Valgmøde med Tom Gillesberg, tors. 16. nov. kl. 19, i København