Kontakt os: +45 53 57 00 51 eller si@schillerinstitut.dk

Syvende ugentlige møde i den internationale fredskoalition:
Menneskeheden må overvinde forskelle for at forhindre atomkrig

Syvende ugentlige møde i den internationale fredskoalition:
Menneskeheden må overvinde forskelle for at forhindre atomkrig
image_pdfimage_print

Ikke korrekturlæst.

21. juli 2023 (EIRNS) – Den Internationale Fredskoalition (IPC) afholdt sit syvende internationale ugentlige møde fredag den 21. juli med repræsentanter fra 17 nationer, hvoraf de fleste rapporterede om de mobiliseringer, der finder sted i deres lande i forbindelse med den internationale aktionsdag den 6. august på årsdagen for USA’s folkemorderiske atomødelæggelse af Hiroshima.

Helga Zepp-LaRouche, grundlægger af Schiller Instituttet, åbnede opkaldet med at understrege, at krigsmagernes vanvid på NATO-topmødet den 17.-18. juli stadig eskalerer mod fuldskala krig, som ikke vil blive stoppet, før sandheden om årsagen og formålet er forstået af den brede offentlighed over hele verden. Det faktum, at der nu er to systemer, det ene baseret på det globale NATO’s unipolære verden, og det andet baseret på BRIKS og næsten alle nationerne i det Globale Syd, som bevæger sig mod et nyt system, der er forpligtet til at gøre en ende på kolonialismen for evigt.

Zepp-LaRouche fremhævede tilfældet Tyskland, hvor suveræniteten er fuldstændig tabt, og hvor den “regelbaserede orden” (uden at nogen ved, hvem der laver disse såkaldte “regler”) er ved at ødelægge økonomien. Alt, hvad tyskerne byggede op efter Anden Verdenskrigs destruktion, er nu ved at blive ødelagt, og virksomhederne flygter fra landet i hobetal – selv om 70 % af befolkningen synes, at regeringen udfører et forfærdeligt stykke arbejde. Alle landes suverænitet er under angreb fra det globale krigsparti USA-UK-NATO – de mindede folk om, at alle landes suverænitet er det første af deres “ti principper”. Vi må gøre den 6. august til et “klarråb” for en fredelig afslutning på krigen i Ukraine. For at gøre dette må vi følge opfordringen fra Steve Leeper, tidligere leder af Hiroshima Peace Culture Foundation, om, at organisationer verden over må sætte alle forskelle til side og forene sig den 6. august i FN eller andre steder for at stoppe krigsfremstødet.

Rapporter om initiativer til organisering kom ind fra hele verden:

Nicaragua: Bolívar Téllez Castellón fra Nicaragua rapporterede, at en komité er ved at blive dannet for at mobilisere støtte til den 6. august og derefter, og at flere af lederne er ved at lave korte videoer for at samle støtte, som han deler med IPC til verdensomspændende brug i spansktalende lande. Han bemærkede, at landet har været i en broderkrig i over 20 år, men nu arbejder sammen med Rusland og Kina for at opnå reel udvikling.

Malaysia: Chandra Muzaffar, grundlægger og direktør for International Movement for a Just World (JUST), meddelte, at han havde sendt pressemeddelelsen om arrangementet den 6. august og brevet fra Steve Leeper til JUST’s 20-25.000 medlemmer store mailingliste. [https://schillerinstitute.com/blog/2023/07/19/open-letter-to-friends-enemies-and-people-who-have-no-idea-who-i-am/] Han fortalte også, at han havde skrevet til en række fredsorganisationer i Asien og bedt dem om at tilslutte sig IPC. JUST sponsorerer sit eget arrangement den 6. august, hvis format stadig diskuteres. Han sagde, at det at få en million mennesker på gaden, enten i New York City eller på verdensplan, er et meget stort mål, men et nødvendigt mål, da det, der står på spil, er selve menneskeheden. Den nuværende fare er den største i historien – i 1945 havde kun den ene side atomvåben, nu har mange lande dem, og de er langt mere dødbringende end Hiroshima/Nagasaki-bomberne. Vi skylder historien og de kommende generationer at lykkes med vores opgave. Det er ” fremgang eller undergang”.

Tyskland: Jimmy Gerum, som er pressesekretær for koalitionen Humanity For Peace, sagde, at “enhver krig er startet med en løgn”, og at vi har brug for et massivt pres fra individuelle, uafhængige journalister for at bryde igennem løgnene i mainstream-medierne.

Guatemala: Raul Marroquin, fra Observatoriet for Menneskelig Fred i Guatemala, sagde, at han har været tilknyttet Lyndon LaRouche og Schiller Instituttet i mange år. Nu ser vi, at verdens oligarker ønsker at se enden på menneskeheden, hvilket vi må handle for at forhindre.

Frankrig: Karel Vereycken, et ledende medlem af Schiller Instituttet i Frankrig, beskrev Schiller Instituttets konference den 8.-9. juli i Strasbourg, den første personlige Schiller-konference siden før pandemien, hvor 250 mennesker hørte fra ledere fra Rusland, Kina, Indien, Afrika, Europa og USA: Det franske Schillerinstitut planlægger tre arrangementer: den 6. august i Notre Dame; den 9. august, årsdagen for bombningen af Nagasaki, i UNESCO’s kontorer; og en senere dato om videnskab, der vil fremhæve John von Neumanns rolle som den person, der opfordrede præsident Harry Truman til at bruge atombomben mod de civile byer Hiroshima og Nagasaki.
Østrig: Peter Weish, en fredsaktivist, beskrev Østrigs mangeårige stolthed over sin status som et neutralt land, der er modstander af krig, men fortaler for aktiv ikke-voldelig neutralitet, som nu er under enormt pres fra NATO og de NATO-påvirkede medier. Han sagde, at hans folk har demonstreret i årevis den 6. og 9. august, og at de vil gøre det igen i år som en del af den internationale aktionsdag.

Polen: Udo Leitman, der repræsenterer United for Freedom i Polen, sagde, at i Polen er dem, der som ham skriver sandheden, under voldsomt angreb, i mange tilfælde også fra politiets side. Han advarede om, at regeringerne i Polen og Ukraine arbejder tæt sammen og måske endda fjerner grænsen mellem dem og forener deres militær.

Sverige: Ulf Bejerstrand, som startede “Folkets Röst” for at give folket mulighed for at bryde igennem mediernes løgne, sagde, at de har 50.000 følgere på de sociale medier. Han sagde, at hvis folket står sammen, kan de besejre krigsmagerne.

Sverige: Ulf Sandmark, formand for Schiller Instituttet i Sverige, sagde, at de planlægger et arrangement i Stockholm den 6. august. Han sagde, at kollapset af Sortehavets Korninitiativ var et alvorligt slag orkestreret af NATO og oligarkerne, netop fordi det var et lille, men vigtigt skridt mod samarbejde og fred.

Mexico: Carolina Dominguez fra Schiller Instituttet i Mexico beskrev sin organisering til støtte for præsident John Kennedys tale den 10. juni 1963, hvor han opfordrede til samarbejde mellem USA og Sovjetunionen for fred og udvikling. Hun sagde, at de unge i Mexico ikke tror på NATO-fortællingen, og at de respekterer Rusland og BRIKS-landene. Hun citerede den mexicanske helt, præsident Benito Juárez, som besejrede Habsburgs besættelse af Mexico, og som insisterede på, at “respekt for andres rettigheder betyder fred”. Hun sagde, at organisationen har distribueret tusindvis af eksemplarer af “Indtrængende appel fra borgere og institutioner fra hele verden til USA’s (næste) præsident”, redigeret af Helga Zepp-LaRouche, der opfordrer til en tilbagevenden til de fredsprincipper, som JFK gik ind for. [https://schillerinstitute.nationbuilder.com/urgent_appeal_by_citizens_and_institutions_from_all_over_the_world_to_the_next_president_of_the_united_states]

USA: Elliot Greenspan, leder af LaRouche-bevægelsens Outreach Task Force, beskrev bestræbelserne på at samle ” bindestregs-amerikanerne” af pakistanere, indere, kinesere, guineanere og andre, såvel som kristne organisationer, til demonstrationerne den 6. august, og insisterede yderligere på, at de forskelle, der helt sikkert findes mellem disse lag, må sættes til side for at forhindre atomkrig. Dennis Speed, en amerikansk national direktør for Schiller Instituttet, sagde, at det at få en million mennesker på gaden, som Chandra Muzaffar havde antydet, er en vanskelig, men vigtig opgave, hvis folkemorderne skal stoppes. Han bemærkede, at NATO’s sabotage af Sortehavets Korninitiativ er endnu et eksempel på, at disse malthusianere arbejder på at sulte millioner af mennesker ihjel, og at JFK’s “Mad for Fred”-koncept er afgørende i dag.

Tyskland: Barbara Spahn fra det tyske Schiller Institut beskrev de demonstrationer, de afholder i Frankfurt den 5. og 6. august i samarbejde med andre institutioner, herunder landmænd, kommunistpartiet og andre.

Helga Zepp-LaRouche afsluttede mødet og roste de fremskridt, der hidtil er sket i IPC, men insisterede på, at det skal vokse hurtigere for at nå målet. Hvert medlem må tage ansvar for at række ud til andre organisationer – freds-, religiøse, demokratiske og andre grupper – for at få dem til at slutte sig til bevægelsen. Hun opfordrede til at bruge videnskabsmanden Steven Starrs video om atomkrigens ødelæggelser, [https://www.youtube.com/watch?v=X0zlyfhz7hk] og opfordrede også til at læse Friedrich Schiller om, hvordan man “bøjer tyrannens arm”.

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*