Hvad er det Nye Paradigme? Afslutning og
mobilisering med Helga Zepp-LaRouche

Zepp-LaRouche: Jeg mener, at den Nye Silkevej er ånden, der er kommet ud af lampen og ikke kan stoppes tilbage igen, hvis man simpelt hen tænker på, hvad den Nye Silkevej har gjort for landene, som deltager, frem til dette punkt, med undtagelse af visse andre, økonomiske aftaler, som Kina og et par andre lande havde, så er for det meste Latinamerika, Afrika og de fleste dele af Asien virkelig blevet nægtet den form for udviklingsperspektiv, som Bælte & Vej Initiativet tilbyder. Det er første gang, at landene i udviklingssektoren har udsigt til at overvinde fattigdom og underudvikling i meget hurtigt tempo. Kina langer ikke gamle teknologier ud, gamle industrier, men bringer disse lande med om bord for at deltage i fælles rumprogrammer og andre avancerede, videnskabelige foretagender. Så folk indser, at der er et helt andet perspektiv og en helt anden mulighed for, at ideen om at overvinde fattigdom på planeten meget hurtigt er ved at blive en realitet.

Download (PDF, Unknown)
Videnskab: Menneskets forhold til universet.
6. lektion i LaRouchePAC’s undervisnings-
serie 2018, »Hvad er det Nye Paradigme«,
14. april, 2018

Det emne, vi vil tale om i dag, er stort. Vi vil fokusere vores opmærksomhed på nogle specifikke aspekter af, hvad videnskab er; hvad det fortæller os om os selv og vores plads i universet. Jeg vil gerne lægge ud med en iagttagelse, som er, at menneskets intellekt er i en vis forbindelse med universet som helhed. En af de fundamentale grundsætninger hos dem, der skabte renæssancen, såsom Nicolaus Cusanus, og hos videnskabsfolk som Johannes Kepler og Leonardo da Vinci, er, at mennesket er skabt i Guds billede.

Download (PDF, Unknown)

 

 
Meddelelse: Lørdag 28. april kl. 18:
Live diskussion med Helga Zepp-LaRouche:
Mobilisér for at skabe det Nye Paradigme!

https://larouchepac.com/

Vi er glade for at kunne annoncere, at Helga Zepp-LaRouche vil være vores lærer i denne slutlektion i vores serie, »Hvad er det Nye Paradigme«.[1]

Formålet med denne lektion er at bruge det, vi har lært i de foregående lektioner, og gå ud og gøre det Nye Paradigme til virkelighed!

Du kan e-maile direkte til Helga Zepp-LaRouche under udsendelsen classes@larouchepac.com, så du kan deltage i en fælles diskussion om, hvordan vi skal lykkes med at erstatte geopolitik – der foreløbig har været ansvarlig for 2 verdenskrige, bl.a. – med et politisk system, der er i overensstemmelse med vores skønne, menneskelige race.

Træd i karakter som et historisk individ; vær med til at skabe et Nyt, globalt Paradigme, NU!

[1] Se lektion 1-5, dansk, her.

(lektion 6 kommer snarest)
Harmonien mellem konfuciansk
og vestlig filosofi: Mod økumenisk
enhed mellem Øst og Vest. Lektion 5 i
LaRouchePAC’s Undervisningsserie 2018,
»Hvad er det Nye Paradigme?«, 31. marts, 2018

Det er generelt tilfældet, at folk i både Østen og Vesten ofte har accepteret ideen om, at der findes en eller anden fundamental forskel mellem den kinesiske tankegang og den vestlige tankegang, og at dette er et uoverstigeligt svælg. Som Rudyard Kipling, den britiske imperialist, grundlæggende set sagde, »Øst er Øst, og Vest er Vest, og aldrig skal de tvende mødes«. Som jeg altid har sagt, så er dette ikke en konstatering af fakta, men er derimod en politik – dette er den britiske imperiepolitik, der sørger for, at der eksisterer en opdeling, for det er gennem at holde verden opdelt, at de kan fortsætte med at herske imperialt over de opdelte nationer.

Men vi har altså, både her i USA og i Vesten og i Kina, at folk accepterer denne idé om, at der skulle være en eller anden fundamentalt anderledes tankegang. Der er selvfølgelig forskellige karaktertræk i vestlig kultur og i kinesisk kultur – det er der ingen tvivl om. Men folk, der fremfører dette som et argument, er tilbøjelige til at sige, at deres side er den overlegne, og de andres side er underlegen; og dette ser man for øvrigt i Kina såvel som her.

Det, jeg vil gøre i dag, er grundlæggende set at tilbagevise denne opfattelse og forsøge at vise, at det, der er fundamentalt for mennesker overalt, er kampen mellem en humanistisk opfattelse af mennesket og så den oligarkiske anskuelse af mennesket som i heldigste fald en eller anden slags avanceret dyr; og at dette er arten af hele den vestlige kulturs historie og af hele den kinesiske kulturs historie.

 

Download (PDF, Unknown)

 

 
Se online video:
»Harmonien mellem konfuciansk og vestlig filosofi«
lørdag, 31. marts kl. 20 dansk tid

https://larouchepac.com/

Del 5 i serien, »Hvad er det Nye Paradigme?«

Det er afgørende at forstå konfucianismens rolle i Kinas historie for at forstå Kinas nuværende lederskab for skabelsen af det Nye Paradigme. I den kinesiske historie går dette tilbage til Konfutses og Mencius’ konflikt med daoismen og legalismen i det gamle Kina; Zhu Xis rolle og den konfutsianske renæssance i Song-dynastiet i det 11. og 12. århundrede, og Sun Yat-sens konfutsianske anskuelser i det 20. århundrede. Denne konfutsianske tradition er i harmoni med de humanistiske strømninger i vestlig tankegang, som typificeres af Sokrates’ og Platons, Nicolaus Cusanus’ og Friedrich Schillers bidrag.

Præsenteret af Mike Billington, EIR’s koordinator for Asien
Kreativitetens musik.
LaRouchePAC’s Undervisningsserie 2018
»Hvad er det Nye Paradigme?« Lektion 4,
17. marts, 2018: pdf, dansk/engelsk; video

I dag vil jeg guide jer til den fremtidige renæssance af klassisk kultur, som jeg er overbevist om, ikke ville have været mulig uden Lyndon LaRouches opdagelser om kreativitetens forrang, ikke blot i menneskelige relationer, men også i universet som helhed. Jeg træder i baggrunden til fordel for Lyndon LaRouche selv; og til fordel for forskellige uddrag af hans mange skrifter, og ligeledes klip fra video og audio, håber jeg at kunne komme ind på de hovedtemaer, som har optaget ham hele hans liv, som begyndte i 1922. Dette vil også være meget nyttigt, for det vil gøre det muligt for os at fortsætte, hvor Dennis Small slap i den foregående lektion, hvor han talte om den særdeles uheldige David Hume. Jeg vil diskutere den ondartede indflydelse fra den måske ondeste filosof til alle tider, en person, der er baseret på Hume, men som gjorde noget endnu værre; nemlig Immanuel Kant.

 

Download (PDF, Unknown)

 

 
Hvad er geopolitik? Anden del: Er du human,
eller Hume-an? Filosofien bag geopolitik.
LaRouche PAC’s Undervisningsserie 2018,
»Hvad er det Nye Paradigme?«
Lektion 3, 3. marts, 2018; pdf, dansk, og video

Så for Leibniz er mennesket ikke Gud, men det er i stand til skabende fornuft af den form, som Gud har begavet det med i universets udvikling. Så for Leibniz er mennesket skabende, som det også er for Cusanus. Denne kreativitet, og kun denne kreativitet, er det, som skænker mennesket fri vilje. Med andre ord, så er mennesket i stand til at gøre noget, eller ikke gøre noget; eller at gøre A eller B; der er fri vilje. Og det er det samme som kreativitet, mener jeg, det er rimelig indlysende. Men det er også kilden til moral. Så kreativitet, fri vilje og moral er i realiteten det samme, videnskabelige begreb. Af den grund, siger Leibniz, så er det, der er formålet med vores liv, eftersom vi har fået denne kreative evne, at få det, han faktisk kalder lykke (happiness), at udvikle stræben efter lykke. Han siger ikke ’liv, frihed og stræben efter nydelse’; han siger ikke ’liv, frihed og stræben efter at undgå smerte’; han siger, ’liv, frihed og stræben efter lykke’, som han undertiden også kalder ’felicity’ (det betyder også lykke).

Dette er altså det stik modsatte af Benthams idé om nydelse; det er lige så modsatrettet som Satan er til Gud.

 

Download (PDF, Unknown)

 

 

Billede: ‘Lysternes have’. Maleri af Hieronymus Bosch, 1403-15.
Hvad er geopolitik? Første del: Historie.
LaRouche PAC’s Undervisningsserie 2018,
»Hvad er det Nye Paradigme?«,
Lektion 2, 17. feb. 2018

Der var de fortsatte provokationer i Mellemøsten, provokationer i Asien, Koreakrigen, Vietnamkrigen – dette var geopolitik med det formål at bevare Det britiske Imperium. Og desværre, med mordet på Kennedy, blev USA en partner i det, man kunne kalde et »anglo-amerikansk geopolitisk imperium«.

Og hvad gik politikkerne ud på? Frihandel, neoliberal økonomi, nedskæringspolitik. Svækkelse af regeringer, svækkelse af ideen om national suverænitet og etablering af institutioner som den Europæiske Union, der ønsker ikkevalgte bureaukrater til at bestemme politikker for det, der plejede at være nationalstater.

Det så ud, som om alt dette kunne ændre sig i 1989, med den kommunistiske verdens fald, med det østtyske regimes kollaps og Berlinmurens fald. På dette tidspunkt intervenerede LaRouche-organisationen meget direkte, for et alternativ til geopolitik. Lyndon LaRouche var blevet fængslet af George Bush, med assistance fra den daværende vicestatsanklager i Boston, Robert Mueller. Men Helga Zepp-LaRouche anførte kampen for det, vi dengang kaldte den Produktive Trekant Paris-Berlin-Wien, og dernæst, så tidligt som i slutningen af 1990, det, der blev kaldt den »Nye Silkevej« eller den Eurasiske Landbro, som et middel til at bringe nationer sammen og overvinde disse kunstige opdelinger, skabt af Det britiske Imperium.

 

Download (PDF, Unknown)

 

 
Helga Zepp-LaRouche:
Hvad er det Nye Paradigme?
LaRouche PAC’s Nyt Paradigme
Undervisningsserie 2018; pdf og video

Helga Zepp-LaRouche: Dagens emne er det Nye Paradigme for menneskelig civilisation. Jeg har ofte fremført, at, hvis man ser på tilstanden i især den vestlige verden i dag, dvs. USA, tilstanden i Europa, den tyske regering, der er selvdestruktiv mens den forsøger at bygge en ny regering; vi har tydeligvis en situation, hvor verden er i voldsom uorden. Jeg har fremført den pointe, at vi må have et Nyt Paradigme, der er lige så forskelligt i forhold til de nuværende antagelser og aksiomer, som de moderne tider var forskellige i forhold til middelalderen. Hvor alle middelalderens antagelser med skolastik, Aristoteles, overtro og lignende rod blev erstattet af et helt andet billede af mennesket og et nyt begreb om samfundet.

Dette er nødvendigt for at sikre den menneskelige arts evne til at overleve på lang sigt. Og spørgsmålet er, om vi kan give os selv et system for at styre os selv, der garanterer, at den menneskelige art vil eksistere i kommende århundreder eller endda årtusinder? Min mand, Lyndon LaRouche, helligede hele sit livsværk til dette spørgsmål, med andre ord, til at spore de aspekter af det nuværende system, som var forkerte, og hvordan de skulle erstattes med et bedre, mere fuldendt system. Hvis man ser på de nuværende, såkaldte liberale demokratier i Vesten, så benægter de, at man kan have et sådant nødvendigt billede af mennesket, og nødvendigt [kan ikke høres]. For det er selve liberalismens natur, at alt er tilladt, alt er gyldigt; men virkeligheden er, at dette vestlige liberale demokrati ikke er den eneste situation i verden. En del, et aspekt af dette Nye Paradigme er allerede ved at vokse frem. Det er ved at vokse frem i form af den Nye Silkevej, der for ca. 4,5 år siden blev sat på dagsordenen af Kina. Den såkaldte Ny Silkevejsånd, altså ideen om, at man kan samarbejde på win-win-basis til alles gensidige fordel; denne idé har allerede mange lande – faktisk hele kontinenter – taget til sig. Den Nye Silkevejsånd stormer allerede frem i store dele af Asien, endda visse dele af Europa, Afrika og Latinamerika.

Download (PDF, Unknown)

 
Afslutningen af geopolitik:
Hvad er det nye, globale paradigme?
Ny video-undervisningsserie fra
LaRouche PAC, 10. feb. 2018

Lørdag, den 10. februar kl. 18 dansk tid vil Helga Zepp-LaRouche indlede den nye video-undervisningsserie med ovenstående titel. Serien fortsætter frem til 28. april.

Registrer for at deltage i denne online-undervisningsserie, inkl. diskussionsklasser, der kræver særskilt indtegning.

Det amerikanske folk konfronteres med et historisk valg: Gå med i Kinas revolutionerende Nye Silkevejsprogram og sikr et nyt paradigme med global win-win-udvikling, eller fortsæt Obamas og Bush’ selvmorderiske, geopolitiske politikker, der vil garantere konfrontation med Rusland og Kina og truer med verdenskrig. Alt imens præsident Trump hælder mod at gå i retning af samarbejde med Kina og Rusland, trues han af et paladskup af dem, der desperat klamrer sig til det gamle, geopolitiske standpunkt med uantastet, angloamerikansk, global dominans.

Du kan spille en rolle på dette afgørende tidspunkt i historien. Vær med til at sikre det Nye Paradigme.

LaRouche PAC lancerer en ny undervisningsserie, »Hvad er det Nye Paradigme?« for at forberede dig til at lede befolkningen på dette afgørende tidspunkt. Året 2018 må være det år, hvor vi afslutter geopolitik.

Program:

2/10/18 – Introduction: What is the New Paradigm?
2/17/18 – What is Geopolitics, Part I—History
2/24/18 – Follow up discussion, registered participants only
3/3/18 – What is Geopolitics, Part II—Philosophy
3/10/18 – Follow up discussion, registered participants only
3/17/18 – Culture—Beauty & Freedom vs. the CCF
3/24/18 – Follow up discussion, registered participants only
3/31/18 – Confucian and Western Philosophy
4/7/18 – Follow up discussion, registered participants only
4/14/18 – Science: Man’s Relation to the Universe
4/21/18 – Follow up discussion, registered participants only
4/28/18 – Wrap-up and Mobilization—End Geopolitics

Du skal indtegne dig for at modtage pensum, hjemmeopgaver, forberedende læsestof, samt særskilt indtegning, hvis du ønsker at deltage i livediskussionerne, kun for tilmeldte deltagere.

Tilmelding kan ske på LaRouchePAC’s hjemmeside, her:

http://discover.larouchepac.com/2018_new_paradigm_signup

Du kan sende spørgsmål til lektionerne via e-mail her: classes@larouchepac.com