Kontakt os: +45 53 57 00 51 eller si@schillerinstitut.dk

Opdateret borgerforslag om Gaza til 1. behandling i Folketinget på torsdag den 6. december:
våbenhvile, efterforskning af brud på folkeretten, øge bistand til Palæstina samt
arbejde for en politisk løsning

Opdateret borgerforslag om Gaza til 1. behandling i Folketinget på torsdag den 6. december:
våbenhvile, efterforskning af brud på folkeretten, øge bistand til Palæstina samt
arbejde for en politisk løsning
image_pdfimage_print

Fra Folketingets hjemmeside her:

Vedr. Borgerforslag B 84 – 2023-24:

Forslag til folketingsbeslutning om, at Danmark skal fordømme israelske
krigsforbrydelser i Gaza, øge dansk bistand til Palæstina og arbejde for en politisk løsning på konflikten

Ved dagens foretræde ved forslagsstillerne bag borgerforslaget B 84 drøftede vi det ændringsforslag, som
vi har udarbejdet i tæt dialog med forslagsstillerne. Ændringsforslaget er i sin helhed gengivet nedenfor, og
vil blive fremsat i forbindelse med behandlingen af borgerforslaget. Forslagsstillerne meddelte, at de
bakker op om ændringsforslaget. For at give alle partier mulighed for at tage stilling til ændringsforslaget i
forbindelse med første behandlingen af borgerforslaget deles det hermed med udvalget.

Venlig hilsen,
Christian Friis Bach, Radikale Venstre
Sascha Faxe, Alternativet
Trine Pertou Mach, Enhedslisten

Ændringsforslag til B84:
Danmark skal kræve våbenhvile i Gaza, bidrage til efterforskning af brud på folkeretten, øge dansk
bistand til Palæstina samt arbejde for en politisk løsning på konflikten

Regeringen har gjort det klart, at brud på krigens love i Ukraine og i resten af verden ikke skal tolereres, og
at krige skal kæmpes inden for rammerne af international lov, hvor der tages hensyn til proportioner i
magtanvendelsen mod militære mål. Som følge af Israel-Hamas krigen, beskriver FN situationen i Gaza efter
den 7. oktober som en hidtil uset humanitær tragedie, og en lang række internationale organisationer
peger på mulige krigsforbrydelser og brud på folkeretten.

Folketinget skal derfor pålægge regeringen at:

• Arbejde for øjeblikkelig våbenhvile og åbning af humanitære korridorer for at sikre, at de over en
million fordrevne civile i Gaza får den fornødne humanitære støtte og mulighed for at vende hjem,
når det er sikkert.

• Aktivt at bidrage til efterforskning og dokumentation af brud på folkeretten, herunder den
humanitære folkeret, og menneskerettighedskrænkelser og arbejde aktivt for at støtte
internationale undersøgelser, inklusiv ved Den Internationale Straffedomstol, af krigsforbrydelser i
Gaza og fordømme alle overtrædelser.

• Øge det danske bidrag markant med en akut humanitær hjælpepakke til Gaza til nødhjælp og
genopbygning af hospitaler, kritisk infrastruktur og skoler. Reaktivere og øge dansk
udviklingsbistand til Palæstina, også for at styrke demokratiske stemmer i civilsamfundet, der har
hårdt brug for støtte.

• Genetablere en politisk horisont: Tage initiativ i EU-regi til at formulere og vedtage en ny strategi,
som adresserer de grundlæggende årsager, der driver konflikten og hvor hele EU’s værktøjskasse
tages i brug. Det indebærer politiske forhandlinger mellem parterne, afvikling af den israelske
besættelse og fjernelse af folkeretsstridige bosættelser samt afholdelse af palæstinensiske valg.

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*