Kontakt os: +45 53 57 00 51 eller si@schillerinstitut.dk

Vil Trump, Xi Jinping og Putin sammen forandre
verden ved G20-topmødet i Hamburg den 7.-8. juli?
RADIO SCHILLER, 26. JUNI, 2017