1

Migrantmord i Middelhavet: Arven efter Obamas og briternes imperiekrige

28. apr. 2015 – Ifølge Amnesty International er der nu henved 57 millioner mennesker, der er blevet gjort til flygtninge i det mellemøstlige og nordafrikanske område (kaldet MENA i Det amerikanske Udenrigsministeriums sprogbrug), »den største flygtningekatastrofe siden Anden Verdenskrig«. To analytiske artikler, udgivet af Ruslands Sputnik nyhedstjeneste, hamrer løs på katastrofen, og begge artikler peger den anklagende finger mod de kombinerede Obama/britiske/EU-krige i området som de ansvarlige.

Pepe Escobars artikel, »Hvordan NATO dræber afrikanere i Club Med«, angriber »humanitær imperialisme« under Obama som værende ansvarlig, især den blodige afsættelse af Gaddafi i Libyen i 2011, men også krigene mod Syrien, Irak og Yemen. Disse imperiekræfter, skriver Escobar, »er stadig på færde og dræber nu – ved stedfortræder – hen over vandene i Middelhavet, efter at de ødelagde en levedygtig stat – Libyen, en sekulær, arabisk republik, og dernæst installerede et kaos, der trænger frem over alt i en stor del af Magreb og Vestafrika, og som har udløst en massiv, humanitær krise.«

Finian Cunningham peger også fingeren mod krigene i Libyen, Irak, Syrien og nu også Yemen for at have skabt »den katastrofale og moralsk frastødende situation i Middelhavet, der er forurenet af tusindvis af lig i opløsning … De fleste af de mennesker, der migrerer til Nordafrika og derfra videre til Europa, flygter fra krig og konflikt, med, iflg. FN, en overvægt af syrere, irakere og afghanere«. Henved 10 millioner syrere, eller halvdelen af befolkningen, »er flygtet internt eller i eksil som vandrende flygtninge«, skriver Cunningham. »Det, som de europæiske regeringer har gjort i Libyen, sammen med deres amerikanske allierede, er intet mindre end en krigsforbrydelse« og har gjort Libyen til et »springbræt for millioner af migranter, der smugles til Europa«.

 

Foto: Zaartari flygtningelejren i Jordan, for syriske flygtninge.
Leder 30. april 2015:
Verden har valget mellem to systemer

I en helt ekstraordinær uge, hvor Helga Zepp-LaRouche talte ved tre, betydningsfulde »Ny Silkevejs«-konferencer i Europa, indledte hun sin tale til Cultural-Business Dialogue i Baden-Baden den 25. april på følgende måde: »Rent strategisk må vi tage to fuldstændigt forskellige systemer i betragtning.«

»Det ene system er baseret på geopolitisk ekspansion og på maksimering af profit for de få. Skulle dette system blive det fremherskende, kunne det føre til den menneskelige arts udslettelse.

Lykkeligvis, … er et fuldstændigt parallelt, økonomisk og finansielt system vokset frem siden sidste juli, et system, der bestemt ikke er uproblematisk, men som har en radikalt anderledes orientering; og som rent faktisk er baseret på fremtiden og på menneskelig kreativitet.«

Dette er BRIKS’ og deres allierede landes system. Det oligarkiske system domineres af City of Londons finansielle imperialister og truer med global affolkning og atomkrig. Se på situationen i Yemen – det seneste udbrud af krig med folkemord til følge, som er støttet af præsident Obama, i Mellemøsten og Nordafrika – hvor Røde Kors rapporterer, at 12 millioner af de i alt 20 millioner yemenitter, der nu udsættes for bombardementer og total blokade af Saudi Arabien, Qatar og Den amerikanske Flåde, mangler »sikkerhed for fødevarer«, eller mangler mad i det hele taget. De fleste mangler nu også vand, som ikke engang kan pumpes op, da der hverken er brændstof eller elektricitet. Dette sker samtidig med, at mange tusinde mennesker drukner i Middelhavet, mens de forsøger at flygte til Europa fra terroroperationer, der er sat i gang af Obamas og Camerons krige i Libyen, Syrien og Irak.

Se dernæst på den storstilede, næsten omgående og fuldt ud samarbejdende respons fra Kinas og Indiens side – BRIKS – til jordskælvskatastrofen i Nepal, en respons, der omfatter den kombinerede udsendelse af hærenheder fra begge BRIKS-magter for genopbygning, og Indiens ekstraordinære løfte om 10 mia. dollar til genopbygning af infrastruktur i et lille land.

Sammenlign Obamas Trans-Pacific Partnership (TPP) – der i den grad er et svindelnummer fra Wall Street, at det er blevet en grundsten for den næste præsidentkandidat fra hans eget parti – med de seneste ti års serier af faktiske handelsaftaler mellem Kina, ASEAN-landene og Sydkorea. Det har resulteret i ekstraordinær vækst i den interne, asiatiske handel med varer i løbet af dette tiår.

Eller betragt engang den bolivianske præsidents ekstraordinære forpligtelse over for sin nation til at »frembringe idéer, eksportere idéer og skabe et videns- og videnskabssamfund«. Bolivia har omgående orienteret sig mod BRIKS-alliancen og har været blandt de lande på kontinentet, der har oplevet den hurtigste, økonomiske vækst.

Vi bekæmper to af det London-centrerede, oligarkiske systems fascistiske marionetter i USA, præsident Barack Obama og Californiens guvernør Jerry Brown. »Brunskjorte« (»Brownshirt«) konfronteres med modstand fra kommuner og selskaber i hele Californien mod hans påbudte nedskæring af vandforbruget på 25 %; nu har han anmodet om, at lovgivningsmyndigheden udsteder bøder til indbyggere eller erhvervsforetagender på 10.000 dollar pr. dag for ikke at opgive deres forbrug af ferskvand – når der er et helt ocean fuld af vand ud for statens kyster. Når LaRouche-bevægelsens politiske aktivister meget ligefremt mobiliserer indbyggerne til at »sætte denne nazist [Brown] i spjældet«, har disse aktivister fået en dynamisk respons fra Californiens borgere.

Obama er gået i en fælde med sit planlagte »TPP«-angreb på Kina og Asiatisk Infrastruktur-Investeringsbank (AIIB), som har udviklet sig til et angreb på hans eget parti på vegne af Wal Street. Der er en intern revolte imod ham og planetens ressourcer generelt, for at besejre ham. Tiden er inde til at tvinge denne Londons marionet bort fra embedet.
SI-seminar i København den 27. april 2015: Kinas politik for “Et Bælte, En Vej”
SI Copenhagen seminar, April 27, 2015: China’s One Belt, One Road Policy

Titelbillede: Dr. Liu Chunrong og Helga Zepp-LaRouche

Schiller Instituttets seminar fandt sted på Copenhagen Business Confucius Institute under Copenhagen Business School.

The Schiller Institute seminar was held at the Copenhagen Business Confucius Institute, Copenhagen Business School.

Li xiauguang

Hr. Li Xiaoguang, kinesisk meddirektør for Copenhagen Business Confucius Institute, holdt en velkomsttale.

Mr. Li Xiaoguang,  the Chinese co-director of the Copenhagen Business Confucius Institute, welcomed the participants to the Institute.

H.E. Ambassador Liu Biwei

H.E. Ambassador Liu Biwei (right)

HE hr. Liu Biwei, Den kinesiske Folkerepubliks ambassadør til Kongeriget Danmark holdt åbningstalen.

His Excellency Mr. Liu Biwei, Ambassador of the People’s Republic of  China to the Kingdom of Denmark delivered opening greetings to the seminar.

Helga Zepp-LaRouche, stifter og formand for det Internationale Schiller Institut, holdt en tale om ‘Den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen, med introduktion v/Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark.

Helga Zepp-LaRouche, founder and president of the international Schiller Institute spoke about The New Silk Road becomes The World Land-bridge. Introduced by Tom Gillesberg, chairman of The Schiller Institute in Denmark:

 

Video af Zepp-LaRouches tale, med dia-billeder; en dansk oversættelse følger lige under videoen.

(Video of Zepp-LaRouches speach, with the slides included. An english transcript can be found further down the page)

Download (PDF, Unknown)

 

Audio:

Hr. Liu Chunrong, PhD., associeret professor, School of International Public Affairs, Fundan Universitetet; eksekutiv vicedirektør for Fundan-European Centre for China Studies, Københavns Universitet, præsenterede Kinas “En Bælte, En Vej” politik.

Dr. Liu Chunrong, PhDAssociate Professor, School of International Relations and Public Affairs, Fudan University, and Executive Vice Director Fudan-European Centre for China Studies, NIAS,  University of Copenhagen, presented China’s One Belt, One Road policy.

Video:

Audio:

Discussion period:

Video:

Audio:

(See English report below.)

Stor succes for Københavner-seminar om Kinas politik for »Et Bælte, En Vej«

København, 27. april 2015 – Omkring 80 mennesker deltog i dag i et seminar, som blev holdt på Copenhagen Business Confucius Institute under Copenhagen Business School.

Følgende personer var talere på seminaret:

Velkomsttale: Hr. Li Xiaoguang, kinesisk meddirektør for Copenhagen Business Confucius Institute.

HE hr. Liu Biwei, Den kinesiske Folkerepubliks ambassadør til Kongeriget Danmark – åbningstale.

Fr. Helga Zepp-LaRouche, grundlægger af og international præsident for Schiller Instituttet og en betydningsfuld medforfatter af »Den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen«; mangeårig leder i LaRouche-bevægelsen og gift med den amerikanske statsmand, økonom og filosof Lyndon LaRouche; forkvinde for det tyske politiske parti Bürgerrechtsbewegung Solidarität (Borgerrettighedsbevægelsen Solidaritet), BüSo. Introduktion v/Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark.

Hr. Liu Chunrong, PhD., associeret professor, School of International Public Affairs, Fundan Universitetet; eksekutiv vicedirektør for Fundan-European Centre for China Studies, Københavns Universitet.

De ca. 80 deltagere inkluderede fem ambassadører samt diplomater fra seks andre ambassader, mange medlemmer og kontakter af Schiller Instituttet, og andre interesserede som har specielle tilknutning til Kina.

Denne konference er den tredje i rækken af ’Manhattan-projekt’-konferencer i København siden januar, som Schiller Instituttet har arrangeret. En mere udførlig rapport vil følge, inkl. links til video- og audiooptagelser.

 

English:

Very Successful Copenhagen Seminar on “China’s ‘One Belt,
One Road’ Policy”

The Schiller Institute in Denmark held a very successful seminar about China’s “One Belt, One Road” policy, at the Copenhagen Business Confucius Institute, attended by approximately 80 people. Video and audio recordings can be found at:  http://schillerinstitut.dk/si/?p=6387

Li Xiaoguang, the Chinese co-director of the Copenhagen Business Confucius Institute, welcomed the speakers and attendees.

The seminar participants had the honor to have opening remarks by His Excellency Mr. Liu Biwei, Ambassador of the People’s Republic of China to the Kingdom of Denmark.

The next speaker was Helga Zepp-LaRouche, founder and president of The Schiller Institute, and a major author of the EIR Report “The New Silk Road Becomes the World Land-Bridge.” She was introduced by Tom Gillesberg, chairman of The Schiller Institute in Denmark. Mrs. Zepp-LaRouche presented the world land-bridge policy and the new BRICS paradigm, as the alternative to the danger of economic and financial collapse, and nuclear war. One area of special emphasis was the growing crisis of fresh water scarcity, counterposing the lack of action in the U.S., with the great infrastructure project approach in China.

The Chinese point of view of the “One Belt, One Road” policy was presented by Dr. Liu Chunrong, PhD, Associate Professor, School of International Relations and Public Affairs, Fudan University, and Executive Vice Director Fudan-European Centre for China Studies, NIAS, University of Copenhagen.

Among the audience were: five ambassadors, plus diplomats from another six other embassies; people who have a special connection to China representing a Danish think tank, academia and businesses; plus many Schiller Institute members and contacts.

This seminar was the third in a series of Manhattan project-style Schiller Institute conferences held in Copenhagen since January.

 

English transcript of Helga Zepp-LaRouche’s speech, and Tom Gillesberg’s introduction:

HELGA ZEPP-LAROUCHE ADDRESSES “CHINA’S ‘ONE BELT, ONE ROAD’
POLICY’ SEMINAR IN COPENHAGEN, April 27, 2015

Here is the transcript of Helga Zepp-LaRouche’s address to the
Schiller Institute seminar in Copenhagen, which was held
Copenhagen Business Confucius Institute, Copenhagen Business
School. Click her for the audio and video from Helga Zepp-LaRouche’s speech and the other speeches from the seminar.

TOM GILLESBERG: I have the great honor of introducing Helga
Zepp-LaRouche, who has come here from a rather busy schedule both
in Germany and the United States, but also the whole world she’s
intervening to. Just as a short introduction, Mrs. Zepp-LaRouche
has been since 1977 the wife and very close collaborator of
Lyndon LaRouche in the United States, the economist, philosopher,
statesman who is giving leadership in the U.S., for the U.S. to
return to the intentions of its founders, to be a promoter of
sovereign nations that can collaborate on an equal footing to
secure the benefits for all nations and peoples.
And Helga has a very, I think, close connection to China.
As a young journalist she traveled to China in 1971, in the
height of the Cultural Revolution as one of the first Western
journalists and actually saw on the spot what was going on. She
then became politically active with the LaRouche movement and
embarked on a life-long battle for a new just world economic
order, for the possibilities of development for all nations and
peoples.
She then founded, among many other things, the Schiller
Institute, in 1984. She is presently the chairwoman of the
German political party, the BüSo — the Bürgerrechtsbewegung
Solidarität, or Civil Rights Soliarity Movement. She was vry
active after the Fall of the Berlin Wall and one of the authors
of the Schiller Institute program for the development of the
world after the Iron Curtain had fallen of the program the
Paris-Berlin-Vienna Productive Triangle, a Locomotive for the
World Economy. And when that did not materialize, she was very
active in extending that program to the program for the Eurasian
Land-Bridge, going from China and Asia to Europe and having a
development of the whole region. And as part of that, she then
became a visitor many times to China to speak on the need for a
New Silk Road and actually earned her nickname in China as the
“Silk Road Lady,” for her efforts to have China embark on this
policy.
And since then, she has been also the driving force in
holding many scores of conferences in Europe and the United
States on the need for creating a paradigm shift, to get the
Western world out of its long-term economic, strategic, and
cultural crisis. And, over the last couple of years, she has
been one of the architects of this report, “The New Silk Road
Becomes the World Land-Bridge.” She has also been leading the
campaign to stop the present geopolitical games that threaten to
detonate thermonuclear war and instead get the United States and
Europe to accept the offer of the BRICS countries to join forces
in an inclusive world order, where all nations of the world, on
an equal footing, collaborate to secure the peace and development
of all nations.
So I think it’s very appropriate that you are here to
directly lay what’s going on, so please, welcome. [applause]

HELGA ZEPP-LAROUCHE: Thank you, Tom, for these kind words of
introduction.
Well I have a certain dilemma, because I want to present to
you the potential, which lies in this program, and given the fact
that the Western media have reported very little about it, I have
a dilemma, that I need to tell you, that this is {the} most
important political initiative on the planet right now. The
dilemma comes from the fact that, by introducing this idea, have
to tell you immediately why this is the case, and that is the
reality, that the world is much more close to a new global war,
than most people have an inkling of. And this New Silk Road
initiative, which comes from China, but which in the meantime has
been joined by many countries, is the only available
war-avoidance policy.
Now there was just on the April 18- 19 in Moscow the Fourth
Moscow International Security Conference, and the main subject of
this conference was the danger of nuclear war. And this is a
reaction to the fact that NATO has been expanding eastward, up to
the borders of Russia. You have a whole bunch of strategic
doctrines which Russia regards as a threat to their security
interests, and naturally you have the horrendous situation in
Ukraine, which contrary to what the Western media have been
reporting on — or not reporting actually — is it’s really
something which the West must make up. I just participated in the
last two days, or Friday and Saturday in a conference in
Baden-Baden in Germany, the German-Russian Cultural Days. It’s an
annual conference, and there was a large gathering of German
industrialists and Russian speakers and Russian people. And we
had the fortune to have a videoconference connected to this
conference, which brought in a live program from the former Prime
Minister of Ukraine, Mr. [Mykola] Azarov. And he gave an
absolutely hair-raising report about the conditions in Ukraine,
the fact that the country is being torn apart. Political leaders
are either forced to go into exile or are threatened to be
assassinated; journalists are being killed openly in the street;
trenches are being built; and, as you know, American soldiers are
now training the National Guard, which has a lot of Nazi
components in it. And for the Russians this is extremely severe,
because we are shortly before the 70th anniversary of the end of
Nazism and the end of the Second World War, and the mood of the
people were really horrified to see this endorsement of Nazis 70
years after the Second World War.
Now, I don’t want to go into this in depth, we can do that
in the discussion if people have questions about it, but I think
this crisis, in Ukraine in particular, I could also point to the
Middle East, which is in a similar horrible condition, makes
very, very clear, that if we as humanity cannot move away from
geopolitics — geopolitics was the reason for two world wars in
the 20th century, and right now the continuation of geopolitics
is threatening a new global war. I just want to mention an
article in {New York Times} from 19th April, where two generals,
Gen. James Cartwright, who is former head of the U.S. Strategic
Command, and Gen. Vladimir Dvorkin, who is the chief of
intelligence of the Russian Strategic Nuclear Forces, they penned
together an article, In which they said that the world has never
been so close to the danger of nuclear war globally, and
therefore extinction, as right now. And the reason is obviously
that even the normal code of behavior among nations, which
existed in the Cold War, that you had a red telephone between
Kennedy and Khrushchev, this no longer exists; and you have the
two nuclear forces, from NATO and the West and Russia, all the
time on launch on warning. And launch on warning means there are
only a few minutes time, if one side perceives a launch, either
by intention or by accident, they have a few minutes, actually
it’s estimated three minutes’ time, to respond or be eliminated.
So that shows you how extremely close we are to the danger
of a global extinction of civilization. Because if this would
happen, we would not exist as humanity. And I’m saying it with
that gravity, to say that this calls all the more urgently, for a
different approach. And the different approach must be to move
away from geopolitics and move in the direction of the common
aims of mankind.
And it just happens to be, that the policies which are
proposed by President Xi Jinping, which he calls a “win-win”
policy, is exactly that. It’s the idea, that with the New Silk
Road, you have a policy where every country which participates in
it, will have a benefit for it. The New Silk Road, Maritime Silk
Road policy by China is {not} a new imperial policy replacing the
Anglo-American imperial policy, but it is a completely new model
of the nations among nations, where the enormous example of the
Chinese economic miracle, which China was able to develop in the
last 30 years — you know, where China in {30 years}, developed
as much as most industrial nations needed 100 or 200 years to
develop — and China is now offering to export that model and
have other countries benefit in a similar way from that kind of
economic miracle, which China did.
Can you move to the first slide?
So the world has changed since July last year, the summit of
the BRICS countries in Fortaleza in Brazil. And this is a
picture which was made at this occasion, showing the leaders of
Russia, India, Brazil, China and South Africa. And they basically
concluded a new strategic alliance — economic alliance, which
Prime Minister Modi characterized in the following way: He said,
“This is the first alliance of nations, which are not defined by
their current capacity, but by their future potential of
development.” And at another occasion, Modi said that the biggest
potential of India is, that 60% of its people are below 30 years
of age, and therefore, if they are well-educated and developed,
they can come to the help of other nations, which has demographic
problems, like Germany, for example.
What these countries did, is they concluded an enormous
amount of economic treaties, of economic cooperation, including
peaceful development of inherently safe nuclear energy, the
development of fusion energy, joint space projects, space travel,
and numerous other high-tech cooperation areas.
Then, the next day, they met with the leaders of South
America, the organizations of CELAC [Community of Latin American
and Caribbean States] and Unasur [Union of South American
Nations]. Then a little bit later they also had meetings with
countries of ASEAN [Association of Southeast Asian Nations] and
actually you have now a completely parallel system of economics,
which is really going to be the infrastructure development of the
world.
Now this here is an official picture of the New Silk Road
and the Maritime Silk Road, which shows you the old Silk Road
from Xi’an, actually it goes even farther to the west,
Lianyungang, where the end of that Silk Road is on the China Sea,
all the way through Urumqi, then Central Asia into Europe; and
then Maritime Silk Road is actually connecting even Africa and
much of the Pacific also into Europe. And this is modelled on the
famous Maritime Silk Road of the 15th century, which connected
the nations of the world already at that time.
Now, I want to very quickly say that this made us very
happy, when Xi Jinping announced the New Silk Road in Kazakhstan
in 2013, we jumped that high — you know, in the Schiller
Institute — because we had promoted this idea. This was our
proposal when the Berlin Wall came down, in ’89, and the wall no
longer was there. So we said let’s connect Paris with Berlin and
Vienna, which is a triangular area of the size of Japan, and has
the highest concentration of industrial capacity in the world;
and let’s make corridors to Warsaw, to Kiev, to the Balkans. And
it would have been a perfect way to intervene.
Unfortunately at that time, despite the fact there was a
very good resonance, you had Bush Sr., you had Margaret
Thatcher, and they had completely different ideas: They wanted to
reduce Russia from a superpower to at Third World, raw
materials-exporting country, and therefore they introduced the
shock-therapy, instead, which dismantled the Russian industrial
potential between ’91-’94, to only 30% left.
But then, when in ’91, the Soviet Union collapsed, we
connected this triangle, Paris-Berlin-Vienna, and we said: OK,
now the Iron Curtain is gone, now we can have development
corridors connecting the population and industrial centers of
Europe with those of Asia, through corridors. And then we looked
at the best geographical conditions. I should say, we were
inspired very much by the railway program of Sun Yat-sen, the
founder of modern China, who had developed a whole network of
Chinese railways, and that went into this program. So, at that
time we said let’s look at the best geographical preconditions,
and we found, not so accidentally, that the old Trans-Siberian
Railroad and the old Silk Road, the ancient Silk Road, had the
best geographical conditions to build such infrastructure.
So at that point the shock therapy started to destroy
Russia’s economy, but we kept holding seminars — we had hundreds
of seminars, in Europe, in United States, and then, eventually,
in Warsaw, in Budapest, in Moscow. And in ’96 even in Beijing,
where the Chinese government had responded to our proposal to all
the governments, to hold a big conference promoting the regions
along the Silk Road. And I was there as a speaker, but then came
the Asia Crisis in ’97, and China, at that conference said, that
this will be the long-term strategy for China until 2010. But
then the Asia crisis brought chaos and then the Russian GKO
crisis [in ’98].
So in the mean time we kept working on this initial proposal
which grew. And the latest of this, is this report: It’s a
370-page study which is really the idea of connecting the world
through infrastructure corridors.
Now, here you see some of these projects, which are already
being built, by the BRICS, by some of the other countries — for
example China is now building a transcontinental railroad from
Brazil to Peru, this is letter A [on the map]. This has already
started — you know, Latin America does not have an
infrastructure network! It is still in the colonial condition,
where you have little railroads from the iron ore mountain to the
coast, but if you want to travel from Peru to Brazil, you have to
go via Miami. So this is the idea, to develop a continental
railroad system.
Then number 1 there is the canal built in Nicaragua, it will
be the second Panama Canal, which obviously is an extremely
important project, which will mean that Nicaragua has a very good
chance to become an industrial country, with improving living
standards of its population. Naturally the Greenies are going
crazy and they say there are two fishermen who have to be
resettled. But, first of all, these people will be compensated,
and secondly without infrastructure, there is {no} industrial
development; without infrastructure there is not even
agriculture, because without infrastructure you cannot transport
and process food.
So then, naturally you have the Bering Strait, this number
2. This has been recently announced by Vladimir Yakunin, who is
the head of Russian Railways. And he proposed (I don’t think I
have that slide), a fast train connection from London all the way
through the Bering Strait to New York. A couple of years ago, Mr.
LaRouche and I participated in a conference in Moscow where the
fathers of the Bering Strait Project were present. These were all
older men over 80, and they said: “Oh, in 20 years, we can go
with a maglev train from Acapulco through the Bering Strait to
Mumbai, and this will be much faster than you can go by ship
today,” and they had a very pioneering spirit.
So this is very important because this connection not only
would connect the transport lines of North America with those of
Eurasia, but it would be absolutely crucial to open up the Arctic
Region. In the Far East of Russia you have all the raw materials
which are in the periodic table of Mendeleyev, and they represent
for the next 100 years a very important raw-material potential
which will be important not only for Russia, but for Europe, for
the United States, for China, for Japan, for Korea. So this will
be the way to develop it, because these raw-material are in
permafrost conditions, and you have to build, you have to build
cities, which have a dome, because people have to live — you
cannot live in permanfrost conditions like that, you have to have
a special way of developing it.
Now, I could go into many other projects — the Seikan
tunnel between the Japanese islands does already exist, it
connects the two important islands in Japan. Then the Bohai
Tunnel will connect two Chinese cities and shorten the transport.
The brown line there, this is the actual Silk Road [Silk Road
Economic Belt], which is now being promoted by China; this larger
gray line is the [21st-Century] Maritime Silk Road; but as you
can see, it stretches all the way to Europe and into Africa.
Prime Minister Li Keqiang was several times last year in Africa,
and he proposed to connect all African capitals through a fast
train system. And I know from many Africans, leaders and leading
politicians, they are very happy about that, because Africa right
now urgently needs development. And I think, if you look at the
horrendous refugee crisis, the people drowning by the thousands
in the Mediterranean, it makes it {so} clear that to bring
development to Africa is the only way how you can overcome this
unbelievable tragedy. And if Europe would have a right mind, they
would join! You know, rather than sending the Triton boats to
chase the refugees back, which is a complete moral bankruptcy of
Europe.
Now this is very interesting, because the big question
always comes, “who should finance all of this?” As you know,
already at the Brazil Fortaleza summit, the BRICS countries
agreed, together with some of the other countries, to create new
financial institutions: the New Development Bank of the BRICS,
the AIIB [Asian Infrastructure Investment Bank] was already
founded in last October, but also a whole set of other banks.
And it came from the idea, that when the Asia crisis happened in
’97, in which speculators like George Soros speculated against
the currencies of countries like Korea, Philippines, Thailand, in
one week up to 60-80% downward, and these countries had no
defense; so they concluded, “OK, we have to protect ourselves,”
so they created the Contingency Reserve Arrangement [CRA], which
is a pool of currencies of a $100 billion, which will defend all
of the participating countries against speculative attacks.
Now, the AIIB, the New Development Bank, the New Silk Road
Fund, the Maritime Silk Road Fund, the bank of the Shanghai
Cooperation Organization [SCO Development Bank], and the SAARC
[South Asian Association for Regional Cooperation] Development
Fund, are all new banks which follow a completely different
principle than Wall Street and the City of London, or Frankfurt,
for that matter. They say, we do not participate in speculation,
but we will use these funds only for investment in the real
economy, into these projects. And this is urgently needed,
because as you know, despite all of the quantitative easing of
the Federal Reserve, and now [ECB President] Mr. Draghi, who are
printing money as if there would be no tomorrow, the money does
not arrive at the industries! Because the banks, the speculators
prefer to keep the casino going, and this is actually reaching a
point where at the IMF annual spring meeting which just took
place in Washington, the IMF itself put out a report saying that
we are facing a collapse {bigger} than 2008 with the collapse of
Lehman Brothers. And several economists from J.P. Morgan and
other banks warned that you could have a simultaneous stock and
bond crisis, causing a meltdown of the system; or, if the Federal
Reserve would increase the interest rate only by a tiny, tiny
amount it could blow up the whole derivatives bubble of $2
trillion. And if the Troika and the ECB are pushing Greece out
of the Eurozone, that could also trigger a collapse, because it
would not so much hurt Greece, but it would blow up the European
banks.
So therefore, the existence of these banks are de facto a
lifeboat in the face of the immediate danger of a collapse.
Now, as you probably have noticed, when the question came,
who would be a founding member of the Asian Infrastructure
Investment Bank, which was already constituted last October, but
the date until which countries could join as founding members was
end of March [2015]. And the United States put a lot of pressure
on the allies, not to join; they didn’t want Korea to join;
naturally, they didn’t want Europe to join, and they put maximum
pressure on Asian countries not to join. But then, it just so
happened, that the best ally of the United States, Great Britain,
was the first European country to join, and that caused a kind of
a dam break, and then Germany, France, Italy, Switzerland,
Austria, and all the Scandinavian countries joined. And the
actual founding members included 57 countries. And they
basically participate in different degrees in this new bank,
which obviously people realize that what China is offering with
the economic cooperation in these projects, is much, much more
attractive than to participate in more speculative bubbles which
eventually will pop. So, this was from the founding meeting in
October, already, but in the meantime, it become many more
states.
Now, this is also very interesting, because this is a
proposal which my husband made in 1975. It was called the
International Development Bank, and it was basically the same
idea as the AIIB, today, saying that the IMF and the World Bank
do not provide enough credit for Third World development. This
was a proposal he made in ’75, and it went into the final
resolution of the Non-Aligned Movement in 1976 in Colombo, Sri
Lanka, and it had the same idea as the AIIB.
The World Bank only spends per year $24 billion for
projects. But the actual requirement of the developing
countries, is about $8 trillion in the next years! So there is
no way the World Bank can manage that, and this bank, on the
other side, the AIIB, and the other banks will grow and will
become more productive.
Now, this is very important because what the AIIB and the
New Development Bank and this new economic system which is
emerging represent, is something completely different than
monetarism. Monetarism is the idea that you have to have maximum
profit, the real economy doesn’t count; as a matter of fact, you
all know, that if you have an industrial firm which lays of
10,000, the stock goes up! It doesn’t make any sense. In the
realm of monetarism, this is explained by the idea that the firm
becomes “more productive” because fewer workers work more, and
therefore the profit is greater; but from the standpoint of the
real economy this makes no sense at all.
And it is exactly that philosophy which has caused the
Troika to destroy Greece. What they managed to do is to reduce
the Greek economy by one-third, to increase the youth
unemployment to 65%, and people are extremely unhappy, not only
in Greece, but also in Italy, in Spain, Portugal and so forth.
What we propose, both the IDB and these new banks, is really
going back to a completely different model. It’s based on the
idea of this man, whom you all recognize, I’m sure — he is
Alexander Hamilton, the first Secretary of the Treasury of the
United States. And he created, actually, the United States, by
creating the National Bank and the credit system, because, what
he did, was after the War of Independence, the different states
in the United States were totally indebted. So he unified the
United States by taking over the debt obligations of these
states, and basically saying, it’s no longer your business, we’ll
take these debts as a Federal state, as a national state, and we
will transform that into a credit mechanism, only aimed at areal
production.
And that was really the actual founding of the United
States. And this idea of a credit system which is not
monetarism, but it is the idea that credit can only be given for
future production in the real economy, not for speculation, that
model was what made the United States a great industrial power.
Because, despite the fact that some following Presidents then
tried to dismantle it, the United States went back to it, again
and again. It was the policies of John Quincy Adams; it was the
policy of Abraham Lincoln with the greenbacks; it was the policy
of Franklin D. Roosevelt. This is how Roosevelt brought the
United States out of the Depression of the ’30s by building the
Reconstruction Finance Corp. which financed the New Deal, and
that’s how America got out of the Depression. And, also, it was
the basis for the German Kreditanstalt für Wiederaufbau, the
state bank, which help to finance the reconstruction and the
economic miracle of Germany in the postwar period — which was
modeled on the Reconstruction Finance Corp.
So this is therefore, not something new. It’s a tested
model, it has always been the basis when there was progress in
the real economy, as compared to the financial markets. I’m not
talking about the financial markets, I’m talking about real
production for the livelihood and the common good of the people.
So the first step there, we have called for — Tom
mentioned it — that we think it is an absolute matter, actually
of war and peace, if we succeed to get the European nations {and}
America to join with this “win-win,” all-inclusive,
non-geopolitical system. And, as I said, the financial system of
Wall Street and the City of London {is} about to blow up, bigger
than 2008, and the only way how that can be avoided from leading
to a chaotic collapse, is by going back to the Glass-Steagall
legislation which was introduced by Franklin D. Roosevelt in
1933, which was his answer to the collapse of ’29-’33 period.
And he separated the banks, by making the commercial banks
separate from the investment banks, so that the investment bank
could not have access to assets of the commercial banks.
And this exist from 1933 until 1999 in the United States,
and in Europe you had practically the same thing, because you had
a very regulated banking sector. But the Wall Street forces did
not like it, because naturally it reduced their profit, so they
worked very hard to eliminate it, which they were able to do in
1999, and the whole super-expansion of the speculative area only
occurred after this law was eliminated. And the good news, is
that there is a right now a Presidential candidate in the United
States, who has said that his first act if he would move into the
White House, would be to reintroduce this Glass-Steagall law: And
that is the former Maryland Gov. Martin O’Malley, about whom many
papers are writing that he has a very good chance to take the
Democratic nomination, because many people think Hillary Clinton
has made too many compromises with bad policies, when she was
Secretary of State. But, O’Malley is not alone, but you have a
whole bunch of people around him, who say the United States must
go back to being a Republic; it must go back to putting the
common good above the interests of Wall Street. And that is
really the “to be or not to be” question of the whole world.
Now, if this reorganization would take place, then, the
United States could easily join with the BRICS countries in such
efforts as the AIIB and other such things. And, as you know, the
Greek government has also demanded that there is no way how they
can pay their debt, because as you know, of all the rescue
packages which went to Greece, only 3% of that money remained in
Greece, while all the rest really went to the European banks.
And therefore, to demand that Greece should pay back these debts,
it’s just impossible! And the Greek government has made the
point that they want to have a European Debt Conference, like
Germany in 1953, without which the German economic miracle would
never have taken place. So if this all happens, and that could
happen in the short term, Europe could easily participate in
that.
Now, I just want to say, the ancient Silk Road was not only
an exchange of silk, and porcelain, and paper, printing,
gunpowder, and many, many other goods, but much more important
than that, it was an exchange of ideas and technologies: Silk
making is more important than silk; how to print books is more
important than the book. So the ancient Silk Road was an
extremely important exchange of goods and culture, and ideas, and
understanding among people — and so will be the New Silk Road,
just with modern means.
Now, if you go back to the picture, this is why we have
said, “The New Silk Road Becomes the World Land-Bridge” where we
have the camels, sort of symbolizing the old Silk Road, and here
you see a maglev train, and here you see a rover on the Moon, to
give you an idea that the exchange of technologies and goods in
the modern world will be the most advanced technologies to the
benefit of all of mankind.
So going back to the problem here, is, obviously, if you
look at that map, you see, these are the deserts of the world: A
very broad desert band which goes from the Atlantic coast of
Africa, through the Sahara-Sahel zone, the Arab Peninsula, the
Middle East, all the way to China. And that desert is growing.
It’s expanding. And then you have the desert in the West of the
United States, which is right now ruined by a big drought in
California, in Texas, in all the states west of the Mississippi;
and naturally, Brazil has a drought.
In the United States this is very severe. Here you have a
global water scarcity map; here you have the water stress
indicator. In the United States, just to mention that, Governor
Brown of California has just announced that the water consumption
will be cut by 25% up to 36%! Now that is the death to
Californian agriculture; in the south of California, for example,
in the Central Valley, in this region, 40% of the entire
agriculture of the United States is produced, and this is now
being completely destroyed. Here you see, this is a former
reservoir, which is almost dried up. This is the snowpack: in
2013, it was relatively, a lot of snow, and last year, no snow,
so the drought is expanding, and obviously, to cut consumption
means you kill people. I mean, you cannot cut water — where
should these people go? There are already cities and towns where
people are — it’s not just not watering their lawn — it’s
taking public showers, of getting water rations, and then
eventually people have to move away, because if there is no water
there is no life. There were already herds being transformed, of
hundreds of thousands of head of cattle, and the idea to just
accept that, and as Governor Brown said, “California historically
has only a carrying potential of 400,000 people,” is ridiculous,
because there are presently 39 million people living in
California! And the idea to say there’s only room for 400,000 is
completely ahistorical about what is the role of human beings,
who differentiate themselves from animals by being able to
increase the living capability for more people by improving
productivity, by transforming the industry, the infrastructure,
and in that way, developing the planet.
So obviously, China has taken a completely different
approach. Here you see, China is actually the only country which
has taken a very big water diversification: There is on the one
side, the Three Gorges Dam, which is now producing, I think 22
gigawatts of electricity per year, and it has eliminated flooding
which killed many thousands of people in the past; and even more
important, is the water diversification project from the southern
area of the Yangtze River through a Northern Route into the
Yellow River and the desert area of China; and the Middle Route
to the region around Beijing.
So this is actually a model which is now being followed by
Narendra Modi for India, who just agreed to make gigantic water
projects to tame the water coming down from the Himalayas, and
also making canals out of 101 Indian rivers.
Now, what most people don’t consider is, that water is not a
natural resource like iron ore, or gold, or whatever: You can’t
use up, because water is organized in global cycles, where 90% of
the precipitation rains down over the ocean, only 10% rains down
over the land. And that water, the Sun causes evaporation, this
leads to cloud formation, and then the water rains down, and it
is human activity, which can make these cycles more efficient.
It’s not just, that it rains down over land and then flows back
into the ocean. You can use it in agriculture, you can use it in
industrial production, you can use it in other urban activities,
and it is actually the ability of man to make that more
efficient.
Here you see a very interesting comparison — you see here
the water diversion of the United States. Even though the water
diversion of China has started much more recently, it’s almost
double, which shows you the completely different philosophy.
This is a very important project, which is part of the
approach to fight the desert, and this is the Lake Chad Transaqua
project, which is the idea, that you could eliminate a lot of the
drought in the Sahel zone and around Lake Chad by bringing some
of the surplus water from the headwaters region of the Congo on
the one side, through rivers and canals into Lake Chad, which has
been reduced to less than 10% right now; and also through a
second canal along the Nile to increase the agricultural land in
Africa tremendously. And also now to bring real development to
these countries, without which you will have more people running
away from Boko Haram, which is now at Lake Chad and Nigeria. And
without a real development perspective, there is no way how you
can contain these projects.
Human beings are the only species, which can improve the
conditions of mankind again and again and again, and the last
10,000 years, or 20,000 years since the last Ice Age, just think,
what an enormous development mankind has made. We have increased
the population potential of the Earth from about 5 million at
most, to presently around 7 billion. This is due to the fact that
man, unlike animals, can make new discoveries, discovers the
universal principles of our physical universe, and think things,
which have never been thought before.
Therefore, the attack on the water crisis is not just a
question of using the aquifers, because the aquifers can — they
replenish, but this goes much too slowly. It’s not only
re-diverting the rivers, dams, but it’s especially influencing
the global cyclical process of water. There is a relationship
between what happens in our Solar System and the rain. Because
the Sun, which shines on the oceans, causes evaporation, but the
Sun is not the only solar impact on the weather; it’s also the
cosmic radiation, which comes from our galaxy, which leads to
cloud formation, ionization of moisture, and therefore to rain.
That is not just something where we have to wait passively until
it happens, but we can study, for example, what is happening in
our galaxy, which influences the weather, and then understand
better, how we can create more water.
Here, you see our Solar System in a 32 million year cycle,
moving along the Milky Way. The Milky Way is basically a flat
plateau, in which our Solar System is moving up and down in
cycles, and you have a complete change in the weather patterns,
which comes from the position of our Solar System in our galaxy.
I’m not saying, that we know everything about that yet. We
know, that there is a lot of connection between the Solar System,
the galaxy and the weather patterns on our Earth, and I can
assure you, that if you look at the long-term changes in our
weather patterns, then {these} things are a lot more important,
than whatever you use in your little car as CO2 production.
Because these are forces, which are of a completely different
magnitude, and naturally, the climate is changing, but galactic
processes are really what is the cause of it.
Anyway, the idea of using cosmic rays and ionization of
moisture is already successfully being done by Israel and by some
of the Gulf States; Russia is doing a lot of research on this,
and this is, what we have to do. The reason, why I’m saying this,
is, the Silk Road is not just building railways from Dunhuang to
Lisbon or wherever; it’s not just building roads, it’s not just
building canals. The modern Silk Road, the New Silk Road is,
exactly as the old Silk Road was, {an exchange of ideas, of
technology, for the common good of all.}
Obviously, today the big challenges are world poverty, are
the danger of war, are the danger of water scarcity, which could
become the reason for new wars. So the New Silk Road — and this
is what we understand with it, and I’m sure that our Chinese
friend will show his perspective — but that is the philosophy,
which we have taken as a basis in our approach, that the New Silk
Road is {a vision}, of how humanity can move away from
geopolitics and the stupid idea that we have to fight over scarce
resources, that we have to create wars because we don’t like
another system, that we have to eventually self-destruct, but
that we have to make the evolutionary jump to the idea of the
common aims of mankind and to define the next phase of evolution
in the interest of all.
If you look at this, the Deputy Prime Minister Dmitry
Rogozin of Russia just two days ago, pointed to the fact, that
the BRICS countries are all space travelling nations. China is
the leader in space travel. When China in December 2013 landed
the Yutu rover on the Moon, with was the idea, that in a few
missions later, I think it was in 2017, this Yutu — “Jade
Rabbit” — that they will bring back helium-3. Helium-3 is an
isotope, which is actually a fuel for fusion power. It’s much
more efficient than deuterium or tritium, because with this heavy
deuterium and tritium in the fusion process, you are still using
turbines, and you use turbines to create electricity in the old
way. But with helium-3 you can directly gain electricity from the
physical process of fusion power, and therefore, naturally, the
energy efficiency is much, much higher. And once we have fusion
power, for example, this will create for the first time energy
and raw materials security for the Earth. Energy security,
because on the Moon, you have several tons of helium-3, which
will be sufficient for many tens of thousands of years of energy
security on the Earth; and raw materials security, because with
the high heat of the plasma torch, you can take any waste,
including nuclear waste, including waste in your household, and
turn it back into isotopes, which you then can reconstruct and
make new raw materials.
So this is the vanguard of where mankind must go, and China
has made that its national pride. And China, contrary to Germany,
which is very stupid with respect to energy — you know, this
stupid exit from nuclear energy without having an alternative, is
completely crazy — but China has basically created a situation,
where they are in the right position to solve this problem, and
Rogozin, the Deputy Prime Minister of Russia, has said, that the
BRICS countries will cooperate in space to solve these problems.
So this is extremely important, because if mankind makes
that jump to not have war as a conflict resolution, which in a
time of nuclear energy, it should be obvious that we must move to
a different regime, that we must define the common aims of
mankind, that which is, — if you have seen these pictures with
astronauts and cosmonauts and taikonauts, they all report the
same: When they are in space and look at our little planet, this
blue planet, they realize that there are no borders. They also
realize that our planet is extremely small in a very big Solar
System, in an even bigger galaxy, and there are {billions} of
galaxies. So, there are dangers from space, like cosmic
radiation, like asteroids; there are all kinds of dangers, which
we don’t manage right now. But if we don’t want to have the same
fate as the dinosaurs, who became eliminated 65 million years
ago, because probably a meteorite hit the Earth and created so
much cloud cover, that all the vegetation stopped, and then the
dinosaurs, and 96% of all other species were eliminated; if we
as a creative species, {are} really the creative species, we
should put our efforts together and defend against common dangers
to our planet, common dangers to our civilization, and unite.
And there is no better image for that than space collaboration.
This whole question also has a philosophical dimension.
Because people think, China is just doing an imperial expansion,
they want to have their interests. Well, I have the deepest
conviction that what is working in China right now, especially
with President Xi Jinping, {is} the 2,500-year-old Confucian
tradition in China. And I go even so far to say the Chinese
people have Confucius in their genes. Confucius was a
philosopher, who reacted to a historical period in China, which
was characterized by war, by great unrest, by turmoil. And he
developed the Confucian philosophy, which is beautiful. I can
only advise you, in case you are not doing it, study Confucius.
Because Confucius has this idea that there must be harmony in the
world, on the planet. And that, for example, the best way to
have harmony is, there is one key notion, which is {li}, which is
the idea, that each person, each nation, should take its proper
place, and develop in the best possible way, and then you have
harmony. Because if everybody develops their creative potential
and their best maximum capacity, and takes the development of the
other as their own interest, and vice versa, then you have peace.
And that should also be based on the other notion of {ren}.
{Ren} basically means the same thing as love, or {agapë}, or the
Christian idea of charity.
And it happens to be that these ideas are also in the
European best tradition. There is a very important philosopher of
the 15th century, called Nicolaus of Cusa, who was the founder of
modern science, the founder of the modern nation-state, and he
was very important: He broke through the barrier from the Middle
Ages to modern times. Because he was actually the person, who
brought the Council of Florence into being by first finding
handwritings in Byzantium, which were then the basis for the
unification of the Orthodox Church with the Roman Church; but
when he brought the Orthodox delegation in 1453 to the Council of
Florence, he had a stroke of genius: He said, now, I am thinking
something, which no human being has ever thought before. He then
wrote his {De Docta Ignorantia}, and he developed this notion of
the coincidence of opposites, the {coincidentia oppositorum},
which was the idea, that the One has a higher quality than the
Many, and that the human mind is capable of synthesizing some
hypothesis, which gives you a deeper insight into the laws of the
universe, into Classical art — in other words, it’s the
creativity of the human mind, which is the driving force in the
development of the universe. And that’s for example, what the
Russian philosopher Vladimir Vernadsky called, that the
creativity of man is a geophysical force in the universe. Now,
what he did basically, is to say — he didn’t say it in this way,
but the effect of it was — that in order to move away from the
Middle Ages, from the Scholasticism, from the Neo-Peripatetics
and the Aristotelean ideas, you had to basically break with the
axioms of the Middle Ages thinking, and that you had to create
something basically completely new, a new method of thinking.
And I’m saying, that with the New Silk Road, we have to do
exactly that: We have to break away from money, greed,
monetarism, all of these things, which really are a decaying
culture. If you look at the European, American, Western culture,
it {is} a decaying culture. Just look at the youth culture. Look
at what our young people watch in terms of pop music, video
games, the violence, just the popular entertainment has become
really degenerate. And we have to break with that, and we have to
combine the New Silk Road economic model — which I did not go
into so much today, because I already spoke about it two months
ago here in Copenhagen — but we have to break with the whole
axiomatic of globalization and basically go for a New
Renaissance, a new cultural renaissance of thinking, which will
build on the best traditions of each country: on Confucianism,
on Vedic tradition of India, on Avicenna [Ibn Sina], and other
thinkers, Al-Farabi, Abu Al-Kindi in the Arab world; in Europe,
the great Classical music tradition, the Italian Renaissance, the
German Classical music. We just have to take the high points of
all civilizations, and study that, and start to love the culture
of the other countries, and then we will create out of this a
completely New Renaissance, which will bring mankind into a
completely new phase of evolution.
Because I do not believe, that the present condition of
mankind is, what we are here for! We are not here to kill each
other; we are not here to eat caviar, until we have it coming out
of our ears. We are here to be creative! We are here to discover
the laws of the universe, to write beautiful poems, to write
beautiful music, to celebrate the creativity of civilization. And
I think, that the idea of man in space, man going into the next
phase of the evolution of man, is really what will get us out of
this crisis. So that is, what the New Silk Road is all about.
[ovation]

 

Slides from the presentation (click to enlarge):

Copenhagen_27-04-2015_dia1 Copenhagen_27-04-2015_dia2 Copenhagen_27-04-2015_dia3 Copenhagen_27-04-2015_dia4

Copenhagen_27-04-2015_dia5 Copenhagen_27-04-2015_dia6 Copenhagen_27-04-2015_dia7 Copenhagen_27-04-2015_dia8

Copenhagen_27-04-2015_dia9 Copenhagen_27-04-2015_dia10 Copenhagen_27-04-2015_dia11 Copenhagen_27-04-2015_dia12

Copenhagen_27-04-2015_dia13 Copenhagen_27-04-2015_dia14 Copenhagen_27-04-2015_dia15 Copenhagen_27-04-2015_dia16

Copenhagen_27-04-2015_dia17 Copenhagen_27-04-2015_dia18 Copenhagen_27-04-2015_dia19 Copenhagen_27-04-2015_dia20

Copenhagen_27-04-2015_dia21  Copenhagen_27-04-2015_dia22 Copenhagen_27-04-2015_dia23

 
Putin: Vi må spørge os selv, hvorfor neofascisme atter er på fremmarch

24. apr. 2015 – I sine slutbemærkninger ved fredagens mindeceremoni i Jerevan for ofrene for det armenske folkemord i 1915 adresserede den russiske præsident Vladimir Putin det store spørgsmål, verden i dag må besvare: Vil massemord atter få lov at gå grassat, eller må nationer lære »godhed og harmoni«? Med Putins ord:

»Ruslands faste beslutning er fortsat den samme, som den altid har været, nemlig, at der ikke er, og ikke kan være, nogen retfærdiggørelse for massemord på noget folkeslag …«

»Det internationale samfund må gøre alt, det kan, for at sikre, at disse tragiske begivenheder aldrig mere forekommer, så alle folkeslag kan leve i fred og harmoni og ikke skal kende til de rædsler, der fremkommer af religiøst fjendskab, aggressiv nationalisme og xenofobi.«

»Ulykkeligvis ser vi, at neofascisme atter rejser sit hoved i mange dele af verden, radikale nationalister søger magt, og antisemitisme er i fremgang. Vi ser også tegn på russofobi. Vi må stille os selv det spørgsmål, hvorfor dette sker, og hvad årsagen er? I alle vore handlinger i afgørende vigtige dele af verden må vi først tænke på, hvad det næste, der vil ske, er, vi må tænke over konsekvenserne.«

»Samtidig med, at vi mindes fortidens tragiske hændelser, må vi også se frem mod fremtiden med optimisme, tro på idealerne om venskab, godt naboskab og solidaritet, lære godhed og harmoni og lære at respektere hinanden og hinandens interesser. Dette er den eneste måde, hvorpå vi kan gøre verden til et bedre, mere stabilt og trygt sted.«

Foto: Den russiske præsident Vladimir Putin indskriver sig i gæstebogen i Tsitsernakaberd-musæet i Jerevan for det armenske folkemord i 1915  
Sydvestasien:
Pentagon bekræfter USA’s støtte til saudisk krig i Yemen;
Bombeangreb fortsætter

24. apr. 2015 – Talsmand for Pentagon oberst Steve Warren bekræftede over for reportere i dag, at den iranske konvoj, der havde været på vej til Yemen, er vendt om og er på vej tilbage til Iran. Kl. ca. 11.00 EST befandt konvojen sig henved halvejen op ad Omans kyst med kurs i nordøstlig retning med en fart på 6 knob. »Dette synes at være en nedtrapning af spændingerne tidligere på ugen«, sagde Warren.

Alt imens en mulig konfrontation mellem USA og Iran muligvis er blevet nedtrappet, så fortsætter USA med at støtte den saudiske krig imod Yemen. I dag bekræftede talmand for den amerikanske Centralkommando, oberst Patrick Ryder, at USA fortsat leverer efterretninger og logistisk støtte til saudierne og vil fortsætte med det.

Nede på jorden er krigen alt andet end forbi, på trods af den saudiske erklæring den 21. april om, at de ville suspendere bombekampagnen. Der var mindst 20 luftangreb i går i hele landet iflg. forskellige nyhedsrapporteringer, og kampene på jorden mellem Houthi-oprørerne og deres allierede og resterne af det saudisk støttede Hadi-regime fortsatte.

Verdenssundhedsorganisationen rapporterede den 21. april, at, mellem den 19. marts og 17. april, havde volden dræbt 944 mennesker og såret 3.487 og advarede om, at sundhedstjenesterne i Yemen var på randen af kollaps. UNICEF sagde i dag, at der blandt de dræbte er 115 børn, med yderligere 172 lemlæstede børn. Disse tal bør, som FN tidligere har sagt, betragtes som undervurderet, eftersom enhver evne fra myndighedernes side til at tælle de døde og sårede i sig selv er blevet alvorligt ødelagt af krigen.
’Totalt sammenbrud’ af forhandlinger mellem EU og Grækenland;
Aftrækker af systemisk nedsmeltning fortsat afsikret

24. apr. 2015 – Fredagens forhandlinger for at overholde deadline for Grækenland til at opnå en aftale med Eurozonens finansministre om et gælds- og økonomiprogram endte i bitterhed, trusler mod Grækenland og selvbedragerisk plapren fra den transatlantiske flok om, at deres system, inklusive euroen, måske ville overleve en umiddelbart forestående, græsk statsbankerot.

Den maltesiske finansminister Edward Scicluna sagde kortfattet: »Jeg ville beskrive dagens møde som et totalt sammenbrud i kommunikationen med Grækenland.« Forespurgt, om EU ville gå med til at give delvis EU-finanshjælp til gengæld for et mere begrænset »reform«-program, sagde den hollandske finansminister Jeroen Dijsselbloem: »Nej.« Bloombergs kilder rapporterede, at finansministrene »slyngede skældsord imod den græske finansminister Yanis Varoufakis« og kaldte ham »en, der spildte tiden, en hasardspiller og en amatør«. Chefen for Den europæiske Centralbank Mario Draghi truede med, at ECB måske ville begrænse sin aktuelle finansiering af likviditet til de græske banker. (Der er aftalt et møde den 6. maj i ECB’s styrende råd).

Et uforudsigeligt element er imidlertid blevet introduceret gennem et timelangt, privat møde mellem det græske og tyske statsoverhoved, Alexis Tsipras og Angela Merkel, dagen før finansministermødet. Merkel kaldte drøftelserne »konstruktive«, men sagde, at de var blevet enige om at holde indholdet fortroligt. Tsipras talte om optimisme og betydelige fremskridt og sagde, »vi har tilbagelagt en god bid af vejen«.

Hvad så siden de to blev eller ikke blev enige om, så bekendtgjorde de bank-ejede finansministre, at de anser det for uacceptabelt, at statsoverhoveder vover at mødes uafhængigt for at drøfte nogen som helst politisk løsning, der berører bankerne. Den østrigske finansminister Hans Joerg Schelling var mest ligefrem: »Tsipras søgte at omgå finansministrenes autoritet mindre end 24 timer tidligere og talte sin sag med den tyske kansler og den franske præsident François Hollande på sidelinjen af et topmøde om immigration i Bruxelles. Under procedurerne inden for Eurozonen er det finansministrene, der skal godkende enhver udbetaling af hjælp, og Merkel sagde i sidste måned, at hun ikke er parat til at tilsidesætte denne kontrol.«

Deres offentlige vrede var rettet mod Tsipras, men dette hysteri reflekterer i realiteten deres bekymring for, at Angela Merkel skal bryde ud af rækkerne. Som førende økonom Lyndon LaRouche har understreget, så er Angela Merkel ingen heltinde, men hun er intelligent nok til at vide, at Tyskland ikke kan overleve, at Grækenland forlader euroen.

Med et utilsigtet humoristisk indslag i dette slagsmål udstedte Credit Suisse i dag en kommentar med overskriften »Grækenland: Dø en anden dag« og beroligede sig selv med, at Grækenland har likviditet til at overleve »i endnu en måned eller så … Og regeringen kunne strække det til juli, om nødvendigt, hvor ECB-lånene forfalder«.

 

Foto: Den græske finansminister Yanis Varoufakis

 

 
Den Nye Silkevej:
En genoplivelse af konfuciansk
kultur. Af EIR’s Konfucius-ekspert Mike Billington.

Ironisk nok er den nuværende renæssance, der finder sted i Kina, på afgørende vis influeret af den »interessernes harmoni«, der karakteriserede det oprindelige Amerikanske System for Politisk Økonomi, der blev introduceret til Kina af dets måske største landsmand, Sun Yat-sen (1866-1925), fader til Den republikanske Revolution i 1911, der væltede det kejserlige Qingdynasti og bragte Alexander Hamiltons Amerikanske System til Kina. Sørgeligt nok er dette Amerikanske System systematisk blevet ødelagt i Bush-familiens og Obamas Amerika, alt imens det er i live og har det godt i Kina.

Download (PDF, Unknown)
Politisk orientering den 23. april 2015:
Derfor stiller Schiller Instituttets Venner op
til folketingsvalg med BRIKS på plakaten

med formand Tom Gillesberg
Europa: Udvid operationerne til redning af bådflygtninge

23. apr. 2015 – Embedsfolk i FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) har kritiseret, at EU har nægtet at forlade sin politik med et politi til beskyttelse af grænserne, »Triton«, og i stedet erstatte det med en bred operation til redning af bådflygtninge, lige som Italiens tidligere »Mare Nostrum«-politik. Sidstnævnte tiltag, der blev vedtaget af Italien på højdepunktet af flygtningestrømmen over Middelhavet for et år siden, finansieret med blot 9 million euro om måneden, blev droppet efter anmodning fra resten af EU, der genfortolkede flygtningeproblemet som en potentiel sikkerhedstrussel mod Europa og hævdede, at terrorister ville snige sig ind under dække af at være flygtninge.

Under »Triton«-politikken holder havpatruljeringen sig for langt væk fra de nordafrikanske kyster til kunne stå til rådighed de steder, hvor bådene synker, og flygtninge kan derfor ikke længere reddes i tide. I løbet af det seneste år har 220.000 klaret turen til Europa, mens flere end 20.000 er druknet – og dette tal stiger hastigt, med ulykken den 17. april på havet ud for Libyens kyst, hvor 900 druknede, og kun 24 blev reddet.

Ruth Schoeffl fra UNHCR’s afdeling i Wien fordømte i går den tyske indenrigsminister Thomas de Maiziere som kynisk for hans synspunkt, at redning af flere flygtninge også ville gøre det muligt for flere terrorister at komme ind i Europa: »Antyder det, at vi hellere skal lade folk drukne?«  Den idé, der også er blevet drøftet i EU, at man skal skabe interneringslejre til flygtninge i Nordafrika, blev afvist af Schoeffl som absolut ikke levedygtig i den nærmeste fremtid i et ustabilt land som Libyen, og som en dårlig politik med at låse flygtningene inde et eller andet sted for at holde dem ude af Europa. Antallet af flygtninge er endda vokset under »Triton« i forhold til »Mare Nostrum« tidligere, hvilket viser, at EU ikke har taget hensyn til det voksende antal konflikter, der oprindeligt skaber disse flygtningestrømme, tilføjede Schoeffl.

Sarah Kahn fra UNHCR’s Libyen-afdeling i Tunis, som var nødsaget til at flytte dertil fra Tripoli pga. den ukontrollerbare situation i Libyen, krævede også en udvidet politik for redning af flygtninge og advarede om, at antallet af flygtninge, der vil forsøge at komme over Middelhavet, vil vokse betydeligt hen over sommeren, hvor havet er roligere end nu.

 

Foto: Skyllet op på tilfældighedens strande?
Ukraines Oprørshær påtager sig ansvaret for politiske mord i Ukraine

22. april 2015 – I henhold til TASS sagde Oppositionsblok-partiet i Ukraines parlament fredag, 17. april, at det havde modtaget en e-mail med trusler fra en gruppe, der kalder sig Ukraines Oprørshær (UPA). Oppositionsblokpartiet kalder sig selv for Østukraines stemme, partiet for landets industri og realøkonomi. Det ledes af Yuriy Boyko, en tidligere vicepremierminister og energiminister under præsident Victor Janukovitj.

Ukraines Oprørshær er navnet på Stepan Banderas parti, der samarbejdede med nazisterne [under Anden Verdenskrig]. Den 9. april vedtog det ukrainske parlament en lov, der karakteriserede medlemmer af denne organisation og OUN som »uafhængighedskæmpere«.

I brevet påtager UPA sig ansvaret for »elimineringen« af eks-MP Mikhail Chechetov, forhenværende formand for regionalregeringen i Zaporizhia Alexander Peklushenko, tidligere lovgiver Stanislav Melnik, tidligere MP Oleg Kalashnikov og journalisten Oles Buzina.

I henhold til TASS har gruppen også truet med den fysiske eliminering af repræsentanterne for de aktuelle, ukrainske myndigheder og anklaget dem for ikke at have gennemtvunget en undtagelsestilstand i landet og beskyldt dem for frivilligt at have opgivet ukrainske territorier.

UPA, der er blevet forbudt i Rusland, siger, at de, der er skyldige i »anti-ukrainsk og anti-folkelig aktivitet«, har 72 timer til at forlade Ukraine.

Rapporten om denne e-mail-trussel fra UPA og gruppens indrømmelse af ansvar for den seneste tids mord i landet understreger den kendsgerning, at Victoria Nuland har påtvunget den ukrainske befolkning et nazistisk terrorregime på vegne af Obama.

Den 14. april udstedte Lyndon LaRouche en erklæring, der krævede, at Victoria Nuland stilles til regnskab, hvis nogen overlast overgik Natalia Vitrenko, der har været udsat for en bagvaskelseskampagne, som sætter scenen for hendes mord. Denne e-mail understreger denne nødsituation.
Stop 3. Verdenskrig:
Tidl. amerikanske og russiske top-generaler:
Hvordan man afværger atomkrig

23. apr. 2015 – Verden befinder sig på randen af en atomar Tredje Verdenskrig. De årsager, der sædvanligvis angives til konfrontationen mellem USA og Rusland, er nonsens. Det er snarere tilfældet, at der er nogle mennesker, der har planlagt, at dette skulle ske. »Vi befinder os på randen af en bogstavelig udslettelse, som et resultat af kædereaktionslignende virkninger« af Det britiske Imperiums og deres Wall Street-lakajers vanvid, sagde Lyndon LaRouche den 21. april. At de ikke vil opgive deres svindende greb om magten vil drive dem til, i desperation, at få Obama til at lancere Tredje Verdenskrig. »Dette er den første trussel om menneskets udslettelse i moderne, historisk tid«, konkluderede LaRouche.

Forhenværende næstformand for Generalstabscheferne, gen. James Cartwright, og pensionerede russiske general Vladimir Dvorkin, advarede, i en kronik den 19. april i New York Times med overskriften, »Hvordan man afværger atomkrig«, mod et meget sandsynligt scenarie for, hvordan Tredje Verdenskrig kunne indtræffe. Før han blev medlem af Generalstaben, var Cartwright kommandør for USA’s Strategiske Kommando. I en lang karriere, der strakte sig fra 1958 til 2001, spillede Dvorkin en hovedrolle i Ruslands udvikling af sin ubådsbaserede atomafskrækkelse i 1960’erne, og senere i forhandlingerne om strategiske våben i 1970’erne. Dette er to mænd, der har et intimt kendskab til deres respektive landes strategiske atomstyrker, inklusive kommando- og kontrolsystemerne over disse styrker.

I deres kronik foreslog Cartwright og Dvorkin, at både USA og Rusland burde eliminere konceptet om affyring-efter-varsel fra deres atomstrategier. De bemærker i begyndelsen de voksende, strategiske spændinger mellem USA og Rusland – spændinger, som diplomatisk aktivitet har gjort meget lidt for at lette. »Dette gør det så meget desto mere afgørende for Rusland og USA at tale sammen, for at lette presset om at ’bruge eller spilde’ atomstyrker under en krise og minimere risikoen for affyring ved en fejltagelse«, skriver de. »Kendsgerningen er, at vi stadig lever med atomangrebsdoktrinen fra den Kolde Krig, der dikterede tre strategiske valgmuligheder; førsteangreb, affyring efter varsel og gengældelse efter angreb.« De går videre med at fokusere på affyring efter varsel, hvilket giver en meget stor risiko for affyring ved en fejltagelse, eller affyring baseret på forkerte informationer – og risikoen forværres af korte varslingstider og Ruslands kompromitterede advarselssystemer (Rusland har i øjeblikket ingen satellitter for tidlig advarsel og er udelukkende afhængig af jordbaserede radarsystemer). Som resultat er tidsfristerne, skriver de, »meget sammenpressede og mulighederne for dårligt overvejede beslutninger meget reelle.«

»Denne risiko burde motivere præsidenterne for Rusland og USA til sammen at beslutte at eliminere konceptet om affyring efter varsel fra deres atomstrategier«, skriver de. »De bør genetablere dialog direkte mellem landenes militær, der blev suspenderet pga. Ukraine-krisen, for at forfølge denne tilbagetrækning som en hasteprioritering.« Sådanne forhandlinger er imidlertid meget lidt sandsynlige, så længe den gale Barack Obama er præsident for USA.

»Under perioder med forhøjede spændinger og nedsat beslutningstid vokser sandsynligheden for menneskelige og tekniske fejl i kontrolsystemerne«, konkluderede de. »Affyring efter varsel er et levn fra koldkrigstidens strategi, og det repræsenterer en risiko, der langt overgår dets værdi. Vore ledere må som en hastesag tale sammen og, håber vi, enes om at skrotte denne overflødige fremgangsmåde, før der sker en ødelæggende fejl.«

Nu kan ingen sige, de ikke er blevet advaret.

 

Foto: En del af det antennesystem, der udgjorde det russiske tidlige advarselssystem fra koldkrigsæraen.
Helga Zepp-LaRouches hovedtale 16. april 2015 i New York:
USA og Europe skal samarbejde med BRIKS for at bygge verdenslandbroen.
Engelsk udskrift

The following is a transcript of Helga Zepp-LaRouche’s remarks to an EIR diplomatic and business meeting in New York, Thursday, April 16th. A transcript of Deniston’s presentation will be available soon.

HELGA ZEPP-LAROUCHE: Yes, hello. There is something very, very fantastic happening in the world right now, and those of you in America, who are only dependent on the mainstream media, may have absolutely no inkling of it, because the mainstream media are not reporting about the fact that a completely new economic system is emerging. And it is emerging with extremely rapid speed. And more than half of humanity is already participating in it.

BRICS leaders in Fortaleza, Brazil, July, 2014.

First slide. Now, the first system has been initiated by the leaders of the BRICS nations, at the Fortaleza summit in Brazil last July.

Next slide. And they proceeded very quickly to establish the New Silk Road and the Maritime Silk road, and a whole system of relations with South America, with ASEAN countries, with African countries, and in the recent period, even with European countries. And this new model is basically establishing a completely new system of relations; it’s what the Chinese President Xi Jinping often calls a “win-win” policy, or even a “win-win-win” policy, depending how many parties are participating in these projects. And it is based on the idea that, through the development of basic infrastructure, of scientific and technological cooperation, and an increase in connectivity among these nations, that this will lead to the mutual benefit of all participating countries.

China’s ‘New Silk Road’ and ‘Maritime Silk Road’ Initiatives

Now, this annual summit of the Boao Forum on the island of Hainan—the Boao Forum is the Asian equivalent of what normally takes place in Davos in Switzerland, except that the difference is that in Davos, you have a lot of bankers and a lot of monetarists coming together, while this Boao Forum brought together many, many leaders, especially of Asia, who were all interested in real economic development, in infrastructure, and cooperation. And there, at this forum, President Xi Jinping announced what they are now calling the “One Belt, One Road,” which is simply another word for the New Silk Road, or, as we called it, the Eurasian Land-Bridge in the past, and announced a global perspective for development.

This includes huge infrastructure programs, corridors; high-speed railway; waterways and ports. And this report was declared to be the official policy by the National Development and Reform Commission, as well as the Foreign Ministry and the Commerce Ministry of China.

As you can see here, this is a vast, vast network of corridors connecting China, Central Asia, Russia—all the way to Europe. Then another set of corridors from Central Asia, to West Asia, into the Gulf, and the Mediterranean. Then the 21st Century Maritime Silk Road involves sea and land corridors from China, to Southeast Asia, to South Asia, to the Indian Ocean, and to the Pacific. Then other corridors go overland from China to Mongolia, to Russia. Another one to Bangladesh, China, India, and Myanmar.

So, what goes along with that is a whole new system, a really world new system, of banks and financial credit institutions, to finance these and other projects.

Now, people were quite astounded about the sea change which recently took place when the AIIB went into the final negotiations about who would be among the founding members, basically which concluded a couple of days ago. And lo and behold, the AIIB had 57 founding members. Now the United States government, misjudging the situation dramatically, put utmost pressure on their allies, and also developing countries, under those circumstances, not to be part of the AIIB. And despite this heavy pressure from the U.S., the first country in Europe to join was, of all places, Great Britain, the firm ally of the United States. And when Great Britain joined, you had a complete avalanche of countries going in the same direction, wanting to become founding members of the AIIB: Germany, France, Italy, Luxembourg, Switzerland, Austria, all the Scandinavian countries—and naturally, Australia, South Korea, New Zealand, and many other Asian countries.

China was very emphatic to point out the fact that, despite the fact that the AIIB obviously has been created as a supplement to the IMF and the World Bank, that China does not want to turn the AIIB into a geopolitical confrontation with the United States, and they have reiterated, both from the government and also leading Chinese publications many times, the offer that the United States and European countries should join the AIIB, the New Development Bank, and also the projects of the New Silk Road and the Maritime Silk Road. Because China is developing a new model of international relationships, which is all-inclusive, which is overcoming and superseding the concept of geopolitics, which, after all, was the basis for two World Wars in the 20th century.

Now, the New Development Bank, which is also a similar bank, created by the BRICS in Fortaleza in Brazil last year—it was decided to found it—will be functioning this year in July, at the next BRICS summit, which will take place in Ufa in Russia. So, at that point, you will have basically two operational large infrastructure banks. But then you also have the New Silk Road development fund, which as $40 billion; the AIIB and the New Development Bank have initial capital of $100 billion each—but that is just the beginning, starting capital. The New Silk Road fund has $40 billion; the New Maritime Silk Roads Fund, $20 billion. But then also the countries of the South Asian region, the SAARC countries, are planning to build their own development bank. The Shanghai Cooperation Organization is building a new bank.

And then, these countries have jointly decided to create something which is called the Contingency Reserve Arrangement. Now this is a pool of currency reserves, of $100 billion initially, which was obviously a response to the speculation which speculators such as George Soros conducted during the Asia crisis of 1997, where the currencies of Asian countries were speculated in one week, down by 80% by such people as George Soros, for example. And obviously, also, [a response] to the 2008 near-meltdown of the financial system in the Lehman Brothers crisis.

What these countries of the BRICS and related organization are now doing, is, they have created the Contingency Reserve Arrangement, to protect participating countries against speculative attacks, even new financial crises are to come—and they are shortly to come. It was also the reaction to the fact that the U.S. Congress absolutely refused to change the rules of the IMF and the World Bank, after the 2008 crisis.

Now, these parallel financial organizations were characterized by Mrs. Denise Leung, from the finance center of the World Resources Institute, this morning in the German government radio, Deutsche Welle. This woman said: “Development is absolutely not possible without the AIIB and the New Development Bank, because in Asia alone, there is a need for infrastructure investment, up to the year 2020, of $8.2 trillion.” Now, the entire investment of the World Bank, in 2014, is only $24.2 billion, and of the Asian Development Bank, only $21 billion. So, obviously, the AIIB, the New Development Bank, and all the other banks I named, have to fill this gap. And obviously, to have such independent financial institutions, will give the developing countries, also a much greater voice in determining their own economic policy in the advantage of their own population.

Now obviously the aim, explicitly and stated so by several BRICS leaders, is to use these banks to eradicate poverty from the surface of the plan in a very short period of time. And in Asia alone, you have presently over 700 million people who are still living below the poverty level. Now, Prime Minister Modi has made several absolutely exciting speeches, where he declared a national objective of India, to eradicate poverty from the Indian nation. Also, President Xi Jinping has proudly announced, repeatedly, that the Chinese economic miracle, which, nobody can deny, is one of the greatest miracles in terms of economics ever in the history of economies—because China was able to have an economic development in 30 years which most industrial nations in Europe, in the United States, and elsewhere, needed 100 or even 200 years to accomplish. And Xi Jinping has announced that that kind of development which has now transformed the poor population of the coastal regions, and the southern parts of China, to bring that into the inner regions, and into the Western parts of China, which are mostly desert, and therefore it’s not so easy—but to use this Chinese economic miracle as the model for the New Silk Road for every country which participates in these projects, to repeat exactly what China has accomplished.

Now, the Neue Zürcher Zeitung, which is the major Swiss financial daily, had this morning an article with the headline, ” Gold Rush Mood Thanks to New Silk Road, Investors Are Rushing To Buy Stocks in Chinese State-Owned Enterprises. They Are Investing in the New Silk Road.” Now, I have to say there is a certain amount of confusion in the editorial board of Neue Zürcher Zeitung, because they are looking at these developments with the spectacles of monetarism, but obviously, this is not what this is at all, because the AIIB, the New Development Bank, and the other institutions arecredit institutions, and are not part of the casino economy of Wall Street, or City of London, or Frankfurt, for that matter. But they go very explicitly back to the principles of the First Secretary of the Treasury of the United States, Alexander Hamilton, who created the first National Bank, and with that, a credit-financing institution for the real economy. And that first National Bank, and that credit system, was the basis for the gigantic industrial revolution which occurred in the United States, and it was the policy to which good American presidents always returned, such as Lincoln, with the greenback policy; or Franklin D. Roosevelt, with the New Deal, and the Glass-Steagall separation, and the Reconstruction Finance Corporation, which happened to be not only the motor for the United States to overcome the depression in the ’30s, but it was also, in the form of the Kreditanstalt für Wiederaufbau, the basis for the German economic miracle, in the post-war reconstruction of Germany.

As Dennis already mentioned, this was also the basis of the proposal by Lyndon LaRouche to create an International Development Bank, which he made in 1975, and for which this organization has campaigned practically in all the years since, and we have now the development that this idea, to have a development bank, which is only there to finance development, is coming into reality. The Casino’s About to Blow

Now this is extremely urgent, because the transAtlantic region is based on a completely different idea, namely the profit-maximization of the casino, and that is totally bankrupt, and it is about to go bust.

The recently published Beige Book of the Federal Reserve, which is estimated to reflect the complete denial of reality by European economists, in fact pretends that there is an upswing in the United States, but what it shows, the real figures show—and these figures are still manipulated—that you have a collapse of the real economy in the United States. The New York Fed’s Manufacturing Index just went down by 1.19 points, to only 6.9 points. The industrial index went down by 2.4 points, to 6.8 points. The employment index collapsed from 18.6 to 9.6%. So, even by the fraudulent statistics of the Fed, the real economy is shrinking.

But the real crisis is naturally that the too-big-to-fail banks have a derivative exposure which is today 40 to 80% larger than it was in 2008, at the point of the collapse of Lehman Brothers. And this system could detonate at any moment. For example, if the Fed would go to increase the interest rate just a tiny amount, that derivative bubble would, almost certainly, explode. And if the European Union continues their hard line against Greece, a policy which is supported also by German Finance Minister Schäuble, and drives Greece out of the Eurozone, which is now on its way—for example, Standard & Poor”s just downgraded Greece from the B level (creditworthiness), a B-, to level CCC+, which is already junk bond level.

Now, therefore, in reality, we are looking at the upcoming explosion of the financial system of the transAtlantic sector, and these new banks are actually the lifeboat for a sinking Titanic.

The problem of the trans-Atlantic sector could be solved very easily, if the United States would go back to the Glass-Steagall separation of the banks laws, which was introduced by Franklin D. Roosevelt in 1933, and repealed only in 1999, and that, by the way, makes the presidential campaign of the pre-presidential candidate Martin O’Malley the most important campaign, because he has said that the first action he would take, if he were to be elected into the White House, would be the implementation of Glass-Steagall: Protect the commercial and separate the investment banks, and do not finance them anymore through quantitative easing, or through so-called rescue packages, and they would go bankrupt, if they would be forced to rely on their own system.

Now, it is therefore— and because there is a connection between the pending collapse of the Wall Street banks, the City of London banks, and other related banks—there is a relation to the increasing war danger, which we have discussed many times, but the Empire collapse is what is driven by the pending collapse of the banks, and the war danger in Ukraine and the Middle East comes from that. Therefore, it is a life or death question of civilization, that we get the United States, and the European nations, to join with the BRICS, to join with the New Silk Road, and join the win-win perspective, as a conscious war-avoidance policy. Because if all the countries of Europe, the United States, and the BRICS countries—to which, for example, Russia belongs—are working together in these large projects, then, and only then, can you overcome the reason for war.

Because war has always occurred as a result of geopolitics, and we have to get the United States off the idea of the Project of a New American Century doctrine, which was introduced by the neo-cons at the end of the ’90s, which is the idea that they will not allow one nation, or a group of nations, to ever become stronger than the United States.

So, therefore, let’s look at the reality of the situation. Not only is the transAtlantic sector about to experience a bigger blowout of the system than in 2008; the most dramatic situation we have right now is in California, and in the entire Southwest of the United States, where you have a prolonged drought, and a huge water shortage.

On the 12th of March there was an op-ed in the Los Angeles Times by J. Famigletti, who’s from the NASA Jet Propulsion Laboratory, and he said that California today has only water supplies for about one year left in its reservoirs. You can see here on this picture the drought emptying the reservoirs and also reducing the snowpack, which means there will be no water flowing into these reservoirs and other water systems. And what was the reaction of Governor Brown? About a week ago, he announced a mandatory cut of water usage of 25%, except for agriculture, and fracking. I mean, this completely insane method of production of shale gas and oil.

Now already over 500,000 acres remained unplanted in the last year, and it probably will be more than 1 million acres, which will not be used for agriculture this. Several towns in California are already out of water. And soon, you will see a migration of people out of the largest and most productive state in the United States.

So, when we recently, about a week ago, presented in the state legislature in Sacramento the revolutionary new concept of how to deal with this water crisis, which has been worked out by Ben Deniston and Lyndon LaRouche, with the science team he’s working with, we have a very unusual shocking experience. Because when we presented this revolutionary proposal of Ben Deniston to Mr. O’Connor, who is the principal consultant to the State Senate Committee for Natural Resources and Water, and we went there with the expectation that they would be happy to find people concerned with solving the water crisis, the reaction—which was a complete hysterical denial that there is a water shortage [were water shortages before—ed.], cyclic development of weather patterns over thousands of years, that the drought is not the result of anthropogenic dealings of mankind, he completely freaked out, and what Ben Deniston had proposed—he will elaborate this later on himself—that you can have a combination of measures, like desalinization of ocean water, with the help of nuclear energy, in the tradition of what Roosevelt did with the Tennessee Valley Authority, like managing and changing the Colorado River, and similar proposals… But also you could revive aspects of NAWAPA—that is bringing down the plentiful water from Alaska and Canada, along the Rocky Mountains, with a system of channels all the way to Mexico. Or, use the fact that 90% of all precipitation does not occur over land, but over oceans, and that you could use the ionization of moisture in the atmosphere, over the Pacific Ocean, to develop more water.

Now, recent studies focused very much on the high-energy galactic, cosmic rays in controlling the ionization of the lower atmosphere, and that seems to influence the cloud formation, and is also catalyzing the condensation of water vapor in the atmosphere. That method has already been tested and applied by several countries in the world. But it was very clear that this Mr. O’Connor had absolutely no interest to even listen to these proposals, and then, by reviewing what the problem was, we found —which we had already known before, but it came now in the context of the reduction of the water use in California—crystal clear what is the intention.

The same too-big-to-fail banks, which are about to blow, including the different members of the Bush family and the American multi-billionaire T. Boone Pickens, all of these people had invested in the last 5 to 10 years, enormous amounts of money into everything that has to do with water. Land, which is over aquifers; lakes, but also water pumps, chemicals to purify water, membranes, bottled water—just everything which has to do with water—and not only in the United States, but all over the world. So it is very clear that what they have been trying to do is to corner the water market, in order to speculate on the scarcity of water, on rising prices, totally disregarding what would be the effect of depopulation, of destruction of agriculture, of increase of food prices—and actually killing people. And there’s no question that this is a Nazi policy, because you see the same support of Nazi policies, in Ukraine. You see it in the absolutely anti-human policy of the Troika in Greece, destroying one-third of the Greek economy, and you see it, naturally, in the absolutely horrendous condition of the developing countries.

Now, the consequence which these people take into account, is the death of millions and millions of poor people. Please go to the next slide.

Major deserts on the planet today.

On this slide you see the world deserts, which actually grow from the Atlantic Coast of Africa, all the way through the Sahel Zone, the Sahara, the pan-Arab peninsula, the Middle East—all the way to China, and naturally in the Southwest of America. But there are two completely different approaches to how you deal with that.

You have the speculation on the scarcity of water, on the side of Wall Street and the City of London, and other speculators. But then if you contrast that with what China has been doing, China has [next slide] in the recent years developed the two largest water projects in the world. There is, on the one side, the Three Gorges dam, which changed the water of the Yangtze, and has turned this into the largest power-production facility in the world, producing 22.5 gigawatts per year, and naturally it has protected thousands of people from drowning every year, and established efficient flood control. And then, secondly, you have the South North Water Transfer Diversion Program, of which two of the three parts have already been completed.

Now, the Eastern Route of this project, which brings water from the very water-rich spring region of the Yangtze River, to Anhui and Shandong and Jiansu provinces, basically filling up, on the one side, the Yellow River, and using irrigation from there. And then, secondly, the Middle Route, which brings water to Beijing and Tianjin. These two routes are already bringing large amounts of water to the dry areas, while the Western Route is still in the phase of planning.

caption

But the China is not the only country which is taking this productive approach. At the recent meeting of the SAARC summit, Indian Prime Minister Modi presented a similar program for India. [next slide] It is the idea of linking the Chadar river, which flows in the Himalayas, and brings it north-south along the India-Nepal border, and brings waters of the Yamura River, which goes from west to the east, into the Ganga Valley. And all of this goes back to the Indira Gandhi National Water Development Authority, which she established in 1982, and this was the time when we were working with her, together, on a 40-year development perspective for India. And this was naturally not carried out, because of her assassination, but it was a gigantic project, which had the idea of having 30 rivers linked through channels, creating 3,000 storage structures, projects which would create 34 gigawatts of hydropower, which would have provided 35 million hectares for the agricultural use of land. It would transferred 175 billion cubic meters of water per year, and naturally, massively increase the food production, protect the population against floods and droughts.

Now Prime Minister Modi has revived all of this, and he has created a taskforce on interlinking of these rivers. He announced plans to convert 101 rivers into transport channels, which will cut the transport costs by 30%, and naturally increase the capacity gigantically. With that together goes that several desalination plants in the coast of Tamil Nadu, and it also involves a plan to connect 14 rivers from the Himalayas to 16 other ones across the Indian peninsula, adding 35 million hectares of irrigated land, and 34,000 megawatts of electricity. That is three times as much as you need to provide electricity for New York City.

Obviously, there are many, many areas in the world which need that approach, taken by China and India, and which is lacking right now in California.

For example, the same approach must be taken for the Aral Sea, which has shrunk to only 5%. This is creating immense tensions between Tajikistan and Kyrgyzstan, who have access to several rivers first, before they flow onto Kazakhstan, Turkmenistan, and Uzbekistan, and naturally tensions exist between these countries.

The Transaqua Plan.

It must be taken to Lake Chad, which has shrunk to less than 10% of its previous levels, and for which we have proposed for a very long time, the Transaqua plan, which has been worked out by the Italian physicist Dr. Vicchi, which has the idea to take the abundant water, actually too much water, from the Congo River, and bring it up through a system of channels and canals into Lake Chad, which obviously would transform the life of millions of people, and obviously this is not an option, but a bitter necessity. Because right now, we hear every week, the horrendous reports about thousands of people trying to flee over the Mediterranean, from Africa, and naturally also from Syria and Iraq, and many hundreds of them are drowning every week. And the EU has nothing better than to chase these people back, and to try to prevent them from coming, which underlines once more, the complete moral bankruptcy of the EU.

Now, next slide, the World Land-Bridge. Therefore, this proposal, which we have produced over a year study, and we published at the end of last year. This is a 370 page study, which not only outlines all the future projects, the tunnels, bridges, corridors, which are needed to turn the present world situation into a coherent connected world Land-Bridge, it also has all the scientific, or a lot of the scientific, conceptions provided by the scientific method of Mr. LaRouche, of physical economy, of the need why an increase in the energy-flux-density in the production process, is the absolutely necessary way to go, and why only with these principles, can you provide food and livelihood for the increased population in the world, and the increase in the relative population density is the law of the universe. And all of that you will find in this report.

Now, if you look at the various projects, which I only want to identify here very, very briefly, it is a network of bridges, tunnels, and channels connecting the five continents of the world, actually turning it into a coherent world transport and infrastructure system, so that in a few years, you could travel, for example, from the southern tip of Latin America, or South America, by maglev train, all the way up through the Americas, through the Bering Strait, all the way to Cape of Good Hope in Africa, or to Indonesia, if you want to take a different route, and that would be faster than to go by ship presently.

Projects of this include, for example: The second Panama Canal, which started to be built in Nicaragua—this is here, number one on the map. This already started last December, with the help of China. It’s a 278 kilometer canal. Then, number two is the building of the Bering Strait tunnel. Can you please now show the map from London to New York? This has been recently proposed by the head of Russian Railways, Vladimir Yakunin, which is to built a fast railway system from London all the way to the Bering Strait, and then, from there, to New York. And that has been adopted as the official policy of Russia.

Now obviously what is lacking right now is the American commitment, but I think that that is what we are campaigning for, to be adopted.

Number 3 on this map is the tunnel connecting the Sakhalin Island with Russia, which is supposed to be a tunnel of 7.3 kilometers. Number 4, the Sakhalin-Hokkaido tunnel, or bridge, which will be 45 kilometers. Number 7 is the tunnel connecting the Bohai Bay, shortening the distance to 100 kilometers connecting two Chinese cities, Dalian and Yantai. Number 10 is the building of the Kra Canal, which is supposed to be an alternative to the Malacca Strait, which is completely overworked. Number 12 is the expansion of the Suez Canal, which is happening at a very fast speed, with the help of the new el-Sisi government in Egypt, which has completely transformed that country, and cause total excitement of the population.

Now, this is a part of the World Land-Bridge, which we have produced in 2012, when it became clear that the policy of the Troika transformed all of southern Europe—Greece, Italy, Spain, Portugal—into economic desert zones, reducing the real economy of Greece, for example, by one-third, causing two-thirds unemployment of the youth, increasing the death rate, increasing the suicide rate. The same picture for Italy and Spain and Portugal. And it was the idea to extend the New Silk Road/Eurasian Land-Bridge into Spain, into the Balkans, and then from there, build bridges and tunnels into Africa. And connect it with the extension of the New Silk Road into Africa.

Now, this is obviously all in the documents of the World Land-Bridge, and I can only advise you, you should acquire this report, because this is the blueprint for the next decades of human civilization.

The Principles To Be Followed

Now, Xi Jinping announced at the Boao conference the principles of this new policy, which basically is the five principles of the Bandung Conference of the Non-Aligned Movement from 1955. It is in complete cohesion with the UN Charter. It is based on the respect of international law. It is the idea of non-interference, respect for the sovereignty of the other country, the respect for the difference in the social system of the other country, and to base the policy on the maximum development of the other — which happens to be also the principles of the Peace of Westphalia, and international law.

Xi Jinping made a speech on that occasion, where he said, “We have only one planet, and countries share that one world. To do well in Asia, and the world, we cannot do without each other. What China therefore needs most is a harmonious and stable domestic environment, and a peaceful and tranquil international environment. Turbulence and war run against the fundamental interest of the Chinese people. China has suffered from turbulence and war for more than a century, since modern times. and the Chinese people would never want to inflict the same tragedy on other countries, or peoples. History has taught us that no country that tried to achieve its goal with force ever succeeded.”

The proof of that, obviously, is the condition of Iraq, of Syria, of Libya, of Ukraine, and many other countries, in Africa for example.

What we have to accomplish, therefore, is to make an all-out effort to convince the United States, and the European nations, that they should join with the BRICS, and with the New Silk road policy.

Now, I believe that we have come to a point in human history, where either we bring the political and economic order in cohesion with the real laws of the universe, of the physical universe, or we are threatened to extinct ourselves in a nuclear annihilation. However, I think that in all great traditions, you have this idea about that the laws of the universe must be a guidance for our political order on the planet. You find that idea beautifully developed in the Confucian tradition, of 2500 years of Chinese history, the idea that politics must follow the Mandate of Heaven, that there must be a harmony of all nations based on the idea of Love, which is the Confucian notion of ren, and that each nation must fulfill its right place, and its right task in this alliance, which in the notion of li.

That same idea you find in Hinduism, that the cosmic order must be implemented on the planet, in the political order. You find it also in the Christian humanist tradition of European culture, of which, after all, America is a part. It’s based on the idea that concordance in the macrocosm can only exist if all microcosms develop in an appropriate fashion and way, promoting the interest of the other as if it would be their own.

So, I think we have an unbelievable optimistic situation. It is full of dangers. We are threatened with World War III, very immediately, but the solution is there. I mean, if we get the United States to really become a republic again, as it was intended by the Founding Fathers, as it was established by Alexander Hamilton and the idea of a National Bank and a credit system; as it was promoted by John Quincy Adams, who had the idea that America must be a republic in an alliance of sovereign republics; as it was reconstituted by Abraham Lincoln; and naturally, by Franklin D. Roosevelt, and as it was echoed by John F. Kennedy. I think we have to revive that American tradition, and then I think Europe will follow, because, as you could see with the rush into the AIIB, and the excitement about Modi, about China in general, in Europe, I think we could really turn the tide. And I want to ask all of you, to join in this effort.
Schiller Instituttets Ugeavis 16/17 2016:
Helga Zepp-LaRouches opfordring til
USA/Europas tilslutning til BRIKS
giver genlyd over hele verden

Download (PDF, Unknown)
Syriens Bashar al-Assad griller Frankrig og vestlige regeringer
for at bevæbne jihadister og skabe ISIS

22. apr. 2015 – I et interview med France2 den 21. april udtalte Syriens præsident Bashar al-Assad en spiddende fordømmelse af Frankrig og andre vestlige regeringer for deres materielle støtte til jihadisterne – den ikkeeksisterende »moderate opposition« – og for at skabe de kaotiske betingelser i regionen, der førte til fremvæksten af ISIS.

Som svar på France2’s fjendtlige og provokerende interviewer, David Pujadas, der citerede »analytikere«, som hævdede, at det var Assad, der hjalp med ISIS’ fremvækst, fyrede Assad tilbage, at ISIS »blev skabt i Irak i 2006 under amerikanernes overvågning. Jeg er ikke i Irak, og jeg var ikke i Irak, og jeg kontrollerede ikke Irak. Amerikanerne kontrollerede Irak, og ISIS kom fra Irak til Syrien, fordi kaos er smitsomt«. Når der er kaos i et givent land, forsatte han, »så er det frugtbar jord for, at terroristerne kan komme. Så når der er kaos i Syrien, kom ISIS til Syrien. Før ISIS kom al-Nusra-Front, som er al-Qaeda, og før det var der det Muslimske Broderskab. De repræsenterer alle de samme græsrødder for, at ISIS senere kunne komme«.

Gentagne gange pillede den syriske præsident Pujadas påstande ned, som hævdede, at den syriske hær brugte kemiske våben, klorgas, tøndebomber osv. og vendte tilbage til det centrale spørgsmål, nemlig, at det var interventionen fra vestlige nationer, der skabte betingelserne for skabelsen af ISIS. Se engang på de luftangreb, der blev udført af 60-nationers-»koalitionen«, sagde han. Syrien er et lille land, men »det, vi gør, er undertiden ti gange så meget, som de gør på en dag. Er det seriøst?… Hidtil har de ikke været seriøse. Det andet bevis er, at ISIS har spredt sig til Syrien, Irak, Libyen, i hele regionen generelt. Så hvordan kan de sige, det var effektivt? De er ikke oprigtige, det er derfor, de ikke hjælper nogen i denne region.«

Pointen er, understregede han, at »koalitionen imod terrorisme ikke kan dannes af lande, der samtidigt støtter terroristerne … de sender våben til de samme terrorister, der går under betegnelsen ’moderat opposition’ … Så dette er en modsigelse. Det virker ikke.«

Al-Assad reserverede sine mest barske ord til franskmændene. Som svar på, at Pujadas spurgte Al-Assad, om han tog noget ansvar for det, der er sket i Syrien i de seneste år, svarede Assad, »tingene er ikke absolutte … Alle har et ansvar. Vi har vore egne problemer i Syrien … men nu taler jeg om, hvad det var, der frembragte ISIS: kaosset, og jeres regering, regeringen – eller hvis man vil kalde det regime – det franske regime, som de kalder os, er ansvarligt for at støtte de jihadister, som de kaldte for den moderate opposition.«

Med hensyn til hans villighed til at gå ind i en dialog med Frankrig, erklærede Assad: »Vi er altid interesserede i dialog med alle, men det er baseret på politikken. Hvordan kan vi gå i dialog med et regime, der støtter terrorister i vort land, og for hvad? … Når de ændrer deres politik, vil vi være parat til at gå i dialog … « Assad pointerede, at François Hollande er den mest upopulære præsident i Frankrigs historie, siden 1950’erne.

Da Pujadas nævnte, at den franske premierminister havde fordømt Assad som en slagter, svarede Assad ætsende, »ingen tager mere franske regeringsfolks erklæringer alvorligt, af én grund: fordi Frankrig på en eller anden måde er en satellit til den amerikanske politik i regionen; det er ikke uafhængigt, det har ingen tyngde, det har ingen troværdighed.« Han understregede, at han var interesseret i, hvad det syriske folk tænker, ikke det franske.

 

Foto: Den franske Tv-kanal France2’s David Pujadas interviewer den 21. april Syriens præsident, Bashar al-Assad. 
USA’s træning af ukrainske nazister begynder

21. apr. 2015 – I går indviede den ukrainske præsident Petro Poroshenko det amerikanske træningsprogram for Kievregimets nationalgarde med en tale, der blev holdt i øsende regnvejr. I talen hævede han elevernes dyder til skyerne, og mange af disse elever kæmpede imod »russisk-støttede separatiststyrker«, som de vestlige medier karakteriserer dem. Poroshenko bemærkede, at programmet vil begynde på 70-års jubilæet for sejren over nazisme og Anden Verdenskrig, og som tidligere, »er den fremskudte grænse for civilisationens kamp for Europas fremtid atter placeret i Ukraine«. Nyhedsmediernes dækning af begivenheden gad imidlertid ikke rapportere, at Vesten denne gang er allieret med nazisterne imod Rusland.

Hidtil har USA afvist at levere »dødbringende hjælp«, så som våben, til Ukraine, rapporterer Stars & Stripes. »Uddannelsesprogrammet har i stedet til hensigt at forbedre ukrainske styrkers anvendelse af deres egne våben, såsom Kalashnikov-rifler, sagde amerikanske embedsfolk til Stars & Stripes. S&S bemærker, at et mindre antal ukrainske tropper, der deltog i ceremonien, var iført amerikansk leverede kropsrustninger og hjelme lig dem, der blev båret af amerikanske styrker i begyndelsen af den seneste tids krige i Irak og Afghanistan.«

 

Foto: Den ukrainske præsident Petro Poroshenko mødtes med den amerikanske præsident Barack Obama i Det Hvide Hus, september 2014. Obama lovede sin støtte og sagde: Som De så i Kongressen i dag, har De stærk opbakning fra begge sider her i USA, og det amerikanske folk står sammen med det ukrainske folk.«   

 
Ukraine: Verdenssamfundet forsvarer Natalia Vitrenko

20. apr. 2015 – Hovedemnet på økonom og leder af Ukraines Progressive Socialistparti, dr Natalia Vitrenkos webside www.vitrenko.org, er et overblik over LaRouche-bevægelsens handlinger i hele verden med titlen »Verdenssamfundet forsvarer Natalia Vitrenko«. Rapporten http://www.vitrenko.org/article/25329 beskriver handlinger i Australien, Tyskland, Italien, Rusland, Slovakiet, USA, Frankrig plus en bemærkning om, at to artikler var blevet cirkuleret på dansk, svensk og spansk, og i Irland.

»Rusland« refererer til den kendsgerning, at RIA Novosti den 19. april oversatte bemærkninger fra EIR’s Mike Billington til det Iranske PressTV om sagen, som dernæst blev bragt som et indslag på russisk på Novosti med overskriften, »Amerikansk analytiker siger, mordene på Kalashnikov og Buzyna er på Nulands samvittighed.«
Vil NATO gå så vidt som til atomkrig for Estland?

21. apr. 2015 – Britiske tropper har, sammen med nogle amerikanske tropper, kurs mod Estland for »Operation Pindsvin«, en øvelse, der skal uddanne estiske tropper (af hvilke der kun er et par tusinde, inkl. reserver) i, hvordan man går i krig med Rusland. »De tre baltiske stater – Estland, Litauen og Letland – er bekymret for, at hr. Putin vil forsøge en lignede aggression på deres grænser, som han har gjort over for Ukraine, der oplevede, at Moskva annekterede Krim«, rapporterer Daily Express.

Hvis Rusland virkelig var interesseret i at invadere Estland, ville der ikke være andre muligheder end en snarlig anvendelse af atomvåben for at stoppe det. Således argumenterer David Blair, klummeskriver for Daily Telegraph i London, der spørger, om de britiske ledere var klar over dette, da Estland kom under NATO’s artikel 5, da landet kom med i alliancen i 2004.

»Fattede vore ledere de mulige konsekvenser af at garantere sikkerheden i en tidligere Sovjetrepublik med en østlig grænse kun 100 mil fra St. Petersborg?«, spørger Blair. Han bemærker, at NATO-planlæggerne under den Kolde Krig mente, at en sovjetisk invasion af Vesteuropa ville finde sted igennem Tysklands Fulda-svælg. Nu mener den estiske præsident Toomas Hendrik Ilves, at Fulda-svælget ligger mellem det egentlige Rusland og Kaliningrad (Fulda-svælget ligger nu flere hundrede mil nærmere Rusland end under den Kolde Krig pga. NATO’s ekspansion, men dette nævner Blair på intet tidspunkt og foretrækker at forevige myten om, at Rusland er aggressorstaten), og hvis Rusland brugte denne invasionsrute, ville NATO være blokeret i at sende styrker til at forsvare Estland, for der er ingen NATO-tropper i Estland til at forsvare det. Og hvis NATO placerede de tropper i Estland, som Ilves kræver, ville Rusland se det som en alvorlig optrapning.

»Før man begynder at kravle op ad stigen for optrapning, må man være sikker på, at ens modstander ikke vil kravle tre eller fire trin højere op«, skriver Blair. »Man kan med rimelighed formode, at hr. Putin altid ville være villig til at klatre højere op end Vesten, så Rusland ville uundgåeligt vinden spillet om optrapning.« Den eneste mulighed, som NATO derfor har for at forsvare sine baltiske medlemmer, er at satse på atomvåben. Hvis NATO nægter at gøre dette, er alliancen forbi. »Ved at gøre udfald mod de baltiske stater kunne hr. Putin tvinge os til at vælge mellem at skrotte NATO eller satse på atomvåben«, konkluderer Blair. »Er der nogen, der tror på, at denne tanke aldrig er faldet ham ind?«

Foto: Amerikanske panservogne deltager i parade i Narva, Estland, kun få hundrede meter fra Rusland, i febr. 2015.
Anvis NATO’s skibe en ny mission:
Red bådflygtninge i Middelhavet

20. apr. 2015 – Blandt de umiddelbare nødforanstaltninger er et forslag i den tyske avis Tagesspiegel i dag konstruktivt: Den tyske marine, såvel som andre NATO-staters marine, der i øjeblikket opererer i Middelhavet, kunne beordres til at udføre effektive redningsaktioner for at redde bådflygtninge. Tyskland har to fregatter, Hessen og Karlsruhe, der kunne rumme hundreder af flygtninge, og som ledsager har de specialfartøjet Berlin, der er et hospitalsskib. Denne tyske marineenhed opererer for tiden frem til juni måned i sammenhæng med NATO-øvelsen »Aktiv Indsats«, der oprindeligt blev anvist til at overvåge og kontrollere for terrorister – dette mandat går tilbage til 11. september 2001og har, iflg. mange eksperter, mistet sin mening; derfor kunne missionen med lethed omdirigeres til noget nyttigt, som at redde flygtninge på havet.

Refugees rescued in Mediterranean Sea

 

I mellemtiden overvejer EU at lancere en operation til havs for at ødelægge flygtningesmuglernes værk i Libyen, i den hensigt, at flygtningene kan forblive »i sikkerhed« på nordafrikansk jord, og så give dem nødhjælp der. Internationale hjælpeorganisationer skønner, at op imod 1 million flygtninge, overvejende afrikanere, nu kommer til de libyske kyster hvert år. Henved 220.000 siges at have klaret turen til det sydlige Europa over Middelhavet, mens andre 20.000 er druknet, eller i realiteten er blevet druknet, i mange tilfælde. Denne menneskesmugling over Middelhavet siges at indbringe de umenneskelige forbrydere, der er involveret i den, en høst på 10 mia. dollar om året. Der er ingen forlydender om de banker, hvor de indsætter deres blodpenge.

 

Titelfoto: Redningsaktion i Middelhavet for 3 dage siden. 
Leder 22. april 2015:
Obama er detonator for Verdenskrig

Udviklingerne i de seneste par dage er en frygtelig påmindelse om, at, så længe Barack Obama forbliver i embedet som præsident for USA, står verden på randen af generel krig, en krig, der hastigt kunne blive til en atomar udslettelseskrig.

Det drejer sig ikke om Obama som sådan. Han er en degenereret syndebuk for kræfterne i Det britiske Imperium og dets allierede, Wall Street, som i øjeblikket er ved at blive vanvittige over den kendsgerning, at hele deres transatlantiske finanssystem er dømt til undergang, og at et alternativt paradigme, centreret omkring det fremvoksende BRIKS, der ledes af Kina og Rusland, er i færd med at blive skabt. De kræfter, der har ejet Obama lige siden de lancerede hans politiske karriere, er parat til at starte Tredje Verdenskrig hellere, end de opgiver deres magt.

Lyndon LaRouche advarede tirsdag om, at »vi står på randen af en bogstavelig udslettelse, som et resultat af situationens kædereaktionslignende virkninger«. Briternes og Wall Streets afvisning af at opgive deres svindende greb om magten vil i desperation drive dem til at få Obama til at lancere Tredje Verdenskrig. »Dette er den første trussel om menneskehedens udslettelse i moderne, historisk tid«, konkluderede LaRouche.

Han observerede desuden, at den blotte kendsgerning, at Obama endnu ikke er blevet fjernet fra embedet, er den tydeligste advarsel om, at ledende amerikanske kredse, og det amerikanske folk generelt, ikke længere besidder temperamentet til at forhindre denne katastrofe i at ske. Fjern Obama fra præsidentembedet, og faren er fjernet. Briterne vil fortsat være hysteriske over deres imperiums forestående død, men magten til at handle vil være fjernet fra dem. Det transatlantiske systems bankerot betyder Det britiske Imperiums død.

Ruslands vitalitet er vendt tilbage, og Kina er ved at vokse frem som en venlig, men dominerende kraft i Asien og fremmer en politik med Win-Win-samarbejde blandt alle regionens nationer og tværs over Eurasien. Alene dette er ved at drive briterne til vanvid.

Det er af afgørende betydning at forstå motiverne bag krigsfremstødet. Dag-til-dag-begivenhederne er blot markører for denne proces – advarselsskilte langs vejen til potentiel undergang.

Den Fjerde Moskva-Sikkerhedskonference, der blev afholdt i weekenden, gjorde det tydeligt, at de russiske ledere klart forstår den umiddelbare fare for atomkrig. Det var det fremherskende tema i de vigtigste indlæg af den russiske forsvarsminister Shoigu, udenrigsminister Lavrov og generalstabschef Gerasimov. Listen over deltagere og talere inkluderede forsvarsministrene fra alle væsentlige eurasiske nationer: Kina, Indien, Iran, Pakistan, Nordkorea, Grækenland, Indonesien, Mongoliet, Serbien og Belarus, plus Sydafrika.

Lavrov gjorde det i sine bemærkninger klart, at USA’s og NATO’s opstilling af antiballistiske missilsystemer i områder, der grænser op til Rusland, udgør en trussel om et førsteangreb mod Rusland. Præsident Obama har påstået, at ABM-systemerne var rettet mod Iran, og at opstillingen ville blive genovervejet, hvis en P5+1-aftale om Irans atomprogram blev opnået. Nu, da en sådan aftale er inden for rækkevidde, har Obama nægtet at nedskalere eller annullere ABM-opstillingerne, som vil anbringe afgørende komponenter af missilforsvarsskjoldet i Rumænien og Polen, direkte op ad Ruslands grænser.

Desuden er Obamaregeringen i færd med at udvide sin Globalt Angreb-kommando til at inkorporere både konventionelle våben og strategiske atomvåben. Regeringen er også i færd med at udvikle en ny generation taktiske atomvåben, der forud skal placeres i Europa og kunne anvendes i langtrækkende stealth-bombefly samt droner, der medfører krydsermissiler.

Situationen i Den persiske Golf, hvor de samme saudiske kræfter, der stod for 11. september-angrebene imod USA – angreb, der er blevet mørklagt af to, successive præsidenter, Bush og Obama – er engageret i en befolkningskrig mod nabolandet Yemen med påstande om, at Houthi-oprørerne i Yemen er surrogater for Iran, er endnu et brændpunkt for umiddelbart forestående krig. Da det oprindelige P5+1-gennembrud blev meddelt i begyndelsen af måneden i Schweitz, advarede LaRouche om, at aftalen ville være en udløser for krig – med mindre saudierne blev knust. I stedet gik Obama med saudierne i bombekampagnen mod Yemen, imod stærk modstand fra det amerikanske militær under anførsel af generalstabscheferne og Centralkommandoen.

I takt med, at Adenbugten blev fyldt med saudiske og amerikanske krigsskibe i de seneste 72 timer, inklusive hangarskibet USS Theodore Roosevelt, og Obama truede med indgreb over for iranske handelsskibe, en route til Yemen, førte intenst pres fra det amerikanske militær og andre kredse til, at saudierne meddelte et stop i deres bombekampagne sent tirsdag aften. Tidligere på dagen havde Kong Salman sat den Saudiske Nationalgarde i alarmberedskab med henblik på mulige operationer over grænsen ind i Yemen. Omstændighederne omkring denne indefrysning i sidste øjeblik af disse operationer mangler stadig at blive opklaret, men den kendsgerning bliver tilbage, at regionen havde kurs mod en »Tonkin-bugt«-type provokation af generel krig, der kun blev standset i sidste øjeblik.

Civilisationens undergang er ikke uundgåelig. Men den er bogstavelig talt garanteret, med mindre Obama fjernes fra embedet. Han er detonatoren for verdenskrig, og hans omgående fjernelse er den eneste, legitime mulighed til forhindring af krig på dette sene tidspunkt.

 

Foto: USS Theodore Roosevelt
Ledere af Ukraines Progressive Socialistparti Natalia Vitrenko
og Vladimir Marchenko til præsident Petro Poroshenko:
Garanter retten til liv eller træd tilbage!

16. 2015 – Følgende erklæring blev udstedt den 16. april 2015 af dr. Natalia Vitrenko og Vladimir Marchenko, tidligere medlemmer af parlamentet og ledere af Ukraines Progressive Socialistparti:

»Europæisk demokrati og europæiske værdier, der blev lovet af Euromaidan, er i realiteten blevet glemt og nedtrampet.

Den sande kerne hos dem, der i øjeblikket sidder ved magten i Ukraine, er nazisme, den fysiske eliminering af dissidenter, politisk undertrykkelse, terror inden for informationsområdet, ødelæggelse af nationaløkonomien og socialt folkemord.

Vi er politikere med tilstrækkelig erfaring, inklusive som ukrainske parlamentarikere, til, at vi kan foretage en evaluering af det aktuelle regime. Vi gør dette med beklagelse, men kendsgerningerne tvinger os til at forsvare retfærdighed.

Vi appellerer derfor til Dem: Indstil støtten til neo-nazisme, både inden for politik og som ideologi; hold op med at skabe helte af Hitlers medskyldige fra Organisationen af Ukrainske Nationalister og Ukraines Oprørshær (OUN-UPA), både som en politisk bevægelse og for den måde, hvorpå den udførte kampen for »Ukraines uafhængighed«.

I massemedierne, inkl. jeres Kanal 5, er alle afvigende synspunkter overhovedet i mere end et år blevet klassificeret som tilskyndelse til separatister, krænkelse af Ukraines territoriale integritet og underminering af den nationale sikkerhed. Politiske og offentlige personer, videnskabsmænd og lærere, journalister og forfattere, og selv almindelige ukrainske borgere, der har været, og fortsat er, fortalere for at bevare landets integritet, men som forestiller sig dets beskyttelse baseret på andre principper om national- og udenrigspolitik, end De, det parlamentariske flertal og regeringen dannet ved dette flertal, gør, stemples omgående som fjender af folket, ukrainofober og agenter for Putin. Der udfærdiges lister over »separatist- og terroristmedsammensvorne«, og de spredes så via Internettet.

Ukraines Sikkerhedstjeneste og Ministeriet for Interne Anliggender spreder falskheder om folk, der ikke passer dem, indleder kriminelle sagsanlæg imod dem, fængsler dem og driver dem til selvmord. Blandt disse er, uden for enhver tvivl, V. Semenyuk-Samsonenko, M. Chechetov, S. Melnik, A. Peklushenko, A. Bondarchuk, S. Dolgov, A. Mayecsky, D. Denisov, samt andre. Magthaverne har ligeledes rettet deres undertrykkende miskrediterings- og forfølgelsesmaskine imod N. Vitrenko og P. Symonenko.

I to på hinanden følgende dage er Ukraine blevet rystet af mordene på myndighedernes politiske modstandere: parlamentsmedlem i Ukraine Oleg Kalashnikov og forfatter og journalist Oles Buzyna. Disse mord var brutale, provokerende og hævet over enhver tvivl politisk motiverede.

Vi mener, at rædslerne, der opleves af den ukrainske befolkning, er knyttet til neonazistiske parters og bevægelsers aktivitet, samt støtten til disse aktiviteter fra magthaverne (både i medierne og i tjenester, der håndhæver loven).

Ukraines love: »Om den evige ihukommelse af sejren over nazismen under Anden Verdenskrig, 1939-1945«, »Om fordømmelsen af kommunistiske og nationalsocialistiske (nazistiske) totalitære regimer i Ukraine og forbud mod propaganda for deres symboler« og »Om den legale status og æresbevisning af mindet om kæmperne for Ukraines uafhængighed i det 20. århundrede«, vedtaget 9. april 2015, anerkendte USSR’s og det Ukrainske SSR’s regimer som kriminelle, alt imens det samtidigt glorificerede Hitlers medskyldige fra OUN-UPA som deltagere i den ukrainske befrielsesbevægelse og glorificerede således deres former og metoder til bekæmpelse af deres politiske modstandere. Disse former og metoder til kamp, og tilfældene med de millioner af uskyldige civile – kvinder, børn og gamle mænd – som var deres ofre, blev efterforsket ved Den internationale militærdomstol i Nürnberg. Hele verden gøs over den sandhed, der her blev afsløret. Grusomheder begået af medlemmer af OUN-UPA blev ligeledes afsløret under tusinder af retssager i Ukraine efter afslutningen af den Store Patriotiske Krig. Disse forbrydelser blev vurderet til at være så monstrøse, at de selv under ny undersøgelse af sagerne efter 1991 blev bedømt til at være uegnede til processer for oprejsning (rehabilitering).

Vi har allerede sendt vore åbne breve til Dem med krav om, at De ikke underskriver de føromtalte love, eftersom De ved at gøre dette ville splitte Ukraine og udløse en mekanisme med den fysiske tilintetgørelse af millioner af ukrainere for neonazistiske banders hånd, som er bevæbnet til tænderne. Lige som deres forgængere vil de dække over alle sådanne rædsler i kampen for et uafhængigt Ukraines navn. Og de vil anse mordet på forfatteren og journalisten Oles Buzyna for at være en »stor dåd«, ligesom mordet på den fremragende, antifascistiske forfatter Yaroslav Halan i Lviv, den 24. okt. 1949.

Petro Alexeyevich, luk op for Ukraines Forfatning og den Europæiske Konvention for Menneskerettigheder og Fundamentale Friheder, og læs om Deres forpligtelser over for Ukraines borgere, af hvilke den vigtigste er forpligtelsen til at garantere retten til liv, tryghed og ukrænkelighed for hver eneste person i Ukraine. Sikkerhedstjenesten og tjenesterne under Ministeriet for Interne Anliggender, som er underlagt Deres myndighed, er forpligtet til at sikre disse garantier, snarere end at udføre politisk undertrykkelse.

Vi kræver, at De personligt opfylder Deres forfatningsmæssige forpligtelse, eller træder tilbage fra den politiske scene!«

 

Pro-russiske personer myrdet i Ukraine

16. apr. 2015 – Under det fire timer lange russiske program, Direkte Linje, hvor man kan ringe ind, refererede præsident Vladimir Putin til skuddrabet af den antifascistiske, ukrainske journalist Oles Buzyna den 16. april som et politisk mord og erklærede, at det ikke var det første, samt bemærkede, at »Ukraine oplever en hel stribe af sådanne mord«.

Putin tilføjede: »I Ukraine, der har prætentioner om at være en demokratisk stat og aspirerer til at tilslutte sig et demokratisk Europa, foregår der intet af denne art. Hvor er disse menneskers drabsmænd? De eksisterer ganske enkelt ikke. Ingen har udført forbrydelserne, og ingen har beordret dem. Og i Europa og Nordamerika foretrækker folk ikke at bemærke dem.«

Buzyna blev myrdet i morges, da han forlod sit hjem. I går blev parlamentsmedlem Oleg Kalashnikov skudt og dræbt; han var en forhenværende nær medarbejder til præsident Viktor Janukovitj, før denne blev afsat i det nazistisk ledede Maidan-kup.

Disse drab understreger Lyndon LaRouches advarsel om, at dr. Natalia Vitrenko, tidligere parlamentsmedlem, står over for en risiko for at blive myrdet pga. sin højlydte opposition til det nazistiske kup.

Begge mordofrene var involveret i anti-Maidan-bevægelsen, der var modstander af kuppet imod Janukovitj i februar måned sidste år. Ifølge ukrainske medier blev endnu en anti-fascistisk journalist, Serhiy Sukhobok, skudt. Desuden er flere Janukovitj-allierede døde under mistænkelige omstændigheder i de seneste tre måneder, iflg. nyhedsrapporter.
EIR: Konfucius i Kina i dag

LaRouche: En konfuciansk mentor. 

Til slut vil jeg, som en kinesisk lærd, gerne hylde hr. LaRouche og hans hustru. Jeg ved, at forbindelserne mellem Kina og hr. LaRouche og hans hustru går 20 år tilbage, da et meget populært, kinesisk tidsskrift publicerede en artikel af hr. LaRouche. I denne artikel forudsagde hr. LaRouche, at Kina måtte gøre noget mere på det tidspunkt; i modsat fald ville den kinesiske velstand overflyttes fra landbrugs-hovedområderne til kystområderne, og dernæst eksporteres til andre lande. Hr. LaRouche mindede os om, at der var meget dårlig tænkning i Kina på det tidspunkt: han sagde, at det ville være farligt for Kinas moralske system, og det ville være farligt, skadeligt for de mennesker, denne elite, der kan bestemme, hvad der er den rigtige retning for Kina som et stort land.

Download (PDF, Unknown)
EIR: BRIKS – Skab ferskvands-ressourcer: Kina, model for hele verden

Kina er model for hele verden med hensyn til forpligtelse til at skaffe og bruge en voksende forsyning af ferskvand, baseret på princippet om, at »naturlige« ressourcer er menneskeskabte. Kina fører an i både geo-økonomiske projekter for at gøre mere vand tilgængeligt fra eksisterende ressourcemønstre på Jorden, og ligeledes med at forfølge fremskridt inden for rumforskning for at vinde viden og midler til at intervenere i planetariske vædecyklusser, for at forbedre ressourcerne på Jorden. Hvad målestandarden er? Menneskehedens fremgang.

Download (PDF, Unknown)
RADIO SCHILLER 20. april 2015:
Flytningekatastrofen er vores ansvar

Med formand Tom Gillesberg
Stop 3. Verdenskrig:
Ruslands generalstabschef Gerasimov: Atomvåbenfri NATO-lande,
der er vært for NATO’s BMD, har gjort sig selv til mål

18. apr. 2015 – I en tale til den 4. Moskva-konference for International Sikkerhed den 16. april advarede den russiske generalstabschef, gen. Valeriy Gerasimov, om, at lande, der er værtsnationer for komponenter af USA/NATO’s missilforsvarssystem, risikerer at blive mål.

»Atomvåbenfri magter, hvor der installeres missilforsvarsinstallationer, er blevet genstand for førsteprioritetsrespons«,

sagde han, idet han specifikt henviste til Polen og Rumænien. Gerasimov sagde til konferencen, at NATO’s opstilling af missilforsvar var

»endnu en afgørende militær trussel mod den Russiske Føderation og udgør et voksende problem for bevarelsen af den strategiske stabilitet i verden«, og at dette af Rusland ses som »endnu et skridt fra USA’s og dets allieredes side for at ødelægge det nuværende, internationale sikkerhedssystem i dets stræben efter verdensdominans«.

Gerasimov kaldte NATO’s BMD-systemer, som er i færd med at blive bygget i Polen og Rumænien, for

»et brud fra USA’s side på en af de vigtigste aftaler, der sikrer stabilitet i Europa, Traktaten om Mellemdistance-atomstyrker (INF)«.

Dette refererer direkte til de anvendte MK41 vertikale affyringssystemer, der udgør en del af de rumænske og polske installationer. MK41-systemet er det samme som det, der installeres på det amerikanske søværns missilforsvarsskibe, og skibsversionen kan affyre enten SM-3 interceptor-missiler, eller Tomahawk krydsermissiler, selv om hverken USA eller NATO, så vidt vides, har foreslået, at Tomahawks skulle installeres på de landbaserede BMD-anlæg.

Gerasimov bemærkede også NATO-øvelsernes anti-russiske karakter.

»Hvis øvelserne i tidligere år fokuserede på krisestyring og kontraterror, så er prioriteten i dag blevet løsningen af spørgsmål gennem en militær konfrontation med en konventionel fjende, der er let at gætte: den Russiske Føderation«, sagde han.

NATO blev, ikke overraskende, fornærmet over Gerasimovs bemærkninger, og ligeledes over bemærkninger fra forsvarsminister Sergei Shoigu, der var på talerstolen forud for Gerasimov. Generalløjtnant Darryl Roberson, kommandør af USA’s 3. Luftvåben med hovedkvarter i Ramstein, Tyskland, sagde til Wall Street Journal, at han ikke var »bevidst« om, at NATO skulle praktisere anvendelse af taktiske atomvåben. Derudover hævdede han, at rotationerne af USA’s F-15 og A-10 ind i Østeuropa var planlagt, før Ukraine-krisen begyndte.

»Jeg forventer ikke, at russerne tror på det, men det er sandt«, sagde han.

Talskvinde for NATO, Oana Lungescu, udstedte også en erklæring den 16. april i kølvandet på Shoigu-Gerasimov-bemærkningerne, hvor hun gentog NATO’s erklæring om, at dets BMD-system ikke er en trussel mod Rusland.

»Formålet med NATO’s missilforsvar er at forsvare vore europæiske allierede imod de voksende trusler, som udgøres af spredningen af ballistiske missiler. Aftalerammen om Iran ændrer ikke noget ved dette.«

For det andet benægtede hun, at NATO’s atomvåben er i færd med at blive rykket tættere på Rusland, som Shoigu havde anklaget – men hun kunne godt have indrømmet, at fly, der kan medføre atomvåben, er i færd med at blive flyttet ind i Polen og Baltikum. Hun klagede også over, at Rusland optrapper sin atomvåbenretorik; og hun erklærede, at NATO var en forsvarsalliance, der responderer til russiske handlinger.

 

Foto: Den russiske generalstabschef, general Valeriy Gerasimov, under den 4. Moskva-konference for International Sikkerhed. 
LPAC-Video:
VAND TIL FREMTIDEN I.
Med dansk Udskrift

Ben Deniston: »Kendsgerningen er, at vandet eksisterer. Vandet, som Californien og de andre stater i det sydvestlige USA har brug for, eksisterer. Vandet, som andre egne af verden har brug for, eksisterer. Der er ikke knaphed på vand på denne planet. Menneskeheden må begynde at styre vandcyklussen på Jordkloden som helhed på en ny måde. Vi har løsningerne; de må udvikles; vi må skabe et nyt præsidentskab, der kan udvikle disse løsninger. Men for at gøre det, må vi komme af med affaldet, og det begynder med [Californiens guvernør] Jerry Brown.«

Jerry Brown: »Vi befinder os i en ny æra. Idéen med en dejlig lille græsplæne, der får masser af vand hver dag, hører fortiden til.«

Er Californiens ledere så bange for sådanne inkompetente myter, at de er villige til at tolerere en så åbenlys politik for affolkning og en tilsidesættelse af ægte videnskab og teknologi? Et svindelnummer, der umiddelbart truer Californiens fattigste mennesker på livet og nationens fødevareforsyning?

Barack Obama: »Jeg beordrer alle føderale faciliteter i Californien til at træffe omgående forholdsregler for at nedskære deres vandforbrug. Vi må gøre det klart. En forandring i klimaet betyder, at vejrrelaterede katastrofer, som tørke, potentielt set bliver dyrere og mere barske. Hvad betyder alt dette? Med mindre, og før, vi gør mere for at bekæmpe CO²-forurening, der forårsager klimaforandringer, og alle, fra landmænd til industri og beboelsesområder, såvel som også hele det vestlige område, må vi begynde at gentænke, hvordan vi håndterer spørgsmålet om vand i de kommende årtier.«

Tiden er kommet, hvor vi må sætte en stopper for guvernør Jerry Browns vanvittige affolkningsfantasier og resten af den miljø-Gestapo-bevægelse, der påstår, at for at løse Californiens ferskvandskrise må de drastisk reducere forbruget af ferskvand til en begrænset gruppe af mennesker. Det er ikke en løsning for Californien eller USA. Det er en dagsorden, inspireret af affolkning, og finansieret af Wall Street, der er gået ind i den forretning, der hedder at gøre knappe ressourcer mere knappe.

Ben Deniston: »Vandet eksisterer. Det der mangler, er en politik for at udvikle vandet, samt erkendelsen af, at det er menneskehedens rolle at styre disse systemer.«

Rent vand eksisterer, for Californien, for Texas og for andre stater i USA’s Vesten. Det skal bare udvikles. Det er ikke et job for de videnskabelige analfabeter. Denne krise er en af de største prøver for det næste, amerikanske præsidentskab. Tørken i Californien er typisk for den generelle, økonomiske krise i USA. Vil USA fortsat befinde sig i Wall Streets paradigmes greb, der består i nulvækst? Eller vil vi tænke stort og gå med i den nye, økonomiske orden, der anføres af Kina og dets BRIKS-partnere?

LaRouchePAC har lanceret en ny kampagne for at løse ferskvandskrisen. Fremtidens vand for Californien og verden afhænger af en ny forståelse af det globale vandsystem som værende drevet af solare og galaktiske processer. Vand er ikke en begrænset ressource. Det bruges ikke op og kastes væk. Jordens vandsystem er en cyklisk proces, og hele menneskehedens historie har været knyttet sammen med styringen og forbedringen af naturlige vandcyklusser. Menneskehedens fremtid afhænger ikke alene af en bedre styring af disse cyklusser, men også af skabelsen af nye vandcyklusser.

Vidste du, at, i mindst 7 forskellige nationer, har man med held anvendt landbaserede ioniseringssystemer til at øge nedbørsmængden? Vidste du, at nationer i Mellemøsten skaber ferskvand fra havene med afsaltningsanlæg, der er tre til fem gange så store som noget, der findes i USA? Vidste du, at Kinas Syd-Nord-projekt for omdirigering af vand allerede har overgået noget, der er blevet gjort i USA, og som transporterer vand over en længere afstand end noget andet projekt i verden? Og det tog dem under 15 år at gennemføre det!

Landbaserede ioniseringssystemer kan anvendes til at inducere atmosfærisk væde til at falde som regn. Gennemsnitligt når 90 % af havfordampningen aldrig ind til landjorden og falder simpelt hen unyttigt tilbage i havet. Ioniseringssystemer kan udvikles langs Californiens kyst og gøre det muligt for menneskeheden at begynde at tappe af de udstrakte reserver af væde i atmosfæren over Stillehavet.

Californien og Texas har nogle af USA’s længste kyststrækninger, og afsaltning, drevet af atomkraft, kan befri disse kyststater for at være afhængige af ustabile nedbørsmønstre. To tredjedele af Californiens befolkning bor i det sydlige Californiens kystområder og området omkring San Francisco-bugten, og hele deres vandforbrug kan opfyldes gennem afsaltning ved anvendelse af, hvad der svarer til energien i en 50 watts lyspære pr. person.

Et vandtransporteringssystem langs NAWAPA-ruten, Det Nordamerikanske Vand- og Elektricitetssamarbejde, kan forbedre den kontinentale vandcyklus’ produktivitet som helhed, idet det cirkulerer noget af det nordvestlige områdes overskudsafstrømning af ferskvand, hele vejen ned gennem det sydvestlige område, før det vender tilbage til havet.

Disse løsningsmuligheder tilsammen udgør et forenet program for udviklingen af vandcyklussen på et helt nyt niveau. Vi kan håndtere alle Californiens og Sydvestens ferskvandsbehov gennem denne styring på et højere plan med land-, atmosfære- og havbaserede aspekter af den nordamerikanske vandcyklus som en forenet proces. Men Jerry Brown siger til Californiens befolkning, at der ikke er noget vand, så se at vænne jer til det!

Jerry Brown: »… standse klimaforandringerne, og vi må radikalt ændre den måde, vi lever på og bruger vores penge, radikale forandringer.«

Vi du lade Jerry Brown fortsætte med dette morderiske falskneri? Vi du lade ham affolke staten og begynde med de fattigste og mest sårbare? Vil du lade ham præsidere over ødelæggelsen af Californien?

Løsningerne findes. Gå med i LaRouchePAC og gør dem til virkelighed.