En militariseret nation, eller et inkluderende globalt nyt paradigme

Den 19. januar 2021 (EIRNS) – Det skue der finder sted den 20. januar i nationens hovedstad, når den 46. præsident for USA indsættes for et ”publikum” på 26.000 væbnede soldater, stiller nationens og verdens borgere over for et eksistentielt spørgsmål: Vil USA bevare sin suverænitet – som Ben Franklin sagde, "en republik, hvis I kan beholde den" – eller vil briterne endelig være i stand til at realisere deres 245-årige intention om at knuse den oprindelige republik og returnere den "nye verden" til imperiets gamle verden?

Briterne er afhængige af tilskyndelsen til massekaos inden for republikken, svarende til en borgerkrig mellem hyperdemokraterne og de hyperkonservative, der begge definerer frihed og demokrati som at enhver autonom person har den ’demokratiske’ ret til at ødelægge samfundet, hvad enten det er anarkistiske oprørere, der plyndrer og brænder byer over hele nationen for at protestere mod "institutionel racisme" eller et angreb på landets kongres-bygning for at protestere mod et stjålent valg. Hvad der historisk er kendt som 'gang-countergang' imperialistiske metoder til at dele og herske, ses for fuld udblæsning i nationen i dag. Mens denne tragiske afledning finder sted, har City of London og Wall Street allerede påbegyndt indførelsen af ​​et nyt fascistisk diktatur, der erstatter en valgt regerings beslutninger om økonomisk politik baseret på samtykke fra de styrede, sådan som forfatningen definerer, med et netværk af centralbankfolk og finansinstitutioner, 'too big to fail', med absolutte beføjelser til helt at omgå regeringen og lede kredit væk fra realøkonomien og over i en ny 'grøn boble'. Alt hvad der kræves er, at den falske præsident bekendtgør den grønne nye plan, 'the Green New Deal', og at bankfolkene simpelthen tager over.

Det Verdensøkonomiske Forum har planlagt en kæmpestor konference den 25.-29. januar kaldet "The Davos Agenda" for at udrulle ”Initiativet for den store Nulstilling”, "The Great Reset Initiative", og for at fejre den grønne finans' overtagelse af den amerikanske økonomi og den vestlige verden, som det er blevet forberedt igennem de sidste årtier af prins Charles, Mark Carney, tidligere nationalbankchef for Bank of England, BlackRocks administrerende direktør, Larry Fink, Michael Bloomberg og deres oligarkiske venner. BlackRock, der styrer næsten 8 billioner $ af rige folks penge, har allerede påbegyndt processen og beordret energivirksomheder i Sydkorea, Australien, Sydafrika, Filippinerne med flere til at ophøre med at fremstille kulfyrede kraftværker eller gå konkurs ved en pludselig tilbagetrækning af deres investorers egenkapital.

Er dette for at "redde planeten", som de britiske baroner og baronesser insisterer på, som de falske nyhedsmedier fastholder, som Joe Bidens kontrollører insisterer på? Eventyr for de godtroende! Blev vores borgere ikke berøvet skønhed, udsat for Lady Gaga snarere end Marion Anderson, for rockmusik og rap snarere end Beethoven og Schiller, ville de ikke så nemt blive narret af falsk videnskab. De ville heller ikke tolerere, at nogle få teknologivirksomheder, der er underlagt "overvågningsstaten" under NSA og CIA, til bogstavelig talt at erklære sig for ’herrer over information', at de 88 millioner amerikanere, der ønsker at vide hvad præsidenten for USA har at sige, kan rende og hoppe – eller, som Hillary Clinton fortalte Nancy Pelosi i dag, at præsident Trumps "kultiske følgere" burde undersøges af en ny '11. september-kommission'. Blot at diskutere stemmesvindel er nu blevet erklæret verboten af Big Brother.

Fascisme – ikke alene i denne politiske censur eller i truslen om en politistat eller i den militariserede nation, som vi ser i Washington i dag. Dette er de sociale strukturer, der kræves for at håndhæve fascisme, som i det væsentlige er fascistisk økonomi, som i Great Reset, Green Finance.

Nationen og verden vil nu blive udsat for denne nye fascisme. Men den vil snart afsløre sig selv. Helga Zepp-LaRouche bemærkede i dag, at ideologi i sidste ende rammer ind i virkeligheden. I det han talte om en kombination af kriser som vi oplever i dag, sagde digteren Percy Shelley: "I sådanne perioder er der en ophobning af evner til at modtage og formidle dybe og lidenskabelige forestillinger om mennesket og naturen". Verden er chokeret over denne udvikling i USA. Det er et øjeblik, hvor sjæle må opløftes med skønhed, håb og mod til at bryde splittelserne, skabe enhed om menneskets kreative ånd, forene de store nationer i verden for visionen om et nyt paradigme, sådan som Lyndon LaRouche præsenterede denne idé og midlerne til at opnå det.

Billede: Joe Biden – Rights: Eric Haynes, CC BY-NC-ND 3.0
Webcast den 9. januar 2020 med Helga Zepp-LaRouche, m.fl.: om angrebet på kongresbygningen:
Hvordan skal man tænke på menneskeheden i en krisetid.

Helga Zepp-LaRouches tale:

 

Hele programmet med taler af bl.a. Harley Schlanger:

As with September 11, 2001, the strategic realities of world politics were suddenly altered by the violent suppression of the challenge to the results of the United States Presidential elections on January 6.

However the attack on the Capitol actually occurred, the response to the attack, in the form of new draft bills calling for the re-impeachment of President Trump (despite the fact that Trump’s term ends in only twelve days;) the statement by House Speaker Nancy Pelosi that “Trump gave Putin the greatest gift” through the lethal attack; and Pelosi’s letter imploring the head of the Joint Chiefs of Staff, Gen Mark Milley, to, in effect, illegally assume the powers of the Presidency with respect to thermonuclear war, have worsened everything, and only further alarmed all responsible world leaders. A higher concept of humanity, and therefore a higher concept of self-government, must now guide the American Republic, and the world. These concepts exist, and were often discussed by the late economist and statesman Lyndon LaRouche. Today, Schiller Institute founder and chairman Helga Zepp-LaRouche, joined by Harley Schlanger and Diane Sare, will discuss how any citizen, anywhere in the world, who seeks to reverse the impending doom being brought about by the failed trans-Atlantic “world order,” should one think in this time of crisis.
Hvorfor 2021 er endnu et ’Beethovens år’

10. januar (EIRNS) – Hold op med at se YouTube-videoerne om hvad der angiveligt virkelig skete ved USA’s Kongres, Capitol, den 6. januar!

For at forstå og succesrigt reagere på begivenhederne i sidste uge, må man starte med det store billede. Hele det transatlantiske finanssystem er i en sammenbrudskrise, og den eneste måde, hvorpå det fra London styrede imperium kan overleve, er ved at lykkes med at gennemføre, hvad de eufemistisk omtaler som deres “store omstilling”, hvilket egentlig betyder en fascistisk reorganisering af deres aldeles bankerotte finanssystem til en overnational “digital valuta”-fidus og drastisk afindustrialisering og affolkning af nationer på planeten. Stormen på US Capitol, Kongressen, den 6. januar var designet til at indlede et sådant kup i USA og til at konsolidere det med jakobinsk censur af alle og enhver oppositionel stemme.

Det er ikke første gang, at sådan noget sker. I 1933 var det Rigsdagsbranden: ’Agents provocateurs’ skabte hændelsen; fjernelse af sikkerhedsforanstaltninger muliggjorde det; og den tilsigtede effekt opstod: Hitlers statskup blev konsolideret. Tilsvarende med den 11. september 2001: London-kontrollerede saudiske terrorister blev indsat; sikkerheden svigtede på forunderlig vis; og den tilsigtede effekt blev gennemtrumfet: ‘Patriot Act’, lovpakken, efterfulgt af to årtier med udenlandske krige og en uforsonlig ‘overvågningsstat’.

Og nu Kongressen den 6. januar 2021: Provokatører førte an i angrebet; der var ingen sikkerhedsforanstaltninger af betydning; og den tilsigtede effekt er blevet igangsat: Den ‘store nulstilling’ med en føjelig Joe Biden i Det Hvide Hus og al modstand i færd med at få mundkurv på af de sociale medier.

Med dette in mente, er der tre brede synspunkter, der må understreges for rigtigt at vurdere den nuværende strategiske slagmark og forbundne stridskræfter samt den nødvendige fremgangsmåde:

1) Hvad der udspandt sig den 6. januar var en klassisk “gang-countergang”-operation, taget lige ud af Tavistock Instituttets håndbog i Storbritannien og brigadegeneral Frank Kitsons manual for kontraoprør. Debatten om hvorvidt de professionelle provokatører, der førte an i angrebet på Capitol, var ‘Proud Boys’, ‘Antifa’ eller den ene eller begge klædt ud som den anden, rammer helt ved siden af. Dette var en klassisk ‘tredje styrke’-operation, som Helga Zepp-LaRouche understregede i sin ‘Manhattan-projekt’-webcast, 9. januar, hvor efterretningstjenesterne indsættes for med overlæg at udløse vold for at opnå deres tilsigtede chokeffekt. Resten er godtroende fjolser, velmenende, eller på anden vis.

2) Sunde kræfter i USA har internationalt set stærke potentielle allierede i forhold til at besejre denne operation. Kinas Bælte- og Vejinitiativ er et stærkt og voksende alternativ til ‘den store omstilling’, og initiativets dynamik har allerede bragt størstedelen af verdens befolkning om bord. Mark Zuckerberg kan kontrollere Facebook. Men Kina bygger jernbaner og dæmninger i Afrika. Peru, der har et af de højeste antal dødsfald fra COVID-19 på planeten, fik at vide, at det kun ville modtage få vacciner fra WHO i slutningen af 2021 og ikke vil kunne købe væsentlige antal vacciner på verdensmarkedet indtil 2022 eller 2023. Men i sidste uge meddelte Kina, at de vil give Peru 38 millioner vaccinedoser, hvor den første million ankom denne måned. Det vil dække næsten 20 millioner af Perus 33 millioner indbyggere.

Tror man virkelig, at nationen Peru vil bekymre sig mere om Zuckerbergs Facebook-regler og Pompeos anti-kinesiske udfald end at vaccinere dets befolkning? Der er et realitetsprincip i spil her; lovene for den fysiske økonomi og det fysiske univers, som briterne ikke kan omgå.

Endvidere er betydningsfulde kræfter i andre lande opmærksomme på, hvordan fortællingen om Kongres-angrebets fungerer, og betydningen af den skamløse censur, der pålægges af Wall Street-styrede sociale medier imod enhver opposition. Den mexicanske præsident, Andrés Manuel López Obrador, beskrev det som Facebook gør imod præsident Donald Trump og andre som “en ny hellig inkvisition”, udformet til “at skabe en verdensregering”. Den højtstående russiske analytiker, Fyodor Lukyanov, formanden for ‘Rådet for Udenrigs- og Forsvarspolitik, skrev, at “mål nummer ét er Trump selv”. De vil gøre et eksempel ud af ham, så andre ikke tør udfordre det politiske etablissements hellighed… Og fiaskoen på Capitol i de sidste dage af hans præsidentskab har skabt et perfekt påskud til udrensning”.

3) Den britiske slagplan har en endnu mere grundlæggende svaghed og sårbarhed. Deres plan er, at man hverken må ytre sig eller få lov til at høre andet end det kontrollerede indhold, som er tilgængeligt på sociale medier. Man modtager ingen information, ingen underholdning, der ikke er af den godkendte karakter. Man får at vide, som Bertrand Russell som bekendt udtrykte det, at “sne er sort”.

Men der er én ting, som Russell og briterne har overset. Effektiviteten af denne strategi afhænger af, at menneskets natur er, som de hævder den er. Deres informationsdiktatur fungerer kun, hvis viden faktisk er baseret på sanseopfattelse; hvis identitet defineres ved Benthams ‘hedonistiske kalkule’, af hedonisme. Men spørg dig selv: Hvordan ville Helen Keller have reageret på kontrollen med de sociale medier? Ville det have påvirket hendes begrebsmæssige kræfter eller hendes evne til at forstå, hvordan verden fungerer? Ville det have grebet ind i hendes evne til at “høre” og forstå en opførelse af Beethovens 9. symfoni?

I sidste ende er det menneskets natur og dets implicitte åndsevner til at opdage universelle fysiske principper og forme verden i sit billede, som Skaberen former os i hans – en kraft for det gode, som Lyndon LaRouche brugte en livstid på at opdage, formidle og forøge – det er vores største våben i tider som disse.

Derfor er 2021 atter et Beethovens år.
Strategisk fokus er nødvendigt for at vinde kampen mod valgsvindel i USA.
Schiller Instituttets ugentlige webcast med Helga Zepp-LaRouche
den 26. november 2020

Alt imens bevismaterialet for valgsvindel nu fremlægges i amerikanske retssale – og i modsætning til mediernes løgne er der massevis af bevismateriale – er det vigtigt, at man holder øje med den strategiske udvikling. Det er klart, at briterne bevæger sig fremad med forventningen om, at Biden bliver præsident, i takt med at de udlægger et perspektiv for inddæmning og konfrontation med både Rusland og Kina, der truer med at føre til krig. Inkluderet i dette perspektiv er den globale håndhævelse af den grønne klimaplan, ‘Green New Deal’, som en del af deres planlagte “Great Reset” (nulstilling), at placere al økonomisk magt i hænderne på centralbankerne og de bankerotte banker, som de repræsenterer.

Zepp LaRouche mindede seerne om vigtigheden af et topmøde for P5-nationerne, hvilket atter er blevet taget op af præsident Putin, som måden til at overvinde de vanvittige geopolitiske utopier, som næres af det britiske imperium og deres allierede i USA, centreret i netværkerne omkring Bush-Clinton/Obama. Hun sagde, at det vil være vigtigt for præsident Trump at deltage i topmødet. Hun gav også en kraftig advarsel om farerne ved en ny, “moderniseret” fascistisk bevægelse, som kommer fra “retten-til-en-værdig-død”, der presses på med, i takt med at COVID-krisen fortsætter, og den dæmoniske Ezekiel “dødspanel” Emmanuel bliver bragt ind som en rådgiver for den lige så uhyggelige Biden.

Hun opfordrede seerne til at deltage i Schiller Instituttets online-begivenhed denne lørdag om at stoppe valgsvindlen, såvel som konferencen der bliver afholdt den 12.-13. december – se webstedet Schiller Institute.com for detaljer.
Trump versus Biden: Politiske forskelle

Den 26. november 2020 (EIR Strategic Alert, Wiesbaden) – I ugerne siden præsidentvalget, har Donald Trump, der forbliver præsident i det mindste indtil 20. januar 2021, taget et par beslutninger, der er direkte i modstrid med den politik, som Joe Biden har lovet at gennemføre. De vedrører spørgsmål af stor international betydning, herunder af økonomisk, militær og strategisk karakter.

Centralbankpolitik:
Den 19. november meddelte finansminister Mnuchin, at statskassen vil tilbagetage en stor del af de 454 milliarder dollars i skatteyderbetalte midler, der blev stillet til rådighed for centralbanken, Federal Reserve, i begyndelsen af marts som en håndsrækning til de finansielle markeder og megabankerne. Og han bad om, at centralbanken afslutter en række af redningsprogrammerne. Talskvinde for Joe Biden, Kate Bedingfield, kaldte dette skridt “dybt uansvarligt”, og hævder at det vil fratage små virksomheder den økonomiske hjælp de har brug for. Men den udtalelse er åbenlyst vildledende, idet Wall Street bankerne, der modtog midlerne ikke har lånt det ud til virksomheder og husstande (jf. SAS 43/20), i modsætning til hvad der var stipuleret. Bemærk at præsident Trump er den eneste store verdensleder, der har udfordret magten og “uafhængigheden” af en centralbank, på et tidspunkt hvor de andre store centralbanker rykker for at overtage investerings- og finanspolitik fra regeringer under den såkaldte “Great Reset” og globale ‘grønne’ aftale (jf. første nyhedsindslag ovenfor).

Klima-forandringer:
En af Trumps første handlinger som præsident var at trække USA ud af Paris-klimaaftalen, med dens ødelæggende virkninger den ville have haft på industriproduktionen. Joe Biden har netop udnævnt John Kerry som sin præsidentielle udsending for klimaet, og han vil sidde med i det Nationale Sikkerhedsråd. Som udenrigsminister for Obama/Biden-præsidentskabet hjalp Kerry med til at forhandle ’Paris-aftalen’, og han lover, at Biden vil anvende den på “alle sektorer i den amerikanske økonomi”. Han støtter fuldt ud både Green New Deal og World Economic Forums “Great Reset”-svindel.

Afslutning af permanente krige:
Den 17. november bekendtgjorde den nyudnævnte forsvarsminister, Christopher Miller, tilbagetrækning af amerikanske tropper fra både Irak og Afghanistan (jf SAS 47/20), et skridt som hans forgænger, Mark Esper, som Trump fyrede, havde modsat sig. Den mand, som Joe Biden har til hensigt at udnævne til udenrigsminister, Anthony Blinken, foretrækker at sende tropperne tilbage til Afghanistan, og har udtalt at præsident Obamas værste fejl var hans “undladelse af at angribe Syrien fuldstændigt”.

Covid19:
Det Hvide Hus meddelte i sidste uge, at 40 millioner vaccinedoser mod Covid-19 skal være tilgængelige senest ved udgangen af året. Distributionsplaner er indsendt af alle relevante myndigheder med henblik på at muliggøre hurtig levering og brug. Men Biden-teamet forbeholder sig nu ret til at ændre disse planer, tilsyneladende for at forhindre Trump i at få kredit for succesen. Desuden meddelte Trump den 20. november adskillige skridt til at sænke priserne på receptpligtig medicin, især for ’Medicare’-modtagere, på trods af protester fra medicinalvirksomhederne.

Rumpolitik:
I 2019 gav præsident Trump NASA målsætningen om at vende tilbage til Månen inden 2024. Joe Biden har antydet, at han går ind for straks at udsætte denne mission indtil mindst 2028. Med andre ord vil han sandsynligvis følge i Obamas fodspor og grundlæggende suspendere Månen-Mars-missioner.

Billede: Trump & Biden. Credits: Patrick Semansky, AP. License: CC BY-NC 4.0
Helga Zepp-LaRouche webcast: Stop den amerikanske valgsvindel
for at besejre det grønne, globale bankdiktatur

Mens kampen for at stoppe valgsvindlen, der er udformet til at gøre krigshøgen Joe Biden til præsident, går ind i den tredje uge, kommer City of Londons rolle atter ind i billedet. I sit resumé, der blev præsenteret i hendes ugentlige dialog om kampen for at vende bedrageriet, afslører Helga Zepp LaRouche Lord Malloch-Brown – bestyrelsesformanden for firmaet Smartmatic der fremstiller afstemningsmaskiner – som en vigtig britisk operatør, med bånd til regimeskifte-fanatiker George Soros, der har været en førende bagmand i den beskidte kampagne mod Trump. Smartmatic er blevet identificeret af Trumps advokat Sidney Powell som genstand for hendes efterforskning af, hvordan bedrageriet blev kørt mod præsident Trump; firmaet er blevet afvist af flere nationer, på grundlag af hvor let det kan programmeres til et bestemt udfald af et valg.

Hun roste NSA-whistleblowerne Bill Binney og Kirk Wiebe som “absolutte helte” i deres mangeårige forsvar af personlig frihed mod overvågningsstaten og ukrænkeligheden af retfærdige lovlige valg, og støttede opfordringen til Trump om at tilbyde benådninger og frit lejde i USA til Edward Snowden og Julian Assange for at hjælpe med at udrense overvågningsstaten og dens aktiver indenfor ‘Big Tech’.

Hun dissekerede også City of Londons rolle bag bestræbelserne på at etablere et globalt fascistisk bankdiktatur, der giver bankfolk kontrollen over regeringers finanspolitik, og hvordan disse bankfolk har til hensigt at bruge denne magt til at vedtage en dødbringende international miljøpolitik, ‘Green New Deal’. Hun opfordrede seerne til at registrere sig til Schiller Instituttets onlinekonference den 12.-13. december, som vil præsentere en oversigt over, hvad der er nødvendigt for at trække verden tilbage fra en geopolitisk, neoliberal march imod krig og depression, og etablere et nyt paradigme for fredeligt samarbejde mellem suveræne nationalstater.
Virksomheder tilknyttet London og George Soros i centrum for striden om stemmefusk

Mens delstaterne endelig har afsluttet deres optælling, med opretholdelse af en tilsyneladende sejr til Joe Biden, er efterforskningen af en anden form for stemmefusk stadig i gang. Ifølge advokat Sidney Powell, der netop har tilsluttet sig Donald Trumps juridiske team, er målene for efterforskningen nu de software- og computer-virksomheder, der har indsamlet stemmerne, og som har forbindelser til ansatte i anti-Trump-efterretningsagenturer, samt til Joe Biden.

Powell hævder, at hun har dokumenteret bevis for, at Trump vandt valget med en jordskredssejr. Hun hævder, at millioner af stemmer blev flyttet af Smartmatic-softwaren, som var designet til dette formål. ”Vi har edsvorne vidnesbyrd (EIR Strategic Alert nr. 47/2020, weekly newsletter 3) fra en whistleblower,” sagde hun, som “har set det anvendt i andre lande” samt i USA.

Dominion-stemmeapparater, der er under efterforskning for uregelmæssigheder under optællingen i Michigan og Georgia, brugte Smartmatic-software, ligesom andre stemmeautomat-virksomheder gjorde. Under tidligere valg rejste de demokratiske senatorer Elizabeth Warren og Amy Klobuchar indvendinger mod brugen af Smartmatic-software – skønt de for indeværende er tavse, da resultaterne fra disse systemer favoriserer deres kandidat, Joe Biden.

Bestyrelsesformanden for Smartmatic Holding, SGO-investorgruppen, er en endnu mere problematisk person: Lord Mark Malloch-Brown, der sidder i den globale bestyrelse for George Soros ‘Open Society. Soros bidrog stærkt til at promovere de fabrikerede anklager mod Trump vedrørende Russiagate, og har finansieret mange af de organisationer der var involveret i støtte til Bidens kampagne, herunder Black Lives Matter. Malloch-Brown fungerer også som medlem af World Economic Forum Global Agenda Council vedr. ‘Global Governance’, som fremmer den grønne dagsorden, som Trump gentagne gange har undsagt. Og han er blevet identificeret af Samantha Power som den “vigtigste kanal mellem Storbritannien og Barack Obama”, mens sidstnævnte var præsidentkandidat.

Billede: George Soros. License: World Economic Forum, CC BY-SA 2.0