RADIO SCHILLER den 18. januar 2016:
Nedsmeltningen af det transatlantiske finanssystem:
Opbyg den fysiske økonomi