Kontakt os: +45 53 57 00 51 eller si@schillerinstitut.dk

Skriv under: Schiller Instituttets opdateret underskriftsindsamling:
Indførelse af en global tilgang for at afslutte voldscyklussen i Sydvestasien

Skriv under: Schiller Instituttets opdateret underskriftsindsamling:
Indførelse af en global tilgang for at afslutte voldscyklussen i Sydvestasien
image_pdfimage_print

Få det til at ske

Schiller Instituttet har udsendt en underskriftsindsamling, der anerkender behovet for, at menneskeheden finder sammen som én for at afslutte den evige voldsspiral i det, der er kendt som Mellemøsten. Erklæringen støtter det kinesiske forslag om et møde i FN’s Sikkerhedsråd for at “kræve en våbenhvile” og “et stop for volden” og opfordrer til gennemførelsen af FN’s resolution 242, som beskriver en fredelig to-statsløsning.

17. oktober 2023 (EIRNS) – Den evige voldscyklus i Sydvestasien, også kendt som Mellemøsten, fortærer generation efter generation i dødbringende krig. Vi må stå sammen som en menneskehed for at stoppe dette. Vi må straks føje vores stemmer til det, som Brasilien, Kina og andre nationer fra den Globale Majoritet foreslår FN.

Kina har udtalt, at det “støtter Sikkerhedsrådet i at afholde et hastemøde om den palæstinensisk-israelske konflikt, er enig i at mødet bør fokusere på humanitære bekymringer, kræve våbenhvile, et stop for vold og beskyttelse af civile, danne en bindende international konsensus og foretage konkrete næste skridt.” Vi mener, at dette indikerer den rette fremgangsmåde.

Vi foreslår også følgende trin:

  • Trin 1: Vi må stoppe den tvungne migration fra Gaza.
  • Trin 2: Vi må stoppe de daglige drab gennem en våbenhvile, og selv før det, med alle tilgængelige midler.
  • Trin 3: FN skal finde måder at håndhæve sin resolution 242, som blev vedtaget den 22. november 1967, og resolutionens to punkter: “(i) Tilbagetrækning af Israels væbnede styrker fra territorier besat i den seneste konflikt” og “(ii) Ophør af alle krav eller tilstande af krigsførelse og respekt for og anerkendelse af suverænitet, territorial integritet og politisk uafhængighed for alle stater i området og deres ret til at leve i fred inden for sikre og anerkendte grænser uden trusler eller magtanvendelse.”

At tage disse skridt vil hjælpe med at bringe det postkoloniale Globale Syds stemme i spil, i stedet for kun “Globale NATO’s”. 

Hele menneskehedens rette bekymring er at sikre fred, ikke global krig, og vi fremkalder således FN-pagtens oprindelige hensigt, som skal opretholdes: 

“VI DE FORENEDE NATIONERS FOLK BESLUTTEDE PAA
at frelse kommende generationer fra krigens svøbe, som to gange i vor levetid har bragt usigelige lidelser over menneskeheden,

paany at bekræfte troen paa fundamentale menneskerettigheder, paa menneskets personlige værdighed og værd, paa mænds og kvinders saavel som store og smaa nationers lige rettigheder,

at skabe vilkaar, hvorunder retfærdighed og respekt for de forpligtelser, der opstaar ved traktater og andre kilder til mellemfolkelig ret, kan opretholdes, og

at fremme sociale fremskridt og højne levevilkaarene under større frihed….” **

For at stoppe den forpligter vi, undertegnede, os til at finde det som den israelske premierminister Yitzhak Rabin kaldte “modet til at ændre vores aksiomer”, og til at søge og vinde fred i Sydvestasien.

Skriv gerne under her på Schiller Instituttets hjemmeside i USA.

** oversættelse fra: De forenede Nationers pagt (unric.org)

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*