Ruslands FN-ambassadør:
Forstår I den farlige tærskel,
I bringer hele verden til?

9. april, 2018 – Det tre timer lange møde i FN’s Sikkerhedsråd blev indkaldt på anmodning af Rusland, under emnet, »Trusler mod international fred og sikkerhed«. Det blev brugt som en scene for vilde anklager imod Rusland og Syrien fra de britiske, amerikanske, franske og hollandske ambassadørers side; men før dette, gav den russiske ambassadør Vassily Nebenzia en svidende, detaljeret fremlæggelse imod de løgne, der kastes mod Rusland og Syrien. Han fastslog med eftertryk over for hele forsamlingen, at vi befinder os ved et ekstremt farligt punkt. Han sagde, »Jeg vil stille et retorisk spørgsmål: Forstår I den farlige tærskel, I bringer hele verden til?«

Nebenzia gjorde opmærksom på de gentagne advarsler fra Rusland og Syrien til FN og OPCW om, at terrorister var i færd med at planlægge iscenesættelse af en hændelse med kemisk krigsførelse, for at kaste skylden på Damaskus.

»I har hørt disse advarsler.« Men der skete intet. Han krævede, at der omgående blev iværksat en OPCW-efterforskning for at verificere situationen i Douma. Vi sagde, »vi garanterer adgang«. Han sagde, at OPCW-missionen omgående må besøge; tage jordprøver og interviewe folk på stedet. »Vores udkast til en resolution er klar til at blive vedtaget i dag.«

Trioen, den amerikanske ambassadør Nikki Haley, Storbritanniens ambassadør Karen Pierce og Frankrigs ambassadør François DeLattre, med tilslutning fra den hollandske ambassadør Karel Van Oosterom, overgik hinanden med løgne og grove fornærmelser mod Rusland og Syrien. Haley sagde, »kun et monster gør dette«, – hvormed hun mente, at Syrien gasser sit folk; og hun tilføjede, at »Det russiske regime kender ikke til skam« og godkender det. Storbritanniens ambassadør Pierce lovpriste sin nation for den måde, den gennemfører en »uafhængig« efterforskning af Skripal-forgiftningen. Ambassadør Oosterom talte, som en tilbagevenden til Tony Blair, om behovet for »R2P« – Responsibility to Protect (Forpligtelse til at beskytte), dvs., at opfordre stiltiende til angreb mod Syrien under dække af en humanitær intervention. Oosterom sagde, »Vi støtter de humanitære Hvide Hjelme«.

Haley udvandrede på iøjnefaldende vis, da den syriske ambassadør Bashar al Ja’Afari begyndte at tale. Han rapporterede om den aktuelle situation i sit land og spurgte skarpt om morgenens missilangreb mod sit land, »Hvorfor ikke sige, Israel udførte denne aggression?« Ud over en kort, veltalende rapport om tidligere mangel på handlinger fra FN’s side, gav al Ja’Afari en aktuel, specifik redegørelse om, hvad Syrien har overleveret til FN og OPCW om steder, hvor regeringen har fundet, at terroristerne havde giftige våben. Damaskus har sendt 145 breve frem til 1. april i år, om denne fare. Men, sagde han, de læste dem ikke engang, endsige handlede på dem.

Ja’Afari sagde, »Jeg meddeler, at vi ønsker en mission fra OPCW til at indsamle kendsgerninger så snart som muligt. Vi hilser et sådant besøg velkommen så snart som muligt. Jeg håber, det ikke lider samme skæbne som Ban Ki-moons mission i 2013 …«, som ikke ankom før efter »fire måneder og 11 dage«.

Ambassadører tilføjede mødet fornuft og alvor, med kommentarer som dem fra ambassadør Kaivat Umarov fra Kasakhstan. Han spurgte, hvem andre, ud over De Hvide Hjelme, har nogen som helst rapport om denne tilskrevne hændelse i Douma med kemiske våben? Umarov bekræftede, at der var rapporter fra Syrien og Rusland om, at terrorister planlagde et kemisk angreb, og de blev ikke lyttet til af internationale organisationer.

Ambassadør Tkeda Elemu fra Etiopien talte, ud over også at kræve en mission til at indsamle kendsgerninger, også om den internationale situation. Han sagde, at »tilliden mellem stormagterne er lav« og har alvorlige følger for fred. Det har »følger for bæredygtige udviklingsmål i udviklingssfæren«. Han talte bevægende om behovet for et »globalt sikkerhedsmiljø«.

Mod slutningen af mødet fastlog Nebenzia, der bad om at tale igen, tre punkter: 1) Rådets formand må sørge for, at Haley afholder sig fra at referere til legitime regeringer såsom Rusland som »regimer«; 2) Den britiske såkaldte efterforskning af Skripal-forgiftningen er ikke en efterforskning. Han knuste Pierces påstand; 3) »Vi bevæger os mod en farlig tærskel … det bliver ikke forstået af nogen af vore vestlige kolleger.«

Foto: Den russiske FN-ambassadør Vassily Nebenzia taler i FN’s Sikkerhedsråd: »Vi bevæger os mod en farlig tærskel … det bliver ikke forstået af nogen af vore vestlige kolleger.« (Videograb, RT).
Ruslands udenrigsminister Lavrov:
Husk før I angriber militært,
at Rusland har forpligtelser over for Syrien

9. april, 2018 – Den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov gentog i en pressebriefing i dag det, som russiske militærfolk tidligere har advaret om, nemlig, at Rusland måske ikke ville se passivt til, hvis der kommer et militært angreb mod Syrien. Lavrov formulerede sin udtalelse specifikt som en respons til »advarsler fra den amerikanske præsidents regeringsfolk« – minister for Homeland Security Thomas Broussart, forsvarsminister Jim Mattis (og senere fra præsident Trump selv) – om, at Washington ikke ville udelukke et militært angreb mod Syrien. Han gentog Ruslands politik:

»Vores militær har allerede reageret på dette. Vi har vore forpligtelser over for Syrien. Forpligtelser, der er baseret på vore indgåede aftaler med den legitime regering for den Syriske Arabiske Republik på anmodning af dennes regering, som i øvrigt er et medlemsland i FN.«

Udenrigsministeren mindede reportere om, at Rusland var kommet med mange advarsler, fra direkte på stedet i Syrien, om, at en provokation var planlagt med det formål at lægge skylden på Damaskus, for at bruge kemiske våben.

»Vi havde allerede mulighed for at kommentere den aktuelle situation, endnu før den blev til virkelighed«, understregede han. »Vore tjenestegørende folk, der opholder sig i den Syriske Arabiske Republik, på jorden, advarede gentagne gange – og det samme sagde den syriske regering – om, at en alvorlig provokation er under forberedelse, rettet mod at give Damaskus skylden for at bruge kemisk gift mod civile.«

Rusland »støtter fuldt og helt en fair og omgående efterforskning, når de beder om det. Men, når efterforskningen har til hensigt at komme frem til et ganske bestemt punkt – nemlig, at det blev gjort af Assad med Putins støtte – er der intet grundlag for en seriøs diskussion«, sagde Lavrov, iflg. en rapport fra TASS. »Med hensyn til reaktionen fra vore udenlandske kolleger i Washington, Paris, London og andre steder, så er det alt sammen ganske enkelt: Dette blev gjort af regimet [det syriske], og hvis Rusland støtter regimet, så er det både Ruslands og Irans skyld, og det er nødvendigt at gennemføre en efterforskning. Det er noget vanskeligt for en logisk person at forstå sammenhængen mellem det ene og det andet.

Lavrov gentog, at hverken det russiske militær eller Røde Halvmåne har fundet beviser for et angreb, med henvisning til de ikke troværdige billeder fra tidligere, angivelige angreb, og som publiceres af organisationer som De Hvide Hjelme. »Men, som I ser, dette blev alt sammen grunden til udfoldelsen af den kolossale anti-syriske kampagne, der nu deployeres imod os under det påskud, at Rusland dækker over det kriminelle regime, som de siger«, sagde Lavrov til journalisterne.

Foto: Ruslands udenrigsminister Sergei Lavrov erklærede mandag, at hans land har »forpligtelser« over for Syrien og dets »lovlige, legitime regering«.
Briterne optrapper med et
svindelnummer i Syrien;
Denne propaganda kunne
føre til verdenskrig

Leder fra LaRouchePAC, 8. april, 2018 – Londonmedierne og de britiskskabte »Hvide Hjelme« har i løbet af de seneste 24 timer lanceret et nyt, groft svindelnummer, et »angreb med kemiske våben mod et hospital i Douma«, Syrien, som krigspropaganda rettet mod den amerikanske præsident Donald Trump. Selv om militære efterretningseksperter gennemskuede svindelen, og russiske regeringsfolk havde forudsagt det nøjagtigt, var dagens overskrift i Sunday Telegraph typisk for den britiske fest, »Donald Trump fordømmer Vladimir Putin, efter syriske kemiske angreb dræber dusinvis«. Samtidig indrømmede Reuters og BBC, som var kilden til den opflammende historie, at de ikke havde nogen beviser på, at et kemisk angreb havde fundet sted, bortset fra rapporter og (særdeles tvivlsomme) videoer, der var sendt af den jihadisktiske gruppe, Jaish al-Islam, og de pro-terroristiske »Hvide Hjelme«.

Helga Zepp-LaRouche sagde her til morgen, at dette nye svindelnummer, der følger umiddelbart efter den svigtende, britiske krigspropaganda over sagen med Skripal-forgiftningen, er ekstremt farlig for verden – men kan slås tilbage.

Hun bemærkede ligeledes, at denne propaganda ligger nøjagtig på linje med den åbenlyse opstand, der nu anstiftes mod præsident Trumps offentlige ordre til en snarlig afslutning af amerikanske militæroperationer i Syrien, som det står at læse i Washington Posts lederartikel for søndag, forsiden.

»Storbritannien gennemfører ikke den ene førkrigs-propagandaoperation [Skripal forgiftningsanklagerne], for dernæst at stoppe, når dette svigter og ikke frembringer fuld og hel konfrontation«, sagde Zepp-LaRouche. »Nej, det optrapper den selv samme mobilisering for førkrigs-propaganda. Hvis dette ikke stoppes omgående, kan det få meget alvorlige konsekvenser, inklusive en sluttelig verdenskrig.«

Hun påpegede advarslen fra det Russiske Udenrigsministerium: »Militær intervention [dvs., et nyt missilangreb fra NATO] i Syrien under falske og fabrikerede påskud, hvor russiske militærfolk er stationeret efter anmodning fra den legitime regering, er absolut uacceptabelt og kan udløse meget alvorlige konsekvenser« – og hun påpegede ligeledes udtalelsen fra gen. Evgeny Buzhinsky (pensioneret), nu i Russisk Center for Politiske Studier (PIR-center), der på BBC anklagede Storbritannien for at lyve, som kunne føre til »virkelig krig – den sidste krig i menneskehedens historie«.

Hun pegede også på den amerikanske veteran fra amerikansk forsvarsefterretning, oberst Pat Lang (pensioneret), der kaldte disse kemiske angreb for svindelagtige »nyheder fra rebellernes propagandaapparat, af hvilket meget støttes finansielt af den britiske regerings udenrigsministerium og leveres via MI6. Hvad i alverden motiverer UK til denne djævelskhed?«

Helga Zepp-LaRouche har netop, den 7. april, talt for en Schiller Institut-konference og for udenlandsk presse i New York, hvor hun direkte placerede truslen om et nyt krak i det Londoncentrerede finanssystem som baggrunden for Londons eskalerende krigspropaganda. »Hvorfor«, spurgte hun, »er der denne dæmonisering af præsident Putin, som kommer fra samme hold som også dæmoniserer præsident Trump og præsident Xi Jinping? Dette er den samme form for tåbelighed, der førte til Anden Verdenskrig, og som meget let kunne udløse en Tredje Verdenskrig … Det, der ligger bag, er … desperation, fordi finansmagterne i City of London og hos deres kollaboratører på Wall Street klart ser, at deres system er ved at gå ned …«

»Forestil jer«, sagde hun, »hvis vi kunne mobilisere det amerikanske folk til at udøve pres på præsident Trump … og han accepterede Xi Jinpings tilbud om at samarbejde med den Nye Silkevej … og de europæiske lande ligeledes sluttelig ville indse – de fleste af dem gør det allerede – men selv de tilbageværende lande ville indse, at samarbejde med Rusland, med Kina og de andre nationer, der allerede er gået med i Bælte & Vej Initiativet – at dette ville være langt mere i deres interesse end den aktuelle kurs med britisk konfrontation med Rusland og med Kina.«

Foto:  De syriske ‘Hvide Hjelme’ under arbejdet i Arbin City. 6. feb., 2018. (Qasioun News Agency / Screen Grab)
USA’s oberst Pat Lang til Trump:
Hold op med at lytte til briterne og MI6 om Syrien

8. april, 2018 – Den amerikanske militære efterretningsveteran oberst Pat Lang (pens.) nævnte briterne og deres medietjenere i dag som gerningsmændene bag forsøget på at opstille en fælde for endnu et amerikanske angreb på den syriske præsident Bashar Assad. Dette forsøg er, skriver Lang, baseret på endnu et britisk svindelnummer – at Assad brugte kemiske våben i Douma-distriktet i det østlige Ghouta, hvor den syriske hær næsten allerede har vundet kampen.

Præsident Trump angreb »Dyret Assad« i et tweet her til morgen og indikerede, at præsidenten således var hoppet med på endnu et britisk svindelnummer. De militante kæmperes forsvar er kollapset, rapporterer oberst Lang, i en grad, hvor de ikke engang har en teoretisk chance for at vinde kampen om Douma imod regeringsstyrkerne.

Oberst Lang citerer præsident Trumps tweet om »Dyret Assad« og skriver, »Vores kære præsident har endnu engang set lidt for meget tv-nyheder. Falder det ham mon nogensinde ind at tage telefonen og ringe til den vagthavende officer i CIA, NSA, eller hvor som helst, og spørge, om de mener, nyhedsrapporterne er korrekte? Alle disse informationer, der går til MSM (mainstream media) og derfra videre til [præsident] DJT’s ører er nyheder fra oprørernes propagandaapparat, og meget af det støttes finansielt af den britiske regerings udenrigsministerium og leveres via MI6. Hvad i alverden motiverer UK til denne djævelskhed? Og så er der selvfølgelig den ekstreme floktankegang på vegne af de amerikanske og europæiske medier, der som papegøjer efterskræpper disse påstande, der ikke er objektive beviser for.«

Dernæst går Lang ind i, hvordan Pinnochios næse voksede, med de første rapporter fra oprørsgruppen Jaish al-Islam, som sagde, blot 15 mennesker er skadet efter angrebet. 8. april skriver Lang, »historien har nået MSM og dødstallet er nået op på mindst 70«. Han fortsætter, »Den berygtede, al-Qaeda-tilknyttede propagandaorganisation De Hvide Hjelme spillede, som altid, en hovedrolle i at udbrede historien« og udtalte, at de »Hvide Hjelme samarbejdede tæt med den syriske gren af al-Qaeda – Jaish al-Islam, og fortsatte med at samarbejde med gruppen, efter den blev omdøbt til Jabhat Fatah al-Sham og dernæst Hayat Tahrir al-Sham.

Lang gav sin artikel overskriften: »Animal Assad Strikes Again! – This Time To Celebrate Victory?« (Dyret Assad slår til igen – denne gang for at fejre sejren?) http://turcopolier.typepad.com/sic_semper_tyrannis/2018/04/

Foto: Pensionerede oberst Patrick Lang. Arkivfoto.
Storbritanniens Hvide Hjelmes hidtil mest
absurde historie om kemiske angreb
har til formål at skabe konfrontation
for Tredje Verdenskrig

8. april, 2018 – De store amerikanske medier og Londonmedierne er her søndag morgen fulde af den hidtil mest utrolige påstand om et massivt kemisk angreb i Syrien, som påskud for britiske, franske og/eller amerikanske angreb på Syrien, som det er Theresa Mays britiske regerings ønske, og som således truer med verdenskrig.

Da den manipulerede video med ofre og overlevende fra dette falske angreb først vistes på BBC lørdag aften, kunne man undre på, om Saddam Hussein var stået op af graven med sine masseødelæggelsesvåben, eller endda undre på, om »polske styrker har overskredet den tyske grænse« igen. Militære efterretningseksperter, ikke kun i Rusland og Syrien, men også i USA, proklamerede omgående, at det »kemiske angreb« var et svindelnummer. Ruslands Forsvarsministerium havde, så langt tilbage som 17. marts, mindst, nøjagtigt forudsagt, at en sådan operation under falsk flag ville finde sted.

Den første »rapport« om denne angivelige grusomhed – og skam ikke kun mod byen Douma, men på et hospital, selvfølgelig – kom fra den jihadistiske gruppe Jaish al-Islam, som bekæmper den Syriske Arabiske Hærs styrker og har haft kontrol over det relevante område (og hospitalet) i nogen tid. Rapporten blev udbredt af den britiskkørte, pro-terroristiske redningsorganisation »Hvide Hjelme«, der nu er blevet omdøbt til Syrisk Civilforsvar, og det besynderligt navngivne Syrisk-Amerikanske Lægeselskab i Washington, D.C. Den påstod, at et konstant stigende antal mennesker var blevet dræbt og 500 såret af et bombeangreb med kemiske våben.

Én video på BBC viste »redningsmandskab«, de fleste uden masker, der bevægede sig rundt i en korridor og videregav børn til hinanden, spulede andre med vand, osv. En anden video viste folk i alle aldre i en bunke, nogle med fråde om munden. Reuters og det Londonbaserede Syriske Observatorium tog historien op samtidig med, at de rapporterede, at de ikke kunne bekræfte noget kemisk angreb.

Rusland, som er det egentlige mål for denne teaterforestilling, havde i ugevis advaret om, at desperate jihadistiske grupper var i besiddelse af kemiske stoffer, både i et østlige Ghouta og i det nordlige Syrien, og var i færd med at planlægge hændelser med kemiske våben under falsk flag, med det formål at fremtvinge NATO-angreb mod Syrien, og mod russiske militære lokaliteter.

Præsident Donald Trump er det næste mål for briterne pga. sit ønske om at samarbejde mod terrorisme med Vladimir Putins Rusland. Søndag morgen tweetede Trump: »Mange døde, inkl. kvinder og børn, i sanseløst KEMISK angreb i Syrien. Området for grusomhederne er lukket ned og omringet af den Syriske Hær, hvilket gør det fuldstændig utilgængeligt for omverden. Præsident Putin, Rusland og Iran er ansvarlige for at støtte Dyret Assad. Stor pris at betale. Åbn omgående området op for lægehjælp og bekræftelse. Endnu en humanitær katastrofe uden nogen som helst grund. SYGT! Donald J. Trump«.

Mays britiske regering er den virkeligt mest partiske over for rapporten. Dens krav om total konfrontation med Rusland fik langt mindre end total støtte fra europæiske allierede og præsident Trump, da den anklagede Rusland for mordforsøg via nervegas på britisk jord. Storbritanniens eget laboratorium for kemiske forsvarsvåben (!) bakkede ikke op om fr. Mayhem (‘fr. Kaos’) og udenrigsminister Boris Johnson.

Det Russiske Forsvarsministerium responderede til det britiske Festspil for Mageløse Ting på følgende vis: »Svindelnumre med angreb, hvor den syriske regering angiveligt skulle anvende kloringas eller andre giftige substanser, fortsætter med at komme frem. Endnu et sådant svindelnummer, der angiveligt skulle have fundet sted, er det påståede kemiske angreb i Douma i går. Samtidig har man refereret til de berygtede NGO’er, de ’Hvide Hjelme’, der gentagne gange er taget i at handle sammen med terrorister, såvel som også andre såkaldte humanitære organisationer, baseret i Det forenede Kongerige og USA«, iflg. Sputnik i dag. Forsvarsministeriet understregede, at det gentagne gange havde advaret om mulige provokationer, der ville omfatte brugen af kemiske våben i Syrien. Disse provokationers hovedformål er at anklage de syriske regeringsstyrker for at bruge kemiske våben og retfærdiggøre en mulig militær intervention i Syrien fra udlandet, iflg. ministeriets erklæring, skrev Sputnik her til morgen under overskriften, »Moskva advarer mod udenlandsk angreb i syriske områder, hvor russiske tropper befinder sig«.

Foto: Røgskyer stiger op over Douma efter det angivelige luftangreb med kemisk gift fra den Syriske Arabiske Hær 7. april.
Russisk militær anklager, at USA støtter provokation
med kemiske våben i det sydlige Syrien

17. marts, 2018 – Det Russiske Forsvarsministerium fremførte i dag den anklage, at det amerikanske militær, som opererer ud fra sin illegale base i Al Tanf, Syrien, i nærheden af det sted, hvor den irakiske og jordanske grænse møder den syriske grænse, er i færd med at forberede en provokation med kemiske våben i det sydlige Syrien, og som skal bruges som påskud for amerikanske luftangreb mod syriske regeringsstyrker. Chefen for den russiske generalstabs Operationelle Hoveddirektorat, oberst general Sergei Rudskoy, sagde i Forsvarsministeriet i dag, at »det russiske parti har beviser for, at amerikanske instruktører har uddannet flere oprørsgrupper nær al-Tanf med det formål at udføre provokationer med kemiske våben i det sydlige Syrien«. Disse oprørs-sabotagegrupper blev dernæst deployeret til deeskaleringszonen i Daraa, i det sydlige Syrien. »De er i færd med at forberede provokationer med anvendelse af eksplosive mekanismer, der har monteret giftstoffer«, sagde Rudskoy. »Dette faktum vil i fremtiden blive brugt til at anklage regeringstropperne for at bruge kemiske våben.«

En lignende provokation er ligeledes i færd med at blive forberedt for Idlib, fremførte den russiske militærmand. »De bevæbnede grupperinger Jabhat al-Nusra, med støtte fra de såkaldte ’Hvide Hjelme’, er i færd med at forberede iscenesatte kemiske angreb nær bebyggelserne al-Habid og Qalb Luza, der ligger 25 km nordvest for Idlib. Derfor er 20 containere med kloringas blevet leveret dér«, sagde Rudskoy. »Sådanne provokationer vil give USA og dets koalition belæg for et angreb imod militære faciliteter og regeringsfaciliteter i Syrien.«

»Det Russiske Forsvarsministerium understregede, at der er klare beviser for forberedelser til de mulige angreb«, sagde Rudskoy. »Der er grupper af skibe med missiler, som er deployeret i den østlige del af Middelhavet, den Persiske Golf og det Røde Hav. Det stiller spørgsmålet – hvem er det, USA vil støtte med disse angreb? Vil det være Jabhat al-Nusra og dets søsterafdelinger, som begår uhyrligheder i landet? Den russiske generalstab overvåger fortsat situationen i den Syriske Arabiske Republik.«

Hangarskibet USS Theodore Roosevelt og dets angrebsgruppe, bestående af tre destroyere med styrede missiler og en krydser, opererer aktuelt i den Persiske Golf. U.S. Naval Institute News’ seneste Naval Tracker, opdateret 27. feb., rapporterer, at USA’s Femte Flåde har 20 krigsskibe, som aktuelt opererer under flåden, og hvor den Sjette Flåde, der har hovedkvarter i Napoli, Italien, har 16. En stor del af disse fartøjer vil være i stand til at medføre Tomahawk-krydsermissiler.

Foto: Talsmand for den russiske generalstab, Sergey Rudskoy. (Photo Sputnik News)
Hvorfor geopolitik fører til krig
– Og en sejr i Abuja, Afrika.
Helga Zepp-LaRouche i Nyt Paradigme
Webcast, 1. marts, 2018 (pdf, dansk, og video)

Er det virkelig OK med narkoepidemien, der i USA har ført til et fald i den generelle levetid; guvernør Bevin påpegede det faktum, at nogle af disse sataniske budskaber også er i teksterne i popmusikken, i filmene, i videospillene – bør vi tillade alt dette, og få vore samfund totalt ødelagt? Der er en virkning af alt dette på de kognitive evner! Hvis man ønsker Lyndon LaRouches Fire Love som den eneste løsning til at undgå systemets kollaps, jamen, især den fjerde lov kræver et forceret program for fusionskraft, for international rumforskning og rumrejser. Man kan ikke have folk med ødelagte hjerner, fordi de er afhængige af disse ting, og så få dem til at blive kreativ, produktiv arbejdskraft.

Så det er én og samme diskussion, vi har brug for – vi har brug for et Nyt Paradigme, og vi må have et uddannelsessystem, der understreger skønheden i klassisk kultur, der understreger karakterens skønhed som et udviklingsmål. Det var Wilhelm von Humboldts idé, som trods alt havde indflydelse på meget af undervisningssystemet i Europa og USA i det 19. århundrede, og det holdt sig endda til langt ind i det 20. århundrede, og han havde den idé, at formålet med uddannelse må være karakterens skønhed. Hvem taler om dette nu om stunder? Hvis man tager nogle af disse børn, der er afhængige af disse voldsvideospil, eller endnu værre, der kigger på forfærdeligt materiale på Internettet, hvor der bruges tortur og sådanne ting, og som virkelig bliver ødelagt. Deres hjerner bliver fuldstændig ødelagt!

Eftersom guvernør Bevin har krævet en national debat om dette, og præsident Trump heldigvis også ønsker at tage dette spørgsmål op, mener jeg, vi må have en sådan debat, for det er efter min mening en integreret del af USA’s tilslutning til det Nye Paradigme og den Nye Silkevej, for vi kan ikke have, at dette fortsætter.

Schiller Instituttet har i mange år bevist, at, med klassisk musik, med klassisk poesi, med Schiller, med Shakespeare, kan man transformere folk og få en æstetisk opdragelse, og det er præcis, hvad vi har brug for lige nu.

 

 

Download (PDF, Unknown)
Ruslands udenrigsminister Lavrov angriber strategi for regimeskifte

Den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov fordømte, i en tale til den 37. session af FN’s Menneskerettighedsråd og Konferencen for Nedrustning, taktikkerne og strategien bag Vestens politikker i Syrien, som værende intet mindre end særdeles destruktive for befolkningen i landene, hvor disse politikker praktiseres. Først angreb han den udefrakommende manipulation af væbnede grupper, sådan, som det finder sted i Syrien, til geopolitiske formål. »Vi anser det for at være uacceptabelt at opdele terrorister i ’gode’ og ’dårlige’, især, når dette sker afhængigt af målene eller de finansielle kilder, som ekstremisterne erklærer«, sagde Lavrov. »Rusland vil fortsat konsekvent bekæmpe den forbryderiske praksis af sådanne dobbelte standarder, endda ved at yde assistance til den syriske hær for endegyldigt at fjerne terrortruslen ved dens rod«, iflg. TASS.

Lavrov beskrev som ekstremt farligt, forsøg på at bruge krænkelser af menneskerettigheder til at retfærdiggøre militære eventyr, der tilsigter regimeskifte, og mindede om bemærkninger fra pave Frans, der sagde, at det er umuligt at bekæmpe ondt med ondt. »Uanset, hvilken holdning, der måtte være over for Saddam Hussein og Muammar Gaddafi, så lad dem, der væltede dem, besvare et simpelt spørgsmål, nemlig, om den ulovlige intervention lettede folks lidelser; beskyttede det den vigtigste af alle menneskerettigheder – nemlig retten til livet? Svaret er indlysende«, påpegede Lavrov.

»Aldrig i menneskets historie har den overlagte ødelæggelse af stater været til gavn for almindelige mennesker«, understregede han. »Tværtimod, det har altid bragt humanitære katastrofer med sig for civilbefolkningen. Det har ligeledes været årsagen til hidtil usete bølger af illegal migration, der er fejet ind over Europa, og et ligeledes uhørt opsving i terrorisme og forfølgelse af kristne og mennesker tilhørende andre religioner.«

Foto: Ruslands udenrigsminister Sergei Lavrov taler i FN’s Menneskerettighedsråd, Genève, Schweiz, den 28. feb., 2018.
Putin taler med Merkel og Macron om det østlige Ghouta

26. feb., 2018 – Den russiske præsident Vladimir Putin holdt et fælles telefonmøde med den franske præsident Emmanuel Macron og den tyske kansler Angela Merkel om Syriens situation og FN’s Sikkerhedsråds resolution nr. 2401.

»Siderne sagde, at de var tilfredse med, at det fælles, konstruktive arbejde havde været med til at skabe enighed om og vedtage FN’s Sikkerhedsråds resolution nr. 2401 den 24. feb. Siderne bemærkede betydningen af at fortsætte de fælles bestræbelser med det formål, fuldt ud og så hurtigt som muligt at implementere resolutionens bestemmelser«, iflg. en erklæring fra Kreml.

Putin informerede den franske og tyske leder om de praktiske skridt, Rusland tager for at evakuere civile, levere forsendelser af humanitær hjælp og give lægehjælp til den nødstedte befolkning i Syrien og understregede, at våbenstilstanden ikke gjaldt for militæroperationer imod terrorgrupper i Syrien. Kreml erklærede, at siderne »aftalte at optrappe udveksling af informationer gennem diverse kanaler, om situationen i Syrien«.

Talsmand for den tyske kansler, Steffen Seibert, sagde, at Merkel og Macron understregede betydningen af en hurtig og fuldskala opfyldelse af resolutionen og opfordrede Rusland til at lægge maksimalt pres på den syriske regering med det formål, omgående at ophøre med luftangreb og kamphandlinger.

»Tyskland og Frankrig er fortsat villige til at samarbejde med Rusland, som de hidtil har gjort, og med andre internationale partnere, for at opnå disse mål«, sagde Seibert.
Ruslands udenrigsminister Lavrov:
USA vælger en strategisk konfrontationspolitik
i stedet for en dialog og bilateralt samarbejde

20. jan., 2018 – I en vidtrækkende pressekonference i går i New York, sigtede den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov efter det, han kaldte USA’s »beklagelige strategiske politik over for Rusland og Kina, hvor USA, »i stedet for at bero på international lov«, føler, det må bevise sit lederskab gennem »koncepter og strategier for konfrontation«. Kremls talsmand Dmitry Peskov kom også med lignende bemærkninger i går.

Rusland er rede til dialog, sagde Lavrov, for at diskutere militær doktrin, ligesom man har gjort i fortiden, »da militærfolk fra begge lande opbyggede tillid«. Der er mange nøgterne mennesker, understregede han, der forstår, at »strategisk stabilitet bør bevares, og alle trusler mod det bør fjernes«. Men, advarede han, dette er umuligt uden amerikansk-russisk samarbejde. Han bemærkede, at USA havde klaget over, at Rusland angiveligt skulle have overtrådt sanktioner imod Nordkorea, men aldrig havde fremvist det mindste bevis på dette.

Det amerikanske dokument for National Sikkerhedsstrategi nævner Kina som den »aggressive« økonomiske magt nummer ét, efterfulgt af Rusland som nummer to, påpegede Lavrov. Sammen med Kina »er vi i færd med at få det internationale system til at kollapse indefra« og »true verdensordenen efter Anden Verdenskrig«, der »angiveligt blev skabt af USA og dets allierede efter krigen«. I virkeligheden, fortsatte Lavrov, bidrog det tidligere Sovjetunionen meget til etableringen af denne verdensorden, der blev udarbejdet af FN.

Lavrov adresserede ligeledes USA’s rolle i det nordlige Syrien, hvor, rapporterer RT, han sagde, at amerikanske styrker var »seriøst involveret i at skabe alternative regeringsinstitutioner på en udstrakt del af det syriske territorium«. Dette modsiger USA’s egne ofte erklærede forpligtelser, sagde han, »om at bevare Syriens suverænitet og territoriale integritet«.

Washingtons inkonsekvens ang. Syrien »er ganske karakteristisk for moderne amerikansk diplomati«, erklærede Lavrov, inklusive årsagerne til, at de er i Syrien og »handlingerne hos den koalition, som de befaler over«. Han sagde, at han ved mange lejligheder med udenrigsminister Rex Tillerson havde diskuteret Ruslands bekymringer over USA’s handlinger i Syrien. Selv om Tillerson har sagt til ham, at USA kun er i Syrien for at bekæmpe ISIS, »ser det nu ud til, at USA har nogle mere langsigtede planer«. »Vi må«, sagde Lavrov, »således tage dette i betragtning og søge løsninger, der ikke vil tillade ødelæggelsen af syrisk suverænitet«.

Foto: Ruslands udenrigsminister Sergei Lavrov under en pressekonference i New York, 19. jan., 2018.
Rusland vil invitere USA med til
Kongressen for Syrisk Nationaldialog i Sotji

18. jan., 2018 – I et interview med Sputnik sagde den russiske ambassadør til USA, Anatoly Antonov, at Moskva har besluttet at sende en invitation til USA og medlemmer af FN’s Sikkerhedsråd til at deltage som observatører i Kongressen for Syrisk Nationaldialog, der afholdes i Sotji 29.-30. jan.

»Vi anser kongressen for at være et forum, der er tænkt at skulle give seriøse impulser til forhandlingsprocessen under FN’s regi i Genève, og til at opnå de aftaler, som syrerne selv kommer frem til gennem gensidig enighed og uden forudgående betingelser«, sagde Antonov. »Vi opfordrer internationale og regionale aktører, der har indflydelse på udviklingen af situationen i Syrien, til at indtage en utvetydig holdning til støtte for kongressen.«

Antonov sagde ligeledes, at han er overbevist om, at præsident Trump stadig ønsker at forbedre relationerne med Rusland, men blokeres af interne kampe hjemme. »Donald Trump kom til magten med det mål at forbedre de bilaterale relationer«, bekræftede Antonov. »Jeg er sikker på, at præsidenten ikke har opgivet dette mål. Men han var ikke i stand til at opnå det.« Han sagde, »Relationerne mellem USA og Rusland er forværret i løbet af det seneste år, og de er blevet taget som gidsel i den interne, politiske kamp i USA.«

Foto: Ruslands ambassadør til USA, Anatoly Antonov, i et interview med Sputnik.
Trumps telefonsamtale med Putin er en stærk bekræftelse

22. nov., 2017 – Præsident Donald Trumps kommentarer til journalister efter sin telefonsamtale den 21. nov. med præsident Vladimir Putin udgjorde endnu en bekræftelse af hans hensigt om at føre en fornuftig udenrigspolitik mellem stormagter, og giv pokker i Russiagate-torpedoerne. Dette er især sandt, når det kombineres med Putins samtidige initiativer til mange sider for at bevæge Syrien hen imod økonomisk genopbygning og nationale valg, hvor han tydeligvis regner med amerikansk samarbejde.

På vejen ud af Det Hvide Hus sagde Trump, »Præsident Putin og jeg havde en god samtale vedr. Syrien, Nordkorea og andre ting, og den varede næsten halvanden time«. Dette gør det næsten til det topmøde, som de af rådgivere og papirskubbere blev forhindret i at afholde i forbindelse med APEC-topmødet i Da Nang den 11. nov.

Interessant nok sagde senator Ben Cardin (D-MD), der er en af de mest rabiate fortalere for anti-russiske sanktioner i Kongressen, til CNN senere den 21. nov., »Jeg mener, vi må have kommunikation mellem Ruslands præsident og USA. Så det er OK. Jeg har intet imod samtalen.« Alt imens senatoren ikke gjorde verdensfreden nogen tjeneste, så anerkendte han, at præsident Trump bekræfter en virkelighed.

RT rapporterede, at Putin briefede Trump om sit tilbud og forsøg på at organisere en Syrisk Kongres for National Dialog i Sotji. »Putin talte atter om at normalisere bilaterale [USA-Rusland] relationer, især mht. bekæmpelse af terrorisme.«

Foto: USA’s præsident Donald Trump og Ruslands præsident Vladimir Putin konverserer på vej til ’familiefotoet’ i forbindelse med APEC-ledertopmødet i Da Nang, Vietnam, 11. nov., 2017.
Putin møder Assad og briefer Trump

21. nov., 2017 – Der skrives historie i Sotji, hvor den russiske præsident Vladimir Putin holdt et ikke-annonceret møde med den syriske præsident Bashar al-Assad den 20. nov. og dernæst introducerede ham til det russiske militære lederskab, der »var med til at redde Syrien«. I dag briefede Putin præsident Donald Trump om sine drøftelser med Assad. I morgen, 22. nov., vil Putin være formand for Astana-forhandlingerne sammen med de to andre garantlande, Iran og Tyrkiet, og vil konsultere med Assad under forhandlingsforløbet. Ligeledes i går talte Putin over telefon med Qatars emir.

Fokus for drøftelserne mellem Putin og Assad var, at sejren over ISIS var begyndelsen på en politisk proces for at bringe fred og forsoning til Syrien. Kreml har udlagt lange uddrag af drøftelserne mellem de to ledere, der giver en fornemmelse af den historiske betydning af forhandlingerne. Her følger uddrag af disse drøftelser:

Putin begyndte: »Velkommen til Sotji. Lad mig først lykønske Dem med Syriens resultater med at bekæmpe terroristgrupper, såvel som med den kendsgerning, at det syriske folk, på trods af meget vanskelige prøvelser, gradvist bevæger sig mod den endelige og uundgåelige besejring af terroristerne.

Hr. præsident, som De ved, skal jeg mødes med mine kolleger – præsidenterne fra Tyrkiet og Iran – her i Sotji i overmorgen. Vi har aftalt at afholde yderligere konsultationer med Dem under vores møde. Hovedemnet på dagsordenen er selvfølgelig en fredelig og varig, politisk afgørelse i Syrien, efter fordrivelsen af terroristerne.

Som De ved, så, ud over de partnere, jeg har nævnt, arbejder vi også tæt sammen med andre lande, som Irak, USA, Egypten, Saudi-Arabien og Jordan. Vi opretholder konstant kontakt med disse partnere.

Jeg vil gerne diskutere med Dem, de basale principper for den politiske proces og den Syriske Nationale Dialog-Kongres, hvis idé De har støttet. Jeg vil gerne høre Deres synspunkter om den aktuelle situation og udviklingsperspektiver og Deres synspunkter vedr. den politiske proces, som sluttelig bør implementeres under FN’s regi. Vi håber ligeledes, at FN vil gå med i [den politiske] proces i sit slutstadium.«

Assad svarede, idet han anerkendte Ruslands rolle i at hjælpe Syrien med at vinde krigen mod terror: »I denne periode har vi opnået stor succes både på slagmarken og på den politiske side. Mange regioner i Syrien er blevet befriet for terroristerne, og de syrere, der måtte flygte fra disse regioner, kan nu vende tilbage.

Det bør anerkendes, at operationen bragte fremskridt til den politiske afgørelse i Syrien. Og processen, som blev igangsat, og som Rusland promoverede med forskellige bestræbelser, fortsætter, frem for alt, baseret på respekt for FN’s charter, statens suverænitet og uafhængighed. Denne holdning er blevet forsvaret på forskellige internationale platforme, inklusive i Astana-forhandlingerne. Det samme gælder planerne om at afholde den Syriske Nationale Dialog-Konference om et par dage. I dag har vi en fremragende mulighed for at drøfte både den forestående konference og det forestående topmøde, og til at koordinere vore synspunkter om de næste skridt.

Først vil jeg gerne benytte anledningen til at overbringe det syriske folks lykønskninger og taknemmelighed over for Dem, hr. præsident, for vores fælles succes i forsvaret af Syriens territoriale integritet og uafhængighed. Vi vil gerne udtrykke vores taknemmelighed over for de institutioner i den russiske stat, der ydede hjælp – primært det Russiske Forsvarsministerium, der har støttet os under hele denne operation. Jeg vil også gerne overbringe vores taknemmelighed over for det russiske folk, der fortsat er en venligtsindet nation for os. De har støttet os hele vejen.«

Putin responderede ved at bemærke, at, takket være Astana-forhandlingerne, kunne deeskaleringszoner bygges, og forudsætninger for den politiske proces blev etableret. »Baseret på resultatet af dette møde [med Assad], vil jeg yderligere konsultere med lederne af de lande, jeg netop nævnte. En samtale med emiren af Qatar er planlagt for i dag. I morgen taler jeg med den amerikanske præsident Donald Trump. Derefter taler jeg med lederne af landene i området.«

Assad responderede: »På dette stadium, og især efter vores sejr over terroristerne, er vi interesseret i at fremme den politiske proces. Vi mener, at den politiske situation, der har udviklet sig i regionerne, tilbyder en mulighed for fremskridt i den politiske proces. Vi håber, Rusland vil støtte os ved at sikre de eksterne aktørers ikke-indblanding i den politiske proces, så de kun støtter den proces, der føres af syrerne selv. Vi ønsker ikke at se tilbage. Vi vil acceptere og forhandle med alle, der er virkelig interesseret i en politisk afgørelse.«

Putin sagde, han er »glad for, at De er rede til at arbejde sammen med alle, der ønsker fred og konfliktløsning«.

Foto: Syriens præsident Bashar al-Assad (venstre for bordenden) mødtes 20. nov. med Ruslands præsident Vladimir Putin (i midten) i Sotji, og blev dernæst præsenteret for det russiske, militære lederskab. Den russiske forsvarsminister Sergei Shoigu står på Putins venstre side.         
Store muligheder midt i stor ustabilitet;
Vi er endnu ikke i smult vande

Leder fra LaRouche PAC, USA, 20. nov., 2017 – De aktuelle begivenheder udviser store muligheder – der er knyttet til det nye paradigme med den nye, globale Silkevej, men udviser samtidig stor ustabilitet og store farer, knyttet til den vedvarende monetarisme, geopolitik og det vedvarende forsøg på at opretholde imperiedominans.

I dag fortsatte præsident Donald Trump med at understrege betydningen af sin Asientur i åbningsbemærkninger til et møde i sin regering. Han talte om handel.

»Vi er netop vendt hjem fra en historisk, 12 dage lang rejse til Asien. Overalt, hvor vi kom, blev den amerikanske delegation modtaget med enorm gæstfrihed og respekt … Med os tilbage bragte vi for $300 mia. i aftaler, der meget vel kunne nå op på $1 billion i den allernærmeste fremtid. Det betyder jobs for USA på et meget højt niveau … «

Derefter mødtes Trump med udenrigsminister Rex Tillerson og USA’s FN-ambassadør Nikki Haley, midt i flere situationer, der udgør stor fare, og som ikke kan løses, med mindre USA og det transatlantiske område tilslutter sig det fremstød for fred og udvikling, som Bælte & Vej Initiativet tilbyder.

Saudi-Arabien, sammen med Det forenede Kongerige (U.K.), slår på krigstrommer for handling mod Iran og Hezbollah. I søndags blev der, efter anmodning fra saudierne, afholdt et møde i Kairo for udenrigsministre fra den Arabiske Liga. Efter at mange talere fordømte Iran, meddeltes det, at man ville briefe FN’s Sikkerhedsråd om anklager imod Iran og måske kræve fremtidig handling. I mellemtiden fortsætter grusomhederne, der begås af Saudi-Arabien med assistance fra USA, i Yemen.

Denne forfærdelige situation bør ses i kontrast til den modsatrettede dynamik i Asien. Rusland, Tyrkiet og Iran samarbejder i den syriske krise om at besejre ISIL i alle dets former. Den 22. nov. vil den russiske præsident Putin, den tyrkiske præsident Erdogan og den iranske præsident Rouhani mødes i Sotji, Rusland, for at drøfte, hvordan man skal bringe yderligere stabilitet til Syrien og bevæge sig hen imod det russiske forslag for en Kongres for National Dialog. I søndags faldt en af de sidste ISIL-enklaver, byen Abu Kamal, til den syriske regering.

I Sydasien er der nye initiativer i gang for at finde en løsning på den desperate situation, hvor 600.000 rohingya-flygtninge nu er i Bangladesh, hvortil de er flygtet fra fortsatte stridigheder i Myanmar. I weekendens løb mødtes den kinesiske udenrigsminister Wang Yi med ledere fra Myanmar og meddelte, at man ville fordoble indsatsen for Bælte & Vej Initiativets Kina-Myanmar Økonomiske Korridor, og man drøftede en trepunkts-handleplan, som Kina har foreslået, for at tackle nødssituationen med flygtningene: 1) en våbenstilstand; 2) betingelser, der fastsættes af Bangladesh og Myanmar, for, at flygtningene kan vende hjem; og 3) afhjælpning af fattigdom i Myanmar.

Disse to eksempler – Syrien og Myanmar – viser, hvordan betydningsfulde magter konfronterer kriser og konfererer med det specifikke forsæt at udarbejde løsninger. De markerer en fremgangsmåde over for virkeligheden, der enten er fraværende eller også i øjeblikket bliver forsætligt modgået af de fleste af eliterne i Europa og USA, der har forskanset sig i det gamle, døde, geopolitiske paradigme.

I dag påpegede Helga Zepp-LaRouche den igangværende regeringskrise i Tyskland. I går aftes brød forhandlingerne om at danne en koalitionsregering sammen, da de Frie Demokrater trak sig ud. Den tyske præsident Frank-Walter Steinmeier opfordrede efter et møde med den midlertidige kansler Angela Merkel alle sider til at genoverveje og sagde, »Vi står over for en situation, der ikke har eksisteret i Forbundsrepublikkens historie … i næsten 70 år.« Zepp-LaRouche kaldte situationen »forfærdelig, men ikke overraskende« og påpegede det underliggende problem: lederne og partilederne i Tyskland og i hele Europa har ingen vision for fremtiden. Hvordan skal de genoverveje? De er »totalt idéforladte«. De lever i et domæne, der udgør en parallelvirkelighed, så de har ingen impuls til at genoverveje og ændre deres aksiomer og få en diskussion om handlinger.

Dette lægger vejen vidt åben for det, vi gør, for at støtte en ny æra til menneskehedens fordel, men, formaner Zepp-LaRouche, »Vi er endnu ikke i smult vande«.

Foto: Præsident Donald J. Trump besøger Vietnam, 11. nov., 2017. (Official White House Photo by Shealah Craighead)
Putin og Trump opfordrer alle nationer til at støtte Syrien

11. nov., 2017 – Den russiske præsident Vladimir Putin og den amerikanske præsident Donald Trump underskrev en fælles erklæring, der opfordrer alle lande til at opbygge humanitær hjælp til Syrien. Selv om præsidenterne ikke havde noget formelt møde på sidelinjen af APEC-topmødet i Da Nang, Vietnam, 10.-11. nov., mødtes de kort flere gange og godkendte denne fælles erklæring, hvor de enedes om nødvendigheden af at afhjælpe de humanitære lidelser i Syrien og opfordrede alle FN-medlemslande til at bidrage til indsatsen. Dokumentet blev udarbejdet af de to landes eksperter og aftalt mellem den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov og den amerikanske udenrigsminister Rex Tillerson, der mødtes tidligere i dag i Da Nang.

Erklæringen gentog, at konflikten i Syrien »ikke har nogen militær løsning«.

Erklæringen siger også: »Præsidenterne aftalte at opretholde åbne, militære kommunikationskanaler mellem militære folk for at være med til at sikre sikkerheden for både amerikanske og russiske styrker og dekonfliktion af partnerstyrker, der er engageret i kampen mod ISIS. De bekræftede, at disse bestræbelser vil fortsætte, indtil den endelige besejring af ISIS er opnået.«

Præsidenterne roste »den succesfulde, styrkede amerikanske og russiske indsats for dekonfliktion mellem amerikanske og russiske, militære professionelle, som i de seneste måneder på dramatisk vis har optrappet ISIS’ tab på krigsskuepladsen …

De gennemgik fremskridt i våbenstilstanden i det sydvestlige Syrien, som blev færdiggjort sidste gang, de to præsidenter mødtes i Hamborg, Tyskland, den 7. juli, 2017«, lød det i deres erklæring. De to præsidenters sidste formelle møde fandt sted under G20-topmødet i Hamborg.

De hyldede ligeledes memorandaet fra 8. nov. mellem USA, Rusland og Jordan, som »forstærker successen med våbenstilstandsinitiativet« i det sydlige Syrien.

De aftalte, at den sluttelige, politiske afgørelse bør finde sted inden for rammerne af Genève-processen i overensstemmelse med FN’s Sikkerhedsråds resolution 2254 og bemærkede den syriske præsident Bashar Assads erklæring, hvor han forpligter sig til at holde sig til Genève-processen, en reform af forfatningen og valg, i overensstemmelse med nævnte FN-resolution.

Talsmand for Kreml, Dimitrij Peskov, sagde til Sputnik, at erklæringen specifikt var blevet udarbejdet til mødet i Da Nang.

Præsidenternes erklæring er udlagt på hhv. USA’s Udenrigsministeriums webside https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/11/275459.htm

og på Kremls webside http://en.kremlin.ru/supplement/5252.

Foto: Præsidenterne Trump, USA, og Putin, Rusland, samtaler under en fotosession på APEC-topmødet i Da Nang, Vietnam.
Genopbygning af Syrien klar til start.
EIR’s Stockholmskorrespondent Ulf
Sandmark rapporterer om genåbningen af
Damaskus Internationale Handelsmesse

EIR deltog i et møde på premierministerens kontor, hvor repræsentanter for mange af den gamle Silkevejs nationer fornyede deres forpligtende engagement til at samarbejde med Syrien – et virkelig historisk øjeblik. Den syriske premierminister Imad Khamis modtog med et stort smil sin personlige kopi af EIR’s specialrapport. Efterfølgende mødtes Sandmark med ministeren for turisme, ingeniør Besher Yazji, og med generaldirektør for Syrian Investment Agency, dr. Inas al-Omawi, samt med andre højtplacerede regeringsfolk. En særlig donation fra en meget fremtrædende, svensk EIR-abonnent, bestående af 15 kopier af Verdenslandbro-rapporten på arabisk til universiteterne i Damaskus og Aleppo, blev overgivet til præsident for Damaskus Universitet, prof. dr. M. Hassan al-Kurdi. I alt blev 40 kopier bragt til Syrien.

Download (PDF, Unknown)

Foto: Alle ødelagte boligblokke, der sås i krigszoner i Damaskus, som tidligere var besat af væbnede oprørere, var ved at blive repareret.
FN-organisation: 600.000 syriske flygtninge er vendt hjem;
russisk forsvarsminister Shoigu opfordrer til hjælp til hjemvendte

14. aug., 2017 – Den Internationale Flygtningeorganisation (IOM), FN’s Flygtningeorganisation og andre partnerorganisationer har beregnet, at 602.759 syrere, der var fordrevne pga. krigen, vendte hjem mellem januar og juli 2017. Dette skal sammenlignes med 685.662 i hele 2016. Af de hjemvendte i 2017 havde 84 % været internt fordrevne; 16 % vendte hjem fra udlandet, primært Tyrkiet, med et mindre antal, der vendte hjem fra Libanon, Jordan og Irak. Det skønnes, at 67 % af de hjemvendte, vendte tilbage til Aleppo-provinsen, af hvilken en stor del nu er under regeringskontrol.

Ifølge offentliggørelsen fra IOM er de hjemvendtes adgang til mad og husholdningsartikler god, men adgang til vand og sundhedsydelser er »faretruende lav, idet landets infrastruktur er blevet svært beskadiget af konflikten«.

IOM bemærker også, at, alt imens antallet af hjemvendte stiger, så er antallet af fordrevne pga. konflikten fortsat højt, med skønsmæssigt 808.661 i alt fra januar til juli. Flere end seks millioner mennesker er fortsat internt fordrevne i Syrien.

Den russiske forsvarsminister Sergei Shoigu opfordrede i et interview, der blev sendt den 13. august på Rossiya 24-Tv, internationale hjælpeorganisationer til at yde hjælp til syriske civile.

»I dag siger vi: ’Send [hjælpen] til deeskaleringszonerne, alt er åbent der. Hvis I ikke kan transportere, gør vi det for jer.’ Men vi kan ikke være både mor og far. Der bør således selvfølgelig komme hjælp fra humanitære organisationer, fra FN-organisationen«, sagde han, rapporterer TASS. Fælles arbejde mellem Rusland og internationale organisationer vil være til fordel for en stabilisering af situationen omkring flygtninge, fortsatte han. »Længere fremme ville flygtninge vende hjem, først fra internt i Syrien, og dernæst fra andre regioner«, tilføjede han.

Foto: Fordrevne syrere vender i stort tal tilbage til provinsen Aleppo; al infrastruktur er svært beskadiget, og der er behov for hjælp. 
Dette Prometheus-øjeblik

Leder fra LaRouche PAC, 20. juli, 2017 – Topmødet mellem Trump og Putin følges nu op af yderligere våbenstilstande i Syrien, som optakt til, som præsident Trump har sagt, en våbenstilstand i hele landet – således, at det snart kun vil være skuddene mod terroristerne, der løsnes i Syrien, indtil de er overvundet. Samtidig har USA’s Udenrigsministerium og Ruslands Udenrigsministerium indledt to langsigtede, strategiske dialoger. Desuden bliver udvekslingen af nye ambassadører mellem Washington og Moskva fremskyndet, som de to præsidenter aftalte den 7. juli.

Men samtidig tromler en ukontrolleret, ude-af-kontrol global finansiel-økonomisk krise fremad, mod kaos og katastrofe. Italien konfronteres af deadlines for bankerot, og med deadlines for valg, der kunne optrævle hele eurosystemet, og sammen med det, hele det globale system. Sammenbrud i transport intensiveres og spredes i New York City, som, hvis det ikke imødegås med en overordnet plan for opgradering, vil spidse til på Labor Day (4. september), hvor passagertrafikken normalt stiger betydeligt. Og, som Diane Sare, under LaRouche PAC Policy Committee-webcastet mandag, 17. juli, påpegede, så er en infrastrukturkatastrofe i New York City en national og international katastrofe, og ikke en lokal affære.

Præsident Trump er under kraftig beskydning fra løgnene omkring »Russia-gate«, men han kæmper imod med kampgejst.

Freelancejournalisten Finian Cunningham skrev i RT for to dage siden, »Det er åbenbart, at Trump er lammet af den giftige atmosfære af russofobi i Washington«. Men, selv om Trump-administrationen er under angreb, så er den tydeligvis ikke »lammet«. Det er Demokraterne, der er lammet pga. Russia-gate. De fleste Demokrater får ikke lov at gøre noget som helst på vegne af deres vælgeres interesser, der er et spørgsmål om liv eller død; det eneste, de må, er at rende rundt og råbe op om vrøvl om Rusland!

Men alt taget i betragtning, så, som Helga Zepp-LaRouche har påpeget, går den mest presserende del af præsidentens dagsorden – nemlig om de venskabelige relationer med Rusland og Kina, som kræves for at forhindre atomkrig og fremme samarbejdet om Silkevejen – på afgørende vis fremad. Men, den anden del af dagsordenen: Glass-Steagall, storstilet infrastrukturudvikling, og Lyndon LaRouches Fire Love – denne vitale del af dagsordenen er gået i stå. Derfor det fortsatte, ja, faktisk fremskyndede, styrt ud over klippekanten, med finansielt og økonomisk kollaps.

Af denne årsag fortsætter de hjerteskærende »dødsfald som følge af fortvivlelse« hos vore amerikanske medborgere, og som blev udløst som en lavine af George W. Bush’ og Obamas administrationers politikker, tilsyneladende stadig med at vokse i dag. Med flere end 90 dødsfald om dagen pga. narkooverdosis alene, er disse narkooverdoser nu, utroligt nok, blevet den førende årsag til dødsfald blandt amerikanere under 50 år. Dødsfald som følge af alkoholisme kunne endda overgå disse tal – alt imens tilfælde af decideret selvmord ikke kommer langt bagefter. Hvilket utroligt blodbad i fredstid!

Og hvad siger vi så?

Vi siger, at spørgsmålet ikke handler om, hvad præsidenten har gjort. Spørgsmålet er derimod, hvad DU har gjort – i ånden fra Helga Zepp-LaRouches telefonkonference med aktivister i hele landet sidste søndag, 16. juli. Husk, hvad Lyndon LaRouche gjorde sammen med Reagan-administrationen i sidste århundrede. Hvad har du gjort for at skabe en bevægelse, der ikke lader sig standse, af mennesker, der forstår Lyndon LaRouches Fire Love og den presserende, dødelige nødvendighed af disse loves gennemførelse, og som disse mennesker nu kæmper for at få vedtaget?

Helga siger, at vi må skabe en mobilisering for kampen mod Wall Street, der forsøger at forhindre Glass-Steagall og de Fire Love. Vi står over for det samme i Europa, hvor Det britiske Imperium og dets allierede forsøger at standse den Eurasiske Landbro – en del af Verdenslandbroen – og det Nye Paradigme; de forsøger med alle midler at lægge det på is.

Vi må opfordre befolkningen til at træde frem – præsident Trump kan ikke gøre det alene. Han kæmper mod enorme odds – og hele formålet med »Russia-gate« er at forhindre ham i at opfylde sine valgløfter.

Vi må kæmpe for de $4,5 billioner, der behøves til infrastruktur, ifølge det Amerikanske Civilingeniørselskab, eller endnu bedre, for de $8 billioner, som er det skøn, der kommer fra China Investment Corporation. Hvis der udbryder kaos og panik i New York efter Labor Day eller tidligere, kunne ukontrollabelt kaos producere en uigenkaldelig katastrofe, endda en national katastrofe, eller værre endnu.

»Wall Street ER problemet«, sagde Lyndon LaRouche på dette tidspunkt i diskussionen. Senere tilføjede han, »Dette er et hovedspørgsmål, der må skubbes helt op til toppen, og som må gennemføres for at forhindre denne fare for økonomien som helhed.«

Helga fortsatte: »Vi må have en national og international hastemobilisering. Når vi først har et kaotisk sammenbrud, kan alt ske. Vi sidder lige nu helt ude på kanten. De, der ikke går ind for Glass-Steagall, er kriminelle.«

Lyndon LaRouche tilføjede: »Vi må tvinge det igennem i vid udstrækning og få det gjort. Det er den eneste måde, hvorpå vi kan få reel handling.«

Lyndon LaRouche afsluttede diskussionen: »Jeg mener, vi sandsynligvis kan få noget i gang. Det er bestemt nødvendigt at tænke på at gøre det, og at handle på det.«

Foto: Præsidenterne Putin og Trump. 6. juli, 2017. (en.kremlin.ru)
RADIO SCHILLER den 18. juli 2017:
Fremskridt i Syrien og Nordkorea;
men nu skal LaRouches Fire Økonomiske Love gennemføres,
plus en rapport om Carnegie Hall-koncert i NYC til minde om Sylvia Olden Lee

Med næstformand Michelle Rasmussen

Læs her en anden rapport om koncerten:

I New York City, i det historiske Carnegie Hall, blev en stor kunster og digter æret med en koncert i anledning af hendes 100-års dag: Sylvia Olden Lee, der blev født på dagen for koncerten, den 29. juni, i 1917. En hyldest til hendes minde og til forevigelse af hendes levende eftermæle blev sponsoreret af Fonden for Genoplivelse af Klassisk Kultur, med deltagelse af Schiller Instituttet, for et totalt fuldt hus og et publikum, der var passioneret involveret i mindet om og fejringen af arven efter denne utrolige kvinde.

Koncerten, »En hyldest til Sylvia Olden Lee, mester-musiker og lærer« bestod af arier, der blev sunget af førende elever af Sylvia Olden Lee i hele USA, og som nu er førende operasangere, og af mennesker, som hun havde rørt, og som havde lært af hende og levet ved hendes side. Den verdenskendte Simon Estes sang også. Der var arier og lieder af Verdi, Donizetti, Brahms, Schubert; men der blev også sunget afroamerikanske spirituals, der var så stor en del af arven efter denne kvinde. Sylvia Olden Lee, der var den første afroamerikanske stemmetræner, som blev ansat af Metropolitan Opera. Hun skabte ligeledes muligheden for, at operasangerinden Marian Anderson kunne bryde farvebarrieren og blive den første, sorte sanger til at synge på Metropolitan Opera, med mange andre, der sidenhen fulgte. Der var også udvalgte korstykker af spirituals, der blev sunget af et 220-mand stort kor, der omfattede Schiller Instituttets kor, og som også sang Ave Verum Corpus af Mozart og Halleluja-koret fra Beethovens Kristus på Oliebjerget. Det var en absolut fantastisk musikalsk begivenhed, men også en begivenhed, der bærer vidnesbyrd om den menneskelige sjæls udødelighed. For jeg tror, at, som alle, der deltog i denne hyldestkoncert kan fortælle jer, så blev Sylvia Olden Lee ikke blot mindet på denne koncert; hun var fysisk og åndeligt til stede for dem, der var samlet i dette lokale til hendes ære.  
Trump ville invitere Putin til Det Hvide Hus på et tidspunkt;
bekræfter det russisk-amerikanske samarbejde i Syrien

14. juli, 2017 – Under en fælles pressekonference i går med den franske præsident Emmanuel Macron, forsvarede præsident Donald Trump stærkt sit møde med den russiske præsident Vladimir Putin. Forespurgt af reportere, om han ville invitere den russiske præsident til at mødes i Det hvide Hus, sagde Trump: »Jeg tror ikke, det er det rette tidspunkt, men svaret er ja, det ville jeg.«

Trump fortsatte med at forklare betydningen af sit første møde med Putin: »En af de fantastiske ting, der kom ud af dette møde, i øvrigt, var den kendsgerning, at vi fik en våbenstilstand, der nu har holdt i næsten fem dage. Fem dage lyder ikke af ret længe. Men, for en våbenstilstand i Syrien, er det længe. Det var et resultat af at have kommunikation med et land. I løbet af disse fem dage er mange liv blevet skånet, en masse mennesker er ikke blevet dræbt, ingen skud er blevet affyret i en meget, meget farlig del af verden, og dette er i en af de farligste dele i selve Syrien.« Trump fortsatte: »Ved at have en grad af kommunikation og dialog, var vi i stand til at få en våbenstilstand, og det vil fortsætte et stykke tid. Og vi arbejder faktisk på endnu en våbenstilstand i en meget barsk del af Syrien.«

Forespurgt om sanktioner mod Rusland bekræftede Trump, at han havde diskuteret dette med Putin: »Jeg ville aldrig ophæve sanktionerne, før vi kommer frem til noget, der tilfredsstiller os og tilfredsstiller alle i Syrien og Ukraine«, sagde Trump. »Jeg har indgået store aftaler. Det er, hvad jeg laver. Hvorfor skulle jeg ophæve sanktioner uden at få noget igen?«
Genèveforhandlinger om Syrien slutter uden et gennembrud,
men også uden, at nogen udvandrer

15. juli, 2017 – Den syvende runde af fredsforhandlinger om Syrien sluttede i går i Genève, uden, som FN’s særlige udsending for Syrien Staffan de Mistura udtrykte det, »noget gennembrud, noget sammenbrud og uden, at nogen udvandrede«. De Mistura håber at få alle sider samlet i samme lokale – dette er stadig ikke sket – men det afhænger af at få større enhed mellem de tre grupper fra oppositionen, den saudiskstøttede Høje Forhandlingskomite (HFK) og de russiskorganiserede Kairo- og Moskvaplatforme, men han indikerede, at der var fremskridt på dette punkt. De Mistura sagde, han planlægger at indkalde til den næste runde af forhandlinger til september.

Den syriske FN-ambassadør Bashar al Jaafari, leder af den syriske regerings delegation, sagde, at hans hold ikke var blevet spurgt om direkte forhandlinger. Han sagde imidlertid, at »det vigtigste for os er at have en national partner, og ikke en klient for udenlandske dagsordener«, en åbenlys henvisning til saudisk og tyrkisk støtte til grupper i Syrien, der er modstandere af regeringen.

Interessant nok roste det saudiskstøttede HFK også aftalen om den sydvestlige del af Syrien, forhandlet af USA og Rusland, og Ruslands rolle i deeskaleringen af volden i Syrien. »Dette er et godt skridt. Det ville være en god indledning til den politiske proces, der finder sted i Genève for officielt at lede den politiske proces, vi håber på«, sagde talsmand for HFK, Yahya Aridi, rapporterer Sputnik. Aridi sagde også, at han var overbevist om, at Rusland ville være i stand til at forhindre de sporadiske voldsepisoder, der er blevet rapporteret, og skabe fred. »Med den russiske tilstedeværelse dér forstår vi, at Rusland har overtaget derovre og bør have noget at skulle have sagt for at kontrollere tingene og bringe tingene tilbage til en fredelig situation«, understregede Aridi.

Alexy Boradovkin, Ruslands ambassadør til FN i Genève, gav Astana-processen kredit for at have en positiv effekt på HFK’s holdning. Oppositionsdelegationen har revideret sit standpunkt og viser mere forståelse for, at en udbedring af båndene til Damaskus er nødvendigt for at gennemføre reformer og ændre den syriske forfatning, etablere nye regeringsinstitutioner, afholde retfærdige valg og bekæmpe terrorisme, sagde han.

Foto: FN’s særlige udsending for Syrien, Staffan de Mistura.
Fokusér på den strategiske sandhed, ikke sniksnakken

Leder fra LaRouche Pac, 13. juli, 2017 – En underskrevet lederartikel i går i Global Times, en engelsksproget avis, der ejes af Kinas People’s Daily, sagde, »Trumps team er, på trods af en konstant strøm af negative nyheder, i færd med gradvist at konsolidere sit greb om magten. Konstante historier om hans russiske forbindelser begynder at lyde som baggrundsstøj.«

Faktisk er arrogancen, frækheden og lydstyrken af disse britiske-styrede Russia-gate-historier omvendt proportionale – ikke alene i forhold til sandhedsindholdet, men også til deres styrtdykkende troværdighed hos det amerikanske folk.

Amerikanerne indser sandheden i det, ruslandsekspert Stephen Cohen sagde til Tucker Carlson fra Fox News den 7. juli, dagen for topmødet mellem Trump og Putin. Carlson spurgte Cohen: »Professor, det første, man lægger mærke til, er, hvor meget, pressen er forankret i, at dette møde mellem vores præsident og den russiske præsident skal mislykkes. Hvorfor skulle de ønske, at det mislykkes?«

Cohen svarede: »Det er en form for pornografi. På samme måde, som der ikke forekommer nogen kærlighed i pornografi, er der heller ingen nationalinteresse at finde i disse angreb mod Trump og Putin.« Han sagde, at hans undertekst for topmødet ville være, »Potentiel nyt, historisk anti-koldkrigspartnerskab for detente indledt af Trump og Putin; men i mellemtiden optrappes forsøg på at sabotere det«.

I en artikel i The Nation i går skrev Cohen, at topmødets fire hovedpræstationer var: 1) at formalisere og symbolisere det nye detente-partnerskab mellem den amerikanske og den russiske præsident; 2) en aftale om at samarbejde i Syrien imod de derværende terroriststyrker, ikke alene på de annoncerede, begrænsede måder, men på mere udvidede måder, hvilket betød at enes med Moskva om, at den syriske præsident Assad må forblive ved magten, i det mindste indtil ISIS er helt besejret; 3) skabelsen af en bilateral, amerikansk-russisk kanal til forhandling af en afgørelse af den ukrainske borgerkrig og stedfortræderkrig, og herved at gå uden om, eller reducere, den rolle, der hidtil er spillet af Tyskland og Frankrig, og som i det store og hele er mislykkedes; og 4) en aftale om at drøfte måder til begrænsning af farerne ved cyber-teknologi i internationale anliggender.

Cohen har ikke altid haft ret, men han har ret her. Dette var virkelig »potentielt historisk«.

Vil amerikanerne nu bøje sig for disse Russia-gate-skandaler, der har til formål at vende det, der blev opnået på topmødet, og gå tilbage til konfrontation og krig med Rusland? Selvfølgelig ikke. Pointen understreges af en universitetsundersøgelse, der rapporteres i The Nation i dag af James Carden: »Lokalsamfund mest berørt af krig vendte sig hen imod Trump i 2016.« Husk, at USA konstant har været i krig i 15 år, men »det store flertal af borgere har ikke nogen direkte forbindelse med disse soldater, der kæmper, dør og vender sårede hjem fra kamp« i Mellemøstens evighedskrige. Undersøgelsen finder, at »der er en signifikant og meningsfuld forbindelse mellem et lokalsamfunds grad af militær opofrelse«, såsom dødsfald og lemlæstelse af soldater, »og så dets støtte til Trump«. Selvfølgelig er der det.

De britisksponsorerede journalister og »talking heads« begår den samme fejltagelse, som de gjorde under præsidentvalget i november, 2016. De taler op ad vægge ned ad stolper imellem sig – og de er alle enige, altså må det være sandt. De blev mere og mere højrøstede, og mere og mere ekstreme – så gik de i seng den 8. november, og da de vågnede næste morgen, havde de alle sammen taget fejl.

Under en diskussion om dette i dag kommenterede Mike Steger fra LaRouche PAC Policy Committee: »Under vores diskussion her i går talte vi om, at vores sprog er alt for afgrænset og begrænset ved, at vi indskrænker os til de taktiske begivenheder og ikke er fokuseret omkring at indfange de epokegørende udviklinger, som er dét spørgsmål, det drejer sig om for hele menneskeheden.«

Foto: Præsidenterne Putin og Trump på sidelinjen af G20-topmødet i Hamborg, 7. juli, 2017.
POLITISK ORIENTERING den 13. juli 2017:
Trump-Putin succesmøde midt i tysk G20-fiasko.
Se også 2. del her.

Med formand Tom Gillesberg

»Velkommen til det fortsatte drama, hvor vi forhåbentlig er i gang med at skrive nye, meget mere spændende kapitler i menneskehedens historie; specielt på baggrund af det meget succesrige møde, der fandt sted i fredags mellem Donald Trump og Vladimir Putin, [i] kulissen af et ellers rimelig forfærdeligt G20-topmøde, der fandt sted i Hamborg. At rammerne for G20-topmødet var frygteligt, når det blev holdt i Tyskland, var ikke særlig overraskende. Der var ligesom blevet lagt op til – lang tid forinden, det sidste år, har man i Tyskland ikke snakket om andet, end at, nu skulle man få klimapolitikken tilbage på dagsordenen; det her skulle være mødet, hvor vi ligesom skulle re-fokusere, komme væk fra det her med diskussion om økonomi og udvikling og alt det her pjat, som Kina snakker om, og så komme tilbage til det, der virkelig betyder noget, nemlig, hvorledes vi kan få lagt skatter og afgifter på og reduceret menneskets aktiviteter her på jorden, således, at vi kan mindske mængden af CO₂ i atmosfæren; ja, ikke menneskemængden af CO₂ i atmosfæren, for det har vi mennesker jo ikke rigtig magt til at gøre måske; men i hvert fald måske reducere den menneskelige udledning af CO₂ med en eller anden brøkdel, og på den måde, håber vi, måske påvirke Jordens klima om hundrede år. Som jo er hele denne klimadagsorden, som har fyldt ufattelig meget, og som det jo var meningen skulle overtage alt her ved COP15-mødet her i København i 2009, og det skete heldigvis ikke. Og vi her på kontoret er meget stolte af, at vi var meget aktive desangående; at vi stod ude i bitter kulde foran Bellacentret og uddelte flyveblade i hobetal om, at det, klimadagsordenen drejede sig om, det var ikke at forbedre Jordens klima; det var at reducere antallet af mennesker her på Jorden. At det her var god, gammeldags malthusiansk politik; at man brugte CO₂ som en undskyldning for at sige, at vi skulle begrænse den menneskelige aktivitet her på Jorden; at vi skulle forhindre udvikling … «

Hør mere:

Video 2. del:

Lyd:
Vi kan vinde kampen om menneskeheden

Leder fra LaRouche PAC, 11. juli, 2017 – Den aktuelle sindsstemning blev adresseret af Helga Zepp-LaRouche her til morgen, efter hun deltog i et Schiller Institut-arrangement i Berlin, der som taler havde Zhang Weiwei, kendt for sin 2012-bestseller, The China Wave: Rise of a Civilizational State. Hun sagde, at den aktuelle, ekstraordinære periode er vidt åben for, at vi kan sætte på dagsordenen det, der må gøres i Vesten: at samarbejde med AIIB og gå med i den Nye Silkevej. Vedtag LaRouches Fire Love i USA. Vi kan vinde denne kamp – det kan man se af den freak-out, der finder sted!

»Freak-out« er den helt rigtige beskrivelse af det seneste stunt i den ’farvede revolution’ imod det amerikanske præsidentskab, hvor man nu beskylder Donald Trump, jr. for, at hans 20 minutter lange møde i 2016 med en russisk advokat var en kriminel handling, en anklage, der nu kører nonstop i de amerikanske medier. Faktisk lugter denne hændelse langt væk af at være en mislykket fælde, kørt af briterne og FBI. At blæse det op nu har til formål – udover at være et »legalistisk«[1] angreb mod præsident Trump – at skabe afsky og demobilisere den amerikanske befolkning.

Vi må, som Helga Zepp-LaRouche sagde i Berlin, gå frem ud fra den antagelse, at vi kan tage sejren hjem. Vi må påberåbe den guddommelige gnist i befolkningen. Dette er et »Percy Shelley«-øjeblik, hvor folk har »evnen til at formidle og modtage intense og passionerede begreber med hensyn til menneske og natur«.

Et vigtigt møde fandt søndag sted i Beijing. Den syriske ambassadør til Kina, og andre, diskuterede Kinas involvering i genopbygningen af Syrien. I dag er der rapporter om, at en delegation af kinesiske forretningsfolk forventes at besøge Syrien 15.-22. august for at se, hvilke projekter, der omgående kan påbegyndes. Idet de primært fokuserer på energiforsyning, vil de se på Damaskus, Aleppo og Homs. Den statsejede gigant, China Energy Engineering Corporation, og China Construction Fifth Engineering Division Corporation, vil deltage i gruppen. Man diskuterer en plan om at skabe en kinesisk-syrisk industripark for 150 selskaber, der vil skabe 40.000 jobs.

Der har tidligere været delegationer i Syrien, men den nye impuls for genopbygning kommer direkte som et resultat af den nye aftale mellem Rusland og USA om en våbenstilstand i Sydvestasien, der i sidste uge blev indgået under mødet mellem Putin og Trump.

Der er ingen tid at spilde. Lidelserne og ødelæggelserne er enorme. En ny rapport, der er udkommet i denne uge, angiver omfanget af de rædsler, der finder sted i Yemen pga. af Londons/Saudi-Arabiens/USA’s grusomheder. Verdens værste udbrud af kolera finder nu sted dér, med flere end 297.000 tilfælde siden april og mange dødsfald. Over 7 millioner mennesker har brug for omgående fødevarehjælp, der ikke kommer.

Vi er kaldet til at skabe en ny fremtid. Dette relaterer til det moderne Kinas natur, som det i dag blev forklaret af forfatter Zhang i Berlin. Han sagde, at Kina ikke er et almindeligt land, men en »civilisationsstat«, med en 5.000 år lang historie. Kinas model i dag er, at det er ideer, der bestemmer systemet, og ikke omvendt, som det er tilfældet med Vesten. Man beslutter, hvad man skal gøre, baseret på fremtiden. Man beslutter, hvilken fremtid, man vil have, og så opfinder man systemet for at komme dertil.

Foto: Præsidenterne Putin og Trump på sidelinjerne af G20-topmødet i Hamborg, 7. juli, 2017.

[1] legalisme, i Kina en betegnelse for tankestrømninger, som vandt indflydelse op til dannelsen af kejserstaten i 221 f.Kr. Legalisterne var af den opfattelse, at samfundet var i konstant forandring, og at statsmagten hele tiden måtte tilpasse sig de nye forhold og ikke søge at gendanne fordums tiders samfund. De mente, at mennesket grundlæggende var selvisk og uden evne til af egen drift at handle socialt. Et velfungerende samfund kunne ikke etableres gennem en fyrstes moralske lederskab eller intelligens. Legalisme stod i ét og alt for det modsatte af konfucianisme. (Gyldendal Den Store Danske).
Rusland og USA arbejder på at
fastlægge detaljerne i etableringen af
deeskaleringszoner i Syrien

11. juli, 2017 – Moskva og Washington udfører nu de aftaler, der blev indgået mellem præsidenterne Donald Trump og Vladimir Putin under deres G20-møde, om at gennemføre deeskaleringszoner i de sydvestlige provinser Daraa, Quneitra og Sweida i Syrien. »Dette samarbejde vil fortsætte i form af at gennemføre de aftaler, der blev vedtaget for det sydvestlige Syrien«, sagde den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov til reportere i går, rapporterer TASS. »Memorandaet af 7. juli, underskrevet af os, amerikanerne og jordanerne, forudser, at der arbejdes på flere detaljer, der vil fastlægge, hvordan disse zoner vil operere i praksis.«

»På trods af det faktum, at en våbenstilstand blev annonceret i går, er der stadig meget at gøre for at sikre den, så vi har meget arbejde foran os«, forklarede Lavrov og sagde, »det er blevet besluttet, at detaljer mht. gennemførelsen af deeskaleringszonerne vil blive aftalt på overvågningscentret, som Rusland, USA og Jordan opretter i Amman, Jordan. Centret vil opretholde direkte kontakter med både regeringsstyrkerne og de bevæbnede oppositionsenheder.«

»Rusland vil fortsætte med at bruge sin militære tilstedeværelse i Syrien til aktivt at støtte den syriske regering og oppositionen i deres fælles kamp imod terroristgrupper, idet vi især vil bruge vores flyvevåben, sagde Lavrov. »Jeg forventer, at den succes, der er opnået med hensyn til etableringen af deeskaleringszoner, såvel som også de fremskridt, der blev opnået i Astana mht. tre andre deeskaleringszoner, vil hjælpe os med at bekæmpe terrorister mere effektivt.«

»Vi er tæt på at nå frem til en endelig aftale om zonerne i Homs og det østlige Ghouta, alt imens der stadig foregår forhandlinger om den nordlige zone, der planlægges oprettet i Idlib-området«, bekræftede Lavrov.