RADIO SCHILLER den 21. marts 2016:
Den arabiske udgave af Den Nye Silkevejsrapport
lanceret i Transportministeriet i Kairo