Kontakt os: +45 53 57 00 51 eller si@schillerinstitut.dk

Borgerforslaget “Danmark har pligt til at forhindre folkedrab”
har inden for fristen opnået 50.000 støttere

Borgerforslaget “Danmark har pligt til at forhindre folkedrab”
har inden for fristen opnået 50.000 støttere
image_pdfimage_print

Borgerforslaget “Danmark har pligt til at forhindre folkedrab” har inden for fristen opnået 50.000 støttere. Det betyder, at forslaget er klar til at gå videre i processen frem mod behandlingen i Folketinget.

Nu vil vi i Folketingets Administration skrive til partierne om fremsættelsen af forslaget i Folketinget.

Danmark har pligt til at forhindre folkedrab
ID: FT-16712

Forslag
Førende FN- og folkeretseksperter er enige om, at Israel er i færd med at forberede og gennemføre et folkedrab i Gaza. Ledende israelske magthavere og højtstående militærfolk har gentagne gange offentligt udtrykt hensigter, som efter Folkedrabskonventionens definition kan beskrives som tilskyndelse til folkedrab.

I 2005 tiltrådte Danmark Folkedrabskonventionen(1), hvori punkt 139 pålægger Danmark forpligtigelsen at beskytte alle befolkninger mod folkedrab, krigsforbrydelser, etnisk udrensning og forbrydelser mod menneskeheden. Konceptet kendes også som Responsibility To Protect (R2P) og er en del af folkeretten(2).

Denne pligt anerkendte udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i en pressemeddelelse 17. november 2023(3), hvori han udtalte at ”alle stater i verden har en forpligtelse til at forebygge og bekæmpe folkedrab”.

Den danske regering bør anerkende risikoen for folkedrab i Gaza og arbejde aktivt for at forebygge og standse det i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelse til at forhindre folkedrab under Folkedrabskonventionen og folkeretten.
Bemærkninger til forslaget
Definitionen på folkedrab(4) er handlinger, der begås med den hensigt helt eller delvis at tilintetgøre en national, etnisk, racemæssig eller religiøs gruppe ved enhver af nedennævnte handlinger:
A. at dræbe medlemmer af gruppen,
B. at forårsage betydelig legemlig eller åndelig skade,
C. at påføre gruppen levevilkår, som bevirker gruppens fuldstændige eller delvise fysiske ødelæggelse.
D. at massefordrive en befolkningsgruppe under så svære livsbetingelser, at det umuliggør overlevelse

Udover udførelsen af folkedrab er det strafbart at sammensværge om at begå folkedrab, offentligt tilskynde til folkedrab, at forsøge at begå folkedrab samt at være meddelagtig i folkedrab.

Konventionen inkluderer tilskyndelse til folkedrab netop for at understrege forpligtigelsen til at forhindre folkedrab – i modsætning til først at handle, når folkedrabet er sket.

Følgende ekspertvurderinger advarer om Israels intention om folkedrab i Gaza:

1. ”Kontoret for FN’s højkommissær for menneskerettigheder” advarer 16. november 2023(5) om, at de alvorlige krænkelser begået i Gaza, herunder brug af bomber og en stigende brug af dehumaniserende retorik, udgør et folkedrab under udvikling.

2. 800 jurister og akademikere i international lov underskriver den 18. oktober et brev(6), som advarer om risikoen for folkedrab i Gaza.

3. Det jødiske tidsskrift ”Jewish Currents” dokumenterer den 13. oktober(7), at Israels handlinger betragtes som folkedrab, da de opfylder 3 af de 5 kriterier, som er defineret i FN’s folkedrabskonvention.

4. International Federation for Human Rights, som er en sammenslutning af 188 organisationer fra 116 lande, erklærer i november(8), at Israels handlinger mod det palæstinensiske folk udgør et folkedrab, og at stater som yder bistand til Israel er medskyldige.

5. Craig Mokhiber skriver i sin opsigelse 31. oktober fra jobbet som direktør for FN’s kontor for menneskerettigheder i New York, at Israel udfører et ”lærebogseksempel på folkedrab”(9)

6. Euro-Med Monitor med Richard Falk, tidligere FN-rapportør, som bestyrelsesformand erklærer 3. november(10), at Israels handlinger strider mod den internationale konvention om forebyggelse af folkedrab, samt at sult bruges som våben.

7. FN’s Menneskerettighedsråd udsendte den 17. november(11) en pressemeddelelse, hvori de gør opmærksom på mangel på drikkevand.

8. Mark Zeitoun, hydrolog, udtaler til The Guardian(12), at manglen på drikkevand ødelægger livsbetingelserne for befolkningen i Gaza, hvilket bidrager til folkedrab.

9. FN’s Regionale Informationskontor udgiver den 21. november(13) en analyse, som fremhæver Israels opfordring til folkedrab som en åbenlys hensigt om at “ødelægge det palæstinensiske folk under besættelse” og krav om ”en anden Nakba”.

10. 55 forskere i holocaust og folkedrab erklærer den 9. december(14), at præsident Herzog og premierminister Netanyahus udtalelser påviser hensigten om at ødelægge det palæstinensiske folk.

11. Den Internationale Kommission af Jurister (ICJ), bestående af 60 fremtrædende jurister herunder højtstående dommere, advokater og akademikere, konkluderer den 17. november(15) at:
– Israel er i færd med at udføre et folkedrab på palæstinenserne
– FN’s medlemsstater har pligt til at gribe ind overfor det igangværende folkedrab i Palæstina.

Det afgørende i denne sammenhæng er, at forpligtelsen til at beskytte mod folkedrab ikke kræver, at medlemsstaterne afventer efterforskning. Der har været utallige udtalelser direkte fra ledende skikkelser i den israelske regering samt kommandører i IDF, som tydeligt fastslår Israels intention om folkedrab bl.a. ved brug af dehumaniserende sprog, hvilket er en velkendt komponent ved folkedrab.

Herunder følger et uddrag af disse udtalelser:

– Benjamin Netanyahu, den israelske premierminister, udtalte 8. oktober, at ”vi vil forvandle Gaza til en ø af ruiner”.

– Isaac Herzog, den israelske præsident, udtalte den 13. oktober, at “det er en hel nation derude, der er ansvarlig. Retorikken, om at de civile [i Gaza] ikke er bevidste eller ikke er involverede, er ikke sand. Det er absolut ikke sandt.”

– Premierminister Benjamin Netanyahu udtalte 28. oktober:
“I skal huske, hvad Amalek har gjort mod jer, siger vores hellige bibel. Og vi husker det, og vi kæmper” med henvisning til en bibelsk fortælling, hvor Israelitterne beordres til at dræbe “mand og kvinde, spædbarn og diende barn, okse og får, kamel og æsel” (1. Samuelsbog 15,3) blandt Amalekitterne.

– Yoav Gallant, forsvarsminister, udtalte 9. oktober, at han betragter sine fjender som menneskedyr og erklærede, at der ville blive lukket for elektricitet, mad og brændstof til Gaza.

– Yair Ben David, kommandør i IDF, udtalte 8. december, at hele Gaza ville blive jævnet med jorden.

– Ghassan Alian, israelsk majorgeneral, udtalte 10. oktober, at “menneskelige udyr bliver behandlet som netop det. Der vil ikke være elektricitet eller vand i Gaza, kun ødelæggelse”.

– Israel Katz, den israelske energiminister, skrev 7. oktober:
“der bliver ikke tændt for strømmen eller vandet, og intet brændstof får lov at komme ind”.

– Flere israelske ministre har opfordret til at flytte palæstinensere ud af Gaza bl.a. premierminister Benjamin Netanyahu, finansminister Bezalel Smotrich, udenrigsminister Eli Cohen, minister for efterretninger Gila Gamliel, minister for fremme af kvinders status May Golan, næstformand for Knesset Nissim Vaturi, og minister for kulturarv Amichai Eliyahu.

– Minister for national sikkerhed, Itamar Ben-Gvir, skrev i et tweet d. 17. oktober: “Så længe Hamas ikke frigiver gidslerne, er det eneste, der bør komme ind i Gaza hundredvis af tons sprængstof fra luftvåbnet – ikke et eneste gram humanitær hjælp.”

Udtalelserne indikerer tydeligt de israelske magthaveres og højtstående militærfolks intention om at udføre et folkedrab, og staten Israel besidder de nødvendige midler til at realisere en sådan hensigt. Intentionen er ledsaget af konkrete handlinger, idet Israel har bombarderet civilbefolkningen og civile strukturer, afbrudt forsyningen af vand og elektricitet og har tilbageholdt nødhjælp, således at kun en begrænset procentdel, dvs. 10%, af den påkrævede humanitære bistand tillades adgang.

Det er FN-medlemsstaternes pligt at gribe ind.

Vi kræver, at regeringen handler på Danmarks forpligtelse jævnfør Folkedrabskonventionen.

Danmark har forpligtet sig til ikke kun at stoppe folkedrab men også at forhindre folkedrab. Det vil sige at:

1. Regeringen skal anerkende, at der er risiko for folkedrab i Gaza baseret på eksisterende ekspertvurderinger og udtalelser fra den israelske regering.

2. Regeringen skal fordømme Israels handlinger.

3. Regeringen skal stoppe våbenhandel med Israel.

4. Regeringen skal bruge alle diplomatiske, juridiske og økonomiske midler for at standse folkedrabet i Gaza.

5. Regeringen skal kræve uhindret humanitær adgang.

6. Regeringen skal støtte op om Sydafrikas anmodning ved Den Internationale Domstol fra 28. december 2023 og følge enhver foranstaltning fremlagt af domstolen for at “beskytte mod yderligere, alvorlig og uoprettelig skade på det palæstinensiske folks rettigheder” i henhold til Folkedrabskonventionen.

Vi henviser i øvrigt til FN’s vejledning(16) om forebyggelse af folkedrab.

Inden folkedrabet i Rwanda og folkedrabet i Bosnien(17) var det internationale samfund ikke villige til at lytte til eksperters advarsler. Det kostede hundredtusindvis af menneskeliv.

Vi skal lære af historien og lytte til eksperter.

I Danmark er vi stolte af at gå forrest i kampen for folkeretten og menneskerettigheder. Lad os derfor positionere os som en pionérnation og indtage en ledende rolle i bestræbelserne på a-t standse og forebygge folkedrab.

Vi skal bruge de rigtige fagtermer, og regeringen skal anerkende det, som eksperterne allerede har konstateret, nemlig at Israel har en klar hensigt om et folkedrab i Gaza.

Danmark skal stå ved sin forpligtelse både med ord og handlinger, arbejde for at standse folkedrabet og sikre at det aldrig gentager sig. Ellers risikerer konventioner at blive udhulet og vores værdier meningsløse.

Kilder:
(1) United Nations, General Assembly. (2005). 2005 World Summit Outcome
(2) Udenrigsministeriet, Responsibility to Protect (R2P)
(3) Udenrigsministeriet, Danmark intervenerer i sag om anklager om folkedrab begået af Myanmar ved Den Internationale Domstol i Haag (2023-11-17)
(4) Undervisningsministeriet, Aldrigmere.dk, FN’s folkedrabskonvention (2021)
(5) Kontoret for FN’s højkommissær for menneskerettigheder, Gaza: UN experts call on international community to prevent genocide against the Palestinian people (2023-11-16)
(6) OpinioJuris, Public Statement: Scholars Warn of Potential Genocide in Gaza (2023-10-18)
(7) JewishCurrents, A Textbook Case of Genocide (2023-10-13)
(8) International Federation for Human Rights, Resolution on Israel’s unfolding crime of genocide and other crimes in Gaza and against the Palestinian People (November 2023)
(9) Craig Mokhiber, Resignation Letter (2023-10-28)
(10) Euro-Med Human Rights Monitor, Scholars’ consensus: Genocide in Gaza marks turning point, Israel must be held accountable (2023-11-03)
(11) UN Human Rights Council, Israel must stop using water as a weapon of war: UN expert (2023-11-17)
(12) The Guardian, Flooding Hamas tunnels with seawater risks ‘ruining basic life in Gaza’, says expert (2023-12-23)
(13) FN’s Regionale Informationskontor, Palestine: Preventing a Genocide in Gaza and a New “Nakba” (2023-11-21)
(14) University of Notre Dame, Statement of Scholars in Holocaust and Genocide Studies on Mass Violence in Israel and Palestine since 7 October (2023-12-09)
(15) International Commission of Jurists, Gaza/Palestine: States have a Duty to Prevent Genocide (2023-11-17)
(16) United Nations Regional Information Centre for Western Europe, Palestine: Preventing a Genocide in Gaza and a New “Nakba” (2023-11-21)
(17) OpinioJuris, An Appeal to Address the Failure in Preventing Genocide in Gaza through the International Court of Justice (2023-11-10)

Forslag stillet af Kontaktoplysninger
Niels Brinch
København
nb@nielsbrinch.com

Medstillere Kontaktoplysninger
Hans Mikael Hertig
Sønderborg
mh@mikaelhertig.com
Klaus Goldschmidt Henriksen
København
klaus@spuk.dk
Anas Yoseph Kababo
Adressebeskyttelse
anaskababo@hotmail.com
Sadia Talib Bundgaard
København
sadiabundgaard@hotmail.com
Zeynep Kristina Bangert
Vejle
zey86nap@gmail.com
Anna Askjær Larsen
Middelfart
annaaskjear@gmail.com
Tarek Ziad Hussein
Ishøj
tarek-hussein07@hotmail.com
Ane Skov Birk-Kamara
Lejre
anebirk@gmail.com
Yonatan Ungermann Goldshtein
Aarhus
yona.u.gold@gmail.com
Morten Thing
København
mthing@ruc.dk

Vis på borgerforslag.dk

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*