Kontakt os: +45 53 57 00 51 eller si@schillerinstitut.dk

Den malthusianske grønne finansfidus må knuses

Den malthusianske grønne finansfidus må knuses
image_pdfimage_print

29. december (EIRNS) — Verdens centralbankfolk, under ledelse af tidligere chef for Bank of England, Mark Carney, har aktiveret deres plan om at udføre folkedrab ved at bruge centralbankernes og de tilknyttede ”to big to fail” megabankers magt til overtage den økonomiske politik fra de folkevalgte regeringer, og afskære kredit til enhver virksomhed, der producerer det som de anser for at være et for stort ”kulstofaftryk”. Det faktum, at kulstof ikke har noget med klima at gøre, er kendt af enhver kompetent videnskabsmand i verden – i hvert fald de der baserer sig på kreativ tankevirksomhed snarere end computerfremskrivninger.

Den britiske imperialistiske plan handler ikke om klima; dette er intet andet end det seneste fabrikerede påskud for at begå folkedrab. Engang hed det eugenik – at de “laverestående racer” i Afrika og Indien simpelthen ikke forstod den “moralske nødvendighed” af at gennemføre kontrakter om at eksportere deres mad, blot fordi millioner af indere og afrikanere sultede ihjel. (Se Matthew Ogdens kommende artikel i EIR om, hvordan den påtvungne hungersnød i Indien bidrog til at overbevise Amerikas grundlæggende fædre om at gøre oprør mod det Britiske Imperium.)

Sidenhen var det “naturretten” om “den private ejendomsret” (se Fred Haights kommende artikel i EIR om John Lockes “forfatning” for sin slavekoloni, Carolina, der definerede retten til at eje folk som Guds naturlov. Dette folkemorderiske synspunkt blev holdt ude af den amerikanske forfatning, som i stedet forfægtede Leibniz’ “ret til at stræbe efter lykke”).

Nu er det så det videnskabelige bedrageri kendt som “menneskeskabte klimaforandringer” forårsaget af kulstof (CO2, red.) – kulstof, der produceres af maskiner, husdyr og mennesker. Uagtet at kulstof er føde for plantelivet – det skal elimineres, og menneskene og dyrene sammen med det. Som en ideologi er denne bevægelse i årtier blevet fordømt og modarbejdet med ægte videnskab af LaRouche-bevægelsen. Men nu er det ikke længere et ideologisk spørgsmål. Det er en malthusiansk plan for at gennemføre prins Charles’ foreslåede reduktion af den menneskelige befolkning til omkring 1 milliard mennesker – hvilket de britiske baroner og baronesser betragter som vor Jords maksimale “bæreevne”. Husk på at Bertrand Russell engang sagde: “Hvis den sorte død kunne brede sig over hele verden én gang i hver generation, kunne overlevende formere sig frit uden at fylde for meget op i verden.” Og det var Barack Obama, der fortalte de unge afrikanere på et universitet i Soweto, at de ikke må stræbe efter at have store huse, klimaanlæg og biler, for ikke at verden skulle “koge over”.

Det er indlysende for ethvert tænkende menneske, at den nuværende pandemi og den hungersnød den har forårsaget – nutidens “sorte død” – kunne have været forhindret, hvis de vestlige nationer ikke med vilje havde reduceret deres sundhedssystemer som en del af “privatiseringsprocessen” – kortsigtet fortjeneste prioriteret over menneskeliv – samtidig med at udviklingslandene nægtes adgang til fungerende sundhedsvæsener. For at løse denne krise kræves samarbejde mellem verdens førende økonomier og videnskabelige institutioner, især dem i USA, Kina og Rusland. Overvej dette i forbindelse med at forstå tankegangen bag dæmoniseringen af Rusland og Kina. Er fortalerne for den nye McCarthyisme i Storbritannien og USA uvidende om, at denne opdeling af verden i konkurrerende, geopolitiske blokke forårsager millioner af dødsfald – eller er det netop deres hensigt?

Præsident Trump blev valgt, fordi han afviste dette levn fra den Kolde Krig, og insisterede på at ”det er en god ting, ikke en dårlig ting”, at være venner med Rusland og med Kina. Han blev manipuleret til at bakke ud af dette ædle engagement af russiagate-kupmagerne og talsmændene for det militærindustrielle kompleks, der manøvrerede sig ind i hans kabinet.

Det er ikke for sent for Trump at handle. Skulle han indkalde præsidenterne Putin, Xi og sig selv til et topmøde for at behandle alle aspekter af den globale krise, kunne der brydes med det kontrollerede miljø. At benåde Julian Assange og Edward Snowden ville være et nyttigt første skridt.

LaRouche-organisationen (se www.laroucheorganization.com) blev grundlagt lige før jul for at tage fat på alle disse aspekter sammen med Schiller Instituttet (www.schillerinstitute.com) og for at samle mennesker med god vilje fra rundt om i verden, der ellers er isolerede. Dette er en civilisationskrise, ikke separate kriser for hver enkelt nation. Det kan være muligheden for at indføre et nyt paradigme for menneskeheden som helhed, hvis folk handler.

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*