1

USA bør trække sine atomvåben hjem – Samarbejde, ikke konfrontation! Af Helga Zepp-LaRouche

Hvorvidt krigshøgene sætter sig igennem, og verden snarere før end senere ender i en atomar katastrofe, eller om vi i rette tid lærer fra COVID-pandemien, at vi kun i fællesskab kan løse menneskehedens eksistentielle problemer – det burde egentlig være det strategiske spørgsmål, som vi bør være allermest optaget af. Hverken Rusland eller Kina, ikke engang de europæiske atlantikere, forventer en større forandring i udenrigspolitikken under den nye Biden-administration i forhold til under Pompeo. Udtalelser som dem fra kommandanten forUSA’s europæiske Kommando, generalen for flyvevåbenet, Tod D. Wolters, der ved et symposium den 24. februar betegnede Rusland som en ”eksistentiel trussel mod USA og de europæiske forbundsfæller”, er standard for USA’s militær, som repræsenterer kontinuiteten mellem administrationerne. Men udover det sædvanlige refræn fra Atlantikerne angående NATO, Rusland og Kina, sagde Præsident Biden også følgende på den virtuelle sikkerhedskonference i München, 2021, hvilket stort set er blevet udelukket fra de etablerede medier:

”Det handler ikke om at spille Østen ud mod Vesten. Dethandler ikke om, at vi ønsker en konflikt. Vi ønsker en fremtid, hvor alle nationer frit kan bestemme deres egen vej, uden truslen om vold eller tvang. Vi kan ikke og må ikke vende tilbage til den refleksmæssige opposition og de rigide koldkrigsblokke.”

Det lyder med sikkerhed anderledes end de krigeriske opråb for at vælte Præsident Xi Jinping, som de eksempelvis høres fra det såkaldte ”lange telegram” fra det Atlantiske Råd og andre tænketanke. Vi må vente og se hvor lang halveringstiden for Bidens udtalelse bliver, at ”alle nationer kan bestemme deres egen vej.” Lad os huske på, at Trump i lang tid talte om, at det var en god ting, og ikke en dårlig ting, at have et godt forhold til Rusland og Kina – og forholdet til begge nationer endte på et historisk lavpunkt i slutningen af hans embedsperiode. Og i mellemtiden har Biden-administrationens første militære angreb mod Syrien fundet sted, som en demonstration af at ”USA er tilbage”.  En stor bekymring for Rusland er, at Trump-administrationen nægtede at bekræfte det princip, som Reagan og Gorbatjov i 1985 blev enige om, at en atomkrig aldrig kan vindes og derfor aldrig må få lov at finde sted. Den russiske udenrigsminister, Lavrov, betonede derfor i sin tale til den virtuelle nedrustningskonference i Moskva den 24. februar, at han overfor sin amerikanske kollega, Blinken, i en telefonsamtale den 4. februar, understregede nødvendigheden af at vende tilbage til dette princip. Lavrov betonede ligeledes den russiske position, at NATO’s praksis med ”nuclear sharing” (”atomar deltagelse”) krænker Traktaten om ikke-spredning af Kernevåben. ”Atomar deltagelse” er en NATO-praksis, hvor igennem nationer, der ikke råder over atomvåben, som for eksempel Tyskland, holder jagerfly klar og uddanner soldater til at transportere amerikanske atomvåben, og i værste fald også kunne gøre brug af disse. Derfor må de amerikanske atomvåben bringes tilbage til amerikansk territorium, og infrastrukturen til en sådan anvendelse fra andre landes territorium elimineres.

USA er det eneste land af de i alt ni atommagter – fem af dem officielt – som man kender til, der stationerer atomvåben på andre nationers territorium. Skønsmæssigt er omkring 180-200 atombomber stationeret i Europa. Kun de mest hårdkogte atlantiske geopolitikere kan nære illusionen om, at disse atomvåben forøger vores sikkerhed; i værste fald betyder det modsat, at de lande, hvori de er opstillet, bliver til et ruinlandskab. Hvad fredsbevægelserne i begyndelsen af 80’erne stadig vidste, og som fik folk, på baggrund af mellemdistancemissilkrisen da Pershing II- og SS20-missilsystemerne, blot med et par minutters varslingstid, blev holdt i permanent beredskab overfor hinanden, til at demonstrere på gaderne, synes tydeligvis i dag at være forsvundet fra bevidstheden. I værste fald ville ikke en eneste person i Tyskland overleve. Dette forandres heller ikke af prioriteringen af Indo-Stillehavsområdet, som har fundet sted siden Obamas ”Pivot to Asia”, og som også blev videreudviklet af USA’s militær under Trump-administrationen i flere strategipapirer. ”USA’s Nationale Sikkerhedsstrategi” fra december, 2017, den ”Nationale Forsvarsstrategi” fra januar 2018 og ”Verificering af den atomare Opstilling” fra februar 2018, definerer Rusland og Kina som geopolitiske rivaler, der klassificeres som trusler mod USA’s interesser og magt. Rusland og Kina klassificeres der som farligere end den internationale terrorisme.

Lyle J. Goldstein, professor ved USA’s Naval College i Newport/Rhode Island og grundlægger af China Maritime China Studies Institute på samme sted, skrev for nylig i en artikel med overskriften: ”Strategien for Indo-Stillehavsområdet er en recept på en katastrofe” (1), at denne politik er en ny udgave af USA’s politik fra 1992. Det var den tid, hvor Dick Cheney og de neokonservative – blot ét år efter afslutningen af Sovjetunionen – forfulgte ”Projektet for et nyt amerikansk Århundrede”, og dermed idéen om at det under ingen omstændigheder kunne tillades, at en nation eller en gruppe af nationer kunne overhale USA, hverken økonomisk, politisk eller militært. Goldstein peger på, at Trump-administrationens  forsvarsministerium, inden de forlod Pentagon, offentliggjorde ”US Strategic Framework for the Indo-Pacific” (De strategiske rammer for USA i Indo-Stillehavsområdet”), frem for at bevare disse dokumenter under lås og slå i 30 år, som ville være almindeligt. Goldstein formoder, at der bag dette gemmer sig en intention om at fastlægge Biden-administrationens retning, hvilket ville bringe USA på direkte konfrontationskurs med Kina, i sammenhæng med Taiwan – en krig som USA også kunne tabe, og hvor brugen af atomvåben ikke kan udelukkes.

Hans Kristensen fra Federation of American Scientists (Sammenslutningen af amerikanske Videnskabsmænd) pegede ligeså på, at det præcist er denne dynamik af kompromisløs afskrækkelse, som opildner det atomare oprustningskapløb. Således har nyere satellitbilleder vist, at Kinas Folkehær, PLA, er i gang med kraftigt at udbygge træningsanlæg til deres missilstyrker. De viste også opbygningen af tunneler og siloer i forskellige størrelser, med den potentielle funktion at kunne skjule raketaffyringer, fordi Kina, pga. den militære konkurrence med USA i regionen, ikke længere kan være sikker på, om det i en reel situation ville have nok tid til at klargøre raketterne, for at kunne opretholde troværdigheden af den kinesiske afskrækkelse.

Hvis Præsident Biden virkelig mener det seriøst, at hver nation – altså også Kina og Rusland – selv kan bestemme deres egen vej, så må han forkaste Cheney-doktrinen, som ligger til grund for Indo-Stillehavspolitikken og satse på en virkelig ny begyndelse. Den kinesiske udenrigsminister, Wang Yi, nævnte betingelserne for dette, i sin tale ved Lanting Forum om ”Dialog og Samarbejde og Konflikthåndtering”: Løgnene om Det kinesiske Kommunistparti og det kinesiske politiske system må få en ende, såvel som indblanding ift. Taiwan, Xinjiang og Hongkong; sanktionerne må løftes og en normal diplomatisk og kulturel udveksling må igen blive mulig.

Da det ikke kan udelukkes, at intentionen med USA’s fornyede tiltrædelse i FN’s Menneskerettighedskommission (UNHRC) består i at instrumentere debatten om menneskerettigheder for propagandistiske angreb på Rusland og Kina, bør man kort overveje hvad en rigtig definition af dette begreb er. Hvilken stat eller hvilket kontinent har gjort mere for menneskerettighederne – den, som har befriet 850 millioner mennesker fra fattigdom, og som gennem en disciplineret sygdomsbekæmpelse har kunnet begrænse antallet af dødsfald fra corona til 4636 (Kina), eller den, hvor fattigdommen stiger markant og hvor antallet af corona-relaterede dødsfald er steget til over en halv million (USA) eller over 839.000 (Europa)? Er retten til ikke at ville bære maske og ikke at holde social afstand virkelig et sådant bevis på forsvaret af menneskerettigheder? Imens USA, Canada og Storbritannien hamstrede vacciner i et mange gange større antal end deres borgere, og EU diskuterer et eksportstop, har Rusland og Kina allerede afleveret millioner af doser til dusinvis af lande i udviklingssektoren. For dette bliver de så beskyldt for at føre ”vaccine-diplomati”, imens deltagelsen af EU-Frontex i de såkaldte ”Pushback”-operationer mod flygtninge i Middelhavet tilsyneladende ikke fortjener en offentlig debat.

Det er på tide at opgive denne form for tvetydige målestok og hykleri. Vi må stoppe med det geopolitiske spil, der betragter Rusland og Kina som modstandere, og i stedet for dette tage fat på menneskehedens opgaver i fællesskab. I februar 2021, var det muligt for tre nationer at fuldføre deres Mars-missioner. Chefen for De forende arabiske Emiraters rumfartsagentur, Sarah al-Amiri (2), huskede verden på hvor ubegribeligt stort vores univers er. Statsoverhovederne i denne verden burde tage denne lære fra Fru Amiri til sig.

 

zepp-larouche@eir.de

1. https://www.lawfareblog.com/indo-pacific-strategy-recipe-disaster

2. https://www.youtube.com/watch?v=voqlWLAwXZ8
“Vi har så meget at opdage” om vores univers
Schiller Instituttets ugentlige webcast med
Helga Zepp-LaRouche den 10. februar 2021

I sin ugentlige dialog i dag stillede Helga Zepp-LaRouche de spændende horisonter, der blev åbnet af tre næsten samtidige rumflyvninger med ankomst til Mars, i modsætning til det igangværende polariserende cirkus i det amerikanske senats retssag mod tidligere præsident Trump. Mars-missionerne, sagde hun, "viser, hvor menneskeheden skal hen… Vi har så meget at opdage." Hun pegede på de russiske og kinesiske forskeres vellykkede udvikling af COVID-vacciner og deres vilje til at dele dem, som et andet eksempel på den form for samarbejde, der kræves i en krisetid som denne.

Se i stedet på den utrolige situation i USA rettet imod Donald Trump og hans tilhængere. De seneste afslørninger der viser, at ledere af oprøret fra de "Stolte drenge" (Proud Boys) og "Ed-vogtere" (Oath Keepers) var forbundet til FBI, gør det klart, at angrebet på kongresbygningen den 6. januar ikke blev tilskyndet af Trump, men faktisk var en "fælde". Og mens skueprocessen fortsætter, er der en optrapning for regimeskifter mod Putin og Xi, der anføres på vegne af dem, der presser på for den store nulstilling (Great Reset). Hun opfordrede seerne til at studere den kommende EIR-specialrapport om den store nulstilling/grønne New Deal (www.larouchepub.com/eir) og til at deltage i rundbordsdiskussionen om optrapningen af konflikten mod Rusland denne lørdag kl. 19 dansk tid (www.schillerinstitute.com), som nødvendige skridt til at blive de oplyste borgere, der kræves for at skabe et nyt paradigme for samarbejde blandt suveræne stater.

Se Helgas webcast her: Webcast

 

Afskrift på Engelsk:

 

We Have So Much to Discover’ About Our Universe

The LaRouche Organization Webcast with Helga Zepp-LaRouche

Wednesday, February 10, 2021 https://laroucheorganization.nationbuilder.com/20210210-zepp-larouche-webcast

HARLEY SCHLANGER: Hello, I’m Harley Schlanger. Welcome to our weekly dialogue with Helga Zepp-LaRouche. It’s February 10, 2021.

And we’re seeing some extraordinary developments in the United States, of chaos, of the circus-type environment around the impeachment. Helga, what’s your best reading of what’s going on around this situation?

HELGA ZEPP-LAROUCHE: It is a circus, but let me say something optimistic in the beginning: because you have three Mars missions—one is already in orbit from the U.A.E., another one today from China, and then still another one from the United States on Feb. 18. So that shows you where mankind should be going. But before we come to that, let’s look at what needs to be overcome, and one of those situations is exactly what you are referring to, the unbelievable situation in the United States. Looking at it from a distance, so to speak, I think it’s a very, very dangerous development because you have a clear effort to declare former President Trump a non-person; you have a trampling on the Constitution. Yesterday, 56 Senators voted for impeachment, which means they don’t respect the Constitution, because the Constitution says you can only impeach a sitting President or official, but not a former one. And it is clearly designed to completely confuse the population, brainwash the population.

It will increase the polarization, and the whole thing is phony, because there is now plenty of evidence that the storming of the Capitol was planned long before Jan. 6, probably immediately after the election took place, there were preparations. The FBI now has evidence that there were 200 people, whom they arrested on Jan. 6, who were involved in the preplanning: Some of these people were FBI informants, or had high-level security clearance from the FBI, such as some of the people from the Proud Boys, and also the so-called Oath Keeper head Caldwell. So, this is a sting operation if you ever have seen one, and it is clearly designed to make sure that Trump can never run for office again, so the whole thing is fraudulent.

But you have to see it in the context of other things which are going on in the United States as well: And that is, censorship. What we had seen already beginning against then-President Trump when he gave press conferences, the major TV stations intervened and said, “no, we don’t agree with the content of what he is saying,” overriding and overruling the President of the United States. Now you have a whole pattern of blogs and websites are being banned by the social media. You cannot mention certain words any more. If you say “vote fraud” you are being banned; if you say certain other things which don’t fit the official narrative, so it completely suppresses any kind of open discussion and the First Amendment. And then, you have this very worrisome effort to criminalize the Trump base: Naturally one is against violence of any kind, but when the former CIA station chief for Afghanistan and Pakistan, and Director of the CIA Counter Terorism Center—a person called Robert Grenier—says one has to use the same methods one used against insurgencies in Afghanistan and Iraq against those domestic terrorists, because they swim in a larger environment of support in the population.

This is really incredible: This should upset any person who loves democracy, for that matter, or freedom. And I think it is creating an atmosphere of real—I think McCarthyism is a mild word for saying it—and it’s a very dangerous development. So I can only call on all people to keep free debate, keep open truth-seeking of matters, and—I think it’s a very dangerous development, that’s all I can say.

SCHLANGER: What I find interesting is that parallel to what’s being done against Trump and the Trump supporters, is the escalation for regime change in Russia against Putin, which sort of goes back to the whole issue of Russiagate as targetting both the United States and Russia. What’s the latest you have on this anti-Putin move?

ZEPP-LAROUCHE: Well, this Navalny story is really a concoction. First of all we should remember that Navalny was not very well-known in Russia until recently, until this so-called “poisoning” through the Russian government was supposedly happening.

As a matter of fact, if you look at his older statements, he is a rightwing person, he called some people “cockroaches” and using a language which we know from Germany from 80 years ago, so he’s not exactly a hero or a nice person. But he is being used to absolutely go for street demonstrations to finance those; there is this video which was published by RT, where one of his top campaign managers, Vladimir Ashurkov, is seen in 2012, where he talks to a member of the British embassy who in reality was an MI6 agent, where Ashurkov asks this British so-called diplomat for $10-$20 million a year, because that would enable them to organize mass demonstrations in Russia.

So this is the reality of this operation, and Maria Zakharova just said in a press conference, that it is very clear that there are powerful circles behind Navalny from the West, and some of them demonstrated in these street demonstrations, members from the embassies and consulates, from Germany, from Poland and from Sweden, which is going against any statutes and standards of the diplomatic service. So Russia expelled these individuals; then, in a reciprocal move, these countries expelled Russian diplomats. But then the thing was crowned by an unbelievably provocative event, which just took place in Brussels, in the Polish mission to the EU, with EU participation, but also U.K., U.S., and Canada, and they basically discussed with Ashurkov and also another person, Leonid Volkov, who is another person from the Navalny team. And they discussed how all these countries should respond together to the jailing of Navalny.

This is a real intelligence operation, and it is aimed to create an environment where you have internal opposition emerging against Putin, and it has the same character as we discussed last week, with the paper of the Atlantic Council targetting Xi Jinping for regime change. [https://www.atlanticcouncil.org/content-series/atlantic-council-strategy-paper-series/the-longer-telegram/]

Now, needless to say, that if from one nuclear power, and the EU, they are running regime change operations against the other two major nuclear powers, this is really very, very dangerous. And I think, it’s completely disgusting. Then also the so-called “foreign minister” of the EU Josep Borrell went to Moscow; he had discussions with Lavrov, supposedly they were very relaxed and friendly. But when Borrell went back to Brussels he gave a press conference and said that he mainly discussed Navalny and the question of human rights, so that then Lavrov said there are two stories: One is what Borrell said at the press conference in Moscow, and another was what he said when he was back in Brussels, so who is running EU foreign policy?

Lavrov also said, and this is extremely worrisome, that Germany would have opened secret files to Navalny when he was in Germany making this so-called movie about luxury mansion of Putin. In other words, the German secret services gave Navalny files which is extremely provocative. And it turns out now that this so-called luxury palace has been empty for many years; Putin has never been in it, and it is being restored to become a hotel. But it was manipulated with Photoshop methods, to look like a private mansion. So these are these methods, which are really prewar creating an enemy-image of a country, and I think it’s completely disgusting.

Even more disgusting is that the German foreign minister Heiko Maas spent €21 million, obviously, of taxpayers’ money, to finance the opposition in Belarus.

Now, I don’t know—this is all really counterproductive, and it should be denounced. It’s a kind of warmongering, and any clear-thinking citizen should really distance himself or herself from these kinds of operations.

SCHLANGER: You mentioned the Atlantic Council paper targetting Xi Jinping. There’s also the commander of StratCom, the Strategic Command for the nuclear defense of the United States, talking about the likelihood of nuclear war, and the Chinese are continuing to very strongly discuss that. At the same time, they’re holding open the possibility of a better relationship. What’s your reading on that?

ZEPP-LAROUCHE: There was a very interesting article in People’s Daily, where the author makes the point that if the United States is worried about a nuclear war, then the easiest thing not to have it, is not to make a strike against Russia or China, because it is China’s policy under all circumstances, to have a no-first-nuclear-strike policy. And as you say, they again and again say now is the time to have a new definition of the relationship between the United States and China. So it is very clear that the warmongering comes not from Russia and people should not fall into this trap, because once you are in the dynamic where you keep shouting negative things, you know, you get a reaction. And the Global Times chief editor Hu Xijin, answered and said, “Well, obviously, China must increase its nuclear arsenal, and build at least 1,000 ICBMs to be credible,” but that is the kind of reaction you get. And I think the world is really confronted with so many real problems, that this kind of geopolitical warmongering is really more superfluous than anything else on this planet.

SCHLANGER: One of the problems we’ve been focussed on is the push for the Green New Deal, a global green economy, a green financial bubble, and this just continues to unfold with Biden’s initial executive orders. But there is a real reaction against it from certain countries. How is this developing over the last week?

ZEPP-LAROUCHE: It is a bubble, as we discussed many times. The financial system is hopelessly bankrupt. The central banks have pumped money, trillions and trillions into the system since 2008, when you already had a systemic crisis, and it is very clear this cannot be maintained forever. So in one sense, this idea to pump another $30 trillion into the system for green investments, which will ruin the economy! If you go to these low energy flux-density levels, you cannot maintain a modern industrial power, and it really is a last-ditch effort to bail out the banks, to bail out the speculators. And it is more than cynical: One aspect is, and this is unbelievable, that the EU, otherwise famous for their pushback operation in the context of Frontex, which shows you what the mindset is of these bureaucrats; but what they have now done is they have made agreements with 31 African countries to mass produce solar and wind energy and turn it into hydrogen; ship the hydrogen then from Africa to Europe because if you go all green technology and energy in Europe, you cannot build as many wind parks (one shouldn’t call them “parks”)—offshore and onshore wind hubs and solar panels in Europe, because it would cover the entire territory with these things. So what they are planning to do, is to import 80% of their energy from these operations in Africa.

Now, obviously the African nations are poor and they are desperate for all kinds of deals, but it ruins the environment in Africa, it means no industrial development, which is what they really would need, and just shows you the absolutely cynical character of this Green policy, which one can only call an “eco-dictatorship” and in reality, “eco-fascism”: Because it does reduce the population capacity of the Earth, and therefore, one can call it an eco-fascist policy, for sure.

SCHLANGER: One thing we’re seeing in Europe, particularly in Germany, is rising prices for electricity, and also a new wave of industrial layoffs, and this is also pretty troubling.

ZEPP-LAROUCHE: Yes, the economy is collapsing. You have massive layoffs in all major industries, Thyssen, MAN, and various others, but also many small and medium industries are going bankrupt. And the energy prices increase, I think there was in January alone, in Germany, an energy price increase of 7.5% at once, and when all of these schemes are implemented, it will get worse and worse. And the idea behind it is what the Greens have discussed since a long time: To change the behavior of the population by increasing the prices such that most people cannot afford electric appliances, or warm heating, or going by train somewhere. So it is really an absolute imposition of massive austerity policy, de facto, in respect to the living standard of the population. We should really fight against it.

We will be bringing out tomorrow, Executive Intelligence Review will publish a Special Report on the Green New Deal, on the Great Reset, and I can only encourage our viewers to get this report, because this is designed to explain to people what will be the effect of such a policy and what can be done against it.

SCHLANGER: The other thing we should take up is this question of what went wrong in Europe, in particular, with the vaccines, what EU Commission President Ursula von der Leyen did to make it impossible for people to get vaccinated in many European countries. But at the same time, the Russian vaccine, which everyone was scoffing at and making fun of, now is becoming almost a prize for the Russians. What can you say about this?

ZEPP-LAROUCHE: It is very clear that the EU—that’s now being discussed everywhere—I mean, the EU does not care about its member states and their population. So they were falling behind very massively in ordering vaccines, and now there is a recognition that if European are going to get themselves vaccinated, they’d better buy vaccines from Russia and China. Even Alexander Dobrin from the [Bavarian Christian Social Union] CSU said that this is what should be done. And Merkel talked with Putin and also with Xi Jinping, so this is underway.

But if you look at China, they have now said that they will donate vaccines to 53 developing countries, and in addition to that, they have agreements for sale of vaccines to another 22 countries. They have developed altogether six vaccines, and I think all the slanders against China are really contradicted by what is happening in terms of deeds. So, I think there is a clear tendency to recognize that all these accusations against China are completely ill-founded.

SCHLANGER: I find it interesting: We started with the question of the Mars missions, and I know we’ll talk about in just a moment, but at the same time, we’re seeing the potential that exists in Russia and China for scientific breakthroughs that are of benefit to the whole world. And of course, in the United States as well, the vaccine program is moving ahead, although there are problems.

But let’s go back now to the question of Mars. This is really extraordinary—this is a big week. I don’t know if there’s an air traffic control system on Mars, but there’s a lot of incoming spacecraft!

ZEPP-LAROUCHE: This is really exciting, because yesterday, the orbiter Hope from the United Arab Emirates, the U.A.E., arrived in orbit of Mars, and they will make images of weather patterns on Mars for future expeditions. This is very exciting, because if you look at some of the pictures from the laboratories in the United Arab Emirates, you see all these men and women—the men dressed in their typical Arabic garb—and it’s just such a completely different image about the future of the Arab world. The last time the Arab world was in the forefront of science was in the Abbasid dynasty, around the time of Haroun al-Rashid, al-Mansur, al-Mamun, and at that time Baghdad was the most advanced science city in the world. The Caliphs gave gold to anybody who would bring a discovery, from Egypt, from Spain, from Italy, and weigh them in gold. And this time, the head of the U.A.E. Space Agency said that they chose one of the most difficult missions, namely to go to Mars, because they thought the challenge would be such that it would provoke the greatest leap forward, the leapfrogging in science and technology. And you know what the average age is of these engineers? Twenty-seven years! And one-third of them are women. So if there is any way to catch up with the future, and modern world, it is exactly that.

And they quote especially a poet, whose name is Al Mutanabbi, but he was born in 915, and they quote him saying, “If you ventured in pursuit of glory, don’t be satisfied with less than the stars.” So I think this is very beautiful.

And as I said, today is the Tianwen-1, it has reached the orbit of Mars. It will be there for a while, and then they will plan very carefully the landing on Mars; I think it will happen in three months. But then, they have a lander and a rover, so this will be a very carefully preplanned operation.

And then, on Feb. 18th, you will have the Perseverance mission from NASA, also a lander and a rover.

So I think this idea that the future of mankind is the colonization of space, and that the best thing which could happen is that all countries work together. The way to overcome geopolitical conflict on Earth is to start to really reach for the stars, to colonize the Moon and Mars, and prepare for future interstellar travel of mankind as one.

I mean, if you look at mankind from space, you see that our little, blue planet is very small, it’s very fragile, and the universe is incredibly big. We have not discovered the first secrets yet—there’s so much to discover, in 2 trillion galaxies, which we know for sure to exist. So it’s really time to overcome what I call the infancy of mankind, where people squabble over territory. If we go for space science, we can completely transform everything which is called a “resource,” and conflicts now which seem to be so big, will completely vanish once we reach the next phase, the next era of human civilization. So I think this is good reason for optimism.

SCHLANGER: Yes, of course, and in keeping with your late husband’s life work, to have that kind of cooperation, what your friend Krafft Ehricke called the Extraterrestrial Imperative. And we should note that we’re coming up on the second anniversary of Lyndon LaRouche’s passing. And on that date, Feb. 12, there will be on the website, 24 hours of videos for people to become more familiar with Lyndon LaRouche.

And Helga just to conclude, in terms of addressing the geopolitical crisis, the Schiller Institute is sponsoring a roundtable this weekend to discuss the situation in Russia. Do you want to say something about that?

ZEPP-LAROUCHE: Yes, this will be a roundtable of experts; we already have very renowned speakers, Sen. Mike Gravel, I think agreed; then, Professor Edward Lozansky from the American University in Moscow, we also have possibly; Mr. Alex Krainer, the author of Grand Deception, the book on Bill Browder; possibly another expert from Russia; maybe Ray McGovern. So it will be a very important round of people to discuss both what’s behind the operation and why the truth has to be gotten out to neutralize it. So you should all tune in on Saturday at 1 p.m. Eastern Time. So, see you then.

SCHLANGER: Yes, 1 p.m. this time. And I think people would find it not just fascinating but crucial, to address the crises we’ve been discussing. Helga, thanks for joining us, and we’ll see you again next week.

ZEPP-LAROUCHE: Till next week!
Vi sider på en krudttønde: Det drejer sig ikke bare om valgsvindel.
Schiller Instituttets internationale webcast med
Helga Zepp- LaRouche den 13. januar 2021

I sin ugentlige dialog kiggede Helga Zepp-LaRouche på begivenhederne den 6. januar (angrebet på kongresbygningen in USA) ovenfra og ned og gav seerne et strategisk overblik, der aldrig vil komme frem i de almindelige medier eller fra de såkaldte eksperter. Hun kritiserede skånselsløst påstanden om, at begivenhederne den dag var resultatet af, at Trump slap en “fascistisk pøbel” løs, og sagde i stedet at det var en “Rigsdagsbrand”, et påskud for et fascistisk kup for at påtvinge den “store nulstilling” (centralbankernes Great Reset). Udover at tjene som en begrundelse for sociale mediers/internet-giganternes censur af præsidenten og hans tilhængere, blev Kongressens efterforskning om valgsvindel lukket ned, og der er et pres for at kriminalisere enhver, der taler imod den kommende Biden-administrations hensigter.

I mellemtiden har de optrapninger, der blev bekendtgjort af udenrigsminister Pompeo, til formål at øge faren for krig, som involverer fire brandpunkter, Yemen, Cuba, Iran og Taiwan, der låser Vesten i geopolitiske konfrontationer. Verden sidder på en krudttønde og står over for et accelererende finansielt sammenbrud, som kun kan vendes ved kreativ tænkning, der anskuer det fra et højere niveau, hvorfra de nuværende kriser er blevet skabt. Dette er metoden bag oprettelsen af Komitéen for modsætningernes Sammenfald, som hun startede med en forpligtelse til at skabe et nyt paradigme for menneskeheden.

Engelsk Afskrift:

HARLEY SCHLANGER: Hello, I’m Harley Schlanger. Welcome to our weekly dialogue with Helga Zepp-LaRouche. Today is January 13, 2021. We’re coming off a stream of extremely eventful and tense and turbulent weeks. Today, a bill of impeachment will be introduced in the House of Representatives against Donald Trump, when they failed to get Pence to go with the 25th Amendment. This is really unprecedented, what they’re doing at the end of a presidential term, isn’t it Helga?

HELGA ZEPP-LAROUCHE: Yes. It is something quite unbelievable what is happening, and I think we should look at both the events as they were unfolding and then try to get a view from above, so to speak. Because, what happened on Jan. 6 is in my view not what meets the eye. The way this has been portrayed around the world is that this was a fascist mob which stormed the Capitol, and this was all instigated by Trump who refused to admit that he lost the election, and that he keeps saying there was vote fraud.

Now, this is not what happened. What happened was, and we investigated that in detail with a whole bunch of international legal experts, with lawmakers from different countries, and there is no question that there was massive irregularity [in the vote]. That was not allowed to be investigated; the media always said that Trump would not have produced a single shred of evidence. But there are so many witnesses, hundreds, if not thousands of eyewitnesses, who reported that they saw unbelievable things happening in these six swing states, and Jan. 6 was the day when all of this was supposed to be presented before the joint session of Congress, and that would have probably have been the only chance to shed some light on what happened.

Now, Trump had organized his supporters, and he did say something wild will happen, Jan. 6 is the big day; but he did not they should commit violence, and when he made the speech before the White House, I listened to it, and I did not think that it really had a vision. I thought he sounded bitter, he just repeated the many incidents where he is convinced that it was vote fraud. And then he said, why don’t we walk down Pennsylvania Avenue, which is the route to the Capitol. He did say all of this. But then, what happened with the event on—before people started to gather before the Capitol, and then there was the breach, I think there is now many, many questions which have to be answered: Why was there no adequate security? There were ample indications that it would be a big demonstration, that it could have violent elements in it. Normally, when you have such events, all or most of the major government buildings in Washington are closed, museums are closed—nothing of this happened.

And it is now very clear that there were, from eyewitness reports, from video, handi/smart phone videos and others, that there were some provocateurs, some instigators, who then caused this breach and unbelievable event in the Capitol, which was absolutely horrible. And the whole world correctly said this is something happening in the United States, what normally only happened in banana republics or countries which were the target of color revolution, by a certain apparatus which we have identified many times in the past.

So I think the most likely thing which has happened is that this was another September 11th, another Reichstagsbrand [Reichstag Fire]. In other words, when something happens, where this is just the pretext to implement something else. And what is the something else? Namely, it became very clear immediately afterwards, that the giant tech firm from Silicon Valley started to continue the censorship of Trump and all his Trump supporters, or many of them, what had already started after the election: when Trump would give a press conference, the executives of the big TV stations would blend in, sort of overrule the press conference, and say “this is fake news, don’t believe what he is saying.” It was already incredible. But then, this was a step beyond. They started to kick him out of Twitter, Facebook, and even now there were incidents where the sound was turned off when he gave a press conference.

Now, many people were confused, and reacted—because they have some dislike of Trump, so there were many people who said “oh, this is very good, this person should finally be shut off.” But there were a few people—not enough, but some few important people who recognized what this is. Most outstanding the President of Mexico López Obrador, who immediately in a press conference said, this is an absolute, unprecedented effort to implement mind-control censorship; he talked about the “Holy Inquisition,” he said this is very dangerous, we must think about an alternative. Also extremely important, Edward Snowden, who after all was the first whistleblower to really show what this apparatus is all about, the global surveillance which they have produced, he also warned and said, this is a very dangerous precedent. And then even some Europeans woke up, like Chancellor Merkel said this is absolutely not acceptable, and even better, the French Finance Minister Bruno Le Maire said, this is a “digital oligarchy,” and this must be absolutely condemned.

So what is at stake here? What is at stake is that they want to suppress not only that vote fraud can be investigated, and there is no question that there were incredible irregularities and all the media—normally if you would say there is a charge, a violation of the election in Hungary or in Italy or some other country, there would be immediately an outcry and say, “OK, we have to have investigative journalists, they have to go and find out.” I have not seen one incident of a so-called mainstream journalist from the trans-Atlantic world who would have reacted that way. There was nobody who said, “I’m going to interview the senators from Georgia, the state representatives from Pennsylvania”—I have seen nothing of that! There was a unisono, lockstep reaction by the mainstream media that this is completely outrageous; and now, the social media are all basically banning anybody who uses the term “vote fraud” or “stop the steal,” or any of the other words which they want to suppress.

Now, this is really incredible! And I think that the underlying reasons must be investigated and people have to wake up, because this is the effort to not only silence Trump with the impeachment proceedings, to prevent him from running again as a presidential candidate in 2024, to outlaw his entire movement, which after all was 75 million Americans who voted for him, and I think all of this is increasing the danger of violence, it makes people more angry.

And if you then look at the enormous amount of disinformation and craziness which is being fueled, you know, people who still say to the present day, that Trump has everything under control, that he will deploy the National Guard and arrest Pelosi and Biden, this all is steered to make people completely crazy. Nothing of this sort will happen. Trump repeatedly said after the storm on the Capitol, that he is condemning the violence, that he is calling for healing, for peace. So there is an enormous about of orchestration in this whole affair. But people should really wake up and understand that this is not what people think, or what people are supposed to think, but something quite different and extraordinary is going on here.

SCHLANGER: Well, you mentioned the similarity to what we’ve seen over and over, to U.S.-inspired and British-inspired regime change in other countries. Clearly you can’t separate what happened on Jan. 6 from the four-year campaign of vilification and slander against Trump, the fabrication of the Russiagate story. But I think also, as you just mentioned, it’s a pretext to criminalize anyone who would oppose the agenda of the trans-Atlantic establishment, and I think that’s really what this is all about. And you mentioned earlier the Great Reset, that’s what they’re trying to do, is to silence anyone, aren’t they?

ZEPP-LAROUCHE: Well, also now, the big banks and big corporations are cutting off the Republicans who voted to have this debate in the Congress—I think these were 130 or 170 congressmen—cutting them off from all funding. And there is a motion, also by they Democrats that they should be prevented from politics based on the 14th Amendment. Now, the 14th Amendment was introduced in the context of the Civil War against leaders of the Confederacy, that they would not be allowed to become Congressmen. Obviously, this is incredible. The Congressmen who dared to demand an investigation of the vote fraud, are being put on the same level as the insurrectionists of the Confederacy! This is unbelievable! And it just shows you how absolutely wrong this whole question is.

Now, you mentioned the Great Reset: I think that the same banks and the same big corporations, especially including Silicon Valley, Wall Street, but also the City of London, what these people are aware of is that their system is completely bankrupt, and they’re now preparing for what they call the “Great Reset”: This is supposed to be featured big time with a virtual seminar starting on Jan. 25-29, and it’s supposed reorganize the entire financing so that only Green projects will be allowed to be financed, and that’s already started to happen with the major banks.

What people don’t know, they think, this has to do with CO₂ emission or climate—it’s nothing of this sort. If you put the entire financing on the basis of Green technology, of decarbonization of the economy, this is the old scheme of the neo-Malthusian oligarchy, the combination of the finance sector and the Green ideologues. This is something we have been identifying and warning against since the beginning of the 1970s, at least, because this was when the Club of Rome came out with their fraudulent thesis for the first time, that there are limits to growth, that there are only limited resources, and that the world has developed up to that point, the beginning of the ’70s, and now these resources are being exhausted, and therefore you have to asymptotically somehow stop industrial investment, because we are in a closed system.

So this has been the origin of the Green movement. The Green movement was the result of this propaganda of the Club of Rome. It started to panic generations after generations of especially young people. This propaganda was spread with an enormous amount of money by British Petroleum which distributed free games int the schools so that students would learn to think this way. And the whole, entire Green movement was really groomed and it was changed—at one time, it was the acid rain, then it was the ozone hole, so they changed their focus and now it’s naturally the climate change; climate change does happen, but the science of climate change has been discussed by many scientists from many countries. Thousands of scientists have made the argument that climate change is the result of galactic changes, and it’s been going on for millions of years, with changes from warm periods, ice ages, and that the anthropogenic component of climate change is negligible.

So obviously, if there’s climate change, you have to make adjustments, where you do have some real problems, you do have to make changes, sometimes evacuate the people if the sea level is increasing; but these are things which have nothing to do with the kind of fascist scheme which is being implemented right now. People have to think this through: Because what we are really looking at is a new fascism. A new fascism, where all financing and all economic activity would be controlled in the interest of big finance, big tech, Silicon Valley: And the result would be a massive depopulation, because you cannot maintain the presently existing number of people living on the planet, with the kind low energy flux-density that the Green policies prescribe.

So this is the danger of fascism. And if they go for that kind of censorship, this is a prescription for disaster, because it will go against the interests of survival of so many people, that I only can say we need a completely different policy, and it may still be time to change it.

SCHLANGER: One other aspect of the drive for fascism and a dictatorship is the proliferation of new wars. And unfortunately, we see that even though President Trump is still trying to get troops out of Iraq and Afghanistan and he campaigned to do that, his Secretary of State Pompeo is travelling around the world pushing new wars, targetting Yemen, Cuban, Iran, Taiwan, even North Korea. This is really one of the dangers people are not facing right now.

ZEPP-LAROUCHE: No, I think Pompeo is really trying to almost create a scorched earth behind him. He just accused Iran of protecting al-Qaeda, which is Iran has completely denied, and we know what General Flynn said about who is backing al-Qaeda—that was his whole argument against Obama in 2012, namely the United States, itself. Well, then, what Pompeo did by putting the Houthis in Yemen on a terrorist list is an absolute crime! This means that the aid to a country which is already starving in the biggest famine, will be decreased, and it will cause the deaths of many millions of people: I think this is a human rights violation of the most unbelievable dimensions, and it should call all the other governments to action, to increase food aid to Yemen on a short-term emergency basis.

Then to put Cuba on the terrorist list, when Cuba is one of the countries that have been going out of their way to help other countries in the COVID crisis, by sending medical teams to Africa and other places, Latin America. And naturally, the biggest danger, maybe even his decision to basically declare Taiwan to be an ordinary country, and in that way violating the One China policy of China, to which the China has reacted extremely harshly. They said they, under no circumstances, will tolerate this, that we may be looking at the ten most dangerous days in the history of U.S.-China relations; they said this two days ago, so we are talking about eight days now. They also said that they will absolutely react with all means necessary, including the possibility of military reaction, if there would be such a provocation.

So we are sitting in the last days of the Trump Administration on a complete powder keg. And that is not the doing of Trump, that is the doing of the apparatus which is really behind Russiagate, and which is the establishment which goes above parties and it’s not limited to either the Republicans or the Democrats. But it is the British Empire, with its dependencies in Silicon Valley, in Wall Street, naturally the City of London itself. So people better wake up that this is something absolutely unprecedented, or going beyond the precedence of the Reichstag’s Fire and even beyond September 11th, in its potential strategic implications.

SCHLANGER: While Pompeo is pushing for confrontation with China, the idea of containment or encirclement, new sanctions against China, the Chinese are continuing to move in a very interesting direction in Africa, working with African countries; and also you had Xi Jinping with a very significant perspective on China’s domestic economy, none of which is really being reported in the United States. Instead, we’re getting an anti-China landslide coming from the same people behind Russiagate.

What is the policy of China, really, Helga?

ZEPP-LAROUCHE: Well, we don’t know yet what Biden’s policy on China will be, but if you read an article he wrote in Foreign Affairs in March/April, it does not forebode too good. Because he said, now it’s time to “get tough with China.” I mean, what we have seen in the last years was a total deterioration in the relationship between the United States and China, and if he thinks that that is not “tough” enough, that does not sound good. And he repeats in this article, the same untrue assertion that China is trying to take over the world, and the typical lines we know already—this is not what is happening. [“Why America Must Lead Again: Rescuing U.S. Foreign Policy after Trump” https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-01-23/why-america-must-lead-again]

Wang Yi, the Chinese foreign minister, was just on a five country trip in Africa, and basically in many speeches, but also through their actions, said that China is committed to help Africa to leapfrog to modern technologies and modern industrial development.

Now, I do not know of anybody in the West saying that—nobody in Europe, not in the United States, but China is doing things, and all the Africans I have every talked with are extremely grateful and happy, and say, we do not want Sunday sermons about human rights and democracy. We want to have real industrial help to get out of our problems. So I think this is quite different from what people think. The Chinese also published a on Jan. 10 a new White Paper on their relationship to the developing sector, where they reiterate the commitment to help these countries to overcome their underdevelopment. And I think this is extremely important; it has nothing to do with taking over the world. It has everything to do with the fact that these countries are in a horrible crisis, faced with a pandemic, with famine of “biblical dimensions,” and it’s the only way how you can overcome that. And people should cooperate with China on that, rather than having this horrible view. [“China’s International Development Cooperation in the New Era,” http://english.www.gov.cn/archive/whitepaper/202101/10/content_WS5ffa6bbbc6d0f72576943922.html]

And the speech Xi Jinping gave before the Party school, was also very interesting, because he said that has obviously everything to do with the anti-China campaign: He said that China will concentrate on building up the domestic economy, the increase of consumption, the increase in living standards of the Chinese people, to increase the focus of innovation on science and technology as the motor to improve the productivity of the economy. So if you look at these different aspects of Chinese policy, it would be in the fundamental interest of the United States to say, let’s stop this anti-China campaign and cooperate!

I mean, the problems of the world are so many, that if the largest countries of this planet are not cooperating to solve them, I mean, that is the test of our morality, it is the test of our human identity as a creative species, and we are not somehow pigs that fight for the best place at the trough; but we are a species of creative reason, and if we sponsor and encourage the creativity of the other, the other human being, the other nation, it comes back a zillion times to us and it makes our own life and perspective better. So we have to change the thinking about these questions in a fundamental way.

SCHLANGER: One of the ironies about this is the people who are accusing China of preparing to take over the world, are the same people who are setting up this global bankers’ dictatorship, called the Great Reset. And the ones who are accusing China of loading up Africa on debt, are precisely the ones who have been doing that for the last 50, 60 years.

Helga, when you talk about a “new method,” you’ve created a committee, in cooperation with a number of other people, the Committee of the Coincidence of Opposites, that actually is oriented around this method you were just discussing. How is this organizing process going?

ZEPP-LAROUCHE: It is going very well. We are now in the process of applying that method to both try to get young people involved in being productive in the health sector in the United States; there are many medical associations that are very interested in this approach. We are trying to get actual food shipments into Africa, medical shipments, talking to countries in Africa who are extremely in need for such an approach.

But I want to say something about it more from the standpoint of method: It’s very clear that the United States is in a deep, deep polarization. Some people even talk about the danger of a civil war. I’m not going to predict one thing or the other, but it’s very clear that if you don’t find a way to overcome this present extreme polarization, you cannot go into this and say, “we are going to fight this to the death,”—this can only lead to an absolute tragedy or lead to a situation like Weimar Germany, where in the end-phase between the National Socialists and the Bolsheviks you had the fight going back and forth, and we know how that ended.

What I think needs to be done is a completely different approach. It is the approach of the “coincidence of opposites,” an idea which was developed by Nicolaus of Cusa, the idea that the human mind can define a level of solution which is on a higher plateau than that where the conflict arose. What that means concretely, in a situation like that, that people from a sectors of the political spectrum should work together to address the real problems, like the famine, like the pandemic, like giving a perspective to the young people, and that is, in a certain sense a method which was emphatically used by Mahatma Gandhi. And those people say “Oh, Mahatma Gandhi…”—well, he defeated the British Empire and nobody can deny that; and it’s also an established fact that the work and life’s work of Mahatma Gandhi inspired Martin Luther King. He even travelled for five weeks to India, and met with the family of Gandhi, and the whole civil rights movement in the United States was based exactly on this approach.

And I think such a voice of reason right now, that which Martin Luther King whose birthday we celebrate in two days, and then the holiday is on Monday [Jan. 18], that is something to reflect upon. When we worked very closely with many civil rights leaders in the past, Amelia Boynton Robinson, with Rev. James Bevel, who was the assistant of King, and many, many others. And I think we need to introduce that kind of an element of working together on solving the problems, rebuilding the United States. I mean, we have to really give a perspective to the ordinary people who have fallen out of the American Dream, if they were ever in it, and I think that that can only be done by moving the relations among nations to completely different paradigm.

I mean, you have to make up your mind: Do you want to have war with Russia and China, and blow up the whole world in a nuclear war, leading to a complete annihilation of the human species? Or do you want to have an approach of a new paradigm, solving problems together? And I think that that difference, either you go for an all-out war, all-out confrontation is the same methodologically if you apply it in the United States or if you apply in the realm of the strategic situation.

So I think we need to have a different approach, and say, the world needs urgently a new paradigm, a New Bretton Woods system as my late husband had developed for many decades; and I think it is that thinking of Mahatma Gandhi, of Martin Luther King, of Lyndon LaRouche, which is now needed, and not some hoola-hoola, let’s go to war.

I think this is a very serious moment in American history, it’s a grave moment for the whole world. But I think there are enough forces of good will around the world that we can hopefully put an alliance and a partnership together to save civilization, because that’s what’s really at stake.

SCHLANGER: Well, we have some events coming up this weekend: The Schiller Institute and The LaRouche Organization. You can check out the website of the Schiller Institute and The LaRouche Organization for details. And Helga, I want to thank you for joining us today. These are momentous times, and we really do need to elevate our thinking and not just fall into the traps that are being set. So, see you next week!

ZEPP-LAROUCHE: Till next week.
Hvis præsidenten bringes til tavshed: Hvornår går IT-baronerne efter dig?

11. januar (EIRNS) – Umiddelbart har flere fremtrædende personer i det politiske liv og journalistik den 7-8. Januar, under ledelse af Edward Snowden, Mexicos præsident Andrés Manuel López Obrador og Michael Gorbatjov, angrebet forsøget på total censur af præsident Donald Trump, fra IT-milliardærerne i Silicon Valley, der, til at begynde med, prøver at påtvinge total kontrol over den politiske diskussion i USA.

I dag “torpederede” (i Reuters-beskrivelse) den tyske kansler Angela Merkel Facebooks og Twitters censur af Trump. “Retten til meningsfrihed er af grundlæggende betydning”, sagde Steffen Seibert, Merkels cheftalsmand, mandag til reportere i Berlin ifølge Reuters”. I betragtning heraf anser kansleren det for problematisk, at præsidentens konti er blevet permanent suspenderet”. Det første forfatningstillæg (retten til ytrings-, religions- og pressefrihed –red.) “kan gradbøjes”, udtalte Merkels talsmand, “men inden for loven og de rammer, der er defineret af lovgivningsmagten – ikke i henhold til en virksomheds beslutning”. Bruno Le Maire, den franske økonomiminister, kaldte ”det digitale oligarki” en trussel mod demokratiet; den franske udenrigsminister, Clément Beaune, udtrykte “chok” over Facebooks og Twitters overgreb og sagde: “Dette skal besluttes af borgerne, ikke af en administrerende direktør”.

Den britiske liberale avis, Guardian, udviste betydelig hånlighed i omtalen af den australske fungerende premierminister Michael McCormacks erklæring, der fordømte censureringen af Trump – men det var Snowdens advarsel: De der tror, at de kan lide at se Trump tavs, vil indse, at dette er et “vendepunkt”, og at hvis IT-giganterne kan bringe en amerikansk præsident til tavshed, vil de forsøge at bruge den magt til at lukke munden på enhver. Milliardær Mark Zuckerbergs Facebook pegede i den retning i dag i en erklæring, der antyder, at ingen yderligere diskussion af valget den 3. november er tilladt for nogen som helst – ikke alene for Donald Trump. ”Vi fjerner nu indhold, der indeholder sætningen “Stop the steal” fra Facebook og Instagram under vores koordinerede skadespolitik. Vi fjernede den oprindelige ’Stop the Steal’-gruppe i november og er fortsat med at fjerne sider, grupper og begivenheder, der overtræder nogen af vores politikker”.

Undersøgende journalist Glenn Greenwald, der hjalp Snowden med at løfte sløret for overvågningsstaten, gjorde det samme i en række tweets i dag: “Tekniske monopoler – FB, Google, Apple, Amazon – har mere koncentreret rigdom og magt end nogen anden i historien. De har brugt brutal kraft tre gange på 3 måneder til at manipulere amerikansk politik: censurere NY Post, forbyde Trump, ødelægge Parler. Og de liberale bakker op på overvældende vis”. Senest erklærede han: “Disse Silicon Valley-monopoler er alvorlige trusler mod politisk frihed og økonomisk velfærd”. Og forud for rækken af tweets: ”Autoritære personer tror aldrig på, at de er autoritære, uanset hvor meget censur, overvågning, chauvinisme og fængsling de forlanger. De fortæller sig selv, at deres fjender er så enestående onde og farlige – terrorister – at alt, hvad der gøres for at bekæmpe dem, er ædelt”.

Denne indskrænkning af ytringsfriheden er nu rettet mod Trump og hans mest højlydte og aktive tilhængere. Som Ed Snowden bemærkede – som et ekko af Martin Niemöller om nazisterne – kunne man sige: “Jeg er ingen aktiv Trump-tilhænger, det er OK med mig.” Er det til støtte for Biden? Det var Joe Biden, der ifølge sit eget praleri skrev ‘Patriot Act i 1994’ og ‘Omnibus Counterterrorism Act fra 1995′. Den blev ikke vedtaget, men i 2002, da justitsminister John Ashcroft selv skrev Patriot Act’, ringede han til Biden, fortæller Caitlin Johnstone og fortsætter: “Jeg introducerer dit lovforslag fra 1994”.

Så hvis overvågningsstaten er blevet den forfatningsstridige virkelighed siden 11. september – herunder at skabe et uhelligt partnerskab mellem det militære efterretningskompleks og IT-milliardærerne i Silicon Valley – havde Joe Biden allerede planlagt den fremtid for Amerika efter Oklahoma City-bombningen i 1995.

Og nu modsætter Biden sig enhver ændring af paragraf 230 i den føderale ytringslov, Federal Communications Act, der giver disse IT-giganter mulighed for at give sig ud som “neutrale platforme” og samtidig giver dem magten til hidtil uset censur. Eksperter indser pludselig, hvad Trump mente med hensyn til paragraf 230. Dekanen for Fletcher School under Tufts University, Bhaskar Chakravorti, sagde for eksempel den 10. januar: ”Den 6. jan. burde forme fremtiden for teknologien, som vi kender den. Den eneste måde, hvorpå sociale medier ikke fortsat skal blive våben for at underminere demokratiet, er ved at genoverveje dette kritiske afsnit [paragraf 230], der gav anledning til internettet, som det er i dag, og som er roden til megen af dets ondskab”.

Senator Elizabeth Warren har tilsyneladende glemt, at hun under præsidentkampagnen lovede en antitrustlov for at bryde de digitale oligarkers virksomheder op – “Glass-Steagall for tech.” De skal brydes op. Præsidenten må ikke blive bragt til tavshed. Det amerikanske forfatningsmæssige selvstyre står på spil.

Billede. Jack Dorsey, CEO hos Twitter. Credits: JD Lasica from Pleasanton, CA, US, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
Stormen på den amerikanske kongresbygning:
Farverevolution eller 11. september?
Af Helga Zepp-LaRouche

9. januar 2020 (Neue Solidarität) — Videoreportagen af flere hundrede demonstranters indtrængen i kongresbygningen i Washington den 6. januar viser foruroligende scener. Under den direkte udsendelse fra mødet i Kongressen, som handlede om at bekræfte Valgmandskollegiets beslutning om at vælge den næste præsident, så man hvordan kameraføringen skiftede fra mødet til bygningens indgang, til en gruppe af indtrængende, der kom ind relativt let og uden at blive blokeret af de tilstedeværende politibetjente. De havde ubegribeligt to timer til at rode gennem kongresmedlemmernes kontorer uden indgriben fra sikkerhedsstyrkernes side. I alt mistede fem personer livet i forbindelse med hændelserne.

Den kommende nye flertalsleder i Senatet, New Yorks senator Chuck Schumer, hvis tætte forbindelser til efterretningstjenesterne er legendarisk (og som bekendt advarede Trump på MSNBC om, at efterretningstjenesterne har “mange måder at slå tilbage”, hvis de blev trodsede), talte straks om en “vanhelligelse af demokratiets tempel” og karakteriserede hændelserne, som et oprør mod USA, som præsidenten havde opildnet til. Præsidenten burde ikke tillades én dag længere i embedet og må straks fjernes af vicepræsidenten og kabinettet på grundlag af den 25.
forfatningsændring, og i tilfældet af at de nægter, må Kongressen mødes for at indlede en rigsretssag. Et kor af pro-atlantiske politikere og medierepræsentanter istemte uden tøven denne vurdering, forstærket af et andet kor af demokrater, som formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, Ben Rhodes (tidligere rådgiver til Obama), Michael McFaul (forhenværende amerikansk ambassadør i Moskva), der straks beskyldte Putin for at være ansvarlig for begivenhederne. Hændelserne er absolut uhyrlige, de potentielle konsekvenser kunne blive afgørende for spørgsmålet om krig eller fred.

Med alt hysteri og spænding er det presserende at stille spørgsmålet om cui bono [hvem gavner det?]: Hvad blev der opnået ved optøjerne i kongresbygningen?

Først og fremmest blev den første, og indtil da eneste, chance for, at de to kamre i Kongressen, det amerikanske folk og verdens offentlighed kunne få omfattende oplysninger om de mangfoldige uregelmæssigheder og manipulationer ved præsidentvalget den 3. november i mindste seks “swingstater” ødelagt. Der er mere end 1.000 øjenvidner til valgsvindelen, og det har været genstand for høringer i de respektive delstatslovgivende forsamlinger, hvilket dog ikke forhindrer det politiske etablissement og de internationale medier I at gentage til hudløshed, at der i modsætning til Trumps påstande ikke er de mindste beviser for denne valgsvindel.

Relativ kort tid efter starten på debatten i Kongressens to kamre, hvor resultaterne og indsigelser vedrørende valget i staterne skulle drøftes i alfabetisk orden – nemlig i diskussionen om resultaterne i Arizona – brød oprørerne igennem barriererne og begyndte deres felttog gennem Kongressens kontorer og sale. Mødet blev afbrudt, regeringsrepræsentanter og kongresmedlemmer blev bragt i sikkerhed, og da mødet fortsatte få timer senere, kom der ikke den tilsigtede debat om valgets uregelmæssigheder. [Der blev kun en kort debat om resultaterne i Pennsylvania -red.].

I stedet er den officielle fortælling blevet udbredt på begge sider af Atlanten, at Trump er ansvarlig for angrebet på Kongressen, fordi han insisterede på, at der var valgsvindel. Og det er netop der bedraget ligger. For det er helt rigtigt, at Trump siden 3. november har fremsat utallige udtalelser, med påstand om valgsvindel. Det er også rigtigt, at han forsøgte at mobilisere sine tilhængere ved at sige, at 6. januar ville være den store dag, hvor dette bedrag skulle imødegås med hjælp fra repræsentanter for Repræsentanternes Hus og Senatet. Og det er også rigtigt, at han i sin tale til mængden opremsede de forskellige eksempler på valgsvindel, og i slutningen af sin tale opfordrede demonstranterne: “Lad os gå ned ad Pennsylvania Avenue!” Men herfra at udlede, at han skulle være ansvarlig for angrebet på Capitol er absolut forkert – og det peger på et helt andet forfatterskab.

Selvom efterforskningen på ingen måde kan være afsluttet endnu, giver en undersøgelse af video-optagelserne og øjenvidneberetninger fra deltagerne på demonstrationen samt en betragtning af den absolut forbløffende mangel på sikkerhedsforanstaltninger et helt andet billede:

– Nogle formentlig autentiske videooptagelser viser tydeligt, at sortklædte mennesker udenfor kongresbygningens ydre areal med magt forsøgte at få adgang, og at en anden gruppe mennesker afskærmede disse uromagere, således at “normale” demonstranter ikke kunne trænge sig frem til dem.

– Ydermere, er der talrige øjenvidner der fortæller, hvor pludseligt mærkelige minibusser med sortklædte mennesker, men også personer iført Trump-Maga-kasketter (“Make America Great Again”) deltog i demonstrationen, der skilte sig klart ud fra de fredelige demonstranter.

– Andre deltagere i demonstrationen fortæller, at en gruppe på 12-15 mænd på et tidspunkt rykkede frem igennem mængden og råbte: “Lad os brænde stedet ned”, men kun få demonstranter blev grebet af det, mens de der tog afstand fra det, blev angrebet.

Alt tyder på, at der med disse professionelt agerende provokatører er tale om det samme fænomen, som Nelson Mandela i Sydafrika kaldte den “tredje styrke” i stammestridigheder, med henblik på at miskreditere ANC. Det er den samme modus operandi, som under kuppet i Kiev i februar 2014, hvor snigskytterne fra besatte bygninger skød på folk fra begge sider, imod både demonstranterne og politiet.

Forskellige kommentarer i blandt andet kinesiske og russiske medier påpegede, at USA nu havde modtaget en mild form for den samme medicin, som USA tidligere havde iscenesat og hilst velkommen i lignende opstande i Serbien i 2000, i Ukraine i 2004 og 2014 samt i Georgien, Moldova, Hviderusland eller i 2011 med det arabiske forår. Den kinesiske presse understregede Pelosis dobbeltmoral, fordi hun havde beskrevet opstandene i Hongkong som et “smuk syn”.

Disse vurderinger overser dog det væsentlige punkt, den virkelige karakter af dette drama. Måske har Mikhail Gorbatjov en bedre idé, da han fortalte Interfax, at disse optøjer “tilsyneladende var planlagt i forvejen”, og at deres bagmænd var “åbenlyse”. De officielle organer der er ansvarlige for, at sikkerhedsforanstaltningerne, i lyset af den forventede storstilede demonstration, var direkte indbydende slappe, hører i hvert fald til blandt den første række af mistænkte.

Der er al mulig grund til at tro, at stormen på kongresbygningen er en direkte fortsættelse af angrebene den 11. september, hvis virkelige bagmænd aldrig rigtig er blevet navngivet. Lyndon LaRouche havde forudsagt denne terrorhandling ni måneder tidligere, den 3. januar 2001, da han forudså, at Bush-administrationen, der ville tiltræde tre uger senere, på grund af dets manglende evne til at håndtere det kommende økonomiske sammenbrud, ville iscenesætte en ”Rigsdagsbrand” for at kunne gennemføre diktatoriske foranstaltninger. Det var præcis det der skete med indførelsen af Patriot Act, som i vid udstrækning indskrænkede ikke blot amerikanernes borgerrettigheder, og satte den verdensomspændende masseovervågning i gang gennem NSA (USA’s Nationale Sikkerhedsagentur), GCHQ (den britiske regerings Kommunikationshovedkvarter), osv.

På samme måde, er optøjerne på Capitol Hill beregnet til at give et påskud til at eliminere enhver uenighed over for det neoliberale etablissements politik. Det er betegnende, at Michele Obama straks derefter opfordrede Silicon Valleys IT-giganter, der er en integreret del af det militær-industrielle kompleks, til at forbyde Trump og alle tilhængere af oprøret fra sociale medier. Alarmklokkerne bør ringe for alle de mennesker, der hylder retsstaten, ytringsfriheden og borgerrettigheder.

Hvad dette handler om er et totalt meningsdiktatur og eliminering af enhver politisk modstand imod den transatlantiske finanselites politik. Det finansielle system, domineret af Wall Street og City of London, har været håbløst bankerot siden 2008 og har siden kun været opretholdt af en kraftig stigning i likviditet og en gigantisk omfordeling af rigdomme til fordel for spekulanterne. Den sidste fase af denne megasvindel på bekostning af det almene vel skal nu igangsættes med den såkaldte “Great Reset” (den store nulstilling), hvor alle finansielle strømme, under påskud af at genoprette økonomien efter Covid-19 pandemien, udelukkende skal kanaliseres ind i “Green New Deal”, hvilket vil føre til en hidtil uset afindustrialisering og en dermed forbundet befolkningsreduktion. Mediernes ensretning og censur af sociale medier har til formål at fjerne enhver modstand mod dette tilsigtede diktatur i Hjalmar Schachts tradition. [Schacht var Hitlers økonomiminister 1934-1937, og direktør for Det tredje Riges Reichsbank, 1939-1943 -red. Verden ved bedre: Vi er i akut fare for en ny fascisme!

Det eneste alternativ til dette diktatur, som ville føre til økonomisk ødelæggelse af Vesten, og dermed risikere en krig mod Rusland og Kina, er en omfattende reorganisering af det finansielle system gennem oprettelsen af et nyt Bretton Woods-system, gennemførelse af Lyndon LaRouches “Fire økonomiske love”, såvel som samarbejde med Rusland og Kina i udbygningen af Den nye Silkevej i Latinamerika, Asien og Afrika. Borgere i alle nationer, der forstår situationens alvor, opfordres til at gennemføre denne løsning.
Kredsene bag ”den store nulstilling” hysteriske for at bruge ”6. januar” til at
afsætte Trump øjeblikkeligt – indføre nødforanstaltninger

Den 8. januar (LaRouche-organisationen) – Her til morgen udsendte præsident Donald Trump to meddelelser om sin, for en kort bemærkning, gendannede Twitter-tjeneste. Han deltager ikke i Biden-indsættelsen den 20. januar. Og han vil tjene som den “gigantisk stemme” for det amerikanske folks interesser “langt ind i fremtiden”. Det er nøjagtigt denne udsigt, der, selv før 2016, gjorde Trump et mål for at blive kørt ud på sidelinjen af London/Wall Street-netværk, hvis politiske fløje foretog den ene beskidte operation efter den anden mod USA for at få Trump ud – Russiagate, rigsretssag, racisme, derefter undergravning af valget. Nu siger de, at han er tosset. The Economist, talerøret for City of London, bider negle over, hvordan man hurtigt får ham ud. De har sendt flere e-mails om dette siden 6. januar, og deres specialartikel den 9. januar bærer den ængstelige overskrift, “Efter opstanden: De frygtelige scener på Capitol Hill illustrerer hvordan Donald Trump har ændret sit parti. Og hvor svært det bliver at slippe af med ham”.

Trump stod fast imod Paris-aftalens grønne diktater og var til at begynde med stærkt for venskabsdiplomati med Rusland, Kina og Indien (skønt han i løbet af det sidste år kapitulerede til Pompeos McCarthyite-vanvid). Trump støttede også agroindustriel virksomhed og rumforskning og biomedicinsk arbejde samt trak amerikanske tropper tilbage fra de “endeløse krige”. Disse handlinger er afskyelige for monetaristerne og deres system, hvis førende megafinansielle enheder nu befinder sig i en zombie-tilstand af at være døde, men ikke begravede, holdt oppe af billioner af dollars i redningspakker og andre former for tricks. For disse interesser er den store nulstilling (‘Great Reset’) løsningen, da den involverer diktatorisk “regeringsførelse” og bankpraksis af enhver art, herunder forårsagelse af sygdom, hungersnød og død – fordi de siger, at det vil redde planeten fra CO2. Fra den 25.-29. januar er der arrangeret et mediecirkus over fem dage med 25 millioner seere af World Economic Forum, kaldet “The Davos Agenda”, hvor den store nulstilling officielt rulles ud.

Det er i denne sammenhæng, at man må forstå betydningen af de aktuelle begivenheder. Pøbelangrebet på Capitol den 6. januar involverede en åbenlys mangel på rutinemæssigt sikkerhedsberedskab, i betragtning af at et kendt muligt trusselelement kunne indsættes eller tage form. Nu bliver begivenheden brugt som undskyldning for at kræve at Trump forlader embedet i de næste 13 dage, og som en undskyldning for Big Tech til at udøve total overvågning og censur. Dette er den samme måde, hvorpå lignende angreb på “regeringsførelsen” blev håndhævet efter angrebet den 11. september 2011 under det falske påskud af at forsvare offentligheden.

Der forlanges lige nu tre former for handling imod Trump – aktivering af den 25. forfatningsændring for at afsætte ham, afsættelse ved rigsretssag eller hans “frivillige” fratræden. Formand for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, har skrevet til vicepræsident Pence, og krævet at han aktiverer den 25. ændringsprotokol for at fjerne Trump, fordi han er ‘et løsgående missil’. I dag talte Pelosi med formanden for generalstaben, Mark Milley, for at træffe foranstaltninger for at isolere Trump fra atomvåbenkoderne. Hun skrev i dag til demokrater for at forberede dem på en rigsretssag. Rep. Sheila Jackson Lee (D-TX) har indgået en rigsretssagsproces, hvoraf de første tre anklager mod Trump drejer sig om ikke at “anerkende”, hvordan Rusland har undergravet USA på forskellige måder. Indsigelsen inkluderer en klausul, der udelukker Trump fra ethvert fremtidigt embede af enhver art, hvor som helst. To andre anklager er under udarbejdelse. I mellemtiden siger tidligere udenrigsminister Colin Powell, at Trump bare skal ”forlade” embedet umiddelbart, som præsident Nixon gjorde. I går aftes informerede Mark Zuckerberg, der nu er berygtet for at have overført 300 millioner dollars til lokale valgkredse – private penge til offentlige valg – præsident Trump om, at han ikke længere kan bruge Facebook “på ubestemt tid.” Hvorfor? Fordi ”vi mener, at risikoen ved at lade præsidenten fortsætte med at bruge vores service i denne periode simpelthen er for stor”. Naturligvis blev de politiske ledere, der jublede over masseangreb, plyndring, brandstiftelse og angreb på politiet hele sommeren, aldrig fjernet fra de sociale medier – tværtimod.

Dette vanvittige ‘over-kill’ antyder imidlertid på ingen måde styrke. Det er hysteri og vil kunne besejres. Mange millioner mennesker er ikke villige til at acceptere den nye ‘store nulstilling’, ikke mere end de i 2016 ville stemme på Londons Hillary Clinton. Det er indlysende for enhver, der tænker over det, at vi i dag har et stort arbejde for os med at rulle pandemien tilbage, hungersnøden og det økonomiske forfald forårsaget af årtier med neoliberal, neokonservativ økonomi, som må stoppes. Præsident Trump kan med et telefonopkald til enhver tid indlede samarbejdsprocessen med Rusland, Kina og andre. Til helvede med den uligevægtige Schumer, Pelosi/London-bande. Lyndon LaRouche har vist vejen for både politik og tapperhed. En frifindelse af LaRouche og benådning af Julian Assange og Edward Snowden er det bedste våben lige nu. At forstå og handle på dette store billede er en væsentlig del af den kampagne for ”sandfærdige valg”, som vi fører.

Se også:
Harley Schlanger Morning Update: Coup Plotters (e.g., Schumer & Pelosi) Accuse Trump of Plotting a Coup!
January 08, 2021
What really happened on January 6-7? What should be done now? How can we rebuild optimism for those who have succumbed to the belief that the U.S. is broken beyond repair?
FN’s særlige rapportør for tortur appellerer til Trump om at benåde Assange

Den 22. december (EIRNS) — Nils Melzer, FN’s særlige rapportør om tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, har skrevet et åbent brev til præsident Donald Trump og beder ham om at give en benådning til Julian Assange. https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26625&LangID=E

Hans brev lyder:

“Hr. Præsident, Jeg beder Dem i dag respektfuldt om at benåde hr. Julian Assange. Hr. Assange er vilkårligt blevet berøvet sin frihed i de sidste ti år. Dette er en høj pris at betale for at have haft modet til at offentliggøre sandfærdige oplysninger om regeringers embedsmisbrug og forseelser overalt i verden. Jeg besøgte hr. Assange i Belmarsh High Security-fængslet i London med to uafhængige læger, og jeg kan bevidne, at hans helbred er blevet alvorligt forværret, til det punkt hvor hans liv nu er i fare. Hvad der er kritisk er, at Assange lider af en dokumenteret åndedrætssygdom, der gør ham yderst sårbar over for Covid-19-pandemien, der for nylig er brudt ud i fængslet, hvor han sidder inde. Jeg beder Dem om at benåde Mr. Assange, da han ikke er, og har aldrig været en fjende af det amerikanske folk. Hans organisation, WikiLeaks, bekæmper hemmeligholdelse og korruption overalt i verden og handler derfor i offentlig interesse, både for det amerikanske folk og for menneskeheden som helhed.

Jeg beder om det, fordi hr. Assange aldrig har offentliggjort falske oplysninger. Enhver skade på omdømme, der måtte være resultatet af hans publikationer, har ikke årsag i nogen forseelse fra hans side, men i selve det embedsmisbrug, han afslører.

Jeg beder om det, fordi Mr. Assange ikke har hacket eller stjålet nogen af de oplysninger, han offentliggjorde. Han har fået det fra autentiske dokumenter og kilder, på samme måde som alle andre seriøse og uafhængige efterforskningsjournalister udfører deres arbejde. Selvom vi personligt kan være enige eller uenige i deres publikationer, kan de helt klart ikke betragtes som forbrydelser.

Jeg beder om det, fordi retsforfølgelse af hr. Assange for offentliggørelse af sandfærdige oplysninger om alvorlige officielle forseelser, hvad enten det er i Amerika eller andre steder, ville betyde at “skyde budbringeren”, i stedet for at rette op på det problem han afslører. Dette ville være uforeneligt med kerneværdierne for retfærdighed, retsstatsprincippet og pressefrihed, som det afspejles i den amerikanske forfatning og internationale menneskerettighedsaftaler ratificeret af USA.

Jeg beder om, fordi De, hr. Præsident, har lovet at forfølge en dagsorden for bekæmpelse af uredelig regeringsførelse og korruption; og fordi det at lade retsforfølgelsen af hr. Assange fortsætte ville betyde, at fortælle sandheden om sådan korruption og embedsmisbrug, under Deres myndighed, er blevet en forbrydelse.

Ved at benåde hr. Assange, ville De, hr. Præsident, sende et klart budskab om retfærdighed, sandhed og medmenneskelighed til det amerikanske folk og til verden.
De ville rehabilitere en modig mand, der har lidt under uretfærdighed, forfølgelse og ydmygelse i mere end et årti, simpelthen fordi han talte sandheden.

Sidst, men ikke mindst, ville De give hr. Assanges to unge sønner den kærlige far tilbage, som de har brug for og ser op til. De vil også forsikre disse børn, og gennem dem alle verdens børn, om at der ikke er noget galt ved at fortælle sandheden, men at det er den rigtige ting at gøre; at det er hæderligt at kæmpe for retfærdighed, og at det faktisk er de værdier, som Amerika og verden står for.

Af disse grunde appellerer jeg med respekt til Dem om at benåde Julian Assange. Uanset hvad vores personlige synspunkter og sympatier måtte være, mener jeg, at denne mands uretfærdige lidelse skal ophøre nu efter et årti med forfølgelse. Brug Deres ret til benådning til at rette op på de uretfærdigheder, der er påført Julian Assange, for at afslutte hans uretfærdige prøvelser og genforene ham med sin familie!

Jeg takker Dem med respekt for at overveje denne appel med fremsynethed, generøsitet og medfølelse. Accepter venligst, hr. Præsident, forsikringerne om min højeste agtelse”.

Billede: Julian Assange. Credits: Espen Moe, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons
Verdens øjne er rettet mod den amerikanske højesteret – og Schiller Instituttets konference i weekenden

10. december (EIRNS) – Den retssag, som staten Texas har indbragt for USA’s højesteret, fremstår som den afgørende juridiske slagmark for valgsvindlen i 2020, og alle dens konsekvenser for USA og verden. Begge sider bærer ved til bålet: i alt 18 stater har indgivet såkaldt ‘amici’ til støtte for Texas, og i dag indgav seks af disse stater også en anmodning om at gribe ind, hvilket indikerer yderligere stærk støtte til initiativet fra Texas. Ligeledes underskrev 106 republikanske kongresmedlemmer i dag en opfordring til at indbringe en strøm af ‘amicus curiae’ (’venner af domstolen’) til støtte for Texas. På den anden side indgav 22 andre stater samt District of Columbia i dag en kort opbakning til de fire stater, der nævnes i Texas-sagen.

Ud over selve de juridiske argumenter i Texas-sagen, der både har substans og kendsgerninger, påpegede præsident Donald Trumps egen ‘amicus-brief’, der blev indgivet i går, det politiske spørgsmål om liv og død: ”Vores land er dybt opdelt på en måde, som uden tvivl ikke er set siden valget i 1860. Der er et højt niveau af mistillid mellem de modstridende parter”, hvilket påkalder sig højesterets indgriben.

YouTube har allerede taget forebyggende skridt for at forsøge at overtrumfe Højesterets forfatningsmæssige beføjelser ved at meddele, at det nu vil slette alt indhold, der vover at hævde, at “udbredt bedrageri eller fejl ændrede resultatet af det amerikanske præsidentvalg i 2020”. Hvorfor? Fordi “tilstrækkeligt mange stater har godkendt deres valgresultater til at afgøre hvem der er valgt præsident,” som virksomheden arrogant udtaler.

Og hvad med højesteret?

Ligeledes opfordrer ‘Lawyers Defending American Democracy’ (LDAD), der udsendte et åbent brev med underskrifterne fra 1.500 nuværende og tidligere advokater, dommere, lokale og statslige formænd for amerikanske advokatforeninger, amerikanske advokater og advokatprofessorer, til at Trumps advokater sanktioneres og indstilles til disciplinærsager, for at vove at påstå at der var valgsvindel – et åbenlyst forsøg på at terrorisere advokater og true enhver dommer, herunder højesteret, der måtte træffe afgørelser på baggrund af sagens kendsgerninger.

Og hvad med behørig proces?

Dette stadig mere skingrende, jakobinske miljø forstærkes af de uhyrlige anti-kinesiske udfald fra udenrigsminister Mike Pompeo, der beskæftiger sig med det der kun kan beskrives som ‘gule-fare-McCarthyisme’. Enhver der foreslår at samarbejde med Kina, også indenfor den akademiske verden, fordømmes som ”ikke-amerikansk”.

Væsentlige dele af Trumps støttebase er blevet suget ind i denne selvmorderiske anti-Kina-holdning, på trods af at de selvsamme fjender, der er ude på at stjæle det amerikanske præsidentskab, også står bag bestræbelserne på at vælte Kinas Xi Jinping og Ruslands Vladimir Putin. Faktisk viser EIR’s pamflet, ‘End the McCarthyite Witch Hunt Against China and President Trump,” sig at være helt korrekt.

Dette er et perfekt eksempel på den slags spørgsmål, der kun kan løses ved at ty til Nicholas Cusanus’ metode med ‘modsætningernes sammenfald’ – ved at tænke som Beethoven og LaRouche – hvilket vil være det centrale tema for Schiller Instituttets konference i weekenden. Som Helga Zepp-LaRouche gentagne gange har udtalt: Under betingelser med en systemisk sammenbrudskrise som i dag, kan ingen enkeltstående krise løses, medmindre man løser alle kriser.

    Supreme Court Rejects Texas Case Vs Four Swing States

Dec. 11 (EIRNS)—In a short order released by the Supreme Court this afternoon, the Texas case challenging the results in four states, with Amicus briefs from 17 other states, from President Donald Trump, and a number of members of Congress, was rejected. “Texas has not demonstrated a judicially cognizable interest in the manner in which another state conducts its elections,” the court said, dismissing all other related claims as moot.
En presserende meddelelse fra Helga Zepp-LaRouche:
Israelsk snigmord på Mohsen Fakhrizadeh – er dette en fælde for Trump?

Den 30. november (EIRNS) — Den følgende erklæring fra Schiller Instituttet er af formand Helga Zepp-LaRouche godkendt til massedistribution:

Den 30. november – Det brutale snigmord på Irans førende atomforsker, Mohsen Fakhrizadeh, skal ses for, hvad det er – en terrorhandling. Denne forfærdelige udvikling, som de iranske ledere beskylder Israel for (Israel har myrdet andre iranske forskere), har potentialet til at fungere som en fælde for præsident Donald Trump, der lige nu kæmper for at bevise den omfattende valgsvindel, der blev begået i et forsøg på at stjæle hans genvalg til en anden valgperiode. Selvom planlægningen og godkendelsen af mordet stadig ikke står klart, antyder visse iranere og sådanne falske nyhedsmedier som New York Times i USA, at USA godkendte drabet, da det var USA, der gennemførte drone-mordet i januar på Qasem Soleimani, lederen af Irans Revolutionsgarde.

Præsident Trump har opfordret til at afslutte de onde ‘regimeskifte-krige’, der blev iværksat af præsidenterne Bush og Obama, og har for nylig fjernet de militære ledere, som nægtede at udføre hans ordre om at fjerne amerikanske styrker fra disse krige. Den største fare ved det nylige mord er, at USA bliver inddraget i en krig med Iran, som hurtigt kunne udvikle sig til en ny verdenskrig med Rusland og Kina. For at forhindre en sådan katastrofe for civilisationen opfordrer Helga Zepp-LaRouche og Schiller Instituttet præsident Trump til at acceptere opfordringen fra præsident Vladimir Putin, om straks at indkalde til et topmøde med lederne af de fem faste medlemmer af FN’s Sikkerhedsråd for at imødegå krigsfaren såvel som de universelle kriser fra pandemien, den voldsomme hungersnød i Afrika og den globale økonomiske og finansielle sammenbrudskrise. Uanset om præsident Trump lykkes med at bevise valgsvindlen eller ej, er han præsident indtil den 20. januar, og den fare, som menneskeheden står over for i dag, kan ikke vente

Baggrund på engelsk:
Rouhani: Iran Smarter Than To Fall in Trap
Nov. 30 (EIRNS)—The rational response by Iran, Russia, and the Gulf countries’ leadership to the assassination of Iranian nuclear scientist Mohsen Fakhrizadeh Nov. 27, shows that the nature of this operation is to provoke Iran to retaliate militarily against Israel and the U.S. forces in the region to ignite a new conflict in the middle of a U.S. electoral dispute. While Iranian officials and media were quick to point the finger of accusation against Israel and the U.S.-British-backed Iranian terrorist group Mujahidin-e Khalq (MEK), Iranian President Hassan Rouhani said on Nov. 28 in a televised statement: “The Iranian nation is wiser and smarter than to fall into the trap of the Zionists [Israel]. They are after chaos and sedition. They should understand that we know their plans and they will not achieve their ominous goals.” However, the President warned, “All think tanks and all enemies of Iran should know well that the Iranian nation and the country’s authorities are more courageous and zealous than to let this criminal act go unanswered. The relevant authorities will respond to this crime at the proper time.”

The Russian Ministry of Foreign Affairs issued a statement saying: “We strongly condemn the assassination of Iranian scientist Mohsen Fakhrizadeh. We are seriously worried by the provocative nature of this terrorist attack, which was obviously designed to destabilize the region and exacerbate its conflict potential. Those who organized the assassination to further their political interests must be held accountable.” The statement was concluded by urging “all sides to refrain from moves that could escalate tensions.”

The Persian Gulf states of the United Arab Emirates and Bahrain both issued official statements condemning the assassination of Fakhrizadeh. The two countries have recently signed peace agreements brokered by the Trump Administration and are fully normalizing economic and cultural relations with Israel. The U.A.E. Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation issued a statement on Nov. 30 saying that the ministry “has stressed that the state of instability our region is currently going through, and the security challenges it faces, drive us all to work towards averting acts that could lead to escalation and eventually threaten the stability of the entire region.” The Ministry said that “emanating from its deep conviction on the need to pursue all means for stability in the region, it condemns the heinous assassination of Mohsen Fakhrizadeh, which could further fuel conflict in the region.” It concluded: “Given the current situation in the region, the U.A.E. calls upon all parties to exercise maximum degrees of self-restraint to avoid dragging the region into new levels of instability and threat to peace.”

While the Saudi Arabian government did not issue a similar statement, its ambassador to the UN Abdullah Al-Muallimi stated in an interview with Russia Today-Arabi that Saudi Arabia is opposed to the policy of assassinations and that “the loss of a Muslim scientist anywhere is loss of all Muslim nations.” He emphasized that Saudi Arabia calls for “avoiding of escalation and spontaneous violent reactions.”

The method of using terrorist and military actions, like the assassination of Iranian Revolutionary Guard leader Qassem Soleimani in January 2020, to generate a counter reaction from Iran, and thus start a new string of military operations, is becoming too obvious for many parties. It has to be replaced by the same diplomacy that led to the signing of the “nuclear deal” (Joint Comprehensive Plan of Action — JCPOA) between Iran and the G5+1 (UNSC 5 permanent states plus Germany) in 2015 that guaranteed that Iran would not be developing nuclear-grade uranium. Iran claims that it never had the intention of developing nuclear weapons. However, the JCPOA was the right insurance policy for the international community. At the same time, Iran’s right to utilize nuclear technology for civilian purposes was protected. The decision by the Trump administration to withdraw from the JCPOA and impose harsh sanctions on Iran, which should be considered a big mistake, reversed that positive trend and risked tearing down the “insurance policy.” Other actors, like the Israeli hardliners and their British and American backers in the military-industrial complex, are thus enabled to trigger a major disaster by provocative acts like this assassination. The rational response by the Iranian leadership is key to preventing such an outcome. [hus]
Trump versus Biden: Politiske forskelle

Den 26. november 2020 (EIR Strategic Alert, Wiesbaden) – I ugerne siden præsidentvalget, har Donald Trump, der forbliver præsident i det mindste indtil 20. januar 2021, taget et par beslutninger, der er direkte i modstrid med den politik, som Joe Biden har lovet at gennemføre. De vedrører spørgsmål af stor international betydning, herunder af økonomisk, militær og strategisk karakter.

Centralbankpolitik:
Den 19. november meddelte finansminister Mnuchin, at statskassen vil tilbagetage en stor del af de 454 milliarder dollars i skatteyderbetalte midler, der blev stillet til rådighed for centralbanken, Federal Reserve, i begyndelsen af marts som en håndsrækning til de finansielle markeder og megabankerne. Og han bad om, at centralbanken afslutter en række af redningsprogrammerne. Talskvinde for Joe Biden, Kate Bedingfield, kaldte dette skridt “dybt uansvarligt”, og hævder at det vil fratage små virksomheder den økonomiske hjælp de har brug for. Men den udtalelse er åbenlyst vildledende, idet Wall Street bankerne, der modtog midlerne ikke har lånt det ud til virksomheder og husstande (jf. SAS 43/20), i modsætning til hvad der var stipuleret. Bemærk at præsident Trump er den eneste store verdensleder, der har udfordret magten og “uafhængigheden” af en centralbank, på et tidspunkt hvor de andre store centralbanker rykker for at overtage investerings- og finanspolitik fra regeringer under den såkaldte “Great Reset” og globale ‘grønne’ aftale (jf. første nyhedsindslag ovenfor).

Klima-forandringer:
En af Trumps første handlinger som præsident var at trække USA ud af Paris-klimaaftalen, med dens ødelæggende virkninger den ville have haft på industriproduktionen. Joe Biden har netop udnævnt John Kerry som sin præsidentielle udsending for klimaet, og han vil sidde med i det Nationale Sikkerhedsråd. Som udenrigsminister for Obama/Biden-præsidentskabet hjalp Kerry med til at forhandle ’Paris-aftalen’, og han lover, at Biden vil anvende den på “alle sektorer i den amerikanske økonomi”. Han støtter fuldt ud både Green New Deal og World Economic Forums “Great Reset”-svindel.

Afslutning af permanente krige:
Den 17. november bekendtgjorde den nyudnævnte forsvarsminister, Christopher Miller, tilbagetrækning af amerikanske tropper fra både Irak og Afghanistan (jf SAS 47/20), et skridt som hans forgænger, Mark Esper, som Trump fyrede, havde modsat sig. Den mand, som Joe Biden har til hensigt at udnævne til udenrigsminister, Anthony Blinken, foretrækker at sende tropperne tilbage til Afghanistan, og har udtalt at præsident Obamas værste fejl var hans “undladelse af at angribe Syrien fuldstændigt”.

Covid19:
Det Hvide Hus meddelte i sidste uge, at 40 millioner vaccinedoser mod Covid-19 skal være tilgængelige senest ved udgangen af året. Distributionsplaner er indsendt af alle relevante myndigheder med henblik på at muliggøre hurtig levering og brug. Men Biden-teamet forbeholder sig nu ret til at ændre disse planer, tilsyneladende for at forhindre Trump i at få kredit for succesen. Desuden meddelte Trump den 20. november adskillige skridt til at sænke priserne på receptpligtig medicin, især for ’Medicare’-modtagere, på trods af protester fra medicinalvirksomhederne.

Rumpolitik:
I 2019 gav præsident Trump NASA målsætningen om at vende tilbage til Månen inden 2024. Joe Biden har antydet, at han går ind for straks at udsætte denne mission indtil mindst 2028. Med andre ord vil han sandsynligvis følge i Obamas fodspor og grundlæggende suspendere Månen-Mars-missioner.

Billede: Trump & Biden. Credits: Patrick Semansky, AP. License: CC BY-NC 4.0
Helga Zepp-LaRouche webcast: Stop den amerikanske valgsvindel
for at besejre det grønne, globale bankdiktatur

Mens kampen for at stoppe valgsvindlen, der er udformet til at gøre krigshøgen Joe Biden til præsident, går ind i den tredje uge, kommer City of Londons rolle atter ind i billedet. I sit resumé, der blev præsenteret i hendes ugentlige dialog om kampen for at vende bedrageriet, afslører Helga Zepp LaRouche Lord Malloch-Brown – bestyrelsesformanden for firmaet Smartmatic der fremstiller afstemningsmaskiner – som en vigtig britisk operatør, med bånd til regimeskifte-fanatiker George Soros, der har været en førende bagmand i den beskidte kampagne mod Trump. Smartmatic er blevet identificeret af Trumps advokat Sidney Powell som genstand for hendes efterforskning af, hvordan bedrageriet blev kørt mod præsident Trump; firmaet er blevet afvist af flere nationer, på grundlag af hvor let det kan programmeres til et bestemt udfald af et valg.

Hun roste NSA-whistleblowerne Bill Binney og Kirk Wiebe som “absolutte helte” i deres mangeårige forsvar af personlig frihed mod overvågningsstaten og ukrænkeligheden af retfærdige lovlige valg, og støttede opfordringen til Trump om at tilbyde benådninger og frit lejde i USA til Edward Snowden og Julian Assange for at hjælpe med at udrense overvågningsstaten og dens aktiver indenfor ‘Big Tech’.

Hun dissekerede også City of Londons rolle bag bestræbelserne på at etablere et globalt fascistisk bankdiktatur, der giver bankfolk kontrollen over regeringers finanspolitik, og hvordan disse bankfolk har til hensigt at bruge denne magt til at vedtage en dødbringende international miljøpolitik, ‘Green New Deal’. Hun opfordrede seerne til at registrere sig til Schiller Instituttets onlinekonference den 12.-13. december, som vil præsentere en oversigt over, hvad der er nødvendigt for at trække verden tilbage fra en geopolitisk, neoliberal march imod krig og depression, og etablere et nyt paradigme for fredeligt samarbejde mellem suveræne nationalstater.
Trump ryster Pentagon, retter slag mod den permanente krigsfaktion

Det officielle Washington blev taget på sengen, da præsident Trump mindre end en uge efter valget fyrede forsvarsminister Mark Esper, og bragte Christopher Miller ind som fungerende minister. Mens Esper har været i ‘bad standing’ hos Trump, siden han offentligt erklærede sig uenig i præsidentens hævdelse af retten til at bruge militære tropper til håndtering af hjemlige optøjer og voldelig hooliganisme i bycentre, går striden meget dybere end det. Den går til kernen af et problem, som Trump har været stillet overfor, siden han blev præsident og bekendtgjorde sine mål om at afslutte de “endeløse krige” såvel som Amerikas rolle som verdens politibetjent, hvilket krigshøgene blandt forsvars- og efterretningsmyndigheder og neokonservative i begge partier har modsat sig.

Den nye fungerende minister, Christopher Miller, tilsendte straks forsvarsministeriet et notat, der understøtter tilbagetrækning fra Afghanistan og sagde: ”Vi er ikke et evigt krigsførende folk – det står i modsætning til alt hvad vi står for, og hvad vores forfædre kæmpede for. Alle krige må komme til ophør”. Derefter, den 17. november, meddelte Miller officielt planen om at reducere de amerikanske tropper til 2.500 i henholdsvis Irak og Afghanistan.

Trumps træk udløste hysteriske reaktioner fra mange af dem, der i årevis har prøvet at fjerne ham. Tidligere CIA-direktør John Brennan er ”så bekymret”, at han opfordrede vicepræsident Pence og kabinettet til at fjerne ham under den 25. forfatningsændring! Han advarede om, at Trump “vil lange ud”, hvorved han mener, at præsidenten kunne beordre en ”fuldstændig frigivelse af efterretningsdokumenter for at fremme sine egne politiske interesser”. Det er klart, at dette er alarmerende for Brennan, da det antages, at der blandt de nuværende hemmeligstemplede dokumenter er mange, som involverer ham i kriminelle handlinger, fra støtte til CIA-tortur og krigsforbrydelser (bestilling af drone-anslag på civile sammen med Barack Obama) til at presse på med den fabrikerede historie om russisk indblanding til fordel for Trump.

Det virkelige formål med Russiagate var, som vi har rapporteret, at forhindre præsident Trump i at arbejde sammen med Ruslands præsident Putin for at løse nogle af de farlige brandpunkter, der var blevet antændt af Brennan og hans allierede gennem deres geopolitiske manipulationer.

At afslutte de “endeløse krige” i Mellemøsten, der blev igangsat under George W. Bush og optrappet under Barack Obama, har været et centralt tema for Trump. Han har konsekvent opfordret til fuld tilbagetrækning af amerikanske tropper fra regionen, herunder fra Afghanistan, som har udviklet sig til at blive nationens længste vedvarende krig. Forsvarsminister Esper advarede, ifølge en nylig rapport om et hemmeligt notat, mod yderligere nedskæringer i amerikanske landstyrker. Dette notat bekræfter den dybt forankrede modstand i militære kredse imod præsidentens intention.

Hvad Brennan og andre frygter, er at Trump stadig kunne udrense medlemmer af det permanente bureaukrati, der er loyale over for “det militær-industrielle kompleks”, og afslutte det korrupte forhold mellem dræbere som John Brennan, og deres bagmænd, der driver virksomhedskartellerne.

En meget effektiv flanke, som Trump kunne udnytte, er at tilgive den tidligere NSA-tekniker Edward Snowden, hvilket han allerede har overvejet at gøre, og at ophæve anklagerne mod Julian Assange, grundlæggeren af WikiLeaks, der i øjeblikket dør langsomt i et fængsel i London, mens han afventer udlevering til USA. Disse to ”whistleblowere” kunne derefter uden censur fortælle alt hvad de ved om det samlede overvågningssystem, der i dag drives af den såkaldte “dybe stat”, samt afsløre løgnene om Russiagate.

Præsident for Smartmatic, admiral Peter Neffenger, er nu medlem af Joe Bidens overgangsteam. Han er også aktiv i Atlanterhavsrådet, en tænketank, der har været stærkt kritisk over for Trump, og hvis ledere var involveret i at fremme skrønen om russiagate og sabotere Trumps bestræbelser på at forbedre de amerikanske forbindelser med Rusland.

Billede: Kilde – Licens Public Domain Mark 1.0
De strategiske trusler, der lurer bagved Joe Bidens proklamerede sejr

11. november 2020 (EIR Strategic Alert) – Efterhånden som kampen for at vende kuppet mod præsident Trump intensiveres ved at bestride valgsvindelen på vegne af Joe Bidens kandidatur, sponsorerede LaRouche Politiske Aktionskomité (LaRouchePAC) den 7. november et onlineforum, som gik i detaljer med specifikke områder af svindel, der må undersøges, og svindelens gerningsmænd, der skal retsforfølges, samt skitserede den bredere sammenhæng, hvori dette kup er udført. Da Biden proklamerede sejr, baseret på en bestemmelse truffet af Associated Press, gjorde præsident Trump det klart, at han ikke vil acceptere denne beslutning, der, som han sagde, bedrager det amerikanske folk for deres hellige ret til et ærligt valg. Han lovede at sikre, at “det amerikanske folk har den redelige stemmeoptælling, de fortjener, og som demokratiet kræver”.

Ud over spørgsmålet om stemmesvindel, som vi skitserer nogle få grelle eksempler på nedenfor, er det afgørende at tage det større strategiske billede, hvori kampen for USA’s præsidentskab finder sted, i betragtning.

Én ting er, at faren for et komplet sammenbrud af det håbløst rådne transatlantiske finanssystem ikke er forsvundet, og ikke vil, på trods af de endeløse tricks, der anvendes af det finansielle oligarki. For at forhindre enhver berørt regering i at handle for at beskytte deres befolkning mod de katastrofale virkninger, presser dette selvsamme City of London og Wall Street-etablissement på for en direkte overtagelse af den økonomiske politik af verdens større centralbanker (jf. nedenfor). Og ikke at forglemme var de største donorer til Biden-Harris-kampagnen bankfolk fra Wall Street…

På samme tid – og i forbindelse med et økonomisk sammenbrud – er sandsynligheden for, at en af flere konflikter i verden eskalerer til en verdenskrig voksende. Det “angloamerikanske krigsparti ”regner med, at Joe Biden genaktiverer politikken for ”permanente krige” og ”regimeskifte”, som så stærkt er blevet undsagt af Donald Trump, og som Obama-Biden-præsidentskabet så nidkært gennemførte.

Faren her er så stor, at selv Storbritanniens øverste general er kommet ud og har advaret om en mulig Tredje Verdenskrig ved en fejlkalkulation. I et interview med Sky News den 8. november bemærkede chefen for forsvarsstaben, general Nick Carter, at den globale økonomiske krise forårsaget af COVID-19-pandemien kan føre til nye sikkerhedstrusler, og fra optrapning af regionale konflikter til fejlkalkulationer ende i ”en storkrig”. Med hensyn til truslen om endnu en verdenskrig sagde han varsomt, at ”vi må være opmærksomme på disse risici”.

For at vende tilbage til selve det amerikanske valg, må man forbløffes over hvor hurtigt europæiske ledere, der betragter sig selv som vogtere af “demokratiske værdier”, skyndte sig at lykønske Joe Biden med hans “sejr”, udelukkende på baggrund af mediernes fremstilling. (Den russiske præsident Putin og den kinesiske præsident Xi var mere forsigtige, og foretrækker at vente på den officielle meddelelse om vinderen). Og det peger atter på en anden voksende fare – at de kontrollerede medier og de sociale medier, som er knyttet til ‘det militær-industrielle kompleks’, tiltager sig, eller får tildelt, autoriteten til at beslutte, hvad, hvornår og af hvem borgerne skal informeres, og hvad der hensynsløst skal censureres. (Det faktum, at de store nyhedsnetværk pludselig besluttede at afbryde udsendelsen af præsident Trumps erklæring den 5. november, fordi de anså det for “falske nyheder”, burde sende kuldegysninger ned ad rygsøjlen på alle dem, der værdsætter borger- og menneskerettigheder!)

12. november (EIRNS) – Willy Wimmer, den tidligere parlamentariske sekretær i det tyske forsvarsministerium og tidligere vicepræsident for OSCE, noterede sig Trumps fyring af forsvarsminister Esper, og identificerede præcist hvad der er på spil: ”Pentagon forbereder sig på et oprør ”mod præsident Trump, skrev han i Sputnik Deutschland i går. Det amerikanske militær, tilføjede han, “ønsker ikke at se” licensen til at føre krig” taget fra dem. Men Trump ønsker ikke at se hans eftermæle fjernet, hvilket fyringen af hr. Esper viser.

Helga Zepp-LaRouche talte ved en begivenhed i Schiller Instituttet tirsdag og citerede “Rütli-eden” fra Friedrich Schillers berømte teaterstykke Wilhelm Tell, som Schiller skrev baseret på hans kærlighed til Den amerikanske Frihedskrig og Uafhængighedserklæringen som inspiration til hele verden: “Nej, der ér en grænse for tyrannens magt”. Hun tilføjede: ”Det er det budskab, som alle burde bære med sig i den kommende periode. Og jeg tror, vi har brug for en international mobilisering, fordi resultatet af denne kamp ikke kun er et amerikansk spørgsmål …. Hvis denne kamp tabes, mener jeg, at hele verden vil blive underlagt et diktatur, og jeg tror også, at Biden-holdet, der ville komme ind, står for krig … at hele konfrontationen mod Rusland og Kina, hele NATO’s udvidelse ind i Indo-Stillehavet, omslutningen af Rusland og Kina, der har foregået under Obama, og Bush og Cheney før det, sandsynligvis ville forårsage en virkelig katastrofe. Så alt står på spil, og derfor synes jeg, at vi bør tage ordene fra Uafhængighedserklæringen og Friedrich Schiller til hjertet”.

Billede: Patrick Semansky, AP. License: CC BY-NC 4.0
Londons finansielle imperium kan ikke udnævne den amerikanske præsident

8. november (EIRNS) – De voksende stævner og bilkaravaner, “Trump Train”, der nu spreder sig over hele USA i protest mod forsøget på at stjæle præsidentvalget, har dybe årsager, hvortil LaRouchePAC og EIR bidrager med klarhed og formål.

Når det i de menneskelige begivenheders løb bliver nødvendigt for et folk at løse de bånd, som et oligarki har bundet dem med, og at påtage sig deres umistelige rettigheder til liv, frihed og forfølgelsen af lykke, kræver respekt for andres meninger, at de bør erklære årsagerne til at de tvinges til denne handling.

Den oligarkiske elite i bankerne i City of London og det britiske finansielle imperium forsøger nu at påtvinge USA deres nøje plagierede kandidat, Joe Biden, som ny præsident. Ved at gøre dette, fortsætter de “en lang række af overgreb”, der ødelægger Amerikas industri, angriber dets teknologiske fremskridt, krænker dets videnskabelige optimisme og dets missioner i rummet, kontrollerer dets banker og underminerer dets valuta og kredit i verden.

De har erhvervet kontrol over amerikanske medier via konglomerater, der er baseret i de finansielle hovedstæder i deres Commonwealth eller deres anglofile partnere i Amerika. De har pålagt os karteller, for at kontrollere vores mad og de landmænd, der producerer den.

De ophævede Amerikas Glass/Steagall-lov, der regulerede bankvirksomheden og dermed sikrede kredit til vore borgere og virksomheder, og som fremstod som et eksempel for verden. Sidenhen straffede de os med et økonomisk sammenbrud, som efterlod os arbejdsløse og i økonomisk krise i et årti.

De har siden præsident Franklin Roosevelts død nægtet os en nationalbank, så vi ikke har kunnet opbygge vores infrastruktur og stimulere vores industri. De ødelagde for længe siden det guldbaserede valuta- og kreditsystem, som præsident Roosevelt iværksatte efter 2. verdenskrig, som tillod vores økonomi at vokse kraftigt, i takt med at vi blev mere produktive og vores industrielle færdigheder og vores middelklasses levestandard blev væsentligt forbedret. Vi har lidt under deres spekulative virksomhed lige siden.

De har nedgjort alle landes indsats for menneskets udforskning af rummet, især Amerikas. De har støttet energiteknologier, så tilbagestående at selv republikkens grundlæggere ikke ville have brugt dem i deres tid – solceller, der slår fra om natten og i tåge, og vindmøller, der falder sammen i både storm og stille vejr. De har tvunget os til at bruge vores naturgas til at drive turbiner for at understøtte den vaklende elforsyning fra disse fortidslevn.

De har fået Wall Street-banker af uhyrlig størrelser til at vokse op iblandt os, som indsætter vores penge nægter at låne dem ud, og ruinerer os gentagne gange med deres ukontrollerede spekulationer. De kontrollerer vores centralbank, der altid dækker disse monstres tab, men ikke vores.

Disse overgreb truer nu alle suveræne nationer: En global kombination af centralbanker er i gang med at tiltage sig fuldstændig kontrol over valutaer og kreditter, og bruge det til at sætte menneskehedens teknologiske fremskridt i bakgear – for at ofre den menneskelige befolkning for at “redde planeten”.

Præsident Donald Trump har, som næsten det eneste statsoverhoved, bevidst og fuldstændigt afvist dette centralbankernes diktatur over deres suveræne regeringer, og trukket USA ud af Paris-klimaaftalen, som er et vigtigt våben for diktaturet. Denne aftale blev planlagt i 2015 af den britiske kronprins Charles, Prince of Wales, og hans nære venner og samarbejdspartnere, den tidligere britiske centralbankchef Mark Carney og City of London/Wall Street-milliardæren Sir Mike Bloomberg.

Nu har Charles og hans sammensvorne, sammen med IMF’s administrerende direktør, Kristalina Georgieva, og andre centralbankfolk, i juni i år erklæret, at denne Green New Deal er den “store nulstilling” (‘The Great Reset’) af alle økonomiske og monetære anliggender. Britiske regeringsembedsmænd på tværs af spektret, har, for at narre borgerne, givet det navnet “Build Back Better” – som om det er svar på COVID-19-pandemien. De har dikteret dette slogan til deres altid plagierende, aspirerende præsidentkandidat, Joe Biden, der troligt tog det op i sin haltende kampagne.

Vi vil ikke desto mindre tiltage os vores rettigheder. Vi vil tage vores ret til at regulere vore banker tilbage, og til at have nationalbanker for produktive kreditter. Vi vil, til det yderste, udføre vores missioner for udforskning af rummet. Vi vil forhandle med andre nationer om et nyt internationalt kreditsystem, der holder Londons finansielle oligarki udenfor, og bringer industrialisering til underudviklede regioner.

Vi ser, at Mexico, Bolivia, Argentina, Hviderusland og andre lande i de seneste år alle har været udsat for stjålne valg, “farverevolutioner” og direkte kup som dette, og har besejret dem; Afrikas største nation, Nigeria, kæmper nu med et forsøg på farverevolution mod sin præsident. Vi beder andre nationer om at støtte et retfærdigt og lovligt resultat af dette amerikanske præsidentvalg, som præsident Trump rent faktisk har vundet klart

Billede: City of London. Credits: Michael Garnett, License: CC BY-NC 2.0
Biden er IKKE valgt til præsident – følg forfatningen, ikke pressen.

Den 7. november (EIRNS) – Som forventet – faktisk som præsenteret i detaljer af kupmagerne fra ‘Transition Integrity Initiative’ for flere måneder siden – har de amerikanske etablerede medier tilranet sig magten til at afgøre, hvem har vundet et præsidentvalg, en beføjelse, der tilhører delstaterne og Valgkollegiet. Joe Biden er muligvis for langt ude til at han forstår det, men det gør hans taleskrivere, og de ved at de lyver, når de i dag fik ham til at sige, at han er “beæret og ydmyg” over at blive kåret som valgt præsident og Kamala Harris til at være valgt vicepræsident.

Som præsident Donald Trump udtalte: ”Vi ved alle, hvorfor Joe Biden i en fart, fejlagtigt, poserer som vinderen, og hvorfor hans allierede medier så hårdt prøver på at hjælpe ham: De ønsker ikke, at sandheden skal blive afsløret. Den enkle kendsgerning er, at dette valg langt fra er slut. Joe Biden er ikke blevet bekræftet som vinder af nogen delstat, endsige nogen af de stærkt anfægtede delstater, der er på vej mod obligatorisk omtælling, eller delstater, hvor vores kampagne har gyldige og legitime juridiske indsigelser, der kan bestemme den endelige sejrherre”. Hans udtalelse sluttede: “Jeg vil ikke hvile, før det amerikanske folk har fået den redelige stemmeoptælling de fortjener, og som demokratiet kræver”.

Vreden er voksende over hele nationen, og stævner og karavaner af biler forsamles overalt, idet den åbenbare karakter af forsøget på at stjæle afstemningen er tydelig og oprørende, selv for mange demokrater, der ikke kan lide Trump, men ser faren for nationen og verden, hvis USA udsættes for et kup. Borgere flokkes om LaRouchePAC-organisatorer over hele landet, glade for at se nogen, der bekæmper valgsvindel, og ivrige efter at deltage i kampen for at forhindre ‘the Green New Deal’ i at lukke ned for den produktive økonomi, forhindre at deres børn bliver bedøvet af stoffer og sendt ud for at udkæmpe ulovlige og folkemorderiske krige, og frigøre præsident Trump til at gøre jobbet færdigt.

Den tidligere demokratiske guvernør i Illinois, Rod Blagojevich, der blev ‘hængt op’ af det samme justitsministerium, som kørte Russiagate-kupforsøget mod Donald Trump (og som af den grund blev benådet af Trump), sagde i dag, at tyveri af valg er en “hæderkronet tradition” i demokratisk kontrollerede byer som Chicago, min hjemby, og Philadelphia …. Jeg kommer fra Chicagos demokratiske partis etablissement, og ved hvordan det fungerer – tidligt om morgenen, i nattens mulm og mørke, begynder tyveriet. Der er meget store tal involveret i dette valg, det gøres ustraffet, fordi medierne ser den anden vej”. Han opfordrede amerikanerne til ikke at finde sig i det, men at “rejse sig og protestere fredeligt, organisere”.

Briterne fejrer kuppet, som de foregiver at have været en succes. The Economist glæder sig over, at deres dreng, Joe, brugte 1 milliard dollars – mere end nogen kandidat i historien – som Wall Street havde tildelt ham. Men de er tvunget til at erkende, at den enorme vælgerstøtte til præsidenten – 70 millioner og der tælles stadig – og demokraternes fiasko med planerne om at overtage Senatet og vinde flere pladser i Repræsentanternes Hus (de mistede cirka fem pladser), betyder at deres hensigt om at ødelægge systemet med valgmands-kollegiet, afslutte forhalingerne i Senatet, og stække Højesteret ved at tilføje flere dommere til domstolen, ikke vil være muligt, og at de dermed mister muligheden for (som The Economist udtrykker det) “at transformere landets politik” – dvs., at ødelægge Det amerikanske System.

Mens kampen med at afsløre stemmesvindelen fortsætter, forbereder de egentlige kontrollører af Biden og demokraterne – Wall Street og City of London – sig til at mødes i Davos i næste uge for at færdiggøre planerne for gennemførelsen af “Green Finance” – afskære al kredit til fossile brændstoffer og industrien i almindelighed. Deltagerne i begivenheden, med titlen: “The Green Horizon Summit — The Pivotal Role of Finance”, (Den grønne horisont-topmøde – den centrale rolle af finansiering) inkluderer Mark Carney og Andrew Bailey (tidligere og nuværende bankdirektører i Bank of England), BlackRocks Larry Fink, Bill Gates, ECB-præsident Christine Lagarde, IMF’s administrerende direktør, Kristalina Georgieva, med flere.

Hvis verdens økonomi og dens arbejdsstyrke skal reddes fra en sådan fascistisk ødelæggelse, må Donald Trump lykkes med at besejre bestræbelserne på at stjæle valget, og hurtigt tage skridt til at bringe USA, Rusland, Kina og andre, der er villige til at gå sammen, for at erstatte dette slæng af finansielle gravrøvere med et nyt Bretton Woods-kreditsystem for global udvikling.

Billede: Ted Eytan, License: CC BY-SA 4.0
Præsident Trumps massebevægelse vokser

3. november (EIRNS) – Her på eftermiddagen for præsidentvalget – tidspunktet for frigivelsen af denne opdatering – opfattes og udtrykkes følelsen af valgets betydning dramatisk af millioner af amerikanere. Det hidtil usete antal stemmeafgivelser før valget, per mail og personligt, i alt næsten 100 millioner, er ikke alene en afspejling af at undgå virusset, men reflekterer ønsket om involvering, hvilket i dag modsvares af det massive fremmøde ved valgstederne.

Billedet indtil videre er, at vælgerne møder op i flok. For eksempel rapporterede en mand fra landet i det centrale Pennsylvania – en stat, der er afgørende for udfaldet – at stemningen ved hans valgsted i Susquehanna-dalen i morges var “dyster – som at gå til messe”. Han sagde, at han aldrig før har oplevet denne atmosfære ved valgstederne. I de store byer dukkede tusinder af mennesker op før daggry, i mørke, langt før afstemningerne blev åbnet kl. 6 i morges. Der er en grund til folks frygt for valgets betydning, selvom de ikke er fuldt informeret om, hvad der følger af valget, på grund af løgne og manipulationer for at stjæle valget af netværk, der er fjender af nationen.
For det første, se på hvordan tingene står; derefter hvad der står på spil.

Mens der endnu er mange timer tilbage, baseret på lukketiden for staterne på Stillehavskysten, er situationen fortsat på højkant i de forskellige svingstater, hvis forskellige konfigurationer kan løbe op i de nødvendige 270 valgstemmer, der giver vinderen sejren. Der er forskellige sammensætninger af ‘Sunbelt’ og ‘Great Lakes’ og et par andre stater, der kan frembringe dette resultat for begge deltagere. Alt imens meget vil være kendt efter optællingen i aften, kan optællingen af brevstemmer trække udfaldet ud.

Alt dette er inden for det objektive domæne. Hvad der også er i spil i ekstrem grad, er uforudsete eventualiteter – for præsident Donald Trumps vedkommende, ved at forsinke stemmeoptællingen, ulovlig manøvrering i Kongressen og vold på gaden – ligefrem et ‘regimeskifte’- scenario. I de sidste 36 timer har der været mange utilslørede henvisninger til aspekter heraf. Husets formand Nancy Pelosi, understregede over for NPR den 2. november, at hun er klar til, at Kongressen, “og i særdeleshed Repræsentanternes Hus, agerer, når det kommer til optælling af stemmerne”. Jennifer O’Malley Dillon, leder af Bidens kampagne, meddelte i går aftes, at Donald Trump “under ingen omstændigheder vil kunne erklære sejr på valgaften”. I Washington, DC og andre byer er der til aften afholdt velfinansierede protestaktioner under sloganet om at fortsætte på ubestemt tid ”indtil retfærdigheden er sket fyldest”, som defineret af manipulatorerne bag pøbelen.
Som tilfældet har været i mange måneder, er den specifikke linje: Hvis Trump vinder afstemningen på valgdagen, så lad ham ikke tage sejren. Kald det for en “rød illusion” og indled helt vildt retssager og gadeaktioner. Trump-kampagnen udsendte en erklæring i går aftes, der specifikt advarer om dette scenarie med “rød illusion”.

I tilfælde af uregelmæssigheder i Bidens stemmetal og Trump-kampagnen tager juridiske skridt, siger anti-Trump-scenariet: beskyld Trump for at have foretaget et kup. Udsend røg. Gå i medierne. Indled retssager og gadeaktioner. Sæt militæret ind imod Trump. Dette blev specifikt diskuteret i august i en artikel i The Atlantic, der opfordrede til et militært beredskab for at afsætte Trump i november. Sidenhen kørte det samme tidsskrift en artikel med overskriften: ”Hvordan Trump muligvis vil forsøge et kup; Biden-teamet forbereder sig på det værste”; artiklen understreger beredskabet for et juridisk angreb på en eventuel sejr til Trump. The Atlantic ejes af Lauren Powell Jobs, enken efter milliardæren Steve Jobs, grundlægger af Apple. Disse højtstående personer fra Silicon Valley og andre forræderiske kredse er dokumenteret af LaRouchePAC, f.eks. i udgivelsen den 2. november, “Et memo vedrørende apparatet bag valgsvindel, identificeret af Roger Stone – Lad lyset falde på dem”. Disse mennesker har dybe forbindelser ind i hjertet af det neo-britiske imperiums cirkler, hvis finansielle aspekter de tjener til at opretholde.

Dette leder frem til, hvad der står på spil. Trumps massebevægelse har potentialet til succesfuldt at bryde med denne fjende. Folk reagerer som bare fanden på denne udsigt. Ved den nylige runde af Trumps lufthavnsmøder var mange af folkemængderne for store til selv flyvepladserne. Lørdag aften var der næsten 15.000 mennesker i lufthavnen i Butler County i den tidligere industrialiserede Ohio-dal vest for Pittsburgh, og de jublede, da Trump sagde, at han elsker dem, taler deres sag, og forsvarer dem mod den elitære klasse. Han forpligtede sig til at gå fuldt ind for økonomisk udvikling.

Trump henviste til denne voksende følelse af, hvad der kan gøres, ved et personligt besøg i dag, for at se og takke kampagnearbejdere ved den Republikanske nationale Komité i Arlington, Virginia. Han sagde, at de samlede effekter af den sidste præsidentdebat og de mange vælgermøder danner en ny kollektiv følelse af enighed, om at få tingene gjort.
Der er ingen tid at spilde. Det finansielle system må omgående reorganiseres for at støtte dannelsen af en fungerende økonomi med henblik på at gøre en ende på COVID-19, sultpandemien og det igangværende sociale sammenbrud. Dette kræver opmærksomhed overfor USA og samarbejde mellem nationer. Se eksempelvis på USA og Rusland. I sidste uge tilføjede præsident Putin yderligere – efter at han diplomatisk sagde, at han “slapper af” i forhold til det amerikanske valg – at USA og Rusland har arbejdet sammen om nogle spørgsmål, og at præsident Trump personligt deltog i denne proces “aktivt og effektivt”. Han sagde, at “i de situationer, hvor vi kan forene vore kræfter, handler vi temmelig effektivt, og der er områder, herunder økonomien, der er af fælles interesse for vores lande”.

Sent i går aftes sluttede præsident Trump sit sidste vælgermøde i 2020-kampagnen i Grand Rapids, Michigan, ved igen og igen at gentage, at “karrierepolitikerne bryder sig ikke om jer”. Han udtalte, ”Jeg er jeres stemme. Sammen vil vi besejre det korrupte etablissement”.

Billeder: Donald Trump. License: Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0
Vi står ved et vendepunkt

1. november (EIRNS) — Et større historisk vendepunkt finder sted i denne uge. Men det er usandsynligt, at det amerikanske valg vil blive afgjort den 3. november. På grund af de millioner af brevstemmer, der flyder rundt i landet, og strid om hvilke der skal tælles med, kan vi forvente dage, uger eller endda måneder med, at retslige indsigelser kommer gennem domstolene, muligvis endda til Højesteret. Hvis Trump kommer ud som ‘nummer 1’, hvilket det kunne se ud til at han gør, vil de erfaringer, der er opnået igennem det månedlange træningsprogram med BLM-protester (black lives matter), blive bragt ud på gaden for direkte og sandsynligvis voldelige handlinger. Online-censurregimet vil blive intensiveret, mens forsøg på at foretage vurderinger af resultatet af valget vil blive blokeret på forskellig vis, eller tilladt ifølge dårligt definerede regler, der er oprettet for at etablere kontrol over den frie diskussion.

Præsident Donald Trump, der benyttede sociale medier med stor succes i 2016 (en del af årsagen til at der slås ned på den frie diskussion på disse platforme), omgår disse former for censur ved at henvende sig utroligt direkte til vælgerne, med fire vælgermøder lørdag, fem om søndagen og fem mere planlagt til mandag. Hans tilhængere deltager med autocampere, bådparader og marcher over hele landet.

Angreb på Trump finder sted fra de etablerede institutioner – det britiske etablissement, medierne, efterretningstjenesterne (for netværk såsom MSNBC er disse i stigende grad det samme) – fordi han har potentialet til fuldstændig at ændre USA’s kurs og vælte det transatlantiske militær-finansielle paradigme for de sidste årtier.

Kuppet mod ham kan kun overvindes ved at afsløre, retsforfølge og straffe dets gerningsmænd. Ved at gøre dette åbnes døren for en mere generel afvisning af det britiske imperiums interesser og dets verdenssyn: finanspolitiske og geopolitiske tilgange til økonomierne og andre nationer, anti-menneskelig miljøpolitik og synspunktet om, at ”andres gevinst er mit tab”. Den optimistiske amerikanske opfattelse af at opnå store ting og bidrage til verden er modgiften imod den pessimistiske dødskult, repræsenteret ved miljøbevægelsens Green New Deal og den ”store racemæssige opvågningskulturelle revolution”.

Idet vi fejrer 20 årsdagen for Den internationale Rumstation, og dens løfte om fredeligt samarbejde i videnskabens yderste grænseland, må vi søge at overvinde unødvendige barrierer for samarbejde; barrierer, der kan resultere i militær konflikt snarere end samarbejde. To af de største barrierer er dæmoniseringen af Kina, som nåede et nyt niveau i de falske påstande om landets skyld i spredningen af Covid-19 og det vedvarende refræn om “Rusland, Rusland, Rusland”! At overvinde disse forhindringer kræver en vidtrækkende stræben efter videnskabelig opdagelse og udforskning af rummet. Og det kræver et knusende nederlag for Russiagates ophavsmænd i efterretningsmiljøet.

Billede: Jnn13, CC BY-SA 3.0
Hvad der står på spil er hvilket paradigme der kommer ud af denne situation

25. oktober (EIRNS) — I sit ugentlige webcast den 22. oktober sammenfattede Helga Zepp-LaRouche, grundlægger af Schiller Instituttet, hvad der står på spil ved det amerikanske præsidentvalg den 3. november og ugerne umiddelbart efter, både for USA og for verden.

”Hvad står der på spil her? Man havde en rigsretssag mod præsident Trump og i det mindste et forsøg på domsfældelse med beskyldningen om, at han havde truet med at tilbageholde hjælp til Ukraine, hvis de ikke ville dække over at han var involveret. Nu er realiteten, at nøjagtig det modsatte skete. Hvad de under rigsretssagen beskyldte Trump for at have gjort er, hvad Joe Biden rent faktisk gjorde”!

Zepp-LaRouche fortsatte: ”Det der står på spil her er ikke kun et spørgsmål om, hvem der vinder valget, men spørgsmålet er: Vil USA forblive en republik og vende tilbage til de grundlæggende fædres idé om, at det er en forfatningsmæssig republik; eller vil det blive et imperium, der grundlæggende styres af det særlige forhold mellem USA og Storbritannien, som det rent faktisk unipolære britiske imperium? Betydningen af dette er gigantisk, og jeg tror, at alt afhænger af at få Biden-historien ud, som han og briterne er så desperate efter at dække over…

”Så, hvad der virkelig står på spil her, er spørgsmålet om krig og fred, for der er ingen tvivl om, at ‘Biden-dagsordenen’ er at bringe hele krigspartimaskinen tilbage – man behøver blot at se på rollebesætningen, og hvad de har sagt om Rusland og Kina”.

Zepp-LaRouche understregede den underliggende økonomiske krise, der driver briterne og deres malthusianske grønne dagsorden, såvel som deres geopolitiske balancegang. ”Hvad der står på spil, er spørgsmålet om hvilket paradigme der kommer ud af denne situation som vinder. For med finanskrisen, den tydeligt voksende pandemi, næsten overalt undtagen i Kina, en utrolig hungersnød i Afrika samt en sammenbrudt realøkonomi, er det meget klart, at disse mennesker har til hensigt at forsvare deres døde system for enhver pris: inddæmme Rusland, inddæmme Kina og igangsætte et geopolitisk spil, der indeholder kimen til 3. Verdenskrig.

Mennesker bliver testet: krig eller fred, sult eller udvikling, afhænger af individer, der handler for det fælles bedste, bekræftede Zepp-LaRouche. Det betyder, at vi må mobilisere for at sikre Trumps rungende genvalg, og det inkluderer mobilisering for at handle på den presserende appel fra LaRouches sydafrikanske leder, Phillip Tsokolibane, til præsident Trump og til hele verdenen om at handle for at stoppe den truende sult for snesevis af millioner i Afrika, og for at bringe en endelig afslutning på det ‘britiske system for folkedrab’, som er Joe Bidens største sponsor.
Kupbestræbelser i desperation – Biden og demokraterne har ingen steder at skjule sig

Okt. 20 (EIRNS) – Afsløringerne fra Hunter Bidens e-mails har sprængt det i forvejen spinkle forsøg på at dække over den paniske indsats fra Biden-kampagnen for at komme igennem valget uden, at flertallet af den amerikanske befolkning får kendskab til hans kriminelle opførsel. Hans mafioso-svindelforetagende – dvs. Obamas politiske maskine og dens bagmænd i City of London, Wall Street, medierne og det militærindustrielle kompleks – har skjult sig bag Russiagate-‘skrønen’ hver gang en flig af sandheden er kommet op til overfladen. Men denne gang er det en fuld tilståelse af de kriminelle, med deres egne ord. Som Hunter fortalte sin datter: “Rolig, i modsætning til fatter, vil jeg ikke forlange, at du skal give mig halvdelen af din løn.” Denne “løn” var selvfølgelig de millioner han modtog for hemmelige positioner og aftaler om at købe indflydelse hos sin far, positioner, som derefter blev beskyttet af hans far, som i Joes berømte krav om, at anklageren, der efterforskede Hunters ‘tag selv bord’ ved Burisma blev fyret, hvis ikke Ukraine skulle miste en milliard dollars i hjælp fra USA.

Og dog kan dette kriminelle foretagende, inklusive Obamas håndlangere, John Brennan og James Clapper, ikke bare give op, så de skubber nu løgnen langt ud over ethvert niveau af troværdighed. Et brev underskrevet af dem begge – og et par dusin andre, overvejende Obama-efterretningsoperatører – blev frigivet i dag, hvori det hævdes, at “laptop-operationen” (som de kalder den), baseret på deres indgående erfaring, “har alle de klassiske kendetegn for en russisk misinformationsoperation”. De indrømmer, at de ikke har nogen idé om, hvorvidt e-mails’ene er ægte eller ej, og at “vi ikke har bevis for russisk involvering,” men – hallo – hvem har brug for bevis? Det havde vi ikke førhen, hvor vi i fire år holdt svindlen i gang! Når alt kommer til alt, skriver de, er dette “i overensstemmelse med russiske målsætninger… at skabe politisk kaos i USA og at uddybe politiske splittelser her, men også at underminere den tidligere vicepræsident Bidens kandidatur, og derved hjælpe præsident Trumps kandidatur”.

Men præsident Donald Trump har nu en mand i spidsen for efterretningstjenesterne, som han kan stole på, direktør for den Nationale Efterretningstjeneste, John Ratcliffe, der har bekræftet, at den bærbare computer og e-mails er autentiske (hvorefter Obama-holdet erklærede, at Ratcliffe “ikke er en troværdig stemme”, og, hævder de, “har overtrådt adskillige hovedregler” indenfor efterretningssamfundet – dvs. aldrig at fortælle sandheden). Hverken Joe eller Hunter Biden har benægtet, at den bærbare computer var Hunters, eller at indholdet er autentisk. Den kognitivt udfordrede præsidentkandidat, meddelte mandag morgen, hektisk for at undgå at blive udspurgt om det, at han går i skjul i fire dage, og ikke agter at vove sig ud af sin kælder før debatten torsdag aften – og bliv ikke overrasket, hvis de finder en måde at aflyse debatten.

Som reaktion på Hunter Biden-historien, samt Facebook og Twitters paniske indsats for at censurere historien fra det amerikanske folk, optrådte LaRouchePAC’s venner, William Binney og Kirk Wiebe, de whistleblowers fra NSA der afslørede den russiske løgn, om at Rusland hackede DNC, i dag i en 90-minutters LaRouchePAC-pressebegivenhed og advarede om, at ” ‘We Are Now in a Civil War’ (With Regard to the Hunter Biden Censorship)” (vi befinder os nu i en borgerkrig – i forhold til Hunter Biden-censuren).

I mellemtiden kører Trump derudaf på alle cylindre og afholder to stævner hver dag for titusinder af entusiastiske tilhængere og derudover to eller flere presseinterviews. Han har krævet, at justitsminister Barr indleder en undersøgelse af de åbenlyse beviser for, at Joe og hans søn har ledet en “kriminel virksomhed” i årevis – og at sandheden skal præsenteres for det amerikanske folk inden valget.

Trump er også fuldt engageret på den ekstremt farlige udenrigspolitiske front. Han har udsendt præsidentielle hjælpere – ikke drengene fra Pompeos udenrigsministerium – til Damaskus fire gange i den seneste periode på en mission, der er hemmelig, men klart er rettet mod at nå hans ofte erklærede intention om at få det amerikanske militær trukket ud derfra, ligesom han også har krævet, at tropperne i Afghanistan vil være ude inden jul.

Det blev også meddelt i dag, at Rusland og USA har nået til enighed om at udvide den nye strategiske våbenreduktions-traktat START med endnu et år, for at give tid til at forhandle om en ny aftale, der dækker de nye våbensystemer, der er udviklet af russerne og er under udvikling i USA. Et nyt atomvåbenkapløb er blevet undgået for indeværende.

Pompeo har fortsat sin psykotiske kampagne for at dæmonisere Rusland og Kina, helt op til randen af krig, hvor vi står i dag. Ruslands faste vicerepræsentant ved FN, Dmitry Polyanskiy latterliggjorde Pompeos gennemskuelige stunt med at erklære, at USA ensidigt kan tilsidesætte FN’s Sikkerhedsråd ved at genindføre de udløbne sanktioner mod Iran. “Stop med at ydmyge USA i denne meningsløse indsats!” skrev Polyanskiy på Twitter. “Gør USA respekteret igen!”

I mellemtiden talte Trumps ven David Beasley, administrerende direktør for FN’s Verdensfødevareprogram på et hastemøde i Danmark om den igangværende hungersnød i Sahel – hungersnød har, ifølge Beasleys rapportering, kostet 7 millioner menneskeliv allerede i år rundt omkring i verden, og truer med at dræbe mange gange dette antal, medmindre der foretages øjeblikkelig handling. Præsident Trump har fokuseret sin udenrigspolitik på udvikling – genoplivet Amerikas støtte til atomkraft verden over, og gjort brug af ‘International Development Finance Corporation’, som han etablerede i 2019 til at finansiere reelle udviklingsprojekter for amerikanske virksomheder i udlandet. Forslaget fra Schiller Instituttet om at søsætte et omfattende projekt for fødevareleverancer, der bruger amerikanske landmænd og det amerikanske militær som kernen i en international mobilisering for at stoppe hungersnød og redde millioner af liv, er en idé, som Trump og Beasley kunne iværksætte så godt som øjeblikkeligt for at inspirere verden til at indlede det massive internationale samarbejde, der kræves for at afslutte det nuværende kaos og bevæge os ind i et nyt paradigme for menneskeheden.