- og Vejinitiativet? Når COVID-pandemien fortsætter sin dødbringende march over planeten? Når præsident Donald Trump, og rent faktisk det
amerikanske forfatningsmæssige system, forbliver i sigtekornet af et britisk kup?

”Vi må begynde ud fra en klar opfattelse af det niveau, hvorfra der er en vej ud af dette,” sagde grundlægger af Schiller Instituttet, Helga Zepp-LaRouche, den 1. september“, og
det er niveauet for Lyndon LaRouches løsninger, som han udviklede i løbet af det sidste halve århundrede”. Denne fremgangsmåde vil lede drøftelserne i weekendens konference
i Schiller Instituttet. Zepp-LaRouche sagde, at med dens fremtrædende talere fra hele verden er konferencen “lige nu en yderst vigtig platform til at ændre verdens dagsorden fra
ekstrem konfrontation, forhåbentlig, at få tilstrækkelig mange til at forstå, at hvis dette fortsætter er vi på vej mod krig, og at vi er nødt til at erstatte den slags tilgang med dialog,
samtale og samarbejde, der fører til gennemførelsen af Lyndon LaRouches politik”.