RADIO SCHILLER den 9. februar 2016:
Finansverden i opløsning//Syrien