Kontakt os: +45 53 57 00 51 eller si@schillerinstitut.dk

Putin på G20-topmødet: Verden står over for en systemisk økonomisk krise … ikke set siden Den store Depression

Putin på G20-topmødet: Verden står over for en systemisk økonomisk krise … ikke set siden Den store Depression
image_pdfimage_print

22. november (EIRNS) – I hans bemærkninger i går, der blev leveret ved topmødet for G20-statsoverhovederne, brugte den russiske præsident Vladimir Putin sine indledende ord til at tegne et skarpt og nøgternt billede af den krise, menneskeheden står over for. ”Omfanget af de problemer, som menneskeheden har haft i 2020, er virkelig hidtil uset. Corona-viruspandemien, den globale nedlukning og frossen økonomisk aktivitet har startet en systemisk økonomisk krise, som verden sandsynligvis ikke har set siden Den store Depression”, begyndte Putin. ”Væksten i de nationale økonomier er blevet alvorligt undermineret. Pandemien har krævet dusinvis, hundreder af tusinder af liv, mens millioner af mennesker har mistet deres job og indkomst. Den største risiko er selvfølgelig, selv til trods for visse positive signaler, den største risiko er fortsat: Langvarig arbejdsløshed, en såkaldt ‘stagnerende’ arbejdsløshed med den efterfølgende fremkomst af fattigdom og social usikkerhed. G20’s rolle er at stoppe dette”.

Putin bemærkede, at nationer rundt om i verden har tilvejebragt “hjælpepakker til verdensøkonomien på i alt 12 billioner dollars” for at tackle krisen. ”Den amerikanske præsident har nu talt om den amerikanske indsats – det er faktisk et meget stort bidrag til genopretningen af den amerikanske økonomi, hvilket også betyder genopretning af verdensøkonomien.” Men intet af dette er tilstrækkeligt til at håndtere omfanget af den krise, som vi er stillet over for.

”Vi er bevidste om, at udviklingsøkonomierne og nogle af de fremkommende markedsøkonomier objektivt set mangler sådanne ressourcer [for at afbøde krisen]. Deres skatteindtægter er faldet, mens behovet for at afsætte betydelige midler til bekæmpelse af pandemien vokser næsten dagligt. Det indebærer en stor risiko for devaluering af nationale valutaer og følgelig en stigning i omkostningerne ved at afdrage på statsgælden, primært for lavindkomstlande som har to tredjedele af deres lån i amerikanske dollars”.

Han støttede G20-beslutningen, der blev truffet i april 2020 om at “indføre et midlertidigt moratorium for udviklingslandenes gældsbetalinger. Det er bestemt et meget tiltrængt initiativ, men det dækker kun de fattigste lande. Det inkluderer ikke deres gæld til private kreditorer og vedrører mindre end 4% af udviklingslandenes samlede omkostninger ved at afdrage statsgæld i indeværende år. Jeg mener, at der er behov for yderligere foranstaltninger for at forhindre en forværring af situationen og stigningen i økonomisk og social ulighed”.

Putin præsenterede ikke nogen omfattende politik for at vende den systemiske krise, som han så nøjagtigt beskrev. Han fokuserede i stedet på aspekter af kampen mod den pandemi, som Rusland og andre nationer påtager sig”.

Immuniseringsmedicin må og skal utvivlsomt være universelt offentligt domæne. Vores land, Rusland, er klar til at give de lande, der har brug for det, de vacciner som er udviklet af vores forskere. Dette er verdens første registrerede vaccine, Sputnik V, baseret på human adenoviral vektor-platform. Den anden russiske vaccine, EpiVacCorona, fra et forskningscenter i Novosibirsk, er også klar. Den tredje russiske vaccine er på vej.

”Omfanget af pandemien ansporer os til at anvende al forskning og alle tilgængelige ressourcer. Vores fælles mål er at skabe grupper af vacciner og sikre en pålidelig beskyttelse af planetens befolkning. Det betyder, at der vil være nok arbejde til alle, kollegaer, og jeg tror det er et tilfælde hvor konkurrence er uundgåelig, men vi må fortsætte ud fra en hovedsagelig humanitær betragtning og gøre det til en prioritet”.

Han sagde afslutningsvis: ”Krisen må blive en mulighed for at ændre kursen for global udvikling”.

Teksten til præsidentens tale er opslået på hans hjemmeside: http://en.kremlin.ru/events/president/news/64460

Billede: Vladimir Putin. Credits: Kremlin.ru, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*